Page 1

1.4.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Tarikh/ Hari:

15.11.2011 ( Selasa)

Kelas

:

4 Perdana

M/ Pel

:

Matematik

Tajuk

:

Masa :

30 minit

Bil. Pelajar :

34 orang

9.0 Bentuk dan ruang. a) Menentukan isi padu i. kubus dan ii. kuboid

Objektif :

Pada akhir pembelajaran, i.

murid boleh mengukur dan mengira dimensi bagi kubus dan kuboid.

ii.

Murid boleh menyatakan dan merekod ukuran dimensi bagi kubus dan kuboid.

Pengetahuan Sedia Ada :

Mengukur panjang.(cm dan mm) Mengenalpasti nama dimensi kubus dan kuboid.

Konsep : Kubus dan kuboid mempunyai dimensi dan isipadu Bahan :

Nilai :

1.

Pembaris(cm)

2.

Bongkah kubus

3.

Kuboid yang pelbagai saiz

4.

Jadual dan lembaran kerja

Bekerjasama, berbincang sesama rakan.

Kemahiran : Membanding beza dan menghubungkait.


Langkah/

Isi

Masa Pelajaran Langkah 1 Penerangan 10 minit

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Guru menerangkan

1. Murid membentuk

bagaimana

bahawa setiap bongkah

kumpulan untuk

ukuran

mempunyai ukuran

membuat perbincangan.

dimensi

tertentu.

bongkah diketahui

Catatan

Strategi: * Berpusatkan

2. Murid menggunakan

Bahan dan

2. Guru menunjukkan

pembaris dan

murid

kuboid besar di atas

menyatakan ukuran

meja dan mengukur

tinggi kuboid tersebut.

tingginya menggunakan pembaris

BBM: * Kuboid

3, Murid menyatakan

* Pembaris

ukuran tersebut dalam 3.Guru menyatakan unit unit cm dan mm.

Nilai :

yang boleh digunakan

Kerjasama

iaitu centimeter dan

dan

millimeter.

perbincangan dalam

4. Guru memberikan

kumpulan

beberapa bongkah kubus dan kuboid untuk diukur. Langkah 2 Penggunaa

1. Guru menyatakan

1. Murid membina

Strategi

15 minit

n Jadual

semua ukuran tersebut

jadual seperti yang

berpusatkan

untuk

harus dimasukkan

ditunjukkan.

bahan

merekod

dalam sebuah jadual.

2. Murid mencatat

data

mengambil ukuran

BBM

2. Guru melakarkan

untuk tinggi bongkah-

- kubus dan

jadual untuk disalin

bongkah dan

kuboid

oleh murid.

merekodkannya dalam

-pembaris

jadual.

- jadual


3. Guru membantu murid untuk

3. Murid kemudian

KBKK

merekodkan maklumat

mengukur panjang dan

Membanding

ukuran dalam jadual

lebar bagi bongkah

beza

tersebut dan merekodkannya dalam jadual Penutup

1. Guru memberikan

1. Murid menyiapkan

BBM

2 minit

lembaran kerja untuk

aktiviti yang terdapat

-lembaran

murid mencari dan

dalam lembaran kerja

kerja

merekodkan tinggi , lebar dan panjangnya dalam jadual. Refleksi :

Murid menjalankan aktiviti dengan penuh rasa tanggungjawab dan menunjukkan sikap kerjasama yang tinggi sesama ahli dalam kumpulan masing-masing.

Semua murid boleh mengira, mengukur dan

merekodkan dimensi kubus dan kuboid.

RPH Matematik Tahun 4  

Rancangan pelajaran harian matematik tahun 4 bentuk dan ruanbg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you