Page 1

Tidskrift for fællesantenneanlæg • Nr. 3 juni 2017

orientering Antenneanlæggene søger inspiration til fortsat udvikling

LÆS OGSÅ:

■ SF ønsker licensen

■ Public service skal

■ Stor reportage fra

skattebaseret... - side 5

være tilgængeligt for alle, når vi alle betaler... - side 7

FDA Roadshows... - side 14


FDAorientering Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 16. juni 2017. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Kai Nielsen, Bjarke Pejtersen Per Theisen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 4: 16. august 2017 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden Traditionen tro tager mange antennefolk til ANGA for at søge inspiration til “produktudvikling” og nye ydelser til gavn for antenneforeningens medlemmer/kunder....læs reportagen fra ANGA inde i bladet. Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2017: kr. 1.185,EU-abonnement 2017: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og incl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen, FDAs sekretariat. Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 4: Fredag d. 1. september 2017. Tryk: PR Offset

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Flot fremmøde til de 6 Roadshow-møder Kai Nielsen Landsformand

Jeg havde desværre kun mulighed for at deltage i Roadshow den første dag i Odense, men jeg har fået gode referater fra de øvrige møder. Tak for den gode opbakning til møderne. Samarbejdet med Telecentret gav en god opdatering på de tekniske områder, også en stor tak til Telecentret for at møde op med gode indlæg fra deres leverandører. Jeg hører, der har været en god snak om FDAs arbejde og organisation med tanker på fremtiden. I forlængelse af den snak har HB indkaldt til ekstraordinært landsmøde søndag den 20. august 2017. FDAs nuværende organisation af den politiske ledelse har fungeret udmærket gennem årene. Men jeg mener samtidig, at det er et godt tidspunkt at forenkle særligt valgmåden for Hovedbestyrelsen og organisationen som sådan, hvor regionerne foreslås taget ud af vedtægterne. Det ekstraordinære landsmøde den 20. august skal ændre vedtægterne, således det ordinære landsmøde primo november 2017 kan vælge hovedparten af FDAs nye politiske ledelse, herunder min afløser! Jeg opfordrer FDAs medlemmer til at deltage i det ekstraordinære landsmøde den 20. august. Vejen til ekstraordinært Landsmøde Her resumerer jeg kort de aktiviteter som har ført frem til landsmødet med henblik på at forenkle FDAs politiske ledelse og dermed også en forenklet valgprocedure til samme. 1. I foråret 2016 var der møde med formændene for regionerne med henblik på at få en dialog om deres syn på aktiviteter i regionerne og generelt. Samtidig blev aftalt et møde med alle regionernes bestyrelsesmedlemmer m.fl. i foråret 2017. 2. Ved landsmøde i november 2016 havde alle deltagerne mulighed for at give gode råd til det fremtidige arbejde mv. i FDA. Heldigvis blev der afleveret mange sedler, som har givet inspiration og råd til hvordan FDA ønskes fremover. Tak til de som gav et bidrag. 3. I januar 2017 blev, som aftalt med formændene for regionerne, gennemført et velbesøgt FDA Forum med deltagelse af regionsbestyrelsesmedlemmer m.fl. Der blev arbejdet hårdt og nedskrevet mange forventninger til FDAs fremtidige aktiviteter og organisation mv. 4. I april og maj 2017 er gennemført Roadshow 6 steder i landet, hvor der udover indlæg fra Telecentret, Panther m.fl., også blev tid til en god snak om FDAs fremtid – ledelse og opgaver. 5. Ultimo maj 2017 har FDAs forretningsudvalg og hovedbestyrelse – inspireret af de forannævnte møder mv. – besluttet at indkalde til et ekstraordinært landsmøde den 20. august måned. - fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · juni 2017


FDAindhold

5 Hvad er den politiske dagsorden? 7 Public service-indholdets tilgængelighed i tid og rum 10 Nye tider og nye tiltag på vej i FDA 12 Fagligt fællesskab i nye omgivelser

10 Nye tider og nye tiltag i FDA

14 On the road again 20 Store forskelle i dækning 21 Nyt teknikhus til Korup Antennelaug 22 Medieaftalen skal genforhandles... 24 Hvordan får vi finansieret fremtidens dansk produceret indhold? 25 Advokatens bord: EUs Persondata forordning - igen, igen... 26 Branchenyt: Danskerne vil ha’ nyheder Boxer har det svært

14 On the road again

24 Dansk produceret tv-indhold..?

FDAsekretariat Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. +45 59 96 17 07 Mobil +45 26 16 00 71 Mail sbs@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 06 Mail anne-mette@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. +45 59 96 17 05 Mail mie@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. +45 59 96 17 18 Mail svend@fda.dk

FDA ORIENTERING · juni 2017

3


FDAorientering ››› - fortsat fra side 2 Det ekstraordinære landsmøde er således resultatet af et langt og grundigt forløb, hvor mange medlemmer har bidraget undervejs. OG så til noget helt andet… som det vist en gang lød i en populær tv-serie. Hvornår falder prisen på tv-kanaler med dansk superliga? Seertallene til dansk superligafodbold styrtdykker, både på stadion og hjemme foran skærmen Knapt nok er superligaen slut for denne gang, før flere tv-chefer bebuder behov for dramatiske ændringer. Baggrunden er, at seertallene til kampene i den bedste danske fodboldrække bløder – både på stadion, hvor 19 procent færre tilskuere fandt vej til kampene, sammenlignet med året før, og foran skærmene, hvor næsten hver fjerde seer forsvandt i forhold til foregående sæson. Seertallene til kampene i denne sæson ligger ifølge tal fra Mediawatch 23 procent under sidste sæsons tilsvarende. Slagsmålet om hvori løsningen kunne bestå er angiveligt gået i gang og en af de centrale personer på tv-siden, Peter

Nørrelund, administrerende direktør hos MTG Sports, som er selskabet bag Viasat, har en række ønsker til forandringer, herunder til antallet af hold i den bedste række. I vores sammenhæng er det måske mere interessant, at en anden central spiller på tv-siden “truer” med at prisen på tvrettighederne til superligafodbold måske skal ned. Til BT siger nordisk sportschef hos Discovery Networks, Anders Antonsen: “Vi kan alt andet lige ikke betale det samme for et produkt, hvor seertallet er faldet med 30-40 procent over de seneste tre-fire år.” DET helt spændende bliver så, hvornår den samme logik skal slå igennem på de priser, som antenneanlæggene betaler for at få kanalerne til deres pakker. Vi er mange, som husker hvordan kanalerne gang efter gang har “forklaret store prisstigninger” med nye attraktive sportsrettigheder – eller med, at de populære rettigheder i deres porteføljer stiger voldsomt i pris. Al rimelighed tilsiger, at den samme logik må gælde, når priserne – og populariteten – bevæger sig nedad. Spørgsmålet er vel derfor ikke OM prisen falder – men snarere HVORNÅR den falder!

- din nye servicepartner Vi har sammenlagt mere end 30 års erfaring med Kabel TV. Service på Kabel TV net, Fibernet og Internet. Vi servicerer allerede net på Fyn og i Jylland. Kontakt os for en uforpligtende snak om Jeres muligheder.

tlf. 44 40 15 20 info@acianet.dk www.acia.dk

Pantheradmin Partner · Kronback Tracers Partner 4

For Viasats vedkommende bliver det ikke i år. Med vanlig beskedenhed “nøjes” Viasat med en stigning på 4 procent fra 1. september (1. januar for TV3 Sport 1). Det er en prisstigning, som ligger i størrelsesordenen 4 gange den almindelige forbrugerprisudvikling. På FDAs vegne ønsker jeg jer alle en god sommer, og håber at mange af medlemmerne kommer til Kolding den 20. august så vi sammen kan forstærke fundamentet for FDAs fremtid. God sommer! PS: Persondataforordningen der træder i kraft 28. maj 2018 er noget bestyrelserne skal tage alvorligt og sikre sig at foreningerne er klar til på dette tidspunkt. Personligt er jeg blevet overrasket over det min forening skal gennemgå og have på plads.

FDA ORIENTERING · juni 2017


Hvad er den politiske dagsorden? Den politiske dagsorden omkring internet, tv og telefoni har stor betydning for, hvorledes vi som antenneanlæg skal agere i forhold til fremtiden Kris Vetter Redaktør Kilde: Jacob Mark, medieordfører, Socialistisk Folkeparti Foto: SF

Jacob Rene Mark Født 16. oktober 1991 i Køge, søn af fængselsbetjent Bjarne Mark og folkeskolelærer Lise Mark.

Derfor har vi her i tidsskriftet iværksat en artikelserie med det formål, at give medieordførerne fra partierne i Folketinget mulighed for at komme til orde. Tanken er at samtlige medieordførere skal give udtryk for deres partis syn på mediebilledet og fremtidens struktur. Spørgsmålene til politikerne vil være enslydende fra gang til gang, således vi får et klart billede af standpunkter og synspunkter. Nedenstående svar/input på konkrete udfordringer, som antenneforeningerne står over for, er fra medieordfører Jacob Mark, SF. Emner, vi gerne vil have dit bud på som medieordfører for Socialistisk Folkeparti, er flg.: Public service / Licens eller markedsbetinget? - For SF er det rigtig vigtigt, at der er en stor, og også gerne større, opbakning til vores fælles public service, fordi public servicen sikrer os en bund af kvalitet i en meget fragmenteret og økonomisk udfordret mediebranche, siger ordfører Jacob Mark. - Men for at gøre opbakningen større, mener jeg også, at licensen skal gøres skattefinansieret ved at lægge en medieskat på indkomstskatten. Det vil gøre licensen mere fair og mere lige, fastslår han.

Medlemsperiode Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti (SF) i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015. Kandidat for SF i Lejrekredsen fra 2012. Kandidat for SF i Køgekredsen fra 2012. Parlamentarisk karriere Børne- og undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, idrætsordfører, kulturordfører og medieordfører. Formand for SF folketingsgruppe fra 2016. Uddannelse og erhverv Journaliststuderende, Roskilde Universitet, fra 2013. Student, Køge Gymnasium, fra 2008 til 2011. Folkeskole, Alkestrupskolen og Herfølge Skole, 2008. Lærervikar, Hastrupskolen, fra 2011 til 2013. Operatør, Køge Bio, fra 2008 til 2011. Butiksassistent, Hammershus Bageri, fra 2007 til 2009. Tillidshverv Medlem af SF Ungdom fra 2007. Medlem af bestyrelsen for SF Køge fra 2009, formand 2010. Medlem af byrådet i Køge Kommune 2010-2015, formand for børneudvalget 2014-2015. Formand for Køge Ungdomsskole 2010-2014. Regionssekretær i landsledelsen for SF Ungdom 2010. Medlem af landsledelsen for SF fra 2014.

FDA ORIENTERING · juni 2017

5


FDAorientering - Det er for eksempel ikke særligt fair, at en familie på fire personer i dag betaler én licens, mens et bofællesskab med fire personer betaler fire licenser, konkluderer Jacob Mark. - Man kan lave en medielov ala teaterloven eller biblioteksloven og lave medieskatten ala kirkeskatten, men uden den er frivillig, foreslår han. Til gengæld er det vigtigt for SF, at der på ingen måde er tvivl om armslængde-princippet, og derfor foreslår SF også, at en medieskat bindes i længere tid og fri af Finansloven, for eksempel igennem et flerårigt forlig, for at undgå at medieskatten bliver politisk afhængig. - Det er helt afgørende, at vi fra politisk side ikke begynder at blande os i indholdet, eller at medier laver indhold afhængig af, hvilke partier der sidder med regeringsmagten, afslutter han spørgsmålet. Hvad har du selv mest på hjertet lige nu/indsatsområder mm. set med dine øjne? - Et vigtigt indsatsområde er at lave public service til børn. Det er DR stærke til, og det er vigtigt, at det bliver ved at være en del af public service-forpligtelsen, siger Jacob Mark.

Et andet vigtigt område er ifølge SF de unges medievaner. Unge er verdensmestre i at bruge alle mulige forskellige medier og platforme til at få deres information, og det er meget anderledes fra tidligere generationers medievaner, hvor man typisk kun abonnerede på en enkelt avis, og det var den samme avis hele livet. Det betyder ikke så meget for unge, hvor informationen kommer fra – det kan være Facebook, YouTube, Netflix osv. – det betyder mere, at de kan se meningen med den. - Det er ikke noget, vi hverken kan eller skal forandre, men det er blandt andet med til at udfordre danske medier og producenterne af dansk indhold, og det skal vi finde en løsning på. Det kan for eksempel være i form af en Google/YouTube/ Facebook-skat på dansk indhold, så rettighedshaverne sikres i fremtiden, siger han.

DOCSIS 3.1 Home Networks

FTTH

40 års jubilæum

For at fejre vores 40 år i branchen, inviterer DKT til reception. Tirsdag den 29. august i Kirke Såby. Find yderligere information og tilmeld dig på www.dktcomega.com/news

6

FDA ORIENTERING · juni 2017


Public service-indholdets tilgængelighed i tid og rum Ved kulturministerens kick-off konference i Odense den 4. maj var der flere indlæg, som pegede på hvorfor DRs indhold ”forsvinder igen” fra DR.dk/apps mv. Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef FDA Foto: Bjarke Ørsted, Kris Vetter

Det giver afsæt for følgende overvejelser om tilgængeligheden af det indhold, som vi alle har betalt for tilblivelsen af gennem medielicensen. Tilgængelighed ikke bare i tid, men også i rum. I det følgende beskriver jeg alene situationen for DR, men den kan udbredes til at gælde samtlige tjenester og alt indhold finansieret via den fælles medielicenskasse. Det intuitive udgangspunkt Det indhold, som produceres for de penge “vi alle sammen” bidrager med gennem medielicensen og andre lovbestemte kollektive betalinger, som eksempelvis betaling af retransmissionsvederlag fra primært husstande tilsluttet antenneanlæg og andre kabel-tv-anlæg, bør være tilgængelig for os alle sammen når det er blevet sendt eller på anden vis gjort tilgængeligt første gang. Skribenten bag denne artikel er ’mere end gennemsnitligt’ bevidst om, hvilke teknisk-juridiske begrundelser, forhold og ikke mindst regler, der ligger bag, at dette intuitive udgangspunkt slet ikke afspejles i den virkelige verden. Pointen med artiklen er blandt andet at pege på, at de fleste af disse begrundelser, forhold og regler er noget der er besluttet politisk og som derfor kan ændres politisk! Og som nogen en gang har udtrykt det, så kan det, som ikke kan forklares ikke forsvares. Tilgængeligheden i tid Dette aspekt er ikke helt nyt, MEN i den rene flow-verden indtil for få år siden var det mest en debat, som havde relation til (manglende) genudsendelser af populære udsendelser – nok ikke mindst dramaserier. Mange har efterlyst hurtig-

ere og / eller hyppigere genudsendelser af eksempelvis Matador, selvom mange også brokker sig over, at der ikke er andet end genudsendelser i fjernsynet! Med tilkomsten af de relativt nye ondemand-muligheder er der kommet helt nye aspekter til denne tidsmæssige tilgængelighed. Gennem on-demand-adgangen til dele af indholdet fra DR via dr.dk, DRs radio-app og tv-app og diverse andre adgangsveje, som eksempelvis smart-tv og web-tv-løsninger fra distributører på antenneanlæg, er der kommet stigende fokus på ønsket om at kunne tilgå indholdet “når det passer mig”. At dette er populært er utvivlsomt og man skal ikke lytte med ret længe på en af DRs radiokanaler, før man præsenteres for opfordringer til at benytte disse muligheder. Måske blandt andet derfor opleves det frustrerende ikke at kunne få tilgang til alt indhold på alle tidspunkter. Tilgængeligheden i rum DRs indhold gøres aktuelt tilgængelig på en række tekniske platforme; som terrestrisk udsendt flow-tv, via distribution i antenneanlæg og andre kabelbaserede infrastrukturer, fra satellit via parabol, dr.dk og dr mobil. Oprindeligt var DR alene tilgængelig fra signaler udsendt analogt fra et antal jordsendere. Udsendelserne blev teknisk og juridisk set forestået af DR selv, og det er forsat den formelle konstruktion, selvom den har haft forskellige former undervejs. I øjeblikket er det DIGITV A/S, der forestår udsendelserne på MUX1 og MUX2 på DVB-T-nettet. Fra midten af 1970’erne blev der i en lang række lokalområder i det meste af landet etableret lokale kabel-tv-anlæg – mest kendt som antenneforeninger i kraft af den mest gængse organisationsFDA ORIENTERING · juni 2017

og ejerform. Hovedformålet med disse anlæg var at få adgang til “spill-over-tv” fra de nærmeste nabolande. Gennem etablering af høje master til montering af traditionelle tv- og radio-antenner blev nedtagning af eksempelvis (vest) tysk, svensk og norsk tv muliggjort. Signalerne blev rundsendt i det lokale netværk til gavn og glæde for de tilsluttede husstande. Også DRs tv-kanal og 2-3 radiokanaler tages som noget naturligt ind i nettet og fordeles med rundt. Det betyder et farvel til skoven af antenner på hustagene, og ikke mindst i særligt bevaringsværdige byområder (Ribe og Christiansfeld til eksempel) er dette til stor glæde for mange. Samtidig forbedres den tekniske modtagekvalitet for rigtig

Kulturminister Mette Bock, har “antennerne ude” for at lytte til borgernes input og ideer til fremtidens danske medieindhold forud for de politiske forhandlinger om et nyt medieforlig. 7


FDAorientering mange, fordi de nye anlæg kan modtage langt mere optimalt, end mange kunne med private husantenner. Siden er tillige distribution via satellit til private parabolmodtagere og streaming gennem internettet også kommet til som veje, der giver adgang til indholdet fra DR. MUST CARRY kommer til Fordelingen af DR sker oprindeligt som en fælles service til de tilsluttede husstande, men siden kommer der lovkrav om fordelingen. Dette krav udvides i 1988 således, at TV2 fra første dag skal fordeles i antenneanlæggene – dermed fødes denne nye kanal i realiteten som en landsdækkende kanal uden at hovedparten af husstandene skal gøre andet end at finde kanalen på fjernsynet – ikke noget med

Det er meget svært for mig, at forklare hvorfor der er forskelle på de vilkår, som gælder ved modtagelse af - og tilgang til DRs indhold og tjenester, siger sekretariatschef i FDA Søren Birksø Sørensen med tydelig adresse til Folketingets politikere. 8

at montere ekstra ny antenne, som det ellers var nødvendigt. DR2 kommer til verden i 1996. Den udsendes i starten alene som ren satellitkanal – altså med meget få mulige seere – MEN som følge af must-carry-forpligtelsen for antenneanlæggene udbredes den fra den første dag til de vel ca. 60 procent af husstandene, som er tilsluttet disse anlæg. Uden den store udbredelse af kabel-tv-anlæg ville det med stor sikkerhed ikke have været politisk muligt at lade licensmidlerne betale for en kanal, som godt nok blev betegnet som hemmelig i den første lange tid, men det var ikke primært som følge af den manglende tekniske udbredelse, som netop alene i kraft af den store udbredelse af antenneanlæggene var ganske betydelig. Sidenhen er den formelle positive must carry blevet stærkt begrænset og gælder nu alene tv-kanalen Folketinget, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S og programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning. MEN det fremgår samtidig klart af den medieaftale, som begrænser reguleringen at den “gamle regel” kommer tilbage, hvis anlæggene indstiller spredningen af de tidligere must carry-kanaler. Keine hexerei nur bekendigheit! Det politiske signal – og den politiske logik – er således klar nok; alle danske husstande SKAL have adgang til de kanaler (stort set) alle danske husstande tvinges til at betale for via medielicensen. Kravet falder efter loven alene på antenneanlæggene, men omfatter ikke eksempelvis udbyderne af pakketeret tv via satellitplatformen. Must carry-reguleringen har indtil nu være koblet sammen med en regel om, at der ved udbud i flere pakker skal tilbydes en pakke, som ikke indeholder såkaldte high-pay-kanaler. Den regel bortfalder den 1. juli. Herefter er der ikke den “beskyttelse’ af forbrugerne mere. Must carry-reguleringen er ikke den eneste, hvor lovgivningen gør forskel på de forskellige tekniske adgangsveje til indholdet og tjenesterne fra DR. Modtagelsen gennem antenneanlæggene er belagt med betaling til Copydan/Verdens TV, når anlægget spiller en “aktiv rolle” som distributør af signalerne. Det FDA ORIENTERING · juni 2017

samme gælder i et vist omfang også for satellitplatformen. Når det gælder kanalerne fra DR, så er DVB-T platformen ikke belagt med den samme betalingsforpligtelse og det er streaming heller ikke. Der sker således en forskelsbehandling af borgerne – alene baseret på den enkeltes valg af teknisk modtageform for kanalerne og for de øvrige tjenester fra DR. Dobbelt-betalingen – fra urimelig til uforklarlig Dobbeltbetalingen for indholdet i DRs kanaler har altid være urimelig men den bliver stadig mere uforklarlig, fordi den i stigende grad bliver en “ren teknologibeskatning”, og tilmed en skat som bare stiger og stiger. Både fordi DR har opsplittet sit indhold på et stigende antal kanaler, og fordi der kommer yderligere betalinger til som følge af den såkaldte digitale merværdi. Den knytter an til nogle af de yderligere tjenester fra DR. Hvor DR tidligere fyldte én kanal og dermed udgjorde 1/3 af grundbeløbsbetalingen til Copydan Verdens TV, har DR nu 6 kanaler og fylder dermed hele grundbeløbsbetalingen og de 3 næste tv-kanaler. I tal er det gået fra at være 17,33 kr. / år i eksempelvis 1995 til nu at udgøre 225,48 kr. alene for det rene flow-signal og 400,62 kr. når den digitale merværdi tages med i regnestykket. Sat i relation til licensbetalingerne i de samme år er det en stigning fra 1,2 procent til 9 procent alene på flow og inklusiv digitale tjenester i 2017 hele 16 procent! Tilsvarende betalinger forekommer, som nævnt, hverken på DVB-T eller når DRs indhold og tjenester tilgås via Streaming fra DR, herunder ved brug af eksempelvis Apple-tv og PlayStation. Der er i skrivende stund (primo juni 2017) stort fokus, på at danskerne i stigende grad fravælger de traditionelle tv-pakker og “nøjes” med alene at streame. Netop den beskrevne teknologiafgift på tv-indhold modtaget på klassisk tvmaner gennem antenneanlæggene kan bestemt være en af forklaringerne på udviklingen. For når en husstand fravælger tv-pakken gennem antenneanlægget og i stedet vælger at streame indholdet fra DR


gennem det præcist samme net i stedet, så sparer de altså den nævnte betaling. Primær og sekundær udsendelse – en skelnen som i praksis mister sin relevans EKSTRA-betalingen for DR-indholdet, når det tilgås på klassisk tv-maner gennem et antenneanlæg begrundes juridisk i, at den tekniske distribution gennem antenneanlægget er en såkaldt “sekundær spredning”, set som “liggende i forlængelse af” DRs egen “primære udsendelse”. Denne teknisk/juridiske skelnen gav – og giver – nogenlunde mening, når vi ser på eksempelvis distributionen af SVT1 i et dansk antenneanlæg. Her tilfører aktiviteten ekstra seere til indholdet – altså seere, som SVT selvsagt ikke har taget hensyn til, ved deres afregning med ophavsmændene til indholdet. Sådan forholder det sig ikke for DR når distributionen sker i Danmark! Samtidig betyder den teknologiske udvikling, at forskellen i realiteten bliver

stadig sværere at se i virkeligheden. En relativ ny dom fra Norge har fastlagt, at når et kabel-tv-anlæg modtager signalet fra en tv-kanal i en krypteret leverance på et lukket net, så er udsendelsen i nettet IKKE sekundær spredning, men primær udsendelse på linje med udsendelsen i DVB-T-nettet. Det delvist paradoksale er, at klassisk distribution som flow-tv-signaler i et antenneanlæg er en meget teknisk effektiv måde at skabe adgang til DRs indhold på – i hvert fald sammenlignet med, at alle tilslutningerne i det selvsamme net i stedet skal streame hver for sig... Hvad der vil være god økonomi i for hver enkelt, jfr. regnestykket lige før. Mit synspunkt er, at den gældende ophavsretlige regulering vil komme under stigende pres fra den teknologiske udvikling – samtidig tror jeg, at den selvsamme udviklingen i teknologien vil skabe muligheder for at sikre betalingen til ophavsmændene i højere grad baseret på den faktiske brug af deres produktioner.

Til at eksemplificere argumentet, kommer her et kort citat fra en meddelelse fra Waoo fra den 31. maj. - Grænserne mellem tv og internet bliver langsomt, men sikkert, nedbrudt. Næsten en tredjedel af verdens internetbrugere benytter YouTube, og tjenesten når ud til flere i aldersgrupperne 18-34 og 18-49 år end nogen kabel tv-leverandør i USA. Det er et vigtigt og ultra populært medie, så derfor har vi valgt at give vores kunder en YouTube-app som en integreret del af vores tv-boks, sagde Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo. Opsummerende er det meget svært, i det mindst for mig, at forklare hvorfor der skal være disse store forskelle på de vilkår, som gælder ved modtagelse af og tilgang til DRs indhold og tjenester. Derfor skal det være min påstand, at det også vil være svært på den længere bane fortsat at forsvare denne forskel!

Opgradering og service af antenneanlæg 24/7/365

Eltel er din uafhængige og landsdækkende installatør. Vi sikrer frit valg af signalleverandør og konkurrencedygtige priser. Vi tilbyder: • Hurtig fejlretning og sikkerhed for høj oppetid • Døgnbemandet driftsberedskab med erfarne coax-, kobber- og fiberfejlrettere • Ingen binding ved opgradering • Mulighed for finansierede løsninger • Én kontaktperson og samme teknikerstab til dine opgaver - hver gang

Eltel er også autoriseret el-installatør og certificeret indenfor Wi-Fi og videoovervågning. Lad os sammen finde den optimale løsning til din antenneforening! Kontakt os på mail: antenne.dk@eltelnetworks.com eller ring til Søren Eg Nielsen på tlf. 40 28 55 32.

Vi bygger. Vi tilslutter. Vi vedligeholder. Læs mere på www.eltelnetworks.dk

Eltel Networks A/S . Hørkær 3 . 2730 Herlev . Tlf. 8813 5000

FDA ORIENTERING · juni 2017

9


FDAorientering

Nye tider og nye tiltag på ve Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært landsmøde i FDA lyset af de bemærkninger, som kom rundt på de 6 møder (se reportagen fra Roadshos side 14-19).

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef FDA Kilde: Hovedbestyrelsen

Åhhh nej – ikke nu igen! – Sådan kunne nogen måske kort tænke ved udsigten til at skulle til ekstraordinært landsmøde i august i år. Baggrunden for det ekstraordinære landsmøde er dog det positive faktum, at der i kredsen af medlemmer er stor opbakning til ønsket om at tilpasse FDAs vedtægter, så de passer til den organisation, vi gerne vil have at FDA skal være. Det kommende ekstraordinære landsmøde ligger i den for stand i direkte forlængelse af de 6 Roadshow-møder afholdt sidst i april og først i maj. Her var det et stort ønske, at alle Hovedbestyrelsens medlemmer fremover skal vælges direkte på landsmøderne og ikke som nu, dels på landsmødet, dels gennem elektroniske valg med afsæt i de nuværende fire valgkredse. For at det kan ske allerede med virkning fra landsmødet i november i år, er det nødvendigt at tilrette vedtægterne forud herfor. Nu hvor der skal ske noget med vedtægterne, har Hovedbestyrelsen foretaget en mere grundig gennemgang af dem i

10

Det har ført til et forslag om, at regionerne tages ud af FDAs vedtægter. Det er en udbredt opfattelse, at regionerne gennem en længere årrække med et faldende aktivitetsniveau har mistet deres berettigelse og de ressourcer, der i dag bruges på regionsarbejdet, vil med fordel kunne bruges på andre måder. Gode ideer til nye initiativer Hensigten er derfor på ingen måde, at tilbuddene til FDAs mange medlemmer skal blive færre, eller at aktivitetsniveauet skal blive mindre – tværtimod! Der er en række gode ideer til hvordan det kan ske fremover. Hovedbestyrelsen har endnu ikke afsluttet gennemregningen af hvor mange ressourcer der frisættes hvis regionerne nedlægges, men det er et ikke ubetydeligt beløb. Hovedbestyrelsen ønsker, at der skal være god tid til processen og derfor er indkaldelsen af det ekstraordinære landsmøde udsendt mere end 12 uger forud for mødets afholdelse. De endelige forslag udsendes senest i uge 25. Med det ekstraordinære landsmøde ønsker Hovedbestyrelsen at gennemføre den tilpasning af FDAs organisation, særligt valgmetode, ved valg af hovedbestyrelse og regionssystemet. Netop regionssystemet var der en konstruktiv og grundig

FDA ORIENTERING · juni 2017


ej i FDA… debat om på de 6 Roadshow-møder sidst i april og først i maj. Hovedbestyrelsen fornemmede hele vejen rundt en stor opbakning til at tilpasse vedtægterne, så beslutningen om valget af FDAs politiske ledelse samles på landsmødet. Vi skal skabe et solidt grundlag for udvikling Hovedbestyrelsen fremlægger nu en række forslag til tilpasninger af vedtægtsgrundlaget for FDA, men det er på ingen måde tanken at der skal ’tvinges’ ændringer igennem, som der ikke er en bred forståelse for og opbakning til fra medlemmernes side. Det er altså ikke afgørende for hovedbestyrelsen, at de fremlagte ændringsforslag gennemføres, men forslagene er på den anden side udtryk for, hvad der, efter hovedbestyrelsens vurdering, vil være det mest hensigtsmæssige, for at skabe et solidt grundlag for den videre udvikling af FDA, til gavn for

de nuværende medlemmer og forhåbentlig for mange flere kommende anlæg, i det faglige fællesskab FDA er. Der stilles ikke til det ekstraordinære landsmøde forslag om at ændre betydningen af FDA. Det skyldes alene at Hovedbestyrelsen finder at den debat om såvel anlæggenes hovedfokus som FDAs ditto, er så vigtig at den hører hjemme på det ordinære landsmødes dagsorden. Med de foreslåede tilpasninger kan landsmødet i november sætte hovedparten af det hold, som skal tegne FDAs udvikling, i den kommende periode og vælge den person, som politisk skal stå i spidsen for FDAs Hovedbestyrelse og dermed for FDA som sådan. Landsmødet kan samtidig gennem sin debat og beslutninger udstikke linjerne for det arbejde og de aktiviteter, som skal sikre FDAs fortsatte berettigelse overfor medlemmerne.

FDA ORIENTERING · juni 2017

11


FDAorientering

Fagligt fællesskab i nye omgivelser Deltagelse i ANGA-Messen er efterhånden en tradition for mange antennefolk og i år var ingen undtagelse

Der var ikke meget varme i luften om morgenen mandag den 29. maj, da vi gjorde klar til afgang fra Odense lidt i syv, men før dagen var omme skulle det ændre sig meget. Da bussen ca. 11 timer senere gør holdt foran hotel Dorint i Køln viser termometeret 37 grader celsius og den var endda oppe og runde de 38 grader undervejs.

tagerne er det centrale arbejdsområde hjemme i eget anlæg. De mange timer i konferencebussen giver god tid til at vende mange forskellige temaer og der bliver udvekslet mange synspunkter, gode råd og erfaringer. Det er NAL Medienet, som står for turen og med i bussen er der deltagere fra mange antenneanlæg men også fra både installatører og leverandører, ligesom flere af FDAs HBmedlemmer deltager i turen.

Fagligt fællesskab Busturen til Køln og ANGA-messen er ikke alene en tradition for rigtig mange af deltagerne hvor de fleste har været med mange gange før, men det er også et vigtigt fagligt og socialt fællesskab. Snakken går lystigt på kryds og tværs om både store og små problemstillinger, og det er ikke kun det rent tekniske, som er i fokus, om end det for hovedparten af del-

Nye omgivelser Tirsdag morgen går turen så til Messecenter Kølns nordingang hvor ANGA-Messen fylder flot op i de to store haller 7 og 8. Det er første gang at messen foregår i netop disse to haller og det er meget velfungerende, god plads og masser af luft. Og så bugner standende – ikke helt overraskende – af masser

To generationer hos DKT. Grundlægger Hardy Hansen (tv) og nuværende administrerende direktør Christian Emborg markerer 40 år som producenter af kvalitetsudstyr.

Rigtig mange fra branchen kigger forbi og der snakkes lystigt om både gamle dage og om de nyeste tiltag og forventninger til hvor udviklingen vil gå hen.

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef i FDA

12

FDA ORIENTERING · juni 2017


af teknik. Det er tydeligt for en ikke-tekniker, at fokus i høj grad er på at opgradere kabel-tv-nettene til større datakapacitet gennem en inddragelse af større båndbredder. Der er fokus herpå fra stort set alle typer af producenter; CMTS’ere, forstærkere og modems til eksempel. Telecenteret har arrangeret et par besøg med nogle af de leverandører de repræsenterer i det danske marked blandt andet hos Teleste, hvor både hardware og løsninger til web-tv præsenteres.

Få kulør på sommeren Hvis det danske sommervejr skulle vise sig fra sin lunefulde side, så står Nabolandskanalerne klar med hele farvepaletten – og det er med danske undertekster. NABOLANDSKANALERNE.DK FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

ZDF l En sommer i Prag l Foto: Daniela Incoronato

Flere af deltagerne lytter opmærksomt på hos Teleste, som forklarer om web-tv-løsninger.

40 år markeret DKT runder senere i 2017 40 år som virksomhed, men allerede på ANGA-messen markeres begivenheden dels med en stor og flot stand dels med en uformel reception sidst på hver af de to udstillingsdage. Her bydes på masser af friske jordbær, rigtig god champagne og special øl. SVT l Trädgårdstider l Foto: Max Tellving

ARD l Brødrene Dassler l Foto: Philip Peschlow

Thomas Pedersen fra NAL Medienet og Flemming Christensen fra Årslev Net på Telestes stand.

FDA ORIENTERING · juni 2017

13


FDAorientering

On the road again

FDA afholdt traditionen tro roadshows landet rundt for at informere, orientere og debattere Kris Vetter Redaktør Input: Søren Birksø Sørensen, Sekretariatschef i FDA Foto: Søren Birksø Sørensen, Kris Vetter

I år var ingen undtagelse, dog var formen og antallet ændret således, at man afholdte hele 6 roadshows og indholdet på møderne var meget målrettet medlemmerne med tekniske indlæg. Undertegnede deltog i mødet i Kolding, hvor næstformand Bjarke Pejtersen bød velkommen på FDAs vegne. Han kunne fortælle at FDAs landsformand Kai Nielsen stopper, når hans valgperiode udløber, hvorfor der skal vælges ny formand i forbindelse med Landsmødet til efteråret. Han kunne ligeledes berette om de mange kurser, som FDA har afholdt henover foråret, blandt andet fremhævede han Persondataforordningskurset, som var en øjenåbner for mange af deltagerne. Der er mange nye regler at sætte sig ind i og det er vigtigt at alle foreninger har minimum én person, der er opdateret på disse regler og forordninger. FDA deltager i en markedsundersøgelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. SE/Stofas køb af Boxer, hvor styrelsen har ønsket at få FDAs input til situationen. - Vi sætter turbo på Koda/Copydanaftalen, hvorfor vi netop nu overvejer, at gå yderligere en instans op og måske få ophavsretslicensnævnets vurdering 14

af problematikken, oplyste næstformanden. Tanken er at deres vurdering så eventuelt kan bringes videre i retssystemet. Docsis 3.1 på en anderledes måde Herefter var det tid for et fagligt indlæg ved Telecentret om Bredbåndsteknologi og den udvikling, der har været over de sidste 20 år og frem til i dag. Stig Wulff Christensen fra firmaet Infowise fortalte om Docsis 3.1 med en såkaldt Harmonic-løsning. - Det har været en rivende udvikling på bredbåndsnettet over de sidste 20 år lige fra docsis 1.0 til i dag, hvor vi drøfter version 3.1, sagde Stig Wulff Christensen. The Harmonic CableOS CCAP Solution er en anden måde at tænke docsis

på, hvor man i praksis “tager det fra hinanden” og sætter det anderledes sammen i et softwarebaseret CMTS-system, som kan køre på almindelig hardware og almindelig server og måske i fremtiden ligefrem som en løsning i Skyen? Han kom ind på hvilken hardware, man skal bruge og de forskellige modeller på markedet. Den stigende trafik koordineres af en alm. switch, som kobler det hele sammen på en ny måde, ifølge Harmonic. Fordelen ved en Harmonic-løsning er ifølge Stig, at man får øget fleksibilitet, da man kan koble flere NSGer på efter behov. Der er umiddelbart plads til 12 liniekort, 11 kort i drift og 1 stk. i reserve. Man kobler selv kablerne og systemet er indrettet således, at det automatisk skifter til reservekortet, hvis det er nødvendigt!

Infowise – Kompetencer - Antenneløsning • • • • • • • • • • • • • • • •

CMTS Modem Server Nødstrøm Virtuelle maskiner Firewall Modem Netværk Internet Provisioneringssystem E-mail IP Telefoni Website til administration, support og selvbetjening Software udvikling Database Windows, Linux Overvågning

Infowise - kompetencer og antenneløsninger FDA ORIENTERING · juni 2017

Firewall

Server

CMTS


e til og med medlemmerne Man kan håndtere op til 12 øer med ubegrænset antal kvam-kanaler. Der er i alt 80 GB internetkapacitet til rådighed og alt er redundant, hvorfor opgradering og skift kan ske uden nedbrud. - Det er med andre ord en platform, der kan levere et stabilt signal, fremhævede eksperten. En traditionel IT-virksomhed Stig fortalte herefter om virksomheden Infowise, som i princippet er en traditionel IT-virksomhed, men som har et partnerskab med Harmonic og Telecentret på Fyn. Virksomheden har 20 ansatte og de primære brancher er: Forsyning, erhverv og antenneforeninger. - Vi hjælper antenneforeningerne med at levere internet, kort fortalt, sagde Stig.

mernes uafhængige kabelnet, som ikke kontrolleres af nogen kommercielle leverandører eller interesser. Målet er at nettet skal være teknologisk fremtidssikret og levere dagens og morgendagens netværksservices til den lavest mulige pris! Tune Kabelnet har valgt Harmonic med en fordeling på 10 øer i Tune og 2 øer i henholdsvis Havdrup og Vindinge Antennelaug, som får tv-signal fra Tune Kabelnet.

diskutere denne udfordring og løsningsmuligheder, sagde han.

- Da vi i vores strategiproces har fremskrevet bredbåndforbruget over de næste tre år, kunne vi konstatere en faktor +136 procent (målt på middelforbruget over året), sagde Tage Lauritsen.

Med ønsket om udvidelse af vores bredbåndskapacitet valgte vi at tredoble DOCSIS 3.0 fra 400 til 1200 Mbit pr ø i downstream!

- Vi havde med andre ord simpelthen ikke kapacitet til fremtidens kunder, hvorfor vi i efteråret 2016 mødtes for at

Tune Kabelnet forventer en mangedobling af internet-forbruget, hvorfor ønsket er at kunne skalere og finde ud af hvordan man kan håndtere en 15-dobling med Docsis 3.1. - Vores daværende leverandør kunne ikke levere varen, hvorfor vi var nødt til at kigge på alternativer, sagde Tage.

- Vi øger docsis 3.0 fra 108 til 162 Mbit med 6 returvejskanaler og tilfører 2,4 Gbit pr. ø uden anlægsmodernisering, samtidig med at vi fordobler returvejs-

Et praktisk eksempel Herefter fortalte Tage Lauritsen om et praktisk eksempel fra Tune Kabelnet. Han har været medlem af bestyrelsen siden marts 1998 og næstformand i perioden 2002-05. Han er tilsynsførende og har været leder af installationsgruppen siden 2000. Tune Kabelnet har i dag en penetration/ dækning på internet på 76 procent. Det er et brugerejet og -styret netværk, der dækker over 94 procent af husstandene i Tune, og man satser på, som et vigtigt element, at det er medlemFDA ORIENTERING · juni 2017

15


FDAorientering kapaciteten under 65 Mhz med docsis 3.1, sagde Tage i sit indlæg. Man skifter forstærkernes gradvist over de næste tre år og samler disse i 2020. Målet er at man i 2020 har en maksimal kapacitet pr. ø på 10 Gbit down/1 Gbit up. - Vi vil og vi kan selv, siger den tekniske ekspert og medlem af bestyrelsen i Tune Kabelnet.

Google cast

Tablets

Robotter

TV bokse Apple airplay

Smartphones

Klient-enheder 2017 – WiFi Medlemmerne vil en masse, men teknikken driller. Streaming720p, 1080p, 2160p

Højttalere Spille konsoller

Videoovervågning Printer / Skanner

Laptops

Vigtigt med en plan! Plan for udvidelse af bredbånd Tune Kabelnet. Tidsplan etape 1, inden 1.6.2017 - Undersøgelser og tilbud: juni-dec 2016 - Bestyrelsesdrøftelse og beslutning: december 2016 - Ordreafgivelse inden 31.12.2016 - Projektplan detaljeres i januar-februar: HS-ombygning og testplan - Leveret til TC 20. februar 2017. Indkøring og uddannelse - HS ombygget marts 2017. Opstilling 27. marts - Grundige driftsprøver marts-april: Nat-test og flerdages test på hele øer - Endelig installation maj 2017 og produktionsstart

16

Tidsplan etape 2, fra 2018 - 1200 Mbit/ø fra maj 2017 - DOCSIS 3.1-routere fra efterår 2017 kører også DOCSIS 3.0 - DOCSIS 3.1udbydes i 2018: Ny frekvensplan og skift af filtre: 2,1 Gbit pr. ø; 200 Mbit i US pr ø - Gradvis anlægsopgradering til 1218 MHz afsluttes i 2020: 4 Gbit mere. - Og, hvis FM droppes i 2020: 1 Gbit US pr. ø. Mange devices på wi-fi kræver optimal forbindelse Sidst men ikke mindst tog Tage Lauritsen kasketten på, som leverandør

FDA ORIENTERING · juni 2017

fra Panther Applications, som i dag varetager administrationen i 80 antenneforeninger, svarende til op imod 200.000 aktive kabelnet- husstande. Hovedelementerne i en aftale med Panther kan baseres på: Administration, afregning, provisionering, overvågning og mange foreninger anvender Panther adm. på kryds og tværs af de enkelte foreninger. I dag er konkurrencen hos kunderne om leverancen oftest, at mange kunder ønsker en platform til det hele. Kunderne kan groft opdeles i:


hvorledes Telecentret gennem de sidste mere end 30 år har arbejdet med at projektere anlæg. Telecentret er gerne med helt fra starten lige fra projektering, tegninger, materialelister og eventuelt hjælp med installatør/servicepartner.

Telecentret forhandler kun godkendte produkter til hus-installationer.

- DOCSIS-baseret netværk (De traditionelle) - Ethernet-baseret netværk (Boligforeninger/Kollegier) - WiFi-baseret netværk PTMP (Landområder / sommerhuse) - Fiber-baseret netværk (Nybyggeri) - Vi vil gerne sikre, at vores kunder (de danske antenneanlæg) kan levere på alle relevante teknologi-platforme, hvorfor vi understøtter den enkelte forenings behov, så godt som mulig, sagde Tage Lauritsen. Panther oplever et stigende fokus på wifi her i 2017. Kunderne ønsker meget hurtige forbindelser (Docsis3+, Ethernet, Fiber) og har måske for lidt fokus på kundens oplevelse af “produkterne”. Mange forbrugere har begrænset mulighed for kabling til enheder og dårlige/kostbare trådløse løsninger med extender/repeaterMESH. Generelt er ønsket simple, stabile og gennemskuelige løsninger og fuld kontrol, bag modem-router. - Jeg oplever at vi i antenneforeningerne gerne vil have medlemmerne til at deltage aktivt. Derfor tror jeg det er vigtigt med dialog og forståelse for kundens behov. Her spiller antenneforeningens medarbejdere en væsentlig rolle med hensyn til kommunikation og formidling af de “rigtige” løsninger til den konkrete kunde, siger Tage Lauritsen og fremhæver: - Der findes virkelig gode wi-fi-løsninger på markedet, som I som antenneforeninger bør kende til, til gavn for jeres kunder/medlemmer, sagde han.

Der findes i dag et hav af produkter, der fungerer med trådløs forbindelse, hvorfor wi-fi forbindelsen i huset skal være optimal for at alt kan fungere optimalt! Han gennemgik Panthers wi-fi controller modul, som udmærker sig ved, at det virker bag modem (uden router) og fungerer som trådløs router. Det kan desuden sidde bag router og fungere som trådløst adgangspunkt og anvendes direkte på switchede netværk. Denne løsning kan håndteres i Panther Admin og kan med nyeste firmware køres helt uden pre-provisionering på EPC-router-modems. - Dette er et godt produkt til de medlemmer, der vil have stabilitet og høj båndbredde i deres beboelse, siger eksperten. - Fordelen for antenneforeningen er ydermere, at man får mulighed for, at sælge teknikertimer til opsætning og installation, tilføjer han. Der er tale om et tillægsprodukt, der evt. kan udvides med modem. - Her er der netop tale om én løsning, der kan det hele og hvor man ikke behøver kabler til enheder med trådløs sender/modtager og så ydermere en løsning der ikke dagligt skal genstartes, fastslår han. - Med andre ord et produkt, der giver glade og tilfredse medlemmer, lige sådan som vi godt kan lide det i antenneforeningerne, sagde han afslutningsvis med et smil. Samler trådene Jan Petersen, Telecentret A/S afsluttede de faglige indlæg med kort at fortælle, FDA ORIENTERING · juni 2017

- Vi hjælper sågar med kontakten til et givent finansieringsselskab, som antenneforeninger ønsker at samarbejde med, sagde Jan Petersen. Herefter var det sekretariatschef hos FDA, Søren Birksø Sørensens tur til at indtage podiet med emnet “Nyt om stort og småt fra FDA og antenneanlæggenes verden”. Søren lagde ud med en god nyhed fra den lidt større verden, som han udtrykte det. Kabelplus har, som skrevet i det foregående nummer af FDA Orientering, vundet EU-udbuddet om at være leverandør/operatør for Ishøj Fællesantenne. - Jeg synes det er positivt for antenneanlæggene, at en nyere spiller også kan begå sig på det danske marked, som indtil nu har været meget domineret af de store energi og medieselskaber, sagde Søren indledningsvis. Søren Birksø Sørensen deltog i samtlige seks møder fordelt over hele landet og fik et utrolig godt indtryk af, hvad der rører sig i antenneanlæggene. - Det er utrolig vigtigt, at vi som brancheforening for antenneanlæggene har fingeren på pulsen og ved hvad der rører sig, så vi hele tiden kan afstemme vore ydelser og “produkter” efter medlemmernes interesser og krav, sagde Søren. Ny landsformand – hvordan skal personen se ud? Til november skal der vælges ny formand og samtidig ønsker Karsten Høgh ikke genvalg til hovedbestyrelsen, hvilket giver plads til et nyt medlem. Curt Andersen ønsker heller ikke genvalg og Preben Pedersen er på valg til hovedbestyrelsen. Så nye “holdspillere” skal på banen. Peter Dam, formand for Frederiksholm 17


FDAorientering Net, har allerede nu meldt sig som kandidat til formandsposten. Søren berørte emnet om vi frem mod Landsmødet til efteråret skal overveje et nyt navn til vores fælles forening FDA og eventuelt en ny struktur. - Er antenneanlæggene i dag ikke fortrinsvis leverandører af internet og tv som andet valg, hvor det tidligere har været omvendt, spurgte Søren deltagerne? - Derfor kan man måske med rette antyde, at tiden er løbet fra navnet FDA Forenede Danske Antenneanlæg, spurgte han deltagerne? Herefter gik han over til at fortælle om de opgaver, som FDA sekretariatet fokuserer og arbejder på og med lige nu. Spørgsmålet om Copydanafgifter fylder naturligvis stadig meget og flere og flere medlemmer føler, at det næsten er sikkert, at afgiften bare stiger hvert år. - Vi arbejder med Copydan/Verdens Tv lige nu, da deres afregningsmetode for afgifter ikke er retfærdig, fastslog sekretariatschefen. Han fremhævede blandt andet det faktum, at de ikke kan dokumentere/ udspecificere deres faktura, og endsige forklare hvorfor? De nye tjenester er årsagen til prisstigningerne (se forfra, webtv mv.), men de kan ikke forklare den markante prisstigning, der finder sted. Strukturen omkring roadshows Ønsket med at tage flere møder og mere geografisk spredt rundt i landet blev samlet set opfyldt. - Vi havde betydeligt flere deltagere samlet set – 120 personer mod 90 og 60 anlæg mod 49 – sammenlignet med 2016, siger Søren Birksø Sørensen. - Og måske endnu vigtigere kom vi i kontakt med en række anlæg (både medlemmer og ikke-medlemmer), som vi kun sjældent har (mødemæssig) kontakt med, siger han evaluerende. Forsigtige konklusioner på generelle input fra møderne Debatten om formandsrollen tog 18

naturligvis forskellige retninger på de enkelte møder. Det er derfor svært at udtrække en meget generel konklusion, men de udsagn og pointer, som er kommet frem følger her: - Formanden skal være én, som medlemmerne kan se sig selv i - alle (medlemmer/anlæg) skal kunne spejle sig i formanden. - Vi skal ikke ansætte en teknokrat, men vælge en (politisk) formand. - Skal titlen fortsat være LANDSformand eller “alene” formand, måske formand for bestyrelsen? - Interessen for arbejdet er afgørende. - Have respekt for hvor pengene kommer fra (reference bagud). - Tænke demokratisk. - Have afsæt i anlæggenes verden. - Kræver at den nødvendige tid til opgaven kan frisættes. - Formanden kunne komme “udefra”. - Skal sikre den mediemæssige opmærksomhed. - Gerne “lidt yngre”. Særligt om HB: - Bestyrelsen repræsenterer medlemmerne som vigtigste opgave. - Professionel bestyrelse i FDA. Særligt om valgformen for HB: - Tag den geografiske binding væk. - Vælg alle direkte på landsmødet, så FDA ORIENTERING · juni 2017

kan der tages samlet stilling til såvel geografi som størrelse, forsyningsforhold og øvrige relevante parametre i forhold til en “repræsentativ HB”. - Alene vælge formanden direkte – lade de øvrige konstituere sig selv. - Vælge alle på landsmødet. - Fastholde geografi som grundlag for HB-valg. - Bestyrelsen skal komme fra kredsen af medlemmer. Input fra lokale roadshow-møder Odense • Debat om Copydan/Verdens Tv’s voldsomme prisstigninger uden ændringer i antal husstande og kanaler. Stor opbakning til at få VTV på kvartalsvise fakturaer. • Dobbeltbetalingen til DR. • Aarslev Net lægger FttH i Nr. Søby – 6,5 km og 310 husstande rørlægges – ca 1/3 optages nu. • Internet alene er meget vigtigt for anlæggene. • Aarslev er meget glade for at have erhverv med på nettet – deres forbrug ligger typisk “skævt” af de private tilslutningers. • Aarslev placerer sine primære reparationer i tidsrummet 03-06. • FDA-appen – push-meddelelser virker alene nogen gange og historikken er lang. • FDAs rolle er som brancheorganisa-


tion i forhold til de enkelte anlægs bestyrelser. • FDA skal være en vagthund over for VTV og politikerne og sparke dem et vist sted hele tiden! Vordingborg • Forhøre hos kulturministeren forud for et eventuelt sagsanlæg mod DR. • Analyser årsag til udmelding hos tidligere medlemmer. • Det er ikke de 20 kr/medlem om året, som er problemet. • Vi lever i en stadig mere individuel verden hvor FDA skal være et samlet talerør. • Tidsbegrænset eksklusion kunne være en god ide. • Om prisen for medlemskab som showstopper? • Redefinere FDA til at have primært fokus på VTV og på lovgivning (eksempelvis konkurrenceaspektet) gerne i samarbejde med de kommercielle aktører og så drosle lidt ned på det foreningsmæssige. • Regionernes relevans har udspillet sig selv – ingen behov for dem mere. Glostrup • Der efterlyses FDA-anbefalinger på - Krav til dokumentation - Standarder, som bør følges - Andet • Ønske om at retransmissionsudvalget skaber gennemsigtighed i forhold til det betalingsmæssige og andre vilkår de enkelte platforme (og operatører) mødes af. • Det påpeges at med et reelt duopol i markedet kan der være konkurrenceretlig adgang til at kræve varer tilbudt på samme vilkår som disse. • Opfordring til at FDA gennemfører/indsender eventuelle klager inden dette års udgang.

• Flere nævner at de ikke har modtaget FDA Orientering denne gang – tages med i Nyt fra FDA (er sket!). • Efterlysning af bedre indholdsbeskrivelser af såvel kurser som andre tilbud fra FDA. • Har vi behov for regionerne? • “Halvt så mange regioner = dobbelt så langt til alting”. • Ønske om geografisk spredning. • Eventuelt brug for mere tid til arbejdet i FDA. • Følge med i den hastige udvikling i verden – med den nødvendige ballast. • FDA gentager sig selv – ser behov for vision i 2 retninger - Anlæg, som driver internet selv? - Andre som alene leverer tv og har eksterne aftaler om internet - TV-kunder dør bort - Nogle anlæg lader sig opkøbe hvis ikke FDA gør noget - Forretningsmæssigt syn på verden - FDA som centrum for det forretningsmæssige samspil • Fælles indkøb – best practice • FDA og den politiske talerstol • Erfaringsudveksling og rådgivning igennem FDA

• Melde løbende ud hvad der allerede er gennemført. Kolding • FDA skal være politisk til stede og synlig. • Vigtigt med kontinuerlighed i at tegne FDA udadtil. • Mangel på fodslaw i HB har været et problem. • Ønske om faste vedtægtsmæssige regler om formandspost og sekretariatschef. • Ideen om vægt på forbrugerejet “sidder lige i skabet”. • Der ligger en stor styrke i forbrugerejet. • Ønske om at FDA etablerer et fælles logo og et fælles slogan som anlæg, der er medlem, kan vælge at gøre brug af. • Logo for FDA skal moderniseres og være uden navne og bogstaver m.v. • Ønske om at HB-referater gøres åbent tilgængelige for alle medlemmer. • Med mødet i aften er FDA på vej mod en berettigelse igen. • Relancere FDA også på kontingentet (nedad – pt. ej på rimeligt niveau).

Herning • Sende plancher ud til alle medlemmer for at få bred debat i hele medlemskredsen.

Aabybro • Muligt at rejse spørgsmålet om retransmissionsbetaling (særligt for DR) på kommende offentlige høringer. • Supplere med folk udefra til at hjælpe FDA – Advisory Board (ligner det nuværende Forum). • Ønske om job-beskrivelser for såvel landsformand som for HB-medlemmer – hvad kigger man ind i af tidsforbrug – mødeaktivitet og opgaver – lovet at det kommer ud snarest! FDA ORIENTERING · juni 2017

19


FDAorientering

Store forskelle i dækning Ny bredbåndskortlægning viser store regionale forskelle ved den årlige kortlægning af bredbåndsdækningen Kris Vetter Redaktør Kilde: Energistyrelsen

Dækningen er bedst i Region Syddanmark, mens Region Sjælland halter bagefter. Men danskernes muligheder for at streame, surfe, maile og chatte er bedre end nogensinde. Hele 88 procent af de danske husstande og virksomheder har adgang til mindst 100/30 Mbit/s. Det viser opgørelsen ”Bredbåndsdækningen i Danmark 2016”, som lige er udkommet. Store regionale forskelle Dækningsprocenten varierer dog markant mellem landsdelene. Region Syddanmark topper listen over hurtigt bredbånd med en dækning på hele 92 procent Region Sjælland har den laveste dækningsprocent, men kortlægningen viser samtidig en rivende udvikling i regionen, hvor man på blot ét år har hævet dækningen med 11 procentpoint fra 68 procent i 2015 til 77 procent i 2016. - Hvert år investerer teleselskaberne adskillige milliarder i udrulning af infrastruktur. Derfor har vi i Danmark en internationalt set høj udbredelse af lynhurtigt internet. Kortlægningen viser, at flere og flere kommer med år for år. Kortlægningen viser dog også, at visse dele af landet halter noget efter. Det er her, at vi med bredbåndspuljen kan forsøge at lukke nogle af de huller, siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt. Ændret opgørelse for virksomheder Energistyrelsen arbejder løbende med at forbedre den årlige bredbåndskortlægning. Årets rapport er den mest præcise og omfattende indtil

nu. Man har haft særlig opmærksomhed på at få en mere retvisende kortlægning af virksomhedernes adgang til hurtigt bredbånd. Arbejdet har resulteret i, at man har fået fjernet et meget stort antal tomme bygninger, som tidligere har indgået i kortlægningen. Den nye kortlægningsmetode indebærer, at virksomhedernes dækning med hurtigt bredbånd (mindst 100/30 Mbit/s) er steget fra 55 procent i 2015 til 82 procent i 2016. Fakta Bredbåndskortlægningen udkommer én gang årligt og udgives i et samarbejde mellem Energistyrelsen og teleselskaberne. Kortlægningen viser, hvor mange der har adgang til hurtigt internet i hver region. Kortlægningen viser således ikke, hvor mange procent at husstandene eller virksomhederne i regionen, der rent faktisk har en internetforbindelse med den pågældende hastighed. 97 procent af alle boliger og virksomheder har adgang til bredbånd med 10 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload (10/1 Mbit/s). Det er en fremgang på to procentpoint sammenlignet med 2015. 99 procent af alle boliger og virksomheder har adgang til basalt bredbånd med 2 Mbit/s download og 0,5 Mbit/s upload (2/0,5 Mbit/s).

Dækning i regioner Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

100/30 Mbit/s

85

90

92

77

88

10/1 Mbit/s

96

97

98

92

98

Fiber

63

65

69

44

54

Public Service-Pulje

95

96

96

97

97

Kabel-tv

59

59

64

57

69

2

8

1

9

2

Boliger og virksomheder

Fast Trådløs 20

FDA ORIENTERING · juni 2017


Nyt teknikhus til Korup Antennelaug Eltel Networks er her i foråret i gang med detailplanlægningen og opbygningen af et nyt teknikhus til Korup Antennelaugs TV-hovedstation på Fyn. Det nye teknikhus forventes færdigt i løbet af sommeren. Kris Vetter Redaktør Kilde: Jan Sune Nielsen, Distriktschef Access Networks, Eltel Networks A/S

Kunde fra FDA messen I november 2016 deltog Eltel Networks på FDA Messen i Kolding, hvor den første kontakt til Korup Antennelaug blev etableret.

Efter messen har Eltel og Korup Antennelaug holdt flere møder, og Eltel har blandt andet rådgivet omkring og fore-slået forskellige løsninger inden for køleanlæg, adgangskontrol og brandsikringsanlæg. Sammen har man fundet frem til både den teknisk bedste og økonomisk mest rentable løsning.

inden for coaxnetværk med sine atten år i Stofa og fire år i Canal Digital, hvor han blandt andet har fungeret som afdelingsleder for projektering. Udover sin tekniske viden på området, brænder Jan for at yde sine kunder et højt serviceniveau, og for at levere de ønskede løsninger til tiden i rette kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Teknikhuset på ca. 17 m2 bliver leveret og monteret med komplette el-installationer, redundant køleanlæg, adgangskontrol og overvågning samt brandsikringsanlæg.

Thomas Rasmussen er ansat som tekniker/coaxekspert – Thomas har arbejdet inden for branchen i mange år og har stor erfaring inden for coaxnetværk. Thomas’ kompetencer spænder bredt over installation, fejlfinding og reparation af både simple- og store komplekse coaxanlæg, opbygning og programmering af Triaz TDX, Appear TV hovedstationer og combining med CMTS samt konfiguration af L2 switch for IGMP.

Flere erfarne coax-teknikere Eltel har inden for de sidste måneder ansat to stærke profiler til forstærkning af coaxforretningen. Dette for at øge Eltels fokus på at blive de danske antenneforeningers foretrukne servicepartner, samt imødekomme den stigende kunde-efterspørgsel, blandt andet til opgaver, som den Eltel løser for Korup Antennelaug. Jan Piet Hansen er ansat som projektleder – Jan medbringer stor erfaring FDA ORIENTERING · juni 2017

Anga Messe i Köln Repræsentanter fra Eltel Danmark besøgte den store internationale Anga Messe i Køln i slutningen af maj, hvor flere af de danske antenneanlæg så deltog (se reportage andetsteds i bladet).

21


FDAorientering

Medieaftalen skal genforhandles... - snart! Som bekendt indgik Regeringen den 26. juni 2014 en medieaftale for 2015-2018 med samtlige partier i Folketinget Kris Vetter FDA Redaktør Kilde: Kulturministeriet, BT, fyens.dk, ft.dk

Daværende Kulturminister Marianne Jelved kunne den 28. august 2014 anmode om Finanstilsynets tilslutning til medieaftalen gældende for 2015-2018. I henhold til aftalen blev medielicensen for husstande i aftaleperioden fastholdt på 2014-niveauet, idet satserne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset. Det var i sig selv lidt bemærkelsesværdigt, at det er muligt at samle Folketinget fra Enhedslisten til Liberal Alliance i rørende enighed om en politisk sag. Det siger måske noget om, hvor

Mio.kr., ekskl. moms1)

“afpolitiseret” kulturpolitikken er i Danmark. Særligt licenssystemets indretning, ungdomskanalen DR3 og public servicepuljen har været nogle af de emner, der undervejs i forhandlingerne har splittet partierne. Men det lykkedes altså for alle partierne på Christiansborg at nå til enighed. Forliget betød blandt andet flere penge til public service-puljen, nye indholdskrav til DR, mere dansk drama og mere dansk musik i radioen. DR pålægges desuden økonomiske effektiviseringer på to procent, samt krav om øget udlægning til eksterne producenter. Det fremgår af medieaftalen, at et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede licensprovenu vil blive fordelt af kulturministeren, idet der er

2014

2015

2016

2017

2018

3.706,4 3.672,9 3.671,0 3.669,2 3.667,7

DR2) heraf prisregulering

36,3

licenstilførsel i 2014-niveau

36,3

36,3

36,3

3.706,4 3.636,6 3.634,7 3.632,9 3.631,4 512,2

512,2

512,2

512,2

4,9

4,9

4,9

4,9

504,5

507,2

507,2

507,2

507,2

Lokalradio- og tv

51,3

51,3

51,3

51,3

51,3

Filmstøtteordninger

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

5,6

6,7

6,7

6,7

6,7

Public Service-Pulje

25,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Driftstilskud til FM 4 iht tilladelse

89,2

90,1

92,0

93,8

95,3

Markedstest af nye DR-initiativer

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Årlig rapportering om medieudviklingen, kulturstatistik mv.5)

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

De regionale TV 2-virksomheder

3)

504,5

heraf prisregulering licenstilførsel i 2014-niveau

Station Next4)

Til disposition Anslået licensprovenu i alt 22

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.436,7 4.403,8 4.403,8 4.403,8 4.403,8 FDA ORIENTERING · juni 2017

enighed om, at halvdelen som udgangspunkt tildeles DR, bl.a. for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning, mens den anden halvdel fordeles til øvrige formål. Et eventuelt mindre provenu vil indebære en reduktion af licenstilførslen til DR. Fastlæggelsen af medielicensen sker for ét eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fakta/hovedpunkter i forliget Der nedsættes et udvalg, som skal se på public service i fremtiden. Udvalget skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medielandskabet de kommende år.

1) 2014 er medtaget som reference. Tal for 2014 i 2014-prisniveau. Øvrige tal i 2015-prisniveau 2) Indregnet effektivisering: 2 procent i 2015. Indregnet opregning til nyt prisniveau: 36,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der tilføres i alt 6,4 mio. kr. i aftaleperioden til medfinansiering af merudgifter ved styrkelser af programvirksomheden mv. Det forudsættes, at DR fortsætter arbejdet med større gennemsigtighed i forhold til DRs fordeling af ressourcer på forskellige formål, herunder de enkelte tv- og radiokanaler. 3) Indregnet effektivisering: 2 procent i 2015. Indregnet opregning til nyt prisniveau: 4,9 mio. kr. fra 2014 til 2015. Den årlige licenstilførsel forhøjes med i alt 12,8 mio. kr. til dækning af meromkostninger til distribution, jf. tidligere tildelte engangsmidler. 4) Den årlige licenstilførsel øges med 0,8 mio. kr. årligt, jf. tidligere tildelte engangsmidler, samt med yderligere ca. 0,3 mio. kr. til udbygning af talentudviklingsinitiativer. 5) Der gennemføres i 2017 en evaluering af den årlige afrapportering om mediernes udvikling med henblik på stillingtagen til, om bevillingen hertil (2,0 mio. kr. årligt af de 8,7 mio. kr.) skal videreføres i en ny medieaftale.


DRs radio- og tv-programmer skal være tilgængelige på nettet. Der sættes af hensyn til de kommercielle on demandudbydere grænser for, hvor lang tid programmerne kan være til rådighed on demand på DRs hjemmeside. F.eks. må indkøbte udenlandske block busters ikke stilles til rådighed on demand, og indkøbte, udenlandske fiktionsserier må alene stilles til rådighed i otte dage efter visningen på tv. DR skal styrke indsatsen over for unge seere både på tv og på nettet ved at lægge særlig vægt på danskproducerede programmer mv. og ved styrkelse af indkøbsprofilen med udenlandske programmer af høj kvalitet. DR skal med henblik på drøftelse i aftalekredsen i foråret 2017 redegøre for erfaringerne med DRs tilbud til unge. Bedre betjening af handicappede Både DR og TV 2 skal styrke det eksisterende tilbud i forhold til syns- og hørehæmmede. Det skal blandt andet ske ved tekstning og tegnsprogstolkning af alle valg og ikke som hidtil kun af valg til Folketinget. Public Service-Puljen tilføres i aftaleperioden i alt 170 mio. kr. inkl. engangsmidler, og mulighederne for støtte til programmer rettet mod børn og unge forbedres, ligesom der åbnes op for støtte til programmer på video on demand-tjenester. Der øremærkes 2,5 mio. kr. til tv-produktionsprojekter i samarbejde med regionale filmfonde Dansk film styrkes ved, at DRs og TV 2s forpligtelser til at engagere sig i dansk filmproduktion øges fra 60 mio. kr. til 65 mio. kr. årligt. Samtidig

overføres der 25 mio. kr. årligt af licensprovenuet til Det Danske Filminstitut. Samlet afsættes der i aftaleperioden 130,4 mio. kr. af licensmidlerne, inkl. engangsmidler, til dansk film. Rammerne for den nærmere anvendelse af midlerne fastsættes i den kommende filmaftale for 2015-2018. DRs forpligtelse til udlægning af produktion til uafhængige producenter forøges til 300 mio.kr. i gennemsnit pr. år. Puljen omfatter fremover også digitale læringsspil rettet mod børn. DR og de regionale TV 2-virksomheder pålægges et effektiviseringskrav på 2 procent For DRs vedkommende nedsættes licensen i 2015 således som udgangspunkt med 74,1 mio. kr., svarende til 2 procent DRs regionale enheder forudsættes friholdt ved udmøntning af effektiviseringskravet. For de enkelte regionale TV 2-virksomheder er nedsættelsen som følge af effektiviseringskravet på 1,3 mio. kr., ligeledes svarende til 2 procent Erhvervslicensen afskaffes som del af vækstplanen. Licensen for husstande fastholdes på 2014-niveau, men reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerpriserne (se skema). Skal statsligt tv kunne udgive ”nyhedsaviser”? Et af hovedpunkterne i medieforliget er (som det kan ses i ovennævnte afsnit), at DRs radio- og tv-programmer skal være tilgængelige på nettet. Men det har skabt en del røre, blandt andet hos dagbladene og andre trykte nyhedsmedier, som naturligvis ser et vigtigt forretningsgrundlag minimeret,

med andre ord annonceindtægter forsvinder, da det uvilkårligt medfører mindre nyhedsinteresse for aviser. Flere eksperter har udtalt, at tv-mediet (herunder forstået DR og TV 2) simpelthen ikke skal have lov til at udgive deres egne “aviser”. Statsligt tv giver os højere kvalitet end de private kan levere, ligesom det er indlysende, at dagbladenes niveau er højere, end noget, DR kan levere, da man har muligheden for at belyse flere sider af samme sag mere dybdegående, hvorved demokratiet får bedre spillebetingelser og nyhedsformidlingen bliver mere objektiv. Alligevel har man med medieforliget givet DR lov til at konkurrere om nyhedsformidlingen med dagbladene. Det forventer mediebranchen bliver ændret i det nye medieforlig. Debatten raser, især om et muligt salg af TV 2 Fra især den “røde blok” (Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten) kritiseres den nuværende Kulturminister Mette Bock (præsenteret af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative i november 2016) for brud på Medieforliget ved, at forberede et salg af TV 2. Kammeradvokaten er i konkrete forhandlinger med EU-Kommissionen, fordi der er en række retssager i EU og Danmark om TV 2, der kan blive en forhindring for salget. Mette Bock afviser kritikken fra rød blok og påpeger, at regeringen ikke har planer om at gennemføre et salg af TV 2, før medieforliget udløber.

Vi er de lokale antenneforeningers reklamebureau Flere og flere antenneforeninger ønsker branding og bedre lokal markedsføring. Vi laver alt lige fra ideoplæg til nyt logo, tryksager i alle afskygninger, ny hjemmeside, artikler til ugeavisen med foto osv. osv. Kontakt os og få en snak om muligheder...

www.vmarketing.dk

FDA ORIENTERING · juni 2017

Tlf. 73 84 85 45

23


FDAorientering

Hvordan får vi finansieret fremtidens dansk produceret indhold? Kulturminister Mette Bock (LA) har udpeget et udvalg på ni medlemmer Kris Vetter Redaktør Input: Kulturministeriet

Udvalget skal løse en af mediebranchens helt store udfordringer, nemlig hvordan man i fremtiden kan finansiere produktionen af dansk indhold på blandt andet radio, tv og film. Udvalget skulle ellers have været på plads og i gang med arbejdet i november 2016, men regeringsrokaden kom på tværs. Nu har den nye kulturminister så fået sat navne på de ni udvalgsmedlemmer, og den oprindelige deadline er rykket fra udgangen af sommeren til november. Formanden, professor Thomas Riis fra Københavns Universitet, er en anelse betænkelig ved den korte tidshorisont og det potentielt meget store emnefelt. Han siger, at opgaven er forholdsvis bredt formuleret, og at det vil være nødvendigt for udvalget at begrænse sig, hvorfor han foreslår, at tænke i løsningsmodeller frem for at forsøge at gennemføre en detaljeret analyse af hele området. Det vil højst sandsynligt være for stor en opgave, at afdække alle aspekter i detaljer, ifølge Thomas Riis. Det traditionelle tv-forbrug falder Ifølge kommissoriet skal udvalget komme med forslag til modeller for, hvordan man løser udfordringen med at 24

sikre dansk indhold i et mere og mere internationalt marked. I dag bidrager det såkaldte retransmissionsvederlag med omkring 800 mio. kr. om året til rettighedshaverne, og der en klar forventning om, at beløbet vil være faldende i takt med, at forbruget af bl.a. amerikanske on demand-tjenester vokser på bekostning af traditionelt tv-forbrug. Dansk kultur og sprog skal opretholdes, hvorfor dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor! Kommissoriet bemærker også, at mange annoncekroner bliver brugt på andre medietyper end tidligere, hvilket bl.a. rammer de kommercielle tv-stationer, som traditionelt henter omkring halvdelen af finansieringen fra reklamer, hvorfor man også vil se på annoncemarkedet. Ud over Thomas Riis består udvalget af yderligere tre professorer. Det er: Søren Sandfeld Jacobsen, Aalborg Universitet og Anker Brink Lund og Mark Lorenzen begge fra CBS. De øvrige medlemmer er advokaterne Katrine Schlüter Schierbeck og Peter Schønning, samt Martin Gormsen tidligere direktør i KODA og Copydan, Niels Breining tidligere direktør i YouSee og endelig bestyrelsesmedlem Caroline Søeborg Ahlefeldt-LaurvigFDA ORIENTERING · juni 2017

Bille, som i sin tid stod bag IT-uddannelsen Space Invaders. Sammenhæg mellem indtægter og muligheder Når tv-seeningen falder, falder reklameindtægterne. Annoncørerne finder nye måder at promovere sig på. Eksperter taler om et sort hul, hvor hele tv-branchen mangler penge. Der vil komme til at mangle penge til tv-distribution, mangle penge til kanalerne, mangle penge til produktionsmiljøet og det vil komme til at gør ondt på mange. Kabelpengene sammen med reklamesalget udgør den primære indtægtskilde for de private tv-broadcastere. Men for producenterne ligger der også en direkte indtægt her i form af retransmissionsafgifterne/brugsafgiften, der skal betales til opretshaveren, som udgør en del af kabelpengene og fordeles via Copydan. Lige nu investeres der i dansk producerede udsendelser som aldrig før. Det virker, seerne tager godt imod udsendelserne, men når “kassen” over tid bliver tom, skal der findes nye indtægtsmuligheder. Derfor skal der findes løsninger på ovenstående, hvorfor forventningerne til det såkaldte “retransmissionsudvalg” er store!


advokatensbord

EUs Persondataforordning – igen, igen... Benny Jensen Advokat

Kan der virkelig koges mere suppe på den høne? Bestemt ja, og ikke mindst fordi jeg i skrivende stund nu har afviklet de første to kurser for FDAs medlemmer i Hvidovre og i Kolding. I alt ca. 70 bestyrelsesmedlemmer fra antenneanlæg i hele landet har deltaget, og det har været mig en fornøjelse! Engagementet, spørgelysten og vidensbegæret hos anlæggenes bestyrelsesmedlemmer har været over al forventning, og jeg vil gerne takke alle deltagerne på kurserne for nogle gode og udfordrende timer sammen. Det er mit indtryk efter tilbagemeldingerne, at deltagerne har fået en del at arbejde med, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg så sandelig også selv er blevet klogere undervejs. Ikke mindst de bidrag fra deltagerne, der har omhandlet tekniske muligheder – og begrænsninger – i behandlingen af persondata, har bibragt mig en betydelig ny viden, og i øvrigt bestyrket mig i troen på, at der rundt omkring i anlæggene findes nogle betragtelige kompetencer, som kan medvirke til at gøre implementeringen af persondataforordningen mere enkel ude hos Jer. Som det vil være de foreløbigt ca. 70 kursister bekendt, har Justitsministeriet gennem længere tid barslet med en betænkning om Persondataforordningen. Et blandt rådgivere længe imødeset dokument. Omsider er Justitsministeriet nu nedkommet med en særdeles diger betænkning, og Søren Birksø Sørensen har været så venlig at henlede min opmærksomhed på det stormøde, som ministeriet afholder i København den 13. juni. Jeg deltager selvfølgelig i stormødet i håbet om, at få noget med hjem, som kan anvendes til at rådgive Jer endnu bedre. Som kursisterne også allerede er klar

over, er der mange af reglerne i forordningen, vi allerede kan begynde at implementere ude i anlæggene, men også en del forhold, der fortsat ikke er helt afklarede. En forventet lovpakke, der formentlig først vil blive gennemført i det kommende folketingsår, vil sandsynligvis præcisere – og forventeligt endda stramme – nogle af bestemmelserne i forordningen. Jeg tvivler umiddelbart på, at stramningerne vil få nogen indflydelse på den tilgang, antenneanlæggene skal have til implementeringen, men det spørgsmål kan forventeligt først besvares i løbet af efteråret. Om det bliver til flere kurser inden sommerferien, ved jeg heller ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har efter aftale med sekretariatet reserveret den 18. juni til afholdelse af et kursus i det nordjyske, men med det nuværende antal tilmeldte, kan det næppe forventes at blive gennemført. ** I FDA Orientering nr. 1/2017 beskrev jeg i store træk en sag, som jeg ikke kunne følge op på i den forrige udgivelse, eftersom forhandlingerne om en mindelig løsning trak i langdrag. Sagen blev af mig indbragt for domstolene medio marts, eftersom det ikke lykkedes at finde en forligsmæssig løsning. Modparten afgav svarskrift primo uge 21, og jeg har endnu ikke bestemt mig for, om jeg skal le eller græde i den anledning.

FDA ORIENTERING · juni 2017

Det var forventeligt, at modparten ville påstå frifindelse, men svarskriftet indeholdt absolut intet om sagens realitet, men gik udelukkende på formaliteten, der i al sin enkelthed går ud på, at det er modpartens opfattelse, at det pågældende antenneanlæg – altså min klient - ikke eksisterer som juridisk enhed, og derfor ikke har søgsmålskompetence. Sagen begæredes på dette grundlag afvist. Jeg befinder mig således nu i den temmelig bizarre situation, at modparten har fremlagt udskrift fra CVR-registret, der indikerer, at min klient blev opløst som juridisk enhed for ca. otte år siden. Kort sagt er det nu op til mig at fremlægge dokumentation for, at min klient i det hele taget eksisterer, forinden den egentlige tvist kan behandles af domstolene. Fortsættelse følger…. I ønskes alle en god sommer!

25


FDAOrientering

Danskerne vil ha’ nyheder Næsten hver anden ønsker færre DR-kanaler, men ønsker nyheder prioriteret højt Kris Vetter Redaktør Kilde: Wilke

Nyheder og aktualitet er kernestof for DR, mens sport og udenlandsk drama vil blive mindst savnet. Derudover skal DR have færre kanaler i fremtiden, lyder det fra eksperter. Wilke har spurgt 1024 danskere om, hvilket indhold DR efter deres mening skal fokusere på at lave i fremtiden. Kategorien “Nyheder” løber med en sikker førsteplads efterfulgt af “Aktualitet og debat” og “Oplysning og kultur” og udenlandsk drama står lavt på listen. Klassiske public service-opgaver som nyheder og aktualitet scorer højt. Udenlandsk drama og fiktion fyldte som programkategori i 2016 i DRs sendeflader 14.614 timer svarende til 32,7 procent af den samlede tv-sendetid, men DR ser det fortsat som et vigtigt miks i deres samlede programflade, dog er tanken at drama skal være af mere nordisk karakter. Tv-selskaberne MTG og Discovery Networks, som har købt rettighederne til at sende kampe fra Superligaen, vil skære Danmarks bedste fodboldrække ned fra 14 til 10 hold. Årsagen er et brat fald i seertallene. På bare et år er seertallene til Superligaens kampe i gennemsnit faldet med 23

procent. Dertil kommer et umiddelbart fald i tilskuertallet på 19 procent i forhold til sidste sæson. Men DR ser sport som et kerneområde, da sport er noget, som samler danskerne, ikke kun på eliteniveau, men også gerne den folkelige sport. DR har en strategi om at fokusere mere på sportsgrene, hvor danske idrætsudøvere i særlig grad gør sig bemærket. Danskerne ønsker færre kanaler 47,1 procent mener, at DR skal have færre kanaler. Som eksempel kan nævnes DR Ultra, der lukker og slukker som traditionel flow-kanal i 2020 for derefter at leve videre digitalt. Forventningen er at flere af DRs kanaler vil følge efter. Det er som vi tidligere har oplyst her i tidsskriftet, de unge som forlader flow-tv. Men på radioområdet er de unge mere stabile, der går tendensen mod mere digital radio i fremtiden. Nyheder topper danskernes liste Nyheder

79

Aktualitet og debat

63,2

Oplysning og kultur

59,1

Boxer har det svært

Dansk dramatik og fiktion

55,1

Underholdning

44,7

Undervisning

34,8

Underskuddet voksede i 2016

Sport

30,3

Musik og orkestre

25,1

Kris Vetter Redaktør

Udenlandsk dramatik og fiktion 19,1 Andet

Kilde: Boxer

Trods stigende omsætning faldt indtjeningen. Men direktør Ulf Lund er fåmælt, da der som bekendt er en salgsproces i gang for nuværende. Resultatet blev et minus 26,8 mio. kr. mod et minus på 19,2 mio. kr. i 2015. Omsætningen gik fremad med 4 procent og endte på 605,6 mio. kr. og er en del af Boxers strategi om at hente nye kunder til butikken på bekostning af bundlinjens størrelse. SE købte som bekendt Boxer af den nuværende ejer Terracom tilbage i december 2016, men handlen mangler endnu konkurrencemyndighedernes godkendelse. Det lave indtjeningsgrundlag i 2016 er et symptom på, hvor svært det er at tjene penge på tv-distribution i dagens Danmark. Det kræver store muskler på indkøbs- og udviklingssiden. Måske netop de muskler som SE håber at få ved at eje både Stofa og Boxer? Ulf Lund har tidligere plæderet, at 2017 skal ende med et overskud, så det bliver spændende at følge.

26

6,7

1024 danskere er blevet spurgt: “Hvilket medieindhold bør DR fokusere på at lave i fremtiden?” Grafen viser svarfordelingen i procent. Flest ønsker færre DR-kanaler

47,10

38,90

12,20 1,80 Flere

Uændret antal

Færre

Ved ikke

1024 danskere er blevet spurgt: “DR Driver i dag 6 tv-kanaler og 8 radiokanaler. Mener du, at DR skal drive flere eller færre kanaler?” Grafen viser svarfordelingen i procent.

FDA ORIENTERING · juni 2017


FDAhovedbestyrelsen

Landsformand Kai Nielsen Tlf. 29 60 76 07 kn@fda.dk

Næstformand Bjarke Pejtersen Tlf. 24 83 82 71 bjarke@fda.dk

2. næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

Landsmødevalgt Karsten Høgh Tlf. 98 24 16 99 kah@mail.dk

Valgkreds A (Region I)

Valgkreds B (Region II)

Valgkreds C (Region III)

Valgkreds D (Region VI)

Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Curt Andersen Tlf. 40 63 14 07 curt@live.dk

Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@yderholm.net

udvalg og repræsentanter FDAs Forretningsudvalg Kai Nielsen kn@fda.dk Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk Per Theisen per@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Karsten Høgh kah@fda.dk Kai Nielsen kn@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Preben Pedersen preben@fda.dk

Cable Europe Bjarke Pejtersen bjarke@fda.dk Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk

Regionsbestyrelser ■ Region I: Morten Doktor, formand Vera Dahl Olesen, næstformand Birgit Kaa, sekretær Lone Jakobsen Henning Lyk Jørgen Thodberg, suppleant ■ Region II: Curt Andersen, formand Jens Møller, næstformand Flemming Borg Peder Pedersen Sven Møller Andersen Freddy Chr. Olesen, suppleant Michael O´Halloran, suppleant

■ Region III: Per Theisen, formand Jørgen Madsen, næstformand Erik Wagner Keld Elkrog Larsen ■ Region IV: Jørgen Fogtmann, formand Frans Larsen, næstformand Preben Pedersen, sekretær Peter Lyngby Sjak Christiansen Arne Rohde, suppleant Jeanette Vindelev Pedersen, suppleant

Erfagrupper For anlæg med eget tv-udbud og/eller eget internet: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen Flemming Borg René Sieben Per J. Nielsen, suppleant Svend Nielsen, suppleant

YouSee: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Benny Olsen Freddy Chr. Olesen, suppleant Thomas Bak, suppleant

Boligforeninger: Kontakt fda@fda.dk

FDA ORIENTERING · juni 2017

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

27


FDA Orientering 3-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you