Page 1

FedEC Jaarverslag 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

P a g i n a |1

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Voorwoord 2018 is een jaar vol veranderingen geweest. Het belangrijke verschil ten opzichte van 2017 is dat het FedEC intern een rustiger jaar is geweest. De structuur met twee voorzitters begint zijn vruchten af te dragen. Hoewel het vertrek van Huib Visser als bestuurslid op de ALV van 20 april een gat sloeg hebben de toetreding van Richard Zijlstra en John Geurts op dezelfde ALV ons team meer dan verrijkt. De veranderingen in de buitenwereld draaiden in 2018 vooral rond de welbekende klimaattafels: een 5-tal hoofdtafels, diverse bijzettafels en speciale thematafels. Het draaide om wie zit aan welke tafel, heeft iedereen wel een stoel en loopt er niemand te vroeg van tafel. Net voordat heel Nederland aan de Kersttafel aanschoof was het Klimaatakkoord een feit. FedEC heeft zich in 2018 volop ingezet voor Industrie-gerelateerde en Gebouwde Omgeving -gerelateerde onderwerpen. Samen met de werkgroepen Gebouwde omgeving, Winstrumenten en Industrie zijn we bezig geweest met onderwerpen als EED, Informatieplicht, NTA8800. Er zijn themabijeenkomsten georganiseerd en de aanwezigheid van FedEC op de Energie Vakbeurs was nog nooit zo groot met twee stands en een propvol programma in het Energietheater. In 2019 bouwt FedEC weer verder aan de energietransitie en staan wij bedrijven en consumenten bij met onze onafhankelijke informatie en ondersteuning. Het wachten is hoe eensgezind de politiek van tafel komt maar voor ons is duidelijk dat de verduurzaming van Nederland gestart is en niet meer te stoppen is. Isabelle Sternheim & RenĂŠ de Schutter

P a g i n a |2

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Bestuur drs. I.E. (Isabelle) Sternheim

voorzitter Gebouwde Omgeving

ir. RenĂŠ de Schutter

voorzitter Industrie

ir. A.J.H (Bram) van As

penningmeester

ir. J.E (Ewoud) van der Koogh

secretaris

ing. Michiel Steerneman

bestuurslid

ir. John Geurts MBE

bestuurslid

Richard Zijlstra

bestuurslid

Rooster van aftreden 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Van As

*

*

Van der

*

*

*

*

2022

Koogh Sternheim de Schutter

*

Steerneman

*

Zijlstra

*

*

Geurts

*

*

Secretariaat:

Federatie van Energieconsultants (FedEC) (secretariaat bij F&B kennispartner in energie) Johannes Geradtsweg 17b 1222 PK HILVERSUM Telefoon: (035) 683 88 33 E-mail:

info@fedec.nl

Website: www.fedec.nl

P a g i n a |3

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

VOORWOORD

2

BESTUUR

3

ROOSTER VAN AFTREDEN

3

SECRETARIAAT:

3

LEDENAANTAL

6

REGISTER ENERGIEADVISEUR (REA)

6

ERKENNINGSREGELING FEDEC

8

CERTIFICAAT VAN ERKENNING FEDEC CERTIFICAAT KWALITEITSBORGING EPA-U (CKB)

8 8

LEDENACTIVITEITEN

8

NIEUWJAARSBIJEENKOMST ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 JANUARI 2018 20 APRIL 2018 11 OKTOBER 2018 THEMABIJEENKOMSTEN 4 APRIL: EMS (ENERGIE MANAGEMENT SYSTEMEN) 27 JUNI: NTA 8800 (DE NIEUWE SYSTEMATIEK VOOR EPA). 7 SEPTEMBER: INFORMATIEPLICHT ENERGIECAFÉ

10 10 10 10 12 12 12 12 12 12

FEDEC OPLEIDINGEN

14

BERICHT VAN DE WERKGROEPEN EN COMMISSIES

16

COMMISSIE WINSTRUMENTEN COMMISSIE OTC

16 18

BEURZEN

18

VAKBEURS ENERGIE INDUSTRIAL HEAT&POWER

18 20

PROJECTEN

20

EPA-ADVIESPLATFORM.NL PROVINCIE NOORD BRABANT – AFSTELLEN VAN DE WARMTE-INSTALLATIE

20 21

AVG

21

FINANCIEN

21

P a g i n a |4

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

R. Aronds J.H. van den Berg A. Bodde E. Bossenbroek R.A.F. van Brenk J.P. van Brugge M.H.M. Buijze H.G.M. Cox F.G. Dam A.H.M. Deen L.M. Deen F.J. Dieleman J.C. van Doorn R. van Drimmelen E. van Eck rea T.G. Elfrink G.J. Evers M. Flikkema J.E.W. Geurts J.M. Grift N.H.J. van Haastrecht W.H.J. Hendriks W.M. Hoefnagel J.A.P. Hoogduin R.A.G. Janssen S.A. de Jong-Msc A. Kapinga H.J.M. Knipscheer D. van der Kooij C. de Korte L. Lam G. Langelaar T.A. Maessen M.A.J. Martens-MBE N. Molenaar P.J.A.C. van Nispen G.J.H.L. van Noort R.C.J. Ongenae F.J. Peters-MBE rea M.T.W.M. Remijn M. Riechelman-rea A.T.M. Schlatmann S. Sendic A.J.J. Smit A.P.M. Stultjens A.J.L. Venneman J.P.M. Verboven P.A. de Visser M.H. van Vulpen G.M. van der Wal E.R. van der Wel J.C.N. van 't Westeinde J. Zuidema

P a g i n a |5

Optimalisatie van zonne-energiesystemen voor bestaande woningen Energieopwekking met geurverwijdering Vertrouwelijk onderwerp Gelijkwaardigheidsverklaring De Utrechtse Energiecoördinator Is verduurzamen procesinstallaties in combinatie met WKO haalbaar? Energiemanagement Cerestar Benelux B.V. Naar een duurzaam Energiebeleid voor het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) Effectiviteit van gemeentelijk energiebeleid Analyse energieverbruik “De Knip" Energiebesparingsonderzoek in de zuivelindustrie Studie optimalisatie droogkamers PVM Hoorn Energiebesparingsstudie Bavaria Gelijkwaardigheidsverklaring Energiebesparing en duurzame energie Energiebesparing bij huishoudens: strategieën voor gedragsverandering Energietransitie in versnelling door andere keuzes Duurzame energieconcepten voor de wegdekverwarming van een fietsverbinding TopTech Expert in warmte/kracht Energieanalyse van het productieproces ENCEBE te Boxtel Prijsvorming Elektriciteit Optimaal energiegebruik in droogprocessen bij wasserijen Energiebesparing en gebouwbeheer Gelijkwaardigheidsverklaring TopTech Ontwikkeling energiemanagement binnen een chemisch bedrijf Energievoorziening van het mediapark Energieconcept Almere Dienstencentrum Warmte Koude Opslag van Wageningen Campus: Milieuverantwoorde koeloplossingen voor street cabinets Gelijkwaardigheidsverklaring Kostenbesparing energie-intensieve bedrijven TopTech Absorptiekoeling in combinatie met een WKK-installatie die CO2 levert Gebruik van restwarmte Probabilistische optimalisatie van gascontracten Optimalisatie stoomsystemen Energy Contracting Levensduurverlenging bestaande installaties en nieuwbouw, Reinier de Graaf Gasthuis Optimalisatie energiehuishouding CZE TopTech Optimalisatievoorstellen van werktuigbouwkundige installatie voor inschrijving aanbesteding Optimaliseren Bedrijventerreinen Benuttingsmogelijkheden stortgas stortplaats Zevenbergen Huishoudelijk wassen met koud water Research for policies and strategies in the field of energy use and electricity production Warmtepompen in de metaalbranche Verbetering energie-efficiency productie-eenheid SNB2 "Shuttle" Resins B.V. te Schoonebeek De energieradar Routekaart circulaire sluizen naar Parijs. Roadmap voor beperking van het energiegebruik Outsourcing van de energievoorziening Oosterdokseiland Amsterdam Gelijkwaardigheidsverklaring

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Ledenaantal Op 31 december 2018 bedraagt het totale ledenaantal van de Federatie van Energieconsultants: 204 persoonlijke leden, 10 gastleden (niet niet betalend) en 38 bedrijfsleden .

Register Energieadviseur (rea) FedEC is eigenaar van de titel Register Energie Adviseur (rea). Leden die hiervoor in aanmerking komen mogen de beschermde titel rea achter hun naam zetten. Er zijn drie manieren om de titel te mogen voeren: 

men is geslaagd voor de Examenopleiding Energieconsulent van de stichting PHOE of

men is geslaagd voor de TopTech studie van de TU Delft of

men vraagt een gelijkwaardigheidsverklaring aan bij de Stichting PHOE

FedEC telde op 31 december 2017 55 rea’s. Hiernaast vindt u een lijst van de Register Energieadviseurs (rea’s). Achter de naam staat het afstudeeronderwerp. Een aantal Register Energieadviseurs is als zodanig benoemd op grond van bewezen diensten en ervaring in de energiesector.

P a g i n a |6

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Leden met een Certificaat van Erkenning (CVE) zijn: Bram van As Mark Elderman John Geurts Jan Grift Dennis Heidweiller Remco Janssen Jos Lenselink Pieter van Nispen Erik Schepers

De Kleijn energy consultants & Bilfinger Tebodin B.V. Epro Consult b.v. BlueTerra Energy Experts B.V. Bilfinger Tebodin B.V. DOORadvies Blue Terra Energy Experts B.V. Sunna Energie LBP|SIGHT BV

Leden met het Certificaat Kwaliteitsborging EPA- U zijn: Johan Aarts

Facilicom

Sjef Bakels

SB Vastgoed Energieadvies

Gijs Beekmans Willem Cox

Breuers & Cobelens

Michel Deelen

I.D.E.A. Nederland

Hanna Fokkens

Energielabel Holland

Arno Gadella

Ingenieursbureau Gadella

Esther Gerritsen

Techniplan Adviseurs B.V.

Rolf Haaksema

Clear Energy

Marcel Hermans

Klima-Check

Simon van Hooijdonk

Breuers & Cobelens

Marco Louter

BBA Advies B.V.

Arnold Michiels

Michiels Bouw Advies

Horacio Nemseff

Buro Bentheimer

Leo Pelgrรถm

Energie- & Bouwadvies

Ruud Rutten

AbreA Energie Advies

Mat Schatorje

Milicon

Aat van Selm

Alpha Energieadvies

Dick Tolsma

Tolsum Energie Advies

Frans Vervoort

Planon Building Management B.V.

Monique Zegers

Zegers-EnergieProjecten

P a g i n a |7

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Erkenningsregeling FedEC FedEC beschikt over de mogelijkheid om het FedEC Certificaat van Erkenning te verlenen. Kennis, deskundigheid en ervaring worden gemeten. Leden kunnen voor opname in de Erkenningsregeling in aanmerking komen inzien zij aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Door middel van een periodieke toetsing wordt nagegaan of het Certificaat van Erkenning nog op de betrokken adviseur van toepassing is. Er wordt gebruik gemaakt van een externe Raadkamer en een externe auditor. Er zijn 2 soorten Erkenningsregelingen: 

Certificaat van Erkenning (CVE)



Certificaat Kwaliteitsborging EPA-U(CKB)

Certificaat van Erkenning FedEC FedEC telde op 31 december 2018 9 leden met een Certificaat van Erkenning (CVE) zijn. Nevenstaand is de lijst opgenomen

Certificaat Kwaliteitsborging EPA-U (CKB) FedEC telde op 31 december 2018 21 leden met het Certificaat Kwaliteitsborging EPA- U : Nevenstaand is de lijst opgenomen

Ledenactiviteiten Kennis delen en onderhouden op het gebied van energie en energiebesparing is een van de speerpunten van FedEC. Hiervoor organiseerde de vereniging in 2018 de volgende ledenbijeenkomsten:

P a g i n a |8

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

1 Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

2 Bezoek aan de windmolens van Essent

P a g i n a |9

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Nieuwjaarsbijeenkomst FedEC begon het nieuwe jaar inhoudelijk met de nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari 2018. Het theam was‘Verbinding‘ . Drie voorzitters van verenigingen belichtten de belangrijke rol van samenwerking in de energietransitie. De uitnodiging is op de nevenstaande pagina weergegeven.

Algemene Ledenvergadering 26 januari 2018

Op 26 janauri vond een ALV plaats in Hilversum. Reden voor deze extra ALV waren de bestuursverkiezingen. Na telling bleken er 72 geldige stemmen te zijn. Van deze 72 stemmen gingen er; 58 naar Bram van As 54 naar Ewoud van der Koogh 52 naar John Geurts 46 naar Isabelle Sternheim. De bestuursleden werden na afloop gefeliciteerd. Hun officiële benoeming volgde op de volgende ALV van 20 april 2018. Zoals beschreven in het huishoudelijk reglement kiezen zij samen met de zittende bestuursleden, (René de Schutter, Michiel Steerneman en Huib Visser) uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. 20 april 2018

Op 20 april vond de voorjaars-ALV plaats . FedEC was dit jaar te gas bij Essent op het Windpark Zuidwester in Urk. Het programma bestond uit de volgende onderdelen. 13.45 Ontvangst met koffie en thee bij De Kluishof (Renne Streekprodukten) in Nagele. 14.00 Presentatie Essent, windenergie en Windpark Zuidwester. 15.00 Vertrek naar de monitoringsite van windpark Zuidwester aan het Schapenpad/ Westermeerdijk tussen Espel en Urk. 15.15 Bezoek aan de monitoringsite en één van de windturbines 16.30 Einde bezoek bij de monitoringsite aan het Schapenpad.

P a g i n a | 10

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

3 Drukbezette Themabijeenkomst in de Witte Bergen

P a g i n a | 11

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Met stevige buitenschoenen werden de leden op zeer deskundige en enthousiaste wijze geinformeerd en rondgeleid door Essent- deskundige Gerard Greiner. In de ochtend vond de AlV plaats in de nabijgeleden streekboerdelij de Kluishof. Gemeld kan worden dat FedEC een gezonde vereniging is met opnieuw een positief resultaat in 2017. Huib visser treedt af als bestuurslid en wordt bedankt voor zijn conscentieuze en opbouwende bijdrage. Richard Zijlstra wordt benoemd als nieuw bestuurslid, tevens voorzitter van de Werkgroep Gebouwde Omgeving. John Geurts wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het integriteitsbeleid. 11 oktober 2018

Op 11 oktober vond de najaars-ALV plaats bij op de Vakbeurs Energie . Van 15-17 uur was de Boschzaal beschikbaar voor de ALV. Voorafgaand daaraan bezochten de leden de Vakbeurs Energie of Industrial Heat&Power. Penningsmeester Bram van As presenteerde de begroting 2019, welke werd goedgekeurd. In 2019 wordt gewerkt aan een nieuwe tariefstelling voor leden. De voorzitters van de Werkgroepen Industrie, Gebouwde Omgeving en (W)instrumenten, alsmede de Commissies OTC en PR presenteerden hun plannen voor 2019. De Werkgroep Gebouwde Omgeving gaat in 2019 inzetten op het (meer) naar buiten brengen van praktijkervaring van de leden. De Werkgroep industrie gaat werken aan meer naamsbekendheid van FedEC bij marktspelers als RVO en EZK. De Werkgroep (W)instrumenten gaat inzetten op het verhelderen van gestelde kwaliteitseisen aan FedECadviseurs. De Commissie OTC behandelt de motie Ongenae, in het bijzonder de integriteitsbeginselen en wil meer Themabijeenkomsten in 2019. De Commissie PR krijgt in de loop van 2019 een andere invulling die meer past bij de groeiende vereniging .

Themabijeenkomsten In 2018 werden een aantal interessante themabijeenkomsten georganiseerd: 4 april: EMS (Energie Management Systemen) . Met Ronald Remijn (Veolia) namens de Commissie EMS van FedEC, Bert Elkhuizen van Engie en Gerard Kool van E-nolis 27 juni: NTA 8800 (de nieuwe systematiek voor EPA). Met Luis de Freitas namens FedEC en Kees Arkesteijn (ISSO) als gastspreker 7 september: Informatieplicht. Met voorzitters Isabelle Sternheim en René de Schutter vanuit FedEC en Stef Strik van het ministerie van EZK als gastspreker

Energiecafé In 2018 werd geen Energiecafé georganseerd.

P a g i n a | 12

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

4 Geanimeerde opleiding in Hilversum

P a g i n a | 13

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

FedEC opleidingen FedEC vindt goed energie onderwijs van groot belang. Onder auspiciën van FedEC vonden ook in 2018 weer opleidingen plaats. De opleidingen, bijscholingscursussen en intervisiebijeenkomsten die FedEC in 2018 organiseerde zijn: Februari Instructiemiddag EPA-U Installatietechniek – een dagdeel – van FedEC Cursus EPA-U – drie dagen – onder auspiciën van FedEC Maart Bijscholingscursus EPA-U – van FedEC Instructiemiddag EPA-U Bouwkunde – een dagdeel – van FedEC Warmte in twee dagen – twee dagen – onder auspiciën van FedEC Intervisie EPA-U voor leden met CKB – van FedEC Mei Energiecoördinator – vierdaagse opleiding onder auspiciën van FedEC Cursus EPA-W – driedaagse opleiding onder auspiciën van FedEC Warmte in twee dagen – twee dagen – onder auspiciën van FedEC Augustus Opfriscursus EPA-W – een dag – onder auspiciën van FedEC (EnerDeco) September Cursus EPA-W – driedaagse opleiding onder auspiciën van FedEC (bij Inventum) Opfriscursus EPA-W – een dag – onder auspiciën van FedEC (EnerDeco) Warmte in twee dagen – twee dagen – onder auspiciën van FedEC Oktober Bijscholingscursus EPA-U – een dag - van FedEC Opfriscursus EPA-W – een dag – onder auspiciën van FedEC Cursus EPA-W – driedaagse opleiding onder auspiciën van FedEC

P a g i n a | 14

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

5 Trias energetica

P a g i n a | 15

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

November Cursus EPA-U – drie dagen – onder auspiciën van FedEC Opfriscursus EPA-W – een dag – onder auspiciën van FedEC December Maatwerkadvies voor VvE’s – een dag - onder auspiciën van FedEC Intervisie EPA-U voor leden met CKB – van FedEC

Bericht van de Werkgroepen en Commissies Commissie Winstrumenten De doelstelling van de commissie Winstrumenten in drieledig: 1. Vanuit FedEC aansluiten op de verdere ontwikkeling van deze instrumenten en het meedenken over toepasbaarheid en verdere kwaliteitsverbetering. (ook verspreiden binnen FedEC en interne opleiding behoren hiertoe). 2. Uniformiteit in uitvoering en kwaliteitsborging met betrekking tot het gebruik van de instrumenten: MJA, MEE, EED, EML, ISO 50001 en Informatieplicht. 3. Contacten onderhouden met de stakeholders, zoals bevoegde gezagen, RVO, Ministeries, industrie en gebouwde omgeving. In 2018 zijn diverse acties uitgevoerd, zoals: •

Organisatie van een themamiddag over mobiliteit op woensdag 10 oktober 2018 op de energiebeurs.

Onderhouden van de contacten met RVO, EZK, NEN en Infomil

Beoordelen van de FEM tool van Infomil en de Wetchecker van RVO

Voor 2019 staan de volgende acties op stapel: •

Organiseren van een themabijeenkomst over de evaluatie van de EED en de Informatieplicht.

Contact met RVO, de commissie Keurmerken, om een eventuele rol van FedEC in deze commissie te bespreken.

P a g i n a | 16

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

6 Impressie Vakbeurs Energie

P a g i n a | 17

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Continueren van de aandacht over mobiliteit.

Overleg met EZK en VNO-NCW over de inzet van FedEC voor de Informatieplicht.

Uitzetten van een korte enquête onder de leden om hun gebruik van de diverse instrumenten te peilen.

Analyseren van de enquêteresultaten en hierop vervolgacties formuleren.

Commissie OTC De commissie OTC bestond in 2018 slechts uit 1 lid. Ondanks meerdere oproepen hebben zich geen kandidaten gemeld om deze commissie te versterken. In 2018 was de commissie hoofdzakelijk intern gericht. Ook in 2019 ligt de primaire focus op het verbeteren van de interne structuur met als hoofddoel het updaten van het huishoudelijk reglement. Daarnaast zullen enkele themabijeenkomsten worden georganiseerd. In 2018 is 1 persoon gecertificeerd voor de gebouwde omgeving. Verder zijn in 2018 geen certificeringen aangevraagd in 2018. In 2018 zijn diverse acties uitgevoerd, zoals:  Aanscherpen procedure marktvraag  Uitwerken integriteitsbeleid, onderdeel van motie Ongenae

Voor 2019 staan de volgende acties op stapel:   

Organiseren van enkele themabijeenkomsten Voordragen huishoudelijk reglement Vervangen van enkele leden van de raadkamer

Beurzen Vakbeurs Energie In oktober 2018 was FedEC weer vertegenwoordigd met een stand op de Energievakbeurs in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. De FedEC stand was voorzien van herkenbaar beeldmateriaal en werd tijdens deze drie beursdagen bemenst door verschillende FedECleden.

Veel FedEC leden stonden op het centrale podium en gaven de bezoekers een inkijkje in hun projecten en deelden hun energie kennis. Zo nam voorzitter Isabelle Sternheim plaats in het

P a g i n a | 18

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

7 EPA-Adviesplatform

P a g i n a | 19

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

openingsdebat en ging zijn in debat met onder andere Medy van der Laan van Energie Nederland.

Tevens organiseerde FedEC tijdens deze beurs een EPA congres. Sprekers afkomstig van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), KviNL en ISSO toonden de diverse activiteiten die zij organiseerde op het gebied van Energieprestatie voor woningen. Voorzitter Isabelle Sterheim zorgde er als dagvoorzitter voor dat alles in goede banen werd geleid en er voldoende ruimte was voor interactie.

Tevens vond de kick-off van een bijeenkomst voor rea‘s plaats met als thema ‚‘wat kan de rea betekenen voor de energitransitie‘. Hierop komt in 2019 een vervolg.

Industrial Heat&Power Tegelijk met de Vakbeurs Energie vond voor de eerste maal Industrial Heat&Power plaats, ook in de Brabanthallen in s-Hertogenbosch. Meerdere leden van FedEC stonden met de stand op de nieuwe beurs en FedEC had een eigen lezingentheater. Het evenement was een succes, de leden waren tevreden en het theater was drie dagen lang goed bezet.

Projecten FedEC wordt door veel externe partijen en ministeries ingeschakeld om onafhankelijke energiekennis te delen. In 2018 was FedEC betrokken bij de volgende projecten:

Epa-adviesplatform.nl Het epa-adviesplatform is gerealiseerd en werkt naar tevredenheid. E ris een deel voor epaw en een deel voor epa-u. Beide portals ressorteren onder de naam epa-adviesplatfom en wordt in toenemende mate gebruikt door de adviseurs. In 2018 is bestudeerd of er voldoende financiering is voor dit platform, een gesprek dat ik 2019 wordt voortgezet met betrokken partijen. Zeker met het oog op de veranderende methodiek na de invoering van NTA 8800 wordt er door diverse partijen waarde gehecht aan instandhouding van het platform.

P a g i n a | 20

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

Provincie Noord Brabant – afstellen van de warmte-installatie In 2018 werd ditproject afgerond. Ondanks een wat moeizame start waarbij vooral het vinden van gebouweigenaren moeilijk bleek, zijn toch naar volle tevredenheid van de provincie bij 40 bedrijven een FedEC-adviseur en de vaste installateur gezamenlijk op zoek gegaan naar verbeteringen. Een door een onafhankelijke partij samengesteld monitoringsrapport wijst uit, dat er zeker resulataten behaald zijn of behaald gaan worden.

AVG In mei sloot FedEC een verwerkersovereenkomst af met het secretariatenbureau F&B. Hiermee voldoet FedEC aan de nieuwe regels ten aanzien van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Financien

P a g i n a | 21

| Jaarverslag FedEC 2018


Concept ten behoeve van de ALV op 10 april 2018 in Amsterdam RAI, Building Holland

P a g i n a | 22

| Jaarverslag FedEC 2018

Profile for F&B

FedEC Jaarverslag 2018  

Concept ten behoeve van de ALV van 10 april in Amsterdam RAI, Building Holland

FedEC Jaarverslag 2018  

Concept ten behoeve van de ALV van 10 april in Amsterdam RAI, Building Holland

Profile for fb97
Advertisement