L'Espill. Número 4. Hivern 1979

Page 3

MANUEL

BOIX

(I’Alcúdia de Carlet, 1942), pintor, ha compartit amb Artur Heras i Rafael Armengol, els estudis d’art, diverses exposicions conjuntes i, com era inevitable, la inclusió de tots tres, molt sovint, dintre d’una mateixa etiqueta definitoria. Fou un dels introductors al País Valencia, a principis de la dècada dels seixanta, de les noves tendències realistes llavors en ebullició. Des de plantejaments en bona mesura escultòrics, ha arribat a posseir una tècnica acurada i d’una gran ductilitat expressiva, abocada en nombroses pintures i en dibuixos; d’aquí el ric exercici com a il-lustrador de textos d’altri. La seua imatgeria, de profundes ressonàncies intellectuals i, de vegades, lúdiques, no arriba a emmascarar l’essencial compromis de l’artista amb la realitat humana, social i nacional que el circumda i en la qual se sent inserit. Per aquest camí, les seues obres marquen, en ocasions, una evolució cap a espais d’una inequívoca duresa expressiva, d’una freda «inhumanitat», que només el refinament formal atenua en l’aparenca.