__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSSKRIFT 2015

ØSTERGADE 4 - 8470 HADSTEN | BOGØVEJ 15 - HINNERUP ­| WWW.FAVRSKOVERHVERV.DK | TELEFON: 86 96 77 11


Leder LOKAL ERHVERVSSERVICE OG ERHVERVSFORENING TÆT PÅ DIG OG DINE BEHOV Erhvervschef Dan Skovgaard og formand for Favrskov Erhvervsrådet, Kent H. Jeppesen

LEDER Af / Erhvervschef Dan Skovgaard Favrskov Erhvervsråd leverer gratis og uvildig erhvervsservice til iværksættere og virksomheder inden for alle brancher i Favrskov Kommune. Vi hjælper dig med at identificere dine muligheder for at skabe vækst og nå dine drømme. Vi henviser dig til de helt rigtige specialister, der kan løse eventuelle udfordringer, og vi kommer til dig, uanset hvor i kommunen du driver

virksomhed. Medlemsforeningen byder velkommen til alle typer af virksomheder, der ønsker at være del af et stort og aktivt netværk. Uanset om du søger indflydelse på den erhvervspolitiske udvikling, søger netværk, ny viden eller fordelagtige tilbud har vi noget for dig! Vi glæder os til at hjælpe og inspirere dig til vækst!

Mangler du ord? Vi finder dem til dig – på alle sprog! Hos WordPilots hjælper vi små og store virksomheder med opgaver inden for: Oversættelse – Tekstforfatning – Korrektur WordPilots er din vej til effektiv kommunikation!

Godkendte oversættere over hele verden Specialister i bl.a. marketing, IT, teknik, medicoteknik og jura Nyeste oversættelsesværktøjer sikrer konsekvent sprogbrug og nøjagtig pris

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at finde den rette løsning

Wordpilots • Bogøvej 15 • 8382 Hinnerup • T 86 60 00 70 • E info@wordpilots.dk • W www.wordpilots.dk 2


FORMANDENS INDLÆG

FAVRSKOV ERHVERVSRÅD – konstant forandringsparat og tændt Af / Formand Kent H. Jeppesen ”Favrskov Erhvervsråd favner hele erhvervslivet i Favrskov Kommune uanset branche, størrelse og hjemstavn. Vi ser det som vores opgave at være proaktive og inspirere virksomhederne til vækst via nytænkning og udvikling, og at flytte virksomhedernes fokus fra det lokale til det regionale og ikke mindst det globale marked. Vi er en forening for alle, og medlemstilgangen viser, at man gerne vil være med! Vi vil mestre den rigtige service til alle virksomhedstyper, hvilket vi viser med bredden af tilbud, f.eks. netværk, kurser og arrangementer: Det er vigtigt at mødes – det hjælper at kende hinanden, at blive inspireret, set og hørt. Vi skal sikre de rigtige vækstvilkår for de forskellige brancher, og det er ikke kun indenfor kommunegrænsen. Vi skal se på tværs af kommunegrænserne, og derfor er BRA (Business Region Aarhus) et godt forum, hvor vi som erhvervsfolk skal til at sætte vores aftryk. Skal BRA blive en succes, skal vi bidrage med en essentiel, lokal forankret viden om netop erhvervslivet. Penge investeret i BRA skal også give konkrete fordele for erhvervslivet i Favrskov! Desuden skal vi formå at være frontkæmpere for hinanden og tænke på, hvordan vi kan udnytte branchesamarbejder og klynger på tværs af kommunegrænserne. 

Nyt revisorfirma i Hinnerup – med fokus på små og mellemstore virksomheder i Favrskov

Vi kan hjælpe med: Bogføring Årsregnskab Revision Selvangivelser Rådgivning

Der er en større interaktion nu mellem politikere og erhvervsråd end tidligere. Jeg glæder mig over den indflydelse, vi har og ønsker, at vores politikere inspireres af f.eks. Ikast Brande eller Herning Kommune, hvor de lytter til erhvervslivet, når kommunen skal vækste. Vi vil være en aktiv spiller i udformningen af Favrskov kommunes fremtidige erhvervspolitik! Derfor kan det også undre, at fagentrepriserne til Favrskov kommunes store anlægsprojekter ikke er fundet lokalt. Lokale skattekroner brugt på fornuftig vis via lokale virksomheder er en win-win-situation. Et godt erhvervsklima rygtes og er med til at tiltrække og udvikle vækstvirksomheder i området. Når det gælder en styrkelse af detailhandlen, opfordrer vi til at tænke på alle indpendlerne, der arbejder her i Favrskov, som kunne lægge deres indkøb i vores kommune. Her er potentiale til vækst, hvis detailhandlen matcher moderne indkøbsmønstre og f.eks. formår et højt serviceniveau.   Et forandringsparat og nytænkende erhvervsliv udvikler og skaber gode arbejdspladser og lønsomme virksomheder, når de rette vilkår er til stede. I Favrskov Erhvervsråd er vi derfor stolte af fremgang og de mange kompetencer, som den brede vifte af medlemsvirksomheder vidner om, vi har lokalt. De er et godt afsæt til fremtidens konstante krav om forandringsparathed og flair for forretning.”

KONTORER OG KONTORPLADSER TIL IVÆRKSÆTTERE OG MINDRE VIRKSOMHEDER

Formand for Favrskov Erhvervsrådet, Kent H. Jeppesen Foto: Søren Nellemann/facefoto.dk

Projekt1

18/08/08

13:17

Side 1

Se mere her: www.revisorhinnerup.dk

RH

Bjarne Hansen Registreret revisor bh@revisorhinnerup.dk Tlf. 2547 1763

Revisorhuset Hinnerup Registreret revisionsanpartsselskab

Bogøvej 15, 8382 Hinnerup

Christian Bo Palm Revisor, cand merc. aud. cbp@revisorhinnerup.dk Tlf. 2025 8029

Masser af netværksmuligheder, fri adgang til mødelokaler med AV-udstyr, hurtigt internet m.v. VVS-INSTALLATØR

Bogøvej 15, 8382 Hinnerup Tlf. 87622260/20271144 mail@favrskoverhvervscenter.dk www.favrskoverhvervscenter

FLEMMING SØRENSEN A/S Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70 Navervej 24

· flemming@flemming-vvs.dk 8382 www.flemming-vvs.dk Hinnerup Tlf. 8698 8777 Fax 8698 5770 www.flemming-vvs.dk vvs@flemming-vvs.dk

3


ENDNU STØRRE FOKUS PÅ ERHVERVSLIVET I 2015 Af Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune 2015 bliver et år, som kommer til at stå i erhvervslivets tegn i Favrskov Kommune. Et enigt byråd har prioriteret ekstra ressourcer til erhvervsområdet, og det betyder flere konkrete tiltag for erhvervslivet. Udover et rekordstort anlægsbudget i 2015, der vil skabe arbejde lokalt, fjerner vi gebyret på erhvervsbyggesager, så det bliver billigere for virksomheder at udvide eller bygge nyt i Favrskov. Vi prioriterer også detailhandlen, hvor vi giver midler til udviklingstiltag. Hvis vi skal bevare pulsen i byerne, er vi nødt til at bakke de lokale butikker op. Selvom vi allerede har opnået gode resultater, vil vi mere. Noget af det vigtigste i 2015 bliver at udforme en ny erhvervspolitik. Vi skal stille spørgsmålene: Hvor kan vi gøre det endnu bedre? Hvad er vigtigst at fokusere på, hvis vi vil bevare et godt erhvervsklima? Udformningen af politikken vil trække på forslag og inspiration fra det lokale erhvervsliv. En analyse af erhvervsområdet og en konference for hele erhvervs-

4

BORGMESTERENS INDLÆG

livet i Favrskov bliver nogle af skridtene mod en ny erhvervspolitik. Favrskov er attraktiv at arbejde og bo i, og hver dag pendler flere tusinde medarbejdere til og fra kommunen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun retter blikket mod Favrskov, når vi skal sikre bedre vilkår for virksomheder. Hvis det går godt omkring os, smitter det af på os. Vi øger derfor tilskuddet til Business Region Aarhus ligesom de andre kommuner i samarbejdet. Sammen er vi stærkere, mere synlige og kan skabe bedre vækst og investeringer. Det er vigtigt, at vi forventer noget af hinanden, udtrykte Dronningen i sin nytårstale. Det, tror jeg, er en væsentlig pointe – også når det gælder samarbejdet mellem kommune og virksomheder. Virksomhederne kan med rette stille forventninger til kommunen, men vi vil også forvente noget af virksomhederne. Vi skal arbejde sammen for at skabe vækst og gode rammer for erhvervslivet i Favrskov. Med de nye tiltag er jeg sikker på, at 2015 bliver et godt år for erhvervslivet i Favrskov.

Borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring Foto: Søren Nellemann/facefoto.dk


ERHVERVSCHEFENS INDLÆG

ERHVERVSRÅDET SER FREMAD MOD ET SPÆNDENDE ÅR Allerede her ved årsskiftet er 2015 et år, der byder på spændende nyheder og aktiviteter, men også ændrede rammevilkår på en række områder. Det er bl.a. det styrkede samarbejde i Business Region Aarhus, Væksthus Midtjyllands nye programmer, og revidering af erhvervspolitikken i Favrskov Kommune. Business Region Aarhus I slutningen af 2014 blev der meldt ud af de 11 kommuner i Business Region Aarhus, at samarbejdet styrkes markant, både økonomisk og organisatorisk, med bl.a.: • Fælles overvejelser vedr. infrastruktur (fx udvidelse af E45 til seks spor) • Tættere samarbejde med erhvervsliv, uddannelser og interesseorganisationer • Markedsføring og internationalisering af Business Region Aarhus Denne styrkelse medfører dog, at midler føres fra erhvervsrådet til Business Region Aarhus. Vi forventer, at der kommer målrettede aktiviteter, som erhvervslivet i Favrskov får direkte glæde af – hvilket erhvervsrådet naturligvis deltager i! Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland er vores regionale partner, som siden etableringen i 2007 har haft en række flittigt benyttede tilbud til vores lokale virksomheder og iværksættere. 2015 bliver et brydningsår, hvor de ”gamle” 4-årige programmer

ophører, inden der kan tegnes rammer for et nyt 4-årigt program i 2016. I mellemtiden kommer der en række korte programmer, som bl.a. er de såkaldt ”VækstCamps” for virksomheder. En sådan camp blev succesfuldt afprøvet i Favrskov i slutningen af 2014. Favrskov Kommunes reviderede erhvervspolitik Favrskov Kommune skal have revideret den lokale erhvervspolitik, og processen involverer i høj grad det lokale erhvervsliv. Vi ser frem til at kunne bidrage og er overbeviste om, at resultatet vil give nye spændende ydelser til erhvervslivet. Her i 2015 er der allerede formuleret en række klare forventninger til samarbejdet, med fokus på vækst, globalisering og arbejdspladser. Nye aktiviteter Allerede nu ser vi en række samarbejder, som vi forventer at være med til at udbrede i det lokale erhvervsliv. Det er bl.a. et samarbejde om social-økonomiske virksomheder, om kompetenceudvikling, og en analyse af ”klyngelandskabet” samt identificering af lokale deltagere hertil. Vi tre medarbejdere på Erhvervsrådet ser frem til at servicere det brede erhvervsliv og vores medlemmer med både velkendte og nye tiltag i 2015!

Erhvervschef, Dan Skovgaard Foto: Søren Nellemann/facefoto.dk

God vækst!

Email: vagnskovby@gmail.com

5


LEDELSESUDVIKLING VIA BESTYRELSER Ved at benytte en professionel bestyrelse i små og mellemstore ejerledede virksomheder opnår man typisk en større vækst. Ved at indsætte eller opkvalificere bestyrelsen i en virksomhed vil man kunne udvikle ledelseskompetencerne, og dermed skabe bedre forudsætninger for vækst og konkurrencedygtighed. Favrskov Erhvervsråd er tovholder på et netværk af kompetente og professionelle bestyrelseskandidater. Netværket tilbyder ejerledede virksomheder et gratis og uforpligtende forløb af max. et års varighed, der giver mulighed for at afprøve en professionel bestyrelse i en periode. Elementerne i forløbet er følgende:

BESTYRELSESPROJEKT

1. Screeningsmøde med Favrskov Erhvervsråd og en repræsentant for bestyrelsesnetværket 2. Matchning mellem virksomheden og udvalgte af bestyrelsesnetværkets medlemmer 3. Indsættelse af to bestyrelseskandidater i virksomhedens bestyrelse 4. Evaluering af forløbet

Vi er interesseret i at styrke vores kompetencer som ledere, og i den henseende er det vores forventning at en bestyrelse kan være med til at udvikle os og give nye og andre perspektiver på denne rolle, som er ny for os begge. Citat: Jon Ahrensbach, Skafferiet

Tjen mere med LMO Rådgivning og service hele vejen rundt om din virksomhed

LMORAADGIVNING.DK Tlf: 7015 4000 Søften, Hinnerup, Viborg, Horsens, Silkeborg

Din komplette udlejningspartner

Computerservice og reperation - til privat og erhverv! Østergade 2 8370 Hadsten Tlf. 61 30 38 66 kontakt@hadstencomputer.dk www.hadstencomputer.dk 6

Pitzner gør din virksomhed effektiv og sparer dig penge med vores skræddersyede løsninger og services inden for udlejning af arbejdsplatforme, hejs, anlægsmateriel, lifte, stillads, letvogne, moduler og pavilloner. Telefon 70 12 13 15 | www.pitzner.dk


ELEKTRONISKE PRODUKTBLADE

NEM ADGANG TIL MERE VIDEN Elektroniske produktblade – en nem adgang til at læse mere om erhvervsrådets værktøjer og aktuelle tilbud. Ønsker du at vide mere om vores mange tilbud, kan du selv gå ind og søge information i vores samling af elektroniske produktblade. Disse er alle samlet i et enkelt link, som du f.eks. kan gå ind på via din tablet eller smartphone ved brug af nedenstående QR-kode. Du kan printe produktbladene ved at downloade filen til din computer. Tryk på ‘share’ og derefter ‘download’. Er du mere til at gå ind via vores hjemmeside skal du fra forsiden vælge det øverste menupunkt i højre side ”Gratis erhvervsservice”. Så finder du, igen i øverste højre side, en ”Læs mere” funktion der bringer dig til vores elektroniske produktblade. God læselyst!

Der hvor du er – i medvind og modvind Vores mål er at være med til at skabe stærke virksomheder – for det bliver vi selv stærke af. Samtidig har vi forståelse for, at markederne svinger, og vi er med både i solskin og regnvejr. Vi lægger stor vægt på at levere både kompetent og personlig rådgivning. Hos os er du og din virksomhed derfor ikke bare et nummer i rækken. Det kan du nemmest opleve ved at booke et møde med os. Hadsten afdeling | tlf. 86 98 28 11 Hammel afdeling | tlf. 70 22 84 50 Hinnerup afdeling | tlf. 70 26 83 82

7


MEDLEMMER AF FAVRSKOV ERHVERVSRÅD Bank og finans

Sano A/S West-Maskinland - P. Weiling & Co. Aps. Wiik Pharma X-DUST Østjysk Vinforsyning A/S

Danske Bank, Århus Afdeling Jyske Bank A/S Hammel Middelfart Sparekasse Nordea - Hammel Nykredit A/S Sparekassen Kronjylland - Hadsten vestjyskBANK

Hotel, Restauration AB Catering Århus Bamsebo Camping Bidstrup Gods Inside & Upstairs Lynet Selskabs- og Kursuscenter Min Kok.dk Montra Hotel Sabro Kro Nilles Kro Pøt Mølle Skafferiet

Forsyning, energi og vand Hadsten Varmeværk Solar Venti A/S Søren Pedersen Brøndboring Thorsø Biogas

Detailhandel Baalteknik Den Fri Købmand Faldølsexperten/Voldby Købmandsgård Favrskov Køkkencenter Guld og Grønne Skove Hinnerup Guld Sølv og Ure Hinnerup Hvidevarer & Belysning A/S & Lampeshop.dk Hviids Planteskole Jean ApS Loebeshop.dk Mester Jacob Profil Optik Hinnerup Slagter Lund Gårdbutik Slagtermester Knud Schou Nielsen Sprog & Leg XL-BYG Gadeberg A/S XL-Byg og Mal

Håndværk Byens Oliefyr & VVS Service, Hadsten A/S El:Con Hadsten A/S Enkon A/S Favrskov El-Service A/S/Hammel Elforsyning Foldby VVS og Smedeforretning H.P. El-Service A/S Hammel Hinnerup VVS Aps HNJ Entreprenør Aps JE-NI el-installation ApS Jydsk Tagteknik A/S Kontec Ventilation A/S KV Varmeservice Aps Landsby Tømreren Langå Laurbjerg Elteknik Magnus Frisch Hammel A/S Malerfirma Høj Sørensen Michael Gertsens Murerfirma ApS MJT Container ApS Murerfirmaet Kiil og Nielsen A/S Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen Olaf Bahn Isolering A/S Phønix Tag, Århus A/S Re-L ApS S.K. Underboring ApS SR kloakering ApS Thorsen Køleservice Tømrerclausen Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S Tømrermester Klitte og Jensen ApS Tømrermester Vagn Skovby Urtehaver VVS-installatør Flemming Sørensen A/S Århus & Omegns Tagpapdækning A/S

AabergKruse Design By THORVIG Design C Degner’s Design & Development Design´R´us

Handelsvirksomhed (ikke detail)

ros e

Bisp

vo

ega d

e

ld

en

A-Control Aps Carlo Gavazzi Handel A/S Con A´more Vin Dan Stone ApS Furnipart Fysio-Shop.dk Guldkyllingen Hagro Aps Leone ApS/Centellino ApS Linn-Industries ApS Lyngfeldt A/S Muncholm A/S

sto

st

re t o rv

ge

t

doM

Domk

kirk

irken

nsga

epl a

de

Me jl gade

Design

ds e n

Bispetorvet

Aksel Benzin Andersen Furniture Antex Plast A/S/Geniro Borum Industri A/S Bridgestone Danmark A/S Cube Design A/S Danvægt A/S Ditlev’s Svejseteknik ApS EC Power Erik Skånning Industriel Design Expedit Flexitechs ApS Frost Design A/S Global Stole A/S Hadsten Maskinfabrik A/S Hakon Lyngaae Maskinfabrik A/S Hammel Furniture A/S Hammel Plast Hinnerup Maskinværksted A/S Honeycomb Cellpack A/S Johs. Møllers Maskiner / Stemas K.R. Hospitalsudstyr A/S Lasal Lekea Dan Trim ApS Lyngsøe A/S Marimatech A/S MC Emballage A/S Nordisk Wavin PC Stål ApS Pitzner Materiel A/S Randers + Radius T. og J.G.Toftegaard Jensen ApS Tart Maskinværksted Ulla Gaarsdal VOKA Industri

IT-virksomhed

3KINGS ADC Solutions Dansk Computer Center A/S dukaPC ApS Englyst Webdesign fiberLAN A/S Aarhus Flextech Consult Futura Data A/S Hadsten Computer Holm IT.dk Infogeist ApS Innovisio ApS IT-HENCKEL.DK ApS it-konsulentfirma perkejser aps. Nielco IT/Onlinesynlighed.dk Partex Data PC Data Consult A/S SkySolution

eFFektive BeslUtninger - tæt på dig og din virksomhed Aarhus Erhverv · Rosensgade 18-20 · 8000 Aarhus C 88 20 85 00 · midspar.dk/erhverv

360° FIRMAPENSION forebyggelse sundhedsforsikring pensionsordning personlig service

8

Industri


Reklame, Marketing, PR Bækhøj Grafik Bahnhof reklame og Webbureau Baltzers Bureau BB Studio easy2find facefoto.dk Favrskov Avisen Fotograf Jette Schulz Hadsten-PingvinNyt LB Skilte Lokalaviserne Østjylland A/S Marketingfokus MiniMarketing Sander Design Vitten Grafisk A/S

Rådgivning, Konsulent 2begreat Abilon Search & Management ApS Addfocus Advokatanpartsselskab Niels Søndergaard Ret&Råd Hinnerup Advokatfirmaet Elholm Herrig Krabbe Advokatfirmaet Ole Steen Christensen AKTIV HR ApS Ankerhus Gruppen A/S Arbejdsmiljøcentret ARKITEKT MIKKELSEN ApS Arkplan ApS B. Witthøft A/S Bech Andersen Consulting Boelplan A/S Business Partneren Cadabra Consulting ApS Callesen & Co, Rådgivning og Udvikling CES ApS Change Direction Colea Consult Dansk Revision Effect Elgaard-Mancom Executive IN-Placement v. Iben Jungersen Favrskov Advokaterne FlexChef Gameplay Consult Geopartner Landinspektørgården a/s Gitte Aaberg - personalejura GRAFOR Haxcel - Virksomhedsrådgivning Holler Bødtker Holdning ApS Homatic Engineering A/S HR Solutions A/S

Ipart APS Jysk Administration Kudsk Management ApS Kvist & Jensen Lanther Administration Lars Lindgaard - Rådgivende Ingeniørfirma ApS Lars Thomsen Organisationsudvikling Let it Grow Lisbeth C - Innovation og læring LMO Lohff Management LoMoVision/Rugestedet LSP Livsstil og Sundhedsplanlægning Lundorf Thusgaard Advokatfirma Making Mekanisk Support Metrotech Engineering MiCap A/S Movemus MultiConsulting/Byggesagkyndig.nu Munk & Iversen Statsautoriserede revisorer A/S Next Step NODO Arkitekter Nørgaard Coaching NovoPack OfficeBoost PE3A BusinessAntropologi People & Nature Producteers RD-Arkitekt Redmark rethinkit Revision Hammel Revisorhuset Hinnerup Risskov Revision SalesBoost SDinnovation SolvePartner ApS Storm Energi Storymind TBSupport Tegnestuen v. Gert Madsen, Arkitekt M.A.A. Testmanden Trivselszonen Tropa Vesterskov Bogføring WordPilots

Serviceerhverv AROS VAGT Attention Erhvervsrengøring ApS Blue Water Shipping A/S Box Budget Byens Massør Class Company

DANA Danbolig Hadsten/Pank & Risgaard Dansk Firma Pension De Grønne Busser I/S Dekomarie Enandenstart Favrskov Bilpleje Favrskov Erhvervscenter Favrskov Forsyning A/S Flex Let ApS Forlaget Moelle Frode Laursen A/S Hammel Golf klub Hotel & Restaurant Fru Larsen Højbo Kropsterapi Intercargo Scandinavia A/S jegruller.dk Kiopraktisk Klinik Limpopo Travel Lyntasten Mobil-Velvære MyreExpressen NemtOgLet Pensionsselskabet TA Agro/Terp og Anbæk Maskinstation Tandklinikken Aagade T.E. Service Dørautomatik ApS TIKIØB Event aps Tinas Tips og Tricks Workstep Zoneterapeut Charlotte Sambuc

Andet Den jydske Haandværkerskole Erhvervsakademi Dania Favrskov Gymnasium Favrskov Kommune Frank Iversen Holding ApS Kim Petersen Holding ApS Landboforeningen Kronjylland Landinspektørfirmaet LE34 A/S Retroworld Erik Engholm Poulsen/Organic Fuel Technology A/S Knud Jepsen a/s Løjstrup Dambrug Hammel Idrætscenter

Hovedentrepriser I Om- og tilbygning I Renovering Vinduer og døre I Tag I Køkkener I Gulve / KlitteogJensen

Når du bruger en Energiproff får du: • Bedre indeklima • Reduceret varme- og elforbrug • Garantiordning • Faguddannede håndværkere i energirenovering • Forbedret energimærkning • Overblik over finansiering • Gratis rådgivning

MiniMarketing BRANDING PÅ TRYK OG WEB

DIN EKSTERNE MARKETINGAFDELING

Vi arbejder for DIN optimale løsning -Hverken mere eller mindre

www.energiprof.dk www.favrskoverhverv.dk

Østergade 4, Hadsten

Vi dækker hele Østjylland

minimarketing.dk

40 63 22 13 info@minimarketing.dk

9


FAVRSKOV ERHVERVSRÅDS NETVÆRK ER MØDESTEDER FOR VIDENDELING, IDÉUDVIKLING OG VÆKST! Favrskov Erhvervsråd ser det som en af vores fornemste opgaver at hjælpe virksomheder til at skabe netværk og nye kontakter, og udnytte værdifulde og vækstskabende muligheder ved at videndele og samarbejde med andre virksomheder.

FBN Advisory Network Favrskov

Bestyrelsesnetværket

Favrskov Netværket

Energiprofferne Favrskov

Mødestedet for professionelle rådgivere.

Vi driver bl.a. “Favrskov Netværket”, som er et netværk for alle interesserede erhvervsdrivende og ledere fra alle brancher; et iværksætternetværk for alle kommunens iværksættere, samt et kvindenetværk for kvindelige erhvervsdrivende, der ser specielle muligheder i at udvikle sig i samspil med andre kvindelige ledere. Derudover tilbyder vi helt konkret at organisere og facilitere netværk på opfordring fra medlemmerne. Det har mundet ud i flere specifikke netværk bl.a. et netværk for bestyrelseskandidater, professionelle rådgivere og et netværk for alle i håndværks- og rådgiverbranchen, der interesserer sig for energirigtigt byggeri. Du kan altid spørge om muligheder for at netværke i netop din branche.

Favrskov BestyrelsesNetværk

Mødestedet for erhvervsledere i alle brancher.

Mødestedet for mentorer og bestyrelseskandidater til erhvervslivet i Favrskov.

Mødestedet for håndværkere, leverandører og rådgivere inden for energirigtige løsninger.

Kvindenetværk FAVRSKOV Kvindenetværket Favrskov Mødestedet for kvindelige iværksættere og selvstændige i Favrskov.

Iværksætter Netværket

Mødestedet for iværksættere og nystartede virksomheder.

Min Kok Eventkokke og Professionel catering Skal du holde et større event, firmafest eller måske en temafest? Så er Min Kok cateringfirmaet for dig! Vi har masser af erfaring med større og mindre selskaber og hos Min Kok, vælger du selv menuen, kokken kommer altid med, så du er sikret kvalitet hele aften!

Se mere på minkok.dk Eller kontakt os direkte på telefon: +45 22 26 10 56 10


M A NGLER DU ET LEJ EM ÅL H VOR DU H A R P L A D S T I L

VÆKST? GP Ejendomme har fire boblende kontorfællesskaber

Hadsten

Her skabes virksomheder til vækst GP Ejendomme udlejer ideelle kontorer og erhvervslokaler til virksomheder der ønsker vækst. Med ca. 50 erhvervslejemål i Hadsten og en baggrund som iværksætterchef gennem mange år, er det ikke nogen tilfældighed at virksomheder i Hadsten vækster. Hadsten er et godt sted at bo: • Har gode trafikforbindelser • Tættere på Aarhus end du tror • Favrskov kommunes største by • I Hadsten går uddannelse og erhverv op i en højere enhed

www.classcompany.dk

Mødested: Sløjfen - Hadsten Hver 1. tirsdag i mdr. kl. 8-10 www.OJBN.dk Et erhvervsnetværk der giver mere: salg, vækst, idéudvikling og viden.

“Jeg finder det miljø der passer bedst til dig og din virksomhed”

Tlf: 86 98 15 03 - 40 96 15 03

11


de perfekte rammer – om fester og møder afhold jeres næste arrangement i hyggelige omgivelser på Montra Hotel sabro kro Køkkenet tilbyder spændende menuer, kreeret af vores dygtige kokke og altid tilberedt af sæsonens friske råvarer. I kan feste, så længe I har lyst og samtidig overnatte i flotte værelser til en god pris.

Helaftensarrangement fra

755,-

3-retters menu fra

335,-

................

pr. person

pr. person

spar

Hold dit næste møde hos os

Montra

Meeting

Vi har 15 mødelokaler, 16 kvikke servicemedarbejdere på spring, 10 knivskarpe kokke og 6 årvågne receptionister. Kort sagt alt det, der får det hele til at klappe, også deltagerne. Læs mere om vores mødekoncept Montra Meeting på sabrokro.dk

% 10 på møder og kurser afholdt lør./søndage

Member of:

sabrokro.dk · Tlf. 8694 8922 · ViborgVej 780 · 8471 Sabro

Profile for Favrskov Erhvervsråd

Årsskrift 2015, Favrskov Erhvervsråd  

Årsskrift 2015, Favrskov Erhvervsråd  

Advertisement