Page 1

ACTIVITATS DE REFORÇ ESTIU 2013 MOODLE 1r ESO Curs 2012-13

Nom del curs

Català

X

Activitats de reforç setembre Llengua Catalana i Literatura

Castellà

X

Activitats de reforç setembre Lengua Castellana y Literatura

Matemàtiques

X

Activitats de reforç setembre Matemàtiques

Anglès

X

Activitats de reforç setembre Llengua Estrangera

C.Naturals

X

Activitats de reforç setembre Ciències Naturals

PLATAFORMA WEERAS

FORMAT PAPER / ALTRES

Paquet d'activitats

Tipus de document

C.Socials

X

Full amb recull d'esquemes i activitats

Tecnologies

X

Dossier d'activitats

Educació Física

X

Full amb recull d' activitats

Visual i Plàstica

X

Plàstica per 1r ESO

MOODLE 2n ESO Curs 2012-13

Nom del curs

PLATAFORMA WEERAS

FORMAT PAPER / ALTRES

Paquet d'activitats

Tipus de document

Activitats de reforç setembre Llengua Catalana i Literatura Activitats de reforç setembre Lengua Castellana y Literatura

Català

X

Castellà

X

Matemàtiques

X

Activitats de reforç setembre Matemàtiques

Anglès

X

Activitats de reforç setembre Llengua Estrangera

C.Naturals

X

Quadern d'activitats en pdf

C.Socials

X

Quadern d'activitats (paper)

Tecnologies

X

Dossier d'activitats

Educació Física

X

Full amb recull d' activitats

X

Partitura 3: Tant m'abelis

Música

X

Visual i Plàstica

X

Activitats de reforç setembre X Música Plàstica per 2n ESO

MOODLE 3r ESO Curs 2012-13

Nom del curs

PLATAFORMA WEERAS

FORMAT PAPER / ALTRES

Paquet d'activitats

Tipus de document

Activitats de reforç setembre Llengua Catalana i Literatura Activitats de reforç setembre Lengua Castellana y Literatura

Català

X

Castellà

X

Matemàtiques

X

Activitats de reforç setembre Matemàtiques

Anglès

X

Activitats de reforç setembre Llengua Estrangera

Biologia i Geologia

X

Activitats de reforç setembre Ciències Naturals

Física i Química

X

Activitats de reforç setembre Física i Química

C.Socials

Temes 3 i 4

X

Dossier d'activitats


Tecnologies

X

Activitats al bloc (Vicent)

Educació Física

X

Full amb recull d' activitats

Visual i Plàstica Música

X X

Plàstica per 3r d'ESO

Activitats de reforç setembre X Música

Temes 1-2-3-4-5-6

Emprenedoria Ciutadania

MOODLE 4t ESO Curs 2012-13

Nom del curs

PLATAFORMA WEERAS

FORMAT PAPER / ALTRES

Paquet d'activitats

Tipus de document

Activitats de reforç setembre Llengua Catalana i Literatura Activitats de reforç setembre Lengua Castellana y Literatura

Català

X

Castellà

X

Matemàtiques

X

Activitats de reforç setembre Matemàtiques

Anglès

X

Activitats de reforç setembre Llengua Estrangera

C.Socials

X

Quadern d'activitats

Educació Física

X

Full amb recull d' activitats

X

Dossier d'activitats (paper)

Ètico-cívica Biologia i Geologia

X

Física i Química

X

Tecnologia

X

Llatí Ed. Visual i Plàstica Música

Activitats de reforç setembre Ciències Naturals Activitats de reforç setembre Física i Química Activitats de reforç setembre Tecnologia

Activitats reforç estiu 2013  
Activitats reforç estiu 2013  

Activitats reforç estiu 2013

Advertisement