Page 1

Aprenentatge mòbil

Als països desenvolupats, 4 de cada 5 persones posseeixen i utilitzen un mòbil. Aquest i altres dispositius, com les tauletes electròniques, s’han convertit en una atractiva eina educativa. Lluny de ser una possibilitat teòrica, l’aprenentatge mòbil és una realitat tangible a Catalunya i arreu del món. Són moltes les experiències d’educadors i alumnes que utilitzen dispositius mòbils per accedir a continguts educatius, parlar i compartir informació, crear continguts, etc. Davant d’aquest context, la comunitat internacional representada per la UNESCO ha definit unes polítiques d’aprenentatge mòbil que volen servir com un marc de treball pels diferents països membres i que tenim el privilegi de presentar a Catalunya.

Mercè Gisbert Cervera (coordinadora) Miquel Àngel Prats Fernández Nati Cabrera Lanzo

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura

Informes breus

Informes breus #58

Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?

Informes breus #58

UNESCOCAT

Informes breus #58

Informes breus #58

#58

Aprenentatge mòbil Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge? Mercè Gisbert Cervera (coordinadora) Miquel Àngel Prats Fernández Nati Cabrera Lanzo

Amb la col.laboració de:

ISBN: 978-84-943521-3-3

CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura

071-118075-Coberta 58 prova2.indd 1

UNESCOCAT

19/02/15 11:04

Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?  

Als països desenvolupats, 4 de cada 5 persones posseeixen i utilitzen un mòbil. Aquest i altres dispositius, com les tauletes electròniques,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you