FDA-Orientering 2005-5

Page 1

FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 5 · oktober 2005

GENNEMBRUD FOR FLADSKÆRMS TV


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 2

Indhold nr. 5 · oktober 2005 · 23. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Lederen: Indsatsen giver resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Politisk flertal vil fjerne dobbeltbetalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vejen til ny politisk medieaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Fladskærms tv i alle størrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Producent: Alt for stor interesse for HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Antenneforening voksede sig større . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kommunalt antenneanlæg er nu brugerejet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Program for landsmøde og udstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-22 Antennesamarbejde i Sønderjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ny filmkanal holder sig til 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DK4 bytter politikerne ud med sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 TV Meter målingerne skal reformeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Konkurrencestyrelsen ser blidt på elselskaberne . . . . . . . . . . . . . . . 30-31 TV2 satser mere på betalings-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Branchenyt og tekniknyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Debat om elselskaberne – ECCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Satellit-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 En sælger takker af – Personalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 3000 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) S. Bak Christensen (Bak) Søren Birksø Sørensen (SBS) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK) Deadline for indlevering af stof i 2005: Nr. 6: 22. november

Indlæg til FDA-orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk. Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 5 / 2005

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2005: Kr. 695,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: 2005: Kr. 3250,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye Annoncer og distribution: Kontaktperson: Jeanette Andersen Distribution: Lørdag den 22. oktober 2005. Forsiden: Fladskærms tv i alle størrelse, med LCD eller plasma-teknik, dominerede efterårets fagmesser som optakt til en forventet stor julehandel. Vi beskæftiger os med fænomenet på siderne 8-10. Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: bj@central-tryk.dk ISSN nr. 0903-2169

Søren Birksø Sørensen Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Henriette S. Nielsen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Mie Rasmussen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Jeanette Andersen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 3

Indsatsen giver resultater LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand, FDA samt 4600 km tomrør, som er klar til brug for fibernet. Redegørelsen giver et godt indblik i elselskabernes bredbåndsaktiviteter. Konkurrencestyrelsen blåstempler på det nærmeste aktiviteten og slår fast, at alt foregår inden for lovgivningens rammer. Grundlaget for styrelsens konklusion hviler dog på et noget spinkelt grundlag. Styrelsen har således ukritisk lagt de modtagne oplysninger om økonomien i projekterne til grund for sin analyse.

Pas på medlemmerne

Ikke sjældent har der i disse spalter været givet udtryk for uheldige eller forkerte forhold i antennebranchen. I forsøget på at skabe ordentlige og redelige forhold har FDA hver gang taget forholdet op. Enkelte mener dog, at resultaterne er for længe om at komme, men de kommer. Det viser erfaringen at de gør.

Bredbåndsselskaberne vil naturlig benytte Konkurrencestyrelsens redegørelse i deres fortsatte etablering af fibernet. For antenneanlæggene betyder det, at konkurrencen vil øges. FDA skal derfor endnu engang opfordre medlemmerne til at sørge for, at de kan levere de ydelser, medlemmerne ønsker. Sker det ikke, vil medlemmerne søge andre steder hen for at få det, de ønsker. Så bliver der færre til at sikre den nødvendige vedligeholdelse af antenneanlægget, og det bliver sværere at fortsætte udbygningen.

Dobbeltbetalingen

Viasat på vej ind i DTT

En af de længstvarende urimeligheder er det, FDA kalder dobbeltbetalingen. I korthed drejer det sig om, at husstande, der har valgt at modtage deres programmer fra en fællesantenne, betaler et ekstra vederlag til public service stationerne – udover licensen, som alle betaler.

Vi har tidligere påpeget risikoen for, at kulturministeren kunne få lyst til at ændre reklamereglerne, så Viasat og andre kanaler, der afbryder udsendelser for at sende reklamer, kan komme med på DTT nettet. Siden da har ministeren meddelt, at han vil se på mulighederne derfor og om nødvendigt at søge at få reglerne ændret. Der er i hvert fald nogle af udbyderne, han gerne ser komme i det digitale terrestriske net. Det kan altså ende med det højst besynderlige forhold, at nogle kanaler i en multiplex (mux) godt må afbryde en udsendelse for at sende reklamer, medens andre ikke må. At udskille de enkelte kanaler i en mux er så kostbar en proces, at muligheden nærmest er ikke eksisterende.

Erik Wagner.

Radikalt ja På vejen mod afskaffelse af dobbeltbetalingen har FDA konstateret en langsom, men dog positiv ændring i de politiske holdninger. Længst i holdningsændringen er Det Radikale Venstre, som i sit oplæg til det kommende medieforlig har indskrevet, at alle modtagere af antennesignaler skal stilles lige uanset modtageformen. FDA hilser det med stor tilfredshed velkommen og ser frem til, at andre partier gør som Det Radikale Venstre.

Et spinkelt grundlag Konkurrencestyrelsens redegørelse på 71 sider om elselskabernes bredbåndseventyr foreligger nu. Den omfattende redegørelse er på flere punkter spændende læsning. Blandt andet fremgår det, at elselskaberne ultimo 2004 havde etableret 6500 km fibernet

Kultur succes Kulturministerens velvilje er begrundet i et ønske om succes for DTT nettet. For antenneanlæggene vil det i givet fald ende i en underlig rodet situation. Vi er forpligtet til at formidle alle public service kanalerne, men reelt uden mulighed for at filtrere andre kanaler i muxen fra. FDA vil følge udviklingen nøje og om nødvendigt varsko politikerne mod at god-

tage urimelige forhold for at opnå succes for et digitalt net, man åbenbart har svært ved at tro på økonomien i.

Andre kedelige toner Nærmest vanen tro kom Viasat med nye uhyrligheder, da sommeren var godt overstået. Viasat føler sig ikke forpligtet af sine egne aftaleforhold. Selskabet mener, at det uden videre kan indføre nye betingelser midt i en aftaleperiode. Tilmed holdt Viasat sig ikke tilbage fra at formulerer sig, så det giver kunderne det forkerte indtryk, at FDA har medvirket til de nye bestemmelser. Som på alle punkter er til ulempe for antenneanlæggene. Man fristes næsten til at tro, at kanaludbyderen mener, at Viasat er en forkortelse af Vi I Antenneanlæggene Sluger Alle Tåbeligheder.

Sammenholdet øges Sådan forholder det sig ikke. I bestræbelserne på at bremse Viasats fortsatte nedgøring af anlæggene, har rigtig mange af FDAs medlemmer givet FDA et forhandlingsmandat. Selvom forhandlingerne med programudbyderen i skrivende stund ikke er begyndt, har denne på forhånd meddelt, at de nye betingelser ikke står til forhandling. Det får dog ikke FDA til at afstå fra at mødes med udbyderen, som så groft udnytter sine kanalers popularitet. Det Viasat syntes at være interesseret i, er en direkte aftale med de enkelte medlemmer i antenneanlægget. Det er uklart, hvordan Viasat forestiller sig, at det kan arrangeres. Mon ikke det ville være bedre for selskabet, at det ændrer adfærd, så anlæggene ikke arrangerer sig til økonomisk ugunst for Viasat.

DK4+40% DK4 har sat et + på over 40% på prisen for de anlæg, der ikke har plads til eller ikke ønsker 4sport. FDA finder såvel metode som prisstigning stærkt bekymrende og har indledt en undersøgelse af, om en sådan prissætning er lovlig.

På gensyn til Landsmøde 2005 FDA-orientering 5 / 2005

3


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 4

MEDIEPOLITIK

Nu politisk flertal for at fjerne dobbeltbetalingen Politikere fra et flertal af partier har i den politiske debat forpligtet sig til at fjerne brugerbetaling for public service-kanaler Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA klærer sig i samme artikel ”fuldstændig på linje med ministeren.”

Enigheden bekræftes

Søren Birksø Sørensen.

Sommerens traditionelle mediepolitiske prøveballoner blev i år starten på en yderst interessant debat om brugerbetaling for public service. Især fordi der næste år skal indgås en ny aftale på det mediepolitiske område vil udmeldingerne blive studeret flittigt og opfattet mere forpligtende. Debatten tog afsæt i et ønske fra TV2s administrerende direktør Peter Parbo om, at TV2 bør stilles lige med de øvrige kommercielle kanaler, når det digitale jordsendenet (DTT) er udbygget. Fordi de andre kommercielle kanaler kan opkræve brugerbetaling, bør det også være tilladt for TV2 er hans synspunkt. Den gode Parbo undgik behændigt at berøre det forhold, at TV2 allerede opkræver brugerbetaling fra hovedparten af sine danske seere! TV 2 får via Copy-Dan brugerbetaling for sin hovedkanal fra flere end 1.500.000 danske husstande, som modtager kanalen via et antenneanlæg.

Effektfuld ballon Prøveballonen viste sig at være ret effektfuld. Kulturministerens svar er ”Det er helt udelukket”. Ministeren understreger, at brugerbetaling heller ikke har opbakning fra V og DF, og den radikale Simon Emil Ammitzbøll er-

4

FDA-orientering 5 / 2005

Nogle dage senere starter Jens Rohde (V) brugerbetalingsdebatten om DR og siger, at ”DR skal selvfølgelig fortsat levere en public service grundydelse, som vi kender den i dag, men jeg er åben for en diskussion om, at DR også kunne lave betalingsTV.” Også denne debat fænger fint i sommervarmen. Medieordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen: ”… jeg vil klart sige, at det er DRs hovedopgave at producere public service-tv, som danskerne ikke skal betale ekstra for og som finansieres over licensen.” Igen udtrykker den radikale ordfører Simon Emil Ammitzbøll samme synspunkt. DRs public service betales over licensen og skal ikke pålignes ekstra brugerbetalinger. Poul Nødgaard (DF) slutter sig et nej til brugerbetaling for DRs public service, men vil ikke lade sin nattesøvn forstyrre af brugerbetaling for ”visse nye ydelser”. Enhedslistens Per Clausen afviser enhver brugerbetaling for ydelser fra DR. De skal omfattes af public service-forpligtelsen – underforstået at der ikke er brugerbetaling. Kun de konservative og SF giver ikke deres holdning til kende, men selv uden dem er det et overvældende flertal, som afviser brugerbetaling for DRs public service-kanaler.

DR opkræver brugerbetaling Men virkeligheden er også for DR en anden. DR opkræver brugerbetaling for sine kanaler. Det er ikke noget stort beløb for den enkelte husstand, men det er en brugerbetaling, som både er i modstrid med det udtrykkelige politiske ønske og som behandler licensbetalerne forskelligt. Forskelsbehandlingen forklares ikke af, at licensbetalere, som afkræves brugerbetaling, får andet eller mere end de øvrige. Forskellen på de to grupper er kun, at bru-

gerbetalerne modtager DRs public servicekanaler gennem et antenneanlæg i stedet for med en individuel antenne. Forskelsbehandlingen er dybt urimelig og meget svær at forstå. Af debatten kan man også se, at politikernes udgangspunkt er, at brugerbetaling ville være noget nyt, altså noget som ikke allerede findes. Nogle af dem må tale mod bedre vidende, eller også har de ikke erkendt, at betaling via Copy-Dan-systemet er brugerbetaling – hvad det jo objektivt er.

DR handler imod egne udsagn Virkeligheden er altså, at DR opkræver brugerbetaling på alle sine public service radio- og tv-kanaler. Også selv om DR tilsyneladende er imod brugerbetaling for public service og kunne frasige sig den. Kenneth Plummer, på det tidspunkt udnævnt til men ikke tiltrådt som generaldirektør i DR, gav i debatten en række eksempler på, at brugerbetaling for DRs kanaler kan blive aktuel: ”Brugerbetaling er oplagt på områder, hvor det er muligt at skræddersy indholdet til modtageren ...” altså betaling for noget, som er tilpasset den enkelte. DR gør i dag præcist det omvendte. Mens DR opkræver brugerbetaling fra flertallet af licensbetalerne, stiller DR de langt mere individuelle tjenester på internettet gratis til rådighed. DR siger ét - men gør noget andet.

To muligheder for ændring I FDA, Forenede Danske Antenneanlæg, har vi i mange år arbejdet på at få forskelsbehandlingen fjernet. Vi glæder os derfor over den massive afvisning af brugerbetalingen som et stort politisk flertal tilkendegiver i debatten. I FDA ser vi nu meget frem til at flertallet agerer i overensstemmelse med det udtrykkelige synspunkt og fjerner den nuværende brugerbetaling. Det kan ske allerede i forbindelse med den igangværende revision af radio-tv-loven, men bør i hvert fald senest være en del af det kommende medieforlig.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 5

IP telefoni du kan stole på Abonnement inkl. fri taletid for 119 kr. om måneden

Med en internet- og IP-telefoniaftale med Dansk Kabel TV kan I nu tilbyde jeres medlemmer billig telefoni over kabelnettet.

Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til overtakserede numre

Se mere på www.dk-tv.dk - eller ring 70 20 25 98

Mød os på FDAs Brancheudstilling 18.-19. november 2005

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98 kundeservice@dk-tv.dk • www.dk-tv.dk


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 6

MEDIEPOLITIK

Alle partier inviteres med i ny mediepolitisk aftale Der er tradition for brede politiske aftaler, men de to seneste har været forholdsvis smalle Af kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet

Lars M. Banke

Grundlaget for lovgivningen på radio- og tv-området har igennem de seneste år været politiske aftaler mellem regeringen og et eller flere af partierne i Folketinget. Til og med 1990 blev licensen og de økonomiske rammer for DR og TV 2/DANMARK fastsat årligt. Herefter gik man – for at give DR og TV 2/DANMARK adgang

til at kende deres økonomiske rammevilkår for mere end ét år ad gangen og dermed mulighed for at planlægge for en længere tidshorisont – over til at fastsætte licensen for i første omgang en 3-årig periode og efterfølgende for 4-årige perioder. De politiske aftaler om licensafgifternes størrelse udviklede sig i den forbindelse til mere brede mediepolitiske aftaler, fordi partierne bag aftalerne i sagens natur ønskede indflydelse på såvel licensmidlernes anvendelse som reguleringen af public service-stationernes forhold og den mediepolitiske udvikling i sin helhed. Siden midt i 90’erne er mediepolitikken i Danmark således – på det overordnede niveau – blevet reguleret gennem de politiske medieaftaler.

Stabilitet med brede aftaler Den seneste mediepolitiske aftale er medieaftalen for 2002-2006, som blev gennemført ved lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Størstedelen af medieaftalerne har været brede, dvs. har omfattet næsten alle partier i Folketinget. De to seneste aftaler, dvs. medieaftalen for 2001-2004 og aftalen for 2002-2006, har imidlertid været relativt smalle. Fordelene ved de politisk brede aftaler er blandt andet, at mediepolitikken ligger fast over en længere årrække – selvom der måtte ske et regeringsskifte i løbet af aftaleperioden. Til gengæld er det vanskeligt at ændre politikken, såfremt der måtte opstå behov herfor, fordi alle aftalepartier i praksis har vetoret på de punkter, som indgår i aftalen. Det forhold, at aftalerne med tiden også er blevet indholdsmæssigt brede – dvs. omfattende mange mediepolitiske emner – bidrager naturligvis til at øge disse vanskeligheder. Der er dog igennem årene indgået en række tillægsaftaler som supplement til hovedaftalerne, eksempelvis om indførelse (Artiklen fortsættes på side 18)

Der er siden 1990 indgået følgende mediepolitiske aftaler: • Aftale af 12. juni 1990 om fastsættelse af radio- og tv-licensafgiften m.v. for perioden 1991-1993 (V, K, S, SF, CD og KrF) • Aftale af 11. december 1991 om løsning af TV 2’s økonomiske problemer i licensforligsperioden 1991-93 (V, K, S, SF, CD, RV og KrF) • Aftale af 16. september 1993 om licensafgifternes størrelse og Danmarks Radios og TV 2’s økonomi m.v. i 1994-97 (S, CD, R, KrF og SF) • Aftale af 20. januar 1995 om styrkelse af dansk public service-tv (S, CD, R og SF) • Aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 (S, R, K, V, SF, FP og DF) • Tillægsaftale nr. 1 af 15. december 1998 til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 • Tillægsaftale nr. 2 af 3. marts 1999 til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 • Tillægsaftale nr. 3 af 14. marts 2000 til aftale af 10. maj 1996 om mediepolitikken 1997-2000 om anvendelse af de danske DABfrekvensressourcer • Medieaftale 2001-2004 af 28. marts 2000 (S, R, SF og CD) • Tillægsaftale af 10. november 2000 til Medieaftale 2001-2004 af 28. marts 2000 – om indførelse af jordbaseret, digitalt tv • Mediepolitisk aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 (V, K og DF) • Tillægsaftale nr. 1 af 17. september 2002 til mediepolitisk aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 – udlægning af produktion fra DR • Tillægsaftale nr. 2 af 1. september 2003 til mediepolitisk aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 – introduktion af jordbaseret, digitalt tv • Tillægsaftale nr. 3 af 17. juni 2004 til medieaftalen for 2002-2006 om ny administrativ struktur på lokal radio- og tv-området, ny lokal-tv-ordning og ny tilskudsordning • Tillægsaftale nr. 4 af 22. juni 2005 til medieaftalen for 2002-2006 om replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet mv. • Tillægsaftale nr. 5 af 22. juni 2005 til medieaftalen for 2002-2006 om lukning af udsendelse af analogt tv i 2009.

6

FDA-orientering 5 / 2005


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 7

Selvom pladsen er større er budskabet det samme!

Internet og telefoni via din antenneforening Medlemmer i antenneforeninger ER klar til fremtiden. Nordit leverer løsningerne uden omkostning for foreningen. Nordit hånterer teknik, support, administration og lovgivning - og arbejder sammen med foreningens serviceleverandør.

Kontakt Nordit på telefon 9678 0800 eller salg@nordit.dk

Nordit overtager- eller leverer nye løsninger i foreninger – og leverer i dag til mere end 50 foreninger over hele Danmark.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 8

MESSER

IFA domineret af flade skærme i alle størrelser Af redaktør Mogens Lorentsen, FDA-orientering International Funk Ausstellung (IFA) i Berlin hvert andet år er et mekka for forhandlere og forbrugere af radio, tv og hertil relaterede produkter. IFA er en forsmag på de nyheder, der kan ventes i butikkerne. Dette års messe var ingen undtagelse. Endnu engang bidrog 26 fyldte haller tæt besat med udstillere til, at man kunne gå derfra mere forvirret, end da man kom – hvis man ikke gik målrettet efter bestemte slags elektroniske apparater. Derfor er dette mine hovedindtryk – uden håbløse forsøg på at forme et objektivt billede. Formentlig er det ikke meget anderledes for de mange bestyrelsesmedlemmer i danske antenneforeninger, som også brugte tid på en tur til IFA for at få indblik i, hvad deres medlemmer vil tage i brug og som stiller nye krav til anlæggene.

Mobiltelefoner til tv To områder faldt især i øjnene: Fladskærms-tv i alle størrelser og mobilelektronik. Det sidste er ikke uden relation til kabelnet.

Der vistes rigtig mange små mobiltelefoner og musikafspillere med imponerende lyd og med indbyggede kameraer. Teknologien til at vise tv på mobiltelefonernes skærme er ved at blive så god, at den vil tilfredsstille mange brugere – og den vil blive bedre. Producenternes forventninger er desuden en høj vækst i salget af trådløse telefoner til ip-telefoni – også via kabelmodemer.

Kvalitetsforskelle Af gode grunde fyldte fladskærms-tv meget mere end de små musikmaskiner, hvormed de unge også kan ringe hjem til mor og fortælle, at det bliver sent i aften. For to år siden var der ligeledes mange fladskærme på IFA, men det var overvejende monitorer til hjemmets computer, altså uden indbygget tv-modtager. Fladskærms-tv var rasende dyre, men var optakten til dette års store udbud, der er til at betale. Derfor gik producenterne i år målrettet mod tv-kiggerne. Der var længere mellem fladskærme kun til computere, og man

skulle se godt efter for i et hjørne at finde en skærm med billedrør. Der var fladskærms-tv i alle størrelser. Fra 17 tommers til køkken eller børneværelse til 60” og større til hjemmet, der har alt og må have det sidste med. Ved en hurtig rundgang så det meste flot ud, men den, der gav sig tid til at nærkigge, fandt mange skærme med en billedkvalitet, danske tv-forhandlere ikke bør vise kunderne. Billedrørs-apparaterne er stadig svære at overgå.

LCD vinder frem Naturligvis var der mange fladskærme med opløsninger, som giver flotte billeder – nogle er forberedt til HDTV – men ikke alle. De var der i alle størrelser – helt op til 102", som er flotte i store lokaler, men både for store og for dyre til privat brug. Alle store skærme er endnu plasmaskærme, men LCD-teknikken vinder indpas i stadig større formater – op til 36-40".

Tre tyske HDTV-kanaler De licensfinansierede ARD/ZDF bakker fortsat op om IFA med shows og udstillinger, hvorimod de kommercielle tv-selskaber udeblev. Dog markerede Premiere, der udbyder tv-kanaler i Tyskland og Østrig, sig kraftigt med sine kommende tre HDTV-kanaler. I næste måned er der premiere på en HDTV filmkanal, en Discovery HDTV-kanal og en HDTV sportskanal. De tre kanaler sælges i tillæg til Premieres bestående 10 tv-pakker. Premiere har især store forventninger til sin HDTV sportskanal, som vil vise næste års fodbold VM. FIFA har nemlig valgt, at alle kampe skal optages i HDTV - og slutrunden spilles i juni-juli i Tyskland. For at få de tyske tv-rettigheder hertil har Premiere forpligtet sig til, at mindst 13 af de 125 kampe også skal vises på en betalingsfri kanal. Det bliver så i "almindeligt 16:9 format" på en ny kanal med mindre Premiere forinden når at købe en bestående tysk tv-kanal.

Interaktivt mobiltelefoni

Leg med HDTV: Med fjernbetjeningen skulle den unge mand styre en helikopter i tv-billedet ind igennem den hvide ring. Det var ikke så enkelt, som han troede.

8

FDA-orientering 5 / 2005

Astra præsenterede Blucom Interactive TV, som The Voice TV var en af bidragyderne til. Med en boks eller et CI-modul, der ventes at koste €30 (ca. 225 kr.), kan man på skærmen på en bluetooth mobiltelefon få


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:04

Side 9

MESSER en oversigt over supplerende tilbud fra tvkanaler, som Astra formidler til kabelnettet. Det kan være programinformation, undertekster, titler på musiknumre, vejrudsigter og anden tekstinformation, og tv-kanalen kan til mobiltelefonen sende tilbud om f.eks. væddemål, varekøb, quiz og chat. Informationerne sendes i den del af signalet, tv-billederne ikke udnytter. Seeren får en oversigt på telefonens skærm og kan hente det ønskede trådløst via boksen. Svar på quiz, tilbud, afstemninger osv. sendes fra mobilen som sms til tv-kanalen. Den interaktive del står således ikke som forstyrrende tekst for andre familiemedlemmer på tv-skærmen. Derimod kan de også være med, idet boksen kan betjene flere mobiltelefoner samtidig.

Kig på lommepengene SBS har længe arbejdet med kombinationen tv og mobiltelefoner. Udsendelser på 24 minutter, svarende til en halv time incl. reklamer, skal tilrettelægges, så de kan forkortes til 12 eller 6 minutter til computere og 1-2 minut til 3G mobiltelefoner. SBS forudsætter, at tv-reklameringen viger med de nye medier: "Klassisk reklame-tv er utopi i de nye formater. Til gengæld er der masser af potentiale i sponsorering, fordi man når ud til en meget lille og specifik målgruppe.

Blucom blev både vist og forklaret. Men også mikro-betaling er der muligheder i. Men lad os se. Det handler om, at gøre det tilgængeligt til en pris, hvor de

unges lommepenge slår til", sagde direktør Christian Anting tidligere i år til Berlingske Tidende.

Det store spørgsmål: 16:9 tv nu eller HDTV i morgen?

Et nostalgisk look i svensk hemslöjd fra SwedX.

På IFA lod Samsung besøgende afprøve billedkvaliteterne.

FDA-orientering 5 / 2005

9


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 10

MESSER

HDTV er for dominerende Den store interesse for HDTV er årsag til mindre udbud af digitale skærme I hal 25 på IFA i Berlin sad distriktschef Christian Skovhus på Dantax stand og undrede sig over, at besøgende og udstillere på IFA så udpræget interesserede sig for HDTV: "Det er kørt vel meget op i, at alt skal være HDTV-ready. Det varer jo mange år, før seerne kan købe digitale tv-apparater”, sagde han og uddybede: ”I medieforliget er det aftalt, at politikerne tidligst i 2012 tager stilling til, om vi skal have HDTV. Derefter tager det nogle år at få det i drift. Mit bud er, at seerne først i 2015 får reel mulighed for at købe HDTV til priser, de vil betale. Det er jo i dag ikke muligt at købe et tvapparat med indbygget HDTV. Jeg synes, branchen "snyder" forbrugerne ved allerede nu at love noget, man ikke kan holde. Ganske vist kan man købe fladskærms-tv, der er HDTV-ready, men det betyder blot, at de har en indgang, der kan

CITAT "Når folk hører, man er ved radioen, spørger de, hvornår man skal til fjernsynet. Sådan har jeg aldrig tænkt, for jeg synes, radio har noget særligt … man kan danne sig sine egne billeder inde i hovedet, når man lytter". Ole Meister, nyhedsvært på Radioavisen, DR.

overføre et HD-signal fra f.eks. en DVD til skærmen. Det er ikke en standard til at modtage HDTV-udsendelser”.

Fantastisk billedkvalitet Christian Skovhus erkender, at de digitale bokse fra TDC og Canal Digital giver en fantastisk billedkvalitet. Men de anvender MPEG-2, og HDTV i kabelnet kræver MPEG4, som stadig er på vej. ”Et 42" plasma-tv kan fås til 10.000 kr. mens et ægte HDTV i samme størrelse ville koste 80.000 kr. Det kan næppe sælges før i 2015, idet jeg ikke tror på, at der vil være mange købere, før DR og TV2 sender i HDTV”. Det var da heller ikke apparater med indbygget HDTV, man så på IFA, selv om LG viste et 102" ægte HDTV med meget flotte billeder. Panasonics i samme størrelse var "kun" HDTV-ready. Det er prismæssigt mere overkommeligt, idet en HDTV-ready indgang koster $12.

Skærmen kan ikke blive stor nok ”Der ville have været mange flere digitale tv-apparater på markedet i dag, hvis debatten om HDTV ikke var kommet i gang", mener Skovhus. Producenterne har haft for travlt med at få begge dele på markedet. Når det er sagt, lægger han ikke skjul på, at Dantax har store forventninger til salget af fladskærme op mod jul. Op til 32" er det LCD, mens alt over 37" er plasmaskærme.

HDTV i MPEG-4 og VC-1 blev vist i september på IBC i Amsterdam. (Foto: Tage Lauritsen).

10

FDA-orientering 5 / 2005

Interessen for store skærme er stor. Dantax har en del ordrer på 50" skærme, og Christian Skovhus tror ikke, at der er en grænse for hvor store skærme, danskerne med tiden vil købe til hjemmet. Selv anbefaler han seks meters afstand til en 42". I USA er 68" generelt allerede for små – og sådan vil det også blive her. Plasmaskærme har endnu klart de bedste billeder, men LCD bliver bedre år for år – og de har andre fordele, der er afgørende: Plasmaskærme er tunge og mere udsatte for stød, deres opløsning på 852x442 er for lille til HDTV, og de bruger meget strøm: 200-300 Watt i timen. LCD-skærme fås til HDTV, de har med 12 Volt teknik et yderst lavt strømforbrug, og deres billederne bliver bedre år for år.

FAKTA • HDTV er en standard for udsendelser i høj opløsning – bedre end PAL. • Der er to opløsninger: 720i (interlaced) og 1080p (progressive). Interlanced er med 50 halvbilleder pr. sekund, mens progressive er med 50 helbilleder. • Der sendes lyd i Dolby 5.1 (CD-kvalitet). • Der benyttes MPEG-2 komprimering som på DVD. MPEG-4 er på vej.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 11


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 12

Ny dansk tv-kanal til alle filmelskere fra 1. november 2005

Jeg er Dina

De grønne slagtere

The Rock

Film uden afbrydelser Film 24 timer i døgnet 365 dage om året Film for enhver smag - fra komedier og romantiske film, til dramaer, actionfilm og thrillers Film for en flad femmer om måneden pr. husstand

Go’e film uden afbrydelser

Vi ses på FDA-messen

Eva

Trine

Line

Louise

Kig forbi på vores stand og få en snak om TV 2 Film, Charlie og Zulu. Vi glæder os til at se jer!


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 13

FDA

Hvordan skaffer vi nye medlemmer? Af Steen R. Mortensen, Skodborg Antennelaug udvidelse af foreningens forsyningsområde samt ombygning til returvej, således at vi kunne tilbyde Internet. På det tidspunkt havde foreningen 322 medlemmer og vi fik på generalforsamlingen vedtaget en ekstraordinær forhøjelse af kontingentet (fra 1.450 til 1.950 kr.) for at sikre en fornuftig tilbagebetaling af gælden, da vi ikke havde penge på "kistebunden". Bestyrelsen drøftede hvordan vi skulle gribe sagen an med at skaffe flere medlemmer (der er i alt ca. 650 mulige tilslutninger i Skodborg).

Specialtilbud Steen R. Mortensen.

Siden den stiftende generalforsamling tilbage i 1972 har Skodborg Antennelaug geografisk kun dækket ca. 50% af byens husstande. Der har flere gange været gjort forsøg på at få opbakning til at udvide anlægget til den resterende del af byen, men først i 2001 lykkedes det at få truffet beslutning om, at foretage en større investering i en

Der var enighed om at lave et specialtilbud, og vi nedsatte tilslutningsafgiften fra 6.875 kr. til 4.000 kr. - i en periode på ca. syv måneder - desuden ville samme periode være med kontingentfritagelse. Vi fik trykt et A4 farvehæfte med info om Skodborg Antennelaug og sammen med specialtilbudet var der fortrykt en "kontrakt", som interesserede nye medlemmer kunne udfylde. Materialet blev husstandsomdelt til alle "ikke" medlemmer, og i reklamen gjorde vi

opmærksom på, at bestyrelsen ville tage personlig kontakt senere, for at høre om der var interesse for en tilslutning. Ca. 14 dage efter omdelingen smøgede bestyrelsen ærmerne op og gik rundt og stemte dørklokker. Hvor vi ikke traf nogen hjemme, lagde vi en besked om, at vi havde været forbi, og at de kunne kontakte os, hvis der var interesse for tilslutning. Resultatet af specialtilbudet udeblev da heller ikke. Mange steder mødte vi frem til en udfyldt "kontrakt", og vi fik 126 nye medlemmer i folden ved den lejlighed. Bestyrelsen havde på forhånd håbet, at vi kunne skaffe omkring 50 nye medlemmer - så vi må nok sige, at vore forventninger blev indfriet til fulde.

Tilbud igen i år De seneste to år, har vi "kun" fået ca. 30 nye medlemmer i alt – og med et mål om 25 nye medlemmer pr. år, kan vi vist ikke tillade os at klage! I år er tilslutningsbidraget igen "på tilbud" til 4.500 kr. Vi stemmer ikke dørklokker i år, men indtil nu har tilbudet resulteret i 5-10 henvendelser fra potentielle nye medlemmer.

En anderledes brugerundersøgelse? I takt med at udbudet af programmer nærmest er eksploderet de senere år må antenneforeningsbestyrelserne erkende, at det nærmest er nødvendigt at undersøge medlemmernes interesser – så hvorfor ikke foretage en hurtig lille brugerundersøgelse? Skodborg Antennelaug har flere gange forsøgt sig udi kunsten at afholde en brugerundersøgelse – alle gange med et desværre noget nedslående resultat: meget få tilbagemeldinger. Det gør reelt en brugerundersøgelse fuldstændig værdiløs, og det er dermed spild af tid og ressourcer for bestyrelsen. Bestyrelsen har dog på de seneste generalforsamlinger mødt et ønske/krav om, at der nu skulle indføres pakker i Skodborg Antennelaug. Og for at have et reelt beslutningsgrundlag at arbejde videre med, måtte der naturligvis spørges nærmere ind til den generelle holdning blandt foreningens samlede medlemsskare, således at der ikke kun blev truffet en afgørelse på 1-2 medlemmers foranledning.

Brainstorming Spørgsmål som ”Hvordan griber vi det an”,

”Hvilke spørgsmål stiller vi” og sidst, men ikke mindst ”Hvordan får vi vore medlemmer til at reagere”, dukkede derfor op i kølvandet fra generalforsamlingen. En brainstorming i bestyrelsen gav mange relevante spørgsmål, som vi gerne ville have svar på. Der var altså hurtigt et grundlag for at sammensætte et skema, der kunne indrykkes i foreningens årlige medlemsblad. Samtidig diskuterede vi, hvad vi selv kunne gøre for at vække medlemmerne til dåd. Vi blev enige om at forsøge med en lodtrækning blandt alle indsendte brugerundersøgelser, som blev returneret inden en given dato. Vi satte 5 vingaver på højkant, og det fik medlemmerne ud af busken. Vi fik 82 besvarelser retur fra vores ca. 475 medlemmer, svarende til ca. 17,3%. Det var luksus i forhold til tidligere års forsøg på at få en tilkendegivelse retur fra medlemmerne. Bestyrelsen fik dermed et brugbart grundlag at arbejde videre med frem til dette års generalforsamling i marts. Samtidig fik vi en måling på, hvor tilfredse vore medlemmer egentligt er.

Kort fortalt var resultatet af spørgsmålet om programpakker, at 20 medlemmer svarede "Ja" til interesse i programpakker. Ud af disse var 1 besvarelse fra et ”ikke medlem”, 11 medlemmer ville vælge pakke 2, og 8 medlemmer (svarende til ca. 9,8%) ville vælge den lille pakke.

Konklusion – og resultat Slutresultatet blev, at på årets generalforsamling, hvor der var 42 fremmødte, var der ikke en eneste, som var interesseret i pakker, hvorfor forslaget omkring programpakker i denne omgang blev forkastet. Der er mange måder man kan afholde en brugerundersøgelse på, men det er vigtigt, at man på forhånd gør sig klart, hvad man egentligt ønsker at få svar på, samt måden man spørger på. Husk i den forbindelse, at FDA også tilbyder hjælp til at gennemføre en brugerafstemning eller brugerundersøgelse. Læs mere om dette på www.fda.dk – her kan man også foretage en beregning på, hvad det koster.

God fornøjelse

FDA-orientering 5 / 2005

13


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 14

CNN and all related elements are trademarks of Cable News Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

Hvem vil have størst indflydelse pü den fremtidige musikbranche? Svar nedenfor

Essential Global Intelligence. Business International, hverdage kl. 09.00, 12.00 og 23.00 CNN.com/egi


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 15

FDA

Kommunalt antennenet overdraget til brugerne Med assistance fra FDA har borgerne i Christiansfeld dannet en antenneforening, som viderefører kabelnet i fem byer En konsekvens af bredbåndsudviklingen og sammenlægning af kommunerne er, at fællesantenneanlæg ikke mere passer ind i den kommunale struktur. Byrådet i Christiansfeld har taget den positive konsekvens at overdrage dets kabel tv-net til de borgere, der har betalt for opbygningen og driften af nettet. De 1550 tilsluttede er nu som medlemmer medejere af Christiansfeld Net med anlæg i fem byer med hver sin hovedstation. Mens kommunen stod for udbygning og drift, stod et programråd for indhold.

geholdt det sideløbende med service for et par andre antenneforeninger, og ham er vi godt tilfredse med", siger Johan Rudebeck.

Bestyrelsen har ikke umiddelbart planer om at forbinde de fem hovedstationer. Foreløbig afventer den, at A+ får erfaringer med trådløst ip-tv. Bestyrelsen har valgt Andrea Hansen som kasserer, så også her er der kontinuitet. Hun stod nemlig for driften af det kommunale net, og til regnskabsføringen har den allieret sig med en regnskabsfører, som løser tilsvarende opgaver for et par andre antenneforeninger. molo

Programråd blev bestyrelse "Byrådet tog initiativ til at få dannet en forening, fordi der ikke er hjemmel til, at kommuner kan udbyde bredbånd, som skal baseres på konkurrencemæssige vilkår. Derfor spurgte politikerne os i programrådet, om vi ville tage initiativ til at danne en forening, der kunne overtage kabelnettet. Det ville vi gerne, vi skrev til alle brugerne, og ingen gjorde indsigelser", fortæller Johan F. Rudebeck, der er formand for den nye forenings bestyrelse. Her har det gode samarbejde i programrådet alle forudsætninger for at blive videreført, idet alle fem bestyrelsesmedlemmer også var i programrådet. I forberedelsen af den nye forening fik programrådet rådgivning af FDA, hvis standardvedtægter for antenneanlæg også blev grundlaget for Christianfeld Nets vedtægter. Det var en håndsrækning, Johan Rudebeck er glad for. Byrådet har godkendt overdragelsen af anlægget til foreningen, som blev stiftet 31. august.

Fem udbyggede anlæg Christiansfeld Net er udbygget til 862 MHz med returveje i alle fem byer. Der formidles 23 tv-kanaler incl. en infokanal. Kanalerne er valgt efter brugerafstemning i efteråret 2004, så ejerskiftet giver ikke anledning til ændringer i år. A+ står for internet til alle fem net. De forsynes dels fra en sender i den vestlige del af kommunen, dels fra en sender ved Haderslev. "Vi har som tekniker engageret os med Chresten Thomsen. Det er ham, der for kommunen har opbygget nettet og vedli-

Johan Rudebeck.

Signalleverance til hoteller og lign. Signalforsyning fra et lokalt antenneanlæg til f.eks. et hotel, en kro eller tilsvarende steder forudsætter, at disse har indgået separate visningsaftaler for de kanaler, der distribueres til værelser, lobbyområde eller restaurant. Det skal overnatningsstedet selv gøre ved aftale med Otrum Danmark. Det gælder for alle tv-kanaler, der er betalingspligtige – og som oftest ligger i den store pakke. Hotellet kan dog ved at benytte låsbare tv-apparater begrænse udbuddet af kanaler – og dermed omkostningen. Kan hotellet ikke låse tv’ene, skal samtlige kanaler afregnes! Da Otrum har mærket megen uklarhed omkring dette specielle område indenfor ophavsret, vil selskabet være med på FDA-messen for at belyse forholdene. Otrum tilbyder at rådgive antenneforeningerne om, hvorledes de bør forholde sig ved henvendelser fra hoteller og andre, der tilbyder overnatning til gæster.

AKTIVITETSKALENDER 17.-19. november: FDA-Messen i Pejsegården i Brædstrup. 20. november:

FDAs landsmøde kl. 9,00 i Pejsegården i Brædstrup.

Sidst i januar:

FDA Region 1 på Tylstrup Kro kl. 19,30: Digitalisering, coax/fiber og ip-telefoni.

FDA-orientering 5 / 2005

15


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 16

Toon Disney viser 100 % tegnede serier med alle dine favoritter fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange ere.

www.disneychannel.tv


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 17

Vi ses på Her by FDA-messe n. de spæn dene r vi på aktivi sjove k o n kurrenteter, og an c det m orsom er t.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00 - 22.00.

© Disney

Disney Channel er tvkanalen med underholdning for hele familien – med nye serier og magiske storfilmspremierer.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 18

MEDIEPOLITIK (Artiklen fortsat fra side 6) af jordbaseret, digitalt tv. Se den samlede oversigt over aftalerne side 6.

Politiske fingeraftryk Medieaftalerne har imidlertid givet politikerne mulighed for i et vist omfang at sĂŚtte spektakulĂŚre politiske fingeraftryk pĂĽ mediepolitikken. Et eksempel herpĂĽ er kravene til programvirksomheden pĂĽ den fjerde FM-radiokanal – en kombination af klassisk musik og rytmisk musik samt samfunds- og debatprogrammer m.v. – som set ud fra et lytterperspektiv vel ikke kan siges at vĂŚre nogen optimal sammensĂŚtning af programfladen. Dertil kommer, at ordførerne for partierne bag medieaftalerne løbende er involveret i den praktiske gennemførelse af aftalerne, og dermed har mulighed for at øve direkte politisk indflydelse pĂĽ reguleringen – ogsĂĽ pĂĽ detailniveau. De politisk brede medieaftaler igennem 90’erne sikrede som nĂŚvnt den fornødne politiske stabilitet pĂĽ radio- og tvomrĂĽdet. Til gengĂŚld kunne det vĂŚre vanskeligt for regeringen at sĂŚtte sine idĂŠer fuldt igennem og besvĂŚrligt at ĂŚndre politikken i aftaleperioden, fordi alle

parter skulle vĂŚre enige om behovet herfor.

Smalle forlig nemmere at ĂŚndre Anderledes forholder det sig med de senere ĂĽrs smalle medieaftaler. For det første sikrer de ikke denne stabilitet, fordi det er relativt nemt og enkelt at ĂŚndre indholdet af disse aftaler, nĂĽr der alene er tale om ganske fĂĽ partier. For det andet bevirker de smalle aftaler – i forhold til de partier, som ikke er omfattet af aftalerne og som derfor ikke har den ovennĂŚvnte indflydelse pĂĽ detailreguleringen – at den mediepolitiske beslutningsproces finder sted i et â€?lukketâ€? regi, og ikke i et offentligt politisk forum, som tilfĂŚldet ville have vĂŚret, hvis regeringen havde lagt sine forslag ĂĽbent frem i folketingssalen og dĂŠr forsøgt at fĂĽ flertal for sin politik.

Den kommende aftale Umiddelbart efter ürsskiftet 2005/2006 vil regeringen fremlÌgge sit oplÌg vedrørende en mediepolitisk aftale for perioden 2007-2010. Det er herefter tanken at indlede forhandlinger med de politiske partier med henblik pü indgüelse af en aftale i løbet af forüret 2006.

Kulturministeren har allerede tilkendegivet, at alle partier i Folketinget vil blive indbudt til forhandlingerne. Det mü forventes, at aftalen vil nødvendiggøre Ìndringer af radio- og fjernsynsloven. Kulturministeriet vil derfor udarbejde et lovudkast, som sendes til høring hen over sommeren. Pü denne baggrund kan der fremsÌttes lovforslag for Folketinget, nür samlingen indledes i oktober 2006, med henblik pü vedtagelse inden jul og ikrafttrÌden pr. 1. januar 2007.

Mange emner pĂĽ bordet Det ligger nogenlunde fast, at i hvert fald følgende temaer vil komme til at indgĂĽ i forhandlingerne: Udbygning af jordbaseret, digitalt tv; udbygning af DAB; en professionel bestyrelse for DR; DR’s public service-kontrakt; grĂŚnsefladen mellem DR’s public servicevirksomhed og DR’s anden virksomhed, herunder spørgsmĂĽlet om brugerbetaling; finansiering af DR og de regionale TV 2virksomheder samt DR’s og TV 2/DANMARK A/S’s forpligtelser i forhold til dansk filmproduktion. Dertil kommer naturligvis – som nĂŚvnt indledningsvis – størrelsen af licensafgifterne og fordeling af licensprovenuet.

.)#!- 34%2%/ P½ FžLLESANTENNE PROGRAMMERNEĂ˜ .9 -/$5,!4/2 4), .)#!- 34%2%/ 0Â? 3Â?6%, .9% 3/- %+3)34%2%.$% 02/'2!--%2Ă˜

$)')!,)49 3-!46 .)#!s HOOHU NDQDOV PRGXODWRU VDPOHW L ÆQ KÕMGHHQKHG

s QDERNDQDOGXHOLJ IUD 6 ( s VLJQDORXWSXW NDQDOV G% NDQDOV G% NDQDOV G% 60$79 IĂ‚V RJVĂ‚ VRP $ 6WHUHR

/' 4), 02/'2!-5$6)$%,3%2

$)')!,)49 3-!46 <GHUVW GULIWVLNNHU RJ EUXJHUYHQOLJ SURIHVVLRQHO PRGWDJHU PHG FRPPRQ LQWHUIDFH +DU IURQWEHWMHQW PHQXVW\ULQJ )Ă‚V PHG HPEHGGHG &RQD[ (U JRGNHQGW IRU 9LDVDW 1'6 &$0 +DU LQGE\JJHW :DWFKGRJ IXQNWLRQ r WLO PRQWHULQJ L UDFN

.RQWDNW GLQ LQVWDOODWĂ•U VHUYLFHSDUWQHU IRU QĂƒUPHUH LQIRUPDWLRQ (OOHU IĂ‚ RSO\VW QĂƒUPHVWH IRUKDQGOHU KRV

%HVĂ•J RV SĂ‚ )'$ PHVVHQ .MDHUXOII $ 6 & ) 7LHWJHQV %RXOHYDUG '. 2GHQVH 6Âľ 'HQPDUN

18

FDA-orientering 5 / 2005

WHO ID[ ZZZ NMDHUXOII FRP PDLO PDLO#NMDHUXOII FRP


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:05

Side 19

LANDSMØDE PROGRAM 2005

Velkommen til FDAs landsmøde, udstilling og konference 2005 I dagene den 18. - 20. november vil rigtig mange repræsentanter for antenneanlæg fra hele landet sætte kursen mod Brædstrup. Det gør de for at mødes med andre anlægsrepræsentanter og med branchens leverandører af nærmest en hver art. De kommer også for at deltage i workshops arrangeret af udstillere og for at være med i en eller flere af de i alt otte konference-sessioner, FDA afvikler fredag og lørdag. Søndagen står helt og holdent i FDAs tegn med landsmødet, hvor visioner og planer for FDA og for medlemmerne er på dagsordenen. Udstillingens åbningstider er tilpasset, så der fredag er åbent fra 12.00 til 19.00 og lørdag fra 09.00 til 16.00. I alt 14 timer med adgang til et bredt udbud fra installatører, programleverandører, internet-leverandører og mange flere.

Variationen i udstillingen har ikke på noget tidspunkt været større end i år, og det samme gælder for udstillingsarealet. Vi har således udvidet udstillingen med de lokaler, hvor vi tidligere har gennemført konferencerne. Disse er af samme grund rykket en etage ned. Med konferencerne søger vi at komme bredt rundt om antenneanlæggenes hverdag og nærmeste fremtid. Det tror vi på er lykkedes og vi glæder os til at rigtig mange vil benytte muligheden af at samle viden op i forbindelse med besøget i Brædstrup.

læg, leverandører, installatører, programselskaber og andre med tilknytning til vores lille del af verden. Et sted hvor der kan udveksles erfaringer og nyheder og hvor synspunkter kan krydses, testes og sættes til debat.

På gensyn i Brædstrup i dagene den 18., 19., & 20. november. Erik Wagner Landsformand Søren Birksø Sørensen Direktør

På www.fda.dk er der mange flere oplysninger om landsmødet, og her vil der være opdateringer og nyheder. I FDA glæder vi os fortsat meget over den positive og vedvarende opbakning hele branchen viser udstillingen og konferencerne. Vi tror meget på værdien af et mødested for alle; an-

Husk venligst at tilmelding er nødvendig til konferencer og forplejning men ikke til besøg på udstillingen. Ikke-tilmeldte vil blive registreret ved ankomsten.

Fredag den 18. november Kl. 12.00

Brancheudstilling 2005 åbner. Cartoon Network sponsorere muleposer.

Kl. 11.30-13.30 Frokost for tilmeldte. Kl. 14.30

Kaffe og kage. Kagen er sponsoreret af Kanal 5 og TvDanmark.

Kl. 15.15-16.30 Konference 1: Nye distributionsmetoder og seernes vaner. Erik Henz Kjeldsen er programchef i DR Interaktiv. Han vil med udgangspunkt i DRs erfaringer og viden fortælle om og forklare hvordan seerne reagerer på de nye muligheder teknologien giver. Konference 2: IP-telefoni – om teknikken og de markedsmæssige muligheder. Tage Lauritsen, repræsentant for FDA i AFOs Teknisk Udvalg, samler indlæg, som er fagligt kvalificerede uden at det bliver nørdet. Kl. 19.00

Udstillingen lukker første dag.

Kl. 20.00

Middag i Saloonen for tilmeldte udstillere og anlægsrepræsentanter. Middagen sponseres af udstillerne i fællesskab. FDA-orientering 5 / 2005

19


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 20

UDSTILLERE 2005 GalNET

Disney Channel

2)

MBPA B.v.

Toon Disney

3)

SIRIUS/Nordic Satellite AB

Kanal 5

4)

Nordit

TV 2 FILM

28)

WITRONIC A/S

ComX Networks A/S

TV 2 Zulu

29)

Copy-Dan

Tirush Danmark ApS

TV 2 Charlie

30)

TV5

BBC World Ltd

18)

Corning Cabelcon A/S

31)

Discovery Networks Nordic

OTRUM Danmark

19)

TDC Kabel TV

Info-Tech Infokanal

20)

BBC Prime & BBC Food

32)

A+ Arrownet

AJ-Design

21)

Comflex A/S

33)

National Geographic Channel

Dansupport A/S

22)

Eurosport

34)

FDA

TV*Data

23)

Kjaerulff1 A/S

35)

Dansk Kabel TV A/S

13)

Telia Stofa A/S

24)

Telecenteret

14)

Viasat

25)

MTV i Danmark

TV3

26)

Nordic TV Communikation A/S

1)

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

27)

NonStop Television AB Star! Showtime

Animal Planet

TV3+ 16)

Viasat Sport 1

Icom Consult ApS

Viasat Sport 2

15)

Viasat Sport 3 Viasat History

17)

17)

Canal Digital

Viasat Explorer Viasat Crime Playboy TV Plus Disney Channel Toon Disney 15)

Turner Broadcasting CNN Cartoon Network TCM (Turner Classic Movies)

16)

Icom Consult ApS Reality TV Euronews

17)

Canal Digital The Voice TV Jetix Hallmark Channel Travel Channel CANAL+ dk4 4Sport

20

FDA-orientering 5 / 2005

Canal Digital

Viasat Nature

18)

Corning Cabelcon A/S

Canal Digital

Turner


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 21

UDSTILLINGSAREALET

1)

2)

3)

MBPA B.v.

4)

5)

Sirius/ Nordit Nordic

ComX Networks A/S

GalNET

7)

6)

BBC World 8)

5)

Tirush DK

ComX Networks A/S

5)

OTRUM

ComX

S

S Indtjekning

12)

TV*Data

11) Dansupport 10)

14)

9)

Info-Tech

AJ-Design

A/S 13)

Turner

Viasat

Telia Stofa A/S

30)

Discovery Networks Nordic

19)

TV5

29)

CopyDan

TDC Kabel TV 20)

28)

32)

A+ Arrownet

BBC Prime & BBC Food

33)

S

Indgang

31)

S

WITRONIC A/S

National Geographic Channel

21)

27)

34)

Comflex A/S

FDA

22)

Non Stop 26)

Eurosport

35)

Dansk Kabel-TV A/S

23)

Kjaerulff1 A/S

Nordic TV Communikation

24)

Telecenteret 25)

MTV i Danmark

FDA-orientering 5 / 2005

21


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 22

LANDSMØDE PROGRAM 2005

Lørdag den 19. november Kl. 09.00

Udstillingen åbner anden dag. Cartoon Network sponsorerer muleposer.

Kl. 11.30-13.30 Frokost for tilmeldte. Kl. 12.30-13.45 Konference 3: Fortæl hvor gode I er. Marie-Louise Munter, kaldet Munter, giver inspiration til hvordan I kan markedsføre jer bedre lokalt. Munter driver, gennem sin enkeltmandsvirksomhed MISSWORD, rådgivning om markedsføring. Hun har i en årrække arbejdet for BBC og kender derfor til antenneanlæggene, deres produkter og verden i øvrigt. Kl. 12.30-13.45 Konference 4: Det digitale spejl. Jørgen Nordahl Kristensen er chef for TV & Content og chef for Forretningsudvikling i Telia Stofa A/S. Han vil fortælle om filosofien og teknikken bag det digitale spejl. Konference 5: Økonomi - skat/moms. Aktuel opdatering særligt rettet mod nye i arbejdet med ledelse af antenneanlæg. Gennemgang af ledelsens opgaver og ansvar og af de relevante offentlige bestemmelser vedrørende økonomien i antenneanlæggene. Kl. 14.00-15.15 Konference 6: Tripleplay i praksis - hvordan gør en stor kommerciel kabeloperatør? Niels Breining er administrerende direktør i TDC Kabel TV. Han vil i sit indlæg fortælle om hvordan TDC Kabel TV håndterer trippleplay og hvilke erfaringer de har gjort sig. Konference 7: Regulering på godt og ondt - også om den digitale omstilling. Verden og reguleringen udvikler sig hele tiden og nye elementer kommer til. Embedsmænd fra de centrale myndigheder deltager, så her kommer du tæt på "hestens mule". Konference 8: Bestyrelsens ansvar og opgaver. Aktuel opdatering særligt rettet mod nye i arbejdet med ledelse af antenneanlæg. Gennemgang af ledelsens generelle opgaver og ansvar og af de mest relevante offentlige bestemmelser, som regulerer antenneanlæggene i hverdagen. Kl. 14.30

Kaffe og kage. Kagen er sponsoreret af A+ Arrownet.

Kl. 16.00

Brancheudstilling 2005 lukker.

Kl. 19.30

Middag. NB: Kun for tilmeldte FDA medlemmer og udstillere/sponsorer. Underholdningen sponsoreres af The Voice TV.

Tilmelding:

Alle er velkommen til at besøge udstillingen, og tilmelding er kun nødvendig såfremt man ønsker at deltage i konferencer og/eller måltid(er).

22

FDA-orientering 5 / 2005


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 23

STEM OS IND!

addLemon.com

MED DANSKE VÆRTER OG MASSER AF DANSK MUSIK! INFO PÅ THEVOICETV.DK


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 24

FDA

Antennesamarbejde midt i Sønderjylland Ni foreninger undersøger mulighederne for et tæt samarbejde Ni antenneforeninger i Midtsønderjylland undersøger mulighederne for et nært samarbejde. Andre foreninger i området viser interesse for samarbejdet, så måske træder flere ind i det. Det er antenneforeninger i Jels, Toftlund, Skodborg, Rødding, Agerskov, Gram, Vejen, Lindknud og Brørup, der hen over sommeren og efteråret har undersøgt mulighederne for et samarbejde eller måske sammenlægning. De har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et eller flere forslag til, hvordan et samarbejde kan etableres på økonomisk, teknisk og juridisk forsvarlig vis.

etablerer et samarbejde er indlysende”, siger sekretariatsleder i FDA Lars J. Knudsen. ”De almindeligt kendte stordriftsfordele er én fælles administration og én fælles hovedstation, men der er også forskel på, om en forening med 158 tilslutninger, som den mindste forening er på, eller en paraplyorganisation med ca. 10.000 tilslutninger forhandler priser for programmerne” fortsætter sekretariatslederen, og føjer til:

”Nogle af de implicerede anlæg benytter lejligheden til for alvor at overveje at få opgraderet deres anlæg. Det sker for at sikre kapacitet til de ydelser, der i dag efterspørges. Det drejer sig f.eks. om ip-telefoni, som er en af de mange nye tjenester der vinder stærkt frem. Et tidssvarende anlæg, der kan ”bære” disse nye tjenester, er helt grundlæggende for, at det fortsat er attraktivt være medlem af antenneforeningerne”, slutter sekretariatslederen.

Flere modeller Gruppen har foreløbigt holdt fire fællesmøder, hvor bl.a. forskellige tekniske løsningsmodeller er drøftet. Der har været mange skitser på bordet, og der er gjort mange overvejelser og beregninger for at finde den teknisk bedste løsning, som også vil være økonomisk forsvarlig. Gruppen har fået teknisk rådgivning fra et rådgivende ingeniørfirma, dels for at få et solidt vurderingsgrundlag, dels for at få overblik over teknikken i de ni anlæg. De er teknisk set meget forskellige. Der arbejdes også med modeller på, hvordan økonomien kan smelte sammen, hvis samarbejdet bliver en realitet. Også økonomisk er foreningerne forskelligt stillet. På det juridiske område har arbejdsgruppen taget initiativ til at samle alle kontrakter centralt for at skabe sig overblik over de bindingsperioder, de enkelte foreninger har forpligtet sig til. Herudover er der taget initiativ til at samle vedtægterne, så gruppen også kan få overblik over de formalia, den enkelte forening i givet fald skal igennem.

Indlysende fordele ”Fordelene ved at antenneforeningerne

CITAT "Abonnementsbetaling er en mere demokratisk finansieringsform, hvor man som seer får muligheden for at fravælge det public service-forpligtede TV 2. Vi ønsker samme finansieringsform, som gælder for stort set samtlige dagblade: En kombintion af abonnements- og reklamefinansiering". Direktør Peter Parbo, TV2. De foreløbige ni antenneanlæg binder sig formentlig til denne fiberring.

24

FDA-orientering 5 / 2005


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 25

T H E E N T E RTA I N M E N T C H A N N E L

Mød os pü FDA udstillningen i november + For yderlig information kontakt: Ramon Zwartkruis, NonStop Television AB / ramon.zwartkruis@millenniumgroup.se Phone: +46 80 673 99 42 / Mobile: +46 70 754 99 42 / www.nonstop.tv


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 26

TV

Film altid i bredformat 15% af hjemmene har nu fladskærms-tv, men der sælges stadig 4:3 Allerede nu har 15% af hjemmene et fladskærms-tv, der viser tv-formatet 16:9, hvis udsendelsen i øvrigt sendes i det brede billedformat. Derfor er der ikke tvivl hos TV2 om, at film på den nye TV2 Film-kanal skal sendes i bredformat. Problemet er ikke så stort, fordi alle nyere film er optaget i det brede format, men problemløst er det ikke, når de fleste hjem stadig har 4:3 apparater. De får mindre billeder på deres skærme, end de ville få på en 16:9 fladskærm.

Film er i 16:9 "Langt de fleste film er i 16:9, og film i det gamle format omskannes til 16:9", oplyser kanalchef Keld Reinicke, der erkender, at valg af billedformatet i mange år ville være en næsten uløselig opgave, hvis alle skulle gøres tilfredse: "Selv om salget af 16:9 format-tv vil stige voldsomt, kasserer man jo ikke de gamle velfungerende tv-apparater. De bliver brugt andre steder i hjemmet. Desuden fortæller forhandlerne, at de

26

FDA-orientering 5 / 2005

16:9 er standard på TV2 Film. fortsat sælger mange nye 4:3 apparater. De er faldet så meget i pris, at de købes som ekstra apparater til brug i soveværelse, børneværelser og andre steder i hjemmet, hvor man sagtens kan leve med det gamle billedformat", siger Reinicke.

HD er ikke aktuelt Teksterne står i det fleste film inde i billedfeltet, men tv-kanalerne er afhængige af, om det er dem, der indsætter tekster, eller om de allerede er lagt ind af filmudlejningsselskabet.

"Vi foretrækker teksterne i billedet af hensyn til seere med apparater, hvorpå man kan zoome og dermed få billedet til at fylde skærmen ud", forklarer Reinicke. TV2 Film har endnu ikke fastlagt en politik for film i HD – høj billedopløsning. "Der er stadig tvivl om, hvorvidt vi i Europa får en eller to standarder for HD, og mange af de nye fladskærms-tv vil ikke kunne vise HD. Så der bliver endnu en overgangsperiode, når vi er kommet igennem den nuværende med såvel 4:3 som 16:9", slutter Keld Reinicke. molo

CITAT "Vi lever i en mærkelig tid, hvor de fleste kommercielle målgrupper (for tv-reklamer) slutter ved 50 år samtidig med, at forskere fortæller os, at vi bliver 90 år, og vores børn bliver 100 år". Hermann Haraldsson, adm. direktør i mediabureauet OMD.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 27

TV

Politikere fyldte for meget på DK4 Et plus på navnet og sport et par gange om ugen skal gøre DK4 mere populær Politikerne har været glade for at komme på DK4, men seerne blev trætte af de lange folketingsdebatter. En navneændring på kanalen skal være med til at indikere, at den politiske arena erstattes med sportens stadioner og baner. Med navnetilføjelsen markerer DK4 samtidig, at den er tro mod dokumentarerne, der har kendetegnet kanalen siden dens start for godt 10 år siden. At sport kommer ind også på hovedkanalen er en logisk følge af, at DK4 hermed bedre kan reklamere for 4sport, som gik i luften for knap et år siden.

Stadig mere sport Er der plads til mere sport i danske tv-kanaler? "Ja, det bliver ved. Ligesom der kommer flere nyhedsudsendelser på DR og TV2 vil der fortsat komme mere sport på adskillige kanaler. Men DK4+ vil også her skille sig ud", siger programchef Ejvind Jakobsen, der forklarer: "Vi bevarer og udvikler det, der har kendetegnet DK4 fra dens start: interessante programmer om mennesker, deres liv og interesser – programmer, hvori man får lov til at tale ud. Vi bryder ikke ind i utide, når folk fortæller. Sport på DK4+ er et tillægsprodukt, som vil fylde 4-5 timer ugentligt fordelt på

to eller tre begivenheder. Det vil i modsætning til flertallet af DK4s programmer kun blive sendt en enkelt gang – typisk fredage og lørdage. Det bliver store danske og udenlandske sportsbegivenheder, bl.a. Team Palles boksestævner, Pro Tour i bordtennis, Davis Cup, Grand Prix speedway, herrefodboldens 2. division og damernes 3F fodboldliga".

Telefonstorme Om baggrunden for at droppe debatterne fra Folketinget siger Ejvind Jakobsen: "Flere og flere opfattede os som en folketingskanal, og det skyldes især, at vi lod andre programmer vige for de lange folketingsdebatter. Det medførte hver gang telefonstorm – værst når det gik ud over danske film. Vi vil stadig satse på politik, men det bliver i de tilrettelagte programmer, som seerne kan forberede sig på i oversigterne", siger Ejvind Jakobsen.

Mikkel Kessler bokser for DK4.

Han føjer til, at det jo ikke er en hemmelighed, at DK4 gennem årene har fået færre penge tilbage til videreudvikling, når produktionsomkostningerne er betalt. Derfor skal der både flere seere og flere penge til.

Der lægges fra årsskiftet 3 kr. på prisen for DK4+, der i år koster 6,95 kr. excl. moms og Koda. Til gengæld kan man gratis sende 4sport, som har kostet 4,35 kr., så anlæg med begge kanaler slipper billigere. På DK4s hjemmesides sammenligning med andre danske kanalers priser har DK4 ligget lavest, men overhaler nu TV2 Zulu, hvis pris til årsskiftet stiger fra 8 til 9 kr. og svarer til Kanal 5, som stiger med 1 kr. til 9,95 kr. molo

Kolding fik ros

Ny Mezzo-repræsentant

Software via tv-signal

"Aldrig har vi oplevet så engageret en værtsby", sagde lederne af nu 17 års Cartoon Forum til Politiken efter det årlige marked for animeret tv for børn. EU støttede arrangementet med halvdelen af de 12 mio. kr., det kostede at samle 750 tegnefilmskabere, producere og købere i Kolding. Blandt 67 ideer til tv-serier, der vakte stor interesse, var "Saxe og Sille" af Tone Tardings, hvis første skitser blev vist på DR. Hun solgte 13 episoder. Jesper Østergaard og Poul Kofods pilotprojekt "Oliver Panpot" købtes på stedet af en tysk kanal, men som en computergenereret spillefilm for 8-12 årige i stedet for den planlagte serie.

NonStop Television i Stockholm har overtaget forhandlingen af Mezzo, den franske tv-kanal med klassisk og jazzmusik, i Skandinavien.

Den tyske ungdomskanal NBC Giga tilbyder nu data-download til ens computer via dens digitale signal fra Astra. Der kan hentes forskellige softwarepakker, som sendes med 1,25 Mbit. Det kan f.eks. være spil, film eller demoer af spil. NBC Giga oplyser, at den dagligt modtager 6000-8000 e-mail fra seerne, som den kalder Screenagere.

4sport gratis med

TVNYT

Genbrugs-tv Sky, Englands store satellit-platform for DTH, lancerer i denne måned en ny gratis tv-kanal, Sky Three. Det bliver på den digitale platform Freeview med 30 betalingsfrie kanaler, herunder BBCs, og Sky Three bliver en genbrugskanal. Den skal sende underholdningsprogrammer, der for mere end et år siden har været sendt på betalingskanalen Sky One.

Kun 16:9 fra DR Når DR flytter til Amager, vil der udelukket blive produceret tv i 16:9-formatet, oplyser DRåben.

FDA-orientering 5 / 2005

27


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:06

Side 28

TV

Ny tv-teknik stiller flere krav til tv-meter Den dyreste danske analysemetode skal måske revideres hurtigere end de nugældende otte år Analysefirmaerne opfordres til at komme med nye ideer, når tv-meter målingerne næste år sendes i udbud med virkning fra 2007. Det er en kompliceret opgave at skabe et sandt og overskueligt billede af, hvad vi ser. Mange har svært ved at forestille sig, at de 1.000 bokse i hjemmene er nok til at løse opgaven. Men det er formanden for driftsgruppen bag, analysechef Kristian Arnaa, TV2 Reklame, ikke i tvivl om: "Der er ikke ønske om, at antallet af husstande sættes op. Faktisk er resultater for en målgruppe på halvdelen af alle seere mindre præcise end resultater for en lille målgruppe", siger Kristian Arnaa. Men selvfølgelig kan en gruppe blive for lille. Således er Bornholm ikke med, når der måles seertal på TV2-regionerne.

Ny teknik giver overvejelser I driftsgruppen har man diskuteret, om man skal prøve med mindre, men nøje definerede grupper. I England har man 100 bokse hos husstande med høje indkomster. I Danmark kunne det være hjem, der er foran i den teknologiske udvikling, f.eks. har digitalt tv, interaktivt tv, følger et ekstra program i et hjørne af skærmen samtidig med at man fortsat ser "hovedprogrammet" på et stort billede eller optager udsendelser på harddisk for at se dem senere. Det skal diskuteres med dem, der byder på opgaven i den kommende periode. Den tekniske udvikling går så stærkt, at byderne også skal have indflydelse på, om den nye aftale skal være kortere end de hidtidige otte år, men kortere perioder gør det dyrere for tv-selskaberne. Det er TNS Gallup, der i dag står for tv-

Alle, der ser tv, skal registrere sig i hjem med et TV-Meter.

meter målingerne, som er så stor en opgave, at den skal i EU-udbud.

80 kanaler måles Vi vil gerne have så mange tv-kanaler med i målingerne som muligt. I år er det omkring 80. Alle kanaler kan altså være med, men de kan kun få gavn af tallene, hvis de bidrager til udgifterne, og det er dyrt. Hardwaren, måleboksen, er god nok, selv om det er svært at sige, om den også vil være det om fem år. Det omkostningstunge er softwaren, som specifikt skal indrettes efter de tv-kanaler, der måles, og de resultater, man ønsker. Der er ingen tvivl om, at tv-meter er den dyreste af alle analysemetoder", siger Kristian Arnaa.

er med i de offentligt tilgængelige målinger, som man kan følge på http://gallup.dk under media/seertal. Det er 11 kanaler: Discovery, DR1, DR2, Kanal 5, TV Danmark, TV2, TV2 Charlie, TV2 Zulu, TV3, 3+ og Viasat Sport 1. Der vises seertal for kanalerne for hele døgnet og særskilt for de attraktive aftentimer kl. 17-24. Men tallene omfatter kun seere mellem 15 og 50 år. Desuden vises seertal for de mest sete programmer. Da der måles seertal på ca. 80 kanaler, på alle programmer og reklamer og for alle husstandens medlemmer er der et væld af tal at lave dokumentation på til annoncørerne – hvilket er hovedformålet med målingerne. Det er adgangen til disse tal, tv-selskaberne betaler for.

Det vises

molo

Det er kun en lille del af tv-kanalerne, der

Første danske MTV-show Den 3. oktober havde MTV og dens nye programvært Pernille Fals Bahrt premiere på sit første danske tv-show. Det hedder “LUSH” og er et sjovt og afslappende to timers eftermiddagsshow. Det er især tilrettelagt for piger med de nyeste musikvideoer, gossip, interviews, modetips og trends, film og musik anmel-

28

FDA-orientering 5 / 2005

delser samt ugentlige updates med de vigtigste danske musikbegivenheder. Pernille blev fundet blandt over 200 ansøgere i en VJ search, som MTV holdt i København, Odense og Århus i august. “LUSH” er det første danskproducerede show siden MTV lancerede den danske kanal 15. maj for de 15-24 årige.

Pernille Fals Bahrt i første danske MTV-show.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:07

Side 29

© Gilles Scarella / France 2

Se TV5 uden at slå op i ordbogen

TV5 sender gode film med danske undertekster man kl. 02.20, tirs kl. 14.30, tor kl. 10.15 og 18.30, fre kl. 10.15 og 22.30, lø kl. 10.15, 18.30 og 22.30, søn kl. 14.30. Du kan også se nyhedsmagasiner med danske undertekster hver man, tirs og fre, kl. 21.00. Få endnu mere ud af TV5 - dit vindue til den fransktalende verden.

www.tv5.org


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:07

Side 30

BRANCHE-NYT

Blåstempel eller gummistempel? Der savnes kritiske analyser i Konkurrencestyrelsens redegørelse for elselskabers fibernet Af Søren Birksø Sørensen, direktør, FDA Konkurrencestyrelsens længe ventede redegørelse for elselskabernes bredbåndsaktiviteter er ganske omfattende, men mangler den grundige analyse, der er efterlyst i den offentlige debat. Rapporten på 71 sider har mere redegørelsens end analysens karakter. Den er overvejende en gennemgang af de oplysninger, elselskaberne selv har bidraget med. Uden at disses forudsætninger gøres til genstand for aktiv overvejelse.

Budgetefterretning Det fremgår eksplicit allerede på redegørelsens første tekstside, hvor det hedder: ”Det understreges, at denne vurdering er baseret på de budgetterede omkostninger, som er oplyst af elselskaberne, og som evt. ville kunne vise sig ikke at holde stik i praksis. Det ligger uden for undersøgelsen at foretage en vurdering af disse budgetter.”

Lidt senere på samme side: ”Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i de nuværende markeds- og efterspørgselsforhold på telemarkedet, som vil kunne ændres som følge af den teknologiske udvikling eller af ændringer i de regulatoriske forhold på telemarkedet. Sådanne ændringer vil påvirke rentabiliteten af elselskabernes fibernetinvesteringer og vurderingen af elselskabernes fibernetinvesteringer bør derfor tages med disse forbehold in mente.” Redegørelsen tager altså udgangspunkt i elselskabernes egne budgetter, men ikke i de forventede følger af, at markedet vil reagere, når der kommer en ny aktør på banen. Det er et ganske optimistisk udgangspunkt, ikke mindst fordi det faktisk i rapporten anføres, at en ny aktør vil føre til intens priskonkurrence. Betydningen heraf på selskabernes egne budgetter tages der bare ikke højde for.

Høje penetrationsforventninger Det lægges til grund gennem rapporten, at selskaberne skal nå en penetration på 60%. Det må siges at være ganske højt, når man kender blandt andet antenneanlæggenes erfaringer. Penetrationsgraden er af meget stor betydning for rentabiliteten i projekterne. Hvis penetrationen falder fra de forudsatte 60% til 40% (som nok må anses for mere realistisk) stiger prisen på det ”rå fiber” med mere end 50% fra 1.146 kr. ved 60% tilslutning til 1.718,- kr. ved 40% tilslutning. Derved taber fibernettet hele sin konkurrencedygtighed.

Hvem er konkurrenterne Sammenligningerne i redegørelsen sker nærmest udelukkende til TDCs ydelser. Det kan vise sig at være en meget risikabel strategi, da den lokale hovedkonkurrent i rigtig mange områder vil være et brugerejet antenneanlæg, som erfaringsmæssigt har lavere priser end TDC. Det er i øvrigt vigtigt, at antenneanlæggene er opmærksomme på at ”være på banen”, når der kommer konkurrence fra et elselskab i jeres område. Det er vigtigt at få bragt egne gode eksisterende tilbud ind i debatten.

Forbrugernes penge Rapporten angiver at elselskabernes samlede ”frie kapital” udgør mindst 68 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge, men hvis penge er det egentlig? En del af debatten handler om, hvorvidt elsektoren vil påføre de øvrige aktører ulige konkurrence. De voldsomt mange penge hidrører jo fra forbrugernes betaling for el-ydelser. Det gør Konkurrencestyrelsen op med ved at anføre, at undersøgelsen viser, at elforbrugerne ikke betaler for elselskabernes planer om fibernet-aktiviteter. Det gælder også, selv om nogle af fibernetplanerne vil give tab. Det bekymrer ikke Konkurrencestyrelsen, der beroliger sig selv med, at investeringerne og fordelingen af omkostninger mellem el- og fibernet sker i overensstemmelse med regler, hvis overholdelse løbende påses af Energitilsynet.

30

FDA-orientering 5 / 2005


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:07

Side 31

BRANCHE-NYT Det ændrer da ikke ved at pengene kommer fra elforbrugerne. Det fremgår lidt mere indirekte med ordene: ”Endelig kan det ikke udelukkes, at visse forbrugerejede elselskaber betragter en fiberudrulning til kunderne som et alternativ til udbetaling af dividende”. Når fiberinvesteringer er alternativ til udbetaling af dividende, kan det ikke opfattes på anden måde end at investeringen sker for forbrugernes penge.

Øget konkurrence Konklusionen i rapporten formulerer Konkurrencestyrelsen i sin pressemeddelelse. Dens vurdering er, at elselskabernes investeringer i fibernet vil øge konkurrencen på telemarkedet med mulighed for flere produkter, større båndbredde og konkurrencedygtige priser. Elselskabernes planlagte investeringer bygger således på forretningsmodeller, som vil gøre det muligt at levere telefoni, internet og tv på fibernettet på et kommercielt grundlag og til konkurrencedygtige priser sammenholdt med priserne på de samme ydelser leveret på kobber- eller kabeltv-net, hedder det.

Anbefaler samarbejde Konkurrencestyrelsen anbefaler bl.a., at de relevante brancheforeninger på el- og tele-

området i fællesskab drøfter, hvordan der kan sikres så gode rammebetingelser som muligt for konkurrencen om levering at teleydelser på fibernettene.

Det bør ske gennem åbne net og fælles standardløsninger og ved at varsle gravearbejder i så god tid, at samgravning kan finde sted.

Stor fusion i UK NTL og Telewest er enedes om at slå sig sammen i en handel, der koster NTL $6 mia. I det fusionerede selskab får Telewests aktionærer 25% af aktierne. Selv om begge selskaber er amerikanske opererer de i England, hvor deres ka-

belnet leverer telefoni, internet og tv til fem millioner kunder. Fusionen skal styrke dem i konkurrencen med ADSL og satellit-tv og frigøre midler til HDTV, VoD og VoIP.

DAB er ikke lydefri I England har Advertising Standards Authority (ASA) forbudt markedsføring af, at lyden i DAB-radio er krystalklar uden forvrængning.

Tværtimod slås det fast, at DAB lyd på grund af komprimering præges af en slags gurglende støj, og at reklamer om støjfri lyd derfor er vildledende.

Flere penge til programmer Med en tættekam i budgetterne for administration og produktion har SVT fået 100 mio. svkr. mere til programproduktion i 2006, skriver det svenske Dagens Media.

Pengene er der med næste års valg, vinter-OL, fodbold-VM og atletik-VM også stærkt behov for, men med 2,5 mia. kr. i alt sikres også en fortsat stor dramaproduktion.

T V T H AT TA K E S YO U T H E R E

Kom og besøg os på FDA’s udstilling. www.travelchannel.co.uk

FDA-orientering 5 / 2005

31


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:07

Side 32

BRANCHE-NYT

Zulu-cheferne skal lede alle små TV2-kanaler Med nyt selskab opprioriterer TV2 udviklingen af nye kanaler TV 2 samler alle sine aktiviteter omkring de brugerfirnansierede tv-kanaler i det nye selskab TV2 Networks under ledelse af Palle Strøm og Keld Reinicke, der har ledet TV2 Zulu siden dens start for fem år siden. Sammenlægningen omfatter ikke kun TV2 Zulu, TV2 Charlie og TV2 Film. Det nye selskab skal "sætte trumf på og opprioritere udviklingen af nye tv-kanaler og skabe en platform for lanceringen af nye kanaler af høj kvalitet til gavn for de danske tv-seere. Der kommer flere tv-kanaler fra TV2, og vi tror, at det er en god idé at samle ansvaret for alle vores nye kanaler ét sted", siger TV2s adm. direktør, Peter Parbo. Det andet formål er at forbedre synergien mellem TV2-kanalerne ved at samle dem under én hat. Samtlige medarbejdere, som i dag arbejder på TV2 Zulu, TV2 Charlie og TV2 Film, vil fremover kunne arbejde på tværs af kanalerne. "Det er pionerånd én gang til for os og vores medarbejdere, og vi sidder klar med sommerfugle i maven, halvvåde øjne og

Reinicke og Strøm skal udvikle endnu flere TV2-kanaler.

spidsede kuglepenne. Der er nærmest tale om en lille forårsforelskelse", er adm. direktør Palle Strøms kommentar til de nye opgaver.

Eneret til TV2 Norge

I øvrigt flytter de næste år til Teglholmen i København, hvor TV2 vil samle sine aktiviteter i hovedstaden. De er i dag på tre adresser.

SBS solgt

Samarbejdet mellem norsk TV2 og Telenor blev fasttømret med en aftale om, at Telenors Canal Digital satellitplatform fortsat skal have eneret på at tilbyde TV2 til DTHkunder. Dermed er Viasat endnu engang afvist. Canal Digital har flest kunder, og Viasat havde i sit tilbud ikke krævet eneret. Nyhedsbrevet Kampanje skriver, at Ca-

nal Digital i den gamle aftale betalte 100 mio. kr. årligt for eneretten. Det formodes, at det nye tilbud er betydeligt højere, efter at Telenor og TV2 i fællesskab har købt tvrettighederne til norsk fodbold. Viasat har tidligere uden held klaget til konkurrencemyndighederne over ikke at kunne formidle TV2.

Stopper dansk produktion

God start for ip-tv

Satellittv frem i Holland

Scientific-Atlanta har besluttet at flytte produktionen på Arcodan-fabrikken i Sønderborg til dens fabrik i Kortrijk i Belgien. 120 mister deres job, idet kun salgs- og teknisk afdeling opretholdes i Sønderborg

Svensk Viasats internet-baserede tv mere end fordoblede antallet af abonnenter i andet kvartal i år, fra 2300 til 7000. Viasats Guldpakke er tilgængelig for 300.000 svenske husstande, så set i det lys er penetrationen ikke imponerende. Dog skal tages i betragtning, at starten for iptv først gik i december 2004.

Holland er det mest kablede land i Europa. Alligevel øger f.eks. Canal Digital antallet af DTH kunder betragteligt. En talsmand fra Canal Digital siger, at 40% af de nye kunder kommer fra områder med kabeltv. Årsagen skal bl. a. findes i den seneste tids relativt store prisstigninger på kabeltv i Holland.

Største kabelnet solgt Liberty Media (UPC) har for 13,5 mia. kr. også købt Cablecom, der med over 2 mio. abonnenter er det største kabelnetselskab i Schweiz.

32

FDA-orientering 5 / 2005

Aktionærerne i SBS har endeligt godkendt, at investeringsfirmaerne Permira og KKR overtager selskabet for €2,1 mia. Handelen skal godkendes af EU. SBS ejer radio og tv-stationer samt i ni lande. I Danmark er det TV Danmark, Kanal 5 og The Voice TV radiostationerne Radio 2 og The Voice.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:07

Side 33

BRANCHE-NYT Ene om norsk DDT

Mere i tyske kabler

Der var kun en ansøger til opbygning og drift af det norske digitale sendenet, da fristen udløb 30. september. Det er Norges Televisjon, ntv, med NRK, TV2 Norge og Telenor som ejere. De vil dele selskabet i et driftsselskab for nettet og et salgsselskab for de 20-25 tv- og 10-15 radio-kanaler, der bliver plads til. For at undgå kritik fra konkurrencemyndighederne vil de give Viasat og andre udbydere af betalings-tv mulighed for at håndtere deres egne kunder. Det digitale sendenet skal være i drift i 2009 og have en dækning på 95%.

Under navnet Multikabel Vision har det Köln baserede kabelselskab NetCologne GmbH udover telefoni og internet udvidet sit tilbud væsentligt. I basis tilbydes 121 tv programmer og 70 radioprogrammer. Hertil kommer yderligere 36 pay-tv kanaler samt 31 kanaler fra Premiere, i alt 188 tv kanaler fra 18 lande. Det er naturligvis digitaliseringsteknikken, der muliggør de mange kanaler. Det store udbud begrunder NetCologne med, at der skal være noget for enhver smag, nationalitet og sprog på hylderne, men ikke at alle nødvendigvis skal købe

det hele. Det store udbud er derfor opdelt i et passende antal pakker. Se www.netcologne.de/

CITAT "Før handlet tv-krigen om å kapre flest tv-seere, om å ha de beste programmene og programlederne. Nå handler den nye tv-krigen om hegemoniet (lederskabet) medieselskapene imellom på de ulike plattformene satellitt, kabel og etter hvert et digitalt bakkenett". Hans Hjellemo, redaktør, det norske reklameblad Kampanje

TEKNIK-NYT Lille boks til DTT

Piratsikring af tv

Tysk digital udbygning

Til april næste år starter det danske jordbaserede digitale sendenet, DTT. Et almindeligt fjernsyn kan ikke umiddelbart forstå de digitale signaler, men bl. a. Grundig har udviklet en lille boks (på størrelse med en husholdningstændstikæske) der blot sættes ind i Scartstikket og så kan man se DTT. Det skønnes at boksen vil koste ca. 800 kr

På IBC viste Microsoft og Nagravision de første resultater af forsøg på at sikre, at kun lovligt købt betalings-tv kan ses på computere med Windows XP.

ARD og ZDF vil fremskynde etableringen af digitale sendere i mindre byområder, således at 90% af befolkningen mod nu 55% kan få digitalt sendt public service radio og tv. De analoge sendere ventes slukket ultimo 2008.

FDA-orientering 5 / 2005

33


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 34


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 35

DEBAT

Hvem andre end elkunderne? Af Finn Lindau, Comflex A/S Efter sigende er der allerede nedgravet mere lyslederkabel imellem de danske byer, end der nogensinde bliver brug for. Når der så alligevel stadig nedgraves nye kabler er det, fordi ejerskabet giver en monopolagtig position. De 9,5 milliarder kroner, som elselskaber er ved at bruge på fiberoptiske kabler, fremmer ikke konkurrencen, men skaber et nyt monopol, hvis brugerne lader sig fange.

Teknologien Lyslederkabler er en fantastisk teknologi. En enkelt leder på tykkelse med et hår kan på sigt forsyne en mellemstor by med al tænkelig information og kommunikation. For forståelsen skal man skelne imellem netafsnit, hvor fiber er nødvendigt, og andre netafsnit, hvor fiber er unødig, dyr og besværlig. Overordnet kan man gå ud fra, at ved lange stræk f.eks. imellem byer og andre knudepunkter er lyslederen nødvendig. Men jo nærmere man kommer boligen, jo mere sikkert er det, at andre løsninger er lettere og billigere og fuldt ud dækker såvel nutidens som fremtidens behov. Den reelle risiko for brugerne ved elselskabernes lysledere er ikke teknologisk, men derimod den magt ejerskabet giver.

Risikoen Når en kunde (stor boligforening, byområde eller antenneforening) har droppet de

Finn Lindau. decentrale forsyningsveje såsom egen hovedstation med tv-modtagere samt opkoblinger til internet og telefoni m.m. er løbet kørt. Så er det kun konkurrencelovgivningen og priskontrol, der kan hjælpe brugerne. Konkurrencemyndigheden bør straks melde ud overfor elselskaberne i hvilket omfang de kendes ”markedsdominerende”, så prisregulering og overvågning iværksættes samtidig med, at der præciseres betingelser for i hvilket omfang elselskaberne skal efterkomme konkurrenters

anmodning om adgang til de etablerede rå fibre. I andre lande er det set, at elselskabernes plan er at sikre sig en høj trafikafgift fra konkurrerende udbydere af indhold. Det giver jo kun delvis konkurrence. Det svarer til, at elselskaberne ejer motorvejene og bestemmer bompengene. 9,5 milliarder kan være en flot gave, hvis de bruges fornuftigt, men 9,5 milliarder, der binder brugerne urimeligt, er i sig selv så markedsdominerende, at det kræver stor opmærksomhed fra brugere og politikere.

ECCA

Direktør med EU erfaring

EU vil åbne for mere stram tv-regulering EU-direktivet ’Television uden grænser” står foran revision. Direktivet sætter en række overordnede rammer for grænseoverskridende tv. Med hensyn til programmers indhold af reklamer og de etiske grænser er det oprindelseslandets love der gælder. Men nu overvejer EU også at give modtagelandene mulighed for at kunne gøre sine (typisk strammere) regler gældende. Især Sverige og Danmark har presset på for at få sådanne ændringer indføjet i Direktivet. Årsagen er naturligvis et ønske om at kunne gribe ind overfor de radiofonier, der har base i f.eks. London. Den engelske lovgivning er mere liberal end den svenske og danske. F.eks. kan TV3 lovligt bruge to minutter mere reklametid pr. time efter de engelske regler end efter de svenske. Hvordan de to lande i givet fald har tænkt sig at administrere en sådan stramning af direktivet, uden at det virker som simpel censur, er dog uvist. SBC

ECCA har med den 41-årige økonom Caroline van Weede som ny generaldirektør fundet en leder med stor erfaring i at arbejde med embedsmænd og politikere i EU. Hun kender EU indefra, og hun kender telebranchen, som kabelnettene er beslægtet med. Efter sin uddannelse som økonom og nogle år i bankverdenen arbejdede hun 1991-1997 i EU i Bruxelles og derefter i Paris i teleselskabet Cegetel, der nu hedder SFR. Her har hun især arbejdet med organisatoriske spørgsmål og de offentlige reguleringer på teleområdet. I nogle år var hun formand for de europæiske teleselskabers GSM-organisation.

FDA-orientering 5 / 2005

35


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 36

SATELLIT-NYT Ny Thor satellit Telenor har bestilt en Orbital Star satellit til opsendelse om godt to år, formentlig med en russisk Proton-raket. Den nye Thor 2A med 24 Ku-transpondere vil kunne opsendes i god tid, inden Thor II fra 1997 må formodes at være udtjent. Thor 2A, der vil dække Europa og Mellemøsten, får 9 flere tv-sendere end Thor 2, og med digitaliseringen bliver den reelle kapacitetsforøgelse endnu større.

Satellit-iptv SES Americom, der ejes af SES Global i Luxembourg, indleder tidligt i 2006 forsøg med ip-tv med såvel standard tv som HD-tv, bredbånd og ip-telefoni. Det tilbydes tele- og kabeltv selskaber, der via uplinkstationen i Vernon i New Jersey kan få egne sammensætninger af bredbåndsløsninger sendt til deres lokale knudepunkter via en af selskabets 18 satellitter over Nordamerika. Den første bruger bliver NRTC, der forsyner teleselskaber i landområder. Alle sendinger komprimeres i MPEG4, hvortil Scientic Atlanta leverer modtagere. SES Global argumenterer med store besparelser i investeringer i fibernet og hovedstationer.

CITAT "Høj internet-hastighed er ikke så meget en forbrugerfordel, som det er et marketing-slagord. Men lige meget hvad du siger: Båndbredde sælger og den vil fortsat øge". Tony Werner, chefingeniør i Liberty Media.

36

FDA-orientering 5 / 2005

Intelsat størst Intelsat bliver igen verdens største satellitselskab med 53 satellitter kloden rundt, efter at SES Global har haft førertrøjen i et par år. Med myndighedernes forventede godkendelse har Intelsat købt PanAmSat for over 19 mia. kr.


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 37

7 MH NFMMFN NFSF FOE LBOBMFS )PT 5%$ ,BCFM 57 LBO KFSFT BOUFOOFGPSFOJOH TFMW W MHF EF UW PH SBEJPLBOBMFS * OTLFS BU NPEUBHF 7J UJMCZEFS NFSF FOE LBOBMFS * LBO W MHF ±O FMMFS n FSF LBOBMFS EFS TVQQMFSFS KFSFT OVW SFOEF VECVE FMMFS * LBO G´ LPNQMFUUF QSPHSBNQBLLFS EFS FS TLS EEFSTZFEF UJM KFSFT CFIPW 4FMFDUPS H S IKFNNFCJPHSBGFO FOEOV CFESF 'MFSF PH n FSF JOWFTUFSFS J TUPSF n BETL SNT UW EFS LS WFS BU CJMMFEF PH MZE FS IFMU J UPQ .FE 4FMFDUPS NPEUBHFS KFSFT NFEMFNNFS UW LBOBMFSOFT MZE J EPMCZ EJHJUBM GPSNBU PH CJMMFEFSOF J LOJWTLBSQ EJHJUBM LWBMJUFU %FTVEFO LBO EF W MHF TQSPHQBLLFS NFE FU CSFEU VEWBMH BG UW PH SBEJP GSB IFMF WFSEFO

4FSWJDFZEFMTFS WJ TUJMMFS UJM S´EJHIFE )PT PT LBO * W MHF FO MBOH S LLF TFSWJDFZEFMTFS G FLT O 4BNNFOT UOJOH PH QMBOM HOJOH BG KFSFT FHOF QSPHSBNQBLLFS O .VMJHIFE GPS BU G´ LBOBMFS Q´ QS WF O '´ NBUFSJBMF UJM KFSFT JOGPLBOBM PH NFEMFNTCMBE O 5 U LPOUBLU UJM QSPHSBNTFMTLBCFSOF o G´ TU UUF UJM MPLBMF BLUJWJUFUFS O 3´EHJWOJOH PH TQBSSJOH PN UW PH CSFEC´OE O %FMUBHFMTF Q´ CFTUZSFMTFTN EFS PH HFOFSBMGPSTBNMJOHFS

3JOH PH G´ FU UJMCVE FMMFS M T NFSF Q´ UEDLBCFMUW EL VOEFS 'PSFOJOHFS PH FSIWFSW


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 38

PERSONALIA

Det er menneskene bag anlæggene jeg vil huske Bjørn Nordfeldt siger farvel til et spændende liv med kabel-tv

Bjørn Nordfeldt. Når salgschef Bjørn Nordfeldt med udgangen af oktober siger farvel og tak hos Dansk Kabel TV, gælder det lige så meget de mange i antenneforeningerne, han har mødt gennem de mange år, som kollegerne i firmaet. Bjørn går på pension for som 62-årig at få mere tid til familien, mere tid til at opleve hovedstadens glæder og til at nyde den renoverede sommerbolig i Småland. Næste år kommer fiskestangen nok i brug!

Ny direktør Jan Eric Erichsen er tiltrådt som adm. direktør for Corning Cabelcon A/S i Vordinborg efter Palle Sørensen, som efter 13 år som direktør har valgt at gå på pension. Cabelcon er Europas største producent af connectorer og andet udstyr til kabel-tv net og beskæftiger over 160 medarbejdere.

"Der vil jeg ofte huske tilbage på de mange antenneforenings folk, som jeg føler at have fået et nært forhold til. Der er et fælles præg over de mennesker, jeg har mødt i antenneanlæggene. De største glæder har været at blive inviteret med i hjemmene og møde varmen og den familiære levevis, mens vi drøftede anlæggets videre udvikling. En lille forening har lige så stor betydning som en stor forening, og ofte har det været de mennesker, der tegner en forening, som det har været min største oplevelse at møde. Det er der, jeg har lært folk rigtigt at kende og påskønne", siger han. Bjørn Nordfeldt mødte dem første gang, da han med en teknisk baggrund i KTAS fik mulighed for at skifte til salgsopgaver, da hybridnettet skulle opbygges. Han husker det som en vanskelig, men også spændende opgave. Men på et tidspunkt blev der for megen rutine i det daglige arbejde. Derfor slog han til, da han fik et tilbud fra Siemens antenneafdeling. Her havde han en halv snes gode år, og heldigvis gjorde det ingen skår i arbejdsglæden, at TDC Kabel TV købte afdelingen, som i 1997 blev til Dansk Kabel TV. I alle årene har opgradering af antenneanlæg og valg af programmer været en

Ny chef for DR1 Ulla Pors Nielsen, 42, tiltrådte 3. oktober som ansvarlig for den samlede redigering af sendefladen på DR1. Hun har været ansat på TV 2/Nyhederne siden 1990, heraf i tre år korrespondent fra Washington og de seneste syv år som redaktionschef.

Analysechef flytter TV3 har ansat Kristian Arnaa som research & inventory director pr. 1. januar. Han har siden 2000 været analysechef i TV2 Reklame og var tidligere hos Gallup. Ulla Pors Nielsen (Foto: Ulla Voigt.)

38

FDA-orientering 5 / 2005

væsentlig del, så kom internettet til, og nu ip-telefoni. "Det er en ny proces, jeg lige har nået at være med i opbygningen af, og den bekræfter en næsten ufattelig spændende udvikling, antenneanlæggene genemgår. Det er et marked, der ikke på noget tidspunkt har stået stille. Vi er desuden få mennesker i vores branche og lærer derfor bedre hinanden at kende. Det kunne jeg kunne godt unde mange flere at prøve", siger Bjørn Nordfeldt. Dansk Kabel TV håber at se mange af Bjørn Nordfeldts kunder til en afskedsreception 28. oktober kl. 15-17 i hovedkontoret Taastrupgårdsvej 20 i Taastrup. molo

CITAT "Jeg håber, at vi kan sende enten BBC1 eller BBC2 simultant over internettet i løbet af næste år. Det er en fantastisk måde at få public service-indhold, som folk allerede har betalt for, ud til publikum på en anden måde." BBCs tv-direktør, Jana Bennett


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:09

Side 39

REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Jørn Almdal Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 28. Fax 59 51 27 05 E-mail: jorn@almdal.org

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Mogens Lorentsen, FU Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15 E-mail: molo@has.dk.

Helmuth Kroer, fmd., HB Ejvind Nørgaard, sekr. Jesper Jensen Jens Åge Thomsen, HB supp. Allan Jusjong Region 2: Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen, fmd., HB Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Flemming Knudsen Anders Andersen, HB supp. Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

VALGT AF REGIONERNE Helmuth Kroer, Reg. 1 Søndermarksvej 28 9300 Sæby Tlf. 98 46 43 81 E-mail: helmuth@pc.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kaj Simonsen, Reg. 7 Rugbjerg 44 2670 Greve Tlf. 43 90 99 08 E-mail: ks@hlaug.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 48 E-mail: formand@hashojnet.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Carsten Pedersen Reg. 9 Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Curt Andersen, fmd., HB Svend Erik Madsen, næstf. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen Leif Traberg Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB Leif Ohlsen, HB supp., næstf. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyns amt, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB Niels Jørgen Naundrup-Jensen, næstf. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunner Jensen Region 6: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kom. + Bornholms amt, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 99 08

UDVALGENE Visionsudvalget

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Peter Dam E-mail: pedam@frederiksholm.net

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Kjeld Jensen E-mail: kjj@klarupnet.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Henning H. Madsen E-mail: h.h@madsen.mail.dk

Kommunikationsudvalget

Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Jens S. Møller E-mail: jebo@stofanet.dk

Erik Wagner E-mail: wagner@morudnet.dk

Helmuth Kroer E-mail: helmuth@pc.dk

Medlem af ECCAs bestyrelse

Skatteudvalget

S. Bak Christensen E-mail: zigurd@tiscali.dk

Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Kaj Simonsen, fmd., HB Kai Nielsen, næstf. Poul-Erik Jensen, kass. Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Region 8: Vestsjællands amt Niels Jørgen Trælle Ole Hansen Leif Jensen Mogens Andersen, HB Jørgen Pedersen, HB supp. Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Carsten Pedersen, fmd., HB Leif Jensen, HB supp. Jørgen Fogtmann

FDA-orientering 5 / 2005

39


FDA-orintering 5-05

13/10/05

12:10

Side 40

-ED +ANAL BLIVER DU EN OPLEVELSE RIGERE -ED +ANAL FÍR DU $ANMARKS ST RSTE UDBUD AF TV PREMIERER OG TOPlLM I 'ALLAEN EKSKLUSIV UNDERHOLDNING SP NDENDE SERIER SAMT TOPFODBOLD FRA "ARCALYS %NGLISH 0REMIER ,EAGUE DEN 3PANSKE ,A ,IGA "UNDESLIGA OG NATURLIGVIS 2OYAL ,EAGUE

&ODBOLD

!NALYZE 4HIS

)NSOMNIA

#OLLATERAL $AMAGE