__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 51

RANNA RIALTAIS

EOLAÍ AN STÁIT

Ceannoifig: 29–31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath 2 Teil: 01-6782000 Facs: 01-6783057 LóGhlao: 1890 44 99 00 Líonionad: www.dcenr.gov.ie (Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse eagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LóGhlao))

CEANNOIFIG Oifig an Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6789807 Oifig an Aire Stáit . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782024 Oifig an Ard-Rúnaí . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782032 Oifig na Meáin Chumarsáide agus Faisnéise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782441 Rannán Taiscéaladh Mianraí agus Mianadóireacht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782668 Seirbhís Dialuithe Dírí . . . . (01) 678 + uimhir na fo-líne

TEACH LEAMHÁIN, BÓTHAR GHLEANN AN IARLA, AN CABHÁN Seirbhísí do Chustaiméirí Deasc Chabhrach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782070 Seirbhísí Corparáideacha . . . . . . . . . . . . (01) 6782000 Saoráil Faisnéise . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782903 Brainse na gCúntas . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782114

TOR AN BHACAIGH, BÓTHAR HADDINGTON, BAILE ÁTHA CLIATH 4 Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ). . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782000 Fáiltiú SGÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 6782880 Lárionad Custaiméirí SGÉ . . . . . . . . . . . (01) 6782896 Láithreán Gréasáin SGÉ . . . . . . . . . . . . . . .www.gsi.ie

423860 1

12/06/2014 12:24

Idirlíon: www.ahg.gov.ie Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie Tá feidhmeanna na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta comhdhéanta de Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha, na hEalaíona, Scannán, Ceol, Institiúidí Cultúrtha, maraon leis an nGaeilge, scéimeanna Gaeltachta agus Oileáin amach ón gCósta. Téigh i dteangmháil le do thoil lenár suíomh idirlín chun breis eolais a fháil ar sheirbhísí curtha ar fáil ag an Roinn. BAILE ÁTHA CLIATH 23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 . . . (01) 631 3800 / LoCall 1890 383000 Oifig Preasa & Faisnéise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 631 3807 / 631 3838 Saoráil Faisnéise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 631 3829 / (01) 631 3830 Oifig an Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01) 631 3802 / 04 / 05 / 17 / 49 Oifig an Aire Stáit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(01) 631 3983 / 6313922 / 6313941 Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1 . . . (01) 888 2000 / LoCall 1890 202021 CILL AIRNE An Bóthar Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí. . . .(064) 6627300 / LoCall 1890 273000 LOCH GARMAN Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman . . . . .(053) 9117500 / LoCall 1890 202021 GAILLIMH Na Forbacha, Co. na Gaillimhe . . (091) 592 555 / 503 700 / LoCall 1890 201401 OIFIG ÁITIÚIL na GAELTACHTA Aonad 4, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (074) 953 6800 BÉAL AN ÁTHA Áras an Rialtais, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(096) 24200 / LoCall 1890 202021

CEANNCHEATHRÚ PHÁIRCEANNA NÁISIÚNTA & FIADHÚLRA 7 Plás Íle, Baile Átha Cliath 2 . . . . . . . . . . (01) 888 3242 / LoCall 1890 20 20 21 www.npws.ie PÁIRCEANNA NÁISIÚNTA Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 49996 / 49888 www.ballycroynationalpark.ie Páirc Náisiúnta Bhoirne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (065) 682 2711 www.burrennationalpark.ie Páirc Náisiúnta Chonamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 41054 / 41323 www.connemaranationalpark.ie Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (074) 913 7090 www.glenveaghnationalpark.ie Páirc Náisiúnta Chill Airne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (064) 663 1440 www.killarneynationalpark.ie Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin . . . . . . . . . . . . . . (0404) 45800 / 45656 www.wicklowmountainsnationalpark.ie

Tá roinnt mhaith anaclanna dúlra, cosanta faoi Órdú Aire, faoi chúram na Roinne chomh maith. Chun breis eolais a fháíl féach www.npws.ie

423803 1

12/06/2014 12:25

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála www.dfa.ie Teileafón: (01) 408 2000

Ríomhphost: webmaster@dfa.ie

424787 1

Seirbhísí Pas - www.passport.ie Tá foirmeacha iarratais pas ar fáil ag gach stáisiún de chuid an Gharda Síochána agus ag formhór na nOifigí Poist Eolas Taifeadta - (01) 679 7600 Oifig na bPasanna Baile Átha Cliath (Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath 2) (01) 671 1633 nó passportdublin@dfa.ie Áirithint coinní do Shráid Molesworth: www.passportappointments.ie Oifig na bPasanna Corcaigh (1a An Meal Theas, Corcaigh) (021) 494 4700 nó passportcork@dfa.ie Seirbhísí Consalachta Baile Átha Cliath: Oifig na bPasanna, Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath 2 Corcaigh: 1a An Meal Theas, Corcaigh consularcork@dfa.ie

Cúnamh Consalach, Comhairle Taistil, Cúnamh Éireann - Clár Chúnamh Forbartha na Leas Priosúnach Thar Lear: hÉireann Thar Lear - www.irishaid.ie (01) 408 2527 (Ionad Eolais agus Saorálaíochais, Fíordheimhniú Doiciméad: 27-31 Sráid Uí Chonaill Uacht, Baile Átha Cliath 1) www.authentications.dfat.ie (01) 854 6920 nó irishaidcentre@dfa.ie (01) 408 2174 nó (021) 494 4770 Oifig an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Litir shibhialta do phósadh nó Eachtracha agus Trádála - (01) 408 2000 páirtnéireacht shibhialta thar lear: www.marriagesabroad.dfat.ie Oifig an Aire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha - (01) 619 4000 (01) 408 2523 nó (021) 494 4722 Oifig an Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt - (01) 408 2000 (10.00am - 1.00pm) Oifig an Ard-Rúnaí - (01) 408 2074 Saoránacht na hÉireann trí thitim d’oidhreacht (Clár Breitheanna Coigriche): www.fbr.dfat.ie (01) 408 2555 nó (021) 494 4722 (10.00am - 1.00pm)

An Preasoifig - (01) 408 2206 nó press.office@dfa.ie An Rannóg Trádála agus Cur Chun Cinn - (01) 408 2718 An tAonad um Shaoráil Faisnéise (01) 408 2835 / 408 2305 nó foi@dfa.ie

“Féach an tEolaire Stáit ar líne ag www.goldenpages.ie/q/business/static/government.html” Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall). 17/06/2014

11:49

43

Profile for FCRMedia

State Directory 2015  

Your complete guide to finding the relevant Government Departments & Services

State Directory 2015  

Your complete guide to finding the relevant Government Departments & Services

Profile for fcrmedia
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded