Page 4

GENER/FEBRER '93

Pàg. 4

Centre d'Investigacions per ala Pau: una institució que cal conèixer Amb aquest article volem oferir-vos un panorama sobre les activitats del CIP i una bibliografia de les publicacions que fa. Gran part d'aquesta bibliografia la podeu consultar, com sempre, al Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda. Història Per iniciativa de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM), una institució de promoció d'estudis i recerques als camps educatiu, econòmic, social i ecològic (per exemple, col labora a l'edició de la revista Ecologia Política), l'any 1984 es va crear el Centro de Investigación para la Paz (CIP). Aquell any ei govern socialistavadeixarpalesalaseua orientació pro-OTAN. Des de febrer fins a juny, milers de ciutadans participaren en manifestacions pacifistes i marxes contra les bases estadounidenques. Per atendre a la seua funció de recerca, ben aviat el CIP organitza una biblioteca sobre desarmament (a hores d'ara amb més de 1.500 volums) i un fons de documentació on s'organitzen articles de premsa i documents relatius a les relacions Est/Oest, Nord/Sud, seguretat ambiental, etc. El fons està informatitzat i obert a les consultes públiques. La difusió Seguint el model d'altres centres d'investigació sobre el desarmament i la pau, com ara l'Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI -Institut Internacional de Recerques per a la Pau d'Estocolm-), que publica un prestigiós anuari (el SIPRI Yearboock, Oxford: Oxford University Press), a partir del 1986 comencen a confeccionar-se al CIP anuaris, que ofereixen una avaluació dels esdeveniments sobre política internacional, política exterior de l'estat espanyol, processos de rearmament i desarmament, guerres i resolució de conflictes, etc. Els anuaris de 1990-1991 i 1991 -1992 han estat coeditats per i'editoriai Icaria, aprofitant la seua xarxa de distribució, per la qual cosa s'ha multiplicat la presència bibliogràfica del CIP. El CIP també edita la revista Papeles para la Paz i difon el suplement de bibliografia i recursos Infor-Paz, aquest amb la col laboració del Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro-Derechos Humanos. Així mateix, el CIP s'ha encarregat de publicar traduccions i editar treballs dels col laboradors (Vegeu el llistat de PUBLICACIONS) L'orientació ecopacifista de destacats col·laboradors, com ara Vicenç Fisas, el general Alberto Piris i Nicolau Barceló, va deixar el seu senyal a l'organització del Centre. Des del 1991 ei CIP s'ocupadeqüestionsdepau, medi ambient i economia. Mariano Aguirre va coordinar el CIP des del la creació fins el 1992; des d'aquest any en coordina l'àrea

de pau. La historiadora i economista Graciela Malgesini en coordina la d'economia i Francisco Rey, biòleg dedicat a les relacions internacionals, la d'ecologia. L'adreça de la FUHEM és c/ Alcalà 117, 6a planta. 28009 Madrid. Tel. 91.575.19.75 i Fax 91.577.95.50.

PUBLICACIONS El CIP publica: * El Anuarío del Centro de investigación para la Paz: paz, militarización y conflictos del que han èxit 6 números des de 1986. Els dos últims (els corresponents a 1990/91 i 1991/ 92 editats amb Icaria). * La revista Papeles para la Paz (els últims números corresponents a 1992 són el 44,45 i 46) * El suplement bibliogràfic Infor-Paz, suplement de bibliografia i recursos, coeditat amb el Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro-Derechos Humanos (Adreça del SEP: Ortega y Gasset 77, 2on. 28006 Madrid. Tel. 91.402.23.12).

Alguns col·laboradors i un mostrari de la seua bibliografia AGUIRRE, Mariano Mariano Aguirre Ernst va nàixer a Argentina l'any 1950. Exiliat a Europa el 1974, ha viscut al Regne Unit, Portugal i Espanya. Resideix a Madrid des de 1976. Dirigeix l'àrea de Pau del CIP i de les publicacions "Papeles para la Paz" i del "Anuario sobre paz, militarización y conflictos". És periodista, M (phil) en Peace Estudis, Trinity College, Dublin1990. amb una tesi sobre els conflictes d'intensitat feble i la repercussió de la política de seguretat dels EEUU en el Tercer Món. Professor convidat de la UNED, premi Justícia I Pau de periodisme el 1983 i Premi Drets Humans de Periodisme l'any 1992. Col·labora habitualment en la premsa estatal, nacional i en revistes estrangeres. A més a més, és Director associat del Transnational Institute, d'Amsterdam, membre de l'International Institute of Strategic Studies, de Londres, de l'International Peace Research Association, etc. Com a mostra de la seua ampla trajectòria, posem només alguns dels treballs publicats l'any 92, com a autor, coordinador o coautor: VAnuario del Cip sobre la paz, militarización y conflictos. Coordinador. Icaria. Barcelona. La proliferación nuclear en Oriente Medio. (coautor amb Nicolau Barceló i Vicente Garrido. (Informe per a Greenpeace International). The UN and the Sàhara War, en TNIdeas. Amsterdam. £7 debaté sobre la defensa europea (coautor). E/ Nuevo Orden y la segunda guerra del Golfo, Greenpeace/Fundamentos. Madrid.. Guerra y Paz en el Nuevo Orden, a Justícia y equilibrio mundial (coautor amb Eduardo Galeano i José Luis Sampedro) Fundación comín.. Misiles o microchips. La conversión de la indústria militar en civil. Amb Graciela Maígesini (coord.): FUHEM/lcaria, Barcelona, 1991. (Amb capítols també de Jordi Molas, Luis Miguel Fernàndez i Vicenç Fisas Armengol)

RIUS, Xavier Xavier Rius: La objeción de conciencia. Motivaciones nistóricas y legislación actual. Integral, Barcelona.

ALONSO, Ana * A més a més, edita estudis i anàlisis, com ara: AGUIRRE, Mariano, TAIBO, Carlos, KALDOR, Mary et al.: £/ debaté de los euromisiles.

Professora associada a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid, periodista de la secció internacional de El Mundo, editora literària i col.laboradaora de Papeles para la Paz.

la secció ambiental del Centro de Investigación para la Paz (CiP) de Madrid." Nicolau és, també, membre de la redacció d'Ecologia Política., la primera revista d'ecologia política publicada a l'Estat espanyol, coordinada per J. Martínez Alier (Ap. Postal 82, UAB, Bellaterra, 08193 Barcelona) i James O'Connor i editada per FUHEM. Durant l'estiu de 1991 (5/VIII-7/X/1991), Nicolau, va marxar al Golf Pèrsic, amb el vaixell "MV Greenpeace", d'aquesta organització. Els resultats de l'experiència estan arreplegats a les seues contribucions: -

Un capítol al llibre: Laguerra del Golfo. Elimpacto. Ed. Fundamentos, Madrid, 1992.

-

"No mas victorias como esta: los efectos ecológicos de laguerra del Golfo", en Papeles para la Paz, núm. 44, CIP, Madrid, 1992.

-

"El viaje del «MV Greenpeace» al Golfo Pérsico", Ecologia Política, núm. 3, pp. 99-105 (amb un toc d'ironia, l'article s'inclou a la secció "Ecoturisme").

Nicolau ha participat en les activitats ja esmentades del CIP. A YAnuario CIP 1991-1992. Paz, Militarización y Conflictos, ha publicat l'article "Preguntas e hipòtesis sobre las armas nucleares en los mares", pp. 99-109. També hi ha referència d'una obra inèdita: Mariano Aguirre / Nicolau Barceló / Vicente Garrido: The Proliferation of Nuclear Weapons and Ballistic Missiles in the Middle East, Centro de Investigación para la Paz, gener 1992. També ha col laborat en l'apèndix "Erosión y desertificación en Espana" de l'informe State of World 1992, del Worldwatch institute . Lester R. Brown et al.: State of the World 1992. New York, London: W. W. Norton & Company, lyaü. [Versió castellana: La situación en el mundo. Un informe del Worldwatch Institute sobre desarrollo y medio ambiente. Madrid / Barcelona, Edics. Apóstrofe / Edhasa / Fundación Hogar del Empleado / Centro de Investigación para la Paz. Maig de 1992. 403 pp. (311 notes, 375 apèndix a la vers. castellana: "Erosión y desertificación en Espaha", J. Araujo / N. Barceló / R. Serra, 397 notes a l'apèndix, 401 índex)].

FISAS ARMENGOL, Vicenç AGUIRRE, Mariano - MATTHEWS, Robert: Guerrasde baja intensidad. BARRACLOUGH.SolonetaL: Nicaragua. Desarrolloysupervivència. CIP: La propuesta de Bush de control de armas nucleares (octubre 1991). CIP: Medidas para el control del comercio de armas (1991) [vegeu la bibliografia de Vicenç Fisas Armengol] GEORGE, Susan: La trampa de la deuda. HALLIDAY, Fred: La historia de la segunda guerra iria. SANGER,Clyde:Desarmeycfesarrolio en los anosochenta. SIVARD, Ruth Leger: Gastos militares y sociales en el mundo(1985) i El planeta en la encrucijada (1992) TAIBO, Carlos: La Unión Soviètica de Gorbachov.

Fundador del Comitè Antinuclear de Catalunya (CANC) i expert en temes de pacifisme, és assagista i autor d'una dotzena de llibres. Centrales nucleares: imperíalismo tecnológico y proliferación nuclear. - Madrid : Campo Abierto, D. L, 1978. 283 p. Col. Ensayo, 10. Despiifarro y control de la energia. - Barcelona : Edicions 2001, D. L, 1981. 127 p. Col. El Viejo Topo, 8. Bibliogr. Guia bibliogràfica sobre estratègia i proliferació nuclear = Guia bibliogràfica sobre estratègia y proliferación nuclear. Barcelona. Fundació Jaume Bofill, 1983. 255 p. Paz, guerra y defensa: guia bibliogràfica. - Barcelona: Fontamara, 1985, 245 p. Col. Paz y Conflictos. Las armas de la democràcia. Exportaciones espaholas de armamento 1980-1988. Barcelona: Crítica, 1989. El mito de la amenaza Sur. Seminario de Investigación para la Paz. Saragossa, 1991. Mesures per controlar el comerç d'armes. - Barcelona : Centre UNESCO de Catalunya, 1991. 40 p. Un capítol a: Mariano Aguirre - Graciela Malgesini (coord.): Misiles o microchips. La conversión de la indústria militar en civil. FUHEM/lcaria, Barcelona. 1991

BARCELÓ, Nicolau "Membre dei GOB (Grup Ornitològic de Balears, encarregat durant un temps de la campanya "Desarmar la mar" de Greenpeace. És responsable de

Altres col·laboradors habituals Ana Alonso, Raül Benítez, Miguel Àngel Benito, José Manuel Bustamante, Vicente Garrido, Rafael Grasa, Maria Murïiz de Urquiza, Alberto Piris, Pedró Sàez, Isabel Sànchez, Dan Smith, Fred Halliday, Maxine Molyneaux, Diana Johnstcne, Saul Landau.

Butlletí de La Casa Verda. Número 75. Gener-Febrer 93  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...

Butlletí de La Casa Verda. Número 75. Gener-Febrer 93  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...