Het Smulparadijs

Page 1

ALL RIGHTS RE SERVE D; UN AUT HOR IZE DC OP YIN G, HIR ING ,

met de stem van

AVI M4 (nieuw) AVI 5 (oud)

IMO AB 011 ©2

IUM BELG ERIJ GEV UIT

AVI - niveau:

Annic k

Be ye rs

&

iott

Dit boek is om voor te lezen. Ben je zeven of ouder? Dan kun je het ook zelf lezen.

PROHIBITED

Ell

Dit verhaal gaat over genieten van lekker eten en van meer dan zoetigheid alleen. Gaandeweg en met een beetje toverkracht af en toe leren kinderen ook een gezonde hap waarderen. Voor groot en klein een zeer herkenbaar verhaal.

G, IN

STING ADCA BRO AND E NC MA OR RF PE IL C B PU

cy Lu

Elke dag gaat het zo. Mama wil graag dat de meisjes eten. Maar vandaag is er iets mis met haar geduld. Het is helemaal op! Dan haalt ze haar toverkracht boven.

Annick Beyers & Lucy Elliott LE ND

Annick Beyers & Lucy Elliott

Mama dient de borden op. ‘We eten wortels en aardappels met gebakken vis’, zegt ze. ‘Ik lust dit niet!’ zeurt Lise. ‘Die vis lijkt op blubber’, zegt Hannah. En Dotje? Die eet ook niet. De borden geraken maar niet leeg.

met de stem van

Warre Borgmans

Warre Borgmans

m m

44 44 dromen || wensen Invul || tekst dromen wensen || mama’s mama’s || zussen zussen Invul tekst

Abimo

Abimo

Zo een mama wil iedereen...




Voor mijn pareltjes van dochters Anouk, Ineke en Elke van mama Annick Voor Lana en Victor van Lucy

Heel veel dank aan Iris voor de vriendschap en de vele inspirerende en motiverende babbels. Annick

Het Smulparadijs Annick Beyers

© 2011, Uitgeverij Abimo, Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas, België www.abimo.net Eerste druk: september 2011 Tekeningen: Lucy Elliott Vormgeving: Inne Van den Bossche Luistercd ingesproken door Warre Borgmans AVI - niveau:

AVI M4 (nieuw)

AVI 5 (oud)

m

4 4 dromen | wensen | mama’s | zussen Invul | tekst

D/2011/6699/85 NUR 273 ISBN 9789059327825

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Annick Beyers & Lucy Elliott

• • •

Lise • • •

• • •

Dotje

Hannah

Zo een mama wil iedereen...


Mama draagt een koksmuts. Ze dient de borden op. ‘ We eten wortels en aardappels. Met gebakken vis.’


‘ I k lu

t! ’ e i n t i zeurt Lise. d st Haar zus Hannah kijkt naar haar bord. ‘Die vis lijkt op blubber’, zegt ze zacht. ‘Lust Dotje dat wel?’ vraagt de jongste zus. Lise zegt: ‘Ik eet dit echt niet op. Ik lust wel pasta. En ook friet en taart.’


Mama kijkt haar meisjes heel sip aan. Niemand neemt een hap. Hannah en Lise ruiken aan de vis. Ze trekken elk hun neus op. Dotje kijkt naar hen. Dan trekt ook zij haar neus op. ‘ Kom, kom. Het is best lekker’, zegt mama.

e i D ‘ N ee !

n i k t t! ’ s s i v

roept Lise.


Mama blijft kalm. Maar elke dag gaat het zo! Dwingen dat ze gaan eten, helpt niet. Boos zijn wel. Maar dat is niet leuk. Toch wil ze dat de meisjes eten. Maar er is iets mis met haar geduld. Het is echt op!

t o t a v e w rkra r ‘Tijd voo ch roept ze.

t! ’


Mama gooit een deegrol de lucht in. Ze klapt hard in de handen. De deegrol is plots een toverstaf! En mama? Die kan opeens vliegen‌ Ze maakt een salto door de keuken. Haar toverstaf maakt de koelkast open.


Alle groenten en het fruit vliegen rond. En het tafelkleed is een vliegend tapijt! ‘ Kom meisjes, we gaan weg! Spring er maar op.’ ‘ Waar gaan we heen?’ vraagt Lise.

‘ Na ar een

ijs.’ d a r pa

‘ Daar kun je smullen’, roept mama uit.


De meisjes zijn heel verbaasd. Om hen heen vliegen de groenten. Ook het fruit zweeft nog rond. ‘ Kijk!’ roept Dotje blij. ‘De groenten dansen.’ ‘ En de aardappels lopen als soldaten’, zegt Hannah.

Lise kijkt plots heel bang. De vis op haar bord staat op. Hij kijkt haar boos aan.

‘ I k be n M

s t i k n I k . s n i i e V t ! ’ r e e h ijn

zegt hij flink. Dan springt hij in een glas water. Lise kijkt nu weer blij. ‘ Oef,’ zucht ze, ‘ik dacht dat hij mij op zou eten.’



‘ Kom aan. We gaan!’ roept mama uit. Het tapijt raast door de lucht. De meisjes vinden de reis best fijn. Hun haar waait op in de wind. Ze kijken naar de aardbol onder hen. ‘ Kijk daar!’ roept Lise plots uit.

‘Het Smulpar adijs.’


Hup! De zusjes springen al van het tapijt. Ze landen recht in een slagroomtaart. ‘ Hmm! Dotje vindt het lekker.’ Ze likt haar vingers af. Hannah kijkt rond. ‘ Een fontein van frisdrank. Hmmm…, heerlijk!’ ‘ En daar lopen zuurstokken’, zegt Lise.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.