Page 1

HENRIETTE NILSEN

ILLUSTRASJON & GRAFISK DESIGN

TELEFON 98880177

E-POST post@henriettenilsen .no

HJEMMESIDE www.henriettenilsen.no


tD rr at

Ba M

I US

KK

IN

ST

IT

U

ST

TT

IF

ue TE

T

19

27

0 2 9

r

e er

nt

e es

S I R PA

pr

1

Å NP

B

T RAT AR

E DU

MU

SIK

S KIN

TITU

D LAN

TT N

KSE

ERI

HO T: T A JES ) G RET K lav ABA RET GC y NS : O A t A B s ol ERVERING O R A e J F C j G N: va SERT, LETT S E ret N ALE t: E CAF aba jes KLUDERER KO TIV SK C G S N E t F (IN RA e 0 e 0 F r R f 3 a KR O ca RIS TTP RT Cab MF sk ILLE NSE an RA e - S GATE 2 B O r f G F K a EN c 0 SAG t PRO DER nsk 18.3 ser I LY KL Fra KINSTITUTT on K O L I SIK t MU .30 APR KIN UE ser E 15. l 18 on Å BARRATT D L k K G il IM NP 0 SDA SALE apr 18.3 MER TIR ÅG P 16. kl ELDER I KAM g l K i V EK pr sda ALL SIK On 7. a MU g 1 a E d rs END To

E AFT

LEV ED ) M nard 0 ymond Breartt Dues 0 ILM . F 9 1 ar Ra K kl S (regi: ført av B NS pril D’ÉCHaECbaud frem a FRA . 00 UR iR 18 JOUE v Henr ag LE ka red ing av lmusik zilvay

lev19. nard) merdkester. g r e io o n B

.00 ymond s Symfo visn origina Peter S frem .: e l 13S (regi: BRaarratt Due Film levend ter. dir k s C E il av med niorke fo apr D’ÉCH emført år. Sym ske Fran flere 19. JOUEURRabaud fr nom og Den g i gjen eid français 1920 da g av LEav Henr l ris marb t sa culture ! – Pa d o k le Fre emvisninlm g e r et , Centr Scanda usik o ke fo n fr a idek slo kin stivale Film origin ilvay r Ve fe ,O onso i Oslo e med 50,e z dsp KR 1 ove yskolen rbindels end Peter S h R n E si ø G i fo nsth kke å ta k til Ku marbeid E DA dir.: sker GG sa tak

F

RIS

ETTP

BiLL

BE

n ue ø en stor nnende e att D Barr tter ogsåfor et sp Vi re assade b Am

n

sse

e HYL mm Tho n nto

S MA


Portfolio Henriette Nilsen  

Work of norwegian illustrator Henriette Nilsen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you