Page 1

18 Biblioteca Valenciana

PUBLICACIONS

GENER 2007 / NÚMERO 14

Edició digital de Gorg DESPRÉS DE L'ESPILL, LA REPÚBLICA DE LES LLETRES I VALENCIA SEMANAL, FAXIMIL EDICIONS DIGITALS PRESENTA ARA,TAMBÉ EN COEDICIÓ AMB LA BIBLIOTECA VALENCIANA, UNA ALTRA REVISTA VALENCIANA HISTÒRICA: GORG. Per Víctor Gómez Labrado l DVD inclou, a banda dels 29 números de la revista, els Quaderns Gorg, dels quals es van editar nou, quan ja la revista havia desaparegut, i el llibre En defensa del regionalismo, de Joan Senent Anaya, que va ser mecenes i director de la revista, amb uns índexs que faciliten la consulta del material i un estudi sobre les circumstàncies i els objectius de la revista, escrit per Francesc Pérez Moragon. De periodicitat mensual, la revista Gorg va aparéixer entre juny de 1969 i abril de 1972. Responia a la necessitat que sentia el valencianisme emergent de disposar d'una publicació periòdica, que les circumstàncies polítiques del moment dificultaven molt durament. Només l'habilitat i la generositat de Joan Senent Anaya van fer possible de satisfer aquesta necessitat. Per eludir la vigilància de les autoritats, la revista va haver de ser un butlletí bibliogràfic,la fórmula més innò-

E

cua de periòdic que es va saber trobar per obtenir la corresponent autorització. De fet, en aquesta limitació hi van trobar argument les autoritats que, a primeries de l'any 72, en van decretar el tancament tot argüint que en les pàgines de Gorg s'escrivia sobre una diversitat de temes que no eren estrictament d'informació bibliogràfica. Cal reconéixer que en això no els faltava raó. Certament Gorg no es va limitar a donar notícia asèptica de les novetats bibliogràfiques: els articulistes van tenir massa sovint l'atreviment, aprofitant el pretext d'un qualsevol llibre per comentar, d'allargar-se en observacions sobre aspectes literaris i culturals, i fins i tot, fent referència al contingut de llibres més aviat poc literaris,s'hi va arribar a opinar d'agricultura, d'economia, d'urbanisme, etc., qüestions que entraven ja plenament dins l'espai del periodisme. Aquests dos vessants de Gorg, un projecte

híbrid de revista literària i, alhora, intent de periodisme, els van encarnar, respectivament, el ja veterà escriptor Enric Valor i el jove periodista Josep Maria Soriano Bessó, que van ser el dos homes fonamentals en la redacció, tot i que el segon hi prenia part de forma encoberta, precisament per no evidenciar massa el caràcter periodístic de la publicació. Per les seues pàgines hi van passar, a banda dels autors esmentats, una joveníssima generació d'escriptors i intel·lectuals: Rafael Ventura Melià,Amadeu Fabregat, Lluís Alpera, Trinitat Simó, Tomàs Llorenç, Vicent Soler, Rafael Lluís Ninyoles, Carme Miquel, Rodolf Sirera, etc. Finalment, doncs, totes les precaucions es van revelar inútils. Les autoritats van determinar que la revista anava molt més enllà del que podien tolerar (de fet,la seua curta aventura editorial ens il·lustra perfectament avui sobre els límits que les autoritats franquistes

volien imposar a la represa cultural valenciana) i Gorg, en conseqüència, va haver de desaparéixer, quan ja s'havia fet un espai i consolidava un públic. Es frustrava així un esforç que encara hauria pogut donar molt més rendiment. Els Quaderns Gorg, de contingut monogràfic o miscel·lani, van aparéixer al llarg del 1973 i del 1974, poc després de la suspensió de la revista homònima,i poc tenen en comú amb el seu caràcter. Van ser un intent de donar continuïtat a Gorg com a segell editorial, al costat d'unes altres iniciatives, com ara l'edició dels dos volums inicials de l'Obra Completa d'Enric Valor, continuïtat que es va frustrar amb la mort del senyor Joan Senent Anaya. Gorg, doncs, és el document de primera mà d'una època: de les tendències, de les possibilitats i de les limitacions que en el tardofranquisme presentaven certs sectors ben significatius de la societat valenciana.

http://www.faximil.com/descargas/2007-BV-1418  

http://www.faximil.com/descargas/2007-BV-1418.pdf

http://www.faximil.com/descargas/2007-BV-1418  

http://www.faximil.com/descargas/2007-BV-1418.pdf