Page 1

HAVEAFFALD

HAVEAFFALD

Sorteringsh책ndbog til genbrugspladsen 2015


HAVEAFFALD

HAVEAFFALD

Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser

4

Hvorslev

1 Hadsten

Hinnerup

3

Hammel

2

1 Hadsten Genbrugsplads Brogårdsvej 11 8370 Hadsten 89 64 50 32

3 Hinnerup Genbrugsplads Fanøvej 7 8382 Hinnerup 89 64 50 34

2 Hammel Genbrugsplads Italiensvej 9 8450 Hammel 89 64 50 30

4 Hvorslev Genbrugsplads Hammervej 9 8860 Ulstrup 89 64 50 36 Husk sundhedskort – se side 6

2


Velkommen! I denne folder finder du gode råd og tips, som du kan bruge, når du skal på genbrugspladsen med dit affald. Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på, når du afleverer de forskellige typer affald. Vi ses på genbrugspladsen!

3


Indholdsfortegnelse Genbrug gi’r god mening…..........5

Kabler og ledninger:...................27

Adgang til Hvorslev Genbrugsplads................................6

Små batterier...............................28 Akkumulatorer.............................29

Klar hjemmefra...............................7

Lysstofrør, pærer........................30

Go’ skik på genbrugspladsen......8

Hård plast – PEHD og PP.........31

Gratis kompost til haven.............9

Plastfolie – PELD........................32

Genbrugsting...............................10

Plastrør og tagrender................33

Genbrugsting...............................11

Plast havemøbler – PP..............34

Tøj og sko......................................12

Dæk................................................35

Haveaffald.....................................13

Gips.................................................36

Trærødder.....................................14

Asbest (Kun i Hinnerup) ..........37

Jord.................................................15

Beton og tegl...............................38

Pap..................................................16

Isolering.........................................39

Aviser, ugeblade, papir..............17

Træ..................................................40

Glas (emballager).......................18

Trykimprægneret træ................41

Glas, spejle, kolber, bilruder.....19 Vinduer og døre med glas........20

Møbler med polstring og gulvtæpper.............................42

Glaseret keramik.........................21

Aske................................................43

Metalskrot....................................22

Trykflasker.....................................44

Øl- og sodavandsdåser.............23

Miljøfarligt affald.........................45

Hvidevarer....................................24

Småt brændbart.........................46

Elektronikaffald...........................25

Losseplads.....................................47

Skærme.........................................26

Kontakt..........................................48

4


Genbrug gi’r god mening… Affald er nemlig ikke bare affald. Affald indeholder en masse nyttige materialer, vi kan genbruge til at fremstille nye produkter. På den måde sparer vi på naturens knappe ressourcer og tager vare på miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler. Genanvendelse af affald er derfor en bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til gode. På genbrugspladserne i Favrskov Kommune bliver ca. 92 % af affaldet genanvendt – ca. 8 % bliver sendt til forbrænding eller på lossepladsen. Jo bedre du sorterer dit affald, jo billigere bliver det for dig… Spørg pladsmanden Vores pladsmænd står altid klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvilken container du skal lægge dit affald i.

5


Adgang til Hvorslev Genbrugsplads Hvorslev Genbrugsplads holder åbent kl. 7–20 i alle ugens dage. Dog vil der kun være personale til stede tirsdag og fredag kl. 13–17 og lørdag kl. 10–14. Når der ikke er personale til stede, skal du bruge dit sundhedskort (sygesikringsbevis) som adgangskort til genbrugspladsen. Husk at du kun må aflevere farligt affald, når der er en pladsmand til stede.

til Hvor slev Ge

nbrugs

denstå

nde fre 1. Ved in mgangs plads dkørslen måde: til plads 2. Hold en har v dit sund i opsat e heds lysstribe n kortlæ n ramm kort under kor ser e tlæsere r stregko 3. Porte n, så den på n går nu kortet op, og d 4 . Ved u u kan kø dkørslen re in d med d åbner p 5. Genb it affald orten au rugspla tomatis dsen er k videoov ervåget e

DSKORT

6

DSKORT

Følg ne

FAVRSK OV FOR Tlf. 89 SYNING 64 50 0 0

SUNDHE

SUNDHE

Adgang


Klar hjemmefra Her er et par gode råd, der kan gøre dit besøg på genbrugspladsen til en endnu bedre oplevelse: • Sortér dit affald hjemmefra. Så er det både lettere og hurtigere at komme af med på genbrugspladsen. Hvis du sorterer dit affald i dagligdagen, er det lige til at pakke i bilen. • Spænd dit affald ordentlig fast på traileren, så det ikke falder af på vejen. • Afleverer du affaldet i sække, skal det være klare plastsække. Du kan købe klare sække på genbrugspladserne. • Medbring selv de nødvendige redskaber til aflæsning. Og tag en ven med, der kan hjælpe med de tunge ting. • Undgå kø – se de aktuelle besøgstal på www.favrskovforsyning.dk

7


God skik på genbrugspladsen • Vis hensyn, når du færdes på genbrugspladserne – og husk at passe på dig selv og de andre besøgende. • Fej efter aflæsning og undgå punktering. Søm og skruer og små stykker glas, jern eller metal kan resultere i punkterede bildæk, hvis det bliver efterladt. Der er koste til fri benyttelse på alle vores genbrugspladser. • Hvis du tager børnene med på genbrugspladsen, er det dit ansvar at holde godt øje med dem. • Tænk på miljøet og sluk motoren, imens du læsser affaldet af. • Det er nogle typer affald, der ikke hører hjemme på genbrugspladserne. Det gælder for eksempel dagrenovation: Uhygiejnisk affald som bleer samt madaffald eller materialer med rester af mad.

8


Gratis kompost til haven Det haveaffald vi modtager på vores genbrugspladser, omdanner vi til nærende kompostjord. På alle genbrugspladserne kan du hente en trailerfuld kompost – helt gratis. Husk at medbringe din egen skovl.

9


Genbrugsting Det er ikke tilladt at klunse på vores genbrugspladser, men hvis du har nogle ting som andre måske kan få gavn af, kan du aflevere det i vores særlige containere til genbrugsting. Containerne administreres af frivillige organisationer og sportsforeninger, der sælger de brugbare ting i deres genbrugsbutikker eller på loppemarkeder til fordel for et godt formål.

10


GENBRUGSTING

GENBRUGSTING Ja tak til: • Ting som du ikke selv har brug for mere, men som stadig kan bruges af andre. Husk at være kritisk. Nej tak til: • Ødelagte ting Vær opmærksom på: Det er ikke tilladt at klunse på vores genbrugspladser. Det der er afleveret i containerne til genbrugsting afhentes af frivillige organisationer og sportsforeninger. Hvad sker der med affaldet? De frivillige organisationer og sportsforeninger, der administrerer containerne til genbrugsting, sælger tingene videre til fordel for gode formål.

11


TØJ HAVEAFFALD OG SKO

TØJ HAVEAFFALD OG SKO

Ja tak til: • Tøj og tekstiler – både det, der kan bruges igen og det, der er slidt eller gået i stykker. • Sengetøj, lagner og duge • Sko Nej tak til: • Beskidt eller jordslået tøj – lægges i ‘Småt brændbart’. • Ødelagte eller meget slidte sko – lægges i ‘Småt brændbart’. Vær opmærksom på: Selvom tøjet og tekstilerne er slidt, kan det godt genbruges som klude, tæpper og lignende. Hvad sker der med affaldet? Det er for tiden Frelsens Hær, der administrerer vores containere til tøj og sko. De sørger for at tøj og sko bliver brugt igen. Det der ikke kan bruges igen, bliver forarbejdet til klude, tæpper og lignende.

12


HAVEAFFALD

HAVEAFFALD

Ja tak til: • Grene • Planter • Blade • Græs • Ukrudt • Træflis Nej tak til: • Grus og småsten – lægges i ‘Beton og tegl’. • Madaffald – lægges i affaldsbeholderen til dagrenovation derhjemme. • Urtepotter og poser – lægges i ‘Hård plast’ og ‘Plastposer’. • Gødning – lægges i poser og herefter i ‘Småt brændbart’ Vær opmærksom på: Kør så langt ind på aflæsningsområdet som muligt, når du læsser dit haveaffald af. Affaldet genbruges til: Kompostjord som du kan hente gratis på genbrugspladsen. 13


TRÆRØDDER HAVEAFFALD

TRÆRØDDER HAVEAFFALD

Ja tak til: • Trærødder • Tykke træstammer Nej tak til: • Sten – lægges i ‘Beton og tegl’. • Jord – lægges i ‘Jord’. Hvad sker der med affaldet: Trærødderne brændes på et forbrændingsanlæg

14


JORD

JORD

Ja tak til: • Kun rent jord Nej tak til: • Forurenet jord – kontakt Favrskov Forsyning inden du afleverer det • Murbrokker – lægges i ‘Beton og tegl’ • Sand – lægges i ‘Beton og tegl’ • Sten – lægges i ‘Beton og tegl’ • Ral og lignende – lægges i ‘Beton og tegl’ Vær opmærksom på: Byggeaffald kan også indeholde jord. Men det er vigtigt, at du sorterer rester af eksempelvis mursten, gips eller glas fra, inden du afleverer jorden på genbrugspladsen. Forurenet jord skal bortskaffes til specialanlæg eller deponering afhængig af art og koncentration af forureningen. Hvis du har mistanke om, at dit jord er forurenet, skal du kontakte Favrskov Kommune. Affaldet genbruges til: Jord genanvendes i forbindelse med afdækning på lossepladsen.

15


PAP HAVEAFFALD

PAP HAVEAFFALD

Ja tak til: • Papkasser og -emballage • Bølgepap • Æggebakker • Paprør • Rør fra toilet- og køkkenruller Nej tak til: • Pap med madrester – læg dem i stedet i din egen skraldespand til dagrenovation. • Papkasser med plastfolie, f.eks. rammer til sodavand og øl – adskil pap og folie og læg dem i containerne til hhv. pap og plastfolie. Vær opmærksom på: Det er vigtigt, at pappet er rent og tørt, og at der ikke kommer andre materialer i papcontaineren. Tøm papkassen for eksempelvis flamingo inden du smider den i containeren, og husk at tage plastfolien af. Hvad genbruges affaldet til: • Nye papkasser og –emballager • Æggebakker • Rør til toilet- og køkkenruller 16


AVISER, UGEBLADE, PAPIR

AVISER, UGEBLAD

Ja tak til: • Aviser og reklamer • Ugeblade og magasiner • Kuverter og kontorpapir Nej tak til: • Gavepapir – lægges i ‘Småt brændbart’. • Bøger – lægges i ‘Pap’ • Plastemballerede tryksager – lægges i ‘Småt brændbart’. Vær opmærksom på: Når du afleverer papir til genbrug, skal det være rent og tørt. Husk også at tage plastikken af reklamesager eller lignende, inden du lægger det i papircontaineren. Hvad genbruges affaldet til: • Nyt papir • Avispapir • Toiletpapir og køkkenrulle

17


GLAS (EMBALLAGER)

GLAS (EMBALLAGE

Ja tak til: • Vin- og spiritusflasker • Øl- og sodavandsflasker • Konservesglas og glasemballager Nej tak til: • Planglas (vinduer og bilruder) – lægges i ‘Glas, spejle, kolber, bilruder’. • Spejle – lægges i ‘Glas, spejle, kolber, bilruder’. • Porcelæn og keramik – lægges i ‘Glaseret keramik’. Vær opmærksom på: Husk at skylle glas og flasker, inden du afleverer dem til genbrug. Tag låget af glasemballager. Metallåget skal du i stedet aflevere i containeren ‘Jern og Metal’. Porcelæn og keramik kan forveksles med glas. Men blot en lille smule porcelæn eller keramik i mellem glasskårene er nok til, at glasaffaldet ikke kan genanvendes til nyt glas. Du kan anvende din genbrugsbeholder til denne type affald. Hvad genbruges affaldet til: • Nye glasflasker og -emballager. 18


GLAS, HAVEAFFALD SPEJLE, KOLBER, BILRUDER

GLAS, HAVEAFFALD SPEJLE, KOLB

Ja tak til: • Vinduesglas uden rammer • Bilruder • Lamineret glas • Akvarier • Spejle • Drikkeglas Nej tak til: • Vin- og spiritusflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Øl- og sodavandsflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Konservesglas og glasemballager – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Glas i rammer – lægges i ‘Vinduer og døre med glas’ Hvad genbruges affaldet til: • Nye ruder

19


VINDUER OG DØRE MED GLAS

VINDUER OG DØRE

Ja tak til: • Vinduer og døre med glas Nej tak til: • Bilruder – lægges i ‘Glas, spejle, kolber, bilruder’ • Drikkeglas – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Vin- og spiritusflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Øl- og sodavandsflasker – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Konservesglas og glasemballager – lægges i ‘Glas (emballager)’ • Ovenstående typer glas – undtagen bilruder – kan også lægges i genbrugsbeholderen derhjemme. Hvad genbruges affaldet til: Rammerne afmonteres og genanvendes – både dem af træ, aluminium og plast. Glasset smeltes om og genanvendes til nye vinduer.

20


GLASERET HAVEAFFALD KERAMIK

GLASERET HAVEAFFALD KERAMIK

Ja tak til: • Toiletter og håndvaske • Keramik og stentøj • Glaserede fliser og klinker • Porcelæn • Glaserede tegl • Krukker Nej tak til: • Sten – lægges i ‘Beton og tegl’ Hvad genbruges affaldet til: Sanitetsaffaldet sorteres, knuses og indgår i produktionen af mineraluldsprodukter til isolering.

21


METALSKROT

METALSKROT

Ja tak til: • Cykelstel • Mindre dele fra biler og motorer (tømt for olie og brændstof) • Konservesdåser (rengjorte) • Fælge uden dæk • Havemøbler af metal • Søm og skruer • Metalspande • Radiatorer • Nedløbsrør (metal) Nej tak til: • Øl- og sodavandsdåser – lægges i ‘Ølog Sodavandsdåser’. • Gasflasker – afleveres i særligt bur til gasflasker. • Kviksølv – lægges i ‘Farligt Affald’. Vær opmærksom på: Fjern rester af andre materialer som træ, plast eller stof. Hvad genbruges affaldet til: Nye jern- og metalprodukter. 22


ØLHAVEAFFALD OG SODAVANDSDÅSER

ØLHAVEAFFALD OG SODAVAND

Ja tak til: • Øl- og sodavandsdåser Nej tak til: • Konservesdåser – lægges i ‘Jern og Metal’. • Jern og metal – lægges i ‘Jern og Metal’. Vær opmærksom på: Om sommeren kan der være hvepse i og omkring containeren til øl- og sodavandsdåser. Hvad genbruges affaldet til: Nye øl- og sodavandsdåser og andre produkter, der er lavet af aluminium.

23


HVIDEVARER

HVIDEVARER

Ja tak til: • Køleskabe og frysere • Vaskemaskiner og tørretumblere • Komfurer og ovne Nej tak til: • Mikrobølgeovne – skal i stedet afleveres som elektronikaffald. Vær opmærksom på: Husk at tømme køleskabe, frysere og ovne inden du afleverer til genbrug. Hvad genbruges affaldet til: Hvidevarer skilles ad og de forskellige materialer af metal, rustfrit stål, kobber og plast bliver genanvendt som råstof i produktionen af nye produkter. Et eventuelt indhold af freon opsamles og behandles sikkert.

24


ELEKTRONIKAFFALD HAVEAFFALD

ELEKTRONIKAFFAL HAVEAFFALD

Ja tak til: • Støvsugere og lamper • Kaffemaskiner og mikrobølgeovne • El-værktøj • Batteridrevet legetøj • Computere, it-udstyr og musikafspillere. • Mobiltelefoner, smartphones og tablets. Nej tak til: • TV-monitorer, fladskærme og computerskærme – lægges i ‘Skærme og Monitorer’. • Løse ledninger og kabler – lægges i ‘Kabler og ledninger’ • Batterier – skal afleveres separat i tønde til batterier. Vær opmærksom på: Husk at tage batterierne ud, inden du afleverer elektronikaffaldet på genbrugspladsen. Du kan også aflevere små elektronikapparater i en klar pose på låget af din affaldsbeholder til dagrenovation. Se mere på www.favrskovforsyning.dk. Hvad genbruges affaldet til: Elektronikaffaldet skilles ad og delene bliver sorteret og brugt som råmateriale i produktionen af nye produkter. 25


SKÆRME

SKÆRME

Ja tak til: • Tv og fladskærme • Monitorer • Computerskærme Nej tak til: • Løse ledninger og kabler – lægges i ‘Kabler og ledninger’ • Andet elektronikaffald – lægges i ‘Elektronikaffald’ Vær opmærksom på: Fjernbetjeninger – lægges i ‘Elektronikaffald’. Hvad genbruges affaldet til: Skærme indeholder en masse værdifulde metaller, der kan genanvendes til nye metalprodukter.

26


KABLER HAVEAFFALD OG LEDNINGER:

KABLER HAVEAFFALD OG LEDNIN

Ja tak til: • Løse ledninger og kabler • Forlængerledninger Nej tak til: Elektriske apparater – lægges i ‘Elektronikaffald’ Vær opmærksom på: Husk at du ikke skal klippe ledningen af din elektronik, inden du afleverer den til genbrug. Det er kun løse/ separate ledninger og kabler du skal aflevere for sig. Hvad genbruges affaldet til: Kobberet i ledninger er et værdifuldt metal, der kan genanvendes.

27


SMÅ BATTERIER

SMÅ BATTERIER

Ja tak til: • Løse batterier • Batterier fra mobiltelefoner og computere • Batterier fra ure og legetøj Nej tak til: • Utætte batterier – lægges i ‘Farligt Affald’. Vær opmærksom på: Du kan også aflevere batterier i en klar pose på låget af din affaldsbeholder til dagrenovation. Se mere på www.favrskovforsyning.dk. Hvad genbruges affaldet til: De genanvendelige råstoffer i batterierne bliver genanvendt i jern- og metalindustrien. De bliver blandt andet brugt til at lave: • Køkkenvaske • Skiftespor til jernbaner • Vejbelægning

28


AKKUMULATORER HAVEAFFALD

AKKUMULATORER HAVEAFFALD

Ja tak til: Akkumulatorer og større batterier fra biler, motorcykler, havetraktorer og andre køretøjer. Nej tak til: Almindelige små batterier – lægges i ‘Små batterier’ Vær opmærksom på: På grund af væsker i akkumulatorerne skal de afleveres oprejst. Hvad sker der med affaldet? Akkumulatorer indeholder giftige stoffer som bly, cadmium og kviksølv. Disse stoffer er skadelige for naturen, men kan genanvendes, hvis de bliver afleveret på genbrugspladsen.

29


LYSSTOFRØR, PÆRER

LYSSTOFRØR, PÆRE

Ja tak til: • Lysstofrør – skal afleveres i beholder til lysstofrør • El-sparepærer • Varmepærer • Almindelige glødepærer • Lysstofrør og el-sparepærer, der er gået i stykker. Nej tak til: Papemballage som lyskilden har været i – lægges i ‘Pap’. Vær opmærksom på: Lysstofrør over 60 cm skal afleveres i separat beholder. Hvad sker der med affaldet? Glas, kobber fra soklen og kviksølv kan genanvendes til nye produkter.

30


HÅRD HAVEAFFALD PLAST – PEHD OG PP

HÅRD HAVEAFFALD PLAST – PEH

Ja tak til: • Plastkasser • Regnvandstønder • Legetøj af hård plast • Plastdunke (f.eks. shampooflasker) • Fødevareemballager (rengjorte) Nej tak til: • PVC-rør – lægges i ‘Plastrør og tagrender’. • Plastfolie – lægges i de opstillede beholdere til plastfolie. Vær opmærksom på: Denne plasttype er markeret med betegnelsen PEHD, HDPE og PP. Hvad sker der med affaldet? Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om og brugt til at lave nye produkter af hård plast.

31


PLASTFOLIE – PELD

PLASTFOLIE – PEL

Ja tak til: • Plastikposer og bæreposer • Affaldssække • Bobleplast og afdækningsplast • Krympefolie og emballagefolie Nej tak til: Plast fra madvarer – lægges i din affaldsbeholder til dagrenovation. Vær opmærksom på: Denne plasttype har betegnelsen PELD eller LDPE. Plastfolie skal afleveres i de opstillede beholdere på genbrugspladserne. Vi kan kun genbruge plastfolien, hvis den er ren og ikke indeholder rester af f.eks. mad. Plastfolie, der ikke er tømt eller rent, skal du lægge i din skraldespand til dagrenovation. Hvad genbruges affaldet til: • Plastflasker • Kuglepenne • Materiale til f.eks. fleecetrøjer • Andre plastmaterialer 32


PLASTRØR HAVEAFFALD OG TAGRENDER

PLASTRØR HAVEAFFALD OG TAG

Ja tak til: • Elektrikerrør • Afløbsrør og tagrender Nej tak til: • Hård plast – PEHD og PP – lægges i ‘Hård Plast’. • Plast havemøbler – PP – lægges i ‘Plast havemøbler’. • Badebolde – lægges i ‘Deponi’ • Haveslanger – lægges i ‘Deponi’ • Dækkeservietter – lægges i ‘Deponi’ Hvad genbruges affaldet til: Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om og brugt til at lave nye produkter af PVC plast.

33


PLAST HAVEMØBLER – PP

PLAST HAVEMØBLE

Ja tak til: • Formstøbte plast havemøbler i alle farver Nej tak til: • Andet affald af hård plast og PVC – lægges i hhv. ‘Hård plast’ og ‘PVC-plastrør og tagrender’. Vær opmærksom på: Havemøbler indeholder calcium/kridt og skal derfor afleveres i en separat container. Hvad genbruges affaldet til: Plasten bliver hakket i små stykker, vasket, smeltet om og brugt til at lave nye havemøbler af plast.

34


DÆK HAVEAFFALD

DÆK HAVEAFFALD

Ja tak til: • Dæk med fælge fra biler og traktorer Nej tak til: • Cykeldæk og cykelslanger – lægges i ‘Småt brændbart’. • Trillebørsdæk – lægges i ‘Småt brændbart’. • Gummibånd og larvefødder – lægges i ‘Småt brændbart’. • Løse fælge – lægges i ‘Jern og Metal ’. Hvad genbruges affaldet til: • Isoleringsmateriale i bygninger • Kunststofbaner • Asfalt • Gummimåtter • Afdækningsmåtter omkring frugttræer

35


GIPS

GIPS

Ja tak til: • Gipsplader • Gipsrester Nej tak til: Rester af træ og beton – lægges i hhv. ‘Træ’ og ‘Beton og Tegl’. Vær opmærksom på: Husk at fjerne rester af træ og beton/fliser, inden du afleverer gipsen til genbrug. Hvad genbruges affaldet til: Gipsen indgår i produktionen af nye gipsplader.

36


ASBEST HAVEAFFALD (KUN I HINNERUP)

ASBEST HAVEAFFALD (KUN I HINN

Ja tak til: • Hele asbestplader • Små stykker og støv – skal pakkes ind i 2-lags plast Vær opmærksom på: •Der er opstillet to containere til asbestaffald; en til hele plader og en til brudte plader og støvende småstykker, der skal indpakkes i 2-lags plast. •Hele asbestplader skal stables på paller. •Korrekt og forsigtig håndtering af asbestplader er meget vigtig, da asbestfibrene er sundhedsskadelige, hvis de indåndes. •Større læs anvises til et godkendt modtageanlæg. For tiden kan det afleveres til: Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard, 8960 Randers SØ. Hvad genbruges affaldet til: Asbestaffaldet bliver deponeret OBS: Kan kun afleveres på Hinnerup Genbrugsplads.

37


BETON OG TEGL

BETON OG TEGL

Ja tak til: • Fliser • Mursten og murbrokker • Beton • Tegl • Puds • Størknet cement • Natursten og ral Nej tak til: • Eternit – lægges i ‘Asbest’ • Glaserede fliser og tegl – lægges i ‘Glaseret keramik’ Hvad genbruges affaldet til: Fraktionen knuses og genbruges som grus og sand i bygge- og anlægsprojekter.

38


ISOLERING HAVEAFFALD

ISOLERING HAVEAFFALD

Ja tak til: • Rockwool • Glasuld Hvad genbruges affaldet til: Nyt isoleringsmateriale.

39


TRÆ

TRÆ

Ja tak til: • Brædder • Paller • Emballagetræ • Møbler uden betræk og metaldele • Køkkenelementer Nej tak til: • Trykimprægneret træ – lægges i ‘Trykimprægneret træ’. • Træmøbler med polstring – lægges i ‘Møbler med polstring og gulvtæpper’. Vær opmærksom på: Imprægneret træ i denne container kan forhindre genanvendelsen af alt øvrigt træ. Hvad genbruges affaldet til: Spånplader.

40


TRYKIMPRÆGNERET TRÆ HAVEAFFALD

TRYKIMPRÆGNERE HAVEAFFALD

Ja tak til: • Hegnspæle og stakitter • Stolper og bjælker • Sandkasser, legehuse og lignende • Gulvbelægning • Træhavemøbler af trykimprægneret træ Nej tak til: Rent træ – lægges i ‘Træ’. Vær opmærksom på: Imprægneret træ er træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler ved tryk-, vakuum- eller creosotbehandling. Forbrænding af imprægneret træ er meget skadeligt for miljøet. Derfor skal trykimprægneret træ have en speciel behandling. Hvad sker der med affaldet: Det trykimprægnerede træ bliver fragtet til specielle behandlingsanlæg i Tyskland.

41


MØBLER MED POLSTRING OG GULVTÆPPER

MØBLER MED BETR

Ja tak til: • Møbler med betræk og polstring • Gulvtæpper Nej tak til: • Rent træ – lægges i ‘Træ’ • Trykimprægneret træ – lægges i ‘Trykimprægneret træ’. Hvad sker der med affaldet: Denne fraktion brændes på et forbrændingsanlæg.

42


ASKE HAVEAFFALD

ASKE HAVEAFFALD

Ja tak til: • Aske fra grill, brændeovne og pejse Nej tak til: • Aske, der ikke er udbrændt og afkølet Vær opmærksom på: Sørg altid for, at asken er helt udbrændt og afkølet, inden du lægger det i askecontaineren på genbrugspladsen. Og husk også at tømme alle poser, så der ikke er brændbart materiale i containeren til aske. Hvad sker der med affaldet: Asken kan ikke genbruges. Det bliver i stedet fragtet til lossepladsen.

43


TRYKFLASKER

TRYKFLASKER

Ja tak til: • Demonterede og tomme trykflasker • Gasflasker • Skumslukkere Vær opmærksom på: Af hensyn til eksplosionsfare, skal alle typer trykflasker afleveres i en særlig beholder på genbrugspladserne. Hvad sker der med affaldet: De tomme gasflasker bliver fyldt op på ny. De tomme trykflasker bliver genanvendt.

44


MILJØFARLIGT HAVEAFFALD AFFALD

MILJØFARLIGT HAVEAFFALD AFF

Ja tak til: • Lim • Maling • Opløsningsmidler • Olie og kemikalier • Spraydåser • Gift • Fyrværkeri, der ikke er blevet fyret af Nej tak til: • Åbne og utætte emballager • Medicinrester – afleveres på apoteket Vær opmærksom på: Miljøfarligt affald skal afleveres til pladsmanden eller ved det opstillede bord foran kemikaliecontaineren. Hvis du ikke har den originale emballage, beder vi dig sætte en mærkeseddel på, så vi kan sortere og håndtere dit affald korrekt. Hvad sker der med affaldet: Det miljøfarlige affald bliver sorteret, emballeret og fragtet til behandlingsanlæg, der sørger for at tilintetgøre affaldet på en sikker og hensigtsmæssig måde. 45


SMÅT BRÆNDBART

SMÅT BRÆNDBARB

Ja tak til: • Snavset træ, papir og tøj • Flamingo • Skumgummi • Blandingsprodukter Nej tak til: • Dagrenovation, madaffald og uhygiejnisk affald – lægges i din egen skraldespand. • Alt affald med ledning eller batterier – lægges i ‘Elektronik’. Vær opmærksom på: Dagrenovation og madaffald skal ikke i containeren til småt brændbart, da det kan tiltrække mus og rotter. Har du ekstra meget dagrenovation, kan du lægge det i en rød Ekstra-sæk og stille den derhjemme ved siden af din affaldsbeholder til dagrenovation. Så tager skraldemanden den med. Køb ekstra sække (25 kr. stk.) på genbrugspladserne, i byggemarkeder og på bibliotekerne i kommunen. Hvad sker der med affaldet: Når du har afleveret brændbart affald på genbrugspladsen, bliver det kørt videre til forbrænding. Her bliver det til varme og el. 46


LOSSEPLADS HAVEAFFALD

LOSSEPLADS HAVEAFFALD

Ja tak til: • Miljøpåvirket jord Nej tak til: • Natursten og ral • Sand og grus Hvad sker der med affaldet: Affaldet bliver deponeret på lossepladsen. Det drejer sig om det affald, der hverken kan genbruges eller brændes. På lossepladsen bliver det opbevaret forsvarligt, så det ikke udgør en trussel mod miljøet.

47


generated at BeQRious.com

Kontakt Se 책bningstider for genbrugspladserne p책 www.favrskovforsyning.dk/genbrugspladser eller scan QR-koden. Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, 8450 Hammel Tlf. 89 64 50 00 forsyning@favrskovforsyning.dk affald@favrskovforsyning.dk spildevand@favrskovforsyning.dk

Find os p책 Facebook!

facebook.com/favrskovforsyning

Sorteringshåndbog til genbrugspladsen  

I denne håndbog finder du gode råd og tips, som du kan bruge, når du skal på genbrugspladsen med dit affald. Du kan også læse, hvad du skal...

Sorteringshåndbog til genbrugspladsen  

I denne håndbog finder du gode råd og tips, som du kan bruge, når du skal på genbrugspladsen med dit affald. Du kan også læse, hvad du skal...

Advertisement