Page 1

FDA-orientering Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 4 · August 2001

Forebyg kabelskader Sikkerheden på nettet FDA indvielse og debat


INDHOLD

Nr. 4 august 2001, 18. årgang Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 3.000 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Sporten og tv - igen igen igen! Leder af Viggo Bækgaard . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Forebyggende vedligehold af antennenettet . . . .

5

Film krypteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Fortæl medlemmerne om værn mod internet-risici

8

Deadline for indlevering af stof i 2001: 5: 21. september 6: 21. november

CNN på svensk DTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Dette nummer er afleveret til postvæsenet den 17. august 2001.

Viasats omlægning gennemført . . . . . . . . . . . . .

9

Slut med gratis boxe i UK . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

MTV har sendt i 20 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Quiz-shows med fælles præg . . . . . . . . . . . . . .

11

I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Viggo Bækgaard (VB) S. Bak Christensen (Bak) Henriette S. Nielsen (HSN) Søren Birksø Sørensen (SBS) Frits Brantzen (FB) Henrik Soloy (soloy)

1. Abonnement i Danmark hele år 2001: kr. 625,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 100,3. Udvidet abonnement: Kr. 3.000,Alle opgivne priser er eksklusive moms. Indlæg til FDA-orientering sendes til: Mogens Lorentsen Redaktør og form. for Redaktionsudvalget Hovedbestyrelsesmedlem Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15. fax 98 90 39 15 E-mail: molo@has.dk.

FDA i nye lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Grundlaget for interaktivt tv er nu på plads . . . .

14

Afrika-serie i NG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Disney køber Fox Kids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Sport uundværligt i tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Prøver på Discovery temakanaler . . . . . . . . . . . .

16

FDA-veteran Finn Wammen er død . . . . . . . . . .

17

Annoncer: FDA Forlag og servicecenter Kontaktpersoner: Tina Boye Mie S. Rasmussen Jeanette Andersen

Debatindlæg om FDA-struktur . . . . . . . . . . . . . .

18

Dyrere internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Teknikaften i region 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Sats, repro og tryk: Central-Trykkeriet. Postbox 69, 4500 Nykøbing Sj. E-mail: c_t@inform-bbs.dk, ISDN nr.: 59 96 13 28 ISSN nr. 0903-2169

Kolding - model for Vejle? . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Skriver du på PC, så send helst teksten på diskette i Word eller Word Perfect. Vi returnerer disketten efter brug, hvis du ønsker det. Medsend gerne illustrationer. Distribution: FDA Forlag og servicecenter Box 151, 4500 Nykøbing Sj.Tlf. 59 91 28 95. Fax 59 91 28 43. Sparekassen Vestsjælland. Reg.nr. 0517 konto nr. 0001017055

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 541

186

2

Sekretariatet

FDA-orientering 4/2001

Forsiden: Man kan endnu finde antennestandere som denne fra 1960erne, men forhåbentlig i bedre stand. Se artiklen om forebyggende vedligeholdelse af kabelnet side 5 og 6. (Foto: JCA).

Søren Birksø Sørensen

Henrik Soloy

Henriette S. Nielsen

Tina Boye

Mie Rasmussen

Jeanette Andersen

Tlf. 59 96 17 07 E-mail: sbs@fda.dk

Tlf. 59 96 17 03 E-mail: soloy@fda.dk

Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Tlf. 59 96 17 01 E-mail: msr@fda.dk

Tlf. 59 96 17 02 E-mail: ja@fda.dk

Bøgehus, Egebjergvej 102c · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf. 59 91 28 95 · Fax 59 91 28 43 · E-mail: fda@fda.dk FDAs hjemmeside på internet: http://www.FDA.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 · Torsdag desuden kl. 17.00-19.00. Fredag kl. 9.00-13.00


Sporten og tv - igen igen igen! TvDanmark varetager ikke "sportens" interesser – selv om dele af sporten tjener mange penge Af Viggo Bækgaard, landsformand i FDA

Så kom der en "foreløbig endelig" afgørelse på spørgsmålet om TV-Danmark 1s rettigheder til det danske fodboldlandsholds kampe på udebane i VM-kvalifikationsturneringen. House of Lords har givet den britiske kontrolmyndighed vedrørende tv medhold i, at TvDanmark 1 ikke uden videre kan udnytte sine enerettigheder til at transmittere fra det danske fodboldlandsholds VM-kvalifikationskampe på udebane. TvDanmark puster sig i en pressemeddelelse op til at kalde afgørelsen for en sørgelig dag for sporten. "Det er klart, at et fravær af konkurrence om tvrettigheder er lig med dramatisk faldende indtægter til sporten. De danske public service-stationer DR og TV2, der i forvejen nyder en enorm begunstigelse og fortrinsstilling, risikerer at få frit spil på markedet til at dumpe priserne. Det er i virkeligheden sagens mest alvorlige aspekt", citeres TvDanmarks informationschef for i dets pressemeddelelse. Jo, det er da en frygtelig konsekvens! Men for hvem?

Mængder og delmængder De fleste sager kan med fornuft ses fra flere sider. Sådan er det naturligvis også med en sag som denne. Den moderne matematik opererer med mængder og delmængder. En "ægte delmængde" er

Få har tv-bevågenhed Er "sporten" i den definition udtryk for taekwondoforbundet? Bordtennisforbundet? Bueskydningsforbundet? Atletikforbundet? Bowlingforbundet? Fægteforbundet? Petanqueforbundet? Næppe, næppe, næppe…. At de nævnte er medlemmer af Dansk Idræts Forbund illustrerer dog, at de alle dyrker sport. Debat om "Sport i tv" må derfor koncentrere sig om de sportsgrene, som har tv-bevågenhed. De mange idrætsgrene, som ikke har den bevågenhed, er allerede tabt i det økonomiske spil. I dag drejer det sig først og fremmest om fodbold, boksning, golf og til en vis grad tennis. Håndbold og badminton har også tv-bevågenhed i Danmark, men ikke på samme niveau internationalt. Det undrer mig egentlig, at de to sportsgrene endnu ikke er "opdaget" af de kommercielle tv-stationer. Mit bud er, at det kommer ret snart.

Underholdning på elite-niveau Spørgsmålet er imidlertid, hvad "sporten" inden for de enkelte attraktive idrætsgrene egentlig dækker over. Lad os se på FCK inden for fodbolden. Det er en fodboldklub, men den ejer og driver også Parken, hvor fodboldlandsholdet spiller. Den er lejer i Cirkusbygningen i København, hvorfra alle former for underholdning præsenteres. Linie 3 Show, der har kørt der hele første halvår, bidrager med andre ord til "sporten". FCK er måske i dag den fodboldklub, som bedst illustrerer, hvad "sporten" i virkeligheden er i den sammenhæng. "Sporten" er den kommercielle underholdning i bred forstand udøvet på eliteniveau. "Sporten" skal tjene flest mulige penge for at yde den størst mulige underholdning.

Sælgeren Jeg accepterer med andre ord, at tv-direktivet "Uden Grænser", som nu har fået en domstolsfortolkning, er "sørgeligt" i den definition, informationschefen for TvDanmark anvender. Jeg skal jeg heller ikke bestride, at penge til DBU (Dansk Boldspil Union fodboldens hovedorganisation herhjemme) for landsholdets udekampe ikke også flyder ud til Brovst Idrætsforening, og at den menige, aktive motionsspiller, dermed nyder godt af pengene. Men i mængder, der blot med nogen rimelighed kan sammenstilles med, at du og jeg "som sportsudøvere" burde glæde os i endeløs taknemmelighed, er ude af proportioner med sandheden. "Tv-selskaberne" i den kommercielle ende har ingen andre interesser end at sende mest muligt tv af den art, der giver størst mulig exponering med salg af reklamer til følge. Kort sagt har "Sporten" og "tv-selskaberne" stort set fuldstændig sammenfaldende interesser. (fortsættes næste side)

FDA-orientering 4/2001

Viggo Bækgaard

det område af flere mængder, der ligger inden for alle mængderne. Hvis vi overfører dette matematiske grundprincip til en debat om tv, kan man udtrykke det sådan, at den store lykke opnås der, hvor de involverede interesser falder sammen. Der hvor "sportens", "tv-selskabernes" og "publikums" interesser falder fuldstændigt sammen. Spørgsmålet er, om der findes en sådan ægte delmængde, og derefter, hvem der overhovedet har interesse i at arbejde med udgangspunkt i denne. "En sørgelig dag for sporten" udtrykkes, som om "sporten" er et entydigt begreb. Ordvalget skal få os til at tænke på det, som om "sporten" er identisk med den enkelte idrætsudøver i meget, meget bred forstand. TvDanmarks argumentation forudsætter denne entydighed. Sandhedsværdien af det postulat, som ellers lyder rigtig besnærende, bestrides.

3


Man kunne sige, at de i kraft af de sammenfaldende interesser burde være de helt ideelle forhandlingsmodparter. "Sporten" vil sælge sig absolut dyrest muligt for at få så få "sørgelige dage" som muligt. Det vil enhver sælger. "Tvselskaberne" vil omvendt købe billigst muligt af fuldstændig samme årsager. Problemet er bare, at "tv-selskaberne" er mange, og at de overbyder hinanden på publikums bekostning. For "regningen" sendes videre netop til publikum.

Seeren "Publikum" da. Hvem er egentlig det? Publikum er den borger, som holder af "sporten" i den definition, informationschefen for TvDanmark gerne vil foregøgle at tænke på. Den borger, som enten selv dyrker for eksempel fodbold på et niveau fra superliga ned til serie 6 eller oldboys. Eller som endnu er i stand til at huske, hvor sjovt det egentlig var, men nu er nået dertil, at "sporten" hovedsageligt leves gennem lænestolen med chips i hånden. Publikum har interesse i at kunne følge med i elitesporten på de billigst mulige vilkår. Det er et faktum, som ingen kan bestride. Ingen på denne jord er så dumme, at de ønsker at betale overpris for noget som helst. Det kan derfor umuligt være i publikums interesse, at superligaen kun kan ses på TV3 og 3+, at landsholdets ude-

Sagt uden omsvøb er eliteidrætsudøvere inden for de specielt tv-aktuelle idrætsgrene de eneste blandt publikum, som har fuldstændig fælles interesser med "sporten", der har så sørgelige tider med den omtalte dom.

kampe kun ses på TvDanmark, at boksning kun ses på kanal Y og så videre. Og da slet ikke, at priserne jobbes op i en spiral, som det er sket gennem de senere år.

Udøveren Beskytteren

Konkurrence er sundt, hedder det normalt. Konkurrenceretlige regler og konkurrencemyndighederne er til for at sikre konkurrencen til forbrugernes (publikums) gavn. Sådan er det, når vi taler om Bilka og Brugsen. Men det er ikke tilfældet på "vores" område. Den konkurrence, vi taler om her, er kun fuldt ud til gavn for "sporten" i informationschefens definition. "Sporten" er "den store cirkel" i mine delmængdematematik-cirkler. "TV-stationerne" har naturligvis interesse i at få enerettigheder af de nævnte grunde. Men da de netop p.g.a. konkurrencen selskaberne imellem må betale mere, end de gerne ville slippe med, bliver deres cirkel noget mindre. I cirklen "Publikum" er det kun de egentlige eliteudøvere, som virkelig får gavn af denne konkurrence. De får det til gengæld i rigeligt mål via lønningsniveauer, som ingen almindelige borgere overhovedet kommer i nærheden af udtrykt med en god portion dansk misundelse i pennen.

Til gengæld ser jeg ikke noget reelt sammenfald mellem "publikum" og "tv-selskaberne". I forhold til sidstnævnte vil publikum kun "kræve", ikke yde. I al fald yde så lidt som overhovedet muligt. Publikum er forsvarsløs over for "sporten" og "tv-selskaberne". "Publikum" har kun en eneste beskytter: antenneforeningen. Stort set samtlige FDAs medlemsforeninger har som en del af deres formålsbestemmelse at skaffe medlemmerne det størst mulige programudbud til den lavest mulige pris. FDA får flere spørgsmål, der går på, om der ikke er noget at gøre over for tvselskaber, der lover ydelser eller enerettigheder, som slet ikke holder. I nogle tilfælde foreligger der formentlig bristede forudsætninger i en sådan grad, at aftalerne vil kunne ophæves eller prisen nedsættes. Det spørgsmål er det en overvejelse værd ved lejlighed at få afprøvet ved retssystemet. ■

Aktivitetskalender 22. august

FDA-orientering 4/2001

23. august

4

FDAs region 2: Debatmøde om FDAs struktur kl. 19,30 på Hotel Skanderborghus, Skanderborg. FDAs region 6 og 7: Debatmøde om FDAs struktur kl. 19,00 i Valby Medborgerhus, Valgårdsvej.

13.-18. september: IBC 2001 i Amsterdam. www.ibc.org/2001 19. september

FDAs region 4: Tema-møde.

24.-26. september: Antennes & Collectives Réseaux i Paris. 3. oktober:

FDA region 8: Ekstraord. generalforsamling kl. 19,00 i Mørkøvhallen.

25. august 2. september:

IFA, International Funkausstellung i Berlin. www.ifa-berlin.de

16.-18. oktober:

Broadband Communications Europe 2001 i London. www.broadband-convention.com

28. august.

FDAs region 5: Debatmøde om FDAs struktur kl. 19,00 i Ringe Hotel, Algade 13.

6. november:

FDA region 1: Formøde op til FDA landsmøde. Kl. 19,00 på Tylstrup Kro.

FDAs region 3 og 4: Debatmøde om FDAs struktur kl. 19,00 klokken 19.00 på Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, Vejen.

16.-18. november: FDA: Udstilling og landsmøde i Brædstrup. www.fda.dk

FDA region 2: Besøg kl. 19,15 på TV2/Østjylland, Skejbyparken 1, Århus N.

27.-30. november: The Western Show i Los Angeles. www.cct-assn.org

29. august

13. september:


TEKNIK

Forebyggende vedligehold giver mere sikker drift I længden kan dyrere komponenter være den bedste investering De årlige driftsudgifter er væsentlige i de fleste antenneforeningers økonomi. Her bliver man mere og mere afhængige af nettets fysiske tilstand. Med returvejsforbindelser med internet og telefoni er medlemmernes tålmodighed overfor afbrydelser reduceret. Det øger interessen for forebyggende vedligeholdelse. En af de antenneforeninger, der har erfaring hermed, er Bredballe Antennelaug. Det indførte begrebet længe før, man begyndte at spekulere på returveje. Og formanden, Bjarne Christensen, er ikke i tvivl om, at den konstante opmærksomhed om nettets kvalitet er medvirkende til, at foreningens i år kan udbygge til en forholdsvis lav pris.

Småskader fanges i tide "Vi etablerer i år returveje og opgraderer fra 450 til 606 MHz i forbindelse med, at vi har aftalt med Stofa, at medlemmerne skal tilbydes internet via kabelnettet i november. Opgraderingen finansieres bl.a. ved en ekstrabetaling fra medlemmer på 1500 kr., fordelt over tre år. Det er bety-

Med omhu blev dette plankeværk savet til, så skabene ikke mere kunne åbnes.

deligt mindre, end de beløb jeg har set nævnt i flere andre antenneforeninger i samme situation. Jeg er sikker på, at det skyldes, at vi i en årrække systematisk har fået vores net gennemgået og småskader udbedret, inden de udviklede sig", siger Bjarne Christensen.

Dokumentation for mangler I Bredballe Antennelaug, der har 2.000 tilsluttede husstande, ved man af erfaring, at det kan blive dyrt at forsømme vedligeholdelsen:

"For en del år siden fik vi en begrundet mistanke om, at nettets tilstand ikke var så god, som den burde have været. Vi havde en del problemer og fik skiftende forklaringer fra det firma, vi dengang havde servicekontrakt med. Vi fik indtryk af, at servicefolkene syntes, at hvis blot der var et vist signal, var der ingen grund til at gøre noget. Ydermere kunne vi konstatere, at vi ikke altid fik korrekte svar på vore spørgsmål. Det endte med, at vi ophævede kontrakten i utide, og vi fik da også penge tilbage. Vi bad JCA i Vejle om at gennemgå vores net. Vi fik en veldokumenteret rapport, hvori mange fejl og mangler var dokumenteret med fotografier, bl.a. var der standere, der var fyldt op med myretuer, fordi de ikke var sikret nedefra.

Et myrebo fyldte denne stander helt op. Med den fugtige jord fulgte kraftig erosion.

Så stod vi der med et mangelfuldt net. Vi indhentede tilbud på en ny serviceaftale og lagde i vores vurdering megen vægt på, om de pågældende firmaer anvendte robuste komponenter, der virker godt og stabilt. Vi ville ikke acceptere laveste pris, hvis det skulle gå ud over kvaliteten. Det blev JCA, vi indgik en ny serviceaftale med, og den har fungeret godt lige siden. (fortsættes næste side)

FDA-orientering 4/2001

Udskiftning i tide

5


reslår forebyggende vedligeholdelse ved indgåelse af servicekontrakter, og at næsten alle foreninger vælger at tage den med. Den består bl.a. i, at JCA en gang årligt måler signalerne i hovedstationen og indregulerer, hvor det er nødvendigt. "Vi besigtiger alle forstærkere og standere, og når der er anledning til det, bliver de åbnet og forstærkerne indreguleret. I alle slutstandere måles signalet. I Bredballe har man valgt, at en tredjedel af standerne skal åbnes og besigtiges, således at hele nettet fysisk er kontrolleret efter tre år.

Sortseere afsløres Halvt begravet i en i øvrigt pæn afslutning på fliselægning.

JCA arbejder nært sammen med os i bestyrelsen. Når andre graver, hvor vore kabler ligger, bliver det blotlagte antennekabel besigtiget af JCA. Det er sket flere gange, at vi har besluttet at udskifte det, selv om det ikke var mere medtaget, end at det godt kunne fungere en tid endnu. Hvis en forstærker beskadigedes, f.eks. ved en påkørsel, blev den gamle stander udskiftet. Med en ny med bedre specifikationer og med mulighed for returvejskommunikation, mod at vi betalte differencen for opgraderingen. Det har givet os mindre udgifter i forbindelse med vores igangværende ombygning", siger Bjarne Christensen.

Hvis antenneforeningen ønsker det, bliver der sat mærker på alle kabler i standerne. Dermed kan montøren hurtigt konstatere, om der siden sidst er føjet en ekstra tilslutning til, uden at JCA eller foreningen har fået det at vide. Typisk afsløres "sorte tilslutninger", når folk klager over et dårligt signal i den bolig, de er flyttet ind i. Mærkningen har den fordel, at den også afslører tilslutninger, hvorfra der ikke klages. Det er især i områder med mange lejligheder, der foretages uautoriserede tilslutninger. Det sker, at vi finder 5-6 indføringer, der er skjult så godt, at arbejdet må være udført af personer, der har vidst, hvad de havde med at gøre. Det er min erfaring, at udgiften til en sådan gennemgang hvert andet år dækkes ind af efterbetaling fra sortseerne, siger Karsten Skøtt.

Medlemmerne vil efterfølgende også blive tilbudt telefoni via antennen. "Jeg har set eksempler på, at forslag herom er stemt ned på generalforsamlinger andre steder. Jeg er sikker på, at det i mange tilfælde kunne være undgået, hvis orienteringen havde været grebet rigtigt an", siger Bjarne Christensen. Vi inviterede til et informationsmøde i januar uden her at lægge op til, at man skulle beslutte sig. Der kom så mange, at nogle måtte stå op under mødet. Der var stor lydhørhed og blev stillet mange spørgsmål. Vi informerede også skriftligt. Vores info til medlemmerne udsendes ca. fire gange om året. Yderligere sendes der information på vores infokanal. Medlemmerne var derfor velforberedte, da vores forslag om internet blev fremsat på generalforsamlingen. Her stemte 199 af de 202 stemmeberettigede for forslaget. Det er dejligt for en formand at få så klar en afgørelse. molo

Enighed om internet Gennemgang af nettet Direktør Karsten Skøtt siger, at JCA fo-

Der var meget stor enighed i Bredballe om, at tiden nu er inde til at få internet.

Det er ikke nemt at servicere denne stander-skulptur

FDA-orientering 4/2001

Film i tv krypteres

6

Filmselskaberne Disney, Fox, Sony og Warners Bros har tiltrådt en krypteringsform for digitalt sendte film. Den menes at bane vej for lovlig, men begrænset digital kopiering på harddiske i set top boxe og computere. Aftalen er indgået med Intel, Matsushita, Toshiba, Sony og Hitachi. Krypteringen, der kaldes DVI/HDCP, skulle sikre, at der kun kan kopieres korte uddrag af pay-per-view sendte film. I betalingskanaler tillades et begrænset antal "første ge-

nerations" digitale kopier. Producenterne kan både forhindre yderligere kopiering, og at kabelmodemer bruges til at sende kopier ud på internettet. Beskyttelsen regnes for rimelig effektiv for tv-kanaler, der sendes via kabelnet. Derimod er problemerne ikke løst for digitale kanaler, der modtages terrestrisk eller fra satellit. Det skyldes bl.a., at den amerikanske højesteret for 20 år siden fastslog, at alle hjem har ret til at kopiere tv-udsendelser til eget brug. ■


FDA-orientering 4/2001

Telia Stofa

7


Hjælp til medlemmer med internet via kabel Antenneforeningen bør sørge for, at brugerne får tilbudt både firewall og antivirus-program via et kabelmodem", siger teknisk chef Torben Mellerup, Telia Stofa.

Firewall er vigtigst

Torben Mellerup.

"Millioner, som går på internet via en bredbånds kabelnet forbindelse, risikerer, at deres computer bliver overtaget af hackere", var den alarmerende oplysning i sidste måned fra det israelske firma Checkpoint. "I det lokale antennenet deler man plads med andre samtidige brugere og har ofte forbindelsen stående åben i timevis. Det gør det nemt for en hacker at få adgang til ens computer, hente indhold fra dens harddisk, bruge den til at hacke sig ind i andre computere – eller ødelægge den", hed det. "Det noget sludder, at der er en særlig stor risiko ved at gå på internet via et kabelnet. Der er altid risiko for, at en hacker forsøger sig, men den risiko er der, uanset om man er på nettet via en ISDN eller en ADSL telefonlinje eller

Han siger, at det i alle tilfælde er meget vigtigt, at man som bruger har en firewall på sin computer. Det bør en antenneforening gøre sine medlemmer opmærksomme på, når den udbyder internet-forbindelse", forklarer Torben Mellerup. Der findes både gratis firewalls og firewalls, brugeren skal betale for. ZoneAlarm yder en god beskyttelse og er gratis for private. Torben Mellerup vil dog stærkt anbefale, at man også har et antivirusprogram, som man løbende får opdateret. Antenneforeningen kan f.eks. på sin hjemmeside have aktuelle links til steder, hvorfra man kan downloade firewalls og antivirusprogrammer. Man bør normalt ikke give andre adgang til sin computer via internettet. Den mulighed er der i Windows, som de fleste har. Vil man bruge muligheden, bør man kende risikoen og vælge personer og koder med omhu. Hackere er utroligt dygtige til at gætte koder. Et specielt problem, som Telestyrelsen har peget på, er programmer, der smugles ind i privates computere ved download af et andet program. Det lille ekstra program, som man ikke opdager,

at man får i tilgift, sætter computeren til at ringe op til lande med meget høje telefontakster. Det er dog kun et problem for brugere af kabelmodem, der også bruger et telefonmodem – f.eks. til deres arbejdsplads eller andre steder, hvortil der ikke adgang via internettet.

Et personligt problem Telia Stofa er på vej med et tilbud på en firewall og det næste bliver et antivirus program, man kan abonnere på. Med et abonnement er man sikker på løbende at få sit antivirus program opdateret mod de nyeste vira. "Teknisk kan internetudbyderne nok spærre med firewalls på de servere, der formidler internet-forbindelsen, men så blokerer man samtidig for tjenester, som internetkunderne også gerne vil have, f.eks. det meget anvendte ICQ. Man skal dog heller ikke gøre problemerne større, end de er. Usikkerheden kan sammenlignes med den, man har ved sin fordør og bagdør. Her skal man passe på sine nøgler", siger Torben Mellerup. Kabelmodemet er døren til ens computer, og den skal også sikres mod uønskede. Det er ikke så kompliceret, som det kan lyde, når man ikke ved ret meget om det. Den viden kan man bl.a. få på wwww.Stofa.dk, der har en hjemmeside om det. ■

FDA-orientering 4/2001

Billigere fibre

8

Telias køb af Powercom, NESA og Eltras fælles selskab med et landsdækkende net af 5.000 km fiberoptiske kabler, gør Telia jævnbyrdig med TDC i backbone-net. Efterfølgende har Sonofon besluttet at skifte fra TDC til Telia, når trafikken til og fra sendemasterne samles i fiberkabler. Telias køb af et bestående net frem for at udbygge eget

backbone-net tages som bekræftelse på, at der er lagt flere fiberkabler, end der er behov for. Dog er det næppe så grelt som i USA, hvor det skønnes, at kun 3-5% af kapaciteten udnyttes. Her forudsiges dramatiske fald i priserne på datatransport i de kommende år. ■


CNN på svensk DTT TV4 har to frekvenser i DTT: En til det landsdækkende TV4 og en til de regionale programmer.

Krise i svensk DTT Det terrestriske tv-net er ramt af, at Viasat her midt i august trak TV3, ZTV, TV8, Viasat Sport og TV1000 ud af sendenettet. Det begrundes med et alt for lavt antal tilsluttede husstande, og begrænsningerne for tv-reklame. Viasat vil alene satse på satellitsendt digitalt tv. Sveriges Televisions nye chef Allan Larsson har krævet, at de analoge sendere lukkes allerede om to år i områder, hvor det digitale net er i funktion (halvdelen af landets husstande) og resten senest i 2006. Det skønnes, at en halv million hjem modtager digitalt tv, men kun 70.000 af dem bruger det terrestriske sendenet. Fra 1. august er Eurosport og Nickelodeon på DTT sammen med STV, Kanal 5, TV4, Canal Digital og K-World samt enkelte specialtjenester. De første af Finlands digitale sendere bliver taget i brug i denne måned. ■

Digital omlægning gennemført Modern Times Group, MTG, har gennemført det planlagte skifte fra at sende analogt til at sende digitalt. MTG gør med 400.000 abonnenter krav på at være den største digitale operatør i Norden. Kun TV3 og 3+ sendes fortsat også analogt. Erstatningen af syv analoge transpondere med digital distribution sparer koncernen for 200 mio. sv. kr. årligt. Derfor vil MTG kunne finansiere gratis dekodere til parabolhjem indenfor to år. Efter første kvartal 2001 havde Viasat 1.096.000 abonnenter eller kortindehavere i de nordiske lande.

Direktør Hans Holger Albrecht anser det som en fordel, at MTG blev en af de sidste, der begyndte at sende digitalt, men til gengæld gennemførte omlægningen i rekordtempo. Dermed vil andre digitale tjenester som internet og interaktivitet slå hurtigere igennem, mener han. Med Viasats interaktive platform Everyday TV kan abonnenterne få adgang til e-mail, elektronisk programguide (EPG), informationstjenester, chat og pay-per-view. ■

Set top-boxen med harddisk bliver det endelige gennembrud for digitalt sendt tv. Det er man ikke i tvivl om i Storbritannien, hvor Sky Digital lancerer boxen i september. Den største konkurrent, ITV Digital, har meddelt, at man følger efter næste år. De terrestrisk tv-platforme halter endnu engang efter Skys fremstød fra satellitterne. Sky har brugt en formue på at hverve seere ved at forære set topboxe til alle, der tegner et årsabonnement. Det er slut nu. Fremover skal hjemmene købe deres box for 3800 kr. og betale 1200 kr. for installationen samt 1250 kr. årligt for mindste programpakke. Den nye box fra Pace er også en videomaskine, idet harddisken kan lagre 20 timers udsendelser, også mens man ser en anden udsendelse. Teoretisk kan den endda udelade reklamer, men det er et spørgsmål, om Sky vil acceptere den mulighed. Med den nye box kan man i hjem med flere tv endog tegne abonnement på flere programpakker. De store børn kan f.eks. vælge andre kanaler eller andre digitale tjenester end forældrene. Storbritannien har den største udbredelse af digitalt tv, og Chris Tant fra Datamonitor forventer, at nye boxe får så mange faciliteter, at konkurrenceformen vil skifte. I stedet for prisen vil det være udbuddet af nye tjenester, der konkurreres på. ■

Pace leverer Skys box med harddisk.

FDA-orientering 4/2001

To nye kanaler fra TV4 kan redde det svenske digitale terrestriske tv-net fra kvælningsdøden fremkaldt af manglende interesse fra forbrugerne. TV4 vil dels starte en sportskanal, dels sende CNN og efterhånden udvikle en svensk udgave. Svenska Spil og AB Trav & Galopp samarbejder om udviklingen af TV4 Sport, som også har inviteret Riksidrottsförbundet med. Det omfatter de mange idrætsorganisationer, der ikke har de store tv-kanalers bevågenhed og derfor ikke får vist deres stævner og andre arrangementer. TV4 Sport starter i januar, hvis frekvensen bevilges. CNN vil i begyndelsen være den samme udgave, som sendes via satellit, altså CNN International fra London, men det er hensigten, at den skal udvikles med en svensk profil. CNN har flere nationale udgaver. Den nærmeste er i Tyskland, hvor CNN er største aktionær i N-TV. Nogle af CNNs udsendelser kommer fra dettes studier i Berlin. Men der er også en spansk og en tyrkisk CNN, som begge sendes i samarbejde med selskaber i disse lande.

Slut med gratis set top-boxe

9


T V- R A D I O

MTV har passeret 100 millioner hjem i Europa 20 år siden, verdens mest udbredte tv-kanal sendte første gang MTV på mobilen

MTV sendte sine første musikvideoer 1. august 1981 til musikhungrende unge i USA. Det var et koncept, de fleste rystede på hovedet af, men her 20 år og 30.000 videoer senere er MTV den største internationale tv-kanal – og stadig tro mod målgruppen: Unge mellem 12 og 34 år. I sagens natur vokser seerne ret hurtigt fra MTV. Det løste man behændigt med søsterkanalen VH1 for - populært sagt - forældrene til dem, der helst ser MTV.

Ni udgaver

FDA-orientering 4/2001

Men MTV er ikke den samme kanal overalt, som da MTV fra 1. august 1987 begyndte at sende til Europa. Da blev den overført fra en satellit over USA til en satellit over Europa. I dag er der ni europæiske udgaver. En stor del af programmerne er de samme, men mere og mere produceres lokalt. I 1997 deltes MTV i udgaver for UK, Nordeuropa, Centraleuropa og Sydeuropa. Den britiske ungdoms favoritmusik var mere "rå" end de populæreste bands i Holland-Belgien og Skandinavien, der udgjorde MTV Northern. Siden har MTV i Norden fået sin egen udgave. DJ’s – pladevendere er et antikt ord i den forbindelse – blev hentet herfra til London, og unge fra Skandinavien blev inddraget i valget af musik. Gradvis begyndte MTV Nordic selv at producere. Først med kamerahold til store koncerter og festivals – i øvrigt med en massiv indsats på dette års Roskilde Festival – og nu også med produktion i studier i Stockholm.

10

Regionalisering gav pote Siden 1997 er tallet på husstande, der i Europa kan se MTV, fordoblet til 100,2 mio., oplyser MTV Europes administrerende direktør Brent Hansen. Den nu 45-årige Brent Hansen fra New Zealand rejste til London i 1987 for

Direktør Brent Hansen, MTV Europe.

Fremtiden tegner han således: "Digitalt tv muliggør specialiserede kanaler, og vi skal være med til at udvikle mange interaktive muligheder i vore programmer og på internet. MTV skal som basiskanal drives med en viden om, at de unges tilværelse bliver endnu mere kompliceret og konfus i takt med, at de står overfor flere valgmuligheder. For mange alternativer får nogle mennesker til at vende sig mod det kendte i stedet for at prøve noget nyt". Men det er i så fald en overgang, mener Brent Hansen. Han tror på en fortsat teknologisk udvikling, som MTV får glæde af – med underholdning også til mobiltelefoner og internetforbundne håndholdte terminaler. MTV vil udnytte al teknik, der kan tilføre ny værdi.

Profit center

Svenske Ulrika Eriksson var den første nordiske pige på MTV.

at få et sabbatår. Han skrev til MTV og spurgte, om han måtte besøge det nye London-kontor. Han fik ikke blot et ja, men tilbud om at lave nyheder til MTV. "Det var et bundt frække og meget unge, der lavede MTV", mindes han, der snart blev sat til at holde styr på flokken og lægge strategi for udviklingen. "Jeg var meget bevidst om ikke at virke bedrevidende overfor de unge, men også om, at MTV ikke måtte ende som en britisk kanal. Det hjalp mig meget, at jeg selv kom udefra. Det var også vigtigt for mig, at MTV tager chancer, og det er det stadig".

Selv om MTV Asia når ud til 30 mio. flere husstande, er MTV Europe mere profitabel for Viacom, som ejer MTV og andre musikkanaler overalt på kloden. MTV og VH-1 står for en femtedel af Viacoms samlede indtægter, men det er i USA, de kaster penge af sig. Viacom forventer dog om fem år at få lige så meget netto fra kanalerne udenfor USA som fra kanalerne i USA. Det er en kort horisont. Af årsindtjeningen på 8 1/2 mia. kr., kommer kun 600 mio. kr. fra MTV udenfor Nordamerika, har Viacoms chef Sumner Redstone oplyst. Selv om den oversøiske indtægt i år ventes at vokse med 40%, vil det stadig være en lille andel. I FDA husker vi fortsat de mange og lange forhandlinger med MTV, efter at det var besluttet at kræve betaling af kabelnettene i 1995. Vi husker dog også, at MTV var loyal nok til at bøje sig for vores og vore forhandlingsparters krav om, at MTV som betalingskanal skulle kode 100%, så parabolmarkedet også kom til at betale for musikvideoerne. molo


Viacom Viacoms største kanaler er MTV (342 mio. husstande), VH1 (93 mio.), Nickelodeon (300 mio.) og TNN, The Nashville Network (86 mio.). I USA ejer Viacom også CBS, BET (Black Entertainment), Showtime, Comedy Central, TV Land, Nick At Nite og CMT. Fra 1996 til 1998 sendte CMT også i Europa, men dengang var den ikke ejet af Viacom. I Europa sender Viacom MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV Extra og VH1 Classic. Senest er konkurrenten Music Factory i Holland overtaget. Desuden ejer Viacom filmselskabet Paramount, radiostationer, videoselskabet Blockbuster, bog- og musikforlag m.m. ■

Show-formater vandrer fra land til land Også før Big Brother var koncepter for tv-shows et stort internationalt marked, hvor også DR og TV2 med succes har solgt egne produktioner. Hollandske Endemol og BBC er nok de største leverandører af gode ideer, som andre tv-selskaber kan producere i egne studier og med deres eget lands deltagere. Efter at have oplevet "Grisk når det gælder" i TV3 er vi imidlertid særlig spændt på, hvor stor forskellen er på den og BBC’s meget store internationale succes "The Weakest Link". Studiet ligner til forveksling, men at dømme efter superkorte glimt på internettet på adressen: www.bbc.co.uk/weakestlink/clips/bbconetrailers/3.shtml synes BBC’s studievært Anne Robinson at være en hård banan! Det får vi imidlertid chancen for at vurdere, når BBC Prime fra 3. september sender originaludgaven – og vi senere får mulighed for at se, hvordan DR TV og NRK griber opgaven an. De har begge købt det britiske koncept. "Grisk" er i øvrigt en dansk version af "Vinna eller försvinna" i SVT. Det var en forsvenskning af det amerikanske tv-

show "Greed", der også er grundlaget for "Hvem vil være millionær", et andet internationalt koncept, som herhjemme blev lanceret af TV2. ■

Det ligner "Grisk" på TV3, men det er "The Weakest Link" på BBC.

DANSK BREDBÅNDS TEKNIK

DBT

KABEL TV INTERNET TELEFONI

FDA-orientering 4/2001

■ Skagen • Østre Strandvej 6, DK-9990 Skagen • Tlf. +45 7022 3710 • mail@dbteknik.dk ■ Aalborg • Gl. Gugvej 51, DK-9000 Aalborg • Tlf. +45 7022 3710 • mail@dbteknik.dk ■ København • Brøndbyøstervej 86, DK-2605 Brøndby • Tlf. +45 7022 3710 • mail@dbteknik.dk

11


Mange gratulanter i "Selvom vi er ikke flyttet langt målt i kilometer, så har vi været længe undervejs. Men dette er den klart bedste løsning. Tålmodigheden har således lønnet sig", sagde direktør Søren Birksø Sørensen blandt andet i sin tale ved receptionen i FDAs nye lokaler i Bøgehus i Nykøbing Sj. Samtidig rettede han en stor tak til medarbejderne for den næsten urimeligt store tålmodighed, de har måttet udvise, og fordi de trods nærmest urimelige fysiske omgivelser fortsat evnede at servicere såvel medlemmer som organisation. Fra nær og fjern FDA har fået statelige omgivelser med indkørsel i en klasse, som må stille forventninger til fremtiden. Mange gæster havde fundet vej til receptionen. Der var mange medlemmer, samarbejdspartnere og håndværkere. Dertil mange folkevalgte fra FDAs egen kreds. I alt lagde knapt 150 mennesker i løbet af den solrige eftermiddag vejen forbi FDAs nye lokaler.

Gæsterne repræsenterede stort set alle grene af fællesantenneverdenen. Der var medlemmer af antenneforeningen i Nykøbing, såvel som repræsentanter for medlemsforeninger fra andre dele af landet samt leverandører til vore foreninger. Selv fik jeg en god snak med flere af gæsterne om alt fra ophavsret til studenterjubilæum i Lyngby. Nyttige gaver Ønsket om at - hvis man ville begave sekretariatet – gjorde det med nyttige gaver blev i den grad efterkommet. På gavebordet hobede det sig op som var det en ren bryllupsfest. Beliggenheden af de nye lokaler er aldeles pragtfuld. Der er til gengæld langt til offentlige transportmidler, og Nykøbing ligger alligevel så langt fra København, at der er en særlig grund til at takke de mange gæster for, at de afsatte en fredag eftermiddag i juni til et besøg hos os. Viggo Bækgaard

FDA-orientering 4/2001

Jørn Almdal, juridisk udvalg, og Frits Brantzen, teknisk udvalg, lytter til åbningstalen.

12

Flagene markerede, at FDA nu bor i stueetagen i denne bygning.

Buffet under eget tag.


FDAs nye lokaler

Forvaltningschef Sven Karnov, Copy-Dan, og Torben Høst, formand for Antenneforeningen Kolibri.

Direktør Søren Birksø Sørensen byder velkommen.

FDA-orientering 4/2001

Snakken gik livligt inde og ude.

Bogtrykker Bent Jensen og borgmester Vagn Ytte Larsen fra Nykøbing-Rørvig kommune.

Vore venner kom både med nyttige gaver, billeder og blomster til de nye lokaler.

13


Nu er der grundlag for iTV – men hvem vil bruge det? Teknik og kundegrundlag til interaktive forretningsmodeller til tv er på plads Af Peter Jørgensen, projektmanager, VizArt var, at "det finder vi ud af efterhånden, lad os nu først få tingene til at virke". Der var tillige luksuriøse forhold at udvikle nyt på i den forstand, at pengene hertil flød rigeligt. Visionerne begrænsedes kun af fantasien.

Reaktionerne var positive

Peter Jørgensen har i sit firma VizArt siden 1993 bl.a. arbejdet med iTV for Tele Danmark og ActiveTV i Sverige. Nu fokuseres på koncepter for og indhold til iTV som projektmanager i Aglet Executive Technologies i København.

Da de første interaktive demoprogrammer, iTV, blev udviklet i Skandinavien i 1993, var der ingen tvivl om, at dette nye medium kunne kaste store indtægter af sig til teleselskaber og andre udbydere – såvel som til dem, der kom med indholdet. iTV var forudbestemt til at blive en stor forbrugersucces!

FDA-orientering 4/2001

Pengene flød rigeligt

14

På det tidspunkt, hvor dot-com døden endnu var et ukendt begreb, var det nemt at overbevise investorer om, at hvis de bare fik to-vejs kommunikation til folks dagligstuer, ville de få succes. Det kunne ikke slå fejl. I begyndelsen var snart sagt alle i branchen enige om, at interaktivt fjernsyn rummede adskillige muligheder som fjernundervisning, almen offentlig service og pay-per-view til alle. Kombinationen af broadcasting og punkt til punkt distribution var det perfekte middel, hvormed man kunne komme i kontakt med millioner af mennesker. Uanset om det skete gennem kabler, via satellit eller sendemaster var denne bredbånds-teknologi internettet overlegent. Returvej via et almindeligt telefonmodem var nok til at kunne opfylde næsten alles behov for interaktive tjenester. Holdningen til forretningsmodeller

Efterhånden fik man testet ideer og funktioner. Almindelige seere blev spurgt, om de kunne tænkes at være interesserede i at få e-mails på deres fjernsynsskærm, om de ville betale for at få de nyeste sportsresultater næsten i samme øjeblik, de blev opnået, og hvilke slags offentlig information, de ønskede adgang til via fjernbetjeningen. F.eks. telefonbøger, lokale sportsresultater, chat med nogle, der havde samme hobby eller samme interesser som en selv. I denne fase af forretningsmodellerne var det stadig opfattelsen, at man ikke nødvendigvis skulle have alle programmer og systemer færdigudviklede, før man gik i gang. Firmaer som Coca Cola i dettes egenskab af storannoncør, teleselskaber med deres erfaringer med indholdsbehov (telefonbøger), og Nike med dette firmas interesse i at blive omtalt i tilknytning til sportsresultater blev nævnt som naturlige partnere i realistiske projekter. Reaktionerne var positive. Den typiske seer bekræftede, at han var parat til at betale for ekstra information.

brug af tiden foran skærmen og samtidig overbevise indholdsleverandørerne om, at de skal afsætte penge i deres marketingsbudgetter til endnu et medium. Der er derimod ingen grund til at afvente flere boxe eller flere forbrugere. Nu har vi statistisk bevis for, at der på markedet er hardware og software nok til at gå i gang.

Nu er tiden inde Tiden er inde til at sige "just do it" – gå i gang! Årene igennem har vi på udstillinger og konferencer hørt om interaktive tvshows og services. Men kendsgerningen er, at der stadig ikke er fremlagt konkrete forretningsmodeller, som viser hvordan, hvorfor og hvilke, der med garanti vil være profitabelt. I den nærmeste fremtid, lad os sige indenfor et årstid, vil nogle tjenester og nogle forretningsmodeller vise lovende resultater. Andre vil blot være trin på vejen frem. Det vil afhænge af, om både forbrugerne og udbyderne indser nødvendigheden af at komme i kontakt med hinanden. Det er basalt set forudsætningen for interaktivt tv. Det næste trin er en massiv udnyttelse af det nye mediums muligheder. Der er ikke noget skræmmende ved forretningsmodeller. De forudsætter kun, at vi vil tage dem til os. ■

Teknikken overhalede Ingen havde derimod haft fantasi til at forestille sig, hvor hurtigt informations teknologien udviklede sig. Med højhastigheds-internetforbindelser udvikledes streamingteknikken. Den åbner for et endeløst antal kanaler, som ingen havde efterspurgt. Den kom bare, den var næsten gratis – og derfor kom der ingen klager over kvaliteten. I dag arbejder udviklerne af iTV fortsat hårdt på at finde en "killer application", som afgørende vil ændre seernes

Eksempler på mulighederne i EPG, elektroniske programguider


Afrikas tro og håb Med 8,5 mio kr. pr. udsendelse er National Geographics nye serie "AfRICa" med premiere 20. september, et af kanalens mest ambitiøse projekter. "Det er korruption, krige, sygdomme og sult, vi hører om fra Afrika. Vi har i stedet villet tage Afrikas puls. Vi har øn-

sket især at give indblik i de håb, drømme og ambitioner, afrikanerne lever med i deres dagligdag", siger producer Jennifer Lawson, hvis filmhold har brugt to år i 16 lande fra Zanzibar til Vestafrika, fra Kenya til Sydafrika. ■

Fox Kids til Disney Fox Kids uden for USA og Fox Family Channel i USA overtages af Disney, der for moderselskabet Fox Family Worldwide betaler 45 mia. kr. incl. dettes gæld på 20 mia. kr. I købet indgår produktionsselskabet Saban og dettes store bibliotek med børneudsendelser. Til gengæld får Fox Kids adgang til Disneys mange udsendelser for børn og unge. Undtaget fra handlen er Fox Kids i USA, der overtages af News Corp. Sælgeren af Fox Family Worldwide er Haim Saban. News Corp, som havde en mindre aktiepost, bevarer som mindretalsaktionær sin forbindelse til Fox Kids Europe. Fox Kids Europe sender på 17 sprog til 25 mio. hjem. ■

FDA-orientering 4/2001

Hvilken tro har afrikanerne på deres fremtid?

15


Sport er uundværlig Digitale platforme på terrestrisk sendt tv må have samme attraktive tilbud som satellitsendte for at slå igennem. Med den erkendelse har ITV lanceret sin egen sportskanal med hovedvægt på fodbold. ITV satser 1,9 mia. kr. det første år på den nye kanal trods stagnation i reklameindtægterne. Både ITV Digital (tidl. ONdigital) og de britiske kabelnet har måttet tage konkurrenten BSkyB’s sportskanaler med i deres programtilbud for at få kunder. ITV, der svarer til dansk TV2, mener ikke, at det kan overleve uden at have sin egen digitale platform med et bredt programudbud.

IVT Sport, der bl.a. tilbyder de nationale Football League og League Cup samt den europæiske Champions League, koster 90 kr. pr. måned. Den sælges også af Englands største kabelnet NTL.

Sportsfilm Sport som underholdning skal redde sportskanalerne ESPN i USA ud af en tiltagende krise, der bl.a. udtrykker sig i et fald på 18% i seerinteressen i kabelnettene. Det giver et ordentligt dyk i reklameindtægterne. ESPN har lagt en ny strategi, hvori indgår egen produktion af spillefilm. Den første er en filmatisering af John Feinsteins bog om den 60-årige kontro-

Discovery afprøver tema-kanaler

FDA-orientering 4/2001

I England har Discovery flere tema-kanaler end i Norden, og dem får Discoverys seere nu smagsprøver på. I weekenderne kl. 9,55-10,30 bringes udsendelser fra Discovery Kids, og 14,25-16 (Body Zone) fra Discovery Health. Hverdage 16-17 kommer der praktiske råd til husejere og andre gør-detselv mennesker fra Discovery Home & Leisure. "Ligesom vi i nogen tid har bragt ud-

16

En dramatisk scene fra Discovery Kids

valgte programmer fra Discovery Wings vil vi præsentere danske seere for andre af vore tematiske kanaler. Reaktionerne kan vi bruge ved valget af programmer til Discovery – og de kan vel også give os et fingerpeg om interessen for flere af Discoverys temakanaler", siger direktør Thomas Kjær, Discovery Nordic. Programmerne indgår i Discovery fra 1. september og mindst året ud. ■

Bob Knight.

versielle basketball træner Bob Knight fra Indiana. Han har tre gange vundet titlen som årets træner, men blev fyret sidste år efter flere episoder, hvor han ikke kunne styre sit temperament. ESPNs Mark Shapiro siger, at seernes ønsker ændrer sig "som ved knopskydning". Der er behov for utraditionelle programformater uden for højsæsonerne. ESPN vil også lave flere game shows i reality-genren, dokumentarer og live shows. ■

Serie uden reklamepauser

I Alias medvirker bl.a. Jennifer Garner, Victor Garber og Ron Rifkin

Det er især reklamerne inde i udsendelserne, der irriterer seerne. Nu prøver ABC, det ene af USAs fire landsdækkende tv-selskaber, om det økonomisk kan lade sig gøre at undlade dem. Forsøget gøres med en ny kriminalserie, der hedder "Alias". Første del sendes 30. september og hver del varer en time. Den handler om en ung kvinde, der hemmeligt er agent for CIA. ABC har til en vis grad sikret sig, idet Nokia har tegnet sig som sponsor for Alias og vil bruge for- og efterreklamerne til at markedsføre sin nye trådløse serie 3300 telefoner. ABC og de andre landsdækkende kanaler har kun indtægter fra reklamer. Udsendelser uden reklamepauser kommer lejlighedsvis i amerikanske kanaler, der modtager abonnement fra kabelnet. Kunne det ikke inspirere TV3 og TvDanmark? molo


F DA

Finn Wammen er død neret med sund fornuft og respekt for den enkelte, i denne forbindelse gerne overfor den mindre antenneforening. Region 8 holder altid formøde op til et landsmøde. Finn ville have, at hans delegerede var velforberedte, når de var i den store forsamling. Når vi i dag diskuterer regionerne i den kommende FDA-struktur, har jeg utallige gange fremhævet region 8 som FDAs mønsterregion. Jeg tør godt slå fast, at det er den eneste region, som i de 13 år, jeg kan huske tilbage, ikke har været ramt af en alvorlig svækkelsesperiode. Med respekt for og anerkendelse af, at region 8 gennem årene også har været den region, som har leveret flest enkeltpersoner til FDAs ledelse, tør jeg også godt fastslå, at det først og fremmest var Finn, der bar det regionale arbejde i Vestsjælland. Finn var i vores hovedbestyrelse gennem alle årene en af de mest markante og bedste debattører. Måske var han ind imellem en af dem, jeg kunne blive mest irriteret på i en diskussion. Men han og jeg vidste, at vi kunne lide hinanden. At vi respekterede hinanden, netop fordi vi kunne diskutere og forblive venner. Finn passerede for ikke så længe si-

Mindeord Finn Wammen

Der er med sorg, Kommunikationsudvalget mandag den 23. juli modtog meddelelse om, at Finn Wammen ikke er mere. Nu står så ikke "bare" kommunikationsudvalget, men hele FDA uden en af sine helt store profiler.

den de 60 år. Han var i en menneskealder en værdsat tekniker i Danmarks Radio. For nogle år siden var han rundviser for mig og andre FDA-folk i netop TVbyen, hvor han havde sit virke. Kompetent og fortællende på et niveau, jeg kunne følge med i. Siden sidste landsmøde var han aktiv i det nystiftede udvalg, der skal skaffe nye FDA-medlemmer. På det allerseneste hovedbestyrelsesmøde i juni påtog Finn sig på mit forslag at samle trådene i det udvalg, der skal finde den nye landsformand. Glemmes skal heller ikke, at han i en periode, hvor vi stod uden sekretariatsleder, påtog sig den daglige ledelse af sekretariatet sideløbende med sit normale arbejde. Finn var et helstøbt, helhjertet og særdeles aktivt FDA-menneske, hvis selskab jeg har nydt gennem de mange år såvel i den seriøse debat som i de mere fornøjelige hyggetimer, der er en vigtig del af enhver aktivitet, hvor mennesker er sammen. Vi er i FDA blevet fattigere uden Finn i vores inderkreds. Æret være Finns minde. Viggo Bækgaard

FDA var som et barn for Finn. Aldrig skete der noget i FDA, uden at Finn havde en mening derom. En mening, der hverken var negativ eller selvisk, men derimod velovervejet og, efter Finns overbevisning, til FDAs bedste. Få er de, der som Finn kunne brænde for en sag, og få er de, der som Finn var parat til at bruge så meget tid og så mange kræfter på sager, der trængte sig på. At region 8 er så velkørende, som den er, skyldes for en meget stor del den indsats, Finn ydede. Såvel i regionen som i HB, udvalgene og andre steder, hvor Finn deltog, formåede Finn på en positiv måde at fastholde det, der for ham var målet og tjente FDA bedst. Ingen sager fik lov til at svinde hen, men højst til at hvile i en periode, fordi andre sager trængte sig mere på. Havde man selv brug for en hjælpende hånd, var Finn altid den, der var parat til at give denne hånd, ligesom han gerne delte ud at sin viden om antennebranchens forhold. Æret være Finns minde. Kommunikationsudvalget

FDA-orientering 4/2001

For anden gang inden for få måneder er en fremtrædende FDA-leder afgået ved døden. Finn Wammen døde den 22. juli, uden forudgående varsel ramt af en blodprop. Da jeg fik meddelelsen, stod verden pludselig stille. Jeg tænker tilbage på de 13 år, jeg selv har været i FDAs ledelse. Det slog mig, at Finn altid havde været i FDA. Jeg greb det seneste FDA-orientering fra før min egen indtræden. Der toner Finn frem på "siden", som er et FDAudtryk for ledelsen i organisationen. Med Finns bortgang er der kun 3 tilbage. Finn var indbegrebet af regionsmennesket i FDA. Han argumenterede altid for det decentrale element uden nogensinde at glemme den styrke, FDA centralt udgør. Region 8 var hans basis, og han var dens formand til 1994 og igen fra 1997 til sin død. Region 8 har gennem hele FDAs levetid været den mest aktive region. Regionen, der har de bedst besøgte møder og den højeste grad af information indadtil såvel som udadtil. Finns demokratiopfattelse var gennemsyret af argumentets kraft kombi-

17


F DA - D E B AT

Synspunkter til FDAs strukturdebat Kære FDA kollegaer Jeg kommer her med et "bjerg" af synspunkter og struktur-ideer, som sikkert vil sikre roligere møder i region 8 og mere stilfærdige generalforsamlinger i FDA. Synspunkterne er ganske personlige og kan ikke henføres til antenneforeningen i Jyderup.

FDA-orientering 4/2001

FDAs nye formand

18

Det er et krav, at han eller hun skal vælges fra en antenneforening. Størrelsen er principielt underordnet, blot skal det ikke være en proforma forening på 2 medlemmer. Med minimum ca. 50 medlemmer skulle det være umuligt direkte at fuske på medlemstallet. Vælger man den "storsnudede løsning" og konstaterer, at der ikke i nogen antenneforenings bestyrelse er et kvalificeret emne, må vi ganske enkelt nedlægge FDA. Formanden vælges af generalforsamlingen for 5 år og kan genvælges én gang for yderligere 5 år. Formanden bør sikkert være lønnet for at være uafhængig af udefra påvirkninger. Er der råd til det? Generalforsamlingen skal bestemme formandens løn eller evt. honorar. Jeg forudser, at generalforsamlingen ikke vil acceptere en uafhængig FDA formand og vælger en svagere formand med et begrænset honorar. Lidt mere end "3 flasker vin". Formanden skal sikre, at direktøren ikke overskrider sine beføjelser og varetager antenneforeningernes interesser 100%. Formanden er hovedbestyrelsens "talerør". Formand og næstformand kan ikke komme fra samme antenneforeningsbestyrelse og heller ikke fra samme region.

FDAs nye næstformand Jeg forestiller mig, at den nye næstformand vælges af hovedbestyrelsen ud fra en idéliste på mindst 5 personer, som hver region udarbejder på regionens ordinære - eller en ekstraordinær general-

forsamling. Derved kan FDA undgå en uheldig sammensætning af to personer, som ikke kan samarbejde, og hovedbestyrelsens arbejde vil blive værdsat. Næstformanden skal aflønnes med et honorar. Næstformanden vælges for 5 år, 2 år forskudt i forhold til formanden. Første gang vil perioden blive 7 år. Næstformanden, der kan genvælges én gang for 5 år, skal også komme fra en ægte antenneforening på mere end ca. 50 medlemmer.

Direktøren Direktøren vælges og ansættes af hovedbestyrelsen for 5 år. Denne periode kan forlænges max. 5 gange à 5 år. Direktøren er FDAs ansigt udadtil, som i et moderne firma. Direktøren skal samarbejde om markante udtalelser og holdninger på FDAs vegne og være enig med hovedbestyrelsen. Ellers ingen "båndspålæggelse". Direktøren skal arbejde 100% i antenneforeningernes interesser og må ikke have formandskab i foreninger, som kan relateres til antenneforeningsbranchen. Det vil være tilladt at deltage i bestyrelsesarbejdet som "observatør" i udvalgte foreninger godkendt af hovedbestyrelsen. Direktøren får af hovedbestyrelsen hvert år pålagt en målsætning – arbejdsopgave. Denne skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling. Afvises målsætningen, er det op til hovedbestyrelsen at "drage konsekvensen". Den behøver ikke gå til direkte fyring af direktøren, men i fællesskab gennemgå generalforsamlingens utilfredshed og komme med en redegørelse på FDA online og i FDA-orientering. Får direktøren afvist sin målsætning 3 år i træk, skal HB frigøre direktøren fra sin stilling og finde et nyt emne. Direktøren må ikke være bestyrelsesmedlem af en antenneforening, men må naturligvis godt være tilsluttet et antenneanlæg.

Kassereren FDAs kasserer vælges i samme år som næstformanden, for 5 år. Kassereren kan genvælges max. 5 gange à 5 år. Det skal af FDAs årsregnskab fremgå, hvor meget hver person i FDA sammenhæng får af ydelser, honorarer og løn fra FDA.

Udvalgene Udvalg og ekspert-koncentrationer er udmærkede, men ofte kun markeret via formanden. Formændene i alle FDAs udvalg vælges for 5 år, men kan ikke genvælges. Der kan i særlige situationer, hvor det vil være meget uheldigt at skifte formand, gives dispensation fra generalforsamlingen til genvalg for 5 år. Den afgående formand kan med fordel fortsætte i udvalget. For at begrænse hovedbestyrelsens størrelse kunne generalforsamlingen vælge en fælles teknisk formand og en fælles "juridisk" formand. Disse to er repræsenteret i HB. Denne afgør i samråd med udvalgsformændene og udvalgene, hvordan opdelingen skal være og hvem der bliver underlagt hvem. De to udvalgsformænd vælges på generalforsamlingen for 5 år og kan genvælges én gang for 5 år. Der kan udbetales honorar.

Hovedbestyrelsen Består af formand, næstformand, direktør, kasserer, max. 4 regionsformænd, de 2 udvalgsformænd samt den ansvarshavende redaktør af FDA-orientering. Valget af repræsentanterne for regionerne og udvalgsformændene afklares regionerne og udvalgene imellem. Sjælland og Jylland skal altid være repræsenteret med mindst én hovedbestyrelsespost fra hvert område. Ved uenighed indstiller HB personerne, og ved efterfølgende uenighed afgør HB hvilke personer, som skal deltage i den kommende periode. Valgene er etårige og sker umiddelbart efter


Handlingsplan HB skal fremlægge en målsætning og handlingsplan, som skal godkendes af FDAs ordinære generalforsamling. Godkendes den ikke, er det mistillid til formanden. Formanden kan da vælge at indstille arbejdet eller begrunde hovedbestyrelsens arbejde sammen med den øvrige hovedbestyrelse. Opnår HB flere end 3 mistillidserklæringer på hinanden følgende generalforsamlinger, kan formanden ikke genvælges, når hans 5 års periode udløber. HB afgør, hvilke honorar, der skal udbetales til de enkelte bestyrelsesposter, som ikke er nævnt i dette idégrundlag. Faktiske relevante udgifter inkl. kørselsudgifter afregnes 100%. Computer mm. udlånes og vedligeholdes af FDA. HB afgør, hvem der er kvalificeret til en fri computer i FDA. Alle relevante FDA personer skal have deres egen e-mail, som skal ses hver dag. Ellers skal det tydeligt fremgå, at vedkommende person er forhindret og vender tilbage på en given dato. Hovedbestyrelsen og formanden skal samarbejde positivt sammen med direktøren og aldrig udadtil tilkendegive uenighed.

Regionerne Antallet af regioner er principielt underordnet og kan både forøges og indskrænkes, hvis det skønnes nødvendigt. Det er vigtigt, at flest mulige foreninger deltager i regionsmøderne for at debattere og seriøst udveksle og drøfte erfaringer. Valg af regionsbestyrelsen sker på regionens ordinære generalforsamling og alle valg er for 5 år. Genvalg kan ske

uden begrænsning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ønsker man i bestyrelsen en rokade indenfor valgperioden, afklares det alene i bestyrelsen. Føler et bestyrelsesmedlem sig forurettet, kan dette naturligvis behandles på det næstkommende regionsmøde, hvor alle regionens medlemmer kan deltage. De fremmødtes afgørelse kan ikke ændres. Regionerne sammensætter en liste med potentielle bestyrelsesmedlemmer fra alle regionens foreninger som en "suppleant-bank" på minimum 5 og max. 10 medlemmer. Disse skal indgå i hovedbestyrelsens "pluk-liste", hvis det bliver nødvendigt, herunder som suppleantliste. Alle regioner skal mindst to gange om året på dagsordenen have punktet "bordet rundt", hvor alle beretter om den lokale forenings gang. Det vil også være tilsigtet med et tvunget regionsmøde så tidligt, at det er muligt for regionen at fremsende fælles forslag til FDAs ordinære generalforsamling. Det er naturligvis også muligt at fremsende forslag fra den enkelte antenneforening eller helt individuelt, som jeg selv har praktiseret igennem snart mange år i region 8. Man kunne sætte et max. på 5 forslag. Vælger regionen kun at ville acceptere forslag, som er fremsendt via regionen, tror jeg FDA døden nærmer sig.

FDAs generalforsamling Måden, som FDA planlægger det store udstillingsshow og generalforsamlingen, på er udmærket. Det kræver en kæmpeindsats fra alle. Jeg mener dog, at det kun bør strække sig over to dage. Til gengæld bør det kun dreje sig om antenneforeningerne. Det er fint nok, at firmaerne og programleverandørerne har en udstilling, men hovedemnet er den enkelte antenneforening. Derfor kan det ikke hjælpe, at direktøren sælger antenneforeningernes sjæl og favoriserer leverandørerne.

Mogens Andersen på FDAs landsmøde sidste år

Det er os, antenneforeningerne, det drejer sig om. De andre skal nok komme alligevel! Det er en katastrofe, at vi gennem de sidste år oplever, at sælgerne og programudbyderne med stand på udstillingerne favoriseres, og at antenneforeningerne ved indkvarteringen flyttes langt fra Brædstrup. Denne skandale har jeg påpeget før, og dårlige undskyldninger som "leverandørhensyn" kan jeg ikke bruge. Jeg vil opfordre de foreningsmedlemmer, som vælger at deltage i generalforsamlingen, til at være engagerede og ikke "snorke" højlydt. I modsat fald er det næsten bedre, at de bliver væk. Vi kan naturligvis ikke være engageret alle mand, så kommer vi aldrig hjem, men prøv at forstå os, der somme tider siger et "par ord". Den kedelige valgprocedure vil blive forkortet en del, hvis man vælger 5 års valgperioder. Formandens beretning kan fortsat forelægges som i dag. Den kan også afløses af en konkret fremlæggelse af fakta samt et efterfølgende debatpunkt, hvor hovedbestyrelsen kommer med et ideoplæg. Målsætningerne fra direktøren og fra hovedbestyrelsen for året skal diskuteres, og der skal foretages afstemning. (fortsættes næste side)

FDA-orientering 4/2001

FDAs ordinære generalforsamling. Genvalg kan opnås max. 5 gange. Hovedbestyrelsen består herefter kun af 11 personer, som er FDAs udførende "magtcenter".

19


Fysisk Møde Dette for de særligt udvalgte skal bestå som en fælles FDA idébank med hovedbestyrelsen og ca. 20-25 personer udvalgt af bestyrelsen som deltagere. De udvalgte skal komme fra alle typer medlemsforeninger og regionsbestyrelserne. De mødes 1-2 gange om året eller efter behov.

FDAs fremtid Det er vanskeligt at spå om fremtiden. Hvis de mange sammenslutninger fortsætter, mister medlemmerne lokal indflydelse, dynamik og effektiv – og FDA afgår ved døden inden for en overskuelig årrække.

Lykkedes det FDA og antennebranchen at holde liv i de almindelige foreninger, vil FDA bestå, men ikke til evig tid. FDAs fremtid kan ligge i regnskabsog revisions-bistand til antenneforeningerne (og måske andre foreninger). Vælger FDA "floppet" en uafhængig indkøbsforening, er døden også inden for rækkevidde. FDA får dermed fjender overalt, og det ikke vil være nemt at overleve.

Et serviceorgan FDA skal efter min bedste overbevisning være et hjælpe- og serviceorgan for de danske antenneforeninger og sikre medlemmernes bedste.

FDAs til dato største, mest engagerede formand, Viggo Bækgaard, er en 200% FDA mand og skøn at diskutere med. Vi har sjældent forstået hinanden på talerstolen. Det har altid været en oplevelse for mig, men for tilhørere sikkert meget irriterende. Viggo, jeg tager helt klart "hatten af" for dig på den kommende generalforsamling i Brædstrup. Jeg tror, at FDA under din ledelse har nået maksimum antalsmæssigt tilsluttede antenneforeningsmedlemmer, men jeg håber, at jeg på det punkt tager fejl. Mogens Andersen Jyderup

Dyrere internet Både i USA og i Sverige er priserne på internet steget. AOL-Time Warner forhøjede 1. juli med $1,95 til $23,95 (300 kr.) pr. måned for opkobling til fast pris. Det begrundes med, at prisen har været uændret i tre år, og at priserne på internet ikke vedblivende kan holdes så langt nede. Telias svenske kabel-tv selskab Com.hem har forhøjet den

faste pris fra 200 til 299 sv. kr. pr. måned, mens ADSL abonnementer til fast pris er steget fra 250 til 375 kr. Hos det danske Telia-Stofa siger man, at man med flex-rate ikke har behov for at forhøje månedspriserne for internet via kabelmodem. Med flex-rate betales efter forbrug, men Com.hem med flat-rate har ens pris for alle abonnenter. ■

COMEGA® QP 2001 p r o f e s s i o n e l Q P S K / PA L s a t e l l i t m o d t a g e r

Markedets mindste Lavt strømforbrug - 12 Watt Indbygget softwarebaseret “CA-modul” Husk! - Den 3. september 2001 stopper Canal Digital udsendelsen af mange populære D2MACprogrammer - heriblandt Discovery, Animal Planet, TVDanmark1, CNN, Cartoon Network, FOX Kids og TCM. FDA-orientering 4/2001

Kilde: www.canaldigital.dk

20

Antennelageret Houmanns Allé 5 2400 KBH. NV

www.antennelageret.dk post@antennelageret.dk Tlf.: 38 10 96 38


Teknikaften i Region 8 Region 8 var en juniaften på besøg hos TDC på Borups Allé i København. Her er TDC Kabel-TVs hovedstation, hvorfra radio og tv signaler samt mange digitale tjenester sendes rundt i landet. Vi blev budt velkommen af Per Eksten. Efter en kort gennemgang af strukturen i Kabel-TV deltes vi op i 2 hold og invaderede derefter hovedstationen. Vi begyndte i kælderen, hvor alle kabler kommer ind og går ud i samfundet, vi så nødstrømsanlægget og på taget parabolfarmen med skærme i alle størrelser og retninger. Etagen derunder rummer satellitmodtagere og dekodere i så store mængder, at det kunne få en grossist i satellitudstyr til at dåne. Der stod rack i lange rækker overalt i rummet. Udstyr til Brians betalingsboksekamp stod klar. Der blev som bekendt ikke brug for det i denne omgang, men det bliver nok stående lidt endnu. Vi så også de computere, der forsyner Selectoren med film og spil. Det var meget imponerende at se ka-

belmonteringen med snorlige kabelføringer. Efter et besøg i fejlmeldings- og overvågningscenteret var TDC vært ved et lille traktement.

En snes medlemmer var mødt til dette interessante og lærerige arrangement, som desværre blev det sidste, Finn Wammen stod for. Henning Madsen

Et imponerende vue over København fra taget med de mange paraboler.

Kolding - model for Vejle? Artiklen i FDA-orientering nr. 3 "Stofa-afdeling i Kolding" kunne misforstås derhen, at Telia Stofa udfører ombygning og opgradering af samtlige kabelnet, der skal forsynes fra det overordnede net. Derfor skylder vi Dansk Kabel TV, Haugaard Jepsen, JCA, Jerlev Radio og Vonsild Radio & TV at præcisere, at Telia Stofa etablerer det overordnede fibernet til forsyning af de 25 an-

tenneforeninger med internet og telefoni. Men det er fortsat det enkelte anlægs installationsfirma, der varetager opgradering og etablering af returveje i det lokale net. "Der bliver udfærdiget en 3-partsaftale mellem Stofa, antenneforeningen og dennes installatør om driften af anlægget", oplyser Haugaard Jepsen. ■

Ve l k o m m e n t i l n y e m e d l e m m e r i F D A Reg. 3

Sjelborg Antennelaug

Erik F. Jershauge

Ådalsvej 289

5250 Odense SV

Reg. 6

Baunevangen - Hvidovreparken

Mogens Johansen

Præstemosen 49

2650 Hvidovre

Reg. 7

Grundejerforeningen Englerup Nord

Søren Olsen

Skovbrinken 31

4060 Kirke Såby

FDA-orientering 4/2001

Enigheden i antenneforeningerne i Kolding om et fælles overordnet forsyningsnet har sat skub i tanker om et lignende net i Vejle. "Der er allerede fiberkabler, som kan bruges som en del af grundlaget", siger formanden for Bredballe Antennelaug, Bjarne Christensen. Han håber, at det vil være muligt allerede i efteråret at samle antenneforeningerne om en drøftelse, hvori Vejle kommune bør indgå.

21


NOTER Ikke slut med analogt

Bredbånd

Deler satellit

I modsætning til, hvad man skulle tro, faldt salget af digitale kabelmodemer i USA i årets første kvartal, mens salget af analoge kabelmodem steg, ifølge en opgørelse fra analysefirmaet Cahner, som dog venter en stigning for digitale modemer i tredje kvartal.

Den svenske Industrifonden og investeringsselskabet Novestra har indskudt aktiekapital i Blokks AB, tidligere Hårdvarubolaget, i Lund som en hjælp til at udvikle hardware, der vil gøre det muligt at tilslutte al elektronik i hjemmet til dets bredbåndsforbindelse. Det første produkt skal være en set top-box til tv og video. De to indskydere får 44,4% af aktiekapitalen i Blokks.

Japans JSAT og PanAmSat i USA har bestilt en Boeing 601HP, der om halvandet år afløser Galaxy 9, der har tekniske problemer. De deler dens Ku-bånd, mens PanAmSat alene får C-båndet. JSAT vil eje Ku-licensen. PanAmSat har C-licensen til 127º vest over USA.

Regel smuldrer Selv om Fox Television (News Corp) med købet af 10 tv-stationer fra Chris Craft Industries nu ejer 41% af tv-stationerne i disses områder, bl.a. New York, har FCC (USA's telestyrelse) godkendt købet i erkendelse af, at grænsen på 35% næppe holder ved en forestående lovrevision.

Philips har modem-pine Philips søger en partner til sin produktion af set-top bokse. Den har påført koncernen et tab på $35 mio. Philips afslog for halvandet år siden at købe General Electrics fabrik for bokse. I stedet købte Motorola den for det dobbelte af, hvad Philips fandt var for høj en pris.

33 franske DTT-kanaler Frankrig får 33 tv-kanaler i det landsdækkende digitale terrestriske tv: 22 kommercielle, 8 public service og 3 lokale kanaler. France Television får 1 mia fr. til starten af tre nye kanaler: nyheder, regional tv og genudsendelser.

Lyspunkt EchoStar, der sender satellit-tv over USA, har fået sit første kvartalsregnskab med overskud – 6 år efter, at den første satellit begyndte at sende.

Fart på

FDA-orientering 4/2001

Videnskabsmænd ved Lucents Bell laboratorier hævder, at de har fundet den øvre grænse for hvor meget information der kan sendes gennem en enkelt lysleder. Det er 10 gange mere end hidtil antaget eller ca. 100 Tbit/sek (10 14 bit/ sek). Det svarer til 20 milliarder A4 sider hvert sekund, 2 milliarder samtidige telefonsamtaler eller ca. 20 millioner tvkanaler på en gang!

22

Satellit mod digitalt TV British Telecom vil formidle internet til mere afsides egne i Storbritannien via satellit i et modtræk mod internet via set top-boxe i kabelnet og i terrestriske digitalt tv.

Unødig beskyttelse De tyske kabelnets organisation VPRT kræver, at indskrænkningerne i sendetid for erotikkanaler og for skræk- og voldsfilm ophæves for de digitalt sendte kanalers vedkommende. VPRT mener, at de moderne kodningssystemer er så effektive, at børn og unge ikke uforvarende kan få lukket op for udsendelserne.

Fransk fremgang Franske kabelnet har passeret 3 mio. tilsluttede husstande af 10 mio. mulige. 550.000 har abonnement på digitalt sendt tv.

DSL-tv BSkyB har søgt tilladelse til at sende digitalt tv via DSL telefonforbindelser i Storbritannien.

K-World bliver europæisk Den digitale svenske tv-kanal K-World, der sender undervisningsprogrammer på det terrestriske net, og det schweiziske selskab Vivance, der sælger undervisning over internet mv., opretter det fælles selskab Vivance new education. Med en omsætning på ca. 200 mio. skr. i 11 lande vil det have 2% af markedet for e-learning i Europa.

EU-sag mod BSkyB EU vurderer nu, om en aftale, som Discovery og Disney indgik i 1998 med BSkyB, skal ophæves. Den forhindrer, at de to selskabers digitale kanaler nu kan komme på ITV’s konkurrerende digitale platform.

Italiensk fusion Fusionen af Italiens to store pay-perview platforme Stream og Telepiu er nu på plads. News Corp. ejer 25% efter at have købt Telecom Italia ud af Stream. Resten tilhører Vivendi Universal, men News Corp kan købe yderligere 25% indenfor tre år. De to selskaber har samlet mellem 2 og 3 mio. abonnenter og har begge givet store tab.

Paraboler som paddehatte Oveni en langvarig strid mellem bystyret i San Jose, midtpunktet i Silicon Valley, og AT&T om manglende udbygning af byens kabelnet med returveje, er der også strid om "det antikverede kabelnet" i det hele taget. For retten til kabelnettet skal AT&T betale 5% af indtægterne fra abonnenterne. Da nettet ikke er udbygget, mister byen en stor del af de afgifter, den har budgetteret med, og "paraboler skyder op som champions", som byrådsmedlem John Diquisto udtrykker det.

Selskabet får 250 ansatte med hovedkontor i Stockholm og Patrick Ståhle, KWorld, som administrerende direktør. Finansielt står bl.a. Investor AB og det britiske 3i bag de to selskaber, hvori der er investeret næsten 1 mia. kr. K-World, der også hjælper store firmaer med intern undervisning, producerer tv-undervisning i samarbejde med bl.a. højere svenske læreanstalter.


FDAs hovedbestyrelse Landsformand: Viggo Bækgaard Borups Allé 134 C, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 33 12 20 E-mail: Viggo_Bekgaard@ inform-bbs.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 75 53 89 74 E-mail: Curt@inform-bbs.dk

Ole Jacobsen Reg. 9 Kirsebærvej 12 4760 Vordingborg Tlf. + fax 55 37 24 30 E-mail: kvant@inform-bbs.dk

Næstformand: Pt. ubesat

Leo Beck Nielsen, Reg. 4 Terpagersvej 6 6760 Ribe Tlf. 75 42 21 93 E-mail:leonielsen@inform-bbs.dk

Jørn Almdal (form. Juridisk Udv.) Troldevænget 8 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 27 04 Fax 59 51 27 05 E-mail: almdal@inform-bbs.dk

Kasserer: Børge Kiilsholm, Reg. 5 Glentevænget 4, 5400 Bogense Tlf. 64 81 22 88. Fax 64 81 39 78 E-mail: Kiilsholm@inform-bbs.dk

Erik Wagner, Reg. 5 Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@get2net.dk

S. Bak Christensen (form. Udlandsudv.) Røn Allé 26 4690 Haslev Tlf. + fax 56 31 19 65 E-mail: zigurd@worldonline.dk

Sekretær: Asta Fog Larsen Zentavej 18, 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92 Fax 98 31 59 92 E-mail: asta@ inform-bbs.dk Leif Dyrmose, Reg. 1 Vendelparken 36 9381 Sulsted Tlf. 98 26 01 83 E-mail: dyrmose@ inform-bbs.dk

Martin Christensen, Reg. 6 Damparken 34, st.v. 2610 Rødovre Tlf. 36 70 17 66

Frits Brantzen (form. Teknisk Udv.) Ikærvej 11, Glattrup 7130 Juelsminde Tlf. 75 68 55 06 E-mail: brantzen@mail.dk

Leif Johansen, Reg. 7 Grønningen 19 4040 Jyllinge Tlf. 46 73 37 64 E-mail: leif@ljohans.com

Niels Buus (form. Kommunikationsudv.) Låsbygade 85, 1. 6000 Kolding Tlf. 75 52 68 14 E-mail: nabu@kolding.dk

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post 7.tele.dk

Jørgen Pedersen, Reg. 8 Liljevænget 1 4173 Fjenneslev Tlf. 57 80 91 66 E-mail: fajp@inform-bbs.dk

Jytte Palmus (form. Uddan.udv.) Vesterløkken 5 8660 Skanderborg Tlf. + fax 86 52 41 06 E-mail: jp@afoshs.dk Mogens Lorentsen (Redaktør og form. for Redaktionsudvalget)

Juridisk udv.: Hanne Grøn Østerløkken 6, Vrold 8660 Skanderborg Tlf. 86 52 47 70

Øvrige udvalgsmedlemmer (Formanden se hovedbestyrelsen) Teknisk udv.: Udlandsudv.: Redaktionsudv.: Uddannelsesudv.: Niels Aage Jensen Hvide Hus 16, 6580 Vamdrup Tlf. 21 21 21 01 Henning H. Madsen Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 Tage Lauritsen Agerstien 14, Tune 4000 Roskilde Tlf. 46 13 79 46 E-mail: tage@inform-bbs.dk

Mogens Lorentsen Fresiavej 9 9800 Hjørring Tlf. 98 92 39 15

Asta Fog Larsen, Zentavej 18 9260 Gistrup Tlf. 98 31 44 92

Bent Larsen Dreyersvej 59 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 15 Fax 75 50 79 10 E-mail: bentlarsen@get2net.dk

Kasper Svendsen Fjordvang 29 6000 Koling Tlf. 75 52 19 32 E-mail: kasper2u@post2.tele.dk

Kommu.udv.: Jørgen Pedersen Liljevænget 1 4173 Fjenneslev Tlf. 57 80 91 66 E-mail: fajp@inform-bbs.dk Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@get2net.dk Jytte Palmus Vesterløkken 5 8660 Skanderborg Tlf. + fax 86 52 41 06 E-mail: jp@afoshs.dk

Medlem af kontaktudv.: Bent Vanggaard Kærsangervej 1, 9800 Hjørring Tlf. 98 92 27 48 E-mail: Beva@inform-bbs.dk

Regionsbestyrelser

Leif Dyrmose (form.) Stig Leerbeck (kass.) Helmuth Kroer (sekr.) Jens Åge Thomsen Kjeld Jensen Region 2: Århus og Viborg amter tlf. 86 54 09 55 Hans Carstensen (form.) Bent Larsen (næstf.) Jytte Palmus Jørn Bollinger (sekr.) Flemming Knudsen

Region 3: Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom. tlf. 75 53 89 74 Curt Andersen (form.) Svend Erik Madsen (næstf.) Jens S. Møller Niels Aage Jensen Knud Tandrup Leif Traberg Sven Møller Andersen Region 4: Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 75 42 21 93 Leo Beck Nielsen (form.) Jørgen Kirkmand Michael O’Halloran

Region 5: Fyns amt, tlf. 65 96 46 47 Erik Wagner (form.) Niels Jørgen NaundrupJensen (næstfor.) Børge Kiilsholm (sekr.) Per K. Rasmussen Bent Aabjerg Nielsen Region 6: Københavns amt og Kbhavns og Frederiksberg kom. og Bornholms amt tlf. 36 70 17 66 Martin Christensen (form.) Peter Colmorten (sekr.) Preben Christensen (kass.)

Region 7: Frederiksborg og Roskilde amter tlf. 46 73 37 64 Leif Johansen (form.) Kai Nielsen (næstform.) Poul-Erik Jensen (kass.) Region 8: Vestsjællands amt tlf. 57 80 91 66 Jørgen Pedersen (form.) Flemming Røen Henning H. Madsen Henrik Christiansen Niels Jørgen Trælle

Region 9: Storstrøms amt, tlf. 55 37 24 30 Ole Jacobsen (form.) Leif Jensen (kass.) Carsten Petersen (næstf.)

FDA-orientering 4/2001

Region 1: SANA, Nordjyllands amt tlf. 98 26 01 83

23


Arrowhead er det bedste valg for danske selvstændige, antenneforeninger, der ønsker en rigtig bredbåndsløsning Bredbåndsinternet gennem fællesantenneanlægget til de rigtige priser

Kontakt os på tlf 33 70 50 50 eller www.arrowhead.dk og hør mere om mulighederne

Rigtigt bredbånd til antenneforeninger i n f o @ a r r o w h e a d . d k

-

K ø b m a g e r g a d e

2 6 E

-

1 1 5 0

K ø b e n h a v n

K

-

3 3

7 0

5 0

5 0

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2001-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2001-4  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded