Page 1

PROGRAMA

PRESENTACIÓ Una de les lesions més freqüents a l’esport és la lesió muscular. En els darrers anys, gràcies a la milloria de les tècniques d’imatge i de la recuperació funcional, aquest tipus de lesions han presentat notables canvis tant en el seu diagnòstic com en el seu tractament. A l’actualitat, l’abordatge terapèutic de la lesió muscular incideix en el temps de baixa esportiva (“return to play”) i en la restitució completa, sense seqüeles, del múscul lesionat. Tot i així, segueix essent freqüent la recidiva i les molèsties musculars que s’allarguen en el temps. Amb aquesta jornada, des del Consell Català de l’Esport, de la mà de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport, es pretén abordar de forma específica algunes de les lesions musculars més característiques i l’enfoc terapèutic més adient a cadascuna d’elles.

9:15-9:35h. Principis de reparació muscular Sra. Laura Pacheco (Universitat Internacional de Catalunya) 9:35-9:55h. Lesió d’ísquiosurals. Clínica, tipus Dr. Carles Pedret (Centre de Diagnòstic per Imatge de Tarragona, Clínica Diagonal, Centre Mapfre Medicina del Tennis)

9:55-10:15h. Lesió del recte femoral. Clínica, tipus Dr. Ramon Balius (Consell Català de l’Esport) 10:15-10:35h. Lesió dels abductors. Clínica, tipus Dr. Carles Pedret 10:35-11h DESCANS 11:00-11:25h. Lesió dels tríceps sural. Clínica, tipus Dr. Ramon Balius 11:25-11:55h. Abordatge terapèutic de la regeneració muscular Sra. Montse Pujol (Consell Català de l’Esport)

Per això, es compta amb professionals del món de la medicina i de la fisioteràpia de reconegut prestigi.

11:55-12:15h. Return to play de les diferents lesions musculars Dr. Carles Pedret

Amb aquesta jornada s’obre un seguit de jornades sobre les lesions a l’esport que desitgem siguin del vostre interès.

12:15-12:45h DESCANS 12:45-13:05h. Farmacologia en el tractament de les lesions musculars Dr. Daniel Brotons (Consell Català de l’Esport) 13:05-13:30h Tractament quirúrgic de les lesions musculars Dr. Antoni Dalmau (Hospital ASEPEYO, Sant Cugat)


INSCRIPCIONS Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen a continuació abans del 15 de març de 2014 Consell Català de l’Esport Escola Catalana de l’Esport Telèfon: 93 4804900 FAX: 93 4804911 Adreça electrònica: Imma Poll (Unitat d’Esport i Salut) Persona de contacte: ipoll@gencat.cat Inscripció gratuïta Cognoms: Nom: NIF: Adreça:

ABORDATGE TERAPÈUTIC DE LA LESIÓ MUSCULAR Divendres, 21 de març de 2014

Consell Català de l’Esport Unitat d’Esport i Salut Escola Catalana de l’Esport Consell Català de l’Esport Edifici Docent c/ Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues del Llobregat

Població: Codi postal: Telèfon: e-mail: Es lliurarà certificat d’assistència a les persones inscrites prèviament Destinataris: Metges i Fisioterapeutes DATA I HORARI DE LA JORNADA Data: 21 de març de 2014 Horari: de 9:00 a 13:30 h LLOC DE REALITZACIÓ Consell Català de l’Esport Edifici Docent c/ Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues del Llobregat

Amb el suport de:

Abordatge terapèutic de la lesió muscular