Page 1

PLÀNOL ESPAIS INS JOAQUIN BAU SEGON PIS

1r ESO (4+1) =1 A,B,C,D,E

(PDI) 25 4 ESO A (N2) 24 1 BAT D (N2) 23 1 BAT C (N2) 22

2n ESO (5+1) =2 A,B,C,D,E,F 3r ESO (5+1) =3 A,B,C,D,E,F 4t ESO (5+1) =4 A,B,C,D,E,F 1r BAT (5) =1 BAT A,B,C,D,E 2n BAT (4) =2 BAT A,B,C,D CUINA 1,2 SERVEIS 1,2

TERCER PIS

(K) 26 4 ESO F (1X1) 27 4 ESO B (K) 28 1 BAT E D.HISTÒRIA

1 BAT B (S) 21 1 BAT A

AA

(C) 35 INF. (C) 34 INF.

(KV)

PRIMER PIS PLANTA BAIXA

D.CIÈNCIES

(K) TEC 1

LAB.CN (C2) POLIV.

LAB.QUÍM.

36

( C) 37 INF. (1X1) 38

D.CATALÀ

39

AA (PDI) 32 2 ESO F (K)(VD) 31

3 F (VD)

EDIFICI NOU

D.MATEM.

Primer Pis Planta Baixa

A.FRANCÈS

LAB.FÍSICA

QUART PIS D.VISUAL (K) 40 DIBUIX

D.CASTELLÀ

(D)

2013-14

(C)+so E2 (N2) 2 BAT B

(N2) 2 BAT A

E3 (N2)

2 BAT C

E4

2 BAT D

E1 (N2) Biblioteca

DIBUIX (N2) (CV)

(PDI) 10 (1X1)(V) 11 (1X1) 12 (1X1)(V) 13 (1x1) 14 TUTORIA 4 ESO C 4 ESO D 4 ESO E 1 ESO A

S.P.

15 (1x1)(D) 16 (1x1) K 17 (1x1) 18 (PDI) 19 1 ESO B 1 ESO C 1 ESO D 1 ESO E

BIBLIOTECA CUINA 1 (K) INF-BIB SERVEIS1

VEST.

LAB.IDIOMA

CUINA

( C) D.CLASSI. D.RELIGIÓ D.ANGLÈS

(1X1) 45 2 ESO C (V) (1X1) 46 2 ESO D

(1X1) 44 2 ESO B (1X1) 43 2 ESO A (K) 42

TEC 2

D3

LABNOTEC

41 S.PROF 3 PC/can. portàtils

(C2) D.FILOSOFIA D.ED.FÍSICA

(V)(1X1) 1 2 ESO E

(1X1) 2 (1X1) 3 (1X1) 4 3 ESO A 3 ESO B 3 ESO C

(1X1) 5 (V)(1X1) 6 (PDI) 7 (S) 8 3 ESO D 3 ESO E SERVEIS2 CUINA 2

PC portàtil

SALA ACTES GIMNÀS

(KD)

MÚSICA (K)

(P) CERÀMICA

Connexió WIFI bona Connexió WIFI mitja Connexió WIFI baixa

(K) - PC / canó / pantalla / so (KITS 1r tipus) (C) - PC / canó / pantalla (S) - Canó / pantalla (N) - Canó / pantalla / so (KITS 2n tipus) (P) - Pantalla (V) - Video (D) - DVD

(1X1) - Canó/Pantalla interac/so/endolls/WIFI (PDI) - Canó / Pantalla interac./so (N2) - Canó / pantalla / so (KITS 3r tipus) (C2) - Canó portàtil

D2 CUINA (V) D1 PSI

Planol aules 13 14  
Advertisement