Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 5 oktober 2016

ORIENTERING

FDA FESTER... Stort tema om den kommende FDA Konference, Messe og Landsmøde

LÆS OGSÅ:

Mediepolitikken skal være fremadskuende, hvad mener LA?

Forandringsparate og investeringsvillige antenneforeninger


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 21. oktober 2016. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, ansv. redaktør Kai Nielsen, Bjarke Pejtersen Preben Pedersen og Søren Birksø Sørensen. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 6: 9. november 2016 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Svinkløv Badehotel brændte for nylig ned til grunden, men tv-serien Badehotellet lever i bedste velgående. Her ses de folkekære skuespillere fra serien. Læs hele TV2 artiklen inde i bladet Fotograf: Mike Kollöffel/TV 2. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2016: kr. 1.185,EU-abonnement 2016: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Kris Vetter, kv@vmarketing.dk. Se medieplan på www.fda.dk Distribution af nr. 6: Fredag den 9. december 2016. Grafisk produktion: Vmarketing Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk

Hvor skal vi hen? Kai Nielsen Landsformand

Vi skal naturligvis til Hotel Scandic i Kolding den 4.-6. november Jeg vil benytte lejligheden til at byde medlemmer, udstillere og gæster velkommen til messen, de sideløbende konferencer og til de åbne workshops om FDA. Udstillerne vil introducere os til fremtiden og vise hvad de kan tilbyde nu og fremover. Ikke mindst glæder jeg mig til Landsmødet, og jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil deltage, så vi kan få en god snak om fremtiden. Det er en glæde at se, at antenneanlæggene tager de udfordringer op som udviklingen og fremtiden byder. Det er min klare overbevisning, at vi som lokale foreninger, er tæt på medlemmerne og varetager på bedste måde deres interesser, og derigennem er deres garant for kvalitet til de rigtige priser når det gælder tv, internet og telefoni. Vel mødt i Kolding i dagene fredag den 4. til søndag den 6. november. Retransmission contra transmission Som læserne vil vide, skal der betales afgifter til Copydan Verdens TV, når der er tale om retransmission. Det skal der ikke, når der er tale om transmission. Derfor skal der, når man modtager DRs og TV 2s kanaler via den lokale antenneforening, betales retransmissionsafgift. Modtager man DRs og TV 2s kanaler via den lokale antenneforenings internet (via DR-app og TV 2-app), så skal der ikke betales. Det er nemlig transmission. Antenneforeningerne leverer heldigvis både tv og internet via deres fibernet hhv. kabelnet, så vi kan tilbyde medlemmerne begge muligheder. Jeg vil gerne understrege, at FDA gerne ser at kunstnerne m.fl. får betaling for deres ydelser, men som det er nu, bestemmer husstandene om kunstnerne skal have mere eller mindre. (se side 27) Foreningernes net er guld værd Foreningerne blev dannet for at give medlemmerne mulighed for at se mere og andet end DR. Men det betød også, at der blev etableret et kabelnet og senere suppleret med fiber. Det startede med få tv-kanaler, men senere er der kommet et stort udvalg af tv-kanaler til. Så mange at en opdeling i flere pakker blev svaret på de stærkt stigende priser. I disse frit-valg-tider er det yderligere suppleret med tilvalg af enkelte kanaler og mindre tv-pakker. Det viste sig senere, at der kunne leveres en god kvalitet internet på de samme kabler, og senere ofte i kombination med fiberstrækninger. Den teknologiske udvikling har gjort at fiberforbindelser og kabelforbindelser nu må siges at være ligestillet, med andre ord, der kan leveres de samme hastigheder på begge teknologier. På det “nære” område er kabelforbindelser måske mere fleksible? Erstatter streaming tv-pakkerne? Fra 2014 til 2015 er antallet af husstande helt uden tv steget fra 6,3 % til 8,1 %. Det er otte gange så mange husstande uden tv som for otte år siden. Det betyder nok, at de i stedet ser DR og TV2 via internettet, herunder ved brug af apps. 23,8 % af alle husstande havde tv-pakker med flere end 50 kanaler i 2014, det er faldet til 20,6 % ved udgangen af 2015.

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

...fortsætter på side 4 ›››

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


FDAINDHOLD

5 Mediepolitikken skal være fremadskuende

MESSE TEMASIDER

7 Forandringsparate og investerings villige antenneforeninger 9 10 14 16 18 20 21 22 24

FDA Messe og Konference: Temasider: Så går det løs igen... Bedre udsigt til naboernes tv-kanaler Program Uafhængig samarbejdspartner på antenneanlæg FDA vender udviklingsprocessen på hovedet Dårlig trådløs dækning med kabelmodem Hele TV2 - helt som du vil Oversigtsplan over messe- og konferenceområde

25 Aktiv ERFA-gruppe

4 Fremadskuende mediepolitik...

8 Udviklingsprocessen på hovedet...

26 Tekst-tv forsvinder 27 Hvordan sikrer man betaling til dansk indhold i fremtiden?

18 Hvordan sikrer man betaling til dansk 30 Branche-nyt: DR forsvarer sig indhold i Et stadig voksende streamingmarked fremtiden? 28 Advokatens bord

FDASEKRETARIAT Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. +45 59 96 17 07 Mobil +45 26 16 00 71 Mail sbs@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 06 Mail anne-mette@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. +45 59 96 17 05 Mail mie@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 18 Mail svend@fda.dk

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

3


FDAORIENTERING ››› fortsat fra side 2... Jeg tror det er en udvikling de fleste antenneforeninger kan nikke genkendende til. Det har også betydning for, at der i mange foreninger nu tilbydes internet uden tv. Konsekvenserne for antenneanlæggene er, at der vil være behov for mere båndbredde på Internet, idet der skal etableres en datastrøm til hver enhed der ser tv. Fordelen for medlemmerne er, at de kan tage deres “tv-pakker” i form af apps med rundt i landet. Den eneste forudsætning er at de kan få adgang til en stabil og god internetforbindelse. Jeg har ladet mig fortælle, at sommerhuse uden internetforbindelse stort set er umulige at udleje - det siger vist alt. Det er klart, at når mor, far og fire børn rykker ind i det lejede sommerhus så skal der være wifi til x-antal telefoner med apps, tablets med apps og evt. pc’ere med apps. EU arbejder desuden på, at vi skal kunne tage vores tv-kanaler med til andre EU lande. Allerede nu er der et hav af forskellige streamingtjenester: Netflix, HBO Nordic, Viaplay, DR TV (gratis), TV 2 Play, TV 2 Regioner (Østjylland, Øst, Nord, Midt Vest, Lorry, Fyn, Syd, Bornholm), Folketinget, C More Play, Min Bio, Dansk Filmskat, Dplay, Filmstriben (Bibliotekernes gratis streamingtjenester – Staten og Kommunernes indspark), Filmcentralen (Filmcentralens gratis streamingtjeneste), Youtube, Viafree (Viasats gratis streamingstjeneste), Voddler (svensk).

Tv-selskaberne får også nye muligheder Data er fremtidens guld. Virksomheder som Uber, Airbnb og Google vil bruge data til at udvikle deres produkter og virksomheder. Uber tager halvtomme biler og kobler dem til en app. Airbnb ser på ledige værelser og kobler dem til en app. Det er bare et par eksempler, men mange af de apps på telefoner og tablets vil give leverandørfeedback, som kan anvendes kommercielt. Tv-selskaberne vil med apps få nye muligheder for at få præcise data om hvilke programmer der ses, hvornår de ses og hvem der ser dem osv. Der kan præcist skabes viden om deres brugere og viden om hvilke kundesegment der ser hvilke programtyper. Antenneforeningerne i fremtiden I “overmorgen” vil foreningerne give medlemmerne mulighed for at få leveret signaler til de mange tv-apps og mange andre spændende ting på nettet. Udover tv-selskabernes apps vil der være apps med fokus på musik, nyheder, sport, film osv. Folketingets partier, Copydan og kunstnerne vil se lovgivningen omkring retransmission som forældet og evt. overflødig idet alt fremover er transmission til apps på et utal af enheder i det ganske land. Antenneforeningerne vil fremadrettet være parat til at levere de grundlæggende strukturer og produkter, som vores medlemmer har behov for.

Dansk Kabel TV udstiller igen i år på FDA- Messen, så kig ind og få inspiration og gode råd. 4

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


Mediepolitikken skal være fremadskuende Allerede før folketingsvalget i 2015 var Venstre og Liberal Alliance enige om, at hvis man fik regeringsmagten ville man skabe en mediepolitik hvor beslutningerne kommer på forkant med udviklingen Kris Vetter Redaktør Kilde: Mette Bock medieordfører Liberal Alliance, Liberal Alliance Podcast diskussion om DR og mediestøtte

Derfor er det ingen overraskelse at de to partier står i spidsen for en kritisk gennemgang af blandt andet DRs fremtidige rolle i mediebilledet og kanaludbyderens ageren i fremtidens mediebillede.

Hvad har du selv mest på hjertet lige nu/indsatsområder mm., set med dine øjne? Svar: En grundlæggende reform af mediestøtten. Mere marked- og borgerstyring, mindre statsstøtte og statsregulering. Men i et lille land som Danmark vil der altid være behov for en eller anden form for støtte til danskproduceret og dansksproget indhold.

Som vi indledte med i sidste nummer af FDA Orientering vil vi her i tidsskriftet give medieordførerne fra partierne i Folketinget mulighed for at komme til orde. Tanken er at samtlige medieordførere skal give udtryk for deres partis syn på mediebilledet og fremtidens struktur. Spørgsmålene til politikerne vil være enslydende fra gang til gang, således vi får et klart billede af standpunkter og synspunkter. Denne udgaves deltager er Kultur- og medieordfører for Liberal Alliance Mette Bock. Emner vi gerne vil have dit bud på som medieordfører for Liberal Alliance: Længden på medieaftaler? Svar: Hvis vi skal ændre på de grundlæggende reguleringsmekanismer, skal vi tænke mere langsigtet. Hvis mediestøtten skal afvikles, skal det f.eks ske over en 10-årig periode, så branchen kan nå at omstille sig. Andre reguleringer skal ske med langt kortere mellemrum, da udviklingen går meget hurtigt i disse år. Public service / Licens eller markedsbetinget? Svar: LA mener, at DR skal omlægges til en abonnementsordning. Retransmission og teknologi-neutraliteten set fra brugersiden, partiets holdning? Svar: Vi går ind for teknologineutralitet. Must carry - og ret til fravalg? Svar: Frit valg til forbrugerne.

Mette Bock (MF) for Liberal Alliance. Medlem af Folketingets Præsidium, medlem af Udenrigspolitisk Nævn, udenrigsordfører, kirkeordfører og medieordfører og kontaktperson for Det tyske Mindretal. Formand for Grænseforeningen, formand for GrundtvigCenteret, medlem af bestyrelsen for det grundtvigske mødecenter Liselund og medlem af bestyrelsen for Trinity.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

5


FDAORIENTERING dere og tv-programmer, så liberaliserin- verden som ikke bliver dækket i dag, Afskaf licensen og mediestøtten gen er sket. siger Mette Bock. Da licensen blev indført i 1926 var der Men hvis DR skal forny sig, skal det jo 130.815 glade radiolyttere tilmeldt. ikke være ved, at de vil konkurrere på - I min optik skal DR påtage sig disse Allerede mens Julius Bomholt var alle de samme områder som de øvrige opgaver og jeg er sikker på, at mange Kulturminister i en socialdemokratisk programudbydere. ligesom jeg vil abonnere på disse proledet regering fra 1961grammer, da det er kvalitets 1964 advarede han mod journalistik som har befor meget tv-kiggeri med Vi bør aldrig se mere end maksimum to folkningens interesse, siger ordene: “Vi bør aldrig se mere timers tv om dagen, det er ikke godt for medieordføreren. end maksimum to timers I Liberal Alliance ser man den menneskelige hjerne tv om dagen, det er ikke gerne mediestøtten afviklet godt for den menneskelige Julius Bomholt, Kulturminister 1961-1964 over en flerårig periode, så hjerne”…tankevækkende. man kan få fri konkurrence, Man kan vist roligt sige, at DR skal redefinere sin opgave og difmen lige nu sker der intet fordi de der er sket meget siden da! ferentiere sig i markedet ved at tilbyde politiske partier tænker for kortsigtet, I dag er det praktisk talt umuligt at de programmer som andre ikke ser som kun 4 år frem. Mette Bock efterlyser en slippe for “tvangslicensen”. kommercielle nok, det er derfor det hedmediepolitik, der holder op med at være Også selvom man aldrig benytter sig af der public service. bagudskuende. Det gælder også DR DRs produkter. selv, mener hun. Det skal laves om - også for DRs egen - Det er mangel på selvtillid og ærgerDer skal ifølge Mette Bock tænkes lænskyld, ifølge Liberal Alliance. ligt at DR ikke påtager sig den opgave, gere frem, så vi kan sikre rammevilkår I de 27 år TV2 har eksisteret har de da der er mange programmer såsom som medierne kan operere på og tør udfordret DRs monopol med succes og dansksprogede børneprogrammer og investere i. i den selvsamme periode er der jo komeks. nyhedsreportager fra områder i met et hav af yderligere programudby-

6

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


5 MHz Up-stream

Forandringsparate og investeringsvillige antenneforeninger Antenneforeningerne er stadigvæk innovative og investeringsvillige på deres medlemmers vegne

65 MHz 87,5 MHz 108 MHz

FM

139 MHz Analogt TV Lille pakke 230 MHz VOD 272 MHz Down-stream 342 MHz

Men det vidste vi jo allerede i forvejen, os der i mange år har haft stor glæde og gavn af Coax kabler. Antennebestyrelser landet over har jo bevist dette i mange år før elselskaberne begyndte deres fiberudrulning. Selv fiber er jo en delt ressource på et eller andet tidspunkt i forsyningsvejen. Så selv om nogle telefonsælgere har prøvet, at sige noget andet, når kunder skulle overtales, er fiber ikke den eneste mulige løsning på udfordringen. Alle elektroniske kommunikationsmetoder er som bekendt opbygget på delte ressourcer.

taget via meget høje fællesantennemaster og sendte signalerne videre via Coax kabel, som FM og analog tv-senere i pakker. Senere blev der opsat parabol på fællesantennemasten, hvilket betød at masterne ikke behøvede at være helt så høje som tidligere. Så kom muligheden for internet, først i docsis 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 frem til nu i version 3.1, så kom der kodet Digital TV, Clear Digital TV i SD/HD og kodet tilvalg Digital TV. Allerede på FDA messen i 2007 var der indlæg om anden teknologi på internettet via Coax, som kun benyttede sig af “returvejen” (0-65 Mhz). Denne har nu været i anvendt i snart syv år i en antenneforening, hvor man kombinerer fiber/Coax til en brøkdel af prisen holdt op imod en docsis løsning på daværende tidspunkt, også når man tænker på der allerede dengang var samme hastighed på upload/download på Version 1 af CMTX. Det har med årene gjort, at der er udviklet på disse “alternative løsninger”, som kan give synkrone hastigheder. Flere leverandører er kommet på banen med produkter, dog mest uden for Danmark. Men der findes faktisk to leverandører i Danmark, som også deltager på FDA messen i år, foruden Stofa/Yousee.

Vi har været med hele vejen Når man kigger lidt historisk på det, så har vi i antennenalæggene hidtil typisk benyttet frekvenserne fra 0-862 MHz, men Coaxkablet i sig selv sætter ingen begrænsning. Vi startede først med få luftsignaler ned-

Kort beskrivelse af valg og muligheder Yousee/Stofa: Her skal der investeres i flere komponenter, før et anlæg er klar til den fulde udnyttelse af Docsis 3.1 løsning. Forstærkere, fordelere og husinstallationer skal skiftes, FM båndet

Preben Pedersen Yderholm Antenneforening

-Efter jeg deltog i BFE netværksmøde og hørte om Yousee docsis 3.1 udrulning og derefter på Stofa dagen, hørte om deres docsis 3.1 udrulning, er jeg måske ikke blevet klogere, men mere oplyst, siger formand for Yderholm Antenneforening Preben Pedersen. Når man så oveni hatten tillige hørte Stofas bestyrelsesformand indrømme, at han som ”elselskabsmand” har taget fejl omkring fiber som den eneste løsning og at Coax ikke duer. Coax fungerer, især hvis man kombinerer det med Docsis 3.1 udtalte han.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

Digital TV Kodet 494 MHz Digital TV Lille pakke 566 MHz 590 MHz Digital TV Mellem pakke 638 MHz Analogt TV Mellem pakke 726 MHz 750 MHz Digital TV Stor pakke 790 MHz Analogt TV Stor pakke 862 MHz

7


FDAORIENTERING skal nedlægges og nye docsis 3.1 modems skal installeres. Telecenter: De har foruden mini docsis 3.0 CMTS, to andre løsninger via Coax kabler, hvor den ene kan coexiste med de andre to. Det er Incoax (http://www.incoax.com/) som benytter frekvenser fra 800-1500 Mhz (styring via Web-interface eller management software) eller Coaxdata fra Televes (http://televes.com/en/ catalogo/coaxdata) som benytter sig af frekvenser 0-67,5 Mhz (kun returvejen). Der forhandles også en WIFI-løsning, så foreningen kan række udenfor Coax kablede områder med internet og tjenester.

Comflex Networks: Forhandler og drifter Docsis løsninger, men har også et koncept, der kaldes CMTX – der kun benytter sig af returvejen 0-65 Mhz (http://comflex.dk/index.php/bredband/ bredbands-produkter/cmtx/). Her kan der opnås synkrone internet hastigheder. Det startede med en version 1 og i 2013 kom version 2, stadigvæk kun i returvejen 0-65 Mhz. Der er også en nyere version, hvor man begynder nå ind i FM båndets frekvenser (http://sendtek.com/prod-cem8038. php ). - Mange firmaer er siden 2007 blevet opkøbt eller fusioneret med andre større aktører på markedet. Det viser bare,

hvor vigtigt det er, at foreningerne bevarer ejendomsretten til den værdifulde infrastruktur og kun udlejer sin infrastruktur i en kortere periode adgangen, som f.eks. 3-5 år, foreslår Preben. Praktisk eksempel Yderholm antenneforening har gennemført et projekt fra november 2013 til oktober 2016, hvor foreningen har udlejet sin infrastruktur til internet leverance via et leverandør skifte fra Dansk kabel-tv/Yousee 2 Ø-deling med Docsis X-version til Comflex. Her startede man med en 4 Ø-opdeling af Coax nettet til internet levering på brugt Docsis 2.0 udstyr og modem udskiftning hos alle medlemmer på en dag. Dog var modems allerede udleveret weekenden før med instruktion. Imens blev der nedgravet fiber til 13 nye knudepunkter, hvor der er installeret 15 CMTX enheder. Dette er gjort så de kan idriftsættes løbende i de enkelte områder med synkronhastigheder (kun ved at benytte sig af returvejen). Fremadrettet kan der skiftes til nye versioner eller en anden løsning i de enkelte områder. Der benyttes Linux server til håndtering af DHCP, firewall mv. Dette skal ses i lyset af, at foreningen kun kan benytte sig af frekvenser fra 0-606 Mhz. Men også for at investeringen var overskuelig i forhold til en Docsis 3.0 løsning. Som bekendt kræver Docsis 3.x jo frekvenser til både retur- og fremvejen. Jo højere hastigheder jo flere frekvenser skal der benyttes! Det er jo ikke lang tid siden, at der var krav omkring analoge tv udsendelser af SBS/Discovery Network og Viasat kanaler. Nedlukning af det analoge tv-signal har jo givet utrolig megen plads på frekvens-båndet! Yderholm Antenneforening leverer dog stadig både FM, Analog, DVB-T og DVB-C på anlægget, men det forventes at man pr. 15.12.2016 lukker for de analoge Tv-kanaler. Det sker præcis her otte år efter foreningen startede op med Clear Digitalt TV på DVB-T og DVB-C i to tv-pakker, som blev udbygget til fire tv-pakker pr. 01.07.2012.

8

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


FDAMESSEN

20

FDA

16

Velkommen til... Messe & Konference

Fredag den 4. nov MESSETEMA 12 sider


FDAMESSEN

Så går det løs igen…! Med under 2 uger til årets FDA Konference, Messe og Landsmøde kan vi præsentere et spændende program med faglige og begivenhedsrige dage i Kolding Kris Vetter Redaktør Input: Mie Jørgensen, FDA

På de følgende sider (lige til at tage ud) vil vi fortælle om FDA Messen, Konferencen og Landsmødet i Kolding. Der sker mange nye og spændende ting i år. Stedet er nyt og konferenceprogrammet er udvidet til at omfatte både fredag og lørdag Det betyder, at konferencedeltagerne får rig lejlighed til at besøge det spændende udstillingsområde og få en god snak med leverandører og eksperter. Scandic i Kolding ligger lige ved motorvejen og der er gode parkeringsforhold og fine omgivelser, alt sammen optimalt for de besøgende og udstillerne. Tak for den store opbakning fra jer udstillere! Vi glæder os alle sammen til at tage imod jer på Scandic og give jer nogle gode oplevelser i nogle fantastiske rammer. Kom og vær med Indkaldelsen til FDA Landsmøde og indbydelsen til Messen og Konferencen søndag den 6. november er udsendt til medlemmerne og vi kan allerede i skrivende stund (uge 40) melde om stor tilslutning til eventen. Adgang til FDA Messe og Konference 2016 er som bekendt gratis for bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos FDAs medlemmer, når der er sket forhåndstilmelding. Alle konferencer er en del af medlemskabet af FDA og er derfor uden betaling for FDA-medlemmer at overvære. Vi glæder os til, at se rigtig mange af jer på Scandic i Kolding!

Fredag går det løs for alvor FDA Messen og Konferencen åbner med velkomst ved Landsformand Kai Nielsen. Herefter tager Analyseinstituttet Wilke over og opdaterer os på nyeste statistik over forbrugervaner og tendenser ved Mathilde Rytter Bockhahn, så vi er godt rustet til at forstå udfordringerne og således fakta er veldefineret. En spændende paneldebat med repræsentanter fra YouSee, Stofa, Boxer, Waoo, Discovery, TV 2 og Copydan med Simon Richard Olsen fra TV 2 Business som moderator skal nok blive livlig og interessant. Ingen tvivl om, at kampen om tvseerne er benhård, hvorfor programleverandørerne hele tiden udfordres af nye tendenser og ønsker og krav fra forbrugerne. Det kræver tilpasning og udvikling af nye ”produkter” og programmer tilpasses ændrede forbrugsvaner både med hensyn til hvad forbrugerne ønsker at se, men også i høj grad på hvilken platform tv-kiggeriet skal foregå. Efter frokost og et besøg på messen skal vi diskutere hvor ”bredt” bredbåndet skal være i en paneldebat med de betydende leverandører af bredbånd. Herefter er der ”fri messetid”, hvor vi alle får mulighed for at besøge de mange stande og få en faglig snak med ligesindede og leverandører.

FAKTA OM KELD REINICKE Han er freelance mediekonsulent og arbejder med strategisk udvikling inden for digitalt indhold med flere af de største danske og skandinaviske medievirksomheder. Derudover producerer og udvikler han nye tv-koncepter og fungerer som executive producer for forskellige produktionsselskaber og tv-kanaler både indenfor comedy, dokumentar, livsstil og fiktion. Desuden sidder Reinicke i folketingets Public Service udvalg, som stiller skarpt på fremtiden for de nationale medier i den nye digitale medietidsalder, han underviser også på Den Danske Filmskole, primært i amerikanske tvserier og den nye guldalder, som amerikansk tv befinder sig i.

10

Keld Reinicke var med under opstarten af DR2, TV2 ZULU, TV2 Charlie og var i flere år programchef på TV2. Han har udviklet en lang række prisvindende og populære tv-formater og sparret på lige så mange. Til januar har endnu et af Kelds projekter premiere; CPH Transform er en konference med internationale nytænkende gæster med fokus på de nye digitale indholdsmuligheder.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


FDAMESSEN OM MICHAEL DYRBY, DYRBY & MORE Dyrby&More er ejet af Michael Dyrby, der har 25 års ledelseserfaring i den journalistiske verden. De seneste 5 år som medlem af TV2s direktion. Michael Dyrby har en unik erfaring i at udvikle en virksomhed til den digitale udfordring og yder rådgivning på strategisk digitale niveau. Michael Dyrby (født 27. maj 1958 i Aalborg) er en dansk journalist og var nyhedsdirektør for TV 2 indtil november 2015. Michael Dyrby fratrådte 9. november 2015 sin stilling som nyhedsdirektør på TV 2. Så det er en yderst kompetent og vidende herre som det er lykkedes FDA at få til at holde indlæg.

Hvad betyder Facebooks ekspansion ind på video og live web-tv markedet for den danske tv-branche? Hvad bliver streamingtjenesternes næste træk i Danmark? Og hvad betyder det, at originalt indhold på streamingtjenesterne ikke længere kun skal være fiktion? Keld kan dog berolige med, at flow-tv ikke er dødt endnu, men både producenter og leverandører skal tage udviklingen alvorligt, da den ifølge eksperten kommer ”snigende” henover de næste år. Efter velfortjent frokost og et besøg på messen er vi klar til et spændende indlæg fra Michael Dyrby, med titlen ”Derfor er mediebosserne ved at rive hovedet af hinanden”! Medieudviklingen går stærkt, så stærkt at medierne har svært ved at følge med. Mediecheferne har opdaget, at de virkelige magthavere slet ikke er dem, derfor slås de i øjeblikket. Politikerne er også bagud, men forsøger at deltage ved at sparke eller beskytte det eneste, de tror, at de kan kontrollere: nemlig Danmarks Radio. Licensen er omdrejningspunktet, men det er bare EN del af en intens kamp om milliarder og indflydelse. Få beretning fra kampzonen: Den danske mediebranche. Så er det igen messetid, hvor der er rig lejlighed til at besøge de mange stande og deltage i konkurrencer på messearealet. Kig ind; udstillerne har gjort sig umage for at præsentere flotte udstillinger der absolut er et besøg værd!

Fremtiden og hvor skal ”kunderne” komme fra? Igen lørdag, er programmet spændende og indholdsrigt. Efter en kort velkomst ved Landsformanden for FDA vil NUUK TV for tælle hvordan det er lykkedes dem at skaffe 1200 nye kunder på bare ét år i et presset marked. Samtidig vil Panther Applications bruge 45 minutter til præsentation af årets nye tiltag. Det sker i konferencelokale B. Hvad er sket, hvad er udviklet, hvordan kan nye funktioner anvendes og hvordan opnås yderligere medlemstilgang, tilfredshed og langsigtede konkurrence fordele? Dele af præsentationen vil blive udført i samarbejde med kunder og partnere. Guiden til Tv-galaksen Som alle ved foregår tv-kiggeri idag på andre devices end det normale flow-tv. På Facebook er der op imod 3,5 mio. brugere og de efterspørger i stigende grad kvalitetsunderholdning. Derfor skal aktørerne på markedet allerede nu begynde at sadle om, således udsendelser i fremtiden kan anvendes på internettet, ellers taber man kampen om seerne. Den kendte indlægsholder Keld Reinicke vil komme ind på en hel række spørgsmål, som kan få stor betydning for hvorledes vi skal opfatte ”kundernes” krav til tv og internet i fremtiden. FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

11


FDAMESSEN De to ERFA-grupper afholder årsmøder lørdag eftermiddag kl. 16.30 i hhv. mødelokale A og mødelokale B.

fremmest handler om god mad, hygge og socialt samvær i rolige omgivelser ovenpå et par hektiske dage.

Fredag og lørdag aften handler det om social hygge og samvær Er du i stand up humør? Hvis ikke kan du lige så godt smøre smilebåndet, når fredag aftens underholder går på scenen. Omar Ahmad Marzouk er en dansk standupkomiker med rødder i Egypten.

Landsmøde i FDA Søndag er der traditionen tro Landsmøde for FDA-medlemmer i henhold til udsendte dagsorden. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Senest otte uger før indkaldes antenneanlæggene og den geografiske placering afgøres af landsmødet og fastsættes af hovedbestyrelsen, men afholdes typisk samme sted som Konference og Messe af logistikmæssige og praktiske årsager.

Han har markeret sig med one-man shows og flere humoristiske tvprogrammer. Han anvender ofte sin indvandrerbaggrund i humoren og har gennem årene haft et tæt samarbejde med komikeren Jan Gintberg, som han turnerede med i 2002 med forestillingen Op på fars Jihad. Glæd dig til et underholdende show med provokerende og aktuelle punchlines. Lørdag aften er underholdningen i skrivende stund ikke helt på plads, men FDA sekretariatet lover, at det først og

Omar Marzouk er en dansk standupkomiker med egyptiske rødder

- Vel mødt til et Landsmøde i FDAs tegn, hvor vi sammen skal kigge fremad og udvikle og styrke samarbejdet og de mange spændende opgaver som et samlet FDA står overfor i fremtiden, siger Landsformand Kai Nielsen og opfordrer til så stor opbakning til Landsmødet som muligt.

Opgradering og service af antenneanlæg 24/7/365

Eltel er din uafhængige og landsdækkende installatør. Vi sikrer frit valg af signalleverandør og konkurrencedygtige priser. Vi tilbyder: • Hurtig fejlretning og sikkerhed for høj oppetid • Døgnbemandet driftsberedskab med erfarne coax-, kobber- og fiberfejlrettere • Ingen binding ved opgradering • Mulighed for finansierede løsninger • Én kontaktperson og samme teknikerstab til dine opgaver - hver gang

Eltel er også autoriseret el-installatør og certificeret indenfor Wi-Fi og videoovervågning. Lad os sammen finde den optimale løsning til din antenneforening! Eltel deltager på FDA messen - vi ses på stand nr. 4. Kontakt os på mail: antenne.dk@eltelnetworks.com eller ring til Søren Eg Nielsen på tlf. 40 28 55 32.

Vi bygger. Vi tilslutter. Vi vedligeholder. Læs mere på www.eltelnetworks.dk

12

Eltel Networks A/S . Hørkær 3 . 2730 Herlev . Tlf. 8813 5000

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


LAD DRAMAET FOLDE SIG UD

Besøg Nabolandskanalerne på årets FDA-messe SVT l Midnatssolen l Foto: Jerome Bonnet

Nabolandskanalerne giver dig drama i verdensklasse, og på årets FDA-messe kan du stifte bekendtskab med nogle af de nyeste dramaserier fra vores nabolande. Åndeløs spænding, storslåede produktioner og eminent skuespil er fællesnævner for serierne, som gang på gang får seeren helt ud på kanten af sofaen. Vi glæder os til at se dig ved vores stand på messen, hvor du kan deltage i konkurrencen om et kro-ophold for to, hvis du formår at samle vores puslespil. Så får vi se, om alle brikkerne falder på plads til sidst … ligesom i en god dramaserie. NABOLANDSKANALERNE.DK FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

ZDF l Ku’damm 56 l Foto: Stefan Erhard

NRK l Nobel. Fred for enhver pris l Foto: Eirik Evjen

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

13


FDAMESSEN

Bedre udsigt til naboernes tv-kanaler Copydan Verdens TV lancerede for nylig hjemmesiden Nabolandskanalerne.dk Copydan Verdens TV

Her er det nemt for seeren at finde inspiration til sin næste store tv-oplevelse - de norske, svenske og tyske kanaler rummer nemlig mange kvalitetsprogrammer og mange har endda danske undertekster. Samtidigt er det tvkanaler, som giver et kendskab til vores nærmeste nabolande og er med til at bevare alsidigheden i danskernes tvprogramudbud. Kvalitet der giver indblik Nabolandskanalerne kan du kende ved deres høje kvalitetsstandard og det er inden for alle tv-genrer: de stærke dramaserier, storslåede naturprogrammer, nervepirrende krimier, sansemættede madprogrammer, overraskende dokumentarer, og kunst- og kulturprogrammer, som udfordrer både mainstream og finkultur. Men programmerne er også enestående, fordi de er produceret i vores nabolande. Nabolandskanalerne giver os derfor et særligt indblik i det liv, der leves lige uden for Danmarks grænser. På den

COPYDAN VERDENS TV Copydan Verdens TV administrerer og håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Verdens TV giver bl.a. adgang til mere end 100 tv-kanaler fra hele verden – herunder de svenske, tyske og norske nabolandskanaler. Følg os også på facebook Du kan selvfølgelig også følge os på Facebook, hvor du får al det bedste og mest aktuelle indhold, som vores Nabolandskanaler byder på.

14

Bjørn Bengtsson, Joel Spira og Aliette Opheim er stjernerne i krimiserien “tykkere end vand” baseret på Carin Gerhardsens fantastistiske historie om kriminalkommisær Conny Sjøberg. måde er kanalerne også med til at sikre en alsidighed og valgfrihed i en tid, som ellers er præget af engelske og amerikanske programmer. Få inspiration til din næste tv-oplevelse Copydan Verdens TV har taget initiativ til hjemmesiden Nabolandskanalerne. dk, som indeholder en overskuelig tv-guide, dybdegående redaktionelle tv-tips og artikler, som sætter fokus på de bedste tv-udsendelser og de største kulturoplevelser fra Sverige, Norge og Tyskland. Det er indhold, som kan give dig inspiration til din næste yndlingsserie, tilbagelænet naturoplevelse, madlavning eller kulturelle indtryk. Danske undertekster - få det hele med Men det gode indhold skal selvfølgelig gå hånd i hånd med forståelse, og derfor har vi sikret, at en lang række udvalgte programmer på SVT1, SVT2, NRK1, ARD og ZDF sendes med danske undertekster. Det gør det nemmere at følge FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

med i de mange spændende programmer, uanset om skolens tysktimer ligger langt tilbage i tiden, eller det kniber med at fange alle nuancerne hos vores ’syngende’ norske og svenske broderfolk. De danske undertekster er et non-profitinitiativ, der er blevet til i samarbejde mellem Copydan Verdens TV, YouSee, Stofa, BL og FDA. På Nabolandskanalerne.dk kan du under tv-guiden se hvilke programmer, der sendes med danske undertekster. En udvidet tv-horisont Copydan Verdens TV håber, at de danske tv-seere vil få gavn af siden og måske endda få udvidet deres tv-horisont. Nabolandskanalerne er et vindue ind til vores naboer, som vi har rigtig meget til fælles med både historisk, politisk, kulturelt og sprogligt, men som også stadig kan overraske os. Du kan besøge Nabolandskanalerne.dk og få inspiration til din næste store tvoplevelse. Mød os på FDA Messen


Se tv på din måde Morgen-tv om aftenen ... eller omvendt? Nu slipper du for at indrette dig efter sendetider, der ikke passer ind i dine planer. Med den nye tv-boks fra YouSee kan du nemlig se dine yndlingsprogrammer, lige når det passer dig. Du kan også sætte nyhederne på pause, hente

Sæt dit tv på pause

Start programmer forfra

en kop kaffe, og se videre, hvor du slap. Eller hvad med at optage et afsnit af familiens yndlingsserie til en regnvejrsdag? Det er bare nogle af de muligheder, du har med den nye tv-boks. Ønsker du selv at vælge dine tv-kanaler, giver tv-boksen dig nemt adgang til dine bland selv-kanaler.

Besøg os på FDA Messen Prøv den selv på YouSee standen på FDA Messen og oplev, hvordan

Optag dine favoritter

Find det, du gik glip af

du kan se tv på din måde. Prøv den nye tv-boks

Se film og serier

Bland selv dine tv-kanaler

Kig ind på vores stand på FDA Messen YouSee tv-boks kræver tv fra YouSee eller din forening samtinternetadgang.


FDAMESSEN

20

16

FDA PROGRAM Messe

& Konference

Program

Fredag den 4. november 2016

Lørdag den 5. november 2016

8.30-9.30

Ankomst og morgenbuffet

8.30-9.30

Ankomst og morgenbuffet

9.30-9.45

FDA Messe & Konference åbner Velkomst ved landsformand Kai Nielsen

9.30-9.45

FDA Messe & Konference åbner Velkomst ved landsformand Kai Nielsen

9.45-10.30

Flow-tv vs. streaming – hvad ønsker forbrugerne? Statistik 2016 på forbrugernes tv-vaner. v/Matilde Rytter Bockhahn, Wilke Analyseinstitut

9.45-10.30

Hvordan skaffer man 1200 nye kunder på et år i et konkurrerende marked? Hør hvordan NUUK TV griber opgaven an

10.30-11.30

Kelds guide til tv-galaksen v/ Keld Reinicke

11.30-14.00

Messetid og frokost

Deltagere YouSee/TDC – Christian Morgan Stofa – Ole Fruekilde Boxer – Ulf Lund Waoo – Jørgen Stensgaard Discovery – Mads Christensen TV 2 – Stig Møller Christensen Copydan Verdens TV – Jacob Hedebrink

14.00-15.00

Derfor er mediebosserne ved at rive hovedet af hinanden! v/ Michael Dyrby

15.00-16.00

Konkurrencetid og afsluttende messe

Moderator Simon Richard Olsen, TV 2 Business

9.45 - 10.30

12.30-14.30

Frokost og messetid

14.30-16.00

Paneldebat - Hvor bredt skal bredbånd være og hvordan?

FDA Workshop

10.30-12.30

Paneldebat – Distribution/disruption Flow-tv vs streaming, frit valg og tv-tendenser

Deltagere Carsten Bryder, YouSee Henrik Lind, Hiper Keld Damsbo, Kabelplus Finn Lindau, Comflex Networks Moderator Laila Kelp Rasmussen, BFE

16.00-17.00

Konferencelokale B Panther Applications præsenterer årets nye tiltag

9.30 - 10.15

Hvordan vil du gerne møde FDA i din dagligdag?

10.45-11.30

Hvilke opgaver skal FDA løse for dig?

12.00-12.45

Hvordan skal FDA skabe værdi for anlæggene samlet?

13.45-16.00

Her kan du frit deltage i det omfang du ønsker og det foregår uden en særlig overskrift – kom og bidrag med dine egne ide er og tanker eller kommenter på det, som allerede står på tavlerne fra de tre workshops!

Messetid

Progra

20

FDA

16

ERFA-gruppe årsmøder

Messe & Konference

16.30 - 17.15

ERFA-gruppe YouSee årsmøde Mødelokale A

17.15-18.00

ERFA-gruppe for foreninger med eget tv-udbud og/eller eget internet årsmøde Mødelokale B

Fredag den 4. november 2016

16

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

Lørdag den 5. novem


Du kan blandt FDA andet møde... DU KAN BLANDT ANDRE MØDE... 20

16

FDAMESSEN

Messe & Konference

Derfor er mediebosserne ved at rive hovedet af hinanden! Michael Dyrby

Medieudviklingen går stærkt, så stærkt at medierne har svært ved at følge med. Mediecheferne har opdaget, at de virkelige magthavere slet ikke er dem, derfor slås de i øjeblikket. Politikerne er også bagud, men forsøger at deltage ved at sparke eller beskytte det eneste, de tror, at de kan kontrollere: nemlig Danmarks Radio. Licensen er omdrejningspunktet, men det er bare EN del af en intens kamp om milliarder og indflydelse. Få beretning fra kampzonen: Den danske mediebranche

Paneldebat - frit valg

FDA byder fredag på to knivskarpe paneldebatter med hvert deres fokusområde. Vi starter formiddagen med en debat omhandlende danskernes tv-tendenser i en meget foranderlig tid.

Vi skal møde 7 paneldeltagere fra kanaldistributørerne og tv-leverandørerne, som vil blive ledt igennem opgaven af TV 2 Business-vært Simon Richard Olsen. * Foto: Per Morten Abrahamsen/TV 2 Business

Eftermiddagens paneldebat byder på 4 virksomheder, som hver især giver deres bud på fremtiden for hurtigt bredbånd i coax-nettet. Debatten styres her af Laila Kelp Rasmussen, administrerende direktør i BFE.

Keld Reinicke

Hvad betyder Facebooks ekspansion ind på video og live web-tv markedet for den danske tv-branche? Hvad bliver streamingtjenesternes næste træk i Danmark? Og hvad betyder det, at originalt indhold på streamingtjenesterne ikke længere kun skal være fiktion? Keld Reinicke vil giver dig et overblik over hvad alt dette betyder for dig, din antenneforening og os danskere.

FDA vender udviklingsprocessen på hovedet

Som en del af programmet lørdag ved Messe og Konference indbyder FDA alle sine medlemmer og andre interessenter med berøring til organisationen til at bidrage til den fortsatte udviklingen af FDA. De seneste gange er denne type initiativer startet centralt i organisationen og så bredt ud til medlemmerne efterfølgende. Denne gang prøver FDA at vende processen om, så afsættet tages i input fra en bred kreds af medlemmer, andre anlæg og øvrige aktører med berøring til FDA. Workshoppen ledes af Mille Obel Høier. I forlængelse af arbejdet i løbet af lørdagen samler Mille Obel Høier op på de mange input, som er kommet. Hun overdrager resultatet til FDA som præsenterer det ved landsmødet om søndagen. Herefter vil det indgå som en del af grundlaget for den fortsatte udvikling af arbejdet i FDA.

Wilke Analyseinstitut har ved Matilde Rytter Bockhahn forinden introduceret os til tidens statistiske tendenser.

Paneldebat - bredere bredbånd

Kelds guide til tv-galaksen

”Vi håber, at vi ved at vende processen på hovedet – og gennem at invitere alle til at deltage – kan få helt andre forslag og ideer på bordet, end dem vi ’plejer’ at sidde og arbejde med”, forklarer landsformand Kai Nielsen om baggrunden for dette nye initiativ. ”Det er lidt af et eksperiment, vi barsler med, men vi tror det er nødvendigt at gøre det på en ny måde, hvis vi skal have nye resultater. FDA giver nu bolden op og både håber – og forventer – at mange medlemmer og andre med berøring til FDA vil tage udfordringen op og bruge lidt tid i workshop-lokalet”, slutter han optimistisk af.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

17


FDAMESSEN

Eltel Networks – din uafhængige samarbejdspartner på antenneanlæg Eltel Networks er en installations- og driftsvirksomhed med 600 ansatte i Danmark Eltel Networks A/S Foto: Eltel Networks A/S

Søren Eg Nielsen, ABU Direktør, Fixed Communication Firmaet er også repræsenteret i de øvrige nordiske lande, de baltiske lande, Polen, Tyskland og England. Der er ansat ca. 10.000 medarbejdere i Eltel Networks, der siden februar 2015 har været børsnoteret på Nasdaq i Stockholm. Dedikerede og dygtige teknikere Eltel Networks’ kernekompetence er først og fremmest det store antal af dedikerede og dygtige teknikere. - For os er det altafgørende, at de Eltelmedarbejdere, der befinder sig på en opgave ude hos kunden, kender kundens behov og vil gøre alt for at opfylde disse optimalt og professionelt. Det er vigtigt, at vi arbejder i kundens interesse. Vores teknikere er vant til at arbejde med forskellige kundetyper og med deres forskellige ønsker til løsninger - uden at tage parti for den ene eller den anden kundes ønsker, siger Søren Eg Nielsen, ABU Direktør, Fixed Communication.

nemlig at tilbyde teknikere og projektledere og deres kompetencer til FDAs medlemmer. Som uafhængig installatør kan Eltel Networks bl.a. tilbyde antenneforeningerne frit valg af signalleverandør og ingen binding ved opgradering. En stor landsdækkende driftsorganisation Eltel Networks´ danske forretning består af en stor daglig driftsorganisation med tilhørende projektudførelser. Opgaverne spænder over alt, der har med netværk at gøre (uanset om der er tale om fiber-, coax- og almindelig kobber) til rene netværksløsninger. Virksomheden udfører anlægs- og driftsopgaver for landets største kunder over hele landet og hjælper med alt fra overvågning af kundens net, udskiftning af hardware, reparation af kabelfejl til fejlretning ude hos den enkelte slutbruger. Døgnbemandet driftsberedskab sikrer høj oppetid Driftsopgaver håndteres 24/7/365, sådan at du som netværksejer altid kan være tryg og vide, at hjælpen er lige ved hånden, hvis der er noget i dit netværk, der går ned. Oppetiden på et netværk er i dag et af de vigtigste parametre, og det er man bevidst om. Wi-Fi og overvågning er ting, som er blevet mere og mere aktuelle i de senere år, og her kan Eltel Networks også hjælpe FDAs medlemmer. Eksempel på krydsfelt

Frit valg af signalleverandør I Eltel Networks koncentrerer man sig om at gøre det, som man er bedst til, 18

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

- Vi har vores egen NOC funktion (Networks Operation Center), der opererer døgnet rundt - hele året, og som understøtter vores teknikeres arbejde, siger direktøren. Eltel Networks er Cisco Guldpartner Har FDA-medlemmet Cisco-udstyr i sit netværk, kan man også hjælpe, da Eltel Networks er Cisco Guldpartner og har højtuddannede specialister til at tage sig af Cisco-udstyr. Eltel Networks har dygtige samarbejdspartnere både til gravearbejde, projektering og andre opgaver, der ligger udenfor vores kerneforretning, og vi kan derfor tilbyde totalløsninger. Kun én kontaktperson til opgaven - Uanset hvilket omfang opgaven har ude hos kunden, vil vi altid sikre, at der kun er én enkelt navngiven kontaktperson i Eltel Networks til opgaven, fastslår Søren Eg Nielsen. - Vi er interesserede i at komme i dialog og hjælpe FDAs medlemmer med deres udfordringer og opgaver, så vi sammen kan finde den rigtige løsning til deres antenneanlæg - både økonomisk og teknisk, siger han. Kom og mød os på FDA Messen på stand nr. 4. eller kontakt os på antenne. dk@eltelnetworks.com, og vi vil besvare din henvendelse indenfor 24 timer. Du kan også læse mere på www.eltelnetworks.dk


DELTAG I TV 2S LOTTERI PÅ FDA MESSEN KAN DU MØDE DIT TV 2 TEAM OG SAMTIDIG DELTAGE I TV 2S LOTTERI MED OVER 200 PRÆMIER Hovedpræmierne er 2 rejsegavekort til en værdi af hver 5.000 kr.


FDAMESSEN

FDA vender

UDVIKLINGSPROCESSEN på hovedet Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef, FDA

Som en del af programmet lørdag ved Messe og Konference indbyder FDA alle sine medlemmer og andre interessenter med berøring til organisationen til at bidrage til den fortsatte udvikling af FDA. De seneste gange er denne type initiativer startet centralt i organisationen og så bredt ud til medlemmerne efterfølgende. Denne gang prøver FDA at vende processen om, så afsættet tages i input fra en bred kreds af medlemmer, andre anlæg og øvrige aktører med berøring til FDA.

Workshoppen er åben det meste af lørdagen. I perioden fra 09.30 til 12.45 afholdes der tre workshops af 45 min. varighed og fokus vil være struktureret efter planen herunder: 09.30-10.15: Hvordan vil du gerne møde FDA i din dagligdag? 10.45-11.30: Hvilke opgaver skal FDA løse for dig? 12.00-12.45: Hvordan skal FDA skabe værdi for anlæggene samlet? Efter en frokostpause er der igen åbent fra 13.45-16.00: Her kan du frit deltage i det omfang du

ønsker og det foregår uden en særlig overskrift – kom og bidrag med dine egne ideer og tanker eller kommenter på det, som allerede står på tavlerne fra de tre workshops! Workshoppen afvikles lørdag den 5. november på Hotel Scandic i Kolding som en del af FDAs Messe, Konference og Landsmøde. Workshoppen ledes af Mille Obel Høier. Hun har stor erfaring med at gennemføre denne slags udviklingsarbejde for organisationer. I forlængelse af arbejdet i løbet af lørdagen samler Mille Obel Høier op på de mange input, som er kommet. Hun overdrager resultatet til FDA, som præsenterer det ved landsmødet om søndagen. Herefter vil det indgå som en del af grundlaget for den fortsatte udvikling af arbejdet i FDA. FDAs Hovedbestyrelse håber at mange vil komme forbi workshoppen og bidrage med gode ideer, meninger og forslag. -Vi håber, at vi ved at vende processen på hovedet – og gennem at invitere alle til at deltage – kan få helt andre forslag og ideer på bordet, end dem vi ’plejer’ at sidde og arbejde med, forklarer Kai Nielsen om baggrunden for dette nye initiativ.

Mille Obel Høier har stor erfaring med gennemførelse af udviklingsarbejde for organisationer 20

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

-Det er lidt af et eksperiment, vi barsler med, men vi tror det er nødvendigt at gøre det på en ny måde, hvis vi skal have nye resultater. FDA giver nu bolden op og både håber – og forventer – at mange medlemmer og andre med berøring til FDA vil tage udfordringen op og bruge lidt tid i workshop-lokalet, slutter han optimistisk af.


FDAMESSEN

Dårlig trådløs dækning med kabelmodem De fleste antenneforeninger kan genkende problemer med ustabil og dårlig trådløs dækning Kris Vetter Redaktør Kilde: Panther Applications A/S

Problemet ligger typisk i en uhensigtsmæssig placering af kabelmodem og giver sig til udtryk i ustabilitet og dårlig ydelse. Da næsten alle enheder tilsluttes trådløst, er kravet til god trådløs dækning større end nogensinde. Flere foreninger har fundet ud af at kabelmodemmets trådløse radio kan suppleres med flere trådløse enheder eller trådløse ekstendere. Det kan være løsningen for nogle, men har mange ulemper.

En af de største ulemper er at foreningens support ikke længere kan følge med og assistere med trådløs opsætning og overvågning. I Panther Applications har vi løst opgaven, så foreninger kan sende professionelt udstyr ud til deres medlemmer. Udstyret er POE forsynet og tilsluttes medlemmers eksisterende kabelmodem eller router. De trådløse enheder monteres i loft eller på væg, og er designet så det kan sidde centralt og ikke skæmmer normal indretning væsentligt. Modsat traditionelle løsninger, kan disse trådløse enheder konfigureres og

overvåges centralt via Panther Admin, som var de en del af det traditionelle kabelmodem. Trådløst udstyr skal placeres strategisk, og gerne i nærhed af, eller centralt i forhold til hvor signalerne skal modtages. Vil I høre mere om konceptet og produkterne, kan I kontakte os i Panther Applications enten direkte eller på FDA Messen, hvor vi er klar med råd og vejledning eller bare en faglig snak om muligheder, kig ind, vi har også en konkurrence på standen!

Mød os på FDA-messen

Professionel hjælp?

r lille

o ve er f a g p o Ingen r stor! eller fo

Vi er din partner, når det gælder antenneanlæg - vi installerer, monterer og servicerer • Kompetente, beslutningsdygtige og “selvkørende” medarbejdere, der handler hurtigt og effektivt. • Kort responstid... hos os er hurtig service nøgleordet og din sikkerhed for minimal “nedetid”.

Søndergade 29 | 6650 Brørup | Tlf. 7538 1414 | info@kk-partner.dk | www.kk-partner.dk FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

21


FDAMESSEN

TV 2 PLAY – hele TV 2, helt som du vil... Med TV 2s streamingtjeneste TV 2 PLAY kan du plukke fra alle TV 2s kanaler, som det passer dig – og se snigpremiere på alle de populære programmer og serier Kris Vetter Redaktør Input: TV 2 Danmark A/S

I 2015 indgik FDA og TV2 en samarbejdsaftale om TV 2 PLAY, hvor FDA-medlemmerne fik mulighed for at tegne abonnement til en fordelagtig pris på TV 2s streamingtjeneste TV 2 PLAY. Flere og flere FDA-foreninger har set fordelen ved at indgå denne aftale for at kunne tilbyde deres medlemmer en ekstra service, som gør det muligt at tage sine TV 2-kanaler med sig på farten.

FD Mød A M os ES på SE N

Fælles indkøb giver fælles fordele Jeres fordele som medlem af ASOM-Net er: • Fælles forhandlinger og indkøb, betyder at din forening sparer penge på TV-pakkerne. • Fælles drift med rationaliserings- og besparelsespotentiale • Fælles digital hovedstation der sikrer en professionel ydelsesleverance, til fordelagtige priser • Fælles support og brug af administrative ressourcer Det handler om at være bedst og billigst!

Vi arbejder på at sikre din forenings konkurrencedygtighed. Det gør vi f.eks. ved effektiv drift af fælles internetplatform og support, som gør det muligt for din forening at levere en pålidelig og fremtidssikret løsning. Det gøres til en yderst kosteffektiv pris, og samtidig bevarer foreningen sin selvstændighed.

TV 2 PLAY er en af de største danske streamingtjenester, og på tjenesten kan du se programmer fra alle TV 2s kanaler og masser af aktuelt dansk indhold i høj kvalitet. Du kan se danske dramaserier, dansk comedy, dokumentar, sport, underholdning, nyheder, film og meget mere både live og on demand. Særligt populære er snigpremierer og hele sæsoner af TV 2s kendte serier. I dette interview fortæller salgschef Steen Keldskov Andersen, TV2 Kanalsalg, om de muligheder, det giver medlemmerne at have abonnement på TV 2 PLAY. Hvorfor er I begyndt at tilbyde TV 2 PLAY til antenneforeningerne? Når vi holder møde med foreningerne, efterspørger flere og flere en løsning, hvor medlemmerne kan tilbydes adgang til TV 2 PLAY. TV 2 ønsker at være tilgængelig for så mange som muligt, og derfor ser vi det som en stor fordel at tilbyde de medlemmer, som i forvejen har vores kanaler i deres programpakker, en TV 2 PLAY-løsning til en favorabel pris. Hvad får man med TV 2 PLAY? Med denne aftale får FDA-medlemmerne TV 2 PLAY Premium-produktet. Det betyder, at man får adgang til alle TV 2-kanalernes danske programmer live og arkiv, hele sæsoner af dine yndlingsserier samt mulighed for snigpremierer. Med TV2 PLAY har du samtidig en fleksibel løsning, hvor du kan tage hele TV 2-universet med dig på farten, i sommerhuset, kolonihavehuset, campingvognen eller andre steder, hvor der er internetadgang.

DET FÅR DU – BLANDT ANDET – MED TV 2 PLAY Snigpremierer og hele sæsoner med ’Badehotellet’ og andre danske dramaserier Hele sæsoner og snigpremierer på ’SJIT Happens’ og andre danske komedieserier

www.asom-net.dk Følgende antenneforeninger er allerede medlemmer i ASOM-Net: Antenneforeningen Vejen, Brørup MedieNet, GramBynet, Jels Antenneforening, Skodborg Antennelaug, Toftlund Bynet, Rødding Antenneforening, Klarup Kabelnet, Balle-Bredsten Antenneforening, Skjern Bredbånd, Bjerringbro Kabelnet, Morud Antenneforening, Erikminde Antenneforening, Jerlev Antenneforening, Sønderho Antenneforening, Hjørring Antenneforening og Odder Antenne...

Skal din forening være den næste?

22

Danske programmer og nyhedsudsendelser fra TV 2s kanaler – live og on demand Dansk standup med snigpremierer og hele sæsoner med Tobias Dybvad og andre komikere Hele sæsoner og ekstra afsnit med ’Natholdet’, der kun kan ses på TV 2 Play

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


FDAMESSEN

Hvordan kan man se TV 2 PLAY? TV 2 PLAY kan ses på pc, Mac, Smart TV, Apple TV, smartphones, tablets og via Chromecast. Kan alle medlemmer af foreningen købe et TV 2 PLAY-abonnement til en fordelagtig pris? Man bør allerførst kontakte sin lokale antenneforening for at få afklaret, om den pågældende forening har indgået en aftale med FDA og TV 2 PLAY. For at et foreningsmedlem kan få adgang til TV 2 PLAYs foreningsaftale, kræver det, at man abonnerer på enten en pakke 2 eller pakke 3 (mellempakken eller fuldpakken). Er det traditionelle flow-tv dødt, efter at der er opstået en række forskellige streamingmuligheder? Nej, det traditionelle tv, som vi kender det, er på ingen måde dødt. Hver dansker ser i gennemsnit flow-tv i mere end to og en halv time om dagen, og rigtig mange vil gerne samles om

tv-begivenheder hjemme i stuen og se det på ”storskærm”, når udsendelsen sendes, og efterfølgende kunne tale med familie, venner og kollegaer og familie om disse. For langt de fleste danskere er det ikke et spørgsmål om enten flow-tv eller streamingtjenester. Det er både flow-tv og streaming. Med TV 2 PLAY har du netop mulighed for at kunne følge med i de populære programmer og store tv-begivenheder, når det passer ind i din hverdag – og herudover får du en række ekstra programmer og shows, som alene er til dig som TV 2 PLAY-abonnent. Hvis du endnu ikke kender TV 2 PLAY, kan du komme forbi TV 2-standen på FDA Messen og få en demonstration.

Fart på fremtiden

Er jeres antenneanlæg klar til behovet for lynhurtigt bredbånd?

Mød os på FDA-messen og hør nærmere FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

23


Nr. Udstiller

Nr. Udstiller

9 10 11

15

Triax

Viacom

16

Cloud Router

ASOM-Net

17

Vmarketing

18

Mobile Value

Kabelplus

1 Stofa 2 Telecenteret MTG/Viasat 3 KK Partner Evercall 4 Eltel Copydan 5 Viacom 6 ASOM-Net Cmore 7 Kabelplus 8 MTG/Viasat

KONFE RENCE B

9 Evercall 17 Vmarketing Applicatio Panther 19 10 Copydan 18 Mobilens Value 11 Cmore 19 Panther Applications Comflex 20 12 Discovery Networks 20 Comflex Dansk Kabel 21 TV 13 TV21 2 Dansk Kabel TV 14 YouSee 22 Canal Digital Canal Digital 22 15 Triax 16 Cloud Router

FDA WORKSHOP HB/ MØDELOKALE

MESSE KONTOR

SCENE

Mødelokale B

Mødelokale A

1

CHECK IN 2

INDGANG = faste kaffemaskiner

KONFE RENCE A

3 6

BAR/ AFSLAPNING

E

8

Eltel

4

7

BAR/ AFSLAPNING

8

E

7

Oversigt over messe og konferenceområdet YouSee

5

KØKKEN

9

E

6

TV 2

14

RESTAURANT

FDA

Messe & Konference

18 17

19

20

16 15

21

Program 10

16

5

13

KK Partner

20

4

Discovery Networks

E

3

Telecenteret

12

E

2

Stofa FDAMESSEN

Å

1

24 Fredag den 4. november 2016

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

11

22

12

14

13

Lørdag den 5. november 20


FDAORIENTERING

Aktiv ERFA-gruppe I FDA findes en hel række ERFA-grupper, som udfører et vigtigt hverv med, at samle fælles interesser, udveksle erfaringer og opnå vidensdeling på tværs af interesser og på tværs af landet. Kris Vetter Redaktør Input: Jan List, Per M. Sørensen:

Det handler dybest set om, at arbejde sammen på tværs af antenneforeningerne for at opnå fordele til gavn for det enkelte anlæg og helheden. Det kan eksempelvis være at udveksle erfaringer med en given udbyder af tv, radio og internet. ERFA-grupperne kan ligeledes være et stærkt værktøj for antenneforeningerne, når kontrakter med udbyderne skal forhandles og genforhandles, hvis der er udfordringer med teknikken eller dele af forretningen eller andet. At være medlem af en ERFA-gruppe indbefatter at medlemsforeningerne vil kunne deltage i ERFA-gruppens årlige generalforsamling (som ligger ifm. FDA Messe og Landsmøde hvert år), får tilsendt bestyrelsesmødereferater og har mulighed for at deltage i de eventuelle arrangementer/møder, som ERFA-gruppen afholder. Aktiv erfa-gruppe ERFA-gruppen for foreninger med eget tv-udbud og/eller eget internet har netop afholdt møde, hvor agendaen først og fremmest var, hvilke arbejdsområder erfa-gruppen skal varetage fremadrettet. ERFA-gruppe frie antenneforeninger og ERFA-gruppe internet blev ved det fælles årsmøde den 01.11.2014 sammenlagt til én fælles ERFA-gruppe med fælles bestyrelse. Følgende personer er medlemmer af denne gruppe: Jan List (formand og direktør for ASOM-Net), Per Theisen (næstformand og tilsynsførende i Korup Antennelaug), Flemming Borg (bestyrelsesmedlem og formand for Agerskov Vest A/F og regionsbestyrelse), Per M. Sørensen (forretningsfører for Skagen Antennelaug) og Carsten Gertsen (sekretær og

næstformand i Yderholm Antenneforening). Gruppen drøftede følgende emner til videre bearbejdning: - Bevar din selvstændighed som forening? - Hvordan gennemskuer vi service partnere på anlæg, med andre ord sikrer os, at de laver det som der skal laves? - Rejsen igennem nuværende teknik/ anlæg: - Docsis 2.0 – 3.0 opgradering og den videre overgang til Docsis 3.1. - Docsis 3.1 forberedelser - Beregning af anlæg / USTX for høj - Støj fejlfinding via Panther Admin - Panther Admin udnyttelse, viden og brugen af systemet. CMTS teknik blev også drøftet, og her blev følgende arbejdsområder foreslået: - Cisco CMTS - Modem software problemer - Teleste mini CMTS Docsis 3.0 - Teleste mini CMTS Docsis 3.1 (Ny Harmonic) - Cisco Remote PHY (CMC) - Wifi problem/løsning Wifi problem/løsning: Alle internetudbydere må nok konstatere, at Wifi hos medlemmerne er en opgave i sig selv. Panther Applications og en samarbejdspartner arbejder med en wifi løsning, hvor Wifi Accespoints i medlemmernes bolig kan styres/administreres via Panther Admin programmet, gennem medlemmets modem, og helt ud i medlemmets bolig. Et produkt/en service antenneforeningen kan tilbyde/sælge, for at forbedre Wifi brugen/oplevelsen hos det enkelte medlem. Det skal her oplyses, at antenneforeningen ikke får mulighed for at trænge ind i/eller snage i medlemmets data på hjemmenetværket. ”No big brother watching you”. Tv- aftaler og rettigheder: Tv frit/tilvalg/rettighedsaftaler (Canal FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

Digital og Viasat) kan ligeledes være et område som gruppen skal varetage? Der var ligeledes en livlig diskussion omkring teknikken i moderne antenneanlæg og hvorledes vi dygtiggør og uddanner personale? I den enkelte forening og på de enkelte antenneanlæg findes der meget kompetente personer med høj teknisk viden og indsigt. Hvordan får vi denne viden gjort tilgængelig for så mange som muligt, til gavn for den enkelte forening/det enkelte antenneanlæg, til gavn for den enkelte, men også for helheden? Skal der eventuel oprettes et videnscenter antenneforeningerne kan ”trække på” mod betaling, eks. med regi i FDA? Flere i gruppen pointerede, at det er en velkendt udfordring at opnå og forstå tilgængelig viden, som kan have allerstørste betydning for driften og fremtidige investeringer i de lokale antenneforeninger. Vi skal have etableret vidensdeling til gavn for alle der har brug for hjælp, lyder det fra gruppen. Der var også forslag om kurser, eks. over flere lørdage, hvor man kan invitere eksperter til at komme og fremlægge relevant viden. Det grundlæggende omkring bevarelse af selvstændighed som forening, hvordan og hvilke udfordringer, kunne ligeledes være et lørdags eller weekend kursus, hvor foreninger som allerede har været igennem problemstillingen kunne fremlægge indhøstede erfaringer for foreninger der går i samme overvejelser? Alle foreninger har brug for at træffe de ”rigtige” beslutninger på et sagligt og fagligt så højt niveau som muligt, hvorfor erfaring og videns udveksling kan være særdeles nyttigt inden de vigtige beslutninger skal træffes! Mød ERFA-grupperne på FDA Messen. 25


FDAORIENTERING

Tekst-tv forsvinder En æra er slut, når tekst-tv forsvinder fra Viasat-kanalerne TV3, TV3+, TV3 puls, TV3 sport 1 pr. oktober 2016 Kris Vetter Redaktør Kilde: DR, tvnyt.com

TV3s opfattelse er, at “tiden er løbet fra” den platform til formidling af sendeplan, programinfo. Ifølge en undersøgelse, som Gallup tidligere på året lavede for DR, ser hver fjerde dansker tekst-tv dagligt. Undersøgelsen viste dog, at det særligt er danskerne over 60 år, der ser tekst-tv. I den aldersgruppe lægger hver tredje dagligt vejen forbi tekst-tv. Det startede helt tilbage i 1977 Det europæiske tekst-tv-system blev fastlagt i slutningen af 1970’erne. Der er tale om en digital information, der lægges ind i det analoge tv-systems delbilleder. Den overførte informationsmængde (max. 28.000 karakterer per sekund) er et kompromis mellem antallet af udsendte tekst-tv-sider og ventetid på den udvalgte side; et sidetal på 600-800 sider er almindeligt. Underleverandører af informationer til en tv-stations tekst-tv-system, f.eks. vejrudsigter fra DMI og flytider fra lufthavne, kan selv via teledatalinjer ajourføre deres sider i systemet. Kanalens tekst og enkle grafik kan hentes frem som hele skærmbilleder på tv-modtagere, der har en indbygget dekoder. I det nye europæiske tv-system, DVB, var tekst-tv-delen en integreret del i den digitale datastrøm, og større eller mindre dele af den samlede dataoverførsel kunne nu anvendes til billeder, lyd, grafik eller tekst, ligesom tilslutning til Internettet vil være mulig.

“Vigtige oplysninger om tekst-tv”, oplyses der lige nu på kanalernes teksttv. Med virkning fra 1. oktober 2016 kan man ikke mere benytte tekst-tv fra TV3, TV3Puls, TV3+ og TV3Sport. Den officielle introduktion kom først senere I 1983 kunne tekst-tv, eller teletext, introduceres på DR TV. Nu kunne man læse nyheder og sport hurtigt, næsten uden at skulle vente… Fantastisk! Flere og flere fjernsyn blev eftermonteret med et tekst-tv modul. Tekst-tv sendes ud sammen med tvsignalet, som små bits-signaler i en det lodrette synkroniseringssignaler og det afkodes ved modtageren af modulet.

Teletext blev testet på DR TV fra Gladsaxe-senderen i 1977, hvor hele 30 seere havde fået monteret et textdekoder i deres tv-apparat i forsøgsperioden.

26

Der skete meget i disse år, blandt andet begyndte TV-Avisen at sende fra de nye TV-A-bygninger i TV-Byen med premiere den 7. oktober 1985. Studiet havde ellers stået klar til brug i flere år, men teknikken drillede, hvorfor det først lykkedes i 1985. Ikke alle hopper på vognen Hverken DR eller TV2 har planer om at droppe tekst-tv på deres kanaler. Hos Discovery Networks Danmark var der tidligere tekst-tv på de fleste kanaler, også på kanaler som Eurosport og Canal-9 som senere blev opkøbt af Discovery, men i dag er det kun Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren som stadig har tekst-tv.

Man kan stadig finde tekst-tv på både DR og TV 2.

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


Hvordan sikrer man betaling til dansk indhold i fremtiden? FDA forhandler med Copydan Verdens TV om en fremtidig aftale, men uden at være bundet af et resultat som endnu ikke er helt på plads Kai Nielsen Landsformand

Derfor har organisationen bag de danske antenneforeninger opsagt aftalen med Copydan Verdens TV Der har i en længere periode været forhandlet og der er fortsat hyppige møder. FDA ønsker at gøre det klart at flg. punkter er vigtige for organisationen: - Penetrationstillægget skal fjernes, så vi får et system til at håndtere de pakker, som har en udbredelse under halvdelen af tilslutningerne i det pågældende anlæg, som ikke ender med at gøre det dyrere for de mange, som gør det vi gerne vil understøtte; abonnerer på bredt sammensatte alsidige pakker. - Indberetningsfrekvensen skal tilpasses den aktuelle situation med en højere grad af pakkeskift, til- og frameldinger. Det betyder at der skal omlægges fra det nuværende såkaldte 31/12-princip

med én årlig indberetning og én årlig betaling. - Vi skal finde en måde at håndtere den nye ret til fravalg på, så den nye lovregel ikke efterlader nogle anlæg i en helt umulig position, som følge af den aktuelle måde der afregnes vederlag til Copydan Verdens TV på. Det har været en kæphest for FDA og dermed de danske antenneforeninger gennem mange år, at komme af med den såkaldte ”dobbeltbetaling”! Retransmissionsvederlaget bliver taget op i et kommende ekspertudvalg, som Kulturministeren er i gang med at nedsætte. Udvalgsarbejdet begynder i november og skal bestå af 5-7 eksperter på området. Arbejdet skal være færdigt i september 2017 lyder målsætningen. Udvalget skal se på den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion.

Som det jo er alle bekendt er det mange penge (samlet op imod 1 mia. kr.), der betales i retransmissionsvederlag og det er antenneforeningerne som bidrager væsentligt til denne betaling. Apple TT-bokse, ny DR App og anden form for streaming gør det jo muligt at se mange programmer uden at betale afgift og dermed være med til at finansiere indhold i fremtiden! Når en husstand i jeres anlæg vælger at få adgang til DRs tv-kanaler gennem en traditionel tv-pakke betaler de retransmissionsvederlag til Copydan Verdens TV. Betalingen afhænger af størrelsen på pakken, men hvis grundpakken eksempelvis indeholder 25 kanaler, som alle alene afregnes via Copydan Verdens TV er den årlige betaling i 2016-priser kr. 349,3188 helt nøjagtigt. Selvfølgelig for alle 25 kanaler. ›››

Vi er de lokale antenneforeningers reklamebureau Flere og flere antenneforeninger ønsker branding og bedre lokal markedsføring. Vi laver alt lige fra ideoplæg til nyt logo, tryksager i alle afskygninger, ny hjemmeside, artikler til ugeavisen med foto osv. osv. Kontakt os og få en snak om muligheder...

www.vmarketing.dk FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

Tlf. 73 84 85 45

27


ADVOKATENSBORD ››› Hvis man forestillede sig en pakke alene med DRs tv-kanaler ville prisen være kr. 224,3664. Hvis man derimod streamer selvsamme kanaler fra DR TV og eller en AppleTV-boks er det jo gratis! Denne måde at se DR TV på er med de nuværende regler nemlig ikke retransmission og der betales derfor ikke vederlag. Faktisk er der næsten en skæbnens ironi over at den nye situation, hvor det er muligt (næsten) at undgå dobbeltbetalingen. MEN det kræver, at hver eneste husstand indkøber eksempelvis en Apple-TV-boks. FDA har svært ved at se det kloge i denne situation - forstå det, hvem som kan! Fra branchen som helhed ønsker man også afgiftsformen ændret, da den er hindrende for en fair kommerciel konkurrence på området. Retransmissionsafgiften er utidssvarende, og vi bør finde en mere fair måde at betale for indholdet på, lyder det fra branchen, som gerne ser en platformsneutral løsning. Branchen udtrykker bekymring over uligheden og finder tidshorisonten inden en ny aftale kan være på plads for lang.

Svaret på opgaven – og dernæst tilbag Benny Jensen Advokat

Hvis nogle blandt læserne fandt, at opgaven i det seneste nummer var langt ude, kan det ikke undre. Det er måske også derfor, at der kun er indkommet tre forsøg på at besvare den. Opgaven er imidlertid kalkeret fra det virkelige liv, og blot omskrevet for at få den gjort mere relevant for antenneforeningernes bestyrelser. Det fundamentale spørgsmål om foreningers søgsmålskompetence på vegne af medlemmerne er imidlertid det samme. Opgaven skrev jeg med udgangspunkt i en kendelse afsagt af Østre Landsret den 29. november 2012. Sagen omhandlede en kommunes uberettigede opkrævning af vandledningsafgift hos flere af medlemmerne af en grundejerforening. Der var ikke tvist om, at opkrævningerne havde været uberettigede, - ej heller om at kommunen på et møde med repræsentanter for grundejerforeningen havde givet tilsagn om tilbagebetaling, eller om at grundejerforeningens generalforsamling havde givet bestyrelsen mandat til at anlægge sag mod kommunen om tilbagebetaling. Byretten afsagde kendelse om, at sagen kunne fremmes, men Østre Landsret nåede til det modsatte resultat med følgende begrundelse: Grundejerforeningens nedlagte påstand, som er tilrettet efter drøftelse

28

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

i byretten og fastholdt i landsretten, angår efter sin ordlyd et spørgsmål om, at »sagsøger uberettiget er blevet opkrævet vandafledningsafgift for en periode . . .« Det fremgår imidlertid af parternes anbringender og deres samstemmende erklæringer, at sagen reelt drejer sig om uberettigede vandafledningsafgifter opkrævet hos de enkelte medlemmer af grundejerforeningen. Efter de påberåbte anbringender angår sagen således individuelle tilbagebetalingskrav, som potentielt kan rejses af en ikke nærmere beskrevet række af nuværende og tidligere medlemmer af foreningen. Der er ikke for landsretten fremlagt oplysninger til nærmere fastlæggelse af de enkelte krav eller af kredsen af berettigede enkeltpersoner, og herunder foreligger der ikke procesfuldmagt fra berørte enkeltmedlemmer. Landsretten finder på denne baggrund uanset grundejerforeningens formål og generalforsamlingens beslutninger om spørgsmålet - at grundejerforeningen ikke har kompetence til at indtale en ikke nærmere beskrevet række af nuværende og tidligere medlemmers krav under sagen. Påstanden kan derfor ikke tages under påkendelse.” ** Det ene indkomne svar når til et andet resultat og med en fornuftig begrundelse, men det gjorde byretten som nævnt også, mens de to andre besvarelser populært udtrykt sidder lige i skabet i forhold til Østre Landsrets kendelse,


i forrige nummer ge til fremtiden - både med hensyn til resultatet og til det ræsonnement, der ligger til grund herfor. Derfor har jeg indstillet til FDAs Sekretariat, at der skal trækkes lod om de to (forhåbentlig gode) flasker rødvin mellem Bjarne Sinding fra Gaurslund Sogns Antenneforening i Børkop og Per Ulrik Pedersen fra Antenneforeningen Skansen i Sønderborg. Og så tilbage til nutiden – og til fremtiden: Jeg har i tidligere indlæg berørt det forhold, at Forbrugerstyrelsen (nu Teleankenævnet på vores område) har haft en tendens til at sidestille drift af antenneforeningsvirksomhed med egentlig erhvervsvirksomhed. Det giver for så vidt god mening i nogle tilfælde. Hjemtagelsen af eksempelvis drift af eget internet medfører økonomiske goder for foreningerne, men med goder følger typisk også forpligtelser, og hvis man som antenneforening i det hele taget konkurrerer på markedet, er det også markedets vilkår – herunder

forbruger-beskyttelsesreglerne - der regulerer spillereglerne. Hvis tendensen fortsætter, kan vi meget vel være på vej til en situation, hvor også de mindre antenneforeninger vil blive vurderet som professionelle; ikke blot i forhold til forbrugerklagesystemet, men i det hele taget. Udover efterlevelse af de særlige regler, der gælder for forbrugerbeskyttelse, vil det indebære, at der bl.a. ikke fremover med samme styrke kan argumenteres for, at en antenneforening er den decideret ”svage part”, når det kommer til fortolkning af de aftaler, foreningen har indgået med de større leverandører. Vi er næppe nået dertil, hvor en antenneforening med 102 medlemmer i Bjergkøbing vil blive betragtet som ligeværdig aftalepart med YouSee, men overordnet er der grund til at være ekstra opmærksom, hvis man som forening står foran at indgå en ny aftale eller forlænge en allerede eksisterende aftale.

ningsdirektiv, der træder i kraft den 1. januar 2018. Det kan virke som om, der er lang tid til, men med de tilpasninger, man som virksomhed eller forening muligt skal nå at iværksætte for at leve op til forordningen, er det faktisk lige rundt om hjørnet. Det er kompliceret stof, og søgningen til de kurser om emnet, man som rådgiver har adgang til, er stor. Jeg kan i den forbindelse meddele, at jeg den 25. januar 2017 skal på et kursus, hvor også de implementeringstiltag, som bliver nødvendige, i henhold til kursusbeskrivelsen, vil blive gennemgået. Forhåbentlig kan jeg derfor til FDA-konferencen i foråret 2017 stå for et indlæg, hvor jeg kan videregive det bedste fra de bedste om persondataforordningen med særligt henblik på betydningen heraf for Jeres foreningsvirksomhed. De bedste ønsker om et godt efterår til Jer alle.

Et andet stort dyr i åbenbaringen bliver derudover EU’s nye persondataforord-

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

29


BRANCHENYT

DR forsvarer sig Som vi har beskrevet tidligere her i tidsskriftet, barsler den siddende regering med besparelser i DR, hvorfor Folketingets Kulturudvalg og DR er i forhandlinger netop nu Kris Vetter Redaktør Kilde: Mediawatch, DR, Altinget

Lige nu raser debatten om DR skal spare og i givet fald, hvor besparelserne skal findes! Private medier og medlemmer af Folketinget foreslår 75-100 mio. kr. i besparelser ved at lukke eller afhænde DR3, P3 og P7, men ifølge tal fra DR selv vil det være langt mindre end udgifterne til kanalerne. Dybest set ønsker Danske Medier kortere onlinenyheder, mindre finansiering og mere udlægning af programmer til private produktionsselskaber i den seneste rapport. DR skal skære ned på underholdningsprogrammer og mere op for public service. Danske Medier foreslår ligeledes en årlig nedsættelse af licensfinansieringen på 5 pct. over en periode på fem år. Det vil samlet set reducere public servicestationens indtægter med ca. 920 mio. kr. over de selvsamme fem år ifølge DR. Ifølge tal fra DR fra 2015 var de estimerede udgifter til DR3 på 275 mio. kr., mens omkostningerne til P3 løb op i 87 mio. kr. Samlet set beløber det sig til udgifter for 362 mio. kr. for de to kanalers vedkommende.

Men selvom man lukker disse kanaler vil DR stadig have public-service forpligtelser til at levere indhold til de målgrupper, som kanalerne henvender sig til. DR skal fortsat kunne levere for eksempel nyhedsformidling, oplysning og debat til de yngre målgrupper. Risikoen er ifølge direktøren fro DR Medier Gitte Rabøl, at DR ikke kan bidrage til mangfoldigheden og public service ender med at miste den folkelige appel, hvis besparelserne rammer for dybt! Spørgsmålet er jo naturligt, hvordan public service forpligtelsen kan varetages, når befolkningen i stigende grad henter deres nyheder på nettet? Derfor skal DR vel i en eller anden form være synlige på de digitale medier også? Det der kan være vanskeligt i debatten er, hvad der er public service og ikke mindst, hvad der ikke er? Er Den store bagedyst public service…ja måske fordi vi møder mennesker fra hele landet og får en større forståelse for at der i hele landet findes dygtige mennesker. Andre kan med god begrundelse sige, at det er underholdning? I hus til halsen er bare et andet eksempel på at DR bevæger sig i grænselandet for underholdning kontra oplysning?

Et stadig voksende streaming marked Streamingstjenesterne oplever fortsat vækst og tager markedsandele fra flow-Tv i en ny amerikansk analyse Kris Vetter Redaktør Kilde: TBI Vision/ The Boston Group, Mediewatch

Lige nu vækster streamingmarkedet med hele 20 procent årligt. Fem procent af den samlede omsætning fra videoindhold er nu streaming. Økonomisk svarer det til en omsætning på i alt 25 mia. dollar om året, så det er ikke uden grund, at streaming har kommerciel interesse! Forbrugerne efterspørger indhold (content som mange gange beskrevet her i tidsskriftet) i høj kvalitet og variation og stort udbud af udsendelser. Det gør at de traditionelle udbydere af tv-programmer presses til, at finde på nye programtyper og udsendelser som kan fange tv-seernes interesse. Samtidig devalueres markedsværdien af de selvsamme producentvirksomheder. Aktørerne som har sat sig på udsendelser som ikke ligger indenfor det vi kender som flow-tv er Facebook, Netflix, Youtube, Amazon og Hulu. 30

Fordelen på den korte og lidt længere bane kan måske være, at kvaliteten af udsendelser højnes og at der bliver produceret mere originalt indhold end tidligere? I 2009 var antallet af nye produktioner 200. I 2015 var tallet det dobbelte, altså 400. Som vi har beskrevet her i tidsskriftet tidligere har eks. Netflix skuffet fælt efter seneste regnskab. Den forventede tilgang af kunder er udeblevet. Forklaringen kan være for høje og urealistiske forventninger til markedet. Netflix havde selv forventet at hente 2,5 mio. nye kunder i april, maj og juni, men sådan gik det langt fra. Kundevæksten blev i stedet 1,68 mio., hvorfor væksten ikke kommer så hurtigt som forventet. Netflix er som beskrevet ovenfor jo heller ikke længere alene på markedet, andre aktører presser på og giver øget konkurrence om ”kunderne”. Netflix er dog fortsat et særdeles værdifuldt selskab. Markedsværdien er 36,8 mia. dollar (248 mia. kr.).

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Kai Nielsen Tlf. 29 60 76 07 kn@fda.dk

1. næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@fda.dk

2. næstformand Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 preben@fda.dk

Landsmødevalgt Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

VALGKREDS A (Region A)

VALGKREDS B (Region 3 og 4)

VALGKREDS C (Region 5)

VALGKREDS D (Region Øst)

Allan Jusjong Tlf. 98 31 96 95 jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 pt@kalnet.dk

Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 preben@fda.dk

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Kai Nielsen kn@fda.dk Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk

Preben Pedersen preben@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Preben Pedersen preben@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Kai Nielsen kn@fda.dk

Allan Jusjong jusjong@aj-design.dk

Preben Pedersen preben@fda.dk

Kai Nielsen kn@fda.dk

Cable Europe Kai Nielsen kn@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

REGIONSBESTYRELSER ■ REGION A:

Vera Dahl Olesen, formand Lone Jakobsen, næstformand Birgit Kaa, sekretær Morten Doktor Henning Lyk Jørgen Thodberg, suppleant

■ REGION 3+4:

Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Flemming Borg Peder Pedersen Sven Møller Andersen Freddy Chr. Olesen, suppleant Michael O´Halloran, suppleant

■ REGION 5:

Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand Erik Wagner Keld Elkrog Larsen

■ REGION ØST:

Jørgen Fogtmann, formand Frans Larsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Peter Lyngby Sjak Christiansen Arne Rohde, suppleant Jeanette Vindelev Pedersen, suppleant

ERFAGRUPPER FOR FORENINGER MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Carsten Gertsen, sekretær Per M. Sørensen Flemming Borg

YOUSEE: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen

BOLIGFORENINGER: Kontakt fda@fda.dk

FDA ORIENTERING · OKTOBER 2016

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

31


16

FDA

20

Vi

. . . l i t s e s

Messe & Konference

P

FREDAG DEN 4. TIL SØNDAG DEN 7. NOVEMBER

Fredag den 4. novem 8.30-9.30

Ankomst og morgen

9.30-9.45

FDA Messe & Konfe Velkomst ved landsfo

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 5-2016  

FDA Orientering 5-2016  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded