ANALEMMA een uitnodiging voor de creatie van een dekoloniserend ritueel

Page 1


In een alsmaar voortdurende realiteit van de pandemie en lockdowns, worden we allen geconfronteerd met onze eigen demonen. Tegelijkertijd hebben we de kracht gevonden om onze gedeelde demonen samen te confronteren door een ritueel te creëren. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om dit ritueel met jullie te delen in een fysieke ruimte, en daarom hebben wij een online workshop gecreëerd waarin wij jullie uitnodigen om gezamenlijk een dekoloniserend ritueel te creëren.Een spiritueel proces van dekolonisatie Dekolonisatie is een spiritueel proces. Het nodigt ons uit om te reizen naar het land binnen ons zelf en om de verbinding te zoeken met onze wortels, een fysieke verbinding met de hara, welke ons leiden naar onze voorouders en de keuzes die zij hebben gemaakt om te leven met het land, en de spiritualiteit ervan, in harmonie met andere mensen en andere levensvormen. In dit dekoloniserend ritueel, is de daad van materialisatie een erkenning van de kapitalistische realiteit waarin wij leven; een herinnering aan de manieren waarop we het land, onszelf hebben toegeëigend. Om een nieuwe transformatieve toekomst te creëren, moeten we voorbijgaan aan de binaire tegenstellingen die kolonialisme heeft gecreëerd. Tegenstellingen die vandaag de dag worden gereproduceerd middels gender, ras, etniciteit, seksualiteit, klasse, religie, en ook spirituele ideologieën. Tegenstellingen zoals “(…) voorouders die hebben geleden onder voorouders die welvarend waren. Voorouders die zich hebben verzet, zichzelf hebben bevrijd, en degenen die hen zich hebben toegeëigend. Voorouders die hebben gekoloniseerd, en voorouders die zijn gekoloniseerd, tot slaaf gemaakt, tot contract werkers gemaakt, werden toegeëigend (…)”. Dit ritueel van dekolonisatie is een manier om een transitie tot stand te brengen naar een weg waarin wij ons van deze tegenstellingen kunnen losmaken. Dekolonisatie wordt veelal begrepen als een politiek proces, waarin we ons ontdoen van onderdrukkende mechanismes die geworteld zijn in kolonialisme, het toe-eigenen van land, het tot slaaf maken van mensen, en uitbuiting, welke nog steeds functioneren vandaag. In de geschiedenis hebben mensen zich altijd verzet hiertegen, en hebben zij gevochten tegen het onderdrukkende koloniale systeem. Dit verzet is veelal geworteld in verschillende vormen van spiritualiteit.


Wat betekent spiritualiteit voor jou in het proces van dekolonisatie?

Voorbereiding voor de online workshop ritueel Je wordt in dit boekje uitgenodigd om je voor te bereiden op het ritueel aan de hand van twee opdrachten die gericht zijn aan je voorouders. We verzoeken jullie om te starten op 23 februari met de voorbereidingen, voor een periode van vier dagen. Op de vijfde dag, zullen we online samenkomen, op 27 februari om 19:00 uur. De eerste opdracht is een kort dagelijks schrijfritueel gericht aan de voorouders, en de tweede opdracht is het verzamelen van symbolen voor je persoonlijke altaar en ritueel. Deze opdrachten zouden niet meer dan 15 minuten per dag in beslag moeten nemen. Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over de voorbereidingen per dag. De workshop zal in het Engels plaatsvinden. Het schrijfritueel is een dagelijkse opdracht om uit te voeren gedurende de vier dagen voordat we elkaar ontmoeten tijdens de online workshop. Het verzamelen van symbolen en materiaal gedurende deze vier dagen moeten slechts verzameld worden om het te kunnen gebruiken voor de online workshop op de vijfde dag. De workshop is een ritueel, met lichaamswerk, dans, meditatie, en een groepsgesprek.


Dagelijks schrijf ritueel aan de voorouders een daad van materialisatie 5 minuten Het is belangrijk om een ruimte te creëren waarin je in stilte kunt zijn voor je dagelijkse schrijf ritueel; een sfeer die je hebt gecreëerd voor jezelf waarin jij je comfortabel en veilig voelt. Neem vijf minuten om te schrijven aan je voorouders in een notitieboek waaruit je het papier kunt scheuren. Het is belangrijk om te schrijven binnen de aangegeven duratie, en niet langer dan dat. Gebruik je eigen schrijfvorm, bijvoorbeeld poëzie, of door je woorden intuïtief op te schrijven. Hieronder vind je drie elementen die je kunnen helpen om te schrijven: Emotie of gevoel Deel een emotie of gevoel die op dit moment bij je leeft. Dit zou een specifiek gevoel kunnen zijn van vandaag, of een emotie die je al langere tijd bij je draagt. Vraag of verzoek Dit kan zich verhouden tot kennis over het verleden, en/of als leidraad voor het heden en de toekomst. Het zou ook kunnen dat je breekt met lineaire concepties van tijd. Opoffering of belofte Maak een opoffering of belofte aan je voorouder(s) wat zou kunnen betekenen dat je een bepaalde gewoonte wilt opgeven of verkrijgen, maar het kan ook betekenis dat je materiele welvaart wilt opgeven. De daad van materialisatie, in de vorm van een geschreven tekst, zal je uiteindelijk gebruiken in de transformatie naar een daad van dematerialisatie tijdens de online workshop. Je wordt verzocht om al je geschreven teksten te verzamelen, zodat we een gezamenlijk moment kunnen creëren om onze teksten los te laten, en om deze te laten resoneren op een non-materiële wijze.


Het verzamelen van symbolen voor je altaar en ritueel 10 minuten Je wordt elke dag uitgenodigd om na te denken over een specifiek gebaar die verbonden is aan een specifieke intentie. Deze gebaren worden aangegeven als ‘daad van materialisatie’, ‘daad van activatie’ enzovoorts. Deze gebaren, of daden, zullen onderdeel worden van het dekoloniserend ritueel welke we gezamenlijk zullen uitvoeren tijdens de online workshop.

Tijd Zorg ervoor dat elke daad kort, praktisch, simpel, en gemakkelijk is om uit te voeren binnen een tijdsbestek van 2 minuten.

Materiaal Zorg ervoor dat elke daad kort, praktisch, simpel, en gemakkelijk is om uit te voeren binnen een tijdsbestek van 2 minuten.

Hoeveelheid Denk aan de hoeveelheid van het materiaal die je wilt gebruiken en hoe het gedistribueerd wordt in en rondom je altaar. Bijvoorbeeld, als je besluit een bloem te gebruiken, denk dan aan hoeveel bloemen, en of je de gehele bloem zult gebruiken of slechts een deel ervan. Dit dagelijkse moment is bedoeld als een moment voor jou om na te denken over de elementen voor jouw ritueel. Je wordt verzocht om al het materiaal te verzamelen voor de online workshop.


DAG EEN Daad van materialisatie schrijfritueel aan de voorouders Schrijf een emotie/gevoel, vraag/verzoek, en belofte/ opoffering aan een biologische voorouder van wie je de naam weet, en met wie je ook de behoefte hebt om verbinding te maken.

Daad van activatie symbool voor jouw altaar en ritueel Denk aan een symbolische daad met een materieel object wat het moment van activatie kan symboliseren tijdens het ritueel. Dit moment is een transitie van je alledaagse leven naar een intentie om je dan te richten op het ritueel. Bijvoorbeeld het aansteken van een kaars. Tijdens deze daad kan je ook bepaalde spreuken of gebeden uitspreken waartoe je je verhoudt of die je zelf hebt gecreëerd. De intentie is om jezelf uit te nodigen om een persoonlijk symbool te ontwikkelen ter activatie van een proces van dekolonisatie.
Het spirituele proces van dekolonisatie nodigt ons uit om te reizen naar het land binnen ons zelf en om de verbinding te zoeken met onze wortels, een fysieke verbinding met de hara, welke ons leiden naar onze voorouders en de keuzes die zij hebben gemaakt om te leven met het land, en de spiritualiteit ervan, in harmonie met andere mensen en andere levensvormen. Fazle Shairmahomed


DAG TWEE Daad van materialisatie schrijfritueel aan de voorouders Schrijf een emotie/gevoel, vraag/verzoek, en belofte/ opoffering aan een biologische voorouder met wie je geen behoefte hebt om verbinding te maken. Dit zou een voorouder kunnen zijn waarvan je de naam weet of niet weet, een lijn van voorouderschap die biologisch is of niet biologisch. In de manier waarop je schrijft, leg ook uit waarom je geen behoefte hebt om verbinding te maken met hen.

Daad van purificatie symbool voor jouw altaar en ritueel Denk aan een symbolische daad met een materieel object wat het moment van purificatie kan symboliseren tijdens het ritueel. Bijvoorbeeld, het wassen van je handen met (rozen)water. De intentie is om jezelf te reinigen van de gewelddadige mechanismen die kolonialisme met zich heft meegebracht welke wij vaak hebben geïnternaliseerd en die wij uitoefenen op anderen en onszelf. “...voorouders die hebben geleden onder voorouders die welvarend waren…”
In mijn overtuiging is het noodzakelijk om te verbinden met spirituele dimensies en andere realiteiten die verbonden zijn met entiteiten en verbeelding om koloniale mechanismes te herschrijven, zodat we een toekomst kunnen creëren die rechtvaardig is voor alle mensen en andere vormen van bestaan die op deze planeet leven. Het aanroepen van de gedachtegoederen van vooral Zwarte en Chicana feministen is voor mij een manier geweest om veerkracht te bouwen. Ik beschouw ook hen als mijn voorouders, aangezien het concept van voorouderschap zich niet alleen beperkt tot een biologische lijn in mijn visie. Ik gebruik hun woorden om mijzelf krachtiger te maken, mijn bestaan als een queer vrouw van kleur uit de dragen, en integreer hun wijsheden om mechanismes die ik heb geïnternaliseerd te herkennen en transformeren. Hiermee hoop ik een houder en een kiem te worden van aanstekelijke radicale healing, wat ook gezien kan worden als een vorm van verzet in mijn ogen. Devika Chotoe


DAG DRIE Daad van materialisatie schrijfritueel aan de voorouders Schrijf een emotie/gevoel, vraag/verzoek, en belofte/ opoffering aan een voorouder waarvan je de naam niet kent, maar waarmee je wel de behoefte hebt om te verbinden. Dit zou zowel een voorouder, of meerderen, kunnen zijn uit je biologische lijn of een niet-biologische lijn.

Daad van erkenning symbool voor jouw altaar en ritueel Denk aan een symbolische daad met een materieel object voor het moment van erkenning van je voorouders die aanwezig met jou zijn door ze in de ruimte te plaatsen waar jij bent. Bijvoorbeeld door het gebruik van wierook. De intentie is het erkennen van degenen die voor ons zijn geweest, en degenen die de voorwaarden hebben gecreëerd voor de realiteit die we vandaag leven.
Mijn perspectief op het spirituele proces van dekolonisatie in relatie tot queer mensen van kleur is het deconstrueren en reconstrueren van onze persoonlijke schaal van waarden. Tegelijkertijd moeten de manieren hoe wij de wereld waarderen wortelen in onze persoonlijke fysieke ervaringen. Wanneer je jezelf bevindt in het gebied van de ziel energie, dan bevindt je in het gebied van mysterie waardoor het menselijke brein overstegen wordt. Het menselijke brein staat op de tweede plaats, en is meer een assistent. Wanneer je het brein overstijgt dan overstijg je ook wat mensen je hebben verteld en begin je met het creëren van je eigen taal. Mohamed Boujarra


DAG VIER Daad van materialisatie schrijfritueel aan de voorouders Schrijf een emotie/gevoel, vraag/verzoek, en belofte/ opoffering aan een niet-biologische voorouder met wie je de behoefte hebt om te verbinden. Dit kan een voorouder zijn waarvan je de naam kent of waarvan je de naam niet kent. Bijvoorbeeld een queer voorouder of een activist door wie je geïnspireerd bent.

Daad van transformatie en dematerialisatie symbool voor jouw altaar en ritueel Denk aan een transformatief element om te erkennen dat je al je geschreven teksten zult dematerialiseren, wat jou zal begeleiden om de teksten die je hebt geschreven aan je voorouders ook weer los te laten. Bijvoorbeeld, met lavendel bladeren, wat ook de ruimte zuivert. Dit wordt gevolgd door een daad waarin je daadwerkelijk de teksten zult dematerialiseren. Bijvoorbeeld, door de geschreven teksten te verbranden met vuur. . De intentie is het transformeren naar een andere realiteit waarin we kunnen geloven in de mogelijkheid om niet tot object gemaakt te worden door anderen, en waarin we ook kunnen opgeven om onszelf tot object te maken, door te erkennen dat we sterfelijk en vergankelijk zijn middels een daad van dematerialisatie.
Het losmaken van beelden en stereotypes die niet bij mij horen is een vorm van spirituele dekolonisatie. Deze stereotypes verbinden ons met energieën en gevoelens, welke ook entiteiten genoemd zouden kunnen worden. Deze entiteiten komen niet vanuit onszelf, ze maken ons meer kwetsbaar, en leiden ons naar zelfdestructief gedrag. Door het pad te volgen van spirituele dekolonisatie begin ik te erkennen wat daadwerkelijk van mij is en wat niet: deze kennis beschermt mij van bedrog wat mij verleidt tot het slechte pad. Paolo Yao


DAG VIJF Vandaag zullen we elkaar eindelijk online ontmoeten voor de eerste keer. Je wordt verzocht om het volgende voor te bereiden. Draag comfortabele kleding waarin je vrij kunt bewegen aangezien we ook wat lichaamswerk zullen doen en dansen. Creëer een ruimte voor jezelf waarin je kunt liggen op de vloer, op een yoga mat of een andere comfortabele ondergrond waarop het ook mogelijk is een stevige grip te hebben op de vloer. Maak je altaar gereed voordat we online samenkomen en plaats dit voor je camera zodat het ook zichtbaar is voor anderen. Je wordt ook verzocht om twee foto’s te maken voor en na de workshop. Indien het je niet gelukt is om een altaar voor te bereiden voor de online workshop, dan wordt je verzocht om een eenvoudige altaar voor te bereiden met een kaars, een aansteker/lucifers, een klein kommetje water, wierook, en thee bladeren. Breng een aantal lege blaadjes, eventueel uit dezelfde notitieboekje waarin je geschreven hebt afgelopen dagen, en een pen/potlood. Verzamel alle teksten die je geschreven hebt aan je voorouders. Als je geluidsspeakers hebt thuis, plug dan de kabel in voor betere geluidskwaliteit tijdens de dans sessie.
Ik plaats mijzelf in het middelpunt, ik plaats mijn lichaam in het middelpunt, en ik initieer beweging van energiepunten van vuur binnen in mij. Met mijn ogen in een dromerige staat, communiceer ik met bekende en onbekende entiteiten middels mijn lichaam en de ruimte die we gezamenlijk creëren. Nadia Bekkers


DAG VIJF PROGRAMMA

Dekoloniserend ritueel uitvoering van onze symbolische daden tegelijkertijd 1. Activatie met de intentie om een proces van dekolonisatie te stimuleren middels persoonlijke symboliek. 2. Purificatie met de intentie om jezelf te reinigen van de gewelddadige mechanismen die kolonialisme met zich heeft meegebracht welke wij vaak hebben geïnternaliseerd en die wij uitoefenen op anderen en onszelf. 3. Het erkennen van degenen die voor ons zijn geweest, en degenen die de voorwaarden hebben gecreëerd voor de realiteit die we vandaag leven. 4. Materialisatie door een schrijfritueel aan de voorouders om onze fysieke realiteit te erkennen. 5. Belichaming door de intentie te plaatsen in ons lichaam, waarmee we het land terug eisen binnen onszelf middels de relatie tussen het hart en de hara, terwijl we zoeken naar leidraad middels beweging. 6. Transformatie om een realiteit te verbeelden waarin wij nie langer tot object worden gemaakt door anderen. 7. Dematerialisatie met de intentie om ons zelf niet langer tot object te maken, door onze sterfelijkheid en vergankelijkheid te erkennen 8. Reflecties middels een groepsgesprek tussen de queer dansers van kleur van Analemma, waarin we reflecteren op de betekenis van spiritualiteit in het proces van dekolonisatie.
Plaats jezelf, jouw geschiedenis, jouw spiritualiteit, jouw voorouders in het middelpunt en daarmee zal het dekolonisatie proces starten. We moeten begrijpen dat wij de voorouders zijn van vandaag en morgen. Naomie Pieter


ANALEMMA een dekoloniserend dans ritueel waarin queer mensen van kleur centraal staan Een groep van queer mensen van kleur heeft een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd voor een spiritueel proces van dekolonisatie binnen een realiteit waar verschillende voorouders bij elkaar zijn gekomen op pijnlijke wijze. Middels dit ritueel wordt je uitgenodigd om na te denken over de relatie met je voorouders. Gezamenlijk creëren we een intiem moment, ook al ervaren wij afstand door onze persoonlijke geschiedenis en de hedendaagse realiteit, waarin we geconfronteerd worden met trauma, maar ook met een verlangen naar healing en veerkracht. In het proces van healing hebben wij allemaal een andere positie, en in dit ritueel zullen queer mensen van kleur centraal staan. Hiermee bevragen wij het steunen van elkaar in het proces van dekolonisatie, en in de reflectie op onze gedeelde koloniale geschiedenissen. Geïnspireerd door islamitische/Sufi tradities van Gnawa, Zar en de draaiende Dervish; Japanse Butoh, Surinaamse Winti, Hindoe rituelen, en Zuid-Afrikaanse Gqom. Analemma is een queer manifest om rituelen te creëren vanuit hybride identiteiten, en verschillende multiculturele realiteiten, die tot stand zijn gekomen door een pijnlijke geschiedenis en hedendaags kolonialisme. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Meemaakpodiumregeling, theater De Vaillant, CLOUD danslab, Dancing on the Edge, CultuurSchakel, Cultuurfonds, Fonds 1818, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, Stroom Den Haag, en Gemeente Den Haag.


Initiator: Fazle Shairmahomed Dansers: Fazle Shairmahomed, Devika Chotoe, Mohamed Boujarra, Paolo Yao, Nadia Bekkers, and Naomie Pieter Geluidsontwerp: ..formerlyknownas Kostuum ontwerp: Danny Bislik Licht ontwerp: Fred Janssen Fotografie: Jassir Jones / Goedkroon Visueel ontwerp en illustratie: Nazrina Rodjan / Hidden Lion Studio Video en trailer: Joël van Dooren Artistiek coach: Junadry Leocaria Advisory: Damani Leidsman, Olave Nduwanje, Yun Lee, Natasja van ‘t Westende, Jacqueline Heerema Text editor: Katayoun Arian Met dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan de Decolonizing Dance classes in theater De Vaillant voor en tijdens de pandemie. We hopen om jullie te verwelkomen in fysieke aanwezigheid in de nabije toekomst wanneer de realiteit ons het toelaat om ons dekoloniserend ritueel Analemma gezamenlijk uit te voeren.