__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 6 路 december 2006

DET ER JO DET DET DREJER SIG OM


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 2

Indhold nr. 6 · december 2006 · 24. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: FDA efter landsmødet. Af Erik Wagner . . . . . . . . . . . . . . . 3 Jørn Almdal: Der bliver ved med at være opgaver . . . . . . . . . . . . . . 4 Landsmødet lægger op til nye visioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Principsag tabt, men sagen blev vundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Antenneformand gik af og starter forfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Internet tærer på tv-kanalernes prime time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Voice TV og Voice Radio i parløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Eurosport-chef sagde farvel til FDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dyrere fodbold og hyppigere reklamepauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Billedkavalkade fra landsmødedagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Nyhedskanaler er in – men dyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Flere udbydere i det samme bredbåndsnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lavede YouTube video ved køkkenbordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Lille antenneforening tog handsken op og vandt . . . . . . . . . . . . . . . 22 A+ Arrownet vil også være totalleverandør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Teknik-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26 D1 og D2 erstattes med fiber, mens D3 bevares . . . . . . . . . . . . . . . 27 Medieforsker: TV2 går konkurs i 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Forskellige ønsker til DTT-nettets otte mux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2800 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Steen R. Mortensen (SRM) Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 1, 2007: 15. januar

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2007: Kr. 725,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2007: Kr. 3375,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Søndag den 17. december 2006.

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Janni S. Kramer Tlf. 59 96 17 02 E-mail: jsk@fda.dk

Forsiden: Copy-Dan udmelding på FDA Messen. Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 6 / 2006

Fotos i dette nummer: Ib Bach, Eskild Keller, Mogens Lorentsen og Henrik Ohsten.

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 3

FDA efter Landsmødet LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA er da også et princip, de fleste politikere har som målsætning i næsten alle andre sammenhænge. Det er ikke små beløb, det handler om. Det er flercifrede millionbeløb pr. år. Så der er god grund til at fortsætte indsatsen for ekstraskattens afskaffelse, så alle stilles lige.

Servicetilbud

FDAs generalforsamling, eller Landsmøde som FDA selv benævner det, blev rigtigt flot og sagligt. Det var ikke alene et tilbageblik på det år, der var gået, men behandlede tillige en del af de rammer, der skal arbejdes efter i det kommende år.

Nye visioner På Landsmødet i 2005 blev der afsat tid til en længere drøftelse af nye planer og mål. Til dem, det besluttedes at gennemføre, blev der knyttet en tidsplan for gennemførelsen. Denne plan er fulgt, hvorfor medlemmerne i FDA i dag bl.a. har tilgang til en række pjecer og standardaftaler. Derfor var det naturligt i år at sætte fokus på nye visioner, der alle har til formål at sikre, at FDA fortsat udvikler sig efter medlemmernes ønsker og behov og tager højde for de fremtidige udfordringer. I den mundtlige beretning blev der derfor blandt andet talt om den fremtidige lovgivning, der berører antenneanlæg, om servicetilbud til medlemmerne samt om, hvor kommerciel FDA skal være og engagere sig, om settop-bokse samt om medlemsudviklingen.

Lovgivningen Selvom oplægget til forårets politiske medieaftale efter FDAs mening klart gav til udtryk, at dobbeltbetalingen skal afskaffes, blev vi snart belært om, at antenneanlæggene ikke var omfattet. FDA må derfor indstille sig på at fortsætte indsatsen for at få fjernet den urimelige ekstraskat, der alene pålægges fællesantenneanlæg. Alle skal behandles ens, uanset modtageform eller teknologi. Det

Efterhånden har næsten alle antenneanlæg fået deres egen hjemmeside. Det er en erkendelse af, at man i fremtiden ikke alene skal informere sine medlemmer, men også gå ind i en egentlig markedsføring for ikke at tabe i konkurrencen med andre, der oftest er store og kapitalstærke. Som brugerejet kabelnet i sit lokalområde har et antenneanlæg en styrke, de store ofte misunder os. Vi skal være denne kvalitet bevidst, hvilket vi bl.a. kan vise ved god, aktuel information til vore ejere. Det er imidlertid en side af anlæggenes drift, der er mere eller mindre fremmed for mange bestyrelser. Det er ganske gratis og legitimt at lade sig inspirere af andre anlæg, som gerne deler deres erfaringer med ligestillede. Man kan jo også bytte informationsmateriale og give det en lokal tilretning. FDA er opmærksom også på dette behov. En naturlig opgave er at opbygge en central ”logobank”, som medlemmerne kan trække på. Markedsføringsforslag og informationsmateriale er også relevant, og vi modtager gerne impulser til en fælles indsats. Lokalt eller regionalt samarbejde herom vil give mulighed for en koordineret indsats og struktur.

Fiberselskaberne Selvom det fra mange sider er påpeget, at fiberselskabernes store investeringer er misbrug af økonomiske ressourcer, fortsætter de med at grave landet igennem for at lægge fiberoptiske kabler. Tilmed ser vi både underlødige og urigtige reklamer for deres eller indholdsleverandørernes produkter. Det er tilsyneladende nødvendigt med et vågent øje fra FDA eller dets medlemmer for at få tilvejebragt ærlige konkurrenceforhold, som forbrugerne kan forholde sig til.

Hvem hører med? Eksempler som disse har været med til at lægge pres på FDA for at genoverveje vore vedtægter.

Som det er i dag kan alle med interesser i antenneanlæg blive medlem. Det er der kun i meget begrænset omfang ytret interesse for. Muligheden kom med de vedtægtsændringer, der var en del debat om op til strukturændringen for seks år siden. Den positive tanke var, at FDA som brancheorganisation kunne opnå større vægt på de områder, hvor der er fælles interesse, især hos politikere og myndigheder. Erfaringerne tyder ikke på interesse hos andre i branchen, og vi husker også modargumenter, f.eks. om risiko for i givne situationer at komme til at sætte sig mellem to stole i en interessekonflikt. Som landsforening alene for brugerejede anlæg og brugergrupper ville det måske være lettere for omverdenen at forstå, hvad FDA står for.

Settop-bokse Vi kalder det klistereffekt, når leverandører søger at binde forbrugerne til leverandørens settop-boks på en måde, som gør det meget svært for et anlæg senere at skifte leverandør. I værste fald fører det til, at antenneanlæggene alene bliver ejere af deres kabelnet, mens leverandørerne overtager medlemmerne. Anlæggenes bestyrelse kan ende som brugerråd. Der kan være ophavsretslige problemer i at have eget udstyr til bokse, men der er større problemer i, at de endnu er meget dyre, at der mangler standardisering – og at det stadig kniber med kvaliteten. Kun ganske få anlæg kan i dag løfte opgaven. Erfaringerne viser, at elektronisk udstyr falder meget i pris, efterhånden som efterspørgslen vokser. De andre problemer vil også blive håndterlige. Og det kan nemt blive et kapløb med tiden at vente på det prismæssige gennembrud, mens medlemmernes efterspørgsel vokser. FDA har og vil fortsat bruge kræfter på at vurdere markedet og tilråde medlemmerne nøje at få vurderet de aftaleforslag, leverandørerne kommer med, før den endelige beslutning tages. Der er ikke nødvendigvis noget i vejen for at indgå sådanne aftaler. Problemet er at sikre sig, at man kan skifte leverandør indenfor rimelig tid, hvis det viser sig, at aftalen ikke fungerer som forventet.

FDA-orientering 6 / 2006

3


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 4

FDA

Der bliver ved med at være opgaver til os Antenneanlæggene ændrer sig med nye muligheder, siger FDAs afgåede næstformand ”Den generelle udvikling for antenneanlæggene har været meget positiv. Foreningerne har eller er ved at opgradere til mange programmer og ikke mindst til bredbånd. Det glæder mig. I de kommende år vil opgaverne sikkert ændre karakter, men der vil stadig være udfordringer, som er interessante at arbejde med”. Advokat Jørn Almdal, som var med til at omstrukturere FDA for syv år siden og som i seks år frem til dette års landsmøde har haft medansvar for gennemførelsen, deler med disse ord ikke enkeltes udtryktes frygt for de brugerejede anlægs fremtidsmuligheder.

Holdbar struktur Den struktur, der blev fastlagt for seks år siden, har efter Jørn Almdals mening fungeret som tænkt: ”Ledelsen af FDA var tidligere baseret på sagsbehandling i hovedbestyrelsen. Nu er det den, der bestemmer de overordnede retningslinier for, hvordan FDA skal udvikles. Forretningsudvalget og sekretariatet har den daglig ledelse, og det mener jeg fungerer. Vi har fået en ledelse, der er gearet til de beslutninger, der skal tages i en organisation som vores. Regionsinddelingen blev bevidst ikke ændret dengang. Der er peget på nogle muligheder, men jeg har ikke en endelig mening om, hvor meget og hvornår den skal ændres. Det overlader jeg hermed til andre. Jeg mener, at FDAs struktur vil være rimelig fast i et overskueligt antal år. Den handlingsplan, der efter landsmødet arbejdes videre med, vil ikke være et brud med forrige års handlingsplan, men vi har brug for at præcisere, hvad FDA vil fremover. Det kan måske medføre en udvidelse af sekretariatets kapacitet – afhængigt af hvad medlemmerne vil”.

Og så er der de selvtilstrækkelige Et af de kritiske emner på landsmøderne har ofte været: hvad må det koste at være medlem. ”Intet er gratis, så man må erkende, at debat om kontingentet vil dukke op igen og igen. Det bør nu ikke være livstruende for FDA, at det debatteres, og jeg mener, at forskellene i kontingentsatserne er beskedne i forhold til, hvad antenneforeningerne omsætter”.

Jørn Almdal tog afsked med FDA og vore leverandører på FDA-Messen. Derimod undrer han sig over, at nogle af de brugerejede anlæg holder sig ude af FDA: ”Jeg kan stadig ikke forstå, at nogle antenneforeninger ikke vil være med. Både vi og de vil stå meget stærkere, hvis de også var med i og repræsenteret af FDA. I generelle spørgsmål i forhold til såvel leverandører som det politiske landskab ville landets antenneanlæg stå meget stærkere. Det er vel, beklageligvis, en form for selvtilstrækkelighed, der er årsag til, at de holder sig ude - en manglende forståelse af hvad det betyder at stå sammen”.

Lokalt engageret i to perioder Lokalt har Jørn Almdal været med til at præge udviklingen i to perioder. ”Jeg var med til at starte Kalundborg Antennelaug i 1975-76 og sad i bestyrelsen frem til først i 80erne. Det var dengang antallet af tv-kanaler kunne tælles på en hånd, og Copy-Dan og moms havde vi ikke at døje med. Efter en pause blev jeg bedt om igen at indtræde i bestyrelsen. Jeg havde egentlig ikke savnet det, men da de kom og spurgte mig, fandt jeg opgaver og muligheder, jeg ikke kendte dengang, men som bestemt har været lige så interessante at arbejde med”. Blandt opgaverne var laugets tekniske og strukturelle omstilling med udbygning og opgradering af kabelnettet, fusion med Rørby-Årby og Ubby-Jerslev og opbygning af egen internet-afdeling”.

Vi kan selv ”Vi har i Kalundborg haft stor succes med selv at drive vore internettilbud, som over 40% af medlemmerne har taget imod.

Det er vores erfaring, at antenneforeningerne selv kan stå for internet-forretningen og endda levere til væsentligt lavere priser, selv om der skal bruges en del penge, for at det kan fungere. På landsmødets udstilling blev der vist den administrative løsning, vi har valgt. Det er ikke en billig løsning, men den er en god hjælp i en større forening. Vi kan selv løse opgaven, fordi vi har eget kontor og de tekniske hjælpemidler til at styre det. Vi startede på bar bund, og derfor tør jeg sige, at når vi kan, kan andre også. Administrativt er det ikke mit indtryk, at driften af internet er det største problem i et antenneanlæg. Pakkeopdeling af programmerne byder på større udfordringer, specielt i forhold til lejere”, siger Jørn Almdal, der fortsætter:

Tænk fremad ”I antenneforeninger skal vi erkende, at vi skal have administrativ og teknisk hjælp. Man skal passe på ikke at sælge sin sjæl i en handel, hvori man overlader alle sine aktiviteter til andre. Vi har ikke haft problemer med at få nye bestyrelsesmedlemmer, men det bliver der, hvis man pålægger dem for meget arbejde. Man må betale sig fra noget af det. Man kan f.eks. overlade det regnskabsmæssige til FDA. En af mulighederne for at udvikle sin forening er at have øje for fusion. Der er meget at hente, når man kan gå sammen og nøjes med en hovedstation, men husk at alle skal være på samme tekniske niveau”. Kan man så opretholde medlemmernes engagement: forståelsen af at være medejer af sit anlæg? ”Jeg har selv oplevet, at allerede ved 2000 medlemmer fortoner medlemsfølelsen sig, og fremmødet ved generalforsamlinger indskrænkes til en relativ lille kreds. Men deltagelsen er stadig stor ved programvalg, så der er et engagement at bygge på. I de senere år har valg af programmer fyldt meget. Det kan være usikkert, hvor længe det bliver ved i den nuværende form, men jeg mener ikke, at de foreningsdrevne antenneanlæg forsvinder. Vi ejer jo stadig vore net, og bredbåndsdelen skal også drives videre, uanset om programindholdet måske overlades til andre”. molo

4

FDA-orientering 6 / 2006


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 5

Fra alle os til alle jer...

Dansk Kabel TV sender de bedste ønsker om en glædelig jul samt et godt nytår.

Dansk Kabel TV A/S • www.dk-tv.dk


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 6

FDA

Uligheder og nye visione Dramatisk store tal for dobbeltbetalingen Med op mod 200 deltagere og med 150 stemmer repræsenteret i salen blev Landsmødet søndag den 19. november det hidtil bedst besøgte i FDAs snart 25-årige historie. I sin mundtlige beretning kom landsformand Erik Wagner blandt andet ind på uligheder, der fortsat præger vilkårene for de forskellige måder at modtage radio- og fjernsyn på. Det er vilkår, som stiller husstande, der modtager radio- og tv via an-

tenneanlæggene, ringere end husstande med egen (parabol)antenne på altankanten eller skorstenen.

160 mio. oveni licensen Formanden fremhævede særligt de tal, som fremgår af oplysninger til Folketingets Kulturudvalg: Således har DR i perioden 1985-2005 haft indtægter fra antenneanlæggene på

158.881.678 kroner – altså næsten 160 millioner oveni licensbetalingen! TV2 har fra sin start i 1988 til og med 2005 fra samme kreds af husstande haft indtægter på i alt 89.140.620 kroner. Samlet har de ca. 1,5 millioner husstande, som modtager DRs og TV2s must carry kanaler via det lokale antenneanlæg altså bidraget med mere end en kvart milliard, 250.000.000 kroner, direkte til DR og TV2 –

KOMMENTARER TIL BERETNINGEN 1

2

4

1) Torsten Vester, brugerforeningen Nøragersminde: Vore medlemmer tilslutter sig medlemskabet af FDA for at have en politisk vagthund – en spiller der gør dobbeltbetalingen, Viasat og EU-relationerne synlig såvel indadtil som udadtil.

5

6

2) Mogens Andersen, Jyderup: Det er utopi af FDA at forlange udskiftning i stedet for samling på stedet af et helt kabel, der er blevet beskadiget. 3) Carsten Adelskov, Nykøbing Sj., der var meget uenig med Mogens Andersen, roste FDA for hjælp til problemer ved skifte fra en leverandør til en anden.

3

4) Peter Dam, det første visionsudvalgs formand: Lad det genopstå med et nyt koncept og eventuelt nye medlemmer. 5) Flemming Borg, Agerskov Vest: Præg arbejdet i de nye lokalråd, der er ved at opstå. Det kan give mulighed for at få adgang til at bruge de fibre, elselskaberne har i området. 6) Kaj Simonsen, Greve: Husk at overveje at gå med og dermed spare penge, når andre spørger hvor I har kabler, fordi de skal grave nye ned. 7) Tage Lauritsen, Tune: Det er vigtigt at have dokumentation, f.eks. fra årlige eftersyn, hvis man vil opnå et godt resultat af en klage til AFO.

6

FDA-orientering 6 / 2006

7


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 7

FDA

ner til debat alene som følge af den modtagemetode, de benytter. Denne betaling troede vi – naivt viste det sig – ville være omfattet af det, der i medieaftalen kaldes brugerbetaling. Men her blev vi hurtigt belært om noget andet.

Brugernes betalinger er ikke brugerbetaling! ”Politikerne regner det ikke nødvendigvis for brugerbetaling bare fordi det er en betaling, brugerne afkræves for at kunne se DRs public service-kanaler”, sagde Erik Wagner. Betalingerne til Copy-Dan Kabel-TV fordeles efter en nøgle, som for mange år siden blev fastsat ved en voldgiftsafgørelse. Af denne fordelingsnøgle fremgår, at den største enkeltandel af pengene tilfalder radiofonierne (radio- og tv-stationerne). Deres andel er fastsat til 36% af den samlede sum, som rettighedsgrupperne deler. Med udgangspunkt i fordelingsnøglen og de tal, vi kender for DRs og TV2s indtægter, kan vi beregne den samlede beta-

ling, som tilslutningerne har afleveret i forbindelse med modtagelsen af de to institutioners public service kanaler. Da betalingen til DR og TV2 på i alt 252.341.563 kr. udgør 36%, kan vi beregne de 100% til 700.948.786 kroner. Den samlede ekstra brugerbetaling som følge af den samtidige og uændrede modtagelse af DRs og TV2s public service kanaler gennem et antenneanlæg i stedet for via individuel antenne beløber sig over den 20-årige periode således til næsten 701 millioner kroner. Det er med al respekt da også en slags penge!

Visionsdebat genoptages Fremadrettet pegede landsformanden på, at FDA i den kommende periode skal fastholde fokus på at sikre lige vilkår for brugerne, uanset hvilke platform og teknik, der leverer programmerne til dem. Kun derved sikres, at brugerne stilles ens med hensyn til eksempelvis betalingen for DRs programmer, de benytter sig af.

FDA vil frem mod næste landsmøde gennemføre en fornyet visionsdebat, blandt andet med det formål at tilpasse organisationen til dens fremtidige opgaver og tillige tiltrække flere anlæg som medlemmer. Som en del af denne debat vil også spørgsmålet om hvilke anlæg, der skal kunne blive medlem i FDA, blive diskuteret. ”I dag kan alle – også TDC og elselskaberne melde sig ind. Er det det, vi fortsat ønsker, eller er det et FDA kun for brugerejede anlæg? Satte vi os mellem to stole, da vi åbnede for alle?”, sagde Erik Wagner blandt andet. Rammerne for arbejdet er endnu ikke lagt endeligt fast, men der lægges op til en åben dialog med udvalgte grupper af medlemmer og tillige en dialog med (endnu) ikke-medlemmer”. En af Visionsudvalgets opgaver bliver at behandle det debatoplæg, Region 8 havde sendt til landsmødet og som Jørgen Pedersen og Mogens Andersen håbede kan medvirke til større engagement og deltagelse fra medlemmerne i regionernes arbejde.

Animal var Årets Stand Der var ingen tvivl. Animal Planets fantasifuldt opbyggede stand blev ubetinget vinder af hæderen Årets Stand på FDAMessen. Den var opbygget af regissør Mads Jørgensen (Anna Pihl, Oskar og Josefine, DSBs Harry m.m.), hvor en overskåret Landrover fungerede som bar med udskænkning af specialiteter som Løvebrøl og Girafspyt; og omgivet af ægte eksotiske dyr som kejserskorpioner, dværgkrokodille, en kæmpe fugleedderkop, en talende molak papegøje og ikke mindst en Boa-slange! Især Boa-kvæleren og fugleedderkoppen medførte gys og stolthed hos dem, der turde tage imod tilbuddet om at lade dem vandre på sig. Der var som sædvanlig lagt meget arbejde i standene. Nr. 2 i den lille konkurrence blev Canal Digital i den ene ende af salen og nr. 3 sceneopbygningen hos MTV i den anden ende.

FDA-orientering 6 / 2006

7


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 8

FDA

Slaget vundet, men krigen tabt – i denne omgang Principsag om reparation af en kabelskade, som FDA anlagde mod en entreprenør, er afsluttet En principsag, som FDA anlagde for ca. fire år siden mod en større dansk entreprenørvirksomhed, er langt om længe afsluttet. Entreprenøren havde revet et antennekabel over, da der skulle graves lokalt i en vej, hvor FDAs medlem havde antennekabel liggende under fortovet. Problemet var, at entreprenøren blot samlet det overrevne antennekabel med en samlemuffe under jorden.

Anerkendt metode FDA ønskede domstolenes svar på, om det er i orden blot at samle et overrevet antennekabel med en muffe, eller om kabelstrækningen skal udskiftes – således at antennekablet bliver som det var før overgravningen. Uden samling.

Deri lå det principielle i sagen og årsagen til, at FDA gik ind i sagen. Derfor blev spørgsmålene til skønsmanden, skønstemaet, formuleret, så de var generelle. De blev også formuleret på en måde, så skønsmanden var tvunget til at tage stilling til det principielle spørgsmål: om det er i orden blot at samle et overrevet antennekabel med en samlemuffe under jorden på det sted, hvor det er revet over. Der blev afholdt to skønsforretninger og skrevet to skønsrapporter. Svarene i den første rapport var, at det er alment anerkendt at samle et overgravet kabel med en samlemuffe. Med dette svar, var det principielle slag i sagen tabt.

Derfor var FDA nødt til at ”dreje” sagen fra at være principiel til at være helt konkret. FDA begærede en ny skønsforretning, hvori skønsmanden blev bedt om at tage stilling til eventuelle fejl ved den konkrete samling.

Fejl i samlingen Der konstateredes fejl ved den konkrete samling. Entreprenøren skiftede – i øvrigt i strid med en aftale mellem parternes advokater – samlemuffen, så den blev fejlfri. Derfor fik FDA medhold i den konkrete sag, men FDA fik ikke svar på det principielle, der blev gået efter – nemlig om det er i orden at samle et overrevet kabel med en samlemuffe – i alle tilfælde. LJK

Ny næstformand Formanden for Nyråd Antennelaug ved Vordingborg, Carsten Pedersen, blev valgt som ny næstformand efter Jørn Almdal, Kalundborg. Det skete efter at han og hans modkandidat Steen R. Mortensen, Skodborg, havde præsenteret sig. Carsten Pedersen valgtes med 114 stemmer mod Steen Mortensens 36.

”Hver for sig kan vi noget, og jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med Steen i hovedbestyrelsen”, sagde Carsten Pedersen i sin tak for valget, og hvori han præsenterede sig med disse ord: ”Jeg er uddannet i shipping branchen og efter 21/2 års militærtjeneste startede jeg i det kommunale skattevæsen, hvor jeg har været i 28 år, heraf 13 år som skattechef.

Den nye næstformand Carsten Pedersen og formanden Erik Wagner i inspirerende omgivelser.

8

FDA-orientering 6 / 2006

De seneste ni år har jeg arbejdet som intern revisor, først i Forsvaret og fra 1999 i SKAT (det tidligere ToldSkat). Jeg arbejder med revision af ledelsesopgaven på alle niveauer samt sagsbehandling af selskabsskat og moms. Det har givet en god erfaring i at omgås ”andre” lige fra yngste assistent til direktører”. I 12 måneder i 2004/05 var jeg rådgiver i intern revision og interne kontroller for EU i Albanien. I begyndelsen af 1990 kom jeg i bestyrelsen i Nyråd Antennelaug og blev dets formand i 1997. I slutningen af 90’erne kom jeg i bestyrelsen for Region 9, hvor jeg har været formand siden 2003. Jeg har været med fra oprettelsen af FDAs skatteudvalg i 2001. Udvalget har nu ændret navn til Skat- og Økonomiudvalget. I den forbindelse har jeg været rundt i flere regioner for at fortælle om udvalgets arbejde og om skatte- og momsforhold, samt deltaget i de årlige konferencer om Skat på landsmøderne. Jeg glæder mig til at løfte arven efter Jørn Almdal, som desværre ikke ønskede genvalg her i 2006. Jeg ser frem til en fortsat god udvikling i FDA, både hvad angår organisation, servicering af medlemmer og profilering”.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 9

INTERNET IP TV

IP TELEFONI

DIGITAL TV

HDTV

FLERE KANALER

FTTH OPKRÆVNING

PROGRAMAFTALER

Totalleverandør

Alle antenneanlæg renoveres / ombygges i hht. gældende krav fra AFO samt de europæiske standardnormer jvf. EN 50083 og Cenelec Ombygning af foreningens antenneanlæg er en tillidssag imellem begge parter, hvorfor det ikke nødvendigvis er den dyreste løsning, der er den bedste investering for foreningen

Kontakt os for et uforpligtende møde Marbæk Allé 8 3600 Frederikssund Tel.: 70 26 82 30 Fax: 70 26 82 31 www.dftt.dk email: info@dftt.dk


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:19

Side 10

FDA

Parat til at starte forfra, men hvem vil være med Mogens Andersen forlader Jyderup og byens antennelaug, som han har præget i 30 år For godt 30 år siden var man i grundejerforeningen Elmegården i Jyderup ret utilfredse med byens antennelaug og havde svært ved at tale med den daværende bestyrelse. Mogens Andersen meldte sig da som en af grundejerforeningens talsmænd på den forestående generalforsamling. Så gik det som en del andre steder: Kritikeren blev valgt ind i bestyrelsen. ”Men dramatisk var det, for generalforsamlingen kasserede både formandens beretning og kassererens regnskab”, fortæller Mogens Andersen. ”Så satte vi os sammen og godkendte en justeret beretning og et bearbejdet regnskab for at komme videre”, føjer Mogens Andersen til.

Tillidsfuld bestyrelse Hovedproblemet var, at det var vanskelige tider for antennelauget, som langt hen ad vejen lå under for en særdeles veltalende sælger fra servicefirmaet Scantemo. ”Firmaet, som vi senere fik ordnede forhold med, leverede ikke den vare, det solgte, hvad jeg som uddannet radiomekaniker kunne gennemskue. Men bestyrelsen troede i starten mere på sælgeren end på mig. Forholdet var på det tidspunkt heller ikke så graverende, som det udviklede sig til, og som fik det til at gå op for bestyrelsen, at der skulle nye toner til. Efter halvandet år blev jeg formand og fik formidlet, at vi fik rigtig gode folk ind i bestyrelsen, bl.a. Frits Brantzen, hvis ekspertise var guld værd for os – og som FDA senere også fik stor glæde af”.

Fyret sælger blev ved Den omtalte sælger blev ved med at volde problemer. Da han på en generalforsamling benægtede en aftale med bestyrelsen om, at antennelauget ville få nye antenner uden beregning, fik han besked på at holde sig væk. Alligevel fortsatte ham med at tegne kontrakter i byen, og så endte det i en retssag. Mogens Andersen husker med tilfredshed tilbage på de mange år, hvor Hardy

Hansens firma Dansk Kabel TV vedligeholdt og udbyggede Jyderups net – et serviceforhold, som Mogens Andersen betegner som fuldendt. Det gode forhold fortsatte, da TDC overtog Dansk Kabel TV, der i dag er Jyderups leverandør af service, programmer, internet og ip-telefoni. ”Det er lidt pudsigt, at Scantemo også ved fusion kom til at indgå i Dansk Kabel TV”, konstaterer Mogens Andersen.

De unge vil og kan Om sine første år i lauget siger han: ”Vi etablerede os af økonomiske grunde kun i veje i nærheden, men alligevel gik det egentlig ret hurtigt med at få flere med, så vi indenfor kort tid steg fra 600700 til de ca. 1700, vi er i dag. På samme måde voksede anlægget teknisk. Det blev i 1992 udbygget til 450 MHz og så sidste år til 862 MHz, styret af min efterfølger Ole Falk Jensen”. Mogens Andersen forlader Jyderup i tiltro til en fortsat god udvikling. ”På sidste generalforsamling var der kampvalg om min plads i bestyrelsen. Det bekræfter, at yngre kræfter er parate til at træde til – og de kan naturligvis klare det lige så godt, som vi har gjort det.

Mogens Andersen har hyppigt været på talerstolen i FDA.

Han bevarer også tilknytningen til FDA, for som han siger: ”Som formand har jeg altid sørget for, at vi havde en markant holdning til FDA med de impulser, det nu kan give, men det er nyt for mig at være i hovedbestyrelsen, og det har været meget positivt at opleve, hvor konstruktivt den arbejder”.

Nu gælder det Havnsø Min kone og jeg flytter nu til Havnsø, fordi vi dér fandt et hus, der passer os bedre i størrelse og som har en god beliggenhed”. Og hvem ved, måske venter der en ny periode med antennelaug. På FDA-Messen bestilte 57-årige Mogens Andersen en skjorte, hvorpå der står Havnsø Antennelaug. ”Jeg ved, det bliver svært. Det er en lille by, hvor man har paraboler og sætter grænse for, hvor meget man vil investere i tilslutning til et kabelnet. Jeg prøver nu alligevel – selv om jeg heller ikke har fået opløftende svar på min henvendelse til elselskabet om at samarbejde.

Jyderup Antennelaug holder afskedsreception for Mogens Andersen fredag den 19. januar i Jyderuphallen.

CITAT »Tidligere undersøgelser har vist, at folk bliver hurtigere irriteret over tv-reklamer, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke virker. Men nu kan vi se, at effekten dør hurtigere ud«. Direktør Thomas Bertelsen, mediebureauet OMD.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA

10

Reg. 8

Jystrup Antenneforening

Hanne Petersen

Enghusene 115

4174 Jystrup

Reg. 3

Ødis Antenneforening

Kai Videbæk

Fløjbjergvej 17, Ødis

6580 Vamdrup

FDA-orientering 6 / 2006


01/12/06

14:20

Side 11

cVccV"\#Xdb

FDA-orientering 6-06

6 , -Ê/ 6 IKZgZik^cYjZi^akZgYZc·d\8DEN"96C@VWZa"IK]daYZgYZi €WZci#9ZgZgdkZg&-%`VcVaZgVik¨a\Z^bZaaZb#9j`VcoVeeZ [gV ;gVc`g^\ i^a Inh`aVcY d\ k^YZgZ i^a =daaVcY! HeVc^Zc! Cdg\Z! HkZg^\Z d\ hZIK! YZg ]Vg VcYZi d\ bZgZ Vi WnYZ e€ ZcY bZgZ V[YZihVbbZ#9ZgZgcnh`VWZcYZYd`jbZciVg!he^aaZÄab!hZg^Zg! hedgi!bjh^`!`jchid\`jaijgd\bdYZ[gVB^aVcd!bVY[gVEVg^h d\cViiZa^kZi^7Zga^c#

<g¨chZg Zg cd\Zi! hdb ]©gZg [dgi^YZc i^a# K^ ]¨c\Zg hVbbZc bZY gZhiZc V[ kZgYZc# 8DEN"96Ch `VcVaZg [©a\Zg jYk^`a^c\Zc! W€YZeda^i^h`!Zg]kZgkhb¨hh^\id\`jaijgZai·d\i^aWnYZgcn]ZYZg d\ jcYZg]daYc^c\! YgVbV d\ Yd`jbZciVg! YZg k^a cd\Zi# IK Zg k^cYjZi!]kdgk^hZg!]kVYYZgh`Zgdb`g^c\dh#9Zi`dhiZg&`gdcZ dbb€cZYZcVi]daYZYZi€WZci!d\YZgZgkZgYZci^a[dgh`Za# 9EFO#:7DAWX[b#JL


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 12

TV

Internettet æder af prime time NBC i USA tager konsekvensen – konkurrenter tøver Vigtigheden af prime time, tv-kanalernes aftentimer med flest seere, svinder langsomt, men øjensynligt sikkert. I USA er afmatningen nu så stor, at tv-koncernen NBC dropper de dyre tv-shows i aftentimerne næste år. I stedet skal der fortrinsvis sendes billigt producerede realityshows og underholdning som ”Deal, no Deal”, der for NBC har været lige så stor en seersucces som for TV2 herhjemme. De konkurrerende landsdækkende tvstationer i USA, ABC, CBS og Fox, følger ikke umiddelbart NBC. De vil fortsat producere dyre shows. NBC peger til gengæld på, at dens største succes’er ikke er de store shows, men billigere serier som ”Survivor”, diverse boligprogrammer og ”Idols”. NBC vil nedlægge flere end 700 stillinger ved at spare på dyre shows og samle sine 11 nyhedscentre i to nye i New York og i Los Angeles. Pengene skal bruges på indhold i digitale medier.

branchen venter, at flere følger efter, selv om underholdningschef Peter Liguori hos Fox siger, at han hellere vil bruge penge på indhold end begrænse sig til billigere produktioner. Betingelsen herfor er så, at udsendelserne også kan udnyttes i temakanaler og digitale medier. “Dagtimerne er den nye prime time”, siger Mark Burnett, der bl.a. lancerede Big Brother-formatet, til Newsweek, som peger på, at de nye medier påvirker hele tvsendetiden: I internetselskabet Verizon hentes flest videoer mellem 16 og 19, hos AOL fra 15 til 17, mens Time Warners kabelnet sælger flest videoer kl. 8-11. 8 af 10 videoer downloades i dagtimerne. De ses også på kontor-pc’er, bærbare, iPods og mobiltelefoner. Kaffe- og frokostpauserne bruges ofte på afsnit af populære tv-serier!

Streamet tv til frokost Flere prime time NBC er først til at erkende nødvendigheden af at ændre prioritering. Reklame-

På 10 dage efter visningen på tv i USA blev Burnetts ”Gold Rush” streamet 7 mio. gange, flest omkring kl. 16. I halvdelen af

Dans, bolig, sang og andre formater er billigere end store shows – denne dansekonkurrence fra aftenfesten på landsmødet skal man dog ikke vente at se som streamet tv.

Laser afløser plasma På CES-messen for forbrugerelektronik I Las Vegas 8.-11. januar viser Arasor fra Australien og Novalux fra USA verdens første laser-tv apparater, som de hævder vil slå plasmaskærme af markedet. Mens øjet kun opfatter 30-35% af farverne på dagens tv-skærme, vil det opfatte 90% fra et laser-tv, hævder Jean-Michel Pelaprat, direktør i Novalux.

12

FDA-orientering 6 / 2006

alle hjem ses stadig tv efter kl. 20, men seertallene er størst for de shows, der efterfølgende kan hentes over internet. Det er ved frokosttid, der streames mest fra Google Video. Den stigende efterspørgsel fik Google til at købe internetportalen YouTube for 10 mia. kr. ”Det er de 18-34 årige på kontorerne, der streamer mest”, siger direktør Greg Stewart, Interactive Advertising Bureau, til Newsweek. ”Seervanerne vil fortsat ændre sig. Det kan vi bruge til et mere strategisk salg af reklamer”, siger Larry Kramer, der er chef for CBS Digital.

Kanaler med egne tuber YouTube har banet vej for, at flere tv-kanaler inviterer seerne til at lægge egne videooptagelser på deres hjemmesider. TV2, som angiver at have flere end 4000 brugere på tv2.dk, vil åbne for video næste år. Dermed følger TV2 efter NRK og TV4. ”Der produceres indhold med en kreativitet og idérigdom, som etablerede medier med vores hidtidige redaktionelle processer næppe ville have kunnet fostre,« siger Rune Bech, TV2, som åbner for, at TV2 vil bruge af de bedste bidrag, der vil komme. Det gør NRK allerede, og det er udviklingen internationalt. Verden over er der så store forventninger til den nye dille, at nogle firmaer vil skabe deres egne tv-kanaler, som lægges ind på YouTube.com eller lignende sites. Film- og tv-producenter ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig, skriver Washington Post. På den ene side risikerer de at se piratkopier af deres udsendelser her. På den anden kan det blive et nyt stort forretningsområde. Kampen mod video-pirater starter forfra. På den anden side er det uvist, hvor længe interessen for at se hjemmevideoer holder sig. YouTube og parallellen MySpaces forgængere Friendster og Sixdegrees var i få år store successer, men er begge ml lukket.

Desuden kan en laser-tv skærm sælges til den halve pris af en plasmaskærm, bruger kun en fjerdedel strøm og vejer det halve. Arasor leverer chip-delen til laseren fra Novalux. Pelaprat forudser, at plasmaskærme hurtigt forsvinder fra markedet, mens lcd-skærme bevarer førerpositionen for skærme under 40". De første tv med laserskærme kommer fra Mitsubishi og Samsung. Laser-tv er også under udvikling til mobiltelefoner.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 13

TV

Voice TV og Voice Radio vil spille sammen Dennis Johannesson får som nyudnævnt programchef for såvel Voice TV som The Voice Radio mulighed for at realisere en af de tanker, der for to år siden lå bag starten af Voice TV. ”Der bliver mere samspil mellem tv og radio, for vi har mange ideer, der kan bruges i begge medier, også selv om udformningen naturligvis skal tilpasses hver enkelt kanal”, forklarer han. Målgruppen er nogenlunde den samme, dog synes det som om radioens lyttere aldersmæssigt holder lidt længere ved, men han er stolt over, at Voice TV i årets løb har fået målt en fremgang i seertal hos de 12-24 årige på 47%. Et af de nye programmer i Voice TV bliver et rap-magasin, som skal produceres i nært samarbejde med miljøet omkring danskrap.dk På aftenfladen dukker Mascha og MaiBritt op med ”The Voice Ucensureret”, med indslag, man ikke må/vil vise i dagtimerne, hvor seerne er yngst. Det kan også

Mindre græsrods-tv

være links fra nettet eller sjove fraklip fra andre shows. Dennis Johannesen understreger, at man fortsat vil vise mindst 30% danske videoer og dermed give mindre bands mulighed for at komme på skærmen. The Voice vil også gå endnu mere aktivt ind i koncerter og andre arrangementer.

Mads og Stine var på skærmen, mens Stine samtidig talte med FDA-medlemmer i Brædstrup.

RECEPTION Fredag den 19. januar 2007 kl. 16.00-19.00

En række lokale tv-kanaler får nye sendetider, når SBS Net får premiere 1. januar – som afløser for TvDanmark. De lokale tv-kanaler baseret på tilskud og frivillig arbejdskraft må nøjes med formiddagstimerne på de terrestriske frekvenser, som anvendes af SBS Net og DR2. Flere har fundet det så lidt attraktivt, at de standser. Nogle steder strækker frekvenserne alligevel ikke til, men der er også lokale frekvenser, ingen har bedt om tid på. Der er dog 57 ansøgninger i hovedstadsområdet, som er alene om at have en tv-frekvens døgnet rundt til såkaldt græsrods-tv. De 57 får besked senere. I den første programskitse oplyser kanalchef Lars Ellegaard, at aftenfladen byder på serier og dokumentarer mandag til torsdag, film fredag og lørdag, to timers underholdning lørdag og søndag til kl. 20 og science-fiction fast søndag aften. Der er lokale nyheder fem gange i dagens løb.

V-Consult Rådgivende Ingeniørfirma

Tilbyder rådgivning til antenneforeninger Udvidelse af antenneanlæg • Opgradering af antenneanlæg og Digitalisering • Implementering af returveje og IP-telefoni Fordi Mogens Andersen, efter 30 års virke i lauget, forlader posten som formand, afholdes der afskedsreception i Jyderuphallen, Elmevej 21, 4450 Jyderup. Det vil glæde os at se medlemmer, leverandører, foreningskollegaer, familie og venner på denne dag. Med venlig hilsen Bestyrelsen Jyderup Antennelaug

• Tilstandsvurdering • Udbudsmateriale, licitation og tilsyn

V-Consult Enighedsvej 6 · 5672 Broby Tlf: 62 69 14 24 · Mobil: 28 12 70 80 e-mail: ole@vigel.dk · http://www.vigel.dk/ole Medlem af FDA

FDA-orientering 6 / 2006

13


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 14

TV

Siger farvel med godt nyt til sine danske seere Märtha Rydbeck tog afsked med løfte om mere direkte sport i Eurosport Der anedes en tåre i øjenkrogen, da Märtha Rydbeck på FDA-Messen sagde, at det var sidste gang, hun kom for at fortælle om Eurosports kvaliteter og nyheder. Hun tiltræder i foråret som distributionschef i svensk TV4. Det fik hende nu ikke til at nedtone ildhuen for Eurosport, som hun har repræsenteret i 13 år med mange besøg i Danmark. ”Vi satser nu meget på at vise mere sport i Eurosport 2, hvortil vi har købt eksklusive rettigheder. Det er ikke kun til højdepunkter, men til hele turneringsforløb i flere sportsgrene. Det gælder især sport, som unge seere meget gerne have, f.eks. kampsport, ekstremsport og motorsport, men også sport, som seere i alle aldre efterspørger. Det gælder ikke kun Eurosport 2. Novembers worldcup i håndbold i Århus i moderkanalen var et eksempel på, at Eurosport øger antallet og længden af direkte reportager. ”De seneste seermålinger viser da også, at Eurosport i Danmark har en markedsandel på 1,5, hvilket er mere end det dobbelte af vores nærmeste konkurrent”, siger Märtha Rydbeck. Hun er ikke i tvivl om, at det skyldes, at 90% af er udsendelserne sendes direkte. Aktualiteten er afgørende.

Hun har også store forventninger til Eurosport 2 efter de forhandlinger, der indledtes i efteråret med store kabelnet i Norden. Af dens 1800 timer sendes 450 timer

direkte. Al sport på etteren er med danske kommentatorer. Det er også målet for Eurosport 2, når interessen i Danmark bliver stor nok.

Mere dansk og mere direkte, lover Märtha Rydbeck.

TVNYT Nye hdtv kanaler Det går ikke altid så stærkt, som man håber, men der er kommet flere hd-tv-kanaler til Norden. På FDA-Messen præsenterede Nonstop Television sin fjerde kanal, Voom, som sender natur, rejser, ekstrem sport, mode, underholdning og musik døgnet rundt. Voom er ny i Europa, men har 15 hd-kanaler i USA. Discovery HD er den anden nye kanal med tv i høj billedopløsning. Også den nyder fordel af, at Discovery i USA i længere tid end i Europa har optaget i hd-kvalitet. Dens indhold er samlet fra alle kanaler i Discovery-familien. Men endnu går det langsomt. Dels er der stadig tekniske problemer med de set-

14

FDA-orientering 6 / 2006

Kun håndbold scorede top bokse, der er nødvendige, dels er udbredelsen af tv-apparater, der kan vise den højeste billedopløsning trods medvind i salget af digitale skærme, ikke stor nok. Således har Premiere i Tyskland indtil videre indskrænket antallet af hdtv-kanaler fra tre til to.

Kun håndbolden har vundet seere i tv-kanalernes indbyrdes konkurrence om at vise mest sport, konkluderer en rapport fra Idrættens Analyseinstitut. På syv danske kanaler var der i 2005 i gennemsnit seks timer sport pr. dag mod to timer for fem år siden. Alligevel bruger vi stort set ikke mere tid på at se sport i tv. Den lille stigning i seertid bruges på håndbold, som har tilført flere kvindelige seere. Kanalernes valg af kampe er ret så ensidig: Viborg, Ikast og Slagelse er med i 62% af al klubhåndbold, FCK og Brøndby har 52% af tiden i klubfodbold.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 15

TV

Fodbold-vm endnu dyrere Det trækker op til, at tv-rettighederne til europamesterskaberne i fodbold i 2008 bliver endnu dyrere. Utilfredshed med at de nordiske public service tv-kanaler i 2004 gik sammen, så der var færre til at byde, fik ifølge Kampanje i Norge SportFive, der sælger rettighederne, til at vægre sig ved at indgå en aftale for 2008. Kampanje mener, at Telenor og norsk TV2 går sammen, og at NRK finder sammen med MTG/Viasat. De vil næppe kunne byde nok uden at de har andre nordiske kanaler med, og så bliver det jo interessant: Dansk TV2 og svensk TV4 har et traditionelt stærkt samarbejde med norsk TV2,

men dansk TV2 har jo i år på sportsområdet bundet sig tæt til Viasat. Og NRK er fælles med Viasat om den norske tv-kanal Sport N.

Premier League til Canal+ SBS med Canal+ og Telenor med Canal Digital har fornyet tv-rettighederne til britiske Premier League-fodbold (FA) for endnu tre år. Canal+ har haft rettighederne siden 1997 og tog Telenor med som partner i 2004 for 600 mio. kr. Dansk og norsk TV2 samt svensk TV4 var med i opløbet, men opgav fordi de, ifølge norsk TV2 ikke kan sælge enkeltkampe til seere på en måde, englænderne kan acceptere.

Nyheder til det hele EuroNews har fornyet både indhold og layout. Der er kommet flere magasinprogrammer med plads til en grundigere behandling af baggrunden for nyhederne eller tendenser i tiden. ”Layout og indhold er tillempet, så de også kan tilfredsstille dem, der lader sig opdatere via mobiltelefonen, og vi har store forventninger til ip-tv”, forklarede Corine Babani til de besøgende på FDA-Messen.

Hyppigere reklamer i Kanal 4 Når Kanal 4 i januar bliver betalingskanal, får den også flere reklameafbrydelser. Som TvDanmarks forlængede arm har den i dag en dansk sendetilladelse, som kun tillader reklamer ved udsendelsernes start og slut. Det har både her og i andre kanaler lejlighedsvis været efterprøvet så fantasifuldt, at der fulgte irettesættelser fra tvnævnet. Nu overgår Kanal 4 alene til en britisk sendetilladelse ligesom Kanal 5 og konkurrenterne hos Viasat. Den tillader reklamer inde i udsendelserne. Kanal 4 forklarede på FDA-Messen, at der ikke kommer flere reklamer af den grund, men der bliver flere reklamepauser. De må altså blive kortere. De hævede øjenbryn hos messegæster, som jo flest er mænd, blev med stor charme

forsøgt bragt på plads, når samtalen blev drejet ind på næste programvalg.

Ingen CNN tekst-tv

CNN begrunder det med, at tekst-tv ikke bruges ret meget uden for Norden, og at man hellere vil bruge kræfter på at udbygge sine internet-sider. Hverken DR eller TV2, der gør deres internetportaler stadig mere indholdsrige, har planer om at nedlægge tekst-tv. Tekst-tv blev i lanceret i 80’erne, og har stort set ikke udviklet sig teknisk, selv om BBC i forbindelse med valget i 2001 præsenterede tekst-tv sider med fotos på. Trods den manglende videreudvikling er brugen stabil. Gallup angiver, at DR i gennemsnit har 1,5 mio. ugentlige opslag, mens ca. 600.000 bruger tekst-tv på TV2. Der er da også mange informationer at hente. DR1 tilbyder 1400 sider og DR2 1100 sider, og DR har meddelt, at det nu øger antallet af nyheder på tekst-tv.

CNN lukkede sine tekst-tv sider 31. oktober med henvisning til CNN.com/CNNI, hvor ugeskemaet kan findes.

BBC viste allerede fra Wimbledon i 2000 fotos i tekst-tv i sine digitale udsendelser.

Corine Babani.

CITAT "Italienerne … så det som en fordel, at vi er vældig gode til såkaldt ”clean” reality. Hverken i "71º Nord" eller "Vilde vesten" er der nogle som tortureres eller har en gennemsnitspromille på 2,5 procent i hvert program". Efter mange håndtryk fik Katie Isworth fra Travel Channel lindrende håndmassage af kosmetolog og makeupartist Bente Jensen hos Kanal 4.

Kim Bjørnqvist, udviklingschef i Nordisk Film

Det ser ud til, at CNN er ene om at droppe denne service.

Gratis hd-filmkanal Mens vi venter på at flere sender hdtv, og at flere medlemmer kan se hdtv, kan vi få et gratis indtryk af kvaliteten via Astra på 19,2 gr. øst. Her sender den tyske Anixe HD kanal døgnet rundt, overvejende film og serier, der enten er optaget som hd-tv eller sendes som 35 mm spillefilm. Anixe HD sender i ukodet MPEG4/DVBS2, hvilket betyder at den skulle kunne modtages uanset hvilken settop-boks, man bruger.

FDA-orientering 6 / 2006

15


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 16

Bokseren Anita Christensen skriver autografer hos DK4.

Disneys store and skræmte ingen.

Trængsel under Canal Digitals palmer. Caféliv med ung musik fra MTV.

Ulrik Madsen med hovedstation hos Kjaerulff1.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:20

Side 17

Hans Jørgen Bisgaard fortæller om TV2 Radio.

Pokerudfordring hos CNN.

Kaffepause mellem TDC Kabel TV og Viasat. Ufarlige skydeøvelser.

Witronic forklarede gerne teknik for amatører.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 18

TV

Nyhedskanaler er in – men de er dyre Kan det økonomiske grundlag fra TDC og Viasat bære TV2 News igennem? Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Som den formentlig største investering i en kommerciel dansk tv-kanal har TV2 News præsenteret sig, når dette blad udkommer. Det er en af kanalens fordele, at den kan sende nyheder direkte videre, når de er i hus. Kanalen redigeres i København i tæt samarbejde med nyhedsredaktionen i Odense. Med knap 100 medarbejdere er organisationen omkostningstung og med få minutters reklamer i timen er det forhåndsaftalen med TDC og Viasat, der økonomisk holder hånden under TV2 News, til den har vist sin bæreevne. Uden at kende budgetterne gætter vi på, at supplerende aftaler med antenneforeningerne skal give til smørret på brødet. Der er langt fra TV2-direktør Per Mikael Jensens store forventninger til den betydelige skepsis, som medieprofessorerne Jørgen Poulsen, RUC, og Stig Hjarvad, Københavns Universitet, udtrykte op til premieren: ”Nyhedskluden skal vrides meget, meget hårdt for at undgå alt for mange gentagelser og tynde nyheder”, sagde Jørgen

Poulsen, mens Stig Hjarvad tvivlede på, at danskerne efterspørger en 24 timers nyhedskanal.

Lokal konkurrence TV2 News har som en af de dyreste kanaler et handicap ved antenneanlæggenes programvalg. To steder i landet møder den direkte konkurrence fra lokale nyhedskanaler, og enkelte flere planlægges. Da indholdet i disse er meget lokalt og listeprisen på næsten 155 kr. for TV2 News og 24Nordjyske er den samme (24Sjællandske lidt lavere), er det et spørgsmål om selv den massive reklame på TV2s hovedkanal kan slå de lokale af nettene. Men er der betalingsvilje til to? 24Nordjyske har på tre år kæmpet sig op til en veletableret kanal i Nordjylland, mens 24Sjællandske kun har en måneds forspring i kampen om husstandene på Sydsjælland og endnu er ved at opbygge sit distributionsnet.

International trend Nyhedskanaler er ellers en trend i tiden – både herhjemme og internationalt, hvor der så også er et større seergrundlag.

Staben af nyhedsværter på TV2 News er så stor, at vi opgiver at bringe navne!

18

FDA-orientering 6 / 2006

De danskes problem er, at husstandstallene er små. Kan de få seere nok? Det samme spørgsmål stilles internationalt om de to nye reklamefinansierede, der har meldt sig som modvægt til de globale nyhedskanaler. Den ene er France24 med premiere 7. december. Den er endnu et fransk forsøg på at skabe modvægt mod engelsk-amerikansk dominans på den internationale scene. Den anden nye er en engelsksproget udgave af den uafhængige arabiske Al Jazeera. Den havde premiere 15. november med den tidligere BBC nyhedsvært Nigel Parsons som direktør og bl.a. BBC-journalisten David Frost og CNN-kollegaen Riz Khan. Nigel Parsons siger, at den nye kanal ikke bliver en kopi af den arabiske, men at den også vil vise de barske videoer fra urocentrene, som Al Jazeera er kendt for. Al Jazeera er ugleset af flere arabiske regeringer, men folkeligt er den populær. I Europa og USA beskyldes den for bevidst at opildne til mere had mod vesten, og ingen store amerikanske kabelnet har accepteret den. Både den franske og en arabiske tv-kanal er frit tilgængelige via satellit.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 19

Nørregade 25 DK - 7280 Sdr. Felding tel.: +45 86 28 84 88 fax: +45 86 28 81 52 mail@dantexplast.dk www.dantexplast.dk

- DESIGNED FOR FLEXIBILIT Y

Dantex MicrofritionTM • Telekabelrør • Microrør • Multirør • Trykrør • Jordvarme rør • Tilbehør & Værktøj


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 20

BREDBÅNDSANLÆG

Flere udbydere i det samme bredbåndsnet Fokus på netværk, hvor flere kan tilbyde det samme På Bredbåndsdagen blev det påvist, at antenneanlæg er en god idé. Den har bredt sig til Canada – og Sverige er ved at være berømt for en bredbåndsinfrastruktur, som brugerne ejer i fællesskab. Nyheden var ikke så stor for de deltagere, som har afsæt i antenneforeningerne og i den almene boligsektor. Her er det både naturligt og veletableret. På den led kan man sige at bredbåndsdagen i oktober bekræftede, at brugerejet infrastruktur har fremtiden for sig – og ikke som nogen i perioder har prædiket – fremtiden bag sig.

Åbne netværk Fokus var meget på de såkaldt åbne netværk. Derved forstås et netværk, hvori flere virksomheder på samme tid tilbyder samme type service i indbyrdes konkurrence om at få de tilsluttede husstande som kunder. Vi kender det fra telefonnettet. Her tilbyder mange selskaber såvel fastnet telefoni som internetadgang i konkurrence med hinanden. Også fra mobil-telefoni kan der hentes eksempler, ligesom vi i tv-verdenen kender det fra privatparabolområdet, hvor Canal Digital og Viasat er i konkurrence.

Åbne vinduer I antenneanlæggene er der ikke en tilsvarende tradition – endnu. Det mest udbredte i dag kan måske kaldes ”åbne vinduer”. Det er typisk anlæg, som med mellemrum forhandler aftaler om eksempelvis udbud af internetadgang for en aftalt perio-

20

FDA-orientering 6 / 2006

de. I denne periode har den foretrukne udbyder så anlægget for sig selv. I aftaleperioderne er udbyderen alene udsat for det almindelige pres fra markedet, der opstår, hvis dennes priser kommer for meget ud af trit med udviklingen i øvrigt. De fleste tilslutninger vil jo have alternativet i internetadgang via telefonnettet. Særligt i Sverige arbejder man meget med såkaldt åbne netværk. Flere af de danske elselskabers fiberselskaber har meldt ud, at de også vil åbne deres netværk for konkurrerende udbydere.

om betaling for adgang kan fastholdes i praksis. Jeg kan nemt forestille mig en standardiseret betaling for den kapacitet i netværket, den enkelte udbyder ønsker at benytte. Kapacitet er den knappe ressource i netværket. Betaling efter kapacitet kan have som primært formål at fordele denne knappe kapacitet på en praktisk håndterlig måde – når det er nødvendigt. Betalingen skal altså ikke først og fremmest skabe indtægter til netværket.

Paneldebat Gratis adgang Åbne netværk kræver et vist kundeunderlag for at give mening. Det trækker i retning af, at mindre anlæg fortsat bør overveje sammenbinding med ligesindede naboer for at opnå en tilstrækkelig volumen. Åbne netværk kræver, at man kan håndtere og servicere kunder, som stiller større krav end de fleste anlæg i dag kan imødekomme. De kræver for mig at se også en gennemskuelig prissætning. Jeg tror, at det er det bedste afsæt for konkurrencen om kunderne. Hvis der opkræves ”bompenge” eller andre former for betaling ved indgangen, vil disse penge i sidste ende blive hentet hos de tilsluttede brugere. En sådan model kan fastlåse markedet, fordi det er dyrere at komme ind på det. Det vil være til skade for brugerne på lidt længere sigt.

Adgang mod betaling Det er ikke sikkert, at krav fra et netværk

FDA deltog i den afsluttende paneldebat på bredbåndsdagen. Her fik vi blandt andet lejlighed til at pege på brugerbetalingen ved modtagelse af DR m.fl. i antenneanlæg og den mangel på teknologineutralitet, vi oplever i reguleringen på indholdet. Det gælder eksempelvis reglerne om must carry, som i hvert fald retter sig mod ejere af fællesantenneanlæg, men ikke nødvendigvis mod andre former for infrastruktur, der benyttes til at distribuere radio og fjernsyn til brugerne. Vi fik også fremhævet, at reglerne ind i mellem har nogle mærkelige ”kombinations-virkninger”, hvilket måske hænger sammen med, at vores område reguleres i forskellige ministerier. Paneldebatten bød dertil på synspunkter på definitionen af bredbånd – og dermed værdien af statistikken, og der blev taget yderligere et par runder i den klassiske boksekamp mellem kobber og fiber. Bredbåndsdagen var en nyskabelse i Danmark, og den havde stor tilslutning. SBS


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 21

BREDBÅNDSANLÆG Jon Lund slapper af efter videopremieren om at forene pc med tv.

Min lange hale til TV2 Hvordan jeg lærer hele verden køkkenvejen til net-tv Af direktør Jon Lund, FDIM Internettet er verdens største opslagsværk, og i modsætning til trykte medier er adgangen som bidragydere både nem og billig. Som direktør i Foreningen af Danske Internet Medier har Jon Lund selvfølgelig sin egen blog med aktuelle kommentarer, som man kan læse og kommentere på http://newmediatrends.fdim.dk/ Nu har han også prøvet at blogge med video. Hvordan fortæller han i denne beretning på MediaWatch, hvorfra vi har lånt den. Den har gjort os nysgerrige. Har et eller flere af vore anlæg en formandsblog med kommentarer, som medlemmerne har fornøjelse af?

den, der har hele nationen som målgruppe. Det er den, der har fem millioner enkeltdanskere som målgruppe, og giver dem mulighed for at zappe i uendelige indholds-baser præcist som de lyster. Og som giver seerne det kvalitetsindhold med bred appel, der hører til toppen af isbjerget, og giver tv-stationen indholdsmæssig profil og en fast seerskare.

Den lange hale Tirsdag den 31. oktober lagde jeg en video på YouTube. Du ved: den der upload-og-sede-andres-videoer-hjemmeside som Google købte for 10 milliarder kroner forleden. Det var første gang, jeg prøvede det. Og effekten udeblev ikke. I hvert fald havde jeg dårligt nået at slippe submit-knappen, før vores eget lokale kvægtorv rykkede i offensiven og proklamerede sit indtog på det brugerskabte net-video marked: "TV2 lancerer dansk YouTube", lød det fra Odense.

59 uklippede sekunder Nu var det jo næppe min egen lille video, der udløste denne TV2s seneste net-satsning. Videoen er ellers god, synes jeg! På 59 uklippede sekunder viser jeg, hvordan man plugger to kabler i sin bærbare og forbinder dem til et scart-stik, der igen er lige til at proppe i halen på sit tvapparat. Så man kan se net-tv på sit gode gamle fjernsyn. Videoen er optaget hjemme ved køkkenbordet på mit standard digitalkamera. Nej, det er mængden af videoer på YouTube – og ikke mindst mængden af seere! – der får TV2 til at lugte blod. For der er rigtigt mange seere derude. De tre mest sete af disse små-videoer på YouTube

runder snildt to-, tre- og femhundredetusinde visninger – bare på en dag. Og så er der alle de YouTube videoer, der slet ikke når seertal af denne størrelse. Dem er der ca. 8,5 millioner af i alt. Som bekendt gør mange bække små en stor å. På YouTube viser det sig ved, at de 100 bedste og mest populære videoer kun står for ca. 5% af de i alt 100 millioner videoer, som YouTube viser hver dag. Seerne på nettet vælter sig altså i ubehjælpeligt sammenflikkede og totalt amatøragtige videoproduktioner.

Seerne vil se det, de selv synes om Meningen med galskaben – for det her er hverken gallimatias eller udtryk for momentant kollektivt smagskollaps – er lige for. Seerne vil simpelthen se det, de selv synes om – og gør det, når de får lov. Man ser det for sig: Som en kæmpe myretue-hær på jagt efter grannåle styrter de ud, spredes for alle vinde og samles i grupper på ganske få stykker om hver deres særegne lille video, som de af Gud ved hvilken grund har kastet deres kærlighed på. Det har de forstået ovre i TV2-general Per Mikaels geledder. Den tv-station der løber med seertallene i fremtiden, er ikke

Alt det her er altså ikke noget, jeg selv har fundet på. Modellen med de små bække er planket direkte fra boghandelen Amazon.com, der har en kæmpeomsætning på at sælge ganske få eksemplarer af de uhyggeligt mange titler, som selv store boglader har opgivet til fordel for bestseller-forfatterne. "Long tail" kalder de med et malende udtryk modellen derude: nogle . . . få kæmper der rager op, en række mellemstore navne, der bliver mindre og mindre jo længere du kommer ud og en lang hale af mere og mere diminutive dværge, der hver for sig er ubetydelige, men som, når de lægges sammen, får anseelige dimensioner.

Det virker! Det er, lur mig, sådan en lang hale TV2 fisker efter. Når TV2 kaster snøren ud med dens egen YouTube giver jeg gerne en hånd og en video med. Nu har jeg jo erfaringen med min kabelvideo fra YouTube at trække på. Hvordan det i øvrigt gik med den? Fint tak – med 57 visninger på dens første tre dage arbejder den sig stille og roligt op ad YouTubes meget lange hale.

FDA-orientering 6 / 2006

21


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 22

BREDBÅNDSANLÆG

Kom konkurrencen fra fibernet i forkøbet Lille antenneforening handlede beslutsomt, udvidede og vandt

Eskild Keller.

Selv om antenneforeningen i Ørum mellem Randers og Viborg blev oprettet i 1988 med et anlæg, som med 100 husstande var udskilt fra en grundejerforening, var under halvdelen af byens 600 husstande tilsluttet i 2005. Det år fik bestyrelsen vendt udviklingen, men derom senere. Fem år tidligere var der taget initiativ til, at foreningen skulle have internet. På et medlemsmøde var der overvældende flertal for at opgradere nettet til 600 MHz med returveje for 250.000 kr. Det var stadig et lille anlæg, men Nordit sagde ja til at stå for internet, hvis 50 meldte sig. Det blev det ikke til, men så accepterede Nordit at starte med de 40, som havde tilmeldt sig.

de i også at få ledninger nedgravet i byen”, siger formanden og beretter videre: ”Jeg kontaktede dem, og det viste sig, at de begge var interesserede i at grave næsten de samme steder, som vi havde planlagt. På denne måde kunne vores graveudgifter reduceres til under halvdelen af, hvad det normalt ville have kostet. TDC var glad for henvendelsen. De var ikke vant til at få henvendelse om forestående gravearbejde, hvilket ellers kan lyde som spild af ressourcer.

Langt de fleste valgte os Ved mødet med EMF viste det sig, at selskabet havde fremskredne planer om at udbrede sit net i Ørum. Vi var selvfølgelig klar over, at det ville blive en konkurrent til os. Vi udarbejdede derfor et omfattende informationsmateriale på en halv snes sider, hvori vi fortalte, hvad ØA kunne tilbyde, men også sammenlignede med EMFs produkter og priser. EMF krævede på daværende tidspunkt, at ca. 30 procent af borgerne tilmeldte sig, før det ville udrulle sit fibernet i byen. Det fik så vidt jeg ved 10-15 tilmeldinger, og vi fik de nævnte ca. 125, som således kom på kabelnettet i 2005/2006. Nogle få i byen er tilsluttet EMF. Da vi ikke har følt en særlig trussel fra EMF på grund af dettes meget høje priser

på tv/internet og ip-telefoni, har vi ikke reduceret vores tilslutningspris. Den er fortsat 5.800 kr. inklusiv stikledning.

Ø-struktur forberedt Vi havde en forventning om, at der løbende ville komme flere tilmeldinger, hvilket også er sket, idet vi har tilsluttet yderligere 12-15 husstande. En del i foreningen har ip-telefoni, hvilket vi lader medlemmerne selv sørge for. Hvis ikke vi for nogle få år siden havde renoveret og opgraderet vores kabelnet, samt implementeret internet, ville vi nemt kunne være blevet løbet over ende af EMF. Det undrer mig, at nogle borgere vil betale de høje priser hos EMF for tv/internet/telefoni, når der findes billigere løsninger. Det er svært at undgå at spare 2.0004.000 kr. om året ved at være medlem af ØA i forhold til at købe EMFs produkter. Den ældre del af kabelnettet i Ørum skal opgraderes til 862 Mhz, hvilket vi vil kunne gøre for ca. 1000 kr. pr. medlem. I de nyetablerede områder i byen er der lagt tomme rør, så vi engang kan fremføre lysledere til noder ude i byen. Med vore priser og vores konkurrenters ser vi lyst på fremtiden”, siger Eskild Keller, hvis forenings pris på den store tv-pakke, internet og telefoni er ca. 3.400 kr. billigere pr. år end den tilsvarende ydelse fra EMF.

Små udvidelser for dyre ”I 2005 var stadig under halvdelen af husstandene tilsluttet kabelnettet. Flere steder i byen var der interesse, men langt fra alle steder var det teknisk/økonomisk forsvarligt at udvide nettet. Og hver gang, vi skulle udvide lidt, krævede det et relativt stort arbejde at få indhentet tilbud mv.”, forklarer formanden Eskild Keller. Bestyrelsen udarbejdede derfor planer om en udvidelse til næsten hele byen. Over 300 husstande blev tilbudt kabel-tv, og ca. 125 tog imod tilbuddet, svarende til knap 50% forøgelse af medlemstallet. Der skulle imidlertid graves kabler til 2-3 gange flere ejendomme end tilmeldt, så omkostningerne var større end indtægterne fra de tilsluttede. ”Men det kunne måske tænkes, at andre kabeloperatører, som TDC og EnergiMidt FiberBredbånd (EMF) var interessere-

22

FDA-orientering 6 / 2006

Op mod antenneforeningens stander stikker enderne af to tomrør fra EMF.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 24

BRANCHE-NYT

A+ melder sig nu også med det hele Kampen om at blive totalleverandør intensiveres Som led i oprustningen har A+ indskudt kapital i Fast TV, svarende til 50% af dettes aktiekapital, mens FastTV AB i Sverige ejer resten. Fast TV leverer især til boligforeninger og energiselskaber, og med sin indtræden får de to firmaer mere volumen ved indkøb af bredbånds- og telefonikapacitet. Fast TV skal levere tv-kanaler til A+, som ikke hidtil har haft det med i ordrebogen. Som led i det nære samarbejde er Fast TV flyttet ind i A+ koncernens ejendom i Albertslund.

Lokale servicefolk Direktør Henrik Lind har udvidet forretningen.

Antenneanlægs bestyrelser bliver endnu mere attraktive forhandlingspartnere. A+ Arrownet tilbyder sig nu også som totalleverandør for at ligestille sig med TDC, Telia-Stofa og Canal Digital med service og leverancer.

Ligeværdigt alternativ ”Vi vil være alternativet for de anlæg, som ikke vil lade deres leverandør overtage medlemmerne”, siger direktør Henrik Lind.

Ny struktur i ARF ARF, Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund, har på årets kongres ændret struktur, delvist skiftet navn og valgt nye i ledelsen. Det nye navn ARF-Multimedier understreger, at det beskæftiger sig med mere end radio og tv. Fremover holdes årsmøder i stedet for kongresser. Efter 12 år ønskede forbundsformand Preben Sørensen, næstformand Bent Munksø og hovedkasserer Chr. P. Hansen ikke genvalg. Til ny formand valgtes Lea Rosfort, Rødovre. Preben Sørensen fortsætter som formand for de fire danske lytter-seerorganisationers samarbejdsforum SLS. I en udtalelse fra kongressen understreges det nære forhold til Socialdemokrater-

24

FDA-orientering 6 / 2006

På serviceområdet har A+ Arrownet formidlet kontakt til installatører i kundernes område i det omfang, de ikke selv har henvist en installatør. Det vil Arrownet fortsat gøre, men de lokale installatørers indsats i de daglige service- og installationsopgaver styrkes. ”Vi udbygger vores supportafdeling, hvor installatørerne kan hente rådgivning og praktisk assistance. Det er der et stigende behov for, fordi teknikken udvikler sig stadig hurtigere. En af måderne er web-baserede værktøjer, hvormed teknikerne rundt i landet omgående kan få svar på deres aktuelle spørgsmål”, forklarer Henrik Lind, som tilføjer, at både eksperterne i A+ og det specielle måleudstyr, der kan blive

ne og modstand mod privatisering af TV2, hvis ”økonomisk gunstige udvikling med bl.a. etablering af stadigt flere betalingskanaler, gør et sådant skridt overflødigt”.

Ejerkoncentration Ejerforholdene i nordiske tv-selskaber koncentrerer sig. Indenfor få dage solgte den norske aviskoncern Schibsted sin tredjedel af norsk TV2 til partnerne A-pressen og Egmont og derefter sin 27% andel af svensk TV4 til finske Nordic Broadcasting. Det finske selskab kontrolleres af Proventus og Bonnier, som er dominerende aktionærer i TV4 og finske MTV3. Såvel de som Egmont har tilkendegivet deres interesse i at byde på TV2 Danmark, når det bliver aktuelt.

brug for, står til installatørernes rådighed. Til anlæg, som ønsker det, tilbydes som alternativ, at A+ overtager ansvaret for den daglige service. Så er der kun et sted, anlæggene skal henvende sig til. A+ vil stadig bruge lokale installatører, men anlæggene skal ikke bruge tid på at finde ud af, om de i en given situation skal kontakte installatøren eller Arrownet. A+ Arrownet har i dag aftaler med 25 installatører til betjening af de 160 anlæg, firmaet leverer til. Hovedproduktet er bredbåndsydelser, som A+ er landets femtestørste leverandør af. For at styrke kvalitetssiden tilbyder Arrownet abonnenterne supplerende sikkerhedsprogrammer fra Virus112.

CITAT "De fleste direktører for kabelnet forsømmer at investere i ny teknologi af frygt for, at de kommer til at købe noget, der alligevel ikke kan bruges om et halvt år. Det har alvorlige følger for måden, hvorpå og hvornår ny teknologi kommer på markedet". Analytiker Maggie Bellville, Atlanta, USA.

Opgav Vivendi Kapitalfonden Kohlberg Kravis Robert & Co (KKR), som bl.a. ejer SBS Broadcasting, har opgivet at købe den fransk-amerikanske mediekoncern Vivendi Universal for $51 mia. De franske skatte- og konkurrenceregler er for komplicerede, vurderer Financial Times.

Norsk UPC blev til Get Det store norske kabelnet UPC med 400.000 tilslutninger har skiftet navn til Get i konsekvens af, at UPC har solgt til det investeringsselskabet Candover.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 25

BRANCHE-NYT

TiVo har mødt konkurrence Det var en sensation, da TiVo lancerede en digital tv-modtager, hvormed man kan optage en udsendelse fra starten også efter at den er gået i gang. Det er nyttigt, når dørklokken eller telefonen ringer. TiVo kæmper for sin position. Siden er der kommet andre såkaldte DVR-modtagere til såvel kabel-tv som satellit-tv, og TiVos markedsandel i USA er faldende. Så nu har TiVo lanceret en DVR med flere funktioner: den kan hente video direkte fra internet til tv-apparatet, men den kan og-

så sende familiens videoer til andre brugere af TiVo-modtagere, f.eks. sende en børnefødselsdag til den øvrige familie, eller egne videoer, som man gerne vil lade alle andre se. TiVo er ikke ene med det nye. Kabel-tv selskabet Comcast har en web-side, hvortil amatører kan uploade videofilm. Apple og andre er på vej med modtagere i iPod-størrelse, der hente film og tv-shows direkte fra nettet til tvapparatet.

FDA-orientering ønsker læsere og annoncører en glædelig jul og godt nytår.

Tak for i år

Vi glæder os til at se jer alle til FDA’s Landsmøde 2007

A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • Tlf.: 69 12 12 12 • www.aplus.dk

FDA-orientering 6 / 2006

25


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 26

TEKNIK DCAS afløser CableCard Afløseren for indstikskortet CableCard menes fundet. I hvert fald bakker store kabelnetselskaber som Cox, Time Warner og Comcast op om DCAS, som er udviklet af CableLabs. CableCard er, som omtalt i vores augustnummer, bundet til det kabelnet, der har leveret det. DCAS, som er forkortelse for Downloadable Conditional Access System, er et program, der kan indlæses i hardware, og derefter bruges uafhængigt af, hvilket kabelnet man er tilsluttet. Man kan altså flytte sin digitale settopboks til et andet kabelnet, hvor den vil fun-

På FDA Messen viste Peter de Nijs hos Telia Stofa Motorolas nye digitale boks med mange faciliteter baseret på pc-software eller Microsofts software.

26

FDA-orientering 6 / 2006

På CES-udstillingen af forbrugerelektronik præsenterede LG denne boks med DCAS.

gere lige så godt som i det kabelnet, man forlod. DCAS skal afprøves i store kabelnet næste år, så det kan indføres i hele USA i 2008.

Underboringer Dansk Ledningsejerforum anbefaler, at anlægsejere er særlig opmærksomme på at få registreret lodrette underboringer. Anbefalingen gælder underboringer, hvis lodrette (vertikale) forløb er usædvanligt i forhold til normal nedlægningsdybde for den pågældende ledningstype. Det er væsentligt, at alle ledningsejere også registrerer underboringens lodrette beliggenhed (z værdi), idet mange store vejanlæg/kryds ofte, af hensyn til trafikafvikling, krydses netop ved brug af underboringsteknikken. Stedfæstelse af eksisterende underboringer er yderst vigtig, inden en ny boring påbegyndes. Skader, der opstår ved at en ny boring rammer et eksisterende rør/anlæg, som tidligere er etableret ved boring, er ofte i stor dybde og på utilgængelige steder, hvorfor disse er meget kostbare at udbedre og til stor gene for trafikafviklingen.

Film uden reklamer TV2 vil fra årsskiftet ikke mere lægge reklamer ind mellem filmene på TV2 Film, som dermed bliver en ren betalingskanal. Det begrundes med, at seerne typisk vælger at se en bestemt film og derfor zapper væk, så snart den er slut.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 27

TEKNIK

Erstatter D1 og D2 coax med fibre Ved utraditionel opgradering af kabelnettet opnår Klarup større båndbredde uden at gå til 862 MHz Klarup Antenneforening har valgt en utraditionel opgradering af sit kabelnet. De fleste anlæg har gennemført eller forbereder opgradering til 862 MHz. I Klarup er man netop gået i gang med at erstatte coaxkablerne i såvel D1 som D2 med fiberoptiske kabler direkte fra hovedstationen til D3-nettene. 862 MHz er ifølge Klarup Antenneforening blevet en uinteressant teknisk grænseværdi bl.a. fordi fremtiden byder på digitale signaler fra såvel senderne som via IPTV. I D3-nettene bevares coax-kablerne frem til husstandene. Klarup Antenneforenings anlæg er på 450 MHz og forsyner 1400 husstande.

milie med VDSL og vil om kort tid kunne overføre 300 Mbit/s. Når D1 og D2 fjernes, frigøres ressourcer til D3. Derved kan vi løfte driftsniveauet for forstærkerne, så kabelnettet kan fremføre standard kanaler op til 606 MHz og digitale kanaler på endnu højere frekvenser. Vi kan placere de digitale tv-kanaler i et noget højere frekvensbånd, idet hver enkelt digital kanal kan være 10 dB lavere end en analog kanal. Der vil kunne være 50-60 tv-kanaler i Klarup med denne kombination”, forklarer Finn Lindau. Klarup Antenneforening har i dag 32 tvkanaler og 18 fm-stationer.

Ressourcer i nettet frigøres

Vil fortsat være ubundne

Konceptet er udarbejdet af Comflex A/S, hvis direktør Finn Lindau tror, at det bebudede alternativ DOCSIS 3 vil vise sig at være utilstrækkeligt, for dyrt og for ressourcekrævende, når hver husstand skal have 10 Mbit/s eller mere. Den valgte løsning sikrer en overførselshastighed på 10-100 Mbit/s og samtidigt den kapacitet til radio og tv, der forudses behov for også fremover. Løsningen kan sameksistere med DOCSIS hvorved det er muligt at planlægge glidende overgang til de høje hastigheder. ”Vi fører fiber til noden før D3 og derfra et datakabel til hver D3 forstærker. Derved får vi 1 Gigabit til hver D3 forstærker, som forsyner 20-40 husstande. Det er ren datatransmission frem til D3, derefter 144 MB videre i D3 coaxkablet. Teknologien er i fa-

I Klarup Antenneforening har medlemmer stået for driften af internet efter etableringen af returveje i 1998, og det gør de stadig. ”Modsat andre foreninger, som lod deres entreprenør om at etablere tingene for egen regning og risiko, valgte vi selv at gøre det, fordi vi kunne få øje på både forretningen og fordelene i det”, fortæller formanden Thomas Kinnberg. Vi har fået tilbud om opgradering til 862 MHz, men det vil koste os mellem en halv og en hel million kroner mere end den valgte løsning. Ombygningen kan vi i øvrigt finansiere for det, vi har tjent på selv at drive vores internet. Arbejdet er i gang og skal være færdig til sensommer næste år. Vi er glade for, at vi hos Comflex har fundet dette koncept, hvormed vi kan mat-

Grafik fremstilling af Klarups kommende kabelstruktur.

che både elselskaber og andre udbydere på vores område”, siger Thomas Kinnberg. Han glæder sig især over, at løsningen ikke binder foreningen til én udbyder. DOCSIS 3-løsninger vil i praksis binde anlæg på en måde, det bliver meget svært at komme ud af.

Måske programfællesskab Uden at det har noget med overnævnte at gøre har Klarup, Gistrup og Gug-Visse-Dall antenneforeningerne skabt forudsætningerne for at forbinde sig. De har færdiggjort etableringen af et tomrør mellem deres anlæg. De tog beslutningen, da det blev muligt at deltage i en fællesgravning – og der er ikke truffet beslutning om at forbinde de tre anlæg. Men da hver forening har investeret i størrelsesordenen 300.000 kr., er det naturligvis den mulighed, der udløste beslutningen. Det optimale vil være at samarbejde yderligere med Nr. Tranders Antenneforening, som i mange år har programforsynet Gistrup. Med en fiber i tomrøret bliver det muligt at have fælles programforsyning til 17.500 husstande.

Skal I have ny infokanal? TVhouse leverer komplette infokanal og TV-Wall løsninger

Kontakt os for nærmere information på telefon 3511 1169 eller Kontakt@TVhouse.dk

FDA-orientering 6 / 2006

27


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:21

Side 28

Medieforsker:

TV2 lukker i 2010 Frands Mortensen: Hvorfor vil ingen kommentere, hvad jeg siger? Dagens samtaleemne på førstedagen af FDA-Messen var medieforskeren Frands Mortensens påstand på et seminar, der havde mange tilhørere: TV2 går konkurs i 2010. Efterfulgt af et: Lige meget hvem jeg forsøger at tale med om det, politikere, embedsmænd, jurister eller TV2 selv, tror de ikke på det. Der er det, man kan kalde larmende tavshed. ”Men det en kendsgerning, som jeg kan dokumentere”, sagde Frands Mortensen.

TV2-licens skulle godkendes Hans argument er kort og klart: Inden et medlemsland i EU etablerer

en tv-station med statsstøtte, og det er tv-licens, skal det have accept fra EU, der ser på konkurrenceforholdene på markedet. Det gjorde Danmark ikke, da TV2 blev etableret i 1986, og heller ikke siden har skiftende ministre eller ministerier sørget for den nødvendige godkendelse. Der er en forældelsesregel på 10 år. I de sidste 10 år har TV2 fået statsstøtte i form af licensmidler på ca. 5 mia. kr. Med renteværdien er det over 6 mia. kr. Dertil kommer ca. 1,8 mia. kr. til TV2-regionerne. De penge skal TV2 betale tilbage! Da TV2 vel er kun ca. 2 mia. kr. værd i et salg, kan det ikke dække gælden, og så må TV2 jo gå konkurs.

Kan TV2 gå konkurs Frands Mortensen har arbejdet med dette spørgsmål i to år og offentliggjorde sin konklusion i en kronik i Politiken 3. november. Ingen har villet kommentere den. Det kan jo skyldes, at nok er TV2 et aktieselskab, men med staten som eneaktionær. Og en statsvirksomhed kan vel i princippet ikke gå konkurs.

Frands Mortensen. Men forseelsen kan, hvis Frands Mortensen har ret, koste staten en gruelig masse penge – om fire år. Så konkurs eller ej: Hvorfor vil ingen diskutere med Frands Mortensen?

Otte mux’er hurtigt fyldt op

Paul Samsøe: Brug alle mux til tv.

På en opfølgningskonference om digitalt tv sidst i november stod det hurtigt klart, at selv om Danmark fik opfyldt sine ønsker til nabolandene om 8 mux’er i vores terrestri-

28

FDA-orientering 6 / 2006

ske sendenet, strækker de ikke til de mange ønsker. Otte mux giver plads til 32 tv-kanaler, hvis man udelader hdtv og andre tjenester end tv, og det er næppe sandsynligt. Heller ikke selv om direktør Paul Samsøe, DR Distribution, appellerede kraftigt til politikerne om, at bruge alle otte til tv, heraf to til public service-tv, som så kun får fire almindelige og to hdtv-kanaler i alt. DR er klar med hdtv senest i 2012. Paul Samsøe erkendte da også selv, at hdtv generelt hører hjemme i kabelnet og på satellit-tv platforme. Kabel-tv dækker i dag 66% af husstandene. Resten er nogenlunde ligeligt fordelt på private paraboler og terrestriske signaler. Et embedsmandsudvalg skal senest 1. februar stille forslag om fordeling af mux’erne, heraf 3-5 til den kommercielle gatekeeper. Opbygning af sendenet påbegyndes i efteråret 2007, og det analoge sendenet

forventes af politikerne lukket 31. oktober 2009. I det politiske panel var der ikke enighed om hdtv som krav til public service-tv. Holger K. Nielsen, SF, og Louise Frevert, DF, talte for, mens Simon Emil Ammitzbøll, R, og Ellen Trane Nørby, V, sagde, at det skal politikerne ikke blande sig i. Ammitzbøll ville dog ikke helt fraskrive sig politiske krav til tv. ”Uden skrappe politiske krav til TV2 ville det ikke have været så meget værd, som man i dag tror, man kan sælge det for”, sagde han.

CITAT ”Nu mangler du bare et symfoniorkester. Du må godt få et af os”. Generaldirektør Kenneth Plummer i en hilsen til TV2s Per Mikael Jensen


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:22

Side 29


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:22

Side 30

PERSONALIA Mygind kanalchef Thomas Mygind er udnævnt til kanalchef for Kanal 5 med ansvaret for kanalens fortsatte udvikling. Thomas Mygind har været vært på flere store egenproduktioner og har i tre år siddet i programledelsen for SBS TV.

Færre i toppen af DR Nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen valgte at forlade DR, da bestyrelsen besluttede at indskrænke topledelsen til fire direktører, og morgennyhederne blev droppet. De fire er: Lars Grarup med ansvar for alle medier, Lars Vesterløkke med ansvar for produktionen, en ny direktør til den ledige stilling som økonomichef samt generaldirektør Kenneth Plummer. Leif Lønsmann forbliver som radiodirektør, men med ansvar overfor Lars Grarup.

Medejer af Comflex Thomas Mygind – fra vært til chef.

Fælles trut mellem Casper og TV2 I udlandet er det almindeligt, at kendte programværter selv producerer og sælger til tv-kanalerne. Det er lidt ad den vej, Casper Christensen bevæger sig i en deal med TV2 om et fælles selskab, som i Casper-stil har fået navn efter trutlyde fra en tuba: Ompapa – med tilføjelsen Entertainment A/S. Casper Christensen sælger gennem selskabet sine ydelser til TV2. Foreløbig er aftalt et dagligt show på TV2 Radio, værtsrollen i større tv-underholdninger som f.eks. Deal | No Deal, frontfigur i en sitcom til TV2 og til TV2 Zulu en femte sæson af komedieserien Klovn sammen med Frank Hvam.

Ny direktør i Dansk Bredbånd Casper Christensen. Desuden skal Casper Christensen finde og udvikle talenter til TV2s kanaler. Umiddelbart efter opsagde programchef Bo Damgaard sin stilling hos TV2 for at blive selvstændig, måske i et samarbejde med TV2.

AKTIVITETSKALENDER

30

15. januar:

FDA region 1 kl. 19.30 på Tylstrup Kro: Fortsat møde om samarbejdsmuligheder.

19. januar:

Jyderuphallen kl. 14-17: Jyderup Antennelaugs afskedsreception for den afgående formand Mogens Andersen.

6.-8. februar:

Cable Europes årsmøde i Okura Hotel i Amsterdam. www.cable-europe.eu

15.-21. marts:

CEBIT i Hannover.

22.-24. maj:

ANGA i Köln.

31. august5. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

7.-11. september:

IBC i Amsterdam.

FDA-orientering 6 / 2006

Erik Damgaard, den ene af brødrene bag Navision og efter dettes salg til Microsoft ansat i dette firma i USA, er vendt tilbage til Danmark og har investeret i flere firmaer her. Et af dem er Comflex A/S, hvis bestyrelse han også er indtrådt i for at medvirke aktivt i udviklingen af dets bredbåndssatsning.

Niels Svenningsen tiltrådte 1. december som adm. direktør i Dansk Bredbånd. Han kommer fra Topnordic, hvor han i et par havde ansvaret for udviklingen af det nordiske marked.

Kritik kostede jobbet Efter et år i chefstolen for de nordiske Canal+ kanaler er Christian Anting fratrådt. Han kritiserede offentligt, at Telenor med sit delejerforhold til norsk TV2 og Norsk Televisjon, kan få dominerende indflydelse på tv i Norge. Det skete samtidig med, at SBS fornyede aftalen med Telenor om satellitdistribution, forhandling af Canal+ kanalerne og fælles bud på britisk Champions League fodbold. SBS tog afstand fra Antings kritik og indsatte Manfred Aronsson som administrerende direktør i Canal+ og iflg svensk presse den kommende chef for SBS i Norden.

I nye job 4Lone Thomsen er tiltrådt som marketingchef i MTV Danmark. Hun kommer fra Initiative Universal Media med erfaringer i interaktive medier, som MTV er meget interesseret i. Niels Jørgen Langkilde har efter 8 år i MTG A/S skiftet arbejdsplads. Han er nu senior projektleder i firmaet Waterfront A/S, hvor han ligesom hos MTG/Viasat skal være lobbyist og stå for firmaets public relation-opgaver.


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:22

Side 31

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 26 27 72

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunnar M. Nielsen Anders Andersen, HB. supp.

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE Allan Jusjong, Reg. 1 Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Strandparken 116, Havnsø 4591 Føllenslev Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Tommy Andersen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Poul-Erik Jensen Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Skat- og Økonomiudvalget

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Jesper Jensen, fmd. Helmuth Kroer, kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Ejvind Nørgaard, sekr. Allan Jusjong, HB.

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kk@mail.dk

Jørgen Pedersen, fmd. Mogens Andersen, HB. næstfmd Leif Jensen, sekr. John Nymark Henning H. Madsen Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd. Leif Jensen, HB. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 6 / 2006

31


FDA-orientering 6-06

01/12/06

14:22

Side 32

@6C6A) Ä96CB6G@HCN:@K>C9:@6C6A E€@VcVa)ZgYZgi^Yi^aW€YZjcYZg" ]daYc^c\d\[dgYnWZahZ#<a²YY^\i^a ZiZ[iZg€g[naYibZYcnZ!he²cYZcYZ egd\gVbbZg# FIKbZYEZgc^aaZ6VajcYZgZi [ZZa\ddY"egd\gVbdbg^\i^\Z `k^cYZg"^VaaZhi³ggZahZg![VXdcZg d\VaYgZ#FIKZg\g²chZdkZgh`g^" YZcYZd\²ga^\iikbZY[d`jhe€ `gded\[³aZahZg# >7dcYZH³\Zg7gjY`VcYj[³a\Z &%Zca^\ZaVcYb²cYh_V\ie€YZc ]ZaihidgZ`²ga^\]ZY!d\^9^cZhZc" Hedia^\]i`dbbZgYji²ie€hi_ZgcZg ^W€YZ9VcbVg`d\=daanlddY#6cZiiZ @d`]dabeg²hZciZgZgZccnedgig²i"

hZg^Z!YZg\€gi²ie€bVg`VciZYVc" h`Z`k^cYZg#=Zg`VcYjWa#V#b³YZ HjoVccZ7_ZggZ]jjh!=ZaaZI]dgc^c\" HX]b^Yid\BZiiZA^hWnd\[€hkVgZi e€!]kVYYZgYg^kZgY^hhZ`k^cYZg!d\ ]kdg[dgYZZgWaZkZih€hidgZegdÒaZg! hdbYZZg# =kZgj\Z`VcYj[³a\ZYd`jbZciVg" hZg^ZgcZ9Zjc\Zb³YgZd\GZedgiV" \ZcbZY@VVgZHVcY!d\Yj[€gd\h€ YZcnZhiZV[hc^iV[<gZnh]k^YZ kZgYZc!<]dhiL]^heZgZgd\<^abdgZ <^gah#<a²YY^\YZhjYZci^aDegV] L^c[gZn!YZg`dbbZgZ`h`ajh^kii^a Z[iZg€gZie€@VcVa)# KZa`dbbZci^a@VcVa)#

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2006-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2006-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded