Page 1

FORSYNINGSKALENDER


PÅ VEJ MOD DE 50

DANMARK

har sat sig et mål om, at 50% af husholdningsaffaldet skal genanvendes. Favrskov Forsyning arbejder på, at vi i Favrskov når den målsætning. Vi kan se, at genbrugsbeholderen har bidraget til et løft af genanvendelsen, så vi i dag genanvender ca. 35% af husholdningsaffaldet. Det spørgsmål vi stiller os selv nu – og skal arbejde med i løbet af 2017 – er: Hvordan øger vi genanvendelsen fra 35 til 50%? Der er mange svar på det spørgsmål: ”Vi kan indsamle madaffald“, kunne være et svar. Vi har testet det af i Voldum – og det kan du læse mere om i kalenderen.

”Vi kan udnytte vores ordninger bedre“. Vi har undersøgt, om der kommer affald i dagrenovationen, som kunne genanvendes. Det korte svar er: ”Det gør der“ – og det kan du også læse mere om i kalenderen. Du kan læse om vores succes og udfordringer med at gøre Hvorslev genbrugsplads ubemandet, og hvordan du kan hjælpe os med at forbedre sorteringen og økonomien på pladsen. Vi ender nok med at iværksætte en række initiativer, som skal hjælpe os til at nå målet for genanvendelse af husholdningsaffaldet. Og én ting er sikkert: Vi har brug for din hjælp. Så 1.000 tak for hjælpen og god læselyst…


JANUAR 1 S 2

M

Nytårsdag Åbning af kuber

1

3 T 4 O

MADAFFALD PÅ

5 T 6 F

Helligtrekonger

7 L 8 S

PRØVE I VOLDUM

Prins Vincent / Prinsesse Josephine

9 M 2 10 T 11 O

Madaffald kan genanvendes til produktion af biogas og som gødning på landbrugsjord i stedet for at brænde det. Derfor gennemførte vi i 2016 forsøget Madaffald På Prøve, der handlede om sortering og indsamling af madaffald.

12 T 13 F 14 L 15 S 16 M

Hadsten storskrald 3

17 T

Hadsten storskrald

18 O

Hadsten storskrald

19 T

Hadsten storskrald

Voldum blev udvalgt til forsøgsby, og i seks måneder sorterede 350 husstande i Voldum derfor kartoffelskræller, fiskeben og andet madaffald fra resten af husholdningsaffaldet. I faktaboksen kan du se et udpluk af resultaterne fra forsøget.

21 L

24 T

Hvorslev storskrald Prinsesse Athena

• Efter få dage var 81% inde i en god rytme med at frasortere madaffald. • 74% har fået en mere positiv indstilling til at frasortere madaffald efter de har deltaget i forsøget.

• 24% har aldrig oplevet lugtgener i beholderen. 28% har meget sjældent og 32% i nogle tilfælde.

22 S Hvorslev storskrald 4

• Cirka 88% synes, det er nemt at frasortere madaffald.

• 51% foretrækker en tohjulet plastbeholder til madaffald – 35% vil helst have et stativ med sæk.

20 F

23 M

Hvad lærte vi?

• Kun en forsvindende lille andel af madaffaldet var ikke egnet til den videre genanvendelsesproces. Det er meget positivt.

25 O 26 T 27 F 28 L

hvad nu?

29 S 30 M 5 31 T

Se flere resultater fra forsøget Madaffald På Prøve på www.favrskovforsyning.dk

Forsøget skal være med til at danne grundlag for en beslutning, om der fremover skal indsamles organisk affald i Favrskov Kommune.


FEBRUAR

BØLGEPAP

1

O

2

T

3

F

4

L

5

S

Kronprinsesse Mary

6 M

Prinsesse Marie

7

T

8

O

9

T

OG ÆGGEBAKKER 6

10 F 11 L 12 S 13 M

Hinnerup storskrald 7

14 T

Hinnerup storskrald

15 O

Hinnerup storskrald

16 T

Hinnerup storskrald

17 F 18 L 19 S 20 M

Hammel storskrald 8

21 T

Hammel storskrald

22 O

Hammel storskrald

23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 T

Fastelavn

Siden vi indførte husstandsindsamling af papir, plast, metal og glas i 2013, har det ikke været tilladt at lægge bølgepap og æggebakker i den todelte genbrugsbeholder. Det har vi nu lavet om på. Vi ved, at det længe har været et ønske at kunne bruge genbrugsbeholderen til pap og æggebakker. Pappet hober sig nemt op, blandt andet fordi vi handler meget på nettet. Vi vil gerne gøre det nemt for dig og tilbyder derfor denne nye service.

Kun mindre stykker Selvom bølgepap og æggebakker nu må komme i genbrugsbeholderen, er der stadig et par ting du skal være opmærksom på: • Pizzabakker, mælkekartoner samt pap og papir med madrester på skal

fortsat i beholderen til dagrenovation. Det samme skal den plastfolie, der sidder rundt om papkasser til ølog sodavandsdåser. • Derudover er det vigtigt, at det kun er små papkasser eller små stykker pap, der kommer ned i beholderen. Det er vigtigt, at papkasserne ikke sidder i spænd nede i beholderen. Tryk eventuelt æggebakkerne flade, så de ikke fylder så meget. • Er papkasserne store, er det helt fint at klippe dem i mindre stykker, så længe de kan ligge løst i beholderen, og de ikke blokerer for det andet affald. Pap kan naturligvis som hidtil afleveres på genbrugspladsen eller afhentes som storskrald, hvis det ikke kan være i genbrugsbeholderen.


MARTS 1

O

2

T

3

F

4

L

5

S

6 M 10 7

T

8

O

9

T

TEKSTILER TIL GENBRUG

10 F 11 L 12 S 13 M 11 14 T 15 O 16 T 17 F Det er ikke kun dit aflagte tøj, du kan aflevere til genbrug, men derimod alle dine brugte tekstiler.

18 L 19 S 20 M

Jævndøgn

21 T 12 22 O 23 T

I stedet for at smide gamle viskestykker, slidte lagner eller hullede sokker i skraldespanden eller i ‘småt brændbart’, kan du aflevere alle dine brugte tekstiler på Hinnerup genbrugsplads. Vi har stillet en container op til netop denne fraktion.

24 F

Eksempler på tekstiler, du kan lægge i containeren:

25 L

• Tøj og beklædning i god stand

26 S

Sommertid begynder

27 M 28 T 13

• Tøj og beklædning med huller og slitage • Fodtøj • Klude og viskestykker • Lagner og sengetøj

29 O

• Håndklæder

30 T

• Duge og tæpper

31 F

• Gardiner

Hvad sker der med affaldet? Tøj og beklædning, der er i god stand, bliver sorteret fra og sendt videre til nogen, som har brug for det. Det hullede og slidte tøj bliver sammen med de andre tekstiler lavet til klude, malertæpper eller isolering i f.eks. bilindustrien. Jern fra lynlåse og knapper bliver selvfølgelig også genanvendt. Du kan stadig aflevere tøj og sko i de eksisterende tøj-containere på alle genbrugspladser i kommunen. Da dette er et forsøg kan du indtil videre kun aflevere tekstiler i Hinnerup.


APRIL 1

L

2

S

Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsdag

3 M 14 4

T

5

O

6

T

7

F

8

L

9

S

Palmesøndag Danmarks besættelse 1940

10 M 15 11 T 12 O 13 T

Skærtorsdag

14 F

Langfredag

VÆLG DEN RIGTIGE CONTAINER

15 L 16 S 17 M

Påskedag Dronning Margrethe II 2. påskedag 16

18 T 19 O

Det giver rigtig god mening at lægge sit affald i den rigtige container på genbrugspladsen – i stedet for blot at smide det hele i ‘småt brændbart’. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt?

mingo, skumgummi og snavset træ og papir. Men hvis du lægger alt dit affald – også det genanvendelige – i ‘småt brændbart’, går de værdifulde ressourcer i affaldet tabt.

Det gavner miljøet

Der er penge i skidtet

Vi skal passe godt på vores jordklode, og genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler. Genanvendelse af affald er derfor bedre og mere ansvarlig brug af jordens ressourcer og kommer fremtidige generationer til gode.

Når vi afsætter en fuld container med eksempelvis sorteret papir, jern eller pap, får vi penge for det. Derimod skal vi betale penge for at komme af med brændbart affald. Målet er derfor klart: Mere affald skal sorteres i de rigtige containere, så vi kan genanvende det og få penge for det.

20 T 21 F

Prinsesse Isabella

22 L 23 S 24 M

Hadsten storskrald 17

25 T

Hadsten storskrald

26 O

Hadsten storskrald

værdifulde materialer

27 T 28 F 29 L 30 S

Prinsesse Benedikte

Langt det meste affald kan genanvendes. Når du sorterer dit affald, er du med til at sikre, at de mange værdifulde materialer i affaldet bliver genbrugt til at lave nye produkter. På den måde er du også med til at spare på jordens knappe ressourcer og råstoffer – de er ikke uendelige. Selvfølgelig hører noget affald til i ‘småt brændbart’, f.eks. fla-

Der er god mulighed for at sortere sit affald på genbrugspladserne i Favrskov. Faktisk kan du sortere i mere end 33 affaldstyper. Vores pladsmænd står klar til at hjælpe, hvis du er tvivl om, hvilken container dit affald skal i.


MAJ 1 M 18 2

T

3

O

4

T

Prins Henrik

5

F

Danmarks befrielse 1945

6

L

7

S

8 M 19 T

Hvorslev storskrald

10 O

Hvorslev storskrald

9

11 T 12 F

Bededag

DET ER TID TIL BESKÆRING

13 L 14 S 15 M

Hinnerup storskrald 20

16 T

Hinnerup storskrald

17 O

Hinnerup storskrald

18 T

Hinnerup storskrald

20 L 21 S 22 M

Hammel storskrald 2 1

23 T

Hammel storskrald

24 O

Hammel storskrald

25 T

Kristi himmelfartsdag

26 F

Kronprins Frederik

27 L 28 S 29 M 22

31 O

Beskæring af udhængende grene og buske ved fortov og vej er nødvendigt, hvis skraldebilen og skraldemanden skal kunne komme frem og hente dit affald. En skraldebil fylder meget i højden og i bredden. Hække, buske samt lavt- og udhængende grene kan derfor gøre det svært for skraldemanden at hente dit affald, hvis de ikke er beskåret.

19 F

30 T

hjælp skraldemanden

Derfor skal du jævnligt tjekke, om det er tid til at finde grensaksen frem, så skraldebilen altid har fri passage. Vejens totale bredde skal være mindst 3,6 meter og der skal være en fri højde over vejen på 3,8 meter. Scan QR-koden og se en skraldebil i problemer:


JUNI 1

T

2

F

3

L

4

S

Pinsedag

2. pinsedag 5 M 23 Grundlovsdag 6

T

7

O

8

T

9

F

Prins Joachim

DER ER MERE GULD I AFFALDET

10 L 11 S

Prins Henrik

12 M 24 13 T 14 O 15 T

Valdemarsdag

16 F 17 L 18 S 19 M 25 20 T 21 O

Årets længste dag

Siden 2013 har vi i Favrskov sorteret papir og emballager fra husstandsaffaldet. Og det går rigtig godt. Vi kan se, at den indsamlede mængde af genanvendeligt affald er steget, og mængden af affald, vi sender til forbrænding, er faldet. Men der er stadig mere ‘guld’ i affaldet. I en uge i 2015 lavede vi en kortlægning af affaldet fra den almindelige skraldespand i to områder i kommunen. Vi tømte alt affaldet i en stor bunke på jorden, hvorefter det hele blev finsorteret i ni affaldstyper. På den måde kunne vi se præcist, hvad affaldet indeholdt. Se resultatet fra kortlægningen nedenfor.

Kortlægninger viste blandt andet: • at der er et stort potentiale i at sortere madaffald – det kan genanvendes til grøn energi. • at 1.352 gram papir/pap, plastemballager, glasemballager og metal kunne være sorteret over i genbrugsbeholderen fra hver husstand. Disse ressourcer går tabt, når de ender i dagrenovationen. • at der tilsyneladende stadig er nogen, der lægger batterier, elektronik og farligt affald i dagrenovationen – fy, fy!

22 T 23 F 24 L

Sankthansdag

25 S 26 M 26 27 T 28 O 29 T 30 F

Gennemsnitlig mængde affald pr. husstand pr. uge Batterier og elektronik og farligt affald, 44 g.

Papir og pap, 679 g.

Madaffald 3.826 g.

Metal, 141 g. Glasemballage, 101 g. Plastemballage, 431 g.

Andet affald 3.589 g.

Haveaffald, 316 g.


JULI 1

L

2

S

3 M 27 4

T

5

O

6

T

7

F

8

L

9 S 10 M 28 11 T 12 O

VASK DIN BIL

13 T 14 F

MED OMTANKE

15 L 16 S 17 M 29 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L

Prins Felix

23 S 24 M 30 25 T 26 O 27 T 28 F

I disse år etableres der separat kloakering i mange områder, så regnvand ledes uden om et renseanlæg og direkte ud i vandmiljøet. Hvis du vasker bil i indkørslen eller ved kantstenen, ledes det snavsede spildevand samme vej som regnvandet – direkte ned i jorden eller urenset ud i vandmiljøet. Kør derfor bilen i vaskehallen – for miljøets skyld! Bilen bliver ren, når du vasker den i indkørslen eller ved kantstenen. Men det har også konsekvenser. Spildevand fra bilvask indeholder olie, sæbe, tungmetaller og andre stoffer, der ikke hører hjemme i hverken jord eller vandområder.

29 L 30 S

bilvask med ren samvittighed

31 M 31

Spildevandet fra vaskehaller ledes derimod til et offentligt renseanlæg, hvor

miljøskadelige stoffer enten opfanges eller nedbrydes, inden spildevandet ender i naturen.

3 gode grunde til at droppe bilvasken i indkørslen: • Vaskehallens spildevand bliver renset på et renseanlæg, inden det ledes ud i miljøet. • Langt de fleste vaskehaller i Danmark anvender svanemærkede og/eller andre miljøvenlige vaskemidler. • V andforbruget i vaskehaller er cirka 30 liter rent vand pr. vask. Ved bilvask i indkørslen bruger du cirka 100 liter. Det er spild af rent vand.


AUGUST 1

T

2

O

3

T

4

F

5

L

6

S

7 M

Hadsten storskrald 32

8

T

Hadsten storskrald

9

O

Hadsten storskrald

10 T

Hvorslev storskrald

11 F

Hvorslev storskrald

12 L 13 S 14 M

Hinnerup storskrald 33

15 T

Hinnerup storskrald

16 O

Hinnerup storskrald

17 T

Hinnerup storskrald

VIL DU (BE)STEMME?

18 F 19 L 20 S 21 M

Hammel storskrald 34

22 T

Hammel storskrald

23 O

Hammel storskrald

24 T 25 F 26 L 27 S 28 M 29 T 30 O 31 T

Prins Nikolai 35

I løbet af efteråret 2017 holder Favrskov Spildevand A/S forbrugervalg til bestyrelsen. Ifølge bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, skal der vælges to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til selskabet. De valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder 1. januar 2018. De forbrugervalgte medlemmer har samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og vælges ved direkte valg for en fireårig periode.

Vil du stille eller vil du stille op? Som forbruger i Favrskov Spildevand A/S kan du både stille op som kandidat til bestyrelsen eller pege på én du synes er en god kandidat. Alle myndige personer kan stille op til forbrugervalget. Det er blot et krav, at kandidaterne

kan anbefales af 10 stillere blandt forbrugere i Favrskov Spildevand A/S.

Der er brug for mange kompetencer Bestyrelsen er Favrskov Spildevand A/S’ øverste ledelse. Derfor er der brug for en lang række kompetencer i bestyrelsen. Det kan f. eks. være viden om spildevandsforsyning, klima og miljø. Det kan være, du har økonomisk og forretningsmæssig indsigt, eller også har du erfaring med ledelse eller bestyrelsesarbejde.

Hold øje med www.favrskovforsyning.dk Vi annoncerer valget i avisen og på www.favrskovforsyning.dk. Hold derfor godt øje, hvis du vil have indflydelse på dit spildevandsselskab.


SEPTEMBER 1

F

2

L

3

S

4 M 36 5

T

6

O

7

T

8

F

9

L

Danmarks udsendte

10 S 11 M 37 12 T 13 O 14 T 15 F

HVORSLEV

16 L 17 S 18 M 38

GENBRUGSPLADS

19 T 20 O 21 T 22 F

Jævndøgn

23 L 24 S 25 M 39

Siden foråret 2015 har genbrugspladsen i Hvorslev haft åbent alle ugens dage fra kl. 7–20. Til gengæld har der kun været en pladsmand på pladsen i et begrænset tidsrum tre dage om ugen og det giver os nogle udfordringer…

Hvis du er i tvivl om, hvilken container du skal lægge dit affald i, kan du besøge genbrugspladsen lørdag og søndag fra kl. 9–15. I dette tidsrum er der en pladsmand, der står klar til at hjælpe dig.

26 T 27 O 28 T 29 F 30 L

For meget affald i ’småt brændbart ’ Alt for meget genanvendeligt affald havner desværre i containeren til småt brændbart. Det er ærgerligt, da de genanvendelige ressourcer går til spilde, og fordi det er dyrt at sende affald til forbrænding.

Vi skal hjælpe hinanden Det ser ikke pænt ud, når der ligger affald på jorden. Hverken i skoven, i parken eller på genbrugspladsen. Derfor skal vi også hjælpe hinanden med at holde genbrugspladsen i Hvorslev pæn og ordentlig, så alle får en god oplevelse, når de kommer med deres affald. Du kan hjælpe os ved at feje dit spild op, når du er færdig med at læsse af.


OKTOBER 1

S

2 M 40 3

T

4

O

5

T

6

F

7

L

8

S

9 M 41 10 T

HJÆLP OS MED AT BEKÆMPE ROTTERNE!

11 O 12 T 13 F 14 L 15 S

Prins Christian

16 M 42 17 T

Favrskov Forsynings indsats foregår i det offentlige kloaknet. Men hvis rotterne skal have kamp til stregen, skal de bekæmpes både i den offentlige kloak og på private grunde. Ellers kan kampen nemt være forgæves.

18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 43 24 T

26 T

Hvorslev Storskrald

27 F

Hvorslev Storskrald

28 L Sommertid ender

30 M 44 31 T

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger, således at rotters levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.

FN-dag

25 O

29 S

Rotter er skadedyr, og Favrskov Forsyning gør en stor indsats for at holde bestanden nede. Men vi har brug for din hjælp, hvis vi skal bekæmpe rotterne effektivt.

Hvordan tjekker jeg for rotter? Rotter er mest aktive om natten. Derfor vil du sjældent se dem om dagen, selvom der er rotter på din grund. Hold i stedet øje med de spor, de efterlader: • Gnavelyde og hvin på lofter, i mure og under gulve. • En stærk lugt af kloak. • Brune løbespor på bjælker og langs vægge.

• Gnavehuller i mure, vægge og gulve. • Reder på lofter og under gulve. • Ekskrementer. • Sammenfald i jorden over områder med kloakrør. Rotter kan også leve i kloakrør og afløb. Få en autoriseret kloakmester til at lave en tv-inspektion af kloakken for at se, om der er rotter.

Jeg har rotter på min grund! Hvad gør jeg? Hvis du ser rotter eller spor efter rotter på din (og din nabos) grund, skal du anmelde det til Favrskov Kommune via RotteWeb på www.favrskov.dk eller på tlf. 89 64 10 10.

Hvordan undgår jeg rotter? Forebyggelse af rotter er altid bedre og nemmere end bekæmpelse. Fjerner du rotternes levemuligheder, bliver de væk. På www.favrskovforsyning.dk/rotter finder du gode råd til, hvordan du undgår rotter på din grund.


NOVEMBER 1

O

2

T

3

F

4

L

5

S

6 M 45 7

T

8

O

9

T

10 F 11 L

Morten Bisp

12 S 13 M

Hadsten storskrald 46

14 T

Hadsten storskrald

15 O

Hadsten storskrald

16 T

Hadsten storskrald

17 F 18 L 19 S 20 M

Hinnerup storskrald 47

21 T

Hinnerup storskrald

22 O

Hinnerup storskrald

23 T

Hinnerup storskrald

VI TAGER DET STORE SKRALD Det kan være svært at komme af med større ting som møbler, madrasser, elektroniske apparater og store mængder pap, hvis man ikke selv kan transportere det til genbrugspladsen. Derfor tilbyder vi at hente visse typer affald ved din husstand.

Hvad tager vi med?

Fire gange om året kan du få hentet storskrald. Du skal blot huske at bestille afhentning senest 10 dage før, vores affaldsbil er i dit område.

• Elektroniske apparater

24 F

Sådan gør du

25 L

• Bestil afhentning senest 10 dage for afhentningstidspunktet.

26 S 27 M 48

• Afhentning kan bestilles her: www.favrskovforsyning.dk/affald/ storskrald (viderestilles til AffaldOnline)

28 T

Hammel storskrald

• Tlf. 8964 5000

29 O

Hammel storskrald

• Oplys hvilken type affald, du ønsker afhentet.

30 T

Hammel storskrald

• På tømningsdagen skal affaldet være sorteret og stå ude ved vejen inden kl. 7.00.

• Pap, som er bundtet • Møbler og havemøbler • Tøj og tekstiler • Jern og metal • Hårde hvidevarer • Gulvtæpper, som er skåret i stykker

Hvad tager vi ikke med? • Haveaffald • Byggeaffald • Døre og vinduer • Karosseridele fra f.eks. biler

NYT! Nu kan du bestille afhentning af storskrald via AffaldOnline.


DECEMBER 1

F

2

L

3

S

HAR DU PROBLEMER 1. søndag i advent

4 M 49 5

T

6

O

7

T

8

F

9

L

MED KLOAKKEN?

10 S 11 M 50 12 T 13 O 14 T 15 F 16 L 17 S 18 M 51

Klukker afløbet, eller kan du ikke komme af med spildevandet, kan det være tegn på, at kloakken er stoppet. Her er et par praktiske informationer og gode råd til, hvad du skal gøre.

19 T

Årets korteste dag

22 F 23 L 24 S 25 M 26 T

Juleaften Juledag 52

Hvad er en skelbrønd? En skelbrønd er en mindre brønd, der er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel (se foto). Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken. Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet.

Skelbrønden står fuld af vand

28 T Aflåsning af kuber

30 L 31 S

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer på din egen grund. Vi har derimod ansvaret for, at vores kloaksystem – uden for din grund – fungerer effektivt. Derfor er det første, du skal gøre, at finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du gøre ved at kigge ned i din skelbrønd eller den sidste spildevandsbrønd på din grund inden udløb til vejen.

2. Juledag

27 O

29 F

Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i din egen kloak. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Dette arbejde skal du selv betale for.

Hvor er problemet?

20 O 21 T

Skelbrønden er tom

Nytårsaften

Løft dækslet til din skelbrønd og se om den er fyldt med vand. Er den det, er det sandsynligvis kloakledningen uden for skel, der er er stoppet. Kontakt derfor vores spildevandsvagt. Han vil sørge for at rense ledningen, så dit spildevand igen kan løbe væk fra din grund – uden udgift for dig.

Vores spildevandsvagt er klar til at hjælpe dig – 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Kontakt ham på: 89 64 50 20


BESØG FAVRSKOV FORSYNING PÅ MESSE I 2017 er vi igen med på Forårsmessen i Hammel, Hinnerup Messen og Familiemessen i Hadsten. Kom og besøg vores stand – vi har altid noget aktuelt at fortælle om affald eller spildevand og en sjov konkurrence, du kan deltage i. Vi glæder os til at møde dig!

s o ’ ‘Like

ok o b ce a F på

• Få hjælp og svar på dine spørgsmål vedrørende affald og spildevand.

• Læs spændende artikler om affald, spildevand, genbrug og miljø.

• Få aktuelle servicemeddelelser direkte til din facebookvæg.

• Følg med i aktuelle kampagner. • Se billeder og videoer.

• Læs de seneste nyheder fra Favrskov Forsyning. • Deltag i sjove og spændende konkurrencer.

• Deltag i relevante begivenheder.


k d . g n i n y s r o f v o k s r v a f . w w w å p s o g ø s Be Genbrugspladser Renseanlæg Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Torvegade 7, 8450 Hammel, 89 64 50 00 forsyning@favrskovforsyning.dk spildevand@favrskovforsyning.dk affald@favrskovforsyning.dk www.favrskovforsyning.dk www.facebook.com/favrskovforsyning

Feltengård Losseplads Hammel Fjernvarme

Hvorslev

Vagttelefon for spildevand 89 64 50 20

Hadsten

Losseplads Feltengård Losseplads, Randersvej 65 A, 8370 Hadsten, 89 64 50 00 Forbrændingsanlæg Hammel Fjernvarme, Irlandsvej 6, 8450 Hammel, 86 96 97 66

Hinnerup Hammel

Forsyningskalender 2017 Information om spildevand og affald Ansvarshavende redaktør Lone Bejder, forsyningschef Redaktør Jonas Roland Pedersen, Jytte Bach, Lone Bejder og Jakob Juhl

Kig ind på Forsyningens hjemmeside: www.favrskovforsyning.dk

Fotos Favrskov Forsyning og Colourbox

Her kan du finde nyttige oplysninger om den daglige drift og se, hvordan du skal forholde dig, hvis kloakken er stoppet, eller dit affald ikke bliver hentet.

Layout, Favrskov Kommune Torben Illum og Julie Barsøe

Åbningstider på genbrugspladserne i Favrskov

Se mere på: www.favrskovforsyning.dk/genbrugspladser

M A NDAG

T I RS DAG

O N S DAG

TO R S DAG

F R E DAG

LØ R DAG

SØNDAG

Hadsten Genbrugsplads Brogårdsvej 11, 8370 Hadsten 89 64 50 32

7 – 18

7 – 18

7 – 18

7 – 18

7 – 18

9 – 15

9 – 15

Hammel Genbrugsplads Italiensvej 9, 8450 Hammel 89 64 50 30

Lukket

12 – 18

12 – 18

12 – 18

12 – 18

9 – 15

9 – 15

Hinnerup Genbrugsplads Fanøvej 7, 8382 Hinnerup 89 64 50 34

7 – 12

12 – 18

12 – 18

12 – 18

12 – 18

9 – 15

9 – 15

9 – 15*

9 – 15*

7 – 20

7 – 20

Hvorslev Genbrugsplads Hammervej 9, 8860 Ulstrup 89 64 50 36

7 – 20

7 – 20

7 – 20

7 – 20

7 – 20

*: Ny åbningstid pr. 1. februar Åbningstider på helligdage: Vi holder åbent alle søndage og helligdage + Grundlovsdag på alle fire genbrugspladser. Dog er der lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. På øvrige helligdage + Grundlovsdag er åbningstiden kl. 9–15 i Hadsten, Hammel og Hinnerup og kl. 7–20 i Hvorslev.

Pladsmand vil være til stede. Ingen pladsmand. Brug dit sundhedskort (sygesikringsbevis) som adgangskort.

Forsyningskalender 2017  

I forsyningskalenderen for 2017 finder du en masse spændende informationer om affald og spildevand i Favrskov.

Forsyningskalender 2017  

I forsyningskalenderen for 2017 finder du en masse spændende informationer om affald og spildevand i Favrskov.

Advertisement