Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 6 december 2017

ORIENTERING

Per Vers leverede rap underholdning fyldt med branchens fagudtryk LÆS OGSÅ:

■ Konference, Messe og

■ Goddag og farvel til

■ Velkommen til et

Landsmøde i FDA

hovedbestyrelsesmedlemmer

nyt medlem i FDA


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 8. december 2017. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 6: 22. november 2017 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Årets FDA Messe, konference og Landsmøde var velbesøgt og deltagerne fik tre uforglemmelige dage med faglige indlæg, besøg på udstillingen med leverandører til antenneanlæggene samt hyggeligt socialt samvær før, under efter dagsprogrammet. Fredag aften havde FDA hyret Per Vers til at fortolke FDAs mange fagudtryk. Han tog udfordringen op og anvendte de mange udtryk fra den “nørdede” antenneverden til at sammensætte til rim og rap. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2017: kr. 1.185,EU-abonnement 2017: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 6: Fredag d. 8. december 2017. Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Adgangsvejen til DR´s indhold skal ikke påvirke prisen Thomas Bak Landsformand

Alle danske forbrugere har en berettiget forventning om at betalingen for DRs indhold og tjenester ikke skal afhænge af den enkeltes valg af adgangsvej, nu har Folketinget muligheden for at indfri denne forventning. FDA har gennem mange, mange år ihærdigt hævdet det synspunkt, at adgangsvejen alene ikke bør påvirke prisen for indholdet fra DRs mange kanaler og tjenester. I ’gamle dage’ kaldte vi det dobbelt-betaling, fordi, vi betragter det som netop det. En ekstrabetaling for disse public-servicekanaler og tjenester i øvrigt ene og alene baseret på den valgte modtageteknik. Problemet er vokset Det, som i bakspejlet næsten synes som i ”gode” gamle dage, at værende urimeligt, er siden kun blevet værre. Det skyldes i høj grad den teknologiske udvikling og FDA har derfor et hovedønske til politikerne op til den kommende medieaftale: GØR betalingen for DRs mange kanaler og tjenester ENS FOR ALLE! Politikerne bør sikre, at alle danskere kan tilgå indholdet i DRs kanaler og digitale tjenester ALENE mod at betale den til enhver tid gældende medielicens. Det bør som noget helt naturligt gælde, uanset hvilken teknisk adgangsvej den enkelte husstand eller borger vælger at benytte sig af. Det kan politikerne sikre ved at pålægge DR, at foretage alle nødvendige og tilstrækkelige ophavsretlige betalinger for at tilgang til materialet kan ses gennem enhver teknisk adgangsvej. Det skal gælde uanset om den enkelte husstand vælger at tilgå DRs kanaler gennem en antenne på taget, via det lokale antenneanlægs brede tv-pakke-udbud eller gennem samme anlægs højhastighedsinternetforbindelse. Sådan er det ikke i dag – desværre. MEN det er måske en af de mest sikre måder for politikerne på samme tid at styrke dansk indholdsproduktion fremadrettet og fastholde det brede folkelige engagement og ejerskab i den helt afgørende digitale infrastruktur bredt i hele landet. De danske antenneanlæg har gennem de seneste mere end 40 år bidraget ak- fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017


FDAINDHOLD

4 En ildsjæl takker af 6 God opbakning og god stemning i gode omgivelser 12 Ny landsformand i FDA 14 Ny næstformand

6 En god FDA Messe og Konference

15 Nye bestyrelsesmedlemmer 16 Solid indsats i ledelsen af FDA 18 Skal vi sælge vores antenneanlæg? 22 Vindere i konkurrence 24 Advokatens bord: Systemskifte... 25

Branchenyt: Ny programchef Kulturdebatter skal bidrage til medieudspil Velkommen til nyt medlem i FDA

12 Goddag og farvel... FDA Orientering ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

FDASEKRETARIAT Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. +45 59 96 17 07 Mobil +45 26 16 00 71 Mail sbs@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 06 Mail anne-mette@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. +45 59 96 17 05 Mail mie@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 18 Mail svend@fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2

Anlæggene bidrager fortsat meget gerne

Det skete anden gang, da DR2 med rimelighed kunne etableres som en licensfinansieret satellitkanal, der uden de mange antenneanlæg i realiteten ikke ville have kunnet forsvares politisk.

Gennem antenneanlæggene formidles en meget betydelig pengestrøm fra forbrugerne til dansk indhold. Det er mest tydeligt i betalingerne til Verdens TV i form af retransmissionsbetalingerne, MEN faktisk så fylder flowet af abonnementsbetalinger til de kommercielle kanaler reelt langt mere. Det vi nu beder om er, at politikerne sikrer, at de forbrugere, som vælger denne vej at tilgå DRs indhold og tjenester, ikke længere skal belastes af ekstrabetalinger for disse ydelser fra vores fælles DR.

Men med en så stor udbredelse af antenneanlæg var der en distribution til mindst 60 procent af alle husstande. Siden er det sket i en hel masse andre tilfælde; DK4 – de mange kanaler i TV 2-familien, i TV3-familien, Kanal4, Kanal5 og jeg har sikkert overset nogen.

Hvis ikke det sker, så er der en betydelig risiko for at anlæggenes mange tilslutninger forlader tv-universet og i stedet tilgår DR gennem internet-stikket i stedet for gennem antennestikket. DET kunne vi som anlæg dybest set være lige glade med – for vi har det

tivt til at sikre et bredt udbud af danskproduceret kvalitetsindhold i tv. Det skete første gang meget tydeligt, da de mange anlæg i 1988 sikrede, at det helt nye TV 2 fra dag et var tilgængelig helt uden besvær i omkring 60 procent af alle danske husstande.

4

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

ikke som en kommerciel forretning at levere tv til medlemmerne. MEN det er vi ikke, fordi vi kerer os meget om at der også i fremtiden vil være et attraktivt danskproduceret og DANSKSPROGET tv-udbud. Det bidrager anlæggene gerne til i fremtiden, som vi har gjort det i nu mere end 40 år, MEN det vil være nødvendigt at politikerne hjælper os med fair og lige vilkår – hverken mere eller mindre. God jul og godt nytår.


Ny Landsformand i FDA På landsmødet søndag den 5. november valgte de fremmødte repræsentanter fra antenneanlæggene ny landsformand til at afløse Kai Nielsen Kris Vetter FDA redaktør

Den nye Landsformand hedder Thomas Bak og han er til daglig formand for Antenneforeningen Blåbærhaven i Kokkedal, som ligger ud til Øresund mellem Helsingør og København. Ønsker at gøre en forskel Thomas Bak går ind til opgaven med respekt, men også med ønsket om at gøre en forskel. Han har en mission om at skabe et FDA, som favner alle antenneanlæg, der har interesse i fællesskabet og som ønsker et fælles talerør og dermed gennemslagskraft i forhold til branchen, herunder de politiske beslutningstagere i Folketinget. - Nu skal jeg selvfølgelig lige sætte mig grundigt ind i opgaverne og disses omfang, ligesom jeg skal have en snak med medarbejderne på sekretariatet. Mit ønske er også at besøge så mange af vore medlemmer rundt i landet som muligt, siger Thomas Bak.

I forbindelse med valghandlingen på FDAs landsmøde præsenterede Thomas Bak sine visioner for et endnu stærkere og fremsynet FDA

Vi skal i arbejdstøjet og tiltrække endnu flere medlemmer, så FDA kan blive endnu stærkere med hensyn til gennemslagskraft overfor blandt andet det politiske organ

siger den nyvalgte formand i FDA, Thomas Bak Nielsen

- FDA er efter min mening et nødvendigt talerør til det politiske niveau, men kun ved at optrappe denne indsats og få endnu mere indflydelse, kan vi tiltrække nye medlemmer, siger han.

- Kun ved at kende antenneanlæggenes behov for ydelser kan vi målrette vore “produkter” og sikre fastholdelse og udbygning i forhold til medlemskredsen, fastslår han.

Så formanden vil i arbejdstøjet for at skabe et attraktivt fællesskab for alle antenneanlæg, som tilbyder lige netop de ydelser og produkter, som antenneanlæggene efterspørger.

Sammen er vi stærke Som den nyvalgte formand fremhæver er forhandlingsstyrken alt andet end lige større, når mange antenneanlæg går sammen. Derfor vil han arbejde for, FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

sammen med medlemmerne, at man får udvalgt 5-10 strategiske leverandører, som man gennem forhandling kan få lavet gode konstruktive aftaler med, til gavn for helheden og alle medlemmerne. - Derfor ser jeg frem til, at komme rundt i landet og besøge de mange aktive antenneanlæg/foreninger og få en snak om ønsker og krav til foreningen. For kun ved, at FDA giver værdi for medlemmerne, kan vi fastholde og udbygge medlemsskaren til gavn for det enkelte medlem og ikke mindst vores fælles forening, FDA, siger han. - Nu skal vi i arbejdstøjet og brande os, så vi får flere medlemmer, det glæder jeg mig til, siger han slutteligt.

5


FDAORIENTERING

God opbakning og god stemning FDA Konference, Messe og Landsmøde blev i år igen afholdt i Kolding og gæsterne og udstillerne havde nogle gode dage Kris Vetter Redaktør Foto: Vmarketing

Den nyligt overståede Konference, Messe og Landsmøde i FDA-regi var i forandringens tegn. Det paradigmeskifte som vi igennem de sidste to år har omtalt her i tidsskriftet, træder rigtig i karakter nu. Fokus hos antenneanlæggene er at tilpasse strukturen og ”produkterne” til en stigende gruppe af kunder/medlemmer, som ønsker højhastighedsinternet og ”mindre” tv-pakker. Alle kvadratmeter blev taget i brug Selvom nogle måske vil antyde, at pladsen i forbindelse med udstillingen var begrænset? Så er det måske lige netop det, der gør at messen og konferencerne hænger så godt sammen og man føler en nærhed og samhørighed, samt intimitet mellem de faglige indlæg og selv udstillingen. Imellem de faglige indlæg kan man hurtigt gå ind i udstillingsområdet og få en faglig og kollegial snak med udstillere og leverandører. Det giver en virkelig god interaktion parterne imellem. Ligesom udstillerne får maksimalt udbytte af deres tilstedeværelse. Medarbejderne hos Scandic i Kolding gjorde et stort stykke arbejde for at vi 6

følte os godt tilpas og en hurtig rundspørge viser en høj tilfredshed både med fortæring og generel service. Placeringen lige ved motorvejen er også et plus for de deltagere, der kommer langvejs fra. Ping pong Erfaringsudveksling bestyrelserne og foreningerne imellem er vigtig i en tid, hvor nye forbruger- og medlemskrav stiller store krav til både bestyrelse og det tekniske personale. Vi kan lære af hinanden og gennem faglig og social debat “flytter” vi os. Også den gode debat med leverandørerne om de udfordringer, der er i dagligdagen, under afslappede forhold og i hyggelige omgivelser giver livgivende inspiration til hverdagens udfordringer.

Herefter overlod han podiet til Jørgen Ramskov fra Radio24syv. Jørgen Ramskov er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv. Radio24syv er en folkelig radio. Medierne har i stigende grad delt os op i segmenter i de senere år. Noget var for de unge, og noget var for de gamle. Noget var for mænd, og noget var for kvinder. Men vi tror ikke på den tankegang. Der er ingen grund til at dømme folk ude af en given kulturel sammenhæng, fordi de går med seler eller spiser økologisk mad.

FDA Messen åbnede fredag den 3. november kl. 10.00, med kaffe og morgenbuffet fra kl. 9-10.00. Landsformand Kai Nielsen bød velkommen. - Jeg håber alle vil tage beriget fra disse tre dage med afsluttende Landsmøde søndag, hvor vi som bekendt skal have valgt en ny Landsformand. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde gennem de sidste to år, sagde Kai Nielsen og ønskede alle en god konference og messe. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

Jørgen Ramskov fra Radio24syv


i gode omgivelser - Ønsket med Radio24 syv er, at Radio24syv skal være nyskabende og involverende med fokus på at give substans, skarp kant og perspektiv til nyhedsbille-

- Her spiller Dansk Folkeparti, ikke mindst om de kan blive enige med de øvrige blå partier, en stor rolle, sagde han i sit indlæg.

skal pengene til tv-produktion komme fra, når “ Hvor Google og Facebook står for 75 procent af væksten på marketing?

spurgte tv- og medieekspert Jørgen Ramskov fra Radio24syv

det og til debat- og kultur-stoffet og en moderne, dynamisk og mangfoldig public service-station, der har en ambition om at redefinere oplevelsen af taleradio, sagde Jørgen Ramskov.

Ifølge eksperten er ønsket et bredt og stabilt medieforlig, hvorfor man også gerne vil have Socialdemokratiet med i forliget. Det giver det bedste fundament for fremtiden.

- Fremtiden er spændende om end udfordrende på mange parametre. Man kan næsten sige, at når vi taler tvseening taler vi nu om dem over og under 40 år, velvidende at vi anvender medier meget forskelligt i forskellige aldersgrupper, sagde han.

Licensen er det store samtaleemne. Vi kender tv-licensen som måden vi opkræver afgift på, men i dag er denne form for opkrævning ikke en brugbar model, da man som bekendt kan se tv på en hel række andre platforme.

De tre vigtigste punkter som politikerne fokuserer på, i en ny kommende medaftale er: - Licensen skal ned - DR skal fokusere mere på public service og flere partier ønsker at skære ned i DRs omfang - TV 2 skal sælges

- Jeg tror personligt på, at licensen forsvinder og det tror jeg der er bred politisk enighed om, sagde Jørgen Ramskov. Så faldt talen på udfordringerne omkring TV 2. Dansk Folkeparti er for en privatisering, mens Socialdemokratiet er imod, selv FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

om de for nylig har åbnet op for, at de godt kan tolerere en delvis privatisering, bare TV 2s majoritet skal være på danske hænder. Bekymringen er fortsat, at vi skal have dansk produceret indhold. Udfordringen er, hvordan vi i fremtiden skal få finansieret produktionen af kvalitetsindhold. - Google og Facebook sidder på 75 procent af væksten, når vi taler om reklamer, så ingen tvivl om, at det kendte tv-medie er presset af disse nye aktører, sagde han. Vi afventer nu ministerens udspil til et kommende medieforlig i januar-februar 2018 og forventningen er et forlig i majjuni 2018, ifølge Jørgen Ramskov. - Mit forsigtige bud på en-to vigtige hovedpunkter i aftalen er, at licensen fremover skal opkræves som en særskat, eventuelt som en del af finansloven, sagde han og fortsatte: - Jeg tror DR skæres ned økonomisk med 10-20 procent, som nok er det realistiske alle partierne vil gå med til. Spændende paneldebat Herefter var der lagt op til paneldebat med emnet “Branchens ønsker til den kommende medieaftale”. En debat som bekendt allerede er i fuld 7


FDAORIENTERING

gang på diverse medier og “kampen om pengene” er intens. Det gælder den kommende medieaftale som løber fra 2019-2022, så meget står på spil i branchen. Deltagere var: Henriette Marienlund, DR - Rasmus Mariegaard, Discovery Stig Møller Christensen, TV 2 - Peter From, CanalDigital - Sune Nabe Frederiksen, Stofa - Jacob Hedebrink, CopyDan - Jørgen Stensgaard, Waoo - Søren Birksø Sørensen, FDA. Moderator var Jørgen Ramskov, Radio24syv. Medieaftalen har betydning for os alle, ikke mindst de danske antenneanlæg, så ingen tvivl om at panedeltagerne godt ved hvad der er på spil. Desværre indløb der på dagen et afbud fra Christian Morgan, TDC, pga. sygdom. Deltagerne kom hver især med et lille reklameindslag og deres individuelle syn på fremtiden, som åbning til debatten, styret af Jørgen Ramskov. Diskussionen blev intens og retorikken hård (også med god deltagelse fra tilhørerne), da diskussionen kom til at handle om Copydanafgifter og fremtidens finansiering af kunstnernes betaling. - Kunne man med fordel favorisere danske leverandører/producenter af dansk produceret indhold, så vi på den måde sikrer mængden af dansk producerede kvalitets udsendelser fortsat spiller en rolle i fremtiden, spurgte Jacob Hedebrink, Copydan. - Måske skal vi ligefrem tilbyde eksklusivitet på dansk produceret indhold, så det ikke længere er tilgængeligt for alle, sagde Jacob Hedebrink. - Udfordringen er jo, at dansk produ8

ceret indhold ligger tilgængeligt kvit og frit alle steder, vel at mærke uden beregning, supplerede Søren Birksø Sørensen. - Ja det er en udfordring for os, at kunstnerne ikke bliver honoreret, hvis DR lægger indhold på nettet, sagde Jacob Hedebrink. Henriette Marienlund fra DR kunne fra sin stol kun støtte op om, at det nuværende system er under pres. - DRs opgave er jo at levere kvalitetsindhold til alle danskere, og hvis vi ikke ”leverer”, tager de udenlandske distributører jo over, sagde hun. - Så kunne man jo med fordel fra DRs side lade de danske distributører varetage opgaven, supplerede/spurgte Jørgen Ramskov provokerende. Henriette Marienlund fik uden tvivl tanker med hjem i bagagen til bearbejdelse i DRs interne rækker, både fra panelet og tilhørerne i salen. En meget livlig og konstruktiv debat, hvor både DR og TV 2s fremtid, retransmissionsafgifterne og Copydan Verdens TV-afregningen stod for skud. Men ingen tvivl om, at både panelet og tilhørerne fik gode input til den fortsatte debat, ikke mindst omkring finansieringen af fremtidigt indhold. Tid til at besøge udstillingen Så var der dømt messetid og frokost. Mange benyttede den udvidede frokostpause til at besøge det spændende udstillingsområde og få en god snak med leverandører og eksperter fra tv- og mediebranchen. Om eftermiddagen var der fuldt program i konferencelokale A og B med sideløbende konferencer. Så kunne man FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

selv vælge de emner, der interesser mest. Netop mangfoldigheden i de faglige indlæg afstemt efter antenneanlæggenes egne ønsker om indhold, er med til at tiltrække publikum og skabe en god debat og dialog og forhåbentlig give tilhørerne stof med hjem i bagagen. Fredag aften var der stor middag i selskab med alle udstillerne med forrygende underholdning ved Per Vers. Han gav et virkelig godt show, målrettet de mange faglige termer som antenneanlæggene arbejder med, alt sammen på en meget humoristisk og rammende måde, med netop den kant, som Per Vers er kendt for. Han rappede over ord fra salen (eks. intermodulationsbegrænselsesudbinding!), det fik virkelig Per på prøve, da det ikke er ord han normalt sætter på vers! Meget sjovt indslag, som fik hele salen med. Lørdag for fuld udblæsning Lørdag startede vi igen med fælles velkomst ved Landsformand Kai Nielsen, hvorefter han overlod ordet til Gert Svendsen fra Millenium.

Gert Svendsen, Millenium


Han er mest kendt for Det audiovisuelle SmartHome, som han havde et indlæg for FDA med i 2015. I denne session kom Gert rundt om fremtidens medieplatforme. - Det velkendte tv er ikke hvad det har været. Det byder på flere og endnu bedre pixels, end hvad vi er vant til, det går på nettet og svarer igen, når vi taler til det og er en del af fremtidens smarthome, sagde Gert i sin indledning. - Til OL i Japan i 2020 vil TV-udsendelserne blive sendt i 8K. Det er besluttet, og når japanerne sætter sig noget for, så lykkes det, sagde Gert. Ingen tvivl om, at megen af den teknologiske udvikling kommer fra netop Japan, da de huser de helt store virksomheder indenfor udvikling af ny teknologi eks. til tv-produktion. Denne forpligtelse tages alvorligt, hvorfor japanerne, ifølge Gert bliver, klar til 2020. Da der i virkeligheden er meget få producenter af skærmpaneler, handler det naturligvis om at få mest muligt ud af dem, hvorfor udviklingen hele tiden går mod endnu bedre farve- og billedgengivelse. - Når det kommer til lydgengivelse, er det dejligt at kunne konstatere at danske B&O fortsat kan være med, hvorfor jeg gerne vil opfordre tilhørerne til at tjekke nyeste tv fra dem ud, hvis man vel at mærke går efter en sublim lydgengivelse, sagde Gert i sit indlæg. Endnu en gang et godt indlæg, som fik tilhørerne med langt omkring i nye teknologiske landvindinger. Så var der frokost og igen rig lejlighed til at besøge standene i messearealet fra kl. 11.30-14.00. Eftermiddagen var endnu engang med spændende, sideløbende indlæg i konferencelokale A og B. Kl. 15.00-16.00 var det konkurrencetid og afsluttende messe. Mange lagde vejen forbi og deltog i konkurrencerne på standene. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

9


FDAORIENTERING Ny formand og nye personer i hovedbestyrelsen Søndag var der traditionen tro Landsmøde for FDA-medlemmer i henhold til udsendte dagsorden. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Senest otte uger før indkaldes antenneanlæggene og den geografiske placering afgøres af landsmødet og fastsættes af hovedbestyrelsen, men afholdes typisk samme sted som Konference og Messe af logistikmæssige og praktiske årsager. - Som jeg nævnte allerede ved min tiltrædelse som formand for to år siden, ønskede jeg kun at sidde perioden ud. Derfor er det mig en glæde, at der er opstillet to gode kandidater til valget som ny formand for FDA. - Jeg vil gerne takke såvel medarbejdere i sekretariatet, som Hovedbestyr-elsen og alle andre samarbejdspartnere gennem de sidste to år for et godt og loyalt samarbejde, sagde den afgående Landsformand Kai Nielsen. - Vel mødt til et Landsmøde i FDAs tegn, hvor vi sammen skal kigge fremad og udvikle og styrke samarbejdet og de mange spændende opgaver, som et samlet FDA står overfor i fremtiden, sagde Kai Nielsen opfordrende. Det har været et travlt og spændende år, hvor sekretariatsleder Søren Birksø Sørensen bl.a. har afholdt møde med kulturministeren. Det vidner om, at FDA har betydning for de politiske beslutninger og at vi bliver taget alvorligt på det landspolitiske niveau. Det er godt og vigtigt signal, at vi sidder med og giver vores besyv til fremtidige politiske tiltag. - Vi har nedlagt regionerne, ikke for at nedprioritere det vigtige arbejde lokalt, men simpelthen fordi aktivitetsniveauet i mange tilfælde er for lavt. Det betyder ikke, at arbejdet lokalt er stoppet, derimod er målet at styrke indsatsen lokalt, koordineret fra FDA og derved øge aktiviteterne med en bedre styring, således I får mere ud af det. Det er målet og jeg ved, at sekretariatet med Søren i spidsen gerne tager imod gode forslag til lokale aktiviteter, så bare kom med jeres forslag, opfordrede han slutteligt. I forbindelse med beretningen blev de afgående regionsbestyrelsesmedlemmer alle hyldet for deres indsats i de nu nedlagte regioner, og samtlige fik to flasker vin af FDA. Listen over de mange gode folk kommer her: Morten Doktor, Bolignet-Aarhus Birgit Kaa, Fjerritslev Antenneforening Lone Jacobsen, AB Gudenå Randers - Afd. 21 Henning Lyk, Skagen Antennelaug Jørgen Thodberg, Sulsted Antenneforening Jens Møller, Vonge Antenneforening Flemming Borg, Agerskov Vest Antenneforening Peder Pedersen, Grundet Antenneforening Sven Møller Andersen, Ågård-Gravens Antenneforening Freddy Chr. Olesen, Grundet Antenneforening Michael O’Halloran, Toftlund Bynet Jørgen Madsen, Korup Antennelaug Erik Wagner, Morud Antenneforening 10

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017


Keld Elkrog Larsen, NAL Medienet Jørgen Fogtmann, Nørre Alslev Net Frans Larsen, Herlufmagle-Gelsted Antennelaug Peter Lyngby, Dalby Antennelaug af 1973 Sjak Christiansen, Antenneforeningen Præstegårdens Udstykning Arne Rohde, Dalby Antennelaug af 1973 Jeanette Vindelev, Fuglebjerg Net John Sørensen, Nyborg Antennelaug Sekretariatslederen fortalte om møde med Kulturministeren Søren Birksø Sørensen fremhævede ligeledes mødet med Kulturministeren, som et positivt gennembrud for FDA. - Det bekræfter den betydning FDA har på vegne af antenneanlæggene, sagde Søren i sin beretning. - Vi tager det meget positivt, at vi bliver inviteret til dialog om fremtidens udfordringer for de danske antenneanlæg, siger Søren. Som alle ved ønsker FDA platformsneutrale løsninger for alle med lige tilgang og adgang for alle også økonomisk og det var blandt andet et af emnerne som blev fremlagt for ministeren. Da FDAs kontingent skulle fastlægges, havde FDAs hovedbestyrelse lagt op til en videreførelse af kontingentet fra 2017.

Et afholdt FDA Forum i oktober 2017 havde arbejdet med forskellige forslag for FDAs kontingentstruktur, og var nået frem til et forslag om en kontingentstruktur, hvor de større anlæg ikke betaler kontingent for flere end 5000 af deres tilslutninger. Det betyder, at intet anlæg skal betale mere end 60.600 kr. i kontingent om året, eller 5.050 kr. om måneden i fremtiden. FDA Forum-forslaget blev officielt stillet som ændringsforslag til hovedbestyrelsens eksisterende forslag af Frederiksholm Net. Det er både håbet og forventningen, at denne ændring betyder at nogen af de store anlæg, som aktuelt ikke er en del af fællesskabet i FDA, nu vil blive det. Mange på valg i år Som det tidligere er omtalt, så skulle der jo vælges ny landsformand for FDA på dette landsmøde. Samtidig skulle der, grundet vedtægtsændringer besluttet på det ekstraordinære landsmøde i august, vælges 3 hovedbestyrelsesmedlemmer i år. Flere af de siddende hovedbestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg og takkede af efter mange års tro tjeneste for FDA. FDAs landsmøde valgte Thomas Bak, Antenneforeningen Blåbærhaven, til at stå i spidsen for FDAs arbejde i de kommende to år som ny landsformand. I hovedbestyrelsen får han følgeskab

af Peter Dam, Frederiksholm Net og Carl-Erik Madsen, AFIK, som nyvalgte og Preben Pedersen, Yderholm Antenneforening, som blev genvalgt. Bjarke Pejtersen, Bolignet-Aarhus, Per Theisen, Korup Antennelaug og Vera Dahl Olesen, Mou Antenneforening var ikke på valg i år. Hovedbestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og i forretningsudvalget sidder herefter Thomas Bak, Bjarke Pejtersen og Per Theisen. Bjarke Pejtersen udtrådte i ugen efter FDAs landsmøde af FDAs hovedbestyrelse, da han udtrådte af BolignetAarhus’ bestyrelse. Derfor er Per Theisen ny næstformand for FDA og Peter Lyngby, formand for Dalby Antennelaug af 1973, er indtrådt i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen konstituerede sig herefter på ny og valgte Carl-Erik Madsen, AFIK, som det 3. medlem af forretningsudvalg og 2. næstformand. TAK til mange, som har ydet en stor indsats for FDA FDA og landsmødet takkede slutteligt Curt Andersen, AFIK, Karsten Høgh, Aabybro Antennelaug og Kai Nielsen, Eriksminde Medienet for deres tid og engagement i FDA (se side 16-17).

Et velbesøgt Landsmøde i Kolding dannede rammen om et FDA, hvor medlemmerne ønsker fremdrift og fremgang både for landsforeningen og de mange antenneanlæg, ligesom man håber på mange nye medlemmer det kommende år.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

11


FDAORIENTERING

En ildsjæl takker af Kris Vetter Redaktør

Bjarke Pejtersens FDA-karriere startede i 2013, da han blev valgt ind i den daværende Region 2. På Landsmødet i 2014 blev han valgt ind i FDAs hovedbestyrelse. Ingen havde nok forventet, at Bjarke nu skulle stoppe i FDA, men søndag den 12. november sluttede karrieren. Han trak sig fra Bolignet-Aarhus’ bestyrelse, og af den konsekvens måtte han forlade FDA, da der ikke var mulighed for dispensation. Begge bestyrelser er forladt helt stille og roligt, uden drama og personfnidder. Det er vigtigt for Bjarke at betone. Mange højdepunkter At han hurtigt blev valgt som formand for Region 2 og året efter også blev valgt direkte ind som næstformand i FDA var noget af en bedrift, for et ubeskrevet ”blad”, som Bjarke var på daværende tidspunkt. Men Bjarke udførte et stort arbejde og i 2016, hvor han blev genvalgt som næstformand uden modkandidater. Især skal han takkes for det store arbejde (sammen med sekretariatet) omkring flytningen af FDA Messen fra Århus til Kolding. Han har også været en vigtig spiller på den politiske og strategiske scene, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af markedsundersøgelse omkring SEs opkøb af Stofa, hvor Bjarke og Allan Jusjong blev indbudt til møde i konkurrencestyrelsen for at begrunde FDAs svar. Han har også været en aktiv mødeleder ved diverse arrangementer, herunder Roadshows, konferencer mm. Også dirigentroller ude i antenneanlæggene ved deres årlige generalforsamlinger er det blevet til. - Der fik man for alvor syn for sagen, for hvordan det går/gik i de lokale foreninger, siger Bjarke til FDA Orientering. I overgangsperioden, hvor FDA stod uden sekretariatschef, har Bjarke også været på plads og påtog sig opgaver, som bl.a. omfattede indgåelse af samarbejdsaftaler og møder med Copydan og daglig sparring med sekretariatet. - Og ellers har jeg vel nok været ham, der altid har stillet de trælse spørgsmål, som folk egentlig ikke gider høre, da de så skal tage stilling til de mere udfordrende og komplekse ting, siger Bjarke adspurgt. Tak til en ildsjæl, som har gjort et stort stykke arbejde for FDA og foreningens medlemmer og held og lykke i fremtiden. 12

Bjarke Pejtersen vil blive savnet med sit humør og gåpåmod i FDA Bjarke fortæller til FDA Orientering at han altid kan kontaktes via FDAs sekretariat.

- din nye servicepartner Vi har sammenlagt mere end 30 års erfaring med Kabel TV. Service på Kabel TV net, Fibernet og Internet. Vi servicerer allerede net på Fyn og i Jylland. Kontakt os for en uforpligtende snak om Jeres muligheder.

tlf. 44 40 15 20 info@acianet.dk www.acia.dk

Pantheradmin Partner · Kronback Tracers Partner

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017


TV 2 TAKKER FOR EN GOD FDA MESSE NU NÆRMER JULEN SIG, SÅ HUSK IKKE AT GÅ GLIP AF ÅRETS STORE JULEKALENDER ”TINKAS JULEEVENTYR” OG KVINDEHÅNDBOLD I DECEMBER

VM HÅNDBOLD


FDAORIENTERING

Ny næstformand i FDA Per Theisen, forretningsfører i Korup Antennelaug, er ny næstformand i FDA Kris Vetter FDA redaktør

Bjarke Pejtersen udtrådte i ugen efter FDAs landsmøde af FDAs hovedbestyrelse, da han udtrådte af BolignetAarhus’ bestyrelse, hvilket betød at Per Theisen er ny næstformand. Per bor i Korup, en forstad til Odense, med sin kone Tina og deres to piger, Lærke og Mille. Han blev i 2007 valgt ind i Korup Antennelaugs’ bestyrelse, da flere af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ikke havde lyst til bestyrelsesarbejde længere. Den 1.10.2017 startede han som forretningsfører i Korup Antennelaug. Arbejdsområderne er mangeartede, blandt andet servicering af medlemmerne, når det gælder problemer med tv og internet.

- I løbet af det sidste år har vi arbejdet intenst med at kunne servicere vores medlemmer bedre, end de store selskaber gør. Der skulle en forøget indsats til, hvorfor jeg tiltrådte stillingen som forretningsfører i Korup Antennelaug den 1.10.2017, siger Per. Per blev valgt ind i FDAs hovedbestyrelsen efter Peter Winkel stoppede, og har det sidste år været med i forretningsudvalget. - Det kom som en stor overraskelse, da jeg erfarede at Bjarke Pejtersen ikke mere var en del af Bolignet-Aarhus’ bestyrelse. Jeg har haft et godt samarbejde med Bjarke og vil gerne ønske ham held og lykke i hans videre færd, siger Per Theisen. - Jeg ser frem til det nye forretningsudvalg med vores nye landsformand Thomas Bak og Carl Erik Madsen

Per Theisen er ny næstformand i FDA som 2. næstformand, og glæder mig til samarbejdet med de folkevalgte og medarbejderne på sekretariatet, siger han slutteligt.

?

Skal jeres antenneanlæg have

ny hjemmeside

- Vi har mange års erfaring i opbygning af hjemmesider - Vi producerer og bygger op i eget CMS system via JOOMLA - Din garanti for et system som er nemt at vedligeholde og opdatere - Sikkerheden er i top, da vi (efter jeres ønske) opdaterer til nyeste version løbende - Du kan vælge selv at lægge tekster mv. på eller vi gør det - I får en hjemmeside som fungerer og som hele tiden er up to date.

eanlæg Vi ønsker vore kunder/de danske antenn en glædelig jul og et godt nytår...

14

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


Nye bestyrelsesmedlemmer i HB

Peter Lyngby

Carl-Erik Madsen

Peter har sit FDA-mæssige afsæt i Dalby Antenneforening, hvor han har været med siden 1988. De seneste ca. 20 år som formand. Han har sin antennemæssige baggrund som tekniker, så han selv bygget en lang række anlæg, herunder eksempelvis Dragør Byanlæg. Peter Lyngby, der er 67 år, har tidligere siddet i HB – det var i det meste af 2013, hvor han dengang afløste Lene Kristensen.

Carl-Erik er næstformand i AFIK, hvor han har været med i bestyrelsen siden dannelsen af denne sammenlægning af en lang række af antenneanlæggene i Kolding. Han kom fra det anlæg som hed Fireren. AFIK ligger i forlængelse af ASIK, som er sammenslutning af antenneanlæg i Kolding, hvor der oprindeligt var ca. 20 selvstændige anlæg. Til dagligt arbejder han hos Energinet, som stærkstrømsingeniør.

Nyvalgt til hovedbestyrelsen Formand for Frederiksholm Net stillede også op til landsformandsvalget Kris Vetter FDA redaktør

Der var to kandidater til kampen om posten som Landsformand i FDA og Peter Dam stillede op. Han blev ikke valgt, men blev indstillet til at træde ind i hovedbestyrelsen. Han takkede ja til opgaven og forsamlingen valgte ham til hovedbestyrelsen. Ønsker mere branding af FDA Peter er formand for Frederiksholm Net, beliggende i Københavns Sydhavn. Et område i udvikling, som leverer primært til lejeboliger. Det kræver aktiv branding, da der ofte er tale om studerende og ældre, hvor pengene ofte er små.

- Jeg mener FDA skal gøre endnu mere for at brande sig og tænker at et fælles logo er oplagt, siger han. - I mange år har jeg været aktiv i min egen forening og i FDA, og der har altid været drøftelser om vi nu får nok for pengene som medlemmer. Sparring, jura og forsikringer er stærke “produkter” på hylden, som jeg mener FDA skal markedsføre meget kraftigere overfor potentielle nye medlemmer. Der skal være value for money, siger han. Også på den politiske scene ønsker han FDA mere fremme i debatten. - FDA skal være det upolitiske organ, som citeres og bliver hørt i meFDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

Peter Dam Frederiksholm Net blev valgt til hovedbestyrelsen i FDA. diedebatten. Jeg kender styrkerne og svaghederne i FDA, så jeg håber jeg kan bidrage til at forcere de områder, vi er stærke på også i fremtiden, konkluderer han slutteligt. 15


FDAORIENTERING

Solid indsats i ledelsen af FDA Med dette års landsmøde sagde FDA farvel til rigtig mange års erfaring og solid indsats i sin ledelse i hovedbestyrelsen Søren Birksø Sørensen FDA Sekretariatschef

Tre af de mest erfarne HB-medlemmer havde besluttet ikke at søge genvalg. Kai Nielsen takkede af som landsformand og forlod dermed arbejdet i FDA. Kai har været mere aktiv end de fleste. En række tillidsposter i FDA, i DAFO og i BOXdanmark, foruden de mange år som formand hjemme i Eriksminde Medienet og pladsen i ASOMs bestyrelse. Kai kom ind i FDA i foråret 2001, hvor han blev valgt til bestyrelsen i Region 7. I 2006 indtræder han første gang i Hovedbestyrelsen, hvor han har sæde frem til slutningen af 2011. I 2015 vender han tilbage nu på den post som Landsformand, han planmæssigt forlod ved det ordinære landsmøde i år. Kai har gennem rigtig mange år taget kampen for at sikre tilslutningerne i de brugerejede anlæg så gode vilkår og priser som muligt. Ikke kun i arbejdet i FDA, men i høj grad også gennem indsatsen i bestyrelsessammenhænge, i såvel DAFO, som i BOXdanmark og nu hvor han stadig tager en tørn i bestyrelsen i ASOM. Tak til Curt Andersen og Karsten Høgh Curt Andersen og Karsten Høgh har gennem mere end en halv menneskealder kørt parløb i FDAs ledelse. Curt kom som den første af de to ind i HB i foråret 1996 og der har han så haft plads lige siden. Curt har således oplevet hele 5 forskellige landsformænd sidde for bordenden. Karsten Høgh kom ind i hovedbestyrelsen et års tid efter Curt og har lige siden haft sæde i enten bestyrelsen i Region

Curt Andersen 16

Kai Nielsen 1 – som oprindeligt også hed SANA, Sammenslutningen af Antenneanlæg i Nordjyllands Amt, eller i HB. Karsten har været valgt både af regionen og af landsmødet, og i flere perioder har Karsten haft sæde i Forretningsudvalget. Det har på alle måder været en stor fornøjelse at arbejde sammen med de to. Karsten blev medlem af Aabybro Antennelaug i 1978 og fejrer således snart 40 års ubrudt arbejde som frivilligt bestyrelsesmedlem i antenneforeningen, hvor Karsten inden udløb af 1. kvartal af 2018, endnu engang er på valg til bestyrelsen i antenneforeningen i hjembyen. Karsten har altid været aktiv fortaler for én landsforening i Danmark, siden etableringen af FDA i 1983. Karsten har virket i FDAs Regionen 1, i de første mange år og han indtrådte i FDAs hovedbestyrelse i 2004, efter at Asta Fogh trak sig ud. Han blev en del af FDAs forretningsudvalg i en turbulent tid, hvor Karsten taknemmeligt lod sig afløse af Preben, som da tilbød at udføre det store og tidskrævende FU-arbejde uden at modtage honorar for de mange timer i FDAs øverste ledelse. Karsten har i år besluttet at stoppe i FDAs hovedbestyrelse for at give en ny generation aktive FDAere, mulighed for, at føre en af Danmarks vigtigste forbrugerorganisationer - FDA - videre mod det fremtidige spændende foreningsarbejde, hvor de lokale antenneforeninger er under stadig større pres fra kommercielle udbydere. En fremtid, hvor lokale antenneforeninger kæmper for at

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017


bevare medlemmernes værdifulde forsyningsanlæg for foreningernes mange, mange medlemmer og tilslutninger. Den proces kommer til at kræve nye tankesæt og sikkert også en tilbagevenden til antenneforeningernes oprindelige formål: ”At gøre det bedste for foreningernes medlemmer” – Det bliver svært, fordi det ikke altid er det som udbyderne helst vil overbevise deres kunder - som er foreningernes medlemmer, - om.

Tænd for Nabolandskanalerne Den mørke årstid er over os, og hvad kunne være hyggeligere end at tænde for fjernsynet og nyde det gode selskab fra nogle af verdens bedste public service-kanaler? Svensk, norsk og tysk tv giver dig høj kvalitet indenfor alle genrer. Det gælder også december måneds juleeventyr og historiske dramaer, der kan ses med danske undertekster. NABOLANDSKANALERNE.DK

Foto: Top: NRK. SVT/Frøken Frimanns krig. ARD/Die Puppenspieler

Skudsmål fra Karsten til fremtiden Karsten forudser massevis af nye og spændende udfordringer i de danske signalforsyningsanlægs bestyrelser i fremtiden. Foreningerne skal sikkert og målbevidst fortsat bevare, forsvare og forøge medlemmernes værdier. De lokale foreninger og deres interesseorganisation FDA, skal huske at medlemmerne af forsyningsanlæggenes infrastruktur er den oprindelige værdi og den fælles investering, som foreningerne bygger på og som har den høje værdi for medlemmerne. Og som bestyrelserne i foreningerne altid skal fortælle medlemmerne, at deres solidariske forsyningsanlæg skal have! Foreningens infrastruktur kan let sælges til en professionel netværksejer, der gerne betaler 2-3 års overskud per foreningsmedlem for, at få direkte adgang til at sælge deres produkter til det som udbyderne ser som kunderne i foreningskartoteket, de penge som foreningerne tilbydes, de penge tjenes hurtigt ind igen når først konkurrencen fra foreningen forsvinder. I stedet skal bestyrelserne og FDA forklare at foreningens medlemmer på langt sigt, skal bevare det forsyningsnet, som i mange år er moderniseret og rettidigt, fulgt med udviklingen, på antenneforeningens hænder. Den selvstændige forening kan sagtens give foreningernes medlemmer adgang til de bedste og billigste forsyningsforbindelser i Danmark netop som en frivillig og brugerejet forening. Det er aldrig for sent at give op, så vent med at tage den, for medlemmerne ultimative og irreversible, beslutning!! Karsten gi’r ikke op! Han trækker sig tilbage, men han lover at holde et vågent øje med den spændende udvikling, som 40 års deltagelse i teknik og politik har givet ham indblik i!

FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

Frøken Frimans krig MANDAG D. 25/12 KL. 21.00 PÅ SVT1 DRAMA

SÆSON 4. 1:3

DANSKE UNDERTEKSTER

Die Puppenspieler ONSDAG D. 27/12 KL. 20.15 PÅ ARD DRAMA

AFSNIT 1:2

DANSKE UNDERTEKSTER

Karsten Høgh FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

17


FDAORIENTERING

Skal vi sælge vores antenneanlæg? Med denne overskrift bragte FDA i maj måned 1995 en artikel Søren Birksø Sørensen FDAs sekretariatschef

Vi vælger at genoptrykke den i modificeret form nu her i 2017, fordi de basale problemstillinger fortsat er lige så aktuelle, som for nu mere end 10 år siden. Det handler fortsat om BRUGEREJET! Både helt konkret, i forbindelse med et eventuelt salg/overdragelse til en kommerciel ejer, men også mere indirekte i forbindelse med (meget) lange aftaler i forbindelse med eksempelvis opgraderinger til docsis 3.1. Som ansvarlig ledelse bør I altid i det mindste have to konkurrerende alternativer på bordet, når store beslutninger skal træffes, det gælder hvad enten der er tale om prisen på en større opgradering eller tilsvarende betydelig investering. Hvis I opgiver brugernes direkte ejerskab til jeres lokale bredbånds infrastruktur, så er det en endelig beslutning, som ikke vil kunne gøres ugjort siden hen. Som beskrevet dengang Folketinget gennemfører med al sandsynlighed en række liberaliseringer på teleområdet. En af de planlagte ændringer er, at det nu bliver muligt for private virksomheder at eje og drive antenneanlæg. Det betyder at virksomheder nu kan etablere eller opkøbe antenneanlæg og drive disse som en egentlig forretning op kommercielle vilkår. Dette betyder med stor sikkerhed at nogle virksomheder vil forsøge sig på dette marked. Måske ikke så meget fordi den traditionelle drift af et antenneanlæg med fordeling af radio og tv-signaler i sig selv kan kaste en masse penge af sig. Men mere fordi den øgede adgang til at udnytte antenneanlæggenes kapacitet på blandt andet returvejen åbner for en hel 18

række nye tjenester, som man må forventes at kunne skabe en betydelig omsætning. Med andre ord bliver der mulighed for at skabe en forretning i antenneanlæggene, fordi det nu bliver muligt at bruge disse til blandt andet datatransmission (lokale internet), alarmtjenester, telefoni, videoon-demand mv. Disse nye muligheder byder på store udfordringer for antenneanlæggene og på noget, der med rette kan opleves som problemer, der skal løses. Men altså også på store muligheder. Nogle af de private aktører på markedet har allerede antydet over for nogle antenneanlæg, at der kommer tilbud om at købe eller overtage anlægget. På den måde slipper bestyrelserne for alt besværet (momsregnskaber, investering i forbedringer mv.) og samtidig giver disse aktører udtryk for, at netop de kan sikre såvel den tekniske som de økonomiske side af sagen. Og det lyder alt sammen besnærende ihvertfald for en umiddelbar og ureflekteret betragtning. Men der er et men Hvis en antenneforening får tilbudt at sælge mod betaling betyder det, at den som ønsker at købe forventer at kunne tjene sin investering hjem igen med et overskud til sig selv. Men hvis han kan tjene penge på at drive antenneanlægget, er der noget der tyder på, at det kan antenneforeningen også? Og jo højere pris der bydes, jo flere penge forventer køberen at kunne tjene? Men det der handles er ikke kun nogle kabler og en hovedstation, det er først FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

og fremmest ad gangen til en række kunder. For køberen har naturligvis ikke planer om at grave kablerne op og tage dem med et andet sted hen. Nej køberene ønsker at tjene sine penge på de forbrugere, som er medlem af antenneforeningen. Det er der naturligvis ikke noget galt i, men som forening bør man overveje, om man ikke brude tjene pengene selv? Jeg har dermed ikke sagt, at der ikke kan være tilfælde, hvor det kan være fornuftigt at sælge sit antenneanlæg. Men jeg vil opfordre meget til, at man tænker sig utrolig godt om, før man går så vidt, at man sælger til den første den bedste køber. Rådfør jer med FDA før i gør noget så dramatisk som at overdrage jeres antenneanlæg til andre. Det at sælge sit antenneanlæg svarer ganske godt til at sælge sin bil til den lokale taxa-vognmand med den klausul, at man skal blive ved med at køre i sin tidligere bil. Men da taxa-vognmanden skal have de penge hjem igen, som du har fået for din bil, installerer vognmanden et taxameter i bilen, så du nu fremover skal betale det taxametret står på, når du skal ud at køre. Med denne lille reminder ønsker jeg alle en god jul og et godt nytår og på gensyn i jeres eget fagtidsskrift FDA Orientering.


Vindere i konkurrence Eltel var igen i år repræsenteret på FDA messen i Kolding Karina Ørtenblad Projektkoordinator Eltel

I de første dage af november var Eltel for anden gang med på FDA Messen i Kolding. Der deltog medarbejdere fra Eltels kontorer både i Jylland, på Fyn og Sjælland, så man var bredt repræsenteret. Der var stor interesse for Eltels mange ydelser og services på messen, og det blev til mange interessante diskussioner og positive samtaler, med både nye og eksisterende kunder, i løbet af de to dage messen varede. Eltel havde lige som sidste år lavet en konkurrence på standen og sørget for, at der var lagt en konkurrenceflyer i alle de besøgenes officielle FDA konferencetasker.

- Det betød, at rigtig mange lagde vejen forbi standen for at få en god snak og at vi selvfølgelig fik nogle glade vindere, siger projektkoordinator Karina Ørtenblad.

Nu er det så tid til at følge op på de mange nye og spændende kontakter, der blev skabt.

4 gode råd til moderne antenneanlæg 1. Glem ikke det passive netværk Det skaber store omkostninger til udskiftning og vedligeholdelse, ikke at gøre det rigtigt første gang.

2. Sørg for den rigtige afslutning i hjemmet Du skal vælge en løsning som er fleksibel i forhold til skiftende frevenser, eksempelvis vores PIO.

3. Tag ejerskab over hjemmenetværket Kunden kan selv afhjælpe problemer med sit hjemmenetværk. Hjælpen findes via www.homeconnect.me

DKT_FDA_180x130_nov_17_lay2.indd 1

4. Få løst problemerne med Wi-Fi i hjemmet 50% af danskere har problermer med Wi-Fi. Men der er en løsning. Se mere på www.wave2.dk

27/11/2017 13.47

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

19


ADVOKATENSBORD

Systemskifte... Benny Jensen Advokat

Vanen tro skal jeg indlede denne sidste klumme i året med at takke for nogle gode drøftelser med medlemmerne på FDAs messestand i forbindelse med Landsmødet i november. En særlig tak skal lyde til delegationen fra Filskov, der var så venlige at kigge forbi og takke for min indsats i en sag, jeg påtog mig for dem i forbindelse med Landsmødet i 2016. Også en tak til HB og sekretariatet for opmærksomheden på standen i anledning af min fødselsdag den 16. oktober – det var en fin gestus! Overskriften på denne klumme sigter ikke de nyligt overståede valghandlinger i forbindelse med Landsmødet 2017, men til en nyligt indkommet sag fra en antenneforening, der ikke er medlem af FDA. Foreningen skiftede mellem 3. og 4. kvartal i år deres regnskabs- og opkrævningssystem, hvilket bl.a. indebar, at hvor man hidtil havde sendt opkrævningerne ”Til beboeren”, blev opkrævningerne nu sendt til opkrævningsadresserne med angivelse af navnet på den person, man mente beboede adressen. I den konkrete sag har foreningen indhentet oplysningen om beboerens navn via Krak, men ak… - oplysningen viste sig efterfølgende at være forkert, idet den refererede til ejeren af udlejningsadressen og ikke til den lejer, der rent faktisk boede på denne. Lejeren modtog således i de første tre kvartaler af 2017 opkrævninger, der var stilet til ”Beboeren”, og disse er blevet betalt, men for fjerde kvartal modtog han et brev fra foreningen, der var stilet til en person, han ikke kendte, og det brev åbnede han – efter det oplyste i hvert fald – ikke. Brevet indeholdt selvfølgelig – som den kvikke læser for længst har regnet 20

ud – foreningens opkrævning for fjerde kvartal, som i sagens natur herefter ikke blev betalt. Kort tid efter forfaldsdatoen lukkede foreningen for signalet til lejemålet. Det fremgår af foreningens takstblad, at gebyret for en genåbning udgør 1.500 kr. Dette beløb mener lejeren imidlertid ikke han er forpligtet til at betale for at generhverve signalet, eftersom det er hans opfattelse, at den manglende betaling udelukkende kan tilskrives foreningens fejlagtige adressering i forbindelse med fremsendelsen af opkrævningen. De fleste af os er nok opdraget til, at man ikke åbner post, der er stilet til andre end os selv, men kan denne udmærkede leveregel også bære en undskyldning for ikke at betale sine regninger rettidigt, og dermed fritage lejeren for genåbningsgebyret? Nok ikke, hvis vi holder os til den kolde, klare jura. Pengeskyld er såkaldt ”bringeskyld”, og det indebærer i store træk, at hvis man er – eller burde være – klar over, at man nok skylder en person eller en virksomhed nogle penge, har man en forpligtelse til aktivt at medvirke til betalingen af denne skyld, - også selvom man ikke har fået tilsendt en regning eller et girokort.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

For ganske nylig var jeg selv i den samme situation, hvor jeg ikke havde modtaget opkrævning på min lovpligtige advokatansvarsforsikring. Velvidende at det kan gøre temmelig nas, hvis Advokatsamfundet finder ud af, at denne helt centrale betingelse for drift af advokatvirksomhed ikke er på plads, kontaktede jeg selvfølgelig forsikringsselskabet og bad om regningen. Helt så tung en motivationsgrad har næppe været til stede for modparten i den aktuelle sag, men princippet er det samme, - også selvom regningen ikke er afsendt eller er gået galt i posten. Om der kommer en egentlig retssag ud af problemstillingen ved jeg endnu ikke. Sammenholdt med omkostningerne ved en proces, er 1.500 kr. absolut ikke værd at føre sag om, men om modpartens advokat har den samme opfattelse, ved jeg ikke. Eftersom det er temmelig afgørende for modparten at have adgang til internettet (han er jurastuderende!), sigtes der foreløbig på en midlertidig løsning, hvor han med forbehold betaler for genåbningen. Herefter må han og hans advokat vurdere, om de vil slås om de 1.500 kr. under inddragelse af præcis de samme betragtninger om procesøkonomi. God Jul & Godt Nytår


BRANCHENYT

Ny programchef Discovery hyrer ny programchef fra produktionsselskab Kris Vetter Redaktør Kilde og foto: Discovery.

Kreativ konsulent, producent og udvikler Katrine Herforth (tidligere ansat ved Pipeline Production) får ledelsesansvaret for Discoverys redaktører, og bliver en del af programledelsen under programdirektør Anne Garlichs med virkning fra 1. februar. - Katrine er en ekstremt erfaren og vellidt leder inden for tvbranchen. Hun er den helt rette profil til at lede vores arbejde med at bygge videre på den positive udvikling, som både Kanal 4 og Kanal 5 er i, sammen med resten af programledelsen, der består af udviklingschef Thomas Kahr og programplanchef Jesper Haahr, udtaler Anne Garlichs, programdirektør i Discovery Networks. Hos Pipeline Production (en fusion mellem Sand TV og Immergut), arbejder Katrine Herforth i dag som kreativ konsulent, producent og udvikler. Tidligere har hun arbejdet for Monday, TV 2, Warner Bros. og TV3.

Hun ser frem til jobbet og glæder sig til at være med på holdet omkring udvikling af den gode programstrategi, som Kanal 4 og Kanal 5 allerede har lagt. Især fintuning af programporteføljen på de to kanaler ligger hende på sinde.

Hos Discovery Networks får hun ledelsesansvaret for Discoverys redaktører og bliver en del af programledelsen under Anne Garlichs.

- Og så bliver det en stor fornøjelse at arbejde sammen med det skarpe hold af redaktører og selvfølgelig produktionsmiljøet, siger Katrine Herforth slutteligt.

Kulturdebatter skal bidrage til medieudspil Mette Bock inviterer til en række kulturdebatter der sammen med forårets inspirationstur på medieområdet skal de bidrage til medieudspil, der præsenteres i januar Kris Vetter Redaktør Kilde: Jyllands Posten

Kulturminister Mette Bock havde tidligere i år en kampagne med navnet “Antennerne Ude”. Ønsket var at tage temperaturen på danskernes ønsker til fremtidens medielandskab. Nu har hun så indledt en række kulturdebatter under titlen “Kulturministerens Krydsild”, hvor hun med udgangspunkt i forskellige temaer inden for en række kulturområder vil gå i dialog med lokale borgere og kulturpersonligheder. Disse input skal i sidste ende munde ud i et medieudspil, som Mette Bock efter planen fremlægger i januar, og et udspil om den statslige museumsstøtte, som præsenteres senere på foråret. Det sker for at skabe et optimalt grundlag for det kommende medieudspil.

Ministeren er godt klar over, at udspillene formentlig vil skabe en masse debat og uenighed, men jo grundigere forarbejde jo bedre beslutning er udgangspunktet. 6 personer stiller spørgsmål Blandt andet DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn vil gerne vide, hvordan ministeren har tænkt sig af inddrage konklusionerne fra Mandag Morgens rapport “Globaliseringen af den danske mediebranche” i et kommende medieforlig. Til det spørgsmål svarer Mette Bock, at en af de mest bekymrende hovedkonklusioner i rapporten er, at rigtig mange annonce- og abonnementsindtægter ryger ud af landet til internationale aktører såsom Facebook og Google. Hun siger at problemet er stort men at det skal løses i EUregi. Men hun er åben for, at kigger på skattereglerne i Danmark for at se, om man kan sørge for, at pengene ikke kun strømmer ud af Danmark. Men også tilbage igen.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

21


BRANCHENYT

Fodbold og kager sælger Fodboldlandskamp giver Kanal 5 endnu en førsteplads Kris Vetter Redaktør Kilde: Kantar Gallup

De danske fodboldherrers sejr over Irland sendte ikke bare Danmark videre til VM i fodbold, men også Discoverys Kanal 5 direkte ind som et af de mest sete programmer i den pågældende uge. Det resulterede også i seerrekord for Discovery Networks’ Kanal 5, der viste kampen. Hele 1,28 mio. danskere så i gennemsnit med under den danske sejr

på 5-1, mens rekorden blev sat i anden halvleg, hvor knap 1,5 mio. seere så med. Det var også nok til en førsteplads på den ugentlige top 20 over mest sete tv-programmer, som Kantar Gallup står bag. På andenpladsen finder vi DRs evigt populære “Den store bagedyst”, hvor 1,08 mio. seere fulgte med onsdag aften, mens tredjepladsen bliver besat af

afgørelsen på ugens “Vild med dans” på TV 2 med 1,07 mio. seere. Top fem bliver rundet af med DRs dramaserie “Herrens veje”. Serien samlede 759.000 seere søndag aften. Ligesom Kommunalvalget naturligvis fandt vej til Top 20. Gintberg på kanten - kommunalvalg, der blev vist torsdag aften på DR1 formåede at tiltrække 558.000 seere. Seerne brugte flest timer på tirsdagens landskamp med hele 2,1 mio. seertimer.

Velkommen til nyt medlem i FDA Efter flere års fravær kan man nu igen sige velkommen til Ishøj Fællesantenne som medlem i FDA Kris Vetter Redaktør

Ishøj Byråd oprettede Ishøj Fællesantenne med det formål at drive fællesantenneanlæg for modtagning af danske og udenlandske radiofoni og fjernsynsprogrammer, tillige med andre beslægtede teletjenester. Geografiske er der tale om alle ejendomme i Ishøj Kommune med tilslutningsmulighed til det nuværende og eventuelt fremtidige kabelnet tilhørende Ishøj Fællesantenne, samt ejendomme i nabokommuner, som efter forhandling tilsluttes Ishøj Fællesantenne. Ishøj Kommune ejer Ishøj Fællesantenne, men det er en ekstern leverandør, der driver det. Driften sker på baggrund af vedtægterne for Ishøj Fællesantenne, som er besluttet af byrådet. Det er den eksterne leverandør, som varetager al administration, drift, service, moderniseringsarbejde m.v.

Forening i udvikling - nu med gigabredbånd i 2017-18 Ishøj Byråd har lyttet til et stort ønske hos medlemmerne af Ishøj Fællesantenne. Via en høring i februar 2017 blev det besluttet, at alle der bor i Ishøj nu får mulighed for at prioritere kravene til de leverandører, som skal levere indhold, men som ikke skal stå for driften af antenneanlægget. Den seneste aftale med YouSee om drift, service og levering af indhold gav eneret til brug af antennenettet, men den aftale udløb den 31. maj dette år. Det er årsagen til, at det nu var muligt at lukke op for 1-2 leverandører mere, der fremover kan leje sig ind hos den leverandør, der skal stå for driften af antenneanlægget. Som medlem af Ishøj Fællesantenne vil man her i 2017-2018 få opgraderet sin forbindelse til gigabredbånd.

Ishøj Fællesantenne nu og i fremtiden Antal leverandører af tv, internet og IP-telefoni Grundpakken Leveringsafgift Forpligtet til at købe tv for at kunne købe internet Konkurrence om kunderne Digitalt signal Driftsaftale

Idag 1 Obligatorisk Obligatorisk én afgift Ja Ingen Ja 8 år

Internet op til

300/60 Mbit

22

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

Der var tre tilbudsgivere i starten: Stofa, YouSee og Kabelplus. Stofa faldt fra undervejs og til sidst stod valget mellem YouSee og Kabelplus. Kableplus vandt ordren og overtog den 1. juni 2017 ansvaret for at drive, ombygge og tilbyde indhold på Ishøj Fællesantenne. Søndag den 30. april 2017 åbnede Kabelplus en butik i Ishøj Bycenter, hvor medlemmer af Ishøj Fællesantenne kan bestille produkter og få hjælp. Målet med forretningen i nærområdet er at give personlig betjening lokalt. - Det er vigtigt for os at være lokalt forankret. Det skal være nemt for vores kunder at få hjælp, og vi vil gerne være en del af lokalsamfundet, siger Kenneth Christensen, direktør i Kabelplus.

Senest i slutningen af 2017 2-3 Valgfri På tværs af 2-3 leverandører Nej Ja Ja 4 år Senest i slutningen af 2018 1000/1000 Mbit


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

2. næstformand Carl Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Bestyrelsesmedlem Peter Lyngby Tlf. 22 28 45 84 formand@dal1973.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@ yderholm.net

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pedam@frederiksholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk FDAs Teknisk udvalg Kontakt fda@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Carl-Erik Madsen cem@fda.dk Preben Pedersen formand@yderholm.net

Cable Europe Thomas Bak tb@fda.dk Per Theisen per@fda.dk Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

DE TIDLIGERE REGIONSBESTYRELSER ■ REGION I:

Morten Doktor Vera Dahl Olesen Birgit Kaa Lone Jakobsen Henning Lyk Jørgen Thodberg

■ REGION II:

Curt Andersen, Jens Møller Flemming Borg Peder Pedersen Sven Møller Andersen Freddy Chr. Olesen, Michael O´Halloran

■ REGION III:

Per Theisen, Jørgen Madsen Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION IV:

Jørgen Fogtmann Frans Larsen, Preben Pedersen Peter Lyngby Sjak Christiansen Arne Rohde Jeanette Vindelev Pedersen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen Flemming Borg René Sieben Per J. Nielsen, suppleant Svend Nielsen, suppleant

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen, suppleant

BOLIGFORENINGER: Kontakt fda@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2017

23


FDA Orientering 6-2017  
FDA Orientering 6-2017