Page 1

Via Augusta, 202-226 08021 Barcelona Tel. 935 516 900 http://www.gencat.cat/ensenyament

Institut Joaquin Bau Tortosa e3004438@xtec.cat

Benvolgut/uda director/a, Un cop endegats els diversos expedients referents al projecte eduCAT 2.0 per al curs 2011/12, em plau informar-vos dels imports de les partides previstes per al vostre centre educatiu. Les partides corresponents a l'expedient de continuïtat seran transferides al compte bancari habitual del centre. La transferència corresponent a Àtria es transferirà directament al compte privat virtual (CPV) del vostre centre a Àtria. El nombre d'alumnes s'ha calculat a partir de les dades provisionals de matrícula informada al Departament d'Ensenyament. Un cop iniciat el curs i conegudes ja les dades definitives, es procedirà a la corresponent regularització. Ens consta que el vostre centre ha optat per la modalitat A (ordinadors propietat de les famílies)

Expedient de continuïtat eduCAT Nombre d'aules a habilitar per al projecte el curs 2011/12: (6 de 3er d'ESO) Partida per a instal·lacions elèctriques (1.900€ per aula): Partida per a pissarres digitals interactives (1.900€ per PDI): Partida per a ordinadors de reserva (300 € per ordinador): Partida per a ordinadors del professorat (300 € per ordinador): Nombre d'alumnes que s'incorporaran al projecte el curs 2011/12: Nombre d'ordinadors a regularitzar del curs 2010/11: Partida destinada a la subvenció d'ordinadors de l'alumnat (149 x 150 €) : Nombre estimat d'alumnes amb dret a beca per material escolar: Partida destinada a complementar les beques per facilitar l'adquisició de l'ordinador (64 € per alumne becat): Nombre total d'alumnes participants en el projecte: Partida destinada a la contractació de plataformes d'entorn virtual d'aprenentatge (5€ per alumne): Total transferència prevista a l'expedient de continuïtat:

6 11.400,00 € 11.400,00 € 3.600,00 € 7.200,00 € 120 29 22.350,00 € 16 1.024,00 € 483 2.415,00 € 59.389,00 €

1/2


Expedient d'Àtria Regularització dels ajuts ingressats a Àtria el curs 2010/11 Nombre d'alumnes participants en el projecte el curs 2010/11: Usuaris amb algun recurs assignat a Àtria a 1 de juliol de 2011: Import total de l'ajut corresponent al curs 2010/11 (alumnes del projecte amb algun recurs assignat a Àtria x 30 €): Import ingressat pel Departament al vostre compte d'Àtria el curs 2010/11: Balanç del curs 2010/11:

343 369 10.290,00 € 10.830,00 € -540,00 €

Previsió per al curs 2011/12 Previsió d'alumnes amb ajut a Àtria per al curs 2011/12: Import previst de l'ajut finalista per a continguts digitals (alumnes x 30€): Partida de contingència: Ajut total (previst+contingència) per al curs 2011/12: Transferència prevista al compte d'Àtria (Ajut total + Balanç 2010/11):

483 14.490,00 € 570,00 € 15.060,00 € 14.520,00 €

Altres informacions Canals de distribució d'ordinadors Els ordinadors de tipus netbook s'han d'adquirir als canals de distribució homologats per al projecte, la relació dels quals es troba disponible al “portal de centre”: http://educacio.gencat.cat/portaldecentre.

Emissió de cartes de pagament L'aplicació que permet l'emissió de cartes de pagament a les famílies es troba ja disponible per als centres públics de modalitat “A” i centres concertats, integrada en l'aplicatiu D1x1: http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=D1X1 Tingueu en compte que la relació d'alumnat que hi apareix correspon a les dades provisionals de matrícula, que s'aniran actualitzant periòdicament. Ben cordialment,

Jordi Baldrich i Roselló Subdirector General de Gestió de Serveis a la Comunitat Barcelona, 14 de juliol de 2011

2/2

111  

111111111111111

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you