Page 1

FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:01

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 1 路 februar 2006

PARABOLMONTERING

TV VALG


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:01

Side 2

Indhold nr. 1 · februar 2006 · 24. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Enighed gør stærk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidsforbruget af tv under ændring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presset til tre programpakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse af medlemmers programvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Must carry og mediepolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DR opkræver brugerbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne D. i Ringsted takker af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Både MTV og Voice TV er glade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discovery har flere unge seere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DR rykker langsomt ind i DR-Byen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdens ældste tv-show . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parabolbytning på sjette etage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Branche- og Teknik-Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elselskab med fibernet i FDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undgå nytteløse regninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 6 7 8 10 10 12-13 14 15 16 17 18-19 21 22 24 26

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Henriette S. Nielsen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2800 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK)

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2006: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2006: Kr. 3250,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

Deadline for indlevering af stof i 2006: Nr. 2: 3. marts Nr. 3: 11. maj Nr. 4: 21. juli Nr. 5: 15. sept. Nr. 6: 13. nov.

Annoncer og distribution: Kontaktperson: Jeanette Andersen Distribution: Lørdag den 17. december 2005.

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 1/ 2006

Forsiden: Der er store og små paraboler. Disse multibeamantenner er blandt parabolerne på DR Byen (foto: Thomas Schytt, DR), der blev taget i brug i denne måned. Læs også om hvordan Frederiksholm.net fik udskiftet sine højt placerede paraboler - og om Bjarne Nielsen, som har testet sin sidste parabol i Ringsted. Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: job@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Jeanette Andersen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:01

Side 3

Enighed gør stærk LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA betingelser, bøjede de ikke alene aftalen ved at udsende et brev til de få, de havde fået registreret som modstandere af aftalen, og et andet til de øvrige! Hvad værre var, så fandt distributøren nu heller ikke grund for at følge de nyligt aftalte varslingsregler. Det medførte flere samtaler med Viasats advokat, inden distributøren indså, at også forhandlingsaftaler skal følges.

Sammenholdet viste sin styrke

Erik Wagner.

Overskriftens velkendte ordsprog har på det seneste vist sin rigtighed i to sager. I den ene ændrede Viasat sine ”Almindelige betingelser”, så de klart stillede anlæggene dårligere end hidtil. Tilmed så Viasat sig ikke forpligtet til at overholde sine egne betingelser for gennemførelse af ændringerne. I den anden sag hævede dk4 prisen og betingede sig tillige, at dens sportskanal blev leveret sammen med hovedkanalen. De, der alene ønskede 4sport, kunne kun få den, hvis de også tog dk4.

Et ny tiltag FDA blev hurtigt bekendt med, at kanaldistributørernes krav var antenneanlæggene for meget. I hast bad FDA derfor anlæggene om forhandlingsmandat, og tilslutningen hertil var stor. Mange så frem til, at ”FDA nu viser sin styrke og hurtigt leverer et ordentligt resultat”. Med den store tilslutning følte FDA sig godt rustet. Hastigheden kunne dog blive et problem, især hvad angik den ene distributør.

Resultaterne kom Efter et enkelt møde og lidt snak i telefonen medførte det store sammenhold, at dk4 snart opgav kravet til at bundle sportskanalen med hovedkanalen. Kort derefter opgav distributøren også prisreguleringen. Med Viasat derimod kom det til flere møder og telefonsamtaler, også med distributørens advokat, inden der blev opnået et acceptabelt resultat om Viasats nye "Almindelige betingelser". Men da Viasat udsendte de reviderede

Netop det at anlæggene stod sammen, havde en stor betydning for resultatet. Intet anlæg ville alene have opnået det, som sammenholdet førte til. Det store sammenhold og FDAs håndtering af sagerne gav klart den styrke, der skulle til, for at opnå et resultat. Når det fremover drejer sin om forhold, der berører alle eller noget nær alle anlæg, bekræfter de to sager, at sammenholdet og metoden skaber bedre resultater, end det enkelte anlæg er i stand til.

Interessen for FDA Erkendelsen af, at FDA er en anerkendt part i antennemarkedet med en særlig viden om antenneforhold og lovgivningen derom, har ført til, at et af energiselskaberne påtænker et medlemskab. Nogle vil blive forbavset over, at man nu skal til at være sammen med dem, som man hidtil nærmest har frygtet. Alligevel er det ikke så mærkeligt. Mange energiselskaber er brugerejet og med en struktur som et antenneanlæg. Arbejde med og indhold i deres bredbåndsanlæg er i høj grad det samme som i et antenneanlæg. Når det gælder lovgivning og drift er interesserne derfor ofte sammenfaldende.

Ingen grund til angst Ved flere lejligheder har FDA da også budt energiselskaberne velkommen på antennemarkedet. Det har dog altid været under den forudsætning, at de agerer på lige og fair vilkår. Det veldrevne og velplejede antenneanlæg, der sikrer sine medlemmer det, de ønsker, har flere fordele. Det har allerede medlemmerne og skal ikke skabe overskud til andre. Så under lige og fair forhold har de eksisterende antenneanlæg næppe grund til angst. Frem for at frygte energiselskaberne, bør de erkende, at de er kommet på markedet for at blive.

Antenneanlæg må som altid tage den udfordring op, at flere ønsker at være på samme marked. Konkurrence er ikke nyt for os. Private antenner og paraboler er eksempler herpå, ligesom der på grænsen mellem to byanlæg også kan opstå konkurrence. Men nyt er, at mange anlæg ikke hidtil har medtaget konkurrence og markedsføring som en selvfølgelig del i deres virke. Efterhånden som parterne finder deres plads, kan det for antenneanlæggene måske ende med, at der bliver endnu en leverandør af programmer. Andre anlæg vil måske kunne leje sig ind på ledige fibre for på den måde at slå sig sammen med andre anlæg.

Energiselskaberne kunne selv Energiselskabernes størrelse og kapital sætter dem i stand til selv at opbygge en know-how, som den FDA har. Det vil tage tid, men de har ressourcerne dertil. Når nogle vælger et medlemskab i FDA, skyldes det dog ikke kun, at det sparer tid. Det er især en erkendelse af, at det for alle er en fordel at samle kompetencen ét sted. Ifølge FDAs vedtægter er det muligt for energiselskaberne at søge medlemskab. Vedtægterne sikrer, at intet medlem kan tage kontrollen over FDA.

Forbrugermarked styrkes Det er åbenbart, at jo flere med samme interesse, der står sammen, jo bedre står de alle. Flere gange har antenneanlæg oplevet, at især én stor spiller i markedet har haft en afgørende indflydelse på udviklingen. Her kan energiselskabers indmeldelse i FDA vendes til alle medlemmers fordel. Til dem, der stadig er angst for energiselskaberne, er der vel at sige, at det er bedre at have sin konkurrent ved sig end mod sig. Så lad os byde energiselskaberne velkommen og sammen få et godt og stærkt forbrugermarked.

FDA-orientering 1/ 2006

3


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:01

Side 4

Tørre tal på ændringer i tidsforbruget af tv Af Asta Fog Larsen, formand for Gistrup Antenneforening ”Nye kurver i medialandskabet" er en bog, som i tørre tal fortæller om udviklingen i trykte og elektroniske medier i de sidste 10 år og forventningerne til de næste 10. På den måde kan bogen også bruges af antenneforeningerne til at følge med i udviklingen og ikke sove på deres grønne ører. Der er hele tiden skred i forbrugsmønstret og lige nu er tv’et ikke så vigtigt for os, som det har været. Vi har flyttet vores interesse fra ”stuealteret” til pc’en. Det og meget mere fortæller Ole E. Andersen i sin nye bog ”Nye kurver i medialandskabet en analyse af Mediaudbud og -forbrug i Danmark 1994 – 2004”. Her får vi på et sølvfad serveret tal og kurver for udviklingen i samtlige medier. De kan også bruges af antenneforeningerne til at finde ud af, hvad vi bør interessere os for, og hvad vi bør lukke ind i forsyningsnettet. Hvordan må vi dog selv finde ud af.

De unge gider ikke tv På trods af at tv-sening i højere grad end tidligere er blevet fragmenteret eller et tapet, som blot kører uden at det bliver set aktivt, er der alligevel sket en reduktion i tidsforbruget for de 14-20-årige fra 63 til 55% af hele gruppen. Forbruget for de 27-årige og der over er nogenlunde stabilt. Den største del af den aktive sening ligger hos pensionisterne med ca. 85%. De unge vil derimod gerne bruge tv’et interaktivt. Den fremtidige sammensmeltning mellem tv og pc ligger lige for. Allerhelst vil man vælge individuelt blandt de mange niche-kanaler, der popper op i stadigt større antal.

Seermålingen fra Gallup viser entydigt, at unge bruger mindre tid på at se tv, de andre holder ved – men hvor længe

De adspurgte mener, at det dybest set er annoncørernes problem, hvis en reklame ikke fungerer. Men der er ingen overvejelser over eller undersøgelser af, hvem der i sidste ende betaler for disse reklamer og hvor meget udgifter til markedsføring og reklamer belaster prisen for et produkt. Det nærmeste forfatteren kommer dette er i kapitlet ”Holdninger til og effekt af reklame”, hvor han påpeger at udbuddet af tv-reklamer er blevet mangedoblet de sidste 10 år. Alligevel er der intet, der tyder på stigende ”reklamelede”.

Placering i mediebilledet Det, en antenneforenings bestyrelse kan få ud af denne bog, er tal på, hvor de forskellige segmenter af forbrugere bevæger sig hen i deres mediemæssige interesser, ønsker og behov. I efterordet skriver Anker Brink Lund om et ”Forskningsbaseret kig i krystalkuglen 2005 - 2015”.

4

FDA-orientering 1/ 2006

Licensens død? Endelig problematiserer han public servicekanalernes eksistens og hvordan konkurrencemyndighederne i EU vil regulere fremtidens public service. Og det må jo siges også at være interessant for antenneforeningerne. (Ole E. Andersen "Nye kurver i medialandskabet". Forlaget Markedsføring. 240 sider, 174,00 kr.)

Reklamekronerne flytter For at de mange tv-kanaler kan løbe rundt, må de jo have nogle indtægter. Tilsyneladende er interessen for at annoncere på forskellige medier temmelig konstant med et fald til den trykte presse og en mindre stigning til de elektroniske medier og belyste reklamesøjler, outdoorreklamerne. Forbrugeren tager i følge forfatteren generelt pænt imod disse reklamer: morer sig over de morsomme og ”håner” de tåbelige og dem, der sendes så ofte, at seerne bliver trætte af dem.

Han forventer, at DR og TV2 kanalerne vil præge mediebilledet i mange år endnu, men at antallet (og måske kvaliteten) af kanaler vil ændre sig meget med digitaliseringen og det jordbaserede sendenet. Han mener, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om den endelige overgang til jordbaseret sendenet i praksis allerede kan ske i år 2009. Han forudser også, at programudbyderne vil fortsætte med at udbyde i pakker, som vi ser det i dag. Han sammenligner denne pakkeløsning med ”det konformitetspres … som vi allerede kender det fra antenneforeningerne…”

Jens Hage har tegnet denne kommentar til, at seertiden er uændret, mens antallet af reklamer er mangedoblet.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:01

Side 5

Internet og IP-telefoni du kan stole på

Med internet- og IP-telefoniaftale med Dansk Kabel TV kan I nu tilbyde jeres medlemmer lynhurtigt internet og billig telefoni over kabelnettet. Klik ind på www.dk-tv.dk og læs mere. Eller ring til kundeservice på telefon 70 20 25 98

Tal lige så længe du vil for 119 kr. om måneden*

Lynhurtigt internet fra 149 kr. om måneden

*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen til overtakserede numre.

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 92 kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 6

Nyborg presset til tre programpakker Høj stemmeprocent til programvalget, men også stor utilfredshed med resultatet Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Lige så glad for den meget store deltagelse i programvalget, som godt 46% af medlemmerne deltog i, lige så frustreret må bestyrelsen i Nyborg Almene Antennelaug have følt sig over den efterfølgende store utilfredshed med valgresultatet. Eller rettere med en bestemmelse i vedtægterne, generalforsamlingen indførte for kun et halvt år siden.

Med en tredje pakke skal medlemmerne ændre deres faste indstillinger. Det nuværende filter på 606 MHz mellem de eksisterende to programpakker skal afløses af et filter ved 400 MHz og et ved 672 MHz.

Pakkepriserne Den mindste programpakke koster 554 kr. og pakke 2 koster 1495 kr. incl. alle afgifter. Den nye pakke 3 koster 2221 kr., hvortil kommer filtret på 300 kr. I pakkepriserne indgår 336 kr. i kontingent til driften. Medlemmerne skal vælge programpakke senest 31. marts og det gælder for et år.

Svært at nå 50% I Nyborg har der de senere år været problemer med at finde de rette kompromisser mellem medlemmer med vidt forskellige programinteresser. Især har debatten været meget højlydt om TV2 Zulu, TV3 og Viasat Sport. Det medførte underskriftsindsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og senest vedtægtsændringen. Den blev gennemført i september med det formål, at programvalget alene skulle afgøre sammensætningen i antennelaugets to programpakker. Tidligere var programønskerne helt afhængige af stemningen på generalforsamlingen. Utilfredsheden i år skyldes, at der i vedtægterne er indføjet, at betalingskanaler skal have mindst 50% af stemmerne for at komme ind. Det er svært, når stemmesedlen er lang. De resterende pladser kan bruges til nabolandskanaler i det omfang, de ikke skal reserveres andre formål. Med to programpakker ville reglen i år betyde, at Viasat Sport-kanalerne samt TCM/Cartoon måtte udgå. TV2 Film klarede nåleøjet, mens Animal Planet, som fik flere stemmer end Viasat Sport, ikke kom ind. Den lille programpakke indeholder must carry-kanalerne samt nabolandskanaler.

Per Krohn Rasmussen. "Det giver os tid til at se på, om formen for programvalg eventuelt skal ændres. Måske skal stemmetallene ikke alene afgøre resultatet. Der kan jo f.eks. foretages en opdeling af tv-kanalerne i grupper, så hver gruppe er sikret repræsentation. Dermed opnår vi større sikkerhed for en alsidig programsammensætning – at sikre noget for enhver smag.

Pakke 1

CITAT "Allerede nu tænker jeg på, hvad jeg skal lave i 2007. Telefonen kimer ikke af sig selv, og nogle gange er man nødt til at stille gratis op for at holde forretningen kørende". Annette Heick, freelance tv-vært.

Pakke 2

Pakke 3

DR 1 Danmark

Indeholder ”Pakke 1”,

Indeholder ”Pakke 1”,

DR2 Danmark

samt

”Pakke 2” samt

TV2 Danmark

TV3 Danmark

Animal Planet

TV Danmark (Fyn)

TV3+ Danmark

Viasat Sport 1

INFO-Kanalen

TV2 Zulu

Cartoon Network

Præsentationskanalen

Discovery Nordic

TV 2 Charlie

TV- 4 Sverige

Kanal 5

Viasat Sport 2

TV2 Norge

DK 4

Viasat Sport 3

NRK 1 Norge

TV2 Film

Europsport

NRK 2 Norge

TCM

RTL

Disney Channel

Tid til overvejelser

ARD

National Geopraphic

I forhandlinger med meget kort tidsfrist fik bestyrelsen programleverandørernes accept af en tredje programpakke med yderligere 13 betalingskanaler – dog med et vist forbehold fra Eurosport. Den tredje programpakke skulle så godkendes på generalforsamlingen 7. februar som en overbygning på pakke 2. "Det næste programvalg får virkning fra 1. marts 2008", siger Per Krohn Rasmussen.

ZDF

Channel/

SAT 1

CNBC Europa

RTL 2

CNN International

PRO 7

BBC World

NDR Fernsehen

MTV Danmark

6

FDA-orientering 1/ 2006

Super RTL Forslaget til de tre programpakker.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 7

Analyse af medlemmers foretrukne tv-kanaler Stemmetal kan udlægges på flere måder Af Asta Fog Larsen, formand for Gistrup Antenneforening I bunden med point-tal under 100 ligger, som forventeligt TVE (spansk), The God Channel (engelsk), TRT (tyrkisk) og V TV4 (vietnamesisk) på henholdsvis 79, 78, 33 og 17 point, hvilket vist må siges at være pænt for kanaler med temmelig snævre målgrupper.

Det man mangler

Gistrup Antenneforening gennemførte i efteråret en skemaundersøgelse om ønsker til sammensætningen af tv-kanaler. Opgørelsen hviler på 633 besvarede skemaer af 1488 udleverede. En svarprocent på 42,5 må anses for at være rimeligt pænt i en forening af vor størrelse. Besvarelserne er sket såvel over nettet som på papirskemaer. Der kunne gives op til 3 point pr. kanal og stemmes på 51 kanaler. På skemaet var de vejledende priser angivet og de, der stemte via nettet, havde umiddelbart mulighed for at se, hvor dyr en programpakke, de havde valgt. Da must carry-kanalerne jo ikke kan fravælges, kunne der ikke stemmes på DR1, DR2, TV2 og den lokale kanal TvDanmark. Man kunne have medtaget denne kanal for at undersøge, om en anden lokalkanal ville have mere lokal opbakning. Efter 1. januar 2006 er dette spørgsmål ikke aktuelt, da det ikke mere er tvunget at bringe lokale kanaler.

Det kunne også være interessant at se på kommentarerne til skemaet, selvom der kun er afgivet 72 bemærkninger: 14 mangler Animal Planet, 7 mangler klassisk musik og teater, 6 TV1000 og Voice, 5 Play Boy, 3 Travel, History og NDR. Enkelte savner BBC1 og 2 og BBC Food på fuld tid. Herudover nævnes ITV, FX289, Skysport, NBC, Sverige TV3, Showtime, CMT, flere filmkanaler, Kanal København, RTP (Portugisisk), Dan Toto, Vox, Pro7, NR3, Golf Channel samt dk4. En enkelt ønsker kun internet.

Ikke kun sport Konkluderende kan man vel sige, at sport skal der være, men der er også stor interesse for en styrkelse af seriøse natur- og kulturprogrammer og børnene skal også tilgodeses med det bedste. Sådan ser medlemsønskerne ud på papiret!

Også nej til topscorer Det højeste antal point fik TV3 med 1563, afgivet på 565 skemaer. Dvs. at 68 af de afgivne stemmer ikke har ønsket TV3. Det svarer til, at knap 11% af vore medlemmer gerne undværer selv den højest placerede kanal. Herefter følger TV3+, TV2 Zulu, Discovery Channel, TV2 Film, TV2 Charlie, Kanal 5 (tidligere TVDanmark1), National Geographic, CNN og Viasat Sport 1+2+3. Sidstnævnte tre kanaler ligger tilsammen på en 10. plads. 11. og 12. pladsen indtages af henholdsvis Cartoon Network og 24Nordjyske.

Lokalt trækker op Hvis man i stedet for antal point vælger at sortere efter hvor mange skemaer en given kanal optræder på, ville f.eks. 24Nordjyske have opnået en 9. i stedet for en 12. plads. Dette ville kunne tolkes som, at medlemmerne synes, den bør være med i udbuddet, selvom andre kanaler måske nok opleves som mere interessante. Det skal også bemærkes, at selvom Disney er en relativ dyr betalingskanal og selvom den endnu ikke havde været vist på undersøgelsestidspunktet, figurerer den helt oppe på en 15. plads. Cartoon Network ligger på 11. pladsen og Toon Disney på en 21. plads. Man kunne godt forestille sig en forskydning mellem disse børnekanaler til Disneys fordel, hvis alle tre kanaler havde været vist på tidspunktet for undersøgelsen.

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

FDA-orientering 1/ 2006

7


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 8

POLITIK

Must carry for digitalt tv Foranlediget af DTT-nettet, som starter 1. april i år, har Folketinget ændret must carry-reglerne i radio-tv-loven. Den digitale undtagelsesregel gælder nu alene for radio. Konsekvensen er, at must carry tv-kanaler skal distribueres, uanset om de udsendes analogt eller digitalt. Derimod er anlæg, som ikke distribuerer andre radioer digitalt, fortsat ikke forpligtet til at distribuere DAB.

Fri analog konvertering I forbindelse med behandlingen af loven i Folketinget besvarede kulturministeren i Kulturudvalget en række spørgsmål, blandt andet på baggrund af henvendelser fra FDA. Det fremgår heraf, at der ikke er noget til hinder for, at antenneanlæg konverterer digitale must carry tv-kanaler til analoge kanaler, såfremt disse tv-kanaler samtidig fordeles digitalt.

Det vil altså være op til det enkelte anlæg, om must carry-kanaler, som alene er tilgængelig i digital form (f.eks. DR2) kun skal fordeles digitalt, eller om man også vil bruge kapacitet på en samtidig analog udsendelse af kanalen.

Både-og mange steder Ministeriet hævder i et svar til Folketinget, at såfremt en must carry kanal er tilgængelig både digitalt og analogt, skal begge versioner principielt fordeles i antenneanlæggene. Denne udlægning betyder, at husstandene i antenneanlæggene ikke sikres den samme overgangsperiode som andre husstande. De er gennem medlemskabet med til at afholde de omkostninger til dobbeltudsendelsen som følger af must carry-kravet. Når DR1 kan modtages af anlægget både digitalt og analogt, skal begge versioner distribueres. De husstande, som er fæl-

les om antenneanlægget, er alle med til at betale til udstyr til dobbelt udsendelse uanset om den kun kan bruge det analoge signal. Med denne fortolkning fordobler ministeriet antallet af must carry kanaler for anlæg, som kan modtage alle tre must carry tv-kanaler såvel analogt som digitalt.

To gange Copy-Dan? Kravet om dobbelt distribution rejser spørgsmålet, om der så også skal betales dobbelt afgift til Copy-Dan med flere. Det er FDAs umiddelbare opfattelse, at det ikke vil være tilfældet. Fordeling af den samme kanal både analogt og digitalt i samme anlæg kan efter vores bedømmelse ”kun” udløse én gang afgift pr. must carry-kanal. SBS

Ønsker kortvarigt forlig om en ny mediepolitik FDIM opfordrer politikerne til at satse på trådløst baseret bredbånd i stedet for DAB og DTT Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM) opfordrer i en henvendelse til Folketinget, at det kommende medieforlig begrænses til to år, subsidiært fire år med mulighed for genforhandling af enkeltområder inden for to år. Den hurtige teknologiske udvikling gør det svært at se længere frem, siges der. Foruden en lempelse af persondatareglerne ønsker FDIM, at udbredelsen af trådløst bredbånd fremskyndes.

Glem DAB og DTT "Der fokuseres ofte meget på udbredelse af teknologier som – i modsætning til bredbåndsteknologien – ikke efterspørges af forbrugerne. Eksempler er DAB Radio og det digitale jordbaserede sendenet – DTT", skriver foreningen. Den opfordrer til, at man i stedet bruger ressourcer på at fremme teknologier som reelt efterspørges. Eksempelvis langtrækkende, trådløst bredbånd: "Internettets og specielt bredbåndsfor-

8

FDA-orientering 1/ 2006

bindelsernes udbredelse giver i dag mange danskere adgang til indhold, der bl.a. kan bruges til oplysning, udvikling og underholdning, og danskerne efterspørger i stigende grad, at indholdet står til rådighed på mange forskellige platforme, kanaler og medier”.

melser om standarder på digitale tjenester ikke sorterer specifikt under dansk lovgivning, men påpeger, at man fra dansk politisk side skal gøre, hvad man kan for at fremme standarder på området.

Ophavsretten bremser FDIM mener, at der er behov for en modernisering af de danske ophavsretsregler, så medievirksomhederne – ligesom det er tilfældet i en række andre lande – kan give brugerne adgang til indholdet på de platforme, kanaler og medier, som brugeren foretrækker. Ligeledes udgør forskellige standarder en uønsket barriere for udbredelsen af indhold. Derfor henstiller foreningen til, at man fra politisk side skal arbejde på at udbrede standarder, der gør det muligt for alle at tilgå eksempelvis musik, tv og film uanset, hvilken software eller medie, man benytter. FDIM er opmærksom på, at bestem-

CITAT "At give også små, nationale brugergrupper, minoriteter og særinteresser et varieret medietilbud. Alt sammen noget der forudsætter, at alle så vidt muligt har lige og uhindret adgang til public serviceudbuddet, og at det rent faktisk også bruges af den overvejende del af befolkningen". Tidl. DR-generaldirektør Christian S. Nissen om begrebet public service


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 9

Torsdag på Charlie

Få Charlie på prøve! Aftal nærmere med foreningens agent.

- med Dupont-sanglege og Meyerheim’sk lune

Hver torsdag kl. 20.00

RUNDT OM KLAVERET

Hver torsdag kl. 21.20

SPØRG CHARLIE

Hvem kan mime ”Midt om natten”?

Skal jeg sige til min chef, at han har dårlig ånde?

Som vært og dommer giver Sascha Dupont klaveret hele armen i ”Rundt om klaveret”. Gennem en række sjove sanglege testes de to hold gæster – og seerne – i musikalsk hukommelse og kreativitet.

Er du i tvivl, så ”Spørg Charlie”. Michael Meyerheim holder styr på spørgsmål og svar. Mens panelet giver gode råd til seernes dilemmaer og bl.a. kombinerer Hausgaard’sk humor med Ulla Terkelsens kontante løsninger.

God gedigen underholdning


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 10

POLITIK

DR opkræver brugerbetaling Kulturministeren bekræfter, at DR kræver ekstra fra flertallet af danskerne Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA I et svar til Folketingets Kulturudvalg bekræfter kulturminister Brian Mikkelsen (K), at DR opkræver direkte brugerbetaling fra de op mod 1,6 millioner danske husstande, som modtager institutionens kanaler via et antenneanlæg. I sit svar på spørgsmål, som udvalget stillede ministeren efter henvendelse fra FDA, oplyser Brian Mikkelsen, at det juridiske grundlag for de indtægter fra husstandene i antenneanlæg, som DR oppebærer, er identisk med det grundlag, eksempelvis Kanal 5 bruger. Med andre ord – der er ingen forskel på betalingen til DR via Copy-Dan ordningen og betalingen til Viasat for TV3.

Det er ekstra betaling Konklusionen er, at DR opkræver brugerbetaling for sine public service kanaler. Det gør DR fra de ca. 65% af husstandene, som modtager kanalerne gennem et antenneanlæg i stedet for egen antenne. Forholdet er i øvrigt præcist det samme for TV2 og var det tillige for FM5 (Sky Radio), som også har public service forpligtelser. Svaret er ikke overraskende for FDA, men det er tankevækkende, at reglerne tillader public service kanalerne at opkræve direkte brugerbetaling, når et massivt flertal i Folketinget afviser brugerbetaling på public service.

Solidt flertal imod Debatten hen over sommeren 2005 viste

et solidt politisk flertal imod brugerbetaling for public service. Alle partier bortset fra SF, som ikke deltog i debatten, var på banen med klare tilkendegivelser imod brugerbetaling. De fleste politikere har haft den – fejlagtige – opfattelse, at de penge DR og TV2 opkræver er ”noget andet” end den betaling, de øvrige kanaler opkræver i form af abonnement. Denne fejlagtige opfattelse er blevet hjulpet på vej af det ministerielle sprogbrug i lovbemærkninger og andre steder. Vendinger som ”ikke opkræve særskilt betaling” og beskrivelse af en praksis, hvor der ikke - ”bortset fra vederlag i medfør af ophavsretsloven” – kan stilles krav om betaling fra fællesantenneanlæg for viderefordelingen af programmer, er eksempler herpå.

Tag selv-bord for DR Det er nu helt klart, at al opkrævning bygger på den samme hjemmel og at denne hjemmel findes i netop ophavsretsloven. Det, der for nogle har fremstået som begrænsninger i adgangen til at kræve betaling fra husstandene tilsluttet fællesantenneanlæg, viser sig nu at være ren facade uden indhold. Det indholdstomme understreges af, at Copy-Dan ordningen, der optræder som ”garantien” mod ”egentlig brugerbetaling” er en garanti uden indhold.

Ministeren bekræfter nemlig, at DR – og dermed også de øvrige public service stationer – kan træde ud af Copy-Dan ordningen, hvis de måtte ønske det. Der er med andre ord ikke andre grænser for den brugerbetaling, public service stationerne opkræver, end deres egen moral/samvittighed – eventuelt konkurrencemyndighederne og i sidste ende politikerne.

Kommende medieaftale Folketinget får i forbindelse med den kommende mediepolitiske aftale en god mulighed for ændre reglerne i overensstemmelse med flertallets udtrykkelige ønske om, at der ikke skal være brugerbetaling på public service. Men politikerne bør gå hele vejen og sikre, at så længe modtagelse sker samtidig og uændret i den kreds af borgere, som indholdet er tiltænkt, skal det ske uden yderligere betaling for indholdet uanset hvilken teknisk platform der benyttes. Det er vigtigt, at en regulering tilgodeser ophavsmænd og brugere på en måde, der ikke unødigt bremser den teknologiske udvikling, og at konkurrencen mellem forskellige tekniske platforme ikke påvirkes af de ophavsretlige regler.

Oplysninger i artiklen dokumenteres på www.dobbeltbetaling-fda.dk/

AKTIVITETSKALENDER 22. februar:

FDA Region 8. Besøg kl. 19 på Kalundborg Antennelaugs kontor og derefter på Restaurant Fjorden, hvor Jørgen Nielsen, Dansk Kabel-TV fortæller om ip-telefoni og om coax/fiber

1. april

i Trinity Konferencecenter i Snoghøj ved Fredericia kl. 9-16: Fremtiden for fællesantenneanlæg. Teknisk seminar arr. af AFO, ASK og FDA.

27. februar til 1. marts:

ECCAs årsmøde i Wien. www.ecca.com

30. maj-1. juni:

ANGA, teknisk udstilling for kabelanlæg i Kölns Messecenter. www.angacable.de

28. marts

i Kulturhuset Portalen i Hundige kl. 19;30: FDA regionerne 6 og 7 inviterer til mødet "Gennemførelse af større projekter i antenneforeninger" planlægning, gennemførelse og økonomi.

1.-6. september:

IFA i Berlin. www.ifa-berlin.de

10

FDA-orientering 1/ 2006

8.-12. september: RAI Center i Amsterdam: IBC internationale tv-messe. www.ibc.org


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 11

TV

Film i rotation Genudsendelser, som irriterer mange, er grundlaget i flere tv-kanaler. De giver seerne bedre mulighed for at se det, der interesserer dem. Derfor er det en balancegang at fastlægge regler for rotationen. TV2 Film har efter sine første erfaringer med seerreaktion besluttet, at en topfilm ikke sendes mere end én gang i den samme uge på det mest populære tidspunkt: kl. 21.

Desuden skal visningen af en topfilm strækkes over et længere tidsrum end hidtil. TV2 oplyser, at indtil månedsskiftet havde kabelnet med 230.000 tilslutninger besluttet at vise TV2 Film i 2006, mens kun kabelnet med 8.000 tilslutninger havde sagt nej tak.

Show solgt ubeset Nordisk Film i Norge ser ud til at få succes med et tv-format, der kun var beskrevet på papir, på den RTL-ejede tv-kanal Five i England købte det. Det hedder "Britain's Psychic Challenge" og går ud på at finde de mest synske personer i Storbritannien. Det havde premiere for en måned siden

og i et land med mindst 150.000 erklærede medier/synske personer blev det straks en seersucces. Nordisk Films norske selskabs hidtil største succes er det otte år gamle "71 grader Nord", som TvDanmark har vist herhjemme og som stadig sælger internationalt.

Sportskampe på tv Norsk TV2 har opgivet at starte en sportskanal. I stedet vil man sende sport både på TV2 og på underholdningskanalen TV2 Zebra. Det er en reaktion på, at NRK og Viasat er gået sammen om Viasats norske sportskanal, der som SportN har adgang til både NRKs og Viasats tv-rettigheder til sport. Norsk TV2 har dermed valgt at gøre som dansk TV2, der har gjort TV2 Zulu til en blanding af ungdoms- og sportskanal.

CITAT "Det vigtigste som tv-producent er at huske at danskhed ikke er identisk med det liv, der leves af mediefolk i København. Man skal kunne lægge øret til jorden og fornemme hvad der rør sig derude hvor de fleste danskere lever deres liv". Direktør Kim Ardal, Produktionsselskabet LookEntertainment.

RADIO Promovering af DAB DAB Danmark er en ny organisation, der har til formål at udbrede digital radio i Danmark. Den har sekretariat i Danmarks Radio med Chr. Kjeldsen som leder. Formand er underdirektør i DR Poul Samsøe, DAB-radio importøren Allan H. Deshaies, Hetland Nordic, er næstformand og kasserer er økonomichef Ib Zacharias, Broadcast Service Danmark.

Sky Radio solgt

MED DANSKE VÆRTER OG MASSER AF DANSK MUSIK! addLemon.com

Sky Radio, der nyligt lukkede i Danmark, er af News Corp. solgt for €190 mio. til investeringsselskabet ING og Telegraaf Media i Holland, hvor Sky Radio også har hovedsæde. Telegraaf Media, der ejer Hollands største avis De Telegraaf, købte sidste år en 20% aktiepost i SBS. Telegraaf vil eje en trediedel af Sky Radio, hvor ING bliver hovedaktionær.

INFO PÅ THEVOICETV.DK

FDA-orientering 1/ 2006

11


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 12

Uden Bjarne var ”Krøniken” næppe blevet den samme Efter 40 år som fagets fremmeste lærer skriver Bjarne D. Nielsen nu historien om de danske tv-fabrikker Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Vi har i ”Krøniken” oplevet unge Henriks fascination ved at være med til at bygge farve tv apparater på farfars fabrik Bella. Fabriksmiljøerne i denne dramatiserede skildring af over 50 års samfundsudvikling, havde næppe været så overbevisende, hvis DR ikke havde haft Bjarne D. Nielsen og hans kolleger i bekvem nærhed på Ringsted Tekniske Skole. Mere end 5.000 timer har de brugt på at finde, istandsætte og opsætte radioer og tv-apparater fra de 30 år, serien fortæller om. Flere gange har de slidt i det med et apparat, der i sin alderdom gjorde knuder kort før det skulle fungere i tv-studiet. Endnu har vi et par afsnit af ”Krøniken” til gode, og endnu møder kollegerne på skolen i Ringsted Bjarne på gangene, men ikke mere som leder af satellitafdelingen. Bjarne er på pension efter 40 år som inspirerende lærer og som rådgiver for branchen. Det har han også været for mange antenneforeningsfolk, selv om det ikke blev i Ringsted, at skoleuddannelsen i fællesantennearbejde blev lagt. Derom senere.

Uddannede andre lærere Selv startede han som lærling på Eltra i

Med brochurer og kamera ser Bjarne Nielsen på nyheder på ANGA i Köln.

København, og på Håndværkerskolen i Sønderborg uddannede han sig til elektroniktekniker. Som 23-årig mødte han som faglærer på teknisk skole i Ringsted. ”Jeg var nok for ung, men jeg blev utroligt godt behandlet både på skolen og af branchen.

Også af Eltra, som havde købt resterne af Neutrofon og hvor det første danske farve-tv blev fremstillet. Det har vi her på Ringsted Radiomuseum, hvor det er med i vores Krøniken 3-udstilling”, siger Bjarne Nielsen, der videre fortæller: ”Jeg var på det første instruktørkursus i farve-tv i 1967 og gik ind i den gigantiske opgave at igangsætte efteruddannelsen af tv teknikere. De fire tekniske skoler i Sønderborg, Viborg, Frederiksberg og Ringsted brugte hver over 100.000 kr. på udstyr, hvilket var mange penge dengang. Jeg blev ansvarlig for læreruddannelsen og for lærebøger i farve-tv og fik dermed nær kontakt med leverandørerne. For mig var det en ren foræring at få al den information, men også et kæmpe arbejde”.

25 danske tv-fabrikker

Til en af de første scener i ”Krøniken” bidrog radiomuseet med dette engelske PYE tv fra 1948.

12

FDA-orientering 1/ 2006

Optimismen i branchen var ikke ret stor i 1966, husker Bjarne Nielsen: ”Vi har haft flere end 25 fabrikker, der fremstillede tv-apparater, bl.a. Derby i Århus og Jyden i Aalestrup, som i dag huskes for helt andre produkter. Der var ikke vedblivende grundlag for så mange små fabrikker. De fleste forsvandt, inden den mere komplicerede fabrikation af farve-tv begyndte.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 13

Det år, jeg begyndte på teknisk skole, lukkede LL, Neutrofon og TO-R. I 1967 var der kun tre fabrikker tilbage: Arena i Horsens, B&O i Struer og Eltra i København. Det var på Eltra, jeg som lærling blev sat til at lave den lille metalkasse, vi i ”Krøniken” så Henrik kæmpe med igen og igen som ny lærling på Bella. Det blev nu ikke forlangt af mig, at den skulle være vandtæt. Det var også instruktøren Stig Thorsboes påfund, at Henrik snød ved at tætne den med tyggegummi!

Egne læremidler Derimod er det rigtigt, at Danmarks Radio ikke ville åbne sine sendere for forsøg med farve-tv, som det skete i Tyskland til gavn for tv-producenterne der. Den første farveudsendelse herhjemme kom på Gladsaxe-senderen i 1967. Det kunne vi ikke se. Men en aften i 1968 sad vi på skolen det meste af natten for at se vinter-OL fra Grenoble. Både sendere, antenner og apparater var dårlige, men det var et gennembrud. Selv vægteren glemte at gå videre for at se med. Det år gik det meget store oplæringsprogram i gang. Jeg måtte selv sætte mig ind i det, jeg skulle undervise i - og selv udarbejde undervisningsmaterialerne”.

Kompliceret teknik Det var et kvantespring at gå fra sorthvid til farvefjernsyn, beretter Bjarne videre: ”Tænk på at den basale teknik bestod i, at tre stråler fra kanonen i billedrøret skulle passere en plade med 400.000 huller for at tegne et billede i rødt, grønt og gult fosfor – altså danne 1,2 mio. farvepletter. Hulpladen blev konstrueret af RCA i USA i 1953, og det tog fem år at færdigudvikle metoden – som stadig var kilde til produktionsfejl. På hvert farve-tv skulle fabrikken foretage op til 50 justeringer af konvergens, farveenheder, rasterkonvention og hvidbalance. Når apparaterne kom til forhandlerne, skulle de igen justeres, og det skulle gøres endnu engang, når de blev stillet op hos kunderne. De første apparater var så følsomme, at hvis man på værkstedet kom til at dreje dem under justeringen, kunne reflektioner fra f.eks. en radiator forandre billedet, så der skulle en ny justering til. Det blev radiomekanikerne hurtigt trætte af, så de satte første års eleverne til det. Det var faktisk med til, at der blev sat gang i skoleuddannelsen af radio- og tv-mekanikere!”

Bjarne Nielsen Ringsteds dengang to antenneforeninger og var jo i nogle år næstformand i FDA. Ham havde jeg megen snak med om antenneanlæg, som han var forkæmper for indtil sin alt for tidlige død. Derimod tabte radiomekanikerne antenneanlæggene som arbejdsområde, selv om Metalindustriens efteruddannelse lagde an til uddannelse i antenneanlæg i Sønderborg og på Frederiksberg. Det varede kort. Værkstederne sendte alt for få. Enkelte radioteknikere tog antenneanlæg alvorligt, og de gjorde det fremragende. Men det var, som om de fleste foretrak de lune værksteder. Det kunne jo både være koldt og vådt at arbejde ude med kabler og antenner! Jeg synes, det var flot af elinstallatørerne, at de tog det op og gjorde Vejle Tekniske Skole til centrum for uddannelse i antenneanlæg. Her gjorde Harry Valbak en stor indsats”.

Skrev også blad

eningernes udvikling, som Bjarne har bidraget til med mange gode råd til foreningsfolk uden stor teknisk indsigt. Ikke mindst da parabolerne begyndte at skyde op sidst i firserne, hvor skolen systematisk tog parabolanlæg ind til grundig afprøvning og beskrev resultaterne i bladet Satellit Information. Det var Bjarnes værk i samarbejde med Ivan Frederiksen. Som trykt blad forsvandt det til årsskiftet efter 15 år, men bladet fortsætter med Michael Gamst som redaktør. Blot skal det nu hentes via internettet. De store forhøjelser af bladportoen tog livet af det trykte blad. Med et nyt satellitsøgningssystem kan dets grundlag, satellitguiden, nu opdateres automatisk én gang i døgnet, hvilket tager fire timer. Michael Gamst har udviklet søgeprogrammet sammen med to ingeniørkolleger, og udgiver af bladet er nu det privatejede satinfo.dk.

Bog om danske tv-apparater ”Jeg har ikke kedet mig et sekund”, siger Bjarne Nielsen, der nu fordyber sig i de danske radio- og tv-fabrikkers historie med hovedvægt på tiden før farve-tv. Det er til en bog, der skal udkomme op til sidste afsnit af ”Krøniken”. Og ellers fortsætter han og kollegaen Niels Holm som frontfigurer i opbygningen af Ringsted Radiomuseum. Det rummer nu over 4.000 apparater, flere hundrede instrumenter og mange tusinde komponenter. Til ”Krøniken” bidrog museet med over 600 apparater og syv fabriksmiljøer. ”Måske bliver der også lidt mere tid til at slappe af med sport på mit eget tv”, er Bjarnes afskedsreplik.

Radio-tv historien er en del af antennefor-

Radiomekanikerne blev hjemme Bjarne Nielsen kom indirekte ind i antenneanlæggenes verden: "På skolen fik jeg en ung kollega, Otto Vingaa. Han blev formand for den ene af

Jesper Lohmann som værkfører med inspiration fra Eltra.

FDA-orientering 1/ 2006

13


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 14

TV

Musikken klinger både hos MTV og Voice MTV er igen mest set, men The Voice TV har samme seertal, som MTV havde da den var alene Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Programchef Kenneth Kristensen er en glad mand. Tv-meter målingerne for 2005 har bragt MTV Danmark tilbage i førertrøjen i kapløbet med opkomlingen The Voice TV. Kanalchef for The Voice TV i Danmark Dennis Johannesen er lige så glad, når han kommenterer de samme tal. Forvirret?

Kampen Da Voice TV startede for snart halvandet år siden var fornyelsen, at den stort set kun viste musikvideoer, men heraf mange med danske musikgrupper. Musikvideoer var MTVs oprindelige koncept, men de blev de senere år i nogen grad fortrængt med mange underholdnings-udsendelser. Der taltes udelukkende engelsk på MTV, og der var meget få danske musikgrupper. The Voice TV fik en flyvende start. Dens seertal i første kvartal af 2005 kom foran MTV, der efterfølgende så Voice TV dukke op i de andre nordiske lande. Derfor oprettede MTV en dansk programredaktion og hen over året kom der flere danske produktioner. Det mere end rettede op på dens seertal, så MTV er nu større end The Voice TV.

Det skal være dansk "Det har styrket MTV, at vi kan vælge programmer målrettet mod danske seere. Vi har danske undertekster, danske VJs, danske programmer og de bedste pro-

grammer fra MTVs internationale netværk. Mindst 30% af musikken er dansk. Det er forklaringen på vores succes efter lanceringen 15. maj", siger Kenneth Kristensen, der føjer til: "Vi er bestemt ikke kommet sovende til det flotte resultat. Det har været en utrolig initiativ- og begivenhedsrig tid for MTVs danske medarbejdere med en bred vifte af lokale tiltag. Strategien om at gøre kanalen mere relevant for vores danske seere er lykkedes. Det er vores fokusområde at styrke programplanen i prime og night time, og det har skabt de gode seertal".

Og der bliver flere. Digitaliseringen muliggør specialiserede musikkanaler på tv lidt i stil med, hvad DR har lanceret på DABradioen. Det kommer også på tv, men ikke i år. For The Voice TV er udfordringen at få distributionen bredt endnu mere ud. Det har været svært at få plads i antenneanlæggene, men det ændrer sig i takt med, at de øger kanalkapaciteten".

Flere ser musik-tv Dennis Johannesen er lige så tilfreds: "MTV har 60% af seerne. Vi har 40%. Men vores 40% svarer i seerantal til, hvad MTV havde ligget på i 20 år i Danmark. Markedet er med andre ord udvidet. Vi har måske nok skudt os lidt i foden ved selv at sammenligne os med MTV, men der var ikke andre at holde os op imod. I virkeligheden er MTV nok mere sammenlignelig med TV2 Zulu end med The Voice TV. At vi tilsammen har mange flere seere, end der før var til MTV, viser mig, at der aldrig kan blive musik nok. Jeg tripper ikke af nervøsitet, hvis jeg hører om planer om en ny musikkanal på tv eller radio. Jo flere der åbnes, jo gladere bliver jeg, for der er en afsmittende effekt i at være mange.

Kenneth Kristensen er glad for seertallene.

Seerandel målgruppen 12-24 år Procent

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

MTV

1,12

1,26

1,91

2,16

Voice TV

1,25

1,18

1,15

0,98

Seerandel målgruppen 15-24 år Procent

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

MTV

1,26

1,34

2,00

2,13

Voice TV

0,56

0,74

0,94

0,77

Kilde: Gallups tv-meter, seerandel blandt alle kanaler

14

FDA-orientering 1/ 2006

Dennis Johannesen er glad for seertallene.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 15

TV

Discovery har forynget sig Discoverys nordiske chef Jan Andreassen vil ikke kommentere moderkanalen, men konstaterer, at en omlægning af programstilen i Norden siden sidste sommer har givet det ønskede resultat: flere yngre seere. "Udsendelser som "Shouldn't Be Alive" er eksempler på den nye stil, der er mere underholdende end de rene faktadokumentarer. De er stadig dokumentariske, men de handler mere om mennesker i dag end om anden verdenskrig", siger Jan Andreassen.

Ved en nøje udvælgelse blandt Discoverys internationalt mange programmuligheder har Discovery i Norden fået en større procentdel unge seere. Discovery er en af de ældste satellitkanaler i danske antenneanlæg, hvis programvalg viser, at dets seere er meget trofaste. Med de mange nye tv-kanaler, også med dokumentarer, er det vigtigt for Discovery at sikre sig tilgang af unge seere.

Yngre seerprofil Umiddelbart konstaterer research manager Nicolas Gøtze, at Discovery havde 1,1% af seningen i begge halvår af 2005. Men splittes tallene op på aldersgrupper, er der sket en forskydning af seerprofilen mod de yngre. "Blandt de 12-20 årige steg seerandelen fra 1,7% i første halvår til 2,3% i andet halvår. Det er en øgning på 35%. Blandt de lidt ældre unge på 15-30 år er tallet steget fra 1,8% til 2,0%. Discovery har altid appelleret mest til mænd - den primære målgruppe er mænd mellem 25 og 40 år. I den gruppe er vores andel steget fra 2,3% til 2,6%. Vores strategi om at få en yngre profil, samtidig med at

Mythbuster efterprøver, om man virkelig kan bjerge sunkne skibe med bordtennisbolde. vi holder fast i vores primære målgruppe, er således lykkedes", siger Nicolas Gøtze.

Omlægning gav pote Det er en udvikling stik modsat moderkanalen i USA, hvis seerandel iflg Broadcasting & Cable er faldet med 20%, i gruppen 25-54 år hele 29%. Det førte til et krisemøde på højeste plan. Om flere af Discoverys programmer blev sagt, at de kunne have været vist på hvilken som helst tv-kanal.

Tidspunktet tæller også Han nævner også "Mythbuster" – aflivning af myter - som eksempler på markant anderledes dokumentarer: "Serien handler om ting, man kender til, men typisk har forkerte forestillinger om. Der kan godt være en ret voldsom form for underholdning i dem, men det kommer slet ikke i nærheden af "Jackass" og lignende amerikanske tåbeligheder, siger han. En god profil handler ikke alene om gode programmer. De skal vælges til de lande, de vises i, og de tidspunkter, der passer til indholdet. En udsendelse kl. 20 ville måske have haft flere seere kl. 21!"

FDA-orientering 1/ 2006

15


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 16

TV

Første show fra DR Byen "Showtime" 3. februar blev den første tvudsendelse fra DR Byens store studie i bygning 1, men det varer to år, før den officielle indvielse af byggeriet på Amager finder sted. DR Byen på 132.500 kvm består af fire bygninger omkring en indre gade. Den ibrugtagne bygning rummer de store studier, produktion og administration. Til efteråret tages bygning nr. 2 med bl.a. nyhedsstudierne i brug. Indflytningen i den tredje bygning med bl.a. Københavns Radio begynder til maj, mens den store koncertsal og flere mindre sale til orkestre og kor i den fjerde bygning tages i brug i 2007. Koncertsalen med 1800 pladser bliver rammen om DR Byens indvielse i januar 2008. DR Byen ventes at koste 3,34 mia. kr. Det store bygningskompleks tager form. Foto: DR.

En indre gade forbinder bygningerne.

Store paraboler monteres.

TVNYT Mere hdtv

TV-Meter i udbud

Vil udvikle 3D til hdtv

Selv om premieren på den første hdtv-kanal fra Sky i Storbritannien er forsinket, har Sky allerede bebudet en Sky Sports HD2kanal. Det er fodbold-vm i Tyskland, der er årsagen. Alle kampe optages i hdtv-kvalitet, og starten på fodbold-vm falder sammen med de britiske Test Match Cricketkampe. En kanal kan ikke dække behovet. Også History Channel har fået britisk licens til en hdtv kanal, og National Geographic starter i dette halvår en hdtv kanal på Skys satellit-platform.

MTV og Cartoon Network har tilmeldt sig TV-Meter Gruppen, så de også kan dokumentere seertal overfor annoncører. Det er sket samtidig med, at TV-Meter Gruppen har sendt de kommende års målinger af seertallene i EU udbud. Aftalen med TNS Gallup udløber med årets udgang.

Philips vil inden for to år lancere hdtv-apparater, der kan vise 3D-indhold, oplyste direktør Rudy Provoost på elektronikmessen CSES i Las Vegas. Der produceres endnu ikke film i 3D, men forbrugerne vil ifølge Provoost kunne få en 3D-oplevelse ved at se almindeligt hdtv på et af de nye apparater. Efterhånden som teknologien slår igennem, forudser han, at filmproducenterne begynder at lave tredimensionelle film.

16

FDA-orientering 1/ 2006

(Se FDA-orientering nr. 5 / 2005).


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 17

TV

Verdens ældste tv-show

For få ser hdtv

Verdens længste tv-show i ud over det sportslige, og primetime er hverken en det var tv-teknisk i front. krimi eller et kærlighedsABC var først med et drama. tremands kommentatorDet er fodbold hver hold, først til at fordoble mandag aften – foreløbig antallet af kameraer, først 555 kampe på 36. år. med replays og først med ABC i USA, der har haft forklarende grafik. "Monday Night Football" Det forsvinder da heller ikke fra de amerikanske siden september 1970, skærme. sendte sidste gang anden Disney, som nu ejer juledag til trods for, at ABC ABCs football kom endog ABC, flytter "Monday så sent som i 2005 fik en på frimærker! Night Football" til sportskanalen ESPN, sports Emmy for formatet. hvor det supplerer - ja gæt: "Monday Night Football" var nemlig ik"Sunday Night Football". ke alene topkampe. Det var underholdning

Halvdelen af de amerikanere, der har købt et digitalt tv-apparat, ser ikke hdtv, selv om de kan modtage det. De har ikke købt den nødvendige settop boks - eller har ikke fornyet deres antenne, viser et rundspørge for Scientific Atlanta. Men 28% svarede, at de har fået bedre billeder på skærmen, hvilket ikke undrer dem, der kender den amerikanske analoge tv-standard NTSC. 23% troede fejlagtigt, at de så hdtv, blot fordi deres nye tv kan vise det. Undersøgelsen afslører, at forhandlernes information ikke er god nok.

TV på computer og mobil Pay per View, som i flere år har stået i stampe, synes at have en fremtid på internet. På tre måneder har Apple Computers i USA solgt 8 mio. tv-udsendelser fra NBC, SciFi, Disney og US Network til $1,99 (ca. 12 kr.) pr. download. Det meste købes dagen efter første visning på tv. Det er et gennembrud i et nyt marked, som NBC og CBS var først til at betræde.

BBC News vil tilbyde 40 nyhedsvideoer dagligt i USA og Canada i samarbejde med ABC, Google vil tilbyde uafhængige producenter at lægge videoproduktioner gratis på sin platform, og Amazon har egne udsendelser med forfattere klar. Der ventes en lignende eksplosion i tilbud til mobiltelefoner, især af nyheder og sport.

TCM2 i UK Som den første af Turners tv-kanaler uden for USA får TCM med de klassiske film til efteråret en søsterkanal i Storbritannien. Med TCM2 vil seerne kunne vælge mellem f.eks. en krimi på den ene og et lystspil på den anden kanal.

FDA-orientering 1/ 2006

17


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 18

TEKNIK

Svær parabolbytning forud for digitalt tv To mand og materiel hejst flere gange over tagryggen i sjette etages højde Det var usædvanligt, dyrt og besværligt, men det var pengene værd, sagde Peter Dam lettet efter en omstændelig ombytning af Frederiksholm.nets paraboler. De er placeret på taget af den ene fløj af en seks etagers boligejendom – ind mod gården. To montører blev i en kurv af en mobilkran på gaden flere gange løftet op over tagryggen og ned på den anden side af det skrånende tegltag. Her afmonteredes de fire paraboler og det stativ, de var skruet fast på. De afkortede støttebenene til stativet, monterede et nyt stativ og spændte til sidst fem nye paraboler solidt fast.

af det næste sikre gode signaler til såvel analoge som digitale tv-apparater. Denne bydel har den laveste husstandsindkomst i Københavns Kommune. Vi har mange beboere, som ikke har råd til at udskifte deres apparater, når politikerne lukker de analoge sendere i 2009", siger Peter Dam, som om digitalt tv siger:

Helst fri for boksen

Mindre vindpres "De fire paraboler fra 1989 skulle skiftes, og for at få den etniske programpakke fra Canal Digital skulle vi have en parabol mere", fortæller Peter Dam. De nye paraboler er mindre end de gamle. Dermed kom de under tagryggen, så vindbelastningerne nu er mindre. Udskiftningen koster ca. 70.000 kr., hvortil kommer seks nye satellitmodtagere som følge af programafstemningen sidste forår.

Men udsigten var god.

"Frederiksholm.net hensætter årligt mellem 300.000 og 400.000 kr. til investeringer, så vi har pengene. Vi sparer op i erkendelse af, at der hele tiden opstår nye behov. Vi skal som noget

"Vi vil helst undgå en boks. Kan det ikke lade sig gøre, skal en digital boks ikke være et krav, men et tilbud, og en boks skal kunne betjene flere apparater i hjemmet. De nuværende bokse bygger på en teknologisk bagudrettet boks, og jeg kunne godt tænke mig at se FDA med på banen, der fører til en fælles standard for en digital boks. Den skal kunne bruges i alle antenneanlæg, men nok kunne udbygges med ekstra faciliteter. Det bedste vil være, at medlemmerne selv hos tv-forhandleren køber den boks, der passer til deres behov. For mig at se er regeringen overoptimistisk, hvad det terrestriske net angår. Jeg er sikker på, at politikerne vil opleve et ramaskrig, den dag de analoge sendere lukkes. Valgfrihed vil være med til, at folk fortsat vælger kabelnet. Jeg tror ikke, at satellit-tv og det terrestriske net vil kunne konkurrere med antenneforeningernes tilbud".

Information om skærme

Trang plads for to.

18

FDA-orientering 1/ 2006

Frederiksholm.net har fået mange reaktioner på en lille artikel i beboerbladet og på infokanalen om de digitale skærme. "Derfor er jeg glad for, at FDA har lavet en pjece, der i kort form forklarer, hvad det er klogt at undersøge, inden man investerer i et fladskærms-tv. Jeg håber, foreningerne vil bruge den. Jeg mener, det er en bestyrelsesopgave at informere lokalt også om disse ting, og i øvrigt sikre at nettet kan imødekomme de nye muligheder. Generelt er bestyrelsesmedlemmer i antenneforeningerne visionære, men det er op til generalforsamlingen, hvor langt de kan komme, når de tænker visionsnært. Der skal være åbenhed i medlemskredsen, for at ny tanker kan bære frugt. Den åbenhed skal informationen også være med til at skabe.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:02

Side 19

Færdigt arbejde.

Fotos: Henrik S. Petersen og Ole Clemmesen.

Ligesom bestyrelsen åbent skal fortælle generalforsamlingen, hvad den foretager sig, f.eks. om besøg på ANGA i Köln eller IFA i Berlin, som man jo besøger for at kunne følge med udviklingen på vores område".

Det falder også i øjnene, at boligforeninger generelt får internet billigere end antenneforeninger. Så meget dyrere er det altså ikke at levere til antennenet. De priser skal ned, hvis ikke leverandørerne vil udsætte sig for en brat opvågning", siger Peter Dam, som fortæller, at det fremover bliver et krav fra Frederiksholm.net, at kontrakter med leverandører skal kunne godkendes af FDA. Han er også åben for brug af flere servicefirmaer. I tilfældet med paraboludskiftningen blev både foreningens servicefirma og OE Kabel TV bedt om tilbud. Det førstes tilbud levede ikke op til, hvad man havde bedt om. Det kunne også blive aktuelt af andre grunde, f.eks. at servicefirmaet ikke beskæftiger sig med pds-kabling, som Frederiksholm.net har til data og telefoni.

Erstat indtægtstab Medlemmerne skal tage bestyrelsesarbejdet alvorligt, føjer Peter Dam til: "Vi er foreninger, som også er forretninger. Det medfører både arbejde og ansvar. Derfor mener jeg, at foreningerne skal honorere deres bestyrelsesmedlemmer for tabt arbejdsfortjeneste, når de yder en ekstra indsats. Honoraret skal være rimeligt i forhold til indsatsen, og foreningen skal opfordre til og betale for kursus- og konferencedeltagelse. Det kan de større foreninger nemmere klare end de små. Så også af den grund bør man være meget opmærksom på mulighederne for at samle sig i større foreninger. Selv har jeg i mit job mulighed for flextid. Andre bruger feriedage, og det kan man gøre i et vist omfang, men ikke vedvarende. Men hos os lønnes bestyrelsesarbejdet ikke. Vi nøjes med at give tilskud til telefonudgifter".

Leverandør-respekt "Udviklingen går fortsat stærkt, men leverandørerne skal ikke tro, at træerne vokser ind i himlen.

Arbejdspladsen.

De skal huske, at det ikke er dem, der ejer vore net. Vi skal måle dem på pris og kvalitet, men også på, om de behandler os med den respekt, vi tilkommer som ejere. Leverandørerne gør klogt i at tænke på, at når de forhandler med et antennenet, forhandler de i et marked, der omfatter alle husstande, der er tilsluttet et FDA-medlem. Hvis man opfører sig, som dk4/4sport og Viasat i efteråret, går man galt i byen.

Behov for programfornyelser Også tv-selskaberne har han et råd til: "Det, jeg hører mest fra medlemmerne, er, at de ikke gider bruge tid på kanaler med mange genudsendelser. Selskaberne må tænke anderledes, hvis de ved de fremtidige programvalg vil bevare deres plads i antenneforeningerne. Danskerne bliver mere og mere individualister, og det må tv-kanalerne tage højde for i programsammensætningen". molo

CITAT

Frederiksholm.net Antenneforening oprettet i 1989 for boligejendomme i Kongens Enghave-kvarteret i den sydvestlige del af København. Leverer tv, radio, internet og telefoni til ca. 1500 boliger og forhandler om at forsyne yderligere 500-700 omliggende boliger. Opgraderede i 2001-2002 til 862 MHz med ny kabling, udvidet hovedstation, internet og egen telefoncentral for ca. 10 mio. kr. Tilbyder 44 tv-kanaler i to pakker og 19 radiokanaler samt Vision Digital.

»De høje båndbredder skal være til stede, hvis nye indholdstjenester skal udvikles, og vi skal være med i front i videnssamfundet. Men det er uheldigt, hvis konkurrencen drejer sig væk fra priserne over til kapacitet, for der er stadig behov for lavere priser«. Vicedirektør Knud Erik Skouby, COM-centret på DTU

FDA-orientering 1/ 2006

19


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 20

Stem på National Geographic Channel Prisvindende dokumentar Spektakulære billeder Medrivende fortællinger Kompromisløs kvalitet

Faste temaaftener hver aften fra kl. 22.00 til 24.00 FLASHBACK MONDAY

CLASSIC TUESDAY

Dybdegående historiske og arkæologiske programmer.

De bedste klassikere og højdepunkter gennem årene.

KNOWHOW WEDNESDAY

Epokegørende videnskabelige og teknologiske dokumentarer

WORLDWIDE THURSDAY

Fascinerende historier om verdens kulturer og traditioner.

HIGHRISK FRIDAY

Gribende fortællinger om naturfænomener og katastrofer.

National Geographic Channel er en af verdens mest prisbelønnede Tv-kanaler. Det er en ren dokumentarkanal, der allerede kan ses af over 1.100.000 danske husstande. Vi sender hver dag fra kl.12.00 til 06.00 og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

nationalgeographicchannel.dk

Think again.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 21

BRANCHE-NYT

Motorola køber svensk IPTV Motorola overtager svenske Kreatel, som siden 2000 har udviklet settop-bokse med software til IPTV. Kreatels løsninger, senest baseret på MPEG-4, supplerer Motorolas løsninger til kabelnet og xDSL-net. De er især solgt til telefonselskaber i Sverige, Holland og Spanien. Kreatel i Linköping bliver en enhed i forretningsdelen Motorola Connected Home Solutions.

Nordisk Satellit AktieBolag har skiftet navn til SES Sirius i konsekvens af, at SES Global reelt styrer de svenske kommunikationssatellitter. SES Astra ejer 75%, mens den svenske stat er passiv medaktionær med 25% gennem Rymdbolaget (Swedish Space Corp). Kreatels IPTV-boks.

Koncentrationen øges Koncentrationen af ejerskab til kabelnet selskaber fortsætter. Providence Equity Partners har købt medinvestorerne i Kabel Deutschland, Apax og Goldman Sachs, ud og er dermed eneejer. Kabel Deutschland, der er Tysklands største kabel tv-selskab, værdisættes til €3,2 mia. Dertil har Providence sammen med Car-

lyle Group købt Sveriges største kabel-tv selskab Com Hem med 1,4 mio. husstande af investeringsselskabet EQT, som for godt to år siden købte det af Telia-Sonera. Providence vil bruge €500 mio. på at opgradere Kabel Deutschland til samme standard. Providence har også betydelige aktieposter i det spanske kabelnet selskab Ono og det hollandske Casema.

Springer opgav Tysklands største forlagsvirksomhed Axel Springer har opgivet at købe ProSieben/Sat 1. Springer Verlag er især meget stor på avisområdet (Die Welt og Bild), bøger og blade, men producerer også tv-udsendelser. Med ProSieben/Sat1 ville Springer blive Tysklands dominerende medievirksomhed,

Navneskift

mener konkurrencemyndighederne, der også modsatte sig handelen, hvis tv-kanalen ProSieben blev solgt fra til andre. Springer Verlag havde tilbudt 19 mia. kr. for ProSieben/Sat 1, der siden 2003 har haft den amerikanske Saban Gruppe som hovedaktionær. Springer har aktiepost på godt 12% i ProSieben/Sat1.

UPC i Norge solgt Liberty Media har for €450 mio. solgt UPC Norge med godt 375.000 tilslutninger til investeringsselskabet Candover Partners, som har aktier i flere store mediaselskaber med Springer i Tyskland som det største.

Viacom delt Viacom har delt sig i to forretningsområder: CBS er moderselskab for bl.a. CBS Radio, Viacom Television Stations, Paramount Television og Showtime foruden CBS TV. Viacom er moderselskab for bl.a. MTV, VH1, Nickelodeon, CMT og BET samt filmselskaberne Paramount og DreamWorks.

CITAT “Antallet af nyhedskanaler vokser. I alle områder kæmper indenlandske og internationale, anglo-saksiske og arabiske især, om plads. Endnu en fransk nyhedskanal vil få det svært". Jean-Jacques Aillagon, formand for TV5.

TEKNIKNYT Hdtv-boks Premiere i Tyskland har godkendt Pace DS810 med MPEG-4 som den første settopboks til hdtv, men har iflg. tysk presse problemer med kodningssystemet Nagra Kudelski til hd-tv, som hackere har lagt ud på internettet.

get Sony HDC-F950. Dets zoom er så kraftigt, man på billederne kan aflæse en bils nummerplade.

TV på computerharddisk ReplayTV, der samtidig med TiVo lancerede de første settop-bokse med harddiske, har udviklet software til Windows-baserede computere, så disse også kan lagre tvudsendelser.

HiDef-helikopter Det måtte jo komme også dér. Tre amerikanske tv-stationer har fået hdtv-kameraer til helikoptere, hvorfra de bla. transmitterer ulykker, trafikkaos og kriminalitet. Det avancerede kamera på godt 30 kg hedder Cineflex HiDef, som er et ombyg-

Nye 2.0 kabelmodemer Denne helikopter har et hdtv-kamera i næsen, et midt under og et bagud for kabinen.

EuroCableLabs har certificeret kabelmodemerne ASUSTek ACM6046TE og Scientific Atlantas WebStar EPC2100R2 efter EuroDOCSIS 2.0.

FDA-orientering 1/ 2006

21


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 22

FDA

Elselskab med fibernet tilslutter sig FDA Som forbrugerejet selskab har vi fælles interesser, siger Galten Elværk "Tilslutningsprisen dækker ikke alle omkostninger, så resten skal hentes ind på de månedlige betalinger. Men det er vores udgangspunkt for at komme i gang, og så kan det da godt være, at vi senere må regulere priserne", siger Kim Frandsen. Et abonnement med 18 tv-kanaler, 30 radiostationer, 2 Mb internet og telefoni koster 649 kr. pr. måned. Galten Elværk har foreløbig ansat fire nye medarbejdere i bredbåndsafdelingen. Desuden bistår lokale installatører og radio-tv forhandlere med installationsarbejdet. Salget af tilslutninger foretager Galten Elværk selv, hvorimod overvågningen af nettet er overladt til Energi Midt. ”Galten Elværk holder sig til det vi er gode til, nemlig salg, anlæg og dokumentation”. Kim Frandsen med HDTV i Galten Elværk.

Galten Elværk, der er forsyningsselskab for 22.000 husstande og virksomheder vest for Århus, vil også være leverandør af internet, tv-radio og telefoni. Og helt naturligt har selskabet besluttet sig til at være medlem af FDA. "Vi ejes jo af forbrugerne, ligesom antenneforeningerne, og vi går efter de mange husstande, der ikke har mulighed for tilslutning til en antenneforening. Er der interesse for det, vil vi også meget gerne samarbejde med lokale kabelnet", siger direktør Kim Frandsen. Han har lært FDA at kende gennem FULS, nu Dansk Ledningsejerforum, og konstaterer, at FDA foruden at bygge på de brugerejede kabelnet har en ekspertise, især på mediepolitik og ophavsret, som Galten Elværk gerne vil trække på – og bidrage til. Kort sagt: Vi har fælles interesser.

50% tilslutning i Skørring Galten Elværk starter med fibernet i Skørring og Storring. De første hjem får bredbånd i marts og resten inden sommerferien. Halvdelen af Skørrings husstande er tilmeldt, og i Storring er det godt 30%. Næste by kan meget vel blive Voldby. "Vi får henvendelser fra byer, som ikke har kabelnet, fordi det er svært at få hurtigt internet i byer uden kabel-tv. I Storring blev tidligere planer om et kabelnet skrinlagt. Det var ildsjæle herfra, der bad os om først at gå i gang der", siger Kim Frandsen, som føjer til:

22

FDA-orientering 1/ 2006

Åbent for alle "Vi begyndte med et pilotprojekt for kun syv brugere, fordi vi ønskede at få nogle erfaringer. Vi gør os ikke dygtigere, end vi er. På den anden side er anlæg af infrastrukturnet et af vore specialer, og den supplerende tekniske ekspertise kan vi trække på hos EnergiMidt, som har været i gang i nogle år".

Tilbydes alle Kim Frandsen forventer, at det nye fibernet bliver en vigtig forretning for Galten Elværk, der ligesom antenneforeningerne er en non-profit virksomhed. Han erkender, at det koster mange penge, og at det vil tage relativt lang tid at få investeringerne tilbage, men han regner dog ikke med mere end 5-7 år. Repræsentantskabet har besluttet, at alle forbrugere, også i de tyndt befolkede områder, skal have mulighed for at slutte sig på, og at udbygningen skal være færdig om senest 12 år. Vi har den fordel, at vi mangler at kabellægge godt 50 km luftledninger i byområder. Her er det billigt at tage fibernet med, når vi alligevel skal grave til nye elkabler og det gør det samtidig også billigere for vore elnet kunder.

Priser Prisen for en tilslutning er sat til 3.500 kr., men hvis Galten Elværk kan få 40% af husstandene i en by med fra starten, kan prisen dér komme ned på 2.000 kr.

Galten Elværk har selv indgået aftale med Canal Digital om tv-programmer, og Kim Frandsen håber, at hans kunder i fremtiden kan være medbestemmende om programindholdet – ligesom det er i antenneforeningerne. "Vi ved ikke helt hvordan, fordi vi mangler et erfaringsgrundlag, men når vi har et udbygget fibernet er Galten Elværks område så stort, at der nok skal være lokale valgmuligheder", siger direktøren, som om fibernettets tilbud siger: "Det bliver et åbent net, hvortil alle udbydere principielt har adgang, for med 100 Mb til hver husstand er der rigelig kapacitet. Det er dog vores udgangspunkt, at forbrugen kun skal have én regning, kun et sted at henvende sig, nemlig hos os. Om det så holder i det lange løb ved vi ikke. Vi vil gerne trække på erfaringer både lokalt og udefra, og der har vi jo også medlemsskabet af FDA i tankerne.

CITAT "À la carte (frit valg af enkeltkanaler) vil drive priserne op. For eksempel vil ESPN, der i dag tager $2. tage $20, hvis kun 10% af abonnenterne vil købe dets kanaler". Direktør Glenn Britt, Time Warner Cable.


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 23

Showtime er filmkanalen, der giver dig de sejeste film med de sejeste skuespillere fra Hollywood til Hong Kong 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Bestil Showtime allerede i dag! For naermere information ring: Telia Stofa A/S 88 13 14 15

TDC Kabel TV 80 80 40 80

Canal Digital 70 27 27 74


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 24

FDA

Ledningsejerne bør oplyse uden regning Dansk Ledningsejerforum vil undgå administrationsomkostninger, man ikke får noget for Megen administration kan undgås, hvis ledningsejerne undlader at kræve gebyr af hinanden direkte eller via entreprenør for påvisning af ledninger – og i stedet betragter det som en tjeneste, man gør og selv får gavn af ved andre opgaver. Desuden ønsker Dansk Ledningsejerforum at undgå, at entreprenører urimeligt forlanger påvisning uden beregning eller stiller urimelige krav til mængden af ledningsdata, herunder de tilhørende kortdata. Det er baggrunden for, at Dansk Ledningsejerforum opfordrer alle ledningsejere til gratis at udlevere ledningsdata uden beregning, når de skal bruges til ledningsgenfinding.

normalt indenfor tre arbejdsdage, selv om reglerne tillader op til 14 dages leveringstid samt – at ledningsejere udleverer relevante ledningsdata uden beregning til bygherren eller dennes repræsentant, når de skal bruges til projektering – at ledningsejere påviser ledningers beliggenhed uden beregning, hvis der ikke eksisterer ledningsplaner eller ledningsplanerne har en kvalitet, der ikke muliggør forsvarlig genfinding af andre end ledningsejeren selv – at ledningsejere, der ikke kan påvise deres ledninger med bedre nøjagtighed end +/- 1 m heller ikke forlanger nogen afstandskrav opfyldt af tilkomne ledningsejere.

Svar hurtigt Endvidere opfordres ledningsejerne til at udlevere ledningsdata hurtigst muligt og

Betaling for det ekstra Videre siger Dansk Ledningsejerforum, at

ledningsejeren kan kræve betaling, hvis der ønskes: – yderligere assistance f.eks. i form af en fast påviser, der følger arbejdet – en opmærkning af tracéet på trods af tilstedeværelsen af tilstrækkelig gode ledningsdata – mere detaljerede data end nødvendigt for ledningsgenfinding – ekstra sæt af ledningsdata.

Mens man endnu kan se, hvor kablerne placeres...

Kontant interesse for at få kabelnet Ribe Antenneforening har haft held med en kampagne, der skulle skabe økonomi i etableringen af et kabelnet i Egebæk-Hviding syd for Ribe. Forud gik flere forsøg på at bryde muren hos dem, der er tilbøjelig til at melde sig som interesserede, men ikke vil binde sig, før de ser gravemaskinerne i gang. Bestyrelsen lovede så at gå i gang, hvis halvdelen af husejerne betalte knap halvdelen af tilslutningsprisen på 5500 kr., når de gav tilsagn om at være med.

Det hjalp. 225 af de 500 mulige har tilmeldt sig bindende, og bestyrelsen forventer, at forudsætningen er opfyldt, inden der er signal engang i forsommeren.

Opgradering i Ribe Det nye kabelnet bliver et 862 MHz coaxnet, som forbindes med en 5 km fiberforbindelse til foreningens node i Ø. Vedsted. Samtidig med anlæggelsen i EgebækHviding går foreningen i gang med en opgradering fra 450 til 862 MHz i det oprindelige kabelnet i Ribe.

Generalforsamlingen har netop godkendt projektet, som løber op i nærheden af 10 mio. kr. For et år siden besluttedes at lægge 50 kr. på kontingentet til formålet, og det beløb forhøjes i år til 300 kr. incl. moms, dog kun 100 kr. for medlemmer med pakke 1. Med Egebæk-Hviding vil Ribe Antenneforening passere 5.000 i medlemstal. Det sker kort efter at nr. 2.000 blev tilsluttet internet gennem Telia Stofa.

Fremtiden for antenneanlæg

EU-sag om rettighedskrav

Lørdag den 1. april holder AFO, Aftalen for FællesantenneOmrådet, en konference om fremtiden for fællesantenneanlæg. Den holdes på Trinity Konferencecenter i Snoghøj ved Fredericia. Hovedsigtet er at give anlægsejerne et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Blandt foredragsholderne bliver TDC Kabel TV A/S og Dansk Kabel Teknik, der redegør for de udfordringer, som bl.a. bredbånd stiller fællesantenneanlæg overfor. Der vil også være indlæg om transmissionsstandarder samt erfaringer fra Sverige. Desuden vil direktør Søren Birksø Sørensen, FDA, redegøre for de politiske rammer og problemer, der er i forhold til anlægsejerne.

EU forbereder indgreb mod organisationer, der opkræver afgifter for rettighedshavere indenfor musik, fordi de opretholder nationale grænser. Foranledningen er en fem år gammel klage fra RTL, der driver tv- og radiostationer i mange europæiske lande. RTL ønsker at kunne forhandle med én organisation om royalty-betaling for hele gruppen. EU Kommissionen har tidligere kritiseret, at også rettighedshaveren er tvunget til at lade sig repræsentere alene af rettighedsorganisationen i sit hjemland. ECCA har i tråd med ønsker fra FDA forsøgt at få de enkelte landes monopoler afløst af samme mulighed for frit at kunne vælge rettighedsorganisation, som RTL har rejst krav om.

24

FDA-orientering 1/ 2006


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 25


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 26

PERSONALIA Ny chef for C More

Ny informationschef Fælles musikchef Programdirektør i SBS Radio i Danmark, Tobias Nielsen, er udnævnt til chef for musik og promotion for de fire The Voice TV i Norden.

Ny distributionsdirektør

Christian Anting.

Ny rollefordeling Eurosport Nordic har udnævnt Susanne Westford til markedschef. Hun har i et år vikarieret for Ulrika Ericsson, som var på barselsorlov og nu er tilbage som kommunikationschef – med efternavnet Sterner.

© Jacques Morell / France 2

Med salget af C More Entertainment til SBS-investorerne KKR og Permia valgte direktørerne Marc-Antoine d'Halluin og Helene Skåntorp at forlade selskabet, der står for Canal+ kanalerne i Norden. I de to år, de har haft ledelsen, er abonnementtallet vokset med 20% til 830.000. Som ny adm. direktør er ansat Christian Anting, der har stået for udviklingen af nye medier i SBS, bl.a. The Voice TV, og medbringer erfaringer med pay-tv fra Kirch Media.

Bo Østergaard er ny distributionsdirektør i Norden for Turners tv-kanaler CNN, Cartoon Network og TCM. Bo Østergaard har tidligere været hos TV3, mediebureauet Starcom og Clear Channel.

Jesper Jürgensen. Jesper Jürgensen er tiltrådt hos TV Danmark som ny informationschef. Han har som journalist siden 2000 beskæftiget sig med medier og markedsføring, senest på bladet Markedsføring.

TV5 hedder nu TV5MONDE

-Endnu flere udsendelser med danske undertekster

Se TV5MONDE uden at slå up i ordbogen Film og nyhedsmagasiner hver dag med danske undertekster På Hotbird 6 - digital. PID 3662, www.tv5.org

26

FDA-orientering 1/ 2006


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:03

Side 27

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd., HB Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Flemming Knudsen Anders Andersen, HB supp. Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen Leif Traberg

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Mogens Andersen, Reg. 8 Dyremosevej 13 4450 Jyderup Tlf. 59 27 73 98 E-mail: ma@jal.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstfmd. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 99 08 Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen

UDVALGENE

Region 8: Vestsjællands amt, tlf. 57 80 91 66

Medlem af ECCAs bestyrelse

Skat- og Økonomiudvalget

Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kk@mail.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Helmuth Kroer, fmd., HB, kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB supp. Ejvind Nørgaard, sekr. Allan Jusjong Jesper Jensen

Jørgen Pedersen, fmd., HB supp. Mogens Andersen, HB. næstfmd Leif Jensen, sekr. Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 1/ 2006

27


FDA-orientering 1-06

06/02/06

12:04

Side 28

34%-ô0Ïô+!.!,ôô mô5NDERHOLDNINGôIôSŽRKLASSE

+ANALôôUNDERHOLDERôHELEôFAMILIENô6IôERôMEDôP²ôGR‘NSVŽREN ôN²RôKLUBBERNEôFRAô0REMIERô,EAGUE ôDENôSPANSKEô ,Aô,IGA ô"UNDESLIGAENôOGô2OYALô,EAGUEôT‘RNERôSAMMENô/NSDAGôAFTENôKANôDUôQUIZZEôMEDô$ANMARKSô +LOGESTEô"ARN ôOGôMEDôSERIERôSOMô,/34ôOGô#3)ôKOMMERôDUôTILôATôSIDDEôHELTôUDEôP²ôKANTENôAFôSOFAENô %RôDUôTILôSTJERNESPŽKKEDEôSTORkôLMôFRAô(OLLYWOOD ôINVITERERôVIôDIGôOGôHELEôFAMILIENôMEDôTILôTV PREMIEREôP²ôkôLMô SOMô#ATCHô-Eô)Fô9OUô#ANôOGô4HEô(ULKô-EDô+ANALôôBLIVERôHELEôFAMILIENôENôOPLEVELSEôRIGERE

FDA-Orientering 2006-1  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you