Fattigvæsenets Hovedregistrant 1881-1887 A-K

Page 1


'l' rykt som Manuskript.

Hoffansberg & Trap"• Etabl. -

Kbhvn.


Aaberg·, A. 4-aberg, Andreas P edersen . . Aberg, Anna Christina . . . . 4-aberg, Arfrid Mortensen. . . Aberg, Johan Magnus Vilhelm Aaberg, Johannes. . . . . Niels . . . . . . . , P eder Pedersen. Aberg, Petronella . . . . Aabo, Ane Mette Cathrine Marie Niels P eter. ÅdelL Frantz .. Aagaard . . . . . . Anne . . August. J ens Marinus Madsen J ohan Theodor . . P eter Bertram . . . . Christensen . . Aagerup, Caract. J acob. MagdaL Carl V alentin . . . . Lars J ør gensen . . . . Aagesen, Ane Kirstine Frederk. Elna . . . . . . . . . Johanne Frederikke P eter Engelbrecht . Vilhelm .. Sophie H enriette. . Thorvald Lauritz .. Vilhelmine P etrea . 4-agreen, Christina . . . . . 4-J1lgren, August . . . . . . Akerberg, Jøns Peter . . . 4-akerberg, P eter Christian Akerlund , Bengt Nilsson . 4-akerlund, Frederik Hjalmar. Akerlund , Johannes . . . . . Josefina Christina Nils Olaf .. Oluf Carl .. . . P ål P ersson .. Akersen, Aurelia Eleonore .

B. 2 t s 6/ s5 . Indb.Sj.A. 259/ 85 · Indb.Sj.A. 61 6/ 85 • Indb. Sj. A. 78 7/ 84 • Indb. Sj. A. 284/ 81 . Idb. Kh. A. 38/ 82 • B 6 m /s1· Indb.Sj.A. 19 3/ 85 • B2 141/s2· Udb. Sj. A . 97/ 8 1 • A 16 3 73/ 82• Udb. Sj . A. 7%3 • 26 55 7 /~ 7 • / 1 07, Haderslev, Indb. Sj. C. 43 5/ 59, Landlyst, Udb. Sj. A. / 83 • 11 2/z 65, Vilslev S., Udb. Sj. A. 117/ 86 • 23/ 31 , Kbhvn., A 16 173/ 8 1 • 8 19 / 12 43, Kbhvn., Idb. Kh.A. 10 n/sz· 15 94 / 82 . / 1 38, Stenderup, Idb. Kh. A. 163 25 B6 / 81 • / 6 09, Kbhvn., A 13 5 7/8:!· 14 / 10 42, Kbhvn. , Indb. Sj. A. 394/ 8 1 • 20 Indb. Sj . A. 13/ 8 1 • / 3 38, Lyngby, 25/ 39, Sverig, Indb.Sj.A. m/87 • 10 30 A 14 1 6 6/8 "~ . / !l 19 , Kbh vn., 26 14 3 / 8 55, H elsingør, A 25 / s3 · 28 / 11 46, Kbhvn., Indb.Sj.A. 244/ 81 • 5/ 16, Kbhvn. , I Intr. 698/ R2 • 7 24 / 3 61, Kbhvn. , Idb.Kh.A. 217/ 8 2 • 29 / 6 68, Aarhus, Udb. Sj . A. 84/ 86 • 0/ 27, Sver ig, Idb. Kh. A. 38/ 81 • 1 12 /;, 50, Skarab. L ., Husvs. 8 1/ 85 . 22/ n 36, Sverig, Indb.Sj .A. 133/ 85 • 44 Aar, Kbhvn. , B 4 14/ 83 • 12 / 1 11 , Sverig, Indb.Sj.A. 356/ 8 1 • 4 / n 66 , Kbl1vn., A l 33 ·1/ 8 "" . 13/1 56 , sven.g. J J 104 8/ 8 ,1 • 2 1/ 51 , Lund, Indb. Sj. A . 11/ 8 6 • 5 22 Indb.Sj.A. m/83 . / 7 55, Lund, 13/ 179/ 85 . 12 64, Stiftelsen, A l 34 27 Skomagersv., / 12 35, N etv h. Frs., Husvs. / 81 • 19 Offenl. Fruent., / 10 61, Kbhvn., Indb. Sj . A. 71/ 86 • Kolportør, Ugift, Skom ager, Handskemager, Sømand, Skomagersv., Ugift, Ugift, Ugift, Snedkers v., P lb. Snedker, Enke, Uhrmager, Handelsbetjent, Arbmd., Fyrbøder, Snedkersv. Enke, Sad elm agers v., Stolemagersv ., Ugift, Ugift, Enke, Arbmd., Malers v. , Ugift, Brolæggers v., Ugift, Enke, Skomagersv., Skomagersv., Skomagersv. , Tømrers v. , Bagerlærling, Gj ørtler, Ugift, Handsk emgsv. ,

17/

46, F æbjerg, 61 , Malmø, % 54, Sverig, 28/ u 43, Malmø, 18 Aar, Sverig, B/n 55, Sverig, 7 1 / 4 46, F æbjerg, 27 / 8 55, Sking r ød, 15 / 64 Tøstrup 8 ' Grenaa, ' 14 / 1 81, Kbhvn. , 4 25 /,1 3


o

Akesdotter, Å.

4:

Åkesdotter. Akesdotter, Ann a . . . . (Frøberg): Botilla . . . . . . Elna (Aagcsen) .

Ugift, U gift, Ugift, Ugift, Ugift, Frantz Oscar Barbersv., Johanna. Ugift, Ugift, Johannes Gartn er, Jons .. . Arbmd., Mathilda . Ugift, Nils . . . Arbmd ., Snedkersv .. Niels .. . U gift, . P etronella . Sjostrom , Lars, se S jostrom. Svend . Arhmd. ,

Åkesson. 21 / 4:3 Sverig l ' . ' :•; 12 4:8 ' Sveri 0' o· 5fs 31 , Sveri g, 2 j/ 1 0 39, Sverig, % 41 , Sverig, 11 / !l 62 ' Sveri b' a 1 % 51, Sverig, "/ G3 Sverig ' ' 13 7 / 7 49, F arstorp, I G/~ 28, Ham·vad, 1 / 12 57, Hase by, 17 / 12 31, Ønneslof, 10 /~ 45, Sveri g, 20 / - 57 Sverig· J

1

'

Inclb.Sj .A. 13 '1/ 85 . Indb. Sj . A. 17/ 85 • Alm. 264:1. Indb. Sj. A . 552/ 87 . Indb.Sj.A. 432/ 87 • Indb. Sj. A. b %4 • Indb. S j. A. m / 87 • I n db · SJ.. A · 5n/ 8 6 · B 3 1043/ Hil · Indb.Sj .A. 5~ 4 /H ,··

B5

"%1 .

A 31 57.// 86 · Idb.Kh.A. 1 7 3/~ 2 . Indb.Sj .A . 1'13/ 8 .1 •

'

3/s 36, V.

K an·by , J . J.

nt/87 .

30/ 49. Kbl Aakj ær, Carl Fritz . Fabrikant, I nclb . s·J. A . 663/ ~ 3 • n "' ' 1vn., F erdin and. Arbmd. , tf~ 4:8, Kbhvn. , B 2. A . %t · Jørgen Peter ttj8 39, Kbhvn. , Idb . Kh. A. 55/ 8 1 • SnedkE:rsv ., 2 fl / ll 62, Stiftelsen, Idb .Kh.A. m/ • Laura Alexandra . Ugift, 82 2 fl/ 66, Kbhv n., Laurentiu s Max imiL Lithograf, Indb .Sj.A. m/~ 4 • 1 17/. 61, Aalborg, Søren .. .. .. . Cigarmager , Udb. Kh. A . 4 "1/ 8 1 • 1 Aalberg, Axel Aurelius . . . . Kontori st, tHj 7 61 , Khhvn. , Iclb. Kh. A. 4 2fB 2 • 4/ 49, Clll'istiania, Iclb. K h. A. a 2/~ • Aamodt, Th orvald Anthon .. Malersvend , 1 4 2 Aarenstrup, Carl Emil. . . . . T ømrersvend , / 10 51 , A arhus, A 25 2•10/ 84 . 27 Aarestrup, Christian F erdinand / 1 4:4:, Aarhu ·, B 3 n 2/s1 · Aaris, Alfr. H enr. P eter Alex . H andelslærl. , I U/ 1 63, Kbhvn. , A 2 a!1fsx · 27 Aarkrogh, H ans Chr. Mariu s . Karet h mager , /. 1 49, Ebeltoft, Udb. Sj.-A. 1%1 • Aarkrog, N iels Mourit. . ~/ 1 2 4!), Ebeltoft, Indb.Sj .AYH/, 5 • Skomager , 2 Aaron , Carl Ferdinand . . . /u 64, Kbhvn., B l A 2 5/,n . 2 Aarons, Carl Ferdinand . . . Arbwd .. Stiftsp r.IA u/8 ~ . / 11 M , Kbhvn. . 7 Aarrenstrup, Chr. F erdinand Malersv ., t 1 1 4±, Aarhus, B 3 10 71 / 8 0 . 11 Aarstrøm, Karen Mari e Enke, / 5 31, 8cerup, Indb.Sj . A. 14/ 8 1 • F P tn% 1' Aarup, Poul Christian. . . . Grovsmedes v., :'/ 10 23, Kbhvn , Sara . . . . . . . . . . Enke, n;,. 30, Grønholt, Indb. Sj. A . 8 14/ 8 H· Aas, Joh an Olaves Martin sen, se Man in sen. Aas, P eter Larsen . . . . . . . Skrædd ersv ., n;~, 33. Chri stiania, Idh. Kh . A. 6 %1 • Aaster, W alfred J ønsson, se Jon sson. Sømand, A strom , Otto . . . . . . . 25 A a.r, Sverig, Udb. Sj. A . 1 0 1/~1 · 7 11 Abben, Vilhelm Frederik Snedkersv., / 1 59, H ørsholm , Udb. Sj . A . %1;. t:'/ 1 l}6, Kb hvn., Abel, Alexandra J ensin e U gift. Indb.Sj .A . 2ll/ 8 -l · u · A . t:•.;j s; · Blanca Francisca U gift, Lt/ 10 59, Khhvn. , I n cll:l.oJ. o5 ' A ·<lhoro· Emma . . . . . . Ugift, Udb. Sj. A . 20/~n · 7 b' 7 J ens . . . . . . . / 1 30, Khhvn ., Bybud, B u,) •;.tn/.~[ · 2 ·1/ 55, Sk<<fter up, A 46 3 1/~7 · Ahendt, .Johanne Mari e Enk e, 2 1 . W ensel . . . . Malersv., / 1 26, Kbhvn ., Indb. Sj.A. m;~H · 27 j,; 58, N ørretr., B l .>38/~Hi · Abildgaard , An ne Mart. Nilsseu Ugift, 4 M. Flort.. . . . . Frask. , A 15 1 22/.~ t· / 11 41. Kbhvn. , 2 Marcus Julius . . Gartn er, / 2 36, Flenshor~, B 4: •o; " .~ [· Nicolai Abraham 'rypograf, u/12 33, Khhvn. , Ind h. Sj. A . H."J I/ x 1 • J J t :Hs/Hh'. Niels SørenRen. Bagermester, ';/· 48 Nibe' 6/ll 31 ', Sverig, Aboni g, Freder ik . . . . .. . B l A l H%t·

n;

t

.')

Abrah am ~ .

Abt•n.hamsdatter.

Abraham s, Anclers . B m ili e .

Arbmd ., Ugift, Ugift,

Abrn.hamsen.

Abrahamson.

% 27, L. Lyngby, A % 61 , Sverig, 26 /~ 64, Sverig,

2 2 %1 . Indb.Sj .A . m / 81; . Indb. S j. A. 72/ 87 •


5

Abrahamsen, E. 10 /1

Enke, U gift, Arbmd. , Enke, Maskinarb. , Arbmd. , Proppeskærer,

A chen, H einri ch Rasmus Svend SofusH em.Mich. A chilles, Aug11st H einrich. . . Ad amsen, A dolf .. . .. . . . Carolin e Vilh elmine Chri stian . . . . . F erdinand Juliu s . J ons P eter . . . . J ens Severin . . . L oui se Fri ederica . Ni els . . . . .. . . Adler, Ann a Froderikko F a bi an Frederik Martin F ab ian Niels Adolf . . . . . . . Admiralli o, Ca rl Frederik .. . Mari a An to . Carol. A dolph: Gu stav P eter G uldbe rg At1olpse n, An e Kirstin e . . . . Ad olfsen, Ca rl J ohrtn . · . . . . Christi ne Mari e . . . OlgaFlor ent. (Peters.) Adri a n, Alfred V ald emar . . . Ann o Kirstin e Frede rik Vilh . Oscar. Johan Ni colaj . . . . . Vi ggo FreJ. F ordinand Adri ansen. Carl F'erdin and .. Adri asen, Francisca Alv. Math. Acl r up, Carolin o Li sbeth. Charles 'l 'heo dor. . Adser, Andreas Chri stian . A dse rse n, Ad ser Christi an. Cathrin e Sofie . A gerskov, Carl Vilh elm . . A gosso n, An na .. . . . . . A ggt' r ~ h o rg. La u;.;t A nd reas . A hl anshorg, J ohiinn o Mari o .

G artn er, s/12 51 , Kbh\'11. , S tiftsp . I.A 82/ t R8 7 2 'ij.1 05, Slangerup, U db. S j . A. 10 1/ 87 • B arbersvend , L em, A 19 18/sH· 22 /.~ 05, C+lndsaxe, Udb. Sj. A. 2 2/., 5 • Kelln er, 7/ 25, Khhv n. , Indb. Sj.A. m/82 • Enke, 1 1 !'/1 52, KbhYn. , Idh. Kh.A. 1 ~ 0/~ 1 Arbmcl ., Kleinsmedosv. , 2''/!1 26, Kbh vn.. Iclh. Kh . A . 7Gfs 1 • T ømrer. "/ 36, Skanderup, A 16 4/ " . 2H/1011 57 , A a lborg, U db. Sj. A. t a~;',.;. Drejers vend, ~/ , 0 31. Nor to ft. Tndh.Sj.A. 8 w ., ,. Enk e. 32 Aar. S veri g. Id h . K h. A . ~ 22 l, 2 • Arbmd. , 7 / 1 64:. Slagol,.:e, 'rjonestepigo, U . Blegclh.A. 4 /~ 1 • Former , · ~!J/ 7 45, S lagelse, J J 120/ 8 1 . 40 Aar, Kbh vn. , Udb. Sj.A. IR!•j " . Sø mand , n / 12 22, Khhv n. , Jdb. Kh. A . .;n/8 1 • SmedesvelHl. !'/:, 97, R endshorg, A lm. 1G08. Enke, 12 Maskini st. Ud b. Kh.A. '1 R/.~ 1 • / 12 56, Viborg, 'rj enostep igo, ' /r. 5 1. V aaho11 st., B 7 22 fl/~ t· 11 / , 5-l-. Sveri g. Idh. Kh.A. w '"..,. A rhmd .. 1 Ugift . . ' ' / , ()(:>. Birko~ ·ød , U dh . Sj. A . 2 ' /.~ ~ · 2 ';/ 66, Khll\·n. , Indh .Sj.A. -, 07/ s l· Ug ift, 7 2 ~/ J .J lt !Jy, , . Bogbinders v .. 0 40, Khh vn .. J:,;1 !,( )H.' 17~ 111 1 1 ' 11. , I n dlJ . oQ j.' A . H ·lj s.·,. Enke. 4 A rbmcl ., /J45, Khlw n., [ndh. Sj. A. 1.; 1/st· !J/., 51 , K hh v n.. Id h. Høm oh. 2/ , 1 • U hrmage r. !J/ 1 65. Khh vn.. lndh. Sj.A. ·122 /., 1• Kommi s, !J/ 1 32. Khhvn. , Stiftsp.l f A 1%3 • 1YI nrsvend , 20/ li3, F'rclsborg .. B 7 t!J t /~ . 1 1 2 ' 1 !l (i3, Khh,·n.. U <> ift Indh. Sj .A. n11,, . <:l ' 17 Skomage rs v .. / 1 UO, Kbhvn ., Inclh. Sj. A. "'%:s · A rhrncl. , ~~ ; 2 4:7. 8eth, B 1 1" " '~:•· 2 Snedker::; v., ' / t gb, V l1 1'd 0 . A 16 '''. 1./ S I · 2 l~ nk e, '/:-, 02, Khhvn.. Indh .åj.A. 711 /~ .1 . Sadelm age rs v., 1:" 2 51. Kbh vn.. Jndh. Sj . A. 2 ·~'/" 1 • 22 Ug ift. j 2 -iS. S vori g. [dh. Kh.A. 21 2/8 ~. 12 Maskin arb .. 111 55, Kl>lt 1· n ., A 21 ' 's(" . 21 Ugift. /~ Ul , S ve rig, Idh. Kh . A . n'/, 1 •

Typograf, Ugift, Enke, Negerpige, Arbm d., Ug ift, S tenhugger,

Ahlberg. A hlhorg, Albino S iegfred . Ann a .J ønsdatter Carolin o . . . .. Her Lha Elvira S igrid Hulda Josefine Olivia

Garv ersv. , Ug ift, Ugift . U(J' ift "' ' Ugift,

50, Kbhvn. , "'4 , ITbl - /2 D \._ 1Vn. , 2 / 11 21 , Odder, 7/H04, F aaborg, 11 / Il 57 l Sveri g > 1 ~/ LO 31 > Hvidovre> tilj (,. 24 ' Sveri o· . 0' 1 ! / 1 54, Kbhvn. , 2 % 60, Holstebro, n;~ 62, Laur vig, '/v 23, Kbhvn. , S t. Croix, t! •f, 34, V aabenst. , ? S ver·i g, "/·,_) 45 ' Sveri b' o·

Idb.Kh.A. 2 14 / 82 • Indb. Kh.A. 28/ 82 • B 2 17%:, ·

Abrah amsen, Ellen K athrine Julian e Sofi e J ørgen . . . . Mette Mari e . Mogens . . . N iels Frederik P eter . . . . . . P eter Vilh elm. P eter Villi aum P etrea Marie An t. Rotie Marie S usann e Søren 4 Mari e . P eter .

97

B 3

7(i2/

S7 ·

Indb.Sj. A. ·' ! 1 1 /~ 7 • /s5 · I n db . SJ.. A . HH I n db . SJ.. A . 7 3~/ · s1 •

B 2 A

·'%t·

Udb.Kh.A. H ·'/82 . Id b Kb. A. 1 6 7/~ 2 • Indb.Sj.A. 1% /s 6 · A 26 18/ s6 · Indb. Sj.A. 172/ H · A 46 34/ s7· I n db .. S ]·. A . ·13"/s o;·

Alberg. C-l 0tehorg, lnclh.åj .A . 2 1f'/s1• 22 / R.J· / 7 57, li'l en!lnin ge. B 6 1 " /.-, 54, Trelleborg, lclh. Kh. A. 1 71 /~ 1 •. 1 " 1' t·'j -' n.g. l-11 dl 1.-:>J. e-o· A - 11 61 , '· ove - . "·, s:l1Hfs M , Kbhvn., lndb.Sj .A . m/~ ·\ • ~/:,5 9 ,

10


Ahlefeldt, C.

6

Ahlefeldt, Christian Ludvig . Ahlen, Carl Oscar . . . . .

V ærtsh ush. Cigarsorterer,

24

/8

12 / 10

47, Kbhvn. , 61, Kbhvn. ,

Udb. K h.A.'13/ 82 • Indb. SJ. A. w/82 •

Ahlgreen. Algreen. Ahlgreen, Amalie Josef. Math. Ane Margrethe . Anna Franziska . Mans P eter . . Sten Steensen .

Scortum (Ugift), Enke, Ugift, Proppeskj ærer, Skomagersv.,

3/ 12 31 / 12 21 /1 9/ 12 11/ 2

Ahlqvist, And ers . . . . . Ahlquist, Inger Christine . Ahlqvist eller Almqvist, Johan Ahlquist, Johanna Lovisa . . . Ahlsberg, Abraham J ohannesen Ahlstrand el. Ahlstrom, E. Sam. Ahlstrup, Elsine Ca roline . . . Ahlstrom, Carl Thorvald . . . Carolin E:: Chr. Francisca Elna . . . . . . . . . . . - el.Ahlstrand, EmilSamuel Jonas . . . . . . Thilda . . . . . . . Ahm , Lars (Jørgensen) .. . . Ahnenberg, Carl August .. .

Skomil.gersv., Ugift, Skom2.gersv., Ugift, Skom2.gersv ., Kommis, Enke, Garversv., Enke, Enke,

16/ 10 1

Sømand, Ugift, Bybud , Malers v. ,

43, Kbhvn. , 28, Fredensb., 61 , Kbhvn. , 48, Sverige, 62, Gjessing,

53, Skarhult, Indb. Sj. A. 14/ 85 • Gjg 60, Sverig, Indb.Sj.A. 154/ 83 . % 45, Sverig, Indb. Sj. A. 76/ 86 • % 54, Sverig, A l 24 0fs 1 • 29 A l 26/ 83 • / 1 37, Rørvig, 13/ 56, Kbhvn. , Indb.Sj .A . 194/ 86 • •r·;52 21 , Kbh vn., I n'db . s·J· A . "'-8732/ 83 • -' 11/ 37, Kbhvn. , Udb. Kh .A. / 81 • 7 7 4 A 16 289/ 8 1 • . / to 21 ' l )._ bh vn., H / 10 20, Sverig, Indb. S j. A. 504/ 81 • 1 '% 56, Kbhvn. , Indb.Sj . A. 194/~G · 25 Aar, ? Idb. Kh. A . 6 "/~t · t7j 1 69, Sverig, Indb. Sj.A. m/~ 6 • 193 22 / 82 • / 12 36, Skoasebølle Id b. Kh.A. 2 9fu 65, Sverig, Indb. Sj.A. w/s5 •

Ahrends. Ahrens. Ahrentz. Arendt. Arent. Arenzen. Arndt. Ahrent, Augusta Ludovika . Carl Chri stian . . . Christian . . . . . . Christian August . . Christian Theodor. . Claudiu s Jul. Theodor Georg Richard Poul Gustav H ermann . H eineri ch Vi lhelm Jens . . . . . . . . Joac him Frederik . .Johanne Lovise . Laura Carolin e P eter Poul. . . . Vilhelm . . . . . Vilhelm Carl Frederik

62, Randers, 27, L erch enf., % 26, Stift. 2 H/ 53, Kbhvn. , Fyrbøder, 2 12/ { ±5, Kbhvn. , Bogbindersv., 1/ 65, H elsingør, Fyrbøder, 1 21 Forgylder, / 3 52, B erlin, Fhv. Skibsfører, 1<1/ 10 28, Kbhvn. , Slagtersv. , '/ 5 29, H annover, Cigarmager , % 55, Hillerød, 3 1/ 11, Kbhvn. , Murm ester, 1 2 Enke, !'/3 11 , Khhvn. , 4/LL 54, Meilgaard, Ugift, 1 / 1 51, Kbhvn .. Slagtersv., 1 1 : / 1 55, H øybjerg S. rrj enestek arl, Snedker, t:'/LL 27, Grenaa, Ugift, Arbm · .,

Indb. Sj. A. 52/ 82 • Indb.Sj.-A. 148/ 81 • Indb. Sj .A . 50 1/ 8 4 . B 26 51/s2 · A 25 os/~4 ·

23

/8 9/ 1

Arentz. Udb. Sj . A. 83/ 87 • Idb.Kh. A. w/82 • Stiftsp. II. I . 25/ 8 r; . Indb. Sj.A. 25 ~/85 • Indb.Sj.A. w/84 . U db. S j. A. 10 ~/s ,l· Indb. Sj.A. 34 "/~ 3 • Indb. Sj. A. 7'1/ 87 • A 21 177/s t· B 6 11 %1 . [db. Kh . A . 27/ti l · Indb. Sj .A. 255/ 87 • Udb. Sj. A. 43/ 84 . A 21 t14/8 1 • Udb. Sj. A. 77 /$5 • Udb. Sj . A. o0fs 1 .

Ahrensberg. Ahrentzberg. Arensberg. Arntzberg. Ahrentzberg, Anna Christine . Anna Kirstine . Chri stian Vilhelm Christiane Marie Car. Julius Fred. F erd.

zn/ 61, Kbhvn., H/230, Kbhvn. , 11

Tils. A. Nr. 86, Smedesv. ,

Ahrenssen, Ahrentzen. Arentzen, August Vilhelm Emil Carl Christian . . .. Carl Johannes Thorvald Carl Vilhelm . . . Dorthea Caroline. Henrik . . . . . .

t!'/11 60, Kbhvn. ,

Ugift, Ugift,

2

0j.; 64, Kbhvn .,

18 /1

Arentzen. 10

/~

59, Kbhvn. ,

Arensen.

18, Ringsted, 39, Kbhvn. , 12 / 1 71 , Kbhvn., 1 / 3 43, Kbhvn. , tj5 32, Kbhvn ., Enke, Slagtemv., se Ahrens.

T ømrersv., Arbmcl ., Plejebarn ,

1 / 10

A 21 842/ st· A 22 111/sz· B1Al

52

/~ 1 •

Al7 54/ 8 1 . Idb. Kh.A.

100

/~~ ·

Arntzen. Idb. Kh. A. 5 "/~ 1 • I n db . SJ. A . 133/ si . A 15 to 3/ 82 · B 2 A 28/81• I 11 db •SJ.-A .123/BL· o

o


7

Arentzen, l. 1

2/s 07, Fredericia,

Arentzen, Ida Vi lhelmine . . I sak . . . . . . . . J ens Rasmu ssen . Johan Frederik . Mathea Math. Carol. P eter Arendt . . . . Peter Frederik . . . Thora Andrea H enr.

Ugift, Gj ørtler. Arbmd. , Brolægarbmd. , U gift, Blikkenslager , Arbejdsmand , Ugift,

Indb.Sj.A. 3 13/ 81; . 10, Kbhvn. , Indb. Sj . A . 12/ 85 • 3°/845, J yderup, A 16 2 7/st· 8fs 66, S tift. Stifisp. II. A. "/s 5 • Indb. Sj.A. ~ 4 8/83 • % 66, Kbh vn , 1 ~/ 7 47, Kbh vn., L Intr. 1 2 11/~ t· A 12 19G/ s 4 · 22 /~ 47, Slagelse, B 3 295/st·

Alban , Pedersen Erik . . . .

Skomagersvend ,

3

24

/7

% 21 , V ærmland , A 11 Hfg 4 •

Albech. Albeck. Albeck , Carl Chri sti an H enrik Kolportør , "/ 3 43, V arde, B 2 17/ 85 · J% 59, Barri t, Carl H einri ch Nielsen Tømrersvend , U db.Kh .A . 4 2fs 1 • 1 % 54, Kbh vn. , Constantin Emil Reim. S tyrm and , Indb. Sj . A. 1 2/~ 6 • Dagru ar Lorentzin e . . Ugift, t'~/n 60, Kbh vn., Indb. Sj . A . J"/sG· 1 J anu s B ertel Piesner . Litograf, Alm. 2548. / 9 50, Kbh vn., 2 Marcu s P iesner . Boghøker, % 18, Skand er b. , Indb. Sj. A. 1 75/ 8 1 • 2 Mariane Kirstin e . . . E nk e, A 13 5 3fs 0 • ' / 7 31 , Kbhvn. , Marius Piesner . . . . Bogbind erlærl. , 2 1/J 63, Kbhvn., I n db · SJ.. A · ··146/83 · 4 Sofus P eter Chri stian B ørstenbind er, Indb. i3j. A . 74/8 ~ . / 2 57, Kbhvn. , Alberg, se Ahlberg. 3/ 30 / A lbert, H enriette . . . . . . . . U gift, 11 59, F ødselsstift. Indb.Sj.A. 83 • 210 Albertsen, A lbertAndreas P eter H and elsagen t, 1850 el. 51 , Flensb., A 25 / 83 . 1 21 Anna Christin e . . . F orl. Kone, / 3 46, GjentofteS. A 25 3fs 3 • Johan Reich enbach, se Reichenbach. 2 Poul Andersen . Pramstikker, % 28, L æsø, Indb.Sj.A. 372/ 85 • A lbin, Alexander August . Blikkenslagersv. 1 % 49,K ønigsberg, A 23 %1 . A lexander August . Blikk en ~'<l ager, % 52, Kbh vn. , Idh.Kh.A. l G5/ 82 • 26 Johanne Caroline . . U gift, Idb. Kb. A. 3 1/st· / 11 56, Sveri g, 31 4 A l binu s, Rasmu s August . Murersvend , / 7 59,F ødselsstift. Stiftsp. L A. / 87 1 / 1 55, Nyraad, A lb inussen, Lars Chri stian Arbejdsmand, Indb. Sj.A. 508/ 65 •

A lbrechtsen,

Albrechtsdatter. Albrechtsen. And ers Valdemar Fhv. Møller, % 32, H elsinge, 1 Ane . . . . . . Ugift, % 42, H alkevad,

Ane Kirstine . . An e Mari e . . . Anna H ansine . Caroline . . . . Carl Christi an . Christi ane Freder. Carl Knud .. . . Doris Rosal. Ther. Emil V aldemar . H ans Christian . Harald Georg Fr. J ens . . . . . . -- Frederik . . . Lars J ensen . .. Lauritz F erd.Lud.Si gv. Martin A lb. Socr. Niels Peter . P eder . . . . . . . . . . . . . . Regine Caroline . V aldernar Otto . Victor Edv. Orsel. Albretsen, Carl Christian .. .

Inclb.Sj.A. 3 ~ 2/83 • I. Intr. Nr. G82 / 82 • 10 / 8 32, Frdrsborg, Indb.Sj .A. 253/ 8 2 • Ugift, 27 106 1 / 86 • Ugift, / 2 45, H alk evad , B 3 Ugift, u/ 12 54, Khhvn. , A 21 5 76/ 8 1 • 1% 48, Rosen by, Enke, B 2 2!! 8/ 87 . 1 Arbejdsmand , ~ /7 47, Holbæk, Idb.Kh.A. u G/ 82 • U gift, % 13, Holbæk, Udb. Sj . A. 5'1/ 8 v 1 Malersvend , "/s 43, Kbh vn. , I. Intr. 20 3/ 80 • 7 Ugift, J / G 24, K bhvn. , Idb. Kh. A. 61/ 8 1 • Malerlærling, "/ 2 65, H elsin ge, A 2 17/ 83 . 14 / 1 56, Kbhvn. , Tjenestekarl, A 21 2 G4/ 8 1 • 2 Fhv . U rtekræm. t / 11 29, Kbh vn., Iclb. Kh . A. l !'/ 8 1 • Arbejdsmand , 63 Aar , H elsin ge, U db. Kh. A. n/8 1 • 1 Arbejdsmand , % 57, Reerslev, Ind b. Sj.A. ·IJ% 5 . A rbejdsmand, 35 Aar, L angeland , B 18 24 / 8 2 • 11 Sømand , '/a 56, Khhvn. , Indb.Kh.A Y/~ 2 • F yrbøder, % 57, A alborg, Udb . Sj. A . 54/ 87 • Tjenestekarl, Snodstrup, U db. Kh . A . 31/ 81 . Arbejdsmand, % 42, Thorsluncle, B 6 "Ofs, . 1 % 14, Gnysbek , V ærtshush. , Ind b.Sj .A. 33 0/ 8 2 • 2 Ugift, A l m/8 1 • / 1 57, Kulep ile, 3 1/ Polerer, I. In tr. 21/ 85 • 12 61, Kbhvn., 2 H/ 2 64, Kbh vn., Malersvend, Indb.Sj.A. 4 92/ 8 7 • 20 / 1 66, Slagelse, Tjenestekarl, A 30 12/ s G· 2


8

Ålexandersson, M.

20 Alexandersson, Mathilda Chris t. Ugift, B 22 25/ 8 2 • / 5 51 , Gøteborg, Alfatter, Johan Abraham . V æversvend , tfs 20 (el.l8), Kbh. Indb.Sj.A. 2121~ 2 • 2 Alfastsen, Ni els . Arbej dsmand, / 1 36, Sønderby, A 27 98/ 8 4 • 21 Sidse .. .. Ugift, / 3 50, Selsø S. A 12 255/ 84 • Arbejd smand , 20 Aar, Sverig, Algodt, Carl . . . . . . Indb.Sj.A. 357/ 8 ,1 • Algreen, se Ahlgreen. Aller, Carl Johan . Bogbindersv. , 25/ 10 53, Kbhvn., Inclb.Sj.A. 715/ 8 .1. 2 Alles. on , Pahl .. .. . Arbejdsmand , f!/8 28, Sverig, I I 11 5 1/ 83 • tG/4 "'4 I n db . s· Alm , Anna Alfrida .. Ugift, v , sven·g, J. A . a·"1/ 84 • 23 Johanne Frederikke . Ugift, / 7 3(), V eners borg, Indb. S j . A. 20 2/ 8 1 • Almind, J ens P eter . . . . Sadelmagersv., 2 :'/2 50, Kbhvn ., Indb. Sj. A. 5 1/ 1 • 21 J ohan Carl Frederik . Smed sve nd, Indb. S j . A . 134/ 87 • / 8 67, Khhvn. , 27 Niels Nielsen . . . . . Arbejdsmand, / 1 19, Almind, I. Intr. 615/ 8 ,l. Almqvist, Johan , se Ahlqvist. · t , v·11 ·; A 21 133/ 8 2 • A ,_unqms 1 1e1m A c1o1p 1 1 . . c·•garmagersv., -. 5 55 , T nTbJ . 1vn., 15 / 7 65, Sveri g, Almstrom ,EmmaAlfride in geh. Ug ift, Indb.Sj.A. 193/ 81, . 27 Alpers, Carolin e Christine. U gift, /n07, Kbhvn., Indb. Sj. A. n/sr; · 7 / 1 38, Kbhvn ., Alrun, Harald Nielsen . Møllersvend , A 21 2 10fs 1 • Alsing, Christian Otto. Sneclkersvencl, % 41 , Hamkilde, Indb.Sj.A. 713/ 8 4 • 2 Poulin e. . . . . Enke, % 24, Chri stiansø, F P 1901/ 82 • 27 Alsted, J en sen J ens . . Arbejdsmand , / 0 44, Ørby, Udb. S j. J . nåj87 • Alstrup, Anders Frederik. BybU<l, ~ 1 / 1 43, Rand ers, Indb.Sj .A. 4 ~ 1/85 . 19 / 10 49, Kbhvn. , Carl Johan . . . . Privatlærer, I. Intr. 9 !! 0/8 ~ . Frederik F erdinanel BilleeliL & Incls. 30/ 5 30, Khh vn. , A 21 m/~ 1 • 13 Vilhelm . Kularbejd er, / 3 53, Hendsborg, Indb. Sj. A. m / so· 0 Kirsten . . . . . . . Enke, I. In tr. 936/ 87 • / 7 43, L. Solby, Lama Mart. Eli se Mar. U gift, 18 Aar, Viborg, Udb. Sj. A . 84 / 8 .1• 1 Ludvig Frederik . Kolportør, ' / 1 46, Kbhvn. , Idh. Kh. A. "Ofs 1 • Alstrom, Anders Gustav Strømpevæver, 7/ 12 20, Sverig, Idb.Kh. A. 121/ 8 1 • 4 / 5 Ol , Haarløse, Mari e . . . . . . . Enke, B 3 62/ 8 1 . 20 Alsøe, Ernst P etersen . . . Blikk nslager, Udb. Sj. A. 11/ 8 1 . / 10 54, Aarhus, J'ensen Zanterine Jen si11 e, se J ensen. Altenburg, Peter Friederich. . Smedesvend , % 57, Flensborg, A 26 51/ 85 . 7 Heimers Ditlev C hr. Musik us, / 5 49,Hemmingst. B 6 36/ 85 • 2 Alvsen, Emil V aldemar . . . . Postbud, % 48, Kbhvn., Indb. Sj. A. 18/ 85 • Amann, Johanna Margaretha. . Ugift, 'fo 60, Ki el, Indb.Sj.A. 256/ 87 •

Ambeeh.

Ambæk. 0ft; 60, Mari eho,

Arn bæk, Augusta Margr ethe Carl Vi lhelm . . . Cath rin e (Hans.) .. Christian August. . F erelinand Engelbarth Thorvald Alfred . . .

Off. F'ruent., Skom a.gersv., Enk e, Mur01·svend , Former, Murersvend ,

48, Nakskov, 1 % 28, Haleby, H/152, Maribo, :'/ a GO, Nakskov, 21 / 3 63, Maribo,

Ambjørn, Dagmar Am alie Alex. L ars Carl . . .. . P eder . .. . .. . Theodora Camilla . Am ln·osen, Hanne Kirstin e . Ambrosin , Hansine Kirstin e Am eland, Johanne Karolin e Am elung, Charlotte Christine. Amm erlancl, Thora Emilie . Amm erup, Frederik Vilhelm .

Ugift, F01·mør, Skræ er. Ugift, . Enke, Ugift, Ug ift, Ugift, Ugift, Bødkersvencl,

63, Kbhvn. , 33, Kbhvn. , 11 , Hillerød, 2 !'/10 61, Kbhvn. , 1 % 15, Khhvn., tfv 48, Kbhvn., 2 6/ 18, Kbhvn ., 1 11 / 58, Kbhvn. , 5 2 % 56, Kbhvn. , 27 / 7 26, Kbhvn .,

Ammon sen.

Aminund8en.

2

21 '/5

10 /5

31 /5 18 /2

Indb. Sj .A. 5° 6/ b 4 • Udb. Sj.A. 122/su· Udb. Sj. A . 8 0fs,1 • A 12 73/ 86 • Idb. Kh . A . .J 8fg 2 • Udb. Sj . A . 66/ 81 .

I. Intr. 974/st· I. Intr. 71 % t· Udb. Kh.A. 27/ 82 • Indb. Sj . A. ~ 7 '1 /H 4 • Indb. Sj. A. 13 1/ 85 • Indb.Sj.-A. 10 1/ HI· Indb. S j. A. 7 "/~ 7 • Udb. Sj. A. na/ 83 . Indb. Sj. A. 3 71/ 84 • B 7 tss/sl ·

Amondsen. A1nundsen.

Amonclsen, Marie . . . . Enke, Peter Hansen . . . Arh oj df': mnnd.

4

/8

5 /2

52, Frederi cia, A 25 !' 0/ 8 4 • 41 , K yndby, Udb . Sj. A.

42 / 85 •


9

Åmundsen, S.

Amundsen, Sofus Ditlev Hoffmann, se Hoffmann. 19/ 36, Tvede, Ammarøe, Niels Johan Madsen Murmester, 5 2 % 58, Rindom, Am strup, Ole Kjær . . . Farversvend, 19/ 49, Viborg, Amtrup, Christian . . . . . Typograf, 7 25 Niels Christian .. . . Fhv. Kontorist, / 8 58, Kbhvn .,

Udb. Kh. A. 9/ 81 • Udb. Sj. A . 8 5/ 8 4 . Idb. Kh.A. 216/ 8 2 • Idb. Kh. A. 49/ 82 •

Ancher. Anker. Ancker, Frederik Frederiksen. Hildebrand t. Johan . Vilhelm

Sejlm agersv., Hviclgnrver, Handelsmand, Sejlmager,

Anclerberg, Anders . Ancl ersson . Carl Amandus H åkon Olsson . . . Anderlund, Alma Sofia . Helene Sofia Chr. Ola . .. . . . . . .

Skomager, Skomager, Telegrafbud, Grovsmeclesv., Ugift, Enke. Snedkersven d,

27 /4 1 /7 10 /7 14 /1 1

42, Kbhvn., 48, Kbhvn ., 42, Aarhus, 42, Svanninge,

Indb.Sj.A. 133/ 86 • Indb.Sj.A. 213/ 85 • B l 2 19/ 81 . A l 189/ 8 4 •

% 62, Sverig,

Indb.Sj.A. 495/ 87 • / 8 47, Sverig, Idb. Kh. A. H 9/ 82 • 29 Indb. Sj. A. 14/ 8 4 • / 7 51 , Kbhvn., 7 17 34 / 7 57, Glemminge, I I / 86 • 13 / 12 62, Malm6, B 15 2/s 3 . 27 / 1 40, Malm o, Indb.Sj . A. 454/ 8 2 • 30 / 10 22, Sverig, Indb. Sj. A . 354/ 8 1 • 20

Andersdatter. Andersdotter. Andersen. Anderson. Andersson. Andersen, Åke . Abelon e . Adam H enrik Sten Adolf . . . . . . Christian. . . Adolph . . . . .. . Riddermann Adolfine Marie . . . Agda P etrea . . . . Agnes Jul. Ernestine Sophie . . . . Vilhelmine .. Albert . . . . . . . . Albertine J osefine . Albrecht . Alexander Alfred. . . Alfred. . . Alfred Theodor Alma Nielsine . Alvilda Kri stine . Amalie Charlotte Vilhelmine. Anders

Fabrikarbejder, Sadelmager, Slagter, Sømand, Enke, Skomager, Murersvend, Smedesvend, Smedesvend, Blikkenslager, Enke, Tjenestep ige, U gift, U gift, Ugift, Urtekrsv., U gift, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Murerarbdsm., Skomagersv., Sømand, Cigarmager, Strygerske, U gift, U gift, Enke, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand,

Udb. Sj. A . 64 / 86 • Udb. Kh . A. 7/ 8 1 • Udb. Sj. A . 88/ 8 3 • Indb.Sj.A. 2!J 3/ 85 . I. Intr. 39% o· Udb. Sj. A. 63/ 8 4 • Indb. Sj . A. w/83 • I. Intr. 1259/8 5 · Indb. S j. A. 273/ 85 • B l 58 2/ 85· Indb. S j. A. GGS/8 7 • Stiftsp.I.A.9/ t 8 8 7 . Indb. S j. A. 15 3/84 . A 12 106/s 7 · 16 F P 1351/ 8 2 • / 12 57, Kbhvn., 5 / 2 60, Frclhavn., Idb. Kh . A . 134/ 8 2 • 5/ 67, Kbhvn. , Indb.Sj .A . 268/ 85 • 4 2/o 43, St. Ladager, U db. Sj. A . 91 / 8 4 . 24 76 / 6 43, Bonnerup, B 3 / 81 • 3/ A 12 14 5Js 3 . 12 48, Sverig, % 52, Sverig, Indb. S j. A . 152/ 8 4 • 20 Indb .Sj .A -b 10/ 86 • / 7 66, Sverig, " / 6 60, Randers, A 25 2 18/ 8 4 • 1 s/ 1 58, Stift., Idb.Blgdh.A.' / 81 • 12 H/667, Kbhvn. , Indb. Sj.A. m/85 • 1 " / 1 63, Kbhvn., Idb. Kh. A. 46/ 82 • 18/ 46, Kbhvn., I. Intr. 1; 29/ 81 • 10 B 62 12/s 2 · 22 / 8 17, Østrup, B 2 A 10/ 8 1 • 30 / 5 18, H ørsted, Indb. Sj. A . 385/ 85 • u'/ 10 21, Kbhvn., B 2 A 18/ 8 1 • 23, Dal. B 2 180/ 85 • 21 1 / 11 32, Kronob. L. A 28 / 83 . 10 92 1 / 7 36, Nøddebo. B 3 ! / 83 • 7 89 1 / 6 39, Viby i Ocl.A. B 3 / 83 • 18 / 3 45, Hagested, Idb. Kh. A . 12 1/ 8 2 • 1/ ' llerup , B 3 GJ.4/ 8 1· 10 46 ' K JU 30 39 / 81 • / 4 47, L . V ærløse. Udb. Sj . A. 9 / 1 49, Kbhvn., B 2 A 22/ 8 1 • ? ? ? % 64, Sverig, 1 / 1 2 22, Osted, 1 "/s 55, Næstved, !!Jo 55, H ørsholm, 27 / 8 62, Kbhvn ., 14 / 10 38, Frdværk, 17 / 10 38, Tikjøb, 1 / 10 50, Kbhvn., 2 3fu 64, Kbhvn. , 30/ 1 66, Kbhvn.,

o

2


Andersen, Å. Andersen, Anders

A. M. Anders

Anders Anders Anders

10

16 Arbejdsmand, / 4 50, Kbhvn ., I. Intr. 495/ 8 1 • 2 Arbejdsmand, % 56, Vallensbæk, U dh. Sj. A. w/87 • Arbejdsmand, ti/1 63, Stokholm, Stiftsp.I.A. 7 ~/8 G . 1 Arbejdsmand, / 9 67, Aarslev, B 6 6 'J/86 • 11 Blikkenslager, / 1 43, Søllerød, Idb. Kh. A. SJ/ 8 2 . 11 Bogbindersv., /r; 68, Kbhvn., Indb. Sj . A. 23/ 86 • 14 Bødkersvend, / 4 39, Hammelev, Indb.Sj.A. m/8 1 • 1 Fyrbøder, % 34, Kvistofte, Husv. ~; 2/81 • 1 Guldsmedsv., /u 18, Aarhus, Indb. Sj. A. n/81 • Kunstdrejersv., ll/ 8 47, Sverig, Indb. Sj. A. 94 /sG· 2 Maskinarb., % 66, Kolind S ., Udb. Sj. A. 7G/ 85 • 6/ 44 s . A 21 ?G3/ Maskinmester, t ' veng, . . 82 · 30 Matros, /a 63, Kallø, Udb.Sj.A. 116/ 85 • Mm·ersvend, ll/ 5 61, Sverig, Idb.Kh. A. 215/ 82 • 15 Opvarter, /,1 54, Gladsaxe, Udb. Sj. A. 42/ 8 4 • Parcellist, boer i Søborg S ., Udb. Sj. A. 10 7/ 85 • 1% 61, Overdraab., A 25 254/ Rebslager, 85 . 20 1037 Skibstømrer, / 7 48, Bleking L., B 3 / 82 • 2 % 44, Sverig, Skomagersv., B 3 9 -13/85 • Skrædersv., % 43, S . Odslev, J J 1GUj 86 • Skrædersv., % 48, Sverig, Indb. Sj . A. 28/ 85 • 24 Slagter, / 10 53, Viby, Indb.Sj.AYOfs 7 • 13 Snedkersv., Idb.Kh.A. 172/ 82 • / 12 36, Sverig, 19 Sømand, / 12 47, Sverig, Idb. Kh. A. 8 6/ 8 2 • 14 Sømand, / 7 66, Roholte, Udb.Sj.A. 153/ 8 7 • 2 Tjenestekarl, % 59, Stafvie, B l •> 8 1/ 86 • 19 100 Tjenestekarl, / 7 62, Veilby S., Udb.Sj .A. / 84 • Vognmandsk., 8/ 10 35, Roerslev, Indb. Sj. A. 80/ 8 a. Anderberg, se Anderberg. Christian Arbejdsmand, 13/ 10 51, Thisted, Indb. Sj . A. 32/ 8 2 • 4 Garversvend , / 6 52, Odense, Udb.Kh.A. 58/ 82 • Murersvend, 23 Aar, Kbhvn., Idb. Kh. A. 39 / 82 • 12 Skomager, / 10 55, Lemvig, Stiftsp. I A G5/ 8 6 • 5 Skomagersv., / 4 60, Assens, Idb. Kh. A. 56/ 8 2 • 18 Chr. Henrik Murersvend, / 12 31, Odense, I. Intr. 51 2/ 8 1 . 15 Emil . .. Rebslagersv., /u 51, Søllerød , I. Intr. HH/ 86 . 12 Frederik . Droskekusk, / 4 41, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 351/ 8 3 • ttj7 62 , S veng, . I n db . s·J. A . 261/ 85 • Sømand, Gotfred . I n db . S.J. A . n li/s1 · Gustav. 37 , S veng, Arbejdskarl, 18/ 53, Øland, Gustaf Arbejdsmand, Indb.Sj.A. 3 G3/ 85 • 1 7 Jakob . Matros, / 4 62, Skive, Udb.Kh.A. 53/ 82 • 2 1 Jens .. TjeneE.tekarl, · / 12 62, Tokjøb, B 7 258/ 8 2 • 27 Jørgen . Skomagersv., Udh. Sj. A. 5Sfs:, . / 9 61, Fanø, 1 Larsen . 3/s 58, L øgstør, B 7 327/ 81 . 1 Laur. Vilh. Arbejdsmand, % 61, Farringløse B l 21 5/s.1 • 19 Lorentz Bogbindersv., / 7 64, Kbhvn., Indb. Sj. A. 8 1/ 8 1 • Sømand, B 6 32/sG · 17 Nikolej . Tømr6r, / 9 39, Kbhvn., Idb.Kh.A. m/82 • Pehrsson Proppeskjærer, 7/ u 37, Malmøh.L. B l 5 50/ 87 • Peter . % 39, Kbhvn ., B 2 A 15/ 8 1 • 1 Arbejdsmand, Udb. Sj. A. 129/ 83 • / 11 41, Gjentofte, 2lifn 47, Brøndsh. S. I. Intr. 24 3/ Arbejdsmand, 84 . Petter. Arbejdsmand, 18/ 10 56, Sverig, Indb.Sj.A. 4A 4/ 87 • P eter . Bud, ~ 1 / 11 65, Birkerød, Udb. Sj. A. 9Gj 87 • 25 Murersvend, / 3 57, Horsens, Idb.Kh.A. 18 2/ 8 2 • 7 Smedesvend, / 12 62, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 4 00/ 87 • 15 Snedkersvend, / 11 63, Horsens, B l 730/ 83 • 1 Chris t. Handelsmand, 3fs 58, Kbhvn. , Idb.Kh. A. 209/ 82 • Laur. Murersvend, tG/ 12 54, Ho eskilde, Udb. Sj . A. 5 ~ /82 • 4 205 Søren . . . Skom.agersv., / 12 55, Grandløse, Indb. S j. A. / 87 • 27 Thorvald . Smedesvend, Indb.Sj.A. 682/ 85 • / 6 54, Ringsted,


11 Andersen, Anders Vilhelm Villiam. Andersine. . . . Andrea .. . .. Caroline . Dorth. Mar. H enr. Cam . Joh. Engel. Kirstine Andreas

Anton. Carl .. Christian F erdinand. Fred.Vald. Johan. Julius . . Lorentz . Oluf . Peter .. - Munk V aldernar . Ane.

.. (Nielsen) .

Cathrine .

Cecili e Dorthea Marie Christine. Dorthea . Elisabeth. Johann e Kirst. I. Justine J Øl·gine . . . . Katrine . . . . Hansi. Kirstin e .

Andersen, Å.

Sømand, 2/s 50, Finland, Indb.Sj.A. 24 8/86 • 12/ 62, Kbhvn. , Arbejdsmand, Indb.Sj.A. 385/ 83 • 2 U gift, % 60, Sverig, Indb. Sj . A . 62/ 83 • 3 Ugift, t j 11 63, Frederiksh. Udb. Sj. A . 114/ 84 • 3% 65, Kbhvn., Tjenestepige, Udb. Sj. A. 40/ 84 • 26/ 57, Kbhvn. , Frask. Kone, Udb. Sj. A. 5 7/ 84 • 5 Plejebarn, t 4 j 1 64, Stenløse, Alm. N r. 2061. 11 Enke, /to18, Rønne, F. P. 278/ 82 • 18 Enke, B 3 102/ 81 • / 8 45, Nybro, 20/ 21 , Ramme, Arbejdsmand, Idb. Kh.A. 142/ 81 • 1 Arbejdsmand, 13/ 10 59, Sverig, Udb. Sj.A. 145/ 8 7 • Blikkenslager!. , 10/t 69, Kbhvn., Indb.Sj.A. 4<1 9/ 87 • 17 Skomagersv., /t 34, Dalby, Idb.Kh.A. 207/ 8 2 • 6 / 12 59, Aalborg, Politibetj ent, Udb. Sj. A . 16/ 87 . 11/ 43, Kbhvn., Bogtrykker, Indb. Sj.A. 683/ 87 . 9 Arbejdsmand, % 48, Kbhvn. , I. Intr. 9 71/ 84 . Blikkemlgsv., 10/ 12 44, Kbhvn ., I. Intr. 3 4 2/ 83 . Blikkenslgsv., 2% 63, Kbhvn., A l 233/ 85 • 20 / 4 55, Holm e, Smedesvend, Udb. Sj. A. 112/ 86 • 23/ 39, Kbhvn. , Skom ager, Inclb. Sj . A. 15/ 83 . 8 23fa 30, Kbh vn. , Væversvend, Indh. Sj . A. 6 1/ 81 • 10/ 29, Malm ø, Snedker, Indb. Sj.A. 389/ 81 . 7 21/ 59, Kbhvn., B 2 A 12/ 81 • 3 19 Skræder, /t 37, Vejleby, B l 668/ 87 • / 7 15, Kbhvn. , Alm. Nr. 1928. Snedkersvend, 1% 55, R ønne, Indb.Sj.A. 308/ 87 • Stationskarl, Arbejdsmand, 14/ 11 33, Kbhvn ., Idb. Kh. A. 56fs 1 • 5fs 00, Rendsborg, Alm. Nr. 1521. Enke, 2 % 07, Kbhvn. , Enke, Udb.Kh.A. 10/ 8 1 • 7 Enke, B 7 193/ 8 1 • / 8 29, Sverig, 1/ 32, Gislinge, Enke, A 16 230/ 81 . 5 Enke, R/11 36, Slaglille, B 3 1156/ 8 1 . 1 % 11, L eire, Alm. Nr. 3492. Ugift: 14 / 17, Cm·lslunde, Indb.Sj.A. 1 24/ Ugift, 87 • 9 1 % 19, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 368/ 86 • Ugift, 1 29 1 17 Ugift, / 87 . / 5 23, Aaside Sn., I. In tr. 48 1 Ugift, / 9 46, Jyllinge, B 4 / 81 • 2/n 46, Sverig, Ugift, Idb. B ørneh. 1/ 82 • 25/ 52, Aistru p, Indb. Sj.A. 36 9fs 5 . Ugift, 12 206 3 Enke, / 87 . / LL 08, Vording b., Indb. S j. A. 11 16 Enke, / 1 27, Nykj. p. F ., A 15 / 81 • 7 Ugift, Indb. Sj . A . 6/s 7 • / 5 19, Kbhvn., 2/ 34, Baldersbr. , Indb. Sj . A. 67 / Ugift, 87 • 7 27 /t 60, Fodby, Idb.Kh.A. 20 2/ 82 • Ugift, 1 "/t 63, Vilmose, Udb.Kh.A .10323/ 82 • Ugift, 14 Ugift, /t 57, H ølkerup, Udb. Sj .A. / 87 • U gift, % 59, Ludserød, B 6 54/ 81 • 1'1 /2 40, A sminder., Alm. Nr. 1223. Enke, 1 3/ t 30, Kbhvn., Alm. Nr. 237. Enke, 2 1 2ft, 96, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 362/ 82 • Enke, 35 H / t 10, H amm erm. Indb. Sj . A. / 82 • Ugift, 264 H / 5 07, Kbhvn., Indb.Sj .A. / 83 • Enke, 8/.; 40, Frederiksv. Indb.Sj.A. 381/ Enke, 85 • a/1 44, Egelevsm. , Idb. Kh. A . 92/ 81 . Ugift, 2 ·1/ Indb.Sj.A. H 9/ 87 . U gift, 12 45, Hillerød, 331 1 % 23, Kbhvn. , Indb.Sj.A. / 82 • Enke, 2% 33, Dragør, I. lntr. 629/ 86 • Enke, % 99, Kbhvn., Alm. Nr. 2914. Enke, 17/ 59, Horsl. S., Enke, B 3 158/ 86 . 8 8/ 33, Lynge, Udb.Kh.A. 23/ 8 2 • Enke, 11 2 3fa 34, Uggeløse, Enke, I. Intr. 1" 7/ 8 1 • 2*


Andersen, Å.

12

Andersen, Ane Kirstine .

Enke, Enke, Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Andr. Ugift, Carol. Ugift, Ugift, Laurenthe . Lovise . . . Ugift, Margrete . Margrethe . Enke, Enke, Enke, Enke, Syerske, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Marie Enke, f. Jørg. Enke, f.Rasm. Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Tjenestepige, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift,

Dorisine Mette . Petrin e Sofie .. Sophie . Sofie .. Sophie. Sofie . . An esine Marie. Anna

Ugift, Tjenestepige, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Enke, Enke, Enke, Enke, Syerske,

39, Riish11j , Alm. Nr. 1415. 40, Lindesm. Indb.Sj.A. 502/ 83 . 42 ' Langstrup ' B 3 so1/ 83 · 31, Kbhvn. , I. Intr. 8 21/ 8 1 • 54, Gladsaxe, B 3 6 Stij 87 . 2 /r, 59, Faxe Sogn, Indb.Sj.A. 484/ 85 • 27 B 3 875/ 81 . / 4 60, Fodby, 4 / 9 67, Mm-løse, B 3 8 '12/ 85 • 1 % 61 , Nykj . p. F. , B 6 65/~ 2 • 8 / 4 47, Rudsker, B 3 50 2/ 8 1 • Hjg 52, Østerby, Udb. Sj. A. •:2fs 5 • 3/ Indb. Sj. A. 20/ 84 • 12 14, Vedbæk, 24 / 7 61, Kollerød, B l A 2 4/ 8 1 • "/7 17, Bromme, B 3 736/ 87 • 2 '1/ 18, L. Lindet, Udb. Kh.A . 5 2fs 1 • 1 18 / 1 25, Soderup, Idb. Kh.A. 120/ 8 1 . 30 / 1 0 18, Rakløv, B 3 68 7/ 8 2 • 16 15 / 87 • / 1 63, V ejlby S., Udb. Sj. A. ~l/ 7 31, Gjørløse, Indb.Sj.A. 3°6/ 81 • H / 8 54, H østen, Udb . Sj. A . 6 2/s 3 . 28 36 / 2 55, Valbyg.H., Udb.Kh.A. / 82 • 820 ll/ 11 55, Tipperup, B 3 / 81 • 2 % 61, Toxsværd, B l 332/ 83 • 30/ 65, Naadby, Udb. Sj. A . 50/ 8 7 • 8 22 / 12 07, Kbhvn., Alm . Nr. 1971. % 22, H atting S., A 14 85/ 8 1 . 10 / 11 23, Nexø, Indb. Sj. A. :ljg 1 • 4/ 26, Odense, Udb. Sj. A. 25/ 87 • 7 % 30, Kbhvn. , Indb.Sj.A. b 4/ 86 • 1 B l 5 79/ 8 7 • / 10 37, Sverig, 27 / 5 43, V allensved, Alm. Nr. 735. 21 / 10 60, Saxkjøb. S. Udb. Sj. A. !'Ofs,:· 1!/ 1 14, Tolstrup , Alm. Nr. 3528. 1 Dfs 23, V edskj ølle, Indb. Sj. A. 1G7/ 8 1 . '% 26, Kidserup, Alm. Nr. 1771 . u/2 46, H erløv, Udb. Sj. A. 4/ 8 2 • '/s 47,0verdraab ., lndb .Sj.A . 143/ 83 . ll/ r: 49, Kbhvn. , Idb. Kh. A. 1/ 82 . % 50, Dysted, Udb. Sj. A. 44 / 83 • 5/ 52, Klippinge, Udb.Kh.A. 51/ 82 • 1 3/ 60, H erlufmgl. Udb.Kh.A. 22/ 1 82 • 2 % 60, Ondløse, B l 112/ 84 • x/ 10 61, Fredensb., Udb.Kh.A. 5 "/ 8 2 . 2 5/r, 64, Gjerløv, B l A 4 1/ 81 • Tils. Nr. 2109. 2 s/1 60, Korsør, Udb . Sj. A. 11/sa· 18 /-J 62, Festibakke, A 30 220/ 86 • 7 /~ 40, Bækgaard, I. Intr. 1002/ 8 1 • 11 /r; 17, Næstved, B 3 m/8 1 • 2 % 57, Kairød, Udb. Sj. A. 3 %1• 1/ 63, Sneslev, Udb. Sj. A . :;Ofs 6 • 5 2 7/ 64 R · UdlJ . S-"J. A . ~u;85 • , an ders, 7 1/!1 66 ' Skaverup ' B l 34°/R7 • 11/ 67, Kbhvn. , Indb. Sj.A . 38 7/ 8 1 • 5 ttj1 65 B l t97j 83 · ) , V Oei., 7/ 26 Sverig B 7 19 3/81· s ' ' 27 / 9 27, Sverig, I. Intr. 7fs ,. 1/ 28, Glunstof, B 3 u79/ 81 • 1 706 15/ / 82 • 12 34, QvistofteS., B 3 7/ 52, Ringsebølle, Indb. S j. A. 31/ 87 • 11 1D/s 56, Svendborg. Udb. Sj. A. 130/ 86 • 1/ 10 30 /7 20/ l 2 / ,; 1/ 8


13

Andersson, A.

12 Tjenestepige, A 26 n/85 • / 12 66, Lund, Ug ift, a% 53, Sverig, Inclb. Sj. A . li 0/ 8 7 • U gift, !~j, 58, Sverig, Indb. Sj . A . b %1 • 14 0 / 10 6l ,Gundsømag. U db. Sj. A. H / 8 r; . Ugift, 13 / 1 63, Svorig, Ugift, Indb.Sj.A.b ' / s1; · U gift, H/263, Malm o, Indb. Sj . A . 77/ 8 ,1• 30 / 'f I n db . s·J. A . GGC'/'ss · U g1't, 10 64 , sven.g, Am alie . Ugift, t!'/ 12 67, Stift. , I. Intr. mn/~ 7 • 14 Car. Vilhelm . Ugift, / 1 64, Kbhvn., Indb.Sj.A. 388/ 8 ,1• Chri stin a . Ugift, ~ 4 /r, 49, Go tehorg, I. Intr. n%,. Christine . Fraskilt, 'is 32, Slagslun(le, Udb. Sj. A . 7%5 • 20 Ugift, /n58, L yngby, B l 26 %a· 1 13 / 12 60, Gislinge, Ugift, Udb. Sj . A. !!fs 4 • 21 Juli a. Ugift, Indb. Sj .A . 41 ' 1/~ 2 • ' / 10 48, Kbhvn. , 1 / 1 56, Kbhvn., Ni col. Ugift, In db. Sj.A . 3 ~ 1/8 1 • 7 / 1 65, Kbh vn. , Emilie(Olsen) Ugift, Indb. Sj. A. 4/ 87 • 20 Gustava .. . Ugift, /~ 48, Ystad, Idb.Kh. A . 1'10/ 8 1 • 10 / 10 52, Sti ft. , H ansin e . . . Ug ift, Idb.Børneh. 7/ 8 1 • 1 H ermandine . P lejebarn, ' /.1 71 , Kbhvn., A 16 5·1/ 8 1 • Johann a . Offentl. F m ent. Sfo 56,F ødsolsstift. Indb. Sj.A. 50fs 2 . 17 U gi tt, / 1 60, Sverig, Indb. Sj. A. 30 ''/sn. 2 Josefin a . . . Ugift, / 1 58, Sverig, Inclb. Sj.A. 4 04 / 8 .1 . 2 Joseph. Vilh. Ugift, % 65, Kbhvn., S tiftsp.I.A .l 07/8 ,~ . 1 I,aura . . . . Ugift , Udb. Sj. A . %o· "/ 12 59, B allerup, 1 Lom . Ma. Ma. Ugift, (;/ " 63, Kbhvn., A 12 >~ 53/87 • Lovisa .. .. Ugift, '% 52, Ljuu gby, Udb. Sj . A. ' % ,. 3 Margrethe . . Enke, 0j.; 35, Asmindrup, lnflb. Sj.A. 23 "'/s1 • 20 Flor . Ugift, / 1 61, Kbhvn., Ind b. Sj. A. 2 r1/ 87 • Marie Sophie Syerske, '% 49, Kbhvn. , Stiftsp.I.A.ll 4/ 8 ;, . 2 Mathilde . Ugift, :;/ 3 58, Kbhvn. , B 2 A 17/ 82 . 24 Ugift, / , 66, Kbhvn. , ln•l b. Sj.A. 112 ·1 /~:. · Nicoline U gift, n;~ 43, Kbhvn., Indb. Sj. A . m/8 1• Sofie . Ugift, 'o/: 60,Sæby p .Ros. U db. Kh. A . %2 • 11/ Ann o . . . . . Enk e, 11 1800, H valsø, B 3 G i/~ 1 ;. 11 59 . . . . . Enke;, G/ • ' / 12 Hi,St .P ed.Lds. D 3 7/, 27, Maglemer, Uclb. Sj.83 A . '"/R1;. Cathrine . Forl. K one, 21 ' /" 22, K bhvn., Chnl'l.Am ali a Enke, Indb. Sj.A. 21 ; 1/ 87 • J ohanno . . . Ugift, 8fr. 56, Khhvn ., Indb.Sj .A. 27 %.>· 24 / 12 45, Hillerød, Joh. Kir. Jen. Ugift , Indb.Sj .A . 149/ 87 • Margrethe. Enke, 'if., 13 ? Storehed. , Indb. Sj.A. 2 n%,3 • 10/ 60, Sverig, A nnette. . . . . Ugift, ldb.Kh.A . 13 1/ 82 • 1 Anthou . . . . . Sømand , ~/,52 , Sverig, Itlb. Kh. A . 50/ 82 • 11 A ugust. Form er, / 1 52, Kbhvn., Idb. K h. A. ·15/ 82 • 21 · / 1 66, Kbhvn. , Anton . . . . A rbE>jdsmand, Indh.Sj .A . 145/sa· 25 . . . . . Sømand, A 21 40 5/ 82 • / 1 59, Kbhvn. , 3 / 1 59, Meilby, K ahel . Maler, Stiftsp. I. A . 7/ 8 ,; . 1 1 Lauritz . Sukkervarofhd. , · / 1 63, Kbhvn. , I nclb. Sj.A. fi 07 /~ .; · 1'1/ 58, H elsingø r, Udh . Sj. A. "10/s:J · Laurits Theo. Ugift, 1 2 r./ 52, Khhvn ., P eter. . . . . B l A l 3 ·1 /~ 1 . 2 15 / 11 51 , Sallemp . Vilhelm .. . Arbejds!!lnnd , B l IH% •; · 2 Antoni e E lvilda B oL Ugift, / 7 61, Nykj. p. S. , Udb . Børh . A . 1 /~ 1 1Hfn 38, Kbhvn., A rild Andreas . . . Tapetserer, I. Intr. 78 lij83 • .Ar11i s Margrete, se A nd ersen, Karen. August A rbejdsmand , 31, Sverig, Udb. Sj. A . ';'fs." . 21 A rbejdsma nd, / 53 Mørdrup I. I ntr. G. 7 , .' Skom age r, n/.1 59, Thraryd, Stiftsp.I A. a.1/ 1~K i Snedkersvend, 17/ 11 43, Sverig, Indb.Sj.A . 150/ 8 1 • 1 Tjenestekarl, 2ft 59, Sverig, Indb. Sj . A . 7%0 • 3 Ant(>tl . Form er, A 21 1;, 9/ 8 1 . / 1 52, Khhvn. , Edvard Sømand, 22 A ar, S verig, Indb.Sj.A. 30 1/ " 1• 11 Peter . Opvarte~·, / 10 50, S tift., I. lutr. G!!l/st ·

And ersson, Anna

m;


Andersen, Å. Andersen, August Sofus . Theodor Augusta .

14

61 , Kbhvn. , Indb.Kh.A. 14/ 82 • / 11 60, Kbhvn. , Indb. Sj . A . 504 / 87 • 30 / 11 63, Sverig, Indb. Sj. A . r; 7/ss· % 66, Aalborg, B l 5 17/ 87 • 1 Chr. H en. Bfn 58, Frdksberg, B 3 1005/ 8 1 • 1 Lovisa .. ~/7 46, Sverig, Indb.Kh.A. 61/ 82 • 4 Augustina Marie . . Idb. Kh. A. 183/ 8 1 / 2 53, Kbhvn ., 1 6 Axel Chr. Morten . /t 63, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 5Hij86 . 2 ELlvard . % 50, Glumsløf, Indb .Sj.A. 267/st· 22 Ludvig . . . . Indb. S j. A. 263/ 86 • / 5 66, Sverip:, 1 Oluf . . . . . 4./7 67, Nærum , A 25 160/ 86 • 5/ 56, Kbhvn., Osk ar Alfre<l B l A l % 1· 7 Theodor .. Cigarmager , u;/11 65, Sverig, Indb. Sj.A. 293/ .1• Thorvald .. Sten trykkersv ., 23 Aar, Frdksberg, Udb. Sj. A. 79/sr.· 17/ 67, 'fikjøb, Bartholine Mari e. Ugift, Udb. Sj . A . 1<1 8/ 87 • 3 B endt . . . . Arbejdsmand, ;n/1 51 , Søllerød S., Indb. Sj. A. 244/ 8 6 • 20/ . Væv er , Udb. Sj. A. 128/ 86 • 12 59, Horsens, 1 P eter. . Arbejdsmand, % 29, Øvreby S. , B l m/83 • B enedicta. . U gift, w/11 61 , Malmoh.L. , A 31 1 7/ 85 . 29 B engt Arbejdsmand, I I 292/ 84 • / 1 36, Sverig, ArbejdRmand, % 42, Sverig, Idb .Kh. A. 139/ 81 . 14/ 61, Sverig, Arbejdsmand, B l 42 2/ 87 • 8 25 Skomagersv. , Indb. Sj . A. 16/ 83 • / 1 55, Sverig, Sømand, % 60, Norge, Indb. Sj. A. 76/ 83 • 5 Gu staf. B 130/ 8 1 • / 12 42, Svorig, 7 Bengta . . . . Enke, B 26 11/ 82 • / 4 54, Kungaby, 2 Ugift, % 57, Sverig, Idb.Kh.A. 140/ 82 • 1 Benthine Sofie . Ugift, %66,Vassingerød Udb. Sj. A. 10778/ 84 • 2 tj 58, Nykj. p . F., Udb. Sj. A. B ertha . . . . Ugih, / 84 • 2 12 Bertrand Emil . Cigarm ager, I. lutr. 522/ 82 • / 20 55, Kbhvn ., 20/ 69, Kbhvn., Ugif1;, Betty Emilie . . Indb. Sj.A.U6fs 7 . 1 27/ 53, Slangerup, B 6 138/ Ugifi;, Birthe Kirstine. 81 • 2 1Sfv 39, Dronningg. , A lm. Nr. 77. Mnri e Ugift, 27 Enke, Bodil . .. .. . F P 11 78/ 86 • / 8 09, Uvelse, 2 %12, Ned.Draaby Indb. Sj.A. :! 32/ Enke, 82 • 2 % 5l , TanderupS. Udb. Sj.A. 128/ Ugift, Kathrine . 87 • 421 10 Mari e . Ugift, / 1 55, Ferslev S., B 3 / 87 • 12/ 24, Flinterop, B 3 51 / Enke, 85 • 7 26 30 / 12 28, Svogerslev, Inflb. Sj. A . / 8 1 • Enlu ., 685 3 Boel. U gift, 0fn 62, Sverig, Indb. S j. A. / 87 • 22/ 40, V einbrød, Alm. Nr. 229. - Kirstine Forl. Kone, 9 8/ Fraskilt, I. Intr. 1183/st· 11 39, A uderød, Boline Marie . 2fa 63, Farum, Udb. Sj. A . "10/ 8 7 • Tjenestepige, 27/ Bolla .. 23, Sverig, Imlb. Sj . A . 5jg 1 • Ugift , 12 2 % 25, Malm o, Bothilde .. Enke, Indb. S j. A . 303/st· Ugift , ~ 1/ 1 65, Flade, Udb.Sj . A . 123/ 8 1• Carr illa . . . 8/ 63, Kbhvn. , Indb. Sj . A. 302 / 8 1• Fanny 'l'jenestepige, 10 16 Carl. Arbejdsmand, / 1 52, Maribo, A 25 24 / 85 • t Rj 1 60, Holbæk, Udb. Sj . A . ~13/s r;· Bøclkersvend, 3/ 62, Sverig, Indb. Sj.A_b10fs 7 • F yrbøder, 7 3 0fs 51, Roskihle , Murs vend, Indb. Sj.A. 565/ 86 • 278 23 Sandgravm·, /st· / 2 45, Skovlunde, I. lutr. 1 %40, Slagelse, Uclb.Sj.A. 1 27 / 87 • Skomagersv. , 2 1/ 62, Gaabense, U db. S j. A. sn/ . Sømand, 87 1 21 Idb. Kh .A. 200/ 81 • / 12 58, Kbhvn., Træsk ærer, Alfred . Arbe.·jdsmand, B 3 384·/ 8 4. . H / 2 38, Y stad, Andreas . 1 Smedesvend, /to50, Kbhvn., Indb. Sj . A. 634fs~ . 1/ Indb. Sj . A . /~ 3 . Theod. Sømand, 10 23, Kbhvn. , % 47, Lund, Indb. Sj .A. ti 65/ 8 .1• Kurvemager, A ugust 14/ 60,Helsingborg Idb. Kh. A. 156/ Sadelmagersv., 81 6 7/ 62, Sverig, Indb. Sj.A. 2 ~"/s4· Sømand, 8 Bogbinder, Smed, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Klejnsmedesv., Snedkersvend, Fyrbøder, V ognmdskusk,

24

11

/3


15 And ersen , Carl Christian .

Arbejdsmand , Arb ej<lsmand,

Andersen, C. % 38, Søll erød, 21

B 3

417

/ 81 .

/!J 51, Nørrdrand . Indb.Sj.A. 38 8/ 5 .

12/ 10

53, Kbhvn. , A 21 92/ 81 • 57, Kbhvn. , Indb. Sj . A. 2 1/ 87 • 52, Hillested S . A 25 m/~a · ~/ 10 47, Kbhvn., A 21 330/ 8 1 • 27/ 37, F ødselsstift. Indb.Sj .-A. 1 '1G/ 1 81 • 4 / 4 58, 'rhisted, Udb . Sj . A. 2 u/8 R. JL/4 53, Jord~øse, B 7 289/ 8 2 • 3 0fu 54, Kbhvn. , I. Intr. 3 77/s!· tH/ 7 70, Aal lJorg, B l 022/ 85 • 1 "/c 64, Kbhvn., Indb . Sj. A . G2/ 84 • t% 52, Kbhvn ., Indb.Sj . A. 1 9 %~ · 1881 , Fil. p. Ftgg. Tils. Nr. 1495. 15 Indb.Sj .A . 122/ 85 • / 1 64, Kbhvn., % 64, Kbhvn., lndb.Sj .A. ''~ 1 /84 • 1 "/s 32, Kbhvn. , F P 354/ 8 3 . ~' 1/1 42, Kbhvn ., A l 92/s G· 10/ 3" li..T l · b S B 7 9 % v, .~.~ y \:JØ . . , -· /s2 · 3 t~/ 7 66, H ørsholm, U db. S j. A . 114/ 87 • ti/11 48, Odense, Udb. Sj .A. 100/ 8 3 • 1 ~/ 11 28, Tyskbnd, Indb.Sj.A. 3 ti 2/ 84 • t t/ J 54, Kbhvn. , Indb.Sj.A.b 13/ 86 • 1 t - / 2 66, H almstad, B. 6 35/ 86 . 10 /n 39, Stockholm, A 14 1 35/ 82 • 1 % 61 , Bergen, Indb.Sj.A. b 1/ 8 4 • 10 / 7 62, Sverig, Indb.Sj .A. m/8 5 • 8 A 16 306/ 81 • / 1 69, Kbhvn. , 4 A 14 300/~ 2 • / 7 54, Kbhvn ., '/o 67, Kbhvn ., Indb. Sj. A. '2 3/ 85 • 1 81 ' / 1 66, 8tockholm, Indb.Sj .A. H / 8 .1 . 3 Indb.Sj . A. ~ 85/87 • / 2 64, Kbhvn. , 25 / 11 68, Kbhvn. , A 16 ~G"/8 1 • :!ti/2 46, Malmo, A 15 128/ 8 1 • 30/ 2 12 61, Frdksberg, B 3 H / 82 • 10 / 7 62, Kbhvn., Idb. K h. A. ·1/ 8 1 • 1 % 47, Kbhvn ., B l 534 / 83 • '2 4 /~ 56, Kbhvn. , A l 28 0/ 8 7 • -n/3 ti5, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 4 '2 5/ 85 • 2 !'/c; 55, Kbhvn. , 8tiftsp. I.A. 8 %~ · tfo 39, Kbhvn. , I. In tr. 267 / 81 . 2 z/1 49, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 454/8 ~. ttft 64,Hemm ersh., Udb. Sj . A. ll2/83 • 17 Indb.Sj.A. 30"fs 5 • / 5 61, Kbhvn ., 2 % 63, Kbhvn. , B 62 tt/8 1 • tj.1 61 , H elsingb., Indbj. Sj.A. r;:1/ 8 1 • Skrædersvend , Villiam t"/ 11 38, Kbhvn. , Alm. Nr. 1650. Ugift, 1 11 30 Caroline . . Enke, / 81• / 12 39, Ø. Uttrup, B 3 11 En l< e, / 1 45, Sverig, A 46 10/ 8 ,1• . Ugift, 1881, Sverig, Udb.Kh.A. 48/ 82 . . Ugift, 66 Aar, B 6 7/s(;· 2 . Ugift, / 10 55, Sverig, Indb.Sj.A. 270/ 87 • Ugift, c. 26Aar, Fdksstad. I. Intr. 710/sr, · 21 Ugift, B 6 1/s-t· ' / (; 60, B øtterup, 4 /a 18, Kbhvn., I. Intr. inv/ 8 7 • Albertin e . Enke, 31 Ane Margr. Tjenestepige, Stps. I.A. 126/ 1886 • / 3 51 , H alskov, Cathrine . Enke, % 24, Kbhvn. , F P 109 4/87 • 12 Christine . . Ugift, / 7 63, Sandby, I. Intr. 11 37/ 87 • 12 Gustafva . . Ugift, /!, 46, Sverig, Indb.Kh. A. 5 2fs 2 • Kirst. Andr. Enke, 2ij1 44, Hasle, Indb.Sj.A. 207/st· Marie, se Andersen, Andreas Peter. Arbejdsmand, Matros, SacJelru agersv. , Slwmager, Skomager , Smed, Arbejdsmand, Tjenestedreng, Tjenestek arl, Andreas Bagersvend, Frederik Tøff'eL11 ager, Vilhelm Bogbindersv., Skræder, Edvard .. Mursvend, S]wmagersv., F erdinand Bagersvend, Frederik . Ugift, Fh . V ærkfører, Friede rich Arbejdsmand , Georg .. Gust. Frederik Opvarter, Skræder, Johan Sømand, 8ømand, Ni colaj Plb. A Nr.2109, Rudolph Handsk emgsv., Juli us August. Sadelmagerlært Emanuel Sømand , Marinus . Brolægger, Lauritz. P lb. A Nr.l301, Oluf . Arbejdsmand, Oscar. Uhrrnagerlær l., Peter. Bødkerlærling, Slagter , Vmversvend , Vilh elm Smedesvend, Sigvald .. . Arbejdsmand, Thorvald .. Mursve nd , Aug. Smedesvend, 8n edkersY er~<l , Valdemar Arbejdsmand, Vilhelm

17 /1 11 '/4


Andersen, C. Andersen, Caroline Marie . Martine. Vilhelmine . . Theodora .. Cathrina . .. . . Cecilia P etrine Olga Cecilie . . . . . . . . Charles Alb. Theod. Francisco .. Louis . . . . Siv . Theo b. Charlotte .. . . . . Charlotte Vill1. Mat. Christen .

Bernhard Ju st . . Nielsen. P eder . Chri stence Th . . Christian

Daniel. Edvard J ac. Emil . . .. Emilius .. ErnstLud v. F ordinand . Foss . .. Frederik .

16 2 / 7 49, Hdsmgør, Udb. Sj . A . 5 1/ 8 7 • Ugift, 2 Ugift, % 6S, Kbhvn., Indb. Sj .A. 384 / 87 • 4 / 7 68, Kbhvn. , Ugift, Udb. Sj . A . 138/ 87 . 1 3/o 32, Kbhvn. , UgiH, Indb.Sj.A. 51;7/ 85 • 3 / 4 53, Kbhvn. , Separoret, Udb. Kh. A. 4/ 8 1 • Ugift, ? (29 A ar) , Kbhvn. , Udb. Sj. A . 8 !!fs 3 • 27/ 80, Kbhvn ., Plejebarn, Indb.Sj.A. 470/ 86 • 2 12 Ugift, / 7 39, H almstad, Indb. Sj.A. 4 82/ 82 • Enke, % 09, Kbhvn., A lm. Nr. 1992. Ugift, ~/3 64, Sverig, Indb. Sj. A . Sfs 3 . 1% 53, H elsingør, B l m/ • Sømand , 83 Skifm·dækk er, 27 / 12 63, Kbhvn. , Indb. Sj. A . 27/ 85 • 26/ 71 , London, Plb. A. 1077, A 16 u 4 / 8 1 • 1 25 / 11 52, Kbh vn., Glassliber, Indb. S j. A . 209/ 87 • Ugife, % 56, Broby, B 22 17/ 81 • 7 Ugift, Indb.Sj .-A. 304/ 8 1 • / 7 40, Kbhvn. , 3 Arbejdsmand, 0fs 17, Værløse, Indb. Sj. A. 208/ 82 . 13 / 11 29, Greve, Arbejdsmand , I. Intr. 1 262/ 86 • Arbejdsmand, 2fs3l,BregningeS. Indb. Sj.A. 368/ 8 2 • 1 Arbejdsmand, % 47, Onløse S ., I. Intr. 11 65/ 85 . 18/ 62, Ejby, Arbejdsmand , Udb. Sj. A. 5 :;/8 7 • 8 1 % 20, Tidsvilde, Fly Ltemand, I ndb. Sj.-A. 2 %1 • 1 % 57, L angemar k, U db. S j . A. 118/ Kusk, 83 • 1 Smedemester, % 25, Bygum , Udb. Sj. A. Sfs 1 . 125 8 Tjenestekarl, / 8 ,1 • / 4 60, Kværkeby, Udb. Sj. A. 23 17 Ugift;, / 1 66, Ramm e S., Udb. Sj . A . /su· 21 Pramstikker, J/1 0 35, Kbhvn. , Indb. Sj.A. ~ 83/87 • P ens[onist, % 19, Folling, Indb. Sj. A. 8%6 • 10 18 Arbejdsmand, / 3 58, Hillerslev, U db. Kh.A. / 8 2 • 25 Arbejdsmand, Gft 50, Romperu p, Udb. Kh.A. / 8 2 • 1'1/ Enke, Indb. Sj.A. 264 / 8 1 • 12 08, Sæby, 28 / 8 30, Veiby, Arbejdsmand, A 14 25/ 8 1 • 3 Arbejdsmand, % 43, Kbhvn., Indb.Sj.A. 11 1/ 8 1 • 2 0fs 44, A agorup, Arbejdsmand , B 3 3G0/ 8 1 • 63 1 24 / 8 1• Arbejdsm:md, / 1 44, Sundby lille, Indb. S j. A. 105/ 1/ 48 H . · ·. U db S . A 'd d ' A r beJ sman , , vunng, . J· . 84 • 5 399 1 / 1 53, Skuldeløv, B 3 Arbejdsmand, / 81• 4/ 55, Am·by, Arbejdsmand, Udb. Kh . A. 3fs 2 • 5 16 Brolægger, / 10 27, Bregninge, I. Intr. GH J/ 8 1 • 1 % 48, 'l'aarnby, Garv rsvend, S tiftsp.I.A. ~Ofs 6 • Karet;hm ager, 21/ 11 53, Rerslev, Indb. Sj. A . 2 1 0/~ 4 • 1 0/s 56, Kbhvn., Maleesvend, Indb.Sj.A. 1117/ 83 . 13/ Maltgører, 46, Viby, Indb.Sj.A. 212/ 8 7 • 12 Sade)JJJagersv., lf'/12 47, Stubbekj ø., B 3 1051/ 8 1 • 20 88 / 1 22, Sundbyv. , I. Intr. " / 8 1 • Skomn.gersv., 13 Skom agersv., B l 2n0fs 4 • / 8 62, R edsted, 2 Smedesvend, ~/1 29 , Frdksværk, A 22 22/ 8 1 • Snedkersvend, ll/ 4 37, Hald, A l 2(j0fs 3 . 2 6/r; 41 , Kirkeværlø. I. In tr. 012/ Tjenestekarl, 83 • Fh. Urtekræm., 31/ 12 52, Lyngerup, Indb. Sj.A. m / 83 . 2 G/ 58 Bloustrød B l A l '17/ • 81 3 ' ' . P ens. Overserg., 21/ 2 33, Kbhvn., Indh.Kh.A. 5 1/ 8 2 • Arbejdsmand, 22/ 6 57, H.ingsted, I. In tr. 1204/ 87 • 'l'ømrersvend, J G/ 8 55, Nyborg, Indb. Sj.A. 622/ 86 • 26/ B 2 A a5/ 8 1 • 10 34, Kbhvn. , 130 29/ Malersvend , 59, L øgstør, Idb.Kh.A. / 82 • 10 2 Arbejdsmand , 9fs 25, Kbhvn., A 2 %1· 2 % 20, Borum , Idb.Blgdh.A _l/8 1 • Arbejdsmand, 1 ~/7 44, Kbhvn. , Indb. Sj. A. 10/ 83 • Arbejdsmand, 3/ Idb.Kh.A. 103/ 8 2 • Brolægger, 12 48, Stift. , 7 Cigarmager, B l 191/ss · / 7 56, Lyngby,


17

Andersen, C.

28 Drejerm ester, B7159/st · /a 60, Odense, L em i A lm. H., 1/ 6 48, Kbhvn., B2AH/ 82. 2 3/ 40, Græshave, Bkomager, I. Intr. 966/81· 1 2 Fr. Otto Em il B rolægger, % 66, Kbhvn. , Indb. Sj. A . 3 67/ 8 7 • Frederiksen, se Andersen, Christian Frederik. Harald . Fyrbøde r, 'l % 47, Uvel.'e, Inclb. Sj. A . 2 07/ 87 . 1 Johan . Bagersvend, B 6 '1'2/81. '/ 10 61, Thisted, Lars . . 8bgtersvend , t~ /1 64, Hvecl strup, Udb. Sj. A . GJsr; . 'l'jenestekarl, 64 ' Hvedstrup A 25 203j H.> .. . 3 Indb.Sj . A . .;t!l/ 85 • L auritz. Hand elshetjent, 2% 41, Kbhvn., L eo nard Hansk omager, ·'/n-±9, 8verig, Indb. Kh. AY/ 82 . Ludvi g . Bnedkersve nd , % 59, Carlshanm, I. Intr. 65 / 8 2 • Bneclkersvond, 30Js 52, Khhvn., Martin . Indb.Sj.A. 666/ 87. 31/ 57, Kbhvn ., Jul. B l A l 10/ 81. 5 1 H / 1 61, Agerskov, Udb. Kh.AY / 8 1 • Martinus. U lclvarehcll. , Cigarmagerlæri . 1'2/2 63, Gancl løse, B 3 914 / 8 2 • Ole .. Oskar .. Hanskemager, 8/ 10 56, Kbhvn., Idb.Kh.A. 1·1%2 • 17 Peter . . . Arbejdsmand, I. Intr. 710/ 81;. / 7 55, Stift., 2 Lau r. Bkomager, !!/7 52, Blesvig, Indb. Sj . A. 34 / 83 • Rasmus .. B l A l Ujg 1 . Sophus . . . G uldsmeddærl. 6/ 6 66, Kbhvn., B l 360/~ 1 • Thood .lVIich. Pah rik arbejder, 7/ 8 48, Kbhvn., Indb.8j.A. b % 7 • Waldemar. 'robakspinder, % 23, Kbhvn. , Stifts.II.A 32/ 1887 . 12/ Vilh elm .. Fyrbøder, Indb.Sj.A. 525/ 86 . 11 61, Kbhvn. , 2a l::>k:ihsdreng, /11 67, Khhvn ., Stiftsp.I.A. 91/ 85 . n/ 1 54, Kbhvn., Indb.Sj.A. 206/ 82 • -And. A rbejdsmand , 21 Enke, Indb.Sj.A. 417/ 8,1 • /., 14, I sland, Christiane . 10/ 33,TikjøhSgn. , I. Intr. 769/ . Enke, 10 85 1/ 8 11, lVIunkebj . B 3 283/ 81. Ugift , 2 0fa 63, FanefJord, Udb.Kh.A. 19/ 82 • Ugift, 7/ 3 65, TølløseSgn. B 3 57 1/~ 5 • U gift, 2 Ugift, Indb.Sj.A. 430/ 85 . " / 11 67, Kbhvn., 1 lVIarie Cath. Enke, / 12 21, Kbhvn., Indb.Kh.A. 48/ 81. 18/ 12 55, Aarh us, Math .lVIarg. Tjen estepige, Udb. Sj. A. 117/ 83 . 2 --8usette Car. Eli. Ug ift, 0f:: 22, Hyllinge, Indh. Sj.A. 708/ 8 1• 10/ - 1 8 . IdbS'A veng, n . J· _ . 96 - ·''/ 86 • Christina .. . . . U gr.ft , 8 b _, Ugift, ta/.1 53, Ystad, B 26 30/ 82 . Inclb.Kh. A. 8 n/81. Caroline Ciga.rarhd sk e., 2 % 57, Sverig, 24 TjeneHtepigo, / 1 59, Hage ted, Udb. Sj. A . 126/ 8 ,1 . Christine 2 "/ 4 60, Susen t p, Tjenestepige, Udb. Sj. A. 12 6/ 83 . 1s/ 52, 8verig, 1V7/82 . Ug ift, Idb.Kh.A. 1 27 721 Ugift, Indh.Sj .A. / 83 . / 1 55, Kbhvn ., 2 Ugift, !'/" 62, Astrup, Udb.Kh.A. 5tifs 2. Ugift, 33 Aar, Skibby, Indb. :::lj . A . 2%r. 21 Andrea Ugift, / ,23, Kbhvn., Indb . Sj . A. Rjg 1 . 1~ ' I n dl1. S'.J. A . 12 5/ ~ 7 . Anine. U g1'ft, -; 11 58 , TIl .iS t ed , '-' . cl e, 12/ 1; 49 , o'-'t'f't I • l n t·t. "!'-1/ xz· Camilla U g . uangerm L ., 1 ';/ H 65 , oæ '--' ll}'-'--.oogn, ' · U clb . oJ w· . A . 1 :'~/ ~., . H enri ette •r· JOnes t ep1-gn, s/11 65, 8øllerød, B l 5s'1/ 87 • lVIarie . U gift, 17 Susanne Enke, / 8 24, Kbhvn ., A 33 2/ss· 2 Ch ri stopher . . . . ArlJejdsmancl, B 2 3 7/ss· H/ 1 50, Vorre, Ku sk, ~/ 1 58, H ømb, I. Intr. 52 7/ 85. :10/ 1 51, Kbhvn., Clara A ne Chri sti ne Ug ift, Indb. Sj. A. 707/sx· 11 M:-u·gr.Hettri et. Ugift, /H64, Kbltvn. , Indb.Sj.A. "'"/s1. 27/ 64, Sverig, Indh. Sj. A. xtz/~ 7 • Mathilde . . . . Ugift, 7 8usanne Math. Bnko, % 35, Utterslev, Indb .Sj .A. '• 0·1/8 ,1• 21 Claudia Iohan. Marie Ugift, / 7 57, Khhvn. , Indb.Sj.A. R34k:· 1 Arhejdsmand , %2-±,Lystagertrp, Indb.Sj. A. 5 -1il/x1 . Claus . . . . . . 11 - Christian . Ugift, / 1: 59, Sørup, Udb . Sj. A. "1/, .1• :::lømancl, !+/ LI -±9, Sverig, Idb. Kh. A. J GS/8 2 • - Mourit-z Skomagerlærl., % 62, H elsingør , Udb. Sj. A. 20/ 81. Conrad Peter ..

Andersen, Christian Frederik.

u;


Andersen, C. Andersen, Conrad Villiam Dagmar,Emil.Hem . Frederikke. Vilh elmine David Diderik . . . Ditlev Peter Dorothea . . Dorthea . . . -Car.(kld.Rasm .) Cathrine Marie - Josefine Frederikke . Dorothea Kirstine Dorthea Edle Vilhelmine . Edmund J ohan . . Edvard F erd inand H einr. Anclr. Julius . . . . Chris t. Ludvi g . . . Eiler .. . . . . . . . Ejnar Edgar Benjam. Elisabeth . . . . Emilie . . . Kristine .. Elise Dorthea Vilh. Marie. Eljena. Ellen Eline. Kirstine Elna Else KiTstine Marie . Elsine Andrea Emanuel . .. Emil Gotfred . P eter Christian Theodo r. Vilhelm . Emilie. Wilhelmsen Else Marie Emilie Camilla B eda . Christine . . .. Pouline Emma Camilla Math . Emma Caroline Carolina Charlotte. - EmmaCharl. kld .Svends.

18 Arbejdsmand, Ugift, Ugift, U gift, Pantelaaner, Arbejdsmand, Sadel 1agersv., U gift, U gift, Enke, Tjenestepige, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, U gift, Bage r;;, vend, Arbejdsmand. Sm edesvend,

22/ 6 '1/ 1

45, Kbhvn., Alm. Nr. 936. 67, Kbhvn ., Indb. Sj. A. 566/ 86 • 9 ~ / 4 65, Kbhvn. , Indb. Sj.A. aGs/ 8,1• ll/ 11 63, Khhvn., Indb. Sj. A. t•j~ 4 • '% 36, Rindom, Udb. Sj. A. n / 8 4 • ~/2 17, H eln æs, I. Intr. 74 8/ 8 1 . '% 56, Kbhvn., Indb.Sj .A.m/ 87 • HOfn45,Grandl øseS. B 3 527/st · s;, 66, Christrup, B 6 4 "1/ 85 • % 20, Slangerup, Indb. Sj.A. 60 j/ 7 • 2 Udbj. Sj.A. ;a/86 • ';/ 11 66, Vejlby S., Hj. 35, Kappel, Idb.Kh.A. ti0/82 • 1'1/ H 54, Kbhvn. , Indb.Sj.A. t4Gj87 • 15 / 1 15, Kbhvn., A 27 u/8 6 • 20/ 65, L edøie, B l uH-t/86 . 1 " /.1 66, Kbhvn., Indb. Sj .A. m/85 • r;'7 56, T'l· b B7 ,."/ l{JØ, -·'st · 30/u 56, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 5ti:!fs 4 • 2 % 55, Slagelse, B 7 21 ~/8 1 • 10 254 / 12 42, H elsingør, B 7 /st· 146 12 'l'ømre rRven cl, / 1 58, Frdksberg, I. Intr. 0fs 6 . ' ·' / 11 47, Kbhvn ., Indb. Sj.A. ti 7/ 86 • Sko magersv., 1 13 11 Arhejdsmn,ncl , / 2 38,Lander, lev, Indb. Sj.A . ! / 8 1 • 7 38 -<.l l .~ bl1vn., I n db . ..,J. '-''A . "st '/ Stenhugger, ·KO/ !l bu, · 2 B l A l ·'"fs,. / 11 20, Langø, Enke, f. Lassen, A 16 ~·' 0/8 1 • Ugift, H/7 59, Sveri g, Indb.Sj.A . 5 ~ tfs 6 • 1·1/ 68, Kbhvn., Ugift, Indb.Sj .A. 20 tj81;. 1 Ugift, t% 38, Kbhvn ., Indb. Sj. A. aon/ s:. · 21 / Ugift, Indb.Sj .A . m/85 ' 10 58, Sverig, Enke, :!fa 09, Malmo, B 3 296/ 8 1 • Ugift, % 64, Sverig, B l ·10 "/ 86 • 0 Enke, t j 1 39, Sundbyv. Indb.Sj.A. 389/ sB · Enke, ~ % 38, L. Værløse, B 3 141 / 83 • Ugift, tli/1 49, Sverig, Udb.Kh.AY/ 8 1 • 22/. 57, Sverig, U gift, Indb. S j. A. %6 . 1 Ugift, t'/10 59, Sveri g, Indb.Sj.A. 421/s:. · 1 Enke, 5fs 39, S.Jørgensb. B 4 5 0fs 1 • 18 Ugift, /s 58, Vinderød, Udb.Sj.A. 8 9fs 5 . Ugift, '% 65, Sveri g, Indb. Sj. A . 71 / sH · · , B 3 !8'/ E<n l{e, ·~;2 09 , v·trun1 " 81 • 11 Ugift, / 5 24, Kbhvn. , Indb.Sj .A . 2 ~!'/s .t· 2 Ugift, 0fa 57, Borup, Udb. Sj. A. 4 ·' / 8 1 • Arbejdsmand , tn/,0 40, Sverig, Htiftsp. I. A. n1/ 8 .1 • Plb. A Nr. l647, tH/10 71 , Kbhvn. , A 16 !l t / 8 1 . 27 / 3 45, Kbhvn. , Cign rlumdler, B l 4 5 1/ 8 1• 50 ·' / 8 1 • Arbejdsmand, H/ 7 62, Fredericia, B 3 Blikkenslager, 11/ 11 58, Kbhvn. , Indb. Sj. A. r.o,/li 7 • 8/ 64, Kjøge, Form er, Idb.Kh .A. 17 0fs 2 • 1 Enke, A 14 /j 3/ 8 1 . 20/ 58, I sterøcl, Enke, I. Intr. 99 1/ 82 • 8 Ugift, 3G Aar, Kbhvn., Udb . Sj. A. m / 84 • H/4 59, Hjørring, Udb. Sj. V. 2 1k 1• Ugift, Ugift, "% 48, Kbhvn ., Indb. Sj. A. 2s/ 84 • 2 ·1/. 64, Lyn ge, Ug ift, Udb. Sj. V. 10fs 4 • 1 Enke, lH/ 4 24, Kbhvn. , B 3 H84 / 8 1 . 1 Ugift, % 61, Kbhvn ., Indb.Sj.A. ";"/st· 26 Ugift, / 11 54, Sverig, Indb. Sj. A. 2 2fs 6 • 21 Ugift, Indb.Sj.A. 777/s 1• / , 60, Sverig, Ugift, a/11 55, Sverig, Indb.Sj.A. t-14/85 • 2 Ugift, tifa 57, Sverig, Indb. Sj. A. 90/ 86 •


19 Andersen , Emma Chri stin e Eleo nora Mari e .. F red r. Emma åofi e . . . Engel Peter . . . . . Erasmin e Olivia .. Erdmuth OliviaDor. Erik A ugust . . . P eter Møller E rnestine . .. . Eugenie Louise. . Eva Chri stenson . F erdi nand Theodor \ Villiam Frantz . . . F erdinand. A lfred F lorentin e Charlotte Vi H1 elm. Frederik.

August. Uhri stian . Edvard .. F erdin and Georg . G ustav. H erman .Juli u s . Mi ch. 'rh. Th or vald . V.... Vilh elm

Frederikke Caroline Uhri stin e Marg. M. Mari e M. P etra V. V ilh elm. Fres in e Kir,.; ti ne .. l•' ri tz Carl Chri stia11 Vald emar. Vilhelm . . .. Georg A ndr. Chri st. Emi l R einh . Precl. Mi chae l Gertrud . . . . . . .

Andersen, E.

11 / 60, Kbhvn. , Idb.Kh.A. 133/ 8 2 • Ug ift, 5 Udb. S j. A. 1 ~ 6/87 • H / 10 63, Sveri g, Ug ift, 6/u 27, Kbhvn. , Indb. Sj. A . 45/ 81 • Ugift, 0-; · B 3 oo6/ S l· Enke, a 47 , H el SJugør, % 34, Kbhvn., Indb. Sj . A. 92 / 8 1 . Ugift, F'a.briksarbd sk ., 14 / 1 45, Kalm ar L., A l 43/st· 26 10 / 1 40, Damsholt, A 51 / 85 . Arbejdsmand , 5 Indb.Sj.A. 2 '18/ 85 • / 1 25, Ore, Enke, :! 0/ 1 55, Kbh vn., A 14 170/ 8 1 . Ug ift, 1 Bagersvend, '/ :! 65, Kbh vn. , Indb. Sj.A. 667/ 85 • 1!1/ , (:)3, Horsens, Udb. Sj.A. m/85 • Fy rLøder, :!% 51, Kbh v n. , Indb. Sj. A. 5fs 2 • Ugift, Ugift, ' '/7 61, Kbhvn., I Intr. 1487/ 87 • 26 Aar, Sverig, Udb . Sj. A . 11 4/ 83 • Strygerske, 1 Indb.Sj.A. 411 / 8 7 . :'/ 10 61 , KbhY n. , Cigarso rterer, 1 Bog bi nclersv ., !'/2 5!), Kbhvn., A 1 1/s 7 · 1 "/s 15, Bornholm , B 2 A l 4 1/ 8 1 . ·•if I nc. lh s·J. A . 300/ 8 ,. Hkomagersv., · . s 39 , S ve n.g, 182 l!'/ 1 -!5, Sundbyø., I Intr. / 8 1. A rbejdsmand, 2 H/1261, Kbhvn. , B 2 A %2 · Tjenestekarl , 1 % 20, Kblm1. , Indb. Sj. A . 10/ 85 . E nke, Inclh. Rj . A. ~ 1/s r.· Offenl. Fru ent. , I H/ :! 49, Khhl'n .. 7 :! / , 23, 8tokk em. , T Intr. 4 '1%1 • A rhcjclsmand, 27 / , .J-9, Kblwn ., Tndh. Sj. A. 6 :1/ 87 . A rbejds mand, :!Dfg 50, Khh v n., A 21 :12 ~/8 1 • Smedesvend , 22 Aar, Od ense, U db. 8j. A. 13 4/ H 1• Sø mand, 2 % 42, A lli ndoru., Indb.Sj.A. 5 1Rfs • Vejm a.nd , 1 ~% M> , K ronob. L ., A 12 28 :'/H 5 . A rb ejdsmand, 21 /r. 65, K bh v n. , Indb. S j . A. 667/ 86 • Sm edesvend, 17/ 2() , Kh h vn., A 21 302/ 8 1 . Cigarm ager, 1 7 7 / 1 54:, Stiftelse n, I Intr. n / 8 1 • Arhojdsm<tnd, Brolægger , 'Y1 53, Lyn gby, Tndh. Kh.7 A. 6'/s:! · B l A l Gfs 1 • In dh. Sj. A . 3 %3 . Bog hcllkommi s, "/ 3 52, Rønn e, 3 % Gl , Frederiksh . Udb. Sj . A. 1'1R/ Smedesvend , 87 . 10/ 41, K arl ebo, Ind h. S j. A. Hf.~ 1 . A rbejdsmand, 3 11 /r; 31), Kbh v n. , B 3 101 :!/8 1 • Gjø rtlersv., '% 48, Kbhvn. , A 21 ~ 1 0/~~ · 2 ~/x 47 , Khhvn. , Mu rorsve nfl , I dh. Kh.A. t:li/8 1 . Arbejd sma nd , :! 0/ 1 55, Khhvn., Stiftsp. I A Gr>jg;, . Murers ve nd, :!% 47, Kbhvn. , Indb. Sj.A. ~ 2 1 /Ro · Slwmn.ge rsv ., :i''/7 38, Kbh vn., A 15 14 2fs 1 • 'røjmn.gors vo nd , 17/ ,, 13, H ansted, A 15 °1/ 8 1 • Enk e, s; :! 18, Venslev, A lm. Nr. 1993. U gift, '~/ , 4:3, Følleslev., B 3 83 ~/8 1 . Ug ift, B0/ 7 66, Øbted, Uclh.8j.A . m/87 . En ke, :! 7/ 7 24, Vordinl•. , Inclh.Sj.A. ~ 22/82 • 1 / 0 o5, Vive, Ugrft, Udb. Sj. A. 21/ 86 • Syerske, r'/ 1 65, Hcbi ngø r, Udb. Sj . A. 111 / 83 • 'rjones tep ige, ~/ 1 65, H elsi ngør , A 25 ·11 / 83 . E nke, "'/x31 , J( hh vn., Indb. Sj.A. 2 !1 7/ 8 1• UgifL, Stortum , 2 ·1/ -, 54, Kh lwn., A lm . H. A. 35/ 82 • :--lepareret, l:! / 11 lU, K ldw n., Tndh. Sj. A. 507/~R· 1 I H/ ' !]11 V ll .. A1'>·lau; A.r ll e.Jt' l Slll a 11 (. / li 4 -t1] , \._ ~ -· ~l· 2~ 1 Fon ner, A lu 101/H 1. 12 3U, K!,h vu., 17 / 11 4:6, Kbh vn. , A l 224/st · 1/ k 21, Kbh vn., Indb.Sj.A. 130kj· Smed, >!'/ . I IHl!' · s·J A . 367/ 8 ,. F ri sør, - . 1 6" ;::;, l{: l1 St .1ama, 2 % o2, Valby, Udb. Sj . A. :!/sr; · Tømrers vend , 2 :;/ Indb. t:lj. A. 277/ 8 1 • Gasa rbejd er, 12 o3, Kbhvn. , 21 / 60, Sverrg, Incl b.Sj.A. 308/sv· Ug ift, 5

s•


Andersen, G.

20

1 ~/5 32, Vetlinge, I. Intr. 44 2/s:J · Tømrersvend , Plb.A.Nr.lll8, :tj, 72, Kbhvn. , A 16 1Hjg 1 • Plh.A.Nr. l17G, 12/ 4 79, Kbhvn. , A 16 5 '1/ 8 1 . L' . g, I n db E<n l{e, . . s·J. A . 1'-' 1/ 86 . 61 A ar, oven 2 ' / 7 40, Sveri g, Arbejdsmand , Udb. Sj. A. 144/ 87 • 2 Arbejdsmand, / 12 42, Sverig, Indb.Sj.A. "15 1/ 83 • Albin Cigara,rbejder, 1848, Gøteborg, Indb. Sj. A. 10/ 8 1 . 2 Gustafva Enke, % 19, Landskr. , Alm. 2549. Hakon Arbejds mand , n/10 46, Sveri g, Indb. Sj.A. 6 ;, 7/ 81 • Skræ ersvend , !J/ 6 55, Sverig, Indb . Sj. A. 61/ 86 . 2 8fs 65, Kbhvn., H akon Valdemar. Stenhugger, A 12 m/8 1 • 21 Hanna / 2 52, Sverig, Ugift, Indb.Sj.A. 36 1/ 85 • 2 ;/ 1 63, Chrstads L . B l 502/ 87 • Ugift, 11 Josefina Ugift, Indb. Sj. A. ~9jg 1 • / 4 4:5, Sverig, Louise Ugift, 1.;/5 39, K bhvn., Indb. Sj.A. 3!12/ 8 1 • 2 H anne . Enke, / 8 15, Virum , B 3 8 4 7/ 8 1• 5 / 10 26, L yngby, Enke, Udb. Sj. A. 1 2/s~ 115 Ugift, / 3 56, Sverig, Idb.Kh.A. 167/ 8 1 • 1 Mari e . Tjenestepige, ~/ 1 2 62, Holbæk, Udb. Sj.A. 1 2 ~/8 .1 • 1 Ugift, ~/ 1 59 , Hemm ersh. , Idb. Kh.A. 128/ 82 . 27 Hans Arbejdsmand, Indb. Sj. A . 2/ 8 1 . / 1 17, Bjergby, 36 " / 7 20, Hunderup, B 2 A l / 8 1• 27 / 12 24, Strø, Arbejdsmand , Udb . Sj. A. 5 1/ 86 • Arbejdsmand, "fa 25, Østerstill., Indh. Sj.A. 64 " / 83 • 7 Arb ejdsmand, / !J 27, Brøndbyv ., U db.Kh.AY/ 82 • Arbejdsmand, IS/ 12 29, Svendstr. , Indh. Kh.A.96/ 82 • 2 Arbejdsmand, "/s 48, K.Værløse, Indb .Sj .AY4fs 2 • 2 Arbejdsmand, YJ48, Skallebjerg Stiftsp . I A 7/ 87 . 1 06 Arbejdsmand, L!'/ 6 52, H ellested, B 3 ~/8 1 . Gasvccrksarb., 14 / 10 39, Silperup, Indb. Kh.A. 33/ 8 1 • Fhv. Høker, "/ 7 08, Hvidovre, Indb. Sj.A. m/85 • L em i Alm. Hos. Norløv, Indh.Sj.A. 11 "/ 81 . Muremvencl, 33 Aar, Khhvn ., Indb.Kh.A. 3%2 . S]{Oma.ge r, :! H/.; 59 , B.ISseJ·up, r. n db . s·J· A . 663/ 85 • 17 Skom agersv., / 1 63, Lynge, Udb. Sj. A. 77/ 83 • Snedku ·sv., X/10 58, Rønnebæk, Idb. Kh. A. 166/ 8 2 • Sømand, n/x55, P ejø, B l 4 52/ 8 1 . 2 'rjenestekarl, 0ft 62, Æ beltoft, Udb. Sj. A. 3 1/ 8 1• Und ermester, :1/o40, V emm elev, Indb. Sj .A. 41 6/ 8 •1. 11 Vognm.karl, Indb. Sj .A. 2 n/87 • · / 10 4:0, Gandløse, Vognm.kusk, t!J/ r1 55, Udb. Sj.A. 132/ 81 . Skrædørsv. , ri 12 G2, Sverig, Indb.Sj. A. 82/ 8 1 • 2/ Adolph. Arbejdsmand, 59, F ødselst. , Stiftsp. I A !u/80 • 11 Andreas . Skomager, ~ 17 47, B ornholm , A 12 129/ 85 • A 17 78jg 1 . Chr. Tils.A.Nr.l03, !)/ 1 65, Kbhvn. , 1 Aug ust .. "/s 64, Kbhvn., B 1\1 14/ 8 1 • 7 l ti / 7 42, Brøndhyv. , Inclh. Sj. A. 0fg, . Chri stian. Arbejdsmand, 659 1'l/ 55, Gj entofte, I. In tr. / 8 1 . Arbej smand , 1 1 Handelsbetj., U db . s:J· A . 135/ sG · "/ 1 66 , Od ense, % 55, Banclhol~ , Uclb.Kh.A. R:J/82 • Malersve nd, 50 A ar, Skaarup, Idh.Kh. A. 137/ 82 • Matros, :::lømand , .;/r; 62, St.Jgbj. S ., Udh.Sj.A. 7"/so1·1/ n 46, Khhvn. , Indb. Sj .A. ~~/8 1 • Emil Smedesvend , 20/ Indb.Kh.A. n°/ 82 . Vill. Kontori st, 7 57, Khhvn., Frederik . Arbejd smand , 30/ 12 48, Sipperup, A 14 16fs 1 • Johansen. Arbejd Rmancl , j/~ 56, Flakkebj. , Udb :Kh.A. "5/ 8 1 • 1 J ørgenf.>e n Arbejd smand, x/12 30, Borre, I Blegh. A. 3fs1 . 110 Arbejdsmand, / 1 4:5, Raabym., I Blegh . A. 7/ 81 . J ørgen . 13 Gard etobebetj., / 12 39, A alebæk, Indb. Sj.A. 2 u/87 . 23/ 60 , B.u ·l{en d e, U clb . s·J- A . 106/ 85 • Muren: vend, Martin . 7 Morten. 33 Aar, Niverød, U db. S j. A. 152/ 87 . Opvarter,

Andersen, Gotfred

Valdemar Gothard Emil Gretha Maria . Gustaf


21 Andersen, Hans Mourib: . . . Niels P oter Otto . P eter

Edvard J esper. Ludvig Vald em. Sigvald . Steffen . Vilhelm Winther Hansine . . . . Albert. Mnrie Cathinca Martine .. . Pouline .. . P etrin e Vilh. Harald Alfred . Christian .. Frederik . . Ni els V ald. H edengreen Gustaf, H edevig .. . . . . . el. Andreasson , Hedev. H edev ig Chri s t. Jul. Justine .. H enri ette Elisabeth H elena H elene Sofie . H enrik . . . . A lolert P eder . Peter . H enriette Frederikke Hansin o. H enry Dorothea . . H ermann Vilhelm . Hilda Eleonora Dor. Hilma Josefin e . . . Hjalmar Sigfred .. Holger Otto .Jørgen Hulda .. . . . . . .

Andersen, H.

Arbejdsmand, tj,1 51, Hm·løv, B 3 100 t/82 • 7/ :; 65,Kirke-V ærl. Udb. Sj. A . 7%,. Børstenbind er, Barn , 1879, Boeslund e, B 3 8';1/ H>· Arbejdsmand , ti / 1t 37, Kyndby S., Indb. Sj. A. 2 '; 11/~ 1 • Arbejdsmand , :!!J/G48, Oustrup, Indb. S j. A. ·ltK /.,5. Arbejdsmand, '/ 11 ±8, Merl øse, Indb. S j. A . .-, ,; ;;/~ 7 • Arbejdsmand, :;/J51, Hyllerup, Udb. Sj. A. 1:; 1/ 8 6 . Arbejdsmand, % 5(5, Kj øge, Udb. Sj. A. 5 : 1/8 ~ . Arbejd smand , "% 60,0ppesundby Indb. Sj .A. 8 '; 2 /~ .1 • 7 Arbejdsmand, /t 61, Kan·ise, A 30 130/ 81; . Arbejdsmand , n .':! Gl , Tølløse, B 7 20 %1 • Blikkenslagers., 9/ 1 52, Kbhvn. , A 1 ·' 3 ~/84 • 2 B ødkersvencl , / 10 58, Svinninge, B 7 Sfs 1 • Handeb;;hotj ont, t:J/ 1 58, Slesvi g, Indb.Sj.A. 1'1K/ K7 • 11 Skomager v., / 1 ()3, Kbhvn. , Indb.Sj.A. ~" 9/81 ; . 2 Snedkersvond, Inclb.Sj.A. "8 1/ 85 • G/ 1 4J, Odense, olagtersvend, t:!f:1 57, Kværkeby, Udb. Sj. A. a-'/~ 5 • 2 ~/ ,:! GO, Slagebe, Smedesvend , Udb. Sj. A. LL !J/ 85 • 10 / 10 55,0rtep.Fyen , B 3 H/~ 4 . Sømand , 9/ Tjenestekarl, B 27 10/s 1 . 12 58, Kbhvn. , 2 / 11 62, Dalby, Tjenestekarl, Udb. Kh. A. t"/8 1 • Snedkersvend, 14/ 7 59, Kbhvn., A 21 1' 31/tit· Opvarter , l t / 7 62, Liunge, Idb.Kh. A. 1''%2 . Snedkersvend, 24/ 1 55, Hillested, Udb.Kh.A. ;; 5/tit· 10 / 1 56, Kbhvn ., Arbejdsmand, A 26 72/ 8 1• Boghandler, 28 Aar, Kbhvn. , A l m/"7 • 5 / 7 50, Gjerløv, Arbejdsmand, B l "71/ 86 • 1 Forgyldersv., ! /-, 65, Khhvn ., I. Intr. ll:-ts/8 ,;. Snedkorsvend, '/.-, 26, Kbhvn. , I. Intr. 11 8 6/~c: · Tjenestekarl, '% 58, Ellinge, B lm/ 8 .,. Enke, "~'/ 1 "35,Kjærtemind . Indb.Sj.A. 15 "fs,1 • Ugift, ~ 0/ 1 0 54, Marstal, Udb . Kh.A. 1 / 82 • Ugift, '% 57, Kbhvn. , Indb. Kh. A. :!fs 1 • 0/ •.--,, l 1 ~ 3'-'t) , St't·t I n db .J. S. A . ''-!:·s 1 ., t· Enke' Sco rturn , ~H/r; 58, Odense, Udb. Kh. A. %1 • Ugift, 5ft: 27, Kbhvn. , Indb.Sj.A. ~ '' /R 2 · Arbejdsmand, -JDj,; 54, S tift. , Indb. Sj. A. !J·'/ 8 •1• 1 Plejebarn , t! / 1; 66, S tift. , Idb. Kh.A. 1H / 8 1 • Arbejdsmand , ~ ~;, , 62, Khhvn. , Indh.Sj.A. t-u;,". S medesvend , s/ 10 56, Khhvn. , Indb.Sj.A. '":Jfs 2 • se u. H odongroen, Tjenestep ige, 22 Aar, S verig, Udb . Sj. A. ta% ,. 1 U gift, t / 11 64, Sverig, Inclh .Sj .A.h 12/s 6 • Ugift, '% 62, Haarlev, B l ' ~"fs,; . 11/n63, Sveri g. Ugift, Indb. Sj. A. 3 G/ ,.;a · 2 Enk e, A 27 ~"f. a · / 1 10, Kbhvn. , 22 / 1 47, Svorig, Ugift, Indb. Kh.AY/ 82 • Ugift, '% 31, Sverig, Inclb. Sj.A. 5 " /~ 1 • Tjenestekarl, 20 Aar, Khhvn. , U db . Kh. A .ti 2/ RI· 27 / 1 61, Khhvn. , Arbejdsmand , Indb . Kh.A. 5 1/ti t· Snedkersvend , 11 / 117, l(hll\·n. , Indb. Sj. A . "fsG· o I nt11). s·J. A . .:,r·>; oporvog nsl<.onol . ~ ·~;~ 5A ± , H omø, '-~t:· 1 Ugift, A 10 u x/s:;· ) 1 63, Stift., U g."1.f't , -''0/ 11 6('),'LT n emm et•Sll Ø.J. B 3 8 ·~ 4 /so · 0 Ugift, " / 12 GO, Strø, A 1 ·10 1/ti ,. Arbejdskarl , ·'/ 6 G4, Aalborg, A 25 t""h:: · Ugift, 27 Aar, H elsin gør , Udb.Kh .A. ·l!l/~ 2 . U gift, ta/ 5 G5, Sveri g, Tndh. S j. A. 20 7/ H 1 • Arbejd smand , '/ 1:! 54, Khhvn. , Tdb. Kh.A. 1' 1"/s2. 1 ::;" 79, Khhvn., Plejebarn, Indb.Sj.A. 2 "/s1; . 23 Ugift, Udb. SJ. A. r. 5/ 83 • / 1 61, Ordrup,


Andersen, I.

22

1/ And ersen, Ida Antholin e Indb.Sj.A. 5 ';% 1 • Ug ift, 10 36, Kbhvn.. 11 Caroli ne Vi lheL Fra.s k. ' / 7 53, S lagelse, I. Intr. 628/ 80 • 10 Emilie . . . .. Enke, / 7 21, Kbhvn., Indb. S j. A . 10/ 81 . B 3 m / 87 . l !/ r, 22, Khhvn., Enke, 1 Lou ise Andrea Tjenestepige, ~ ' 10 65, Odense, Ud b. Sj. A. 10/s.; · 10 Ingeborg Ca.thrin e . Enke, / ;, Oo, Kh ltvn ., B 3 '1" "'/ 8 1 • 20 J ensin e . Ug ift, / 5 64, Khlwn. , Tnclb.Sj . A. o:>fst · Oline . Ugift, L% 49, Norge, A 12 140/ 8 ,1 • 1 Inger Enke, B 3 11 ;9/ 8 1 • / 12 16, Uggeløse, t•;j ,; 27, G und «ømgl. B 6 42/ 85 • Enke, Enk e, t%29, Gundsømgl. A H "'~/8 1 • 1/ Ugift, 7 23, Skanderb. , Ind h. Sj. A . lt t j 82 . 17 Ug ift, /s 66, Sveri g, Indb.Sj.A. t•tt/8 :,· Dorth ea tn/. 1 44, Lønholt, Idb.Brnh .A.% 2 • U gif t, 1 Marg rethe :'/ 1 50, 'ryberg, Ugift, Indb. Sj. A. 'r'/8 ", . ·•··; B 3 9t?/-s t · Ug ifG, -- 1 1 61 , F• arum , !1/ 11 40, BorupKim . A 15 11 3/ 82 . Enke, to/10 47, H erslev, B 3 5 !1~/8 1 • E nke, s;10 61_ , M an.ager, Udb . s·.J. A . ·'1'·1/ 8,1• Ug ifc, 10 O li v ia Ug ifc, / 11 65, Virring, B l 250/ 87 . 23/ 16, Viborg, A 22 ~ 7 /8 1 • Sofi e . Enk e, 5 1 Tn grid .. .. % 59, Sverig, Indb .Sj.A. m ;s,; · Ug ih, t"-/:-, 67 , Kbhvn. , Indb. Sj. A. -l ~r'/8 .; . Ug ift;, Dorthea. I n db . s·J· A . zo:./ 8 ;, . Ingvard H enrik V al. Slagter lær l in g, tr •!0 6:)... , l{bh vn. , Jsaack . . . . .. . Avi s nd , lifr, 28, Lild, Indb. Sj. A. ~ "'/s r· I sakin e Chri Rtin o . En lu ·, :'/ 11 26, Kbhvn. , Indh.Kh.A. 3 'l/81 • 15 Arbejdsmand, I vor Ni elso n / 2 44, N. Bjert, Indb. S j. A. ·' 0 "' / 8 1 . 1 A lmi ;:;selem, ' /t 24, Hillerød, A lm. Nr. 726 . .Tacob A rb ejdsmand , ca. 50Aar, ? B 6 67/ 87 • 1 ~/,37 , Ki ldebrønd e B 2 A 1!1/ 8 1 . 7 A rh ejd;;mand , /a49, Rakkehy, I. In tr. 150 t/87 . A rbejdsmand , H/ 11 53, Sandby , B 3 8 ~ 0/s:j · A rbejcl Rmand , t.i/,; 54, Kbhvn., Tndi•. Sj.A. tlOf~ ·: · F'orh . H øker, k / 2 1-:1-, Saxkjøbin g, Indb. S,i. A . tl!l/8;, . Jor n ~;.tøb orsv. , t-'/~ 29, H vidov re, B 7 n 1/st · 11 / 10 4fi. Lunclhy S., A 25 tH/ s:: · Matrns, S kom agorsv., ts/ 145 , Vass in gerød Tndh. Sj .A. 8 1j 8 ,; . Sm edesve nd , 'l/ 10 41 , Uurro, I ndh.Sj.A. "-!' 0/ 8 ,1• 27 Malersvend , / 10 56, Khhvn. , Ind b.Sj.A. o! t:i / 8 ,1. Ancl ron,s . -h co hin e Mathilde . Plh. A Nr. 1030, 1"/ 7 76, Kbhvn., A 16 "' 3 1/ 8 1 . 7/H15, Khhvn. , [nclb. Sj.A. 11a / s L· J onn Andre . . . . 8m eclesvencl , 1 J onny Anin eCathin. Ugift, / 1 ~ 64, Kb hv n. , Tndb. Sj.A. 14 :-./ 8 :,· 11 /~ 61 , Kbhvn. , Tndh.Kh.A. 14 / 8 t · - Louise Chri st. Ug ift , - Martha Pli•. ANr.l4D8, 28/ 1" 69, Kbhvn. , A 16 -' ~/8 1· Arbejd,.mand, t!' / 1 ~ 10, Slagelse, Indb.Sj. A. 1!12/ 8 1 . J ons . 1 " / 14, Hjortespr ing I. In tr. ti 4 / Arbej dsmand , 8 1. 2 A rbo_-jdsmand, '1/ 114, Hj ortespring A lm . N r. 236. IH/ , 21, Vord in gh., I . Tntr. :1'11 /An· A rbejdsmn,nd , A rbejdsmand, "% 22, Seierslev, B 7 1 "~ / 81 . tl fu 27 , Kbhvn. , A 21 .; lr'/ 8 1 . tt /~ 30, H olmstrup, Indb.f-:lj. A . --' 7%:; · A rbej dsrn<tncl , % 31,Gacl bjerg8., Indb. Sj . A . '~/~ 1 • A rbejdsmand , ~Ofs 33, L y ngo S. , Indl1. Sj . A. :' 72 / 8 .3 . A r he,;li s mand , Ul/ 7 35, .T yclstrup , InJu. S j. A. 4 "' / 82 . A ri 10j 'l"ma1td , 11 'r 3G, Danstrup, A l 6 10 / 8 1 • A rbejcb m:mcl , 1 Arhejd,;mand, 1 ~ / 1 L 38, H elsinge, Indb. S j . A. 607/st: · A rbejdsmand , 1" 11 t 38, K irke V ær l. Alm. 3 13. Arbej cl:smand , 1 \ ' 10 -13, S lange rup , Indb. Sj.A. 207 / H2 • '/R45, Nærum , Udb. Kh . A . t'/8 1 . Arbejchmancl, Arbejdsmand , 28/ Lo -:1:7 , B allerup, I. Intr. ltH/ 86 .


Andersen, J.

23 And ersen , J ens .

1 / 1

Arbejdsmand , 49, Slagelse, A 25 276/ 81 • Arbejdsmand , % 49, V alby , Indb.Sj.A. 156j 84 • 8/ 51, Viby, Arb ejdsmand, Udb. Sj. A. 38/ 8 1 • 7 Arbejdsmand, 2 ~/1 2 51 , Lyn gby, Indb.Sj.A. G53fs 1 • 5 Arbejdsmand, / u 53, Tostrup, Udb.Kh. A . 14 / 8 1 • 10/. 56, Tikjøb, Arbejdsmand, Idb.Kh.A. 1'11ij82 . 1 Bagersvend , :•;" 42, Aad erup, Indb.Sj.A. uGO/ su · Blikkenslagers., :'/ 3 ol, Kbhvn.. Indb .Sj .A. ~ ~~/8 >~ . Bybud, l i/ 1 22, Braaby, Idb.Kh.A. 18 "1/ 8 1 • DetaJ"lh andler, A 51 So· 31 / 12 32, Husby, Fyrbøder, Indb. S j. A. 305/ 8 1 • Fyrbøder , "/:, 44, Hamløse, I. Intr. m/81 . 1 Garver, % 19, Nykjøb. Sj. , Udb. Brnh.A."/ 8 1 Kolportør, 36 A ar, Ballerup, A l '10 0fs 1• 1 Kurvemnger, ·:' /" 16, L ynge S., Indb.Sj .A . "8 1/ 8 ,;. Kurv emager , H/ H 45, Faverskov, Indb.Sj.A. n,;;,/ 8c. Møllebygger, :'/ 4 55, H øislev, Udb . Sj . A . 'Gfs 1 . 31 / 7 5-:i, Ølsted, Møllersvend, B l 19 1/ 8 1 • 21 Op varter, /:J 59, 'r h yregod, Udb. Kh.A. 11 / 8 1 • 1 16 3 R-eservepostbud /.1 50, Blidstrup, Indb. Sj.A. · / 85 • 1 0 f::lancl graver, /.~ 51, Thorup, B 3 25 "/ 81 . 1 Skibstømrer, ''/2 21, Ni elstru p, Id b. K h. A. 12G/ 8 1 • :w; 59"" ' E1 ncl r·up, I n db . S·J- A . oo8j SI<:om agersv., - 84 • 5 1 Sm edesvend , % 46, Tyrrestrup, B 3 1 07 '~/82 • Sned kersvend , / 3 09, Linaa, B 4 10 "/ 83 • 15 / 1 1 32, Hveen, Stenhugger, Indb.Sj .A.'i5 1/ 8 •• 1 Tjenestekarl, % 59, Husum , Indb . Sj. A. 6fs 6 • T øm rersvend , U db. Sj . A. "/ 87 . T øm rersve nd, no/12 49, Aavadshu s. B 3 656/ 8 1 • Uhrmagenn est., n/u38, Saltofte, A 49 R<j 87 . Vognmd sk m, k , :'/ 5 49, U sserød, Indb. S j. A. ·18 7/ 85 • (Thorngreen) J ens . se Thoru green. 7/ u 65, Kbhvn ., J ens Andreas. Ku sk , :1/ 11 60, Broby, Udb. Sj. A. "2/ 8 (; · 17/ 59, Skulbøl, Bkomagersv., Udb. Sj. A . .>Gj 8 1 • 1 24 · ·d , Udb . s·J- A . 1 ·"(;/ 87 • / 8 53 , B agsvær G arver, A ugust . Arb ejdsmand, zo/10 35, Hvidovre, Indb.Sj.A. m/82 • Chri sti an 10 / 7 42, Langom ark, I. In tr. '; 2 '/s 3 • Arbejdsmand , 1 / 1 50, L yngby, Arbejdsmand, U db. Sj. A. t 0 2fs 1• 1 Arbejdsmand, ij 10 52, Gamm el S ., Idb.Kh.A. 1"18/ 82 • Skomager, ~' 1/i 41, Reclsted , I. Intr. 9 ;, 9/ 8 1 . Skomager, z/ 8 53, Spjellerup, Idb.Blgdh .A 16/ 82 Tjenestekarl, "/ 5 47, Timmering, Indb.Kh.A. 71/ 82 • Indb. Kh .A Y / 82 • - Alexan. H andelsbetjen t, 1/ 0 59, Kbhvn ., s/ 1 2 29, Holbæk , I. Intr. n58/ 8 1 . Th eod. Arbejdsmand, 17/ 59, Gumm ersm. Udb . Kh.A . t Sj Arbejdsmand , Frederik. 1 82 . \li/ 1 5'-:t:, J e11·mge, I n oJb . s·J. A . "'- 1'·1/ 85 . M a l ersvenoJ , Lu cas . Forh. Urtelu., 11 ij 12 21, Kbhvn ., B l A l 27/ 8 1 • Ni colai Skræcler, "% 54, Kbhvn ., Stiftsp.I.A. '; 2/ 8•1• 1 8 / 11 43,Saltum Sogn A 25 w /sn· P eter Arbejdsmand, 7 Arbejdsmand, Udb. Sj. A . 11 'is•; · / 10 44, Strødam, 2 1/ 60, Falling, Arbejdsmand, Indb.Kh . A . ~ 7/82 • 1 Fabrikarbejder , 8/ 1 13, Buddinge, B 3 °'! 2/ 8 1 . K arotm agersv., 1x/9 50, Selsrnark , lndh. Sj.A. ''" 1/ 87 • Klejnsmedesv ., 12/s 35, Kbhvn. , Indb.Sj .A. '129/ 85 • 22 Kontor ist, /!1 44, Svostrup, B 7 2 "'·1/ 8 1 • 2 Murer , ~/1 54, V emm eløv , Udb . Sj . A. 30/ 83 • 2 Sadelmager , '/z 46, Od ense, Indb. Sj. A. 7/ 82 • 2 ·1/ Skomager , B 3 407/ 8 1 . 11 41, Odder, Skornagersv ., ~"/5 44, Nykjøb. Sj ., B l A l H0/ 82 • Skræder, b/755, El sted, B 2 188/ 8 ,;.

n; .


Andersen, J.

24 Skr::~9 derm estet ,

Andersen, J ens Peter

Sømand, 'rjeneRtekarl, Tjenestekarl , t ek ar l , . T Jenes Tjenestekarl, Julius Badølmagersv., Thim . Arbejdsmand , Theodor . Skibskok, Thorvald . . Tjenestekarl , J ensin e . . . . . . Enk•:l, Mette Adelh. Ugift, P etrin e Ugift, Johan Arbejdsmand , Cigann ager, Alfred . Fyrl •øder, Augu st. Cigararbejder, B endo li Skomager, Carl .. Murerarbdsmd., Christian. Arbejd smand, Arbejdsmand , Arbejdsmand, Murersve nd, Tj onestedreng, - H enrik Drejer:<vend , Skrmderm ester, Daniel .. Edvard .. Sømand, H einri ch . Polit;ibetjent, Herman Arbejdsmand, Ludvig .. Strømpevævers. Nicolai Andr. F hv. Søm and , Oluf Vilh elm Sadelm agerlær l. Arbejdsmand , P eter . KniY smed, Korksk ærersv ., Skomager, Smedesvend, Philip Stolemagersv ., Salomon Arbejdsmand , Johann e. Enko, Enko, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, F rask.,

, Boline Cathrine . Charlo tte Chri stin e. - Olsen Elisabeth . Fred. Chri.

Tjenestepige, U g ift, Ugifr, Ugift, Ugift, Enke, Enke, U gih, Enke, Ugi ft, Ugih, Ugif",

Indb. Sj.A. 197/ 83 . oO, Frørup, Udb . Sj. A. 14 6/sr;· 25 A ar, Snesere, U db. Sj . A. lH 5/ 8 4 . 18 / 11 60, Tikjøb, Udb. Sj . A. 10 %7 • 17/ P-2 17 . B 6 l ·% / 82 • 5 v , ~J øge, 1 % 63, Sæhy Sogn, A 27 26/ 85 • Udb. Kh.A. 2 ~/81 • %34, V eggersløv, A 25 16 5/ 80 . 2 "/s 63, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 7'1/s:: · 7 / 1 61, Kbhvn ., Indb.Kh.A. ~ 7/8 1 • '/ 12 34, Lyngaa, Indb .Sj. A. 1 2 ~/su· 7 Indb.Kh.A .68/ 82 • / 3 o2, Thorup, 12 183/ / 7 54, Helsingør, Idh.Kh.A. 82 • 28 585 /x38, H almstad, B l / 87 . 5/ B 7 r;o/82 . 1 0 60, Aalborg, 30 Aar, Sverig, U db. Sj. A. 1 "/ 84 • 7 / 5 57, Svorig, Inclb .Sj.A.b 1 H/ 87 • 27 / 3 31, Kbhvn ., Indb.Sj.A. 250/ 82 • 3 Indb.Sj.A. R 4 ~/ 84 • / 7 59, Kbhvn., 54 Aar, Roeskild e, Indb. S j. A . a68/ 85 . 2 % 26, Svostrup, Udb. Sj. A . !J.l/ sa · ~/7 66, Kbhvn. , S tiftsp. II.A 57/sr. · '·'/a 42, Kbhvn. , I. Intr. 687/ 81 • 8 / 7 66, Kbhvn ., A 14 28 9/ 82 • 17 / 10 52, Slagelse, Indh .Sj.A. 428/ 8 fi . Bfs 4 1, Lillerød, B 3 :; 62/ 81 • "/ 12 54,Asminderød Idb . Kh . A. 101/ 82 • 27 / 3 62,Augustenb., Indb. Sj . A . 326/ 87 . 12 / 7 56, Sveri g, B 1 744 / 8 ,;. Sfs 40, Kbhvn. , B 1 A l 31/ 81 • !'/u22, Kbhvn ., A l 41 2fs 6 . 9 / 4 30, Kbhvn. , Indb. Sj .A. 29/ 85 • 1 Indb. Sj.A. 1j 25/ 86 • / 7 67, Kbhvn. , u'/s 32, B erga, B 1 •:7o/s6 · 25 35 / 7 17, Frdksværk, B 3 / 81• 1 "'/ 12 52, Malmo, Indb.Sj. A. 447/ 8 ,3• !'/ 1 27, Kbhvn., Id b. Kh. A. 126/ 82 • K/11 36, Kbhvn. , A 15 !J7/8 1 . !'/10 35, Kbhvn. , Indb. Sj.A. '18/ 81 . 12 / 1 32, Sverig, Indb.Kh.AY'/ 82 . 20 / 12 11 , Stor. Voldby Alm . 2344. 24 / 1 15, Hamm er , Alm . 1610. 7 / 2 21, Sverig, Ind b. Sj.A. 2 1/ 8 1 • 24 / 6 24, Sverig, Indb.Sj .A. m/8 .1 • 0 B 3 m/8 .1• / 10 24, Lyngby, 27, Sandberg, Ind b.Sj .A. o(:Sjg;, . 1 1 ' /~36,Vest. Skjern. Alm . Nr. 509. 1 / 8 25, L eeløj e, B 3 508/ 81 • 4 /.1 52, Sverig, Indb. Sj. A. 7/ 8 .1 • ~/ 0 64, Sverig, A 30 1 0 ~/ 1 887 • 2 % 49, Torup, Udb . Kh .A . 2 '1 /8 ~ . %59, Sverig, Indb.Sj.A. 271/ 8 ;,. 20 Aar, Kbhvn ., Idb.Kh.A. 1 58/ 82 . 25 2/ / 81 . 10 5±, 'l'ikjøbSogn A 21 18 / 11 23, Agersø, B 3 1 H 7/ 82 • 21 1 · / l 28, Holmstrup , B 16 / 88 . 21 / 8 43, Malm o, Indb.Sj.A. 200/ 88 • n / 1 34, Ny kj. p. F al. Indb. Sj . A. nt/81 . "% 65, Holbæk, Udb. Sj. A . ' 2/8 ~. 1855, Halmstad, A 1 :J!lD/ 83 . 14 / 2 58, Karlebo, B 3 n 7/ 82 • 25 /8

u;,


Andersen, J.

25 And ersen , Johanne Jensin e . Kirstine.

Ugift, Enke, Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ug ift, Enke, Margrethe. Ugift, Separeret, Mar.f.K eil Enke, Marie Enke,

% 56, H elsinge,

Udb. Sj. A . 4/ 86 • 27, Bagsværd, Indb.Sj.A. 2 '1 5/~ 2 • 1838, Uggel. S., A 46 55/ 83 • % 34, Hørsholm , Alm. 700. % 58, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 37 %6 • 1/ 63, Kbhvn. , Idh. Kh .A . t 0 5f~ 2 . 11 n/10 66, Kbhvn. , I Intr. 1210/ 87 • % 16, Stataf Kro, F. P. 1 24/ 8 ~ . 10 / 7 42, Kbhvn., Idb.Dr.LBh. 1/ 8 1 • 74 1 ' / 1 44, Slimminge, Stiftsp r.I A / 87 • 1 ~/1 22, Kbhvn., Indb. Sj. A. 4 0 1/ 8 1 . ·'"/ I n db . s·J. A . .,-62/ 8 1 • - 8 36 , øs t ru p, 7 / 2 77, KLhvn., A 41 236/ 86 • 13/s 30, Kbhvn. , A 17 !1 6/ 81 . 11 / 9 52, Tj æreby, B 3 858/ 8 4 . 1 / 1 59, A sminder., Udb. Kh. A. t:l/ 8 1 • 16/ 50, Sverig, Indh. Sj . A. 347 / 8 4 • 13 1

12

/~

Ugift, Ug ift, Ugift, Ugift, Mathilde Blad se Blad. 17 / :. 6G, Kbhvn., Indb.Sj.A. aon/ 86 • P etrea . . . Ugift, n/ U db. K.h.A: 1" / 82 • Sofie Frecl. Ug ift, 1 52, Holm ene, 2 !'/ 1 19, Kbhvn ., A lm. 2462 . Vilhelmin e Enke, 302 1 ' /,1 39, Kattehjg h. , Inclb. Sj .A. / 8 1• Arlnud. , Johannes A rhmd. , !'/10 46, Ehberup, B 3 573/ 8 1 . ~!'/ 1 50, Bringstrup, B 3 035/ 86 • Arbmd. , 0 Skræddersv ., I Intr. 9 13/tl 5 • / 11 52, Sverig, 2 / 62, Kbhvn. , Iclb.Kh.A. 1n4/ 82 • 'fypograf, 3 Bergendahl se BergendahL Lundsten se Lundsten. 26/ 25, Khhvn. , P eter. .. A rbmd ., I In tr. 51 6/st· 8 7 I Il ( ·1b . s·J. A . '18 "/ 87. / ,; 49, Danstrnp, . .. Møllersv., 7 3 / 2 (;5, H ørsholill , Udb. Sj. A . to /s:~ · Valdemar 'l'jenestelmrl, 35 % 65, H ørsholm, Udb . Sj. A . / 87 • Vald.Chr. Kle insmedesv., 5 / 11 30 , Sveri F. P. GGfst · Jonas .. .. .. . . g, 1 % 33, Sverig, Udb. Sj. A . 5 1/ 88 • P eter . . . . . Arbrud ., J ose1ina Albertina . Dampsk ihsjfr. , "/ 12 5G, Stockholm, I Intr. 479/ 8.1 . ~'/11 69, Sverig, Indb. S j. A. tiS , 7 • Ugift, % 58, Sve ri g, Indb. Bj. A. 3 1 0~& 7 • Arhmd., Joseph 10 / 10 64:, F lade. Ud b. Sj. A . ·'/ 8 , . Ugift. Julian e 14 / :, 62, Kbhvn., Iclh . Kh . A . G6/ 82 • Caroline . Ugift, 22/ Kirstine Tjenes tepige, 11 63, Gj evnin ge, Udb. Sj. AY 2jg 3 • 1% 18, Karlebo , A lm. 1882 . Marie . Enke, 11 /-, 57, Slagelse, Tjenestepige, A l 13/ 81 . 1 / 3 59, Kbhvn. , Iclb . Kh. A. 13/ 81 • Ugift, Sofie . 2·1/ B l 43 :>/86 • Ugift, 12 GO, Bj erre, 2 1/ 17, Kbhvn. , Indb. Sj. A. ·I!J/ st · Juli e Didrikdine . Enke, 12 ~% 38, Kbhvn. , Id h. Kh. A. 5 '1/ 8 1 . Julius . . . . . . . Sko magersv ., 1·1/v49, Kbhvn. , I Intr. tt:; % 1 • August .. . A rbmd. , 2 7 1/ 58 Flensho ro· Chr. H einrich Kontori st, 11 l b) B l S" · 25/ Indb. Sj . A . ~% 2 • Arhmd., E lef . . . 11 51, Khhvn. , 28/. 49, Kbhvn. , Mu rersvend, Iclb . Kh. A. 20/H 1 • Frederik. 1 I H/ a 5G, Stiftelsen, I Intr. s ~ 2 / 81 . Murersvend, B likkenslgsv., 27/ 1: G3, Tnarnhy~ Udb. Sj. A. 7 '1 /~ 5 • Oluf . . . Sko ma gersv ., t 1/ 1 3(;, Khhvn. , l clh.Kh.A. 14 1/st· Theodor . 1 11 14 / 5i3, 'faarnhy, Idb.Kh.A. ' /~ 2 • A rh mcl. , Valdemar 1 100 21 I Intr. :;/ 85 • / 1" 5t), Kb hvn ., Tmn ronw., Vilhelm . l /!, ()3, Assens, Ud h. Sj. A. 7"/s 5 . Justa Rasm. Emilio Ugift, 1 ~'/ 55 S ·. I 11 (.·11 ) . s·J. A · '"v/ A.rhmd., J øus . ' J2 , Ve l'l g, '' ~1; · Uigann ager , "/ 1 0 57, Ma lmø, Uclh.Sj.A. G1/s::· 2 '1/ Indb. S j. A . :1 :3 Hf~ ~ · Skrædersv ., 10 G2, Sverig, 2 1/ 2(), Sru rløse, B 7 oafst· Arbmd., Jørgen. 1 3 1/ 35, Ondløse, I In tr. 805/ 80 . Arbmd., 1

n;

4


Andersen, J.

26

42, Bjørnstrup, I Intr. 856/ 87 • 26, Skanderup, B l 217/ 8 :, . 20 . J ærnhandler, / 12 32, Birkerød, Indb. Sj. A. 8 1/ 85 • 31 2 . Kuldrager, / 8 40, St.J ørgenb. A 20 l!/ss · 10 . Murersvend, / 4 43, Ham·by, Indb. Sj. A. "/s t· 1 Portør, Gfs 57, Grandl. S., Udb.Sj.A. 12!1/ 87 • 21 361 Christian. Arbmd. , / 8 21 , Ro eskilde, Indb.Sj.A. / 85 • Hoj ,, 48, Gyrstinge, Idb . Kh. A. 85/ 8 1 • Arbmd., ? Verninge, B3 i-13/85 . Arb d., 37 Aar, Nørre J yll. , Udb. Sj. A . G5/ 8 1• Møller, 2 5Jo 23, Freltofte, Udb. Sj . A . nt/87 • Arbmd., Conrad. "/s 55, Søllerød, B l A 6 3jg 1 . Frederik . Al·brnd. , 482 29/ Al·bmd. , / 86 • 11 47, Bloustrød, Indb.Sj.A. 23 Skræ<lersv., Julius Udb. Sj. A . 98/so · / 1 58, F æmø, A 31 44 / 87 • Smedelærling, u/ 12 69, Kbhvn. , Niels. 11 Blikkenslgsv., /,1 59, Verring, Udb. Sj. A. 22/ 87 • P eter. 17 Udb. Sj. A. 83/ 83 . / 11 62, Kundby, Smedoesv., 28/ 58, Taarnby, Udb. Kh .A . 3 7/ 8 1 • 7 88 15 / 1 66, Stiftelsen, Stiftsp. I A / 84 • Tjenestekarl, Sofus 22 Udb. Sj . A. 48/ 82 • / 3 62, Aarhus, Vilhelm. Form•:Jr, H U SV S . 62/St· K aren . 1808, Bjeverskov S. B 3 572/ 8 2 • Enke, 29 / 7 18, Nordrup, Alm. 2433. Enke, % 29, Krk.Hvals. Udb. Sj. A. 22/ 8 1 • Enke, 1 Enke, % 30, Fuglse, B 3 5 R2/ 8 1 • 3 0j" 48, Gyrstinge, Indb. Sj.A. m / • Enke, 82 2 0fa 11, Kirkerup, Alm. 2400. Ugift, 1% 15, Bromm e, A 27 u 2/ 83 . U gift, 2 2/s 25, Vaalse, Indb.Sj .A. 187/ 86 • Ugift, 17/ Indb.Sj.A. 30 tifs:; . Ugift, 11 33, Glostrup, 17 / u 46, Skuldelev, Udb.Kh.A. 29/ 8 2 • Ugift, 205 1 / 81 • / 12 52, Ravnstrup, B 7 Ugift, 22/ 62, H elnæs, B l ·104/ 85 • Ugift, 8 13 Ugift, / 7 64, Reistrup, A 46 34/sn · 10/ 21, Lyserup, Indb.Sj .A. m / 8 4 • Enke, Kirstin e . 10 1 3fg 28, Frederiksv. A 16 m / Enke, 81 • 27/ 41 , Uggerløse, Indb.Sj .A . 194/ Enke, 8 1. 7 27 Enke, Udb. Sj. A . ""/86 • / 9 44, H erløv, 18/ Udb. Sj.A. 132/ 8 .1. 12 56, Uggeløse, % 55, A sperup S., Udb . Sj. A. 65/ 85 • Ugift, 7 H 1/ 7 64, Nykj. p. M. , Udb. Sj. A. n / 83 . Ugift, 7/ 27, Saaby, Indb. Sj.A . ts~/8 ,1 • Enke, Marie 2 % 34, Vidskinde, B 3 11 09/ 8 1 • Enke, 28/ Alm. 207. Enk e, 2 39, Sønderby, 22/ 39, Ullemarke, Udb. Sj. A . 32/ 8 1 . Enke, 10 H/ti 59, Ørsted, Udb.Sj.A. 1 50/ 87 . Strygojomfru, 21 12, Randers, Indb.Sj.A. 449 / 8 2 • / Ugift, 9 74 LI / s 47, Langemark I Intr. %5 . Ugift, %54, Buttrup, Udb. Kh.A. 1 5/ 82 • Ugift, 30 17 / 12 54, Vrangstrup Indb. Sj. A. / 84 • Ugift, 44 28/ 64, Bjeverskov Udb. Sj. A. / Ugift, 87 • 10 11 /5 67, Gjerlev, B l 750/ 87 • Ugift, Chris t. Offenl. Fruent. , 2 "/ 11 55, Badstrup, Udh. Sj. A. u2/ 83 • zr/ 1 52, Randers, Indb. Sj. A. "/8 2 • Julie Enke, 7 / 6 50, Vi ssenbj., A l 38 !1/ 8 1 . Ugift, Ni elsine 2 % 96, Tidsvilde, A 14 53jg 1 • Sophie . . . Enke, 27 Ugift., /n 63, Kbhvn. , A l 380/ 83 . % 60, J ægersb. , Udb.Sj.A. 10 3/ 83 • Kirst. U gift, 21 / 1 21, Slagelse, Indb. Sj.A. 191/ 8 1 • - Mariane Ugift, 20/ 62, Sverig, Id b. Kh. AY 7/ 82 . Karna. Ugift, 1 11/ Indb.Sj.A. 3 G6/sG · . . . . . . . Ugift, 12 66, Sverig,

Andersen, Jørgen.

Arbmd. ,

Fy1~bød er ,

12/ 7 2n/ll


27 Andersen, KiTsten

Sophie. Kirstin e . . . . . Margrethe Kj ersti Krdina. Lars .

Enke, Enke, Enke, Ugift, F raskilt, Enke, Ugift, Fraskilt, Ugift, Ugift, Arbejdsmand , A rbejdsmand, A rbejdsmand , Arbejdsmand , Arhojdsm:wd,

Andersen, K. 6 /4

02, Løgstør, B 3 307/ 8 1 . 14, Nibe, F. P. 75/ 83 • 1 / 8 35e. 25,Vissinge, Alm. Nr. 1027. % 44, Stenløse S., Udb. Sj. A. 30/ 86 • 18 / 12 45, Everdrup, A l un3fs 1 . 2 5/z 53,KirkerupS., B l 762/ 87 • % 36, Hals, A 16 50/ 8 1 • t!!jg 25, Nykirke, B 3 115 8/ 8 1 • t!•j11 5°v, S veug, · ·· .I ndb . s·J· A . 18 4/ 8 7 . 1 !'/ 1 50, Sverig, Idb. Kh. A . 66/ 8 1 • U db. Sj. A. 23/ 87 • 4 " / 3 30, Bloustrød, B 2 A 9fs 1 • 8 /u 26, Holbæk, I. Intr. 10 20/ 80 . t% 35,Bringstr.S., Udb.Sj.A. 122/ 85 • tOfo 42, Faurbo, Indb. S j. A . 266/ 81 . 1 / 1 ±3, Ballerup , B 3 l 203 b/ 82 • 14 / rz 50, H erringløse A 25 4/ 83 • u;, 51 , Udstrup, Udb. Sj. A. 445'1/ 83 . t·'/n 54, Mørkhøj, Udb. Kh.A. / 82 . t% 58, Husby S., Udb. Sj . A . 10 1/ 86 . s/.; 58, Kundhy, Idb. Kh. A. 21 3/ 82 • rt/,0 63, Khhvn. , I. Intr. 115 7/ 87 • 80 " ' / 5 64, Taast.Valby Udb. Sj. A. / 85 • 11 / 11 54, Ramløse, U.B legdh.A. Sfs,. 1 ti/12 42,HvidovreS., Indh.Sj.A. 5 17/ 84 • 10 Indb.Sj.A. 272/ 86 • / 6 10, Gj erløv, 26/ 40 '? A . · I H • nnr sse, 11 cl b. S. .J· A . 1 "a/ - 86 • z;;/12 19 e.20,J yder.S. B 3 620/ 8.1• " / 7 43, Sveri g, Idb. Kh. A. 104/ 82 . '/ Il 55 , sveJr..g,7 I ndb . s.J· A . GZ 4/ 85 . 21 /r; 25, Ramløse, I. Intr. 808/ 8 1 • ·' / 5 26, Annisse, Udb. Sj. A. 6 7/ 8 1 . 2 ~/ , 34, Bonnerup, B 3 73 7/ 84 • tri,, 46, Lundby, Udb. Sj. A. 8fs 6 . " '/,1 53, Uttorslev, B 3 68 t/ 8 1 . t 7j 1 62, R.and ers, B l 29 1/ 84 • 13 202 / 85 • / 12 66,HvedstrupS. A 25 28 / 12

Arbejdsmand , Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, ArhejdRmand , B age rsve nd , Droskeku sk, Fhv. H øker, P arcellist, Røgter, Skomager, Skomagersv. , Skræder, Skræder, Smedesvend, Snedkersve nd, Snedkersven d, Stentt·ykker, Tjenestekarl, (Gandløse), se Gandløse. (Wallin ), se Wallin. A lbert . . Murahdsmanrl, tj ,49,Brønd shøjS. A 12 90/sH · 1 Chri Rtian . / 2 34, Karup, A l 1·1/ 84 • Iver . . . Detajl handler, '% 40, Tersløv, Indb. Sj. A. 1/ 8 1 • 17 J ørgen . . Indb.Sj.A. 1 ~ "/s 1 . / 12 27, Græso, Skomager, Ludvig Vilh. Sm edesvend, 'D/s 65, Kbhvn. , Indb. Sj. A . 20/ 83 • Lauri t~ Smedesvend , '% 65, Kbhvn. , Indb. Sj. A. ~3jg 3 • 2 Morten. Arbejdsmand, 8fn 61 , E gitslevm ., Udb . Sj. A. 4 8/ 86 • 2 Peter . % 42,Fredensborg B 2 A 33/ 8 1 • 7 7 8 / - 53 Alsy nderup B 3 Arbejdsmand , ~ /86 • .j ' " ' 1 Murer, "/s 59, Bagsværd, I. In tr. 690/ 87 . ZH/ 11 38, Ehherholt, Indb. Sj. A . '15/ 8 2 . Smedesvend, Tjenestekarl, '2/s o6, Khh vn. , Indb.Sj.A. ' 'Sfsu· 2 Arh ojdsrn and , A nton /r: 42, Brou st S. , B l 56 ·1/ 87 • 7 Vald emar A rbejdsmand , A 13 8 7/ 8 1• / 7 28, Kbhvn ., Laura A lexarrdra. A 16 240/ 8 1 • 103 And rea .. . 'rjenestepi ge. "'' / 1 55, Humlebæk , Udb. Sj. J . / 81. 0 1 Carolin e .. . Ugi ft, Udb. Sj. A . 12/ 8 1 • / 7 53, Kbhvn. , !'/o 65, Kbhvn ., Indb.Sj.A. 46 ~)/86 • - Emilie Ugift, Emili o . . . . Ugift, z:'/,0 65, Kbhvn. , Indb. Sj. A. %.1 . 4 Fred. Math. Syerske, Idb. Kh.A. ros/ 8 1 . / 2 62, Kbhvn. , z:;/ 10 62, H elsingør, Udb. Kh.A. " / 82 • Helene Jakob. Ugift, 15 J akobine .. Ugift, Indb. Sj. A . 128/ 87 • / 12 66, Kbhvn., 4*


Andersen, L.

28

2 % 66, Aalborg, Ugift;, Udb. Sj. A. 13 3fs,;. 16 Ugift, Indb. S j. A . '101/sv / 1 49, Stift., 2 Ugift., Indb. Sj.A. 382/ 87 • / 10 65, Kbhvn., 27 Ugift., / 5 68, Raavad, Udb. Sj.A. 104/ 86 • 22/ 55, Kbhvn ., Ugift., Udb.Kh. A. 1"/ 8 2 • 1 Ofl:'en tl. Fruen t., 2 8j.; 53, Kbhvn. , Indb. s~·. A . 46/ 81 • 1"/ 73 Svendborg· B 3 73 - • Barn, .l ' · ' Sa Arbejdsmand, 22/ 10 40, Underup, Indb. Sj. A. 296/ 8 4 • 19 A rbejdsmand , / 7 54:, Kbhvn., Indb. Sj .A . 325/ 83 • 21 Arbejdsmand, Udb. Sj . A. 74 / 83 • / 8 57, Leirskov, 14 / 5 59, Kbhvn., A l 360/ 84 • Fon er, 28 Aar, Odense, Udb. Sj. A. 78/ 8 5 • 28 / 10 58, Kbhvn., Søm and, Idb. Kh. A. 88/Hz · 20 Tj r nest~karl , / u 66, Kjøge, Udb. Sj. A. 62/ 86 • 1 '1/j 59, Kbhvn., Adolph Slwmagersv., A 21 1 6 ~/8 1 . 1% 61, Kbhvn. , Anton I sak Kubrb ejder, Inclb. Sj.A. 44 3/ 87 • 2 Chri stian. Arbejdsmand, % 42, Helsingør, B 27 Hfs 1 . 2 Smeclelærling, Udb. Sj .A. 101/ 85 • / : 67, J yderup, 4 Frod erik . Masl<innrhejder, / ,1 62, Kbhvn., Indb.Sj.A. 45 fi/s 3 • 3 10 21 ' / 6 56, Kbhvn., (?) A 12 / 83 • Hans . . Smmmd , J enson. Arbejrlsmand , ' O/s56, Ned.Draaby Udb.Sj.A. w/85 • L oopolfl Cigarmager, 4/s 68, Kbhvn. , A l 192/ 8 7 • 25 Marius . Form or, /a 56, Odense, Udb. Sj. A. 83/ 84 • 27 Martin. Pet. Kok, Indb.Sj.A. 298/s ~· / 7 66, Kbhvn., 2 "/ 57, Kbhvn. , Oscar . . .. Typograf, Indb. Sj.A. 715/ 83 • 1 P eter Vald. Former, I H/ 11 41, Kbhvn., A 21 221/ 82 • 10/ Sigvald . . B l A 11/ 8 1 . 12 46, Kbhvn ., 11 L eonora Chr. Louise Kogejomfru, / 5 54, Veile, B l 505/ 86 • Juli ette .. Ugift. "/ 11 67, Draaby S., Indb. Sj. A. 6fs 5 • Linderholm, Per Al., se :Lind erholm. 4/ 20, Stege, Lise Cathrin e Joh. Enke, F . P. 1m/86 • 1 14 / 53,? Malmo, Lorenz 'l'heodor Arbejdsmand, I. Intr. 481;/ 8 1 . 5 2'1/ Louise . . . . . . 37, Hillerød, B l A 43fs 1 . 5 25 - Cathrine . Enke, Alm. Nr. 3508. / 3 OS, Kbhvn ., 1 51/ Lovise Enke, t fi / 12 33, Lunderskov Idb. Kh. A. 82 • 205 22 1 28, Kattrup, Louise Charlotte ... Enke, A l / • 8 84 5/. 50, H elsmgør, Idb. Kh. A. 85/ Ugift, 82 • 1 11 127 Cathrin e Forladt, /,1 23, Slangerup, ldb.Kh.A. / 82 • 7 Lovise . . . . . . Enke, / 7 12, Nakskov, Indb. Sj.A. 327/ 82 • Amalie . Ugift, % 68, Kbhvn., lndb. Sj .A. 267/ 87 • Lucinde Carol. Sofie Til Nr. 2297. 621 20/ 67, Kbhvn. , / 86 . Indb.Sj.A. Ugift, 7 1 Ludovica Han Rin e . Ugift, 2/a 62, Kbhvn., Idb . Kh. A. 35/ 8 2 • 12 Ludvig Christian .. Skomagersv., Indb. Sj. A . r;% 3 • / 11 35, Kbhvn., 4 / 4 63, Kbhvn. , Ford. Julius Malersvend, A 12 3 G1/ 86 • 14 H enr. Emil Arbe.idsmnncl, Idb. Kh. A. 77/ 82 • / 1 0 60, Kbhvn. , 2 Vilhelm .. Arbejdsm;md , % 4:8, E sbønderup B 3 60 ';/ sB · Lunclgren, Niels Mal., se Lundgren. Lundq uist, J ohan n e, se Lundquist. 2 1/ 29, Fejø. Lyna Sophie Helvise Enke. Indb. Sj .A. 28 B/ 82 . 2 11/ 54, Kyringe, Mads . . . . . . Arbej C!smand, I. Intr. 5° 7/.~ 2 . 1 1 Christian . . . Forgylder, 6fn 48, Særslev, Indb. Sj .A . 868/ 84 • 2 / 12 65, Hee S., T.iene'>tekarl, Udb. Sj. A. ~% 7 • Magdalene Frederik. Ugift. 8fr, 56, Sverig, Idb. Kh. A. 20/ 82 . 25/ Maren . Enke. Indb.Sj.A. 3 '; 4/ 82 • 1 10, Ledøje, 30 9 / 12 lo, Alsønderup Udb. Sj. A . Enk e: / 87 • 20/~ 32, Carlslunde, Indb. S j. A. 263/s • Enke:. 7 2 1/ Enke: B 3 151/ 8 4 • 10 48, Glumsø, Ugift:. 1812, Levetofte, A 21 80/ 8 1 • 2 % 30, Glostrup, Ugift , B 3 147/ 8 1 •

Andersen , Laura Kirstine . Marie . . Olivia Obel. Vilhelmine . Laurin e Christine . Frederikke J osefine Lauritz


Andersen, M.

29 Andersen , Maren . . Dorthea . Johan ne Lise Katrine Kirstine

Marie Rasmine Sophi e . Margrethe . . . Mari a (Hjelm ).

Lovisa Marie Adolfine Alh. Hedv. A. Cathrine .. . Christina .. . H.Vilh.Chr.A. Kirstine . Louise .. . . Mariano . Laurine Mario f. Olsdatter .

A ndrea Appolloni a B irgitte . . Christiane . Chri stine Elise M. B. Emili e .. .. Frederikke . N. Jensine . . . Johanne Lise Kathrine Kirstine .

Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Enke, Enke, F raskilt. E nke ' ' Fraskilt, Ugift, Ugift, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, Enke, Ugift, Enke, Enke, Ugift, Ugift, Ug ift, Enke, Ugift, Syerske, Ugift. Enke, Ugift, Enke, Enke, Enke, Ugift, Ug ift , Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Sypige, Tjenestepige, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, V askerpige, Ugift, Ugift, Ugift, U gift, U gift, Enke, Ugift, Ugift, Ug ift, Fraskilt, Enke, En ko, Enke, Ugift,

Udb.Kh.A . 1 fi/8 1 • 52, Thune, Udb. Sj . A. 12/ 8 3 • 53, Lillehed. , Udb. Sj. A. 72/ 83 • 24 /n66, H erning, Udb. Sj. A. n7/ 86 • 2 8 H / 12 27, Arend. i N. , Indb. S j. A . n / 8 1 • ~/ 1 17, Kbhvn. , Alm. 1692. 1 % 36, Tikj øb, Indb.Sj.A. 2 x6/ 81 . ~ 0/ u 45, H ekkerup, I Intr. 263/ 87 • 702 2 / 84 • / 1 23, Tømm erup, Indb.Sj.A. 10 58/ .'- 7/ s 5:> Ø E b S B 3 .... , .. ges . ., 8 2. 12/ 55, Gandløse, I.Blegdh.A. 14 / 82 • 8 12/ Udb.Kh.A . 17/ s 1· 12 57 , Ørsted, " / 2 41, Liunge, Alm. 736. t% 66, Vig, B l 3·' %~ · 2 "/a 55, Søstrup S. A 21 RO!J/ 81 . 1/ Indb. Sj.A. l -tl / 87 • 12 24, Aver, i, ·'/ 1 t 40, NØl·haa, Udb.Kh . A. 48/ 8 1 • 4 28 / 12 5-± S ve t :tg, I n db . S·J. H . 74 2/ 87 • 1 0 ' /. 1 55, Sverig, Indb. Sj. A. 302/ 87 • 5/ 11, Nexø, A lm. 1857. 1 !1/ 7 63, Sverig, Indb.Sj .A. "24/ 86 • 1 % 66, Sver ig, Indb.Sj.A. 608/ 80 • 1 / 10 50, Kbhvn ., Indb. Sj.A. 247/su· 2 % 57, Grønland, Indb. Sj. A . 46 % 7• 6 20 / 3 68, Fredericia, Udb . Sj . A. /~ 7 • 20 /n 42, Lund, I Intr. ~ 77/s t· 1 92 20 ~ / 83 • / 2 24, Gliickstadt, F. P. '% 65, Tornved, Udb. Sj . A. 82/ 87 • 4 / 10 0l , Kbhvn. , A 27 53fs 7 • 15 /n03, J etsmark, B 2 142 /sH· 16 2 1 u / 5 50, Gerløv S. B 2 /s n · 11 / 8 oO, Bognæs, Udb. Sj. A . "Sfs,. 18 / 1 67 , Thisted, Udb. Sj. A. 25/ 86 • n;~ 39, Udesundby, I Intr. tr.o 2/ 8 j; · '/ .1 08 • G'jevm.nge, F . p . t•7s/ " s5. 12 / 12, Sundhyøst. , A lm. 2429. 2 65 Aar, Sjælland , Indb.Sj.A. ~ 65/~ 4 • 8/ Indb.Sj .A. tr.o/ 8 1 • 12 25, Draaby, 1 % 51, Egt-v ed, B 2 117/ 3 . 4 1 7 /n65, Tikj øb, Udb. Sj . A. ! /s,t· 4/n56, Grenaa, Udh.Blgh.A.6jg 1 • 1 % 51 , Nysk ov, B 3 1080/ 8 2 • 1 8fs 58, Skjelhy, B 3 n:>(i/ 8 (; · Ofn 59, Sverig, Idb.Kh. A. 189/ 8 2 • JG/ 1 2 60, Sverig, Idb.Kh.A. 220/ 82 . 37 Aar, Sveri g, Udh.Sj.A. l3i/M· 23 /~ 23, Khhvn., Al m. 1943. 20 Indh.Sj.A. 190/ 85 • / 3 67 , Kbhvn. , A 15 9i/ s1. 2 %53, Saxkj0bi ng, Udb. Sj. A. 24/ 86 • 1 ~/ GO, Kbhvn. , Indb. Kh. A. 2/s 2 • 1 1 !)/ 61, Kbh vn. , lndb.Sj. A. 141/st · 1 1 "/to24. V ejle, Indh.Sj.A. 207/ 8 1 • 11 / ,; 63, Brøm:høj, A 46 14/ 84 • "' 7 A 2 28/~ 5 • / 10 59, Hjertinge, 7 / 7 50, Khhvn., Idb. Kh. A. '10/ 8 1 . 2 %48, Kbhvn. , B 3 83/ 8 1 • 8/ 17, Khh vn. , A lm. 1692 4 i/ 1 26, Hol stebro, B 3 sn2fs 1 • 24/ 26, Kbhvn., F. P . lt 00/ 83 • 2 144 24 / 5 67, Helsinge S. Indb. Sj.A. / 83 •

Bfg 52, Klinte,

1

'1/ 10 2 1/ 11


Andersen, M. Andersen, Marie Nielsine Oline . Sofie . 'rhora Marius Christian Johan . . Martha Marie . . Martin Christian Lauritz . Theodor. Martine . . . . . Laurine Mathias Mathilela. Mathilde . Marie Nathalie. Petrea . Sofie . Mette Dorthe . Kirstin e Marie . Sofie Freder. Michel (el. Michael) Mikkel Borup . . . Mogens . . . . . . Moritz 'l'rap Fri is. Morten . . . . . . . Henr. Albert Kristen . . 'rhom Ren. Mouritz A11gust. Nicolai . . . . . . Nicolin o .. .. . Amalie. Rasmin e Sofie Ni els .

(Holstad) Niels

30 63, Kbhvn ., Indb. Sj. A. 8 1/so· 64, Kbhvn. , Inclb.Sj.A. 14 %;,. 10, Roeskildc,· Indb. Sj. A. Gfs 3 • 33 , A nge,l B 3 210/ 83 • 1 Rj,; 56, Kbhvn. , Indb. Sj. A. ·13fs 1 . "/ 1o 65, Kbhvn ., [ndb. Sj . A. 32/ 85 • 1 ' / 1 66, Kbhvn.. A 1 1G2/ R7 • 5 t j 8 65, Norge, Indb. Sj . A . b:1/~~ · "/ 1 35, Longelse, Indb. Sj. A. 8/sG· 20 100 Styr~tancl , / 10 4:4, Svendborg, A 30 / 87 • 2 Snedkersvend, !!/ 1 36, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 3·11/ 8 1 • Børstonb., n/12 59, Kbhvn ., Indb.Sj.A. m /s2 • 3/ 60, Hundstrup, Udb. Sj . A. H0/ Mejerske, 86 • 1 28 Ugift, / 3 44, Kbhvn ., Indb.Sj.A. 325/ 8 6 • 2 :;/ 55 H B 2 1 3/ 85 . Arbejdsmand, 5 , . Ve J.Sel , 20 Ugift. / 1 58, Sveri g, Indb. S j. A. 2 ~ /87 • 2 :,/!, 59, Sverig, A 31 5 "/s 6 • Ugift, ~/ 6 61, Studemark, Udb. Sj. A. t 5j 8 1 • Ugift, ttj 10 40, Kbhvn. , Udb. Sj. A. 66/ 83 . Ugift, !J/1 53, Kbhvn. , Idb.Børn eh. 10/ 8 1 • 8eparerot, 2 Ugift, % 56, Kbhvn. , A 12 21 %,. Indb.Sj.A. 36 1 /8 ~ . Offenl. Fruent., 2 r./1; 56, Kbhvn. , 15 Ugift, / 1 09, J erslev, A lm. 2528. 2 Udb. Kh.A . 2 1/ 8 2 • ';/ 1 49, Kbhvn., Ugift, 8 Enke, /n23, Pollerup, I. Intr. "' 4 5/ 85 . 1 Enke, !'/4 09, V edby, Alm . 1515. B/a 48, Horsens, Indb.Sj.A. 27 5/ 8 ,1• Ugift, 2r'/ 34 H I n db . s·J. A . 39 ~/sa . Arbej•lsmand , as l e, , 9 2 % 58, Hostrup , Udb . Sj. A. 8·1/ 83 • Opvarter, 1 "'/ 9- H l . Droschekudsk, - 2 '"'o, e smg b., A 14 149 / s 2· 15 B 3 88 1/ 8 .1 • / 10 16, Bogense, Smed, 7 Arbejdsmand, / 12 30, Vadshy , Udb. Sj. A. 60/so· 1 Arbejclsmancl , " / 7 59, Kbhvn. , Indb.t\j.A. 4 8 ~/s:,· 2/ 57, Hillerød, UdbBlegh .A 2 /~ 1 Arbejclsmancl, 1 Pensionist, "/ 7 15, Kbhvn. , A l 581/H I· 12/ Indb. Sj . A. 21;' / 87 • Sømand, 11 66, Sverig, Arbejdsmand , 14 / 12 35, Kvistgaard, L Intr. 6 :; 7/st· 18/ 38, Frederiksv., Indb.Sj. A . noo/ . Enke, 81 1 12 / 3 34, Gøtehorg, Ugift, Indb. Sj.A. 2 72/~ 1 • "/s 41 , Kbhvn. , Udb. Sj. A. tu %::· Ugift, 1 / to 57, Halmstad, Udb. Sj. A. 33 / 65 • Ugift, 30/ Indb . Sj. A. tos/~ 7 • Arbmd., 12 54, Sverig, 1% 22, Kbhvn. , B 3 a•;'/ 1 • Arumd., 1 2/o 30,TrelcleSkov, [ndb.Sj.A. ~·; %:. · Arhrnd., 2t l,; 31 , Svallerup, Stiftsp. IIA - ' %:, · Arbmcl. , 2 ·-·'t 35, Sver ig, Idb.Kh.A. 14 2/ 8 2 • Arbmd. , 116/ 11 / I . I nr. t '·· Arbmd. , Il 3~ O, H Øb'Jerg, S I· 125 1 ~ /;; 37, Fraugde, B 3 / 8 1• Arhmd., 28 Arbm .., / 1 43, I sterød, I. Ink 448/ 81;. t~ 11 ; 45, Haraldsted, Inclb.Sj.A. 30 1/ 81 . A rbmd. , 1 f' '12 4:6, Sverig, I. Intr. 12 7!'/8 1;. Arhm ., 1·1/ ; 48, Thorstru p, B 3 '; 80 /,n . Arhmcl. , 1 2/ Arbmcl., L Intr. 1:; 16/ sr: · 10 51, Nors, 2/.; 60, Solbjerg S., Udb . Sj. A. 111/ 8 1• Arbmcl. , 30 / 62 S ·· ' 2 :,0/ ;;;,. Arhmcl., veng, .I n db . . s·J. A. , 1 Byhud , ' ':; 25, Dalby, Idb. Kh. A. 30/ Ht · ~~:, 4:6, Maarslet, Inclb. Sj. A. 4 %2 • Bøclkersvend , 2 ·-'/ '>8 Svei·t·g A 2 216/ St · Fabrikant. 7 - ' ' Malersven-d , :11/ :; 60, Sverig, [db. Kh. A. :,s!~t · ?/7 53, Sinding, B 2 18 "/ ;;:1• Skomagersv. , 39 21 Skrædorsvend, / 12 43, Vermland, A49 / 87 •

Ugift, Ugift, Enke, Enke , Ugift, Ugift, Hand elsbetjen t, Sømand, Enk e.

14

/ 11 26 /7 19/ 1 17 /8


31

Andersen, N.

Skræddersven d, 55, Allindelil., B 3 754/ 82 • 34, Sverig, Idb.Kh.A. 185/ 81 . Sm edesv., Snedkersven d, Hfs 46, Mariager, B l 278/ 85 • 7 / 5 17, Taarbæk, A 25 1 6 1/ 8 1 • Sømand, 14 85 Sømand, / " 52, Snertinge, Indb.Sj.A. / 86 • 1 0fz 67, Salling, Udb. Sj. A . !)3/85 • Sømand , 1 ~/1 68, V.Skj ernS. , Udb.Sj. A. 123j 81;. Sømand , 1 58/ t / 12 62, Alsøndrup.,Udb . Sj. A. Tjen estekarl, 83 • 1 3fn 61, R.ingkjbg., Udb. Sj. A . 55/ 85 • Ugift, V ognmandskrl., 6/ 1 32, Sveri g, Indb. Sj. A. 37 0/ 85 • 8 Vognmandslul., /.1 39, Lidemark, Alm. 317. (Borup) Niels, se Borup. Nils, se nedenfor. zs; 12 43, Kbhvn., A l 584/ 8 1· Ni els August .. . Arbmd ., 4 Opvarter, Indb.Sj.A. 270/ 8 ;, . / 9 65, Sverig, Axel .. . lH/ 1 43, Dalby, B 3 5 " 7/ 81 • Arbmd., Chr .... . s;l 51 ' K . - H y ll .' I . I Il t·l. 1432/ 87 • Arbejdsmand, Christian . Arbejdsmand, % 51, Hausted, B. 3 140/ 8 1 • 29 / 7 50, H øiby, Idb. Kh. A. 91/ 8 1 • Skomagersv., 10/ Skræddersv., Udb. Sj . A . 71/ 83 • 10 61, Vallerød, Fhv. Smedesv., 4/ 5 32, Virum , F. P . 23 4/ 8 1 • 5/ - Villiam Korkskj ærer, 49, Kbhvn. , Alm. 531. 12 9 / 1 56, Kbhvn. , Evald . . . . . Tobaksfabrik. , Indb. Sj.A. m/ss· 31/ 42, Kbhvn. , Id b. Kh. A . 114/ 81 • J ohan Fred rk. Gasarbejder, 5 A 51 18/ 87 • Sm eclelærling, 16/ 12 69, Kbhvn., J01·gen 13 169 'I'jenestekarl , / 11 67, Slagslunde, A 30 / 86 • 2 Sømand, ' / (; 48, Kbhvn. , Indb. Sj. A. 392/ 83 • Larsen 1 % 53, Gamm els., Udb . Sj . A. s 9/ Lauritz Arbejdsmand, 83 • Plb. ANr. 1352, ·'/ 10 70, Frederiksb. ,A 16 155/ 82 115. Martin . Sadelm agermst., 17/ 9 29, Od ense, Udb. Sj. A . 106/ 8 1 • 28 Arbejdsmand , Peter .. A 26 69/ 83 • / 3 28, Sverig, Arbejdsmand , % 40, Gladsaxe, Udb. Kh.A. 14/ 8 2 • 30 Arbejdsmand, / 7 48, R.ingkj .-Mk. ,Indb.Sj.A. 9jg 2 • 2 Arbejdsmand, % 54, Slagelse, Stiftsp.I.A. 59/ 86 • Bygningssnkr., 30/ 10 58, Kbhvn ., A 12 341/s G· 7 Cigarmager, Indb.Sj.-A. 430/ 87 • / 4 67, Kbhvn ., 20 Droskekusk, / 1 54, Kbhvn. , Indb. Sj. A. 363/ 82 • 2 5 4 / 12 37, Dam sholte, I. Intr. H / 8 1 . F ærgemand , 9 377 B 3 / 81 • / 10 56, Hillerød, Skomager, 11 / 1 64, Kbhvn. , Chr. B 18 20/ 81 • 20 / ll 61 , Kbhvn. , A 21 10 9/ 8 2 . Lauritz Snedkersv. . 27 / ll 59, GandløReS .,Udb. Sj . A . 121/ 86 . Vilh. Smedesv ., Indb. Sj.A. 60 8/85 • Sidon . . . . . B ødkerm ester, 25/ 10 25, Kbhvn. , 1-1/r, 67 , F ejø, Udb . Sj . A . 118/ 85 • Siø P. Chr . . Sømand, 27 808 Søren Henrik . Arbmd., / 86 • / 1 59, St. Jrgbjg. , B 3 4 26 Theodor .. . Arbmd. , / 5 58, Jun gshv. S., Udb . Sj. A. / 82 • 1 '1/ Valdemar .. . Fyrbøder, Indb.Sj.A.l 27/ 85 • 1 0 65, Kbhvn. , 27 /!l 54, Kbhvn. , I. Intr. 333/ 8 2 • Viggo Edvard Snedk ersv., 20 / 7 44, Aalbo rg, Vilhelm . .. Skræddersv., Idb. Kh.A. 67 / 8 1 • 1 Ugift, ~/8 59, Bregnet S., B l 4 58/ 87 • Ni elsin e 19 5 Margrete Enke, / 3 21, Stiftelsen, Husv. Gfs 1 • Hasmine. Plb.ANo.l115, 2ti/Jl 66, Kbhvn. , A 16 u' 5/ 8 1 • % 55. Sundhvst., Id b. Kh. A . 1-1 3/ 81 . Nikoline Olivia Th. Butiksjomfru, 23 / 2 42, Sverig, Arbmd. , Indb.Sj.A. 57 1/ 87 • Nils 4 Farversv., /a 41, Sveri g, Indb. Sj.A. 725/ 87 • 7 / 9 53, Sverig, Murersvend, Indb. Sj. A. 723/ 83 • 10 Udb. Sj . A . 68/ 84 • / 10 50, Gladsaxe, Octavia Magdalene . Ugift, 9 Arbmd., / 10 22, Sverig, Stifi sp. II. A. 2fs 5 • Ol a. Arbmd., "/~1 46, Sveri g, Indb.Sj.A. ·14 G/~ 2 • 7 Arbmcl., A 46 56/sG· / ll 50, Sverig, 1 Opvarter, % 37, Sverig, Idb.Kh.A. lG % 1 • 7 Snedkersv., Husv. 99/ 81 • / 1 48, Sverig,

Andersen, Niels.

1 /1 27 /4 1


Andersen, O.

32

39, Sverig, Indb.Sj.L. 440/ 86 • 30/ Bagersv., 1 59, Htmdslund , Udb. Sj. A. 84 • 18 1 10 / 11 52, Norge, Stenhugger, Indb.Sj.-A . ~ /8 6 • ') ? Udb.Kh.A. 20/ 8 1 • 7 / 1 19, Ballerup, Arbo;idsmand, Indb. Sj.A. 205/ 8 2 • A rbejdsmand, % 19, Udlei re, Udb. Sj. A. 40/ 8 1 • 25/ 21 Væ.t·løse d, I n db .oJ. u· A . 1 6 8/ ~ ~· ·l A r bwosman , , 9 Arbe 'dsmand , ';/ 2 26, Hillerød, Indb. Sj.A. 412/ 86 • 3 Arbe,1dsmand, Udb. t:lj. A. 7/ 8 2 • / 1 29, Ry e, 27 / 8 30, A agerup, Arbejdsmand, Indb. Sj .A. 715/ 83 • 2 / 1 32, Sverig, Arbejdsmand, Indb. Bj. \_, 199/ 83 • 3 / 1 36, Liunge, Arbejdsmand, Indb. Sj.A. 027/ 85 • 17 / 2 38, Kbhvn. , Arbejdsllland, B 18 15/ 8 1 . Arbe,idsmand, ~ 0 / 2 41 , Skovby S. , B 3 695/ 83 . 1197 6 Arbe '•lsmand , / 85 • / 11 45,RefsvindM.,I. Intr. 14 A rbejdsmand, / 8 52, Viby, A 49 38/ 87 • .A.rbe,; dsmand, Jj~, 53, Selsø, B l 1 30/ 86 • 2 A rb ejdsmand, 4./11 55, Græse, Udb. Sj.A. 111/ 87 • 14 Arb ejdsmand, A 25 1 0 1/~ 6 • / 1 56, Tikjøb S., 2 Arbejdsmand, 8ft 58, Bagsværd, B 3 620/ 85 • 1 Murs vend , % 26, Hillerød, 13 o w/8 1 • Slu:ædersvend , 1 ~/5 34, Sven g, Udb.Kh. A . ·1/ 8 1 . Vogmndskusk, 25/ H 33, Skibstrup, I. Intr. 137/ 78 . 6 Væversvend, / 1 14, Kbhvn. , F. P. 2217/ 85 • Arbejdsmand, 15/ 12 54, Skibbinge, Udb. Kh.A. 1 7/ 82 • Christian. 11 Filehngger, / 3 38, Søllerød, I. Intr. Nr. 2'13/ 8 1 • 14 . Sporv gnskdkt. , / 12 52, Aagerup, Udb. Sj. A. 5fs 6 • P ede r 16 / 1 50, Øverød, A rbejdsmand, B l A 6 2/s 1 . P eter 16 A r bejdsmand, B 7 211/ 81 . / 1 50, Søllerød, 'if5 59, Uggeløse, se Andresen. 1 / 12 41, Melby, Ind b. Sj. A . 86/ 82 • Rasmu s Smecl•Jsvencl, 7fs 22, Kbhvn. , I. Intr. 1/ 8 5 . Ug ift, Oline Marie 20 / 7 64, Kbhvn. , B 18 1 j/st· Olivia 2 r;/ 64, Kbhvn. , Ugift, A 12 1 v1/ 8 4 • 7 Bagersvend, 'ij 1 60,Hunclelund, Uclb.oj. A . 124 / 8 :1• Oluf. BlikkenslagerlT. 18 Aar Kbhvn. , U db. t:lj. A. 5 2fs 4 • Opvar ter, 1:1/ 1 39, Sveri g, A 14 177/ 82 • Smedøsvend , % 63, Kbhvn. , Indb.Sj.A. '112/ 8 .1• P eter. 1 t:lømand , 2/n 55, s ,·erig, Indb. Sj. A. b 1/ 8 3 • Oscar Opvarter, % 57, Risø, B 8 1/ 8 1 • August 1 % 63, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 7 !) %3 • Valdemar . Ug ift, 11 10 Ugift, / 1 62, Stiftelse n, Indb.Sj. A. ' / 8 1 • Othine Sofi e 37 15 / ll 65, Kbhvn ., Tjenestekarl, Udb. Sj. A . / 8 :, . Otto . Arbejdsmand, .;/ 9 Ol, A 21 32/ 0 1 • P eder 2 Arbejdsmand, a/8 11, F erslev, Indb. Sj.A. 2 '; %~ · 1 4 11 A rbejdsmand, / 10 20, Knardrup, F. P . - 4. / 83 . 1 Arbejdsmand, F. P . tan/82 • / 1 21, E ge bjerg, Arbejdsmand, 2 ~/ 1 2 50, Glumsø, B 3 767/s 1• 2 Arbejdsmand, B 3 L·1%5 • / 1 52, Kirkerup, Arbejdsmand, 10/ Lo 56, Stubberup, Udb . Bj . A . 70/~ :,· 11 Arbej smand, /t 57, Faxemose, Udb. oj. A . 42/ 82 • 1 Arbejdsmand , "/o 59, Robdrup, Idb. K h. A. 80/s 2 . lVIaskinnaadler, 11/ 1 53, Broholm , Udb. Sj . A . 70/ 8 1• 20 / 7 03, E gebjerg, t:lkom:tger , B 3 73/ 8 1 . 7 t:lnecl l<ersvend , A 2 12/8 ~ . / 10 40, Redstecl , . Vog nmandskarl, n/5 41, Tungehs., I. Intr. 975/s L· 11 / 5o, Fuur, Slm:ucldersv ., Udb. Sj. A . L5 L/ 87 • Christian. 1 Snmand, % 38, Østeri lcl, Udb . Sj. A . 3/s t· 1/ LL 61, Senitslev, B l 270/ A rbej·lsmand, Holberg . 87 • Arhejclsmancl , ~ 2/2 48, Kbhvn. , I<.lb. Kh .A. '15/ 8 2 • P ehr. 3/ 56, Sverig, Sluæ · dersv., Indb. Sj.A. 135/ 83 . 2

Andersen, Olaf (Lind) . Rye Olaus Ole

21 / 11 6/,


Andersson, P.

33

% 56, Sver ig, Indb. Sj. A . SL/s t· % 39, Sveri g, Indb. Sj .A. m /st· 22 / 8 57, Sverig, Indb. S j. A. 302/ 87 • 25 Indb.Sj.A . 682/H 7 • / 2 67, Sveri g, t3j l37, Malmi.ih.L ., A 31 'Gfs 5 . P ernilla Virum , B 2 A 16/ 8 1 • :;/ 8 17, Harndrup, Indb. Sj. A. %1 . 286 22 / 1 19, Sundbyøst. B 7 / 8 1• 2 Arbejdsmand, / 8 25, T ersløse, Indb.Sj.A. 1 65/8 ~. Arbejdsmn,nd, '% 29, Blou str ød, Indb.Sj.A. 575/~ 3 • 12 Arhejclsmand, / 0 31, Niverød, Udb. Sj . A. 2/ 8 1 • 21 153 Arbejdsmand, / L38, Bregnerød, Id b. Kh. A . / 82 • 2% -:1:0, Borup, Arbejdsmand , Indb.Kh. A. 3jg 2 • 97 2 :;/ 7 40, Skovlunde, B 7 /s t· 2 ·' / 1 43, Brønshøj, A rbejdsmand , Inclb.Kh.A. 82/ 82 • •;; 1 46 , v ær l øse, . B 3 G75/ 8 6 • Arbejdsmand , · , I ll llb. s·J. A . - 83 • Arbejdsmand , 30 / 10 4nv , v·num Arbejdsmand , 12/ 11 53, H elsinge S. A 12 153/ 85 • 10 0 Arbejdsmand, : / 7 55, Spjollerup, Indb.Sj .A . '·' / 83 • 7 127 Arbejdsma nd, /s~ · / 7 56, Kværkeby, U db. Sj. A. 1827, Hoskilde, Indb. Kh.A. 75/ 82 . B agersv end , 1 B yl,ud, 2jg 34, H erlev, Indb. Sj . A. 7/ 8 1• 6 B yg ningssneelle / 7 46, Ballerup , T. Intr. L77 %6 . 11 41 ' / 1 t 39, Draucru p, Indb. Sj.A. Ku sk , 9fs.t· 24 Opvarter, / 8 60, Birker ød, B 7 242/ 8 2 • F h. Politibetjent 3/ 1 42, Boddum, Idb. Kh.A 1(; 1/ 8 1 • 2 Hjg 67, Søllerød, Ud h. S j. A. ' l7/ 87 . Postbud, Skomagersv., l7/ 2 57, Østrup, Idb . Kh.A.1LOfs 2 . :31 /,._, 17, V eilby S., Udb . Sj. A. 67/ 86 • F hv. Smed, Sm edesvenu, n/2 33, H erlufmag . Indb. Sj. A . 39 1/ 811 • F h. S ukkerarbd. ll/21G, S ki bby, Indb. Sj . A . 26/sr;· Sømand , • ~j 1 48, Kbhvn. , Ind h. Kh.A. 8 7/ st · Vognmandskarl za;t 44, Uvelse, Indb. Sj. A. ·'''/ 8 2 • (Bindeballe) P eter ·' / 10 31 , Christi ansø, se Bindeballe. P eter . . . . . . . . '/ t 13, Dollerup , ,;e Finnerup, Lt/ 5 49, H elsingør, I. Intr. 10 83/ 81 . Alexan . Ni col. Mal ersvend , 10 / 1 57, Kbhvn ., A 21 tfHJ/st· Andreas . Former, 1 Christian. Sm ecl rsvend , ' /9 59. l B 3 ·387/ ~ L· '"'' Ø xencrup, Indb. Sj .A. tv%,. Snedkersve nd, t:'/8 51 , Kbhvn. , 22 / ()3, Kbhvn ., Indb. Sj.A. ·1-1-1/s,; · T ypograf, 8 ~% 55, A smild , Udb. Sj.A. t 3"fs 5 . U ldh an cller, - L. A ug . Arbejd::;rnall(l, 1 ' / 11 51, P edersb.S., Indb.Sj.A. 51;"fs 0 • Urtekræmm er, Emil . . . '"/:; -:1:1 , Kbhvn ., I ndb. Sj. A. '; 1/ n · F erdinand . . Arbejdsmand, '% 52, Svendborg, U db.Kh.A. :' '/ 8 1 • Frederik . . . Plb.A.Nr.1287, 2 % 67, Kbh vn., A 16 ·18/ 8 1 • ~/7 50, Viborg, B 2 L" % 3 • - Martin S komag~.m;v . , 21 / 1 65, Kbhvn ., Drejerlærling, Indb. Sj.A. uJ7/s 3 • Georg .. 2 3/ 53, Sve rig, Stifts p. I. A. 70jg:-, . Harald . . . . Sm edesvend , 1 11 H enriksen . . : / 7 54, Nyborg, B ~R '/s 1· 17 Herm an Emil Slagtersvend , Indb. Sj.A. 271 /~:. · / 2 49, Kbhvn. , 12 12 J ens . . . . . Arbejdsma nd , %". / 2 62, Fnlksberg, Udb. Sj.A. 1/, 39, Khhvn. , I. Intr. L74j, ,. Julius 'I'horv. Guldsm<:d, (Kragh), se Kragh . Loui s Hudolf Sejlmager, i/!J 62, Kbhvn ., Id b. K h. A. u'/82 • Marcus . Abdsmd. o. Hld. tG / 11 -:1:2, Bagsværd , B 3 so:;/ 8:1 · Olaf .· . . . . Bagersvend , i/1 1 64, Kbhvn. , I Il db . S J.: A\ . -1.2 4/ K.) · Theodor . . . Ku sk , li'/12 27, Kbhvn ., Udb . Kh.A. 5%2 • 1/ " 53, Haadvad , - Viktor Sm edesveml , Udb. Kh.A. ""/s 2 • 17 Thorvald / 1 46, Kbhvn., B 2 A "Ofs ,. 28 B 2 A 2 t/8 1 • / u 49, Kbhvn.,

And ersson, Pehr P er.

Skrædersvend , Sandgraver, Sluæder, Sluædersv., Ugift, Arbejdsmand, Arbejdsmand ,

1

v•;

5


A_ndersen, P. Andersen, P eter Vilh elm P etra J ørgine Cath . P etrine .. . . .. . Andr. Au g. P etron ella . Petrus. Petter .. . Poul . . . . Albert. Albertsen L augesen Oluf . . . Pouline Cathrine. Rasmine . . . . . P etræa . Rasmus

Chr. Laursen Peder . P eter .. Th eodor Regine B ernhardin e Richard Salomon Robert Emanuel . Rosalia . . . . . . Rosine Caroline . Selma Cecilie Louise Sen eca Magn. Carl J. Severine Christin e . Vilh.Mar ie Sidse Cathrin e . Christin e. Marie . Oline. Sidsel Marie Si egfred Constantin Emam1 el Signe Sine . Sofie . Albertin e And ersine Bol. Caroline . . . . Frederikke . . H enriette Mag. Sofus . . . . . . Christian . . .

34 13/ 69 , I7:~o..ll J 1vn. , 3

r n db . s·J· A . c•3; • 87 • ll/ 2 65, A ssens, Udb. Sj. A. 81/sr;· 22 / 7 24, Kbhvn. , I. lutr. ·15 1/ 84 • 2 % 30, Khhvn. , Inclb. Sj .A. 3GGj87 • 1853, H elsingborg, Indb. Sj . A. m/~ .1 . 11 / 44, Sverig, Indb. Sj .A . 1V·tj 8 ,1• 5 3 / 10 53, Sverig, Indb .Sj.A. m / 8 4 • 17 I. In tr. 7 " 6/ 81 . / 11 31, Grønholt, ' "/ 11 61, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 20·' / s .t· 20 /~, 28, L æsø, se Albertsen, ~ 7/ 1 49, Sned sted, In• lb. S j. A. :Js:,/ Rc · Arbejdsmand, B age rsvend , '/ll 6:1:, Kbhvn ., Indb.Sj.A. HH9fs 3. 2 ' / 2 G4, Nykj.Mors, Udb . Sj. A. "Ofsc · Ugift, Ugift, "'/5 58,Stokkemarke U db. Sj . A. 17/ 83 . 13 Enke, Alm. Nr. 2507. / 2 15, Kbh vn. , Arbejdsmand , '" 7/ 4 20, Fløes, I. In tr. 122 7/ 87 • 7 A rbejdsmand, Indb. Sj. A. 83/ 85 • / 12 20, V ejlby S., 14 Arbejdsmand, /a32, Uvelse, I. I ntr. t293j81 • 22 Arbejdsmand, / 7 38, R eerslev S. , Indb. Sj. A . 610/ 85 • 8 / 4 43, Am·slev, Arbejdsrnand, B 3 8 ~"/84 . Arbejdsmand, H/ 1 50, Ulstrup, Udb. Sj. A. H/81 . L em i Bombeb., 2 1/ 7 19, Dornæs, Indb.Sj.A. H 2/ 83 . Maler, % 42, Raarup, A 21 &3 tf~ 1 . 10/ Skomagersv ., Udb. Sj. A. m/87 • 11 63, Præstø, Sømand, tj1 37, H øjby, . Udb. Kh. A . 3fs 1 • Tjenestekarl, li/1 50, Guldbjerg, Idb. Kh. AY tifs 1 . 1 TjenE:stekarl, H/s 65, F erslev, U db. Sj. A. ll9fg 7 • Vognmandskarl 3/s 31, Skj enkelse, A lm. Nr. 1413. 0 / 1 47, Magleø, Arbejdsmand, B 3 792/ 8 1 . 22 Arbejdsmand, / 5 57, Haslum S., Indb. Sj. A. 03/ 86 . 27 Udb. Kh. A Y / 82 • / 8 62, Grenaa, SkibEtømrer, Arbejdsmand , ;; 1/ 10 61 , Hylke, B l 2 ';·1/ s;; · 21;/ 50, Kbhvn ., 'rypograf, Indb.Sj.A. 198fs 1 . 1 Enke, !'/2 28, H elsingør, I. Intr. 708/ 8 .1 • 1 " / 1 ol, Kbhvn. , Bagersvend, Indb.Sj.A. ·1" 2/ 8 ,, . Skorstensfejer, 26/ 1 43, Kbhvn. , Indb. S j. A. 30 8/ 8 1 • 2 1 Offentl. Fruent. / 1 57, Kbhvn. , Indb.Sj. A . m/8 1 • 1 2/r; 08, Kbhvn., Ugift, Alm. Nr. 2956. 2 ''/ 41, Flensborg, A 51 37 Enke, / 8 ;, . 1 Maskinarbejder, 10/ 1 67, Vejle, Udb. Sj. A. 7 ~/87 • Ugift , t H/ 12 55, Sverig, Inclb.Sj.A. b 1/ 81. 1 Bnke, "/!) 22, Kbhvn ., Indb .Sj.AYDfs.,. 10 Enke, Idb.Kh.A. 11 '/s~ · / 1 20, H øjelse, 21 / 4 53, Mann erup, I. Intr. 1 50 ~/87 • Enke, Enke, "i.~ 40, 'rikjøb, I. Intr. tiH / 83 . 17 Ug ift , /,1 61, Draaby, Udb. Sj.A."'/ 87 • 20 / 12 31, Stiftelsen, Enke, A 13 8 7/ 8 1• 2 2 1/ Ugift., 12 53, Kundby 8 ., Indb.Sj.A. G 0/ 8 ~ . Skon;tensfejers. ~ 1 / 1 61, Kbhvn. , A l 21 "fs3 • Glann esterlærl. 1"1/ 8 65, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 609/ 85 • Enke, A 25 -ll/83 . Ugift,, ''/ 12 58, Horton, A 46 20/ 85 • 40 %1 • 8 / 4 11, Magleby S., Indb. Sj.A. Enke, Ugift, tn/2 59, Kbhvn. , Id b. Kh. A. 15·'/ 82 • Enke, ~/ 12 43, Kbhvn. , Alm. Nr. 997. 7/ 63, Kbhvn. , Ugift., Indb. Sj. A. ';'/s:l · 1 8/ Enk , 11 23, H vissinge, A 51 R0/ 87 • V æverskc), '"/ 12 51 , Holbæk , U db. Sj. A. 12 0jg 7 . 2 Ug ift., % 68, Kbhvn. , Indb.Sj .A. ·' 8 1/ 80 • 98 12/ SkibHtømrer, 10 47, H elsingør, Indb.Kh.A. / 82 • 24 Murersvend, / 6 61, Taarnby, Indb.Sj.A. "~ t/85 • Opvarter, Ugift, Ugift, Enke, Ugift, Sømand, Sømand , Arbejdsmand, Murersvend,


Andersen, S.

35 Andersen, Sofus P hilip Sofie . . . .. Andrea Carol. Chri st. Gust. Frederi ca . Frederikke Lorenze .. Mathilde . Soph. Chri st. Holger S tine . . . . . . . . Susanne Elisabeth Sven .. Joh an P ettor Svend Chri sti an Emil. tlylvest . Søren.

66, Kbhvn., Indb.Sj.A. 8 13/ 8 1• Murerlærling, Ugift, 32, V an ged e, B 7 8 2/ 8 1 • En k o, 15, Kbhvn ., Indb. Sj. A . 82/ 6 • En k o, 33, Kbhvn. , B 3 280/ 8 1 • 14, Frederiksb ., A lm. Nr. 1715. Enke, 2 '1/ 62, Kbhvn. , Indb. Sj .A. 239/ 8 1 • Ugift, 8 1 1 i j,; 32, Frederiksv., Ind h. S j. A. 9· / 8 1 • Enk e, 54 Fraskilt, I G/ 1 ~ 37, V arberg, B l A l / 82 • ~ 1 / 1 2 58, Hvidovre, B l '15/ 8 4 • Matros, 2 Bj,; 52, Lan gomk. , Udb. Sj. A . 50fs • U gift, 2 En k o, "f:, 06, Khhvn. , A lm. Nr. 1576. Arbejdsmand , ··'/~ 24, Sverig, Indb. S j. A. n4/ 8 2 • 1 Indh.Sj.A. 250/ 86 • ArhejdsmaJJCl, ~- / 1 2 32, Sverig, Arbejdsma nd, t Hj 12 40, Sverig, Idb Kh.A . 1 78/ 8 2 • 14 / 1 42, Sverig, Form er, Indb.Sj.A. m/8 .1• 11 Blad hud , / 9 26, Sverig, Udb.Børn eh. 7/ 8 2 • 22 S nedkors vend, / , o3, Østb irk, B l R3 1/s 5 · ao/7 ()6 , F rederiksb. , Udb. Sj. A. 12 5/sr; · Arbejdsmand , H a ndelsbetj en t, 1'1/i 63, Khhv n. , Indh. Sj.A. 303/ 8 6 • 11 Arbejdsmand, / 10 30, Gra•se, A 14 125/ 8 1 • 2 !!/,, 19, Kblwn. , B 2 A 34/ 8 1 • Idh. Kh. A . I H /8 2 • Arbejdsmand, 12/u 53, Skibhy , 03, Maal øv, B l :124/ 87 • F atti glem, 10 Hovm ester. / 1 54, J yllinge, 1dh. Kh. A. 11 2/ 8 2 • Skomagers~ .. %45,Kirlw V ær l. , 1ndh.Sj.A. 3 <12/8 1 . V ognmandsk., '% 23, Valby, Stiftsp . II.A. R/,H· 12 Ø lhandler, /~ 54,Vrid sløsom. , Idb. Kh. A . ~% 1 . Murersvend, ~ 8/ 1 59, V ejle, I. In tr. 1 5 n/8 7 • 1 tlkræclersv. , /n65, Raahye S., Udh. Sj. A . 11 !ifs,,. Arhejdsm and, ttj,t 37, Sæ by, B 3 u-Ui/s t· "j r h]1V J1 . , A 21 38 ''/ 82· Skomagersv. , . t 26 ' } \. 1 Søma nd , t / 1 4:7 , B yrsted, A 30 24 / 8 ,, . L Intr. 55 G/ 8 1 . Arbejdsma nd, taj 11 45, Kbhv n. , 1:1/ ,, 57, Svo rig, Ga rtn m·elev, Idh.Kh. A.: m/.~ 1 • 8 T ømrersvend , / 2 33, Skjødstrup, Udb. Kh. A. '%1 • 1 Skomager, B G 12 -:./ 8 1 • / " 57, Odd er, 1 Uigarsorterer , ~/3 63, Khh vn., In dh.Sj.A. 200 / H2 • Skomagersv., ' / 11 51 , Kbh vn. , Indb.Sj.A. 2 G1/ 8 1 • 18 B l A 19/ 8 1 • / :. 4:4, Odense, 2% 57, Loholm , U gift, I. Intr. ~ 4 9fs 2 • 1/ l 53, Raava.d, Smed oRvend . Udb. Sj. A. Bfs 2 . 2 Smodosvond, / 1 ~ 59, Kbhvn. , Indb.Sj . A . ~ 8 % 7 • 11 / 62, Kbhvn., Indb. Sj . A. (;:37/ 84 • Ug ift, 12 47 9 T ømrer, / 1 29, St. L ihm e, Udh.Kh.A. / 82 • Fyrbøder, ' 10/ 12 61 , Khhvn. , Indh.Sj.A. 3 \16/8 3 • 1 Ugift, :;/s 57, Kolding, Udb. Sj. A. '12/s:J · 'l'j onoste pigo. 19 Aar, F'arringløse, Udb . Sj. A. 136/ 84 • U gift. '%o5, FarringløRe, U db. Kh.A. 50/ 82 • 8/i 65, Khhvn. , Ug ift. Indb.Sj.A. 126/ 8 6 • Ugift, :'/ , 64, K bhvn. , Indb.Sj.A. 1 2Sfs 6 • 1/ Ug ift, 67, Khhvn ., Indb. Sj.A. no/s~ · 1 2 '"/ , 53, Kbhvn ., Ugi ft , Indh. Sj.A . ~ 25/85 • 0 S ueclk orsv., '% o2. Khhvn., Indb. Sj. A. 97/ 8 1 • 1 'l'jeno:-;tokad, /u ()3 , L yngby, Udh. Sj . A . 124/ 86 • 11 Tj enestekarl, Indb. Sj. A. 36 ~/84 . ' / , 66, Kbhvn. , 2 1 Murersve nd, / " 46, Khhvn. , A lm. Nr. 988. 23 Arbejdsmand, / 5 55, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 3 '10fs 3 • Bagersve nd , % 61, Kbhvn. , Idb. Kh.A. ts% 1 . Drej ersvond , IH/ u 02, Kbhvn. , Indb. Sj . A. Sfss · 17 2 Malersvend, / ll 57, Stiftelsen, I. Intr. m / 8 1 • 12/ 42, Kbhvn., Blikkenslgsv ., Alm . Nr. 57. 2 14/ 3 4 /2 2 ·1/ 6 1 :1 / 5 15 / 1

u;,

Anton

B jerrin g Christian . Edvard . .Johan .. Mollerup . P eter .. Th eodor . Sørin e H ans. I ~ mili e 'l'ekla Charlotte . . . Theodor Pot. Viktor Vilh. ,J uliu s 'rheoclora Vilh. Co rel. 'rhomas . . . . . . . H orm . Edv. Thom as. Mar. Soph. 'rhora . . . . . . . . Cha r l. Juli e. Emilie . . . . Mari e .. . . [n g. An . 'rhoradi no N itoline. Thorvald Chr ist. V. Claudi us . Ol e . . . . Vald emar. lJ rlwnu s Carl . Vald ema r . . . . . . . . . . Andreas P.

5*


Andersen, V.

36

Andersen, Valdemar Georg. Victor Oscar . . V iggo Aurelius . Axel. L ars. . . Vilhelm . . . . . Carl Martin Frederik . Holzer . . . . Julius . . . . Julius Christ. Niels Ole Vilhelmine . . . . . . . . . . . . Augu sta. Caroline . Chr. M .. Chr. Alv. J ensine . N. Axel. Villiam Emil Villtml Peter Zacharias.

8/ 57, Kbhvn. , Former, Indb. Sj.A. 330/~ 3 • 8 Cigarm ager, t% 54, Sverig, Indb.Sj.A. 20 %5 • 28 76 3 / 86 • Bødkers vend , / 7 55, Sundbyvst., B 3 8/ ' 53, Kbhvn., Arbe dsmand , Indh. Sj.A. 234 /s l' 12 15/ 64, Kbhvn., Skibskok Indb.Sj.A. 267/ 86 • 7 10 / 7 47, Kirkelte, Arbejcls~and , Udb. Sj. A. 10/ 8 2 • 0 / 12 42, Nyborg, Musiker, Inclb.Sj .A. 510/ 83 • 18/ 67, Kbhvn., Smedølrorling, Indb. Sj. A . ~ 3/~ 3 • 7 Skomagersv ., t% 61 , Kbhvn., A 14 270/ 8 2 • fhv. Kjøbmand , 23/t 36, Vissenb. S., B 21 4 r. 5/ 8 2 • Gjørtl ersve nd , 27/ 11 59, Kbhvn., Indb.Sj.A. 1;40/ 8 1 • Malemvend, % 65, Khhvn ., Indb. Sj. A . ut/~ 1 • 25/ 24, Christiania, I. Intr. 722/ Enke, 8 1• 1 Separeret, J !•f~ 26 , Vaabenst.S., F. P. !10 '1/ 8 1 • 17 Enke, / 11 44, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 1·12fs 1 . 27 Enke, / 0 26, Stiftelsen, Alm . Nr. 268. 8/ 64, Kbhvn. , Ugift, Indb.Sj.A. 20 1/ 05 • 7 8/ 59, Kbhvn., Ugift, A lm. Nr. 1919. 7 Ugift, ~ ''/ 10 60, Kbhvn., L Intr. 33 2/ 8 1 • 20/ 55, Særslev, Ug ift, Udb . Sj . A. 4 %2 • 7 3 Arbejdsmand , % 52, Gladsaxe, A 25 53/ 83 . Tjenestekarl, 23 Aar, Ganclløse, Udb . Sj. A . 7·1/ 86 • Skom ager, ttj.1 42, Sveri g, Indb. Sj. A. 67/ 83 .

Andersted , Axel . . Anderstedt, Robert Sofus Andkjmr, Carl Augm>t . . Andrade, Ferd. Heim. E. cl' .. Marie Antoin. Andræ Andre, B etty J ensine Olivia Johan Peter Frantz . Mette . . . . . . . Andrea, Martin e Hansine . .

Maski11mester, Fyrbøder, Arb ejdsmand, Musiker, Ugift, Ugift, Murersvend , Enke, Enke,

Andreasdatter.

Andreasen.

Indb. Sj. A. 1 r,/8 5 . Inclb.Sj.A. 281j 8 j . 17/ Indb. Sj. A. 177/ 82 • 12 48, Kbhvn., 27 / 5 53, Hamborg, Indb. Sj . A. 435/s ~; · 12/ 61 , Kbhvn. , A 12 270 / 83 • 10 1 3j.; 43, Kbhvn. , I . I n t r . ·>t5j - st· 7/ :, 38, Kbhvn. , Indb. Sj.A. R55/84 • 21 A lm. Nr. 1945. / 1 11 , Skjern , 15/11. 17 ' Aalboro· Indb.Sj. A. 554 / 87 • < bl 5 /4

65, Malm ø.

Z7j.,) 59 ' Sverio· b'

Andreassen. Andresen. r;/11 63, Drammen, Indb. Sj. A . %x·

Andreasen, Alhm·t . . . . . Sømand, 17 Al b. Carl . S. Fred. U gift, / 1 ~ 57, Ringsted, Udb. Sj. A. 102/ 85 • 2 Anclers. "/:; 07, Rerslev S., A 25 H;o/ s,1· Arbejdsmand, 17/ 11 15, Knudstrup, I. Intr. 10 8 R/ H2 . ~/ 1 35, Draaby, B 3 52 ~/81 . A rbejdEJm:mcl, 1 ArhejclE:mancl, iifo 41, Stavnsholt, Udb.Kh.A. "% 1 • ArbejdE;mancl , 17/ 10 51, Greve-Kel., A 25 29 %5 • 1'l/ 141 , Birkerød, Iclh. Kh. A. ; 4 /~z · Fyrbøder, Stolema.gersv., 1/ 11 59, Kbhvn ., Iclb. Kh. A. 57/.~t · Andrea. ~~~~ 36, Kbhvn., Indb . Sj. A. 25/ 8 1• Ugift, ''- 5/ t 615' , St'ft A 14" -9 '14 / 8 1 . 1 el sen, Caroline . Ugift, 9 119 Sof-ie . . . Ugift, / 82 • / 1 57, Haderslev, Iclb.Kh. A. Vilh elmine Ugift, 1!'/11 39, Kbhvn., A 14 227/ 8 2 • A ndreas J ørgen . ArbejdRma ml , 18/ 12 46, Adserb. S., Stiftsp.I. A 42/ 8 .1 • 2 Christian Boghol -er, "/u 59, KbJwn. , Inclh. Sj. A. 7/ 87 • Kleinsmedesv. , 2/~ 56, Stiftelsen, I Intr. 2 S4/ 83 . H enrik. . fhv. Kjøbmand , 2 ~/7 41 , Ruclkjøb. , Udb. Sj . A. m/~ 5 • 1 Mortensen. % 55, Kbhvn. , B 7 °2/ 8 1 • :;o/ 1 24, Gladsaxe, A 25 77/ 81;. - Jensen Arbejdsmand, 2/ Inclb.Sj.A. 1 ·17/ 8 7 . A ndrin e . . . . Ugift, 7 25, Norge, 3 / 21 Vierslev ]~ nke, B 3 so;S l• Ane . . . . . . 4 ' ' 1/ 55, Jyderup, Udb. Sj . A. n/84 • Cathrin e . Ugift, 7 27 Ugift, /~ 28, Tejlstrup, Indb. Sj.A . 121/ 81 . Elisabeth .


Andreasen, .Å

37 Andreasen, Ane J oh ann o . . . Enke, Kirstin e .. Enke, Margrethe . Ugift, Ug ift, Mari e . . . . Ugift, Ca t h r. . U g ift, Bofie . . . En k e, Ug ift, Anna Krir.t in e . Ugift, Mrgt. Drth .. Ugift, T h eodora U g ift, A nn e Kirstine . . . En k e, August .. .. . . . B ørstenbind er, G. Nikolaj. 'rapetserer, Axel Theodor . Hand elsagont, B erth e Karine . Ugift, Carl . . . . . . Arhmd., . . . . . . Matros, A rbmd., Chri stian 'rjenestedreng, Chri stoffer. FarversYend , Err il. . . . Ferd inan d. Snoclk ersv ., Frederik. . Skrædersv ., Sømand, - Ludvig . . - Valdemar . Arbmd. , Carolin e Amali e . En l< e, Vilhelm .. U gift, Catlu·;ne Marie.. . Enke, Christon Arbmd., Chri stian . . . . . . Arbmd. , . . . . . . Møllebygger, Alfred . . Typograf, Carl Brnh. Opvarter, - J ulia:n Sømand, Otto . . Arbmd., P eter. . . A rbmd. , Rasmu s . V ilhelm. Arbmd., Claus . Skomagersv., Efraim Frederik . . Arbmd., Elin e Vilhm. Chrst.. u ..·ift "' ' Elisabeth F r. J osph. Enke, E lse Mario . . . . . U g ift, Emili e . . . . . . . Enke, Aug . Louise Ug ift, F erdinaml Gerner. MursYe:ncl, FloraJosph. Ch arlt. E nk e, FredorikLudv. Vil h. Arbmd., Fritz H enrik . . . Georg H endr ik . Mm·svencl , Grete Sofi e Hn rt. En k e, Hagbarth Juliu s . A rhmd. , H:uin o Lou ise . . Ug ift, Hann e Marurotho Ug ift, H a ns . . . ·.· . . A rhmd., . . . . . . Arbmd., Chri stian Tj enestek a rl, Peter. . . . Arhmd. , Clu·st. S nedkersvencl. - J eJ 1seniu s Tobaksarbejtl ~r, Rasmus . . . Sømand,

~o/u

47, Kbhvn. , Indb. S j. A. 125/87 . 19 10 18, Svanek e, F P n/~ 5 • 2/s 33, Tjæreby, B. 23 %1 • 7 2!1/ 12 G8, Udesundby, Udb.Brnh .A. /, 1. 7 / ;, 57, Lønholt, Udb. Kh. A. 31 / 81. Ll/ 11 49, Birkerød, B 4 3fs 1. % 35, A lsted, Indb. Sj . A. R~ 2 /su · 20 / 65, Vallekilde, B l tn/ ;, . 8 8 2 % 54, Sverig In <lb. S j. A. "70/ 81 . 1 / 1; 62, Holbæk, B 3 838/ 81. t'/!1 50, Kbhvn. , Indb. Sj.A. 2 n1/sa· % 17, Kbhvn. , Indb.Sj.A. 34 %3 • 55, Norge, Indb . Sj .A. 505/~ 7 • '/ 1" 57, Kbhvn ., Indb.Sj.A. n/.~ 1 . t%·',1 5o, Khhvn., Indb.sj .A. " 25/~,.· '" 8 I O D r-:3 l N 01·ge, · I 11 db . UC!"} A . 2 "/:;~ · n/x41 , B adstrup, B 3 560/ 81. 21 / ,; 61, Norge, Indb. Sj. A. V /ti;, · 17 /'2 50, Kbh vn., Indb.Sj .A. 1 52/so · 25 11 / 3 70, Gauorsl. S ., A 30 / 1ss1· t:Jf., 53, Kbhvn ., I. Intr. x;,s/s;, · ·'/ 10 43, Horsl. S ., A 49 n/87 . ·1/J 63, Holbæk, Udb. Sj. A. 72/sG· 2 ~/ 1 0 [•9, Norge, Inclb.Kh .A. 218/ 8 ". ,-,/ 10 40, H elsingør , Indb.Kh.A. no/81. t:•;" 23, Kbhvn., I. Intr. 217 /st· 21 /~ 63, Farum , Udb. Sj. A. !'%.12/ 2 23, Hjarup, Inclb.Kh.A. 11 5/ 82 • s/, 55, Ove, Udb. Sj. A . 5 1/ 8 .1 . zo/8 47, T ikj øh, Udb. Sj. A . 05/ 85 . 31 11 G/ 8 2 . /.1 37, Ørslevk. S, A 21 1164 Rfn 48, Kbhvn., B 3 / 8 1. 4 B l 337 / 81. / 1 66, Vejle, 28/ A 30 lfl% 7. 12 35, 'J'roense, 12/ 59, Tversted, B 7 2G3/ • 1 82 1 t / 10 39, Nykj.p.Sj. , Alm. Nr. 48. t% 39, Kbhvn ., B l A l JH/81. ;,/ 7 13, Kbhvn. , Stiftsp. I.A. 65/ 85 • :•;k27, Flen.· horg, A l '104/ 81. 25 / 28, St. J ørghj. , Indb.Kh. AY'/ 82 2 20/ 1 63, H øjby , Udb. Sj . A. R4/ 8 1• 24 1 ' / 10 31, Eckernfrd. , B 2 / Ho · JR/10 46, Hagosted, I. Intr. '' 87/ 87 . 7/ 59, R ønn ehy, I. Intr. u s 2/ s(; · 5 7/u 67, Kbhvn ., Indb.Sj.A. m /si · 1 ~/ 1 46, H elsingor, I. Intr. 111 !'/87. 2 "/z 48, H elsingør, Indb. Bj. A . %7 • 1 B 3'18!'/8 1 . / G 42, Nyraad, "~/8 48, H els ingør, B 7 275/ 8 1 . :;/.j 62, Khhvn. , Indb. Sj. A. 8 "/ 85 . 2/ 21 , Khhvn ., I. Intr. u x4/ 81. 1 '/ 1 05, Gj entft. B., Udb . Sj. A. ~ 3/86 . 1 ·jj., Bn, Kbhvn ., L Intr. n/81 . Iil/~ 58, V oxø, Indb.Kh.A.tns/ 82. '" 5/ 140, Bursø, Indb. Sj. A . 70 :'/s 1. li/ 2 55, Sværborg, Udb. Sj . A. 1%:; '1/ 11 67, Khhvn. , Stiftsp.I.A. 10 G/s r; · 18/ 58, A sm ind er. , In dl, . S j . A.b 7/ 8 i . 10 0/ 11 42, Kyholm , A lo :m/, 1. 7/ 67, Kbhvn , 8tps. I.A. % 7. 7 2 0/s 56, Tikj øb, Indb.Kh.A. 130/ 82 • 21

/

"/

1


Andresen H.

38

1 Andresen, Hansin e Margrethe . U gift, ~/ 1 48, Khhvn. , Idh . Kh.A. 1 2 k/~ 1 • 2 Marie . . . Plh ., ~/ 12 71 , Kbhvn. , A 1 70/ S l· 2 .;/ ll G4, Sverig, el. Andersson , Hedevig. 'I, 65, Kbhvn. , Indb. tlj.A. ;,n: 1/~ 5 • H einri ch An ckrs . Snodk or:; v. , 10 H emming Peter ArlJJ 1cl., /.~ 58, H.orsløv, Uclh . Sj. A. 5%1; . 21 Ingrid . Ug ift;, /.1 49, Sverig, Idb. Kh. A. 133/ 8 1 . 1/ 58, L ell ingo, Jens . Arbmd., Udb. Sj. A. 8 •1/ 85 . 1 30 11 Fyrbøder, /.1 48,Søncl erRtecl, Idh.Kh.A. ;n/H 2 • 21 Smedesv ., A 25 Jil /~s · / 11 28, Søllerød, 1 Emil. Idiot, Hjr, G5, Kbhvn. , P P n56/ 83 . 111/ 50 rr·Jl {JØ, . h Udb . s·J. A . lo!l/ st: · - Oh ri s ti an. S ••man e,l 5 v, Frederik. Arbmd. , ~ 7 /~ 44, Kbhvn ., Idb. Blgh. %1 • 3 Jør·gen .. / 7 42, Tj æreby, Arhmcl ., Indb.Kh. A. 1/ Rl· 23 / :, 50, Gjørløv, P eter .. . Arb mtl., B l c;uo/ s7 • LB/2 59, Kbhvn ., Iclb.Kh.A. 20 1/ 8 2 . Chri stian Arbmd. , 2 Søren . . . . Tjenestekarl, / 11 38, V allerød, A l 5 10/ 8 1 • J ens in e Ma.lin e . . Enkø, toj, 48, Kbhvn. , B 6 %1 . 8/ Mathild e . Enke, A 16 107/ 8 1 • 12 43, Kbhvn. , Johnn .. Hanskema.gsv. , 30/ 1 49, Sverig, Indb.Sj.A. 1 :' 2/ 85 • 30 / 1 4-:l:, Norge, Skrædersv., In db. S j. A. 62/~ 1 . 81 Oh ri st ia.n / 85 • Sm edes vend , BJ/ 10 64, Nykjh. F. , Udb. Sj . A. 31 20 Dani el .. / 1 41, H elsingør, A 49 Hme•losvencl, /~:, 7 8 18 Mend e . / 86 • Skomagersv ., /:, 48, Elfsborg L ., I. Intr. 1 Bybud, t j 11 36, H.yholm , I. Intr. ti 11/ 8 1 • Mathias . Johann e Margrete Enko, r'/8 28, Endrup, I. Intr. 1 265/ 8 1 • Marie .. Ugift, % 35, Kbhvn., A 16 m/8 1 • 15 1 15 H.andin e. Enk e, / 1 41 , Tronclhjem, Iwlb. Sj.A. /sx· 20 170 Sofie Plh. A. Nr.1 573, / 10 69, Kbhvn. , A 16 / 8 1 • 1 Ugift, % 62, Lynge, Iclb. Kh.A. 121 /~ 2 8 Johann es Chr. Pio. Plb. A Nr. l482, ~ / 10 73, Kbhvn., A 16 170 / 8 1 • 22/ c; 52, Kbhvn. , Malersvend , I. Intr. tns'1/ 82 • Edvard . 11 P eter / 12 35, Birkerød, B 2 A "2/s 1 • 1/ 59, Stiftelsen, A 12 20 4 / . ,Tuli ane ~ofie . . Ugift, 1 83 Juli e Ida. Mari e. Ugift, !l/1 1 60, Stiftelsen, A llf'0/t· 12/ 41, U sser0d h ., Indb.Sj .A. '' 55/ . . J ørgen. Arhmcl., 81 1 100 17 / 8 ,,. / 2 66, 'rorsløseS., Uclb.Sj. A . S ne -ker, 1 Karen . Enk o, % 49, Kollemr. , B 2 '112/ 87 . 20 Ugift, / 11 14, Vi gersted, Alm. Nr. 2313. 13 / 1 ~J . K arlebo, I. Intr. 128 4/ K•;· Margreth e . Ugift., 21 / 8 63, Strynø, Ugift. Ucl h. Sj. A . 10 4/ 8 1 . Møllers 11 / 1 13, Vigorstecl , A lm . Nr. 179-:l:. Kirsten .. . .. . Ug ift, Hfs 24, H.oskild e, Inclb.Sj. A .32/s1 • Kirstin e .. . .. . En k , 10 Kirstin e Ni colino . Ugift, / , 65, Aalborg, A 25 117/s.; · t!' /,1 37, Ki el, lndb. SJ.A. '1:,,' /x1 • Lars J ohan Carl . Hkomagcrsv. , ~/n 58, Khhvn., Indb. Sj.A.t.-.::/~ 1 • L a ura Freclr. Uhr . . S kj øge, Ug ift, tt'f: o3, Kbhvn ., Indb . Sj. A. 22 /.~ 1 • L eonore Mar ie . 21 / , Gi3, Hillerød , B 3 3 H~ /H•; · Mads P eter . . . . . Arbmd. , M,, ri ane Emi lie . . . Ugift, :'/ 7 60, Stiftelsen, U d h. Sj. A. ld / 8 1 . 12 / 1 17, Kbhvn. , Marie Charlotte Ltlr . .Enke, F P 271 / , 7 • Ugift, ti /~ ()2, Norge, Indb. sj. A. !! l/M· Pouline . 21 1 ' 10 H7 , Birkerwl , 'rjettcstopigo. Udb. Sj. A. 1'11/ , .,. Sofi e . Gift Kone, t-'/,; 25, Sf1rupholz, A lm. Nr. 2308. Sophi a 1 '/~ 53. A lton a., Iclhj. Hj. A. 24 %1 • Sophi e Vi l11. . Enk e, 1 " / 1 15, Slotshjngh. R 16 2/ R1;. Ugift, Mette Mnr·i e. 2 ' 1~ JS), Kyndby, B 3 5 4 ~ /s t· Morten J en sen . . . Arhmd.. t·'- ' u·), .- ,.. ,[<' ers l ev, R~ .,.,/ > l ·- R l· Mortonson Anclers . M.at··o,.;, 11 11 22 Smcdc,w ., ' 1 0 35, 'l'hor::-:havn, B 6 / Ht· Niclas . 1 7 Arhmd ., 'l/ 4 38, Bj ernedo, . B 7 ~ /, 1 • N iels . 11 ; / ,; 45, Kj ølF:trup, Indb. S j. A. t•::,/, • Arhmd ., 1 In stnun ontmgr. , 5j.; -:1:2, K allundb. , U d h. Sj. A . 1 21 ' '~.; . Skneclersv., ttj11 55, H.ynkebj .S., Udb. Sj. A. 1; 7/ 85 .


Andreasen, N.

39 Andreasen, Ni els Christian P eter Nielsine Mari e. Ole .

P eter . Severin. Olin e Mari e Th eod. Oskar . . . . . Au g ust Otto . . . . . P er Aug ust . P eter .. . .. Krarup Rasmu s . . . . Sofie Poul. P etr. O. Sophu s :Frederik .. Søren . . . . . . . . (H enningse n) T erkel . . . . . . . Vilh elmin eAugusta An e, Ane A ngehauer, Carl Johann Christ. An gell, An e Mari e . . .. Martin . .. .. . Anholm , Mi chael J ørgen. Anker, se Anck or. Ank or~on , Bartholine. . . Ann ese n, Georg Nicolaj .

2 H/ 59, F emø, Ungkarl, Udb. Sj. A. ! ' 0/~ 1 . 3 Arbejdsmand, '11/ 1 57, B ælum, A 50 4 'i 8 7 • Maskin arbejder, % 48, Skjænkelse, A 30 200/ 86 • 28/ Sømand, Idb. Kh. A. 14 5/~ 2 • 10 62, Brønshøj , 28 Tjenestekarl, / 1 53, Emdrup, B 7 237/ 8 1 • U gift, ~ % 68, P edersborg B l :, 5 1/ 87 • ~; ,, 20, H øjelaastr. , B l A ~ 2 /81 • 2% 47 , B irkerød, Arbejd. ·mand , B 3 ·'!' 0/ 8 1 . Udb. Sj. A. J.ll/ 87 • Arbejdsmand, xo/10 57, Nejede, 22 B ogbincl01·sv ., /~ 55, Kbhvn. , Indh.tlj.A. ~ 17/8 x . ""/ I nolJ:> ••s·>.) · A . -.,.·~; Sømand, - • 8 56 , 'I' øns l1erg, '· 8 :; . Arbejdsmand , ti/:, 59, Mørdrnp , B 7 lll/ 8 1 . ''- ·0/ 1 '"9 ·· I ndb . s· Skomagersv. , v'", N orge, J. A . -"' so· 7 ":'/ 1J h v n. , I n db . s:J. A . G•:s;8 7 • Ugift, - s ''5 v , 1"'Murersvend , 24 Aar, Kbhvn. , Id h. Kh. A. 22 ·' / ". 2 . x/x57, Norge, B 8 1/ 8 1 . 1 Sømand , :lj;1 63, Dramm en, Indb. Sj. A. ' % ~ · V a:-ver, ''i,: 37, Sverig, Idh. Kh. A. G>j 82 . Arb ejdsmn.ncl , 's/, 65, 8veri g, Indb. Sj.A. h %. 1 • 10 127 Skomagersv., / 10 56, Kragelund, Udb. Sj.A. / 8 1• Arb ejd ~ maml , '% 26, B elli nge, Udb.Kh.A. xo/82 . 1 249 / 7 58, Blonstrøcl , Indb.Sj.A. Tjener, /sc· Ugift, x/2 59, Khhvn. , Idh.Kh.A. m / 8 2 • P arfum efahrilc , 2% 30, Prdkshorg, Indh. Sj. A. 20/ 8 5 • Arbejdsmand, -'/, 1 44, Hi llerød, B 3 "1 %1 • Møller, se H enningsen. 15 2 Sømand , ·-'/ 11 19, Hamm eløv, Indb. Sj.A. 2fs 1 • 22 konf. Pi ge, /~ 65, Khhvn. , A 17 101/st· 12/ 65, Kbhvn ., Indb. Sj. A. ,-, 2 "Js 3 • Ugift, 2

·-r;

Ugift, Kurv em agers v., Enke, Arbejdsmand , Arbejdsmand , Enke, Arbejdsntancl,

Anthonsen.

1,-,/ -

:_.

11 1 /7

25, Meklonh. , 53, 8onnerup , 46 ' B ero·en .o ' 61, Silkeborg,

se Meyer, Ane. Indb. Sj.A. ' 2 %1 • Indb. Sj.A. :;x 2/ 85 • I n dl) . S.J.. A · 78 ·'•/ s-J· Udb. . SJ.. A . 7~/87 .

ttj, U3, K olding, ~/H

Indb.Sj.A. 44, 8tiftolsen, B 3 707/~ :; ·

124/ 81 •

Antonsen.

M urerarbd sm. , Skrædersv ., Skomager, Sk ræcl orsv. ,

Anton sen, Ancl ers . . . Johan P eter Lars . .. .. Ni els Carlsson

~ 2/ 1 ~ ;,

1 "/

51 ' Sveri ~' o· ' / 48 tlveri o· ll (. ' ' I C/, ti 3b, D' J.~In g , ·lj li. 55 ' S vm·i o' o· 10

11 •

A 26 7tfs 3 • Iclb. Kh . A. t r;.1/ 82 • Indb. Sj. A . 170/~ ,. A49 . -~ro;87 .

Anthony. Antoni. Anthony, Louis . . . . . . . P eter Vilh olm .. Anton , Kri stian e Bentsine . , Anton etti , Adolph Juliu s Georg , Antonio, Hulda Cathr. Vilhelm. Apel, Loui se Emilie . . . . . . Appel, Johan H enrik Frederik Josefin e N athalie R.achel P eter B ernhard . . . . Appelberg, Anna . . . . . . . . Appelhy, An e Cathr. f. L arsen Carl Christi an . . . . Emilie MagdeL Fran .

Arbejdsmand, Arhejcl sntand, Enk e, Slagter~ v. ,

Tjc:nestopigo, Syersk e, Skomager, Tj enestepige, Malersven cl , Enke, Enke, Stolemagersv., Ugift,

17 1

/ 1

''/ -H

211 / -i

15, Spodsbjerg, Idb. Kh . A. 2/s 1 • 27 , l:l..7 bll V ll. , I 11 (li) . s:J. A . '1•1'1./ HH ·

m;

53 Hørsholm 1 B 3 SL • 48, Kbhvn. , Stiftsp.I.A." %a · ~r. 64, Lyngl•y, Udb.J{gdh.A. 7/s1 • 21/ .: 66, Aarlms, UdlJ. 1-lj. A. r;%7 • 27 1 / 9 31, Lauenhorg, Idb. Kh.A. 0fs 1 • 1 !'/12 66, Khh vn. , Stiftsp.ILA .; 3/ 87 • 1 Sfs 40, Chri stian ss . Indh. å j.A. 114 / HI· 'G/2 10, svcug, .- · I n c11 •. s·J. A . ' 71/s:; . 20/ 24, Kbhvn ., A 13 !J.i/ 8 1 . 7 17 Inclh.Sj.A.I• 14 /., 7 • / 8 50, Kbhvn. , 4/u 60, Kbhvn., Indb.Sj.A. ·I OG/83 •

21 / 12

'

·

·


Åppelby,

J.

Appelby, Johan Vilhelm Jonas Oscar Lnd vig . P eter August . Vilhelmine Larsette. Appelclorff, Davin e Juli e .. . 4-ppelquist, Elna Marie . . . . Appelroth , Joh. Chr. . . . . . Arho o, Cyrilla J ensine Freder. Arenholclt, Niels Fred. Valcl. Arilclsen, Anclers 'fh eoclor. Arm elung, Dagmar .. Arndt se Ahrencls m. Fl. Arn ecko, Anna, Eli sa Carl Viggo . Emma Alvilda. Lovi se Augusta Vilhelmine Alv. 'fh. Arn emann, Frederik . . . . . . Ditlov .. Arn esen, k.BjarniKarHann ess . Carl Vilhelm . Helga Maria . . . Lars . . . . . . . . . . Vilhelmin e Mario .. Arngrim se n, Augu sta Dorthea Joh. M. Carl Emil . . . Emil J ul iu s . . . Johan Vilhelm .. Arnholdt, Han sine f. H ansen . Christian Vilhelm . Amholtz, Carl . . . . . . . . . Fanny Carol. Freclr. ViU1 elmine Mathilelo Arnkiel, se AltrenkieL Arnoldi, Ida Marie Sofie H cnr. Arnthal, Johan Ludvi g Arntzen se Ahrentzen. Arp, Birthe Marie . . . Arpe, Dorthea Christin e Vilh. Arvescn , An e Elisabeth . Arve . . . . . . . Cathrine . . . . . Christian Ni colai P eter . el. A vesen, Christian H enrik Peter Jen s P eter . Ni els P eter. P eder . . . . Sine Mari e . Arviclsen, Anna Sofie Nielsine Carl P eter. J ens . . . . . . . Niels .. . . .. . Anclers Au gust . A sgeirsen, Sigurgeier Ludvikss. A sgersen, Rudolph . . . . . . . A skeluncl, Alexandra Vilh elm.

40 10 / 10 31 / 10

B l A l 25/s l· B1A2 11/ 8 1 • Indb. Sj. A. 7l/sj· Indb. Sj . A. 2 18fs 3 • Husvs. n~;/8 1 • B 2 LS3/85 · L Intr. 303/s t·

Malersv ., Malers v., Enke, Ugift, Ugift, Musikus, Ugift, Murersv. , Grnni;hancllor, U gift,

54, Kbhvn., 54, Kbhvn. , t •lj 8 55, Kbhvn., 30 / 12 56, Kbhvn., % 18, Kbh vn. , IS/t 57, Gronaa, 2 % 37, Svorig, n/7 09, Vi gerslev, 20 / , 57, H ørsholm, 1 / 11 56, Kbhvn., 1 · / H 4:4, Gj entofte, ? H elsingør,

Ugift, F ab ri karbejder, U gift, Enke, Ugift, Saclelmagersv., Saclelmagers v., Drejorsv., Rebsh gersv. , Ugift, Skomagcrsv. , Enke, Enke, Ugift, Plb., Malon;v., Gulclsmeclsv., Enke, Murersv. , Smedes vend , Ugift, Frask iLt,

Inclb.Sj.A. 576/so· Indb.Sj.A. 5 71/s l; · I ncli l. SJ.. A . G1 5/ 8 ,, . Alm. Nr. 1440. Indb. Sj. A. ·12 1/ 8 1 • Idb. Kh. A. LD/ 82 · 21 / 7 53, Khhvn ., Idb.Kh.A. 8%2 • 2 '1/1 ; 41 , I sland, Indb.Sj.A. 70 G/ 82 • 1 Iclb.Kh.A. 2 1/ 8 1 • / ; 43, Kbhvn., J.i/10 67, Christiania, Indb.Sj.A. 253/ 87 • j/ 1 38, N orgo, A 41 353/~ 3 • 1"/t 39, Kbhvn. , Indb.Sj.A. m/~G · ts/ 12 21, Kbhvn. , F P tosr;/s 4· 11 /~ 53, Kbhvn., A 16 14 2/ 8 1 • 2% 76, Kbhvn. , Indb. Sj. A . u/8 1 • 2 '-'/ 1 60, Khhvn., Indb. Sj. A . 72/s~ · 2/ 55, Khhvn. , I. Intr. r;% 3 • 5 zn/12 24, Svendborg, A 14 125/ 8 2 . 2 / 1 19, Khhvn., Jclb. Kh.A. 18 %2 • 27 / 12 51 , Khhvn. , A 16 103/ 8 1 • 2% 67, Khhvn., Al n ;/s7 · ll/238, KIJhvn., A 14: 70/ 8 1 •

Ugift, SkonJ a.gersv.,

2 / 2 21 / 12

B3 G 75/~ t·

B 1 21;1/ SG · Indb. Sj. A. m/~a · Imlh. Sj.A. 10/ 85 • Udb . Sj. A. 107/so·

21 ;/ 11 l G/ 1

62, Khhvn. , 66, Kbhvn. , za; l 65, Kbhvn. , 11 / 1; 33, Kbhvn. , 57, Kbhvn. ,

n;,,

07, Helsingør, U dL. Sj. A. ss/.,5 • 14, Kbhvn. , Iclb.Kh.A. 1" 1/ 8 1 •

Enke, no/1 28, Hyllinge, B 3 731/ 81 • 21 / 5 64, Kbhvn. , Indb.Sj.A. m / 85 • Ugift, 2 Enke, "/s 15, Nykj . p. M., Indb.Sj.A. 20 1/ 8 1 • 23 BøclkersY. , /JL 40, Kbhvn. , I. Intr. 5 17/ 83 • 10 Enke, / 11 50, Skive, Stifts p. IA. 101/ 85 • 24 5 12 Malers v., /st· / 2 48, Stiftelsen, I. Intr. 2 Vognmanclsk. , "/t 45, H ellebæk, A 12 2jg 2 • Vilhelm Julius, 2"/t 33, Kbhvn. , A 14 11 3/ 8 1 . " 1/:, 31, Hjørring, A 21 Z:J~tfs t· SmedeBvencl , % 36, Skannerup, B 2 A 3 1/ 8 1 . 30 / 4 55, Kbhvn. , Id b. Kh. A . .-.7/s1 • Typograf, 2 / 1; 28, tlt. J ørguj., Inclb.Sj.A Y.ifg 1• V æver., 3 Ugift, . G/ 7 38, H ellebæk, Udb. Sj . A. ·'/8 2 • 1 Enke, ' /j 45, Kbhvn., Idb.Blgh.A. 18/ 8 "2 . 1 25 'fjeneslekarl, Sfs 7 • " / 2 57, H ellebæk, Indb.Sj.A. 12 22 / 4, 29, Lilleværl., A 25 / 87 • Arbmcl. , . B 1 1 9-"' / s-1· Arbmcl., ·'l/" 44 , S veng, 22/ 49, Lund, I. Intr. 5·1nj85 • Malersv ., 10 1/ 68, I safjord , A 30 20 4/ 87 • Søman•l, 8 12 Matros. /.1 44, Olafsvig, B 7 "% 1· 1 Plb., . / ,; 75, Kbhvn., A lm . Nr. 2010.


Askelund, A.

41 Askelund, Axel Georg .. Carl Georg .. Ludv ig P eter . Askergren, Mari e Charlotte . A skessøn, August Vilhelm . A smussen, .. . . . . . . . . . Ane Mari e . . . . H enri ette Chr. Marie P oter .

Skomagersv. , Skomagersv., Smedesvend, Ugift, Farver, Brænd eribest. , Ugift, Enke, Sømand, Tjenestekarl, A strad sson, Sven . . . .. Arbejdsmand, Astrup, Johann es P eter . Snedkersv., Astrup, Victor Vilhelm . Guldsmoclsv., Atenkan, Johann e . . . . Ugift, Atterup, Carolin o Vilhelm ine . Ugift, August, C;n-l Vilh elm Fabrikant, Emma Marie. . . . Ugift, Augustesen, Ni els .. . . . Tjenestekarl, Augu stsson, Ni claj Joh an . Sømand, Augu stinus, P eter Gotfred Uigarn1 ager, Aug ustinussen, Niels . . . . Arbejdsmand , Aumont, Jo sefin e Ludovi ca . Ugift,

Aunel'.

Ouner.

13/ 7 20, Sverig,

A lm. 1312. I. Intr. 5 18/ 82 • 25 / 1 57, Sverig, Indb. Sj . A. 18/ 86 . 18 / u 60, Sverig, Indb. Sj .A. 4 3 4/ 8 7 • 24 / 8 57, Malm ø, Udb.Sj.A. 131/ 83 • ? Idb. Kh. A. 68/ 8 1 • 24 / 6 24, Aalborg, Indh. Sj.A. 285/ 84 • 20 / 11 15,Næsbyholm, Alm . Nr. 1922. l n/ 1 ~ 58, Broager S., A 26 46/ 83 . 1 ;,/ u 64, K liplep S., Indb. Sj. A. 26/ 83 • 1 · /r, 30, Sverig, Indb.Sj.A. 612/ 85 • % 29, Kbhvn. , Indb.Sj .A. 5 26/ 83 • 30 / 8 6G, Kbhvn ., Indb.Sj.A. <17 2/ 86 • 31 12 / 10 58, Laurstein, Indb. Sj . A. / 81 • 23 / 10 3G, Kbhvn. , Indb .Sj .A. 528/ 83 . 2 /"2 12, Kalundb., seMøller, C.Vilh . 1 % 46, Kbhvn. , A 12 2 ;, 2/ 84 • ~1.~ 56, NØl·up, B n fj '1/s"l · t.>/10 60, Sverig, Idh. Kh.A. 152/ 8 2 • % 50, Son-J, B 7 5 3fs 1 • 'i 10 11,H øvolsv ang, Indb. Kh.A. ''4/ 8 1 • 27 / 10 11 , Khhvn ., Indb. Sj.A. 16/ 87 • 3

Ovner. 1 •/ 1

Aunor, Chri stopher Daniel .. Fhv. Mu siker, Aun esen, Jacob Chr. Jacobse n Autrup, ELse Mari e Kirstin e . H enri ette Emili e . .. Avenstrup, Ni elR Johan Juliu s

Arbejdsmand , Ug ift , Uo·i!"t b ' Drejersvend ,

Axel. Axel (Axelsen ), Alfr.J ul. H erm. Axelsen, Carl Jonas . Chresten. Frederik. Hans . . . J ens . . . J ohann es Kir tine. Morten J'ohan Nielsin e Nicolin e .

F• P•

].(; 3/

81 •

/ ,48, Middelfart, I. Intr. 178/ 8 1• to/ 1 L 20, Khhvn. , I. In tr. n21 '/ 8 1 •

.-,,1;l t

1-

ro I:\..) l 1Vl1 . , •)u, 7

ZR/n 51, Kl.thvn. ,

r·11 (11J. s·J. A- . '-·''?/82 · I. Intr. 72-1/sz·

Axelsen.

Sm edesvend, Slwmagersv. , Hattemager, Hestepasser, S ømand , Tjenestekarl, Ug ift, Sømand , Ugift,

Stud. jur. , Enke, Ugift, En k e, Indsidd er, Mekanilw s, Ug ift, Cigararhojcler, U gift, Bud,

Bach. Bach, An e Cathrin e . . Bagge Christian . Carl . . . . . . . .

20, Khhvn. ,

11

5/ 1 53, Khhvn. ,

A 11 H/s~· A17 88/ 8 1 . r'/11 19, Skive, Alm. Nr. 1246. 15 I. Intr. 781/ 8 1 • / 11 35, B erge n, 1 27 / 3 27, Haldagerl., F. P . t7/8 1 • 8 / 1 61, Sles vig, Indb. Sj .A. 187/ 83 . 1 D/a 63, ~v endborg , Udb. Kh .A . >2jg 2 • 1 49 / 82 • / 12 42, Æ røskjøb., Udb. Sj. A. 10 Udb. Sj. A. 59/ 87 • / 1 1 67, Elling, 21 B l 10/ 85 • ' / 1 64, Lild, I Blegh. A.

%2 •

Ro/ u 64, L emb,

Udb. Sj. B.

53/

77 Aar, 15 / 5 20, Khhvn. , 15 / Ol Von o-e L ' •'=' ' Nærum , 7 / 2 57 , Kbhvn ., ~.;/ 1 43, Khhvn. ,

B477/8~l ·

7

Axelstrøm, A nders Christenson Skomagersv., Baacl sgan.rd , Niels Marius . . . Blaagø, Ane Sophie .. . . . . Rwgøe, Emilie Marie Han sin e Karen . . . . . . . . . Baas, Julius Vilh elm .. . . . Baasch , 'rheodor .Toh. B ertram Baastrup, Gunda Vilh elmin e . Hara.ld P eter . . .. Maren :::l . Frocleriksd. Babe, Ditlef Emilius . . . .

% 50, Kbhvn. ,

Back.

Enke,

/~ 64, Sverig,

LH/ a 10 /.;

447/ 87 •

B 7 m/8 1 . Udh. Sj. B. 54/ 8 1 • Indh.Kh.B.w/ 82 • Indb. K h. B. 99/ 82 • A l 413/ss· B 6 46/82 · Indb. Sj. B. 112/ 82 ·

Bak.

% 10, Nibe,

1

12 /R

Garversvend,

52, Ørum , 11, Kbhvn. ,

Indb.Sj.B.

85 •

5/ 11

F. P. 984 / 83 . 12, Kbhvn., se under Bagge. 61, Clu:istianss. Indb. Sj. B. 1 6/ 8 4 • 6


Back, C.

42

Back, Cathr. Ehsab., f. Schrøder Christian Anton . I sak Møller .. . . Kathrine Kirstine Ludvig Andersen Maren Frederikke . Math. Elisab. (Rochadis) Nicoline . . . . . Sør en Christi an . .

16/ 21, Kbhvn., lndb. Sj .B. 25 r;/8 1 • Enke, 1 13/ 56, A arhus, A 25 2"H/ 83 . Slagtersvend, 5 Fhv.Snedkerm ., 2 % 16, L emvig, B 3 11 02/ 82 . 1 % 53, Kbhvn., Indb. Sj.B. 2n1/ 8 1 • Ugift , 1 "/G 43, Læsø, Udb. Sj. B . 57/s 5 • Matros, n/4 41, Aare Sogn, I. In tr. na.;/8 7 • Enke, 10 Fraskilt, / 7 46, Kbhvn. , Stiftsp. I R 22/ Kii · 1 2/ 60, Nors, Udb. Kh . B . 1/ 8 1 • Tjenestepige, 10 115 1 " / 1 29,SindingHids. Indb. Sj. B. Drejer, / 86 •

.

o·o·e Bache. Backe. Ba~ "~

02, Skive. F . P. 187/ 88 • 24 / 12 79, Kbhvn., Indb . Sj .B. 3 ~ 5/87 • % 41, Kbhvn., A 12 m/87 • 8/ v, Kbl1vn., I . I n t r.· 1808/ sr; · 11 2" 12/ 12, Khhvn ., Indb. Sj.B. 308/ 80 . 3 28/ 1 34, Khhvn. , B 2 B 24 / 81 • Ugift, '% 61, Aarhus, Udb. Sj. B. 45/ 84 • Indb. Sj. B. 5 Gjg 6 • '10/ 5 66, Kbhvn ., 2 Hjg 60, Kbhvn. , Ugift, Indb. Sj.B. 2 % /8 4 • 1 / 8 17, Kbhvn., E nke, B 3 3 1/ 81 . Smedesvend , t:l/ 4 61, Kbhvn. , Indb. Sj .B. 508/ 86 • 20/ 50, Gjentofte, Ugift, B l 331)/83 • 1 12 / 10 20, Bogense, Blikkenslgsv., A l '133/ 8 4 • Blikkenslgmest. 1 2/ 10 20, Bogense, Indb. Sj.B. 35 n/s~ · · 1·,arn, "-·1/ 12 7"v, I7)"_ bl1vn., I n db . s·J· B . 385/ s1 · Pl eJe 93 M U S!'l{US, - / l '±•5 , R aa, B 3 8 17/ 81. • 2 Gjg 43, K bhvn ., B 2 B 37/ 8 1 • 7 / 2 91, H elsingør, Indb. Sj. B . ;,/ s t· Enke, 2% 28, Hillerød, Enke, Alm . Nr. 2532. Ug ift, 35 A ar, H elsingør, Indh.Kh.B. 123/ 8 2 • 16/ 51, Kbhvn. , Magnu s Søren Metalarbejder, Indb.Kh.B. 160/ 82 • 1 28 Mari e Karoline . Enke, A 21 50 1/o1 . / 29 H elsino·ør 2 ' . t> ' Oluf Th. Emil Ohlsson t R/ 10 65, K bhvn., B 2 B 42/ 8 1 • P eter Nilsson . Sømand, :l/ 1 62, Raa, Indb.Kh .B. 138/ 82 • P etter Sømnn d, % 62, Sverig, Indb.Kh.B. 177/ 2 • Rasmus P eter. Skrædersvend, 25/ 8 20, Horsens, Indb. Sj.B. 1D0/ 8 5 • -Bernh.Uldr. Stolemager, ? B 3 18 1/ 81 . 2 Theodor Laur. Emanuel Skomagermest., % 35, St.Fuglede, Indb. Sj .B. w/8 6 . Oluf E . Ohlfsen Bagerlærling, 1 8/ 10 65, Kbhvn ., Stiftsp. I B 6 '1/ 8 1• 10 /. 39, K bhvn ., Thorvald Vilhelm B 2 B 3 R/81 . 1 13 / 7 38, Kbhvn ., Vilhelmine Marie . . . Enke, Indb. Sj . B. 3fg 1 •

Bache, Anna Horn emann . A nny Sofie . .. . . . Carl Johan .. .. . Caroline H enriette . (el. Bach) Chri stian Christian P eter. Eleonore Sørine . Emilie Joh ann e.. Theodora . Franzine Marie . H enrik Adolf . . Ida Malvine . . J acob P edersen. P eter. .. J enn y Sofi e .. . J ens A nder sen . Emil . . . J ohan ne Cathr. f. Bagger Marie.

Enke, Plejebarn, Billedskærer, Ugift, Skrædermester,

4 / 7

(1

Backhausen, Carl Ludv. Vill iam Julius August .. Laur. Oluf Julius Ludvi g Emil . .. Bachm ann , Ane Margreth e . . Augusta H enriette Gunnar . . . . . . . L auritz Maxemilian Magd. Margr. H enr. Orla L eonhardt .. Otto Poul . . . . . P eter Frederiksen. P etra, Emilie . Bachstein, An e Margreth e . . Carl Emil . . . . . B ackstein , V ilhelm Nicolaj . Badskjær, Conradine J en sen

8 Guldsmedesv., /:J51, Kbhvn. , Indb. Sj .B. 435/8 ~ . Tømm rsvend , n / 12 58, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 56/ sB· Grovsrn edesv., 1 % 55, Kbhvn. , I. Intr. 70 1/ 82 • Muren ;vencl, "/s 54, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 58/ 82 • 7 5 3 Enke, / 8 28, 8axkj øbing, B 3 L / 8 r, . 20 / 8 22, Kbhvn ., U gift, Indb. Sj .B. 5 18/ 8 1 . 267 22 Skibstømrer, / 5 43, Soarbaj.R., B l / 86 • 1 Arbejdsmand, % 55, Kbhvn. , B 6 23/ 85 . 187 25/ Ugift, Indb . Sj.B. / 85 • 10 39, Slesvig, A rbejdsmand, % 42, K bhvn. , A 21 19/ 81 . 2 K ellner, A 31 3 1/ 86 • / 12 63, L eipzig, 1 Skom ager, Gj; 22, Nyborg, B 3 ns/s 1 U gift, 27/ 7 20, Kbhvn., Indb. Sj.B. 683/ 87 . 15/ 08, Kbhvn ., Enke, A 27 123/ 83 • 7 Brolægger, % 48, Khhvn. , Indb .Kh.B. 1"4/ 2. 5/ Arbejdsmand, 35, Stiftelsen, I. Intr. Gl!J/ 8 1 • 10 7 1 Enke, / 5 ll,Brandersl., B / 81 •


Badstue, J.

43

Badstue, J ens Anders J ensen . Fh. Fyrmester, 3fs 34, Vilsund, Indb. Kh. B. 13/ 82 • Baes, Kirstine . . . . . . . Enke, HJ/7 15, Vrold, B 3 1127/ 81 • 21 1204 / 3 38, Eg TvedS. , B 3 Bager, Anders Sørensen . . . . Arbejdsmand, / 82 • Hansen Maren, se Hansen. Bagge, se Bache. 11 Ba.gger, Anna L arsine Julie . Ugift, / 2 58, H ørup, A 2 5 9jg 1• 0 Carl Frederik Edvard Arbejdsmand, / 12 26, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 30'1/ 83 • 7 Charlotte Amalie . . . Enke, / !J 07 , l{bl1VI1 . , B 3 10 75/8 1 . Christian P eter . . .. Nagelsmedsv ., 2 % 34, Kbhvn., A 21 227/ 8 2 • 21 Dorthea Marie L. Mat h. Ugift, ;/ 1 60, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 507/ 8 1 • Frantz Trolle . . . . . Gartn er, t~/, 21 , Praugde, B l Hfi·l/s u · 7 H ermann David Casper T øm rersvend , /,1 4 7, Kbhvn ., Indb. Kh. B.l-1/ 8 1 • 1 J ens J en sen . . . . . . Fyrbøder , ' / 10 44, Visborg, Indb.B ørneh. 1/ 82 21 J ens in e P etrin e Marie Tj enestepige, /u66, V emru eløv, Udbj. Sj. B. 13/ 85 . 17 J ohan Wilhelm . Fh. Urtekr. / 1 14, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 78/ 8 1 • 23 L auritz J ensen . Snedkersven d, Indb . Kh. B, 38/ 8 1 • / 10 35, Grenaa, 3 Stolemagersv., Nikolai Nielsen . / 7 50, Nyborg, A 25 253/ 83 • B aggesen, Anders . . . . Bud, 8fs 27, Viborg, Udb. Kh. B. Sfs 1 • 21 Frederik Bagge . Smedesvend, i/ 10 54, Kb hvn. , Indb. Sj. B. t 04/ 8 ,1• 21 Frederikke . Ugift, /r,49, VoerLadeg. Udb. Kh. B. Sjg 1 • Juliu s .. . Blikkenslager, A l 23.J./s4· Otto Julius Sofus Kusk , % 51, Kbhvn., Indb. Sj .B. a5%.1• 13 A rbejdsmand , Bagh , Hans Chri stian 46 Olsker I. In tr. 6GG/ss·. / ' ' 26 t Indb. Sj.B . 288/ 83 . Bahlig, Johan Adolph . . Fh. Sømand , / 3 03, Kbhvn., 15 Bahn, Emilie Josephine . Ugift, Indb. Sj. B. '1/ 8 7 • / 7 65, Kbhvn. , 2 ~/ 66, Kbhvn., Id a Carolin e . . . . Ugift, Indb. Sj.B. 553/ 8 1 • 10 HOfg 26, Kbhvn. , Enke, IIntr. 83 t/8 t · - F lorentine . . . 1 Juliane Vilhelm ine . Enke, /u23, Kbhvn ., A 12 89/8a· Susann e Enke, 55 Aar, Frederi cia, Indb. Kh. B. 32/ 8 1 • 2

Bållnson. Hansen.

Banson. Banzon.

Banzo n, Marianne . . . .. . . Ugift, Vilhelmine Frederikke F raskilt,

24

Bahr, Anders Clausen P etersen D etajlh andler, Ann e Christine . . . Tjenestepige, Bahrt, Lamitz Christian . Former,

44, R alle, A l 5 ~ 3/8 1 . 53, A ssens. Udb . Sj. B. 1 % 66, F rdksberg, Udb. Sj. B.

/ 8

03, Frdkssund , A lm. Nr. 1950.

% 45, Fuglsbølle, Indb. Sj. B. 36 "/ 85 • 7 /8

12 / 7

1

3fs

1•

07 / 86 •

Bajer. Bnyer. Beyer. B eyer, Anna Maria .. Anton Andreas . H ans P eter . . . Hansine E lline . J en sine Anna Kirstin e .

Ugift, Matros, Snedkersvend , Enke, Enke,

Bakkebølle, Juli e . . . . . . Baland, Camilla A lvi lda . Balhro e, Carolin o Amalie . Bnlchen, Carl L eonhard . . Balfour, J ames . . . . . . . Balle, Adalbert Carl Conrad Carl J ohan Frederiksen Dagruar Johanne . . Jol1 annes Martin .. Ballentin , Juli e Christiane Ballin , Ludov ica . . . , . . B alling, H emik Clu·istian . Balschen, Louis Ambrosius . Balschruidt, Christiane . . . . Balsgaard , H ans Peter August Balslev, Maren . . . . . . . . .

Ugift, Ugift, Ugift, Malersvend, Skibsbygger, Vog nm and ? Skiltemaler , Ugift,

27

29, H eils, "/s 49, Ibsker S., 10 /.-, 14, Kbhvn., 11 /a 59, Nakskov, 9 / 12 25, Faaborg, / 1

1

474 / • 81 1024/s 2 ·

I. Intr.

B 3

U db. Sj. B.

B 3 758/ 8 1 . B 3 275/ 8 1 •

38

/8 ~ .

Indb. Sj.B. 265/8 ~ . A Ln . Nr. 1968. Indb. Kh.B. u/ 8 1 • Indb. Sj . B . 189/ 86 • Indb. Sj. B . 4 H / 86 • A 21 377/ 81 . A 21 340/ 8 2 • Indb. Sj.B . 415/ 85 • Udb. Sj. B. 22/ 8 6 • 2 42 Enke, / 8 1• " / 12 3l , Brønshm sd. Indb. Sj. B. Ug ift, ll/ 1 40, Rand ers, Indb. Kh.B . 15/ 8 1 . 17 Arbejdsmand, Utlb . Bj. B . 2%u· / 6 51, Balling, Forgyldersvend 2/ 5 61, Kbhvn ., Ind L. Kh. B. 9 0fs 2 • 11 Enke, '/~ 44, Nysted, U db. K h. B . 4fs 1 • Bogbinder, ~:!fs 46, Kbhvn. , A 2 m /82 • 192 21 Ugift, ' / 10 39, Nykj . Falst. A 16 / 81• 27

35, Kbhvn. , / 8 53, Kbhvn. , 3 0/a 54, Kbhvn. , 7 / 1 59, Kbhvn. , 17 / 12 42, St. Croix, 21 / a 32, Kbhvn., ~ 1 / 1 48 , Ny st ad(F inl. ) l :!/ r, 64, Kbhvn. , /6

12

6*


Balsløv, J.

44

Balsløv , J ørgen Carsten Block P eder Trolle . . . Vilhelmine lVIarie . Bamberg, Carl . . . . . . . Bamholdt, Frederikke . . . B amskin, J oachim A ndreas . B anck, Bolette . . . . . . Bror Christian . . . . J ensine Charlotte . . ~ B andino, Carl H einri ch Anton Banemann, Carl A dolph H eim-. B ang, Adolfine Marie Emilie . A ne Sofi e . . . Birgitha lVIarie Carl A ugust. . Carl Vilhelm . Christian V ald emar. Dina Vilh elmine J ensine Dorthea Birgitte lYiargr. F rederik Vilh. V aldemar J ens A n dm·sen . . . . . J ensine Caroline lVIari e. Martin V aldemar. Mathilde Augusta . Nicolai Marius Paul Chri sti an . . . P eter . Vilh elm Christian Robert Emil. . . . . .. StephanNicolaiHenclri ck Vilhelm . . . . . . A ugus t . . Frederik . Bangsgaard, J ens P eter . B ansen, Rasmus . . . . . Bantz, Carl J oh an Jo achim . B anzy de, Juli ette Carol. Claud. B artram, Augusta Caroline .. B ardrum, Alma Julie A urelia Ludvi g A ugust . Rasmin e A urelia V aldemar . . . .

Udb. Sj.B. 58/ 86 • Indb . Sj. B. tiB t/ 87 . 24 / 7 64, Nykj.Falst. A 25 m ; 3 • 11 0 14 /~ 3 • / 4 58, T yskland, Indb. Sj.B. 1 % 36, A alborg, Indb. Kh . B 1"/ 8 1 • 473 21 / 81 • ' /r; 30, Humlebæk , I Intr. ~ 0 / 2 09, Frdksberg, A lm. Nr. 1769. Søm ~:nd , 1832, Sver ig, Indb.Sj.B.b 14/ 83 . 11 2 Enke, / 2 15, Nykj. Falst. B 3 "' · / 8 ,1 • Snedkermester, 2 ~/ 1 2 42,Sø nd ermkh . I. Intr. 18 3 n/~ 6 . Ug ift , ·1/ 11 18, B erlin , F . P. 1852/ 86 • 2 Enke, / 10 36, Ru dkj øbing U db. Sj. B. tJ/84 • 10 / 12 57, Khhvn. , Ugift, U db. Sj. B. 6 1/ 85 . 11 11 Ugift, '/ 1 43, T ørringe M. Indb. Sj . B. ' / 85 . 18 / 4 58, Kbhvn. , S nedker, lnclb.Kh.B .103/ 8 1 Stolemagersv ., tt•fn 23, K bhvn. , Indb. Sj. B. 1 1'l/ 8 1 • Maskin arbejder , '% 63, Odense, Udb. Sj. B. 5 Dfg 5 • 20/, 67, Frederi cia, B l 582/ Ugift, 86 . 1 2 % 09, Kbhvn. , Enk e, A 27 ti 5/ 85 . 3/ S komager , A 12 231/ 86 • 10 25, Kbhvn., .t tj1 1 13 F . p . 2t•os; 87 . . , I{l øv, U g1"f't , 15/ 10 09, L . Grund et, Udb. K h. B. 24/ 8 1 • Ug ift., 28/ 57, K bhvn., Stentrykker, B l B l 17/ 8 2 . 1 14 Enke. /n36, Frederik sb. I. In tr. 8 ~%;, · B age;·s.,Abdrud. 2 % 23, Thisted, Indb. Sj.B. 205/ 8 1 • Skomagersv., 5/1 21, Aalborg, Udb. Kh. B . 7/ 8 1 • 4/ 00, Kbhvn., Drejersvend , Indb. Sj .B . t;s/ 84 • 8 4 13 / 12 65, Rudkj øbing Udb. Sj. B. / 8 4 . Malerlærling, 41 25 Plejebarn, / 8 85, K bhvn., Udb. Sj. B . / 8 :-, . Snedkersvend , 2 6fr, 03, Skibby, Indb. Sj.B. 21 1/ 8 2 • Arbejdsmand, U db. Kh. B. 12/ 82 . 1 I ndb . R' / 6 52 , K bl1vn. , "- } B . ·~ 46/8 ,1• T ypograf , 2 3f:, 54, Kbhvn. , Malersvend, Ind b. Sj.B. 20"1/ 8 1 • 1 Gartn er , % 48, Skyum , U db. Sj . B. 20/ 83 • 2 Søman d, % 37, Ærøskj. Udb. Sj. B. ~ Ofs 1 • 20/. 28, Hehn a, B 2 B 1/ 8 1 • 1 18 / 1 20, K bhvn. , Enke, Indh. Sj. B. 1 3/ 8 4 . Barn, ~/ 1 0 87, Stiftelsen, B l 709/ 8 7 . Ugift, % 66, Kbhvn. , A 29 19fs 1 . 2 % 35, Kbhvn., Cigarm ager, I. Intr. 3 25/ 8 1 . 27 / 5 65, K blwn., Ugift, Indb. Sj.B. 276/8 ~ . Fabrikarbejder, 24/ 11 52, K bhvn ., Indb. Sj .B .b 32/ 87 • Kont;orbud , Snedker, Ugift, Sluædersvend, Ugift., SkræderLadegl. Enke,

11/ 10 35,Kj ertemincle 1 "/ 12 52 , V erninge,

Barclz. Bartz. B ardz, Sophus Carl . . . . . . B arcisen, Niels A dolph H ansen. Barendo rph, Marie Dor t. V ilh. Bartz, Carolin e Vilhelmi ne .

U ngk arl, D rejer , Ugift, E nke,

24

61, Stiftelsen, 48, Bogense, 1 ~/.1 19, H elsingør, 7 / 1 ~ 34, Kbh vn., /5 1 /1

A 61 H / 83 . In db. Sj. B . 11 / 8 a. Indb. Sj . B. 17/ 8 1 • In db. bj.B . m /sa ·

narfocl. narfoed. Barfoed, Chri stian Andr eas .

Positivsp ill er,

Bargsten, Claus P eter H eim ich Barjulin, Carl Vilh elm .. . . B ark , And ersin e Kirstine . . . lVIaren . . . . . . . . . . B arlach , Frederik J acob Otto . Joh anne Sofi e . . . . Mathilde, L ouise Con c. Barløse, J ose ph P etersen . . .

Sk ræder , 'fj e ne~: tekarl ,

Ugift, E nke, A rbejd smand , Separeret, Enke,

1/ 7 21

36, Nykj.Falst. B 7

J/8 1 •

11 1

/ ,49, Rand ers, lndb.Kh.B. 15 7/ 8 2 . ';/ r; 66, Stiftelsen, Stiftsp .I.B. 3 "/ 1887 9fs 65, Kollerup, Udb. Sj . B. 1 8/ 84 • 1 Sj; 26,GaclbjergS., Indb. Sj .B. 182/ 84 • 9 / 12 36, Kbhvn., I. Intr. 511/ 8 1 • 21 /. 32, Stege Ld. S. Indb. S j. B. 133/ 8 1• 1 5/ I. Intr. 11 32/ 86 • 11 36, Kbhvn. , 15 /.1 20, Kbhvn., B l B l 5 7/ 81 .

1


Barnewitz, C.

45 Barn ewitl'l, Cecilie Kirstin e . . Christian Valdemar Dorthea Vilh elm .. Frederik . . . . . . H enri ette Fr. Marie Janu s Chm·los . . . Oskar Emil H eim. Th eodor Hd. Vald. Vi ggo T engnagel . Barnstein, Au gust Emil . . . . Frederik Vilh elm .. Joachim Andreas. . Barnwell, Alfred . . . . . . .. Barre, Ludvi g Mi chael Nielsen Barrer, J u li u s V il holm ORk ar. Bm·steen, Vald emar . . . . . . Bartels, Aug usta, Edvrdi. Dyv. Heinri ch Vi lholm . . Julian e Vilh elmin e . Barth , A gnes . . . . . . . . . Bartram , August Martin .. . (Hansen ), Glu·l. Vilh. Baruch, Baruch I srael .. Basbølle, Hans Andreas . Basso, Mario .. . . . . . Rosa Jo sefin e .. . Bastian , Johan Johan sen Oline . . . . . .. Bastiansen, Han s H enrik Mathias Niels . . . . . P eter . . . . . BartroJ!', Johan Hsm. Mi ch. Br. Bastrup, A gne· Chr. Frederik. Bich ard Valdn1. Otto Battavin, And ers Larsen Bau, Eli se . .. . . . . Emilie Caroline .. Bauer, Ane Pouline . . Carl V aldernar. Clara . Edvard E li as. Elias . . . . . Hans P eter .. H enri otte Ptr. Adr. Drt. Mari e H enri ette Friis . Niels J acob. . . . . . . Ni elsin e Eleon. Mathld. Bauerath , Carl Frederik . . .. Bauerfeind, Frauz Louis. . . . Wilh elm Jul. Osw. Bauerschaefer, Fri edri chHerm. Baun gaard , J ens . . . . . . . . Baumgarten, Johan H einr. Fr. Bay, Knud P eter. . . . . . . .

r;/4 11, Kbhvn.,

Enke,

Alm. 1673. 35, Kbhvn ., B 2 B 4/ 8 1 • 2% 34, Kbhvn ., Enke, B 3 m/8 1 • Tapetserer, 24 Aar, Kbhvn. , Udb . Sj. B. 7 2/8 ~ . 20 Ugift, / 2 55, Utterslev, Indh. Sj. B. ·' 1/ 8 :1 • Skomagersvend , l !!/ 8 62, Kbhvn. , A 12 1 ~/8 " . % 06, Kbhvn. , B 18 2" / 8 1 • Arbejdsmand, % 00, Khhvn. , A 25 2 2i!fa.1 • 2 ·-'/10 32, K bhvn. , Arbejdsmand, Indb.Sj.B. 218/ 8 1 • 'fypograf, % 44, Kbhvn , Indb.Sj.B. 1'1"/85 • Sn edkersvond , / 8 42, Hmnl obæk, Tndb.Sj.B. m/85 • LI ørl'ræmm er, ·)-·~; 1 "9 . cl er., I n db . s.J- B . 14 -·); s 7 • .r. <J , A smm 2 ·1/r; 30, A smdr. S. , Indb. Sj.B. 1 ~'/s • Sluæcl or, 5 Skrædern toster , 20/~ 38, London, Indb.Kh.B. 10 ·;/Rt· 8ac1elm agor,.;v., 47 Aar gl. , Khhvn. , Udb. Kh. B. ll /~ 1 . F yrbøder, t.'/.-, GO, Kbhvll. , Indb.Sj.B. 1%/85 • B agersvend , 20 Aar, Randers, Udh. Sj . B. 1'7/ sB · 17 Ugift, / 5 00, K.bhvn. , Indb.Sj.B. 18 '1/ 81 . Arbejdsmand , ~; ,59, Hannover , Indb. Kh.B .'10/ 82 • 7 Enke, .. / 11 29, H elsin gør, Indb.Kh.B .H% 2 • Khhvn. , Indb. Kh.B . 17/ 8 1 • 24 Grovsmodosv. , /a50, Kbhvn. , Indb.Sj .B. 6!!/ 81 . 2 Former, ·'/ 1 52, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 195/ 87 • Slagtersv. , 70 Aar gl., Kbhvn. , Indb.Sj .B. 1"/87 • Indb . Sj.B. :.>~ :;j 8 ,t · S::~ d olm age rsv. , 17/ 11 3G, Lyngby, ?. B 1 soo; 87 · Enke, 2 ~/ 1 64, Sverig, Indb.Sj.B. 78/ 87 • Ug ift, Arbejdsmand , 2!'/ 12 13, Birker . S. , A 27 125/ 8 ,1• 1 Enk e, Alm. Nr. 2337. / 1 04, Khhvn. , Arbejdsmand, "'--"'/ 5 5'~> , V a li.erød , B 3 ~ 0 "/8 1 • 11 Skræcl ersv. , ''/ 1 23, Flensborg, Stftp . I. B / 83 • 24 Arbejdsmand , /a 18, I slorød, Indb.Sj.B. m/8 1 • 7 Brol ægger , / 9 28, Sundbyvst ., Udb . Sj. B. 'Ofs.1 • 1 Glarmestersv ., ~/~ 49, Aarhus, I. Intr. 7-11/so · 1 '2 · / 1 58, Kbhvn. , Indb. Sj . B. 9fs 4 • Ugift, 'regner, ~;" 61 , Kbhvn. , Indb.Sj.B. m/83 • 'fjenestekarl , A 16 18/ 81 . 11 Enke, /: 1 11, Stege, B 3 547/su· 10 l H elsin bo·ør l Indb. S j. B. 188/ 86 • Enke, H 1 !1/ l 15 , Holm e, Alm. 1831. Enke, . - 1 b s· B .;as; ] .no R.ehsln gersv ., Z!>/ o 48, Khhvn. , . J . 85 · 1 Enke, % 13, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 10/ 81 • Arbejdsmand, A46 "2fs 6 • 2/- 56 Sveri o· Bagersv. , Indb.Kh.B. 77/ 82 • a ' o' 0 Arbejdsmand , " / 4 35, Kbh vn. , A 21 m ; 8 l · Snedkersven o, " 0/ 4 61, Frederiksb., B l 01'%:, . 11 Enke, ' / 12 30, Søllerød, Indb.Sj . B. -l! 19/ 87 • 1 " / 1 48, Thisted, Ug ift, Indb. KIL B. so/82 • U hrm ager, "/ll -:!8, Kbhvn ., S tftp. I. B 72fs5. Ugift, Kfs 50, Kbhvn ., A 16 n-1/ 8 1 • 2 Malersv. , / 8 53, Vihorg, IdlJ.Kh.B. 30/ 82 • ~"/ 8 34 , Zeulenroda, Udh. Kh. B. z.;/~ 1 . V æver, intr. Plb. , ' / 5 81, Khhvn ., A -:!5 54 /~~ · 2 Malersv end, Indb.Sj.B. 20/ 8 7 • " /. 1 60, Khhvn., 21 Bagersv ., A l '111 / 8 .; . / 12 45, Seest, 1 11 Skrædersv. , / 7 -:!5, Hannover, A 16 x5/ 82 • 27 21 Arbejdsmand , /n 47, Khhvn ., A 21 " / 8 1 • 7 /"

:n;

Bech. Beck. Bek. Bæk. Bech, Adolf F erdinand . . . . Tobakspinder,

1

~/7

56, Aalborg,

A 30

10 7/ 86 •


Bech, A.

48

51, Kbhvn., I. Intr. 14 9/s 1 • 21, Kbhvn., Alm. Nr. 1602. 20 / 2 60, Astrup, Indb.Sj.B. :na/8 ~ . 11 · / 8 22, Kbhvn. , Husv. 7Gfs 6 . 2 '1/ 56, Kbhvn. , lndb.Sj.B. o(i 5/ 86 • 7 11 / 6 54, Kbhvn. , Indb. Sj .B. H2/ 8 1 • 21 Udb. SJ. B. 52/ 85 . / 10 63, Hals, 1 ~/ 2 11, Kbhvn. , Indh.Sj.B. 188/ 82 • 1 % 18, Roeskilde, Indb.Sj.B. 18 6/ 8 J· 2 366 / 12 59, Stiftelsen, A l / 86 • t:;/ 7 49, Kbhvn ., A 21 5 15/ 81 • 1 (;/ 7 4 7, Stiftelsen, I. In tr. 1028/ 81 • % 58, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 259/ 8 6 • 6 ~ / 1 54, Slagelse, Indb. Sj . B. 220/ 86 • Sørensen, so Sørensen, 7/ 10 04, Kbh. Enke, A 2 75/s 1 • 05, Khhvn. , 4 Kud ~ k , ~ / 5 35, Kj ølstr. S., Indb.Sj.B. 1'14/ 8 1 . Malersvend, ~ 0/11 40, 'raarbæk, Indb. Sj. B. Gfs t· ,- 5/ 11 59 , Ø . M ··e S ., Udb . S'J. B . 3 ~/8 .1 . Søm2,nd, . au 18/ A 21 u;;/ 8 1 . 'l'jenostekarl, 10 55, Kbhvn., Christiane Caroline . Enke, % 15, H elsingør, Indb. Sj. B. 132/ 8 1 . Clara Amalie, født Hansen, so Paulsen. 1 Edvard Hrm. Chr.Hønne Mmersve nd , ' / 12 51, Kbhvn. , Indb.Kh.BY6fs 2 . 1 Eleonora Frederikke . Euke, 2/o 48, Kbhvn., Alm. Nr. 350. Else Stine . . . . . . Ugift, H/, 06, Kbhvn. , Indb . Sj . B. H/86. Emil Severin. . . . . . Fabriksarbejder , 17/ 1 22, Kbhvn. , Indb.Sj.B.b 3 S/ 87 . 14 / Ferelinand Vilhelm . Gnrv•3rsvond , 55, Khhvn., A 41 5 ~/86 • 11 1·1/; 63, Kbhvn. , Florentin e Alexandra. Ugift, Indb.Kh.B. "2/ 8 1 • Frederik Cad Clu·istian. Glar estersv., 17/ 1 48, Kbhvn. , A 12 237/ 83 • 1 r;/ 153/ Sofus. Skomagersv. , 60, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 12 81 . 0 Hans P eter . '.! /.1 36, Kbhvn. , I. Intr. 1593/ 86 • Skomagersv., Slu-ædersvend, 1% 48,HøveMark, Indb. Sj.B. 22 %6 • 4 Hansine Julian eChri stine Ugift , / 9 5-!, Rin gsted, I. Intr. uo 7/ 8 1 • 8 Harald Theodor . . . . . /.1 41, Kbhvn. , B 1 B 1 13/ 81 . 2 H enrik Jacob . . . . . . Bybw-1, % 13, Kbhvn. , Indb.Kh.B. !!l/ 81 • H erman Carlson Koch . Finland 1864, se Ko ch H erman Carlsen. 15 3/ H ermine Carol. Augusta. Scortnm , 12 52, Hi1·tsholm , Udb . Kh. B. ' / 8 1 • 846 Murer, ~/ 2 65, Kbhvn. , I. Intr. / 81 . J acob Magnus . . . . 2 Jacobine Frederikke. Ugift, ·'/u06, Kbhvn. , Indb. Sj . B. 181/ 86 • 2 (P etersen) J ens ~/ 7 47, Grundfør, B 1 5 G0/ 87 • Arbejdsmand, 6 /u 2-±, Kolding, A 21 GR/ 8 1 . J ens Chri stian . Skom ager, Typograf, li/.1 50, Holbæk , Indb. Kh.B. 88/ 8 2 • Kra.gh . Arbejdsmand, 19/ 12 40, Kbhvn. , P eder .. . A 21 25 6fs 1 . 19 J en sen P eter. . /u 40, Kbhvn., B 1 B l 3 åfg 1 • 11 J en si ne Elisabeth Enke, / ll 12, Kbhvn ., F. P. >~ 2/sfi · 1 Joachim Gotsche Skom:1gor, % 24, Odense, I. Intr. 764 / 82 • 14 20 Ugift, Johann e Marie . . . / , 67, Nykjøb. F., Udb. Sj. B. / 85 • Opvarter, J oh mm es . . . . . . '/>~ 58, Silkeborg, Udb. Sj. B. 6 '1/ 87 . ~;, 31, Kallundb. , Alm. Nr. 650. Snedk m·svend, Frecl01·ik. Jutta Tomine H el. Mari e Dampskibsjfr., 18/.; 59, Bringstrup, Indb. Kh. B. 15/ 82 • 58 , Sl esv1.g, I n clb . s·J. B . nq/ ''-·'1/ Karen Margreth e . . . . Ugift, ' · 87 • 5 28/ 6l ,Hj ørringLs., Udb. Sj. B. l ti/ , • Lars P eter .. . . . . . . Pharmaceut, 81 1 10/ 40, Næstved, Indb.Sj.B. ~G(i/87 . Laura Nathali a . . . . . Ugift, 1 11 Petrea Cathrine . Ugift, / 7 63, Ribe, Indb.Kh. B. 74/ 8 2 • 0 Ludvig Chnrles Jakob . Mm·ersvencl , / 12 59, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 70/ 82 • 12 Maren Catru·ine Dagmar Ugift, / 7 61, Kbhvn., Stiftsp.II.B. 28/ 8 6 • 1 / 8 34, Lundby, Kirstin e . .. .. . Enke, Indb. Sj.B. 123/ 81 • 1 ! /.1 22, Kbhvn. , Indb.Kh .B . 85/ 82 • Marie Elisabeth . . . . . Ugift, 25 A 26 50/ 8 1• / 2 46, Kbhvn., Martin e P etrolin o Vilh. Enke, 1 09 14 / 7 23, K allehave, B 3 Enke, "fs 1 • Mette. 19 / 7 64, Aarhus, Niels . . . . . . . . . . . Ugift, B l 7/ 83 •

Bech, Alexancler Nicolai. Ane Mathea . Anna .. . .. . . . Cecilie . .. . Jacobine Claudine Mathea . Anton Peter . . Boelil Cathrin e. Carl Johann es . Marius .. P eter Christian Carolin e J ensine . . . Vilh elmine. Vie. Cathrine Sofie Elisabeth Charlotte Amalie Chri sti an Hansen L auritz P eter .

Forgylclersv., En ko, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, Sømand, Enke, fhv. Bager, Skomager , Stentrykker, UgiH, Ugift.,

23 / 12 23/ 11


Bech, N.

47 B ech , Niels Christian . . . . . Nielsine Lovise Charlotte Olsen, Magnus Emanuel Oscar Alexander V alclem. Emil . . . . .. . Victor Emanuel .. Schultz, Ove Mallin g . . P auline Kirstine Lisette P eter Christian N ielson. Germann Valclem. Otto . . . . . Sidse . . . . . . . . Sophi e Frederikke. Sø ren Ni elsen . . . Thora Emi lie . . . Vi ctoria Carol. Vilhelm. Vilhelmine f. Sørensen . Caroline . .

Skomagersv., Ugift,

26/

47, Horsens, 59, Kbhvn., 7/ 12 64, Kbhvn. , 20/ ,, 62, Roeskilcle, "/s 52, Kbhvn ., 12 / 7 64, Kbhvn ., lu/s 38 ' 2·1/ 21, Kbhvn. , 9 5

~ 1 /6

B 3

565f 8t ·

Indb.Sj.B. HOj 8H· se under Olsen. Udb. Sj. B. 16/ sH · A 21 ·JIG/81 • Inclb.Sj. B . 745/ 87 • se Schultz. Indb. Sj . B. 7/s~ ·

Commis, Arbejdsmand, Kleinsmecles v. , Bogholder, Enke, Fhv. Fisker, B 2 145/ s5 · 9/ 27. Khvn., Indb.Sj. B. 19 '1/ 8 1 • Malersvend, 1 26 /n 57, Hals, Idb.Kh.B. 1 0 ~/82 • Sømand, 10fs l7,Vedbynørre, F. P. 1 9 1 ·1/ ~ . Enke, 8 1 Bfa 35, Randers, Alm. 1510. U gift, Portner, c1 . 1/ 5 07, Broager, Indb .Kh.B. 54 / 81 • 1Sfa 34, Kbhvn., Indb. Sj. B. ,-'/82 • Ugift, ~ 6/ 1 54, Slagelse, Indb .Sj.B. 220/sr;· En ko, 18 / 10 29, Kbhvn. , Enke, A 15 149/ 81 . 21 / 29, Kbhvn., Indb. Bj. B. llO/ st · Ugift, 10

Becher. Decker. Bekker. Biic]{er. B echer, Abraham . . Ane Marie .. . .. . Anna Ernestin e Freder. Mari e . . . . . . Sophie . . . .. . Carl Georg Gottfri ed . Johan Emil Ludvig. Vilhelm Clara Juliane Ernst . . . . . Florentine H ermaneline Frederikke Caroline . . Friederich H einr. Joac. Georgin e Fredr. Emili e Gunhilde Sofie Carolin e H einrich . . . . . . . . Friedrich .. . Al b. H einrich V alhemar . . H enchik Ludvig . . . . Johan Freclerikimman. H einrich . . . . . Johanne Caroline . . . Juliane Dorthea Georg. Kirstine. . . . . . . . . Marie Chri stine Elisab. Martin eGeorgin e Nicoline .. . . Samuel Nicolaj . . . . :::l igne Amanda. . . . . Sofus .Julius Vilh elm . V ald ernar H einrich . .

Skræder, A l 2 " 1/ 8 1. 1 Enke, % 30, Lynge, Inclh.Sj .B. LtiH/ 82 • Ugift, ll/ 2 60, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 12/ 8 ,1. 20/ 46, Preussen, Ugift, Indb.Kh.B. 41 / 8 2 . 1 129 1 22 / 86 . Ugift, / 7 20, Ekernførde I. Intr. 1 Enke, % 16, Kallunclb. , Inclb. Sj.B. 11 2/ 8 1 . Handskemager, % 23, B erlin , Inclb.Sj. B. 52 1/ 8 1. 18 / 10 49, Khhvn ., Slagtersv., Inclb .Sj.B. 54 !'/84 • 22 Plb.ANr.l454, / 7 68, Kbhvn. , A 16 39 0/ 82 • Kleinsmoclesv. , 27/ 5 58, Khhvn. , Inclb.Sj .B. 5 '1';/ 87 . 18 / 2 38, Kbhvn., Enke, I. Intr. 83 :~/83 • 1 K obbersm.sv. , ~ / 1 56, Barner, Inclb.Sj.B . ts-Ojg 5 • Ofl entl. Fruent., 17/ , 44, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 35/ 82 . Enke, l !l/ 12 29, Kbhvn. , A 16 s90/ 82 • 1 Garversvend , t j,, 25, Schwaan, Indb.Kh . B. 2 4 /8 ~ . Ug ift, t 2j,-, 65, Kbhvn ., Indb.Sj.B. m/8 7 . 7/ Enke, 25, Kbhvn. , Indb.Sj.B. ;, 3 ;,/.sH · 12 14 30 /~ 33, Kbhvn. , B 2 B / 8 1• 11 Koncl itorsv., / 2 29, Kbhvn ., Stiftsp.II.B. 22/ 87 . Slagter, ~ ~ ~~ 33, Moklenb ., A 14 301 / 82 . 10 T11.petserer, Inclb. Sj .B. 386/ 8 1. / 11 64, Kbhvn .. 2 Cigarmager, % ±4, Kbhvn.. A 21 135/ 8 1 . 6 1 1 Arb ejdsmand , 5/; 25, Hannover, Indb. Sj. B. / 8 1 . 00 / 3 4±, Assens, Arbejchnnancl, Indb. Sj.B. H 3j 8 ,1 . 1 Enk e, ~/ 10 15, Kbhvn. , Indb .Kh . B. 29/ 82 • 21 / , 14, Khhvn. , Enke, Indb. Sj. B. 70/ 8 1 • 1 Enke, ~· / 1 20, Bomholm , Inclh.Sj .B. t 53/ 82 . 2 % 34, Schønborg, lncll,.:::lj.B. 21 '~/ • Enke, 81 20 / 67, Rand er><, Ugift, Uclh. Sj. B. 2"/sr;· 7 11 1038 Enke, / 2 27. Skævorup, F. P. / 83 • t 4 j •5" I I t t·>i· ~, A ssen.·, . n r. - -' j 85 . B agersven cl , 8 10/ 62, Kbhvn. , Ug ift, Inrlh. Sj.B. :10 1/ 85 • 1 17 Blikkenslagers., / 2 64, Khhvn. , Inclh.Sj.B. 5° 1/ sH · 1 'l'apetserer, ''/ 11 64, Kbhvn ., Stiftsp.II.B.H/ 8 1•

Beckluncl , Emilie Sophie Alb. Ugift,

Bechmann.

~-1 /2

Beckman.

B eckm ann , Carl Vilhelm F ærch Voxclugsarb., Christin e . . . . . . Enke, Dorthea Louise P et. Ugift,

59, Khhvn. ,

Indb. Sj. B.

94

/st·

Beck1nann. 24

/2 12/ 5 4 /9

50, Stiftelsen, A l "01/ 8 1 . 13, Kjøge, Indb. Sj. B. 2 '; 7/ 8 6 • 61, Kbhvn. , Iclb.Blgdh.B 7/ 82 •


Bechmann, E. Bechmann, Emil Emanuel . Hans Carl . . . Chr. Gottlieb H edevig Birgitte . .Jens Jacob .. .. . Johan Chri stian .. Juli e Eli se P etrine Kirstin e .. . . . . MarieEvelin e H enr. Mette Sophie. . . .

48

f:lkomagersv. , A rbojdsmancl, Detajlh andler, Enke, D etajlhandl er, Sadelmager l., Enke, Enk•3, Tjenestepige, Enke,

B eermann , Anna Catharin e .. Ugift, Bo hm ann , Elisabeth Conradine U gift, Behnke, .Johan Vilhelm Cigarmager,

~~; ,

Indb.Sj.B. 1 0 ~/8 , 1 • Udh.Kh. B. 28/ 8 1 • 2 72 ' / 1 32, R€mdr:;horg, Indb. Kh.B. / 81 • 2 ;, / 37, Kbhvn. , I. Intr. u no/ 81• 2 2'' 1 43, Burc:Jd, 417 L1db. Sj .B. / 85 • 2 ~ G/ 1 0 G5, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 41 0fg,1. 21 Indb . Sj. B. 18 5jg 1 • / 12 33, Odense, 1 2/o 13, Kjøge, Indb. Sj.B. 267/ 8,,. 31 Udb. Sj. B. 22/s,1• / 3 59, Khhvn ., 1 % 12, Jydstrnp, A lm. Nr. 2554. 41, Khhvn. ,

% 34, Kbhvn.,

61 , Sverig, Indb.Kh.B 1 ~ !1/ 8 1 • 11, Aarhus, A 2 1/ 82 • 1 ~/ 10 62, Fredericia, B l 32 ·1/ 8 .1 •

23/ 10 1 '/3

Be1ll'end. Behrcns. Behrenz. Berend. Berendt. Berenth. Bernth. B ehrend , Alexand er Theo dor . Andreas Larsen . . . Carl Ludvi g . . . . . Christian F erdinand. .Jacoh Frederik Ole . Frederikke . . Hanne .. .. JuLie. Hans Chr. H ench·ik . Joachim . . . . J ens Chri stian Lasse n John.n Co nrad . Johan P eter . .. . Johanne Marie .. . Johann es Gottli eb. Lisette J uliil,ne . . . Mathilde Dorthea . Nathaliu ::; . . . .. . R obert Poul F ri edrich Sofi e . . . . . . . . Vilhelm Rin gheim .. Vilhelmine L oui se .. :-:lofie D. B ehrensd orfF, Ca rl Ulr ich . Chri stian H am ld B elu·ling, B ehrnt Samu el . . . B ejor, P oter Grove. . . . . . . B eine, L ov ise Mari e Fred r. Lund B einkamp. AnnaDorth. åø rens. B ein thi en, Ludvi g Chri stian. Boisheim , Johan Cn,spe r . B eitzel, J ohan Frederik .J ul ie Augustn, . . B ekker, ,:;e B echer. B olitr., Carolin e Vilh . H aneken. Icb Alexandra . . .. . Laura Elida Fredr . Chr. Ludvig Friederich C hr. B ollm ann. Caroline John,nn e . Belmann. Christian e Muradine B elsc hn er, Hans Chri stin,n . . . B omell'ky , Maren Oline . . . . B encke, Alexander Math. Elias

Bogt rykker, Malersvend, Fahrah. p. Ldg., K n,mm erjæger , Kakkelo .renser , Enke, Ug if1;, Enke, Sned kerlærlin g, B agersvend, Cigarm ager, S komagersv., Grovsmedesv., Ugifl;, Arhejdsmand, Ugift, Ug ifl;, Co n1 ml·s , Ugifl-, Bnke, Bnk c·, å kifcrdækker, Gj ørt.lersv., Opvarter, Sned kersv., Enke, 'rj enos tepige. Arbejdsmand. F i::;k ehandl er, Ug ift , Ug ifi, Ug ift , Ugift, Blik ken;;lager, Ugift , Ugift,, Arbejdsmand, Enke, Farv•3rsvend,

Indb.Sj.B. m/87 • B 6 4/ 8 1 • 16 / 7 21 , Kbhvn., A 21 f' 9/ 8 1 • 1 5/ F. P. 10 %/81 . 11 18, Kbhvn., 20/. 36, Kjøge, A 14 11 / 82 • 1 ~;., 2±, Kbhvn. , I. Intr. 177/ 8 1 • 5/ ,, 08, Khhvn. , Indb. Kh.B. "2/ 8 1 • 25 / 10 58, Nestved, B 3 8 1 Hfs.~ · 5/ 28, Chri sti ania, Indb. Sj. B. 'Sfs,,. 7 1% 67, Kbhvn. , Indb.Sj.B. m / s;, · ll / 5 24, Khhvn ., Indb.Kh.B 1 H2/ 82 • 7 B l un/sa · / 1; 53, Aalbo rg, 2 % 28, Kbhvn. , Indb . Sj. B. 26/st· 12 / 11 29, Kbhvn.. Udb. Kh. B. Sfs 2 . 2 / 5 59, Stiftelsen, Idb.Brnh.B. Gjg 2 • 22 / 7 54, Kbhvn ., Indb.Kh.B 11'"/s~ · B 3 11 69/ s t· S/ 1 62, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 2s 2/ 8 1 • 12/ -, '~ 6 , F 1 .·' ,n bor·g, Uclb · U'"'J. · B · 80/ S•; · v "' ~ ~ 1 /3 56, Wi smnr, se W olter, 20/ •21 , Kbhvn. , Inclb.Kh.B 11 0jg 2 . 12 '% 19, Khhvn. , B 2 B 'Gfst· •-> j 1 30 • IC! ) l1vn., B 3 I OH:ij,a"1 . 28 / 1 26, Wismar, I. Intr. 150/ 82 • 27/

7

40, Kbhvn.,

ttj0 50, Aalborg,

39, Kbhvn., 47, Kbhvn. , ~; ,, 5\), Stifteben, ~"/ 1 0 Hl, Kbhvn. , 11 ; / 7 19, Khhvn. , •:,t,; 59, Skuldelev, "12 G3, 8tiftelsen, ()\) Aar, H esse n, 20 / 1 22, Khhvn. , 2 7/:: 55, Kbhvn. ,

Tnclb.Sj.B. nr,/87 • I. In tr. t 043/ so . I. Intr. HG"/s:J · Indb. t:lj . B. %:1 • u· B · H:i8j S~ · I TI C!Jb .oJ. A l 5:1/s,. A 30 L G0/~7 . Udh. Sj. B. I G/ 7• A ·)l ~G8/S I · A 13 7 1/.q.

~ 1/ 1 2

[ndb. S j. B. ::z n /~ 7 • -Il u· .B. 4/ s<; · I 11L1.o.J

27 /7 24/ 1

1

62, Khhvn .,

' '/ 7

(\6, Khhvn .,

1 ' /1

64, Kbhvn. ,

'% 38, Meklenb. ,

'% 99, Khhvn. ,

% 36, Kbhvn. ,

!!fu 32, F aaborg, 4/ 5

1

/2

10, Khhvn. , 58, Odense,

.:.J

Indh.Sj.B. '' %:t· A "-'9.1 5-l:l/S t· Indb. Sj. B. 136/ s::.

F P

an;

. . ·•· / Udb · S.l·. B- · ,., ' , S:l· Alm. Nr. 2586. A 25 t !J4/ s ;, ·


Bencke, Å.

49 Bencke, Ane Cathrine . . . . . Anna Vilhelmine . . . Carl Holger Johannes Julie Mathilde. . Bender, Johau Frederik . Marie Sophie . . Bendixsen, Ane. . . . . . Ann e Sophie. B endix . . . . Carl. . . . . . Charles Emil Ellen . . . . . Hans Sophus Sofus . Ida Vilhelmine Julius Christian . Jørgen . Lovisa . P eder. . Rasmine Søren . . Bendorff, Friederich 'l'heodor .

Bendsen.

Bendtsen.

Bentzen, Abelone Silkeborg. Agathe Johann e . Albert Elmton .. Alma Ludovica . Amanda Helene . Anders Peter Anna . . . . . Ane Clu·istine - Marie . . Anna Marie. . Ane Mathilde. Anna Alexandra . Christine . . Anton Theophilus Th. A smus Martin Axel August . . . . . Bendt Jørgen . . . . . Ca.milla Marie Dorthea Carl August . Christian . Edvard .. Johan . . Cath . Adolfi. Christ. Christian . . . Emi l. . .. . Olu-istiane M. Nikoline Christine Melosine . Edvard . . . . . . Ludvig . . Emma Albertine . Frederik Ludvig . Georg H einrich . Hanne Lovise. . .

Enke, Tjenestepige, Plb.A.Nr.1170, Enke, Arbejdsmand, U gift, Enke, Enke, Handelsmand, V ognrnand, Messedreng, E nke, Tjenestekarl, Ugift, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Enke, Arbejdsmand, Enke, Arbejdsmand, Bagersvend,

8

05, Langeland, Indb . Sj.B. 135/ 85 • % 61, Lyngby, Udb. Sj. B. 66/ 83 • 24 A 16 256/ 82 • / 7 67, Kbhvn., 30 /) 56, Kbhvn., Indb . Sj. B. 246/ 82 • 29 B 3 11 37/ 86 • / 4 48, Kjøng, 11 / 10 29, Kbhvn ., A 14 24 / 8 1 • 16 I. Intr. 653/ 81 • / 11 23, Kastrup, 1 % 17, Kallundb., Alm. Nr. 2395. 16 Indb.Kh.B. 104/ 8 2 • / 7 37, Kbhvn. , 53, Thisted, Indb.Kh.B . 173/ 8 2 . 24 / 12 65, Stiftelsen, Stiftsp . I. B. Bfs.1 • 7 A 15 3 2/ 81 • / 11 50, Brønshøj, 9 Indb. Sj. B. 192/ 85 • / 4 64, 9 / 4 64, Kbhvn ., B 2 B 10/ 81 . 7 / 10 61, Kbhvn ., Indb. Sj.B. 111/ 83 • 8 / 12 48, Kbhvn., Indb. Sj.B. 50 1/ 8 4 • 17 / 6 41, Tjæreby, Stiftsp. I B 50/ 83 • 2 % 10, Ribe, B 16 23/ 83 • 6 / 11 39, V assi ugerød A 30 153/ 86 • 28 I. Intr. 7 ~ 2/8 1 • / 8 42, Nyborg, 4 / 4 52, Odense, A 25 114 / 83 • 8 / 11 54, Tyskland, Indb. Sj.B. 12/ 85 • /1

1

Bendtzen. Bensen. Bentzon. Benzon.

Benson.

Bentsen.

31

22, H erstedv., B 3 949/ 85 • 67, Smørum, B l 194/ 86 • 43, Maribo. I. Intr. 60 5/ 81 • 61, Kbhvn., Indb. Sj . B. 101j 82 • 68, Kbhvn. , Indb . Sj .B. 5 12/ 86 • 49, H ørsholm, Udb. Sj. B. 15/ 8 1 • 53, Hvidovre, Indb. Sj. B. 621/ 87 • % 66, Sverig, Indb. Sj.B. 686/ 87 • 5 / 1 65, Kbhvn. , Indb.Sj.B.b 20/ 83 • 2 % 50, Norup S., Udb . Kh . B . 2/s 1 • 3 37 / 1 66, Stenmagle, Udb. Sj. B. / 87 . 28 / 11 65, Stiftelsen, Indb. Sj.B. 263/ 85 . 7 / 5 65, Kbhvn ., Indb. Sj.B. 432/ 84 • 5 Indb. Sj.B. 352/ 8 4 • / 1 65, Kbhvn. , 7 Indb. S j. B. 223/ 81 • / 1 11, Gladsaxe, 26 / 7 61, Slesvig, I. Intr. 256/ 85 • 1 % 63, Stiftelsen, Stifts. II. B 45/ 86 • 14 / 2 43, Brøndshøj, Udb . Sj. B. 35/ 8 1 • 16/ 62, Kbhvn., Indb. Sj.B. 239/ 85 • 3 9fs 65, Stiftelsen, Stiftsp. I B 49/ 83 • 8/ I Intr. 4 8 1/ 8 1 • 10 29, Kbhvn., % 61, Kbhvn., B l B 159j8 1 • % 61, Kbhvn. , B 2 B 17/ 81 • 8 Skrædersv., / 7 26, Kbhvn. , A 2 170/ 8 1 . 15 Ugift, / 7 66, Hillerød, B l 393/ 86 • Arbejdsmand, '% 62, Hvidovre, Indb.Kh.B. 142/ 82 • ,.,/ · B 3 as•; - 7 55 , H e lsmgør, " 85 • Skomagersv., 2 4 Kommi ssionær, / 1 26, Nykj øb .Sj., Indb.Sj.B.b. ' / 8 1 • 17 Enke, / 2 33, Tikjøb, Indb. Kh. B .-18/ 82 • 1 Ugift, % 33, Kbhvn. , B 2 B 1 Ufs 2 . 17 163 Matros, / 8 52, Sønderho, B 7 / 8 1. N aalemagersv., Bfg 67, Kbhvn. , Stiftp. II. B . Sfs 7 • 12 Ugift, / 12 52, Kbhvn., A 22 100/ 81 . 18 Bager kusk, / 8 62, Kbhvn., Indb. Sj.B. 689/ 87 • Handelskommis 11/ 9 60, Slesvig, Indb.Sj.B. b 15/ 83 • 18 Ugift, / 4 64, Hvidovre. Udb. Sj . B. 58/ 84 • Enke, Ugift, Murersvend, Ugift, Ugift, Arbejdsmand, Arbejdsmand, U gift, Ugift, U gift, U gift, U gift, U gift, U gift, Fhv. L ærer, Vognm.karl, Arbejdsmand, Klud esamler, U gift, Bage rlærlin g, Arbejdsmand,

/ 12 23 /4 25 / 10 25/ 8 17 / 11 31 /1 11/ 9 1

7


Benzen, H. Benzen, Hanne Mari e Hans . . . . Peter . . . . . - (Petersen) - Carl . . . H elen e Louise . . . Hulda H el. M. f. Holst Jens Christian . . . . P eter . . . . . . Joach. Hans CarlPeter Johan Christian . . P eter. . . . . Sofus Adam Johanne . . . . . . Kirst.ine . . Marie . . . Sofie Carol. J osefine . Juli e Frederikke . Karen Magdalene Lars Frederik. . . Laura Ludovica Hans. Lauritz Peter. . . . . Marie Dorth. Camilla Martha Regine . . . . MetaCath. Elise H enr. - Eli~ab e th Niels . . . . . . . . . . Andreas . . . . . Johan P etersen. Peter . . . . . Christian Odin Thor . . . . Ole. . . . . . . . . Oline Florentine . Oluf Viggo . . . Oscar Thorvald. Pauli Andreas . Peder . . . .. . Christian. P eter Avgust .. Christian Otto . Selmer .. Sophie Amalie . Svend . Søren . . . . . Christian Thorvald Michael Vilh elmine Caroline . Malene. Benger, Casmir . . . . . . . ..

50 8/.l 65, Kbhvn ., Indb.Kh.B. 129/ 82 . 26 Aar, Sverig, Indb.Kh.B. 123/ 82 • 26/ 38, Maarum, Udb. Sj. B. 19/ 81 • 10 ? A 45 13/ 8 ,1 . 14 / 51 , Kbhvn., lndb.Sj. B. 55 '1/ 8 .1 • 6 11 I n db . s· · / 11 3{\ v, I{bl1vn., J- B . nr;~ 6 • 7/ 15, Kbhvn., B 2 B 2 !1/ 8 1 • 5 1/ I Intr. 10 58/ 80 • Ugift, 12 54, Lyngby, 4 Indb. Sj.B. 19 1/ 8 1 • / 12 47, Kbhvn. , Enke, 57 Aar, R ødby, Indb . Sj. B. 67/8 ~. Skræder, 669 20 / 87 • / 7 55, Frdrksborg B l Arbejdsmand, 7/ 16, Kbhvn., 8t. H. H . 25/ 85 • Fotograf, 5 1 / 53· , l{.Jøge, I . I n tr. 1so/ 87 • Drejer, 10 24 V æver, B 3 764/st· / 3 3-!, 'rikjøb, 177 3 24 / 86 • Sæbesyder, / 12 60, Helsin gør, L Intr. 2 1/ 07, V assiugerød Indb. S j . B . 264/ Enk e, 86 • 9 lj,1 35, Sensmark, Indb . Sj. B. ll/ 8 t. U gift, 8/ 65, Kbhvn ., Indb. Sj.B.b 1 7/ 83 • U gift, 4 2 / 1 04, Kbhvn. , A lm. Nr. 1735. Enke , 21/ 58, Kbhvn., Udb. Kb. B. 20/ 82 • U gift, 3 ' / 7 30, Kbhvn., Indb.Kh.B. 5 3fs 1 • Ugift, 2/ Indb.Kh.B. 1; 1/ 82 • Vaagekone, 2 21, Svaneke, 20 B l ·15 3/ 86 . / 11 61, Hvidovre, Arbejdsmand, 1 % 40, Kbhvn. , Indb. Sj. B. '14 / 83 • Off. Fruent. , 28/ 66, Svendborg, U db. Sj.B. 6 % • S øma nd , 5 7 1 U gift, 6fa 62, Kbhvn ., Indb.Kh .B. n/s~ · 26/ Fraskilt, B 3 718/ 85 • 10 06, Nyborg, 4/ 67, Slesvig, Indb. Sj.B. m/86 • Ugift, 3 Fabrikarbj ske., ·' / 3 67, Slesv ig, Udb. Sj . B. 71 / 84 . 30/ 44, Gjentofte, Udb. Kh.B. 26/ 8 1 . Arbmd. , 8 31 / 44, Gjentofte, B 3 H 3/ 8 1 . Arbmd., 8 ·Gfa 12, Kbhvn., Indb. Sj . B. 32/ 82 • Skrædersv., 157 20/ 02, H elsingør, Indb.Kh.B. / 81 . Sømand, 10 ·1/ 7 62, Kbhvn. , A 13 88/ 83 • Arbmd., 12/ 52, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 337/ 8 v Bagersv end, 8 2'1/ 60, H ørsholm, B 7 18 1/ 82 • Tjenestekarl, 3 3 % 31, Kbhvn., Indb. Sj.B. 25//82 • Enke, 1°/ 10 54, Kbhvn. , A l 88/ 83 • Arbmd., 23/ 67, Kbhvn., A 31 51/ 86 • Bagerlærling, 12 23/ 69, Kbhvn. , A 61 40/ 8 4 • 12 25 / 1 60, Kbhvn. , Kolp rtør , B l B 126fs 2 • 12/; 35, K allehave, Indb.Kh.BY 2fs . Arbmd., 1 17/ 28, Hillerød, Indb. Sj.B. 440/ 83 . Karet mager, 6 Arhmd., 2% 48, Kbhvn., B 3 Sfs 4. 30/ 1 45, Kbhvn., Alm. Nr. 620. Arbmd. , Fhv. M:arinekpt. 24/ 4 31, Kbhvn ., A 2 79/ 84 • 17/ 45, Kbhvn. , B l B l 3fs 1 . 7 B l B l 75/ 81 • 4/ B 2 B 15/ 81 . 11 26, Amager, 571 15 / 81 • Arbejdsmand, / 11 31, Udesundby B 3 T ømrersvend, % 38, Kbhvn ., A 21 311/ 81 . 11 / 7 60, Kbhvn. , B 283/ 8 1 • 1/ 07, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 245/~ 1 • Ugift, 3 2fa 13, Dragør, Alm. Nr. 1838. Enke, 5fa 44, Tyskland, Indb. Sj .B. 18'1/ 85 • Farversvend,

Ugift , Søma.nd, Tømrer, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Urmager ,

Bengtsdatter. :Bengtson. Bengtsson. Bengtson Anders . . . . . . . . Arbejdsmand, Anna . . . . . . . . . U gift, Emilie Conrad. Enke,

18 / 12 9 /1 9 / 12

40, Sverig, 56, Sverig, 49, Kbhvn.,

I. Intr. 907/ s1 · Indb. Sj. B. 314/ 87 • Indb. S j. B. 145/ 87 •


Beng'tson, Å.

51 Bengtso n, Ann ette . August .. B eate .. B erendt Gunr. Laur. Boel, f. P er sdotter. Britha L ena. . . . . Carl . . . . . . . . . Anders Ludvi g Cecilia . . Chri stina . . . . . . . Elina Bothilda Elna. Emma Math ild e. E sbj ørn . . . . . . Eva Marie . . . . Gustav Leander. H elene . . . . . Eda Chri stina . Inger Mari e .. Janne . . . . . August. J eppa Johan Elof Robert . Johann a . . . . . . . Charlotte . Kathrina . Johannes. L ars Nils. Ola .

Ugift, Handskemgsv. , Ugift, Ovn bygger, En ke, Ugift, Skomagersv. , Ugift, Ugift, Ug ift, Ugift, Ugift, Ugift, Ug ift, Ug ift, Skrædersv., Ug ift, Tyende, Ugift, Tjenestepige, Enke, Skomager , Sømand, Malersv. , Arbmd. , Arbmd. , Cigarm ager, Ug ift, Ugift, Ug ift, Arbejdsmand, A rhejdsmand , Arbejdsmand, Snedker , A r bejdsmand,

Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Oline Malm berg, se Malmherg. Arbejdsmand , Peter . . . .. Skomager, - Gustav. Tjenestepi ge, P etron ell a .. Ug ift, P etter Gu s t. Linelvall se Lindvall, Proppeskærer, Fontus Birge r. Ug ift, Pouline Ug ift, Sar a .. U gift, Lissa .. S veborg P oul se Svehorg, 'rjen es topige, Sofia . . Vi lhelmine . . . . . . Ugift, B enjam in (el. Chri stens.) L . Jul. Emm a . . . . . An na . . . . . . . B enn <'dsen, An na Mari e . . B ennek e, Ane, f. P etersen J oh an H einrich Emil Bennekov, Ane Kirstin e. . ..

Ugift, Ugift, Tjenestepi ge, E nke, E nke, Tøm rer, Enke,

22/:,

64, Sverig,

Undb.Sj. B. 4 2/ 87 •

/ a 65, H elsin gbg., Indb .Sj .B. sa 5/ 84 •

31

62, S verig, 69, Kbhvn ., 28, Sveri g, 8/ 10 53, Sverig, 17/ 8 63, Sverig, 15 / 1 66, Kbhvn ., •s; - · 10 62 , S ven.g, 25 ' 12 41, Sverig, 1% 57, Sver ig, 7/ 11 57, Sverig, 17/u 55, Sverig, 27 / 1 60, Sverig, '1/ :, 61, Sverig, ~/7 58, Sverig, 1'1/ 60, Sveri g, 6 5/ 40 , S veng, . 2 28 /~ 69, Stiftelsen, 23/ 12 39, Sverig, 2% 58, Sverig, 1/ 39, St. H edd ., 1 21 / 45, Svori g, 2 8/ 10 66, Sverig, 2 % 35, Svcrig, 1 % 26, Sverig, 15/ 39 Sverig· 8 ' ' 1% 50, Sveri g, 23/ 61 S ~ , ve1· 1· 0a , 16/ 59, Sverig, 4 G/ 7 33, Sverig, I H/ 39 Sv01·io· S ' "'' 12/ 7

21/

12 22/ 5

13/ :!

35 , S V01 :1g,·

52, Sverig, 51. , S vel'l.g. 11 '/ 31 ' Sveri g ' IO 10/ 21 Sveri g ' ' 2 oj" 28, Sveri g, 11 / 35, Sverig, 1 17 /~1 51, Sverig, 1 ;/ - 39 Sveri o· 0' 28/ 45 Sve ri o l , 0 ) 12/ 40 Sveria 7 ' b ' 8/ 64, Sveri g, 7 21;/ 43 Sverig· 5/ l 48,' Sveri g,' 11 1' / 63 S veri O' 7 ' o; ';/ 5 61 ; Sveri O' o· 69, Østrup, 25 / 1 ~ 41, Sv ori g, 2 1. /- 63 Sveri g 1:1/ l 62 ' Sveri o· ' !J ' t"!' ~; 54 Sverig "/ 1 -'' 3/ :J

.J

IO

'

'

'

Indb. Sj.B. 9jg 6 • S tiftspr. IB 56/ 85 • Indb. Sj . B. 4/R 1 • Indb. S j. B. 546/ 8 4 • Indb . Sj. B. 78/ 85 • A 12 284 / 87 • I n db . s·J. B . s•s; · 81 • Indb. S j. B. 137/ 83 • Indb. Sj. B. 75/ 8 2 • Indb. Sj.B. m/83 • Idb. Kh. B . 178/ 8 2 • B 5 % 1· Indb.Sj .B. 3 ~ 0/84 • Indb. Sj . B. n/8 6 • Indb. Sj. B. 28/ 8 1 • B 4 ''-3 1/ s'i · Stiftspr. I B 90fs 7 • Indb .Sj .B. 256/ 84 • Idb.Kh. B. 112/ 8 1 • Indb.Sj.B. 25 1/ 81 • Alm . Nr. 1082. Indb. Sj .B. 2 1/ 86 • L Intr. 529 / 83 • Udb. Sj. B. 24/ 86 • B 3 11 8 9/ 82 I In tr. 203/ 83 • I n d'b . s·J. B . 299 / s5 · I In tr. 1508/ 86 • Indb. Sj . B. 307/ 83 • A 14 114 / S l· I n db . s·J· B · 100/ 85 . Idb. Kh. B. 75/ 82 . I nclb . s·J· B . 36 '1/ 86 • A 61 53/ 8 4· B l B l 20/ 8 1 · Alm. Nr. 1276. Indb. Sj . B. 206/ 87 • Indb. Kh.B. 5 Gjg 1 • o

A 12 10/8u· A 14 139/ 8 1 . A 30 50/ 8 , . Indb. S j. B. 2/s4· Indb. Sj. B. 446/ 8 7 • I nc·rb . s·J B . 105/ 8 a· Idb .Kh.B. 18 Gfg 2 • Indb.Sj. B, 50 t /s 6· Udb. Sj . B. Indb. Sj. B.

61 / 8 •1• 67 / 86 •

31, Kallundb. , Indb. 8j. B. 131/ 8 1 • 22/t 63, Sveri u;. In clb. Sj. B. 438/ 87 • '? Sverig, A 46 26/ 85 • :!fs 17, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 33 ~/82 • 1067 20/ / 86 . 10 18, Svendborg, B 3 16/ 56, Itzehoe, Indb. Sj. B. 300/xs · 7 14 2 2 / 86 • B2 " / 1 57, Egaa, 1 "/

7

7*


Bennekov, J. Bennekov, Jens Mikael Otto Frederik B ennesen, J ens Christian B ense, Christian Daniel Bernh. B entau , Benjamin . . . . . . . B enthe, Martin Pedersen Louis B enthien, Ane Kirstine . . . . Anna Marie Fredrk .. Christian Ludv. Eml. Emilie Conradine .. Ferdinand Andreas. H enrik . . . . . . Jens Johan . . . . J ensine Theresia . J ohan Christoffer . Marie Bolette . . . Thyra Fredr. John. Juli e Frederikke . B enzon , se Bendsen m. Fl. Berdal, Jacob Frederik . .

52 Arbejdsmand, Arbejdsmand, L em i Alm. H., Male svend, Søma.nd, fhv. Sergent, Enke, Ugift, Malermester, Ugift, Handelsmand , Opvarter, Arbejdsmand, Fraskilt, Malersvend, Enke, Ugift, Ugift, SaJelmager.,

1 H / 11

57, Tulstr. S., Udb . Sj. B . '18/ 8 4 • B 2 161/s!· A 2 67 / 83 • lndb.Sj.B. 252/ 8 •1 • Indb .Sj.B.b 41 / 87 • 7/ 48, Haderslev, Indb.Sj . B. 397/ 83 • 6 12 8 30 / 10 15, Sørbym . S., A 27 / 84 • 16 / 11 51 , Kbhvn., Indb.Sj.B. 336/ 8 1 • 31/ ldb.Børneh. 10/ 81 • 12 47, Kbhvn., 17 Indb.Sj .B. 28 2/ 82 • / 8 62, Kbhvn., 21/ 61, Herlufsm., lndb.Sj.B. 296/ 85 . 9 2 0/s 56, Slagelse, Indb. Kh. B . 3fs 1 • 1 5/ 17, Sengeløse, Alm. Nr. 1215. 5 3/Jt 28, Stiftelsen, I lntr. u 56 / 86 • 684 14 / 12 59, Frederiksb. B 3 / 86 • 29 / 7 39, V iborg, B 2 2 10/ 85 • 11/ 67, Kbhvn., A 27 61/ 85 . 8 1 / 7 30, Kbhvn. , I Intr. 947/ 85 •

% 55, Adslev, 2 % 61, Stiftelsen, fl/12 28, Kbhvn., 1 % 59, Danzig,

23/

1

33, Tikjøb S.,

Stiftspr. IIB 59/ 85 .

Berendsen. Berentsen. Berentzen. Bærentzen. 4 Bærentzen, Anna Marie . . . . U gift,. B l 26 1/ s6 · /t 62, Hals, Carl Edvard. Christian Emil .. Dagmar Joh. J ens. Emil Ludv. Freder. Emma Dorthea . . Frantz Peter Laur. Frantz P. L . Frd. Hans Christian . . Niels Carl Theodor

Snedkersvend, Maskinassist. , Ugift, Kontorist, U gift,

25 /5 5/ 11 16 / 11 9 / 10

26, Kbhvn. , 66, Kbhvn., 59, Rødby, 67, Kbhvn., ~/ 1 44, Kbhvn., tj9 48, Hørsholm, Sømd.ogSoldat, 1/ 9 48 Hørsholm U/222,' Kbhvn. , ' 5fs 41, Kbhvn., Forgylder,

Indb .Sj.B . 338/ 8 1 • Indb.Sj.B. 400/ 8 4 • Udb. Sj. B. 64 / 87 • Indb. S j .B .690 / 87 • Indb.Sj.B. 163/ 8 1 • A 27 71/ 83 . A 27 71/s3 · 32 / 8 t· 92 / 85 •

B 2 B A 12

Berg. Bergh. Berg, Adolphine Emili e . Ugift, Alfred Julius . . . Murersvend , Andrea Bertaline . Ugift, Andreas . .. .. . Murersvend, Carl Theodor . GarvE,rsv., Ane Caroline . . Enke, Anna Oline .. . Ugift, Anthon Leorentz Kleinsmedesv., Anton Emilius .. Arbmd., Asmus Peter. . . Axel Reinhold Carolinus Kontorist, Beate Olsen . . . . . . . Ugift, (Clausen) B enth e Sofie . Ugift, Carl Adam Frederik Glarmestersv., Frederik . . Kleim.med, Oscar .. . . Arbejdsmand, Caroline Amalie. Ugift, Marie .. Ugift, Celine Thomasine Christ. Ugift, Christen . . . . . Bogbinder, Cluistian . . . . . Bogbindersv., J ensen. . Sømand, Julius . . Arbmd. ; Cornelius Nielsen . Sømand, Dagmar Caroline . . Ugift,

1/ 1

61, Kbhvn., 53, Kbhvn ., 1 0/s 62, Rude, 26/, 41, Kbhvn., % 27, Kbhvn., 3/ 10 11, Kbhvn., ll/ 10 66, Korsør, 21 / 7 51, Hobro, 20 / 6 63, Kbhvn., 14 / 34, Slesvig, 8 6fs 64, Sverig, 14, Sverig, 1/ 12, H elsingør, 3 14 / 62, Kbhvn., 5 29/ 4 7 Maribo ' 12/ 4 63,' Kbhvn., 12 1l/552, Kbhvn., 26/ 10 43, Kbhvn., 13/ 12 17, Khhvn ., 2 ·1/ 10 43, Kbhvn., 24/ 10 43, Kbhvn. , 22/ 61 Kolding 15/ l 38,' Kbhvn ., ' 10 12/ 10 58, Dragør, 22 / 4 64, K bhvn., ~/ 1

Indb. Bj. B. 187/ 83 • I. lutr. 1 79/ 8 2. Udb. Sj. B . 33/ 85 • Indb . Kh. B. 4/ 8 1 . Indb. Sj. B. 293/ 85 . Indb.Sj.B. 274/ 83 . Uclb. Sj. B. 48/ 8 7. lndb.Sj.B . 10 5/ 82 • Alm. 2128. lndh.Kh.B. 45/ 82 • Indb. Sj. B. 257 / 87 • A 2 62/st· Indb . Sj. B . 10/ 8 4 • A21 481/ 83 • I. Intr. 188/84· Stiftspr. II B 7/ 87 • A 16 251 / 8 1 •

F• P•

607/ 8 6•

Alm . 1877. Stiftspr. I B 28/ 83 • A l 425/ 83 · Udb. Sj. B. 71 / 86 . I Intr. 361/ 81 • B l 664/ s5· Indb. Sj . B. %7 •


Berg, E.

53

11/ 34, Kbhvn. , A 21 91/ 8 1 • Kleinsmed , 1 2 % 32, Rendsborg, Indb. Sj. B. 41/ Bybud, 82 • 7 / 5 35, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 126/ 82 Mursvend, 14 / 65, Lemvig, Udb. Sj . B. 54 / 87 • Murs vend, 2 1 Skibstømrer, / 11 40, Kbhvn., A 61 29/ 8 4 • 18Aar, Kbhvn. , Udb.Sj.B. 1 2/8 ~. Typograf, Arbejdsmand, 30/ 4 67 ,KarlebyNykj. A 30 11 3/ 8 6 . 9 / 2 30, Randers, Enke, I. lutr. 520/ 86 • 16 3 / 2 10, Flensborg, Udb. Sj . B. / 85 • Fh. Postbud, 18 10 / 32, Sverig, Sømand, Indb.Sj.B.b / 83 • 5 130 22 Enke, /,1 11, Hørsholm, A 27 /sH · 2/ 12, Hørsholm , Udb. Sj . B. 70/ Tjenestepige, 83 • 4 H/866, Kbhvn. , A 3 8 1/ 85 • Ugift, 2/ 52, Norge, Bagersve nd, Indb.Kh.BY 0/ 82 3 A 21 527/ 8 1 • Skrædersvend, :n/5 39, Kbhvn. , 6fg 38, Kbhvn. , B l B 1 18/ 8 1 • 2 Enkemand, / 7 08 Helsingør, A 27 62/ 84 • zs/s 49, Nibe, B 3 566/ s t· Tømrer, Arbejdsmand, 49 Aar, Sverig, Udb. Sj. B. 9fs 6 • '_l'ømrersvend, 18/ 11 18, H ørsholm, Indb. Sj. B. 45 5/ 85 • Bundtmagersv., 24/ 2 33,Alt (Strelitz) B l 639 / 86 • 7 Snedkersvend, / 6 38, Sverig, Indb.Sj.B. 36 7/ 85 • 22 Murersvend, / 3 38, Kbhvn. , I. Intr. 745/ 79 • 23 27 Maler, / 10 45, H ørsholm, U db. S j. B. / 87 • 27/ 50, Jønkøping, B 5 65/ . Ugift, 81 1 19 Ug ift, / 7 39, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 684/ 87 • 6 Smedesvend , / 12 53, Roskilde, B 3 880/ 8 2 • 5/ 23, Kbhvn ., Cand. phil. , Stiftsp.II.B. 32/ 83 • 9 4 Enke, Alm. Nr. 2441. / 5 20, Kbhvn., 17 Ugift, H/ 1 60. Sundbvst., Udb. Sj. B. / 82 • 4 Tømrersvend, Indb. Kh. B.l 8/ 82 • / 7 34, Kbhvn. , Arbejdsmand, 19/ 12 51 , Kbhvn. , Stiftsp.II.B.3 6/ 83 • Fyrbøder, 1853, Herning, B 6 %.1• 17 U gift, Udb. Sj . B. 7/ 8 3 • / 1 48, Usmose, 7 Ugift, / 10 61 , Itzehoe, Indb. Sj. B. 57/ 83 • 14 Bogbinder, B l 227/ 8 , . / 4 40, Rønn e, 20 U gift, Udb.Kh.B. B/s 1 • / 8 57, Korsør, 23 Murer, / 3 32, Kbhvn. , I. lutr. 372/ 8 1 • Tjenestepige, % 63, Randers, Udb. Sj. B. 13/ 87 • B 61 11/ s 1· 27 / 10 50, Kbhvn. , B 2 B 38/ s 1· 1 Murersvend. 0jg 28, Kbhvn., Indb. Sj.B. 151/ 84 • 7 Barn . / 9 79, W arschau, A l 307/ Sti·

Berg, Emilius V aldernar. . Frederik Christian Heinr. F erdinand . Stendorph . Vilhelm Fritz Rudolf. Gjertrud Marie. Hans . . . . . P eter .. H edevig Dorthea H elene Caroline . Huld a .. . . . . Iver Olsen .. Jacob H ermann Thorvald J ens Jonas P eter . .. - Mynster J ohan August . . . Christian .. Theodor Edvard . . . . . Emil . . . . F rederik Carlo . Johanna . . . .. - Martine Vilhelmine Johannes Ad.Fred.Andr. - Vilhelm Emanuel Juliane Marie . . . .. Julius Augu st . . . . .. Constantin Nikolaj Frederik. . . . . . Laura Othilia . . . . . . Louise Frederikke . . . . Mathias H erm. N. Munch Mette Marie . Ni els Vilhelm Olga . . . . Olof Oscar .. Oskar . . . . . P eter Vilhelm . ...... . Robert Rolf Olsen, se Olsen. Severine Frederikke .. Sophie Sophus Frantz . . . . Theodor Benj amin Thomas Claudius Ludvi g

Ugift, Enke, Stolemager, Sten trykk er, Cigarmager,

B ergelin, Marie Julian e . . . . Bergendahl, Johann es Anderss. Bergenhagen, Harald S. Gottl. Julius . . . . . . Bergenholz, Amanda Mathilde Berger, E lam VillgottAndersson Friedrich . . . . . . . . . Bergfeldt, Fritz Vilhelm . . . B erggren, Carl Ni els . . . . . . Christine Elisabeth . Eva Charlotte . . . .

U gift, 9Js 34, Kbhvn., Indb. Sj . B. 29 1/ 81 • 14 Skræddersv. , Indb. Sj.B. 137/ 85 • / 1 49, Sverig, 26 Arbmd. , /u 52, Kbhvn. , I. In tr. 838/ 8 2 • Manufakturh. , 35 Aar, Kbhvn. , Udb. Kh .B. 14/ 81 • 13 U gift, / 12 61 , Sverig, Indb. Sj. B. 16/ 86 • Fabrikarbejder, 15/ 12 56, Gøteborg, Indb. Sj. B. 36 5/ s 6 • Skomagersv., 19/ 10 36, Preussen, I. Intr. 621/ 8 2 • 13 Styrmand, /, 38, Chri stianss. Indb. Sj. B. 19 1/ 81 • 11 Arbmd., Indb.Kh.B. 175/ 8 2 . / 8 63, Sverig, U gift, 1862, Kbhvn. , A 12 29 7/sf;· 4 76 U gift, '/10 28, H elsingborg Indb. Kh. B. / 82 •

'

27 /4

30, Kbhvn. ,

28/

60, Kbh vn., 32, Kbhvn. , 49, Kbhvn .,

1

16 /4 15 /7

A 15 147/ 82 • Udb. Sj . B. 28/ 8H· Indb. Sj. B . 10 8/ 8 1 • A l :m/s4· Indb. Sj.B. 19 1/ 83 •


Berg·g-ren, F.

54

1 Berggren, Frede rikke Amalie . En ko, t j 1 38, Kbhvn. , Inclh. Sj. B. 1/ 8 5 . Hansine Marie Emilie Enke, 3/; 40, Kbhvn. , Stift.:p. I. C. 2 %:, 2 Johan Petter . . . . Tjenestekarl, % 52, Sverig, Udb. Sj. B. 43/ 8 1• 21 Oluf Vilhelm Eugen Opvarter, / 1 L 40, Gladsaxe, Indb. Kh.B. 11 9/ 82 B ergholtz , So1ie . . . . . . . . Enke, ~H/ 1 91, Sverig, Indb. Sj. B. 63/ 8 :;. 4 Bergkreutz, Am alie Charlotte. Ugift, Udb. Sj. B . "9fs 3 . / 12 65, Aalborg, Gustaf Adolf . . . Sadellil ager, Hfs 36, Sverig, B 3 205/ 8 1 • 4 Bergluncl , Carl Gustav . . . . Arbejdsmand, L / 59, Slagslunde, B 3 1209/ 8 2 • l·;" Lt5 ±b A- , s ven.g, I . I n t r. 412/83 • Gustaf Adolf . . . . Skom;tgersv ., 31/ 41 , Stockholm, A l 132/s L· Mathilde Robertina. Ugift, 8 3 Sophie Magelalene Ugift, / 1 61 , Slangerup, Udb . Sj. B. 3fs 2 • 2 B ergmann, Andreas Johnson . / L30, Sverig, B l B l 30/sL· Christin e Marie . . U gifL, ~ 5/ 3 54, Sverig, Indb. Kh . B. 64 / 8 1 • 20 Jensine Theodora . Ugift., / 12 65, Kbhvn. , A 13 15/ 87 . 20/ Lauritz Jacob . Skomagersv., 38, Kbbvn. , Indb. Sj. B. ti 9/ 8 ,1 • 12 4 Louis August . . . Stolmnagersv ., / 4 56, Berlin , Indb. Kb. B. 7 ~/82 • Marie Eli sabeth . . Enke, ~ 'j /t; 11, Kbhvn. , F. P. 317 / 83 • Søren H enr. Thorv. Arbejdsmand, L 5/~ 44, Kbhvn., A 15 lll/ 8 1 . Thora Philippa . . Ugift , ~ 0/ 1 31 , Kbhvn. , A 22 38/sL· 5 Vilhelmine Eline . Enke, / 10 32, Kbhvn. , Udb. Sj. B. 37/ 8 1• 3/ P. Carol. Ugift, 63, Khhvn. , Indb. tlj. B . %3 . 11 Bergquist, Anna Ch ri s!.ina . . . Ugift, :Hf,53,Malm øh.Len Indb. Sj.B. 18 7/ 81 • 134 1 B ergstein, Carl Joh. Magnusson Garversvend, / 86 • ;,/ 7 45, ElffsborgsL. I. Intr. L ·>r· ;2 56 , S ven.g, I n db . ::)J. "' ' B . 68/ ~~· · Bergstrand, And ers J ønsson . S]u æ del e~: s v e n d , -' 2 291 Bergstrøm, Ane Kirstin a .. . Enke. "/ 2 3±, StubberupM. B 3 / 83 . A nn a Christ. Fred. Ug ift; % 65, Kbhvn. , Indb. Sj.B. m1~~ · Bernhard Janus . Fh. H andelsbet. 8/.1 41 , Ny kj. Fals t. Indb. Sj .B. 260/ 8.1• Charlotte Sophi e . Ug ift. j% 59, Sengeløse, B 3 !192/ 8 1 . 7/ 51 , Melby, Ass. Indb. Sj .B. 500/ Christi ane . . . .. Fraskilt. 85 • 6 Edvardine J. Aug. Ugift, Il/~ 69, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 741'/~ 7 • 2 Georgine O. Mari e Ugift, 3ft. 56, Khhvn. , Indb. Sj.B. 10 5/sL· 10 Skræddersv ., / j±3,H elsin g borg I. Intr. m/85 • Gustaf J ønf'son Ni els P eter . . V ævEr, Alm. Nr. 2609. 1 Snedkersvend, Oscar Emil . . . ~/ , 56, Stockholm , Indb. Sj .B. 43 "/ H7 . P eter Johnsson Vognmanclskrl. , ~"/,; 54, Sverig, Indb.Kh.B. 1 L4/s'!. · 27 Bering, H ans Emanuel Fh . Boghandler , / Lo 51, Band ers, A 2 125/ 8 1 . 9 B erlin , Carl Sød erberg . Maler:-;vend, /a Gl, Nverig, B 8!1/ 82 • 2 2 B erling, Gustaf Adolf . / 7 45, Norrkøp in g, Indb. Sj. B. ·' / 8 " . Sadelrnagersv ., 222 Oscar L eo nard Hnnd sk emgrsv., !l/s 52, Kbhvn. , A 21 / 82 • 4 Per Nilsson . . / 5 55, Nvm·i g, Arbejdsmand , Indb. Sj.B. 22 '1 /~r; · 1 P etrea Caroline Ug ift, :,/ u 66. Kbhvn ., Indb. Sj.B. LH / 87 . B ernbaum , K aren f<Jmili e A ug. Enke, "0/ 7 33, Helsingør, Indb. Kh. B. 55/ Ht· 29 Bernbom, J ens J ensen . . . . . Sømand, Udh. Sj . B. '%ti · / 1t 62, Nyborg, 4 Juliane Marie .Joh. E nke, / 1 34, Kbhvn. , Indb. Sj.B. H!1 4 /~:J · toj 11 24, Kbhvn.. A 13 55/ 8 5 . B erner, Ane Caroline_.,Mari o . E nko, Bernhardt, A ne . . . . . . . . . Enk e, ao/,143,H erstecl øster l. Intr. 304/ 8 1 • !>f:1 53, Gjentofte, Indb. S j. B. 520 /~ 1 • F roel orikke Thorvald. Ug ift. 10 ·,, 55, Kbhvn. , Arbejd smand. Indb. Sj. B. ~ 1 /s L· H enrik Ch ri stian Inger Kirstine . Enke, '/ 3 17,Nykj. Sjæll. , Indb. Sj.B. "07/ 85 . 2 / JS, Aalborg, Johan H enrik . B l B l H/~ 1 . 1 . l . l ·•; o KJJ h. v n. , T o J. . H . % 5/ . . nu.J b . >J Lanritr. Augu st M a,; l.;:111:1 r l O.Jl e r , - '!. ol': .-,, 87 7 / 1 38, Wiirtemh .. B 27 ri/s 1 • Ludvi g .. . . . 21 ' / 1 J5 , Khhvn. , Michael Friederi ch Ind b. Kh. B. 74 /~ L· 21 N iels Chri stian . . Arbej <l n11a ncl , A 49 15/ 85 • · / 4 62. Ølstykke, (kld. ) Sørensen, O. L. , ,;e n. Sø rense n. Thorvald Johan . "/ 1 48, Aalborg, B l B l "Bfsj· 1 Indb. Sj . B. (iof~ ,. ' 27 Hornbek E nko. Thrine . . . . . . . l ' ' 1 'Lo Bagenvond, 57, Aalborg, Indb. Sj . B. 5%:1 . Vilhelm Georg . tli/!, Go, f:)vm·ig , Sømand , Ind h. Bj. B.b 3 ·11" . Bemhardsen. .Johan Lev in L < j 58 s .· Indb. Sj . B. 34 1 1~ 1 • Smedesv. , Born lund, Lars J ø n ~:;son . . 5 , VOlt g , ~ii/2 52, Khhvn., I n dlJ . SJ.. B ·-·)ss; B ern steen, Ludvig Juliu s Fred. Ciganuager, · o4 ·


55 B ern steen, Marth a Sofie Ni c. B. Enke, B ernth , se B ehrendt. B ersing, Valdemar . . . . . . . Typograf,

Bernsteen, M. 1

ti/ 12 15, Kbhvn. ,

Idb. :Kh. B.

6fs 1 •

27

Idb. Kh. B.

57 / 82 •

/6

56, Ru sland ,

Bertelsen. Bertltelsen. Bartllelson. Bmrthelscn. B erthelsen, Anders .. Andreas 'rheodor . Ane Sophie f. N iels. Antoinette Albert. Birthe Kirstine .. Carl . . . . .. . . Andreas Th. H enri ch . . . Cathrin e Margr. B. Chri sten . Chri sti an . . . . . .

L em, Arbejdsmand , B nk e, Ul! ift, Enk e, Sømand , Lithograf, Stolemager:;v ., Ugift, K onditorsv .,

Handelsbetje n t, T ømrerme;.;ter, Bagersvend , Ug ift, Enke, Ugift, Opvarter, Arbejdsmand , Sømand , Jacob Thomas. Skomagersv., Jacobine Vilhelm. Ug ift, Jens P eter. L em p. A. H ., J ..n·gen . SkrtuJ ersvend , ]<jnke, Kirsten . . Arbejdsmand, Lars . . .. Lau ra E lisabeth . Ugift, Lise Marie .. . Ugift, Martin Sofus . Idi ot, Enke, Mette Kirst in e. Niels Ludvig P eter . Skom agersv., Billeclhugg.ske., Olin e . . . . . Olivia P etrea Enke, P eter Christian Rudolf Bernh . V. Mu siker, Ism.Hinclb . Snedk ursve nd , Sigfried Nic. Stein. ProppeHkj a.' rer, Kleinsru edem., Steffen . . . . . Thora Marie . .. . Ugift, Victor Albert . . . Skuesp ., Vilhelm Carl Ferd . Murersvend, Vilhelmine Christ. Ugift,

Th eo dor. Vilh ellll. Chri stine Ben ed ide Elisabeth J en si ne . Else Kirstine . H ans . . . . . . Chri stian.

u; u 22, 'ramdrup, F. P. 205 "/ 82 . 1 /~ 25, Khhvn ., Indb. Sj . B. 92/ 85 • %26, Khhvn ., Indb.Sj.B. HL/ 8 1 . % 37, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 16 !!/ R2 . 2Sfo Oo, Khhvn. , Alm. 2375. 8 Indb.Sj.B. 144 / 86 • / 11 66, Sles vig, 22 /!l 50, Kbhvn., lndb. Sj.B. 26 / 85 • 0 " / t41 , Kbhvn. , Indb. Sj.B. m / 8 1 . 20 Indb.Sj.B. m/8 7 • / 4 39, Tikj øb. 12 /!l 51, Nihe, Udb. Sj. B. 4 5/ 85 • G/ 1 2 23, Kbhvn., B l B l 83/ 81 • 22 lndb.Kh.B 13 J/82 • / 10 46, Khhvn. , 2 % 35, Odense, Indb.Kh.B 101/ 82 • 1 "/s 61, Kbhvn., Indb. Sj.B. 322/ 87 . % 20, Nykj. p. F., A lm. 1639. 2 / 1 34, Khhvn. , Alm . 2502. 20 / 1 G:!, T orsted, U dh. Sj. B. 40/ 85 • 1 1; 4 u~ A ...,97 126/ 8 4· <>, J:Yb :.1 e, 2 % 53, S lage lse, B 3 8 40/ 8 4 • 17 Aar, .l<'recler ic ia, Udb. Sj . B. 6 " / 8 G. 12 / 7 4:5, Valby, l. Intr. u 3 'isu· 1 '/ 13 63, Khhvn., I. Intr. 6·10/ 84 • ~/ 7 18, Brinkene, I. Intr. 1107/~ 1 • 17 Indb. Sj. B. 1/ 88 • / 7 39, Pjed;;ted, 1''/ Haj " 2 1° v, G·un cl flØ m. , I n db.., . >.:JJ.. B . <· · 83 • 15 / 10 21, Allincl em., Inclb.Sj.B. 207/ 87 • 24./4 69, Kbhvn., Indb.åj.B. 29 8/ 86 • 11 / 4 60, Vejle, B 2 160/ 83 . 2 % 64, Kbhvn., A l 27 a/8 4 • 18 / 10 36, Særslev, Indb. Sj.B. 106/ 8 1 • 11 / 7 :!6, Kbhvn. , B 27 33/ 81 • 20 64 / 1 5:!, Brænd ek. , Indb. Sj. B. / 86 • s· B ') B · .· , Ud b 5 Olli S, . J. . 41/ ~ti · 5la ~ , 2 "'- / 8 29 , N <'CS t vec1, A l '- 73/ 84 • t% 33, Kbhvn., B l B l 21/ 8 1 . 2 % 62, Kbhvn ., Indb.Sj.B. 503/ 83 . D/ 1 52, Kb l1vn ., Indb. Sj . B . <"/84 • 3 t/ t o 49, K.hhvn. , I. Intr. 109 3f 8 t · 1 ~/2 07, Fredericia, Incl b.Sj.B. 13 '1/ 85 • ~!1/ 1 :!8, Kbhvn. , Indb. S j . B. B30/ 87 . 11 / 1 56, Khhvn. , A 2 91 / 82 . :w/u 40, Kbhvn., Alm. 98. ~<~ fu 64, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 40/ B2 •

B ertholclt, H einri ch Ernst . Arbejdsmand , 67 Aar, Tyclsldand, Udb. Sj. B. 1'1/ Ro · l J/ 1 50, Kbhvn ., A 16 no/8 1 • Ug ift, B erthu , Laura Sørine . . . <>4/ . ., B 3 4?'··•/ 8 t r V æver, B ertu, Carl Valdemar . . . · .1 '.)<..) <Jo, I T[ ~l JlVll Bertung, Johannes Theodor Rob ert, se ku sche, Robert Thoclor. Betlinder, Frederik . . . . . . . Tjenestekarl, Indb.Sj.B. 26 1/ 87 . ''/ l o 54 ' 8veri g· ' 28 B estmann, H einrich Dani el Max Cigarmager , / 4 51 , Kbhvn. , Indb. Sj . B. 48/ 8 •1 • Enke, ~/ 10 19, Kbhvn. , B ettche, Marian e . . . . . . Indb. Sj . B. 19/ 87 • B etz, J u li e Severine . . . . U gift, Sfs 22, Grevinge, B l 582/ ss · Handelsbetjent, 20 Aar, Khhvn ., B etzonick , Victor Haagen . Indb. Sj. B. 95/ 84 . Beyer, se Bajer. 19 -'\ Biadolla, Jacob . . . . . . . Skomager, F . P . 1081/ 82 . /~ 26, Kbhvn .,


Bibo, E. Bibo, Ellen Marie

.. Enkø,

15 /8

816/ 85 .

26, Nordskov, B 3

Bidstrup. Bistrup. k. Nyg. Ugif1;, i/12 11 , Vestermarie Indb. Sj. B. 95/ 85 . 2 Nicolaj Snedkersvend, % 61, Terløse S., A 30 97/ 8 6 •

Bidstrup, Anna Marie Carl Gustav Charles Franklin Th. Eliot Theodor Vilh. H ans P eter . . Johan Carl. . . . . . Johan Seh eitel. .. . Sofus Chr. Rosauru s

Snedkersvend, Malersvend, Arbejdsmand, Sømand, Idiot, Typograf,

5/ 59, Kbhvn. , Indb. S j. B. 228/ 83 • 4 24 Aar, Kbhvn., Indb.Kh.B . 17/ 82 • 5/o 55, Rye Mark, I. Intr. 764/ 85 . u/u 59, Nykj. p . F. Udb. Sj. B. Sfs6 • 11 / 12 53, Kbhvn., A 21 578/ 8 1 . 28 /u 59, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 82/ 82 •

Bieger, H ermann H einri ch. Biegler, P oul Chri stian . .

Arbejdsmand, Skomager,

17 / 10 21 /4

40, Slesvig, Indb. Sj.B. 494 / 83 • 48, Kjertem inde Indb. S j . B. 222/ 81 .

Bienau. Binau. F • P•

Bienau, H erman Ernst Lassen Guldsmed,

24 / 10

Biener, Caroline Amalie . . . . Offenl. Fruent. , Christiane Magdalene . Enke, Fmntz Edvard. . Skornagersv., Frantzine Marie . . Ugift, J ohan Christoffer . S nedkersv., Bierfreund, Niels H endrik. cand. pharm ., Biersted, Edel Kirstine Ugift, Bigler . . . . . . . . . . . . Stenhugger, Bigum, An e Marie . . . . . Enke, Carl Christian Vilhelm Sadelmagersv., Ludvig . . . . .. Arbejdsmand; Elisabeth . . . . . . . . Enke, Emil Frederik F erdin. Slagtersvend, Georg Carl Emanuel . Sned er, Chr. Murerlærling, J ens P etersen Sørensen, se ...,ørensen. Johan H enrik .. . .. Arbejdsmand , MarianeAugusta H em. Ugift, Marie Frederikke Enke, Sofie H enriette. . . . . U gift, Thora Mathilde . . . . B iilgreen, Alexandra Dagmar . U gift, Johanne Martha M. Offentl. Fruent., Bildriksen, Martha Marie T. . . U gift, Bilfeldt, Christian vV enzelBorch Ass istent, Bille, Chri stian . . . . . . . . . Cigararbejder, Billing, Axel Jacob Thorvald. Guldsmedesv., Frederik Emil Andreas Guldsmedesv., Viggo Peter Andreas . Guldsmedesv., Bilisten, J øns Christensen. Smedesvend, Severin . . . . . . . Kommissionær, Billstrøm, Mathilde. . . . . . U gift, Bindeballe, P eter And ersen . Arbejdsmand, Binderup, Carl Emil . . . . . Opvarter, Bindner, Maren Sofie Cathrine U gift, Bi ngel, P etrea Vilhelmine . U gift, Bi ns, Adelaide H enriette U gift,

Indb. Sj . B. (; 9/ 85 • Alm. 3424. Udb.Kh. B. 18/ 82 • I Intr. 459/ s t· I Intr. 8 t s/s o · Indb. Sj. B . 50/ 8 4 • B l 264/s 4· A 46 33/ s7· 273/ 23/ 82 • 11 23, Frederiksd., I. In tr. 2 18 % 67, Kbhvn., A l 0jg 7 • Bfs 44, Stiftelsen, Indb. Sj. B . 250/ 81 • 18 / 20 Nygam·d B 3 643/ 81 • 6 ' ' 6 / 10 63, Vordingb., Indb. Kh.B. 33/ 82 • 7 / 7 21, Testrup, Stiftsp. II. B. 9fs 7 • 17 /.1 66, Kbhvn. , A 26 96/ s ,l· 3

30, Slagelse,

420/ 87 .

% 53, Kbhvn. , 1/ 6

11, Kbhvn., 1 ~/ 1 48, Kbhvn., 20/ 12 34, Kbhvn ., 17 / 7 39, Kbhvn., 3fs 99, Udby S., % 66, Randers,

18 /"

60, Kbhvn., I db. Kh. B. 14 3/ 82 • 63, Kbhvn. , Indb. Sj .B. 289/ 8 4 • 12 / 1 36, Vordingb., Udb. Brnh.B.''/ 8 2 21 Udb. Sj. B. 18/ 86 • / 5 65, Næstved, 18 B l B l 72 / 8 1 • / 1 58, Kbhvn ., 'Bfs 66, Kbhvn ., A l 4 80/ 86 • 1 % 58, Khhvn ., Stiftsp. I B 116/ 86 • 1 % 45, Kbhvn., I. Intr. 1054/ 81 . 29 / 10 44, Kbhvn., Indb. Kh. B. 5jg 2 • 2 % 48, Sønderho, Indb .Kh. ~. 2 8/82 • % 64, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 140/ 86 • 27/ 60, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 139/ 83 . 4 3 "- / 8 50 , KbllVD., A l 345/ 86 • 12 / ll 56, Sverig, Indb. Sj . B. 70/ 86 • '/ 8 11, Sverig, B 27 Sjg 1 • 16 Indb. S j. B. 349/ 8 4 • / 12 60, Sveri g, 4 ·' / 10 31, Christiansø, Indb. S j. B. f!'J /8 4 • 1/ 58, Skovshov. , Udb. Sj. B. ~Ojg • 3 5 28 / 8 67, Næsby, Udb. Sj . B . 7/ 86 • 17 / 5 63, Viborg, A 2 106/ 83 . 14 / 12 23, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 36 0/ 83 • 21 /3

Birch. Birck. Birk. Birch, Anna Christian e Math.

2

~/1

49, Kbhvn. ,

B

1 79/

S l·


Birch, F.

57 Birch, Ferdinand Peter . .. Hans Christian Sofus Hulda Sucette Mar ie . J ens H ansen .. J en · Theodor . Johann e Mari e Karen Gieelia . Lauritz Frederik

Plh.A.Nr.l676, 73, Kbhvn., 28 Stukkatør, / 7 65, Kbhvn. , Ugift, · 11/ 7 63, Odense, 2 '1/ 26, Skjelskør, Opvarter, 1 25/ 62, Skomagersv., estved, 7 25/ 54, Tikj øb, Enke, 6 10 Enke, /.i 14, Nakskov, under 18 Aar, 17 Arbejdsmand, /s 65, Kbhvn., 8 Mm·en Dorthea Caroline Ugift, / 12 43, L yngby, 1/ 3G, Kallundb., Martin Frederik. Kontori st, 1 8/ Ni els Carl . . . Snedker, 11 46, Lyngby, 2 Peter Michael . % 48, Kbhvn. , Theodor ,Julius Snedkersv., ·n/6 32, Kbhvn. , Thora Hansine Ugift, 3fs 6:1:, Nestved, 8 V iggo . Sømand, /u 55, Kbhvn. , William Palle. Ug ift, "/; :1:5, Kbhvn., 25/ 10

Birchholdt, Ane Mari e. Enk e, Birkelund , Niels Svendsen. Arbejdsmand, Birkerød, Hansen Thorvald . Skomager, Birkstrøm , Cad I saack .. Birnbaun, Cecilia . . . . . . . Ugift, Birnbaum, Lamitz P eter . . . Maskinarb. , Marie Frederikke Enke, Bischoff, A nn a Marie . . . . U gift, Christian Johann es. Opvarter, Frederik F erdinand Snedk er, Grosserer, Bisgaard , Ri chard Frederik B isserup, Ann a Margrethe . Enke, Louise . . . . Enke, Enk e, Maren . . . . . . Bisted, Edvard Vilhelm . Sadelmager , Viggo Alexand er. Bistrup, se Bidstrup. Bjerghye, Martin Ludvig P eter Klejnsmedes v. , Bjergby, Rasmu s Rasmussen, se Rasmussen.

A 16 6jg 2 • Indb . S j. B. 567/ 85 • B 3 t03%n · Indb. Sj .B. 143/ 81 . Udb. Sj. B. 10/ 85 . Udb. Sj. B. 29/ 8 6.

F. P.

t o9o/81·

A17 95/st· Indb. Sj.B. 554 /B<L · Indb. Sj.B. 356/ 85 • Indb. Sj.B. 3'12/ 84 •

Bl

7u/ 87 ·

B2B Bfs 1 • A 21 37/sJ· Udb. Sj. B. 0 / 85 · Indb. Sj. B. 244/ 84 • A 2 11 9/ 82 ·

37, K alleh auge A 21 198/ 8 1 . N / 12 24, Sverig, Ind h. Sj.B. b 2%6 . 27/ Jo, Kbhvn. , se H ansen. 11 t J/:l 14, Kbhvn. , Alm. Nr. 2393. % 20, Kbhvn., Indb. Sj . B. 2 18/ 85 . 17/ Indb. Sj. B. GH/ 83 • 7 64, Kbhvn. , 98 10/, 32, Khhvn. , Indb.Kh.B. / 81 • 1 7/ 68, Kbhvn. , Indb. Sj.B. l7G/ s5 · 5 1 2/ 12 54, Menstrnp, U .Blegdh .B. / 8 1 . 81 4 / 8 13, Frdkberg., I In tr. :> / 8 1 . 7 / 2 49, Durup S ., U db. Sj. B. 7/ 8·1· ? Udb. Sj. B. 50/ 84 • 395 29 / B L· / 1. 2 45 ' KraO'ehave (;o · ' B 3 12/, 32, Kværkeby, Indb. Sj.B. 14 2/ 85 • 1 ' / 11 48, Kbhvn. , I. lutr. 58/~ 1 • % 51, Kbhvn. , B l B l 28/ 81 . 11 /

8

17 / 11

53, Khhvn. ,

A 91 ""'

no;

8 1•

Bjel'gstedt. Bjm·stcdt. Bjæl'stedt. "/ 1 ~ 2 ''/ 1

A 30 37/sa· Indb.Kh.B.ll 0/ 8 1 • Al Sfs 6 •

Bjergsteclt, Broder Hanna Ni els .

Tjenestekarl , Enke, Arbejdsmand,

Bjerning, Severin e Mari e Elisab. Bjon·e. Cathrin e Charl. J eppes. Gretchen . . . . .. . Vilhelm Julius . .. . . Bjerregaard , Carl Ferdin and .. Chri stian Fr. Miks. .Joh an Fred. Chr. Peter Vilh. Neuh. Hasmus Chr. Bog. Rudolf Hans Poter Valdemar P eter . Bjerregrov, An e Uhristendatter

2 % 16, Kbhvn. , En ko, I. Intr. 920/ 8 1 • 2 j/ s 05, Kbhvn ., Enke, Indb. Sj.B. 4 n1/ 82 • t!J/ 7 35, Hohenwest. Indb. Sj. B. 7/ 83 . Enke, Handelsagen t, 37 Aa.r, Aarhu s, B l 32 7/sR · 1/ 46, Aastrup, I. Intr. 277 / 87 . Skomagersv., 1 1/ :. 61, Thisted, Indb.Kh.B_lna/ 82 • Sømand , 2·1/ 47, Nakskov, A 25 111/ 85 • H anclelsk. , 2 2 !1/ 56, tllagelse, Ucl h. Sj. B. 15/ 86 • F orm or, 1 12 / 10 30, Nakskov, I. Intr. 197/ 82 • i::lkomagorsv., 22 Aar, Kbhvn., Indb. Sj .B. m/86 • Malersvend , se And er. en, Margrethe. 29/ Alm . Nr. 1545. Ugift, 1 2 09, Randers,

Bjering.

13/ 12

60, R.ancl ers, 24, Sveri g, 54 ' Sverig '

Bj erring.

Bjerring, Alfred Laur. August Orgelbygger, Caroline Amali e . . . Ugift.,

26

/ 12 7 / 11

45, Kbhvn., 55, Kbhvn .,

Indb. Sj .B. 369/ 86 • In cl b. Sj . B. 109/ 82 • 8


58

Bjerring, C. Bjerring, Caroline Jacobine . Christian . . . . Harald Nicolaj . . . Juli e Lamine . . . Nicoline J oh. Ingebj. Ni els Ludvig. . . . . Nielsine Seierine . . . Sofus Emanuel Vilh. Tøger H er. V. Guldbr. Bjerrum, Frederik Christian. Bjærstedt, se Bjergstedt. Bjørck, Frantz Diderik. . . . J ohanno. . . . . . . . Johannes P eter B entin Bjørk, Bengt . . . . . Olofsson Carl J ohan. . . Julius . . Bjørklund, Anders Ulrik Anna . . . . . Eva Marie . . L ars Christian Lorens Christian. Nils Nil sson . . . Sven Olaf . . . . Theresia Dieideria . Bjørkmann, J enny Vilhelmine Johan . . . . . . . . K etty Amanda Joh. Marie Chri st ine Ni els Magnus Olof Mansson . Bjørn, Agidius P eter . . . . A lbertine Vilh. Juliane Anna Lov. Ras. J akob . Caroline Lovise . . . . Dorthea P etersen. . . . Frideri elle Kirst. f.D oure Harald Th. Marius Aug. J ens P etersen. Ludvig Alfred . Mathilde . . . . . Mette Elisabeth Nicoline Marie . P eter Adolf Siegfred Pouline Margr. Kirstine Rudolf Eliot . . . . . . Thora Niels.Ludev. Chr. Thorvald Edv. Christian VilhelmineKirst. Elisab. Bjørnbeck, L ydia Frederikke . Vilhelm Emil Jonas Bjørn eboe, Edvard J ohan . Bjørnebo, Hans Gotfred . . Johan Gottfred . Nicoline Amalie. P eter H alvorsen Bjørnelund, P eter Frederik Bjørnestad , Margrethe . . . . Bjørnsdatter, Anna Sigriclur. Bjørnsen, Ane Marie . . . . . .

Enke, Kusl<, Slagtersvend, Ugift , Slagter, Enke, Fyrbøder, Former,

23

/~

55, Kbhvn., 51, Rind , 51 , Kbhvn., 61, Aarhus. 62, Marstal, n;ll 08, Kbhvn. , " / 7 23, Kbhvn., 22 /R 53, Kbhvn., 11/ 31, Kbhvn. , 4 9 / 12 58, Ribe,

12/. 1 13 / 10 23/ 12 20/ 8

Indb. Sj.B. m /s1 · I Blegh . B. 1/ 82 • Indb. Sj. B. 4G7/s,t· A 61 ,19/ s l· Udb. Sj. B. 5 1/ 8 .1 . Indb. Sj.B. m / ss· Indb. Sj . B. 16/ 8 :; . Indb.Kh.B. 188/ 82 •

B 2B

21

/s 1·

Udh. Sj. B . 64/ 8(.

Skræ m·mester, 13/ 7 11, H elsingør, Ind b.Kh.B.l·17/s 1· 27/ 65, Sveri g, Indb. Sj.B. 1:13/ 83 • U gift, 7 2 1/ 66, Kbhvn. , I ndb. Sj.B. 292 / 8 4 . Bagersvend, 2 24 / ±5,Christian sst. I. In tr. 135/ 8 2 . Skrædersv., 12 2 % 41, Sverig, Indb.Sj .B. 222 / 85 • Cigar arbejder, % 66, Sverig, Indb.Sj .B. 205/ 87 • Sømand, 8/: 66, Sveri g, Indb.Sj.B. 265/ 87 • Sømand , 1 I. Intr. 959/ 8 ,1 • H anskemagers., 7/ R 50, Malmø, 27/ 16, Sverig, Indb.Kh.B. 123/ 8 1 . Enke , 1 27/ 49, Kbhvn. , Indb.Kh.B . 122/ 82 • U gift, 3 Snedkersvend , 1 8fs 44, Slimminge, I. In tr. 677/ 8 1 • Indb. Sj.B. 301/ 8 2 • Snedkersvend, 1/ 62, Sverig, Udb. Sj . B. 27/ 85 . Arbejdsmand, 3 % 55, Sverig, Indb. Sj .B. 192/ 83 • Snedk ersvend, 2 % 62, Sverig, Indb Kh . B. 65/ 82 • U gift, 174 30 / 63, Kbhvn., Indb.Kh.B. / 82 • Ugift . 7 20fr, 24, Sver.ig, Alm . Nr. 107. Skrædersv., 1 5/ 1 67, Kbhvn. , Indb. Sj .B. 362/ 85 • Ugift, 16 7/ t 63, Kbhvn., Indb.Kh.B. / 82 · U gift,, 12 127 19/ 60, Kbhvn. , A l / 83 · Malersvend, 11 I. Intr. 1070/ 8 1 . Arbejdsmand , 26/ 11 31 , Sverig, 6/ 25, Hjortlund, I. Intr. 999/ 8 · Snedkersvend , 1 4 18/ Indb. Sj. B. 50/ 83 • U gift , 12 59, Kbhvn. , '/s 57, Kbhvn. , I Blegd.H.B. 9/ 82 • U gift, 18 / 20, F øllesløv, Indb. Sj. B. 29 / 8 1 • Enke, 1 27 / 63, Ø. Ulslev, Udb. Sj. B. 29/ 85 • U gift, 11 29/ Indb. Sj.B. 192/ 8 1 • Enke, 10 10, K bhvn. , 19/ 58, Dobjerg, Indb.Kh.B. 167/ 8 2 • Parce llænm aler 6 28 / 61 , Ø.UlslevS. A 25 95 / 85 . Slagter, 7 7 A 21 472/st· / 8 41, Kbhvn. , Arbejdsmand, 1 5 /~ 55, Kbhvn. , Indb . Sj.B. an 2/ 83 • U gift, 29 / 68, L emvig, U dh. Sj. B. 60/ 8 7 . U gift, 1 9/ A 16 3 11/s1 • U gift, 11 36, Kbhvn. , 3/ 31, Kbhvn., Indb .Sj.B. 78/ 81 • Bogbinder, 5 15/ 56, Aalborg, I. Blegh. B. 10/ 82 · Enke, 2 23 / 2 52, Kbhvn., A 12 35/ s6 · A rbejdsmand , 2 5 /~ 65, Kbhvn., Indb . Sj .B. 79jg 5 • Ug ift, Indb. Sj. B. 187/ 82 • Arbejdsmand , 25/ 11 53, Kbhvn ., 24/ Indb. Sj.B. 63/ 8 1 • Ugift , 11 07, Kbhvn., 6/ 49, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 120/ 8 1 • Ugift, 1 29 / 43, Kbhvn. , Indb. Kh.B . 94 / 81 • Garver, 1 24 / 10 79, Kbhvn., Alm. Nr. 2008. Plejebarn, 25/ I. Intr. 743 / 8 1 . Skibsbygger, 11 53, Kbhvn. , 10/ 13, Kbhvn. , A 12 177/ 83 • Arbejdsmand, 2 28 / 57, Kbhvn., I. Intr. 984/8 o · Ugift, 5 28/ I. Intr. 1392/ 87 • Fhv. Fyrmester 5 19, Kbhvn., 106 27/ 51, Kbhvn ., Indb.Kh.B. / 81• Arbejdsmand, 8 33 12/ 49, Norge, U db. Kh. B. / 81 • Enke, 5 20/ 62, I sland, Udb. Sj. B. 52/ 87 • U gift, 4 24/ 35, Kbhvn., Indb. Sj. B . 211/ 81 • Enke, 6


Blaas,

59 Blaas, Ane Elisabeth . . . Blaase, J ør gen Frederik . Black) Dora Jacobine .. Ernst .. . . . . . Blad, Johann eMath.Andersdtr. Ole Svensson . .

Enke, Murersvend, Ugift, Arbmd., Ugift, Tjenestekarl,

10

Å~

30 / 82 • 52 / 86 •

/ll12, Leerseigrd., B 11 1 / 9 64, Ringsted, A 25 1 "/ 8 62,St.Fuglede, A 30 6jg 3 . 1 9jg 40, Magleby, I. Intr. 79/ 85 • 14h 58, Sverig, Indb.Sj .B. 355/ 85 . 20 Indb. S j. B. 19 3/ 85 . / 11 59, Sverig,

BlancJ1. Blanck. Blank. Blanck, Josephine Marie .. cl' Reino Josephine. Peter Julius. . 'rhalia Octavia . . .

Ugift, Enke, Filehuggersv., Enke,

9

/ 12 13/ 8 24 /2 29

/1

60, Sverig, 41, Bri'tssel, 51, Kbhvn., 25, Kbhvn. ,

I n db . SJ. B . 3 33/ 8 1 • Indb. Sj. B. 99/ 8 1 • Indb. Sj. B. 10/ 85 . Alm . Nr. 2591. o

7 / 3 63, Kbhvn., Blankensteiner, Emil Ax. Edv. Arbmd., Indb.Sj .B. 288/ 84 • ErnestineMarie Enke, a/4 22, Aalborg, Indb. Sj.B. 262/ 85 . 9 / 2 20, Aalborg, Fred.Ant.Adel. Enke, I. Intr. 1282/ 87 . Joseph A nton. Arbejdsmand, ttj1 45, Kbhvn., A 15 52/ 8 1 • Blankholm , Jens Nissen . . . . Arbejdsmand, % 52, Randers, Indb.Sj.B. 18 5/ 83 . 10 / 8 45, Hagested, Mariane . . . . .. Enke, Indb.Sj.B . 95/st· 13 53/ Blanksted, Ane Sophie Amalie Ugift, / 11 58, A arøsund, A 16 81 . Blau, J osef .. . . . . . . . . . fhv. Kantor, 27, Aar ?, Ind b.Kh.B. 23/ 82 • 4 Blauhut, Frants Fredr. Ohrist. Musiker, / 7 67, Kbhvn ., Indb. Sj .B. 225/ 80 • Blaumuller, Carl P eter Skomagerm str,. 12/r, 16, Kbhvn., Udb. Sj. B. 64/ 86 • 17 Blaumiiller, J ochumin eNielsine U gift, /n 17, Kbhvn. , Ind b. Sj. B. 15/ 8 1 • 22 Karen Mari e. . Frask., Inclb. Sj .B. 743/ 87 • / 0 38, Horsens, P eter Scherlitz Sadelmagersv., % 41, Randers, Indb. Sj.B. 236/ 8 , . Blauswartz, Carl Johan . . fhv. Bogholder, 3/ 1 42, London, A 27 89/ 83 • 10 Bleche, Edvard Bernhard. Skræder , /,1 29, K bhvn., Indb .Sj.B. 190/ 8 1 • Bleiweisz, Carl Adolf . . . Handskemagsv., 1Gfa 63, Sverig, Indb. S j. B. 502/ 8 3 . 6 / 12 29, Kbhvn., Blem, Mini EmilieCaroL Dorot. E nke, Indb. Sj.R. 398/ 8 4 • 14 Bless, J oh an Gottfred . . . . . Fabrkarb., / 6 11, Oldenburg, F. P. 107 8/ 8 1 • 13/, 48, Asminder., B 3 957/ Nicolaus Oscar Frederik Slagter, 1 82 . Blichfeldt, August . . . . . . . Instrumentmg., 23 /u 52, Kbhvn., A 12 268/ 86 • Carolin aMarie Dor. Enke, t ~J/1 27, Kbhvn., F . P. 2145/ 82 . Hans P. Th.Hansen se Hansen, Hans P eter 'rhorv. Blichfeldt. 6 L ars Hansen . Arbejdsmand, / 11 28, Sverig, A 25 H 8/ 85 • Ove Johan . Arhejdsmand, % 61, Kbhvn. , B 2 B 6fs 2 • 29 /n 41, Sverig, Bliesmann, Adolf. . Blikkenslgsv., Indb. Sj.B. 550/ 8 4 • 17 Georg . . . Kurvemager, B 3 291 / 8 1 • / 1 44, Læk, 24 Blieverni cht, Lovise Carolin e. Enk e, / 12 31, Kbhvn., Indb.Sj.B. 226/ 8 1 • 29 Blisse, August Ferdinand .. . Opvarter, B l 645/ 84 • / 1 62, Kolding, 1 Blixberg,AnnaChr.Napol.Poul. Ugift, 8fs 57, Aarhus, A 46 4 5/ 8 3 • 7 / 8 52, Kbhvn., Blixt, Frederik Christian . Murersvend, I. Intr. 47 "/s 1 • Frederik J esperson . . . Murersvend, r;/4 14, Stiftelsen, I In tr. 115/ 81 •

Bloch. Block. Blok. Block, Alexand er Co nstantin . Anton Heinhard . . . . Boletto Marie Chri stine Carl Vald emar . Vilh elm . . . . Enok Johan . . . . Ferdinand ChriRtian Franz P ederse n. . . . Hansine Marie . . . . Jacob Fred. Mathiesen. J ens Mathias Eriksen . K aren . . . . . . Louise Caroline. . .. .

Rebslagersv., Maler, Ugift, Snedkermester, Tømrer, Smedesvend , Cigarmager, fhv . Smedern st., Enke, Snedkersve nd , Sømand, Enke, Enke,

7 /,1

19. Kbhvn., /u 47, Kbhvn. , 24 /" 42, Stege, 2 % 51, Odense, 1 % 29, K bhvn., 5 / 12 49, Khhvn., 29 / 1 35, Khbvn., 23 / , 18, L y nge, t% 14, Kbhvn., 4 / 12 61, Kbhvn., 2 / 11 41, Bogense, 2 % 32, 7 / 4 33, Snesere,

27

Indb. Sj. B. 353/ 84 • Indb . Sj . B. 252/ 1 . Indb. Sj.B. 96/sH · I Intr. Hso/s7 · A211DR/ 81 . Indb.Sj.B. 290/ 84 • Alm. Nr. 697. ,_l':;1 p 1 195/ 82. Indh.Sj.B. 18 7/ 8 2 . Indb. Sj .B. 24o/s~ · o

B l 570/s u· se Lynbeck A 22 19/ 82 •

s•


Bloclr, L.

60

Block, Ludovica Vilhelmine . . Maria - Rosine Dort. Sofie. Mathias Hansen . . . . J ens en, Poul. Freisleben Sidse . . . . . .

Enke, Ugift, Enke, Former, Enke, Fraskilt,

%05, Kbhvn.. Indb. Sj.B. 13 / 85 • % 57, Stiftelsen, I. In tr. 5!J 3/ 8 1 . 3 % 97, Tyskland, Indb.Sj.B. 221/ 83 • 31 / 7 58,Kbhvn ., Indb.8j.B. 4 71/sr.· 2 % 11, Humlebæk, P P 1508/ 85 • 3 % 33, Gislinge, I. lutr. ~J 20/81 •

Blom, Anders Johan. Andreas Ludvig Carl Bernhard . - Sofs. H em ning. Hilda. . . . . . . . . Mari eSof.Jul.Frd.Chrl. Nils .. . . . . . . . . . Olga Sylvia Vilh elmine Poul... . . . . . . Hans Emanuel . . . . Blomberg, R.asmus Lauritz . Villiam Frederik. Blomgree n, In grid Christina. Karolina. . . . . Blomqvist, Haagen Thorvald . Johan P. Andersson Julie H enriette .. Laura Sofie . . . . Blomster, Johanne Carlsdotter Blomsterberg, Carl Georg . .. P er . . . . . . . Blomstergren, Marie El. Hansen Ole Hansen . . . Blomstrand, Frans Joh. Louis. Blomstrand, Johannes . . . . . Blomsterstrøm , Ida Gustafva . Blumcke, Louis Herm. Adolf.

Skomagersv.,

24

Blume, Vilhelmine Caroline.

1

2

50, Sverig, / 7 60, Faaborg, 20 Cigarsorterer, /J 40, Gøteborg, uægtE: Barn, % 81, Kbhvn., Ugift , 28 Aar,Sverig, 3 % 51, Aarhus, Enke, 10 Søma d, / 7 62, Sverig, 21 / 9 50, Kbhvn. , Ugift: Tjenestekarl, % 61,Kbhvn., 1 Opvarter, % 66, Odense, Tjenestekarl, 5fs 58, Odense, Klejn smedesv., 24/ 11 56, Kbhvn. , Ugift, % 63, Sverig, Ugift, '1/ 12 53, Sverig, Matros, t% 52, Kbhvn ., Skrædersvend , 1"1/ 11 48, Brønstrup, 17 / 10 51, Kbhvn ., Fraskilt, Plb. A . 1088, t~/ 7 68, Kbhvn., 1 Ugift, ~/~ 59, Sverig, 11 / 7 66, Kbhvn., SlagtErsvend, 8/ o'-' 1(Om:tg rsv., 1, .._ Rveng, · 12 2'"' 8cortum, % 61, Sverig, Tømrorsvend, n/10 25, Sverig, Skræderlærling, 1 5/ 10 63, Sverig, Sluædersv., % 39, Svorig, 7 Ugift, / 11 59, Sverig, 7 Metaldreier, / 7 55, B erlin, /5

15

Blultme. Blunte. 2 Konf. Pige, 0fu 66, Kbhvn.,

Blumenthal, Edvard . . . . . Blumentritt, H enriclc Gust. Ad. Blucher, Peter Frederik . . . Blytmann , Mathilde Fritzine Blæhr, Karen Kirstin e . Boberg, Christiane . . . Ludvig Philip.

Skom ager, Cigarsorter er, Tørnrersv., Fraskilt, Enke, Ugift, Ovnsa:·tter,

1 /1

14, Kbhvn.,

~/5

48, Kbhvn .,

P lejebarn , Ugift, Skomager, Skr::cd·~rsv.,

Enke, P ensionist, Arbejdsmand, Malm·sv.,

A 17,

40

/ 8 1•

Indb. Sj. B.

>l/8 53, Tyskland, Indb. Kh. B

% 52, Kbhvn. ,

1

Indb.Sj.B.

B l 144 /s l·

71

/ 81• 1/ 82 • 203 / 81 •

Indb. Sj . B. 427/s J· ~/ 12 25, Odense, ? (23 Aar), Sverig, Udb. Sj . B. 5·1/ 83 • 24/ Indb.Sj. B. tH/ 85 . 12 58, Sverig,

Boclt. Bock. noeck. Buclt. Buck. Nicolai . . Bagersvend, % 62, F ødselss t. ,

Bock, Adolph A lbert Frederik . . AmalieJulian eAlexandra Berthine Vilh. Juliane . Carl Bårtholin . . . . . . Christian CarlEdv. Thrv. Carl Vilhelm Julius. . . Carolin e Christine Fredr. Chr. Frederik Emil . Christian Friederik Emil Christian. Ferdinand . . . . .

Ilntr. 342/ 82 • A 2 %~ Indb.Kh.B. 29/ 8 1 • Udb. Sj . B. -14/83 • Udb. Sj . B . 10/ 83 • B 3 ns/8 1 • Indb.Sj.B. 1 75/ 85 . Indb.Sj.B. 127/ 81 • Stiftsp.I.B 1u/83 . Udb. Sj. B. 7%0 • B 7 7" / 82 • Indb. Sj. B. 200/ 84 • Indb. Sj.B. 2g·1j 85 • Indb.Sj.B. 83/ 82 • Stiftsp. I. B 5%3 • Indb. Sj. B 406/ 84 • Indb.Sj. B.40G/ 8 1 • A 16 250/ 0 • Indb.Sj.B. 691/ 87 • Indb.Sj.B. 12/ 8 6 • I n db .l 7~h . B . ·16/ 8 1 • Indb. Kh. B. 15 1/ 8 2 A l 478/ 86 • Imlb.Sj.B. 28 %1 • Indb.Sj.B. 552/ 84 • Indb.Sj.B. 18/ 84 • Indb. Kh.B. 68/ 81 •

Indb. Sj.B. 172/ 82 • 70, Kbhvn. , B 5 %2 · 72, Khhvn. , B 5 %2 · 1 D/ 66 , l 7.~ bh vn., A 12 240/ 8 ,.•. 2 17/ 44, Kbhvn. , Stpr. l B uD/ 88 • 8 21 Indb.Sj. B. 206/sn· / 10 30, Kbhvn., 30/ 31, Kbbvn. , Indb. Sj. B. sn/8 1 • 12 4/ 20, Assens, A 2 74/sl· 10 2 % 08, Kbhvn. , lndb.Sj.B. 503/ 81 • 483 1 "/ Ei 38, Stoltenberg, A 2 / 8 ,1 • 8 1 % 68, Kbhvn. , B 5 / 82 • 811 22 / 1 48, Frederiksd. B 3 / 81 . 26 / 10 25 / 12


Buch, F. Bu ch, F erdinand Viggo Anclr. Frederik August Vi ggo Hjalm ar P eter Emil .. In ger Kirstin e . . . . . ell.Bøck ,J ens N .J oachim J ens P eter .. . . . . . J ohan Frederik . . . . . Vilh olm Johanna Christiana. Juliane Auguste . . . Frederikke . . Marie . . . . . Juli e Eleonora F red. Frederikke . . . Juliu s 'l'horvalcl W iff.. Vilh elm .. . Mathilde Froderikke . Ni els Erikse n . . . . . Sara Mari e Elisabeth Seier Chri stian . . . . Simon Ni colaj . . . . . Søren Bernh ard B alduin Vi ggo Daniel . . . . Vilhelm Carl Juli m; Vilhelmine Mari e .

I n db . s·J. B . 5 ';s/ 8 ~ . F ab n.k sar b eJ·c1 er 1/ 2 63 , Kbl1 v n., 17 / 1 2 62, Kbhvn. , Smedesvend, A l 391/ 84 • 23 Handelskommi s / 4 68, Kbhvn ., Indb.8j.B. 395/s; · 9 / 11 51, Utterslev, Enke, Udb. Sj. B. 23/ 8 1 . 1 Arbejd smand , % 58, K bh v n., A 15 13l/~ 1 . 4 / 1 0 42, Stege, Slagtersvend , B 7 2 14/ 8 1 . Cigarmager, l Gfio 57, Randers, I. Intr. 7·15/ 83 . Arbejdsmand, "/, 33, Holsteen, B l 48 v/83 . 2 / 2 20, Sveri ge, Enke, I. Intr. 104 %3 • 1 r./ Tjenestepige, 55, Khhvn ., A l 9fs 4 . 12 2 Enk e, % 10, Odense, B 3 520/ 82 • Enke, % 28, Uclesunclby, A 12 130/ 86 • 20/ 67, Kbhvn. , Plejebarn , A lm. Nr. 2104. 7 U gift, H/;; 50,Kj ertemind e B 3 249/ 8 1 . 21 Slagtersv. , /.1 41 , Kbhvn. , se \Viffbu ch. A rbejdsmand , 20/ 10 60, Khhvn ., Indb. S j. B. 2 1%c . 1 Ugift, Gfs 60, Kbhvn. , Indb. Sj . B . 8 7/ 8 1 • 17 A rbejdsmand , /r, 11, Svendborg, U db . Kh.B. 1 9/ 8 1 • 21 Ugift, /r. 59, Hibe, U db. Kh.B. 23/ 8 2 • 1 f::lmecl, Udb . Sj. B. 18/sa· ' / 10 36, Ringsted, 2 A rbejdsmand , 3/r, 57, Kbhvn., Indb. Sj. B. r. 7/ 82 • Bog bindersv., 10/u 65, Ribe, Udb. Sj. B. 6 4/ 85 • 1 B 2 B 5/ 8 1 . / 1 46, Kbhvn. , 2 " / 10 56, Kbhvn. , Arbejdsmand, Udb.Kh.B. 100/ s t· Enke, "Sfs 35, Kbhvn. , B 5 Sfs 2 •

B ocksen, Carl. . . . . . . Frederik Frantz . Boclack, Ann eKirstin e Elisabeth Bodahl, Vi lh elmin o Am : llit~ . . Mari e C:athr.

Typograf, Karothm ager , Enk e, Ugift, Enk e,

Bodi, Carl J ohan . . . . . . Charles A lexander. Christian Frederik. Christoffer Theodor . Emil H arald . . F erdinand . . . Georg H einrich Johan Carl Marie Sophi e . Theodor·e J osefin e . Thorvald Oluf.

j

1 ·' / 1

49, Khhvn .,

t% 49, Khhvn ., to/, 90, Khhvn .,

A 49 37/ s-•. Indb. Sj. B. 13/ 86 • 1 2 ' / 11 51, S tiftelse n, I. Intr. 2H4/ s t· "~/ 1 Ol , Khhvn. , A lm. Nr. 2922 .

Bode. Bode. Bodi. 29 Form ersven d, /a55, Kbhvn .,

Bodenhagen, Frederik B odenhoff, Cecili e Kirstine Bodh olt, C:hri stian vVilliam . Frederik Ad olf. . . H enrik Villiam . . . Pouline Vilh elmin e Bodien, Severin e Marie Elisab. Boech, Boeck , so Boch. Boel, Frederik F erd. Ni colai B oemann , Ann a Caroline .. Boes, H arald C:hri stian . . . Boesdatter , Karen Marg rethe Boesen, Adigert P eter . Anders .. .. . . . .

Sadelm agersv. , Klejnsmedesv ., Sandgraver, K ammager , Brolægge r, Fh . Barber, Form erRv., Ugift, Ug ift, A rbejdsmand,

1

2/,; 65, Kbhvn. ,

22

/ :.

48, K bhvn. ,

t!'/ 1 29. Kbhvn. ,

~ 1 / 10

37, K hhvn. , 21 , Khhvn. , L0/ 1 20, Kbhvn. , 2 % 55, Kbhvn. , 2 % 29, Kbhvn ., 1 "' / 1 63, Kbhvn. , R/ 451, Kbhvn. , 1 /7

2 Smed, / 7 21 , Karleby, 1 Enke, "/:, 18, Kbhvn ., Sadelm grm ester 2% 35, Lyn gby, Arbejdsmand . t 2 j" 55, Hoskild e, F yrbøder, 2!!fa 57, Roskild e, 2 Enk e, % 44, Kbhvn. , Ug ift, 21 A ar, Kri stiani a,

A 21 353/s1· Indb. Sj.B. 281/ 83 • A 16 132/ s l · Indb . Sj.B. 252/ s a · Indb. SJ. B. 12"/s 1· A 21 329/ 8 1 • Indb. Kh.B. 78/ 8 2 • A 21 %R/s1 · A 14 18/ st · . B . .Hf.H/ I n clb . S ~ J. •· sa. Indb. Sj.B. m/85 .

Bl

r.ss/s <t.

IndlJ.Kh. B . 7'1/ Ht· A l to5/ s2 ·

B 3 1ono/s2 · A 14 212/ 8 2 . A 14 157/ s t· Indb. Sj.B. -LOif~ t·

B 2 B a;,/8 1 • 61, Kbhvn., Indb.Kh.B . 27/ 8 1 • 17 /,1 51, Kbh vn., Indb. Sj .B. m/8 1• "/.1 28, KregomeS., Udu. Bj . B. r.s/87 • % 46, Kbhvn., I. Intr. 5 7 1 /~ 1 • 2 % 22, Skovhus, I. Intr. 596/ 81 •

% 36, Kbhvn. ,

Ugift, Guldsm edosv., Ug ift, K vægdriver, Arbmd.,

I 11 db • SJ.. B . ''5s/ - 85 .

12/

1


Boesen, J.

62

Boesen, Jakob .. . .. . . . . Maren Kirstine . . . . Thekla Martine Sophie Bohrn, Christopher . . . . . . . Bohn , Johanne Elisabeth H enr. Bohse, Frederik Christian . . . Johan Chr istian L. E lis Vilhelmine Henriette .

Mm·svend, Enke, Ugift, Snedker, Ugift, Stahssergeant, Officeerselev, Fraskilt,

Indb. K h.B. 84/ 82 . 29 Aar, Kbhvn., 7 1 / 1 25, BrarupS., A12 2/s 7 • 28/ 67, Nykj. p. F., Udb. Sj. B. 1; 2/ 7 87 • 21 · / 5 21 , Segeberg, Indb. Sj.B. 18 7/ 86 • 29 / 10 25, Khhvn ., Alm. Nr. 2603. c. 40 Aar, Kbhvn. , B 5 35/ 82 . !/5 67, Kbhvn., B l 568/ 86 • 12 /.1 49, H illerød, A 2 158/ 8 2 •

Boi. Boy. Bøy. 1 Boy, Engel Henriette Josephine Enke, % 28, Kbhvn. , Frederikke Vilhelmine . Jacob August. Oscar Theodor P eter Edvard .

U gift, Sneclkersventl, Arbejdsmand , Pensionist,

11

I. Intr. 20 5/ st · Indb. Sj.B. 136/ 8 6 • Indb. Sj.B. 239/ 8 6 • Indb. Sj. B. 315/ 87 • B7 20/s t·

67, Kbhvn ., 22 / 12 60, Kbhvn. , 2 % 64, Kbhvn. , 2 9/ 11 33, Kbhv u., / 1

Bo,j e. Boye. Bøye. Boye, Albert Oscar . . . Christian Sørensen

Sejlmagersv ., . . Ku sk,

27

19

/5 /l

Boisen.

Bo,j esen.

I. Intr. 2"/st ·

50, Kbhvn ., 56 H erskind '

I 111lb • SJ.. B · 2>12/ SI;· '

Boj sen. Boysen. Bøyesen.

Boiesen , Alfred Harald .. An e Cathrine .. .. Christian Theodor . Hans . · .. .. . . . Hansine Frederikke M. Johan Marcus . Juselte Caroline Lauritz . .. . Peter Andreas

Sko m agers v., Enke, Skomager, Møbølsnedker, Enke, Grovsm edesv. , Enke, Smedesvend, Arbejdsmand,

62, Kbhvn., Indb. Sj. B. 2 1/ 8 7 • 5 77 2l/ u 18, Kirkerup, I. Intr. / 81. 1 % 51, Kbhvn., Indb. Sj. B. 67/ 8 1 • 2/ 50 Rr·t·s I. Int1·. 141 4/ 86 • 4 ' . ' % 28, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 65/ 8 1 . 28 / 12 57, Kbhvn., Indb.Sj.B.b 40/ 87 • 1 % 06, Ørholm, A 26 135/ 8 .1 • % 51 , Kbhvn., A 13 1 7/ 87 • 13/ 17,Sønd. Lygum Udb. Sj. B. 26/ 81• 5

Boklund, Alexander . .

Skomagersv.,

15 / 12

1/ 5

63, Sverig,

Bolbll'o. Bolbroe. 1 Bolbro, Carl Christian F ordinand Skomagersv. , % 25, Kbhvn. , -

J ohan Emanuel . . Arbejdsmand,

24 /5

65, Kbhvn. ,

Indb. Sj. B. 26 8/ 8 7 •

Bl8 35/st · Stiftsp. LB. 83/ 86 •

Boldcrup. Boldrup. Bolderup, Sofie Regine P etrea Enke, Søren Sørensen . U gift.,

19/ 12

~/12

44, Kbhvn ., Alm. Nr. 637. 69, B jernede S. , Udb . Sj. ]( 75/sf;·

Boldt. Bolt. Boldt, Carl Theodor . . . . . . Glarm. & Maler, Caroline P etrine . . . Georg Theodor . . . . H einrichAdam Christian Arbejdsmand, Johan Peter . . . . Garv rsvend, Kristine W endela . . . Enke, Lovise Julie . . . . . . . Enke, Vilhelmine Marie Sofie Ugift, Bo lin, Christine. . . . . . . . . Ugift, Boll, }<'rederik Ferd . Nikolaj Kurv emager, Bolle, Ad elbert Car~ Conrad Bolvig, Jacob Hansen . . . . . Skomager,

14/ 1

50, Kbhvn. ,

se Dahlstrøm, B l ~Ufs 1· 13 / 11 28, Khhvn. , B 2 B 12/ 8 1 . 11 / 10 35, Kbhvn., Indb. Kh .. B %2 • 9 Indb. Sj.B. 4 60/ 85 • / 1 60, Kbhvn., 11 / 5 97, Sverig, Indb. Sj.B. 229/ 8 1 • 28/ 31, H ellebæk, Indb. Sj .B. 227 / 8 1• 4 1 5/ 38, Kbhvn ., Indb.Kh.B. 121/ 8 2 • 7

a% 35, F rdkssund , B l

1 /2

61, Y::;tad,

% 36, Kbhvn., 21 / 3 32, Kbhvn ., 1% 45, Vorclingb. ,

Indb. Sj.B. m/83 • B 7:;/S l·

B l B l ·1"/st· B 3 229/ 8 1 .


Bolvig·-Hansen, M.

63 Bolvig-Hansen, Maren . . . . . Bom, Hansine Marie Cathrine Bom back, Marie Sophie Freder. Bonde, L ange Ipsen .. P eter La uritzen . . . .

Enke, Ugift, Ugift, Opsynsmand, Skomagersv. ,

19, Over Vind., I. Intr. 1023/ 82 . 60, Odense, Indb.Kh .B. 26/R 2 • 30 / 1 65, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 73/s.;· 15 / 7 54, Vejstrup, Indb.Kh.B. 42/sz· 1 % 60, Haderslev, Indb. Sj.B. 2-1 6/ , • 81 1/ 5

~/11

Bondesen. Bondesdntter.

Bonnesen.

Bonnesen, Ca.milla Ottilia . . . Chri stian Bruun, se Emi l Christian . . Hans Christian . . .Johanne Christin e Karen K irstine. Kirsten . . . . . L ars . . . . . . . Martin Gottlieb. Peter Jacob . . . Vilhelm Conrad

Ugift, % 46, Kbhvn ., Indb.Sj.B. 102/ 85 • Chri stian Bonnesen Bruun. H andsk emager, 11'/n46, Kbhvn ., Indb. Sj . B . 20/ 8 4 • Lem p. A lm. H., 24 el. 25, Kbbvn. , A 15 10 %2 • Enke, r1/ 1 51, Haderslev, A 45 15/ 85 • 1 % 98, Rønn e, Enke, Alm. Nr. 1674. 10 / 1 58, Sverig, Ugift, Inclb.Sj.B. 233/s6 • A rbmd. , '% 36, Hve1lst rup, Ind b. Sj. B. 252/ 85 . 14 / 12 51, Viborg, Snedker, Indb.Sj.B. 509/ 86 • Skrædermester, 4/ B 22, Kbhvn., Indb. Sj.B. 215/ 86 • Arbmd., j/1 45, Vedsted, B 2 171/ 85 .

Bondo, Hans Mortensen . . Bondorff, Chri ·tian Adolf .

Hovmester, Linierer,

1

Bondrop.

0/ 4 18/ 3

Bondrup.

Bondrup, K aren Mari e Hasseriis U gift, Bonfils, Chri stian Vill. MathiL Murs,·ell(l, Emanuel F loriu s Viggo Henry Chr. V aldernar Slagter , Lovise Marie. . . . . . Enke, Bonne, Anna Caroli ne CathrineThUgift, Bonnesen, se Bondesen. Bonncvier , Carl Peter . Skrædersv ., Bonnier , Julie . . . . . . Ugift,

Borch. Borch , Ane Kirstin e .. Chri stiane Hartvigsi ne . Caroline Sophie . . .. Christian Juli us . . . . Petersen . . . Frederi l<J oh.Nic.Gustav Oluf Alexander . . . . Peter Frederik Villiam Petrine .. . . . .. . . Borckhart, (Buchardt) Carl Chr. Borg, Anna Caroline Emilie . el. Burgwardt, Emmanuel Borgaard, Anna Charlotte. B orgen, Hans P eter . . . . . . Peter . . . . . . ' . . . . Borggreen, Carl August Emil. Borglin, Niels . . . . . . . . . . B orgqu ist, Ane Marie f. Jensen Gustav Monvel . H ans Oscar . Ingrid . .. . . Ola Pehrsso n . Sven Hanson .

36, Orte p.Fyn, Indb. Sj.B. 200/~ 7 • 53, Nykj. p. F ., Ind b.Sj.B. R83/ 84 •

B 16 2 %: 1• I. In tr. 128 7/s t · "/:, 53, Sundhyøst., Stiftsp.I B. 7r,/84 • <:fo 67, Khhvn ., Indb. Sj.B. S(i 7/s r;· 347 4 / 1 30, Nykj. p. F., Inclb .Sj.B. /8,. tJ/4 58, Løgstør, Indb.Kh.B. (; 9/ 82 .

'% 10, Kbhvn., /s 5(), Khhvn. ,

27

13

39, Sverig, 76 Aar, Kbhvn. , / 12

Borck.

Enke, Ug ift, Ugift, Bud, Malersv ., Smedesvend, Arbejdskar l, Ugift, Sto le m a~e rs v.,

Fahrikarb.oke, Boghinden;v., Ugift, Tømrersvend, K omm is, Arbmd., Skomagersv. , Enke, Snedkersv., K olportør , Enke, Sømand, Skomager,

Indb. Sj. B. 49/ 83 . Indb. S j. B. 394/ 8 4 •

Bork. 21 ' / 10

45, Birkerød, I. In tr. 483/ 87 . 39, Stiftelsen , Indb. S j. B. 348/ 8 .1 • 15 Udb. Sj. B. 3jg 3 • / 12 37, Stiftelsen, 5 /~ 33, Kbhvn. , A lm. Nr. 1889. 15 / 2 20, K bhvn., B l B l 12/ 8 1 • 4 23 %1 • / 10 31 , Rendsborg, A 25 8 ~% 60, KbhYn. , A 13 3/ sf>· 12 26 4 / 10 64, Frdksherg, A12 / 83 • 10 Udb. Sj. B. 16/ 81 • / 10 24, Kbhvn. , 28

/~

25 /1 1

Indb. Sj.B. 19 r./s;l· U d h. Sj. B. 31/ 8 7 . 21 Aar, Kbhvn. , Indb. Sj.B . 24 / 8 1 • 12 B l li 89/s:l · / 11 G2, Saahy, 16 Ud h. Sj. B. %.1 . / 12 38, H eo, 25 Aar, Thisted, Udb. Sj. B. 4 n/ 87 . 1 ' ( , 61, Kbhvn. , Indb. Sj . B. 8jg 2 • 27 Aar , Sverig, Udb . Sj. B. 17/ 85 . Fruering, A 21 J.l5/82 • % 60, Kbhvn, Indb. Sj. B . 11 /Bs · % 52, Kbhvn ., A 211~ ''/s t· H/3 48 ' Sverig ' Indb. Sj. B. 16/ 8 1 • 22 / 2 58, Sverig, Indb.Sj.B. 172/ 86 • 1 '/10 22, Sverig, Indb. Sj . B. 64/ 81 • 29, Kbhvn.,

% 68, Drn.gør,


Borg-strøm, Å.

64

Borgstrøm , A nders P eter Angelica . . . Carl Ferdinand Peter . . . Victor Albert . Borgwarclt, Mathias P eter . Bormann , H ermann Ludvi g . Bornemann , JohanAndr.Eman. H einrich . . Borns Frederikke Dorthe Vilh.

Skræder, Fraskilt , Voxdu gsarb. , Arbejdsmand , Maskinarbejder, Gj æ>:tgiver, Han<lskemgsv ., Typograf, Typograf, E n ko,

Boro p.

so;

21 ' Sveri bo· ' 36, Kbhvn. , 57, Sengeløse, ' / 12 22, Sverig. ~/ 1 64, Kbhvn., ~ 0/:, 22, Kbhvu. , Hf" 61 , Helsingb., 1 % 54, Kbhvn., 14/ ,, oO, Kbhv n., "/ti 10, Polkau, 8

17 /3 20 /7

Borup. 2 % 58, Hardrup,

Borup, A nderse n Mikk el N iels Andersen. . . Jen:-; .. .. .. . . .Johannes Sofus F erdin. Marie . . . . . . . . . Martha f. Andersen . . Niels . . . . . . . . Niels Bac;m usse n. . Borre, Ane Magdalene . . Ludvig Mi ch ael Ni elso n Vald emar Otto Nicolai Borreby, Carl V aldemar .. . . Borregaanl, Anna Elfr. D ido D. Niels P eter . . . . Oscar Eman.Dagm. Poul ,Johan . Bon·in g, Alfred Andreas. . A nn a P etrin e . . . Edvard Frederik . Sophie Frederikke . Borris, Jacob . . . . . . . . Borroe, Johan Christi an . . . Borstrøm , Carl Georg . . . . Borum , Georg Lauritz Frantz. Hans J ørgen Frederik Marg reth e . . . . . . . Søren Andreas Nicolaj Boserup , An e Sophi e . . . . . Christian Frederik .. B ostedt, Ha.nsin.e Fredr. f. Olsen Bastrup, Theotlor J ensen . . Bostrøm, V ilhelmin e J ensine .

Enke, " / :1 23, Vaalse, Sadelmagers v. , tl / 11 33, Kbhvn. , K arethmager , ~ 1 /7 40, Kbhvn. , Snedk er v. "/' IO""~8 , I:lo..7 bllV11. 1 12 Ug ift , / 1 66, T aarnby, Malersv., -''"/ x 46 , A arll U S, Kolportør, lB/ 11 60, Kbhvn., S medesvend , ~· 1 / 7 30, Hand ors, Arbmd. , G/ 7 54, Kbhvn ., 13 Ugift, / 11 51, Kbhvn. , 8 A rbrnd. , / 1 53, Kbhv n. , Enke, 1827, Kbhvn. , M<1 Sl<in arbejde r, 1/ :, 35, Ha.nclers, 12 Malerm ester, / 8 20, H elsi ngør, Smed, ti/ 1 29, Sverig, Blikk enslgsv ., t:J/ 1 65, Kbhvn ., exam. polyt. , 28 Aar , Midd elfart, 10 U gift . / 5 47, V ejlby, 25 Smedesvend, / 4 53, Ra.nders, 2!'/ 6 9 E• t1"le,, U!1 ift, .1 ~ , ·· ' Tobakspinders v. 10/ G u;.; 1, I{ OI·SØl,· 11 E nke, / 1 33, Kbh vn., 21 Skom agersv. , / 1 32, Khlwn., '/s 58, Kbhvn .,

Bagersvend ,

tGf~

Haudelsagent, E nke, l!;nke,

~ 5/7

Typog raf,

2l/241, Sabro,

Bo1~lt.

Both, Ane Marg rethe . Ka.ren Mari e . . . Lud vig Froderik .

63, Randers,

'% 44, Kbhvn. ,

42, Edslev, ttfs 11 , Taarnby,

I. In tr. t 5 ~ /s t. InJb. Sj.B. 30 ~/~ 2 • U db. Sj . B. 3 %3 • Indb. Sj.B. 5 'il/86 . A l ~ ~ 4 BjR'i · A 29 11/8 ~ . Indb. Sj.B. 100/ 83 . Udb. Kh. B . u / Bz · Indb. Sj . B. soo/sa · Indb. Sj.B. 204/ 8 1 • ~

se And ersen.

B l '100/Sa-· B l B 6 1/ 8 ,.

Indb. Sj. B . 353/ 8 ,1 . A lm. 2553. Indb. Sj.B. m / st · B2B 9fs , . I . I n t r. .'•58/ s t · Indb. Sj.B. 10% 1 • Indb.Sj.B. 334 /st· B l B l n/81 . A 21. 23 1/ 81 . Udb. Sj. B. 2 '1 /~ 1 • I n dl).oJ. Q ' B . LO·Lj .~ . 1 Indb.Sj. B. m /sG · Indb. S j . B. 3 1 ;,/8 ~1 • Stiftsp .l.B. 115/ 8 4 • Indb. Sj.B. m /ss · Udb. Sj. B. 28/s:, · A 22 43 / 8 1 . Indh.Kh.B. '; 2/ 82 • Indb. Sj.B. 81/ 8 1 . Indb. Sj. B. 283/ 81 . A l Sfsu· Indb.Sj.B. 5 1%4 . Indh. Sj .B. 1 08/~ 1 . Udb. Sj . B. 12/ 82 .

B l ~ 77/S il· Udb . s·J. B. · ·11 / Si · A 12 1; 3/ 8 " . A 1 18 4/ 85 • B l B l 4 %1 •

Dott.

Enke, Fraskilt, Ty pograf,

Bothmann , Carl Emi l . Drosc heknd sk, Johannes J ens Chr. Idiot,

.;/ 7

OD, Kldwn. ,

Alm . 1760.

t:•,',1 4:5, Frerslev O. B 3 53 3/~ 1 .

:•.',1::l3, Khhv n.,

U dh. Sj. B.

t•ir, 48, Khhvn. ,

[ndb. Rj . B. ~2fs 1· A 12 1/ 8 2 •

11 '/ 2

61, Kbh vn.,

"~/H l·

Bou. nov. Bon , A ndreas Ludvig . Co rn elius Martin .

Snedkersv., Maskinarbejder,

!'/1 t

55, Nysted,

11 /

54:, B ergen,

BoUt·bon, H einri ch . . .

.Form or ,

11/ 7

8

Ind h. Sj. B. :; 02/ 86 • I . I n t r. ,H7r/'ofi·

57, Tydskland , Inclb.Sj .B.

14

%4 .


65 Boustrup, ChristianeJulianeD ., Bovall, J ohan Frederik . Bovieng, Caroline Emilie Bovin, H edevig Dorthea. Boy se Boi. Boye se Boje. Boyens, Catharina Johanna .. Braadan, Emilie Marie. . . Bradd, Ingrid . . . . . . . . . . Braarup, Anthon Pallesen. . Braasch, Anna Sofie In geborg Braband, Hansine Johanne . . Bracken , Henriette . . . . . .. Bracker, Andrea Vilh. Math .. Frederikke Carol. Mar. Hans Friis . . . . Bram, Kirstine Vilh elmine Bramm er, H enrik Vilhelm Sophie Amalie .

Fraskilt, Skomager, En k e, Enke, Ugift, Enke, Ugift, Cigarmager, Ugift, Enke, Fraskilt, Ugift, U gift, Smedesvend, Ugift, .Form er,

Bonstrup, C. 1

24

9fn 48, Helsingør, 21 , Sverig, 15, Kbhvn. , 11, Kbhvn. ,

/ ll

21 '/2

3 / 12

57, Slesvi g, 14, Kbhvn. , 4 / 8 50, Malmø, 22/ 11 47, A alborg, 13 / 8 63, Kbhvn. , 26/ 12 40, Kbhvn., 10 / ., 24, Kbhvn. , 2 1/ 62, Kbhvn. , 5 17 /.1 60, Kbhvn ., 16 / 7 28, Kbhvn. , 12 53, Kbhvn .. 8 / 10 62, H ørby, 13 / 2 41 , Kbhvn. , 14/ 2

r,

Indb.Sj.B. 487/ 83 • Indb.Sj.B. 25 5/ 86· F l_) 1032/ 8 1• Alm. 1825. •

o

Indb.Sj.B. 176/ 86 . A 21 243/8 t · Indb. S j. B. 20 5/ 84 •

B 3 437/ 8 t· Indb.Kh.B. 10/ 82 • Udb. Sj. B. 39/ 81 . Indb.Sj .B. 249/ 8 1 • Indb. Sj. B. 541/ 83 • I n db · SJ. B · 559/ 85 · Alm. Nr.l222. Indb. K h .B. 12/ 82 • B c.,) 257/ 8G • B 2 B 26/ 81 · o

Bra1nseu. Bramson. Bramse n, Alfred Carelius . . . Fabrikarbejder , J ens Peter (J ensen). se Jen sen,

20

Brandenborg, Julius Vald emar Arbejdsmand, Oscar . . . . . Arbejdsmand, P eter Nicolaj .. Arbejdsmand,

2

/:-, 66, Stiftelsen, Stiftsp.II.B . 11 / 86 •

2% 58, Skjærbæk, D/a 56, Kbhvn. ,

9

/7

12 /7

I. Intr. 43 8/ 8 1 • 61, Roski lde, B 3 954 / 86 • 49, Fredrberg. Indb. Sj . B. 420/ 86 •

Brandes. Braudis. Brandes, Juliane Magdalene.

Enke,

Brandfelclt, Carl Osvald . . . Brandi, Poul Nielsen . . . . . Brandrup, Anthon A. Poulsen Christine Dorthea J ens Poulsen . . .

Kullæmper, Cigarsorterer , Ugift, Colportør,

30

/ 1

36, Helsingør , Alm. Nr. 645.

29 /1 1'1/ 1

63, Kbhvn., B l B l 16/ 81 • 58, Nykj.p.M., I. Intr. 508/ 85 • 4 / 2 55, R.u clkj øh. , Indb.Kh .B.l 50/ 82 • 111 25 / 10 43, Rudkjøb. , B 3 / 8 1. 31 B 3 101/ 81 • / 4 12, Rudkjøb.,

Brandt. Branth. Brandt, Alfred Osca.r . . . Aloi sius Adolf . . Amalie Magdalene Anders .. . . . Ane Cathrin e . . - Kirstin e .. - Margrethe . Carl F erdinand Th eod. Caroline Charlott~: . Christian Thom sen . . Emil F rederik. . .. . Emma Amalie . . . F erdinand Poulsen . Frederik Ferdinand. H enri ette Fredr. Ma.th. H enrik Gutzen . . Ingeborg .. . . . . Oline S .. Jacob Christian . . Lud v .

Skrædersvend , 21/ 2 49, Kbhvn., Indb.Sj.B. 188/ 83 • 7 Skomagers v., /r. 51 , Altona, A l 330/ 87 • 37 5/ Ugift, 7 55, H elsingør, Indb. Kh. B. / 82 • ~ 7/. 1 63, Kbhvn. , Indb.Kh.B. 141/ 82 • B ødkersvend , 13/ Alm. Nr. 1350. Enke, 1 2 32, Bjergene, ll/616, Horslunde, B l 104/ 83 • Enke, so; 5 67 , H orsens, . B l u66/ 85 • Ugift, Modelsnedker, 7/ 12 28, Khhvn. , Indb. Sj.B. 416/ 86 • 1 Dfs 65, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 426/ 84 • Ugift, 1% 38, Middelfart, B l 682/ A rbejdsmand, 86 . (/ 2 59, Hvidovre, Udb. Kh.B. 9jg 2 • Drosk eku sk , 4 / 9 27, Kbhvn., I. Intr. :J93/ 8 1 • Fraskilt, 7 Arbejds;nand, / 10 33, Kbhvn ., I. Intr. 425/ 83 . 27 16 / 3 43, V etterslev, B 27 / 81 • Grovsmed, 1 UO'ift, G/ IL 40, Kbhvn., A 2 ' %2 • Komm ission ær, 27/ 2 35, A alborg, A 14 20/s L· 22 Ugift, / 1 L 69, Horsens, B l 476/ 86 • 8/n 51, Kbhvn., Indb.Sj.B. 18/ 83 . Ugift, 24/ 49, Stiftelsen, B l H 1/ Smedesvend, 83 • 3 28/ 33, Kbhvn., Bogbinder, I. Intr. 49/ 81 • 3 9


Brandt, J.

66

Brandt, J ens Frederik . - Thomas . Johan Edv. Martinus. Peter August . Philip . . . . Karen Helene . . . . Marie . . . . . - Fischer Kirstine Daniele Laurine . . . . . . Lauritz Peter .. Louise Friderica Malvine Caroline . Marie Cathrine . Emilie .. Martine Caroline Niels Poulsen .. Ole Stefanus . . Peter Christian . Martin .. Thorvald . . . . Vilhelm Georg

Lem i Alm . H. , 19/ L2 20 ' Kbh vn., A 27 4 !1/ 87 . 4 Indb.Blgh.B '1j 82 • / 5 46, Stiftelsen, Sadelmagersv., 7 12 · / 5 44 , l :\._ b]1vn., o Skomagt:rsv., A 11 3 2/o.[• 8 Snedkersven d, / 6 43, Nyborg, Udb. Sj. B. 5 7/ 8 ,. 2/ , 22, Kbhvn., Kurvemager, St.iftsp.I.B. 88/ 83 • 1 7 3 Ugift, A 2 168/ 81 . / 7 25 , l :\._bl1vn., 1 Ugift, 2fu 38, Ullerslev, A 2 79/ 81 . 9 Forladt, / 5 41, Lundby, Indb.Kh.B. 138/ 8 1 . 2 Ugif;, Ufs 17, H elsingør, Udb. Sj. B. 46/ 8 ,1 • 8 / 10 15, Korsør, Enke, Indb.Sj.B. 2 G0/ 87 • Skomager, c. 46 Aar, Horsens, Udb. Sj. B. 69/ 86 • 9/ 10, Kbhvn., Enke, A lm. Nr. 1655. 5 24 Ugift, / 2 68, Kbhvn., Stiftsp. I. B. 48/ 86 • 1'1/ Ugift, 64, Horsens, Udb. Sj .B. 35/ 87 • 12 Enke, 5fs 39, Kbhvn. , Udb. Sj . B. 38/ 8 1 . 6 Ugift, /.1 44, Kbhvn., A 12 186/ 84 • 31 / 12 28, Kbhvn., B 2 B 28/ 8 1 • 67/ . 3/ Stent.rykker, 18, Christiania, Indb.Kh.B. 81 10 237 1 Mashnarhejder, / 7 55, Kbhvn., Indb.Sj.B. / 86 • 27 Glarmester. I. Intr. 970/ 83 • / 5 54, Kbhvn. , 880 15 Snedker, / 2 49, H elsingør, B 3 / 83 • 482 Cigarmager, % 53, Nestved, A l / 86 •

Brasch, Carl Christian . Osvald Emil. Otto Ludvig. . Brassel, Ole Jacob . .. Braster, Christian, se Serlef, Bratberg, Elnie (Ellen) . . . Braun, Carl Leonhard Josef Brauer, - Theodor . .. .. J ohan Frederik . . . Brauner, Ane Marie Freder. Braunstein, Dorthea Christine. Edvard Vilh. Jul. Eline Fredr. Marie Henrik Ludvig .. Johan Vilhelm . . Julie Marie Freder. Theodor Frederik. Breck , Carl Gottlieb . . . . . .

Musiker, Sm edesvend, Litograf, Lem i Alm. H., Enke,. Bybud, Arbejdsmand , Ugift, Enke. Male;·svend , Enke,. Murer, Aandssvag, Ugift, Fhv. Hoboist, L etm atros,

BredaL hl. Bredahl , Andreas Niels . . . Frantz J oh an Carl Hans Martin . . . J en sine Christine Martine Hansine . Thorvald Emil. . .

1

% 48, Kbhvn., / 4 60, Kbhvn. , Oj, 56, Kbhvn., 1 n/ ll 26, Helsingør, 20

% 07, Korsør, u/3 29, Kbhvn.,

B 11 47/ 86 • I. Intr. 572/ 8 ,. 30 / 8 33, Kbhvn., I. Intr. Htf st · 11 / 12 33, Kbhvn., B 2 B 2/ 81 • 7 B l 471 / 85 • / 1 51 , Kbh vn., 14 / 8 Ol, Kbhvn. , Indb.Sj.B. 14. 7/ 83 • !'/ti 47, Frederiksb. Udb.Kh. B. H / 81 . " / 2 13, Roskilde, Alm . 1970. tsj3 42, Roskilde, B 3 906/ 86 • 3 / ll 60, Kbhvn., A 50 23/ 87 • 366 28 / 87 • / 2 61, Frederiksb. B l ~ % 22, Kbhvn., Indb. Sj . B. 75/ 87 . 11 83 / 2 61, Tyskland, B / 81 •

Breda.l.

Sømand,

2

% 62, Ribe,

18 / 11

Skibsl;ømrer, Scortum , Ugift, H andsk emagsv.,

Bredberg, Augusta Charlotta . Enke, Gustav Victor . . . Bagersvend,

Brede.

Indb.Kh.B. 14 / 8 2 • A l 170f s5· I. In tr. 43 1/87. I. Intr. 1 52/ 81 .

63, Kbhvn., 64:, Kbhvn. , 7 /a 60, Kbhvn. , 1 % G2, Kbhvn., 1 / 8 61, Kbhvn. ,

28

1

/~

46, Sverig,

Indb. Sj.B. m/8 6 • I n db · SJ.. B ··>16/ ". 81·

27, Hessen, 63, Kbhvn .,

Indb.Sj.B. 00/~ 7 • A 21 326/ 82·

2fs 36, Sverig, 2 /3

Udb. Sj . B. 4 ·1/ 86 • A 17 llS/81 . Indb. S j. B. 01/ 87 . Indb.Kh.B. 149/ 81 • Indb. Kh.B. 51/ 82 • Indb. Sj. B. 217/ 8s.

Breede.

Brede, Friederich August Vilh. Bogholder, Vilhelmine Christine. . U gift, Bredegaard, A nders Rasmussen, Arbejd:smand, Bregendahl, Marie Cathrine . . U gift,

3 1/ 7 3 1/ 5

7 /5

3

28, Glæsbrg.S. , F. P. 1257/ 81 . Id b. Kh. A. 136/ 82 •

% 24, Aalborg,


67 Breidbach, Friedrich . . . . . Breider, August. . . . . . . . B reil, J ør gen . . . . . . . . . Breiner, Elisabeth Christine . Breining, Sophus Emanuel . Breit, Johan Emil .. . .. . Breitenbach, Anton Fr. Vilh . . Breithaupt, Marie Sofie Elisab. Sophie Marie Elisab.

Breidbach, F.

Laasesmed, Fyrbøder, Arbejdsmand, Ugift, Smedesvend, Maler, Kam mager, Ugift, Ugift,

20 / 12 24/ 9

57, Tyskland, Indb. Sj . B. 76/ 85 • 62, Sverig, Indb.Sj . B. 180j 86 . 29 738 / 83 . / 12 44, Kirke F lint. I. Intr. Ol , Kbhvn ., A 2 H / 81 • 14 Udb. Sj . B. 77/ 8 ,, . / 2 51 , Rønne, 2 8fc 61, V allerød, Indb. Sj .B. 422/ 86 . 18 / 5 51, Kbhvn. , I. Intr. 368/ 80 . 26 / 7 63, Kbhvn., Indb. Kh.B.4 1/ 82 . 27 Indb.Sj.B. 367/ 8 6 • / 7 63, Kbhvn .,

Bremer. Brromer. Bremer, H ejmich Friedr. Th .. Oluf Axel . . . . . Otto F erdinand. . Vilhelm . . . . . . Edvard.

Bagersvend, Arbejdsmand, Fhv. Skolebest. Arbejdsmand, Handelsbetjen t,

Brendstrup, Marie Pouline Brenneck e, Carl Gustav . . Brennøe, Dorthea Vilh elmine . Bresemann , H einrich P. Vald. Breslau , Juliane Elisabeth . . .

Enke, Murerlærling, Enke, Drejer, Ug ift,

Bressendorf'.

3/ 10

40, Holsten,

A 12 85/ 83 · Indb. S j. B . 181/ 85 • 27 /u 06, H elsingør, Indb. Sj .B. 486/ 83 • 21 / 1 56, Kbhvn ., I. Intr. 877/ 86 . 15/ 62, Slagelse, Udb. Kh. B. 25/ 82 • 1 1

9jg 56, Kbhvn.,

7 /6

29

48, Fredericia, 65, Kbhvn ., 23, Kbhvn. , 43, Kbhvn. , % 37, Kbhvn.,

/ 11 6 / 12 7 / 10

B 3

578 / 8t·

Indb. S j. B. 13 9/ 85 . Alm. Nr. 2564. Indb. Sj . B. 558f s5 . Indb. Sj. B. 241/ 84 •

Bressendorff. Bressendorph. Fraskilt, tfa 39, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 393/ 87 .

Bressendorff, Caroline Comad. Emma Christina. Enke, L eopold Vilhelm Gartnersvend, P eter Hansen ..

10 /7

29, Kbhvn .,

tOfg 45, Kbhvn. , 18 / 12

18, Kbhvn .,

Indb. Kh. B . 8 1/ 81 • I. Intr. 436/ 8 1·

B 2B

34 / 8 1.

1 Bresta Agnes Ni coline Chris t. U gift, 2/z 52, Kbhvn. , Indb.Sj . B. 17/ 81 • 2 Emilie Antoni e . . . . . Ugift, % 56, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 7/ 85 • Brestrup, Vilhelmine Fr.Lovise Enke, ~ 1/1 0 13, Kbhvn., Indb. S j. B. 249/ 82 • 1 B reten berg, J ørgensen P. Chr. se J ørgensen. % 57, Kbhvn ., Brettschn eider, Cecilie Eugenie Tjenestepige, "/s 61 , Svendborg, Udb. Sj. B. 74/ 86 . ? B l 378/ 87 · J ohan Christof. V æv er, Brettstrøm, Frithiof Oskar Alfr. Hattemagersv., 20/ 4 45, Sverig, Indb. Sj.B. 287/ 82 • 28 Breum, Louis Oscar . . . . . . Bandagist, Indb.Sj.B. 76/ 8 1 • / 12 44, Kbhvn. , Breuner, Mari e . . . . . . .. . Ugift, 6fz 63, Frederiksh. Udb. Sj. B. 39/ 85 • 29 Breuning, Carl J ohan . . . . . Komm is, / 10 62, Frederiksb. Indb.Kh.B.l 05/ 82 • 1 Ellen , f. Johannese n Enke, % 53, Brøndshøj, A 10 9 5/ 84 • 10 Georg H einrich. . Hand elsagen t, /a 39, Kbhvn., Indb.Kh. B. 34/ 82 • 21 Breyer, Augusta Georgine . . U gift, / 2 64, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 107/ 83 . 7 476 Georg August . . Murersve11d , / 10 30, H annover, B 3 / 81 • 9 Brich , Ni colas J. A . . . . Tilsyns. Nr. 1702 / 10 65, Kbhvn ., B 2 B 19/ 8 1 .

Brinell. Brinck. Brink. S::~d elm age r, % 48, Kbhvn. ,

Brinck , Christian H einrich. Edvardin e Caroline H ermine Mathilde Sofie .

2

2 / 10

Ugift, Ugift, Ugift,

Brinckmann.

62, Kbbvn. , Gfo 60, Varde, 2 ~/5 63, Malmø,

A 2 52/s1· Indb. S j. B. 88/ 87 • Udb. Sj. B. 59/ 83 • Indb. Sj.B . '16/ 83 •

Brinkmann.

Brinckmann, H ans P eter . . . Smedesvend, Julie Vilh. Fred. U gift, Ludvig Vald emar Skomagersv.,

36, Kbhvn. , A 15 17/ 8 1 • Gfs 68. Gunderslev Udb . Sj. B. 47/ sG · 28 46 / 1 67, Nykj.p.M., Udb. Sj. B . / 86 •

Brix, Julius Albert. . Bro, Claudin e H elle-.

IO/ 2 10 /3

Smedesvend, Enke,

22 /2

61 , G'1mmmge, . B l 34 1/ 87 · 11, Horsens, Indb. S j. B. 9*

16

/ 87 •


Brock, B.

68

Broch. Brock. Bro ck, Bro z J ohan . . . . . Carl Gotlieb . . . . Edvard Ferdinand . Elise Kathrine . . . Johannes . . . . . . Magdalene f. Kjersgaard Nico laj Johan . . .. . . (Olsen) P eter Ferdinand

'rjenestekarl, Ugift, Bødkers vend, Enke, Cigarmager, Arbejdsmand,

Brochhorst, Julius . . . . . . . Brochmann, Anna Margr.Sofie Edvard Emil . . . Brockm eyer, Hans ErnstEmilius Broden, Ane Cecilie . . . . . .

Snedkersv., Ugift, Pens. i Marinen, Bagersvend, Ugift,

se Broz.

8 / 12 11 j2 29 /8 13 /

48, Bøhmen, 61, W eich ·elm. B l B Sfst· 67, Kbhvn ., Indb. Sj .B. 101 / 85 • 50, Thisted, Udb. Sj . B. !ljg 2 • 8 :J/4 41, Voer, Udb. Sj . B. 5/ 82 • 10 / 7 20, Kbhvn., A 14 183/ 8 1 • 2fa 37, Kbhvn., I. Intr. 10 96/ 86 . 1 % 28, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 7fs 1 •

2fs 38, Stege, 1 / 12

65, Kbhvn., 1°/125, Kbhvn., 11/ 16, Kbhvn., 8 31 / 51 Sverig 7

'

'

A 21 3 17/ 82 · Indb. Sj.B. 355/ 86 • Inclb.Sj.B. 191/ 85 • Indb.Sj.B. 3oo;85 · Indb.Sj.B. 60/ 86 .

Brodersen. Brorsen. Brorson. Brodersen, Broder . Carl H einrich . . Hans . . . . . . Ivan Alexancler Johan Carl. . . Jørgen P eter. . Lisbeth eLElisabeth Mathilde Christiane Juliane A. Marie Vilhelmine

6 / 12 07, Slesvig, Skomagerm., Indb. Sj. B. 1/ 81 • Skomagersvend, 3/ 2 48, Slesvig, A l 96/ 81 • Arbøjdsmancl, se J ørgensen, Hans. 2/ Kon<litor, Indb.Kh. B. ~ 1 /8 t . 10 52, Kbhvn. , 16 Arbejdsmand, A 14 147/ 81 . / 1 56, Kbhvn. , Sneclkersvend, 82 Aar, Kbhvn. , Udb. Kh. B. 12/ 81 • 25/ 18 2/ Enke, 07, Slesvig, Indb.Sj.B. 10 81 • 12 Enke, / 7 25, Hellebæk, Indb. Sj.B. 213/ 86 • 5/ 59, Fredensb., Udb. Kh. B. 6fs • Ugift, 1 1 14 Ugift, / 11 58, Stiftelsen, Indb.Kh.B 152/ 82 •

1/ 51,Helsingborg Indb. S j. B. 685/ Ugift;, Brodin, Anna Cecilia. . . . 87 • 8 10 Skrædersv., Martin . . . . . . . / 1 52, Sverig, Indb.Kh.B. 100/ 81 . 11/ 22, Kbhvn., Brodthagen, Karl Frederik Fhv. Urtekr., F. P. 2!H/ 86 • 7 Bromme, Andreas Carl . . % 26, Kbhvn., B l B ll'/81. Brorsen, Brorson, se Brodersen, Brom·e, Andreas Carl . . . . . B l B 1Bjg 1 . 8 Bro z, J ohan B rock . . . . . . . Slagt.ersvend, Indb. Sj. B. 194 / 83 • / 12 48, Bøhmen, 28 Indb. S j. B. 79/ 87 • B ru a, Angelica Lovise Dagmar U gift, / 6 68, Kbhvn. , 27/ 39, Sverig, Kj ersti . . . . . . . Enke, Alm. 221. 9 12 Alm. 221. Thorvald Frederik. Smedesvend, / 11 33, Kbhvn. , P eter . Konditorsvend, so/.1 64, Kbhvn. , Indb.Kh.B 107/ 82 • 88 Aar, Kbhvn., Bri.ick, Marie Johanne . Enke, Indb.Kh.B. 31/ 82 • 2 Brudager, Ane Marie. . EnkE•, % 19, Helsingør, A 22 79/ s1 ·

Bruhn. Brun. Bruun. Bruun, Albert Sophus . . . . . Andreas Carl Frederik Andresine Anna Marie An e . . . . . . . . . . . - Sofie Emilie . . .. Angelika Augusta E .. Anna Adelaide .. . . . Camilla Lorent. Axell. Carl Sofus . . . . . . Caroline Marthine . . Vilhelmine . Cathrine Marie . . . Christian Bonnesen . P eter. . . . Vald. Albert

Tjenestekarl, Stempelhandler Tjenestepige, 'I'jenostepige, Enke, Ugift, Ugift, Enke, Mmsvend, Enke, Ugift, Enke, Murersvend, Klejnsmedesv., Farversvend,

Bruunsdatter. 16 /1 21 / 12 1

65, Stiftelsen, A 27 133/ 84 • 61, Kbhvn., A l 492/ 86 . % 54, Taamby, Udb.Kh.B. 23/ 8 1 • 67 25 / 84 • / 7 42, Badsted S., Udb. Sj. B. 18/. 18, Kbhvn., 13 / Indb.Sj.B. b 1 83 • 1/ 64, Kbhvn., Indb.Sj.B. 423/ 86 • 7 17 / 7 53, Kbhvn., Idb.Kh.B. 145/ 81 • 1/ 39, Kbhvn. , Alm. Nr. 551. 6 % 51, Kbhvn., I. Intr. 35/ 87 • 16/ 41, H elsingør, Indb. Sj.B. 373/ 85 • 1 1 / 11 58, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 2fs 3 • Bfs 05, Kbhvn., Alm. Nr. 1707. 2 / 12 52, Odense, Idb. Kh. B. 113/ 82 . tfv 42, Kbhvn. , I. Intr. 242/ 82 . 67, Kbhvn. , A l 473/ 86 •


Bruun, D.

69 Bruun, Dorthe . . . . . Ellen . . . . . . Elvina Axeline . Emanuel . . . . Emil Carl Theod. Juliu s - H enrik Ludvig . - Lud vig . . . . . . Emma Cecilia H edevi g Frederikke . Frederik F erdinand . Frederikk e Emilie . . Gebhard P eter Emil. Geo rg Axel Theodor Hans J acob. . . . . . Ni elsen Topholm P eter. . . . . . Chri stian . Ulricus .. Harald HansKingoKlak HeinrichTheodorDusset Henriette Kirstine . H enrik Chri sti an . Oskar . . . J ochim Daniel . . . Johan Andreas Carlsen Louis Vigo . . . Johanne. . . . . . . . . Margr. Doroth. Marie . . Petrea . . Julian e Charlotte. Juli e . . . . . . Carolin e Freder. J ørgen Niels . . . . . . Louis Axel . . . . . . . Vi ctor V aldernar Ludvig Carl Vilh. Hag b. Lundine Vilh elm in e . Mads H ansen. . . . . . Madsine Martin e .. .. Marie Chri stine Holm - Sofie Chri stiane . Martha Johanne Charl. Mathilde . . . . . . . . Alexandra C. Niels J en sen .. P edersen . Otto H ansen . . Regin a Sophia . Rudolf Chri stian . Sophie Magdalene . Vilhelm in e . Thorvald Laurentius . Villiam Carl J ohan James . . .

Enke, Enk e, U gift, Sømand, Barber, Snedkersvend ,

9

21, Rønn ede, Alm. Nr. 1583. 37, Ha.a.rløse, Indb. Sj.B. 2 5 7/ 85 • 67, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 265/ 86 • Ofs 57, Norge, Indb.Kh.B. 81j 8 2 • 15 44 /.1 47, Frdksberg, Udb. Sj. B. / 87 • 1 104 % 48, Kbhvn., Indb. Sj. B. /sr;· 7 B l B l 4 5/ 8 1 • / 5 52, Kbhvn. , 3 Ugift, % 47, Kbhvn. , Alm. Nr. 1677. 2 U gift, Sfg 64, Kbhvn., Indb. Sj. B. 5 1/ 86 • In strum entmg., 2 % 36, Kbhvn., Indb. S j. B. 23/ 87 • 26 Ugift, / 12 31 , Kbhvn., Indb. Sj.B. 226/ 85 • 12 Malersv. , / 1 33, Kbhvn. , I lutr. 210/ 8 1 • 23 B agersv., /.l 51 , Sverig, Udb. Sj. B. 7/ 82 • 10 Murersv., / 7 39, Faaborg, I. Intr. 51/ 8 1 • 2 Former, % 61, Kj ertem. , A 30 ii 8/ 85 • 11 Gartner , ' / 10 43, Roskild e, Udb. S j. B. n2/ 8 4 • 22 Baadebygger, / 7 40, Kbhvn., Indb. Sj. B. "3fs 3 • 3 Opvarter, / 7 43, Fredensb ., Indb. S j. B. 50 2/ 85 • S medelærling, 11/ 12 63, Kbhvn., Indb.Kh.B YBfs 1 • Portner, a/,2 25, Kbhvn., Idb.Kh. B. n/82 • Enke, "% 16, Kbhvn., Alm . Nr. 1620. 1 Arbejdsmand, "/t 39, Kbhvn. , A 22 82/ 81 • 11 Bagersvend, / 5 58, S tiftelsen, Indb. Kh. B. 63/ 8 2 • 30 89 1 Brolægger, / 1 31 , Tetenbull, B 3 / 86 • Snedkersvend , 2"/s 47, Norge, A 21 354/ 82 • Arbejdsmand, 27/ 10 55, Fredericia, Udb. Sj. B. 12/ 8 7 • 1 Enke, !'/.1 22, Hørsholm , Indb. Sj.B. s 63/ 86 • 2 8 Enke, / 22 ' Usserød ' A l 278/ 86 . 2!1/ En k e, A 22 11 3/ 81 • 12 22, Kbhvn. , 23 Ugift, / 4 64, Brønshøj, B 3 3 0·1/ 86 • Enke, % 17, Kbhvn., Indb.Sj .B. 183/ 8 1 . Enke, "/s 12, Kbhvn. , Alm. 1741. 11 70 U gift, / 5 64, Svendborg, Udb. Sj. B. / 8 1• 1 Arbejdsmand , / 10 58, Hvidovre, Udb. Sj. B. 64/ Rs · 4 Snedker, / 3 45, Kbhvn., Indb. Sj.B . 569/ 8 5 • 14 Bødk ersvend , / 1 53, Kbhvn ., Indb. Sj . B. 357/ 86 • 1 / 2 60, Kbhvn. , B l B l 54/ 81 • Enke, liJ/1; 43, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 22/ 8 4 • 3/u 29, Marstal, Sandgrav er, Indb. K h. B. na/8 1 • Enke, '!ifs 45, Kbhvn., Indb. Sj .B. 1 3 "/~ 6 . 4 Ug ift, Indb. Sj .B. '18 1/ 83 • / 12 49, Kbhvn. , 2 Ug ift, % 62, Tydskland, Indb. Sj.B. 302/ 85 • Syersk e, ~/ 1 0 63, Frdksberg: Udb. Sj. B. 30/ 8 7 • 24 Enke, B 3 a43/ 8 1 • / 5 47 , Sverig, 2 Ugift, /u 60, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 25/ 8 1 • 27 Skomagersv. , /. 1 41, Randers, A 30 123/ 8 7 • Sandgraver. % :;s, Marstal, I. In tr. 182/ 8 5 . 2 Ugift, a/10 62, Kbhvn., Indb. Sj .B. 47/ 8 4 • 4 Postkud sk , / 11 64, Slagelse, Udbj. Sj. B. 5 Gfs 3 • 28/ Enke, Alm. Nr. 2993. 10 95, Kbhvn., 12 Bødker , Indb.Kh.B. 5 9jg 2 • / 2 55, Kbhvn., Enke, "/s 18, Kbhvn ., Alm. Nr. 1562. Enke, ~; , 17, Kbhvn. , I. Intr. 860/ 8 .1• 26 Sadelmager, / 11 36, Kbhvn., A 22 '16/ 8 1 • 2 Smedesvend , 0fs 45, Flensborg, B 3 3·15/ 8 1 • 2 Sfa 61 , Kbhvn. , B l B l 9fs 1 • · 12 Opvarter, / 1 65, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 365/8 ~ .

Brumberg, Caroline Vilh elmine Plejebarn , Karen . . . . . Enke, Brummer, Johanne Maria . . . Enke,

/4

7 /9 20 /7

17 /9 20 /4

75, Kbh vn. , 38 ) Oustecl ) 30 / 7 04, Kbhvn.,

Indb. Sj . B. 15/ 83 • Indb. Sj. B . 13/ 8 ,1 . Alm. 3509.


70

Brunck, P. Brunck, Peter Henrik Bruncke, Olaf. Bruns, Carl . . . . Friederich . .

Murersvend, Smedesvend, Tjenestekarl, Skrædersvend,

4

24, Kbhvn., 51, Kbhvn., ttj3 23, Hannover, 8 / 10 25, Hannover, 15

/4 /2

L In tr. 183/ 81 . Stiftsp. I B 16/ 83 • Indb. Sj.B. 5 10fs 4 • Indb. Sj.B. 229/ 83 •

Bruselius. Bruzelius. Bruselius, Frederik Vilhelm. J ens P eter .. J ohan Ulrik . . . Julius Harald. . . P eter Alfonse Marie . . . . . . . Mathilde Petrine .

Ar b ej dsm and, Skiferdækker, Skiferd ækk er, 8kiferdækker , Aandssvag, Enke, Enke,

Brusen, Karen . . . . Bruun, se Bruhn. Bruus, Ane Cathrine . Julius Augu st Lisette Caroline Mari e. Wilhelm Christian . Fritz Adolph . .. Bri'tcke, August Georg. . Briickmann, Emil Georg Briiggebusch, H edvig. . . Bruhns, Christiane . . . . Briinnich, Edvard Christoffer . Lovise . . . . . . . Bryde, Carl Otto Emunuel . Christian Alexander . Frederikke Cathrine . Harald Vilhelm Theod. Bryggemann, Vilhelm Christof. Bryn, Antonie Francisca Elisab. Olaf Valdemar. . . . . . Tuline Cathrine Cecilie .

Ugift, Enke, 8 kom.ager, Enke, Form er, Formor, Mm·svend , Opvarter, Fraskilt, Bnke, Forh. Betjent,

~a;.;

42, Kbhvn. , / 6 35, Stiftelsen, 24 / 12 62, Kbhvn. , 5 / 5 58, Kbhvn., 8f& 63, Kbh vn. , % 12, Taarnby, 24 / 12 58, Kbhvn. , 1

6 / 1 26

Indb. Sj.B. 201/ 8 1 . Indb. S j. B. 308/ 82 • Indb. Sj.B. '160/ 86 • I . I n t r. 766/ 85· Alm. 1991. Indb. Sj . B. 135/s2 · L In tr. 16 16/ 86 .

34, Kbhvn.,

40, H erstedv., Alm. 1298. 56, Frederikss. Indb. Sj . B. 6 1/ 85 • 1853, Nahkov, A 21 9jg 1 • 2 % 44, Kbhvn. , A 22 110/ 8 1 . 2 3fo 56, Kbhvn., A 13 75/ 86 . 25 / 12 51, Celle, A 16 179/ 8 1 • 1 4 / 6 63, Haderslev, Udb. Sj. B. / 8 1 • 26 9/ 47, Slagelse, / 81 . Indb. Kh.B. 2 22/ 24:, Maglemer, B 3 2 1Bjg • 1 5 A 2 83/s 1· 11 / Alm. 1722. 10 10, Kbhvn., 11 Murerav., Indb. Sj .B. m/87 • ' / 6 62, Kbhvn. , Instrum entmg., 27/ 6 65, K bhvn. , Indb. Sj .B. 320/ 8 7 . n/8 40, Kbhvn. , B l B l 2/ 81 • 27 / 11 58, Kbhvn ., Indb. Sj.B. 135/ 83 • Murer3\'., 21 / 9 60, Kbhvn. , Skomagersv., Indb. S j. B. 221/ 86 . 1 Gf& 28, Ærøeskjb., Indb.Sj.B. 193/ , . Enke, 81 21 / 7 58, Norge, Indb.Kh. B. 55/ 8 2 . Telegrafbud, Ugift, ' % 53, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 5fs 7 • 2

/ 11

~/6

Bryndum. Brøndunt. Brøndum, Hans Adam Julius. Jacob Nicolai . J ensine Marie . Peter Anton .. Anthon.

Artist, 24 Aar, Kbhvn. , Sadelmagersv., 2 " / 7 31, Kbhvn., 7 / 8 53, Taarnby, Enke, 2 Arbejdsmand, tfr, 61, Kbhvn. , 13 Tømrersvend, / 1 36, Kbhvn.,

Udb. Sj. B. ~ 3fs 6 . B 7 90/s v L Intr. 115 ~/87 • Indb. Sj . B. a78/ 87 • Indb. Sj. B. 10 8/ 86 .

3 / 11 25, Faaborg, Bryn e, Oline Sofie . . . . U gift, lndb.Sj. B. 38 0fs 4 • Bryning (Nielsen), Anna Elisabeth , se Nielsen. Briinnich e, Oskar Vilhelm. Handelsuetjent, !'/ J2 60, Randers, Indb. Kh. B. 20/ 82 . Bryth, Ane Mari e . . . . Enke, % 16, Kbhvn., Alm. 3427. 1 Brædder, Adelaide . . . . Ugift, 2/s 55, Kbhvn., Indb. Sj.B. 233/ 83 . Bræmer, se Bremer. Brændholt, Karen Mari e . Ugift, % 48, Brændholt, Udb.Sj. B. 5%6 • 4 Brød bæk, J ens Christian J ens en S nedkorsven d, L Intr. 1055/ 8 1 • / 1 49, Todbjorg, 2 Brøgger, Trine . . . . . . . . . Enke, % 00, Dragør , B 3 13 "/s 3 . 1 Brømsøe, J ohan Jacob H arald U gift, / 4 57, Gjentofte, Indb.Sj.B. 433/ 84 • J% 63, Kbhvn. , Indb. Sj. B. l G/8 1 • Brøndal, Anna Sine Inger Chr. Ugift, 1 5/ 56 L emvig SmedeHvend, B 7 1 9 7/ 82 . Brøndberg, Niels Forup . l ' ' 19 / 11 10, Bagsvær, Brøndlunb, Arved . . . Skræder , Indb. Sj. B. m / 8 1 . Brøndum, se Bryndum. 15 Indb.Sj.B. lH / 83 . Skomager, Brørup, Jens Madsen .. /-G 47 l Horsens . l 6 Brøsen, Heinrich Friedrich Skomagersv., Udb. Sj. B. 34/ 81 • / 10 30, Holsten,


Brøsti, J.

71

Udb. Sj. B. 32/ 85 • 30 Kri strup B røsti , J ens J en sen . . . . . . Rebslagersv. , ' ' Brøtterup, Carl Rasmus Severin Droskekusk, /a 66, Kbhvn., Indb .Sj. B. 49215/ 8 3 · 18/ 37, Kbh vn. , Indb. Sj. B. / 85 . J ens Oluf August . Snedkersv ., 2 6 I. In tr. 1066/ 87 . / 2 65, Kbhvn. , Johanne L. Emilie Ugift, A 16 39 1/ 81· Bubandt, Chri stian Carl Vald. Kobbersmedsv., 7/ 11 46, Kbhvn. , Buch, } Buck, se Boch. ~ ·1 /2 42, V al by, U db. Sj. B. 4 6/ 87 • Buchardt, AlfredThorv.Ludvig Slagtersvend , 39 6 / ll 59, F rdksherg, Udb. Sj. B . / 87 • Anders Marius . Slagtersvend, 25 /.1 29, Kbhvn. , (Borchhart) C. C. Vi lh ., se Borckhart, Indb.Sj.B. 41 3/ 81;. Carl Emil . . . . . . Slagterlærling, 2 1/ 8 67, Kbhvn. , 30 Christin eJoh.Josefine Ugift, /tt 51, Od ense, Indb.Kh.B.l 30/ 82 % 31, Frdksberg, A 27 ~J 0/84 • Edvard Emil. . . . Slagter, "/t 11, Faan•ve ile, Alm. Nr. 3550. Else Margrethe . . . Enke, 30 F erdinand Ludvig . . Kurvemage r, / 10 47, Kbhvn. , A l 218/ 83 • Indb. Sj. B. 7'1/ 82 • Friederich Ferdinand Sadelmagersv., n/11 40, Kbhvn. , 17/, 24, t:ltiftelF;en, Alm. N r. 186. H enri ette Margrethe Enke, 1 J ens Han sen. . . . Politibetj ent, % 50, Ølsted, Indb. Sj. B. 260/ 8 0 2 68 Marie . . . . . . . . Fo rl adt, / 87 • / 12 47 el. 48,Nykj.M. A41 30 / 4 47 , Kbhvn. , Indb. Sj. B. ~l /8 t· Oline Bernhardine U gift, 28 Rosalia Vilhelmine Ugift, Indb . Sj. B. 147/st· / 8 41 , Kbhvn. , Buchh olzen, Josef Ant. Balth. Hanskemagers., 1'/11 47, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 538/ 8 ,. 2 0jg52,Komenburg, Indb. Kh. B. 124/ 81 Bucking, Johan .. . . . . .. . Hvidgarver, 31 / 10 34, M01·sø, Buchwald, Rudolf Emil . . . . H andelsagent, A 12 280/ 8 7. Buckler, H einrich Chr. Martin Murer, 3fs 37, Ki el, A 30 88/ 188 7· Bud de, Carlmin e Mag cl. Ca th. U gift, % 19, Kbhvn., Idbj. Sj . B. 353/8 ~ . 23 Bude, Caroline Metha . . U gift, / 1 51, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 8 1/s1 • Indb. Sj. B. n / 8s · P eter Rasmus . . . Tømrersvend, 25/ 12 18, KbhYn. , 18 Budolph, Laura Antoni e . . U gift, /.1 64, Kbhvn., Indb. Sj .B. 185/ 86 . 3 / 11 30, Kbhvn., Indb . Sj. B. 1 ~ 0/84 • P etrea Christiane . Enke, Thora Vilhelmine . Ugift, ~/ 1 0 34, Kbhvn., Indb. Sj.B. 18 "/ 88 • Budtz, Adam Frederik Snedk ersvend , 3 1/ 3 15, Ødum , Indb. Sj .B. 206/ 87 • Mari ane Nielsen . Ug ift, · t Rf~ 53, Skjerning, Indb . Sj. B. 73/ 85 . Buemann, Karen Mari e . Ug ift Syerske, !'/3 55, Dybe 8 ., Indb. Kh. B. tfs,. 1 Bugwardt, Carl Bartrum Tjener, Indb. Kh.B. 52/ 8 2 • / 1 62, Khhvn. , 18 / 4 7

Buhl. Bull. Bull, Anna Julian e Emili e Thora . . . . . . . .

Ug ift, Tjenestepige,

16 / :; 7 /3

18, Kbhvn ., 64, Karleby,

/84 A 2? -6 Udb. Sj. B. o

2

u/84 •

21 Bundgaard, Laust J en sen Arbejdsmand , / 8 50, Frøslev, Indb.Kh .B. 47/ 82 • 2 Niels Jensen Musiker, Udb. Sj.B. 26/ 83 • .;/ 10 60, Thisted, 28 V al borg J en sine U gift, / 7 65, Thisted, Udb. Sj. B. 5 9fs 4 • 17 8 Bundies, Ida Thomasine Alv. Ugift, / " 59, Fredericia, Udb. Sj. B. / 8 1. 17 Bunkenburg, Hans Oskar . .. Snodkersv., / 2 57, Khhvn. , Indb. Sj.B. 75/ 8:; . H einrich Adolf . H anskemgrsv., 2 % 50, Kbhvn. , Indb.Kh .B Y5fs 1 2 Buntzen, Alphons Christoff. P et. Arbejdsmand, % 52, Khhvn ., Stiftsp.II.P. Sfs 5 • 1 Anton Diderik Josias Arbejdsmand, Rfz 34, Kbhvn. , Ind b. Sj.B. 162/ 81 • Carl Friderich H einr. Skom agersv. , % 35, Olden bo rg, A 26 3 Bfs,1 • 1 9 Burchardt, Vilbelmin eConsta.nt. Ugift, Indb. Sj . B. 108/ 83 • / 1 39, Kbhvn. , 1 Burghardt, Georg H erman Joh. Typograf, Indb. Sj .B. 1 78/~ 5 • / 10 59, Kbhvn. , 7 H erman Ludvig . . Kamm ager, " / 7 24, H annover, I. In tr. 14. / 8 1 • 1 Burgmann, Edvard Emil . , . Handelskommis ' / 5 61, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 147/ 8 .1• 2 Burgstrøm, Bernhard Christian Drejersvend , " / 7 60, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 99/ 86 • 20 Burgwaldt, Cathrin e M. Cecilie Tj.:,nestepige, A 1 2~ 2 '13/8 1 • / 7 64, Kbhvn. , Burgwardt, Emmanuel, se Borg. 21 Aar, Kbhvn ., Burla, Emmanuel. . . . . . . . t:lkræderm ester, 3/ 1 03, Zurick, Indb. Sj.B. 164/ 8 1 . 1 Burm eister, Alma H enr. Cath. Ugift, 3fa 64, Kbhvn. , Indb.K h.B. 83/ 82 . 10 Christian Gottlieb Smedesvend, Indb. S j. B . 506/ 87 • / 12 56, Kbhvn. , 2 Hans P eter Emil. Mursvend, / 1 55, Ny kj. p. F., Indb. Sj. B. 207/ 86 •


Burmeister, H.

72

Burmeister, Heinrich Fred. Lud. Johan Chr. Frederik Mogens . . . . . . . Nielsine M. M. Chr. Buron, Alpbon s Achilles . Armand Louis . . . . . Frederikke Nielsine R. Bursche, Marie Johanne Cath.

Baget·svend, Bagel'sven d, Arbmd., Enke, Blikkenslager, Musiker, Fraskilt, Ugift,

18/ 31 8 '

Sorø ' 21 Sorø ' ' 30 s / 12 61, Ørting, 19 / 1 14, Kbhvn ., % 66, Kbhvn., 27 / 9 55, Kbhvn., 22 / 6 60, Kbhvn ., 24 / 8 59, Randers, 27

/

Indb. Sj .B. m

/ s1·

A110 2/ s1·

Udb. Sj. B. Sfs1 · Indb. Sj .B. 182/ 8 6 . Stiftsp. L B. 43/ 8 6 • Indb. Sj.B. 314/ 83 • Indb. Sj .B. 433/ 87 • Udb. Sj . B. 2 1/sR·

Busch. Busck. Busk. Busch, Andreas Anthon . Cigarmager, Bertine Vilh. Juliane Ugift, Cad Christian Alfred . Urmager, Charlotte Amalie Ugift, Chri stian Vilhelm Snedkersvend, Frederik Arbmd., Georg Skrædersvend, Hans Clausen . Arbejdsmand, J ens Carl . . . . Stud. jur. , Johanne Emi lie Kristine Enke, Jensen . Ugift, Oline . . Enke:, Lars Hansen, se Hansen. Lauritz K ofoed. Arbejdsmand, Ludvi g Emil . . Malersvend, Marius Thorv. Petersen Tjenestekarl, Ugift;, Mette Mary .

1 / 11 1 2

38, Nykj. p. F ., Indb. Kh. B. 1/ 8 1 . ij/ 66, Kbhvn. , Indb. 8j .B. 136/ 85 • ~ 3/ 7 60, Kbhvn. , L In tr. 15 :; 2/ 86 . ~ % 36, Nestved, Indb. Sj . B. 6jg 2 • ~/ 10 6 1 ,S undbyvester Udb. Sj. B. H/86 • 196 21 / ,, 52, Stiftelsen, Indb. Sj. B. / 81 • 1 85 B 14 / 8 6 • / 7 56, Kbhvn., ~ 4 /8 41, Haarslev, B 3 2 10/ 83 • % 66, Skanderb., Udb. Sj. B. 6/s 7 • 11 / 33, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 125/ 8 1 . 5 17 142 / 8 r;. / 3 48, Hamrnelev, A 12 27/ 73, Trondhj em, Indb.Kh.B. 121/ 81 3

% 37, Rønne, 12 / 11 6 /2

"/s

1

A 46 64 / 81; . 36, Kbhvn., A 21 176/ 81 . 63, Sdr. Vinge, B l 517/ 83 • 66, Ørsted, B 6 37/ 87 •

Buschauw, Ane. . . Buschow, Johanne Marie Busholm, Johan Peter . . . . . Busholt, AnnaRosaline Dagmar Sophu s Sigvald . . . Busse, August . . . . . . . . Bussmann, Sophi e Charlotte Butty, Adolph Em il . . . . . J oh an Frederik . . . . Butzkowsky, Ludvig Frederik Buurmann, Thora Fred . A ndrea Bum·skov, P eter Ch ri stian.

2 Enke, Alm. Nr. 1772. / 2 10, Dragør, 18 Ugift, / 8 62, Kbhvn. , Indb. Sj. B. 91 / 8 1 . 15/ 15, Kbhvn ., Artiet, B 19 b 8 7/ 8 2 . 8 9 Ugift, / 8 62, Kbhvn., Indb.Kh. B. 8 4/ 81 . 3/ Slagtersv end, Indb. Sj.B. 208/ 8 1 • 12 53, Kbhvn., 23/ 59, Stadtfurt, Grønthandler, Indb. Sj.B. 5 2 %,1 • 1 Ug ift, 13/ ;, 08, Kbhvn., Alm. Nr. 2448. 2 1/ 42, Kbhvn., Smeclesv. , Indb. Kh. B.l 09/ 8 1 1 Smeclesv ., "/;, 44, Kbhvn ., Indb. Kh. B. 14 8/ 81 2 Snedkersv., % 52, Kbhvn ., A 15 38/ 81 • 11 / 40, Kbhvn., Ugift, Indb.Sj . B. 214 / 8 6 . 1 Interim. Plejeb. 18fs 78, Stiftelsen, A 4fi 17/ 8 ,1 . 1 SkibBtømrer, % 56, Sundbyv., A 45 47/ 8 4 • 11 / 8 G4,SvenstrupS. Ud b. Sj. B . .;o/~;, · Buus, Fyrh øder, 18 Buusmann, Ellen . Fraskilt, Indb. S j . B. 343/ 1 • / 10 17, Kbhvn., 2 "/ Laura Vilhelmine. Ugift, 54, Kbhvn., Indb. Sj .B : 15%,;. 11 2 % 47, Vigsnæs, I. Intr. B53/ 81 . Buxbom , Andreas Frederik . Snedkersv .. uJ/1 17, Kbhvn., F. P. 12"fs 2 • Buxen, J o han Emil . . . . Snedkersv ., Karen . . . . . . . . Enk , ~/ 10 10, Vordingb ., Indb. Sj. B. 274/stl · 1 7/ ~6 1 B lUnSvtg, · · . I ndb . SJ.. B · 111 / 8 1 • Biickner, H einrich Vilh elm Skomagersv ., · ~~"'

Bygom. Bygum. Biihring, 8ophi a . . . . Bulow, Anders . . . . . . Annette Louise Marie Carl Emanuel . . . . Holger Vi ctor H ans . Peter . . . . . . . . . . Biinger, Carl V ilhelm Ludvi g Byberg, Chri stian Fred. Raen Bye, Marie Vilhelmine . . . .

EnkE·, Arbejdsm and, Ugift;, ArbE:j dsmand , Kurvemager, Murersvend,

Handelsma~d,

Enke,

Bfs 23, Tyskland, I n db . 'SJ·. B . 557/ 8 7·

% 44, Bregninge,

U db. Sj. B. R8/ 87 • Udb. Sj. B. 33/ 83 . / 11 56, Sundbyv., % 64, Kbhvn. , A 21 s 56/ s 2 · 10 / 11 54, Sundbyv., Indb. Sj.B. 2 " 0/ 85 . 5/ 30, Kbhvn., A 14 34/st· 7 B 3 (; 65/ 8 1· ''/1 44, Odense, u/ 5 47, Skanderb. , B6 26/s4· 1 Indb. Sj. B. H / 81 . %41, Kbhvn., 8


Bygballe, O.

73 Bygball e, Oscar Emil Ocanius Bygom, Augusta Ida .. .. . Bygum , Eleo nore Sofie . . . . Eleonora Sofie. . . . Hans H emik Edvard Margr ethe .. .. . . Byssing, Eline J ohansine .. . Bytinsky, Christin e Vilhelmine B acker, se B echer. Backgreen, Carl Johan .. . .. Backstrøm , Anton Olaf Svenss. Bægnal, H enrikke Crist. Fred. B agnal, Lauritz P eter B æhr, Kirstine . . . . . . . . Marie Sophie . . . . . B æk, se Bech m. Fl. B ampf, Friederich Christian. B are, Carl Vilhelm Adolf. Vilhelmine Viktoria A. B ærentzen, se B erendsen. Barthelsen, se Bertelsen. B ø, Andreas . . . . . . . . Bøck el. Bønck, Frands J. F.

Former, Enke, Pb. A 1267. Ugift, F arvers vend, Forældreløs, Enke, Skomagersv., Ug:ift, Fraskilt, Vinhandler, Enke, Enke, Billedskjærer, Blikkenslager, Tjenestepige, Blikkenslgsv. , Arbejdsmand,

22 / 10 31 / 12 26 /1 10/ 10 21 / 12 2 / 11 9 /4 16 / 10 1 /6

66, Viborg, 02, Kbhvn. , 69, Kbhvn. , 46, Kbhvn., 47, Nyrup, 72, Offenbach; 26, Kbhvn. , 39, Sverig,

Udb. Sj. B. 67/ 86 • Alm. Nr. 1534. A 21 228/82 · A 16 322/ 81 . Udb. Sj. B. 40/ 86 • B 21 22 8/s2 · B1B1 3 1/ 8 1 • Idb.Brnh.B . 4/ 81 •

53, Sverig,

Indb. Sj. B . 203/ 84 • Indb. Sj.B. 19 (i/84 • Stiftspr.IIB 21/ 86 • Indb. Sj. B . 5/ 85 . Indb. Sj .B. 421/ 85 • Alm. Nr. 3463.

% 59, Sverig, 8 / 11 17 /3 1 /2 4

/i

33, Nyborg, 29, Nyborg, 24, V ej le, 18, Kbhvn.,

% 61, St. P etersb. B

1

241

/ 82 •

7 /2

45, Kbhvn. , Indb.Sj. B . 336/ 82 • % 58, Frdksberg. Udb. Sj. B. Sfs 2 •

% 51 , Bergen, Indb.Sj .B. 3j; 24, L auenbo rg, A 15 49/ 8 1 •

1 1

362/

86 •

Bødker. Bøtcher. Bøtker. Bøttger. B ødker, Georg

.. Aandssvag,

17 /6

68, Kbhvn.,

Bøck. Bøeg. Bøg. Bøgh. Indb. Sj. B. 25 8/ 87 • F. P. u /s2·

Bøgh, Carl Erik . . . Frederik F erdinand. J ens Niels Joachim . Kirsten . . . . . . . P eter Vilhelm . . . . Tonnes J ørgensen . WilhelmFrants Frederik

1 / 10 62, Kbhvn. , Bagersvend, 17 Fhv. Murer, / 9 12, Kbhvn. , Arbejdsmand, se Boeck, 21 / 18 Skodborg Enke, Sadelmagersv., 16/ G4 61,' Kbhvn. , ' 7 Snedkersven d, / 9 39, Slesvig, 1 / 2 60, Frdberg., Drejer,

B øckel, Emma Emilie . . . . . Bøckman, Martin e Mette Nicol. Bøger, An e Abel. . . . . Bøggild, Vi ctor Emanuel Bøglund, J ens P eter . . . . Bøgsted, Carl Chrish an J ens P eter . . . . . Knudine V. Marc. L. B øgvacl , Mads Peter Thomsen P eter . . .. . . . . . . Bøhm , J ensine ElydiaSephraida Mette Marie. . . . . Peter Emil Theodor Rudolf August . . . . . Bøhm e, Charlotte Amalie .. . Charlotte Vilhelmine. J o han Gottlieb . . . . B øhm er, Anna Chm·l. Ferclincl. B øhn. Martin e Laur. H enri ette Bøiermann, Arthur Otto . . . . Bølle, Dines Ludvig . .. . . . Ida Camilla Frederikke Oluf Harald Joachim ..

B 3 429 / 8 1 . 1 33, Aalborg, / u 40, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 75/ 8 1 . 10 / 12 26, Elm shorn , Alm. Nr. 1310. 3 1/ 64, Kbhvn ., Indb. Sj.B. 747/ 87 • 7 10 Indb. Sj.B. 4/ 82 . / 3 21 , Kbhvn. , 4 / 9 55, Kbhvn. , Idb. Kh. B. 32/ 82 • 26 I. Intr. 142/ 81 • / 1 48, Øverød, 10 / 10 63, Nyborg, Udb. Sj. B. 3 1/ 85 • 2 55 / 84 • / 10 67, Fredericia, A 61 24 Handelsrejsende / 5 29, Kolding, Indb. Sj.B. 355/ 84 • 19 / 8 56, Kbhvn. , Ugift, Indb.Kh.B. 40/ 81 • Enke, 54 Aar, Rubjerg, A l 50/ 8 .1 . Arbejdsmand, 29, Kbhvn., A 21 156/ 8 1 . 22/ 'rypograf, 53, Sachsen, Indb. Sj. B. 1 /8 ~ . 12 9 1 16, Valby, Enke, Alm. Nr. 1657. 3 2% 16, Kbhvn. , Ugift, Indb.Kh.B. 97/ 81 • Snedkersven d, 28/ 11 28, Kbhvn. , Indb. S j. B. 4 28/ 84 • 16 / 11 13, Nestved, Enke, A 12 299 / 83 . 19 / 4 61 , A arhus, Ugift, Udb. Sj . B. 60/ 86 • 27 1 Sømand, / 9 61, H elsingfors Indb.Blgh.B / 81 . Kobbersmedesv. 3 1/ 10 47, Kbhvn. , A 21 531/ 81 . 12 / 10 57, Kbhvn., Ugift, A 12 83/ 86 • 18 / 7 67, Kbhvn., Plb. A. 1352. A 16 124 / 81 • Enke, Fraskilt, Enke, Maskin srn ed, Bybud, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Ugift,

F • P • nna; 86 • Indb. Sj.B.HOfs 3 •

B 11 21/s2· B 3 703/ 83 ·

14 /

20

lO


Bølling, N. B ølling, Niels Thomassen Thomas J en sen . B ønneland, Hans Mortensen Bøltrings, Christian Vilhelm B ømler , J ørgen . B ønck , Frands Jo achim Fr .. Simon F erdinand Bønk, Thorvald Frederik B ørche, Gustav August Heinr. Børger, Hanne Oline Laura .

74

Arbejdsmand, Sømand , Bagersvend, Badolmagersv., Skomagersv., se B ock , Arbejdsmand, Sand handler, Søma,nd, Ugift ,

32, Tæbring, 38, T apsøre, 4 / 6 62, Horn e S., 7 / 9 06, Horsens, 29 / 1 2 59, Randers,

Indb. Brh. B . 5jg 1 . Indb. Sj. B. 253/ 8 5 . Udb. Sj.B. 66/ 87 . A 2 m /82 · Udb. Sj.B. 19/ 86 •

11 /

Indb. Sj.B. 151 /~ 1 . Alm. Nr. 1852. I Intr. 764/ 8 3· B l 26/ s; ·

26 /4 27

/9

11

3

/7

5 / 11 13 / 4

20, Kbhvn ., 54, Kbhvn. , 49, Kbhvn. , 65 Frdberg '

'

Børgesen. Børgesson. BttJrjesda.tter. Børjesen. Børresen. 1 Børgesen, Carl Frit~ . ? Kbhvn. , Indb. Sj. B. 8 7/ 8 ,1 • / 10 Cigarmager, Caroline % 32, Sverig, A 16 308/ 81 • Ugift, 26 / 11 26, Kbhvn. , Kristine . U gift, Indb. S j. B. m/87 • Caroline L ovise . Enke, '% 16, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 251/ 84 • 1/ 48, H elsingør , Udb.Kh. B. 10/ Frederik Emil. Smedesv. , 4 81 • H anne Sofie. Tjenøstepige, 2fo 56, Mørdrup, S tiftsp.I.B .1° 7/ 8 6 • Hans Chr. B agge. Rebslagermest.., 2 "/ 1 23, Kbhvn. , Indb. Sj.B. 49 8/ 86 • Rasmu s . Tjenestekarl, ' % 56, Tikjøb, B 7 133/ 82 • Jacob Brønn .Boetius D etaj lh andler, % 35, Bjelkerup, B 3 864/ 85 • 12 / 09, K bhvn. , Johan Christian . P ensioni st, Indb. Sj. B. 4 34/ 84 • 3 Ludvig. Skibsbygger, n/ 1 35, Kbhvn., Indb.Kh.B. 18/ 81 • 2% 31, Kbhvn. , J ohann e Dorthea . Ugift, Indb. Sj. B. 90/ 81 . 19 / 10 13, Utterslev, Kirste11. . . Enke, I Intr. 938/ 85 • L ars Martin Christian H and elsbetjen t, % 51 , Tikjøb, Indb. S j. B. 562 / 87 • 15 / 12 81, Kbhvn. , Ludovica Fritsine . Pleje· arn , A 41 m/86 . 10/ 86, Kbhvn. , Martine Laurence . Pleje arn , A 41 '128/ 86 • 4 Niels Frederik. Fhv. Kjøbmand 2% 29, Snekkerst., A 2 8 7/ 87 • 17/ Nils P eter . Skomagersv., B 207/ 82 • 11 50, Lund, 6 / 7 47, Brøndshøj, Indb. Sj .B. 304/ 82 • Peter Christian . Brola'ggor, Silius Marinus Alex . Rebslagersv., G/ 4 51, Kbhvn ., I. lutr. 9 4 Sfs 6 • Thomine Marie . Ugift, '1/ 12 67, Stavanger, Indb. Sj. B. 234/ 86 . Vi ggo P eter . A gent, 5/o 49, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 461/ 86 • 1'/s 58, Kbhvn. , Vilhelm Alex. Mart. Skibskok, Indb.Kh.B.l 66/ 82 . 27 / 11 59, Sverig, Vilhelmine . . Ugift, Indb. Sj.B. 1 5//86 • Villiam Vald. Nolin, se Nolin.

Børling, Gotfred Emanuel. . Blikkenslagersv % 28, V . Egede, Indb. Sj. B. 10 2/ 8 1 . 21 Børtz, Ann a Sofie . . . . . . U gift, Indb. Sj. B. 301/ 86 • / 8 62, Sverig, B øsch e, J ens Joh. Heinr. B. Malersvend , 33, Slesvig, A 20 %H· B øssel, H ans H einr. P . Aug .. Cigararbejder, % 59, Schwerio , Indb. 1:-lj.B. 3s7/ 8 4 • 10/ 61 , Vium·g, Bøstrup, Chri stian M. Frederik Malersv., Indh .Kh.B. 39/ 82 • 2 B øtcher, Bøtker, Bøltgcr, se B ødker m. Fl. 28 Bøttger, Af. .. . . . . . . . . . Enke, / 9 34, Taarnby, Ilntr. 243/ 83 • 1 Bøtcher, Berent Green . . . . . Arbejdsmand , 0fs 48, Kbhvn ., Indb. Sj. B. 75/ 83 • Bøttger, Carl Vilhelm Sophu s Bødko)rsvend , ttj2 59, Kbhvn ., Indb.Kh.B. 101/ 8 1 . Caroline . . . . . . . . Enke, % 22, Kbhvn ., Indb. Sj.B. 38/ 8 2 • 2/ 46, Kbhvn., B øttcher, Johanne Bolette A. Ugift, I. Intr. 195/ 85 • 5 10 256 B øt.tger, P eter H annib. Chr. Arbejdsmand , / 5 34, Karrebæk , Indb. Sj.B. / 8 r. . 1 Maskin arb ., Bøttner, Emanuel Julius . . / 2 27, Kbhvn., Indb. Sj . B. 100/ 8 1 . 30/ Frederik Chri stian . Portn er, Udb.Blgh.B. 2fs 2 • 11 38, Khhvn. , 28/ 24, K astrup, Maren . . . . . . . . Enke, Indb. Sj.B. m/86 • 8 7 Bøthn er, Otto Julius Dann ef .. A rbej dsmand , / " 59, Khhvn. , Indb. Sj. B. 2 1/ 81 . 2 Sidsel . . . . . . . . . F raski lt, 9fs 31, Sundbyøst., I. Intr. '106/ 81 . 17 Bøttner , Vilh elmine Carolin e . Scor tum , Indb.Kh.B . 124 / 8 2 • / 2 43, Kbhvn. , 14 Bøwig, Alvilde Olin e H ansine Enke, Indb. Sj. B. 358/ 83 • / 4 51 , Kbhvn., 19 / 7 39, Kbhvn. , Ind b.Sj.B. r;8 4/ 87 • Bøvlingberg(k.B.)J ohan ne M.V. Ugift, Bøy, se Boi. B øye, se Boje. Bøyesen, Bøysen, se Boisen m. Fl.


Caithofft, N.

75

Caithofft, Nikoline .. . . . . . Calben, Hans Andr.Marin. Chr. Calberg, Emma Emilie Fredr. Frederikke . Callesen, Hans . . . . . . Callin , Adolf Torpen . . Callen, Conrad Vilhelm . Calman n, Chris!in e . . . . Calum , Eleonora Henr. Alexa. Lorentze Frederikke Cambel, Jacob . . . . . . . . . Camm ien, Vilhelm Heinrich . . Cantor, Hanne J et te . . . . . . Cappelen, Caroline l-lenr. Vilh. Elisabeth 8ofie . . Cappen, Lauritz Hdr. Marius Capretz, Bartholommo . . . Cardell, Lauritz Chri stian . Uardsen, Valdemar Henrik Carl, se J en sen. Cm·le, Martha Cathrin e ..

Ugift, H elsingør, Indb.Kh.C. 147/ 8 1 • 1 Arbmd., % 63, Skive, B 2 317/ 87 • 1 Enke, "/s 41, Helsingør, Alm. Nr. 550. 18 Enke, / 3 32, Huseby, B 3 719/ 83 . Snedkersvend, 26 Aar, Fredericia, Udb. Sj. C. 78/ 85 • Ciselerlærling, 18/ 1 62, Kbhvn., Indb. Sj. C. 375/ 81 • Arbmd., u/3 55, Kbhvn., Indb. Sj. C. 374/ 8 1 • 5 / 4 32, 8verig, E nke, Indb. Sj. C. 184/ 85 • 24 Enke, / 10 44, Kolding, B 3 394/ 81 . 5 Aandssvag, A 11 33/ 83 • / 12 58, Kbhvn., Snedkerm ester, 6/ 10 20, Bergen , Indb.Sj. C. 17/ 87 • 2 Arbmd., % 49, Kbhvn., Indb. Kh. C. 48/ 81 • 1 U gift, / 2 11, Kbhvn., Alm. 2510. 10 Ugift, / 11 41, Odense, Indb.Sj. C. lll/ 8 1 • 2 Fraskilt, /u 30, Gøteborg, I. Intr. 1 3° 2/ 86 • 1 Glarmester, % 50, Kbhvn., A 21 26 a/8 1 • 18/ 58, Schweitz, Opvarter, Indb. Kh. C. 75/ 82 • 8 21 75 1 Plejebarn, / 3 85, Stiftelsen, I. Ink / 85 • Bud, 5/s 39, Kbhvn ., Indb.Kh.C. 40/ 81 . Ugift,

2

5/s 62, Stenløse,

Ind b.Kh .C. 108/ 8 2 •

Carlebye. Karleby. Karleby, Emma Hansin e. . . . Ugift, Hans Rasmussen , se Rasmussen. Laurette Cicili eKirst . Ug ift, Carlin , Christian Vilhelm Gustav . . . . . . . Carling, Davida Octavia .

Blikkenslager, Farver, Ugift,

2

8fg 65, Kbhvn.,

Indb. Sj. K. Sjg 1 •

30 /5

38, Aalborg,

Udb. Kh.K. 5/ 8 1 •

29 / 10 21 / 12 18 /

65, Kbhvn., 39, Sverig, 49 Gøteborg

Indb. Sj . C. 578/ 8 ,1 • Indb. S j. C. 29 8/ 8 1 • Indb. Sj. C. 123/ 85 •

s

'

'

Carlsdatter. Carlsen. Carlson. Carlsson. Karlsdatter. Karlsen. Carlsen, Adolph in e Hans. Marie Albert Villiam . Amanda Louise Anders . . . . . Andrea Kirstine Andreas . .. . . Peter Ane E lisabeth Kirstine . Mari e Petrine. . Anna . Cajs a. Caroline . Cathar in a Charlo tta. Kristine . Lovise .. Margrethe. Mari e. Sophie .

. . . . . .

U gift, Murerlærling, U gift, Arbrnd. , U gift, Gibsersvend , Fraskilt, Enke, Ugift, Enke, Ugift, Fraskilt, Ugift, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Enke, Enke, Tjenestepige, Ugift, Ugift,

28 / 12 26 /8

51, A ssens, Udb. Sj. C. 47/ 81 • 67, Kbhvn ., Stiftsp.I.C. 10 5/ 85 • •j9 61, Malm ø, Indb. S j. C. 54 5/ 85 • 20 / 12 51, Kbhvn., Indb. Sj.K. 219/ 85 • 14 / 5 64, Ødum , Udb. Sj. C. H / 84 • 14 / 10 16, Kbhvn., B 2 C 18/ 8 1 • Gfz 63, Slangerup, Udb. Sj . C. 9/ 5 . 19 / 1 41, Strøby, Indb. Sj. C. 357/ 84 • 17 / 12 39, Mm·løse, Indb. Sj.C. 583/ 86 • "/ LO 49, Endrup, Indb.Kh.C. 111/ 82 • 1 B 3 533/ 81 . / 5 09, Høgsby, 7 / 1 64, Virum , Udb. Sj. C. 40/ 8 6 • 29 Indb. Sj. C. 4 28/ 86 • / 7 40, Sverig, 7 Indb. S j. K. m/85 • / 12 62, Sveri g, 28 4 27 / 11 67, Landscrona Indb. Sj . C. / 86 • 31 340 / 10 24, Venn ersb., I. Intr. / 81 . tn/1 55, Sverig, Indb. S j . C. 8 %7 . 1 ''/u 39, Sverig, Indb. Sj. C. 424/ 86 . 24 / 1 57, Sverig, Indb.Sj.C. 856/ 8 4 . 1 9fu 56, Sverig, Indb. Sj .C. 118/ 83 • 2/s 69, Kbhvn., Indb. Sj. C. 92/ 84 • 18 / 7 40, Vandel, I. Intr. 4 79/ 87 • 14 / 9 51, Østpreuss., 11<1<~/ 86 . 19 / 1 40, Sverig, Udb. Sj. C. 22/ 85 • 23 / 1 61, Sverig, Indb. Sj . C. 505/ 84 • 28 / 7 52, Jyderup, Indb. Sj . C. 402/ 81 • 10*


Carlsen, Å.

76

28/ Carlsen, Anne Marie . . Enke, F. P. 706/ 82 • 11 14, Roskilde, 29 Ant. Mar. Kjeld Jul. . Sadelmager, / 7 38, Randers, B 3 514/ 8 1 • 2 Antonie Caroline . Ugift., %68, Taarnby, Udb. SJ. C. 4/ 87 • 11 Arthur .. . .. . / 10 83, Kbhvn ., Plejebarn, Indb. Sj. C. 201 /sr; · August Theodor . Indb.Sj .C. ll / 8 1. Skomagersv., % 65, Sverig, Augusta . . . .. . Enke, Sverig, A 2 48/ 86 • Ugift, %57, Sverig, Indb. Sj.C. 854/ 8 4 • 25 Caroline . Enke, / 11 16, Slagelse, Indb. Sj. C. 164/ 8 1 • 1 Axel. Arbejdsmand, % 42, Nykjb.p.S., Stiftspr.I.C. Bfs 7 • 29 Bengt Arbejdsmand, / 3 38, Sverig, B 2 C 38/ 82 • 1 Ugift, !'/12 22, Sverig, Indb. Sj.C. 241 / 86 . Bengta . 27 Bernhard. / 12 46, Sverig, Cigarmager, I. Intr. 982/ 8 2 • 2 August Sømand, % 65, Norge, Indb.Sj. C. b 3 3/ 85 • Carl Stenhugger, % 33, Sverig, A l 306/ 82 • 4 55 / 12 64, Stacanger, Indb.Sj. C. b / 87 • Styrmand, 23 Sømand, / 12 64, Sverig, Indb. Sj. C. b 34/ 85 • 2 / 3 60, Sverig, August Matros, Udb. Kh.C. Gfs 1 • 30 Cilius . Murer, / 12 53, Nykjb .p.F., A 50 5fs 7 • 12 Frederik. Tømrer, / 1 14, Kbhvn., Indb.Sj.C. 774 / 83 • 4 Jacob . . Tjenestekarl, Udb. Sj. C. Bfs 6 • / 12 60, Aalborg, 24 / 7 57, Hammel, Johan . . Skomagersv. , B 3 209/ 82 • (Sandberg) Carl Johan, se und. Sandberg. 1 0jg 59, Kalmar, Indb.Sj.C. 15/ 87 • Carl Oscar Theodor . Opvarter, 30/ 51 / Caroline . . . . . . . . Ugift , 41, Gilleleje, Indb.Kh.C. 81 • 10 384 14 . . . . . . . . Ugift, / 10 67, Sverig, Indb.Sj.C. / 87 • Vilhelmine . Enke, Bfa 35, Brønshdal., B 3 55 1/ 8 4 • 7 Carsten (Lange) Johan Arbejdsmand, B l 420/ 84 • / 3 58, Kullerup, 9 6 / 7 45, Svinninge, Udb. Sj. C. u / 83 • Christian . Arbejdsmand, 28 1 24 Fyrbøder, / 7 46, Haarslev, Bl / 83 • 19 Tømr•3rsv end, / 9 41, Thorup, L Intr. 1 8 6/ 81 • Jens. ? ? ? 36, Barrit, B 2 229/ 86 • 1 Peter Malersvend, Sjg 66, Thisted, Udb. Sj.C. 160/ 86 . 8 Christiane Anna Ug ift, Indb.Sj . C. 146/ 8 2 • / 2 57, Kbhvn., 18 Christine. . . . Ugift, / 10 58, Sverig, Idb. Kh. C. 124 / 82 • 24 Clara Helene . U gift, / 6 61, Sverig, Indb. Sj. C. 283/ 8 4 • 21 Victoria. U gift, / 4 64, Sverig, Indb. Sj. C. 326/ 8 7 • 15 46 Edvard . . . . . Arbejdl':mand, / 2 65, Stiftelsen, Stiftsp.II. C. / 86 . 2 . . . . . Skrædersvend, ·"/ 5 29, Sverig, A 16 H / 81 • 3 Else Margrethe . Enke, B 2 178/ 85 • / 12 21, H.n·dum , 18 10 / 5 67, Stiftelsen, Idb.Blgdh .C / 82 . Emilie . . . . . . . Plejebarn , 11 / 7 55, W exiø, Emma Christina. . Ugift, 46 %3 • 1 % 41, Stiftelsen, Indb.Sj. C. 75/ Marie . . . . Fraskilt, 84 • 17 Evald F erdinand . . Murersvend, Indb. Sj.C. 646/ 8 4 • / 3 59, Kbhvn. , 2 Fanny Amalie . . Ugift, % 67, H elsingb., Indb. Sj . C. 492/ 8 5 • 2 Ferdinand . . . . . . Arbejdsmand, %58, Sverig, Indb.Sj . C. 541/ 85 • 7 51 / Frantz Enock. . . Sømand, / 7 55, Kalmar L., Indb.Kh. C. 82 • Valdemar . Maskinarbejder, % 64, Kbhvn ., Stiftspr.I. C. Sfs 7 • 1 Frederik . . . . . Arbejdsmand, % 33, Rerslev, Indb.Sj. C. 297/ 8 1 • 24 Lignel . se Lignel, /u 50, Sverig, 1 Peter. . Arbejdsmand, 0jg 43, Nyrup, I. In tr. 829/ 8 1 • 2 Thorvald .. Brolægger, Id b. Kh. C. 1 65/ 8 2 • / 3 54, Lyngby, 20/ Frederikke Vilhelmine 'l'jeneE tepige, 57, Kj øge, Udb. Kh. C. 33/ 8 1 • 10 5 64 / 85 . Gunilda Marie . Ugitt, / 10 51, Tikjøb S., Udb. Sj. C. Gunna. . . . . Matros, 56, Norge, Indb.Kh.C. 140/ 8 1 • 6 / 1 40, Sverig, Hans Jakob. . Arbejdsmand, lndb.Kh.C. 125/ 82 • 2 Julius . . Maskinarbejder, % 57, Dalbyneder U db.Blgdh.C 1/ 82 3/ 63, Sverig, Ingrid . . . . . U gift, B l 223 / 87 • 1 9 59 2 Hans Jørgen . Murenvend, / 12 33, Nykjb.p .F. , Indb. Sj. C. / 82 • 30 192 P eter . . Malersvend, / 11 55, Højbjerg, A 25 / 8 4 • Vilhelm. . Arbejdsmand, 1-1/1 52, Nykjb.p.S., Indb. Sj. C. 931/ 8 3 • H erman Koch el. Beck, se Koch Herman Carlsen.


77

Carlsen, H.

Carlsen (Rehn), Hilda Caroline, se Rehn (Carlsen ), Hilda Caroline. 14 Hilda Maria . Ugift, / 2 56, Sverig, I. Intr. 111 8/ 83 . 24 Ugift, / 10 61, Malmø, Indb. Sj.C. 695/ 83 • Ida Maria. . . . Ugift, 3fs 69, Sverig, Indb. Sj. K. 64 / 86 • 19 Ingrid H elena . Ugift, / 1 61 ,Karlskron a, Indb. Sj . C. 302/ 86 • 1 Jacob P eter . . Fyrbøder, B l 517/ 84 • / 11 50, Vadum , 4 ''· / 6 46 , ven g, B 1 60 1/83 • A r beJ·a sman d , J ens . . . . . . . 11 Ferdinand. Kusk, / 3 51, Jyderup, A 50 34 / 85 • 11 / 5 51, Boeslunde, Indb. Kh . C. 22/ 82 • - P eter . . . Arbejdsmand, Vilh elm. Snedkerlærling, 21 / 11 65, H erløv, Udb. Sj. C. 1 0fs 4 • 2 J ensine Caroline Mari e Ugift, % 60, Tikj øb, A l 283/ 85 • 1 Christine. Ugift, % 60, Skjellebjg., Udb. Sj. C. 110/ 83 • Laurine Plb. Nr.l265, 24/ 12 78, Kbhvn ., A 16 7/ 8 1 • 23 Johan. Arbejdsmand, Indb.Kh. C. 4 3/ 8 1 • / 7 43, Sverig, 2 / 11 45, Sverig, Skræddersv ., Indb. Sj. C. 20/ 85 . 25 / 10 65, Sverig, Sømand, Indb. Sj. C. 2 ·18/ 85 • 15 Alfred . Arbejdsmand, / 7 63, Sverig, Indb. Sj. C.b 38/ 85 • Ditlev . Arbejdsmand, 10/ 12 32, Herlufmgl. Indb. Sj. C. 594/ 83 • 3 Edvard. Tjenestekarl, Indb. Sj. C. 509/ 84 • / 10 61 , Sverig, 25 F rederik . Arb ejdsmand, Indb . Sj. C. 364/ 85 . / 2 32, Kbhvn ., 2 Lund. Opvarter, 9jg 64, Norge, Indb. Sj. C. 292/ 84 • 1 Johanna. U gift, % 59, Sverig, Indb. S j. B. 69 1/ 87 • 1 U gift, "/s 67, Sverig, Indb. S j. C.b 8 2fs 4 • U gift, ? Sverig, Indb. Sj. C. 5° 3/ 84 . 5 Chri stin a . Ugift, Udb. Sj . C. 35/ 8 ti · / 10 64, Sverig, 1 Johanne .. .. . Enke, ~/ 12 05, H elsingør, Alm. Nr. 1864. 30 Ugift, / 11 55, Sverig, Indb. Sj. C. "46/ 85 • 26 Christine / 8 62, Kbhvn., Ugift, A 12 211 / 85 • 4 G ustafve Ugift, Indb. Sj.C. 327/ 83 • / 5 56, Sverig, Kirstine . 18Aar,Kbhvn ., B 2 C 5fs 1 . 20 79 Enk e, Rasmin e . / 10 41, Slangerup, I. Intr. / 81 • Johannes . . . . . Arbejdsmand, 20/u 27, Sveri g, Udb. Sj. C. 14 8/ 83 • Handskemgsv., 22/ 6 54, Lund. B 6 154/ 8 1 • 2 Josephine Elisab. Mari e % 35, Kbhvn. , B l C l 1Gfs1 • F hv. Sømand , 24/ 4 06, Thmø, Jørgen P eter. Indb. Sj.C. 382/ 87 . Fraskilt, Karen . . . . . % 13, Sønderup, Udb. Kh.C . 26/ 8 2 • 12 Ugift, / 10 60, H erløv, B 7 188/ 82 • 11 Marie. Ugift, / 3 65, L ellin ge, Udb . Sj. C. lu/85 . Kirsten . • .. Ugift, '% 65, Mern, U db.Sj. C. 12 Bj 8 ,. Margrethe. Ugift, "fs Gl, Annisse, Udb.Kh.C. 54 / 8 1 • Arbejdsmand , 31 / 12 44, Sve rig, Lars August . . . . I. Intr. 986/ 83 • 7 Louise Mart. Carol. V. U gift, / H 10, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 87/ 8 7 • 27 Ludvig P eter. Arbejd smand , / 6 43, AalborgA., Indb. Sj. C. 411/ 83 • 22 Magnus . . . . . Skrædersv ., Indb. Sj. C. 15/ 86 • / 5 64, Sverig, 11 Maren . . . . . . Enke, / 6 28, Lamm estr. , Indb. Sj. C. 8 Gfs 7 • 11 Maria . . . . . . Ugift, / 12 52, Sverig, Indb. Kb. C. 6 6fs 1 • 1 Charlotta Ugift, 2/s 48, Sverig, B 3 231/ 84 • 15 Marthe . Enke, B 3 677/ 8 1 • / 11 33, Sverig, Tjenes tepige, Mathilde '% 63, Sverig, Idb.Blgdh. C.5/ 81 • 11 Ugift, / 12 56, Sverig, Indb. Sj. C. 2 ~ 1 /84 • Ugift, JL/12 58, Sverig, Indb. Sj . C. 26 4j 87 . 23 63 Caroline . Ugift, / 1 54, Calm ar Ln . Indb. Sj. C. / 82 • 2 Ug ift, % 58, Sverig, Indb.Kh. C. 151/ 82 • 21 Nanning Prunck. B l C l 3 Bfs 1 • ' /.1 43, Fyen , Skomagersv., Nils . . . . . . . % 65, Sveri g, Indb. Sj. C. 263/ 87 • 14 Niels And1eas . Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 324/ 83 • / 6 54, Assens, Christian . Snedkersvend , 24 / 8 60, Gladsaxe, Udb. Sj. C. 126/ 83 • 1 Tøjmagersv., 9fz 38, Kbhvn. , Udb.Kh.C. 17/ 8 2 • 24 Smedesvend, Ellenius / 3 60, Kbhvn. , A 13 1 3/ 86 • 30 P eter . . . Smedesvend, / 4 67, Nyborg, Udb. Sj. C. 5 '/~ 6 •

s ·


78

Carlsen, N.

25/ 1 63, Kbhvn. , Carlsen, Nikolaj Emil . Ugift, Indb. Sj. C. 225/ 83. 5 Olivia Laura Sine B 18 27/ 81. / 12 62, Aarhus, 22 Oscar Alfred . / 1 66, Kbhvn., Alm. Nr. 2006. L ærling, 14 Ludvig. Cigarmager, / 5 39, Stockholm , Indb. Sj. C. 6 2-l/87 . Otto . . . . . . I. In tr. 8 ~ 1/ 81. Sadelmagersv. , 11/ 7 48, Kbhvn., 3 Rasmu s P eter . ArbBjdsmand, / 7 53, Hom ø, B 2 2 '18/ 87. 29 P er . . . Smedesvend, Indb. Sj. C. 12 1/ 86 . / 8 58, Sveri g, 25 P ernille .. Enke, / 10 19, H erstcdv. , Alm. 1898. 27 Peter .. .. / 9 25, Norge, Skibstømrer , Indb. Kh. C. 6 2/ 81. Adolf V æversvend , % 23, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 621/85. August 8 krædersvend , 12/ 12 55, Sverig, Indb. Sj. C. 2'19/ 86 . 2 Johann es ~/5 60, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 5'16/ 82. B agersvend , 31 Rudolf Vilh elm . / 10 56, Kbhvn ., Typog raf, Indb. Sj. C. 19/ 85 . 11 2 Sidse (k. Mortensen) . Enke, / 8 12 ?, Gj ørløse, Udb. Sj . C. / 86. 21/;, 53, Slagelse, Udb. Kh. C. 42/ . lVIarie Scortnm , 81 17/ 29, Sveri g, Sofie . . . .. Enko, Indb.Kh. C.154/ 82 6 1 t / 10 63, H elsingh., A 46 41/ 7. Ugif1;, 3 Sophus P eter Sømand, /~ 60, Sverig, Indb.Sj.C. b 54/ 87 . 11 Susanne Caroline . Enke, / 3 44, Helsingør, Indb. Sj .C. 232/ 81. Petrine . % 68, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 24 5/ 86 • Ugif1;, 21 Sven . . . . . . / 9 46, Carlshamn, I Intr. 053/ 87 . Malerm ester, tj10 50, Sverig, Indb. Sj. C. 122/ 86 • Skomagersv. , 21 Frederik. ' / 1 61 , S verig, P yrbøder, B 6 37/ 83. 3 Svend P eter. Sømand, / 1 60, Sverig, Indb.Sj.C.b. 5'1/ 87 . Søren . . . .. 23 A ar , Ørsted, Udb. Sj . C. 14 5/ 83 . Semin ari st, 17/ 7 55, Vindin g, Udb. Sj. C. 11 / 8 1 • Marius A rbEjdsmand , 4 Sven P etter . 'rjen astekarl, t / 5 54, Sverig, Imlb. S j. C. 289/ 8 4 • 22 Thorvald Lauritz . / 1 60, Kbhvn. , Bogtrykkersv. , Indb.Kh.C. 29/ R2 • Ulrich Puls . . . . Posit.ivspiller, 14 /lt 40, Alsted, Indb.Sj.C. 11 5 Sfs 3 . 17/ 45, Kbhvn. , V ald ernar Toxværd. Sn edker sv. , Indb. Sj. C. 163/ 81. 12 23 Vilhelm Thorvald . Sneclkerlærling, / 1 65, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 223/ 83 • 1/ 7 54, S veri g, Vilhelmine Frederikke Ugift., Indb. Sj. C. b 23/ 83 • Carlsted, Johanne Sofie, se K arlsted, Johann e Sofie.

Carstens. Carstens, Hans Marius . P eter .. Josias Ditlev . Juliu s F erdinand Søren J essen .

Carstensen. Carstensen . . . . . . . . Andreas Frederik Aug ust Julius . . Carl . . . . . . . . Chri stian . . . . . Edv. Kuba Christin eVilh. Casper. Elise Cathr. Severin e Emma lVIarie . . . . EnaneiaLovise Carol. F lorentin e H enriette Frederik P eter . . . Gidion Rild al. . . . H enri ette Vilh elm. J ens Gedion J ohan Jacob . . . .

Karstens.

Barbersv., Fyrb øder, Skræder, Sm e · esv., 'rømrersvend ,

15/ 10 61, Bjern e, U db. Kh . C. 33/ 82 . 27/ 3 60, Odense, Indb. Kh . C. 64 / 8 2 . 29 / 4 95, Kiel, Indb.Sj.K. 33 " / 82 . 31/ 1 40, Kbhvn., A 21 7/ 81. 24 506/ 8.1 • / 8 54, Svendborg, Indb. Sj. C.

Karstcnsen.

Blikkenslager, 29 Slagtersvend, / 1 66, Stege, Klejnsmedesv., 1 ~ /6 20, Kbhvn. , Sømand, 20 A ar, V ejlby, Arbejdsmand, 13/ l o 38 ' Døstrup , F ormer , ?• K bhvn., 17/ll' 26, Kbhvn. , Forladt, 1 Enke, / 11 32, Maribo, 2% 65, K bhvn., U gift, 9 U gift, / 2 52, S pejlsby, 2 U gift, / 1 21 , Kbhvn. , 21 Former, / 5 60, Kbhvn ., 22 Sm edesvend , / 10 34, Kbhvn. , U gift, · "/s 62, Kbhvn ., 17/ Skomager, 11 00, Kbhvn. , 30/ 10 54, Kbhvn. , Malersvend,

Udb. Kh. C. 18/ 8 1 • B 1 2n/ 86 · Indb. Sj . C. 152/ 81. Udb. Sj . C. 142/s5 · B3 28/st· Udb.Kh. C. 43/ 82 . Indb. Sj. C. 192/ 81. Indb. Sj. C. 147/ 8,1• Indb. Sj. C. "%6· Indb. Sj. C. 13/ 87 . F . P . 1049/ 81· A12 216/87 · I. Intr. 20 !1/st· Indb. Sj. C. 101/ 81. Indb. Sj. C. 205/ 81. A 21 238/ 81.


Carstensen, L.

79 Carstensen, Ludvi g . . . . . Tjenestekarl, Ni els J essen .. H andelsbetjent, . S medes.Tø:ffelm. P eter Carstens P eter Frederik Form er, Vilhelm Theodor . Slagtersvend , Carøe, L aura Augusta . Valdemar Erik .

Ugift, A gent,

59, Kbhvn. , 51 , S lesvig, 49, Kbhvn ., % 29, Vord ingb. , 30/ 1 44, Næstved,

Indb. Sj. C. 24 7/ 86 • In db. Sj . K. 370/ 86 • Indb.Kh .C. 10 1/ 8 1 • A 14 152/ 8 1 . Indb. Sj. C. 30 1/ st;·

18/

Indb. Sj. C. 853/ 8 4 • Udb. Sj . C. t so/ s5·

2 / 11

23/ 3 24 / 6

44 ·U ttersl øv

a%8 43,' Tikjøb,

'

Caspersen. Caspersohn. J{aspersen. 30/ 35, Skouby, E nke, Indb . Sj. C. m/~ 3 • 1 7 / 4 50, Boeslunde, Alm. Nr. 449. Enke, E nke, % 11 , Kbhvn ., Indb. Sj. C. 64 1/ 84 • Fraskilt, 1845, Slemminge F ., A 21 14 4/ 8 1 • 24 Ugift, / 12 62, Kbhvn., A l 428/ 82 . Cand. pharm ., 27/ , 57, Norge, Indb. S j. C. 305/ 86 • A rbejdsmand , 17/ 11 37, N.Jernløse, Indb.Kh. C.t"5/ 82 • 8/ Indb. Kh .C. 70/ 8 1 . A rbejdsmand , 10 33, Kbhvn. , 27/ 47 Kbh I , vn., . I n t r. UiH/ 86 • Cigarm ager, 7 1 Chri stiane A malie U gi ft , 0fn 59, K bhvn., Indb . Sj.C. 105 1/ 83 • Flindt, Ove, se F lindt, 11 H ans H enrik . Ski bsbygger, / 7 15, K bhvn.. Indb. Sj. C. 256/ 8 1 • Vilhelm Civi1ingeni eur, 2% 36, Kbhvn ., B l C l 69/ 82 • J ens . . . . . Skrædersv., "/ 1 37,Kirkesaaby, Udb. Kh . C. 4 5/ 8 1 . 21 - J ørgen . Fyr bøder, U dh . Sj . C. 1 a/87 • ' / 5 58, Mørke, 17 - Mi chael Banevogter, / 1 ~ 04, Khhvn ., Alm. Nr. 1465. J ensin e . . . Offenl. Fruent. , 27/ 10 50, Nak skov, S tiftsp.l. Cll 1/ 1887 14 17/ Joh annes H enrik. Malersvend , Bfs 6 • 12 65, Brudager, Ud b. Sj. C. L ars P eter . . . . A rbejdsmand , 10/ 12 48, Slagelse, I. Intr. 895/ 81 . Margrethe P etrine . U gift, u/, 62, Kbhvn., Indb. Kh. C. 2 1/ 8 1 . 3 Marie Dorthea . . . Ugift, % 64, Kjøge, Udb. Sj. C. 10 8/ 85 . Mette Cecilie .. . . Ugift, n/12 26, Taarn borg, Ind b. Sj. C. 69 '1/ 83 . Rosal ia Vilhelmin e E nJ{ e, ~ '1 / 12 38, Merløse, Indb. Sj. C. 305/ 85 • 2 1 Willum . . . . Gartner, Alm. Nr. 79. · / 3 l B, K arlebo,

Caspersen, An e .. .. . . . . . - Kirstine . . . . - Marie Christiane - Sophie . . . . . A ugusta J. Chri stine Casper . . . . . . Chri stian . . . . Gotlieb

Casse, J ens Emil Georg .

Blikkenslagers.,

10/

10

65, Slagelse,

Castberg. Kastberg. ta/~ 43 ' A alborg ' Castberg, Caroline F red. A malie E nke, D or thea H ansin e . . Id a Marie Carolin e J ens Carl Chri sti an Vilh elmine

Castonier, Frederik. Castrup, Niels Uhri stensen, se Cavallin , Anna J ønsdøtter Ceder, Johannes P ettorsso n . Cederborg, N iels Sve nsso n Cedergren, Carl August . . . E llen . . . . . . . Ludvig Martin . . Morten Mansso n . Cedeg reen, Willi am A lexand er Cederholm, Anna Lo vise . . . Gustav Magnus . . - kld. Johnsen,JohanE. J. Johanne . . . . Niels Christian . .

Ugift, E nk e, A r hej dsrua.nd , Ugift,

A rbejdsmand , Chri stense n. Ugift, S tenhugge r, Farver, Skræcl orsv., t:leparoret, Stolemager, Skrædersv ., Sømand, Enke, Skomagersv. , 8 kom ager, U gift, Skomagersv.,

5/ :;

20, Kbhvn ., 11 / 2 17, H illerød, ~;t 51, Khhvn., 56 A ar, Khhv n., 21

/ 1

B l

35 1 / 87 •

Indb. Sj . C. 24 Bjg 1; . Indb.Sj.K. 137/ 83 . I. In tr. ·12"/ ss· I Intr. 2 1/ 8 1 . B 6 15/sx·

43, Haderslev, Uclh.Kh. C. 43/ 8 1 .

I n<lh. Sj . C. 62/ st; · 59 ' Sverig - ' 32 ' Svori t"l1 o· Ud h. Kh. C. 2' /81 . /t 51, 8verig, B 15 1 0jg 1 • :!~/4 61 ' S veri "· In db. Sj . C. 14(;/84 . - h1 .,,,/ 1{\ T 'l . l Ind b. Sj.C. 414 / 83 • -· l~ " ' l {J ØJ, ~ % 15, Khhvn. , In db. Sj. C. tn/8 ,1 . 27 / 55 Sveri g Indb.Kh. C. 85/ 8 1 • ' ' 2 2 3fo 65, Khhvn. , A l 228/ 86 • :J/ 10 4l,H elsingborg Indb. Sj . C. 1 2/s 1 . 12/. 60 V eJ' le B 2 2 3 6/ So·. t ' • ' 10 / u 45 ' Sveri b' o· A 12 3 10/ su · 30 / 8 58, Sverig, Indb. Sj . C. 3 "% 6 • 2% 50, Lødd erup, Indb.Kh .C.m / • 81 7 /" a 10 / h· 1 :


Cederqvist, C. Coderqvist, Christian Joh. Sv. Centner, Bothilde. . . . . Cesar, Anders Peter . . . . ' Cetti, Antonio . . . . . . . Jacobin e Alexandra. Chapmann, Juliane . . . . . . . Charles de, J ohan L. Chr. Heinr. Cheferlin, Anne Marie . . . . . Cheteville, Rudolf Frederik .. Chila ell.Chillan , FransiskaJoh. Chilla, Franz Mi chael . . . . . Chillan, se u. Chila. Chilou, se u. Chila.

80 BagH·sv. , Ugif<, Malersvend, Fh. Kok, Ugif;~ ,

Enke,

Farv ~r,

U gifl;, Kont.ori st, Ugift, Tømrersvend ,

24/ 63, Viborg, Udb. Sj. C. ~ åfss · 4 6 / 4 57, Malmø, Indb .Kh.C. 112/82· 28/ 5 49, Sverig, Indb. Kh. C. 6 s/81. % 33, Kbhvn. , Indb. Sj. C. u/82 . % 62, Kbhvn. , Intlb. Sj. C. 13/ 82 • 2 c.;:,· c 6•>4/ !'/11 23, Løjtved, I n db · •:JJ. · " 85· 1% 15, Segeberg, Indb. Sj . C. 201/ 85. 17/ 2 10, Kbhvn., l <" . p • 68/ 83· 21/ 1 61, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 203/ 87 . I. Intr. t793/s6· % 58, Kbhvn., 15/ 24 Preussen Indb. Sj. C. 683/ 87 . 8 ' '

Chrestensen. Chl'istensflatter. Christensen. Christesen. Kristensen. Christensen, Karen . . . . . . . Aase Cecili e Marie Abelon e . . . . . . Adelaid e MarieChr. A delhaid . . . . Adolf . . . . . . Christi an .. F ernando .. Ingemann T. Martinus P eter .. .. Th eodor .. Carl Nikolaj Chri sti an .. Agnes H enr.Petrea A lbert J oh. Carl Thorv. Chr. Vilhelm . . Villemoes . Albertine . . . . . Alexand er C. Grav A lexiu s Sophus .. Alfred Ch . P et er Chr. J.Block Chri stoffer Emil . . . Gustav . . Thorvald . Vilh elm . Amalie E. Mari e Anders .

Carl Chri stian Georg .. Knudsen.

14, Horneby, B 3 369 / 88 . 29 / 7 58, Aalborg, B l 270/ 84 . 10fa 51, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 204/ 83 • 18/ 61, Kbhvn. , Indb.Kh. C. 53/ 81. 8 17/ 62, Kbhvn., Indb. Sj. C. 1/ 83. 3 30/ 8 56, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 302/ 87 . 11/ 65, Taarnby S., Udb. Sj. C. 3 %. . 1 5 22 / 12 55, Kbhvn ., Stiftsp. l. C 106/ 87 . 13/ll 78, Kbhvn ., B 3 652/ 81. 19/ 57, V ejle, Udb.Kh. C. 50/ 82 . 10 2 Gfo 66, Korsør, Udb. Sj. C. 156/ 86 . 17/ 67, Kbhvn., Indb. Sj. C. 478/ 86 • 5 15fs 57, Thisted, Udb. Sj. C. 90/ 85 . 13fs 51, Kbhvn. , I. Intr. 119/ 82 . 28/ 67 , Kbhvn ., Indb. Sj. C. 193/ 85 . 9 14 / 8 63, Kbhvn. , Indb. Sj.C. 1028/ 83 . 18/ 59, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 10/ 83 . 1 24/ 5-:!, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 278/ 8 , . 1 14/ 5 70, Frdksberg, A 30 83/ 87 . 18/ 8 43, Nykj . p. F., A 21 97/ 81 . 1% 20, H erlufsh ., A 25 167/ 86 • 7 Indb. Sj. C. 534/ 86. / 8 67, Kbhvn ., 30/.1 65, Khhvn ., Stiftsp.l.C.l 04/ 87 . 2 Sj; 56, Havrebjerg, Udb.Blegh. C 5fs 2 2 6fn 53, Nakskov , Inclb.Kh . C. 1 '1 7/8 ~. 1/ 10 44, Lyngby, Inclb.Kh.C. 109 / 81. 24 / 60, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 644 / 811 • 4 ~auelmagers v ., s 1/ 12 65, Kbhvn., Indb . Sj. C. 5/ 86 • 1 Arbm.d., % 49, Kbhvn. , A l 298/ 84 . 22 / 8 68, Kbhvn., Ugift, Indb. Sj . C. 377/ Rtl· 10fs 48, Slangerup, B 3 829/ 84. Arb1n<l ., 1/ 64, Thoreby S., B 3 m/86 . Arhm.d. , 8 Grønthandler, % 43, Manderup, Indb. Sj. C. 22 1/ 84. 14 / 50, HagestedS ., A 30 8 "'/86 . Kusk. 1 1 Skin ·farver, "/o 49, Ugi lt, Udb . Sj . C. 28/s7 • 3 / 7 05, R anders, Skrædermester, Indb. Sj. C. m/83 . 2 2/ 3 l,Simm erbølle I. Intr. 1332/ . Stenhugger, 87 11 97 2 / 87 . / 266,V esterø ,Læsø Udb. Sj. C. Sømand. 482 3 / 8 53, Uggeløse, Tjenes tekarl , Indb. Sj. C. / 83 . 2·;/ 48, Eberholtsv., Udb. Kh. C. 30/ 81. T ømrersvend, 1 1 Sne,lkersvend, / 12 61, Aarhus, Indb. Kh. C. 28/ 82 . 1 / 2 26,,Kbhvn., Arbmd. , F P 1288/ 81. Handelsbetjent, 24 Aar, Kbhvn., Udb . Sj. C. 147/8 :~. 11 L em i Bombeb., / 10 13,B yrom,Læsø Indb. Sj. C. m/84 .

Enke, Ugift., Ugift., Ug ift , Ugift, Sme -esvencl, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Barn, B age rsv. , Tjenestekarl, Opvarter, Form ersvend, Malersvend, Ugift, Sm edelærling, Hvidgarver , Murersvend, Tjenestedreng, Ugift, pens.S kolelærer Tyende, Arhn1d. , Maskinist, ømand, fh. Høriuæmm. Droskekusk ,

t -1/ 6


81 Christensen, Anders Ludvig .. Madsen . Marinus M. P eter . . . Sørensen . Andreas. . . . . . . . . . B erg . . . Christian Eduard M. Ferdinand Gottlieb J. Janus Rud. Joh. Vald. Julius . Sophus . Ane .

Cathrine .

Christine .

- Dorthea Marie Elisabeth Hedvig . . .. Johanne .. . Kath. Margr. Kirstine

Karol. Kristine . Margrethe

Marie .

.

Christensen, A.

Maskinarbejder, % 43, Roeskilde, A 50 45/ 86 • Læsteskjærer, 14/ 1 42, Tullebølle S. Indb. Sj. C. 777/ 84 • Kommissionær, 23/ 8 58, Aalborg, A l 219/ 85 • Forvalter, 26 Aar, Smørum, Udb. Sj. C. 134/ 86 • Blikkenslagers., 27 Aar, Uclb. Sj. C. 143/ 8 4 , 21 / 1 51, Birket, Arbmd., Indb. Sj. C. m/84 • 1 / 2 34, Sverig, Stenhugger, Stiftsp.II.CY/ 85 • 25 / 11 65, Hals, Sømand, B l 406/ 85 • 26 / 2 26, Kbhvn., Arbmd., Indb. Sj . G. 82/ 81 • 16 / 1 2 65, Kbhvn ., Arbmd., Stiftsp. I. C 89/ 85 • Tømrer, % 42, Nykj.Mors, Indb. Sj. C. 5 72/ 83 • Fh. V ærtshush., 70 Aar, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 136/ 84 • 4 15 8 / 3 49, Frdksberg, I. Intr. 9 / 86 . Sacl elmagcrsv., 9 SadelmagerRv., A 25 130/ 85 . / 4 61, Viborg, 2 / 4 64, Kbhvn., Kontori st, Indb. Sj. C. 639/ 8 6 • 16 Arbmd., B l. C 1 16/ 82 • / 11 57, Kbhvn., 3 / 10 34, Randers, Kolportør, A l 314/ 8 7 . 1 Tjenestepige, % 59, Hvirring, Udb. Kh.C. 29/ 8 1 • 29 / 8 70, Aarhus, Tjenestepige, Udb. Sj. C. 150/ 86 • 26 / 4 18, Orte, Ugift, Indb.Kh.C. 10 9fs 2 • 36 15 / 82 • / 4 32,KjelstrupM., Udb. Sj. C. Ugift, 15/ 10, Vandløse, Enke, Ahn. Nr. 1868. 4 14 / 3 38, Kbhvn. , Indb.Kh.C. 102/ 8 1 • Ugift, 19 / 10 39, B øjstrup, Ugift, Indb. Sj. C. 653/ 86 • 1 48 / 6 58, Bonderød, Udb. Kh. C. / 82 • Ugift, Ugift, 2ij 8 67, Gyrstinge, Udb. Sj. C. 132/ 87 . 2 Enke, B 3 33 6/ 8 2 • / 4 20, Martofte, 2 Enke, % 37, V adsted, B l 17/ 87 • 1 Sfs 78, Arritskov, B 2 138/ Plejebarn , 86 . 23 Ugift, Indb. Sj. C. 252/ 85 • / 12 61, Kbhvn., 11 / 62, Halling, Ugift, B l 260/ 83 . 3 26 Ugift, Indb. Sj . C. 56/ 85 . / 1 55, Kbhvn., 10 Fraskilt, / 4 22, Ringsted, B 3 100/ 8 1• Ofl'enl. Fruent., 8/ 12 58, Gj erlev, Udb. Sj. C. 42/ 85 • 20 / 86 • Ugift, H / 8 58, Nykj.Mors, Udb. Sj. C. 30 551 Enke, / 12 29, Buddinge, Indb. Sj. C. / 86 • 15 91 Ugift, / 11 29, Uggerløse, Udb. Sj. C. / 86 • 4 Indb. Sj.C. 780/ 8 ,1• / 8 10, Stege, Ugift, 2 "/ 40,Ventegodtsh. Udb. Sj. C. 4 6/ Ugift, 82 • 11 1 Enke, 5fs 30, Mønsted, A 2 8 2/ 86 • 4/ 43, Rejstrup, Ugift, B 3 1047/ 81 • 9 Ugift, % 63, Kbhvn., A 12 Bfs 6 • Ugift, ·1/ 3 62, Kbhvn., Indb. Sj .C. 180/ 85 • 255 26 / 12 16,Branderslev, B l Enke, / 85 • 13 / 8 21, Gandløse, Enke, A 21 17/ 8 1 • 11 2 21 Enke, / 1 23, Guldbjerg, B 2 / 84 • Ugift, % 34, Hjørlunde, Indb. Kh. C. 85/ 82 • Ugift, % 36, Kallundb., Indb. Sj.C. 207/ 83 • 17 38 5 Ugift, / 1 41, Lendum S., Indb. Sj.C. / 83 • 17 Ugift, B 1 121/ 83 . / 2 64, Mandrup, 26 Enke, Indb. Sj. C. 123/ 8 1 • / 12 16, Lundby, 1 Tjenestepige, 6/s 53, H olvad, A 1 18/ 8 1 • 69 14 Tjenestepige, / 7 61, Svendborg, Indb. Kh.C. / 8 1• 18 / 2 09, Nordrnp, Ugift, Indb. Sj. C. 272/ 87 • 10 26 18 Ugift, / 3 48, Vanclborg, I. Intr. / 82 • 458 3 / 12 54, St. J ørgensbj . Indb. S j. C. U gift, / 87• 50 2 Ugift, / 7 57, Uggerløse, Udb. Kh. C. / 8 1 • Ugift , 5fs 57, Slaglille, Udb. Sj. C. 19/ 81 • 15 20 / 11 59,Ferslev Mark, Udb. Sj. C. Ugift, /~ 1 • 29 30 / 12 61, Klippinge, Udb. Sj. C. / 87 • Ugift, 11


Christensen, A.

82

Enke, % 24, Kbhvn. , I. Intr. 3 38/ 81 . 2 Ugift, % 52,Sønd erborg, Udb. Brnh.V 1/ 87 • Ugift, . 5/ 7 31, Aarhus, Indb. Sj . C. 101/ 83 • 3 / 11 35,NørreTrand. I Intr. Sjg 1 . Enke, 29 / 1 26, Fredericia, Indb.Kh. C. 23/ 8 1• Enke, 1% 51, Aalborg, Ugift, Indb. Sj .C. 312/ 87 • Enke, 2fo 20, Kbhvn., F. P. 1127/ 8 , . Enke, % 24, Saltrup, I. Intr. 4 22/ 8 1• 21 / 10 64, Tudse, EnkE:, U db. Sj. C. ll 1/ 87 • 2 Ugift, % 49, Stiftelsen, Udb. Sj. C. 130/ 86 • 17 Ugift, / 6 55, Karise S., A 12 6jg 2 • 29 / 159, Rudkjøbing, Indb. Sj. C. 55 Bj 87 • Anine Dorthea . Enke, 2 % 34, Frerslev, Anna . . . . . Fraskilt, Indb. Sj. C. 181/ 8 1• 4 . . . . . . Ugift, Indb.Kh.C. 130/ 82 • / 5 62, Skive, 17 Bolette . . U gift, Indb. Sj.C. 1038/ 83 . / 1 62, Kbhvn., 1 Cathinca. Ugift, % 66, Kbhvn., A 27 76/ 8 4 • 1 Cathrine . Enke, 2fo 23, Frdksberg, Indb. Sj. C. 333/ 8 1 • Christine . Ugift, H/s 51, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 388/ 83 • 4 / 3 62, Kbhvn. , Ugift, Indb. Kh. C. 5 1/ 82 • 1 - Vilh. Ugift, 2/n 62, Kbhvn., Indb. Kh. C. 39/ 82 . Johanne .. Ugift, 25 Aar, Valby, Indb. Sj .C. 1 76/ 85 • 4 Kirstin e .. Ugift, / 9 54, Kbhvn., Indb. Sj.C.U 4/ 8;, . 1 Margrethe . Ugift, % 65, Stiftelsen, Indb. Sj. C. 419/ 84 • 1 Maria . . . Ugift, Gfs 64, Als, Indb. Sj. C. Dfs 6 • F. C. Ugift (Syerske), 2 Sj; 63, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 1/ 8 2 . 20/ Enke, 16, Aabenraa, A 22 lH/ 8 1 • 12 10 Enke, / 8 17,A sminder ød, Indb. Sj.C. 1051/ 83 • 30 Magd. Ugift, /~ 59, Kbhvn., Indb. Sj. C. 35 7/ 86 • 1 % 58, Kbhvn. , Vilh. Ugift, I. Intr. m / 82 • 31 / 1 57, Allindem. , Indb. Sj.C. m / 87 • Petrine. . Ugift . 1 / 10 55, Jyderup, Philippa .. Ugift . Udb. Sj. C. 8 G/ 86 • 5/ Sophie L . . Enke, 39, Kbhvn., Indb. Sj. C. 1/ 8 4 • 10 2 (/ Anne,kld.Aagaard Enke: 07, Hader slev, Indb. Sj .C. "5 7/ 87 • 1 Cathrine Enke. n/ 9 18, Kbhvn., F. P. 2m / 87 • 11 Enke; / 7 22, Kbhvn., Indb. Sj. C. 233/ 85 . 2 / 10 08, Gladsaxe, Dorthea Enke, Indb. Sj. C. 144/ 8 1• 1 Kirstine . U gift: % 32, Kbhvn., Indb. Sj. C. 23 '1/ 82 • 22 / 9 65, Vo er S. , Marie . . Ugift, Udb. Sj. C. 84/ 87 • - BerthoL Vaagekone, ·1/ 5 36, Odense, Stiftsp. II. C. 41/ 86 • Anthon Jens . . LemiAlm.Hosp. 1/ 10 30, Kbhvn. , A 27 72/ 1887 • J ensen Fh. t:.medesv., 1/ 10 30, Kbhvn., F. P. 113/ 8 1 • 3/ 63, Aalborg, Bagerlærlin g, Udb. Sj. C. 6fs 3 • 4 4 Fyrbøder, /.1 57, Aarhus, Udb. Sj. C. 102/ 84 • 10 / 10 53, Viborg, Malersvend, Indb. Sj . C. 612 / 86 • Rebslagersvend, 15/ 10 64,Nørre Vium, Udb. Sj. C. 12 7/ 85 • 10 / 10 65, Hinge S ., Sømand, A 30 18 1/ 87 • · Tjene:>tekarl, ·' / 12 59, Saltum S. , Udb. Sj. C. 14 "/ 85 • Tjenestekarl, % 62, Vive S., Udb. Sj. C. 11 3/ 85 • 20 Johann es Plejebarn , / 11 75, Kbhvn. , A 41 2 10/ 87 . Antoni e Sophi e . 'l'jene:;tepige, ~/ 1 64, Aarhu R, Udb. Sj. C. 122/ 83 • 5/ Udb. Sj. C. 9 '1/ 8 ,1 • Antonius Martinus Sømand , 11 o5, Mariager, 1 August .. . . . Murersvend, 0fs 37, Holbøl S., B 3 49 7/ 8 1 . 18 Augusta Mari e / 12 66, Kbhvn. , Ugift, Indb. Sj. C. 536/ 85 • 7 62 Bentine . . . / !l 64, Gj entotte, Udb. Sj. C. / 8 -o . Ugift, 327 19 Birtha Marie / 11 21, Sæby, Enke, A 12 / 87 • 2 % 18, Egitslevm., Indb. Sj. C. 3 G8/ Enke, 8 1• 13 / 8 22, H oleby, Enke, Indb. Sj .C. 28 4/ 82 • 2'1/ 25, Rerslev, Enke, A 22 52/ 8 1 • 3 18 Ugift, /t 56, Slosserup, Udb. Kh. C. 2( / 82 • 2 % 53, Skjelskør, Indb. Brnh. 11/ Emilie Marie Ugift, 82 •

Christensen, Ane Marie Elisab. K. M. Martine C. C. Mathilde. Mette. . Pouline Sophie .


83 Christensen, Birthe Johanne . . Marie . .. - Mart. Bodil . . . . . . . Chri stine S. Kirstine Marie. Brita.. .. . . Boli ne Erhartine. Cami lla Juliane . Mathilde . Carl . . . . . . . . Adolf.. .. . AugustLudv. Chri stian.

Jul. Mar. Vilh. Edvard . . . . Em. Marin us Emil August F erdinand Frederik . Gu nnar. Gustav. Henrik . H erm .August .Johan Theod. Juliu s Chr . . Laur. ,Jensen Ludvig. . . E lis Marius . N icolaj . . . Peter . . . . .Johan T heodor Vilhelm Caroline Emili e M. Goline . Marie A. Casper. Cathin ca F er·din . Ca t h ri ne Chri stin e Olivia. Ceci li e . . . . . . Amalie . Uharies Co nrad . LorentzT. R.oland .. Charlo tteEleonore Christen .. .. ..

Christensen, B.

1/ 64, Stiftelsen, Indb. Sj. C. 922/ Ugift, 83 . 3 7 Ugift, / 9 63, Ring, Udb. Sj. C. 76/ 83 • Fnbrikarb., % 62, Taarnby, A l "/ 81 • 2% 56,0ppesundb. Udb.Kh.C. 34/ Ugift, 81• Ugift., % 66, Holbæk, Indb. Sj. C. 495/ 87 • 19/r. 38, Søby, Ugift, Indb. Sj . C. 220/ 87 • 1 / 7 31, Onsberg, Fraskilt, B 2 184/ 83 . U gift, ~ 5/ 7 50, Brøndbyø., Indb. S j . C. Gjg 4 • Ugift, '/ 1 50, Sverig, Indb. Sj. C. 84 GJs 3 • Ugift, s/ 1 61 , Nakke, Udb. Sj. C. 36/ 86 • 1 Tjen estepige, % 58, Aalborg, Udb. Sj . C. 51/ 82 • Ugift, D/ 11 62, Ørholm, Udb. Sj . C. 27 / 8 7 • Arbejdsmand, 4/o 58, Tvilum S., B 2 96/ 86 • 1 Sm edesvend, % 23, Kbhvn., Indb. Sj. C. 351/ 85 • Arbejdsmand, "/ 12 -!9, Nordborg, B 3 305/ 81 . 30/ 36, Kbhvn ., Arbejdsmn.nd, Indb. Sj. C. 562/ 84 • 5 2 P01·teur, % 56, Stenlille, Udb . Kh . C. 28/ 81 . Skomager, % 36, Kbhvn. , Indb.Kh .C. 15 BJs 2 • S nedkersv end , % GO, Kbhvn. , Indb . Sj . C. "GJs 6 • 18/. 39, Kbhvn., Indsidder, A 21 m/8 1 • 1 1/ , 66, Slagelse, Malersvend , Udb. Sj. C. !15/ 86 • åtolemagersv., 25/u 55, Kbhvn. , Indb. Brnh. 10/ 81 • 31 / 7 55, Kbhvn., Cigararbejder, Indb. Sj. C. 38 '1/ sR· Arbejdsmand, 2 1/ 10 G2, Kbhvn., B l. C l 14/ 82 • Arbejdsmand , 'i 12 59, Sundbyv., Udb. Sj. C. 14135/ 82 • 1 % 32, Saunte Ov. Indb. Sj . C. / 8 1. Arbejdsm and , S nedkers vend, 55 Aar, Ny kj. p. S., Udb . Kh. C. 22/ 8 1 . Sø: nand, ttj5 66, Kbhvn. , Indb . Sj. C. 3 11/ 85 1 Sømand , % 63, Kappel, A 30 6 8/ 81; . 11 Gjørtlersve nd , / :; 55, Kbh vn., Indb. Sj. C. n/82 • 1 Arbejdskarl, ~/ 7 47, Kbhvn ., A l :J.J !l/ 85 • S kræderm ester, 1 ~ / 1 60, Kb lwn. , Indb. Sj. C. 1' 0/ 86 . Sømand, 2(iA:n,Rudkj øh ing, Udb. Sj. O. 1 '1 ~/ 8 ,; . Manufakturh.k. , 15/ 5 48, V es tervig, A 30 m/87 . t!lj,1 28, Kbhvn., B 2. C 14/ 8 1 • 14 / 50, Kbhvn. , B l. C l 35/ 81 . 5 22/ Agent, 39, Egebjerg, Indb. Sj. C. Sjg 1. 10 Skomagerlærl., 'll/ 3 63, Nørre Sn. , Udb. Kh. C. 36/ 8 1 • Arbejdsmand, 19/ 1t 52, Kbhvn ., Indb. Sj . C. 18 2/ 82 • Possementmg., 2 1 /.~ 54, Khhvn., Indb . Sj. C. 383/ 8 1 • Rebslagersvend , 29/ 1 58, Kbhvn. , A l 435/ 83 • Arbejcls111and , '% 54, Raaby, B 15 15/ 85 . 14/o 64, Kbhvn., Arbejdsmnnd, Indb. S j. C. 154/ 87 • Blikkenslgsv. , 29/; 55, Kbhvn ., Indb.Sj. C. b ~ 6/86 • Vognmandsk. , '/; 63, Kbhvn., Indb. Sj. C. 553/ 86 • 1 Ugift, .t / 7 o2, Kbhvn., Indb. Sj. C. m/8 4 • Enke, :! % 98, Frdksberg, Indb. Sj. C. 242/ 81 • Ug ift, u/12 56, Majhølle, B l 361/ 86 • 10/ 63, Racl sted, Ugift, Udb. Sj. C. 1 24 / 86 • 5 2'/ Ug ift, 62, Udby S., B 3 m/81 . 11 F yrbøder, 28 Aar, Saln·o S. , Udb. Sj. C. 147/ 8 4 • Enke, I H/ Jo 48, Stiftelsen, Indb . Sj. C. 141/ 8 1 • 2 H/ J J 54, Kbhvn ., U gift, Indb. Kh. C. 4 9jg 2 • 6 Tjenestepige, / Jo 48, Valb_y , A l 73/ 8 1 • U gift, J/7 UH, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 480/ 86 • 1 Enke. "/s 47, Them , B 2 208/ 8 ,;. 23/ B l. C l 17/ 81 • 12 60, Kbhvn., 6 J / 7 51, Kbhvn., Indb. Kh . C. 5 !iJg 2 • Arbejdsmand, 23/ 60, Kbhvn., B l. C l 29/ 8 1• 12 Plb.A.Nr. l327, 27/ 2 68, Kbhvn. , A 16 32 ~/8 1 • 9 / 1 17, Skyum, A rbejdsmand, B l 591/ 83 •

11*


Christensen, C.

84

8/ 39 , H a d ersl ev, I n db .bJ. -,. C . ~ 50/ 8:; . Arb m d ., 12 1 Arbmd., % 44, Guldager, I. Intr. 780/ 79 • 1 Arbmd. , % 45, Slesvig, A 21 56/ 8 1 • 2 Arbmd., % 48, Stenlille, A l u 6/ 81 • 28/ Arbmd. , I. I ntr. 483/ 83 • 10 54, Tørring, 31/ (k.J ensen) BagE:r, 45, Viborg, Indb.Sj. C. 64 2/ 86 • 12 Bagersvend , tG/7 63, Kild ebr. , A 30 28/ 85 • Gasværksarb., 10/ 12 44, Vejrum, Udb. Sj. C. 139/ 8 , . Handelsbetjent, 6/ 12 51, Voer, B 2 19 6/ 86 . 1 11 32 Fhv. H øk er , /s·t· / 1 19., Sandholm, F P 15 101 / 5 38, Solberg S ., Udb . Sj . C. / 86 • Klinker, 1 / 10 42, Holbæk, Kvæ.gdriver, Indb.Kh. C. 66/ 82 • L a u -høker, Udb. Sj . C. 11 6/ 84 • Fhv. Portner, >~j 1 29, V. Assels, Indb. Kb . C. 73/ 82 • 10 24 Sandgraver, / 3 49, Kj ellerup, A 12 6fs 3 • 11 / 5 60, Ansager, Seminarieelev, Udb. Sj. C. 98/ 8 ,1. 22/ 49, J els, Skomager, A 21 2 n/81 • 8 Smedesvend , 1823, Bjeverskov, A 2 45/ 82 • 2 Smedesvend, '/s 50, Kbhvn ., Indb . Sj. C. 373/ 8 4 • 2 Smedesvend , 1i/~ 63, Skive, Udb. Sj. C. 84/ 8 1 • Snedk ersvend, 1 8fa 51, Maabjerg, Udb. Kh . C. 22/ 2 • 11 Søma.nd, / u 51, Kbhvn. , Stiftsp. II. C. 1/ 86 . Tap. & Sadelm. , 1'/a 63, Kbhvn. , Stiftsp. I. C. 63/ 86 • 7/ ,; 58, Kimm ersl. , Udb. Kh. C. % Tjenestekarl, /82 • 23 / 5 17, Visborg, Træskomager , B 3 6·12/ 81 . 31 / Uldhandler, Indb.Sj . C. 493/ 87 • 10 38, Lin aa, D avidsen Sømand, 2/u 68, H elgenæs, Udb. Sj. C. 15 5/ 86 • 28/ 63, Kbhvn. , Jens . .. Stentrykk er , Indb.Kh. C.162/ 8 1 • 5 11 J ensen .. Tobakspinder , / :; 60, Kolding, Udb. Sj. O. 11 2/su· J ohannes Skomager, 1844, Kbhvn. , A 21 41 R/8 1 • 14/JL 52, Adserbo, J ørgensen Arbmd. , I. Intr. sno/ 8 1• Lundsmark, se Lundsmark. 491 19 / 2 30, Skallerup, Indb.Sj. C. P eter. Arbmd ., /sr;· 7 / 6 62, Øsløs, Ugift, Udb. Sj. C. 75/ 84 • 18 / 7 62, Ny S ., Søren Sømand, Udb. Sj . C. 10 9/ 86 • V æver, txj , 65, Horsens, Udb. Sj. C. 54/ 87 . Ulrik 2 Christian Arbmd., B/s 27, Rørvig, B 7 4/ 8 1 • 8 Arbmd. , A l 46/ 87 • / 12 39, Frørup, 7 1 Arbrnd., /.1 41, Brøndshøj, Indb. Sj. C. ' / 86 • 1% 44, Kværkeby, B 27 2 G/ 8 1• 12 Arbmd. , /n44, Flintinge, I. Intr. 444/ 81 • 81 22 Arbmd. , / 10 58, Haderslev, B / 82 • 1 Arbmd., Udb.Kh. C. 35/ 82 . (;/ 11 61, P aastrup, 17 10 3 / 82 • Arbmd., / 7 62, N. Nissum, B 6 Bagersvend , Jn/2 64, Melby, Udb. Sj. C. 10 3/ 8 6 • Gartner, 58 Aar, Gandløse, B l 35/ 85 . Handelsbetjen t, 2H/ 11 62, Slagelse, Udb. Sj. C. 70 / 83 • Fhv.Kulmaaler, 1/ 12 17, K allundb., Indb. Sj C. 109/ 8 1 • 13/ Mælkekusk, Indb. Sj. C. 576/ 85 • 12 48, Bovbjerg, 17 Opvarter, / 1 60, Kbhvn., Indb. Sj. C. 362/ 84 • 123 26 / 1 58, Thulstrup, Udb. Sj. C. Skom agersv., / 83 • 1 7 Slagtørsvend , Indb. Sj. C. '2fs.1• / ;; 64, Kbhvn. , Snedkersvend, 21/ 7 56, Aalborg, Udb. Sj. C. 11 8/ 8 4 • 1r,/ 57, Kbhvn., Ugift, Indb. Sj. C. 10/ 8 •1 . 1 4 / 1 37, Nakskov, Søman d, Indb. Sj. C. 433/ 8 2 • 1 :;/ 1 11, se Snejberg. Buur. Arbmd., 10/ Carl . Tjene.>tekarl, 12 65, Ørslev Kl. , A 25 uo/8 4 • H/ 1 55, Aarhus, Udb. Sj . C. 11 2/ 87 • - M. Glarmestersv., 29 Edvard At·bmd., / 1 46, Kbhvn., A 14 68/ 8 1 • 17 / 1 60, Kbhvn. , Eiler. Arbmd., S tiftsp. IIC. 47/ 86 • Emil .. Blikk•3nslgsv., 21 / 11 44, Kb hvn., Indb. Sj. C. 334 / 81 •

Christensen, Christen.


85

Christensen, C.

21 / 9 43, Kbhvn. , Christensen, Christian E. V ald. Arbejdskarl, A 21 28/ 8 1 . 704 10/ / 8 •1 • Frederik Arbejdsmand, 12 30, 'l'ryggeløv, Indb. Sj. C. 720 7 / 1 47, Slagelse, B 3 / 8 1• Blikkenslager, 1 "/ Indb. Sj.CY% 1. Droskeku sk, 12 46, Kbhvn. , 15 c. B arn, B 3 °49/ 8 1 . / 3 69, Kbhvn ., 16/ 13, Nakskov, I Intr. 161 7/ 86 . Fr. B ækbo P ositivspiller, 5 2 ~/ 45, Kbhvn. , I. Intr. 785/ 86 • H arald .. Former, 10 J ørgensen Arbejdsmand, 1-1/ u 52, Asserbo , Indb. Sj. C. 437/ 86 • Larsen . . Arbejdsmand, 2%45, Kjerteminde, Indb. Sj. C. 320/ 8 7 • 27/. GS, A ssens, Ludvig . . Arbejdsmand, U db. Sj. C. 1 3 5/~ 7 • 1 24/ - M.Antonius Malersvend, 12 01 , Silkeborg, B 7 Hn/ 8 2 • 8fs 61, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 19 "1/ 85 • Martin .. Malersvend, 14 / 1 G2, Hor ens, Udb. Sj. C. 85/ 85 . Martinu s . Bagersvend , 1.;/8 26, Gandløse, Indb . Sj. C. 792/ 8 .1• Math. Ri ch. Gartner, 2 / 12 40, Kbhvn. , Skibstømrer, Oluf . Indb. Sj.C. 477/ s o · 21 Aar, H ørby S ., Udb. Sj. C. 80/ 8;;. P eter .. Fyrhøder, f;/1 62, Brønd shøj, Udb. Sj . C. 56/ 86 . V ognmdskusk, 10 Vilhelm B l C 2 "/st· / 1 63, Kbhvn. , t:J/ 11 17, Rønne, Udb. Sj . C. 24/ 8 1• Christiane Ugift, 2 Ugift., B 3 405/s t· / 5 21, Tvis, 1/ 58, Aalbo rg, Udb. Sj. C..j 4/ 8 •1• Birgitte U gift, 6 'i 1 71, Ribe, Udb. Sj. C. 13s/85 • M. Abes U gift, 7 / 7 33, Gladsaxe, Indb. Sj. C. 200/ 86 • Martine U gift, 21 Chri stine. / 7 OG, Sebbersund, Indb. Sj. C. "/ss· Enl<e, 27/ Udb. Sj. C. s•;/83 • Enke, 4 50, H ørdum , 26/s 50' K.Jøge, A l 7s/st· Ugift, Ugift , !1fu62,Smidstr.,Vejle Udb. Sj. C. 32/ 8 1 • Amalie U gift, ll/ 7 GO, Kbhvu., Indb. Sj . C. 436/ 86 • 7 A. Vilh .. Enke, / 8 52, Kbhvn. , I. Intr. 73 3/ 82 • 1/n64, Gjerlev, Carolin e . Ugift, B l 161/s6· 7 / 7 50, Randers, Udb. Sj. C. ua/83 • Dorthea . Syersk e, 9 Emilie . . Ugift, / :, 34, Kbhvn. , Indb. Kh. C.5 2/s 1 • 12/ Indb. Sj . C. an/86 • Ludovica U gift, 12 67, Kbhvn., 22/ OG, Khhvn. , Magdalene Enke, A lm. Nr. 2412. 7 2 P etrin e . Tjenestepige, % 64, Aalborg, B l %7 • Sophie .. Ugift, Tjenestep. 24 / 4 52, Skjelslmr, B 3 ta 7/st· 6 / 12 22, Kbhvn. , Indb. Sj. C. .5 2/ 8 2 • Vilh elmine Ugift, 20 Clara Christiane . Ugift, / 10 57, Kbhvn., In<lb. Sj.C. 759/ 83 . 1 Clemen . . . . . . . Opvarter, · / 12 51, H yltofte, Indb. Sj. C. 5/ 8 2 • 23 Conradin e Emilie . Ugift, Udb. Sj. C. 8 6/ 85 • / 4 67, Faaborg, 2 Constantia Euge nia Ugift, "/o 56, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 480/ 83 • 21 Dagmar C. Oli via U gift, / 5 G4, Kbhvn. , Indb . Sj. C. 372/ 86 • 1 Sj; 67, Kbhvn., Indb. Sj.C. 3 1.1/ 85 . Elisabeth U gift, Dora J ensine U gift, Syersk e, % 55, Hj ørring, Udb. Sj. C. 99/ 83 • 3/ 32, Sindahl , Dorthea Fraskilt, Indb. Sj . C. 5 9fs 5 . 5 Tjenestepige, "/u 53, Bverdrup S. U db. S j. C. Sfs 7 • 28/ 57, H allenslev, B l 6 ~ 2 / . Ugift, 83 8 19 Christine . Ugift, / 7 41, Kolding, Indb.Kh.C.U 3/ 8 2 • 10 13 Kirstine / 8 1• / 6 23, J mgerspris, B l. C 1 24 Ugift, Udb. Sj. K. 21'/ 8 4 • / 11 59, Brund, 15 2 7 Edvard . . . . . . / 8 34, H elsin gør, B 7 ~ / 8 1 • - Cht·. Marinus !::løma.nd, ao/5 51 , Frdkshav n, Stiftsp. L C. 17/ 86 • 9 H einrich . . Malersvend, Indb. Sj. C. 4 20/ 85 • / 7 59, Kbhvn. , 20 EleonoraP. Martine Enke, / 1 37, KLhvn ., Indb. Sj. C. 617/ 86 • E line C. Johanne Ugift, ~ % 62, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 9fs 5 . 2 Kirstine . . . Enke, / 12 33, A arhus, Udb . K h. C. 30/ 8 2 . 12 Elise Vilh. C. Kr. Ugift, / 11 60, Khhvn. , Indb. Sj . C. GH/ 81,. 3 Ellen . . . . . Enke, B 3 777/ 8 1 • / 12 03, Stenlø,;e, 16/ Kirstine Enke, 13, Værløse, B 3 I H / 81 • 10 17/ 6 49, Husum, B 28 1/s l · 7 Enke, B 3 202/ 8 2 • / 7 49, Holte,


Christensen, E.

86

2 Enke, "/n f>5, Sundby ø., I Intr. sn/86 • Ugifr., '% 45, Svebølle, U db. Sj. C. '; %~ · 6 Tj enestepi ge, / 1 58, Hohro , Udb. Sj . C. 78/sa· 10 U gi f;;, ' / 10 48, Sverig, B 4 5 %2 · :n i , 05, Ro eskilde, A lm. Nr.l770. Enk e•, ?'' -5 , L emvt.g, B 3 72t/ s t· U gin, -· / 11 u Ugift, t 8 j 7 56, Kyndby, Udb . Sj. C. 6 "/ 83 • Ugift., to j,. ()3, Holevad S., B 3 82 Dfsa· Sofi e. Ugif t.. '% ()2, G rundfør, Udb. Sj. C. 82/ 85 . El vin e Chri stjane. Off'entl. Fru ent., 1"!t 65, G r enaa, U d b. Sj . C. 157/ 86 . Emanuel F erclin. SkihE;tAmrer , '% o7, Kbhvn. , Indb. Sj .C. m/8 6 • 1% 67, Vording b. , A 2~ ~% • Emil . . . . . . . . SØ!rwnd , 6 10 Charles . . . Form er, / 1 60, Kbhvn., I. Intr. 171 n/sr; · Fritz Johan . A rbejdsmand , 2 "/ 12 35, Kbhv n., Indh. Sj. C. 3 H / 87 • G ustav . .. . Sandgr:wer , t:'/; 47, Lyngby, Udb. Kh. C. 4 "/s 2 • 1/n28, Kbhvn. , Vilh elm .. . Fhv. S<Jmand, Inclb.Sj. C. m/83 . Em ili e F lorentin e E nke, % 26, Kbhvn., Indb. Sj. C. 8 1/ 8 1 . 21/. 45, K bhvn., Emil iu s 'l' heodor . Bødker , Ind b. Sj. C. b ~n/~ 6 . 1 25 E mm a Aureli e . F rasl<ilt, /ll 28, Kbhvn. , A 22 sn/s 2 • 1 Mathild e.. Syer sk e, ! / 1 01 , Khhvn ., Indb.Blgh.C. 2fs 1 • 2 % 49, L æsten S. , Udb . Kh. C. 2/s . Emmal ine . . . .. Ug ift , 2 22 gngelhr. N ielse n . Ug ift. / 1 54, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 754/8 :~ · 1% 5o, Taarbæk , Ephraim Ludv. A. A rh o. icl smand, Udb. Sj . C. ~2jg,1 • Erik .. . . ~ 1 / 1 39, Kbhvn. , Indb . Sj . C. 1 ~:,/81 • A rbejdsmand , F erdin a nd . . . . . Malersv., '/n29, Kbhvn. , A 22 6 Sfst · Malersv., r./12 :~ 8 , R ødby , Ud h. Sj. C. m/83 • H einr. Savsl<jærer, t 9j 1 43, Kbhvn. , Alm. Nr. 661. 2 iifo 56, Ørslev, Th orv. Bød ko~ r , U dh. Sj. C. 4 ~/87 • F erdin;Lndine . . . Ugift. '1,0 61, Khhvn. , Indb.Kh .CY•Ofst · F lora Marie Chr. U gift, t:s/,1 o2, Kbhvn. , Indh. Sj. C. 369/ 8 ,. Fran cisca A ugusta Ug ift, "%50, Kbhvn., A 16 77/s t · 7/u 70, Kbhvn., F rantz. . Kontori st, In db . Sj. C. 23/ R7 . Fred erik . Arbejdsmand, ~ ~ ~~ 24, Kbhvn. , I ndh . Sj . C. 7!' 2/st· ·)·> Arbej dsmand, -- ; t 43 , A ll'tn d e1'1 1 .1e, B 3 HliS/ s1 · Bud, Hfx 18, Næsby, Ind b. Sj . C. 758/ 83 . 1·-'/j 43, N ordhorg, B 7 26/ st. Snedkersv., Sned kersv., 2/s 6 1, Søllerød , In db. Sj. C. 2 ~!ifs:;· 20 Adolph Fhv. Hkibsfører, / .)- 33 ' B isserup ' B 3 95 ·1/ s_.,.. 1 Andrea s . Stiftsp . I. C. n4/ 8 4 • / 2 3H, Khhvn., Carl . . . Arhojdsmancl, ttj7 4fl, Kb hvn ., Alm. 770. ,-'/i 58, Kbhvn. , Indh. Sj. C. tnn/86 . ChL Børston hind er , A 1. son; 8:1 · Skræcier sv., .t.i/7 ': v l ' IT :l..l·1 E> ' 8 Sn edker sv., Udb. Sj. C. 21'/s~> · / 1 t 48, Slagelse, 2 Chri st ia n A rbej1lsmand, "ft 50, Khhvn. , B l C l 82 /~t · It /n IH , Kbhvn. , Indb. Sj . C 710/ 8 4 • Em il Osv. t\medesve nd , F erel in a nd K ludeha ndle t·, ~% 39, Kbhvn., A l 362/sJ · ·•s i 37 S db · I H erm. H. Ma lers v. , - ,1 , ven org, n db . s· J. C . a7x/s~> · 14 Oscar .. A rbejt ]"m a nd , /~ 56, Kbhvn ., I. lutr. 5n1J.,q. Thorvald Arhej<lsmand , !'/a 47, Kbhvn. , I. Intr. 16 "/s:J· V ilh elm . Arbej dsma nd, t"/ 11 43, Kind ertofte B 3 82 ' / st · 7 Frederikke E nke, "' •1t 15 r n dl1. s·J. c . '!'t/~5 · · , I :l. bl1vn ., t.-,/11 27,0ver d raaby Indb. Sj. C. t!l ·1/st· Enke, 2/ Enk e. Indb. Sj. C. Jo t/ 8 .1 • 7 30, H er løv , 0/ 53, Kbhvn. , Ugift. In clb.Sj.C. Slii/8 .1 • 8 11 / -t2, Ferslev, Carol. S yen• l<o, Udb . Sj . C. 1 2 '~/sa · 7 1/ -, 05, Kbhvn. , A lm. 1810. Kirst. U g ift. Frederik Ferdin . . F hv. ,3kræcl er , t 2 '.-, 18, Kbhvn ., Indb. Sj . C. 4/s t. 1:!/ 57, Khhvn. , Indb.Kh . C. 122/ 2 Fritz Peter . . .. Arbejdsmand, 2 Geo rg Lundsmark, se Lund smark, Georg Christensen. 25 / 7 98, Nexø, A lm. 2411. Gjer trud. . . . . . Enke,

Christen sen, Ellen Nathali e . Ellin e Sophi e . . Cathrin e. Else . . . . . . . Margrethe . Marie


Christensen, G. Arbejdsmand , H/ 1 51, Staunstrup , Udb. Sj. O. 16/ 80 • 2 i/ Sømand, Udb. Kh. O. -19/81 • 11 56, Fuur S., 28 / 8 33, Kbhvn., Enke, Indb. Sj. O. ll7/ 81;. 1 Ugift, Gjg 56, Thorup S., A 46 19/ 86 • 27 Ugift, /~ 58, Asminder. , Udb. Sj. O. '16/ 86 • 23 240 / 3 34, Broby S., Indb. Sj . O. / 86 • Arbejdsmand, Arbejdsm:md, % 37, Ø. Egesbr., Indb. Sj. K. a;/~ 7 • B 3 200/ s 7· A r b eJ·a sman d , 2 i/2 3no, uo. an db y, 22 / 4 40, Osted, Arb ejdsmand, Stiftspr.II.0 4 5/ 86 • 2 5 Arbejdsmand, / 1 2 41, Grevinge S. A 61 H / 85 • 4 10 / 10 44, Buddinge, B 3 Arbejdsmand , H / so · Arbejdsmand, li/a 47, Knndby, Ud i.. Sj. O. Gfs 5 • 29 / 1 48, Kjøge, Arbejdsmand, Indb.Kh. 0. 161 / 82 • 14 Arbejdsmand, Indb. Sj. O. 582/ 82 • / ; 48, Gandløse, 11 Arbejdsmand, Indb. Sj. O. 474 / 8 :1• ' / 9 54, Grevinge, Fahrikarbejder, 5/ 12 12, N ørrejern S. F. P . 10 79/ 81 . Kludekræmm er, 22/ 2 26, Kjøng S., A 21 332/ 8 1 . Kolportør, "1/ 1 30, Tl1Lu·up, Udb. Kh. O. '• 1/ 8 1 • Sancl graver , n/-, 47, Sø nderød, A l 232/ 87 • 2 Skræclersv., ''/ 11 41, Egen , B 3 791 / 81 • 21 10 1 · / 1 62, N.Hvalsøe, Udb. Sj. O. / 83 • Skom agersv., 1 233 Smedesvend , !ifs 57, G rundfør, B 2 / 86 • 2·1/ 43, V.Skerng., B 2 230/ Snedker, 6 86 • Snedker, '2% 47, Egesborg, Indb.Sj.C. 56 4/ 84 • . Vogmnandskarl, 28/ 10 2t5, Faareve;~le, Indb. Kh. C. 28/ 8 2 • 1 CarlChristian T øm rersvend, ~/ 12 48, Kbhvn. , Indb.Sj.C. "38/ 8 .1• 1 Chri stian. B l. C l 69/ 8 1 . / 7 55, Kbhvn. , 22 Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 2 5 7/ 87 • / 1 28, Kbhvn. , Arbejdsmand, % 30, Hørby, B 3 284 / 8 1 • 19 / 11 :1:7, Kbhvn., Drejersvend, A l 371 / 83 • 1 Guldsm!:d, Indb. Sj. C. 631 / 80 • / 10 33, Kbbvn. , Hand elsbotjent, 19/ 2 G4, Kbhvn., Indb. Sj. C. 21/ 81; . 13 Malersvend , / 12 o8, Kbhvn., Indb.Sj. C. 735/ 87 • 1 Matros, i / 6 59, Skjelskør, Udb . S j. C. 1'16/ 86 • Opvarter, 5fz 54, Torum, Udb. Sj. C. 6/ 84 • 29 Skomager, / 10 45, Alslev, B 3 744 / 83 • 17 / 10 24, Kbhvn., Smedt·svend , I. Intr. 567/ 81 • 1 Tjeneste karl, % 55, A sperup, B l m/85 • se Ri knagel. 1 10 7 B ... Arbejdsmand, / 2 32, Asminder., Indb. Sj. C. / 8 1• 2 Skomagu1sv., % 52, Skrøbeløv, B 3 1/ 83 • 20 M re. Skrædersv ., B l 352/ 84, / - 55 Korsør 1 ,, . / 56 H . . A 46 ? Mch. Arbejd smand, -· :1 . , . vtrnng, -/83 . 23 Ni el. å komagorsv., / 1 54, Vordin gh., Udb. Sj. C. 12 0fs 3 . 30 Eduard . .. . Arbejdsmand, / 1 50, Kbhvn., A 2 !13/ 83 . 10 Evald . . . . Tjenesteka rl , : /~ 50, Kbhvn., Iudb.Kh. C. 5·1/ 82 • 11 Frd. Augu st / 1 59, Kbhvn. , B l. C l 22/ 8 1 • 1 Frederik. . Stolemager, % 25, Kbhvn., Alm. Nr. 12()0. 1!1/ 60 K oldin g B 2 1 ~ 8/831 J acoh . . Tjenestek arl, G ' ' Jørgen.,. Sadelm a.ge rsv., 1 ~/i 67, Kbhvn., Indb.Sj. C. "80/ 87 • 1 Larsen. Arbmd. , % 18, Holsted, Indb.Kh.C'. ti~/82 • 2 42 P eter. Arbejdsmand, / :, 16, Refsvindg., A 27 / 8 •1. 1 Arbejdsmand, / 7 32, Ortved, B 3 215/ 81 . l i / r; 37,Sørhymagle A 25 w 1/ 8 r,. Arbejdsmand, 26 Arbejdsmand, /:, 37, Herredsk. , Indb. K h. C. 7L/ 8 1 • 1 Bagersvend, : %60, Kjøge, Udb.Sj.C. 3 !ifs 5 • 4/ 4() GJ"ørsløv B i3 5HfJ/ SG · S medesvend, 3 ' ' 7 Sømand, / 1 55, St.oense, Indb.Kh.C. 132/ 82 • 17/ 54, Svendborg, B 3 26 'i • Camillo Gartner, 5 81 8 Julius Arbejdsmand, Indh.Kh.C. 151/ 8 1 • / 2 53, Kbhvn. , 7 Ulrik. Slagtersvend, Indb. Kh. C. Sfs 1 • / 4 58, Kbhvn. , 27 Hansine . . . . . Stftp. I. C i 8/ 85 • / 11 28, Kbhvn .,

Chri stensen, Gottlieb Anton .. Graves . . . . . . . Grethe Christine . J en sin e .. Hann e L. K. Cath . H ans.

l

'

'


Christensen, H.

88

57, Kjertem . Indb.Sj.C. 8/ 84 • 1830, Kbhvn., A 14 47/ 81 • 31 B l 667/ 87 . / 1 60, Od ense, 18 / 7 59, Odense, Udb. Sj. C. 61/ 83 • Enk·~, "/ 6 52 , T aaræ, b k B 3 198/ 8 4 • 19/ Udb. Sj . O. 3 ~/82 . Ugift, 10 59, Odense, 14 / 3 65, Thirsted , I. In tr. 10 8/ 84 • Kirstine U gift, Harald Julius . Gm·tnerlærling, 27 / 6 68, Kbhvn., A 62 15/ 8 4 • n/4 59, Bogense, A 25 257/ 83 . Marker. Skoroagersv. , 17 Klejnsmed, Indb.Kh.O. 93/ 8 2 • / 8 58, Kbhvn., Martin . 7 ~ /1 59, Bogense, Stftp. I. C 50/ 85 • Mathias Skornagersv., s; .)5 H l B 3 34.3/ s t · er øv, Rudolf Ed . Boghindersv ., 1 u , 12 / 12 61, Ordrup, Hartvig . . . . . . . Møllersvend, A l 40 5/ 8 6 • 11 · / 3 32 , Kbh vn., Hedevig Christine . Enke, A 12 166/ 8 ~•. 6 Christ. V. Ugift, A 12 305/ 83 • / 8 65 , Kbl1Vn. , ·'J /1 67 , St en l øse, Frederikke Plb . A. 1045. A 16 137/ 81 . 1 2fg 67, Kbhvn., Indb. Sj.C. 217/ 87 • H einrich Mart. L .. Murersvend, 12/ 58, Boeslunde, Indb.Kh .0. 1H / Henningmine . . . . Ugift, 82 • 5 6 U db. Blgh.O. 6/s 2 . / 12 54, Kbhvn., Henrik Emil . . . . Baadfører, 2 % 2G, Kbhvn. , Julis Th ... Smedesvend, Indb. Kh.O. 34/ 82 • 19/ 21, Kbhvn., Alm. Nr. 1507. Henriette Pouline . Enke, 3 16 Indb.Kh. O. 88/ 8 1 • / 5 63, Kbhvn., Vilh . Cat. Ugifc, 19 / 35, Faaborg, Alm . Nr. 126. H erløv Trolle . . . Malersvend, 8 2 5fg 40, Slagelse, B 3 610/ 8 1 • Hertha E leonora . UgifL, 26 Indb.8j . C. 10 3 ~/8 ,1 • / 6 59, Kbhvn. , Hulda Sofie Chris t. U gift, 2 (Høgild) Ib Chr. . Boebmand, % 61, R ind, B 2 241/ 86 • 21 / 5 36, Kbhvn., Ida Nielsm. Henr. Enk (:, · Alm. Nr. 1423. 6 / 7 63, Tikjøb S., Inger Kirstine . . . U gift., B 18 10/ 82 • 9/ 57, Hundsberg, B 26 43/ Inger Krist. Carol. UgifL, 82 • 7 f. 22 el. 23, Kjøge, A 15 119/ 81 • Marie EnkE:, 12 / 5 41, Aalborg, B 3 688/ 81 . Ugift, 1088 24 / 2 48, Tygestrup, I. Intr. Sofie. En k €:, / 85 • 9 Toft . / 4 21, Lyderslev, se Toft. 7 Indb.Sj.O. b. 3 9/ 85 • / 10 46, Kbhvn., Isak Edvard Emil. Skomagersv., u/s 46, Stavreby, Indb. Sj. C. 62 %6 • A:rbejdsmaud, Jacob. 3 1/ In(lb. S j . O. 539 / 82 • Farversvend, 12 52, Kbhvn., 3/ 20, Ledstrup, Udb. Kll. C. 47/ 81 . Fraskilt, 5 30 / 7 17, Nibe, Indb. Sj . C. 182/ 8 1 • Murersvend, 1/ Udb. Sj . O. 12 8/ 87 • Anton. Tjenestekarl, 10 64, Thorn. S., !J/12 53, Kbhvn. , Indb. Bj. C. 433/ 87 • Chr. Vilh. Ski ferdækker, 20/ 60, Voldstrup, Indb.Kh. C 136/ Peter .. . Søm2,nd, 82 • 9 30/ B l m/87 • Jacobino . . . . . Ugift,, 12 63, Elsborg, 29 / Ol , Kbhvn. , Alm. 1595. Bolette. Enke, 4 2 :;/ 34, Kbhvn. , Alm. Nr. 288. Fl. Amal. Fraskilt, 1 ~ 0 / 1 45, Kbhvn., I. Intr. 29 "/R 1 . Juliette. Ugift, 12 A 21 3 13/ 82 • / 3 64, Kbhvn., Jenny Christiane. Ugift, !J/10 20, Næsby, B 2 C 6jg 1 . J ens. 21 / 21, Aaby, Arbejdsmand, Indb. Kh. O. 42/ 81 • 3 1 tj, 29, Sandby, I. Intr. 630/ 8 1 . Arbejdsmand, 19/ 35, H øed, Indb .Sj . C. 14 3/ 1 • Arbejdsmand, 7 25 / 11 30, Ove, Indb. Sj . O. 500/ 84 • Arbejdsmand, 22/ 39, Haarløse, I. Intr. 180/ 83 • Arbejdsmand, 9 28/ 41, Helsinge, Indb. Sj . C. 848/ 83 • Arbejdsmand, 7 5fs 41, Vridsløsem. Indb . Kh. C. 5/ 8 2 • Arbejdsmand, 26 / u 47, Sla.ngerup, B 2 C 32/ 8 1 • Arbejdsmand, 27/ 12 47, Buddinge, B 154/ 82 • Arbejdsmand, 22/ 1 2 49, Butterup, I. Intr. 505/ 8 1 . 27/ 50, Klemenstr. Udb. Sj. O. 25/ Arbejdsmand, 81 • 2 Indb . Kh. C. 55/ 8 2 • Arbejdsmand, 16/ 12 50, Faxe, 30/ 58, Hjem bæk , Udb. Sj. O. 28/ ,. Al·bejdsmand, 8 3 1 "/s 59, Eiby, Udb. Sj. O. 73/ 83 • Arbejdsmand, 22 Arbejdsmand, B 2 117/ H· / 1 23, Ødum S .,

Christensen, Hansine . . . .. . Agathe L. Caroline . Christiane Christine .

U gift, Enke, Tjenestepige, U gift,

19

/8


89

Christensen, J.

Christensen , Jens.

Arbmd ., 26 Aar, Klæbel, Udb. Sj.C. 159/ 86 • 26 / 9 66, A ssens, Bagersvend, B l 5 15/ 87 • Dugmagersvend ? 38, Birkerød, A 61 33/ 8 1 . 4 Fyrbøder , / to 41 , Vinterslev, Udb. Kh. C. 42/ 82 • Instrum entsliber, 2 % 44, Vigerslev, ' Indb. Sj . C. 218/ 87 • 25 . Skomagersv ., /,1 63, Øls, R l 566/ 86 • 10 Skomagersv., / 1 65, Hamm er, B l 467/ 85 • 11/ 58, Gamtofte, Indb.Sj. C. 319/ • Skræddersv. , 87 9 2 Sm ed, % 4:2, Græse, Indb.Kh.C.l 57/ 8 2 • 2 / 8 53, LomborgS. A l sn/85 . Tømrer, 7 Tjenestekarl, /,1 4:8, BirkerødS. , A 30 5 1/ 8 7 . 11 Tj f·nestokarl , / t 52, Munk ebjb., Indb Kb. C. 24 / 82 • fhv. Vandkiger, 17/ 4 03, V edskølle, A 21 272/ 8 1 • 11 Al exander. Seminarist, / 2 60, Kbhvn., A 21 358/ 8 1 . 19 Alfred Carl. Smedesv., / 7 60, Kbhvn., Indb.Kh.C. 2 5/ 8 2 • Christian. Arhcjdsn1and, "/ t 11 , Dronningl., Indb.Kh.C.t 9/ 8 1 • 7 400 Arbejdsmand, / 87 • / 10 42, 'rhorstedS., Indb. S j. C. 21 57 / 84• Garversvend , ! /a 62, Midd elfart, Udb. Sj. C. 25 1 75 Letm at.ro s, / 81 • / :; 59, V. Hass ing, B 7 13 Malersvend , Uclh . Sj . C. 33/ 8 4 . / 10 64, Kj øboløv 1/ ,; 50, Dam sholt, B 3 ll GG/ Murer, 8 1. Sømand, t B/ 1 64, Sk ive, A 30 t90/ 87 • Sømand , a/ 3 55, Nørresndb. , Udb. Sj. C. 22/ 8 .1 • 1 / 3 G4, Sæhy , Sømand , U clh. Sj. C. 82/ 87 • Chr. Kaalund B ør,· tenhind er, 10/ , 61 , Odense, Udb. Sj. C. Sfsu· - Ludvi g . Skom ager, u/ 6 52, Hoskild e, I. Intr. 123/ 8 1 • 19 Emil . . . . . Møll ersv. , / 12 42, Khhvn., Indb. Sj.C. 84:'/ s R· 10 F erdinand . . Skomagersv. , / 11 4!1, Khhvn. , Indb . Sj. C. 29 1/ 83 • Fredr.Chri stf. Kl einsmedes v. , 22/ 7 68, Kbhvn. , Indb. Sj.C. 3 00/ 8 6 . 24 H einri ch . .. Sn edkersvend , / 12 61 , Khhvn ., Indb. Sj . C. 66/ 8 .1 • J ørge n . . . . Skrædenn o..;te r, 28 / 11 30, K us tru p, Indb. S j. C. 36 7/ 87 . Mark. Sekkcr Skomagersv., tj,; 50. K attrup S., A 25 120/ 86 • 17 1011 Martin . . .. Skomagersv. , / 2 55, Hvid ovre, B 3 / 81. (Svendsen) J ensMichael, se Svendsen, 5(, 4:2, A al hM g, 11 / 35 , N ørld ebo, B l C l 5 ·1 / 8 1 • J ens P eter 1 Arhejd f' tn and, 2ij~; c15, Scm dorød, Udb. Kh. C. 12/ 82 . 21 A rbejdsmand, A 21 s<; 5/ 81 • ' / 2 52, Khhv n. , 21 ' / ., 3o, Khhvn., Boghold er, Tndh .Sj . C. 41 7/ 85 • Bud. ~/ 1 ±1 , Hol hæk , Incl b.Sj . C. 208/~ 4 . Matros. ';/~ 52, Aarhus, Indh.Kh. C. 134 / 8 2 . 1 1 Skom:1ge r, ~ /f1 51, Viboro·, B 3 365/ 81 • 7 Sm ed, B 6 7Dfs 2 • / 2 61 , Korsør, Snedkers vend, 2 1/n43, Kalundb., Indb. Sj. C. 651/ 3 • 21 Typograf, Indb. Sj. C. 18 6fs·t· / R 46, Khhvn " . V ærtshu sh< ·lder , ? Indb. S j. C. 577/ 83 • 2 Adolf. Bage rsvend , 6/n 51 , Silkeborg, A 25 176/ sr; · Chr . . 8nedkersvend , 2 1/n 43, Kalundb., Indb. Sj . C. 101 / 8 1 • Fi sch er fhv.Sagførerfld., 2 1/ LL 17, Aa.henraa, I. Intr. 1021 / 8 2 • 4/ 60, Holbæk , Theod .. Arbejdsmand , B 3 no/ 86 • 5 22 :Severin . . . . :Sømand , /r, 47, .Tander. S ., A 25 210/ 8 .1 . Thorvald . . . Proppeskj re rer, ~/; 62, Brumm e, Indb. Sj . C. 442/ 8 6 • Vi ggo Emil. Bli kkenslagers., 2 "/~ 34, Khhvn., Indb.Sj.C. 672/ 86 • J enHin e Chr istine . Ugift, :l L/~ 61 , Rand ers, B l 658/ 86 • Plejebarn , u;/ 1 81 , Khhvn ., B 3 68 7/ 8 6 • 3 /! 55, Hj ørring, Dorth ea . Ugift, B 1 2 35/ 8 1 . 1 11 / 12 58, T ønder, Frederik .. Ugift, Indb.Kh.C.I 3 7/ 8 2 • 23 Hansin e . Plejebam , Indb. Sj.C. 225/ 8 1 • / 4 79, Stift, 1 / 1 64, Valby, Laurine .. Tjenes tepige, Udb. Sj. C. 5 5fs t· 11 8 08 Mathilde . / 1 84, Stiftelsen, B 3 / 84 • 8/ Jeppe Hanson . Skomagersv., Udb. Sj . C. 121/ 85 • 10 64, Lyne, 17 Johan Andreas .. Smedesvend, / 2 22, Kbhvn., F . P. sn/81 • 12


Christensen, J. Christensen, Johan Carl .. Chr. Vilh Frederik .

90 Tjenestekarl, Bagersvend, Kontorist, Bagersvend, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Kurvmagersv. , Opvarter, Arbejdsmand, Stolemagersv., Arbmd., Naadler, Smedesvend, Ugift, Enke, Enke, Enke, Ugift, U gift, Fraskilt, Enke, Enke, Enke,

4

62, Kbhvn., Indb. Sj . C. 85/ 8 1• 55, V ejle, A 25 280/ 8 5 • 29 /u 62, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 636/ 85 • 1 % 58, Randers, A 25 7%3 • 21 Gleis . . . / 11 24, Kbhvn., Indb. Sj. C. 243/ 81 • 15 H einr.Soph. /,1 57, Kbhvn. , Indb. Sj. C.b 52/ 87 • 20 H enrik. / 3 30, Kbhvn., Indb. Sj . C. 575/ 83 . 18 Indb.Kh.C. 46/ 82 • / 10 41, Kbhvn. , 23 124 Julius . / 83 • / 12 59, St. Jørgbj., Udb. Sj. C. 1 Jørgen . . % 24, Middelfart, Alm. Nr. 1234. 2 Ludvig . . . % 39, Kbhvn. , I. Intr. 1018/ 82 • Peter. . .. 20/ to 43, Valby, I. Intr. 1006/s o · 6 - Thor . / 1 58, Kbhvn., B 16 9jg3 • 1 Theodo r .. 3j; 34, Nysøhuse, Indb.Sj .C. 2jg 1 • 4 Viggo Jul.. / 4 61, Kbhvn. , Indb. Sj.C. 275/ 84 • Johanno . 04, Østofte, U db. Kh. C. 3fs 1 • 1 ~/ 4 22,SigerslevV, B 3 923/ 86 • 25 B 3 790/ 8 4 • / 10 24, Kj ertem., 0/s 22, Allerslev, I. Intr. 37 3/ 8 1 • 1 Caroline . / 6 65, Kbhvn., Indb. Sj. C. 70 2/ 8 •1 • 13 Christiane / 5 20, Kbhvn. , F. P. 2277/ 85 • 17 Christine. / 8 20, Odense, A 14 118/ 8 1 • 11 Elisabeth. / 8 14, Kbhvn., Indb. Sj.C. 296/ 83 . 24 Freder ... / 5 38, Kundby, A 14 35/ 8 1 • 10 27 Margrethe / 8 12, H elsingør, A 26 / 85 • 21 Marie . . . Ugift, /to 53, L emvig, Udb.Kh.C. 53/ 8 1 . - H enr. Ugift, 9jg 41, Stiftelsen, I. In tr. 10 8 7/ 8 2 • 21 Mart.Juli. Scortum, Indb.Kh.C. 10 9jg 1 • / 12 48, Kbhvn., 6 Sofie . Enke, Indb.Kh. C.l 60/ 82 • / 11 30, Tikjøb, 12 Johannes Arbejdsmand, / 3 51, Gjesing, A 30 1 5 ~/ 87 • 1B/ 32, Hveisel S., Indb. Sj. C. 44/ • Skomagersv., 81 4 Skræd•:lrm ester, 3 1/ 3 38, Haasum , Indb.Kh. C. 57 / 82 • Snedkorsvend, ll/756, Taarbæk, Udb. Kh. C. 10/ 8 2 • Chris t. . Skrædersvend, 26/ 4 64, H ørby S., A 25 130/ 83 • Ludvig. Arbejdsmand , 21/ 10 14, Kbhvn. , A 16 356/ 75 • 1 Thorv . . Arbej smand , 5fs 54, Ballerup, Indb.Kh.C Y / 82 • 557 10 Josefine . . . . . Fraski1t, / 10 31, Stiftelsen, I. Intr. / 81 • 1 Charlotte. U gift, % 67, Taarnby, Udb. Sj. C. 141/ 85 • J ose ph Oluf Vilh. % 64, Kbhvn., B l C 2 4/ 81 • 21 Juliane Marie. Enke, Indb.Sj. C. 779/ 8 1 . / 11 02, Odense, Ugift, 5fa 26, Kbhvn. , Indb.Sj. C. 25 1/ 86 • 3 1/ 55, Kbhvn. , Sofie . . . Ugift, I B ørneh. C 1/ 82 . 5 21/ Julie Alvilda Erni. Barn, 71 , Fredb., B 3 715/ 8 1 . 12 2 Marie .. Ugift, / 1 53, Kbhvn. , A 14 189/ 8 2 • 11 Nikoline . / u 64, Kbhvn., Tilsynsp. A. 54. 1 Indb.Sj. C. 496/ 8 .t . . Ugift, / 11 64, Kbhvn., 20/ Sophie. . Ugift, 64, Assens, Udb. Sj . C. 4 2/ 84 • 12 17 Juliette . . . . Rengjøringspige / 4 56, Kalundb. , U B ørneh. C. 6fs 1 • 22/ 65, Humble, Julius . . . . . Skomagersv., B l 61/ 86 • 3 Georg . Høker, ? A 51 32/ 86 • 28 P eter . Uhrmagersv., B 2 177/ 8 3 • / 1 255, Torning, 24 / 1; 39, Kbhvn. , Theodor . Arbejd:;;mand, Indb. Sj. C. 38 1/ 81 • Valdemar . H andelBkommiF<, 10jg 59, Kbhvn ., A 21 3 54/ 81 • 7 J ørgen. . . . . . Arbejd:;;mand, Indb.Kh.CYOfs 2 • / 6 29, Gislinge, 2 % 43, V egsnæs, . . . . . . Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 19 5/ 81 • af Sevel. Arbejdsmand, ? A 51 3 5/ 85 • 29 / 8 22, Uggeløse, Fisker, I. Intr. 539/ 81 • fhv. H øk er, % 35, Hjembek, Indb. Sj . C. 5 7/ 85 • fhv. Landmand, 9/ 11 43, Ballerup, B l 344/ 83 • 3/ 32, Nykjb.p.F ., Indb.Kh.C. 15/ Adolf . Gjørtler, 82 • 8 24 Frederik. / 4 17, Kbhvn.. B l C l 11/ 81 • /9

1 / 10


Christensen, J.

91 Christensen, J ør gen J oh. Peter Lorentz . P eder . . Thorvald Vilhelm. Karen .

Christine Cicilie .. Dorthea. J ohanne. Kirsten . Kirstin e . Marie Marie .

Sofie. Kirsten . Kirstine . Bodil Marie Math. Th . . Knud. Lars .

Christian Norup . P eter

. .

Slagtersvend, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Sømand, Arbejdsmand, Enke, Enke, Enke, Enke,

1

% 69, Kbhvn .,

B l 682/ 87 • 9fs 4l,Sønderborg, B 7 59fs 1 • 21 / 7 52, Værslev, Udb. Sj . C. 112/ 8 4 • 2 Gfs 65, A alborg, B l 238/ 85 • 2 / 10 66, Ballerup, Udb. Sj . C. 144/ 8ti . 21 31 / 81 . / 3 13, Daastrup S. B 3 21 ' / 6 14, Horneby, B 3 369/ 87 • 1 / 9 17, U ggeløse, Indb. S j. C. 190/ 8 1 • 5fs 21 , N aaby, I. In tr. 988/ 80 • 1 % 24, Vraaby, B l C l 25/ 8 1 • 12 Enke, / 3 29, Ortved, I Intr. 825/ 81 • 9 Enke, / 1 35, Bloustrød, Indb. Sj. C. 571 / 83 • 1 Enke, % 37, Toerlev, Indb. Sj. C. 655/ 86 • 20 64 2 Lærerinde, / 87 • / 4 64, Tamdr up S . B l 27 Stuekone, / 2 27,Krumm erup Indb.Kh.C. 10 8/ 8 1 • Tjenestepige, 25 Aar, Thorsted S. , Udb. Sj. C. m/84 • 19 Ugift, /.1 07, Lellinge, Alm. Nr. 2900. 1 Ugift, % 51 , Lading, B 3 654/ 81 • Tjenestepige, % 54, Toxværd, Udb. Kh. C. 37/ 81 • 22 Enke, / 3 46, Tikj øb S., Indb. Sj . C. 365/ 8 1 • 27 13 1 Ugift, / 82 • / 4 59, Middelfart, Idb. Kh . C. 1 6fs 47, Tved, B 3 946/ 81 • 10 Ugift, Udb.Blgh.C. 4/ 82 • / 1 56, Sierslev, Ugift, % 55, Lillenes tv., A 2 10 5/ 8 2 . 2 Ugift, 5(g 58, Korsør, Indb. Sj . C. 352/ 85 • 6 / 12 65, Kbhvn., Stiftsp.I.C. 6H/ 85 • Ugift, 1 Enke, % 10, V enslev, Idb. Kh. C. 119/ 82 • 8 Enke, / 10 13, Nibe, Indb. Sj. C. 4 32/ 8 4 • 28 Enke, Indb. SJ. C. 483/ 83 • / 11 23, Gladsaxe, 30 Fraskilt, / 1 52, Axeltorp, Udb. Sj . C. 4 8/ 86 • 27 U db. Sj. C. 127/ 83 • Tjenestepige, / 2 61, Hvidovre, 687 4 Ugift, / 83 • / 3 32, Dronning!., B 3 1 Ugift, % 45, Hagested, I. Intr. 1430/ 87 • 7 Ugift, B l 301/ 85 • / 1 49, Agri , 12 Ugift, / 10 51, Randers, Udb. Kh. C. 37/ 8 2 • Ugift, 9fs 54, Svogerslev, Udb. Sj . C. m/83 • 2 Ugift, 2jg 65, Merløse, A 46 60/ 87 • 2 U gift, % 52, Slagelse, I. Intr. 278/ 86 • 28 479 Enke, / 86 • / 7 06, Ravnkild e, Indb. Sj. C. Enke, 1796, Ebeltoft, Udb. Sj . C. 24/ 83 • 24 Enke, A lm. Nr. 1719. / 12 17, Sæby, 15 Ugift, Udb. Sj . C. 83/ 85 • / 12 54, Grønbæk, H/322, H elsingør, se u. Kbhvn. , 11 Enke, / 11 08, Terslev, B l 77 8/ 87 • Enke, % 14, Viborg, B 2 22 1/ 85 . 6 / 4 15, Ringsted, Enke, Indb.Kh.C. 135/ 81 • 2 Arbejdsmand, % 38, K ættinge, Udb . Sj . C. 113/ 83 • 2 A r b eJ'dsmand , ·'' / 4 53 , K.Jet t erup , I ndb . s·J. C. 632/ M · 8/ 13, Bjeverskov Indb. Sj. C. 183/ Arbejdsmand, 81. 2 1 Arbejdsmand , Ujg 32, Annisse, Indb. Sj . C. 282/ 8 1 • 2 / 1 34, Bovense, Arbejdsmand, I. Intr. 779/ 8 1 . 31 A rbejdsmand, / 5 46, Kj øng, B l 520/ 8 ,1 • 23 30 / 1 56, H erurn eshøj Indb. Sj. C. Arbejdsmand, / 85 • 100 12 / 12 30, Stenløse, K arethm ager, A 26 / 8 .1• 1 0fg 41 , Sund byv. Privatvægter, A l H 2/ 8 1 • 10 Fh v. vest. Sold . / 3 38, Sneslev, Udb. Sj . C. 43/ 83 • 24 Arbejdsmand, / 11 60, Ballerup, B 7 162/ 82 • Arbejdsmand, 13/ 12 44, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 13/ 82 • Arbejdsmand , 23/ 10 44, GjørslevS. , Udb. Sj. C. n/85 . 13 / 7 55, Sæby S ., Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 653/ 85 • 12 / 7 56, K bhvn., Arbejdsmand, A 16 184/ 81 • 12*


Christensen, L.

92

Udb. Sj . C. 37/ 83. In J b. S j. C. 577/ 87. 23/ 60, K astrup, Indb. Kh.C. 100/ 82. 4 13/ 4 62, Draaby S., Udb. Sj. C. 122/ 8 .1. 100/ . 14 / 81 10 47, Slagelse, B 7 4/ 39, Magleby, l. Intr. lm / . 87 1 4/ Udb. Sj. C. w/86 • 10 68, S øsum , 25/ 7 50, F arum, Indb. Sj.C. 380/ 86. 30/ 57, Kbhvn. , Stiftspr. I C 68/ 83. L aura Aurelie . 3 15 se B enjamin . / 7 31 , Juliane . 2<1/10 57, Kbhvn. , Indb.Kh.C. 115/R Nathal ie . 2. 6fs 34, V alby, Inclb.Kh.C.1·11/ 81 . C. M. 27/ 65, Khh vn. , B l H46 / 83. L aurine Mathilde . 7 26 / 8 28, A sperup , In <lb. Sj . C. 757/ 83 . Lauritz . . . . . .. 22 / 8 38, Bræstrup , U db. Kh. C. 31/ 82 . Chr. Anthon 21 / 8 60, Svendborg, B l 40 '1/ 85. J en sen . . . 21 / 53, Slesvig, B 3 n80/ 81. Joh . H.Peter 2 18/ 55, H elsingør , B 3 874/ 85 . Julius .. . . 3 Otto. . . . B 6 1/86 · 3/ Indb .Kh.C. 104/ 82. P eter Carl 12 56, Korsør, 22/ 56, Kbhvn ., A 14 231/ 81. Th. Alex . 12 8fo G7, Birkerød, A 25 204/ 85 . V ald emar. 23/ 57, Sv endborg, B 3 1021/ . Vilh elm. . 81 1 12/ 63, H elsingør, Udb. Sj. C. m/86 • Louis Carl Emil. 12 2 "/s 60, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 4/ 83 • Emil. . . 1 % 70, Tornby, B 2 330/ 87 . Louise. . . . . . . 2% 35, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 180/ 86. Mathild e . 12 / 11 50, Kbhvn. , L Intr. 296/ 8 1 . Ludvig Christia n 13/ 11 56, Kbh vn ., Indb. Sj . C. 104/ 81. 27 / 57 , Kl1hvn. , A l 181/ 86. K arl .. 1 % 42, K bhvn. , Indb. Kh . C. Bfs 1. Mi ch ael 2ij 8 26, H yllinge, A 25 201/ 84. Mads 18/ 10 39, B ellinge, B 7 322/ 81. Udb. Sj. C. 37/ 88. F orlagsboghdl., 1'1/ 4 53, Fastor S. 15 / 1 H l, H æsnæs, Indb. Sj. C. 578/ 83. Fhv. Sømand , 14 / 57, Thisted L s . Indb . Sj. C. 63 2/ Skom ager, Christian. 86 • 9 14 7/ . 22 / 2 61, Onsbj erg S. U db. Sj. C. H enrik Laur. S øm and , 86 27 / 7 33, Kbhvn ., F. P . 72/ 81. P eter Ni colai F h v. U rtekr. 15 / 67, Nykjøb.M. , Udb . Sj. C. 111 /so · Madsine Chri stian e Ugift, 12 18/ 2 08, Stoust rup , B 3 888/ 81. E nk e, Ma ren . 23 B 3 66 7/ 83 • / ll 17, H vidovre, Enke, 29 /u 68, K bhvn. , A 16 300/ 81. P lejebarn , 5 · SJ. '- / 2 36 , N ororu · ' p, I n d 1o. . C. 5~/ · 85 • Ugift, 7 / 10 42, N æsbyh ., B 3 ~H ·1 j85 . Ugift, % 50, Elev By, I db. Kh. C. 90/ 82 • Ug ift, 19 / 8 G3, V ettersl. M. Ind h. Kh. C. 43/ 82 . U g ift, 16 / 11 23, Ørslev, se Nielsen . . (Ni elsen) Maren 4/ 59, Aalbor g, B l 3 16/ 8 8 • Maren Chri stin e . U gift, 11 20/ 62, V oll ersl. S . Udb. Sj. C. 81/ 81; . Ug ift , 5 1% 65, Sædcl er, U db. Sj. C. 9jg 1 • Tj enef; tepige, K atlll'in e 22/u 57, Ubberup, Udb. Kh. C. 20/ 81. Ugift, Kirstin e . 24 / 62, Valby, Udb . Sj. C. 131/ 85 . U g ift, 5 11 / 67 , U glerup, Udb. Sj. C. 5Gfs 5 • U gift, 4 17 37 , B øcl strup, B 3 391/ 82 • / Forl. K. Sophi e 5 2 9fs 48, R.in gsted, Indb. Sj. C. 279/ 84. Ugift, Sofi e .. 26/ 3 51 , K agerup, Udb. Kh. C. 29jg 2 • Ug ift, 27/ 56, Korsør, B l 62 4/ 85. Marentine Martine . Ugift, 5 31/ 1 56, S verig, I db . K h. C. 152/ 82. Margaretha . . . . . Ug ift, 2 % 49, Sengeløse, B 3 1041 / • Marg reth e . . . . . Ug ift , 82 % 51 , Grønholt, Indb. Sj. C. 476/ 85 . Cathrine Enke, 3/ 10 33, Flensborg, Alm . 1684. Mari a Catharin a . . Enke,

Christensen, Lars P eter

Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbej dsmand, Arbejdsmand , Cigarmager, Fyrbøder, U gift, Urmager, U gift, U gift, U gift, Enke, Tjenestepi ge, Opsynsbetj en t, Arbejdsmand , A rbejd smand , Sm ed , Skibsi;ømrer, Tjener, Skræclersvend , Tjenestek arl, Sømand, Skom agersv ., Ugift, TjeneBtek arl, U gift, Enke, Arbejdsmand , Klejn!•medesv. , Hu sm and, Vognm andslc, Arbejdsma nd ,

4/ 2

10 58, Underød,

% 59, Flemløse,


Christensen, M. Chri stensen, Mar ia Catharina . Dorothea Julia . Sophi a. . Mariane . . . . . Frederikke Mari e

Ca.thrin e . Elisab. Th. Frederikk e Kirstine .. L aurin e H . L ouise . . . Magdalene Sophi e B .. F r. Vilh elmin e Marinus . . . .. A ugust . Martin J ens . . . F erd . Ni els P eder . . Theodor Martine Chri stin e Mathilde Dorthea Mette . . . . . . Christin e . Kirstine . P etersen M. Mari e Mette Mari e .. . Mi chael Christian Mikkel Morten Movritz D anid. . l"me Hld u a. N wo Vilh elmine Niel s

14 /

Enke, Indb. Sj . C. 23/ 86 . 5 54, Ulkebøl, 1 Enke, 3fu 15, Kolding, Indb. Sj. C. 382/ 83 . 24 / 9 14, Stenderup, Alm. Nr. 2650. Enke, 2 "1/ Alm . Nr. 1697. Fraskilt, 4 19, Slesvig, 1 10 23 / 10 56, Hvidberg, Indb.Sj. C. ' / 87 • U gift, 12/ 29 Enke, 23, Stiftelsen, Indb. Sj. C. ~/83 . 11 Enk e, Sj; 22, K yringe, Indb. Sj. C. 24 /s:; · 27 Enke, /~ 2 4~ , Lu~clforlund Indb. ~j . C. ,~4 /8 6 . Tjenestepige, ->/ 1 67, Gjellerup, Udh. SJ. C." / 8 7 • 3 Ugift, % 56, Silkeborg, Udb. Sj. C. 91/ 83 . Ug ift, c.30Aar, Holevad? UdlJ. Sj. C. 70/ 8 ;, . Ugift, , Kbhvn. , Udb. Sj. C. l-19/ s:; · Enk e, % 14, Ebeltoft, Indb. Sj . C. 20 Gfs 1. 12/ 26, F lensborg, Indb. Sj. C. n/ . Enke, 5 87 Ug ift, % 60, Aalborg, U:db. Kh. C. 28/ 82 • 20/ Ug ift, 11 63, Skovby S ., Udh . Sj. C. H / 85 . 1 '/10 09, Løgstør, Alm. Nr. 1732. Ugift, 4 / 8 12, F erslev, Horn, Indb. 8j. C. :m/ 87 • E 11ke, ~ / 1 1 2:2, Skand erb. , I. In tr. 1324/ 80 • Enk e, 2 Enke, ~/ 1 2 28, Kbhvn. , I. Intr. 100/ 81. 1/ll 28, Kbh\·n. , I. Intr. t 06/ 81. Enke, 11 Ugift, / 12 50, Bagsværd , B 3 1012/ 82 • 1/ 9 32, Stege, Enke, Indb.Sj. C. 481/ 83 • S nedkers vend , 11 / 1059,Nykj.p.Mors Udb. Sj. C. 82 /s,1 • Arbejdsmand, 2ij 1 63, Aalborg, A l 07/ 86. 2 ~/ Udb. Sj. C. llG/ 83 . Drejer, 11 60, Koldin g, "/ 7 52, Kbhvrt. , B l C l 5/ 81. 8/ 7 52, Khhvn., Sku espiller, A 16 111/R I · 1 "/r, 63,G lostrupS., Udb. Sj. U. ~tfg . Ølkusk, 6 Børstenbind ers. ~ % G6, G lad snxe, Udb . Sj. C. 1 20/ 81 . 1!!f, 59, Frdksherg, A 25 120/ • Møllersvend, 84 31/ 12 4-!, Khhvn. , Ug ift, Indb.Sj. C. 493/ 8 1 • 11 / 1 2 50,Nykj.p. Sj ., U.Børn eh. C. 1/ • Ugift, 82 2 Enke, % 19, .F'oerl ev, Indb. Sj.C. 183/ 82 • 9 Ug ift, Indb.Kh.C.HZ/ 82 • / 7 51 , Lund e, 12/ 57, Havndrup, Udb. Sj. C. 80/ .;. Ugift, 3 8 19/ 52, Vindinge 8 ., A 12 340/ . U gift, 1 86 1 Enke, '/ 1 21, K olleru p, B l 8 '' hj.", 7 • Ugift, H/10 35, Kbhvn. , Indh. Sj. C. ·1/82 • 36 Aar, V is tofte, Indb. Kh .C. 5 G/ 8 2 • Ugift, Urntage rLerlin g 2 ·;/ 1 60, Stiftell';en, A l 422/ 8 4 • Tjeneste karl, 1"1/ 7 6-!,Skive l-Iedem. A 30 7" / 85 • 1 / 10 55, 8 veri g, Skræder, Indb. Sj . C.l 32/ 86 • 22 5 Sømand, / 12 61, Marvede S., Indb.Kh.C. Sfs 2 • 1% 07, H amm el, A 30 112/ • Tjenestekarl , 87 1"i 4'"'1, Kll T"Jenes tep·rgc, ., I.Int ·1. 83Gj81. J 1vn ., 15 1/s 45, H elsin gør, Indb. Sj. C. zD~/ . Enke, 86 1"/ 5 25, I lleru p, Arhejd Rmand , I. Intr. 53 1/ 82 • 11 Arbejd smand , '/~ 30, Hvidovre, Inclh. Sj. C. ~ 8 R/82 . 18/ 1 31, Vindinge, B l C l 66/ . 81 Ro/.1 31, Karlehy, B 2 C a1/ 81 • 11 /r, 31, H ørve, Arbejdsmand , Indb. Sj. C. %7 • 28/ Arbejdsmand , B 3 c~ s/~ 1 • 8 34, L yngby , Arbejdsmand , 19/ 11 36, Klippede, Udb. Sj. C. ;;'/85 . 1/ 6 40, Hersl øv, Arbejdsmand , B l Bl "fs,; · 2 Arbejdsmand , % 42, B aller, lnclb .Kh. C.m / 82 • Arbejdsmand , ~ 7/ 1 2 42, Slangerup, B 3 :Js"fs 1. Arbojdsruancl , :u/a46,Bjeverslev S. B 3 713/ 83 • Arbejd smand , % 48, Gjørslov, B 3 414 /ti t· Arb ejdsmand , 24Aar , V ever trup, Udb. Sj. C. 13/ 8 4 • Blikkenslagers., 2 ' '/10 61, Staru p, Udb. S j. C. 104 / 8 4 •


Christensen, N. Christensen, Niels

94

Husmand, 54 Aar, Gjørløv, Udb. Sj. C. 10/ 87 • 1 Malersvend, 8fa 45, Søllerød, Indb.Kh.C. 1'11 / 82 • 12 Møller, / 4 31, Højby, Indb. Sj. C. 496/ 8 7 • 18 Opvarter, / 5 58, Haarlev, Indb.Kh.C. 126/ 82 • 19 Opvarter, /.1 67, Solbjerg, Udb. Sj. C. 90/ 87 • Fh. Postbud, 3 %3l ,Storekarleby A 21 24 5/ 8 1 • 27 / 3 40, Slagelse,. Skomagersv., I. Intr. 855/ 81 . Skomagersv. , 2'1/ 11 48, Rønnebæk, A 15 91/ 81 • Skræderm ester, "~% 36, Næ_st~ed , Indb.I~h. C. ~2fs 1 . Smedesvend, ·"/ 11 59, Hvn·nng, Udb. SJ. C. 8 "/ 83 • 3 Snedkersv. , % 36, Nykj. p. F., Indb. Sj . C. 3 8 6/ 81 . 21 Tjenestekarl, Udb. Kh.C. 19/ 81 • / 11 57, Glostrup, 4 Alfred Oscar Gjørtlersv., / 10 60, Horsens, Udb. Kh. C. 1/ 8 1 • 7 Andreas / 6 39, Kbhvn., Kusk, Indb. Sj. C. 5 1/ 82 • Bøtker . Sm edesvend, 19 Aar Onsbjerg, Udb. Sj. C. 79/ 85 . 1 "/a 44, Udesundby Indb. Sj . C. 199/ Carl . . . Arbøjclsmand, 87 • Castrup. Murm·, 2jg 30,LangRostrup B 3 1080/ 8 1 • 14 Carsten V .. Arbejdsmand, / 4 66, Aalborg, Udb . Sj. C. 11 7/8 ~ . Christian . ArbEjdsmand, 1820, Aalborg, A 22 60/ 8 1 • ArbEjdsmand, % 22, Stiftelsen, Indb. Sj. C. 142/ 8 1 • 5 / 7 23, Albekgaarde Indb. Sj. C. 6 1/ 81 • Arb ~jd sm and , Arbejdsmand , 1843, Kbhvn ., A 21 47/ 8 1 . 7 Arbejdsmand, / 9 4 7, S . Kongerslev, I. In tr. 1403/ 87 • Arbejdsmand, % 55, Fuur, Udb. Sj. C. 83/ 87 • 25 87 / 86 • Arbejdsmand, / 4 56, Skjæve S., Udb. Sj . C. Faarup, Udb. Kh. C. 18/ 82 • 2 Former, % 37, Slagelse, Udb. Kh. C. Sfs 2 • 17 / 12 46, Kbhvn. , Skomager, Indb. Sj .C. 521/ 81 • 6 / 11 57, Thisted, Skomager, Udb. Sj. C. 91/ 87 • . Vognm andskarl, 2 5ft 56, Visborg, Udb. Kh. C. Bfs 1 . 3 14 65 / 11 62, Gjentofte. I. Intr. / 87 • B. Arbejdsmand, 29 / 12 39, Kbhvn ., - Ludv. Typo graf, A 21 m/8 1 . 1 - Vald. 0j; 40, Kbhvn , B l C l 32/ 81 • Chrislapher Sømand, to/6 63, Fanefjord, Udbj. Sj. C. 122/ 87 • 14 Frederik MøllErkusk, / 5 54, Kollerød, Indb.Kh. C. 44/ 82 • 3 1/ 53, Aarhus, Johan . . . . Arbe.:dsmand , A 12 3 34/ 87 • 1 18 / 11 29, Kbhvn., Jørgen . . . B l C l 31/ 8 1• 15 Kristian Ad. Typograf, Indb. Sj K. 97/ 85 • / 7 60, Randers, 28 / 8 62, Kbhvn. , Lauritz V. Tjenestekarl, B 2 C 1" / 82 • 1/ P eter Arbejdsmand, 37, K bhvn. , Indh. Sj. C. 9fs 3 • 11 26 / 1 39, Ondløse, Arbejdsmand , B 1 174/ 86 • 30 B l C l 24/ 81 • / 11 48, Kbhvn. , 10/ 57, Ballerup, Arbejdsmand, Udb. Sj. C. 5 0/8 ~ . 4 Arbejdsmand, 8fs 59, Udesundby, Indb.Kh. C. 35/ 82 • 22/ 66, Kbhvn. , Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 38 3/ 86 • 3 Gartner, u/1 0 64, Kbhvn., Indb. Sj . C. 638/ 86 . 2 Malersvend , 8fz 32, ØsterAnex, B l 734 / 83 • Maskinarbejder, 26/ 8 63, Sengeløse, Udb. Sj. C. 27/ 83 • 11/ Opvarter, Indb. Kh .C. 99/ 82 • 11 55, H yllinge, 867 31 / 10 49, Landsgrav, I. Intr. Smed, / 84 • Snedkersv., Gj, 64, Vordingb., Udb. Sj. C. ~Ofs 4 • 1 Tjenestekarl, 9fg 56, Kragelund, Udb. Sj. C. 52/ 87 • 2 - Egeniu s Skrædersvend , 5fg 43, Aalborg, B 2 146/ 83 • 17 Vademand Arbejdsmand, / 2 52, Løgsted, Indb. Sj. C. 440/ 87 • Nielsigne . . . . Ugift, 1861 , Slagelse, A l 5 1/ 82 • 11 Julian e Enke, / 6 17, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 120/ 86 • 9/ 64, Aalborg, Udb. Sj. C. 29/ 83 • P etrine Ugift, 11 Nils . Arbejdsmand. 1842, Tikjøb, Udb. Sj . C. 128/ 86 • 20 Ola . Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 73/ 86 • / 10 63, Sverig, Olaf Christian Detajlh andler, 24/ 11 49, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 318/ 87 • 24 / 59,Sønderharitzl. Udb. Sj. C. 77/ - Lauritz . Bagersvend, 85 • 1


95

Christensen, O.

Indb. Sj. C. 924/ 83 • Arbejdsmand, ·1/ 7 19, Valby, 4 27 / 3 29, H01·sh . S .. Stiftsp.II.C. / 83 • Arbejdsmand, Arbejdsmand, ? 1830, Heininge, A 14 m/81 . 13 / 38 N H , A r be.J.d sman d , y ages t ., B 3 g 52/ 85 · 5 Arbejdsmand, 3 1/ 12 38, Vallensved Indb. Sj. C. 252/ 86 • 1 % 49, Bregn. S. , Indb. Sj.C. 497 / ~. Arbejdsmand, 8 33 1 14 Latrinkusk, / 10 18, Bloustrød, Indb. S j. C. / 81 • 22 / 10 59, Thisted , Matros, Udb. Sj. C. 127/ 81 • f:lkomagersv., 5fg 32, I shøj, Udb.Sj. C. 14 3/ 85 . 11 Tjenestekarl, Udb. Sj. C. 34 / 8 3 • / 11 59, Valby, 2 % 24, Jyllinge, Tømrer, Indb .Sj.C. 9 2/ 87 • 22 Christian Arbejdsmand, /~ 60, Øls, B l 590/ 83 • 1 R/ 1 63, Ringsted, Grill Opvarter, B l 426/ 83 • 30 Johan . . . . Arbejd smand, B 3 316/ 8 6 • / 4 64, Korsør, 114 2 ·1/ Petersen . . . Tjenestekarl , / 8 1. 11 56, L. Fugl. S., Udb. Sj. C. 1 VilhelmAug. Portner, Indb.Kh. C. 156/ 81 • / 3 50, Aalborg, Olga Lundsmark, se Lundsmark, Olga Christensen. Sofie . . . Plb.A.Nr.l556, 17/ 4 81, Roeskilde, A 16 200/ 8 2 • 12 Olivia Hansine . Ugift, Indb. Sj. C. Sfs 3 • / 10 64, Kbhvn. , 11 / 61 , Kbhvn ., Oluf. . . . Arbejdsmand, B l C l 1Hfs 2 . 2 21 / 3 61, Kbhvn. , . . . . . . . Blikkenslgsv., Indb. Sj.C. 136/ 87 • 25 / 8 42, Kbhvn. , Adolf . . . Arbejd:smand, I. Intr. 63 7/ 8 1 • 2/ Alexander. Skomagersv., 44, Christiania, Indb. S j. C. 191/ 87 • 12 29 Christian . Malersvend, Indb. Sj. C. 102/ 8 3 • / 4 60, Kbhvn. , 25 / 2 50, Kbhvn. , H enry F ern. Bagersvend, Indb. Sj. C. 579 / 8 ,;. 21 / Oscar Fr. F erdin. Sømand, 68, Rudkj øb., Udb. Sj. C. 72/ 87 • 10 8 / 11 63, Kbhvn., Valdemar Smed, B 27 25/ 82 • 2 / 7 63, Kbhvn., Otto Emil. . Tjenestekarl, Indb.Sj. C. 71 / 86 • 1 B/s 3~, Kbhvn., Julius . B l C l 7/ 81 . Nielsen Jørgensen, se J ørgenson. P eder Arbejdsmand, % 25, Kregome, Indb. Sj. C. 10 5/ 83 • 2 Arbejdsmand, /x27, Sunderup, Indb. Sj. C. 568/ 8 4 • Arbejdsmand, H / 9 32, N eiede, Indb. Sj. C. 4 53/ 87 • 47 11 Arbejdsmand , / 1 41, Aulum S., Indb.Kh.C. / 82 • 957 22 / B 44, Salløv, Arbejdsmand, B 3 / 81 . 30/ 57, N.Tranders Indb.Kh. C. ~ 1 / • Arbejdsmand , 82 8 2 '1/ 52, Søllerød, Arbejdsmand, B 3 94 5/ 8 6 • 1 25 / 7 57, Ishøj, Arbejdsmand, I. Intr. 505/ 8 •1 • 2 / 10 33, A snæs, Brovægter, Indb.Sj.C. 349 / 8 4 • 9 / 12 21 , Haraldsted, Indb.Kh.CY9jg 1 • Skomagersv., Skomagersv. , ~/ 7 32, Fodslette, I Intr. 10 79/ M · 26 Christian . Kok, / 1 65, Randers, Udb. Sj. C. 89/ 87 • 91 / 85 • Skom agersv., B/7 49, Hnndstrup, Udb. Sj. C. 19 Peter Arbejdsmand , Udb. Sj. C. 125/ 84 • / 1 22, Aarup, 10 Arbejdsmand, /.1 45, Frerslev, Stiftsp. I. C. 1/ 87 . 6 Arbejdsmand, Indb.Sj.C. 592/ 8 ,; . / 6 47, 'rikjøb, Arbejdsmand, "0/ 1 50, Kbhvn. , Udb. Sj. C. 58/ 87 • 2/u 48, Kbhvn ., B 2 C 4/ 8 1 . 5 Bybud, / 7 48, Ond løse, Ine lb. Sj. C. 295/sn. 7 18 Fyrbøder, / 8 1• / 11 54, H edensted, Udb. Sj. C. 12/ 54, Avernakke Udb. Sj . C. 10 5 / ~. Gaardskarl, 8 5 27 18 Skomager, / 2 53, P edersborg, Indb. K h. C. / 82 • Smedesvend, -!3 Aar, Sørbymagle Udb. Sj. C. 110/ 86 • Sn edkersvend, 22/ 11 26, Eltang S., I. Intr. 674/ 8 .1. Tømrermester, 17/.1 30, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 10/ 87 . Vognmdsku&k , % 53, Ringsted, Udb. Kh. C. 4L/ 8 1 . 6 Albrecht. Arbejdsmand, A 25 62/ 87 • / 7 50, Glanø, 30 Andreas . Typograf, A 49 28/ 85 • / 1 50, Skjelskør, August .. Tømrersvend , 11 / 10 48,0nsbergp.S. A 15 '15/ 8 1 • Christian. Arbejdsmand, 19/ 10 07, Sindbjerg, Indb.Sj.C. 478/ 8 :1 •

Christensen, Ole


Christensen, P.

96

Christensen, Peter Chri stian.

T. Emil . Fr. Vilhelm Halvor .. Johan ..

H. Juliu s .. Larsen . Oluf . . Rasmu s. Severin. Stockholm . Vilh elm N. P etra Birgitte H. P etrea Vilh. Olu. P etron elle P etrine Poul Andreas . . . P eter Marin. P etersen , se Rasmu s

Augu st Chri stian. Rasmine . . . . . Laurine . Rebekka .. Rudolf Th. Jacoh Selma . Severin S idse. . f. Simonscl. Mari e Sidsel Simon Chri stian Sofia . . . . . . . Sophie Amal ie . Emili e. . Pred erikke Sophu s . . . . . Stanley Holger. Stine. . . . . . .

Arbejdsmand, Arbrud., Arbmd. ,

14

Indb.Sj. C. 8 47 / 8 ,1 • I. Intr. 272/ s 1· B 7 237/ s z . B 2 C 25/st· Bagersvend, Indb.8j.C. 121 / 8 1 • Smedesvend, Udh. Sj . C. 30/ 82 • l ' ' A 17 272/ 8 1 . 17 B l C l Dfs 1 • / 12 58, Kbhvn ., 2 % 31, Kbhvn ., Arbmd., A 16 272/ 8 1 . 4 / 11 ±8, Slangerup, Udb.Blegh.C"fs 1 • Arhmd. , 21 Skræcler, A 30 215/ 86 • / 1 42, Ribe, 3 Mn skinarb. , / 7 48, Precleriksv. Udb. Sj. C. ~Ofs 6 • B ørHtenb.mester 17/ 10 21 , I shøj. Inclb.Sj.C. 3/ 81 • 2 Sne<lk ersv ., ~/u 54, Kbhvn. , A 12 171 / 87 • 2 % 34, Kbhvn., A 2 207/ 82 • Arhmcl. , Arhmd. , ~2fs 54, Lundtofte, B 7 121 / 82 • 1 Bybud, 9fs 34, S kjoldborg, Indb . Kh. C. tr'/8 1 • 16 Guldsmedsv. , A 21 t 8 1/ 8 1 • / 1 56, Kbhvn., 11 Kommi s, /~ 43, H eilskov, A 2 15/ 85 . 27 / 12 42, Kbhvn ., P yrhøder, Inclb.Sj.C. 417/ 8 1 • 1 Ugift, B 3 1200/ 82 • " / 10 59, Kjertem. , 1 '' / 1 57, Horsens, Ugi ft, B 3 8 0 " / 81 • 31 Tj enestepi ge, Udb. Sj. C. 2 1 /~ 3 • / 5 58, Kbhvn. , Fhv . Kontrolh. , 24 / ,; 08, Kbhvn. , A 2 6 ~/86 • 29 / 1 67, Aalborg, Sømand , A 30 16/ 8 5 • P etersen. 2 2 9 Arbmd., " / 10 28, Horslev S., A 16 ;' / 8 1 • 34 ]_r . A 147/ Arbmcl ., , ~. v ess mg e, 1 8 1• 94/ 54 IT' B 7 .3l 5f s z. Arhmd. , t ' , '"J øge, 22 21 Arhmd., / v 56, Boeslund e, Udb. Sj . C. / 83 • 1 B illedskærer, Gfx 51, Kbhvn., Indb. Sj. C. 283/ 81 • 11 : / 1 G2, Ordrup, Bydreng, Udb. Kb . C. 35/ 8 1 • Mus ikant, :;/ 2 29, Hyllest. S., A 25 28 1/ 84 • 7 ·){;! Siwmagers v. , - . : ~ 66 , E~g 't 1 sl evm. , B l 6 4/ 87· 1 5 Sn edk ersv. , / 1 ~ 29, Rudkjøbing B l C l 1; 1/ 82 • Stokmagersv ., ~·1 /5 55, Hyllerup, I. Intr. G<ll/ 85 . 'l'jen estekarl, l Rf:~ 54, Beenløse, B 7 !ifs 1 . 121 Tj enestekarl , " / 1; 57, GlostrupS., A 25 /8 ~ . 21 Smedesvend, / 8 35, Khhvn.. A 21 5/s 1 • 2 ' 1/ 54, Næsborg, Arhmcl ., Udh.Sj. C. r;>!fs ~· 7 toj:~ GO , J{'Jerem., t B 3 77 8./ s ~· Ugift, Ug ift, t.>/1 60, Gje d ev S., Udb. Sj. C. l\ 7/ 86 • 57 ·'/ s:I · 10 Bnk.o, / 5 23, Kallohave, Indb. Sj . C. Fhv. V ærtshh., Y2 35, Khhvn. , Indb.Sj.C. m /sn · 2 Ugift, Indb. Sj. C. 2 3/s.1• / 10 59, Sve ri g, Arhmd. , ? 1851, Skreiborg, Udb. Sj. C. t:Jt/ sa · .,. "' l ag s1un c1 e, I n db . s·J. c . 2'1· 5/ ~ .j . Enk•3, -" / 1 11 , 0 10 Enk•3, / 1 12, Græse, A 12 w/8 ~. · P n hriksarh.ske, :!/;, 44, L. L yng by, Udb. Sj. C. t:'/ 82 • tt /!, 55, Bt. Jørgbj., B 1 10 ~/8 1 • Ugift, t HI, 35, Holtu g, Indb.Sj. C. as'1/ 82 • Enk..J , 22 Ugift, / ll 59, Kimm ersl., B l tfsa · Møll er, ttjG60, V e ilehy, Udb. Sj . C. 1 0/~:; · 2 U g ift, % 63, Sveri g, Indb.Blgh.C Hfs:J · 1 . Udb . s·.l· C . .,., .-· , .,/ ;, 36 , M m·1ager, U gift, --rs:; · 1 Ugift, 112 5~, Kbhvn., Indb. f:lj . C. 80/ 8 7 • 12 En k{), 1:; 31 , Kbhvn., A 12 15 %6 • 110 A rbm cl ., / 7 ±5, Kbhvn ., I. Intr. G70/ 8 1 • " \..! l{l ) h v n. , A 12 Hand elsbetj en t, -'' '1/ 12 Du, . t3·1/ ss · 35 7 2 / 2 63, Karrebæk, B l Ugift, / 8 ,1 • 24, Sindal, 25 L æsø ' l , 1 2/s 28, Lyndby, tr./ 1 34, S lagelse, 10 ' / 1 60, Stiftelsen, 1 ~/ 59 Od ense / 11

n;

·•s;


Christensen, S.

97 28 / 11

41 , Gladsaxe, B 6 52/ 81 • Christensen, Svend . . . . . . . Arbejdsmand, . . . . . . . Arbejdsmand, Indb. S j: C.b 3 2/ 86 • se Christiansen. 7 72 / 6 31, E skebjerg, Indb. Kh . C. Arbejdsmand, / 82 • Søren 390 r,/1 46,St.PedersS. Indb. Sj. C. / 83 • Arbejdsmand, Arbejdsm ;md, "% 50, Grandløse, Indb. Kh. C. 94/ 82 • 11 Bagersvend, / 6 64, L øgstør, Udb. Sj. C. 124 / 85 • 2 / 1 51, Thisted, Drejersven d, B 3 2 3/ 81 • 'rjenested reng, 2fs 64, Sørbymagle Udb. Kh. C. 9fs 2 1 Tjenestek arl, % 67, Særslev, Udb. Sj . C. 125/ 87 • 3 Fh. V ægter, 0fs l3, Glostrup S., Indb. Sj. C. 122/ 8 1 • Christian D etajlhandler, 1 6jg35,Bjørnholms S. B 4 12/ 8 2 • 17 Tømrer, / 10 47, Kri strup, Udb. Sj. C. 42/ 81 • 30 Sømand , / 1 52, Horsens, B 2 83/ 83 . 26 / 5 58, Kbhvn., Edvard Chr. Cigarso rterer, Indb. Sj. C.187/ 8 1 . 2 Fred. Niels Arbmd. , % 56, Glæsborg, A 25 m/84 • • 11 / 11 68, Kbhvn. , Indb. Sj. C . 3 ~ 2/~ 6 • Johann es . S nedkerforb. 25 I. Intr. 671/ 8 1 • / 1t 39, Hillerød, Juliu s . . . Arbmd. , 9fa 58, Thorning, Indb. Sj. C.675/ 86 • Kirkegaard Murersv., 19 /t 53, Kbhvn. , Indb.Kh.C. 16 3jg 2 • L. Thorvald Sømand , 1 Arbejdsmand, Udb. Sj. C. 5 0fs 5 • / 11 35, H estrup, Michael 12 / 9 56, Hj ørring, Cigarm ager, Udb. Sj. C. 16/ 8 1 . Nicolaj . u/11 52, Mygclal, Udb. Sj. C. 14/ 84 . P eter .. Tjenestekarl, 3 / u 60, A asted, Ugift, A 2 75/ 83 • Sørine . . . . . 17 Theodor Emil / 8 57, Kbhvn. , B l C l 39/ 8 1 • 29 Blikkenslager, Husv. 122/ 8 1 • / 1 30, Kbhvn ., V ærtshusholel er 3/ 1 35, Kbhvn. , A 14 20 3/ 81 . J acob 30/ 52, Kbhvn., Alm. Nr. 230. Arbejdslil an d, L auritz 1 21 Aar, Kbh vn., Indb. Sj. C. 22/ 86 • P eter Chr. Former, u/ 1o43, Kbhvn. , Indb. Sj.K. 158/ 85 • 'rheodora . . . . . Ugift, 10 / 8 54, Ebeltoft, B 3 956/ 8 2 • Theresia H enriette Enke, 21 Fyrbøder, /,;66, H aderupS., Udb. Sj . C. 99/ 87 • Thomas . 2 Lem, % 26, Skagen, A 15 15/ 8 1 • 22/ 66, Bording, Uld handler, Udb . Sj . C. 150/ 85 • 7 17 Ungharl, A 1 180/ 85 • / 6 52, Orte, 7 Alexander U gift, /u 57, Holbæk, Udb. Sj . C. 136/ 8 4 • 8 Christian . Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 284/ 8 1 • / 1 33, V emb, 28/ 63, Næstved, Indb. Kh. C.37/ 82 • Thomine P etrea . Ug ift, 8 2"/u 62, Kbhvn. , Indb. Sj. C. il 83/ 82 • Thora Caroline .. U gift, 9/ Frederikke U gift, B 2 C 45/ 82 • 12 58, Kbhvn. , 5/ LO 63, Aarhus, Udb. Sj. C. 126/ 85 • Thyra V al borg .. U gift, 14 Trine Mari e Elise U gift, /. 1 57, Nakskov, B 5 62/ 8 1 . V ald emar Carl . . Plejebarn , ' /~ 73, Kbhvn ., A 41 210/ 87 • 2 Christian Guld smecl esv., % 60, Kbhvn ., Indb. Sj . C. 53/ 86 • 8/ Indb. Sj. C. 431 / 86 • Johan .. Ma lersvend, 10 66, Kbhvn., 22 Viggo Otto Carolus S ned ker, I. Intr. 177/tis · / 8 45, Kbhvn ., 9 ~ / 6 43, Puerto , A 14 212/ 81 • Viktor Ax el. . . . Snedkersv., 4 - Em. Thorv. R. U gift, B 3 971/ 8 1 . / LO 60, Horsens, 23/ 61, Khhvn., Inclb.Kl1. C. 18/ 8 1 • Lauritz . Kolportør, 3 1831, Stege, A 14 8/s 1 . Vi lhelm . . . . Sluæder, 9 / 10 63, Kbhvn. , A 21 4 3<1/ 82 • F ercl . A. E. Skomagersv. , 47 27 / 12 65, Fredericia, A 30 / 85 • Hans . . Arbmd ., 1/ Inclb.Kh. C. 3 1/ 82 • Julius Aug. Tjenestekarl, 11 58, Kbhvn. , Lunclsmark, se Lund smarl<. 2 "/a 64, Bergen, Indb. Sj. C. 383/ 83 • Mathias . Sø mand, tGj 3 56, Holbæk, Vald emar . Arbejdsmand, Udb. Sj. C. 4/8 6· 1 B /!1 12, N ordfeldt, 3 tsGfs t· Vilhelmine .. . . Ugift, u/2 60, Kbhvn., I. Intr. 804/ 84 • Cathrine U gift, 23 6 / 85 • / 7 60, Silkeborg, A 46 Emilie . U gift, 2 0ft 57, Kbhvn., Indb. Sj. C. 136/ 82 • Georgine Ugift, 1 % 68, Randers, Udb. Sj. C. 122/ 85 • Olivia .. Ugift, 13


Christensen, V.

98 44, Kbhvn. , I. Intr. % 62, Stiftelsen, I. Intr.

Christensen, Villiam Ferdinand Kleinsmedesv., Villiarn a Eduarda Ugift,

12 /8

113/ 82 .

2

84 1 / 84 •

Christian, Carl kld. Christiansen Arbrnd ., J ens . . . . . . . . . Skrædersv., - kld. J ohan sen, se Johansen. Peter . . .. . . . Tjenestekarl,

15 /4 1 / 9

23 / 12

34, Stiftelsen, Indb. Sj. C. 852/8 ~. 23, Ram løse, Indb. Sj.C. 576/ 87 • 42, Stiftelsen,

A l

372 / 83 •

Christia.nsen. Kristiansen. Christiansen . . . . . . Adolf . . . . . . . Albert Lauritz . . Albertina Charlotta Anders

Bagersvend, Kbhvn., Udb. Sj. C. 8 1/ 85 • Murer, 3/o 37, Malmø, Indb. S j. C. 58/ 85 . 2 TjenHstekarl, Indb. Sj. C. 3 15/ 85 • / 10 65, Kbhvn. , 29 Enke, Indb. Sj. C. 4 35/ 87 • / 12 55, Sverig, 1 Arbejdsmand, / 9 2o, Draaby, Indb. Kh. C. Ofs 1 . Arbejdsmand, 2 % 37,HolmstrupS. B 3 94 %5 • 31 Arbejdsmand, / 3 39, H yllinge, Indb. Sj. C. 3 76/ 86 • Arbejdsmand, 1 5/ ll 47, H erløv, Indb. Sj. C. 115/ 8 1 . 2 Arbejd sm and , / 9 48, Sandby, B 3 752/ 8 1 • 5 Arbejdsmand, B 3 565/ 83 . / 1 52, Gladsaxe, A rbej dsmand, 1 % 52, L. Skjensved, Indb. Sj. C. 177/ 85 • Arbejdsmand , 24 / 2 52,St.TostrupS., Indb. Sj. C. 3/ 8 4 • Arbejdsmand, [.1/12 52,Juell. Tegl v. B 3 6 7:>/ 85 • 1 Enkemand, / 5 06, Gundsømagle B 3 835/ 83 • K aretmagersv., 26/ 7 24, L yngby, St. Hh. C. 2. Skomager, :>o/ 1 41, Edelgave, A 2 73/ 83 . Tjenestekarl, P/3 40, Hvidovre, B 7 136/ 82 • Alfred. Proppeskærer, 20/ 7 50, Malmø, Indb. Sj. C. 843/ 8 4 • 13 Christ. M. / 12 65, Hillerød, B 7 24 %1 • 28 Arbmd ., P eter. / 11 51, Bjergsted, Udb. Sj. C. 53/ 84 • 2 Arbmd. , % 52, Braade, I. Intr. 127/ 82 • 13 Arbmd., / 4 54,A sminclerup A 25 28/ 85 • 1 Andrea Chr. Marie Enke, % 57, Brede, I. Intr. 707/ 85 • Andreas Christian Snedkersvend, 2/ 10 25, Kbhvn., Indb. Sj . C. 246/ 82 • 27 103 Enke, Ane . . . . . . / 3 29,HøjeTaastr. I. Intr. · / 8 1 • 7 18 E nke, / 12 22, Tølløse S ., B 3 % /85 • Cathrine . 2 544 Enke, / 1 23, Spjellerup, Indb. Sj. C. / 82 • 11 Ugift, Dorthea . / 11 55, Søndersted, Udb. Sj. C. 125/ 85 • 11 Ugift, / 10 62, Grosbjerg, A l m / 81 • Elisabeth 7 Kirstine Plejebarn , / 4 74, H erslev, A 41 142/ 86 • Tjenelltepige, %/7 63, Tjæreby, Udb. Kh. C. 48/ 81 • 11 Ugift, / 10 29, Søsum , I. Intr. 229/ 85 • 11 Ug ift, / 1 48, Tokkerup, Indb. S j. C. 235/ 8 1 • 24 Ugift, Indb.Kh.C. 127/ 8 1 • / 3 57, Regerup , 13 Enke, Lisbeth / 2 14, Gjøstrup, Indb. Sj. C. R9'1/ 82 • 25/ 16 st J L· I n db . s·J· H . sol)/ 87 • Marie Hansen Enke, , . ørgenSuJ. 3 E nk e, % 38, Jydstrup, Indb. Sj . C. 14 6/ 81 . 30 TjeneHtepige, / 11 59, ·Husby, Udb. Sj. C. "% 4 • 1 72 Ugift, / 10 29,Asminclerød Indb. Sj. C. / 86 . 3 458 Ugift, / 12 54, St.Jørgembj. Indb. S j. C. / 87 • 25 021 Enke, Sophie. / 7 14, Kongsted, F. P. " / 83 • 19 203 Enke, / 11 17, Bagsværd, I. Intr. / 8 1• 7 5 1 Ugift, / 5 61, F01·sløv, B 6 ' / 86 • - J. Mari e, so Hansen, Hans Chr. 29 Anna . . . . . . . Enke, / 2 40, Lecløje, Indb. Sj. C. m/82 • 1 Cathinka .. Ugift, % 66, K bhvn. , Indb. Sj. C. 41 a/86 • 11 9 Maren Sofie U g ift., / 12 65, Udesunclby, Udb . Sj. C. ~/ 86 . 2 Marie . . . . Tjene:stepige, ~/ 5 61, Taarnby, B 7 5 1/ 81 • 4 C. F. En ke, A lm. Nr. 372. / 6 36, Ki el, Vilh., ·e Christiansen Larsine. 4 Vilh. M . . . Ugift, 2 / 2 63, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 40 1/ 83 •


99

Christiansen, Å.

. , B 3 848/ s t · Arbejdsmand, "3/ - u 43 , rr~anse 11/ 43, Tikjøb, Somnnd, B l 7'13/ sR . 6 2 Theodor Arbejdsmand, % 55, Langeland, Udb. Sj. C. 100/ 85 • 20 Birthe . . . . . . Enke, / 12 17,Glim, Indb.Sj.C. 575/ 87 . 24 Boline Christin e Ugift, / 1 57, H øvelsv., U db. Kh. C. 25/ 81 • Camilla H ansine . Ugift, 2fn 65, Kallundb. , A 25 216/ 88 . % 65, Kallundb. , Udb. Sj. C. 20/ 8 4 • Ugift, 362 11 Vilhelm .. Ugift: / 6 46, Stiftelsen, A l / 85 • 13 kald et Carl . se Christian. / 1 34, Stiftelsen, 3 Carl . . . . . . Arbejdsmand, / 10 26, Præstø, A 12 289/ 86 • 2 % 40, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 2fs 5 • Arbejdsmand, (Fischer) Carl. n/5 41, NørreAaby se Fischer. Carl Christian Ll/ t 55, Assens, Udb . Kh. C. 13/ 82 . 11 Emil . . . Ugift, / 7 44, Hvidøre, Udb. Sj . C. 92/8<1· 22 /u63, Kbhvn., Stiftsp. I. C. 24/ 86 • Møllersven d, F erdinand. Skorsten sfejer, ' / 1 1. 60, Kbhvn., Indb. Sj . C. 3i8/8 1 . . 2 Frederik. Arbejdsmand, 6fs 59, Søllerød, Udb. Sj. C. 77/ 86 • 27 Ipsen . Arbejdsm and, / 1 58, V er np , Udb. Kh. C. 5/ 8 1 • 1 Johan . / 7 48, Malm ø. Indb. Sj. C. 57 %7 • Proppeskj ærer, 2 Lauritz % 64, Frd riksh. Udb. Sj. C. 6 ' / 86 • T ømrersvend, 11 8 20/ / 82 • Peter . Sømand, 10 63, Ka rrebm k, Inclb.Kh.C. 22 Vilh elm. ,' 1 43, Lyngby, ULlb. Sj. C. 07/ 83 • Kam merja ger, ri,~ 60, RerRlev, Udb. Sj. C. 132/ 85 . Skomngenw., Caroline . . . . ~ 0 / 10 5(5. Vci lø, B l 32/ 8 4 • Ugift, ' ~/ 10 U3, 'l'orkild str. , Udb. Sj . C. 58/ 84 . Ugift. 4/ Chri stin e . Ug ift, 1 2 45, .Fredensh. , A lm. Nr. 600. 2!1/ 66, Kbhvn. , Hansin o . Ug ift, Indb. åj. C. 58 1/ 8 7 • 1 Vilhelm .. Enke, ~ ·' / 12 27, Grønholt, A 12 1!11 / 83 • Charles Chri stian. Skind farver, % 55, Kbhvn. , Indh. Sj. C. 645/ 8 6 • 378 12 Chri sten . Arbejdsmand , / 81• / 1 29, Smørnmn. , I. Intr. 21 / 8 46, Bekk e, Arbejd smand , Indb. Sj. C. 660/ sH · 28/ Arbejdsmand , ~ 48 , v · mc1·mg e, I . I n t r. u;o; - ss . F. P . 14 5%5 . Christian Arbejdsmand, t~;/ 11 20, Kbhvn. , 21 / 2 38, Fulclby, Indb. Sj. C. 159 / 81 • 42 D/ 4 56, MaareRlwv, Udb. Sj. C. Arbejdsmand , / 82 • Hanskemager , % 33, Malm ø, I. Intr. 252/ 80 . 10 / 1 32, Kbhvn. , Alexand. B 2 C 30/ 8 1 • Marinus. Skomagersvend, 1 % 46, Aalborg, Indb. Sj. C. 231/ 8 1 . 7 Indb. Kh. C 107/ 8 2 • / 12 60, Kbhvn. , Ca rl . . . Arbmd., 24 Du sinius Sn edkersv., /~ 63, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 2 14/ 83 • 44 2 Børsten hind ers., Ludvi g / 82 • ' / 1 62, Brøndshøj, Udb. Sj . C. 14 / 5 59, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 414 / 8 4 . Ove . . . Sømand , 11 / 51 , St.Hedinge I. Intr. 578/ P eter .. Snedkersvend, 83 • 1 7 vend, " · I n db . s·J· C . 3·16/ s.t· S nedkers V. Joh .. - / 6 59 "' ' A unsø, % 41 , Vemmeløv, Alm. Nr. 384. Chri stiane . . . . . Enke, . B l tG S/8 6 · Elisabeth Enke, t!'/2 61 , Stiftelse n, Indb.8j.C. 10 '11/ 8 :1. Ugift, Mari e 24 Christin e 'rjenestepige, / 1 ~66,St.Jø rgen sb. Udb. Sj . C. 34/ 7 • 12 / 1 59, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 253/ 87 • Marie. Ugift, 20 Sophie Ugift, /t 57 , Khhvn. , A 2 90/ 8 2 • Chri; toffer . . . Vongnm anclk., ~'/ 1 2 48, Birkerød, Indb. Sj . C. 415/ 86 • ttj 1 59, Khhvn., se Christine M. Dag mar Chri st. M. 1 Dorth ea .. Enke. "/r 60, A arhu s, B 2 100/ 85 . ~' ab riluu·hj sk e. , I!J/ 1 51, Huen· in g, Udb. Sj. C. 140/ 83 • :11 /,t (59, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 22/ 85 • Edl e Au g . .Josef. Ugift, 16/ 59, Kbh vn. , I. lntr . .1f;2fs 4 • Eleo nore Joh ann e Ug ift, 1 R/ 10 73, Khhvn., A 16 277/ 8 2 . E lisah. P. L. Chr. Plejebarn , 15 Aar, Jordhøj, Udb. Sj. C. 144/ 8 1• Ell en J en:;in e. . Tjenestepi ge, 3 1/ Udb . Kh. C. 3!1/ 8 2 • E lse Mari e . . . U gift, 10 51, E gebjerg, 19 Emil Fritz Th. . Plejebarn, / 4 82, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 598/ 82 . 2 9jg 41, Kjøge, Uclh . Sj. C. 12/ 82 • Emma Annette. Ugift,

Christiansen, Anton

13*


Christiansen, E.

100 Stiftspr. I. C. 80/ 85 . Indb.Sj . C. 51/ 87 . Udb. Sj. C. 60/ 87. A 16 152/s t· 26/ 67, Kbhvn., Stiftsp. II. C. 4/ 87. 1 2% 45, Bogø, Indb. Sj. C. m / 87 • 5 Indb.Sj. C. 378/ 86. / 12 66, Kbhvn. , t/10 50, Kbhvn. , A 14 144/ 81. 2 % 24, B andh olm, Indb. Sj. C. 352/ 86 . 17/ 58, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 17%:,. 11 25/ 57, D ann emare U db.Blgdh C 4/ 7 81 • 2 0fa 65, F ejø, Udb. Sj. C. m/84 . 15/ 4 18, Søllerød S., A 12 314/ 83 . 4 / 1 18, L ynge, U db . SJ. C. 57/ 83 . 31/ 1 29, Slemminge, B 2 C 12/ 81. 17/ 32, Slim S., Arbejdsm and, U db. Sj . C. 107/ 85. 2 2 Arbejdsmand, Indb. Sj. C. 640/ 8 4 • / 4 42, To strup, 12/ 47, H øjbylyng, B 3 1065/ . Ar b e·dsmand, 81 1 12/ 48, Hm·løv , Arbej dsmand , Udb. Sj. C. 1'1/ 87 . 6 Arbej dsmand, % 50, H øveltsv. , I . Intr. 237/ 81 . •Rj -2 , SVlnø, · I . I t1 t r. s•o; Arbejdsman d, "' z D " 8,1. fhv .Bogtr ykker , 2% 35, R ønninge, Indb. Kh. C. 92/ 81. 5 Garversvend , I. Intr. 1561 / 86 . / 4 50, Maribo, 4 Kusk.. /to 57 , Vraaby, Udb. Sj. C. 4/ 84 . L em i. Alm. H ., 12/ 7 17, Glumsø, A 16 152/ 81. 2 Opvarter , % 54, Tikj øb , Indb. Kh . C. 52 / 82 . 26 Skomager, / 10 34, R m·slev , B 3 462/ 81. 1 Tj enestek arl, / " 62, Munkebj., Indb. S j. C. 316/ 87. 18 Tjenestekarl, A 25 276/ 85 . / 1 63, V alløby, 26/,1 63, H østerkjøb, Udb. Sj. C. 24/ 85 . U gift, 43 11 / V ognmandk. , 10 33, Bjergsted, Udb. Sj. C. / 85 . ll/11 03, Qui slemark se V ahl. 21 / 8 33, Ordrup, Arbejdsmand, A 21 363/ 81. Kontorist, "'/2 69, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 77/ 87 . k/1 43, Ølstykke, Udb. Sj. C. 50fs3. Sadelm ager, B ørstenbind er, 2s/2 63, T aastrup, A 30 10/ 86 . TJ· en estek arl, :1/ o- 61 ' GJ·• Øl·slev ' B 7 28/ 81. 30 Arbejdsmand , / 10 50, Sæbymark, B 3 7n/82 • Arbejdsman d, 16/ 10 55, Kbhvn. , B 3 817/ 86. Arbejdsmand , n/5 57, N estved , Udb. Sj. C. 113/ 84 . 7/ 72, V ordingb . A 16 35 '1/ 82. Pb. A 1526. 3 Maskinarbejder , 18/~ 58, G yllin g, U db. Sj . C. 30/ 8 .1 • 28 Maskinstrikker , /~ 4-t, Gjellerup, B l 229/ 84 . 28 Snedk ersv. , / 11 61, V ærslev, Udb. Sj . C. w/83 • S ømand , % 57, B yrum , Indb. Kh . C. 50/ 82. 11 Sømand, / 3 60, H er itzlev, Udbj. Sj. C. 44 / 86 . 30 Arbejdsmand , / 10 36, Sandbj erg, Indb. Sj. C. 574 / 85 . Cigara rbejdersk. 18/ 1 5 1, Khhvn. , Idb.Børneh. Bjg 1. 1/ u 65, Kbhvn ., U gift, Indb.Sj. C. 238/ 86 . 26 / 12 58, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 120/ 81. U gift, 3 / 10 42, Odense, Enke, A 46 51/ 87. L em i Alm . IL , 1/ 5 16, Tomm erup, F . P. wo/81. Arbej dsmand, % 41, Bloustrød, Udb. Sj. C. 43/ 81. 9/i\ 65, Flensborg, Indb. Sj. C. 570 /s <~· Urmager, 19/ 57, Frederi cia, B l 412/ 86 . U gift, 1 2"/ u 8 1, Frdriksb., B 3 440/ 82. Plejebarn , 2% 63, Kbhvn. , Ugift, Indb. Sj. C. 633/ 86. 30/ 12 45, Luser ød, Ugift, Indb. Sj. C. 685/ 83 . 1684/ e . 12 Arbejd smand, / 11 22, Hj elm søm. , F. P . 6 6 V æv ermester, / 11 36, Slagelse, Udb. Sj. C. 63/ 83 .

Christiansen , Emm a K . N. H em. Ugif1;, S. Vilh. C. Tj enestepige, Erik . . . . . . . . Snedkersvend , Frantz HansJulius Søm 2,nd , Frederik . . . . . . S øm:wd, Christian Typogr af, Thorvald Stenhugger, Vilh elm. Afsk . Spr..,j tef., Gotfred V alter . . •rypogr af , Hanne Christin e . . 'l'jenE:stepi ge, Marie Fr .. Tj enestepi ge, Hans. Arbejdsmand, Arbejdsmand ,

Chr. Ludvig Faust Chr . . Frederik .. . Vilh . Johannesen P eter.

Rasmu s. Hansine . . . . Augusta Carolin e H enriette. H ennin g . .. . . . H enrik . . . . . . . Chr. Adolf. H enriette Freder .. ImmanuelJ.Berner Ingeb . Loui se Fr. In ger Kirstin e . Jacob.

5 / 7 64, Kbhvn. , 24 / 67 Odense ' ' 11 1 / 3 66, Torup S .,


Christiansen, J.

101

60, Altona, A 25 29 "/8 .1 • 41 , Hyllinge, B 3 765/Rt· 18 / tt 64, Kbhvn., B 18 2!1/ 82 • 'Sfs 29, V eilehye, Alm . 2533. 13 / 11 34, Osted, I. Intr. 832/st· 3/ 1 35, Hj ørlund e, I. Intr. stn/ 81 • % 43, Valby, B 3 636/ 81 • 30/ 44, Kbhvn. , A rbejdsmand , A 21 87/ 81 . 4 2 18 Arbejdsmand, / 10 46, Kirkeværl., Indb.Sj. C. tj 8 " . 10 2/ t 47, Holte, I. Intr. t9jg Arbejdsmand, 3• 11 ~1/7 53, Birkerød, Indb. Sj. C. 454/ 8 7 • Arbejdsmand, Udb. Sj . C. 108/ 8 6 . Arbejdsmand, ~ 6/ 10 55, Kari se, 27 Bagerlæding, / t 63, Tybjerg S. , U Blegdh. C. tfst· 1047 13 Drosk ekusk, / 80 • / 1 t 56, Tøm merup, I. Intr. 1 Fyrbøder, / 5 55, Kregome, Udb . Sj. C. ' "Ofsa · St. Ebber., Udb.Sj. C. 12 Djg:, . HuRmand, 16 / 1 63, Kj øng S., Indb.Kh. C. 14 5/ 82 • Murersvend, Skomager, % 43, Valby, B 3 m/s t · 85 1 .;/ 1 52, H erlufsh.S. B 3 . / 8 1• Sm edesv end, 2!1/ 67, KirkerupS. Udb . Sj . C. tu 1/ sG· 'rjenestekarl , 12 'rørum ersvend , 10/ 1 20, Karleby, Indb.Sj. C. 493/sz· 2 Væver, % 34, Fodby, B l 655/ 87 . t.~j, 2 48, K yndeløse, Indb. Sj. C. HD7/ 8 2 • Arhmd., Christian. 2 "/a 61, Volstrup, Arbmd., B 2 H / 86 . 4 Typograf, / 3 57, Slesvig, Indb. Sj.C. Htfst· 29 Tjenestekarl, Frederik . / t 65, Sorterup, Udb.Sj. C. 118/ 87 . 5 H ans . Bagersvend , B l ·506 / 8 .1 • / 11 54,Vejle, Møllersvend , '% 50, Khhvn. , Indb. Sj. C. 5n9/ 82 . Julius 14 Arbmd., Nielsen / 2 40, Karlebo, B 3 47 1/st· 1 Peter. Arbmd., 5fu 41, E sbøncler., I. Intr. 334/ 86 • 21 Arbmd., Udb. Sj . C. 28/ 86 . / 8 51, Søllerød, 21 A 21 365/ 8 1 . ' /-2 52, Khhvn. , 8 Arbmcl., ~ /t o 54, Kbhvn. , A 12 288/sJ· 12 Arbmcl., I Intr. 44 5/ 8 1 • / 7 55, Faurbo, 27 Arbmd. , /,1 5\), Holbrek, A 12 8 1 /~ r; · Sm edesvend , t"/ 5 50, Løfte n S., Indb. Sj . C. r; 4/ 82 • 17 Snedkersv., I Intr. 17/ 80 • / 6 39, Nestved, 10 Ugift, / 12 57, Hobro, Udb. Kh. C. 7/st· J en sine Mari e '% 64, Kbhvn. , I. Intr. 1009/ 85 • Ugift, 13 36 Arhmd., / 84 • / 1 38, Suderstap. , B 6 Joachim . 2 ;,/ 34, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 37 !1/86 • Jochum Julius . Arhmd., 12 Arbmd., 46 Aar, Holbæk , Indb. Sj. C. "1/ 81 . .Johan. 30/ 60, Udby, Brolægge r, I. Intr. ,,;: 17/ 87 . 1 Murersvend, ll/353, Vrigsted, B 3 Lt 8 1/ 82 • Chr. Carl. Arbmd., t"/ 1 60, Fredrhavn. , B 7 5 ·1/ 8 2 • 3 Lorentz Arbmd., B 16 24 / 86 • / 4 36, Sønderjl., A rbmd. , 22 Aar, Brøndsh øi, Udb . Sj. C. 11 %1• P eter 3 Joh anne. Enke, I. Blegdh.K. "/st· / 2 47, Jyllinge, 13 / t 63, Kbhvn. , Indb . Sj. C. 493/ 83 • Cecilie. Ugift, 13fo 61 , Sjørsløv, Mar ie Ugift, Udb. Sj. C. 33/ 85 • 8 15 11 .Johann es. Arbmd., / 12 46, Dønnevld. , B 3 ·;/s~· 20 Tømrersvend , j 1 57, Oxby S., Udb.Sj. C. '·1" / 85 • 11 / 6:1:, Kbhvn. , B 2 C H / 82 • D. Emil Opvarter, 1 t.i/1t 66, Frdberg ,, Udb. Sj. C. "OfsG · .J uli us F erdin and Malerl a·rling, H1 Aar, Kbhvn ., Indb.Sj. C. 6!J 7/ 87 • Hermann. Opvarter. Johannes . Maskinarbejder, 24/ 12 6-±, Khhvn, , Indb.Sj.C. 212/ 83 • ~/1 64, Kbhvn ., Stiftsp. I. C. 54/ 8 ,1 • P . Ni elsen 24 R. H erm. Opvarter, / 5 69, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 55/ 8,, . Indb. Kh. C. tj8 1 • Arbmd. , Jørgen Arbmd., % 41 , Hopolden , I. Intr. Sfs,. 21/ 54, A lsønder., Indb. Sj. C. 5 63/ Arbmd., 84 • 7

Christiansen, Jacob Adolph . P eter. Jacobine Cathrine Jens.

Tjenestekarl, Arbejdsmand, Ugift, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Arbejdsmand,

27

/ 1

H/ 8


Christiansen, J.

102

Arbejdsmand , !/11 55, Skjelsk ør, A 12 221/ 85 • Sand graver , ~r./1 34, Magleby, I. Intr. to on/ 8 ,; . Iversen Skræderm ester , 1 % 17, Kolding, Indb. Sj.C. 72/ 8 1 • Tjenestekarl, % 68, Borup, A 30 16 J/87 • 20 1 57, Fredherg., B 3 82 1/ Chri st ian. A rbejdsmand , 0 82 • 10 J ørgine M. Nielsi. Ugift, / 12 51, Torp, Udb. Sj. C. 55/ 85 • K aren . . . . . . Enke, Magleby, Udb . Sj. C. H/ so · 89/ • 23/ Ugift., 86 10 57, Skj ørp inge, Udb. Sj . C. Chri stin e. Oflentl. Fruen t. , 15/ 8 55, Sengeløse, Indb. Sj . C. 139/ 8 4 • 20 'rjenestepig•', / 4 64, Sod01·up D., U db . Sj. C. "5fs 5 • 366 12 Mari e Enk e, / 82 . / 1 32, V ernm etft. , A lG 22 E nk e, / 6 35, Holbæk, Indh. t:lj . C. 158/ 81 • 18 Forl. Kon e, / 7 34, Allerslev, Alm. Nr. 947. 1 Ug ift, % 34, Sundbylill e B 3 1·13fs 1 • 26j,; 60, Hovby, Ug ift , Udb. Sj. C. H'/ 8 1• Ug ift, '1/ 11 60, Stiftelse n, A l 288/ 8 4 • 1 Ugift, Udh. Sj. C. 76/ 87 • / 5 69, Ondløse, 1% 2G, Svendborg, I Intr. 733/ P etrin e E nke, 81• 115 19 Sophi e. / 1 45, TjærehyS ., A 25 'l'jenestepige, / 87 • 2 !'/ 53, V ejlø, Ug ift, Indb.Kh.C. 123/ 82 • 6 17 / 3 ±7, Skee, Vaagekone, Udb. Kh. C. 32/ 8 1 • 30 Karl. Arbejdsmand , / i GO, Slagelse, Udb. Sj. K. 3 1/~ 5 • 1 H and elsmand, 0/a 50, Vi vild, Indb. Sj . C. H 2/ 82 • 13 2 E nke, l / ., 34, Fuglebjerg, Indb. S j. C. : / 87 • Kirsten . .. S usann e Ug ift, '/ 10 55, Sadserup, Udb. Sj. C. '%2 . 60 4 24 L ars. Arbejdsma nd , /s:> · / 8 26, E sbønder. , Indb. Sj. C. Droslc ekusk, :y, 52, Annisse, Indb. Sj. C. 637/ 8 , . 7 / 3 54, Roeskilde, Udb. Sj. C. >.i/82 • Sandg ravJr, 1 t;k o n~. age r , 2/, 54, Udby, Udb . Sj. C. 38/ 83 . 1 Tjenes tekarl, /r, 58, Greve, Udb. Kh. C. 9fs 1 • 1 Arbej dsmand , ! /, 58, K bhvn ., Indb.Kh. C. 92/ 82 • Christian 1 Matros, % 60, Fraugde, Udb. Sj . C. 132/ 83 • Arbmd ., 'ttif~ 66, V.Skjæm g. Udb. Sj. C. 1" 7/ 8 4 . P oter. 1 Sømand, 8fo 59, L æsø, Udb. Sj. C. n7/ 83 . 24 . Vognm and skarl, / 2 63, Sæby, Udb. Sj. C. 1 %:, · 16 / 2 85, Kbhvn ., L ars in o . Plejebarn, I. In tr. 11 2 t/85 . 2 Laura Margrethe Ugift, % 67, Brønsh øi, B l 509/ 86 . 1 L auri tz Balser . Ug ift , '' / 1 6~ , Khhvn ., Stifts p. II. C 11/si . 3:1: Aar, K bhvn., Udb. Sj. C. 51 / 8 4 • P eter . S komage r, 2 u/10 5o, H orsens, B 3 995/ 8 1 • L oui se .Tonsin e . Ug ift. 47 26 En ke, / 11 07, Chri stiansø, Indb. Sj . C. ~/8 ,,. 12 / 1 7(), K bhvn. , A 12 2 '>1 /86 • Ludvip; Chri st ian. 10 / GO, Kbhvn ., I. Intr. UHl >'' /86 • Lydia Crl. Rasm. Enk e. 8 0 Arbejdsmand , " / 11 -!8, E shønd or., Indb. S j. C. '; 'n/ 8 1 • Mads . 7 2 11 Enke. Maren. . . / 81• ' 1; 37, H olm str.S. , B 5 Ug ift·. ~ ·; / 11 -t' 5 , V aa lse, I n db . S·J. C. 293/ 8 ,, . 8/-, 19, Bryle S., A 10 82 / 8 ,1. Cathrin e . En k o. ·· /li GO, H cw gborup Udb. Sj. C. ~ 4 /s;;. Chri st in e. U gift 2 21 ' / 10 39, S torehedg., Indb. Sj . C. "''/ 6 -, . KirRtin e . Ug ift., 8 18 :H f 12 -!0, H erløv, L Intr. · /st· Enke. Mari e . 2 ~ 1 54, Søllerød, B 3 6 '; 0/ 8 ,1 . Sofi e . . . Enk e, 1 1i/ 1~ , Frederi cia, B 15 A % 1 · Margrethe Sop hi a En ko, 1 1!'/ Ud b. t:lj. C. 4 5 / Ht· Marian e Caroline Tjene;,; te pi go, 1 1 64, Ølgod, t.;/ 1 G5, K olding. Udb. Sj. C. 44 / Hi· 'rj ene,.;te pige, Mari e . Ug ift . ' '/ 1 26, Glad saxe , Indb .Sj. C. 011/ bG· 1 ~ 12 59. H ol bæk, B l m/~:. · Ug ift. 7 :\ l :, 18 , l. . . bh vn. , B 3 l i 3/ st· E nke. Ama li e . 2 Carolin o . Ug ift. '/ s t>G, K arrebæl< , B l 722/ 86 . 12 1: ()8, Kbhvn ., Indb. t:lj . C. H! •i j ,i . Chri stin e . Ugift.. 1 "% 52, Kbhvn ., Indb .Kh .C. 1•18/ b 2 . Mm·svend . Marinus A n to n Martha Sofie Juli e Tjenestepige, 6fs 65, Roholte, B 3 3 7/ 85 •

Christian sen, J ør gen


103 Christiansen, Mathias Clausen . Max Julius Go th. Meta Mari e .. Mette . . . . . . Johann e . Mari e Mi chael . . . . . N icolaj . . .. . Thorvald. Ni els

Carl Chr. Chri stian. Frederik . Hansen. P eter .

Sofus. Udsen Olaf V alclemar. Ole

Chri stian P eter P eter

Adolf Emil . Evald Th. U lrikJ. Vilhelm .. P etrin e H enri ette Poul . . . . . ..

Christiansen, M.

Slw mager, 'r'/7 17, T ra.nekj ær, Indb. Sj. C. ~ 5 1 /83 • 1 Skomagersv., /~ 49, Munkebo, B 3 2 ~ 7/8 1 • 27 Ugift, / 10 60, Lolland , Indb.Kh. C. 1 G4/ 82 • 17 Enke, / 3 14, Pjedsted, B 3 24 3/ 8 2 • Ugift, % 55,St.Sandbæk Udb. Sj. U. a"/82 . 30 Enke, / 7 50, Nordby, B 3 m/8 7 • Arbmd ., ~'/ 10 59, Thurehy O. Udb. Sj. C. 2 5/~ 1 • 2 B ødk ersvend, "/s 55, Kbhvn., I.lntr. 8 6 1/ 8 ,1• 21 Bybud, / 5 48, Lyngby, I. Intr. 232/ 81 • 18 A rbmd. , Indb.Kh. C. 125/ 8 1 • / 1 32, Sestru p, 9 Arbmd. , "- · / 7 40 1 H-" . g , I n db . s·J· C. 294 J Ørl'lll ' / S I· 1 71 Arhmd. , 9fs 1 • / 11 45, K vand løse, B 3 Arbmd. , ' % 50, St. J ørgen, B 3 3 24/ 8 1 • 9 91 Arbmd. , / 12 57, Egerslevm. A 30 / 8 ,; . A rbmd. , % 59, tlneslev, Udb.Kh . C. '18/ 82 . 9 Cigarma ger, / 11 63, Anrhu s, Udb. Sj. C. ~/85 • 2 Station skarl, B l 5 28/ 8 3 • / 1 , 40, Glim , Tjenestekarl , ~ 1 / 1 ~ 5o, Søllerød S., A 30 7"fs 6 • Ø ltapper , ~ 2/ 1 44, Rorup, Udh. Sj. C. 15 2/ 8 6 • Skomagersv. , '% (53, Frederi cia, Udb. Sj. C. 5fs 6 • 25 Arbmd. , Alm. Nr. 169. / 1 38, Korsør, Murer1 ærlin g, " / & 68 ' 'I' ''l·' .J.Ø)l S., A 30 3 1/ 8 5 · 24 Arbmd. , / 7 54, Ramløse, Indb. 8j. C. 6 58/ 85 • 11 Sømand, /~. 63, Svend borg, Udb. Sj. C. 8 7/ 87 • 2 Arbmd. ; ~/ 7 56, Ly ng by, U db. Sj. C. 1tifs 2 • 30 By hud, / R 39, Roholte, B 3 28 2/ 8 1 • K lejnsmeclesv., 10/ 12 64:, Stifteb en, Udh. Sj . C. 2%4 • 2 S krædersv. , ·' / 9 47 , A f< trup , B 4 22/ 8 1 • 7 ~ / 1 (54, K ldtvn., Indb . Sj . C. 4 1 3/ 8 .1 • A rbmd ., 2 Arbmd. , Ud b. Sj. C. 10 0/sa· ' / 1 43, A astrnp , 7 Sømand, B 3 28 3/ 8 7 • / 11 63, Sunclbyv ., '/ .1 05 , ou enge · l øse, B l 41);)/ 87 • Arbmcl. , 27 Arbmd. , A 25 m ; H& · / 11 32, Ubberncl , 18 Arbmd. , /.1 41 , Lillehecl ., Ud b. Sj. C. as/8 1 • 2 A rbmd. , n/.1 53, Jyllinge, B l 34 3/ 8 6 • 25 L etmatros, / 7 62, Strømø, A 25 28 7/ 85 • 23 111 Droschekusk, / 8 ()(:>, Rorup :--1. , Udb . Sj. C. / 86 • A rbrncl. , u;, 2G, A lstecl. Indb. Sj. C. 1 9G/~ 2 • 1 A rbmd., A lm . 318. ';/ 12 27, Ortvecl , 11 Bager kusk, / 10 43, Holløse, Indb . S j. CY"/ 8r, . Fisker, 37 Aar, N. Draaby, A 51 4 2/ 87 • 7 Sand gnw er, / 7 35, Stift eb en, I ndb. Sj . C. 237/ 81 • tlkrædersycnd , 1"/s 39, Fi::;kebæk , Udb. Kh. C. 4 ' / 8 2 • Træskomager , Nim tofte, Udb . Sj. C. r; 5/sr;· 22 157 Skibstømrer, / 8 1• / 12 15,S im merhøll e Indb . Sj. C. 21 4 Arhmd., / 11 21, St.H agelse, Ind b. Kh. C. / 8 1 • 10/ 50, D raaby , Udh. Kh. C. ,;/8 2 • A rbmd ., 7 A rbmcl. , ~1 0/o 54, 'raamhorg, B 3 5 90/ 8 1 • 0 A rbmcl., ' / 7 56, R eerslev, Udb. Sj. C. 87/ 83 • 22 Arbmd. , / 11 58, K værl<ehy, B 6 ~ 7 /8 1 . D ampskibskok , 28/ 1 54, Vindi11ge, J.ln lr. um/87 • 15 Sn edkersv. , / 10 45, Aarhu s, A l 6 11 / 8 1• 11 B 7 1·1·1;'8 1 • · / 4 62, B rr1ndh. , Tjenestekarl, 1 Træskomand, n/2 31, NimtofteS., A 25 10 !'/ HI· 2/ 4-4-, Nest vecl , Blikkenslgsv. , F P 1!" 1, , 1 • 1 Sti ftsp. I. C. 9 a/84 • 'rømrerlærling, :J% 66, Kbhvn., 28 A rhm d. , / 5 26, A ll erslev, se u. K areu Mari e 8 Bagersvend , / 11 67 , Khhvn. , In db . Sj. C. G18/ 87 • 1 Kreaturfører, / 1 43, P edershorg, Indb. Sj . C. 12 7j 85 • ';/ 2 51 , N e bLel1 u s, B 3 s.: ·o; 85 . Enk e, Arbmd ., 27/ u 32, Lyngby, B 7 t94f sz·


Christiansen, P.

104

15 Christiånsen Poul Christian . Skibstømrer, / 5 53, Dronningl. Udb. Sj. C. 101 / 85 • 4 Rasmine B. Fred . Enke, / 6 36, E)hvn., Indb. Sj. C. m/83 • 22 Rasmus . .. . ArbEjdsmand, / 4 37, Højsager, Indb. Kh. C. 53/sz· 2 B/ 12 53, V ejlø S ., Bagerku sk, A 12 :> 22/ 86 • 17 Peter. / 1 57, Kbhvn., A l 178/ 85 • 29 Hi chard Knud / 12 66, Kbhvn ., Sømand , Indb. Sj. C. 360/ 86 . 5 Rudolf Emil / 1 60, Svinninge, B 3 888/ 86 • Arbejdsmand, 21 Sidse . . . . ' / G 31 , B encl strup, A 16 343 / 8 1 • Enke, 1 G/ Marie . Ugift, Udb. Sj . C. uo/8 4 . 12 62, Kjøge, Sine .. Ugif~;, c. 24 Aar, B l '136/ 83 • Sophie . . . . U gift, 1.~/1 16, Kbhvn., Indb. Sj. C. m/85 • U gift, ~% 31, Tikj øb S., Indb. Sj. C. 237/ 85 • 783 21 Kristine Enke, / 7 17, Kværkeby, B 3 / 84 • 6 Svend .. . .. / 1 2 39, Sverig, Bagersvend, Udb. Sj. C. 105/ 84 • (Chri stensen ) Svend Fh. Vo gnmand, 25/ 12 16, Rind~. , Indb. Sj. C. 12/ 8 1 • 10 Søren Arbejdsmand, / 2 36,Kilclebrønde, Indb. Sj . C. 42/ 8 1 • 13 Arbejdsmand, A 25 58/ 85 • / 1 46, B ælum, 21 F ærgemand, Indb. Sj. C. 195/ 8 2 • ' / 1 25, Bursøe, 0 1 53 / 12 37, K. Hvalsø, A 14 Smedesvend, / 8 1• 25/ 63, Sæby, Søm and , Udb. Kh. C. 3fs 2 • 7 17 15 Chrislian Saclel.mager, / 9 38, Helsingør , B l 0fs.1 • 17 Lars . . . Saclelrr1ager, /!1 38, Helsingør, Udb . Sj. C. 29/ 8 4 . Peter . . Arbmd., Hfs 46, Tostrup, Udb. Sj . C. 11 / 87 • Sørine Mathilela Tjenostepige, ~/ 9 60, Elling, B l 14/ 85 . ThoraKarenMari e % 65, Hoeskilde, B 3 570/ 88 • 24 'rhorvald .. . . . Kusk , / 1 51, Søllested, Indb . Sj . C. 347/ 84 . Slagtersvend , 22 Aar, Kbhvn., Indb. Kh. C. 36/ 82 • 2 - Emil Frantz Arhmd. , / 7 59, Kbhvn., Indb.Sj.C. 395/ 87 • Valdemar Oskar . Arbmd. , l fl/ 8 48, Kbhvn., Indb. Sj. C. 213/8 ~ . 12 Vilhelm . . . . . Arbmd., / 12 32, Lundum , Indb. Sj. C. 113/ 8 1 • 27 Andreas . Arbmd., / 12 65, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 354/ 85 • 2 Carl . . . Skornagersv., I In tr. 629/ 87 • / 10 50, Kb h v n., 18 Vilhelmine J. M. Enke, / 2 51, Kbhvn. , Indb. Sj.C. 29 ' / 8 1 • 15 Kirstine Ugift, / 12 57, Kbhvn., I. Intr. 8 21/ 83 • I. Intr. 5 '10/ 82 • H / 2 30, Kbhvn., Nielsine Enke, 1 Theresia Enke, "/s 37, Kbhvn., Indb. Sj .C. 272/ 84 •

Christlieb, Cathinca Marie .. . Plh.A.Nr.ll87, Christopher,Carl,kld.Christoph. A rbejdsmand, 'rhora Laura . . . Ug ift,

Christoffersen. Christoffersen, Abraham. Alette .. Amalie . Anclers .

72, Kbhvn., 23, K bhvn. , 11 / 8 64, Kbhvn. ,

t!J/ l

Al6 8fs 1 .

I n db · SJ.. c · 4•5; • SG• Indb. Sj.CY9fs 4 •

Christophersen. Kristoffersen. Skomagermest.,

U gt'ft , Ugift , Arbejdsmand, Arbejdsmand, Kusk, Murm es ~er ,

Uldspinder, Ugift, Grovsmedesv., Snedker, Ugift, U gift, Christ. M. Ugift, Dorthea. Ugift, Anna Marie . 'l'jenestepige, Anne . . . . . Enke, Kirstine Ugift, Andrea Eline V. Andreas Chr. . Viggo Ane Marie .

17 / 12

Sverig, Indb. Sj. C. 356/ 8 4 • 61 N I n db . s:J. c . 691·/ 83 • orge, , 12 10 B 7 101/ 8 1 • / 10 58, Tillitze, 1 / 11 38, Gjørløse, A l 5 0fs 1 • ~ 2/o 44, Ballerup, I. Intr. 584/ 87 • 29 / 1; 61, Haarløv, A l 25 8/ss · 3fs 36, Lund . I. Intr. 359 / 86 • 9fa 35, Birkerød, Udb. Sj. K. 4/ 82 • % 35, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 8 2/ 87 • 20 / 11 62, Aalborg, Udb. Sj. C. 101/ 84 • 18 Indb. Sj. C. 324/ 8 1 . / 8 48, Kbhvn., 9fs 55,P.edersborg, B 2 2 1 5/ 85 • 1 "/a. 67, Kbhvn ., Indb. S j. C. 1·1/ 87 • 22 / 11 63, Slagelse, B l 71 3jg 3 • 2 /~ 53, Ousted H., Indb. Sj.C. 696/ 83 • 1 "/a 67 ; Kbhvn., Udb. Sj . C. 25/ 8 ". 2/o 02, Gjentofte, I. Intr. 8 1Ufa 3 • 97 el. 98, Førsløv, Indb. Sj. C. 423/ 86 . ?

2 -/

'


1o5

Christophersen, A.

7 Chri stophersen, Anton Frantz. Smedelærling, A 30 1 22/ 86 · / 7 68, Kbhvn., 2 Aurelia Fredr. Ph. A 1532. % 69, Kbhvn., A 16 102/ 81 • 22 Bengte .. . . Enke, / 6 43, Sverig, I. In tr. 30 7/ 8 7 • 2 BodilSophieO. Ugift, Gfs 55, Melløse, B 14 7/ 8 3 • Botilla. . . . . Enke, % 35, Hoganæs, I n db · SJ.. c · ·182/ s;;· Carl (Chri stopher), se Christoph er, Carl, 2 Christian. Skomagersv. , / 4 48, Sudergaard Udb. Sj. C. 79/ 8 1 • 11 Arbejdsmand, / 8 44, Kbhvn. , I. Intr. 1 56/ 81 • 27 / 3 32, Kbhvn. , Bagersv., Stiftsp .II. C. 3fs 4 • 19 Skomagersv., / 11 55, HillestedS ., A 25 254/ 87 . Juliu s . Arbejdsmand, % 29, Kbhvn ., I. In tr. 674/ 8 1 • 23 L auritz Slag tersvend, / 8 60, H elsingør, Udb . Sj . C. 96/ 8 5 • 20 P eter. . Arb ejdsmand, / 3 55, Søllerød S. , A 25 18 4/ 85 . Fh.Lokomotivf. 10/ 1 0 32, Kbhvn. , A 16 m/8 2 • 14 - F erd. Skrædersv., / 2 55, Nestved, A 25 275/ 8 3 • 2 (Klas trup )Carol. Vaagekone, I. lntr. 38 1/ 84 . / 11 26, Kbhvn., 25 Carolin e Fred .. Ugift, / 1 49, Kbhvn ., B 2 C Gfst · 1 Christian . . . . Skræddersv., % 64, Krogs tr. S., B 1 764/ 8 7 • 22 'rjenestekarl, / 8 44, Gjørløse, R 7 13 1/ 8 1 • Fred. F . K aretm agersv., 9/ 5 63, Isterød, U db. Sj . C. 133/ 83 • Rudolf. Maskinarbejder, 2 % 65, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 48 1/ 85 • 1 Malersvend, % 33, Kbhvn ., Indb. Sj . C. 253/ 8 1 . 24 Christine . . . . Enke, I. Intr. 1 76/ 8 1 . / 9 33, Soelberg, 8 / 4 24, Annisse, Chri stoffer . . . Ku sk , Indb. Sj. C. 360/ 84 • 3 / 2 67, Kbhvn. , Dagm ar Emilie Plb. A . 1006. A 16 102/ 81 • Kirst. Plejebarn, % 81, Khhvn. , Indb. Sj. C. 162/ 8 1 . Edvard Theodor, se Christophersen, Viggo Edvard. 4 E llen Kirstine . Enke, Alm. Nr. 1059. / 1 26, Husby, 1 "/ 10 32, Kbhvn ., Mari e J . Enke, Alm. Nr. 334. 24 Elvine Ni elsine Scortum , /s 44, Kbhvn ., Indb. Kh. C. 20/ 8 2 . 20 Ern estine P etrea Enke, / 10 21, Kbhvn. , I. Intr. 617/ 8 1 . Frantz Anto n . Arbejdsmand, ·1/ 12 36, Kbhvn. , I. Intr. 4 5 7/ 8 0 • Charles. Maskinarbejder, 2/ 2 63, Kbhvn., Indb. Sj. C. 12 5/ 80 . 1 Frithjof Alex . . Sømand, 3fs 63, Norge, Indb. Kh. C. 52/ 82 . 1 "/ 11 50, Humble, Hans . . . . . . Murersvend, A 46 31/ 87 • Peter . . . Snedkersv. % 50, Præstø, Indb. Sj . C. 18 %6 • 20 H ansine Carol. Ugift, / 2 57, Kbhvn ., Indb. Sj. C. 32/ 8 3 • IngerJohann eF . ·Ug ift, :;o/1 60, Kbhv n., Indb. Sj. C. 715/ 8 4 • Jacob Christian Arbejdsmand, 13/ 12 64, Sunclbyø., U db. Sj. C. 10 6/ 8 •1 • 27 J ens . Arbejdsmand, / 7 33, H erløv S ., B 3 82 1/ 8 2 • 2 Arbejdsmand , /t 40, Tvede, Indb. Sj. C. 10 2/ 8 6 • Arbejdsmand , 29/ 10 45, Ørsted, I Intr. 1677/ 8 6 . 22 Arbejdsmand, B 3 85 6fs-t· / 5 55, Terslev, Fhv. Betjent, 1837, Ringsted, A 22 3 1/ 8 1 • 1 Matros, "/s 56, Lundby, Udb. Sj. C. 141/ 8 :, . Christian. Arbejdsmand, ~/ 1 45, Ustrup, B 2 135/ 86 • 28 P eter . Kusk, / 8 52, V exø, Indb. Sj . C. 18 ·1/ 8 6 • 2 J ensine . Ugift, % 44, H elsinge, B l 263/ 83 • Johanne. . . Enke, v/5 30, U dby, B 3 8 37 / 81 . 1 Ugift, :J/4 63, Roskilde, Indb. Sj . C. 3 01/ 8 6 • 1 Caroline Ugift, / 7 25, Nexø, Indb.Kh.C. 149/ 8 2 • Kirsti ne Enke, 9fo 30, Udby, A 1 3 00/ 8 2 . 22 J uli ane Chri st.J. Ugift, / 8 58, Taarn em ., U db . Kh . C. 38/ 81 • 2% 62, Kbhvn. , Ind b.Sj. C. 5°"Js,; . Julius Marius Arbejdsmand , 2 J ørgen G/ 11 17, Munkeb., A rbejdsmand , Alm . N r. 7-±7. 27 Arbejdsmand, / 9 50, Holløse, A 16 140/ 8 1 • Gmnthandler, SlagelRe, A 43 1GfsG· 1 Karen. Enke, % 37, Foerslev, Indb. Sj . C. 655/ 8 6 • 12 Ugift, I. Intr. 8 78/ 8 1 • / 8 53, Thune, Marie Enke, % 31, Slagelse, B 3 844/ 8 4 • 17 105 Enke, / 1 34, Døllefjeld, Udb. Sj. C. / 87 .

14


Christoffersen, K.

106

Enke, U g ift . U g ift , Enke, Sophie U g ift, Ugift , Kirsten Mari e Kirstin e Thora . V ask økone, L ars . . . .. . Arbejdsmand , P eter . . Lauritz Emil . T ømrersvend, Lise . . . . . . Tj enestepige, Loui se Mari e J. Enk e , Ludolf Emil .. Sm edesvend , Ludovi ca F erdn. Ugift , Marie J ensine F . Ug ift , Margr ethe Plb. A. 1725, Marx H eim-. W. Arb ejdsmand, Nicola i Holte n . Arbej dsmand, Oskar Joh. Fr. H and elsagent, P eder . Arb ejdsmand, . . . . . . Smed esvend, . . . . . . Fhv. Sømand, (W essel), P ehr, se W essel. P eter . . . . . . V ogn mand, Christia n . Plejebarn , Vilhelm .. Skomager , R egine. . . . . . U gift., Sophie H enri ette, se A agesen . S øren Ni els . . . Arbe 'dsmand , Valdemar CarlV. Cigarm ager, Viggo Edvard . Tj t'nes tekarl, Vilh elm Rasmus Arb ejdsmand,

Christoffersen , Karen Marie .

15/ 40, Norge, Indb. Sj.C. 78 1/ 81. 10 2 % 56, th , Udb. Sj. C. 104 / 85 . 2 % 60, K bhvn. , Indb. Sj . C. 3 22/~ 1 . 'Rfs 38, 'l'opsh øj , I. Intr. ~o ,;/80 . 11 Udb.Sj. C. '; '/~ 1 . / 5 57, D alby, ' "/;, oo, Viho rg, Udb. Sj. C. l'll /~ 7 • 1/ 26, Kbhvn., Idb.Blgdh. C.Hfs , . 2 10/ 50, Ehe rholtscl., Udb. Kh . C. 31/ . 81 10 ~:1/ 1 2 3o, L yng by, B 7 u' 7/ 8 1 • 27 / 1 ()0, Kbhvn. , Indb . Sj. C. ' Sfs ~. ll/660,H erringløse U db. Sj. C. 1 "~/~,; · ll/ 8 24 , S i.idertopel, Indb. Sj. C. 78/ 84 . I H/ 7 40, K bhv n.. Indb. Sj.C. 645/ 81. '% U3, K bh vn., Indb. S j . C. 595/ 8a. ~!1 / 5 53, B ogense M. U db. Sj. C. ~/82 • '% 71 , K bhvn. , A 16 357/ 82 • {/ 11 66, K bhvn. , S tiftsp.I. C. 77/ 87 . 2i/ 2 62, 'rikj øb, Udb. Sj. C. 35/~ 7 . 21/. 1 53, Od ense, A 12 263/ 87 . ''/~ 47, Nyprøve, Udb. Sj. C. 48/s t· ~ 0/ 1 42, W essenb .S. Indb. Sj. C. 29 1/ 8 1 . 18/ 1 36, L and et, B l 502/ 86 • 1'1/ 1 45, Bursø, ~/u 75, K hhvn. , "/:, 31 , K bhvn ..

Indb. Kb. C. ·' 0/ 82 • U db . Sj. C. 9Gj 86 • I Il( Ib . O'-'.J. c . 505/ Si · U db.Blgh .C.3fs 2 •

17/ 57, K bhvn., 10 1 ~/ 1 0 59, Od en se, 11 / 64, Kbhvn. , 5 14 / 64, K bhvn. , 5 2·1/ 48, Kbhvn. , 8

Indb. Sj.E. 107/st ·

1

B 6 62/st·

Al7 7il/s t· B1 C 2 6/ 82 • I n db . SJ.. E" . 29·'/ - ~ ~.

Christrup, Christen Poulsen . . se P oulsen, Christen Cluistrup,

Clausen.

Clausen ,

Clauson. Claessen. ClaeRson. 14 Concorclin Friederi ca. Ugift,, /s 18, K bhvn. , Indb. S j. C. 1"/ 82 . I nclb . ou.J. c . 3'~/ Elna .. . . . . . . Ugift, :'/ 1 ~ 58, S veri g, " H l· 2

Maria Doroth ea . . Th eod or S iegfred

Enke. Barber,

I. In tr. 31;2 / SJ . ~ ·'fG· Ul ' LCtD'umkl b ., ""/ . "- 1. 2 44 . :, Sl esv1g, U db. Sj. C. 'ise·

Claudewitz, Harald Fr. Vilh .. Sadelm ager, " ' /~ 61 , K bhvu. , Cla udi , J acob Adolph . .. . . ~ koma.germ est. , 10/s 47 , K bh v n. ,

Clausdntter.

Clausen.

Clausen, A gathe Catharin a . Amalie Ingeborg . Anclers F erdina nd An e f. L a rsdatter.

Claussen.

Ug ift , E nke, Smedesv .. Enk e, Ugift, Ann a K athrin e . U gift. Margreth e L ærerinde. Mari e . . . U g ift, August. . . . . . Søma nd , Augustinus E . Bon . S netllcersvencl , Axel Vilh elm .. . . B agen;;v .. B erg, B enthe Sofi e . L ære•lreng, Carl . . . . . - Christian . . . . Klejn smedesv. ,

Clnusson.

I n dl). SJ.. I. Intr.

c. 32/ s.;.

7TJ5/ s2 ·

Clausen.

63, Hend sborg, Indb. Sj. C. w/86 • Udb. Sj. C. 107/s7 • 1 GO, K o rsør , o2, H øjby S., U db. Sj . C. 1%6 • '% 27, S trø, Indb. Sj. C. 5/s1· 27 Indb. Sj. C. 328/ 87 . / 3 23, A snæs, 2 % 64, V ejle, U db. Sj. K. 3 %6 • 11 / 2 29, Kbhvn. , A 2 llf'/82 • 15/ 42 Sl .· I n dl' · l{!·1. C . 127/' s2 • , . esvtg, 2 1 7 / 0 57,Saxkj øhing, Indb. Sj. C.' ~tifg 6 • 4 / :. 55, K bhvn .. Indb. Kh. C. :'Ofs 1 • lG/ 12 58, K bhv11. , A 21 3 ~ 7/8 1 . 1/ 12, H elsingør, se under B erg. 3 11 0/ 2 ~/2 63 ' H.udkJ'øbiJw o B 7 81· ~ 7 / 8 60, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 186/ 85 . 0 /" 3 / 2/ 12 2


Clausen, C.

107 Clausen, Carl Chri stia n . . . . F e rdn. Em il. . . . . . . H elmert . . . . . Pete r H enning . Vilh. H e nrik . Carolin e A nton ette . . Cathrin e B otilla . . . C harl o Chri st. P ete r . Chri stia n .. .. . Garl . . . Kirste in . Th orvald Chri st in e ,Jsph. V ilh. C laudim; .Johan .. . . C lau s . . . . . Dorthen t:lofi e !<'red er. Eleonora. Huld a . . . Eli se Jnli a ne Carolin e Else lVIari e . . . . . . Emil . . . . . . . .. . -- Chri~ tian 'l'h o rv. Emilio Chri sLin e . . . Heh ekk a H elll". t:loiie . . . . . Frede rik F erd inan<l V ilh .. .. Vrederikke D orth ea Fri(la Emili e . . . Gj ertru d Cathrin e G u ~'<tava Holen e H ans. .Tnrgen. P eter . He nri ette Drth. A ug . 1d a Caro lin e .JakoJ, J ens . . . . Jaco h .J oppe .Johan Chri sti a n .J ohan . .. .. . Chri stia n . .Jose fa Marie . . . .J ørg in e Gla ndino . K,1ron .. La n!!; haa r C la us Lars Chr. Ludvi g Ludvi g . . . . . . Maren Kirst. Freder. Ma ria J aeoh in a . Chri stin e P cb·efL. N ieola i. N iels .. . . . .

:'/ 10 65, Od e nse, A 30 90/ 8 7 • rrje nestek a rl, 19/ Udb. Sj. O. 10 %1• F'yrbøcl e r, 2 60, S kj elsk ør, H/753, Khhvn. , Indh.Sj. O. m/8 1. A rbejdsmand , 11 / 53, Kbh v n. , I. Intr. n 5/ 8 1 • Opva rte r, 1 2 Udb. Sj . O. 83 / 8 1 • / 8 63, Od ense, Ugift, 'i 2 49, Kbhvn., A 15 55/ 81 . Sn edk ersv ., 1"/ r; 54, S un d hyv ., Indb. ~j . OY / r; · Ug ift, 8 :; 1/ 1 32, Ho lehøl, l. Intr. 954/ 8 1• E nke, 2 i 8 2-±, 8 kj ol dolev, A 25 275/ 8 7 • Bager sve nd , 5 1 1 ·' ' 1 57, Egits lov m. , B 3 ~ /82 . A rhojdflma nd , 1'1/ 1; u r:: 11 8 Ø l 101·" ,., S ., I 110]l) . s·J- r v.• 1 ~/R!• Mu rera rhmd. , 25 Aar, 'raarnhy, Udb. Sj . O. '3'1/s7 · B roL:t' ggersv ., ·1/.-, 5!), Ringe. U db. Sj. C. 7/sti · Murer s Y., 6f,; 61 , Kbhvn. , Indb. Sj . O. 104/ 82 • Arbejdsma nd . t v /s 15, Løg nm skl. , Alm. Nr. 2333. Enke, ttj 9 5-±, F rdhorg ., Udb . Sj . C. 60/ 8 1 . Ug ift, U db . Kh. O. "10/ 8 1 • ''/7 51 , Asse ntoft, Blikke ns lager, 255 10 /:, 15. Tølløse ~. , Indb. 8 j . O. /s 2 . Sm odesYond , A 17 10 / 82 . k o n firm oretPige 2/ 8 (14, Khhvn. , U g ift , ·x(; ()U, Kbhvn. , Indb. Sj . C. 1 ~ 1 /,, 2 • ~~ t 92 l( l l ' S t"f't · II .O. 27/ 87 • ]<'rasle, j "' ' ) l \ l J. ' l sp. 7 1 37, Bjerg i 'Y, U d h. Kh . 0 .11 '1/ 8 1 . Ug ift , 8 -' f ,, :..,t>, )- l'-J ' .e rtem ., J.J l db . ]7~ ]1. 0 . ,'-J ../ s t · Skomager , 185 20 Malor sv,. nd , / 11 +V, Kbhvn. , Tndh. Sj. C. /sn· " / 12 59, K J,h,· n. , lndh.Kh. O. 8 7/ 82 • Ug ift. 2 % 35, Hollo h r~c•k , B 3 6 r; 4/ Bnko, 8 1. 15/ lnJb . Sj . C. tb 7/ 8 1 • l<J nko, 1 17 , Kbhvn. , 11 / , -!8, S0ll er ød. In db. Sj . O. 17/ 85 . Sm edesve nd , 10fn 55, Khhvn ., rndh .K!t. 0. 1'1% 1· A d wjclsma ncl , 1 ·ug ift 12 3-i, Khhvn. , A l "'' / 81 . 1 5 ' / 1 54, R u dkjøhi ng B 3 2l/s 1 · Ug ift, 2 ·1/ 37, MandenU"l<. A 2 Hi~/ . Ugift, 81 1 10 's 11 , Halm ,;tad , Inclb.Kh. O. 16/ 8 1 • Enke, t 0j 1 12, T narnhy . Alrn . N r. 1074. A rhejdsm a nd , 1/ -!(), He rfølge, [nclh. Kh. C. 11'/ 8 2 • Tj en estek a rl , 2 28 21 / , 23, VorhassoS . A 25 r./85 • rr øm ror , 7/ -!U, Stiftelse n, Indb.Sj. C. 11 57 /s:; · Skiferdækker, 9 134 1 ! / 12 GO, Rundhyves. Udb. 8 j . C. / 8 1• S nodk ersv ., 2(i Aar, Nak skov , Tnclb.Kh.C. 15 v/st · Tj enestekarl, .,..! ')" I Il dl).~s·.J. cJ . ·~ 78/8 1· ''o; -"v , Kh.l1Vn., ~~ nlw, Faarev. S ., B 3 677 / 8 ,, . Ug ift, 32 1 A.rhcjd l:l mancl , ''/ 1; 36, Kallehavo, B 7 / 8 1• 1 2/ 30, Kallohave, Indb .Sj .C. u ;, 1/ 81 . ArllL'jcl smand, 11 17j,, 40, Bruso rup , Indb. Kh. O. n/82 • U hrm agerilv. , 1"/ 29, Aalborg, Fhv. S()mand, Indb . Kh. C. 9 Sjg 1 • 1 1 Gartner, /x·H , Aasum 1:>., A 25 7/ 8 7 • 21 ( 1 39, Id estrup , I. Intr. 5 70/ 86 • ~ n eclk ersv., 3 1, Khhvn ., Udb. Sj. O. 14 / 85 • lVL•ta ldrcjer, 27/ G1, l{h h vn., Indb. i--lj.0. 692/ 8 ,1 • Ug ift . 7 11 1 67 , Khltvn. , lndh . Sj. 0 . 064 / 87 • Ug ift. 11 l!J JJ (J-i, ( : ill olo io. lndh. Sj . C. 7 1/ 8 1 • Enke. 12 / 30, Oladsa.xe, L Intr. 918/ 8 2 • E nk e. 7 2 " / 49, H01 ·sted , T. Intr. 14 n/~ 11 • 'J'ap otsoror, 7 17 ,'2 23, Ka i undh. , A lm. 245. 21 Sn edk ers v. , ' ,'~ 30, Maribo, Indb . Sj. O. 11 1/st· ~/8 63, S n es lov, B l .J:,o/ 83 . Ug ift, 1 "/n 10 , Kh hvn.. F . P. 11 5 1./ ss · Enk e. "/,., 23, Kbhvn ., A lm. Nr. 2585. Enk e, 10 ' B 3 ~2-l/s 1 P leje ham. 10 71 , Khhvn. . :;/~ 18 , Kbhvn. , Indh.~j. O. >G tj 8,;. Fhv. ~ø mand , 1 8 1 ' / 8 38, Egitslevm., B 3 ' ~ 's 1 . A riJ oj C:bnl<.md, l

0

14*


108

Clausen, N.

3/ 53, Skjelskør, B 3 118/ Clausen, Niels . . . . . . . . . . Arbejdsmand, 1 84 . . . . . . . Søma.nd , Ro/ 12 61, F anefjord , Udb . Sj. C. tfi/ tis · - Christian Daniel fhv . :Smedesv., 2 3fo 48, Kbhvn. , A 21 550/ 8 1 • Ole Lund , se Lund, Ole Clausen. Pauline J oh. Andrea Fraskilt, R0/ 11 56, Kbhvn. , Indb. Sj. C. 63/ 86 • 23 P eter J an sen . . Arbejdsmand, / 5 52, Hjortld. S ., U db. Sj.C. w/8 6 • 7 Mathias . S·~mand , Udb. Sj. C. 50fs 3 • / 7 57, Nordby, 27 P etrine Martine Separeret, / 5 31 , Kbhvn. , Indb. Kh. C. 72/ 8 1 • Pouline Mari a . Enke, " / 10 18, Khhvn. , Indb. Sj. C. 3 74 /!l 1 • 2 (Frederiksen) RaRmn s Arbejdsmand, ~ /-1 52, Bregninge, Udb. Sj . C. 102/ 8 7 • Sofie . . . . . . . . U gift HOl~ 45, Tokkerup, Indh. Sj . C. 211>/ 8 .1• Thora Vilhelmine . . Ugift,. ~ 1 / 1 66, Stiftelsen, Udb. Sj. C. 80/ 8 7 • 2 Viggo . . . . . . . . . Mursvend, / 3 26, Holbæk , Udb. Sj. C. ': 7/ 87 • Vilhelm Gottl. Ferdn. Smedesvend , •:;" 33, Slesvig, B 6 "%2 • 18 50 Julius . . . . Tjenestekarl, / 82 • / 12 66, Stiftelsen, A 2 10 Vilh elmin e . . . . . . Enke, / 10 09, Kbhvn. , Alm. 1787. 28 Caroline . U gift, Indb. Sj . C. 3 %/ 8 ~. / 4 40, Kbhvn.,

Clayton , Mary J ano . . . . . . Ugift Clemens, Chri stian Frederik. . Sadel agersv. ,

Cl emensen.

Clementzen.

Skom ager, U gift, Mal ersvend, Stenhugger , Ugift, Skrædersvend, Enke, Enke, U gift, TjeneBtepige, Tjene:;;tekarl, U gift, Enke, Enke, K lein Bmedesv ., Arbejdsmand, Arbej.'lsmand, Enke, Ugift, Skom agersv. , Sømand, Sømand, Bogtrykker,

Clod, Conrad Frederik.

Sukkerkoger,

Cohen, Am alie . Birgithe . Harald Isidor .. Joseph . L evin Samson Nicolaj Osvald . Sofie P etrea Trin e . . . . . .

U gift, Enke, D etailhandler, . H andelsfuldm ., Kunstdrejersv., Fotograf, Filehuggerlærl. ,

Cohr, Hansine Caroline

Enke, Ugift,

% 61, Nottingham Indb. Sj . C. 429 / 86 • j/12 20, Kbhvn ., F. P . 170fs 4 •

Cl emmensen.

Clemm ensen, Adolph Th eodor Caroline Oath rine Charles Chri stian Christian P eder . Fanny Sofie . . . Ferdinand . . . . F rederikke lh·th . Georg. HansineEdv.F.Cl Vilhelm. Harald V aldernar HuldaJ oh.Elisab. Johanna . . . . . . . . . · Johann es. . . . . JørgenR.asmussen Kristian . . . . . Louise H enri ette Maren Kirstine . Niels Jacob . . . Peter J ul. Em a nl. Søren Albert Thorkell .

Coht~n.

1

Clemmesen.

33, Odense, Stftp. II. K. 2 ~/85 • 37, Kbhvn. , Ah1J . Nr. 1723. 2 % 64, Kbh vn., Indb. Sj . C. 17/ 8 6 • 1 % 40, Rødby, B 2 3 48/ 87 • 17 A 11 10/ 84 • / 1 66, Khhvn. , 1 8fa 60, H orsens, Udb.BlgdhC 3/ 82 • n;"48, Flensborg, A 51 404/ 87 • 8/ 25 , Kbl1vn., F" . P . 5 3/ 8 2 • 6 14 / 5 65, Aalborg, U db. Sj . C. 31'/8 4 • 31 / 7 65, Frdberg., B l 174 / 8 :, . 21 B l 74 0fs 6 • / 1 52, Kbhvn. , L/ 6 59, Kbhvn ., I. Intr. s32/s2 • 2 R/g 32, E skifjord, Indb. Sj. C. 34 /s3 • 24 / 0 47, Khhvn ., Udb. Sj. C. 151/ 85 • 624 1 "'/., o2, Tranebjærg Indb. Sj.C. / 86 • 7 /s 59, Søllested, Indb .Kh. C.L 38/ 8 2 • 664 21 / 10 50, St. Lynby, I. Intr. / 81 • 1831, Sverig, A 14 -n/st· 27 / 10 12, Bo dum, B 2 155/ 83 . L/ 1L 32, Khhv n. , Indb .Sj.C. 775/ sR· 10 / 63, Khhvn. , Indb.Kh .C.l 17/ 8 1 • 1 0 ~ /u 54, Khhvn. , Indb.8j.O.b.3 5fs 5 • 2 "/s 37, I sland, Udb. Sj. C. 24/ 8 1 • 12 / 12 1 /2

14 /6

46, Gl.Hadersl. B 3

n /s 11

1•

Cohn. 17 /1

45, Slagelse, 32, Kbhvn. , 15 / 1 45, Kbhvn., 20 / 7 59, Ru sland, 12/ 24, H orse ns, 8 % 43, Slagelse, 17 / 1 68, Kbhvn ., 29 / 12 70, Frdberg., 13/ 12 08, Kbhvn. , 2 /9

28

/7

Indb.Kh. C. 68/ 81 . Udb . Kh . C. 36/ 82 . Indh. Sj. C. tli/8 .1 . Q ' C 2·1R/ I n d l.u. oJ. . 83 • Indb. Sj. C. 14 / 86 • A 67 3jg 6 . Stiftsp. I. C.t' 2/ 86 • A 46 52/ 8 4. A 2 3/ 8·t ·

61, Fredericia, Udb. Sj. C.

81 / 81 •


Colberg, C.

109

Colberg. Kolberg. z/, 36, Rønn e, Brovægter,

Colherg, Christi a n P eter. . J ohann es Uhr. Carl . Skorstensfejer,

1

'/;, 35, Khhvn .,

B5 "% 2 -

A l-

.1n3/

_ S.J .

Cold. Kold. K old , Carolin e . . . . . . . . . Enke, Johanne Juliane Dorthea Ugift,

t:lj 19

t

/ 10

41 ' N)rhoro• b' 57, Kbhvn. ,

U dh. Sj. K. 30/ 85 • Indh.Sj. C. zn/s -2 ·

Coldinl!;. Colling. Kolfli.ng. Kolling. 18 / 2 5\:1, Kbhvn. , Indb. 1:-lj. C. 2'1 1 /~;,' 0 / 8 34, Kbhvn. , Alm. Nr. 2365. ~-; ' 6 . TTb] I n dl:l . IJj. '-'. c. "~ 7/ti 7 • ':: -r) .~.~ 1v n., ~: 1/.2 53 , Kbhvn ., A 25 12 3/~a · 11 / 1 70, Chri sti ania, Udb.Blgh.C. %t2% 1-:1:, Kb hvn.. Indb . Sj. C. 77 / 8,1• 11 74 / ,, 2(), Frdk shavn, Indb . Kh. C. / 8 1• t t, 64, Khh vn., Ind b. Sj . C. 352/~ .1 • '/ 1 04, Tyskland , Indb. Sj . C. HO% u-

~ m edesve nd ,

Uo ldin g, Andreas Vilh elm Ane Marie . . . . F rederik Nicolaj . Holger (Hansteen) . J oh atm e A ug usta L ars Poulse n . P etrine Mari e . Sophie .. . .. . Vilhelmin e Uh r. D.

Ugift, l M al ers veru, Gartner, Plej ebarn, Pensio ni st, Bn ke, Ug ift. Enke,

Collemorten , Fritz G. F er<l. Collin, Andreas Carl . August . . . . Carol ine Emili e . . Florentine Amali e . Gottlieb Jona s . . . Gustaf Magnu sson . Johannes J acoh . . Vilhelm Ludvi g . . Uommi en, Emilie Clara V ilh . . Magdalene Jo hanne Vilhelm H einri ch

4 A rbcjdsmanll , / 1 4-:1:, Kol d ing, Mask in arhejller, tuj 12 52, Kbhvn. , 15 Kontori st, / 7 6-:1:, Khhvn., 17 / ,1 20, Khhvn ., Bnke, Ugift, n;R59, Kbhvn. , 'l~o ldk o n tori st. I !J / I o o2 , Kbhvn. , 28 Skomagersv ., / 9 3tl, Svcri g. 11 ' / " ()0, Khhvn. , Shiftstøber, Bogtrykkersv., 2 8 / 2 G2, Kbhvn. , 11 Ugift, / 1 53, K bhvn., 12 Ugift, /s 58, Stiftelsen, 25 A rbejdsmand , / , 49, Stiftelsen ,

Com·n d. Fraskilt, Ugift, Ugift. A rbmd ..

Conradi , Joh an Friederik Conr . Conradsen, A lm a Elvira Valb. Anders . . . . . . . Anna Sofie Eli sa.h. Dagmar Vi ctoria M. Frederikke Elisah. H ans . . .. Niels Peter .. . Pt"~der . . . . . . Rasmus J en sen .

Murersvenrl , Hl / ;, 39, Ki el, 2 Ug ift, % (-)(), Kbh v n., 2 A rhm cl., ~ / 7 32, V ær løse, Ug ift, t 3 j~ G7, Kbhvn. , 5 Ug ift , / 7 63, Kbhvn. , Enke, "0/ 12 42, Kbhvn. , In strnm entrn gr. , 6/ 1 00, Tikj øh. 'rjenestelm rl. ~t/ 9 54-. Vind erød. Arbmd. , t 1j 8 32, Pl eielt, 7 B ager, 110 60, Kb hvn .,

20, Kbhvn. , 61, Kbhvn.. ()3, Kbhvn. , t 3/ 129,Kirkeværløse,

Cortsen.

Co rtze n, Co rn eliu s . Grethe .. Hans Carl Frederik .

A rhejcbmand , Enke,

Co rdt, Johan Christoffe r . Cor ell , An e . . . . . . Chri stian e . . . Emil Christian V ald .

Sliuer , Enk e, Enke, Barber,

Malersv.,

c

I Il (l i l. '-''-.J.I-' c . 1'21 / 8 1i •

·.rn t-Ib• s·.1 · c. 142/ 87 . Indh . Sj . C. 11n /s:;·

u· .C .I n db .DJ . 1''4/ • SS ·

Indb . Sj. C. 1 " 6/ 8 1 • Indb. S j. C. b 31/s::. ·

Conrath.

Conrad , Emma Athalia . . . Hilma Mathi lde . . . Juli e J osefin e Vilh. Sør en Olsen . . . . .

Cordse11. Cordtzcn.

Ind b.Kh. C.tt"/ 81 . Indb. Sj. C. ·10 ' /~ 1 • " I n dl1. 0'-'.} . ?49/ 85 . Indb. Sj. C. llB/81 • In db. S j . C. '<~"/~ 2 • '-'' C. t .I H/ ~li• I )1(1lb • OJ.

'"/ 10

12 / 1; 1 /5

Intll• . Sj. C. GS/.~t· Indb. Rj. C. 72/ 8 1• A l 3 " 8k 1• Indh .Kh. C. 13 ~ /~ 1 -

I nc.Ib. l..!uJ.' C. 2t·i j 8 ~. Indb. Sj.C. 288/ 84 • '-' ' c . .'195/ 82 · I Il dl) . .,J. Inclh. Sj . C. t 85/ 86 . '-' 'C-12 [ 110lf). k:lJ. 1/ 84 .

'>Jj-' 'c . '>4- :>; :ls% ,.

~5 -

163/

~·~ .

I l1lIb.

Bl

'-'" c . Udb . IJj.

u· C. ll ti/st· I nnJh .oJ: c . 363/ ~5. Tn db . S J-

Cortze11. ()m·lll'len. 1 , ," 'r aarn by, _rndl1. >J} '-' · ,v.. ·34 / H::. · J; -) u ~.

1 '/1

06' , E• n d s·l e \' p. F ., I n d-11. o'-' J-· C . 1" " / ~ ~t0/ 1o 26, Kblwn. , Indb. Kh .C. 1/ st · 10 /t G2, Kbhvn. . A l :107 / 8 ;, . Indb. Kh. C. 71 / Ht · Indb. Sj . C. ll / ti 2 21/s1· t 8/ 7 37, Skj elsk ør, A 16 2 l s· % 56, Kbhvn., I 11 ( 11). J· c.1o5s;. 83 • 7 /9

33, 'l'_ysldand,

/r; 28, A lk estrup ,

21


Corell, F.

110

Cor el!, Fritz Vilhelm H eimieh Ludvig Charles . Chri stian . Vilh elm MartinuE-< Joh. Coditzen, G ert .. .. . Han s P eter . Karen Sophie Niels .. . . . ~v e nd Johan VaJd . . Oorfix, .T oh a n P eter Thom m; . Corling, Daviua Octavia . . . . Co rn elius, Adelaid e Frederikk e Alfred H enrik . An e Marie . . . . An na Fransiska. 11'reder ik H e mi k Oskar Johan . . Ottomin e Betty . Cornel iu ,.;sen, A ne K.irstin e Carl Hasnnt s Christen G yncl er .. . Hans . . . . J> e tor Hansin e Mari e In ger Has mi n r Laurino P otrine. Nie ls . . . . . . Cm·se, Ane . . . . . . . . . . Corte, H enrik Rasmus .T oh H n Cortz , Alfred Edvard . Corvinus, Andrea Vilhelmin e .

Sølv smedelærl ., Barhersven d, Sluæder, Sm edesvend , Arbøjd smand, Fyrl•ød er, Enk•3, Arhejdsnl and, Li te rat, Mekaniku s. Ugift. Ugift. Skomage r,_, .., U:.tift, Ugift, Møll ers ven d , U gik l igif l .

ArlJe_j(btuand , Arhejd;;matld . M"::~tro s,

Arhejdsma nd. Arhejdf'mH t Hl , Ugift

U gift. En h. A r h ejcls m ::~nd,

Bnke. Skib,;tømrer.

'l\ p o grn f. Ug ift,

Kh hvn. , Tndh. åj. C. 51 '1/R :, · '""' I 11 ( Il l. ....,u J.. c . ~'/~·, . vv, IT!] \. ) l\' n., 10/ 12 2-1:, Taa.rnm ark , Indb. Sj. C. t.'/8 1 . ~ 7 / 1 57, Kbhvn., Indb. Sj. C. ~"Dfsa · 1 ' / 10 47 , Ny raad , Indb.Sj. C. 3 1/ 8 .-, . 8/ l 34, Ki rkerup, l. Intr. 28 >/~ 1 . · 1 ~ /0 38, Sæby, Alm. Nr. 440. 18/ 50, N yraad, I. Intr. 7!1'1/ 8 1 . 1 '~/2 42, Khhvn. , Indh.Kh.C. ll / x 1 • 21 lndb.Kh. C. '%1 . / 5 03, Khhvn ., 05 Aar, Sverig, Indb. 8j.G. 70/ 8 .1 • ~ "'/ 2 50, Kl>lwn., Tndb. Kh. C. 08/ H2 . ' / 1 1 52, Khhvn. , Tndb.Kh .C. 123/ 8 1 • :n/,1 42, G ladsaxeå., Udb. oj. C. "%n· t~ ( , 61, Kbhvn., Indb. Sj . C. 73/ 8 ,1• "/ : 20, Khhv11. , B 2 C 'D/s 1 . ~ 1 :/ , 1 (53, Kbhvn. , Indb. K h. C. 83/~~ . H0 / 1 40, Stiftelsen, Indb . Kh.C. 11 ~/ 8 1 • 1 ·'n 57 , ~ø rup0v e rd. , Udb . Sj . C. •:Gfs,,. 1 "/~ li4, Grøn holt, B l 2 n 2/~ 4 . Indh.Kh.C. 1 1'; / HI · 22 1 " / 10 27 , Dramm en, Indb. 8j. C.h /~: 1 • Z!l ' 10 29, Hvidov re, B 3 no/;, 1 • 1 1 ~ :; 55, Islemark, Udb. Sj. U. 17 /~:; · 11 /.:(i("i, BrøndslL0jS., Udb. Sj.C. 111 / .-, . 8 2' 1 'B 58, Brønds høj, ULlb. Sj. C. 102/ " : 8 1-1; 7 -:1:8 , Asmin derød , B 3 10 10/ sr;· ··· ; D,- 4 . s ær l ØSO, u Cll ]) . >:l.J ~· . c · 10 0/ Sil · 111 1 27 / 7 34, TorstholiJl , T. lntr. ; / 81 . 7 ~ /~ t)3 , Khltvn. , In db . åj.C. ·'% 1s:; · u ;~ H2, Khhvn., Tndb. Sj. C. 184/ h•:· 1 ~/ 47, Kbhvn. , A 14 10 2/ 82 • 7 18/

Cremers, Vi lli am . Creutzfeld t, se Kreutzfolclt. Crillese n, H ans .. .. . Ol e .. . . . . C'ronherg. A nn ::~, Mar ie . l 'rone, Elias M i<.: hael . . Crunlaml, Ch ristian Charles . Cronq ni st, Boelil Bar bar a Cronvall , Anna Maria Croys, V i lhelm åofm; .

U gift. Hjullilage rs v. , A rhejdsmand, Enke, l~nk e,

1;

- '

Craenter. Crnmer. Cr:u ner, A ne Henri otte Mar ie. A ugust . . . . . . . .Johan .. . Carolin o ChriRti ne ChriRtian Gottli eb E li R;theth

7 {)(),

1 ~/t

Kramer. :;o;_.,5() el. 53. Orllrup, Indb. 8 j. C. t tr: s •:· o; / 1 3-:1:, Stiftelsen. fn d h.Kh. C. 101 / ti2 • 11 / ,; 5l). Khhvn. , ln<1h. 8j.K. lt ~fs:, · ~ 4 /-, 21 , Khhvn., Alm. 1851. 1 /: : 30. Khhvn. , B l K l ·' "/ 8 1 • 1/ Ind l•. ~j. C. '18 4 / H.i · 12 10. Uøtebo rg, tt/ 11 5f.i.Khh vn ..

l<'y rhHd er, Drejet·svend. En k o, P ensinni st, Bagorsv oncl . Enk e. U gift. ' l'j en e ~te karl,

f n cl h. Kh.U. 1 l; t f~ 2 •

4l ,åundbyrA:-;tor, A 25 2 " 7/ 85 • Udb. K h. C. 4/ H I· 1/u07, St.Granclløse, F . P . u t:•/ . • 81 ,.,-,.J""" , 90"' ITJJ I 11 dl) . D~ J.· c · 576/ S I· )c l 1Vn., :10 112 57 , Kh hvn. , A 21 ''"/ 8 1 . 2 '1 ' 27 , H øhjerg, Indb. S j. C. 15 1,'82 • 2 2s/ -1-8, Sveri g, fndb. Rj. U. 20 /s 1 • 1 2 ~t iJtsp. f. C. :{/ s:.· " ' 11 03 . Khhvn .,

1' 1

10

~~' ' 1 0 5 1, Taarnby ,

C t·u~c. Krn ~c. Kruuse. Uru;;e. Ada m Vilhel111 . Dyrlttp;o. 20 An e Marie P eterse n . Enke. 12 31 , Kbhvn. , z:, :1 21, Sverig, Enk e, A nna Brita . . . . Spor\'gn::.;kond., ~ · : 1 :1 51 , Khhvn. , August F erdinand 21 ; ' 10 ±2, StifteJRen. Aug usta Th e r e~; i a Ugift, 1/ 08, K ldwn., A urora . . . . . . Enke, 1 12 / 1 55, Khh\'n. , Carl Frederik Clu·istian Brolægger,

A

9

~

5t;/s., ..

Indb.Sj.K."" /~ ,.

In db . S j. K. 27 2/ R 1•

A 12

22 1:/ ".1.

Ind h. 8j . K. ~ ~/s , . TIl db . SJ. . f• v . 3·>- r.; ~:; . Indb. S j . K. ~>~Kf~u .


Cruse, C.

111 1:',' 25, V este rm. , Cru se, Carolin e Christi ne Vilh. Enke, 8 •;; 11 ti3 , B regn inge, Chri st en Hansen . .. . Sømand, 2 Johann es Vilh. / 11 38, N æstved , 2/ 63, Lindknwl, Satlelm age n.;v ., Christia n . . . . . 1 Clara Charlotte . . Ugift, :'/r, 55, Kbhvn .. 12/ 59, Mal mø. Korkskærer, Conrad Emanu e l . 12 17/., 53. Kblwn. , A r bejdsmand. Edvard Karl . . . 1:1/ : 01. Kbhvn. , fnd Ridde r, Frederik . . . . . . Arbejd smand. I R/ 10 H1, Frdkshorg, Gabriel Chri stian. 21/ 58, Kbhvn. , Georg Marius V old ing. Mur e rsv end . 1 20 ' Søm and , Han s B ørge .. . 12 50. Funr, ::;; ()5 , Jyd erup, Chri stian .. . . Tj en e,..tekarl , .,- i 'l t '5°v , V OL'I g . Harald . . . . . . . . . B liH::e nslgs ,· .. J e ns P ete r P eterse n . Sn edke rs ve ne l. 1% 5\) , K hhv n ., 1''/ , 60, F aabo rg . Johanne FrederikkeClu·. 21' -:1:4. V iborg, Marth a Mad s in e . . . . Enke, 7 Sin iu s, se Zvas initzsk y. 1:' 1 3t), Skj el:sk ør , Sofie E li se . . . . . . . Enk e. 1 Thorvald Rudolf .. . . Sm ec:les \' e ncl , " '11 -:1:5 , Khlwn .. Valborg Olga (;o rde lia U g ift , ~/ 1 0 55, Kl>hvn ., 20/ -:1:3, KhhYn ., W ilh elm Chri stian . Murer, 7

s .

Cru ys, Herluf Marinu s . Vilhelm Sofus Culm see, Harald .J. . Curdsen, se Cord ssen m. F l. Curth , Johan V ilh el m .. ..

S k orstensfl ærl. , 17/ 5 ()7, Kbhvn .. Sm ed esv end , IG /11 37, Kh hvn. , 'rj enest eknrl , zc:/ 11 (i3, Khhvn. , . Fh.Stntionsfot'\'. Kbhvn .. Vawe rsv ..

Curtz.

~ G,' 11

Enke,

~/8 1 .

Alm . 951.

lndh. Sj. K. 300/ s& · Indb. Sj. K. :;%a· I n clL) . SJ.. } \.r . 1',• 7/ S l· A ·)•) 103/ 8 2· ~.....~

Stiftsp. I. C. 12 7/ 8 " . A 1 ·1•JU/ 85 · Indh.Sj. C. 1" / 87 . In d b. Sj . C. 1 '/s ~.

J{nrtz.

'/; 06, K bh vn. ,

V æ rtshu s ltolcl e r. " ·~ 17, Aarhu s. 2' 1 -:I:K, Kbh vn. , :-)k omagor , 11 .1\'I øllers venrl , '10 1 5G, J-l cllohæk , Mølle rlæ rling, · 1 ~ ' 1 2 (i3 , H e lle bæ k , V æ versv.. ~ 1 /; ~2 , H els in gø r, 10/o Gl , 'l'ikjøh, FrederikkePoulin e V. 'rj en estopigo. Inger Uathrin e . Enk e, :! l / R 1-:1:, Hels in gør. 7 P eter .J oh ann es . .. 'rj e nestebu·l , / 1 6R. H oll e k e k ,

Dahelsteen , John n Frederik . . 'Ch eocl or A lfreel. D agsberg, Carl F ere!. 'rh eoclo r Ludvi g .. ..

])ahl.

28

B 7

26, 'J'y dskland , A 17 187/82 .

12/ 40, Khhvn. , Cu rtz, Carl Em il R ee nherg .. Fhv. Li e utn. , 5 Dorth eaHan s in e(R øhne), se Røhn e, Dorth ea Hansin e. Friedrich Wilh. L eopold Konclitorsv ., ' 10 / 1 ~ 4~ , B erlin , Cmyel , Sara . . . .

I. Intr. 101 n/81. Udb . Kh. K. 11/ 8 2 • B l. K 6 1/ 81. B l :!!' R/~ 7 . Indb.Sj. K. ~ 2 %,1 • TndiJ.Sj. K. .·, ;.;/.~ ;· A2 1 23 1/ 81. A :H 1!'!1/ 81. Indb.Sj.K. 122/ 81. Tndh .Kh .K. 7x/8 2 • U d h. Sj. K. 11/ 8 ,, . Ud b. Sj. K. to/81. I 11 dl ) . ,~J. c. l{ . l'" "H/87 • Indb.Kh.K. ·-' 7/ 82.

A

::n w;/ ~ 1 ·

In db . Sj . H. 2 ';·1/ 87 . Indb. :-;j, K. ~/87 • In clh. Sj.C.

2

44

/ 8" .

I llfl' ) . S.J·. D · 1"·:; ·•· St· A lm . 1821.

B l D l "'/~ 1 · Udb . Sj. D. ''!s:, ·

B(). % . 1 82 . Udb . Kh.D. '1/ HL· T;1 p 1-l :iti/ [' · • 81 •

B1 ~

:! X I /

Rti ·

Hal l .

18/,. lo, Ste nd er;-lt. , L Intr. L0 5 " ; • Dahl, An dreas S ør en se n . . . . S epa reret. 87 A nn a Han sin e . . . . . . Ugift, ~ n 1 , 1 39. Kb hvn ., Indb. Sj . D . "3fs 1 • 11 ,. -:1:1 , Kbhv n.. Anton Andr. Martinu ssen Skomagers\'. , A 25 11 ~/87 • 1 Ca rl Ju liu s . . Sm ed ehe rl ing, '/o 70, St iftol,..e n, A 30 t l1 1/ 8 6 • 1/ 37, K l1h vn ., Vilhelm . . . , . . . Gtt! dsm ecl, lnd b.Sj. D. 82/8 ~. 10 21/ 10 -:1:7, KIJilVn ., V ill iam .. .. . .. Sm edesve nd. Jndh.Kit . D.'17 'S:! • 1 :' 2 32, Khhvn. , fnclh.Rj . D . ·;~/8 1 . C h ris t ian Ludv ig Vi lh elm U g ifL, 11 P eter Ma rtin .. Gart ner , / ,; 5:3, Anrh11 s. Uclh. Sj . D. %.1. Eli f:>e J r1rg iJ1 o. . . Enk e, i~\- 1 '""'/ .<.::{ • Erik Ivar Hoyo r. so H oy er, Erik 'Ivar Dahl. 11 C! . D . ""/ F'reclerik .Tuliu s . . . . . Væversv ., /.1 25, Kh hvn .. I nc11 ). o.J. --s~ · 2 H/ 7 38, Y st ad , Gustav Adolf P et ersen. Ste nslage r, B 2D 2/.~ 1 • 2 H einholdt. C ig nrm nger . /~ 48, Khhvn .. A 12 20 7/~·•· H an ne, se H ansen .


Dahl, C.

112

Dahl, H ans Chr. Christensen Ludvi g 01 Ren. . J ean R.obert . . . . . . .Johann e P en·eg. NielRen :::>ørin e .Jnliu R Ad olph . . . . K aren . . . . . . . . . Kristin e Vilh elmine . L ars Chri::;tian P oulsen . Louis J ean . . .. .. . . Ludvig . . . . . . . . . . Mathia s Claudiu s Bem h . Nielsine A ntonette Oline Cathrin e . P eter . . . . . Poul Hansen. . R.einhardt F erelin and

21 Arbejdsmand, / 5 60, Gudum, Indb. Sj. D. 148/ 8 7 • 1 Sømand, n/ 4 25, Kbhvn. , Indb. Kh . D 26/ 82 • Typ ograf, % 55, K bhvn., S tiftsp.I.D. 37/ 87 . Buffist. ~;t 64:, BovbjergS. U db. Sj. D . SJs;, . 19 Ugi ft, / 1 55, H ohro, Inclb. Sj.D . 262/ 83 • 25 Skomagersvend , /t 23, K bhvn. , Indb. Sj.D. 132/ 82 . 1 E nke, ! / 1 Ol , Birkelse, A lm. 1917. Ugift, ' '/ 1t 45, K alldbg., A 21 5 70/ 81 • 1 Opv a.rter, · / 9 32, Øster Hass. U db. Sj. D. 12fs 7 • 1 Ski hstømrm·, I ndb. S j. D. 126/ sR · / 10 61, Kbhvn., 1 Arbejdsmand, tfn 55, Sveri g, A 26 8 '1/ 85 • 11 Ar bejcl ;;mancl , / 1 31, H øjerup, B 6 102/ 81 • 20 Ugift, / 2 57, Od ense, U db. Sj. D. 1/ 83 . Enke, H/ 1 56, L yng hy, B 2 28 1/ 87 • H andelAbetj en t, 10/n 49, Borup, B l 664/ 84 • Sne<lkersvend , tj 1 36, E rritsø, Indb. Kh.D. 1 5/ 8 1• 3 ArbejdArn and, 0Jn 36,Stengeløkke Indb. Sj . D. 24 3/se; · Li/11 72. K hh vn. , F. P. 10 69/ 83 . Plejebarn ,

Dahlberg.

Dalberg.

Dahlberg, Mari a

Ugih ,

Dahlhom. Emm a Caroline . Joh an 'rh eophiluf' . Dahler , Poul A nd ersen . . Dahlgreen, Axel F rederik . Carl Gustav . Elna . . . . . . . Han A Nilsson . P ehrsson. Jacob Villi am Th. J ohan .. .. . . . . Josephine J ohann e P eter .. . . . . Frederik .. .

Ugifl;, B illedhu gger, Hkib:>kok , Cigarm ager. ;-)ømnncl . Ugift, Skomagersv .. Skomager, Sneclkersv. , k onf. Dreng, Idiot .

Daltlman.

1

Arbejdsmand,

Dnhhnand.

% 65, Sveri g,

Indb . Sj . D. 41 / 8 G.

35, Kbhvn ., Indb. Sj. D. 125/s-l· 50, Sveri g, Indb. l::>j. D . 14 2/ 85 • 1 D/s 65, Sundby, B 7 3 18/ 82 • 1 28 / 83 . ' / 12 39, Stockholm , A 26 % 56, Sver ig, Indb. Sj.D. 8 2/ 8 4 • 1 % 62, Sverig, Indb. Sj. D . 25/ 87 • 7 Inclb .Kh.D. 20/ 82 • / 5 53, Sverig, 17 / 5 52, Sverig, Indb. Sj.D. 25/sH · toj7 49, K bb vn. , I. Intr. 73 7/ 80 • 1 % 65, Kbhvn., A 17 50fs 1 • 1 ~/. 1 45, Kbhvn. , A 50 4 3fs;,. 1 A 26 13 1/ 83 • :'/ 10 35, Sveri g, 1 0jr, 40, Kbh vn. , I. Intr. 83/ 8 1 • 17 /9 7 / 10

Dnhhnann.

Ugift, Fraskilt, A rbejdsmand , Smeclelærling, Snedk er, Pleje'>arn , Enke, E nke,

Dahlquist, A nna Caroline Aug. Chri s tina . Nils . . . . .. .. . Vilhelm .. . . . . Dahlsgaarcl , J ens Simons. Th . Dahlstrøm, Carl Bond eseJL .. Carl Theodor Balcl t J ens P et. Jul. A nt. J ohan Erik . . . . . ,Joh ann es H endrik s.

28/ 46, Sverig, E nke, A 14 S! / 8 1 • 1 1 U gift , •:; 1 4G, Sveri g, B 22 10/ 8 1 • 7 / 8 61, Malmø, Fy rbøder, Indb .Sj.D. 8 9/ 85 • 2 Sømand , Gfs 61, Trelleborg, Ind b. Sj .D. 24/ 3 • 1 A rbejdsmand, Gfs 40, Østerrild, B 3 757/ 82 . 2 Bagersvend, "/o 54:, Sverig, Inclb. Sj .D. 10 5/ 86 . 11 ' / 1 50, K bhvn. , Glarm ester, A 21 89/ 8 1• Conditorsvend, 17/ 12 63, 'r ulstrup, U db. Sj. D. 13/ 85 • K obb•3rsmedes v. 10/ 1 58, Upsa la, Indb. Sj. D. 64/ 83 • Uhrmager , ~% 62, Sverig, Indb.Sj.D. 8 1/ 8 4 •

Dahm.

53, Kbhvn. , 48, Kbhvn., 1 :'/ 11 oO , Kbhvn. , tj,1 66, Kbh vn., t ·1j 3 40, l•'redensb. , 1 "/1 75, Kbhv n. , 11 / 7 13, Kbhvn. , 4 / 12 09, Kbhvn. ,

Indb. Sj. D. 12 4/sr.· A lm . G9. B l. D 2 2jg 2 • Indb. Sj. D. !' 2/st· Stiftsp.I. D. 2/ 87 . I nclb.Sj. D. 10 3/8 1 . A lm . 1701. Alm . 1549.

Dahlm an n, Andin e P etr. Ja c. Elfri ede H ermin e . F ran tz Carl Erik . J acoh A rthur . J ohan Cad . . . . J ohann e Carol. L. Maria Magdalena Sophie Marie . . .

2 1 : / 12

"/ 1

Dam. Damm.

Dahm, Alber t .. . . . .. . .. Murersvend ,

12 / 11

63, Kbhvn. ,

Indb.Sj.D. 243/ 86 •


113 Dahm, Alfred . . . . . . . . . . Ane J en sen. . . . Birthe Bolette Dorthea Boline . . . . . . . Christian Axel . . . Dorthea Cathrin e. . Emil Daniel . . . . H enriette Vilhelmine H enrik Carl Chr. . . J ør gen Christian . . . J ørg. H enrik Th. Peters. Lars Christian . . Martha Christine . P eter Christian. . Svend J es persen .

Drejersvend, U gift, U gift, Enke, Søma.nd, Enke, Pladsagent, Enke, Smedesvend, Sømand, Arbejdsmand, Smedesvend, U gift, Skomager, Arbejdsmand,

Dahms, Thorvald L eonhard C. Umyndig,

Dahrup, Alfred J ohan . . Christian Oscar . Emil Frederik. . Frederik Emil. . Johan Chr. Frederik. Thorvald Christian . Daldorph, Frederik Emil . . Dalgaard, Anna Sofie Josefine Kirstine . . . . . Dalin, J ohan . . . . . . . . . . Dallerup, Johanne Kirstine .. Dalquist, Sophie Frederikke . Damberg, Johanne Elisab. V. Damgaard, Anna Cathrine . . . Magnus Fred. Chr.

Dalim, A. 21

61, Tyskland, 55, Bjergby, 55, Kbhvn ., 5fs 53, Rønne, 1 / 2 62, Varde, 23 / 11 29, Skodsbøl, 4 / 7 48, Kbhvn. , 13 / 2 47, Kbhvn., 1 / 4 49, Kbhvn., 6 / 10 23, Rønne, 12/ 6 48, Kbhvn. , 31 / 8 57, Taarnby, 20 / 6 99, Svaneke, 12 / 4 14, Sorø, 9/ 58, Vesterø, 4 / 12 23/ 8 11 / 8

15 /4

71, Kbhvn.,

Dahrup. Darup. % 53, Kbhvn., Brolægger, Brolæggerlærl., Stenhugger, Arbejdsmand, Sten h uggersv., Brolægger, Sadelmager, Ugift, Enke, Enke, Enke, Enke, Ugift, Skomagersv.,

14

/6

64, Kbhvn .,

Bfs 51 , Kbhvn ., Bfs 51, Kbhvn., 1

Sjg 24, Kbhvn. ,

26 / 10

48, Kbhvn.,

81

46, Kjøge, 57, Kbhvn., 26 / 2 18, Kbhvn., 3 / 11 19, Kbhvn. , 7 / 11 19, Loholm , 2 7/ 16. H ellebæk, 9 11/ 10 05, Kbhvn., 10 / 12 58, Holsted, 1 9fg 57, Ringkjøb. , /3 1 5/ 7

Indb. Sj. D. 182/ 84 •

Bl

678 / 86 ·

Indb. Sj . D. 54/ 8 1 •

B 3 239/ 81 ·

17

Udb. Sj. D.

B 3 329/ 81· Udb. Sj.D. A lm. 807.

/ 84•

13 / 84 •

B3754/ 81 ·

Indb.Kh.D. 10/ 81 • Indb. Sj.D. 103/ 85 • Indb.Kh.D. 29/ 82 • A l 332/ 81·

F P B l o

o

128 1/ 8 2· 5o1/ s7 ·

Indb. Sj.D. Sfs 6 •

B l D 1 1/ 8 1 • Indb. Sj.D. 81/ 86 • A 21 535/81· B 2 D 11/ 8 1 • Indb. Sj. D. 85/ 86 • I . I n t r.

255/

79 •

Indb. Kh D. 28/ 82 • Indb. Sj .D. 114/ 82 . Alm. 1709. B 37 1/ 81 • Indb. Sj. D . 63/ 81 • Indb.Sj.D. 11 2/ 81 . Indb. Sj. D. 184/ 85 .

Bl B2

477 / 86 · 131

/ 85 ·

Damkjer. Damkjær. Damm, se Dahm m. Fl. Dammschneider, Augusta Math. Dam sen, Georg Julius . . . . . Damsgaa.rd, Thorvald . .. .. Dan, Christian V aldernar Ulrik Danielsen, Alexander M. Elias And ers Johannes. . Andreas Johannes . Ane Cathrine . . . Marie . . . . . Anna Marie Charl. Ane Sofie . .. . . . Anna . . . . . . . . Marie S. Fr. Mathilde .. . August .. . . . . . Axel Lorentz Con. Carl .. . · .. . - August .. . Christian . . - Vilhelm . . . Charlotte Amalie .

22 /1 12 / 10 2 /8 19 / 12 5 /2

65, Kbhvn., Indb. Sj. D. 166/ 84 . 48, Kbhvn., Indb. Sj. D. 202/ 85 • 69, Fredericia, Udb. Sj. D. 16/ 83 • 26, Stege, Udb. Sj. D. 21/ 87 • 58, Odense, A 25 154 / 85 • % 61, Kbhvn., B l D 1 Hij8 1. Former, % 61 , Kbhvn., A 21 273/ 8 1 . 1 73 / 10 40,Sønderkj øge Indb. Sj. D. / 81 • Fraskilt, 14/ 5 67, Højby, B l 797/ 87 · Ugift, 22 Ugift, / 3 61, Sverig, Indb. Sj.D . 20 '1/ 87 • 1 ' / 2 33, Nykj. S., Indb. Sj. D. 8 1/ 85 • Enke, 17 Ugift, Indb. Sj. D . 14 5/ 86 • / 3 56, Sverig, 28 / 10 51, Kbhvn. , Ugift, Indb . Kh.D. 27/ 82 • 3 Ugift, / 7 62, Sverig, Indb. Sj. D. 26/ 83 • 4 Sadelmagersv., Indb. Sj. D . Sfs 5 • / 6 59, Sverig, Forgyldm·svend 1 % 55, K bhvn., Indb. Sj .D. 44/ 85 . 21 Sømand, Indb. Sj. D .b 5 2fs 5 • / 4 52, Finland, 1 Cigarmager, 3fz 50, Sverig, Indb. Sj.D. 143/ 86 • 2 Skibstømrer, % 47, H elsingør, B l 541/ 87 • 17 Snedkersven d, B l 242/ 86 • / 3 64, Holbæk, Enke, 3fs 29, Kbhvn., Indb. Sj. D. 61/ 8 1 •

Ugift, Arbejdsmand, Urmager, Skibsmægler, Farversvend,

15


Danielsen, C.

114

Danielsen, Christen . . . Nielsen . Andreas . Christian . . . . . Nicolai Christiane Christine . . . . . Daniel . . . . . . Edvard V aldernar. Ernst Vilhelm . . . Frederik Ernst Aug. Sachow .. (Sørensen) Hans Chr. J ens . . . . . . F erdinand - Peter .

Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Barbersven d, Sn edkersvend , Enke, Enke, Snedkerm ester, Arbejdsmand, Murer, Arbejdsmand , Murm ester, Cand. phil., Arbe'dsmand, Stenhugger, Arbejdsmand, Opvarter, Johan Carl .. Skomagersv., Edvard . L etmatros, Juliane . . . . . Ugift, Jørgine Joh. Marie . Ugift, Karen Mari e. Enke, K arl P eter. Mølle:rsv., Lambert . . . Rebslagerlærl. , Laura Julie . Ugift, Marie Ni coline Sofie Ugift, Skræ · dersv., Niels Georg . P eter Ole J ensen . . Arbejdsmand, P eter . . . . . Arbejdsmand, Rasmine Margrethe . Enke, Valdemar F. H einr. Cigarm ager,

Darikeil, Frederik . . . . .. . Darre, Johan H enrik Georg Darup, se Dahrup.

7 /9 8 / 10 4 /7

25, Herfølge, Indb. Kh . D .35/ 8 i . 25, H erfølge, Indb.Sj.D. 12 1/ 81 • 61, Tikj øb, Udb. Sj. D. 15/ 86 . 7 / 4 60, Kbhvn. , Indb. Sj . D. 2fs G· 6 Indb. S j. D. 95/ H 1• / 12 31, Kbhvn. , 25 / 6 24, Kbhvn. , Indb. Sj. D. 72/ 8 1 • 12 / 10 26, Øland , Indb. Sj. D . 11/ 8 1 • 4 . . I nclb . s·J· D . 15 ' / 87 • -'' · ./ 5 28 , F red enCia, 2 1i/ A 16 3i4/ 8 1· 10 37, Kbh vn., 20 / 8 23, Kbhvn ., I. Intr. 370/ 8 1. 1 2fs 51, Kbhvn. , Indb. Sj . D . ·' 5/ 82 • '% 42, Maribo, Indb. Sj.D. 167/ 87 • ~ /.1 47, K bhvn., Indb. Sj. D . 14 "fs 3 . 23 13 /.1 23,Brandsmrk. Indb. Sj. D . /8 ~1 • 5/. 55, Rørup, Udb. Kh . D. 9fs 1 • 1 1 % 56, Sønderby, B 3 1117/ 81 • 2 % 47, Kallehave, Udb. Sj . D. 2fs 3 • 19/ 1 12 54, H ader. lev, Indb. Kh .D. 5jg 2 • 18 / 11 66, Sverig, Indb. Sj.D. 83/ 86 • 12 / 12 63, Nyrup, Udb.Kh. D. 5/s 2 • 10/. 69, S. Kjøge, B l {;4 9/ 87 • 1 19 68 2 / 10 18, Torsted S. , L Intr. / 81 '% 66, S. Kj øge, B 3 l l 18/ 86 • 17 A 21 441/ 8 1 • / 9 63, Sverig, lfi/7 54, H elsingør, B l 675/ 85 • 7 / 12 66, Taarnby S ., Indb. Sj .D . m/8 ,1• 23 / 4 43, Sverig, A 21 441/ 81 • 10 / 11 39, Kbhvn. , B l D l 7/ 8 1 . 282 15 / 8 ,1 • / 8 56, Kirkeværl., A 25 92 18 / 8 22, H erfølge S. A 13 / 83 • 17 Indb. Sj .D. 125/ sR · / 4 24, Kbhvn. , ~/ 2 25, Ekernførde B 3 6 n2/ 81 . 8 / 11

Tjene•;tekarl,

11

/1

37, Kbhvn ., 62, Tikj øb,

B 2 D 18/ s1· Udb. Sj. D .

' Ofs~ .

Dau. :Oauw. Daw. Dau, Harald Christian Philip . Johanne . . . . . . Johannes Emil . . Vilhelm Theodor.

Kontorist, Enke, Skom 2.ger, afsk. Overserg.,

3 /7

62, Stege, :Jfs 16, Ljunge, 2·1/ 8 24, Kbhvn. , 1 % 37, Kbhvn. ,

Indb.Kh. D. 3 1/ 82 . Indb. Sj. D. tifg 5 • Ind h. Kh. D . 1 ' / 8 , . Indh. Sj.D. 85/ 8 ,1 .

17/ 58, Preussen, Daube, Julius H erm ann MalerEvend, Indb. Sj.D. 84/ 8 4 • 1 27 Dauding, K aren Marie . Enke, / 7 42, Slagelse, Indb . Kh. D . "'/ 82 • 2 % 16, Thisted, Ovine Christine Ugift, Alm. 2311. Daugstrup, Dorthea Mari e . Enke, a/2 20, F. P . 23 1/ 86 • D aum , Ellen H edevig.. Enke, ~/ 8 35 , 0den se Indb.Kh.D. 4 3/ 82 • 1 Dawartz, J asper H einrich Sadelmagersv., % 47, Flensborg, A 12 307/ 87 • David, Andreas. . . . Fh v. Bømand, 30/ 12 45, Kbhvn. , Indb. Sj.D. 163/ 83 • 20 Birthe Marie . . . Enke, / 10 26, Blæsinge, B 3 783/ 8 1 • 19 Carl Christian . . H andelsma nd , / 11 57, Slagelse, Udb. Sj. D. 1/ 8 7 . 3/ 39, L auenburg, Indb. Kh .D .20/ Hans H einrich Leopold Skomager, 81• 8 P eter Carl Chr., se David Carl Christian, 230 9 Davids, Conrad Vilh . H artvig Former, / 10 47, Aastrupg. , A 30 /sn·

Davidsdatter. Davidsen, Agn es Cathrin e . Albert Christian Ancl ers . . . . . .

Ugift, Tils. 1084. ?

Davidsen. 66, Gjentofte, Udb. Sj. D. 16/ 8 1• · · 5 66 , Kl) l1vn., A l"'l 7/ 8 1 • 1 % 37, Sverig, Udb. Sj. D. 22/ 84 •

2 1/

19 /

1


Davidsen, A.

115

18 A ar, Norge, Indb.Kh.D. 7/ 8 1 • Sømand , 17/ 25, H ørby, B 2 m/86 • Enk e, 2 14 / 2 36, V ejle, A 45 63/ 83 • Enke, 5fa 64, Kbhvn. , Indb. Sj. D . 147/ 86 • Ugift, 2 % 51 , Sverig, Indb. Sj.D. 246/ 84 • Ug ift, 2% 65, Kbhvn. , Indb.Kh .D. 3fs 2 • Ugift, 23 / :, 65, Kbhvn ., Indb. Sj.D. 14 1/ 8 •1 • Ugift, 2 '1/ 59, Kbhvn ., Indb. Sj.D . 164/ 83 • Maskini st, Carl Au gust. . . . 11 a% 37, Kbhvn ., I. Intr. 348/ 81 . Edvard . . . Snedkersv ., A 17 37/ 8 1 • Go ttl. Emilius Plb.A.Nr. l106, 25/~ 67, K bhvn. , 17 / 42, Olstrup, B 3 10 10/ 81 . Arbmd. , Chresten . . . . 6 21;/ 68, Hillerød, B l 563/ 87 . Tjenestekarl , Christian Emil 7 2 1/ 25, Ringe, F yn, Indb. S j. D. 183/ fh v .V ærtshush. , David .. . .. 86 • 3 5 / 2 54, Stiftelsen, B l D 1Bfs 1 • Emil Robert .. 9 / 5 65, Kbhv n. , 'rils. A . Nr. 61 , A 17 3 7/ 87 • Frand s J ohan . 1066 2 t j 3 60, Hannover , I. Intr. / 82 . Friederich Vilh elm . Sk omage rsv ., 835 17 / 35, Flensborg, I Intr. / 84 . A rbejdsmand , H ans .. 12 28/ Indb.Kh.D. 22/ 8 1 • A rbejdsmand , 7 54, Hillerød, 18/ 52, Maarum , A 21 390/ 8 1 • Ug ift, H ansine 1 1/ 61 , K bhvn ., Indb. Sj .D. 48/ 8 4 • Ugift, 12 ao;,. 19, Stiftelse n, Indb Sj. D. 162/ 83 • Vilhelmine. Enke, 27 / 7 52, K bhvn. , A 12 177/ 8 1 • Hulda Rosalie Mari e Ug ift, 18 / 10 48, CarlRgave, B 3 10 5/ 81 • Enk e, Inger Kirstin e. o nedkersvend, 2Sfn 61, Thorshavn, U db. Kh. D. 4/ 82 • J akob Pouli .. 14 / Kh. D. 25/ 81 • Juliane Mart e . 12 51, K bhvn ., 14/ 16, Gj ørsløv, U db. Sj. D . 15/ 87 • Enke, K aren .. .. 7 Ug ift, '% 34, Kbhvn., A 16 ·U9/s 1· Marie . A rbejdsmand , 2'1/ 12 41, H erlev S. , Udb. Sj. D . 17/ 8 7 • Lars . . . . . U db . Sj. D . Hfs 7 • F orm erlærling, 7/ 10 68, Ei sin g, L auritz P eter 1 / 11 36, Tromsø, Indb. Sj .D. 1H4/ 82 • Ug ift, Lov ise Mari e 528 18/ / 82 • Ugift, Maren . . . . 12 59, Stiftelsen, A 21. 2 % 60,H øjthorstr., Udb . Kh. D. 14/ Ugift. Sofie . 81 • ~/7 63, Nestved, Udb. Sj . D. G /87 • H.M.L. Ugift, 15/ 63, Kbhvn. , Ind h. Kh .D. 18/ 82 . Mari e Alexandra . Ug ift, 7 '% 41, Khhvn., B 35 Sfst· Typograf, Martin Andreas . . . toj8 40, V eile, B 6 70/ 8 1 • N iels Chri stian . . . Sømand , 1% 64, K bhvn. , Ind b. Sj . D . 4 tj84 • Em l. Blikkenslgsv ., Ho/ 8 61, Kbhvn., B 2 D 3/ 8 1 . Oluf Andrea,; Emil. 274 / 83 • H / 10 53, Stiftelsen, A l Smedesvend , Osc:u 'rheodor 4 t j 1 67, Kbhvn., Indb. Sj.D. 45/ 85 . Arbejdsmand , Peter Sophus . n5 A ar, Aarhus, Udb. Kh. D. 3/ 8 1 • Proprictair , Philip . 11 / Indb. Sj.D. 102/ 85 • Musiker, Secher .. .. 11 12, A arhus,

Davidsen, A ndreas . . An e .. . . Mari e. Anna - . B otilla .. . Camilla Chri stin e .

Delles, Maren Kirstin e. Deik e, Cad Vilhelm Oscar De(·.ker, F erdin and Philip . Decl enroth , Uarl Ludvi g . . Dederdin g, Clara . . .. . . Frederikke Vilh. Johan Georg . . .

Enke, P harm ace ut, Smedesvend, A rbejdsmand . Ugift, Enke, Murersvend .

Deegen.

09, Kbhvn ., 54, V orsfelde, '? :ll / 8 44, Kbhvn ., 12/ 62, Khhvn ., 8 2 1/ 11 24, K bhvn ., 19 / 7 52, Frdberg., 7 t /1 18 / 1

Alm. 2407. A l H2/82 · A 16 346/st· Indb. Sj . D. ~ ' /s t· A 14 t 38/ s2 · A 14 66/s1·

B 3 n 6/ss·

Degen.

Dogen, Erni! Vald emar .. . [da Vilh . Conradin e

fhv. Skolehest. , Ugift,

Dehlsen. Lorentz H enrik Dehn , A ne Eli sabeth . . . H einrich . .. . . . Deichm ann , Ane Cathrine . Mette Am alie .

Droskeku t;k , Enke, A rbejdsmand , Enke, Enk e,

% 37, Lyngby, Indb.Kh.D. 38/ 8 1 • t"/r; 33, Bags værd, Indb. Sj .D. 166 / 85 •

RJs 52, Kbhvn .,

Indb.Sj.D. 16 7/ 85 • 26, Birkerød, A 26 40/ 8 7 . ~Sfs 57, Skander.S ., A l 403/ 83 • 30/ 19, Kbhvn. , Indb. Sj.D. 94/ 8 1 • 1 2 % 28, Kbhvn. , F. P. 11 8 '1/~ 1 •

21 /3

15*


Deichmann, T.

116

Deichmann, Thora Elise . . V aldernar Oskar Delen, Johan Peter Nils. Kirsti . . . . . . .

Enke, Murersvend, Arbejdsmand, Ugift,

18 /4 31 / 10 26 /7 16 /4

13, Kbhvn., 57, Kbhvn. , 47, Sverig, 52, Sverig,

Alm.1900. lndb.Kh.D. 9jg 2 • Stifts p. I. D. u/ 86 • lndb.Brnh.D. 1/ 82

Deleurnm. Deleurang. Deleuran, Niels . . . . . . Jens Peter. . .

Bagersvend, Kleinsmedesv .,

16 / 12

Delion, oHeinrich Vilhelm . Delin, Ake . . . . . . . . . Ernst Lorentz . . . . Dellgren, Boel . . . . . . . Deloni , Christ.ian Heinrich . Demandt, Amalie Ant.Auguste Anna Emilie . . . . Hermann Martin .. Thorvald Christian .

Tømrersvend, Snedkersvend, Opvarter, Ugift, Opvarter, Enke, Ugift, Bagersvend, Tjenestekarl,

17

9fs

51, Fredericia, Udb. Kh.D. 1/ 8 1 • 33, Sandberg, I. lntr. 41 / 81 •

34, Kbhvn., 39, Sverig, 2/s 65, Kbhvn., % 64, Sverig, 16 / 4 64, Slesvig, u/7 21, Kbhvn. , 1 % 60, Kbhvu., 27 / 12 68, Stiftelsen, 1 / 6 63, Kbhvn., / 12 7 /4

Stiftsp.I.D . 19/ 83 • Indb.Sj. D. 147/ 8 7 • Indb. Sj .D. 43/ 87 . Indb. Sj. D. 2 1/ 86 • lndb.Kh.D. 22/ 82 • I. lntr. 990/8•1· Indb. Sj.D. 2fs1· A l 29 2/ 87 · Indb. Sj.D. 1/ 82 •

Dencker. Dencker, Carl Frederik . . Emilie Christiane Ernst . . . . .. . Ferdinand Sam uel. . Fritz V aldernar . Gerhard Henrik . . . Hans Joachim . . . . Juliane Emilie Math. LudovicaE.Frederikke Ludvig . . . . . . . . Peter Henrik . . . . . Rasmus Christian . . Tekla Vilh. Christine Den em ark, Isak. . . . . . . . . Denin, Christian August . . . . Depenau, Carl Christian Sofus Deroche, Johan Georg. . . . Dethlefsen, Bendix Boysen ..

Denker. Dænker. Fyrbøder, 5fs 57, Aalborg,

Lithograf, Enke, Bagerlærling, Pantelaaner, Murersvend, Arbmd., Ugift, U gift,. Drejer, Tjenestekarl, U gift, Hanskem agers., Arbmd., Rebsl.agersv. , Tjenestekarl, Arbmd.,

A 30 55/ 87 • 59, Verninge, Indb. Sj . D. 267/ 83 • 5fg 29, Kbhvn., lndb.Sj.D. 42/ 83 • 2 5/r, 65, Kbhvn., Indb. Sj. D. 44/ 84 • 21 / 2 39, Kbhvn., Indb. Sj .D. 7/ 83 • 2 5/a 59, Kbhvn., B 2 D 4/ 81 . 1 3/s 63, Tyskland, lndb.Kh.D. 3 8/ 8 2 • 21 26 / 6 53, VærningeS B l D l / 8 1• 1 / 6 62, Kbhvn., Indb. Sj . D. 66/ 8 4 • 12/ 64, Kbhvn. , Indb. Sj.D. 4 3/ 8 4 • 1 14 / 7 55, Kbhvn., B l D l Gfs 1 • 18 / 4 14, Faugsted, Indb. Sj.D. 243/ 84 • 30 Aar, Verninge, lndb. Sj .D. 245/ 85 . 4 /:1 61, Kbhvn., lndb.Kh.D. 4/ 82 . 18 /2

17

61, Polen, 44, Kbhvn. , 26/ to 63, 2"/a 60, Lindholm, 14/ 21, Flensborg, 3 /9 9/ 8

Dehtmer. ])ithmer. Dittmer. Marie . . . . . . U gift, 2fs 58, Nibe,

Dethmer, Ane Carl Emanuel . . . . Heinrich Thorvald .. JohanFriedr. Heinrich Vilhelm Michael . . . Johannes . . . . . . . PeterHansen Juliane Friderika . . .

Skomagersv., Arbmd. , Bager, Skomager, Murersvend, Kontorist, Enke,

Dettloff, Christian Th.Friederich Murersvend, Dieh, Carl Albert . . . . . . . MalerHvend, Dickhudt, Carl Emil Theodor. 'rørurersvend,

55, Kbhvn., 29 / 11 47, Kbhvn. , 23 / 35 Criwitz ' ' 11 8 / 8 57, Kbhvn. , 21 Aar, Lyngby, 17/5 66, Lyngby, 4 / 2 12, Kbhvn., 5 / 7

3/ 2 6 / 11 21 / 10

lndb.Sj.D. 145/ 83 • lndb.Sj.D. 9 3/ 8 1 . A l 395/ 8s · Udb. Kh.D. 3/ 82 • Indb. Sj.D. 41 / 84 •

Udb. Sj. D. 1/ 86 · Indb. Sj . D. 88/ 85 •

B 3

685/81·

I. In tr. 1238/ 87 . Alm . 2639. Udb. Sj . D. 27/ 8 4. Indb. Sj. D. 243/ 83 • A 27 111/ 83 •

53, Flensborg, B 3 641 / 8 1 • 59, Randers, Udb. Sj. D. 27 ' Kbh vn., B 3 3 28/ 81 •

Dichman. Dichmann. Diechmann. Dichmann, Andreas Christian. Opvarter,

19 /7

35, Rendsborg, B 3

723

/ 81 •

12 / 83 •


Dichmann, H.

117 20 !l /

Dichmann, Heinrich Ernst A. V . Slagtersvend, Johann Jacob . Væversvend,

- 12 ''~/

Skomagersv.,

10/ 8

Diederich, Hans Peter

29 , H annover, B 3 854 / 81 . 40 , K rempe, A 2 59/ 81 • 28, Kbhvn. ,

I n db . SJ·. D . ''- 'ti/84·

Dideriksen. Didrichsen. Diederichsen. ])ieteriksen. under 18 Aar, B2D% Didriksen, Augusta Th. Sara . Tils. 2185,

1.

30/ Ugift, 11 65, Kbh vn., 3/ Carl Jacob . Bagersvend, 10 64, Kbhvn ., 8 / 4 61, Kbhvn., Charles Otto Sømand, Christian . . Smed, ~ % 43, Kjøng, 31 Diderich. . . Bagersvend, / 8 53, Rørby, 3 Hansine Vilhelmine Enke, / 7 29, Kbhvn ., 30/ 59, Kbhvn ., Johanne Magdalene Ugift, 1 1 Mathias Christian Fyrbøder, % 57, Lan gstrup, Peter Christian. Arbejdsmand, 25/ 10 50, Kbhvn. , Poul Andreas . . Fh.Bogbinders., 7/ 11 34, Nakskov, 1 Rasmus . . . . . . Handelsagent, 8fs 58, Skjørringe, 13 H. Ferdinand Maskinarbejder, / 5 66, 'rhoreby,

Die bel, Hanne Sine . . . . . . Dieckhoff, J ohaun HinrichJ acob Diege eller Dige, Clara Emilie Franz Vilhelm Ferdinand Jens Pedersen . . . . . . Diemar, Georg P eter Ferdinand Valdemar Bernhard Dierch , Ane Cathrine . . . . . Diernis, H ans Carl . . . . . . . Dilonair, Ane Mari e H enri ette Dinesen, Carl L eopold Elo Christiane . . . . . Augusta Edvard Johannes Karen Kirstine . . Peter Theodor . . Theobald L. Thorvald Thomas Peter . . . . Din ger, Marie Chri stiane . . . Dipo, Ferdinand P eter Thorvald Oline Marie. . . . . Dirack, Heinrich Magnus . . . P eter Vilhelm .. . .. Vilhelm Ferdinand . . Dirchs, Camilla Georg. Kirstine Dithlefsen, Carl Heinrich Bang David Johannes . Jens . . . . . . . . Olivia Josephine . Dirchsen, Theis . . . . . Ditlevsen, Ane Lisbeth . . Marie . . . Emil Valdemar. Harald Frederik Marius . . . . . . Dittlau, Axel Ludvig . . . Dittmer, se Dethmer m. Fl. Ditzel, Vilhelmine . . . . . . Djerf, Anna Kristina . . . . Djurhuus, Andreas Fr. Vilhelm

Indb.Sj.D. l2l/ s.t · Indb. Sj. D. 62/8 ~ . Indb. Sj.D . 122/sa· Udb. Sj. D . 9fs 5 • A 2 H / 8 1• Alm. 1079. Indb. Sj . D. 82/ 81;. Udb. Sj. D. B/s 4 • Indb. Sj. D. 222/ 8 6 • Indb.Sj. D. 33/ 8 1 • Indb. Kh.D .17/ 82 • Udb. Sj. D. 5/ 8 7 •

Former, Skomagersvend,

18, Kbhvn., Indb. Sj.D. 3 1/ 82 • 27, H amborg, Indb. Sj.D. 47/ 84 . zt/6 48, Thisted, Indb. Sj .D. 121/su· 29 / 7 44, Viborg, Inclb.Kh .DY/ 8 1 • 21 B 3 1132/ 82 . / 6 95, Aalbæk, 5/ B l D l 3/s 1 • 10 43, Kbhvn. , 28 Stiftsp.I. D. 2 '/ss· / 4 45, Kbhvn. , 1 9fs 15, Aalborg, B 3 142/ 81 . 1 ~/8 50, Nyborg, Udb. Kh. D. 2/ 8 1 • 13 Udb. Kh. D. Bfst· / 12 41 , Munkebj. 97 - / 7 59 , N æs t ve cl , A 30 135/ 86 • 182 11 / 11 56, H aderslev, Indb.Sj.D. / 86 • 9 / 10 08, Kbhvn. , Indb. Sj.D. 65/ 8 7 • 25/ 27, Kbhvn. , Tndb.Sj.D. m / 87 . 5 3fs 46, Valsølille, Indb. Sj. D . ti17/ti 1; . 1 ! / 1 35, Kbhvn. , Indb. Sj. D. / 85 • zs/7 47, Odense, A l ~ 41 /85 • 15 / 7 49, Gjershøj , B l 570/ 8 .1• 2 t1fa 28, Kbhvn. , Alm. 1791. % 36, Kbhvn. , Indb. Sj. D. 1/s1 · 10 3 12 /ti 3 • / 5 44, H elsingør, Indb. Sj . D. 7 / 5 43, Kbh vn., I. Intr. 276/ 85 • 27 22 / 2 09, Helsingør, Indb. Sj.D. / 85 . 7 8 t j 3 42, Frdksberg, Udb.Kh.D . / 8 1 • n/ 11 43, Kbhvn. , Ind b.Sj.D. 102/ 83 • 15 / 1 66, Kbhvn., Indb . Sj. D. 44 / sH· % 57, Nyborg, Indb. Kh . D.30/ 82 . 22 Aar, Fredericia, Udb. Sj. D. 26/ 84 . 7 / 7 66, Kbhvn., åtiftsp. I. D. 28/ 8 4 • 10 / 7 26, St.Maglehy, A lm. 346. 18 / tt 38, V ollerslev, Alm. 256. 24 / 6 25, Jydstrup, I Intr. 321 / 8 1 . 28 Inclb. Sj.DY/ 8 7 • / 8 69, Kbhvn. , 23 B l D 2 1/ 8 1 • / 11 63, Kbhvn ., 29 / 1 65, Aarhus, Udb. Sj. D. 19/ 8 7 • 1 Indb. Sj. D. 23/ 87 • / 2 59, Sverig,

Ugift, Ugift, Arbejdsmand,

13, Kbhvn ., Indb. Sj. D. I H4/su· 18 1 LL/ 1 58, Landskrona, Indb. Sj. D. /H.; · 24 / 12 61 , Kbhvn ., S tiftsp . I. D. 24 / 86 •

U gift, (blind), Mekanikus, Enke, Arbejdsmand , Fh. Sømand, Rebslagersv. , Enke, Kontorist, Enke, Snedker, U gift, Enke, Klei nsmedem. , U gift, Sadelmagersv., Barbersvend, Tjenestekarl. U gift, Hand elsmand. Enke, Arbejdsmand , Uden Erhverv, Smedesvend, Ugift, Smedelærlin g, Fyrbøder, Sømand, Ugift, Arbejdsmand , Enke, Enke, Sukkerkoger,

19

6 /2 / 12

23 /7


Diurhus, C.

118

Diurhus, Carl Emil . Caroline Hansine . Dobel, Cathrine Mari e . . . Doberck, Ludvig Olavius V. Dobritz, Vilhelmine Fred. B. Doggert, Louis Thorvald . Dolleriis, Frederik Christian . Dollmeyer, AnnaEmilieBolette Domhrowsky, Alexand er F. H. H einrich J oh n . . Domp, Lisbeth . . Donnovan, Albert . . . . . .

Smed. En k o. Uo·ift, b . ' Maskinarb., Ugift, Mekanikus. Skomagersv. , Ugift, Snedker. Bødkersvend , Enke, Opvarter,

D01rff. Dose, Joh a nne . . . . . . . Draegert, Vilhelm . . . . . Dra skou, Ingeborg ~ophie. D ras trup, J oha.n H enrik . .

~;tt

o3, Kbhvn. ,

t:>tiftsp.l. D. tn f8 ,; . 28, Kbhvn. , A 22 28/ 8 1 • 2 ~/~ 64, Vass ingrød, B l 329/ 83 • ,; ;tt 62, Kallundb., Indb. Sj.D. 17 ·M· 17 /c, 37, Kbhvn. , Indb. Sj . D. 4/ 85 . 25 Indb. Sj. D. 1/ 86 • / 1 40, Kbhvn. , 28 / 11 51, 'rhisted. Indb. Sj. D. 61;/ 87 • "/ 1 61, Kbhvn. , I. Intr. 806/ 83 . 8 / 1 52, Khhvn. , Indb.Kh.D. 14 /st· ~ /10 54, Danzig, Indb.Sj.D b 122/ 84 . 21 Udb. Sj. D. 20/ 86 • ' / 2 2o, Læsten , 26/ 56, St. Thomas, Indb. Sj . D. 14 ~/ • 4 86 25 /8

D01·ph. n/7 36, Skørpinge,

En k o, Slagtersvend, Enke, Bagersvend,

I. Intr. 788/st· 59, Tyskland, Indb.Sj. D. 85/ 85 . "/z 45, Kbhvn. , A 45 33/ 85 . 17 /u 42, Roskilde, B7 200/ s t·

13 / 10 2

nreier. Dreyer. Dreier, Emil Christiau . . . . Julie Aug. Vilh elmin e Marie Elisabeth K C. Thora Emilie. Vilhelm . . . . .

V ognmdsk usk , Ugift., U gift, Enke, Kommis,

Drejø, Rasmu s Chri stian. Dresler, Anna Mari e Emili e Dressemann , An e Cathrin e

t:>øntand , Ugift , Ugift,

])reves.

l)revs.

23

14 03, Hillerød , 42, Kbhvn. , 63, Svendborg, 34, Kbhvn. , 9fg 65, Rand ers,

l o i lt 11 /4 27 / 1 2

Udb. t:>j . D. 1 /~ 4 • Indb. Sj.D. 4 6/ 82 • Udb. Kh.D. 1"18 1 • Indb. Sj.D. 34/ 81 . Udb. Sj. D. 1 ~/86 •

31 Aar, Ærøskjøbing Udb. Sj. D. t 5/ 81 • 10 Indb. Sj. D. Sjg 1 . / 7 46, Kbhvn. , 1 A lm . Nr. 3413. / 11 17, Kbhvn. ,

])reVS(latter. ])revsen. ·••j 37 , Ma lnt ø, 11

I nu.J b . b-..J..

Dreves, Anna Maria. . . . Augusta Dorth ea Carolin e Kirstin e Birg. Chri stian B ernhard Frederik Ad ol ph Vilhelnt Nivolill e P etrin e . Kirsten . . . . Kirstine .. . .. . J o ns Ha u sen . . . Johann Ch ri stian Sidse . . . . . . . S im on Midte! . . Sofi e Vilhelmine

W , K bhvn., 61. Kbhvn. , 1.'•/ 11 57, Khhvn.. Tømr·~ro; v e nd , 2 Mur;.; vend . ~ 1 8 43, Khhvn. , ' ;/ 10 fi3. Aalborg. Ugift. 29 Ugift, / 11 28, Jonstru p, t>J/ 11 28, Værløse, 2 "1/ ArhmJ. , 12 24, Grønholt, '' · . · , pens ion. :::lkolel. ~ 1 171 08 , S t.v!Otx 22 Fraskilt, /.1 08, Roski ld e, 20/ Srn edmw .. 111 41, Stiftelsen, 2 Ugift, ~/ 10 57, Højby,

Drm;~;hke van , Niels Vilh. Svend Drl!mmer, Carl Simo n Georg . D1:æger, Anne Cathrin e .. .. Charlotte Marie :::lofie Droscher, An e Mari e . . . . . Frandsine Vilhe lmine Hans Christian Vilh. Du ch, Carl Emi l Theodor . . . Normandin e AneKirstine Oscar Chri stian . . . . . Stine . . . . . .. . . . . Du ckert, Carl Viggo Michael .

11;/ ; 68, Holbæk, Udb. :::>j . D. 1Hjg 7 • U igannag·er . 11 ;/ ; 35, Schwerin , A 22 9 1/ 8 1 • Bager , 17 / 11 14, Svendborg, Alm. Nr. 2423. Enk e, Bjg 66, Finland, Indb. Sj. D. 82/ 85 • Ugift, n/ 1 19, Kbhvn.. A 13 R5/ 83 . Prask ilt. a/ 12 53, Kbhvn. , Indb.Sj. D. 1;4 '87 • Ugift, ;,/ 4 20, Kbhvn. , Indb. Sj. D. 6 ;;/s:;· Skotn<Lger;.;v .. 2"/ 31 , Khhvn. , L Intr. BH/ 8 1 . Smedesvend , 1 17 Indb. Sj.D. 86 18 :,. / 7 46, Odense, Ugift, 1 Arbmd. , / 6 42, Kbhvn. , A 22 Dfsz · 4 / 26, Odense, Enke, Indb. Kh. D. 11/~ 2 • 1 Indb. Sj . D. "%5 • Maskinarbejder, · 17/ 6 59, Kbhvn. ,

Enke . Enke . Enke. Ugift.

l)

% 22, Eckemforde, B 2 190/ 83 . 4 / 2 11 '/ 1

. t 4 ··;- 82 .

Inclh.$j D. 41 / 8 1 • [ndb.Sj. D. 12i;'83 • [ndb.Sj.]).l 24 /8 ~, . B l. D l 4 /~ 2 • Udb. Sj. D. 1'1/s1 · Indb. Sj. D. 2 1/ 83 • Indb.tlj.D. 84/ 8 ;, . Indb. Sj. D. 4 ·"/s.1 • I n db . s·J· D . 1112/ 82· Indb. Sj. D. 65 / 8 .·, . I. Intr. 18 1'1/ 8 ,;. Udb. Sj. D. 1 /~ :; ·


Duckert, M.

119

11 Duckert, Marie Cecilie Dorothea Enke, / 12 11, Kbhvn. , Alm. Nr. lf.73. Due, Christiane Caroline . . . U gift,L. i Alm .H. ! 1 2 22, Kbhvn ., P F 158/ 82 • Dagmar Vilhelmine Alb. Tjenestepige, 21 Aar, Kbhvn ., Indb. Sj.D. 1 6 %1 • Frederik Vi lh. Napoleo n Sergent, ZG/ 12 51, Kbhvn ., I Intr. 8 49/ 83 • 1 ,Johannes . . . fh. Bager , % 49, FrederiksS., U db. Sj. D. '/ 84 • Ludvid Ber tel Ladegaard slem, 20/ 2 38, Kbhvn ., Indb. Sj .D. 102/ 8 1• P eter H enrik. Plejcham , ·1/ 2 84, Kbhvn ., Indb. Sj. D. lttj 8,, . Duedal, An e Mari e. E nk e, 1816, Kbhvn. , A :n 18 u/8 1 • 20 Duelund, Andreas Peter. B 2 D <ifs 1• / 7 22, Kbhvn ., Carl Edvard Emil. Arbmd. , % 44, Sundbyv. , Indb. Sj . D. n/81 • Dujardin, Ludvig Johan . . . Kolportør , l h/ r, 25, Kbhvn ., B l. D 2 1/ 8 2 . Dumili , Karl Juliu s . . . . . Arhmd. , t!'/5 36, Kbhvn ., Indb. Sj . D. 8 %:1• Duncn.n, Vald emar Chri stian . Hand elsrejsende, 28/ 7 40, Lundtofte, Udb. Sj . D . 1Sfs.1 • 1 /

Duncker. Dunker. Guldsmed, '% 66, Kbhvn ..

Stiftsp. II. D 12/ 85 • Dunklau. V ald ernar Carl . z;,/.1 35, Frederi cia, Stiftsp. I. D. 16/ sG· Dupont, ·Cathrin e Charlotte . Enke, 11 Former, • / 7 ti4, F rdksberg, Udb. Sj. D. 16/ 85 • Johann es Erhard 'r ræskom ager, 11 /.1 40, Frederi cia, A 46 21/ 8 ,1 • Mathias .. . . 9 / 8 35, Oden se. Duus, Ellen H edevig . . . . B 1 D l H / s 1· Johannes Jen sen, se J ensen, Johann es Duus. 13 ? N estved, A 15 79 / 8 1 • Duusen, Johanna Christiane .. Ugift, 11 ! / 1; 22, Pl øe n, Indb. Kh.D. 19/ 82 • Duwe, Johan H einrich Ludvig Farver, Olaf Hermann Christian Kj økkenm ester, tDfu 60, Ncstved, Indb .Kh.D. 41 / 02 . 2 1 ' ; n 67, Tyskland, Indb. Sj.D. 26/ 84 • Duvier, Vilh elmin e . . . . . .. Ugift, 1 Dybdahl, Jacob P eter Julius . Skomagersv. , Udb. Sj. D. "/ 85 • / 7 59, V ihorg, 27 /;, 63, Khhvn ., Indb. Sj . D. 8 2/ 82 . Dyhn, Anna Vi lh. Frederikk e Ug ift, 2 Ugift, :~/ 1 42, Stiftelsen, Indb. Sj . D. 82/ 81 • Regin e Ad elaide . 13 Dyhr, Johan Karl . . . . . . . Ugift, / 6 59, Silkeborg. Udb. Sj. D. 13/ 8 3 • Peter . . . . . . . H and skemage r, ';; 1 ·? (69? ) Khh vn., Indb. Kh. D. 7/st· Dyhrkop, Gotlieb Casper . . . Kobbersmedes., 17/ 2 38, Khhvn ., Indb. Sj. D. 42/ 8 1 • 22 Rosali e Vilh elmine . Ugift, / 11 63, Kbhvn. , Indb. Sj. D. '3 1/ 82 •

Dlinweber. Donweber. Dønweber, Marie Sone. . Dunweber, Olga Sidon ia . Dyrberg, Marius Gottlieb Dyrby, An e Mar ie Augu sta . Carl L auritz Anton . Dyrhauge, Christian e N ielseu . Johannes F erdin and Maren . . . . . . . . Ni els P eter Edvard Dyrhøj , Christian Nielsen .. . Hans Peter J. Ni elsen Johannes 'r. Vilh. Mari e Ni elsen . . . . . Dyrehøj, Niels Chr. F. M. Ni else n Dyring, Hans Chri stian .. .. Lauritz Jørgen Olaf Vilh elm . Dysten, Fritz Amandius .. H endrik Claudius . . . Maria Magdalene . . . Dyva, Harald Frederik Chri sti an Dænker, se Dencker. D øcher, Hansine Birgitte . . . Døhn, Ludvig Carl Conrad .. Dølbrecht, E lisabeth Antoinette

Enke, % 18, H elsin gh. , B 3 86/ 8 1 . Ug ift, -'/"56, Snndbyves. B 3 527/ 8 1 • 1 Guldsm edsv ., ' / 1; 53, Aarhus, Indb.Kh.D. %1 • 11 Ugift, A 16 112/ 8 1 • ' / 01 58, K hh vn.. Plb. A Nr.1622, t il/ 1 ~ 66, Kbhvn.. A 16 248/ 8 1 • Ugift, ~' '/ 11 53, Nakskov, B 7 19 1/ 8 1 . Skoma.ger,.; v.. ·' ,' 1 t 27, Khhvn.. Indb Kh. D.l3fs 1 • 1 Enk e, Indb. Sj. D. r.t/8 1 • / ,; 16, Ulsted. Arbmd.. tHj 7 21, Kbhvn.. I Jntr. 4 3 2/ 8 1 • 2 B l D l 2/ 8 1 • ';/ 11 50, Na.bdwv . 23 Cigarmager; S tiftsp.l. D 3 " / 84 • / ,; 50, Odense, 201 Sejlmagersv. , /5 63, Kbhvn. , Stiftsp.I.D . 11 / 8 ,,. Enke, '% 51, Ubberud , B 109/ 82 • o·J I . I n t r. So l j 85 . Kurvemager, -· j u or.: l , Oc·1ensc . 2 % 37, Horse ns. B 7 ao~/ 8 1 • Malersvend , Handelsbetjen t, t% 56, Handers, A 30 114/ 86 • t.>j1 55, Rand ers, Udb. Sj. JJ.%1:. Maler , S nedkersveHtl, 2 2ft, 54, Nak skov, Indb. Sj. D. 2 1/ 8 7 • Rejsend e, . 1 ~ /t 51, Naksk ov, Udb . Sj. D. Zfs 4 • 17 Enke, / ll25, Kiel, Indb.Sj.D. 144 / 81; . 1 8 Skomagersv., / 11 54, H elsin gør; A 49 <ifs 6 • Ugift, MursYencl, Scortum,

"/ 4 8 /7 10 /1

41, H ørs holm , I. Intr. 298/ 8 1 • 48, Kbhvn ., B l D l 20/ 8 1 • 57, Slagelse, Udb.Kh.D. 11/ 8 1 •


Døllner, C.

120

Døllner, Carl Frederik Ditlev Dønhard t, Anna Chri stine .. . D ønnike, Frederik Aug . Emil. Dørge, August Ludvig. . . . Caroline Vilhelmine . Francisca H einrich Alexander . Ida Laurine Vilhelmine Inger Elvire Octavi e. Oscar Ludvig . . . . .. Thorvald Charles .. . D01·ing, Frederik Vilhelm . . . D ørtzbach , Jens Peter Poulsen

T ømrersvend , Ugift, Murersvend, Fyrbøder, Enke, Ugift, Blikkenslagers., Ugift, Ugift, Fyrbøder, Fyrbøder, H anclskemagsv., Garversvend ,

35, Frdksberg, 29, Kbhvn ., % 59, Sachsen, 20/ 26, Lyngby, 1 2 6fa 38, Kbhvn ., % 61, Kbhvn. , 8 % 38, Lyngby, 21 / 6 66, Kbhvn , 3/ 65, Kbhvn. , 1 24 / 2 56, Kbhvn ., 20 / 11 60, Kbhvn. , 21/ 21, Kbhvn. , 9 8/ 63, Slesvig, 7 8

Ebberup, Dagmar Elisab. Ant. Ugift,

Ebbesd•tttter. Ebbesdatter, Abelone Kirstine Carl Emil . . . .. Hans Nicolai . . . JohannesE. H. Ch. I.ars . . . . . . Louis Michael Niels . . . . . . Poul Nikolaj . Rasmus Kjær.

18/ 4 26/ 1

/ 10

59, Slagelse,

A 2 68/ 85 • Indb. Sj. D. 20 1/ 86 • Indb.Kh.D . 1/ 8 2 • Indb.Sj.D. 22/ 84 . I. Intr. 434 / 8 1 • Indb.Kh.D. 24 / 8 2 • U db. Sj. D. 23/ 87 • Indb.Sj. D. 166/ 87 . Indb.Sj.D. 223/ 84 • Indb. Sj. D. 22/ 8 8 • B l. D l 5fs 1 • A 21 335/ 82 • B 6 127/ 82 • Udb. Kh. E. ' / 8 1.

Ebbesen.

Ugift, H andsk emgrsv, Slagtersvend , Sømand, Arbejdsmand, Guldsmedesv., Skomager, Sadelm agersv., V æver,

28 /8 21 /7

20, AskovMrk. Indb.Sj.E. 8 1/ 83 • 61 , Stiftelsen, Iudb. Kh . E. 32/ 82 • 6fs 59, Vordingb., Udb. Sj. E . 22/ 83 • 25 / 10 61, Svaneke, Udb. Sj. E. 11/ 85 • 1 % 39, Ø. Ulslev, Indb.Sj.E. 75/ 82 • 20 / 5 50, Kbhvn. , Indb.Sj.E. 21/ 81 • 11 / 2 35, Søllerød, Indb.Kh.E. 24 / 82 • H / 6 47, Korsør, Indb.Kh.E. 51/ 82 • % 21, Korsør, Indb.Sj. E. 11 5/ 81 •

18 / 5 59, Slesvig, Eberhardt, Rudolf . Sømand , Indb.Sj .E.b 6' / 86 • Eberhard, Vilhelm . Blikkenslager, 13/ 4 65, Tersløse, Udb. Sj . E. 17/ 87 • Eberlin , Johan Ernst J ensen, se J ens•en, Joh. Ernst Eberlin. 26 Ebert, Edvard August . . . . . Arb~.jdsm:md , / 8 38, Kbhvn. , A 14 111/ 8 1 • 14 Ellen . . . . . . . . . .. Enke, / 7 05, Lyn gby, A 14 50/ 81 • 28 Eberth, Severine Sørine . . . . Enke, A 12 5 7/ 86 • / 5 34, Kbhvn ., 11 15 Ebling, Knud Chri stian Olaus Sade lm ager, / 6 45, Fredericia, Udb. Sj . E. / 86 . 18/ 204/ Ebstrup, Emil Georg . . . . . . Kontorist, 54, Kbhvn. , Indb.Sj. E. 10 87 • Søren Hansen Severin L em,. % 22, Brøndbyv., A 26 33/ 85 •

Eck.. Eek. Ek , August P er Hugo. . .. Chri stiane H elene . . . . Gustaf Hjalm ar H eribert. Joh ann a . . . . . . . . . . Sophie Frederikke. . . . .

Plejebarn, Ugift;, Skrædersv. , Ugift, En k~, ,

Ekberg, (Jønsson) B engta Carl Andersson . J øns Esbjørnsson Per Jensson .. .

. . . .

Eklund, Axel Philip. . . .

Ugift ,

2 / 10 29 / 1

56, Sverig, 39, Kbhvn. ,

16 / 11 9

63, Kbhvn. ,

/r, 60, Slesvig,

8 /1

Skomagersv., Skræder, Snedkers v.,

Ecklund.

73, Kbhvn. ,

Indb.Sj.E. 365/ 83 • Indb . S j. E. 122/ 85 • Indb. Sj.E. 46/ 8 2 • I.Børneh. E. 2/ 82 • Indb. Sj. E . 64 / 8 4 • Indb. Kh. E. 49/ 81 . Indb. Sj.E. %6 •

Ekberg.

u gift;,

Eckerstein, AlvildeCarol.Frdr. Ugift, Eckert, Ernst Philip. . . . . Snedkersv.,

1 /5

% 62, Sverig, 'Sfa 59, Sverig,

1

E ckhardt, Franciska Vilh. Cec. U gift;, Martin . . . . . . . Skomagersv., Eckbc~rg.

Ek.

10

/ 28 7 / 29 6 / 12 1 /6 10 /8

65, Sverig, 63 Sverig ' ' 56 Sverig ' ' 42 ' Sverig '

Indb. Sj. E. 546/ 87 • Indb. S j. E. 18 1/ 83 • A 46 40/ 8 6 · Indb. Sj.E. 62/ 86 •

60, Kbhvn., 57, Usserød,

Indb. Sj . E. 27/ 8 2 • Indb. S j. E. 122/ 83 .

Eklund. 18 /2

50, Sverig,


Ecklund, C.

121 Eklund , Caroline Elisabeth Edit Estrid . . . J enny Amanda . .Jo han Valdemar Morten Vilhelm . N ayma Amanda. Per . . . . . . . .

Enke, Ugift, Ugift, Malersvend, FyrhV~dor ,

Ugift, Smedesvend,

Eckmann. Eckmann, AliJert Th. Maxim iL Carl Jose ph W ilh . . Frantz V ilh. Loui s . H erm ann . .. . . . . Joh an A ug ust . . . . Valborg Eleon. H el.

1/ 7 30, 12/ 65, 2 2/ 12 63, %/ ()G 10/ s 64' ' 2 ll / 12 li3, 23/2 o"'l ,

Kbhvn. , Kbhvn ., Khhvn., Sverio· bl Sverig· ' Kbhvn ., veng,

s .

Ind h. 8j. E . 126/ 8 7 • Indb . Sj. E. Gfsa · Inflb. Sj. E. 85/ 8 G. Indb. Sj.E. 4/ 85 • Indb. Sj. E . 156/ 83 . Indb.Sj. E. 85/ 86 . Indb. Kh. E . 28/ 81.

Ekmann.

Klejnsmedesv., Boghindersv., Kontori st, Sømand, Snedkersv. , Plejebarn,

17

58, Kbhvn. , 27, W ester vik, 16 / 7 50, Kbhvn. , 12/ 7 57, F inland , 21/ 61, Kb hvn., 3 I!J/ 12 71 , Kbhvn., /3 6 / 1

A 26 3 "/ 8 1 • Indb.Sj.E. 202/sti · A 26 122/ 84. Indb . Sj. E. 88/ 85 . Indb. Sj . E. 226/ 84. I.Børneh . E. 1/ 82 .

Eckstrøm. Ekstrøm. Eckstrøm, Ane Mathilde . Carl Frederik. . H elga Joh. Georgine Jul. Johan Peter . . . . J øns . . . . . . . Jørgin e Julian e . Ola Nilsson. . Olof Persson .

Ugift, Sknedersv., Ugift, Ugift. Murersvend, Smedesvend, Ug ift , Gartner, Fyrbøder,

10/ 10 57 , ove Q r1. g. 2 ' / 2 35, Sverig, 20fu (16, Frclberg., 20/!1 06, Erdherg. , 1844, Malm ø, ,)8 s vcn.g, ·'1/ 10 ·x, 24 / 12 48, Kbhvn., 15/ ::; 40 , 'Veilg, s· .. 1·1/ 59. Sveri g 1_ 0 ~, '

Indb . Sj. E . %::; Indb. Sj. E. 7 '/ s2 · Ind b.Sj. E. 28 "/ 83 . Udh. Sj. E. ~/85 • Indb. Sj .E . 82/ 8 1 • Ind h. Kh.E Y / 82 . I ndb.Sj. E. 133/ s2· I n db · SJ.. E' · so"/ " 83 ·

Eclelund, Oluf. . . . . . . Ecllich, Dit levmineM. H enri ette Ed lund , Juliu s Vi lh elm Ed sherg, Ernil. . . . . . . . . . H a ns .J aco h . . . . . Johann e Frederikke.

Ugift, Barn, Berider, Arbejd smand, Ugift,

r;/ 7 38, Sverig, 44, Kbhvn. , 2 ~/8 70, Kbhvn ., 23 Aar, Middelfart, 2 ·-'/3 30, Ringe, 1% 67, Kbhvn. ,

B l. E l 8/s 1. Indh.Kh.E.H/ 81. F. P . r,J/s 1 Udb. Sj. E. 28/ 8 1• I. In tr. 716/ 81. Indb. Sj.E. 112/ 86 •

}~ dvard sen.

(/ 2

A l

684 / s l·

Edwardsen. 2 5t3, Kbhvn ., 10 34, Svaneke,

17/

Indb. Kh. E. Sfs ~­

Edvardsen, Emm a Bolette . . Jensine Cathrin e

Ugift, Enke,

28 /

Edzerod, H emik Alhert .. . JDeg, L ars Pedersen . . .. . Efverberg, Niel:-; Andreasson Efraimsen, And ers . . . . . . Egehcrg, Heinri ch E. C::w ,tcnsc' n Egehla ~l , Georg Otto Dani el . Egeluncl. Johan Peter S iegfrerl

Arbejd sma11d , Bagersvend . ArbejdfiuHmd, Arbejdsnwncl , Rm nand , 8kri ve r, Arbejd sma nd,

'11 / 8 53, Kbhvn. , Indb. Sj.E. 142/ 85 . 1 A 12 z6Gfs.l· / 1 24, Norge, 44 ' Svor it"'' oB l r;s5/s:; · u 28 I . Intr. ti0/ 81. / 12 43, Gandløse, 22 Aar, Stege, Udb. Sj. E. 27/s~· G/ 11 GO, Khhvn ., Indb. K h. E . 42/ 81. ~;;, 60, Kbhvn ., Indb.Sj. E. 1s5/ 84 .

B 3

541

/ 81-

n;.

Eggers. Eggert. E gge rt, Adolph Hcinr. Ern;:;t. A lberL Edvard. Ann a .Johann e .. . Ca rl . .. . . . . . . Carolin e Elisabeth. Lovi se Sofia Andrea An e Sofie . . . . . . Carl l\lortcn Emi l .. Johann Freidr. Cordt. P eter Dani el.

'r ømr orsvend , Tj enes tekarl , Ugift, Snedkcrsvenrl. Enke, Enke, Enke, Snedkorsven d, L em p. A . H ., Tjenestekarl,

3R, Lan enhurg, A 16 100/ 81 . D/z 63, Khltvn. , Stift.sp.I. E. 4/ 8 1 . 21 ' / li. tiU ' .Nibe ' B l 8 " 2/ 87 . 1n 'i ('3 JTI] A l 47 G/ 87 · ) , '1.. ) 1VI1. , 1/; 39, Kbhvn., Indb. Sj. E. 126/ 8 7 . 2 " / 10 25, Edwrnfrd., Indb. Sj. E . 5fs 3 • t.>j0 32, Nørresndb. , Udh. Sj. E. HfsG · 22 / 1 58, Kbhvn., A l 12/ 86 . 3 / ll 22, Altona, A 27 8 R/ 84 . 20 / 10 54, Kbhvn., B 2 E 11 /.~ 2 • 7

/~

1

Hi


Eg·g·ersen, H.

122

Eggersen.

Eggertsen. 7 / 1 110/ 9

E ggersen, Carolin e Vilh elmine U gift, Eggertsen, J an Knud . . Slwmagersv., Egidius, Hanne Kirstin e . H ans P eter . . . E glun d, Laura Mari e . . . E gm udt, Rasmin e Chri stine . E gre, E llen Cathrin e . . . . . Ehdahl, Anders Nielse n . . . Ehlers (Nielsen), Alv in a Sophi e Ane Cathrin e Kirstine . Cecilie Am a li e . . . . . Chri stian Th erkild . . . Hans Nicolaus Friedri ch J ensine H enri ette. . Johan H einr. J acob .. J ohan n es H eimich . . . P eter Christian Marius . Vilh elmine Amali e . . . Ehrhardt, Vilb elmine Arnalie . Ehrlich, L eierine Etheline . . Eiberg, Bodil Mari e Kirstiue Christian Frederik . Didrik D am . . Just Carl . . . . . Sofie Catharin e . . Vilhelmine Chri stiane .

Eibye.

Ejby.

n/ 1

Eignnlt'd.

~/s ,'~

48, K bhvn. , 13, Svaneke, 64, Kbhv n. , 53, Kbhvn.,

9fr, 58, Angel,

A l HS/8 4• Indb. Sj. E. 1/ 83 • Indb. i::lj . E. 4 1/ 83 • Indb. Sj.E. 82/ 81 . A 31 33/s6 · B 31 33/sli·

Ej ga.ar d.

Skomagersv. , En l< e, Bagersvend , Bogbinder , Fyrbøder, Euke,

Eigler.

10 7 /3

1 2

Eichberg, Albert Aug Vilh . S med , Dorthea Margrethe .

1

1 / 1

~ /1 1 ~o tR 10 11; ~% 11

/1

68, Bayern, 26 , Norge, 55, 'ryskla.nd, 35, A arhu s, 22, Kbhvn. , 33, K bhvn.,

Indb. Sj. E. 2fsu · Indb. Sj. E. 4/ 8 1 • B (5 J2 "/s2 · A 2 78/ sz · Indb. Sj. E. 8 1/ 8 1 • Indb. Sj . E . 10/ 8 1 .

Eiler.

Eiler, Ni els . . . . . . .. . .. Arbejdsmand , Eigtved, J acob P eter Julius .. Kontorist, Eilenstein , Johanne Mar. Ther. Ugift,

55, Nykj. p. M. B l ~ 88/8 1 • 2:1/ 1 63, Kri stiansø , Udb. Sj . E. 4/ 8 :, . 2 Udb. Kh. E. 1/ 8 2 • / 1 58, Slagelse,

12 /8

Eilersen. :E:ilertsen. Eilersen, Ane Margrethe. Carl .. Edvard . . . . .

'

Enke, ~/ 1 2 31 , Munkebo, Indb. Sj. E. 143/ 82 • 4 04 Arbejdsmand, / 1 29, S nertin ge, Indb. i::lj . E . /~ 1 • 10 Enke, : / 1 20, Grena.a, I. Intr. ~ 11 /84 . U gift., % G9, B røndbyv., Udb . Sj. E. 18/ 87 • Enke, :l% Ol , Kbhvn ., Indb. Sj.E. 183/ 83 . 1 1 Skomagersv., · / 1 ~ 56, Malmø, I. Intr. 469/ 85 • 17 Ug ift, Indb. Sj. E. 14 5/~ 7 • / 8 58, H ambo rg, 9 Enke, / 1 31, Hj erting, Udb. Sj. E. Gjg 6 • 2 Enke, !'/.1 27, Fredt' nsb ., Indb. Sj. E. 241 / Ha · Hand elsbetj ent, 17/ 1 GG, Ribe, Udb. Sj. E . '1/ 86 • 2 Murer, / 5 65, Holsten, Indb. Sj . E. 7/ 83 • 20 36 Ugift, / 7 44, Kallundb ., Indb . Sj. E. / 8 1• 202 Sadelm ager , / 8 :; . H0/ 8 ()2, N eumunst. , Indb. Sj . E. 1 Maler, / 11 60, Silkeborg, Udb. Sj. E. 1/ 83 . Hand elsbetj en t, 2% 59, Ribe, A 30 106/ 86 . 8/ 55, Kbhvn. , Ugift, A lm. 2372. 1 2 Enke, / 10 40, Kbhvn. , B 3 829/ 81 • Enke. '% 20, Kbhvn. , F. P. 2063/ 8 4 • Enk e, % 25, Horsens, B 3 8 1Sfs 1 • A rb ejdsmand, 2i/, 47, Vangede, I. Intr. r;72/ st · 3 Arbejdsmand, % 32, Kbhvn., B 7 1 Hfs 1 • 2 Arbejdsmand , % 57, Kbhvn., I. Intr. 97 8/ 83 • Tjenestep ige, ~ 3 / 11 64, L yngby, A RO 138/ 87 • 1 U gift., % 52, Søllerød, Udb. Sj. E. 7fs5 .

F orgyldersvend Enke, Ug ift, Ugift, se Sørensen.

Eichhorn, J ose ph . . . . . . Ei chmuller, Anne Marie .. Eiding, Wilhelm L eopold . Eie, P eter Ni elsen . . . . . Eigaard , Fri edrich Ferdinand Vilhelmine Co nradin e

'

Indb. Sj. E. %1 . Udb . Sj . E. 16/ 86 .

1

Eiby. Eibye, Carl Emil . . . . . Caroline Lovise . . Dagru ar Antonette Emilie Florentin e . J ørgen Sørensen . .

17, Kbhvn ., 66 Korsør

Ugift, Grovsmedes v., Arbej dsmand,

E.jlersen. 14 /

2 4 / 1 4 /.1

34, Bjerreby, Indb. Sj. E. 83/ 81 • 26, Kregome, A 21 418/ 8 1 . 30, Faarevejle, A 21 33 9/ 81 •


Eilersen, E.

123 Eilersen, Eilert Henrik . . . Ellen Marie . . . . Frederik Vilhelm. Hans . . . . . . . . H einrich F erd. Victor J ohan Christian . . Christin n . . . . . . Louise Vilh. Aug. Mathilde . . . .. . Olivia Augusta J oh. P eter Rudolf Ludv. P etrin e H elene

Enke, Droskekusk, Arbejdsmand, Smedesvend, Sadelmager, Ugift, Enke, Enke, Gjørtler, Enke,

7/ 59, Kbhvn ., B l E l 5fs 1. 3 Sverig, Alm . Nr. 3532. 08, 7 17/ 2 55, Karlebo, B l 186/ 84 . 3 / 10 25, Søsum , A 21 121/ 81. 21/8 57, L yngby, A 25 231/sa · 1 9fg 22, Kbhvn ., B 2 E 2/s 1. 10/ 1 14, Khhvn., Alm. Nr. 131. 28 Udb . Sj. E. 15/ 85 . / 8 58, Faxe, 1833, Nyborg, A l 241/s; · 224 59. B a I o",ø, n db . s·J. .E . / 8 , . 5 ""' ' 76/s • 11 / 1 53, Lyn gby S ., A 30 5 1/ 1 19, Kbhvn., Indb. Kh.E. 2/ 81 .

12 /

n;

. fhv .Skomagerm. 27/ 6 11, Frdriksb., Indb. Sj. E . 3fs 1 • Eilert, J ens P eter. . . . . Snedkersv., a/11 58, Hamn æs, B 3 s t&/ss · Einarsson, J øn . . . . . . . Ein e, Theodor Christian Elias. Sk ihskok, "/ I l 44 ' Ham borg ' Indb. Sj . E . 245/ 87 . Einfeldt, Arnold Ditlef Alex. S medesve nd , ' /,1 G3, Kbhvn. , Indb. Sj. E . %u· Arbejdsmand, Eintsen P eter . . . . . % 50, Borup, B 3 322/s1· 8 Snedkerforb. , / 10 GO, I sland, Eiriksson Sveinn . . . . .. B 3 522/S-t · 25 Murer , Ei sener, Laurits Chr. . . . . /n57, Stift., Udb. Sj. E. Sfs 6 • BiHedkolerm·er % 31, Kbhvn. , Eisner, Christian Frederik. A lm. Nr. 732. Arhejdsllland, Halvor .. % G4, K bhvn. , Indb. Sj. E. 83/ 83 . 18 Eixmann, Friederica Magdalena Enke, / 1 15, Kbhvn ., I. Intr. 1"%t· 1 Ej ermann , Sofus Adolf . . Maskinist, 0fz 62, Stege, Udb. Sj . E . 12/ 85 . Ejgaard , se Eigaard. Ejlertsen, Kristen. . . . . . Arbejdsmand, 2 ~/ 1 2 17, Gjørløse, Indb. Sj.E. 162 / 84 . 166 27 Enke, Ejstrup, Johanne Kirstine . / 9 45, H ellebæk, Indb. Sj.E. /s2. Ek, se Eck m. Fl. Ekberg, se Eckberg. 28 Ekdahl, Edvard Svensso n . Skomagersv., Indh .Sj.E. 44 / 86 . / 11 61, Sverig, Ida . . . . . . . . . ~Dfs 64, V exø, Indb. Kh. E. åfs 2 • U!J;ift, 2 Ekdal, Johann es P etterson Skomagersv ., ~/ 11 56, Sveri g, Indb. Sj.E. 6 "/~ 6 • 19 Ekblom , Carl Oscar JuliuR Form er, / 5 55, Stockholm, Indb. Sj. E. 7/ 85 • 7 Ekelund , Carl Edvard .. / 8 65,Karlshamn, Indb.Kh.E. a1/ 81. Tjene tedreng, 1n/10 50, Malmø, Ekerberg, Johann e . . . . . Indb.Kh.E. 1/ 8 1 . Ugift, 5 Gu ldsmedesv. , / 2 41 , Kjøge, Ekero th , Charles Con rad .. Udb. Sj. E. 13fs 3 • 1 , K onditorsvend Christian J oh. Conrad ' / 3 65, Kbhvn., Indb . Sj. E. 228/ 81 . Ferdi nandLudv. Vilh. Porcellæ nsm., 30/ 10 65, Kbhvn., Indb. Sj.E. 218/H 7. 15/ 11 10, Præstø, Enk e, Ekfeldt, K aren Marie . . Indb. Sj . E Y / 87 • Enke, Martha K irstin e . % 35, Gladsaxe, Indb. Sj.E. 135/ 82 . Skrædersv. , Indb.Kh.E . 39/ 82 • Ekholm, Carl Gustaf. 1836, Sverig, 1·1/ 11 39, Sverig, Bagersvend , J ø ns Olsson. . . I. Intr. 1252/ 86 • Ekholtz, Marie . . . . . . Ug ift, '1/ 12 66, Sveri g, Indb.Sj. E. 105/ 84 . 2 EkvLirtzel, Mat h ilde Charlotte. Ug ift, / 10 (51, Sveri g, Indb. S j. E. u 5/ 8 r. . 9/ 45, Sveri g, I. In tr. HOG/ 82 • Forgy lder , Eland er, Lambech Augu st. 1 28 Elfstrøm, Edvanl . . . . . . . Fyrbøder, Indb. Kh. E. 4/ 2 • / 4 51, Sverig,

Eliasdatter. Elin sen. Eliasen, Anders . . . . . (Hansen) Anton. Bodil Kirstin e .. Cecil ie Amanda . Christian .. Emil Sofus . . . Genov efa .. .. . H enr ik Joh. Vi ctor In grid . . Janne . . . Johann es .

Elinssen. Elinsson.

S medesvend , se H ansen. Ugift, Ugift, A rbejdsmand, Cigarmager, F orladt, Snedkersvend, Ug ift, Stenhu gger , Arbejdsmand, Arbejdsmand,

1852, Søbymagle, Udb . Sj. E. ao/ 11 14, Kbhvn., 1 % 64, Sverig, u;H 32, F linter. S. , 1/ 5\:J , A smind er. , 1 H0/ 1 2 44, Baden, 11 / 7 51 , Skjelskør, 1'1/ ; 59, Sverig, 25/ 47, Sverig, 7 1/ 29, Sverig, 5 12/ 1 47, Sver ig,

23/ 84 .

Alm . Nr. 1574. A l ~ 4 % ,;· A 25 101/s.t· Udb. Kh . E . ·5/ 81. A lm. Nr. 347. Indb. Sj. E. Gi/ 86 . B l '1n /s 1· B l G:l 7/ 8 7 • Indb. Sj . E . 62/ 84 • Udb. Sj . E. 15/ 83 • l G*


Eliasen, J. Eliasen, Jørgen Johan . Marie . . . . . . Marius vVilh elm Mathilde Vilh elm. M. Niels Hermann Theod. Sven .. . .

124 Sømand , Ugift, Snedkerlærlin g, Fraskilt, Skomager, Mm·e rsv end ~

14 / 17 7 / 7 l /1 4 / 10 9

61 Noro·e ' o ' 63 Sverig ' ' 68, Stiftelsen, 33, Kbhvn., /JL 47, Rosk ilde, 28 / 32 ' Sverig ' IO

Indb. Sj. E. 83/ 86 • Indb .Sj . E . 25/ 86 • A 30 1/ 87 • I. Intr. 28G/ s2 · I. In tr. lO l ;/so ·

B 7

t26/ sl·

Cigarmager, 1864, Ru sland, Indb. Sj . E. 90/ 87 • Fyrb øder, IA / 1; 59, Frederi cia, Udb. Sj. E. "/ 87 • 2 Gl:nm ester, !1fs 64, S tiftelsen, I Intr. 10 :s 0/ 8 c. 8/ 66 , Kbh vn. , S øm an d , I n db . s·J· E . ·)"'/ - · 8 ;s . 8 30 Enk e, / 1 09, Bornholm , Alm. 1999. Opvar ter, u1/ 8 03, Khh vn. , Indb. Sj. E. 6"fs 5 • 11 Enk e, / 1 34, Kbhvn. , Indb.Kh.E. 1 7/ 82 • U gift., ~% 56, Stiftelsen, Indb. Sj. K 187/ 83 • Blild:enslgsv ., ~% 29, Kbhvn. , B 7 18/ 81 . 21 Malersvend, / 10 60, Kbhvn., Stiftsp.li. E. 1 ~/8 .1 . 8/ o4, Frdksberg, A 30 53/ 'l'jenestepige, 4 86 . 21 UgiJt , Indb. Kh. E . 4 %1 • / 9 57 , K bhvn. , 30 B ørstenb ., Indb. Sj. E . 260/ 83 . / 12 54, K bhvn., Forladt, ~/ 1 24, Stiftelsen, Indb. Kh.E. 27/ 8 1 . 1 '1/ 59, Frdksbg.S., Indb. Sj. E. 7/ Ug ift , 5 81 • Glarmester, 1827, Frdksberg, Indb. Kh. E . 27/ 81 • 20 Opvar ter, Inclb.Kh.E. 42/ 82 • / 12 o2, Kbhvn ., 1 Bogbinder, ! / 1 45, Kbhvn ., Indb. Sj . E. "%~· 11 Ugift . ! / u 63, Kbh v11., Indb. Sj . E . 250/ 87 • 12 / 8 55, Kbhvn. , Slagtørsv., Indb.Kh.E. 2fs 2 • 2 ·1/ 61 , Stiftelsen, A 21 <!laj • Arbejdsmand, 7 82 1/ 22,Dronningl.S. Udb. Sj. E. 14/ , • T ømrør, 2 81 11 / 47, Kbhvn. , Ellings, Magelalene . . Ugift, A 2 47/ 85 • 1 21 Ellingsen, Ane Lucie E nke, ! / 1~ 17, Kbhvn. , Indb. S j. E. 202/ 87 • Carl Chri stian Valcl . Handskomagsv., " 1/ 8 59, Kbhvn., Indb . Sj. E. GG/ 86 . 2 1 Caspar . . . . . . . Søllland, ! / 12 GO, :::ltavanger, Indb. Kh. E 38/ 82 • 7 / 10 24, Kbhvn. , Elmsted, Vilh elm Johan. . . Arbejdsmand , Indb. Sj. E. 16 3/sr, · % 55, Sverig, Indb. Sj. E. %3 • Elmstrøm, Sven. . . . . . . . Snedkersvend, Elmqvist, Carolina Josefina. Ugift, n/ 4 04, Landskt·., lndb. Sj. E. 9 1/ 87 • Elnen, Hans Clui ti an . Skom1 germest., .;/ 5 10, 'rroncl hj em, Indb. Sj. E. r; 3/ 87 . 6/ Elsass, Israel Nathan . . . . Privatlærer, Indb. Sj. E. 226/ 85 . 1 1 13, Nakskov , 1 Elsborg, Søren Julius . . . . Matro:-, ! ,' 11 o±, Viborg, B l 268/ 86 • 31 Elsnor Christian Edvard Emil Arbejdsmand , Indb.Brnh.E 1/ 8 1 • / 10 46, Kbhvn ., 1 Elsted, Freder ik Anton . Slagterm ester, % 45, Am·hu", B l '·~5fg 3 • 2 Elster, Emma P etrin e . . Ug ift, !1/ 12 35, Kbhvn. , Indb. Sj. E . 23 '1/ 83 • Elstrøm , P eder Jacobsen Sm ed, "Is 30, Vind erød, Indb. Sj. E. 171 / 87 • Eltong, Niels P eter . . . Kommi ssionær, 2% 20, Kbhvn ., Indb. Sj.E.u·1/s'2 · 1849, Norge, Indb. Sj. E. 6 7/ 85 • Elvestad , Anton Ni colajsen . Dyrlæge, Emmanuel, Carl . . . . tj3 49, Kbhvn ., B 2. E ~/8 1 • 7 20 / 2 58, Stiftelsen, B l. E l / 81. Embacher, Carl Martin . . . . Tjenei;tekarl, 2 J/ 66, Horsens, Emborg, Magdalene . . . . . Ugift, Udb. Sj . E. %6 • 7 2 1/ Em erthal, H el eneMarie B erth . Ugift, Udb.Kh.E. !!fg 1• 1 2 59, Ro skilde, 20/ 62, Khhvn., Emme, Oscar . . . . . . . . . . A l 211/ 84 • 3 25/ 45, Kbhvn. , Empacher, EmmaJulie Albert. Ugift, Indb. Sj. E. 223/ 8 .; 8 Enander , Adolf .. . . . . . . . Skomagersvend, 2''/8 43, Sveri g, Indb. Sj. E . t.>4j 80 • 11 / 12 69, Kbhvn. , Enander, Anna Othilie Adelaid e Tjenes tepige, Udb. Sj . E. åjg;,. Bengta. . . . . . . . . U gift, "% 57 , Sverig, Indb. S j. E. G9fs 4. 2 3 2 / 12 57, Ny kj. p. S. , Indb. Sj . E. " / 83 • Endersen, Comelius Chr. Emil Klein smed, 22 3 Endersløw, Laurette Kirstine . Uo· ift, / 7 34, Kbhvn. , A 14 Hl / 8 1 • 1 % 21 , Kbhvn. , Endresen, H enriette P etrin e . J;J nke, Inclb.Kh. E. 5 Dfs 2 • 12 Enevold sen, Anders Richard . Malersvend, Udb. Sj. E. 23/sr;· / 1 68, Vejle, 16 Ane .. . . . . . . Enke, / 10 22, Glumsø, Indb. S j. E . 62/ 8 1 . 13 / 1 61 , Kbhvn ., Marie Chr. O. U gift, Indb. Sj. E . 65/ 8 1. 12/ Birthe Marie Ant. Ugift, A l m /84 • 12 60, Kbhvn. , Elischovitz, Baruch. Elkjær, Peter Sørensen Ellefsen , P eter Martin . V 1"lh e1m G eorg . Eller, Caroline . . . . . . Ellermann, Christian Mart. A. Emm a Emili e . Ellert, Mari e Vilh elmin e. . Elleskov, Andreas Jørgen. Ellesø, Anders P eter Christian Augusta Laurette Marie Elvine Mari e Vilh elm . J ens Valdemar Krane. Mari e Elvin e . . . . . . Theodora Elvine Mario Wilhelm Theodor . Elling, Alfred Theodor . Carl Georg. . . . Caroline Hansin e Ferdinand Otto. Jens P eter .


125 En evoldsen , Bodil Marie .. Christen P eter Emil Gu"tav . J ens P eter . . K aren Kirstine . Laur itz J ens P eter P eter Rasmu s . . Sofi e Freder ikke . Søren Carl .. . . Eng, J oh a n F erdin a nel . . . . . Engb erg, J oh an Ancle rs (' hr. . Osk ar Frederik . . . Pouline H enr iette . . Engel, And reas P eter V ilh elm Ane Margrethe Carol. Carl Sofu Em il . . . Carolin e Frederikk e . Georg Franz . . . . . Georg ine V ilh elmi ne. J ens Theodor. . Ludvig Po ulin e E nJili e . Engeland , Carl Andreas . Engel brecht, Eli as Poul Andr. Frederik Vi lh elm Harald J u li us . . En gelbrechtse n, Ole Anton .. Th eodor Ad. J.

Enevoldsen, B.

Ugift, no/ 1 61, Særslev, B l 252/ 83 . 27 / 3 69, Torpe, B agerlærlin g, B l 8 ;, 6/ 87 • 2 Grovsm edesv., ' '/10 58, K blt vn. , Stiftsp .II. E. 1 0fs~ · 30 Matros, / 10 48, Ra.arup S., A 25 t 50/ 8 1 . 2 F abr ikarb ., " / 1; 55, Sæn:;lev, U db. Sj. E. 11/~ 1 • A rhejclsma nd, to/1 56, Khh vn. , lndb . Sj . E . 10 1/st· 1 / 12 54, Kbhvn ., t Ind b. S j . E. 1t 1/ 86 • T ypograf, Ug ift, t''/11 5:2, Kbhvn ., In db. Kh.B . :ljg 1 • 1 :::>ad elwage rsv., Ud h. Sj . E. 2 1/ 8 _1 . ' /n59, H orsens, C+u ide, l BJ+, Flensborg, Ud h. Kh . E. 6/ 8 1• Møllers v 3nd , ~/ 1 0 58, C+y rst in ge, B 0 21 '1/ 86 • Cigararbejd er, 1.'/a50, Sver ig, I ndb .K h . E. 20/ 82 • Ug ift, % 16, Kh lwn ., Indb i::>j. E. " 1/ 8 1 . F al n·i k a ri 1ejder, 2% 24, Nak sk ov, A 2 ~~/s 1 · 1 Ug ift, % 59, Nestvecl, B 3 %%t· 11 K o!Jlm is, ' / 7 54, Nin1 Sn ., Indh.Kh . E . t~fti z · 2 Ug ift , A l 23 "/R; · ' /:, 52, Kl ·hvn. , 1 U ldspind er, / 11 27, Mittab bach Udb. :::>j. K ;,/s2 • 21 Ug ift, A 2 12 ''/83 • / 1 l t>, Nnkskov , P lad : ,;a gu ll t, t;,/ 11 34, Khh vn. , Indh.Kh. E . 1!1/ 82 • 1 8 rn edesvend , ""/ 11 (52, Aakirkc by, Ucl h. :::>j . E. -/st· · ""/ 12 (53, Kallundh., B 3 n;''/83 • Ugift '- l/,1 (5(5 , N.or ge, I m.11 1. s·J. E' . s"/8 :; . i::>ømand, Sko mager, t% 22, Khhv n. , A lm. 477 . ~ ~;.1 -t-:t: • •, 1T I n c1· '1. s· A rbejdsmand , ~ 11 11vn., J. ·E'.-··-l·l; s ~· Sk nederm ester, 1n,'" :25, Kbhvn. , Indb. Sj.E. 25 1/ 83 • 1 j 10 51, Khlwn. , 13 2 E 5/ 8 1 . Arb ejdsmand , x o;~ 3!5, KldiVlJ. , Indb. Rj. E . 3 5fs 1 •

Engelhard.

1~n gelhardt.

E ngelh ard t, Carl Chri stian . . . Arbejdsmand , Engdma.nn, Christi an Gottfr .. T ømrersvend , GottfredChri stoph Murer, H ara ld Ingo lf Hj. J<'yrhøcl cr, V ikto r Alfo ns L.

Engclhart.

1 "/ 1 2

5(5, Aagerup,

~/ 1

21 , Kbh vn. , 33, W oim ar, 1 ';/ 11 58, Kbhv n., 1 :'1 10 51, Khhvn .. t l/ 2

U db. i::>j. K 7/st· -- 87 • l n d') . SJ. E' . '"'"/ Indb.Kh.E. 20/ 8 1 . Indb. Kh. E. '1 ~/8 2 • B 2 E 1/ s 1· o

Engclscn. Engclsson. Engelsson , Ancl ers Engla nd er, A ne Chri st in e . . . An to n P eter . . . . A m old Vi ggo E . L. Carolin e A lvilda.. E dva rd Andreas. P eter . En gelstoft, Lars P eter . Engelstrup, Maren Kirstin e . E ngelun d , Erik C'hr. Po ul sen. E nger , Alex iu s .. . .. Andreas Olse n . Oluf . . .. .. . . . . .

se E ngland cr. Ug ift , Malersve nd , 8 nedk er,.;v ., Ugift, U g ift, U hrm agersv ., A rbejcl;;;mancl , Skn.ecl er, U g ift, A rbejdsma nd . Arb ejdsma nd , Skrædersvc nd , A rbejdsma nd ,

A 21 4 2·1/ 8 1 • -1/ " 58 , 8 a nt-Iby, 65, Khh,·11. , lndb.Sj.E. ~ 1 "/s 3 • 1 ~/ 2 55, H elsin gør, lndb.Kh.K ·1·'/ 8 2 • ~ ~ ,, G7 , Kh h\'n.. Ind b. Sj.E . t t~/8 • 1 • 1 ·'/ 0 G7, Kbhvn. , Indb. Sj.E. 12 "/sj · 11 '/ , 47, Norge, J ndb. Sj. E . "7/ 8 ., . 1 " / 12 35,Sax kjøbin g, In db. Sj . K '"'; 87 • 17 / 1

~ '/l o

14, Khhvn ., 22, Ho skilde, 05, Fahcrg, " ; 1 (52, Kbhvn ., 1 '~/- 23 N 01·ae o ' t -lj t 5 1, Khhvn .,

21 / 12 27 / 1

l

'

Ind b. 8j .E. 1 01 ,·~ 1 • A lm . 1527. Indb. Sj. E . ' '~/s 7 • Jn dh.Kh .K 2 " ot· J. ]"'<.. . Ir' ~;87 • I n oJ j) . s· In d h. K h. E. 1/ st·

Engerslev. Engm·sløv. E ngcrsløv, Carl Johan . . . .. Vogn ma ncl sk. , Erik Georg A lber t Arbmd ., Fr derik Chri stian . Forgylder,

14 /

62, Khhvn ., Indb. Sj .E. 18 1/ 8 1• 53, Ordrup, Inclll. Sj. K ~ 5/8 1 • !'/1 65, Frdksberg, Udb. Sj. E. u'/ 86 •

~ 1 /5


Eng·ersløv, J.

126

Engersløv, Jørgen Christoffer . Simon Anthonius Vognwandk. , S im onsen .. Droschekudsk , Englancler, Anclers Engelsson . Engler, H edevig Carolin e Math ilde Marie P oulin e Dorthe . Englund, P eter A ugust . Engmann , Engelbrecht Juliu s . H ans 'J.'h eodor . . . Id a Mari o f. J-ensen J ohan Lo r. Ferd. . Engstrup, Frederik Carl Chr .. Engstrøm, Uarolin o . . . . . Chri stin e P etrea .. Emil Ni colaus . . . Ingeborg Au g. Eug. Ni els Gustav . . . Oscar Carl J ohan P eter Johann os .. En gvald , Carl Oscar . . . . . Engvardsen, Carl F erdin an d. Enig, Andreas H ansen. . Carl Emil . . . . . Cathrin e Georgine . Oscar Andreas . . . Enstrøm, Alfreel . . . . . Envord sen, H ansine C. Ludov. Erbe, Anna H edevig Mathilde H einrich Vilh. H erm ann Erbs, Johan Andreas Johan sen Erdmann, Ernst Nicolai . . .

S kra::•dt>rsv., Enke, Enke, Ugifc, Sknx:·dersv., Cigarm ager , S necl ker:-;v end , E nk e·, Blikkmislager , Sømand, Enke, ~nk e,

Pb. A_ 1272. Ugift , Barn , Arbejdsmand , A rbejdsmand , Skonmgorsv., Snedker, Bagersvend , Off. F ru en t., Blik], enslagcr, Skræ•J crsv ., Ug ift, Enke, Skifel'dækker, Skibskok , Rehsb ge rsv., V æve rsvend ,

21;/ 40, Fjellerup, 1 1/ liO, Kbhvn. , 3 % 137, Taarnby,

B l E 1 16/ 81 . Indb. Sj. E. t SJ/ 86 • B 3 755/ 8 1 •

64, Sverig, Indb.Sj. E. 9 %_1 . /u 21, Kbhvn. , Indb.Kh E. 6 %1 • 1 /~ 63, Kbhvn., Indb. Sj. E. 121 / 8 _1 • 1 "/z 59, H ernin g, Indb. Sj. E. 101 /~& · 18 / 11 39, Sveri g, B 139/s2 . 7 /u 37, S tokholm , I. Intr. 10 H/8 1 . :! !1/ 11 59, Udesundby Udb. Kh. E. ~/82 1 / 2 35, Kbhvn., A 14 2 14/ 8 1• 17 Udb . Sj. E . 20/ 8 7 • / 1 Oo, Khhvn ., "/ 10 57, L øgstør, I ndh.Kh.E. 11/ 8 2 • 51, Svori g, A 22 67/ 81 . 19 / 8 73, Khhvn., A 22 6/ 82 • 2u/ lt 70, Khhvn., A H> t46/st· 1 ~/1 58, Sveri g, Indb. Kh.E. 28/~ 2 . :J/ Jo 7't3 , 'raamby S., A 22 Djg 2 • 2/ Gli , Gotland , Indb. Sj. E. 1'13/ 87 • 1 17 fu 53, Kldwn ., Indb. Sj. E. J ~H/87 • '1/!, 04, Stockholm, Indb. Sj .E. IH / 83 . B l E l 18/ 81 . 2 !1/ 44, Kbhvn. , '--'' E · 224 / 85 · I n db · >:>J7 1 ~/ 1 o2, Roet-d{ilde, Udb. Sj. E. ~ 1 /s~ · 1 7/ . 55 Vi bo r o· B l 111 / si · f) ' O' 14 A l LUG/ st · / 8 57, Roskilde, J!J/ UO Sveri O' Indb . Sj. E. 44 / 83 • s ' b> 23 Indb.Kh. E. 36/ 82 • / 12 59, Kbhvn., 1 ;/ , 18, V ihorg, B 3 uot/s2 · 27 /(j 47, Hannover, A l 227/s2 · t-lj•l ()7 ' Eltang A 2 18/ 85 · ' 1 ! / 1 58, Frclriksb., A '> l 500/ 82 · 2 ·'110 18, Tys kland , A 21 m/s~ · 8/

2

7

~

Ericltsen. Ericlt:sson. Erili.sdotter. Eriksen. 22 Arhejclsmancl, Indb. Bj. E. 8 1/ 84 • 1v 52, KbhYn. , Blikkenslager, ~lu 28, Khhvn. , Indb. KJt. E. !ifs:! · 22 / :; 58, Kbhvn. , U gift, Indb. Sj. E. 12 %,1 • 1 Murersvend, :) / 12 52, Khhvn. , Udb. Sj. E . 1/ si· 11 1 I n db . s·J. E . 3 -~/H.; . Skræclersv., ' 1 LO "l v , S ven·g, '% 35, Sverig, A 50 l!J/ 86 . Snedl<ersv., 11 Enke. ' /:! 59, K bhvn ., L Intr. ~'1 ~/s& · 31 Enke, 04, V esterm. , Alm. Nr. loll. 1.;/ 1 26, Anholt, I. In tr. 5 J 8/ 8 1 . Enke, 20/ 59, Sverig, Ugift, Indb. S j. E. 102/ 8 4 • 12 2 1 'l 'jenestopige, ' / 1 62, Kallehave, U db. Sj. E. %3 • u ' 22 R dl I Jb s· V tis/ E nke, f t l ' 1 Ø l)' 1 n O . J- . S7 . 2fs U8, Khhvn. , Indh. Sj. E . 22 ·1/ 8 7 • Ug ift, 1 Arbejdsmand , /:! GU, Egtved S., A 30 !' 8/ 8r; . 1 lVlatro ;;. HJs 50,Christiansst. B 91 / 8 1 . U gift, . n/ , oO, Svorig, Indb. Sj. E. 12 ~/87 • 13 Enke, / 1 26, Svorig, Indb. Sj . E. 122/ 86 • 2 Plb . A . 1061. % 76, Khhv n. , A 41 1n/85 • 21 A a.r, Faaborg, Udb. Sj. E. 21/ 8 ,1 . Ugift, 7 1 / 1 20, V. Thirstect Udb. Sj . E. %3 • Enke, B 3 1n/8 1 • G/ 11 47 , Lundby, E nke, J 9 / 11 139, H alland, B 3 74 G/ 8 1 • Arbejd s t ~Jand , 3 1/ GO, Upsala, Indb . Kh. E. 22/ 82 • Skomrge rsv ., 1 1 - / 3 48, Nyraa, Udb. Sj. E. 24 / 83 • . Arbej1lsmand,

Erichsen , Adolph F erd. V il. Adolf Frederik . Al vil cl a Hansin e Anclers H ermann Hakon. . Magnu s . An e Froderikko . - Margrete - Mari e . . . Ann a . . . . . . Cathrine . Chri st. L aur. Ni elsine Car. F . A nton. . . . . . . August . . . . . . . . Augu sta Barbara .. Vilh elmine. Axel Loui s B emhard B etty Ger h. G. Lu cie Birthe Kirstine Boelil . . . . . Carl August . . Chri stian.

r,


Erichsen, C.

127 Erichscn, Carl Christian . . . . F erdinand . .. Frederik Vilh. H enrik . . . . J ohan Ludvi g . Theodor . . . . Cathrin e Vilhelmine Christian . P eter . Chri stine Margrethe D orth ea Niels. So ph . Eduardine Cat hinca. Elbert .Joachim Ellen Kirst ine. Elof . . . . . . Emanu el . . . . Emilie Chri.-tin e. Emma Louise . Erik Alfred. En gelbrecht . Julius . . Martinus .. . Erlanel . . . .. . . Frederik F erdinand. Frederikke Carol. V . Frederi ch Chri stian . Gr:wers Hanna . . . . . Han s .. .. . . Chri stian Em. 'J' h. B ernh . Fritz Chr. Elv. Olsen P eder . . Vilhelm . H endrik Chri stian HildaCarol incMargr. Ida Carolin e Sofi e Inger M arie . . Ingrid Kri stin e J ens Chri stian Johan Axel . . Edvard. Frederik . Martin . P eter .. . Johann e Marie . Neboline. J ohan n es ViU1elm Josef . . Josefin e J ons . Jørgen .

Indb . Sj. E. 33/st· fhv. Naalem. , 1 0 4\:l, Kbhvn. , G uldsmedesv., ZH / 11 59, Stiftelsen, Indb. Sj . E. 184 / 83 . 2 1/ !)(), Khhvn. , Jndh. Kh.E. 1 7fs 1 • S med, 7 Indh. Kh.E. 16/ 82 • Grovsmedesv. , IG/ 1 46, L yng b,v, 22/ 30, S veri g, Indb. S j. E. "li/s 1• V mvermeste r, 1 Indb. Sj.E. m/87 • Fa briksarbejder 1 /~ 68, Khhvn. , 1 Ug ift, / 1 ~ 6 1, Trell eborg, B 28 %2 . 2H/ , 37, Kbhvn., Indb.Kh. E. 23/ 81 . A rbejdsmand , Bf,; 54, Holeby, U db. Sj. E. 12/ 8 .1 . Arbej dPmancl, Udb.Blgh.E. 1/ 8 2 • A rbejdsmand , 1;,/ 12 5G. Folding, 1 ·','7 5\J. Marstal, Indb . Kh.E. 2 1/ 82 • åø mancl, 2 Ugift, / H 54, Høsterlcjøh A l m/8 " . 27/ I. Intr. 64 ~/8 2 • En ke, 1 19. Kbhvn ., 11 Ugift, / ,; 27 , Khhvn., F. P. 11 25/ 82 • 7 Jungmand , /a ol, No rge, B ~'1 /8 1 • 11 ! /s 5-:1:, I sterød , Ug ift, U db. Sj. E. 7/ 83 • 11 B y hud, / , 34, Sveri g. Indb. Sj . E. 14 0fs 1• 23 B l GO tf~u · / 1 51. Sveri g, A rbejdsmand, 2 1/ 5H. Khhvn., A 16 t O!I / 8 1 • Ug ift, 1 "/,; (iO, Khh vn., Indb . Sj. E. 1 z7/ 8 1 . U 2, il t, Opvarter, % 49, K bhvn. , Indb. Kh .E. 3'1/ 82 • ? Sveri g, I In tr. 1003/ 8 _1 • ~kom ager. ~'~· /2 O't, " l F'l J B l 73')/ S ki bskol<, 111 ano, · 8G · 8/ 5-:1:, Khh vn., A lm. Nr. 293. MalersY., 1 18f,; 35, Stiftelsen, Stiftspr.I. E. 3jg • åmeclesvend , 1 11 /z 3R, Horse ns, A 22 llli/ H1 • Dødkersvencl , % 22, Sverig. Udb . Kh. E. 8/s1 • Høgter, 2 Rmedesvencl , "/~ 40, Khhvn. , I. Intr. "~/s t · Ugift, ·'/ 1 56. Kbhvn., B l. E l ·1/ 8 1 • L em i A lm . H ., 17/ 11 12, Khhvn. , Indb . Sj. E. '/ s1· 4 2 7 T øffelmager, / , 26, F uglebjerg, F. P. t / 8 :1• Ugift, 2:1/ !, (i.J-, Ry' B l 44 '/s ~ . 42 Arbejdsmand , •; f,; 40. Kon gsted, Indb. S j. E. / 83 • 227 10 Malersvend , / 1 51, Bandholm , Indb . Sj. E. / 85 . 1'1 1 " l l( ll A l ·1 ·' 13/ 82 • • 17 n , 1 1vn ., Tjenestelm rl, 2 1 47, Khhvn ., Mask inm ester. Indh. Sj. K 1/ 82 • 0 1 Sømand, ·' / 7 55, Th orup S ., Udb. Sj . E. %., . Arbejdsma nd , tr>j7 58, Vaahensted Udb. Sj. E . 10fs 1 • 12 S ne<lkers.-. / 1 53, A unhøl , B 2 150/ 8 1• 1 A r bejdsmand , % oO. K bhvn., A l '108/~ 2 • A r bejdsnutnd , 11 / 12 3(), Næstved, Stftp. II. E. Sfs;,. 1 Uo· ift, '1/ 10 f\4 . H elsingør, Ud b. Sj . E. u /8 :, . 11 Ug ift. / 7 f\5, Khhvn. , Intlh. Sj. E. W'/8 1. 18 1, G2 Eo·e 1·J· org· ug ift. A 2°v ·tj,-. 1·' ' h u .. ' s.) 1 Tjene;;tepige, / :, 55, Sverig. Ud h. Sj. E. iifs:, · Arbejds m a nd, ' / 1 25, Bjergsted, Indb . Sj.E. 77 / 82 • A rhejdsm.l ncl , :'/ 2 58, Egehj org, U db . Sj. E. 7/ H7 • A r bejdsmand , % 59. Ki l<l ehr.. Udb. Sj. E. Sfs z· 7 B l E l 7 18 1 • / 8 :1:7, Khhvn. , 2 :1/ Fyrbøder, (5:1:. Sveri g, [ndh .Sj.E.b 83/ 87 • 1 11 Arbejdsmand, / 6 GO, Ballerup , In<lh .Sj .E. 127/ 87 • Skorstensfejers. 2% 42, Kbll\'n. , Stifts p. I. E. 16/ 86 • Garversvend , ''/,; 46, Tro ndhjem, I. In tr. 79 '1/ 8 1 • R.ehslage r;.; voncl , 1" / 2 44, Khhvn. , Indh. Sj. E. 1 01/~ 7 • UO'ift % Gl , Svor ig, Indb. Sj . E. L02/ 85 • ,.., ' 2 0f:, 31 , Kj r1ge. Enke, Indb . Sj. E. u/8 1 • 17 Murers v., /f, 58, Khhvn. , Indb . Sj.E . "/st· 17 Søm and, Indb. Sj.E. H!'/~ 7 • / 3 54, Finland , 7 Ugift, / H 62, Sveri g. Inclh. å j. E. 27/x;, . 11 Korkskærer, / 7 59, Sve ri g, Indb. Sj. E. 2/~~ · 22 / 8 14, Ovenlamsh . L Intr. UJ~/81 . Møller, ~ 1/


Erichsen, J.

128

49, Ove Mark , I. Intr. 44 ~/ 8 1 . Udb . Kb. E. 2jg 1. a1/ 7 62, Asfe ns, Udb. Sj . E . 13/ ", 7 . 1 Enk·~, ! / 1 lo, H erlufh. ., B 3 726/8 ~; . 21/ , 58, V ell erup , Indh.Kh.E. 12/ . En k·~ , 82 Kirstin e 57 Aar ' H øJ' by ' B l no1/ 85 . 9/ F . P . t7'8/ Kj ersti Ugift, "" , Sver1·g, , R~ . 10 9.6 17/ 41 , Ruclby, Lars Murorforb. , Udb. Sj . E . 10/ 8 1 • 10 28 ( , 26 , Ø rslykk e, Indb. Sj. E. 52/ . Skomager , 81 Fh. V ært,.hush ., 1/ 106, L. N æstved, Indb. Sj. E. 181/ 85 . 17 L auritz Theodor. Kamm agersv. , Indb. Sj . EY/ 81. / 3 45 , Kbhvn ., 1% 46 , Flensborg, A 2 72/ ~ . Lorenz P ote r . . A rbEjdsmand , 8 1/ 1 11 , Sverig, Lovise P etron ell a . Enke, A lm. Nr. 25 15 . 1% 50, Kbhvn. , Ludvig Chri stia n . Sm edesv end, Indb . S j. E . 214/8 ~ . 1/ 67 ,Hjard emaal, B l 738/ ., . Mar e n'· . . . . . . . u g ih, 2 8 Ma ria C. E . Adol ph. Ug ifl;, n/4 44, B'le nsborg, I. Intr. ~109/ 8 t . Marie . . . . . . . . . Ug ift;, Z:J/ !1 09, Kbhvn., Alm. Nr. 1590. 19/ 46 , Kbhv n. , Soph ie Marg r. Ugift, In db. Sj. E. 337/ 8a. 1 2G/1 63 , Kbhvn. , Indb. S j. E. 1/ 84 . Mariu s A . E . Ludv . B ødk er,.vencl , Emanuel A. L. S kon1 age rsv. , ' / 9 ()2, K bh vn ., Indb. Sj. E. 8 5/ 87. 1% 57, Stiftelse n, I. Intr. 3·10/ . Martin P eter .. . Arhe jcbmand, 86 Suuron en , se ~u uron e n. 11 1 ±G, Eclebo, Matts . . . . .. . Matros, Indb . Kh . E . 37/H1. 11 Mette . . . . . . . Enke, •: f 12 14, H ornborg, B 3 11 26/ 81. 27 1 N a t hali e Ch ri stin e . U g ift., !1 64, Kbhvn ., Indb. S j. E. 184/ 8 J. Ni colau" . Cigmarhejcl er. 36 Aar, S v erig, B 6 28/ 86 . 15/ 63, Bergen, Ni els . . . .. S•m1 and. Indb.Sj . E.b 82/ R7. 8 Plh . .,\.. Nr. l -!-±1 , 1!1/ 1t 73 , Kbhvn. , A 16 21i 0/ 81. Carl .. Mad se n / 12 51 , L . V ærløse, Ind b. Sj . E. 33 %~ · A rbejd sm a nd, V ilh elm S kibE.by gger , li/5 57, Kbhvn. , Indb. S j.E. 167/ 87. 2 Olga B am ,. 2/r; 82, Kbhvn. , B 5 33/8 ~ . 15 J osefin e Hasm. U g ift, In db . K h . E. t:./ ~ . / 7 65, Kbhv n. , P ede r . . . .. A rbejdsmand , I n f,; 3(i, Onsager , Ind h. Sj. E. il/81. 1 Erik . . Bagersv end , 1~ 25, ~v eri g, Indb . Sj . E. 2%7 • 101 Mat hi as . A rbej dsmand. Ind h. i::lj. E . 15/ 81. ,; 3-±, U d!..\·, Thorvald G rovsmcd esv., 21111 5 1, K hhv n.. Indb. Kh . E .3'1/sz · Vilh elm. A rhe.i tlsmancl , % 50, Khhvn. , Indh.Kh. E . 22/ 81. r:;3 57, •raars, B l 48/ 8 ,1 • P et ro nella Vilhel mi ne U g ift, P on l . . . . . . . . A r b e~ d ~ mand , H/ r. 2-±, Hamm ersh. , U db. Sj. E. 2,'87 . 8/ '2 41, Hviclberg, A rhe.idsma nd, f. Intr. 430/ 81. 1 2 R.n smu f< H a nsen . Arbejdsmand , / 1 ±3, Rkrøbel øv , B 3 4 ·5n/8 2 • 11 / -12, So r0, HehekJ.::;1 Ma ri e . E1 1ke , T. Tn t r. 5 1n/ R.I · 2 13 R o:;ine V ilhelmin e Ug ift , /~ G5, Khhvn. , Indb. Sj. E . t t.>j R•: · 1/,; 50, Khhvn., ~o fi e H edvig . . Ugift.. In db. Nj. E. '11 /HI· ~v e nd . . . .. . S nedk erlærlin g , R ' 10 60. Tsla nd, Tndb.Kh.E . 1 7 /st · 17 S11re n K n u cl se n Opva t·te r. 12 o+, Odd er, Udh. Sj. E . 1 ~1 /H,~· 2 1 'rh e rese Sofi e . E nk e. Ind h. R,i. E. 1 67 /~z · ' ':, 48, Præstø, 1 1 Uhikk e C hri st ine Ug ift. '' 11 59, V. U lsl øv, Indb. S j. E. wH,; · Va ldemar ,Joh. A ug. Bam , '/ 173, Frdk sberg, B 3 H/81. 2 :'l -±7 , Kbh vn., I. Intr. !JS~/8 1 . A rhe ·tl ,.Jll il iHl , Theodo r. 1 20 Vi ggo J u li u s . . . . . S k omagc nw. , ' 7 52, Kbhvn., Tndh.Sj.:E.h'; 1/H,, · 11 131/s,; · V il helm Th eo d01· . . Snwd.,;svc nd. t 10 -±0, Stiftelse n, A 25 2 V ilhe lmin e K. Mari e Ug ift, / 1 o8, Kh hvn., Tn dh.tij . E. ~ 1 1 /H ,; ·

Erichsen, Jørgen . . . K a ren Christin e . Margr eth e Marie.

Erikstr np, Kj ers ti

S k omagersv. , Ugift, U g ift,

. . . . . . . E nk e,

Erl a.nd!i!datter. Erland sf'o n. A nders B engt Carl ..

9

/ 1

n/8 55, Gj entofte,

20 /

J~~ rlanflsen.

A rbejdsma nd , S ømand , A rbej dsmand,

9.() 1 Sv e ri 01 O'

l~

Erhuulsson.

1 1 -±8, L øvestad, I. Intr. :n' / x:3 . 11/ -±4, ChrstadsL., A ±H sn/ ~:. 8 11 20/, 42, Sverig, A 12 208/ 84 . 1 ' 11


Erlandsen, E.

129 Erlandsen, Eleonora Georgine Enke, Gry te Kari. . . . . U gift, Nilla . . . . . . . . Enke, Erleben, Emma Franciska Vilh. J o han H enrik . Erling, Karen Sofi e . . Ernst, Albert Victor . . . . . Eli se Margrethe . . . Emilie Charlotte . . . Gustav Adolf Edvard H end rik . . .. . J o han Adalll . . Christian. Ludvig . . . . . . Emtson, Emma Mari e . Erritzøe, Juli ane Ottin e Erslev, Fritz Viggo Ludvi g. Lauritz Fred . Cecilins V ald emar .. .. Ersson, P ar Eri<: . . . . . . Ertmann, Ern st icola.j . . Ertner , Christian L eonhard

% 22, Kbhvn. ,

I. Intr. 98 3/ 8 1 • / 11 58, Sverig, Indb. S j. E. 10 8/ 8 4 . 18 10 5 0 / 1 97, Bjellerup, B~3 ~ /81 •

19

Stiftsp. II. E. 2/s 6 • Indb. Sj. E. 24 / 86 . A 16 162/s t· 3 % 64, Kbhvn., Indb. Sj. E. 183/ 86 . 10 / 12 68, Kbhvn., I. Intr. 21 3/ 87 • 7 Indb.Kh.E. '16/ 8 2 . / 8 43, Ringsted, 28 Indb. Sj . E. 22/ 84 • / 8 0:1:, Kbhvn. , 1 Alm. Nr. 836. / 1 Hi, Kbhvn. , 18 /u30, Grobenger. , Alm . Nr. 566. I. Intr. 425/ 81 • " / 2 5G, Kbhvn., ? Assens, Udb. Sj. E. 20/ 8 6 • 13 Alm. Nr. 31. / 1 44, Æ røskj . 2 Alm. 3430. / 5 05, Kbhvn. , 1 /c; 5-±, Kbhvn., Indb. Sj.E. 333/ 83 . u;~ 52, Kbhvn. , Stiftsp .II.E. 21/ 85 . 1•1j . 57 GJ·entofte Udb. Sj. E. 11/s~· tJ ' ' 1 Jl ·/ 25 Sveri a l 110 ) , s·J. .E . Si · "' ' 25 / 2 18,' Tyskland , B2E 3fs 1 • 10 Alm .l585. Skrædermester,

Ugift, Zahlk elner, Ugift, Gjørtlersvend , U gift, Enke, Bog bi ndersv., Arbejd smand, Skrædersvend , ArbejdRmand, Møllersvend , Enk e, Enke, Slagtersvon d, Malersvend , Sømand , Bage rf! vend ,

9

/ 12

65, Kbhvn. ,

/r; 62, Kiel, "/s 52, Kbhvn. ,

20

n;

Ervolcler. Erwolter. Ervolter, Lydia Nikoline Joseph . U gift, Ni coline Vilhelmine Enke, Vigo Theobald Bud, E sberg, Carl Emil . . . P eter Christian Esbensen, Mari e F. Skuldfried Rudolf A . E. F erd. E sbjørnsen, In gemann . . . .. Esbøll, An e Margrethe Olava E schilt, Benjall1 in . . . . . . . E skebjerg, Gu ~ tav Fred. Nielse n Eskesen, Mads Clu-istian. . . .

Opvarter, Arbejdsmand , Plejebarn, Kontori st, Arbejdsmand , Arbejdskon e. Sømand, Bogbindersv., Arbejdsmand,

/B

62, Kbhvn .,

fA 21 s6s/ s2 ·

1 / 12

58, Kbhvn. ,

Indb. Sj. E. 12/ 81 • Indb. Sj. E. 164/ 86 •

14

% 31 , Kbhvn. ,

48, Tikjøb, Udb. Sj. E. 2jg 3 • 53, Tikjøb. Indb. Sj.E. 185/ 86 • 3 3 / 12 72, Frdksberg, Indb. Sj. E. / 2 • 1 % G5, Tyskland, Indb. Sj. E. 29/ 85 . 2 "/n 24, Sveri g, Indb.Sj. E. 2jg 1 • % 3l,Varde, B6 41/ 8 6 . 20 A ar, En gland, Indb. Kh. E. 3Dfs 2 . 11 A l n ;86 · · / 5 62, Kbhvn. , "/s 45, Lyne, Indb. S j. E. 18 ·1/ 85 • 4

/ 12

3 / 12

Eskieldsen. Eskildsen. Essldldsen. E sl{i ldsen, B arbara Caroline .. Bodil Cathrine . . . Emil Edvard Fritz Erik Leopold . . . Mari e Vilhelmine Ni els Ole . . . . . . . P eter . . . . . . F erdinand Vilhelmine

Enke, Enke, Hvidgarver, H anskemager, Ugift, Arbmd., Kun stdrejer, Opvart-e r, Smedesvend, Enke. Ugift;

E smark, An e Marie E spensen, Carl . .. Emma Vilh elmine Frederik Em st Th. Hans P eter Julius Johanne . . . Julie Andrea . . .

Ugift, n;lt 65, Kbhvn., Indb Sj. E. '14 /s4 • Maskinarbejder, t:ij i 65, Kbhvn. , A l w/85 . 24 Ugift, Indb. S j. E. 103/ 8 1• / 5 36, Kbhvn. , 29 Malersvend , Ind.b. Sj . E. 1.; 7/ 83 • / 11 38, Kbhvn. , 5 Bydreng, / 12 66, Antvorskov, B l 3fs 5 • 4 Enke, B 3 136/ 81 • / 11 10, Aalborg, 18 18 Ugift, / 84 • / 7 64,Slag.S.Ped.L. Udb. Sj. E.

22 /3

18, Kallundb., Indb. Sj. E . 8 1/ 82 • Indb. Sj. E. 82 / 85 • A 12 m/83 . 1 8fo 5~, Kbhvn. , Indb. Sj. E. 0 / 86 • 18 Indb. Sj. E. 182/ 83 • / 8 42, Kbhvn. , % 26, H arel. Overcl. Indb. Sj . E. 0 / 8 1 • 1 ~/i 26 , Skanderb., Indb. Sj. E. LSli/ su · H/.157, Egaa, Udb. Kh. E. "!st· 2 % 44, Kbhvn. , A 12 353/ 86 • 5 / u 10, Kbhvn., A 2 7/ 8 1 • 4 / 3 37, Ledøje S., Udb. Kh. E . 3/s 1 •

"% 32, Tisvilde, 2 % 48, Kbhvn .,

17


Espensen, L.

130

Espensen, Ludvig Valdemar. V ilhelmine Hansine Espersen, Frederik Ferdinand. (J espersen) Ludvig . Louise Charlotte .. Peter. . . . . . . . E spesen, E lisabeth P etr. Andr. Esrich, AgnesJensineCathr.M. Jochum. . . . . . . . . Estrup, Emma Josephine Vilh. Etjen, Lorentz . . . . . . . . Etzerod , H einrich Alb ert . . Evald, F erd inand Va ldemar. Jacob i11 e Mathilde . . P eter Vilhelm Vnlcl em. Evald se n, Mathilde Chri:;ti ane. EYens, Lars Otto H olger Evonsen, Mari e . . . . . .

30 / 1 63, Kbhvn. , B l. E 2f/s 1 . 20 Enke, / 12 17, Kblwn., Alm. 1726. 18 Opvarter, Indb. Sj. E. 45/ 83 • / 10 63, Kbhvn., 23 Skomagersv., / 6 33, Aulum, B 14 22/ 85 • 13 Cigararb .sk e, / 1 2 48 , S veng, · A 26 71/ 8 5 • Handelsmand , lS/1 64, Bromme, Udb . Sj. E. 1 7/ 83 . Ugift, ' J· /7 35 , J7bJ A 12 3 13/ s7. ~ 1vn., 0 Barn . / 2 82, Vamdrup, B 2 29/ 8 4 • 28 Barn ; / 8 80, Skand erup, B 2 29/ 8 ,1 . E nk e, % 41, Kbhvn ., A lm . 1084. 2/ 66, Tysk lan d, Indb.Sj. E. w;~G · In stmm entsl. , 5 Tjonc·stekarl, a'/8 53 . Kbhvn ., t\tiftsp. I.E. % 7 • 12 Snedke r, / 1 39, Kb lwn., Indb. Sj. E. 4 3/ 81 • Enke, % :n, Khhvn.. lndb.Sj. E . 74/ 82 • Børr:;tenbind .sv ., 27/ 5 o~g , I.Cbh vn. , .I n<.lb . s·J. E . 123/ 82 • 10 Ug ift, ' / 7 50, Hanclers, B l 0 1 ~ /s:J · Sla gb)rsve nd , t"fs 63, Khhvn. , Indb. Sj.E. 144/ 8 .1 . ?. (N orge) ·~. I n db ·'-'J. ..::! • E' . lOG/ B4· Ug ift,

Evers. Ewers. Evers, Augu st Vald emar . B rolD'gge r, Ax el 'rheo J or. . . Arlm ,d., Georg . .. . .. . H er:; te prange r, H erm an Vilh elm . Tjenestekarl, Johann Chri stian. A rbmd. , Mari e Magelalene . Enke, Benedi cte K all Ugift,

Eversen. Eversen, Emilie Jacob ine Enke, Emma Mari e Victoria Ugift, Fa a borg, Johann e. . . . . Jo hann es J ens . F allstrøm, Augusta . . . .

Evert. 1

40, Kbhvn., 47, K bhvn., 23/ 41) Vordin ob 4 ) b ., 1 /. 1 63, Kbhvn ., -! 2 Aar, Mocldenb. , 13 / 3 Ol, Kbhvn., 2 % 46, Kbhvn., '/ 2

22 /

12

E wertsen. 1 9fs 18, Kbhvn. , 2 % 49, Kbhvn .,

. Enk e, . Tjenestekarl, . Ugift,

18/ -

35 Sverig ' ' / u 66, Kbh1 n. , 2fs 52, Sverig, :)

8

Indb. S j. E. 122/ 87 • Indb. Sj.E. 217/ 83 • I ndb. S j. F. 2 5/ 84 • Udb. Sj. F. 13/ 8 6 . B 61 70/ ss·

Fnbricillls. Fabritius. Fabricius, Albert Andersen . . August Vilh. Fe rd. Eli se F rederikke Hans . . . .. . J enny Christin e . J ens Clausen Lise Marie. Louise . .. .

Styrmand, Opvarter, Enk e, A rbejdsmand, Ugift, Sømand , Tj ene:;tepige, Ugift,

Fachmallln.

Udb. Sj . F. 27/ 86 • Indb. Sj. F . 11 2/ 8 " . Udb. Sj . F. 14 / 83 • / 8 48, Viborg, 2 "•' / 3 35 , A lmine . l e, B '"'1 79/ 89_. 23 Indb. Kh . F. 44 / 82 • / 1 55, Sæby, % 56, Marstal, lhdb.Kh.F. 26/ 82 • 22 /.1 56, Sæby, Udb. Sj. F. 22/ 82 • 25 / 1 66, Fredrhavn. , Udb. Sj . F . 11/ 84 . G3, Marstal,

% G4, Slesvig, 1

Fnckmnnu.

Fackmann, Amal.Lov.Thom .M. Ugift, Frederik Magnu s Skiferdækker, Fack, Ludvig . . . . . . . . . F a.ge rllerg, Hilda V ilhelmine Fagerkrantz, Em il ie .. . . . Fagerlin , P eter Magn. And ersen Fagerlund, Albert Elias . E lias Em il . . . . .

15 /2

Typograf, Ug ift, Stuekone, S k onutgersv., Arbejdsmand, Arbejdsmand,

1

/5

~/ 1

2

59, Kbhvn. , 61 , Kbhvn. ,

Indb . Sj. F . 5fs 3 • Indb. Sj. F. 43/ 85 •

% 42, Nykj . p. F. , Stiftsp. I F 45/ 83 • "/n 63, Malmø, Indb. Sj. F . 166/ 6 •

2

1

31 /8 21 ' / ll 11/ 6

Sverig, 51, Sverig, 48, Kbhvn., 49, Taarbæk,

Indb.Blgh.F. 1/ 82 • Indb. Kh. F. 30/ 82 • I Intr. 37/ 8 1 • Udb. Kh. F. 1/ 82 .


Fagerlund, F.

131 Fagerlund, Frants F erdinand . Joha n H einri chJuL Fagerstrøm, Ado lph Fritz. Anton Ludvi g . . Carl Theodor . .. Fritz Vilh. Adolf Ni lla Truelsdatter Fahlberg, H enr. Chri st. CarlAd . Poulin e Vilh elmine. Fahn øe, Fritz F erdinand . . . F ahrenholtz, T ekla Carol. Chr. ThoraBerth.L .M. Fahrenkrug, Clu-istian e Sophie

63, Finland, Indb. Sj. F . 91/ 85 • 42 , a·Jen t·O tt e, A 19 '-' zou; Sil · 56, Kbhvn., B l F l 1/ 8 1 • 25 2 / 86 • Smedesvend, / 8 64, TaarnbyS., Ud h. Sj. F. 319 Handsk emgsv., B 55, Sveri g, Indb. Sj. F . / 83 • 1/ 56, Kbhvn ., B l F 1 16/ 8 1 • 5 2 Ugift, / 8 55, Sverig, A 46 %5 · 23/ ()3 , Kb hvn., Arbejdsmand, Stiftsp . I. F. tifs 5 • 4 8/ Enk e, A lm. 1279. 10 -!9, K bhvn., 15 Søn1 a nd , / 7 20, Bogense, A 2 26/ 8 1 • 32 24 Ugift, / 83 • / 12 60, N . S und by, Udb. Sj. F. 17 Ugift, B l 4 8 4/ 8 ,1 . / 12 62, Aal bo rg, 22 18 Enke, / 12 3-!, Mogenstrup A 12 %6 • Sø mand , S medesvend ,

u;

FalC]{.

Falch. Falck, An e Mar ie . . . . Camilla 'l'h erese . Christen W illiam. Christian Carl . . Dagmar V ilhelmin e Fritz F erdin. Li.in eborg H ans Christian . . . . . J ørgen Nikolajsen H enri Jacob . . . . . Johannes Nikolajsen . . L a ura Emilie . . . . . . Maria Cathar. Adamsen N i els Frederik . . . . . Vi lh elmin e Mari e Fredr.

Enke, Ugift, Arbejdsmand, Ugift, Arbejd><mancl. T elegrafbud , Cigarmager, Arbejdsmand, Ug ift, Ug ift, Skomagersv. , Ug ift,

FalcJonann. Falkmann , A nn a H enri ette M. Carl . . . . . . . . H enri k Ande rson . Johann e Dor th ea . Peter Geo rg Oskar

7 /5 99/ "' 8 1 /5

Fnlk. 14

/ 10

23/

28) Kbhvn., K bh vn., Nærum , Søo·aard Mc ' Khh vn.,

48, 16 /a 53, 16/ . 20 (, ' % 64, 8

58 6/ st ·

B 2 F 2 1/ 8 1• I II Olb · s·J. ·p · 120/. 8 7 · A 21 563/ s t· w;~ 53, Stillinge, B l 140/8 ~ . 12 8 / 1 G7 , H aden;lev, Indb. ~j . F . / Bs · 13 / 1 59, Kbhvn. , I. Intr. 562/ 85 . 46 22 / 2 31, Stend ethus, Indh .Kh . F . / 82 • % 43, F'rdherg., Inclb . ~j. F . 2 3 1 /~ 1 • u;/12 25, Steve lt, Udb. Sj. F. 20/ 83 . 1 ''/ 1 44, Kbhvn. , Indh. Sj. F. 165/ 86 • 1 % 55, .Hillerød, Udb . Sj. F. Gfs,1 •

Fallnnann.

7/ 57, Kbhvn ., Ug ift, 9 Ciganw<ger, 24 Aar, Sverig, F hv. Skomgsv., 10/ 8 27, G isløf, Ugift, 24 Aar, So lbj erg, 8/ 55, N estved, Sk omagersv., 7

Falentin.

I. Intr.

I n db . SJ.. F . 121/81· B 3 fiG% ~·

Valentin.

Indb. Sj . F. 4/ 82 • Udb. Sj . F. ""/84 ·

I . IJl t J..

5•10/ 8 1·

Udb. Sj. F. 4G/ 8 1. I n db · SJ.. F · "5/ " sa·

Vallentin. 20

V alentin , Anna Vilh. Oline C hri stian A fred . Freder ik Vilhelm Jacob . . . . . . . J ens P eter . . . . ,Johan P eter V ilh eLm Mngda lene Margrethe Olin e Vi lh elmine . 'l'horvald F rederik Vi lhelmine .

Ug ift , Blikkenslgsv., Sømand , S kom agerm. , A rbmt1. , Cigarm ager, Ug ift, Ugift., Læstes kærer, Ugift,

Valentin er, Mi<.;h ael . Falkenberg, Anna Emili e Josep hin a Em ilia Maren Kirstin e .. Th eodor H. Vilh. F al kenstj ern e, Peter Vilhelm . Sofie . . . . Falkmann, se Falckmann.

11 Sluæder, / 12 30. BaiOJ·n, 4 Ug ift, 1 / 1 Gi'i, K b h ''n., 2•1/ 55 ' Sveri ~o·' Ugift, l:! Enke, Kl einsmedesv., 28/ 8 58, Khhvn. , 10 Arbejd sma nd, / 7 38, KbhYn. , Enke, 70 Aar, Præstø,

66, K bhvn. , / 10 5 1, Stifteb en, 1 0fs 60, Kbhvn. , 28/ 10 17, Norge, 20 / 2 59, Kbh vn., 3 / 1 43, Kbhvn. , 22 / 2 I S, Chri sti ansø, 0 111 25, Kbhvn. , 14 / 7 60, K hh v n. , 20 / 10 05, Khhvn. , /1

26

In db . S j. V. 11 0/~ 5 • I11db. Sj. V .'13,'8 ", . Indb . Sj. V 1 " 7/ 85 • I. Intr. 435/ s .1· I. Intr. 737/ 83 • A 14 10/ B 1· I. Intr. "5 1/ 86 • Indb. Sj. F. 43 / 84 • Indb. Kh.W 34/ 8 2 • Indh. Sj. V. 88/ 86 . Indb. Sj. V. 187/ 8 1 • Uclh. Sj. F . 36/ 83 . Indb Sj. F. 184/ 8 6 •

A 16 l3f'/so· I n d l). s·.1 · F · soo; - 83 ·

I ndb. K h. F . 0 ~/st · In d h. K h. F . ""/ 82 . 17*


Fallgren, K.

132

Fall gn3n, Kristine Johansdtr .. Ugift, Falsen, .Johan Christoffer Henr. fhv . Plantagefv. Fals, Vilhelm H enrik . fhv.Kun stdrejer Fangel, Adela. . . . . . Ugift , (Poulsen) J ens, se Poulsen. Vilhelmine . . . . Enke, Fase, Johan Frederik . . fhv. F risør, Fassbinder, Ida Hansine. Ugift, Fasten, Emil August. . . Suma.nd , Fatum , Heinrich V ilhelm Meka,niker, Fatzler, Vilhelm Thedor. B age rsvend,

3/ 1 20/ 7 12/ 12

52, Sverig, Indb.Blgh.F. 4/ 82 • 34, Nykjb.p.M. A so· 2/ 87 • ? Indb. Kh .F. Sjg 2 • 64, Baden, Indb. Sj. F. 109 / 86 •

3 /5

32, Kbhvn., 11 23, Kbhvn., % 43, Kbhvn. , H/564, Sverig, 28 / 13 47, Kbhvn., 2 6jg 55, Kbhvn. ,

28/

Indb. Sj . F. 22 3/ 85 • Indb. Sj. F. 52/ 8 1 . Indb. Sj. F . 228/ 85 • Indb. S j. F. 84/ 86 • Indb. Sj. F. 20 a/82 . Indb. Sj .F. 11 5/ 8 1 •

Fauerskov. Foverskov. Foverskov, Anna Marie . . .. Ugift, Kj eldsen, Chr. Andr., se Kj eldsen. ThorvaldEjn er Ose. Søma,nd, S tyr and , Snedke r, Ugift, Matros, Enke,

Faugstad, Lauritz. . . . . Faxholm , Niels Frederik. Faxø, Mette Chri stin e . . Fay, Albert Rasmussen . F echtmeier-H eger, Ane J oh.

15 /8

o5, Odense,

ll/ 6

59, P ederskerS U db. Sj. F .

% 54, Kbhvn., 38, A arhus, 26, Kbhvn. , 13 / 1 1 50, Marstal, 4 / 8 45, Kbhvn. ,

30/ 10 26

/7

3fs 7 .

Indb. Sj .F. 107/ 86 • U db. Sj. F. 22/ 86 • Indb. Sj .F . H / 8t· Udb. Sj. F . 46/ 86 • Indb. Sj . F. 225/ 86 •

Fedder. Fædder. F edd er, Carl Benjamin . . . . . Arbmd., J ose ph . . . . . . Arbmd., F edd erholdt, Edvard Vilh elm. Fehmerling, Carl Frederik. . . Hilda Marie Bol. Feifer, J ørgen J ensen . . . .. F eigenbriigel, Cathrine B eate . F eigenprugel, Carl . . . . . ..

Felborg, Johann e Kirstine. Sofus Frederik . Thorvald.

Arbmd. , Skomagersv., U gift, L em, Enke , B ødker,

23 / 4

8/

5

35, Aalborg, 22 Corsica '

'

Indb. Sj.F. 2 1/ 8 •1 • Indb. Sj.F. n8/ 8 2 •

52, K bhvn., I. Intr. n 6/ 8 1 • 32, Nestved, Indb. Sj. F. 4 5/ 8 1 . 30 / 10 50, Mern , Udb. Sj. F. 13/ 82 • 2 % 26, Grønholt S. F. P . 11 2 1/ 8 1" 2 % 30, Falsterbo , Indb . Sj. F. 6 1/ 84 • 7 / : 05, Kbhvn .. A 27 36/ 83 • 15/ 1 21 / 1

Felbmig. Feldborg. 2 Ugift . % 18, K bhvn .,

Feldtmann, Augu st . . . . Frederik Vilh. Chrl. F eldt, Caspar H einrich . . . . . P eter Christian . . . . . F eldthausen, Theodor Adler .. Feldthusen, Anders Chri stian Erik . . . . . .. . Erik Jul. Gottfred Feldhusen, Rasmus . . . . . . Feldtmose, Christian Ni elsen .

Murersvend , Murerlærlin g,

Indb.Sj . F . 62/ 8 1 . -:!5, Kbhvn ., Indb. Sj .F. 166/ 85 • 8 16 168 / 1 67, Stiftelsen, Indb. Sj.F. / 85 •

11 /

Maskinarbejder , 1/ 9 o3, Odessa, 11 Murersvend , / 1 49, Kbhvn., 15 / 11 11, Holsten, Murersvend, 1n Murersvend , /12 63, Kbhvn. , Kobb·3rsm. sv. , % 37, Skjelskør, Sn edkersv., 24 Aar, Odense, 18/ 38, Kjertem., Skom agersv., 8 Guldsmedelærl. , 29/ 11 66, Sorø, Arbejdsmand , n/1 43, Kj ertem., 23/ 63, Aalborg, Sømand, 5

Indb.Sj. F. b 92/ 87 • A 12 2o3fs4 · Indb. Sj . F. 123/ 84 • Indb.Kh .F 43/ 8 2 • Indb. Sj . F. 14 3/ 82 • Udb. Sj. F . 32/ 85 . Udb.Blgh.F.Sfs l· Udb. Sj. F . 19jg 5 . I In tr. 78/ 8G . B l ,164 / 8 4•

Feldsen. J?elsen. Feldtsen. Ole. . . Arbejdsmand, 24 /u 37, V .Skjørrna. A 2 % 66, Kbhvn. , Tjenestekarl, Christian . A

Feltsen, Carl J ens K aren . . . . .

Enke,

F elstedt. Joh annes Nissen . Felumb,' J ens Christian . .

Cigarmager, Skomagermstr,.

30 / 11 21 /6

1 / 10

14 14 8/ 81 . 12 249 / 84 . 40, Orte Sogn, A 12 237/ 85 •

57, Had erslev, B 11 32/ 82 • 04, Kbhvn ., Indb.Sj. F.

3fs 6 •


Fendrik, C.

133 Fendrik, Christine . . . . . . . Fendrich , Vilhelm Chr. Fredr. F enelius, EmilieMath . Hansine Fenø, Emma Dorthea Fredr .. F eroig, Niels P eter. . . . . . . F erm strøm , H endrik Thorvald Niels Andersen . . Niels Frederik . .. Ferre, Amanda Josefine H enr. Sofie Marie . . . . . H enriette, Sofie. . . . . Fessel, Edvard 'rhorv. Chr . . . J ohan Chri stian Au g .. Fette, H enrik . . . . . . . . . F euerlein , Freoerik H enrik . F evejle, H arald Haka n . . . Fibecher, Au gust Va.ld emar . Fibi, Johannes Thorkil . . .

Sjr, 07, Kbhvn. , Enke, Maskinarbejder , 1 "/ 1 65, Kbhv n., 20/ 1 69, Kbhvn. , Ugift, 1 " / 7 62, Kbhvn. , Ugift, 21 / 5 50, Slesvig, K lejnsmedesv. , 12/ 5 41 , Kbhvn ., Arbejdsmand, Grovsmedesv., 12/a 41 , Kbh vn., 27 / 1 40, Kbhvn., S kærsliber, 7 Ugift, / !J 58, Kbhvn., 8/ Ugift, 12 63, Kbhvn ., 4 Enke, / 10 34, Kbhvn. , 7 Bryggerkusk , /:;5-!, Kbhvn. , 28/w 17, Braunschw. Skræderm ester , 2 /~ 59, Sk e1uncl, Sned kersvend , Snedk ersvend , 3 1/a 62, Kbhvn., S lagtersvend , ~ % 56, Kbhvn. , 12 Mus iker, /R 33, Kbhvn. , Kond itorsvend , % 62, Kbhvn .,

A 2 199/ 82. A l t 20/ 8 7 . Indb. Sj. F 226/ 87 . Indb. Sj.F. 10 %:. · B 11. 31/ 82 . B l 650/ 85 . A 22 ~ 9 /H t · A 21 11t/s1· Ind b. Kh.F. 20/ 8 1 • Indb. Sj. F. 7/ 83 . Indb. Sj. F. 7/ 8 1 • Al4 178/ 82 . Udh. Kh. F. 4/ 8 2 • Udh.Kh .F. 7/ 8 2 • I. Intr. 10 5f/ ss · Indb.Kh.F. 55/~ 2 • A 2 32/ 86 . A l 334/ 8 1•

Fich. Fick. Fik. Fick , Georg Chri stian . . Hans Ludvig Carl . Ludvig Theodor . P eter . . . .

A rbejdsmand , Murersvend, Smecles v., Arbejdsmand ,

'r.54, Kbhvn. ,

2 25 /

56, Lyn gby, 3 0Jr. 55, Kbhvn. , 44 Aar, 10

Inclh.Sj. F . m/s4 •

Bl

29~ /s .t ·

Indb. Sj.F. 2 "16/ 83. B 6 44/ 8 ,.

1/ 56 , T ys11 . h . F I.Ck'e, F r1.e cl ene 0C<Jcomage rsv., <an d , I n dl1 . ..s·J. F . 1 i-1/R:; · 6 Fiedler, Amalie Antonette Vi lh . E nke, ll /. 1 21 , Khhvn ., Indb . Sj.F. 16%4 • 102/ 8 :, . 1 Carl Emanuel . . A rbejdsmand, / 6 58, A smincler. , A 25 Rudolph . . . . . Væver, Kbhvn. , A 61 24/ 84 • 1/ 1 60, Asmincl er. , B 6 63/ 82 . Johan Valdemar. . . . Garversve nd, 11 F igge, H enrik Vilhelm Viktor ~C.i e n es tekarl , Udb. Kh . F. 3fs 2. / 1 61, Slaglille, 10/ 11 26, H erbsen, Udb. Sj . F. 10/ 81. Joh ann Fri eclr. Vilh. Tømrer, Filmann , Sophi e . . . . . . . . Cigararbejderske 12/:, 54, Sverig, A l 20/ 8 1 • 18 Filtenborg, J ens Josephsen .. Røgte r, Udh . Sj. F . 21/ 86 • / 7 31, Sveri g, Finckenho.ff, P eter M. Fahlmann HanclelRhetj ent, 30 /H 56, Kbhvn ., Indb. Sj. F. 187/ 8 :, . 12/ 14, Khhvn. , Findt, An e Cathrine H enriette Ug ift, A lm. Nr. 1643. 1 13 / G 18, Sveri g, Finn, Troen P ettersson . . Ugift, B l H 2/ 8:, . 18/ 11 46, Born holm, I. Intr. 1020/ 8 2 • F inn e, J anusine Chri stine . . . Ugift, 27 Finnern, Amalie H enri ette . . Ugift, / 1 51, Khhvn. , Indb. Sj . F. 22 4/ 81. Finnerup, Frederik F erdinand. Harbersv.. ao/12 56, Silkeborg, Udb. Kh. F. 2 1/ 82 . 7/ 13, Dollerup , P eter Ancl ersen . . . ,Jernhancller , Alm. 1927 . 1 1·0/ ~ "3 . A ne S op h Je " . . . . . . E' nl,, o, · l . v·m d . S' . A 2-b 1': R/8 •1• F msen, ;;-; , R e1s Fischbecb, Carl Vilhelm Ernst Bagersvend , I R/~ 20, 'ryskland , Indb. Kh. F. 74/ 82.

Fischer. Fisker. Fischer, A lvi ne Chri st. Mari e. Ane Chri stin e Mari e . . August F erelinand . Theodor . Carl A lexander. . Christiansen. Julius . . . . W ilh. Motsfeldt. Caroline. . . . . . Amalie . . . . Charlo tte Josefin e . . Doris Anin e Olu·istin e Dorthea Marie Carol.

Ugift , Ugift,

17

111 54, Khhvn ..

20, Khhvn., 06, Kbhvn. , Hn edk ersvencl, 2 fi / R 31 , Khhvn ., 4/ 66, Khhv n., 8 2 H andelskomrnis " / 10 62, Khhvn ., 23 Arbmd. , / :; 41 , N. Aahy, 2·1/ 7 44, F anø, Handelsage n t, 2 % 61, Kbhvn. , Smedesvend, 26 Enke, / 10 28, Kbhvn ., 18/ 17, Khhvn., Enke, 1 1 / 1 18, Kbhv n. , Enke, 14/ 59, Kbhvn. , Ugift, 2 28 / 10 20, Kbhvn ., Enke, 11

/ 1 12 / :,

lndb.Kh .F.•:2fs 1 • In dh.Sj. F. 111 /~.1 . Indb .8j. F. vv/8 1 • T. In tr. !J s%" . Indb.Sj.F. Wj 8,,. Udb. Sj. F. 105/ 81 . Udb · a· '--'.l· F · tsj Sfi • Udb. Sj . F. 23/ s3 · Indb. Sj . F . 185 j. 6 • Indb. Sj.F. 8Bfs 7 • A lm. 2617. Indb. Sj. F . 12lj 81 . Indb.Sj .F. 78/ 8 1 • Indb.Sj.F. Gfs 1 .


Fischer, E.

134

Fischer, Emilie Antoin. P etrea Juli e .. . . Frederik Christian. F erdinand Hans Chri stopher . H enr ik Ernst Theodor Id a Chri stin e R ebekka J ens Lauritz . . . . . . P eter Chri sten sen .Johan Gotfred . . . . . H emik Frederik J ørgen . J u l ius Robert . K aren Mari e .. Knud Mathias . Ludvig . . . . . Balthasar Nicol. Maren . . . . . . . . . . Mari e Dorothea . . . . Ni ss A ug ust 1' heo dor. P ete r Chri stian . . . . P eter Martinus H asl. . Sophus August V ald ernar Olaf. . . . . Fischmann, Augu st Chri stian . Clu~i sti ane . . . . . J uliu s F erelin anel . Fjelclberg, Aurora P etr. Elisab. Hansin e P etrin e Lauritz And ers . Fjeldgaanl , C lu· i ~tian Carl. Henrik Rudolf Fjelclstecl , A ne Mari e. . . . Catharine Margreth e Chri sti:m Da ni el .. Frederik Vilh elm .. L arsin e La ur. K irst. Laurin e . . . . Mette Kirst ine .. .

21 / Io 6 'J / I 1

55, Kbhvn ., Udb. Sj . F. 1Gfsa · 39, Kbhvn. , Indb. Sj. F . 54 / k I· l ti/ r, 66, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 16 ·'/s1• 11 / ,; 53, Kbhvn., A 30 14 5/ 87 • 1·' / 13 -.: r ' l I n dl) . S .J._. F . 99/ 82 . !> , ' eJ e, 1' ' ' 3,) Sl' . I noJ b . s·J. F . 93 .__. , tmmmge, - 1/ s <~. ,1 245 'J % 56, Kbhvn. , A l /s::· 5 B 7 222/ 8 1 • / 1 45, Holbæk. Arb ·~jdsmand, H / II 17, se Christensen. Smedesve nd , 'J 7/ 1 -H , Kbhvn., Indb. S j. F . 76/si· fhv. Sømand , 2H/a 11, Kbh vn., B l 736/ 87· 1 Stolomagersv ., Indb. Kh .F. 32/ 8 1 • / 1 21, Kbhvn., 17 Bagersvend , /ti 55, Kbhvn., A l 390/ 8ti · 8 Enke, / 1 27, Maabjerg, B 2 356/ 87 • 23 727 SkOl n agers v., / 7 49. Skanderb ., B 3 / 82 • Skornage rsv ., 36 Aar, Kbh vn. , Udb. Sj. F. 2 ~/813 • Guldsmedsv. , 2/s 53, Vejle, A 46 50/ 86 • Enk e, "/t; 47, Gavslunde, Indb. Sj.F. 67/ 86 • 2 Ug ifL , /r, 52, Kbhvn ., Indh. Sj. F. 110/ 83 • V ænsh ushold or u'/7 20, K bhvn. , A 27 28/ 87 . P ens. i Søetaten 2·'/n27, Khhvn. , Indb. Sj. F. 97/ 8 1 . 2 A rbEjdsmand, /~ 52, Hols tebro, Indb . Sj .F. G7 /Ht · 1 Bogbindersv .. / 8 64, Kbh vn ., Indb. Sj . F . 80/ 8 7 . 11 Tjenestekarl , 1,; 68, Kbhvn. , A 12 35 6/ 87 •

Ugift, Ug ift, Bogtrykkeri. , Arb ejdsmand, Guldsm ede;::v. , Snedkers v. , Ugift, Smedesv.,

B l F l 20/ 8 1 . Indb. Kh. F. 7•1s 1 • tn/1 21 , Kbhvn. , Indb . Sj. F. 7 I/ 8 7 . 11 / 10 66, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 220 /sr. · ~ 1 /I o 30, Svendborg, Alm . 1163. tsj , 64:, Kbhvn., Indb. Sj . F. m /83 . ' /.1 15, Sæby, Indb. Sj . F. 174 / 83 • 0 / 7 41 , Sæby, Indb.Blgh.F % 1 • "7 F F . p . •->tG2/ s -1· 1 t ~ , <em ø, •:;, 0!-.J, R endsborg, A lm. 3422. I0/ 8 (:il , Kbh vn., Indb. Sj. F . m / 8 1. ''~" -" ouun db yv., I n cl b . S·.J. F~ . t r•; -',/n 2'v, ·- ~ 2 . 8/ Udb. Sj . F. 45/ sG · 11 G5, Sønd ersø, 2 % 68, Stiftelsen, A l -t 3 1/ 86 • 97/ g· 9 G. . I - 7 , tm smg, n dl) . '-'. o J. F . 189-/ 87 • I4 / 7

Enke, V æv ersvencl , Ug iH, EnkE., Bogbincled. , Arbejdsmand , Arbejdsmand , Enke, Enke, Droskeku sk , A rbejdsmand , Tj eneste pige, Ugift, Enke,

57, Kbhvn.,

j;, 25, Kbh vn .,

t

s;

Fjelclsøe. Fjelsø. Fjelclsøe, Carl Th eodor. . . Ma rie Vilhelmine l<,j enni slø v, J"ens Ni else n. Fjerdingstad, Carl P eter . Fjæder, Joh:m Olsso n .. Fl ade, Axeline Marian e . Flamand , Chri sti ane .Jose phine Flamme, Martin H erm . H einr. Fleche, Gustav Adolf . . . . . F leck s, se Pl eehe. Fleischer, Frederik Carl Chr .. Flemin g, John . . . . . . . . Flemmingsen, Maria . . . . . ' Flensborg, L arsso n Marten . L aura Alexandra

Kolportør, Enke,

~ ~~, 11

49. K bhvn. , /n32, K bhv n. ,

Indb. Sj. F. 33/ 8 1 • Indb. Sj. F. 58 / 82 .

~.- , F' Arbejd smand , ·3o i,, uu <.Jenm.sl øv, A li-r 4/ st· M<~ s k inarhejdor, t '1/ 4 63, Kbh vn. , Indb. Sj. F . 23/s:: · t ( , 22, H esse lkog, B 108/ 82 • S medesvend . 21 ! / It :35, Kbh vn., Indb. Sj. F . 11; 1/sn· Ug ift. I H/ ,; 25, Kbhvn. , A 12 8 1/ 83 . Ug ift, 1 /10 55, Kbhvn. , Indb. Kh . F. 29/ 82 • K ond i torsvenfl , G Snedl: ersvend , 18/ 1 62, Rings ted, Udb.Blgh. F .l/ 8 1 •

fhv. Handelsbj. Sø m an cl , Tjenestepige, Skomagersv., Ugift,

9( ,

4:5, Frdksberg. England, ? .-9 sveu.· g, 1 D , 2 % 65, Svendborg, I!l/ H 61,

to;

A 30 n2/ 86 . Indb. S j. F.b 71/ Bo · I n dh . s·J· F . SO / s; · Udb . Sj . F. 20 / 8 ,, .


1S5 Fleron, Birthe Marie Frederikke Enke, Flerong, Carl Johan .. .. .. Bogbinder,

Fleron, B. 11/ 45,Udesundby, B 3 6 14/ • 4 81 2 / 8 67, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 6 ''/ 86 •

Flinch. Flink. Flink, EmeJ·entia Catharin a . Chri stina Lovisa . . .

Ugift, Ugift,

26

/4

1 ·"/ 11

41, H almstad, A 12 280/ 83 • 44 , H a l ms t ae, ·1 I n dl). s·J. U. 3 ""/- 83 •

Flindt. Flint. Flindt, An e P etrine . . . Carl F erdinand . Carolin e .Johanne. Chri stian Ander~ ' l. l<~ v a Chri st in e . . . Frederikko ,Joh. Charl. Galndius F erdinanel Han s . . . . . . . . . Johan Christoffor Juli etta Katensa . Mann a Eli sabeth . Maren Kirstin e f. Ni els. Oscar Frithjof . . . . . Ove Caspersl'n . . . . . Th eodorSophu s Mag n us Thora Elisabeth . . . Flinterup, J ens J ørgensen . Flittner, Lise . . . . . . . . Ni els Frederik Anton Fløjstrup, Hansine Dorthea . .

Enke, J ern skibsbyg., Ug ift, Id iot, En Le, :-:lcortulll , Skom ager. fhv. Vi nky per,

16 /7

30, Kbhvn., Indb. Sj.F. 353/ 83 • ()5 , Kl>hvn. , Indb. Sj. F. 4 ·' / 87 . 7 Indu. Kh.F. Hf~ , . / 10 57, Khhvn., - ~ --.h 43, KbhvJJ., Alm. 1716. 20 A 14 11 5/ 8 1• / 1 25, Kbhvn. , 1 " /a 5G, ll ra.gør, Udb. Sj . l<'. '%a lx/ 2 30, Khhvn ., I. lntr. ~' 8/82 • 7 1 / 12 3U, Hobtebro, Indb. K.h. F . ~'/ 82 • ~ y, 20, Kblwn. , B 2 F Lx/81 . A rb ejd su1aJ1d, ~'/ 1 55, Khhvn ., B o2 ~/81 • 11 Enke, / G 38, Fa~u·drup , I. Intr. 101 6/ 83 . ~:l/ 1 66, Khlwn ., Tils. Nr. 33. Ugift, 1 Enke, % 4-f., ::lleLton, Indb. Sj. F . 22/ 8 1 . S lagtenw., ~- 1 / 2 52, Frdriksb., B l 00/ 86 • tHj Farversvend , " u0 7, l:i o l s·t e b·1 o, I n clb . s·J. F . 2 u/8 4 • ·1/ 6 55, R endsbo rg, B l !J;,/ 82 • Typograf, Ugift, 'l'jenestep . 2" / 1 58, H olstei nb. , Indb.Kh. F . 64/ 8 1 . se J ørgensen. Enke, Slagtersvend, Ugift,

1

~/ 1

24 /1

Ol , H øjbjerg, F. P. 1023/ 85 • % o3, L yng by S., Udb. Sj.F. 3"/sG · 11 ' / 3 57, Skjebk ør, I. Intr. m/83 •

Floer. Flom·. }''lor. Flor, Adolf Frederik .. Andreas Frederik Marie Birgit te . Ni els Chri stian . Olga Emili e. . . Peter Victor . .

Gartner,

1 9/

17, Finland , /t 47, Kbhvn., 1/ 17, S langerup, Enk e, 6 . SkomaO'ermester ~'/4 Ol, Kbhvn ., 1 Ugift, · / 9 41 , Finland , 1/G Urtekræmmer, 52, Stiftelsen, 4

11

Florang, Carl Joseph. Florich, Carl R ejnhold. Florin, Emilie Thora. . Hans Ehornas . Johan B erger Svensson Florup, Daniel Lauritz . . .. . Emili e Mari e .. . .. . Flott, Frederik Alb ert Edvard Fløyel, Emmy Laura Dagmar. Kirstine. . . . . . . Vi lh elm Di ederich . Flygare, Anders Magnu s. Fluge, Johan Ch ri stian. . . Lucia Dorth ea . . . Flygenring, Georgine Sofie Laura Emil. Georg Flygge, Jean Otto Vi lhelm FlytkjeL Chri stian . . . . .

Ha~ sk em gs v. , Oigarmager, Enke,

1

>/; 45, Sverig, 7

Indb. Sj . F . 86/ 85 • Indb.Kh.F. 6 U/s 1 • Indb. Sj. F . 6 '1/ 86 . Udb.Kh.F. Bfs 1 . Indb . Sj. F. 83/ 8 1 • Indb.Kh.F. 45/si· Alm. Nr. 1175.

fr, 40, :-)to<·khol m, I. Intr.

~/ 11

550/

81 •

39, ~tiftel se n , Alm. 5:17 . ~n edko r, .;/(; (il , Haderslev, A 31 ·1''/ 86 • Skrædersvend. :!' 1/:,53, L:-tndskrona, A 49 14/ 86 • Møllers vend , . ·'/ 7 5 7, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 1 ~ 4 /85 . 7 / 6 26, Kbhvn. , Enk e, Indb.Kh. F. '1%1 • H and eLskommi s I H/ 12 62, Kbhvn. , I ndb. Sj.F. Sfs 6 . 17 Uo·ift, Indb. Sj.F. 222/ 82 • / 8 61, Kbhvn. , 1 Enke, 0f:, 92, Kbhvn. , Indb. Kh.F. 47/ 82 • 2/ :. 31, G luckstadt, B 3 858/ Skiferdækk er, 8 1• A rbejdsmand , ? B l 420/ 8 7 • Arbejdsmand, 2l/708, Skovshov. , Indb. Sj. F. 10!'/83 • 16 Enke, / 1 16, Flensborg, Indb. Sj. F. 10 5/ 87 • 3 Enke, % 24, Kbhvn. , Ud h. Kh. F. J G/ 82 • 1 2fs 64, Kbhvn ., Ugift, F . P. 1 ~ 8/82 • 11/ 30, Kbhvn. , B 2 F t G/ 8 1. 5 27/!J 48, Ringkjøb. , Indb. Sj .F . 1 8 4/ . • Smedesvend, 81

Flytk,jær. Fløtkjær. F løtkjær, Martin C. Christensen Arbejdsmand,

21 ' / 12

24, Ringkj.,

Indb. Kh.F. 33/ 8 1 •


Fløtkjær, S.

136 29

Fløtkjær, Sophie Fløyl, Ragnhild.

Enke,

1

/3

39, Kirkeværl., B l F l

5/s 1 .

%28el.l%30,Norge, Indb.Sj.F. 72/ 86 •

Foersom. Foersum. Foersom, Johann es Martin Marie Mathilde Ni els Theodor ..

Maskinarbejder, Ugift, Snedk er,

Fogel, Augu st Heinri ch Ludvig Hattemagersv., L evin Conrad . . . . . . Fogelstrøm , Emili e Caroline . Enke, Johannes Ni elsson Smedesvend,

~/ 1 2

61, Kbhvn .,

15 / 10

59, Rødd ing,

2

"/o 60, Kbhvn. ,

4

/ 1t 1

Indb. Sj. F . w/85 . A 14 208/ s t· A 30 n /so ·

14, Fredericia, Indb. Sj . F . %1 • B 27 7/ 8 1 . 30, Kbhvn. , Indb. 8j. F. 92/ 8 1 • 54, Sverig, I. Intr. 10D1/ sa·

% 51, Bagsværd,

4 /1 5 / 10

Foght. Fogt. Voght. Voigt. 12 103 Fogh t, Adolf Edvard. . . . . . Uhnoager, / 4 34:, Stiftelsen, Indb. S j. V. / 85 . 2 - Alberta Joh. U . Oline Barn , I. Intr. ~ 7 % 1 . " / 1 2 75, Kbhvn., 7 Alexandra Sofie Mari e . Ugift, / ll 63, Kbhvn., A 21 m/82 . Alfred Thorvald Hagb. SbgLersvencl , ~"/1 52, Kbhvn. , Indb. S j. V . 2 G3/ 83 • August Johann es Louis R ebslagersvo nd , ~;,55, Stettin, Indb. Sj . V. 102/ 83 • 5 N agelsmedsv ., Garl Edvard Rohert t j 2 33, Potsclam, A 16 455/ 81 • 1 Thomas . . . Mun·r, ij2 3o, Kbhvn. , Indb.Kh.F. H / 8 1 . 13 B ødkersvend , Chri stian . . . . . . /o29, Aalborg, B 6 5 1/ 86 • Kommi ssionær , "/ 10 51, Slesvig, J ørgensen. Indb. Sj .F. 10 5/ 86 • 2 Claus Friderich . . Arbejdsmand. :,/ 12 20, Kirchwabs, B 7 24 / 81 • Dagmar AlexandraNath . Ug ift., % o3, Kbhvn. , Indb. Sj. v.m/8 7 • 23 Fyrbøder, Edmund Guttorm. / 5 oO, Stiftelsen, Indb.Brnh. V 3fs 2 1 Elias K aah e . . . . Snedkersv., a/7 21, So rø, Indb. Sj . V. 163j 87 • Frederik Vilhelm. Meta ldrejer , ~% 50 , Kbhvn. , Inclb.Kh. v.n/82 • Hans . . . . . . . . Cigararbejder, ~/ 1 20, Slesvig, Indb. Sj. F. 95/ 8 1 . 1 Smedesvend, Carl Anton . / 11 31, Kastrup, A 21 490/ 81 • Harald Theodor J oh. Arbejdsmand, :!fa Bi:>, Kbhvn ., Indb. Sj . F. 97/ 82 • Johan Chri stian. Arbejd smand, 19/ 12 33, Kbhvn. , B 6 Bjg 5 • J ohan n e Marie . . . . U gift, ~% 66, Søsum, Udb. Kh. V. li/82 • 2 Rosine . . . . Enke, % 16, S tiftelsen, I. Intr. 863/ 8 1 • ·•s; Sophie Henr .. Enke, " ' 1 2 0'" v , Gos l av, .F . P . a9o/ · 83 • Johannes Theodor F ercl . Smedesv., 20 Aar, Kuhvn. , Indb. Sj . V. 66/ 85 . Julius August. . . H andlende, ;-,/ 8 3(), Kbhvn ., Indb. S j. F. 20 3/ 84 • Karen Kirstine . . Enk e, 1805, Kbhvn., Alm. Nr. 1843. 2 Kirstin e Johann e . Ugift, 0fs 20, Kbhvn., Indb.Sj. V . 167/ 84 • 3 Lar: Chri stian . . Cigarmager , 0jg 43, Aalborg, B 3 682/ 8 1 . Marie H ermandine Chr. Ugift. ~ ''/ 9 o2, K bhYn ., Indb. Kh. F. 19/ 81 • 31 1027 Cigarmager, P eter Theodor . . / 84 . / 7 48, Gl. Hacl ersl. I. In tr. 31 Viktor Emanuel . Somnnd, Indb .Kh. V. 95/H 2 . / 1 61, K bhvn. , Vilh elm Nikolaj . Arbejdsmand , % 32, Kbhvn ., Indb.IUl.V. 90/ 8 2 • P etrea Laurentine And r. U gift , ? Udb. Kh. F. 1 %2 • Theodor Joh. Ferel inand Smed esvend, 18 A ar, Kbhvn., Uclh. Sj. V. 7/ 8 •1 . 1 :,/ o7, Khhvn ., Thorvald H erm. Gotfred Bagersvend , Indb. Sj.F. 70fs 7 • 1 Valdemar P eter Sofus . Mask inarbejder, Y1 62, Khhvn ., Indb. S,i. F. 2 ~2fs 3 . Villiam Sophus . . . . . Blikkenslagersv, 2/ 1 51 , Haadvad, Udb.Kh. V. ·/ 8 1 •

Fogtmann, Caroline Mathilde . Ugift, Julius Nicolaj Alb. Rasmussen, Lauritz, se R:tsmu ssen. Fohlin, Jona Jøn sson . . . .. Skom agersvend, Folckmann, Lauritz Vi ctor Em . Snedkersven d, Folil, Christian . . . . . . Arbejdsmand, Folkersen , se Volkersen. Ida Sofie . .. Ug ift,

7 /8

57, Kbhvn. , % 44, Kbhvn. ,

Indb. Sj. F. 233/ 84 • B1F1 47/ s t ·

57, Sverig, Indb. Kh.F. 72/ 82 • Stiftsp. II. F. 1/ 85 • 10 57, Kbhvn ., 245 27 / 5 45, Bøgeluncle, Indb. Sj. F. / 83 • 15 / G

11 /

u;

8

61 Sverig· '

'

Indb. Sj. F. 64 / 85 •


Folkersen, J.

137 21

21 / 9 51, Pederstrup, Udb. Sj. F. / 82 • Folkersen, Johan J ørgen . . . Arbmd. , 106 Folm er , Augusta Marie Dagmar Ugift, 2fs 65, Kbhvn ., Indb. Sj . F . / 83 . 28 / 10 17, Vejby, Folm ersen, An na Margareth a . Enke, Indb. Sj. F. 144/ 86 • 12 Chri sten . . . . Bagersve nd , /~ 56, Søgaard , Udb. S j. F. 38/ 84 . 28 / 12 35, Kbhvn. , F oltmar, Frederik Rudolf . 'rypograf, Indb. S j. F. 28/ 87 • 1 Fonseca, Anthon Julius . . A rbmd ., % 31, Stiftelsen, Udb. Kh. F. 11/ 82 • 7 Carolin e . . . . . . Enke, Alm. 1686. / 2 11, Stiftelsen, 18 Edvard F erdin and . fh. Skovfoged, / 12 07, Kbhv11.: Udb . Sj. F. 1'1/ 8 1 . Fon neshech , Carl Hanse n, se H ansen, Carl Fonnesbech. 21 Fontenay, Josefin e Vilhelmine Enk e, ' / 4 26, Kbhvn. , Indb. Sj. P. 26/ 83 • I. Intr. 69i/ s 1· Fm·hæk , Marie Florentin e . Enke, ··'/ 11 37, Kbhvn ., Formann , Albert H enrik H and elskommis 14 / 11 51, Ni clløse, Udb. Sj. F. 4/ 8 1 . 1 l''o rsborg, Carl A lfred Snedkerforh. , ~/ 1 65, Stiftel sen, Stiftsp. I. F . Gfst>· 24 / 11 63, Sverig, Matros, Gustaf . . . Indb. Sj.F. 01/ 87 • Skrædersvend , ~"/ 11 59, Nebelev, In db. Sj. F. 227/ 8 .1 . Gøran. . . . 5/ Indb. Sj. F . 7Lj81 . J ens Einer. Skomagersv., 11 35, Randers, 2 J ensine Flora Ugift, % 63, Kbhvn. , Indb.Sj . F. 103j 87 • 22 Olof Magnu sso n . / 2 54, Sverig, 'rjenestekad, B6 so/sG · 1 Svend D ani else n Arbmd. , "/G 52, Sverig, Indb. Sj. F. 94/ 85 • 28 Forsgren , Carl P eter . . . . Sømand , / 8 46, Finland, Indb. Kh . F . 9/ 82 • 24 / 6 81, Stiftelsen, Forsmann . Johann es . . . . Barn, B 5 28/ 8 , . Foslund , Fr derikk e Em ili e . Enke, % 50, Kbhvn. , Udb. Sj. F. 'Gfs 1 .

Foss. Voss. Foss, H ermann H einrich . A ndreas Augustesen . An e Marie . . . . . . Carl Juliu s Friedrich P eter . . . . Theodor . . . Carolin e A malie . Christi an Vilhelm Hans H einrich . . Johann Fri edri ch Otto Chri stian Theodor .

Ølhandler , Pia.nofortestem., Ugift, K elner, S nedker, fh. Hdlsbetj ent, Enke, Sk o w ager , Dugmager, B ager, Garversv. ,

Fossum, A g nes Chr. J . Mart. Martin Lauritz . . Fotel, Anna J oh<um e . .. Foverskov, se Fauerskov. Fra as, Mari e Juli ane . Frnhm , Ca tharina. .. . .

Ugift, D etajlhancller, Ugift, Ugift, 'rj enestep ige,

% 38, Holsten,

1

Udb. Sj. V. 25/ 85 • 50, A strup, Indb. Kh. VY/ 82 • i/ 56, Lyn gby, A 12 288/ 87 • 21 ' / 2 57, Mecklenb., A 31 as/8 H· % 60, Dragør, Udb. Sj. F. 18/ 811 . 12 / ,54, Kbhvn., Indb. Sj.F. 3 1/ 8 1 • -;' 5 '±·'l , I{JJ I n db . s· ) 1vn. , J. v . tos; 8 1· 18 Indb. Sj. V. 71/ 82 . / ll 11 , Kbhvn. , to/12 28, Schønbeck, B 7 GG/ 8 1 • 24 / 1; 28, Kbhvn., Stiftsp. I. B. 6 1/sr;· 5 /u 47, Rendsborg, A 12 181/ 8.1• 2

' '/ 1 1 5

27

/1

64, Frdksberg, B 3 905/ 82 • Indb. Kh . P . 15/ 8 1 • 62, Kbhv n. , Indb. Sj. F . G3/ 86 •

/n37 , Kbhvn .,

1

2

;;/ 6

-'/~

61 , Holbæk, Udb. Sj. F. 10/ 84 • Osterorsted t, Indb. Kh. F. G5/ 8 1 •

''/ 10 48,

Franch. Franck. Frank. Franck, Anna GustavaChristin e Axel Johann es Jørgen B ernh ard August . . . Carl Chri stian . . . . . Gustav Frederik. - J ohan N icolaj Carolino Mathilde . Christian Thorvald E li sa Vilhelmin e . Sophie Ni colin e . Else . . . . . . . . . . . F rederik Vilh elm .. . Gustaf L eonhard Adolf H arald Gottl1eb . . . Holger Viktor Elias .

Ugift, Sømn nd , G uld smodesv. , Snedkersvend, Litograf, Tøm rerl ærlin g, Ug ift, Sk iforcl mkkor, Ugift, Enke, Enke, Form er, Skibskok,

1

~/1

69, Roskild e, fij. 67 Kristrup ~ % 59 , Norge, 4 / 10 27, Raavad, 1 7 /~ 47, Frd ksberg, 16 / 1 0 H8, H elsi ngør, t% 30, Khhvn. , 18 / 1 58, Kbhvn., 12 / 8 62, Kbhvn., u;1 39, Trige, ti/10 47, Sverig, 30 / 1 26, Kbhvn ., "/ 11 41, Frdksværk, '% 50, Kbhvn. , 2 ~/2 69, Kbhvn. , 2

,J

'

-

'

Udb. Sj . F. ~ 1 /si · B l Gso; ., , Indb.Kh.F . 35/ 8 1 . Indb. Sj . F. 4 -' / 8 1• A 14 210/ 8 1 • A 25 tao/ 87 • Indb. Sj. F. 8 ""/ 86 • Indb. Sj. F . 2-IS/87 • Ind b.Sj . P. 102/ 8 1 • A 12 tG;;/ 87 • A 12 l G·1/ sG · B 2 F 2/ 8 1 . B 3 621/ 8 1 • B l F l 40/ 8 1 • A 12 165/ 87 • u

18


Franck, J.

138

Franck, J ohan. Valentin. Andreas Carl . Josefine Vilhelmine. Julie. . . . . . Maren Nissen. Marius . . . . . Niels . . . . . . Peter Christian Julius Sofus William. Richard L eonh. Alex. Sophie . . . . . . . . . Thora BirthaS. Margr.

Gjørt.Ler, A 51 31/ 86· Smedesvend, 1861, Odense, Indb.Kh.F. 1/ 82 • Ugift., 8fn 52, Kbhvn., Indb.Kh.F. 21/ 82 . Ugift., "Jo 44, Kbhvn., Indb.Sj.F. 226/ 81 • Ugift, % 40, Slesvig, Indb.Sj.F. 66/ 84 . Urtekræmmersv, 2/ 10 63, Randers, Udb. Sj. F. 23/ 85 • 17 Søm and, /~ 45, Fanø, Udb. Sj. F . Bfs 6 • 11/ 60, Kbhvn., 86 Mm·s vend , Indb.Sj.F. / sG· 5 15 / 10 66, Roskilde, Arbejdsmand, Udb . Sj . F . 4 ''/ 80 • 1 Arbejdsmand, % 63, Roskilde , B 3 J to7/8s · 1 Enke, % 26, Ledøje, Indb.Sj. F. 27/ 83 • 15 Ugift, /.1 62, Kbhvn ., A 21 526/ 81 •

Franc:ke.

Frank e. 1843, Tyskland, Indb.Kh.F. 63/ 81 • 49, Chemnitz, I. Intr. 1220/ 81 •

Francke, August . . . . . . . Matros, Christiane Caroline. . U gift, Franck er, Anie Vilhelmine. . . Emma A lv. Charl. . Ludvig Villiam Edv. Signe . Franken, Emma. . . . . . . .

Enk e, Ugift, Murer, Enke, 'l'j enestepige,

Frandsen. Frandzen. Frantzen Hansine . . . . . . . . Anders . . . . . . Ane Cathrine . . . . . August . .. . . . . . . Carl Ferdinand . . . . - J ohan Christian . Martin . . . . Christian Lauritz .

~;J

A 15 139/ 81 · Stiftsp.I. F 13/ 8 .1 • 27 A 21 236/ 81 • / " 55, Kbhvn., 53/ ' / 4 18, Østerm. S ., Indb. Sj. F . 81 • 21 Aar, Kbhvn. , Indb.Sj.F. nt/85 . 11 ' % 63, Kbhvn.,

1

J~rantsen.

Enke, Arbmd., U gift, Sømand,

58

17/

Fra.ntzen. 2

2

~/ 1

19, Maribo,

'j/9 48 ' Faulum '

9 / 12 19 / 11 7 / 1

Franzen. B 3 901/ 8t· Udb.Kh .F . 29/ 82 • A 21 4o a; 82· Indb.Sj.F.b.95/ 87 . B 1 F 1 18/ 8 1 . In db .Sj.F. 128/ 87 •

55, Aarhus, 65 Norge 28,' Kbhvn.' , 2 Opvarter, % 68, Kbhvn ., 18 Bagersvend, / 2 45, Slagelse, B 3 523/ s t· Snedkersvend , 22 Aar, Kbhvn., Udb. Sj . F . 28/ 83 • 20 Snedker, Indb. Sj. F. 167/ 87 • / 12 67, Kbhvn ., 1 Dagmar Emilie . . U gift, % 67, Kbhvn. , Indh.Sj. F. 4 5/ 87 • (Fransis) Edv. L eonhard, se F ransis. 17 Ellen Sophie Christine U gift, B 1 516/ 86 • / 8 65, Næstved , J H/ 1 33, Kbhvn. , A 26 2jg 3 • . U gift, Emilie Johanne . 2 Erik . . . . . . Smedesvend, 3fs 38, Odder, Indb.Kh.F. 3 1/ 82 • 25 Frants . . . . . Stentrykker, / 6 67, Aalborg, Udb. Sj. F. 17/ 86 • B 3 80 3/ 8 5 • Peter. Hattemagersv., ·~; 1 59 , N æs t ve d , 2 Frederik . . . Maltgjører , "/r, 07, Roskilde, Alm. Nr. 338. 15 Ferdinand . Skomager, / 5 43 , M an'b o, B 3 7n 1/ 8t · Laur. 'rhorv. Handelsbetj ent, 3/ 1 40, Kbhvn., A 2 80/ 81 • 25 Frederikke Christiane Enke, / 12 29, Kongsted, A lm . Nr. 559. H ans . . . . . . Arbej dsmand, ·'/1J 49, Kj øge, Indb. Sj .F. 1 2r./85 . B 7 24r;/ s t· . . . . . . Bogbilldersvend 1 2/ 9 32 , Kbh vn., 9/ 26, Fensmark, B 1. F l Ha/ • Christian 81 11 14 124 Hvidgarver, / 4 49, Svendborg, B 1 Frederik . / 84 . 26 421 Tobakspinder, Lauritz .. / 4 58, Nykjb. p. S. B 1 / 85 • Sømand, 18 Aar, Græsted, Udb. Sj. F. 42/ 84 • Peter. .. 1 7 Enke, Inger Kristine. : /7 13, Val~øl~lle, Indb. S~. F. ~ / 84 • Murersvend , fa 33, Ko tsøt , Indb. SJ. F. / 8 5 . J ens Theodor . 2 % 55, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 21;3/ 82 . J ohan n e Frands. Marie Ugift, 2 Ugift, Juliane Margrethe .. % 61, Amager, Udb. Sj. F. 3 4/ 85 • % 61, Tjustrup, Indb. Sj. F. G5/ 85 • MattheaPetrine Ugift, % 34, Sonnerup, I. Intr. 923/ 8 1 • Jørgen . . . . . . . . Arbejdsmand, 3 1 / 10 55, Næstved, Udb. Bj. F. 28/ 86 • Karen Marie. . . . . Ugift, 7 / 1 20, Kbhvn., Alm. Nr. 2334 . Karoline Elisabeth . . Ugift,


Frandsen, L.

139 Frandsen, Lars

Arbejdsmand , Murer, Opvarter, Smed, 8 medes veml, afsk . Serge nt, Enke, Enke, Arbejdsmand, Arbejd smand , Tjenestepign,

Lauritz F erdinand Magnu s Jul. Emil Maren . . . . . . Mary .. .. .. . Ni els A ndersen . Christian Olivia Marie. . P eter Emilius . Lauritz . Theodor Emil. Theodora F . P etrea Ulrikke Clu·istin e .. Vigo Sofus H arald. Vilhelm .. .. .. .

Brolægge r, Arbejdsmand, Ugift, Tjenestepige, A rbejdsmand , A rbejdsmand,

F ransis el. Frand sen, Edv. Lnh. Frantz, H einrich Vilh. J . Julius Franz:, Magda . . . . . . . . . . F raun, Adolf H einrich. . . . . Didrik V ilhelm H enrik Maren Kirstin e . . . . . Frausing, Margreth e Carolin e . Frederi cia, Johanne Mar. Em ilie Frederik Johan . . . . . . . . .

Sømand, C:igararbejcler, Ugift, Malersvend, B age r, Forladt Kone, Ugift, Ug ift, A rbejdsmand ,

11 / 10 7 / 11 26 / 10 2'1/ 8 23 / 11

35, Højreby, Alm . Nr. 1132. 65, Tjustrup, Udb.Kh . F. Sfs 2 • 59, Kbhvn., Indb.Sj. F. 141/ 86 . 20, N. Draaby, Stftp. II. F l4 / 85 • 61 , Kbhvn., Inclb.Sj.F. Sfs 4 • 24 /~ 58, Kbhvn., Indb. Sj.F. 85/ 87 • 11 90 2 / 83 • ! / u 24, V .Skjerng., B 3 22 /u 22, Sørup, Indb.Kh.F. 2 7/ 82 . !l/ 10 50, Storeheclg., B 3 752/ 85 • 33 Aar, Østrup S ., Udb. Sj. F. 4 7/ 8 1 . 24 A ar, Hornstrup, Udb. Sj. F . 48/ 8 ,1 • % 57, Kbhvn. , B l F 1 H2/ 8 1 • 8 % 62, Kbhvn ., Indb. Sj. F. Gti/ 84 . 2 0/;, 52, Kbhvn. , Stiftsp. II.F. 3/ 87 . ~ 1 / 6 63, Kbhvn. , A 22 103/ 8 1 • ~ 7/ 4 58, F ejø, Udb. Sj. F. 28/ 85 • ~~/ 7 51 , Kbhvn. , Indb.Sj. F. 133/ 83 • 1 0/:, 45, Slagslunde, B 3 702/ 81 • 21 / 11 1 :/ 10

39, KbhYn ., Indb. Sj. F . 134/ 83 . 44, Tyskland , Indh. Sj.F. 104/ 86 • !'/ 10 45, Sveri g, Indb. Sj.F. 81/ 8 1 . 15 / 12 55, Stiftelsen, Indb. Sj. F. 19 1/ 82 . 11 /a 30, H ørsholm, F . P. 99 1/ 83 • 21 / 10 29, Kbh vn., F. P. 99 1/ 83 • Gfs 62, Sabro, U db . Sj. F. ~ % 7 • 2 f/.1 29, Kbhvn. , Indb. Sj . F . '11 / 8 1 . 138 1 / 2 40, Ramsømgl. , Stiftsp . I. F . / 85 •

Frederichsen. Frederiksen. Frcrlcrikr'lrlatter. Fredriksen. Friderichsen. Fridrich~cn. Friederichscn. 2 Freileri ksen, Alma Mari e Ugift, 0ft 68, Khhvn., I n clh . s·J. F . '"05/ 87 . Am and a Ugift. ••l'·!/12 61, sven.g. Indb.Sj. F. 13/ 84 • Anclers . Christian Froderik. A ndreas. Chri sti an. A ne Cathrine J ensine . Kirst. Mari e Kri stin e. Mari o . Sofie Maren Anna Cathrin e.

.Jkb. Mat h .

Marie Sofie H enr. Ann o Caroline . Kirstin e . Ax el Aug . Carl. Birthe Marie . Bodil Christin e

A rbejdsmand , A rbejdsmand , Tjenestekarl, Arbejdsmand, Skomager, Murersvend , Bagm·svond. Blikkenslgsv ., Hkomagersv. , Ug ift, Ugift, Ugift. Ug ift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift. Ugift, Ugift, Ugift, Enke, Enke, A rbmd. , Enke, Enke, Enke,

48, K arlebo, I. Intr. 1089fa6· 55 Søs nm B 3 829 / 85 · ' '%7 58,' Landerslev, Udb.Kh. F . 1 Hjg 1 • 10/ 60, H erlufsh., B l 11 6/84. 7 0 t j 7 62, F ørslev, Udb. Sj . F. 3 1/ 83 . 30 / 10 44, Stiftelsen, Stiftsp. I. F .'H / 85 • 10 : / 12 63, L yngby, Udb. Sj. F. 39/ 86 • 11 / 1 ~ 52, Tikj øb S ., A 25 2o o; 87· Udb. Sj. F. 35/ 83 . 20 Aar, F ørslev, 2 Udb. Sj. F. 15/ 8 4 • '/ 41 Ubberud ' ' 25 l Indb. Sj.F. 9fs 4 • / 7 61 , Kbhvn., 27 !t 62, Slagelse, A 15 13 0/ 82· n/, 56, Kværkeby , Udb. Kh. F. 22/ 82 • 4 lndb.Kh. F. 14/ 8 2 . / 4 54, Strøby, 3 % 60, B enløse, Udb. Sj. F. 27/ 8 ,1 • 1 ' / 1 58, Hj emhæk , Udb. Kh . F. Sfsl' 1 Inclb.Sj. F . 180/ 83 • / 1 56, Kj øge, 27 "/ u 64, Sundhyvst. , Udb.Kh . F . / 8 2 . 1"/, 56, Sveri g, Udb. Sj. F. 11/ 83 • 1 : % 60, Rin gsted, Indb .Kh.F. 11/ 8 2 . 1 I • I n t r. 5.H/85· · /.1 66, Kbh vn., 2 1( , 15, Kbhvn ., F p 11 79/ 8 4 • 447 17 /., 36, Brønsdhøj, I. Intr. / 84 . 17 B l F l 2/ 8 2 • /~ 61, Kbhvn ., 26/ 10 Ol , Bjeverskov,Alm. Nr. 2397. 19 / 14 Birkerød B 3 424 /st· ' ' 9 6 B 3 702 / 8 " . / 1 49, Kbhvn., 1 /:,

~;

18*


Frederiksen, B.

140

2 2/r; 52, Odense, Ugift, Indb.Sj.F. 1° 7 /H~ · 1 8 / 7 32, Krumm er. , Indb.Kh.F. j. 1 • Arbmd. , 28/ 50, Fredbe rg, Arbmd., B 3 ;or;/ • 81 2 1 Arbmd., "/a 31 , Roskilde, Udb .Kh. F. 24/~ 2 . 2 / 10 64, Græsted, R. Opvarter, Udb. Sj . F. 38/ 80 • 11 Frederik A. Arbmd. , Indb .Sj.F. 103/ 81 • ' / 7 43, Kbhvn., 1 Johan . . . . Sømand , Indb.Sj.F. 90/~ 7 . / 12 66, Sveri g, 8 Andr. Arbmd. , /,1 33, Førslev, B 7 233/ 8 1 • 11 / 7 53, Kbhvn ., - Thorv. Skibstømrer, Indb. Kh. F. 2/s 1 • Julius . . . . Fhv. ~3kihshovm. H/ 1: 24, Kbhvn., Indb. Sj. F . 10/ 83 • 1 Sømand, / 7 58, Korsør, Udb. Sj. F. 1/~ ,1 • 10/ Peter Emil. F h. Urtekr. 50, Kbhvn., A 50 5 1/ 85 • 11 29/ 93 G . ·l E n{ l E, I n db . s·J. F . 18 :;/ 85 . Cal·oll.ne. JØI ev, 6 "" , Ugift, 1847, bkovshoved, B 3 748/ 83 . Ugift,, % 59, Sverig, Indb. Sj.F. {2/ 8 G. Charlotte Enke, Udb. Sj. F . ·'"/ 83 . 24 230 Ca.thrine . . . . Enke, / ," . / 8 07 , Sværdborg, Indb.Sj.F. 17 Cecilie Cathrine E nke, /r1 32, Kolding, A 12 232/ 83 • Christen. . . . . Plh. A. 1472, '/ 2 67, 'r.i ele S. , A 16 188/ 8 1 • 11 P eder . Arbmd. , / 5 56, Tvindels tr., Indb. Sj. F . 1 'i 8/ 87 • Christian Masl<inarbejder, 28/ 11 38, Slagelse, A 12 126/ 8 1. Skomagorsv., '% 50, Melløse, I. Intr. 33 1/ 8 1 • Edvard Former, ~%5 5 , Kbhvn. , Indb.Kh.F. 23/ 82 . 11 Herman Arbmd. , / 8 53, Kjøge, L Intr. 5 17/ 80 • Johan. Arbmd. , '' 0/ 11 28, Daugaard, B 3 442/ 81 • Ludvi g Arbrnd., "/s 25, Neder Dr. , I. lutr. 3 1 7/ 8.1• 205 21 / 5 52, Sædeler S. , Indb . Sj . F . Arbmd., / 83 • 17 / 6 67,Kbhvn., UlrikO. Stenhugge r, Indb. Sj.F.';9/ 87 • 20 / 4 64, Holbæk, Valclem. 'rømrer, A 25 100/ 85 . Christine . . . . . 1822, Langeland, B 7 158/ 81 • 17 • • • • . / 10 35, Ballerup, B l F l 35/ 8 1 . 24 21 Vilh. L. Ugift, /.1 63, Slangerup, Udb. Sj . F . / 811 • 27 3 / 82 • Conrad .. . .. Skomagon;v.. / 12 40, Svendborg, B 2 F DagmarAlexandr. Ugift, !l/~ 62, K bhvn. , A l 388/ 85 . 2 :'/ ()7 , Utterslev, Fr.Chr.E . Ugift, Udb . Sj. F. 43/ 85 • 1 Dina .. . . . . . . Ugift . t7 11 63, Khhv n.. Indb. Sj.F.b 73/ 85 . 2% 53, Skjævinge, B 26 H / Dorthea Christine Ugift , 82 . 27 Edvard Christi an K ellnor, 1.1 62, Koed, Uclu. Sj.F. 37/ 87 • 17 Frederik. Snedkers\".. / 3 35,Kbhvn.. Indb.Sj .F. 123/ 82 . 27/ 77 , Kbhvn. , Eleonora . . . . Plejebarn , Indb.Sj.F. 225/ 85 . 1 11 Elisabeth R em . Ugift, / 1 65, Nysted, B l Gi--'/87 • 28 Else Cathrin e . Enke, Indb. Sj. F. 24 .-'/ 82 . / 1 17, Ramten, Emil. . . . . . . Tjenestekarl, :'/ 1 67 , Kbhvn. , A 14 7/ 86 . 1 Ferd. Vill. Cigarmager, "/!1 47, Kbhvn., Indb . Sj . F. 40/ 83 . 14 Oscar. . . Cigarm ager, / 1 52, Khhvn ., I Intr. 460/ 81 • 1/ 60, Kbhvn ., Vilhelm .. Telegrafbud, Indb . Sj. F. uo; 7 • 7 2'1/ 30, Kbhvn. , Emma Am alie .. Enke, Indb. Sj. F . 8 " / 85 • 1 H ermand. Ugift, th/ 12 51 , Kbhvn ., Indb.Sj . F . 87/ 85 . Emm y Lodovica. Barn , li / 12 78, Kbhvn., L Intr. 12 1n/8 1 . 23/ 2G, Aarhus, Frantz . . . . . . . Skom age r, lndb.Kh. F. ll/ 8 1 . 7 20 Frederik Carl Chr. Bagersvend , / 10 55, Kbhvn. , Indb. K h. F. 37/ 8 1. 2 Anton . Sømand, ~/2 65, Daugaard , Udb. Sj. F. 4 '1/ sG· 15 / 12 62, Khhvn. , Chr. . . B l F l !!fa ,. Hansen. Kj edelsru edesv ., "/s 49, Svendborg, Ud h. Sj. F . 1/ 83 • Jacob. Sadelmager, ~J/ti 33, Hynkevh., Indb . Sj.F. 1 %1• Josef .. Murersvend , 23 Aar, Kbhvn ., Indb. Sj.P. 2 4 /s~ · 11 / 3 38, Kbhvn. , Julius . Sadelmager, A 22 71/ 8 1 . 1 Thomas Skiustørurer, '!, / 2 43, Kbhvn. , I. Intr. 350/ 8 1 . 1/ 29, Kallehave, Indb. Sj. F. 20 1 /~ • Frederikke .. .. Ugift, 1 3 Elisab . Enke, !l/10 31, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 3jg 3 . 27 / 11 69, Birkerød, Sophie Ugift, B l 482/ 85 •

Frederiksen, Bolette . . . . Carl Adolph. Andreas Christian


Frederiksen, F.

141 Frederiksen , Fritz Laur. Aug. N iels . . . . Georg Emanu el . Fred. Vald . Gertrud Margr.D. Hann a Hans

Chri stian Ellegaard Prederik . J ense n . P eter.

Ohr. V aldemar Vilh. Clll" .. ValJ. Han sin e . . . . . . L a urin o H edevi g Antoni o Heimi ch Georg . Hartvig H elene . . . . . Henriette Vilh . . Hulda Ma lv ina .. Tngehorg J ensin e J ens .

Jacob. .Jørgen . Kondrup. Ma rtiuu s . P eder. Otto R mmw ::; . . . J ensin e .. . . . . Uarolin e . J ette Olivia Johan . Fred . F ercl.

33, Kbhvn. , A 12 fljg 1 • 38, H elsin gør, B 3 Ojg 1 . 41 , Kbhvn. , B 2 F' l 1 7 /~ 1 • S nedkersvend , 65, Kbhvn ., Indb .Sj . F. 8 2/sn · ' / 10 59, Horsens, I. Intr. 1 ;, 94/ 8 7 • Ugift, 5/t oO, Sverig, Indb. Sj. F. 1/ 8,; . U gift, Arbejd smand , ~t/2 42, Stenløse, B 7 2 76/st· s/ 1 47 , R ejnsmark , Udb. Sj. P . 19jg 3 . Arbejdsmand , 41 Aar, Aa s, Udb. Sj. F. 44 /8 ~ . Indsidder, l G/ H 22, Slagelse, Indb.Sj.F. 55/ 8 1 • Skomagersv. , 1';/ 1; ti-±, Ørslev, B 3 nt/8 7 . Skomager, 1.;/ 1 53,Sanderum S . A 12 1 ~ 5/83 • Arbejdsma nd , ::;., (\0, Korsør, Udb. Kh.F. "/ 8 1 • Arbejdsmand , Blikkenslgs v .. t:'/R 68, Vindin ge, B l 8 13/ 87 • 8rn edesvend . ' / , 62.N.Lyncl else, Udb.Kh. F. 17 /.~ 1 • B ødkersv en cl. ~j , 35, Kbhvn.. Indb. Sj. F. 3 "/ Ht· 12 B l .; 7/so· Sn edk erlærling. / , (i5, Kj øge. 17 / -14, Land erslev , I. Intr. t 5 %1 • Arb ejdsmand , 7 ~:, '., ~3 , N . Draaby, Indb. Kh. F. t:"fs t · Arbejdsmand , K/ , 52, Gy rstinge, lndb.Kh.F . 13/ 8 1 • A rbejdsmand , 1 "2! / 1 67 , L y nge S ., A 30 17!l/s~ · Tj enestedren g, 0 :! / 1 t 57, H aslev, U db. Blgh.F 2/s 1 • Tj enestekarl, Conditorsvencl , 2·'/ 10 62, Ehbesk oY, B 3 :m/82 . SmedeLcrlin g, ··1~ 64, Khhvn ., Indb. Sj.F. 1 0 ~/8 , 1 • B ør::;tenb ind er, :!'1/t 63, 'raastrup, A 30 10/sG · Tj enes tek arl , :!G / 2 G7 , Rtubhekj. , U db. Sj. F. ·' 0f,". 1% li7 , ( ;jentofte, Udb . Sj. F. 1o_/s,;. Ug ift. G/ 1 5:2, Khhvn., F. P. 10 1%1 • Ug ift. 11 / , 5\:l, Khhvn. , Indb. Kh. :B.,. ~ 1 /K 1 • Ugift, Skomager. "/ , 24, Kbh vn. , Intlh. Sj.·F. ''%:{· Konditorsvunrl, 11 / 12 44, Slesvig . B 7 270/ 8 1 • 17 ,' 1 : 03, Kbhvn ., Alm. 1779. Ug ift, tG / ! 1 26, Alton a. Alm. 1569. Enke, Ugift, "I , :!3, Kbhvn ., lndb.Blg h.F1."ist · tt ' , H9, Khhvn ., Tnclh. Sj. F. ' / 8 :, · Ugift. Arlnncl. , t::;, 23, Fj enn es lev, A 2 ""/~: 1 • 10 Arbrnd. , B l 71 r./ sH · / 1 t 35, B enløse, H/ 8 37, Kbhvn. , B l F l 17/ 8 1 • 1047 2 Arhmd. , / 8 1• / 1 54, A ssentorp, I. Intr. 181 10 /x~ · ( : 55, Kl øvested, Ind h. 8j . F . A rbmd. , 1 Arhmd ., "/:. fil. N. D nlhy , Uclh .Sj .F. ' 0fs 1 . "·'/-, 45, Gnmh:l:'k. B 2 t !>H /" 1. Garv ersvend , 1-lkonw,gerRv. , tf, 46, T orskv, B 3 -1 ! 1 "/~:J · 8 m cd e~ve nd , ' '/:55, K yse, U tlh . Sj. F . '/8 1 • A rbtml .. ~'/ 11 5R, GrønholtS. I. Intr. 1111 /st· " 0 ' 1 23, HorRe n~ , [nrlb. Sj.F . :115/ 8 •1. Bødk er , tb/ 1 48, Aunin g. Indb. Sj.F. %5 . F y rbød er. 2 'l' øm r e r ~ v c n< l , ' " / 10 32, V es terllorcl.Lndb. Sj.F. n/"1 • 1 11 A ri n ml. , ' / 1 58, S t. J ørg;" hj. U clh.Sj .F. '/ sG · 12 A rhnHI. , /"! 60, Farutll. U db. Sj. F. ·11 / s:l· " / 1 til , Khbvn. , B l F l 10; " 1 • Lnclb. Sj.F. t 0 '1/ 87 . Maf'kinarl•ejde r, :! 1/r; 59, Kbh,·IL , 1 8ømand·, U db. Sj. F . HR/ 85 . 10 G3. H obro. 10 Ug ift, / 1t U4, Khlwn. , rndh.Sj .F . 23/~, . 1 Ug ift. " / 2 ·oS, Stiftelse n, U db. S j . F'. ' ·~ ·'/.~ 7 • 17/ Ug ift, 7 ()0, H e lsing0r, B 3 o!I/ H:: · 30 / : 37 , S ve rig, Indb. Sj.F. '1!1/ , 1• Arbmtl ., Arhmd. , '·'/;, 50, S nesløv, I. Intr. 126 ' 1/ ,.1 • S korn ager , 33 A ar, Skj elskør, Indb. Sj. F. "/,_.,. 5/ 55, Khhvn. , I. Intr. I O.l 0/ 8 " . Skomagersv ., 2 Arbejdsmand , MurersveEd ,

14

/ 8

K/ 12 7 /1 1 / ;,


Frederiksen, J.

142

A 12 r; 5/s4· 3\:l, Søhusene, B 3 444 / 8 1 • 19 / 1 58, 'rømmerup, Inclb. Sj . F. 2/ 8 1 . 1 83 ' / 1 60, H erstedv. , B 3 / 86 • 1 1 ' ;~ 46, V eclby, Udb. Kh.F. 1" / 8 1 • 'is 54, se S tenbech. 1 % 22, Kbhvn ., B 2 F 5/s 1 • 11 Ugift, / 7 58, Kbhvn. , Indb. Sj. F . 23/ 87 • 1 Ugift, Indb . Sj.F. 4 " / 8 ,. / 2 66, Kbhvn. , Plb . A . 1023, ~ 2 / 11 66, Kbhvn. , A 16 263/ 8 1 • B l F 2/s 1 • Arbejdsmand. ~ 2 / 1 41 ,Alsønd erup Udb. Kh. F . 1 3 /~ 1 • Enk(J, u'/4 32, Soderup, A lm. Nr. 93. 7 7 En ko, / 6 37, N.Jærnløse Indb.Sj . F. / 87 • 2 513 Ugift;, / 1 66, Asmild, Bl / 87 • 37 Fr .. Ugift;, "/ 10 57, Kallundb. , Indb.Kh.F . / Ht · 1 H. Ugift;, '/s 60, Sludstrup, A 25 128/ 8 1• Enke, Kirsten ' '/ 1 24, Eiby, I. Intr. 708/ 81 . Kirstin e Mari e . u gift, ttj2 51 , Slagelse, Indb. Sj. F . 14 5/ 8 ,, . 1 40 Knud . . . . . . Tjenestekarl, /:, 64, Kullerup t:l . Udb. Sj. F. /8 ~ . 2 204 P eter V ald. Hatternagers v., ''/!, 42, Kbhvn ., A 12 / 81;. 2 Lars . A rb ejdsmand, Indb.Kh.F. 7' / 82 • / 10 30, Benløse, 27 7 A rbejdsm and, / 87 • / 8 37, Endersløv, Indb. Sj .F. 11 46 ; ' 11 05, V emm eløse Indb. Sj.F. / 8 1. Portner, 2 ';/ 12 54, Sverig, Sundquist. se Sundquist, 2 Bagersvend , r/ j 60, Skjævinge, Indb.Kh.F. 39/ 82 • P eter .. Lama . . . . . Ugift, */ 1 33, Stift. L In tr. 802/ 87 . Sophie . Ugift, ~/2 64, Kbhvn. , Indb. Sj. F . 23/so· 49 2 Hand elsagen t. L auritz . . . . / 11 59, Grindersl. , Udb. Sj. F. / 85 • 10 Log ine Dat-th. M. Enke, ' / 8 30, Kbhvn ., Indb.Sj. F. 207/8 ~. 7 122 Lovise H elene . . Ugift , / 10 34, V. Skjørr., Indb.Sj. F . / 2• 11 Ludvig . . . . . . Arbe,idsmand , ' / 1 54, H ørsh. S ., I. Intr. 862/ 85 • Chr. Olson Arbej dsmand , 22 Aar, Visborg, Udb. Sj. F. 41 / 81 . H enrik .. . Gartner , taG 58, Ann slev S ., Indb Kh. F. 38/ 82 • 11 Maren .. .. .. . Enke. / 12 30, Ørslev, Indb. Sj. F . Sfs,1 • 24 1 Ag. D01·th. Ugift. ' / 1 63, Hj embæk , Udb. Sj . F . / 8 (1• 2 Frederikk e. Scort nm , tfa 59, Silkeborg, Udb.Kh.F. 1" / 8 1 • ~;, 53, Tersløv S., Udb. Kh. F. 14 / 82 • Mari e . . . . . . Ugift, 7 / 12 37, Kbhvn. , I. Intr. 29 ·1/ 87 • Elisabeth . Enk e, 22/f, 60, Kbhvn ., In db. Sj. F. 1(;.1/ 82 • Mathilelo . Ug ift, 7 / 4 64, S undbyv., Uclh. Sj. F . n/8 ,; . Martin e . .. .. Ugift, Math ilrle Vilh elm. Ugift, B/ , 66, S verig, Indb. Sj. F. 12/ 8 1. Ni colaj Chr. Edv. Formor, 'is 46, Khhvn. , Ind h. S j. F . at/ s 1 • 2 Ni els. t f, 33, Od ense, Indb . S j. F. 2 1/ 8 1 . A rbejdsmand, 1 23 ' 1 39, Slotsbjghy. Udb. 8j. P. /~ 2 • A r hej elsman d, tH f 2 JO, Skj ævinge, Indb. Kh.F . 75/ 8 1 • A rb ejdsrn aJHl , 7 A rbej•Jsmancl , , Usserøcl, A 2 46 / 8 r; . / 1; -±:1 to/7 5+, V. Egede, B l 205/ 85 . Arbejdsmand , 10 Drejers vend. /.j 59, V ej lby, Uclb.Sj.F. 4 ' / 86 . 21 Murer, / 1 63, Everdrup , U d h. Sj. F. Hfs 3 . 1 !'/.-, 60, Tj:ereby, [ndh.Kh.F.n 4/ 82 • Opvarter. 1 Møll er::;vencl , % 23, Svogerslev, U clh. Sj. F . 7/ 85 . 12 And ersen . B l F l 2 'i 8 1 • / 6 21, Sm erup, Christense n . A rl• ejflsmand , 1" / 12 34, Langtvecl , A 16 u.a/ 8 1 • In db. Sj.F. lli/8 ,;. Christian . Arhejdsmand. 17/ 1 ~ 47 , Lumby, 1 Ugift, Udb. Sj. F . " / 8 1 • / ,1 60, Abone, !'/1 33, Sverig, In:lb. Sj.F. 20if.q. Chri stoffer Sk ræder, t"fn 69, Kbhvn., InJb. Sj.F. 20 ~/82 • Frederik Forældreløs. P oter Mejerist, "% 66, H orsl. S ., A l ·' 51 / sr; · Fhv. Opvarter, n/ 3 51 , Longelse, Indb. Sj . F. 12/ 83 • 11 Seminarist, / 5 62, Næsby, Udb.BlgdhF 1/ 82 .

Frederikse n, J ohandin e Kirst .. J ohan n e Caroline. Freder .. Kri stin e. Marie . . Johannes Adolph J . Eng. Julie Ferdinand ine P etrea. Julius . . . . . . Jørgen . . .. . . Vilhelm Karen . . . . Marie

Enke, Ugift, Ugift, Enk•3, 'rjenestepige, Maskin smecl ,

1 !/ 8


Frederiksen, N. Frederiksen, Niels Pihl . . . . Nielsine Kathrine Olaf Christian Holger. Ole. .

Murersvend, Enk e, Arbmd., Tømrersvend , Arbmd., Arbmd ., Ugift, Oline. Olivia Ad ela ide Enke, Olof . . . . . . T ømrersvend. Ossian Viggo . Arbmd. , P eter Arbmd ., Arbmd., A rbmd., Arbmd. , Arbmd., Tjenestekarl, Adolf Arhmcl., Bentzen . A rbmd. , Chri stian Sk owagersv., Ed. Em il. . Byhud , Jen s. Eng. •Tulius . .. Arbejdsmand. Petra H ans. H el. Ugift, Hasmus . . . . . . Arbejdsmand, (Clausen). Arbejdsmand , Robert Blum . . . Møller, Rosa Mari e . . . . Enke, Rudolf Vald emar. Arhejdsma11d, Rudolph William Smedesvend, Sofie Mariane. . Enke, Sophus William Malersvend, Stine Margrete . se P edersen, Søren Valdemar Sømand , Thomas . . . . . Arbejdsmand , . . . . . Gartn er , Thora J acobin e . Enke, Valdem. A lexand. Skom<~gerforb., Bodenhoff Maler , Viktor . . . . . . . Plb.A.Nr.l325, Vi lh olm Chri stian Stentrykk ersv. , Thorv. . Smedesv..

Udb. Kh. F. 12/ 81. 7 35, Kbhvn. , 41 Aar, A 12 204/ 87 • 11 Indb. Sj. F. 148/ 85 . / 9 65, Kbhvn. , 3fs 59, Kbhvn. , L Intr. 889/ 81. 1 / 8 24, Khhvn. , A 14 122/ 8 2 • ~ 1 / 10 50, Thorslunde B 3 ~122/sa · 10 / { 46, Krageruph. A lm. 418. Gfo 36, Kbhvn ., Alm. Nr. 591. 17 Indb .Sj .F. 69/ • / 1 24, Sverig, 27/ 9 53, Frdriksb., Udb. Sj. F. 5jg86• 2 17 /~1 23, V elløv S., Indb. Sj. F. 202/8 ~ . '11/ 7 35, R Magleby Udb. Kh. F. 3/ 8 1 • a/4 41 , Skævninge, Udb. Kh. F. 25/ 82 . 1 % 44, Ju elluncl , B 3 935/ 82 . ·1/ 12 48, Fraugde, B 7 ll 5/ 82 . 1822? Mn gleby, B 7 158/ 81 . '"% 36, Stiftelsen, A 14 201/ 82 • 1 ~'/ 2 34, Randlev, Indb. Sj. F. 42/ 8 1 • "% 47, Khhvn. , B 7 2-1 6/ 82 . u;!! 53, Kbhvn. , Indb. Sj.9F. 56/ 82 • 2 % 24, Kbhvn. , B 2 F / 81 . 1 / 8 57, Hasle, Udb . Sj. F . 36/ 84 . 21/:, o3, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 166/ 82 . 15/ 1 43, Skævinge, Indb. Sj. F . 230/ • 84 22 / 4 52, Bregninge, Udb. Sj.C. 102/ 87 . Hl 110 59, Horse ns, Ud b. Sj. F. 12/ 8r,. 2 fto 48, Ho lsin gu., Stiftspr. I F 35/ 83 • 27 / 5 57, Khhvn. , I. In tr. 204/ 81; . 1 ~/4 35, Kbhvn ., A 21 148/ 81 • 17/ 8 12, Kbhvn., L Intr. ·533/ 81. 2 Gjg 57, Kbhvn. , A 12 78/ 87 • 1814, Stiftelsen, Udb . Sj. F. 3 2/s.1• 22 Aar, FØ!·slev, 1.·'/" 30, S.1 Draahy. Stifts. IL F . 28/ 85 "/ 5 20, '1 aarnby, L Intr. 97 2/ 82 • 15 Indb.Kh.F. 47/ 8 1 • / 7 29, Kbhvn ., 2 % 67, Kbhvn ., Indb. Sj .F. nt/ sti· 1 H / 1 49, H elsingør , B l 8 2/ 86 • 20 385 / 82 . / 10 80, Ringst. Ls., A 16 2 A l 1 60/8 ~. / -. 54, Kbhvn. . 1/.-, 46, Kbhvn ., Indb.Kh.F. 71/ 8 1 • 23 /

Fredstrup. Friedstl'np. Fristrup. ~/3

42, Birk e r~J d S. A 14 1 ~ 7/ 81. F . P. 2 ~ 6/83 . 1 / 2 43, Kbhvn.. I. Intr. 2H / 81. 17/ , 6o, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 1 % ~.· 1 1 " 10 50, Kbhvn. , B 2 F 10/ 81. 1

FredstrupJ An e Cathrin e. . . Chri stian Augu st. . Emil Comitru s . . . Nan cy Aug. Borr .. Theodor P eter .

Enke, Slm :o d er, Arbejdsmand. Ugift,

Freese, Frederik Georg . . Frese, Mari e Kirstine. . . . Freiberg, Gjertrud Mathilde. Freinhagen, Bolette Kirst.in e Freisleben, Emilie Marie . . Johan Vilhelm. . Josephine Am ali e . Mari e Lovise . . . . Nicolin e. . . . . . , Pouline Block-J ens. Freitag, Edvard Valdemar. . .

1G/ 10 34, Kbhvn.. Indb. Sj. F. 36/ 8 1 • 11/ 8 57, Aarh us, Indb. Sj.F. 2 %3 . 2 % 39, Kbhvn ., A 12 4 6/sn · 3 B l l<' l 1'1/ 81. / ! > 37 , A a ll)Org, 1 Ugift, ~/ 1 45, Kbhvn. , A 14 228/ 8 1 . 2 Murersvend, I. In tr. 40 %1. "/ 11 35, Kbhvn. , Enke, n/1 50, Kbhvn ., L Intr. 82 G/ 83 • Enke, zu/4 48, Kbhvn. , Alm. Nr. 585. 11 Enke, / 12 48, V exø, l. Intr. H / R2 · 28 / 2 11, Humlebæk , se Block. Enk e, Pianofortefabr. , 1'1/ 6 52, Kbhvn. , A 2 8/ 87. Arbejdsmand , Fraski lt, Enke,

"% 12, Kbhvn .,


144

Fremming·, Å.

Fremming, Ad elina Josefina Ugift, :%62, Gøtheborg, B l 552/ 87 . 13 Freudenthal, J u li e H enriette U gift, /j 61 , Kbhvn. , A 22 3/s 1 • Freundlich , Theodor . . . ? 2G Aar, Aalborg, Indb.Kh.F. 13/ 82 • 11 Freso, Emma Juli ette .. U gift, / 1 67, Kbhvn., Indb. Sj. F. Bfs, . 10 Theodor Ernanu el Sejlmage r, : / 10 -!0, Kbhvn. , I ndh.Sj. F. 24 7/ 8 7 • Frey, Karen .. . . . . . . Bnk o, 2/z 02, Dronningg., Indb.Sj. F. "/sz · 4 P eter H einri ch Emil Mur ersvend. Indb.Blegh.F"/ 82 / 2 52, Kbhvn. , 4 Ugift, , Frey l,erg, Martha L aura Alv. /:> 66, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 14 5/ 8 1• Mathilde . . . . . . . Enke, "? Indb. K h. F. 'a/82 . 1 Friberg, Anders Magnus . . . . Dj., 28, Sverig, B 2 F 15/ 8 1 . Eduard Carl Th. Emil Pianofortearh .. ~ "/ 1 63, Kbhvn ., Indb.Sj.F. 230/ 81 ; . 1 ErikaJ ohansd. P ersson, se P ersson. / 7 21 , Sverig, Frederik Ernst Sophns 8ad E1magersv., 14 / 1; 3-1, Kbhvn., Indb. Sj. F . 41 / 8 .1• 11 Johan Au gust. Sømand , · / 1 62, Sverig, Indb. Kh.F. 4 1/ 8 2 • Jul iane Marie . . Ugift, Indb.Sj.F. t G5j 82 • ~ 1 / 2 62, Kbhvn. , 1 P er Johan. . . . Sko!llager, B () 49/so . · / 8 54, Sverig, Fridolf, H ans Andersen . Hebslagersv ., >~% 35, Sverig, Indb. Kh . F. ' 2fs 2 •

Jrridsch.

Frisch.

Fri sch, Carl August . . . - Emil. . .. . Emil Han s Jaeoh Georg H enrik . . Rasmin e Cathri11 e . Sophi e Frederikk o Sofus Carl . .. Thora Am alie . . .

12 / 1 59, Kbhvn. , Tjenestek arl, fhv. Kj øbmand , "'/8 52, Kbhvn ., Blikkenslagersv 1"/s 62, Kbhvn. , Stenhugger, li/10 65, Kbhvn. , 1 / 2 39, Kbhvn. , Enke. Ugift, l:l/ 1 20, Khhvn. , 18 Arb 1n d. , / 1 68, Kbhvn ., 20 Ug ift, /~ 54, Kbhvn .,

Friedebæk, Georgine Hansine C. Friedel, Ernst H enrik . . . . . Ove Ferdinand . . . . Friedenburg , Mathild e Fr. Ant. Friederich , Ernst H erm. Vilh. Friedstedt, Am alie Cecilie Vilh. Friernel, H einrich . . . .

Ug ift,

17 /2

25, Kbhvn .,

Indb. Sj. F . 77/s t· A 12 227/sG· L In tr. s 7"/s 7 • • Indb. Sj.F. 147/ 87 . Alm. Nr. 582. Indb. S j. F . 5/ 8 1 . Indb. SJ. F.b 73/sG· Indb.Kh.F. 24/ 8 1 . lndb.Kh.F. -11 / 8 1 •

B 2F 20 / 8 Hl, Horse ns, Rkrmder , 2 / 10 ol, K bhvn ., Ugift, Teglbrænd er , l ! '/ t ~ 44 , Lipp e D etm. , Ugift, ~' 1 / 7 G3, Kbh vn ., Maskinarbejd er , t . 1864, Østerig,

11

/ 8 1.

F. · P. 2 G7/ 82 • A 28 10/ 83 • Udh. Sj. F. "Zfsa· Indb.Sj.F. 202/ 8 1 • Indb. Sj. F. 1'14 / 8 1•

}.,ries. FriesF;. Friis. Fries, Alexandra C. Chri stin e Alm a H enri ette Marie . And ers Hanso n . Andreas Severin Ane Cathr in e . Margrethe . Anne . . . . . . . Boelil Mari e Kristensen Bolette B erthine Caroline de . . . Christian . . . . . Christin e Mari e .

U gift , Ugift, A rbmcl ., 8 n edker;;ven d, Ug ift, Enke, Enk e, 'rj cnostop ige. Ug ift, Enke, Typograf, Ugift, Ugift, Edvard Th. C. Dagobert B agersvend , Elfride Marie . . Ug ift, Ugift, Emilia Christina Skrmdersvond , Gustaf Mansson. Hans P eter .. . Arbmd. , H erman . . . . . Sophu s Niels Enke, Inger . . . . J ens P eter .. . . . 'r j enestekarl,

2

/~

68, Kbhvn. , B 27 1 2jg 2 • 65, Sorø, Udb. Sj. F. ;,2/s;, . % 23, Horsens, Udb. Sj. F. 19fs 2 • . 1 Gfg 19, Aalborg, Indb. Sj. F. u'/s t · ''/ 12 55, Marstal, U Børneh.F. 1/ 8 1• ~% 21, P edersker, F. P. 18 G9/ 82 • t~jD 22,Tommerup , H 2 195/ sG · ' / t 53, Gimming, Udb. Sj . F. % t· i/1 27, Aalborg, Indb . Sj. F. 87/s1 . 11 / 11 30, Præs tø, Indb. Sj .F . 9 " / 81 • 12 Udb. Sj.F. 38/ 8 ,. / 11 5S, Aat·hu i:>, 2 1/ G5, Horsens, Indb.Kh. F . il/82 . 3 2 1/ 65, Horsens, Udb. Sj. F. s:>j83 • 3 21 B 3 114 5fs 2 • / 6 62, Slagelse, i/ 12 4G, Kbhvn. , A 2 7G/ 83 • 8 / 1 58, Sverig, Indb. Sj.F. 2 43/ s G· ~/11 41, F a.ringtoften, I. Intr. 4 02/ 8 1 • :;/ 12 65, Kbhvn ., A 26 10/ 85 • 17 / t47 , Kbhvn., B 2 F 12/ 8 1 • li/3 47, Fredensb. , B 2 F 13/ 8 1 . 3°/918, H øjelse, Indb. Sj . F . m/83 . 2 G/ 8 65, Ørum, B 7 3/s 2 • 22/

15


Friis, J.

145 Friis, J ens Peter . . . . . . . J en sine Margrethe . . Johan H enrik Marius . Johanne Maria. . . . Kirstine Vilhelmine . Knud Lavard de L ars Andersen L auriue . Ma.ns . Maren Margreth e Serine L ydia Martin H ansen . . Niels Carl Andreas . . Christian J en sen H ermann v .. . Johannes V. Gottf. P eter Arnold . . . . . Christian .. . . . Vilhelm V aldernar Rudolfine Charlotte . Søren Nielsen Thøger . . . . . . V al demar N. Deichmann Vilhelm F erdinand . . Villiam Christian Ni elsen

26/ 8 64, Ørum, Arbmd. , 7/ 8 24, Kbhvn. , Enke, 7/ 60, Slagelse, Malersvend, 5 1 Enke, / 2 05, Hoisløv, Enke, 1% 38, Sundbyv., 1/ 6 62, Kbhvn., Smedesvend, 11 Bybud, / 1 22, Kbhvn., Enke, !'/12 20, Kbhvn. , fhv. Handlende, / 12 38, Sverig, 27 Ugift, / 2 46, H aderslev, 1 Ugift, % 67, Kbhvn ., 1 ! / 12 59, Haderslev, Telegrafist, 10/ 12 35, Sorø, Malersv., 27/ 54, Ørum S., Møllersvend, 2 Arbejdsmand, li/.1 47, Fredensb., 12/ 3 35, Kbhvn ., Arbejdsmand, 2 Arbejdsmand , / 10 24, Sæby, 7/H63, V arde, Skomager, 1/ 1 59, Kbhvn. , 14 Ugift, / 6 63, Kbhvn. , Snedkersvend , 24/ 6 21, L yngby, Opsynsmand, ? Lemvig, 26/ 9 62, Horsens, Tjener, 22/ 60, Kbhvn. , H andlende, 1 1 Rebslager, 2/s 33, Ringsted, 2 Plb. 1616. % 73, Kbhvn.,

Udb. Sj. F. 9fs6 · Alm. Nr. 1538. A 25 294/8s· A lm. Nr. 2616. Indb. Sj. F. 142/ 82 • Indb. Sj. F. 164/ 84 . Alm . Nr. 158. Indb. Sj. F. 23/ 81. Indb. Sj. F. 27/ 85 • A 16 182/ 81. Indb. Sj.F. 122/ 86 • Indb. Sj .F. 203/ 86 • Indb. Kh. F. 38/ 81. A 14 259/ s 2· Alm. Nr. 1631. A 10 5 2/s 3 • B l F 2 2fs 2 • Udb. Sj. F . 25/ 83 • B2F 4/ 81 . Indb. Kh. F.1s; 2. B 6 153/s1· Udb.Sj.F. 13/ss· Udb. Sj. F. 4/ 83 . Indb. Kh.F. 15/ 82. B 3 896/81· A16 280/s1·

F. P. 57 1/ 87· Friese, Carl Fritz . . . Enkemand , "/ 11 22, Kbhvn. , 23 / 10 72, Kbhvn., Plb. 1500. Friisgaard, Oline Marie A 16 225/ 81. A l 1 76/ s& . Frigge, Valdemar. . . . Handelscommi s, 18/ 12 62, Kbhvn. , 1/ 8 61, Nyborg, Frikche, Anna Caroline Chr . . Ugift, Indb.Kh. F. 56/ 82 . Frimann, Hans Chr. Vilhelm , se Stephensen. d/10 55, Frisch, se Fridsch. " Frisenberg, Christian Lauritz . Snedkersvend, 7/ 11 el. 7/ 10 52,Frederic Indb. Kh . F. 32/ 82 . Fristrup, se Fredstrup. -

Fritsche. Fritzsche. Fritsche, Carl Edward . . . Heinrich Ernst Chr. H enriette Cathrine . Henrik Emil Christian Karen Mari e . . . . Jensine . . . . . . . Josephine Augusta Rudolf Johan .. . Carl Ernst . . . . . Frederik Carl Vilhelm Søren . . . .

Maskinstrikker, Ugift, Murer, gift Kon e, Enke, Ugift, Slagtersvend , Grovsmedesv., Tjenestekarl,

58, Lemvig, Udb. Sj. F. 26/ 83. A l m/88 . u/ 2 44, Kbhvn. , 12fs 54, Kbhvn. , Indb.Sj.F. 95/ 82 . 11 ·/ 2 44 , Kbl1vn., A 21 192/ 8 1 • Indb. Sj.F. 47/ 81. "/ 1 14, Kbhvn., ~/u 37, Hjørlunde, Indb.Sj. F. 6 3fs 1 • 22 63 / 1 45, Christiania, A 16 / 81. % 62, Kbhvn. , Indb. Sj.F. 164/ 85 . 29fg 21, Kbhvn. , Stiftsp. I.F. sn;Sfi · 1/ 11 57, Kbhvn., A 13 72/ 86 . IG/ 2 57, Esbønderup, Indb. Sj . F . 4/ 83 . 12 /5

20/ 54, Glumsø, Fritzner, Carl Johan. Arbejdsmand, Udb. Sj. F. 4/ 85 . 7 26 Lars . . . . . Arbejdsmand, / 1 51, Glumsø, Udb. Kh.F. 20/ 81. Fritzvald, Jacob Konditor, 30 Aar, Norge, Udb. Sj. F. 44/ 84 . 31 / 3 32, Kbhvn., Frobeniu s,l Emma Marie . Ugift, Indb.Sj.F. 43/ 81. 22 Frobøse, Emilie Vilhelmine . / 5 65, Kbhvn" A ..,91 507/ 81· 7 Lovise Fr. Dorthea Ugift, /~ 64, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 2/s 6. 21/ 02, Frogner, Johannes, se Knundsen J. F. 12 16/ 1 49, Vinderød, B 3 668/ . Fn•holt, K etil Konrad Børge . Arbejdsmand, 85 From, adopt.Knudsen, A. Harr. int er. Plejebarn, 15/ 1 72, Stiftelsen, A 41 234 / 85 . 20/ 1 41, Søllerød, B 7 11/ 81 . Hans Frederik .. . . .. P ensionist, 21 94/ 86 . / 12 35, Frdkshavn, A 25 Hansine L. C. Margrethe Enke, 1 kld. Erichsen, Joh. Peter Arbejdsmand, % 41 , Kbhvn. , I. Intr. 1579/ 87 .

19


Fronk, M.

146

1% 50, N.Marstrup B 3 11 23/ Stenhugger, Fronk, Mads Han sen. 81 • Frosell, Carl Axel . . Kontorist, % 65, Sverig, Indb. Sj. F. 85/ 86 • 1 9jg 62, Hvidovre, Udb.Kh. F. 28/ Frost, Anna Julian e . Ugift, 82 • 12 Carl Ludvig. . Skomager, Stiftsp.II.F.Sfs 6 . / 5 03, Kbhvn. , Johannes P eterAug.Frd. Skomtensfejersv H / 9 60, Odense, B 2 295/ 87 • Frostmann, Anna Drth. Olivia Enke, ta/12 41, Kbhvn. , Indb. Sj. F . !! 3/ 82 • Fruergaard, Cathrin e Sophie Christin e, se Lassen, C. S . C. 10/ 11 22. 9 Chresten Lassen. Skrædei"sv ., I. In tr. 100 !1/ 8 1 • / u 05, 'rhisted, 2 Fruhstuch, Marie Bolette . . Ugift, ~/~ 58, Thisted, B 6 52/ 82 • Fryd, Marie Josefin e . . . . . Ugift, R% 17, Nestved, I. Intr. 1352/ 80 • Frydenborg, Carl Lauritzen. Maskinarbejder, 6/ 7 56, Haderslev, Indb. Kh. F. 12/8 ~. 17 / 11 66, Brørup, Frydendal, Niels Poulsen . . Tjenestekarl, B l 211 / 84 • 1 Frydenhamn, Edvard. . . . . Maskinarbejder, Bfs 52, Haderslev, Indb.Kh.F. 5fs 2 • 2 Frydenlund, Marie V endeL Ad. Enko, Indb.Sj .F. 9fg 6 • / 12 49, Kbhvn. , 1 Frydensborg, Carl JørgensenCl. Beslagsmed, 0fg 61, Kjædeby, Udb. Sj . F. 34/ 86 • Frydensberg, Niels Peter Nielsen, se und. Nielsen i 1881. 16/ u 36. 10 / 2 47, Kbhvn. , Fryderup, Johanne Chr. Marie. Ugift, A 15 111'/ 81 . Fryssing, Julius Christian Knudsen, se Knud sen, Julius Christian, 1/ 1 61. Frænkel, Johan Andreas . . . Barb er, a% 51, Ringsted, Udb. Sj. :B..., . 26/ 87 • 13/s 38, Kbhvn. , Frænckel, Lovise Caroline .. . Enke, Indb. Kh. F. "Bfs 2 • 1 Fræse, Em,p1a Juliette . . . . . Ugift, ~/ 1 67, Kbhvn ., Indb.Sj.F. 3fs 7 • Frøberg, (Akesdatter) Anna, se Akesdatter, ~/ 1 2 48. 6 / 7 54, Kbhvn. , I. In tr. 4 ""/8 1 • Frøde, J ohan Peder . . . . . . Ar bt. d. , 1 Frølich, Andrea Caroline . . . Tj,:,nøstepige, 8fs 45, Slagelse, Udb. Kh. F. 2 1/ 8 1 • Charles Emil Hørup, se Hørup. % 51, 1/ 40, Sorø, Indb. Sj .F. 22 8/ 86 . Frølund, Ernst Hans L ars. . . SnedkeJ", 3 1 HortensiaHermd.Joh. Ugifi, "/ 11 67, Kbhvn. , Indb.Sj.F. 229/ 85 • 22 Inger Marie . . . Enke, I ndb. Sj.F. 6fs 3 . / 11 05, Sorø, 27 Frørup, J ens Frederik . . . . Arbmd., Indb.Sj. F. 5fs 7 • / 11 20, Kbhvn. , 11/ Johanne Caroline . . . Ugih, 24, Kbhvn. , A 12 101/ 87 . 11 2 Frøstrup, B endine Malvine .. Ugift, % 60, Kbhvn ., A 2 51/ 85 . Bendix Crispinus .. Skomager, % 23, Sandby, Indb.Kh.F. 48/ 8 1 . 10 Birthe Emilie .. .. Ugift, /.1 63, Frdberg.S., Indb. Sj.F. 48/ 8 1 . Else Margrethe, se Christensen, Else Margrethe, 31/ 1 05. Hans Peter . . . Arbmd. , B/s 51, Kbhvn., Indb.Sj. F. 2fs 3 • 13/ 27, Hillerød, Ingermine Marie Forl. Kone, Alm. Nr. 558. 8 2 Martha Kirstine. Ugift, 5fg 65, Frdberg. , Udb. Sj. F. 18/ 85 • 1 Oluf Theodor . " / 10 50, Kbhvn., ? A l 60/ss· 31 Frøyland, Juline Atalie . Enke, / 1 31, Kbhvn., Indb. Sj. F. 45/ 85 •

Fugelsamg. Fuglsang. Fuchs, Peter Christian. . . . . Fuhs, Albert . . . . . . . . . . Fuglede, Bolette Kirstine . .. Frederik Ferdinand Fuglsig, Clemen Hansen. . . . Johanne Kirstine . . . Fuhrmann, Anders H enr. Jul. Andreas Julius Carl Julius. . Fuhry, Frantz Julius. . . Fulling, Ane Margrethe . Frantz Peter .

Tømrersvend, Guldarbejder, Enke, fhv. Sergent, Garv•3rsv., Enke, Guld!>medsv., Kok, Maskintegner, Snedkersvend, U gift , fhv. Brygger,

% 59, ØstersyvS., Udb. Kh. F. n/82 • 51, Tyskland, Indb.Kh.F. 54/ 82 • 35, Hørsholm, Indb.Sj. F . 130/ 87 • 31, Kbhvn., A 21 561 / 82 • % 16, Hostrup S., Indb.Sj.F. 46/ 8 4 . 12 4 / 10 08, Bregninge, Indb.Sj. F. %6 • 18 / 12 60, Kbhvn., Stiftsp.I.F. 20/ 85 • 2 % 64, Kbhvn., A 12 239/ 87 • 17 / 9 65, Kbhvn. , Indb. Sj. F. 71/ 86 • 28/ 29, Kbhvn. , Indb. Kh. F. 73/ 81 • 8 ttj6 62, Silkeborg, Udb. Sj . F. 18/ 82 • % 33, Storring, Indb.Sj. F. 4/ 81 • 16/ 10 12 / 11 1/ 1 1

Funch. Funck. Ugift,. Funch, Adolphine Olivia Alma Magrethe . . . . Enke,, Andreas Frederik . . . Frantz J ør g. Christof.

Funk. 1

~/ 7

2/o 26/

12

50, Kbhvn., 32, Rønne, 55, Kbhvn., 48, Kbh vn.,

Indb. Sj. F. A 22 41 / 81·

90 / 86 •

B l F l 30/ 8 1 • B l F 1 1/st·


Funch, F.

147 16

A 21 389/ s t· Udb. Sj. F. 33/ 81 . Udb. Sj. F. 4 Bfs,;. Udb. Sj. F . 37/ 8 •1 . I. Intr. l't8/ss·

Funch, Frederik August. . . . Chri stian .. . Johanne . . . ._ . . . . Juli e Caroline Bothilde RasmusAnton Ca.lixbus

R ebslagersv., ? Syerske, Ugift, Kleinsmedesv.,

22, Kbhvn ., ? % 67, Aarhus, 27/H64, Aarhus, 14 / 10 55, Kbhvn.,

Funcke, Carl Georg F erdinand Fund er, And ers PeterPedersen Anna Chri st. Josefine Otto Ahrenfeldt . .. Fii.rst, Frederik Chr. Conrad Fyhn, Carl Henrik P eter .. Rasmus Ludvig Chr .. Fædder se Fedder. Faltved, Carl Aug ust . . . . F ændrik, Johan Christian . . Fænø, Emma Dorthea Freder.

Kontori st, Arbmd., Ugift, Søm an cl. Sn edke r~v end ' Arbmd., Handelsbetj en t,

% 52, H annover, Indb. Brnh. F . % 30, Horsens, Udb. Sj. F. % 1 :!/ Indb. Kh. F. 10/ 8 2 • 11 63, Aalborg,

/1

4

4

2

:!if~ ~/ 10 ~/7

62, B lære, 23, Kbhvn., 50, Kbhvn ., 20/ 65, Æ reskjøb. , 1

fhv. Snedkerrn ., 1/u36, Aalborg, Sadelm agersv. , '/, 31, Kbhvn. , J(ij7 62, Kbhvn., Ugift,

Færclt.

6•

Udb. Sj . F . 48/ 85 . A 21 336/ 8 1 • Stiftspr.I.F 56/ 85 • Udb. Sj. F. 47/ 8 5 • Indb. Sj. F. 85/ 83 . Indb. Sj.F. 72/ 8 1• B l F 2 3/s 2 •

Færck. Færk. !'/n04, Kbhvn. ,

Færk, Ane Kirstine .. J ohan Christian.

Enke,

F ærgemann , ·Hanna . . . .Johann e Caro lin e. F æster, H elene Martin o Jacoh Emil. J et> Emil . .. . Johann e!" . . . . .Juli ane Martin o . Loui se H enri ette.

2 Enke, ' '/ 11 36, ~·h e ri g , Fraskilt, i 3/ ;. 46, Gjerum , 28 / 12 14, Khhvn. , Enke, 1 Arbmd ., % 49, Kbhvn. , fhv . Ha.ttemgsv . 2% 15, Kbhvn. , H anskemagers., ~/1 52, Kbhvn. , Ugift, ttj" 3K, Kbhvn. , Tjenestepige, t.;/11 62, Bogø,

14

Føhns.

/ 82

Fønss.

/~

27, Khhvn .,

A lm . 1884. B l F l 31/ 81 • Indb. Kh.F. 70/ 8 1 • fnclh. Sj. FJ 0 Sj 8 1 . Indb. Sj. F . 10 Bfs., . Udb. Sj . F. 2/ 8 1 • A 14 2 4 ~''/s t· A 12 222/ss · A 14 69/st· Udb. Sj. F. ' % ~·

Føns. 11/

Fønss, .Tohannes Martin Luclv. fhv. Kj øbmand, Nicol ine P etrosin e Math Ugift, Vilhelm Christian .. . . Bogtrykkersv .,

41, Viborg, Indb. Sj. F. 1/ 85 • % 49, Odense, Udb. Sj. F. 5fs,1• 26 / 10 37, Enderslev, B 3 416/ 8 1 .

F øhre, Heinhold Fri edr. Franz F ørster. Christian. . . . . . H einrich Adolph .. . Louise . . . . .. . . . F'ørsterling, E lisaAngelik a t>ofie Serin e Vilh elmine .

Bagersvend , A rbejdsmand, K am magersv. , Ugift, Ugift. Ugift,

21 /

Gaarde, Ni colai Jochum .. Gaard estrup, 8vend Martin Gaase r, Carl J o han. . . . . Chri stian Emil. . . Frederi cho Vilh elm in e Nicoline H enri ette . . . Ua.a.sterm a.nn , Emanuel Heinr. C+ahe, Johann es Fredr. Vilh. Gabriel, H ans Chr. Lauritz . Gahri elsen, Ancl ers . . . . . . An na Gabrielle . Gabri elsson (Hane), Johannes . Gahri else n, Loui ·e Dorthea .. Niels V ill. Bartzius Vilhelm Fr. Edg.

Arbmd ., Sømand. Arhmd ., Arbmcl.. Enke, Enke. :-)]wmagersv. , G larm es te r, 8ømand,

5

62, Ralle, Udb. Sj. F. 39/ 85 • / u24, Mecklenhr., lndb.Kh.F Y / 8 1 • 2 6j; 34, Kbhvn. , Indb. S j . .F . 10 {/~ 7 • 12 21 0fs,1 . / 1 44, Tyskland , B l % 63, Kbhvn ., Indb.Sj. F. 192/ 82 • 1 % 58, Kbhvn. , Indb. Sj. F. Rjg 2 • 12

10

/o43, Slesvig, B 4 1/ t''/, 52, V. Brøndrl. B 3 5 /u 35, Kbhvn. , B 4 54f83 • 1

:!~/ 1

81 • 773 / 81•

47, Kbhvn. ,

Alm. 969. Alm. Nr. 2527. I. Intr. '"Ofs 4 • 1 ·' />~ 52. Khhvn. , Idb. Kh. G. 1/ 82 . 21 · / 11 3H, Kbhvn. , Indb.Sj.G. m /s7 • :! 6 11 08, Sa.ltofte, Udb. Sj. G. 14/ 87 • uo; 48, Sandbjerg, B1 7 294 / 81 . 11 / i' P , 1o zn; 8J_' Ugift, .IO 47 ' Kbhv11., L , Murera.rhdi< md. , 3/ 1 33, Sverig, Indh. Sj. G. 14 /so· 1 Ugift, / 9 59, Frdborg., A 25 132/sG· 2 Arhmd ., ,-'/ 10 17, Kbhvn. , B 3 78 2/ 81 . 2 Tjenestekarl, Indb. Kh.G. r. 7/ 81 . / ll 49, Frdberg.,

/x11, Kbhvn. , t'/ 39, Kbhvn., 17

19*


Gad, C.

148

Gad, Charlotte Caroline . . . Emil Frederik Georg . Gade, Carl Andreas Hansen Gahm, Gustaf Adolph .. Gall, Christina Henriette Gallberg, Jens Frederik . Rasmus . . . . .

Enke, Stukkatør, Sømand, Cigarmager , Ugift , V æver, ArbEjdsmand,

27, Kbhvn., Indh. Sj . G. 9fs 4 • 61 , Kbhvn. , Indb.Sj.G. Sfs 1• 22 / u 62, Blaavand, A l 585/ 81 . 13/ B 21 20/ 81 • 10 44, Sverig, 25/u 15, Kbhvn., Alm . Nr. 1518. 19 / 12 19, Kbhvn. , Indb.Sj . G.b 63/ 83 • 1 % 16, Vridsløse!. , Indb. Sj. G. Bfs 5 • 3/ 4

11

/ ;,

GaUen. Galthen. 24

. Ugift, Smedes vend, U gif1;,

Galten, Eline Kirstine . J ens Herman .. J ensine Jørgine

/5

06, Kbhvn. ,

12

13, Kbhvn. ,

u/12 61 , Kbhvn. , 2 ';/

Smedelærling, 22/ 12 61, Kbhvn. , ~Ofs 04, Kbhvn ., Bybud , 1 Skomagersv., / 7 54, Sorø, 1 Ugift., / 2 61, Slagelse, Handelsbetj en t, 4/ 1 62, Kbhvn. , En k€, % 37, Kjøge, Kontori st, 25 Aar, Folding, 2 Arbejdsmand , / 1 38, St. Croix, 4 Arbejdsmand, / 3 42, St. Croix, Gandløse, Lars (Ander sen) Fh. Droskek. , ~/ u 48, Knardrup, 14 / 25, Veile, Ganzel, Caroline H ermand . P. 4

Galtsen, J ens H erman . Gammolbye, Søren Mathiesen . Gammerath, Carl Vilhelm Efr. Gamroth, Ida Thyra Amalie . Gamst, Jaco b Sofus . . . . . . Gandrup, Sofie . . . . . . . . . Thomas Chri stenRen. Vilhelm . . . . .

Gantzler.

Bogt:rykkersv. , Arbejdsmand ,

Garn, Johan P eter Julius. Gasque, H elene Josephine Fr. Gastmejer, Clu·istian Frederik. Gatermann, Elisabeth Dorth. M. Emil . . . . . Gath, P etrosine . . . . . . Gatzwiller, Carl Ri charrl .. . Gavertsen, Jacob . . . .. . . Geberth, Michel. . . . . . . . Gebuhr, Emil Frederik Chr. -~~l. Vilhelm Em il.

Skrædersvend, Enke, Opvarter, Ugift, Enke, Ugift, Sømand , H vidgnrver, Malersvend , Snedkersv.,

Heday.

Gedde.

2 G/ 10

1 / 12

63, Kbhvn. , 19, Draaby.

2·1/ -

60 Næstved 39,' E ckernf. ,' !• /, 65, Stiftelsen, ~ 0/ 2 54, B ergfeld, 17 1: 1 85, Kbhvn. , ~/11 28, Nyborg, 1 2/u 51, Kbhvn. , 27/ 62 Norae ~L ' o ' '"/ 10 57, Bøhmen, 24 / 2 66, Kbhvn. , 2/s 42, Kbhvn ., l

:'/ 10

B l G 1 10/ 8 1 .

Indb. Sj . G. ';"/s;, · I. lutr. 4 x/8 1 .

B 3 uo J/ ss · A 15 35/s1 · Stiftsp. II. G. 18/ 81; B 6 ltj8h.· B 3 sos/s6· Udb.Sj.G. 2 %5 • Indb. S j. G. 2/s 4 • Indb. Sj.G. 244 /sx · Indb. Kh. G. 9jg 2 • ,_.. GT. 296/Si . I 11 dh , Cl} Indb. Sj. G . 1x7/ 8 1 •

Geidai. 1 / 1 22 /2 16 / 1

Gedai, Emili e Josephine Andr. Ugift, Paulin e Dorothea . . . . U gift, Vilhelmine Bentine Chr. Enke,

Gede.

Indb. Kh. G. 39/ 8 1 • Alm. Nr. 1384. Tndb.Kh.G. 4 2/ 82 • Udb. Sj. G. 1Sfs,t· Indb . S j. G. 337/ 84 • I. In tr. 119G/ s7 . Udb.Sj. G. 24/ 84 • Stiftsp.I. G. 24/ 8 ,1 . Stiftsp.I.G. 24 / 8,. Indb. Sj. G. 4/ 86 •

Ganzler.

Gantzler, Carl Christian .. J ørgen . . . . . .

Gedai.

Indb.Sj.G. 135/st· I. Intr. 1700/ ss · Indb.Sj.G. 244 / 85 •

Gj ede.

39, K bhvn ., Ol, Kbhvn. , 13, Kbhvn. ,

Gj edde.

% 09, Kbhvn .,

Giede, Georg Christian. . . J en sine f. Repstock . Marie. . . . . . . . . .

Enkemand, Enke, Enke,

2

Gedske, Petrine Carolin e Jacob. Geentel, Fritz Albert Charles. Geertsen, Arnold Martin . . . (el. Haste) Ane Cathr. Hans . . . . . P eter Jacob . .. . .

Ugift, Maskinarbejder , Bagersvend , U gift, Maskinsmed, Arbejdsmand,

14

~/ 2

34, Nestved,

14./5 22, Ousager, 55, Norge, 57, Kbhvn., 63, Gurre Ov., 06, Kbhvn. , 8fg 60, Vordingb., % 61, Tikjøb,

/6 /7 15 /2 16/ ll

10

L'' G 2n/ I n db .oJ. · Sti · Alm. Nr. 3405. Indb. Sj. G. 10/ 86 •

A 27 14/ 86 • Indb.Sj. G. 1 3 ~/81 . Indb. Sj. G. 7 ~/82 • Indb. Sj . G. 31/ 8 ,;. A 21 35/ 8 1 • B 3 676/ 87 . Indb. Sj.G.m/ 82 • Indb.Kh.G .53fa 2 • A l 122/ 81 .


Gefardt, A.

149 Gefarclt, Agn es Christine Mari e Gehlsen, Marie Cæcilie . . Geidai, se Gedai m. Fl. Geier , Augusta Vilhelmine Johan Lorentz .. . Geisshert.. F erdinand . . . . Geisler, Adolfine Dorothea Christian Harald . . Mathias J ør gen . . Thora Nathalie Carol. Geisshirdt, Am andaMari eH em. Geisshirt, Eduaro H einrich .. Geist, F erdin andAu gust B ernh. Johann Friederich . . . .

Ugift, Enke,

57, Kolding,

/t 31, Hillerød,

"/ 10 64 , Kbh vn ., 24, Baiern , Skrædersv., 1826, Tydskland , 1 ~/ 1 52, Tersløse, Ugift, Malersvend , ''/ 10 29, Kbhvn ., 2 Tømmermand , / 1 20, Brom ølle, Enke, ),, 34, H elsin gør , Ug ift, '"/ ,; t-\2, Kbhvn ., Bogbinderl ærl ., '·'ft 64, Kbhvn. , .; f-, 45, Slesvig, Kontorist, 1 Typograf, " ' /, ()2, NCtrnberg, Ugift,

Gelin. Gellin, David . . . . . Elias Moses. . Ludvig Moritz

7 / 11 21 -

·

u;,,

Udb. Kh. G. B 6 4%1-

4/ • 81

I n db . Q· >J.]. G~ . ~~;B:i · B 2 G 7/ 8 1 • Indb.Sj.G. 123/ 8 1• A 2 1 ~/8 1 . I. Intr. ll/7!J · Udb. Sj. G. 7/sJ. Indb.Sj. G. 14 / 8 •1 • Indb. Sj.G. 11 3/s ~ · I. Intr. 7!14 / 8 2 • Indb.Kh. G. 7/8 ~ . Indh. Sj. G. "Isn ·

Gellin.

zs;,

-Kamm erjæger, 11, Khhvn.. Indb.KILG. G% 1 • Musiker, 41 Aar, Kbhvn. , Indb.Kh.GY/~~ · ') Chri stiania, A 45 4 1/ 8 1 • Maler,

Gellner, Wilh elm Johann. Drejenuester, '--'/:, 37, Preu,.;se n, Indb. Sj.G. ('/~;_1 • 15 / 1 67 , Nak skov, Genet, A lvilda Sophie El isab. Ugift, Udb. Sj. G. 5/ 8 6 • Johann H einrich Martin Stud. med. , n/10 47, Kbhvn. , Alm. 2405. Gentsemann , Aurora Emilie.. Cigararbske, "% 55, Kbhvn. , Indb. Sj. G. 35/ 8 1 • 2 % 29, Khhvn. , Josephine Emilie Enke, Indb. S j. G. H-1/ 8 1 • Gentz, F erdinand .. . . . . . . S medesvend , 20 Aar, Nykj. p. F. , Udb . Sj. G. 1/ 8 1• 11 Gentzen, Ernst Johan . . . . . Bagersvend , ' / 1 65, Kbhvn ., Indb. S j. G. 27 1/ 8 1 • Gu stav J oh an n Th .. Bagersvend, tc./ (i 30, Greifs>mld , Indb. Sj. G. 96/ 86 • Georg, Frederik Carl Christian t)lagtersvend, to/ 1 50, Kbh vn. , Indb. Sj. G. to t/86 • George, Thomine Christin e E. t.'/1 1 42, Frederiksh. B l G l 6fs1 . Georgsen, Bine Margrethe . Ugift, lt/ 11 61, Slesvi g, Indb.Sj.G. 34/ 8 1• 17 / 1 59, Aarhu s, Gerber, Caroline Chri stine A. Ugift, Udb. Sj. G. to/82 • Gerbers, Jaco b . Sømand , ~';/t 59, Holland , Indb.Sj. G. 12 %,;Gerd es, Vilhelm . . . . . . F in erskærer , !l /t 36, A lto na, Indb. Sj.G. ll/ 87 . Geri che, Sofie f. Tosb . . . Enke, A 16 sGH/ 8 1 • Gerken, H einrich J ør gen J ohan Sn edkersve nd , t 0/ 8 02, Kbhvn , Indb. S j. G. 67/ 8 (; . Gerlack, Ane Kathrin e Ug ift, t% 08, Khhvn. , A 27 12%",. 14 Nille Marie . . . . . . Enke, /.-, 40, G m re. Stiftsp. I. G. t 5j 8,; . P eter Mathias . . . . Fhv. Serge nt, t% 06, Thi sted, Indb .Sj . G. 162/ 8 1 • Gerling, JohannGerh.Heinr.R. A rbejdsm and , 1828, Mecklenb. , Alm . 1375. 2 Johann e Kirstine . . . t)epareret, ~/ 1 31 , Kbhvn. , Alm. 1375. ' / 1 57, Sverig, Indb. Sj . G. t 5j 85 • Germundsson, Hilm a Charlotte Ugift, Gerner, Sofie Elisabeth . . .. Enke, ~ 0 / 7 99, Kbhvn. , Indb. Kh. G. 4/ 8 1 • 1 Geroth, Vi ctor Emanu el Daniel Arhejd:;mand, I. Intr. 2 ~ 5/87 • / 3 60, Kbhvn ., 1% 41 , Gersdorff, Engelbrecht, se .Tohan sen. 20 Geschowitz, Meyer, se T amor, Meyer. / 4 68, Indb. Sj. T. -"% 7 • '/t2 22, Khhvn ., Indb.Kh.G. "6/ 8 1 . Geschwindtner, A ne Th eri sia . Ugift, Anthon . . . . Bybud, J% 26, Kbhvn. , Indb. Kh. G.29/st· 7 Indh.Sj. G. '; 0 -1/ 8 ,1• Ca rl Wilhelm Murersve nd , /:, 62, Kbh vn. , 2 Ug ift, !i/1 30, Kbhvn ., Indh .Kh. G. 21/ 8 1• Elisabeth . 2 % 18, Kbhvn. , Ignatz . . . B 2 G 2/s 1 • 7 Valdemar. Murersvend , / Jo 65, Kbhvn. , I n dl) . s· J. G . 27 2/ 35 • 7 Gessel, Axel Emil (Lind ) . / 11 50, Kbhvn. , Grovsm edesv., Stifts p. II. G 9jg,; . Joh ann e Emilie, .·e Lind , Johanne Emilie. 1/ 1 17, 31 Gewecke, Vilhelm Fred. Andr. Arbejdsmand , / , 51, Flensbo rg, Ud h. Kh. G. Jl !~t · Gjed e \ Gjedd e J se Gede. Geede. Gier, Christian Hans Jacob . Gartner, to/ Jo 63, Kbhvn. , Indb. Sj. G. 17/ 8 .; . Ugift, . Giere, Elisa 'rhorilda. . . t/12 62, Kbhvn. , Indh. Sj. G. ~/82 • Gi ese, August Friedrick . . . Bødkersven d, % 32, Tydskland, A 31 42/ 8 7 •


Giertsen, H.

150

Giertsen, Hans . . . . Gi eve, Christiane Barbara. Gillin, B erth a . . . . . . . . Gindrup, Alexandrine Petr. J. Harald Alex. Joach. Gis ladotter, Mekki1~ . . . . . . Gislin g, Ole Chr. :F'r. Mortensen Giøe, Vald omar Andr. Joachim Gjede l Gj edde f se Gede m. Fl. Gjedsted , Mathi as . . . . . Gjelsted, Margrethe Poulin e. Gjelstrup, Emma Carolin e . . Gjelstrøm , Andrea Adolphine .

% 60, Vordb.Lds. L In tr. tm/87 • Smedesvend , Ugift, tf 1 t 13, Kbhvn ., Indb. S j. G. 4 1 "/~ 7 . 1 U gift. 2fa 63, Kbhvn., Indb. Kh. G.M/ 8 1 . 17 F raskilt, / 3 47, Malm ø, B 2 11 0/s.J· 18 Møllersvend. A 21 HL 0/ 8 1• / 7 28, Kbhvn. , Ugift, '% 58, I sland, Udb. Kh. G. 'Is ~· Vagtmester , A 21 12 %1 • Hand elsbetj ent, 50, Kbhvn ., lndb.Kh.GY'/st ·

zor.

0/ 12

38. Hand ers,

B lG1

36, Kbhvn. , 45,

Indb.Sj.G. 1" 2/ 82 . A 2 11 9jg 3 • se Kjelstrørn .

/u 17, Kbhvn. ,

11

~/ 10

U gift,

u gift;,

Gjerlev.

11/ 5

/ 8 1.

Gjerløw.

Gj erl øv , Amali e Elisabeth. Carl Chri stian . Edvard Emil . . . J ens P oter . . . . . Marie Sofie Frederikk e P eter. . . . . . . . . V iggo Juliu s . . . Wulffino J ørgin e .

Ugift , V æversv., Arbejdsmand, Arbejdsmand. Enk e, Sm eclesv., R ebslage r, Enke,

59, Kbhvn. , 15, Kbhvn. , 7 / 2 49, Kbhv n. , 28 / - 43 Oreby . ' .' 1 Dfo 35, Kbhvn. , 1 / 11 27, Khh vn., I!'/254, Næstved, 11 / 7 49, Kbhvn. ,

Gjem, Dagmar Thora Emili e . Dagmar Thora Emilie . Theodor V aldem. Fmntz Giese, Rudolph H einri ch . . . . Giesebrecht, Catharin e Hedevig Giesel, Julie Sofi e Conradin e . Gissing, Chri stian Mi chael. Giessin g. H ans J oachim . . H elene Dorth ea . J o han n e Dagmar. Poulino A mali e Gietting, J ensin e Carol. Kirstin e Gili ansen, Ole Chri stian . . . Gille, Ca rl Emil . . . .. .. . v. Gillespi o, Lov ise A ug usta . Gj erstrup, Chri stian Moritz R Gjertsen, Johan . . . . . . . . . Fanny Charl. Niko !. Charles Lorentz . . . 'rhorkildur Margrethe Uj erum , Andreas .. . . . . . . A ne Mari e Christin o . Gjessing, Carl JohannesNiels H . Ludvig Th eod. K onst. Gj ett ing, ~Niels P eter . . . Gjødesen, Adolph Møll er l ,ars Peter. . Gj øg, A nn a Lovisa. . . . Nielsin e Kirstin e .. Gjøl, Elise Marie B eneilicte . Gj0rtz, .f uliu s Chri stian . Gj ørup, H ans Chri stian . . Gj0tterup , Andreas Peter . K aren Kirstine . Johanne Chr. E. Th.

U g ift. .

11 /

~ co r tu m ,

22

12 /7 10 /7

t

67 , Kbl1vn. ,

o7, K bhvn. ,

Indb. Sj. G . 60 3/ 83 • Indb. Kh. G. 1 8/ 81 . Indb. Sj. G. 232/ 82 • Udh.Kh. G. Gf~ t· A 19. ~

207/ S:>- ·

Indb. Kh. G. 2 /~ 2 . Indb. Kh. G. 42/ 8 1 • Alm. N r. 438.

I n db . oC.!'J. G:r. l 5"/ 05 •

Indb.Sj.G.b 82/ 8 r, . 2 B age rsv ., % 35, Khhvn. , B 18 "Ofs 2 • Indb.Kh.G. 10/~ 1 • Fhv.Hnedkerm. , 1/ 8 l o, Kbhvn. , 2 Ugift, Indb. Sj.G. 2 13/ sG · "/ 1 12, Norge, 11 Ugift, / 9 56, Kbhvn. , B 3 15/ 8 1 • " 11 1 48, Khhvn ., Indb. S j. G. 1t.;/ 0 .-, . Cigararbejder. ~/ 1 2 ()2, S lagelse, Indb. Kh. G. 1/ 8 2 • Opvarter, 11 ' / ,: 29, Khhvn. , A 17 •w/~ 1 • U g ift, t/.1 (14, Kbh vn. , I. Intr. UHH/ sr;· Ugift, 1!'/3 27, Usserød, Indb. Sj. G . '5fsG· Enke, 12/ Indb.Sj . G . 2·1a/ 8 1. Enke, 11 26, Kbhvn.. 1 ~/ til , Dronnin g!., Udb . Sj . G. 2.J/sn · S om nnd, 1 •:/,; 57, Lyngby, A 21 23 -J/82 • 'rypograf, 17/ 11 , Khhvn. , Indb. Sj.G. 105/ 8 1 . Enke, 5 8 maaJwndition. , 39, Aalborg, B 2 L7"/s:>· 7 Matro:-, 1 12 50, Norge, Indb. Sj.G . 245/~>~ · 21 /~ 59, Kbh vn., Indb. Sj. G. 3 17/ 83 • Ug ift, •:/" 63, Kbhvn. , S tiftsp.I.G.' Bfs, . Snedk er, 2 % 39, Kbhvn ., Indb. Sj. G. 136/ HI· Ugift, 2 '; ' 1 31, Aalborg, B 2 130 / 83 • S nedk ersv .. Enke. 1831, L æsø, B 2 '"9fs" . 12 / 1 -U , Kbhvn ., B 1 G l 12/ 8 1 . 22 M urersvend. /u5±, S lagelse, I. Intr. 11 ~/82 . [ndh.Kh .G. 1'1/ 82 • S nedkersvend , 30 /i til , Khhvn. , A 2 16 '1/ 8 1 • S nedkersvencl. t;,/ , 2ti, Aalborg, l f'/ 7 10, Aa.lhorg , In db. Kh .G . "/ " 1 . Sknedersv. , 1 Enke, " / 11 01 , Nyborg, F. P. It1"fso · 14 / 49, Faaborg, Ug ift. B ± 4'1/ s l· 8 ~.-, ·~ 25, Kbhvn., l.lntr. m ; Kt· Enke. t i;, 49, Kbhvn. , A l 2 " 0/ 8 7 • Gartn or, ' / , 17, Kbhvn. , B 1 G l' ll/~ 1 • 10 S komager, / 7 -:1-2, Kbhvn. , B 2 G 17/ " 1 • 14/ 9 18, K bh vn. , li'. P. I7 o·l/ so· Enke, 20/ 59, Kbhvn. , Indb. Sj. G. Ho/ 8 1 . Ugift, 1 11

/ 2

'/ r•


Glacius, J.

151

Glacius, J ør gen Christoffer Glad, Andrea Marie . Gladt, An e Mari e. . . . . . Glaesser, Hans P eter . . . . Glafl'ey, Christian F erdinand Glaser, Maren Cathrin e . . . Glasius, J acobine Emilie Margr. Glat.v ed, Andreas Casper Glause, Johan Fricleri ch ..

Snedker , Enke, Fraskilt, Ugift, Detajlh andler, Enke, Ug ift, Jungmand , S medesvend,

Glem·up.

/ 12

Glel'up.

Clleer11p, Carl P eter . . . . Frederik Carl Chr. 'fhorvald . . .

Skomager, Gn,rvers ven(l . Cigarm age r,

Gleesen, Fritz A ugust . V aldern ar A lfred. Gleichmann , Anton Th eodor Gleu. Frideri ch Chr. H einri ch . Georg Ju li us . . . . . . . Oliese, An e Cathrine. . . .. . Antoni e Sofie Freder.

Smed, Glarm estersv. , Maski1n rhejcler , B ørstenh .. Plh., Enk e, Ugift,

Glud.

39, Hirschholm A 12 256/ 8 :; . A 12 255/ 85 • tn/1 32, Viskinde, Udb.K h. G. 1"/st· 1 6Ja 03, Kbhvn ., Alm . 1704. t 2 j 7 34, Kbhvn ., S tiftsp. I. G . 2/sr,. 1 :1j 11 00, Khhvn. , Indb. Sj. G 17·1/,t. 2/ Indb.Sj. G. 18·1/ 8 $ . 10 60, Kbhvn .. tDj 63 And s A ...;')7 H-1/ 8-t · :n/88 32,' Khhvn' .. J. ] n tr. 404/ s J. 12

~ ·;,, 2

38, Sæby ,

tj7 04, Ove, ~ 'j,,

111

53. A alborg.

30, Kh hvn. , 64, Kbhvn ., t t / 12 34, Søllerød, 10 / 1 29, vVittcnh .. 21 ' / 11 78, S tiftelsen, 1/G~8 , Khh vn. , 7/ 62. Roskilde, 1 /:,

1 " ,.' 11

t "/

Glum sø, Carl Christian Valentin Jens JohanAndr.Vilh . Glysen, Theodor Valdemar .. Glæsel, Edvard Vi lh elm . . . . Frederik Edv. Aug. A . Glæsn er, Carl Frederik Vilh .. Emil V ilhelm . Gløier, Niels P eter. . . . . . . Gnaust, Sophie H edevig . . . . Gnutzmann , Frederik Vilh elm Gnuchtel, H einrich F erdinand. Gobert, Stine Andrea . . . . . Godemann, Carol. P etr. Vilh. Godsk e, Niels Bunclsgaard . Peder Andersen. Gotfred, Carl Emil . .. . .

G5, K hh v n., Bremerlu nd ~j/~ 61, Rudkj øb., 0 '' /,1 42, Stiftelsen, 12 / G "" 96 ' Kbl1 V ll.. ' '/ 4 47, Kbhvn. , % ol , Kbhvn. , ' % 65, Flade, n/8 12, Khh vn. , 1 /~ 23, Khhvn ., 21 / 10 43, Sachsen, 1 % 32, Kbhvn. , 1 '/uGu, Kbhvn. , :;/ 9 30, K olding, 1 j/ 36, Kold in g, 5 t"/; 47, Kbhvn. ,

Gottfreclsen, A lfred Ch. Ludv. Ancl ers Carl . Carl August . Christian Gotfred . Caroline Martine . P etrin e . Emma .. . .. . . Frederikke Christ. H ans H enrik . Johanne .. . . . ·Laurine Martine

A lm.llO. Indb. Sj. G. ~~~ G · B7 H%1· A lm. Nr. 1014 . Indb. Sj. G. ';%1 • Udb . Sj . G. 2/ 8 1 • Udh. Sj. G. '/s.1•

Gluud.

Gluucl , Leopoldine Eleonora .. Ug ift, (k.Kernn)Susann eMarie Ugift,

Godtf'redsen.

B 2 17 1/ 8a · U dh • 0u J.· G · •5 - jSfo· Stiftsp. I G. 17/ Rr; ·

Snedkersvend. Snedkersven d, Styrmand, Porcellænsmal. , Arbejdsmand, Arbejdsmand. Bagerlærlin g, Sømand, Enke, Skomage rsv., Enke, Ugift, Skræderl'v., Skom agersv. , Arbejdsmand ,

1

59, Maril1o, ~/ 1 06, Khhvn. , 12

t~J/(1

t t j 1 64,

Gott'J'edsen. Arbejdsmand , Murersvend, Tjener, Gartn er, Arbejdsmand , Enke, Tjenestepige, U gift, Skomagersv. , Enke, Ugift, Enke,

Udb. Brnh.G 1/ 82 . Alm . 1914. Indb. Sj. G. ·I ~G/ n· I ndb.Kh .G.5 Sfs 2 • U db. Sj. G. 27/ 5 • Indb. Sj. G. 273/~ 5 • F • P • 1"4/. 8 1 · A 16 1GOf 81 • A 26 99/ 8 3 • Udb. Sj. G. 19/ 85 • Inclb.Sj.G. 18 7j 83 • B 2 G 12fs 1 . Indb. Sj.G. 2 '1 Gfs~ .

I. Intr. 59 3fs 4 • A l 22 3/ 87 • B l 52 H/~ 7 • I. Intr. 3 L·1j 82 • A 21 5 ~ '/~ 1 •

Gottf'1·edsen.

IB/11 57, Kbhvn. ,

A 21 549 / 82 • 62, Haarslev, Indb.Sj. G. ~ 1 8/8 .;. % 68, Svendborg, Udb. Sj. G. ~Ofsn· ~ 3/7 34, 'fa.arnby, B 1 12 1/ 85 . 1 % 54, Kbhvn. , Indb.Sj. G. (; 2/~ ,;· 2 "/,; 12, Tranekjær, Udb. Sj. G. 'fs,:, . 16 A ar, Kjædeby, Udb. Sj. G. 20/ 87 • 10 / 2 58, Nyborg, B 6 142/ 8 1 • 2 B 6 '!!fs 1 . 8/ 7 60, Nyborg, 4 10 / 1 55, N. Ørslev, B 7 "fs 1 • 27 / 10 22, Troense, Indb.Sj.G. "'/ 8 1 • ~ 1 /8 56, Hum ble, Udb. Kh. G. %1 • ~/ 1 22, Kbhvn. , B 3 247/ sG · 1 /5


Gotfredsen, N. Gotfredsen, Niels Rasmussen Rasmus . . Sven . . . Valdemar

152 Landmand, Tømrer, Fh. Opvarter, Tømrer,

18/ 12 7 /6

:u/ 12

33, Humble, 38, Hmnble, 27, Taarnby, ?

B 2 26 8/87· B l 608/ sa· Indb. Sj. G.

Bl

595/ 87

11/

81•

o

25/ 27, Sonnerup, I. Intr. 2 B2/ Goes, Peter Nielsen . Drejer, 8 1• 1 Goiske, H enrik Villiam Rosenstand , se Rosenstand-Godske, H. V. 22 Golclbeek, Carl Johan . Murersvend , /~ 64, Maribo, Udb. Sj. G. 32/ 85 • 29 Edvard Johannes .. DroBkekusk , /.1 59, Maribo, Udb. Sj. G. 27/ 81;. Goldfejer, Itzig Meyer . . . . . Tapetserer, 18 Aar, W arschau, Indb. Kh. G.4 %2 • 12 Goldschm ieding, Christian Vilh. Arbejdsmand , /!1 43, Kbhvn. , I. Intr. 217/ 8 1 • OliviaKirst.M. Enke, '10/ 12 45, Kbhvn. , I. Intr. 217/ 8 1 • 2 Gommerød, Cathrina H eclev. S. Enke, Sj; 16, AarestupS. Alm. 1710. 15 / 11 64, Kbhvn. , Indb.Kh .G.54/ 8 2 • Gonnsen , Cathinka Fred. Marie Ugift, 5/ 36, Middelfart, I. Intr. 523/ Karen Frederikke . . Enke, 4 82 • 6/ 42, V ejle, 4/ Gorell, Hans P eter . . . . . . . Rottc~j æger, Stiftsp. I. G. 87 • 1 1 98 Gorghau, Carl Frederik Sofus Skomagtrsv., 0fo 49, Rendsborg, Indb.Sj . G. / 87 • 11 537/ Heinrich Anton Pr. Metalstøher, / 8 41, Rendsborg, B 3 81 . 2 0fg 37 , Helsingb. , B 11 "Rfs • Vilhelmine Augusta Enke, 4 Gormsen, Frederikke . . . . Ugift, 1865, Kbhvn. , lndb.Sj. G. 33/ 84 • 7/ 21 , Frederiksh. Alm. 2646. Gornitzka, Birgithe Marie .. . Enke, 2 20 Johan Frederik . . . Skomager, A 21 72/ 81 • / 11 19, Kbhvn ., 10 Gosch, Harald Joh. Carl Søren Sadelmager, /a 30, Ho lsten, Idh.Blgh.G. "/ 82 • 7 Ida Birgitte . . Ugift, B 3 m/8 1 • / 3 23, Holtsee, 31 Gossel, Anna Maria. . . . . EnkE·, / 12 27,Lindebergh. Indb.Sj.G. "Gfs t.· 16/ 44, Y stad, Gosselmann, Frederik . . . . Smedesvend, I. In tr. 41 8/ 8 1 . 7 1 Hans Frederik. i:::lmedelærl., "jg 65, Finland, A 12 279/ 84 • 1"/o 54, Skjørpinge, Udb.Blgh.G. 1/ Goth, Carl Ludvi g . Bagersvend , 82 • Gothardt, Andreas . . . . . . Snedkermest. , ? Udb. Sj. G. Gfs 3 • 1 Gothjælpsen, Hans . . . . . . Arbejdsmand, % 36,Harrestrup, lndb.Sj. G. 1/ 81 • Gothknecht, Lou is JohanHenry Arbejdsmand, I H/ 12 64, F rederiksh . Udb. Sj . G. 17/ 87 • 27/ 63, Frederiksh. Udb. Kh. G. Ofs • Georg Joachim .. SkibE kok, 4 2 7/ 37, Tyskland, Udb. Kh. G. 9fs • Gottli eb Johan J. Værtshu sh., 2 4 Gottlieb, Viggo . . . . .. . . . Snedke rsvencl , 1Gfs 55, Horsens, Udb. Sj. G. 28/ 85 • 21 Andrea Oline Eriksen Frask ilt, I . In tr. 707/ 87 • / 4 15, Aarhus, 5 / 7 46, Kbhvn., Gotliebsen, Carl Ferelinand .. Arbejdsmand, I. Intr. 1168/ 8 1 • 31 Margrethe Mari e L. Enke, Indb. Sj .G. 151/ 82 • / 10 06, Kbhvn ., Vilhelm Jul. Vald. Opvarter, "2/ 2 66, Kbhvn., Inclb.Sj.G. 11/ 8 4 •

Gotsclta.lk.

Gottscltalch.

Gottschalck. t a/~

Gottschalck, Ancl ers Jonsson . Ane Cathrine. . . Carl Chr. Theod . Chr. J ørgensen . Dagmar Alex. C. Elisabeth Sofie .. Frederik . . . . . Henrik Anclr. J. J ohan Hermann . Jørgen Rasmussen Ludvig . . . . . . Theodora Franz.

Styrmand, Enke, B øclkersv ., Snedkersvend, Ugift . Ugift , Fh. Sadelmager, Arbejdsmand , Smed, Skomagm·sv ., Fh. Kj øbmancl, Enke,

44, Chr.stad L. Indb.Sj. G. 4 24 / 83 • 12, Nykj. p. S., B 3 945/ s l· 2 "/c 35, Slagelse, Indb.Kh.G.ss/ 8 1 . 12 Inclb.Sj . G. 24 5fs ~ / 10 55, 'rikjøb, 1/ G 67, Hiller ød, Udb. Sj . G. 9fs 7 • 3/ 21 , Stiftelsen, 8tiftsp. I. G. !J/ $ • 4 9 28/ 21, Roskilde, Indb.Sj. G. 16/ 8 a. 1 2 3fn 50, Kbhvn ., A lm. 286. 10 Udb. Sj. G. 13/ 82 • / 1 40, Slagelse, 1 3 ' / 7 31, Nykj. p. S., Indb.Kh.G. " / 82 • 27 / 8 07, Næstved, Indb. Sj.G. 3 2jg,1 • 2 ~/ 7 50, Kbhvn ., A lm. 286.

Gottburg, Hans J ør gen Gottermann, Jacob . . . Gotterup, Emi l Valdemar . Gottorp, J ohan Carl . . . . Gottschau, Caroline Marie. Graae, Christian Bardram . Gomme Brandt. . .

Arbejdsmand,

% 18, Ellingsted t, Indb. Sj . G. 4/ 82 . t:s/7 58, Rusland, Indb.Kh.G Y/~ 1 •

D~·ejersv. ,

F h. Politibetj., Snedkersvend, Enke, Mm·svend,

27/ 6

44, Kbhvn. , A 21 552/ 8 2 . 57, Kbhvn. , I. Intr. 1214/ 85 . a% 21 , Kbhvn. , I. Intr. 1011/ 81 • 28 15 / 1 31, Svendborg, Stiftsp.II.G. /ss · 18 5 / 1 26, Kjertem., B l G l / 81 .

10

/ 10

~ 2/ 11


Graae, R.

153 Graae, Rasmus Hansen .. . Graah, Fritz Emil . . . . . . Wald emar Traugott . Grabau, Andreas P eter . . . Grahy, Albert Vilhelm . . . . Emm a Andrea Aurelia Vilh elm H erm an . . . . Gralert. Axel H einri eh . . . . . Gra effe, Carl Freclerik Christ.

Maskini st, Exam. jur., Sømand , Sm edesv., Arbmd. , Enke, Bogtryk k er l. , Tjenestekarl, Sømand,

Graf.

Grafl'.

Graff, Albertin e Juli ane . .. . B er tha H enriette H edv. H edvig . .. . . . . . . . 'l'horkilcl Elias Chri stian

Ugift, se Graf, H edvig. Ugift, H andelsbetjent,

Grage, Joh an Anton . Grahl, P eter Johan ..

Arbmcl., Stenhu gger,

Grahn. G rahn , Adelbert Co nstantin .. A lbert Co nstant. Eug. Emm y Selm a. . H edd;, Ulrikka . P eter Johan .. P eder Sørensen.

59 A ar, Rudkj øbing Udb. Sj. G. 7/ 87. 21 55 ' / 6 32, J ægersborg Indb.Kh. G . / 81 . 1/ 32, se Krogstad. 6 >1°/ 1 60, Vinderød, Udb.Kh.G. 10/ 82 • 2fo 51 , Kbhvn. , Indb. Sj. G. 72 1/ 83 • ~/8 54, Kbhvn. , Indb. Sj. G. 305/ 86 . 24 / 1 62, Kbhvn. , Idb. Blgh. G. 1/ 8 1 • 2 / 12 GI, Kbhvn ., Indb. Sj. G . 7/ sR · % 52, Homhæk, Udb. Sj. G. "/ 83 .

Xylograf, Drejersvend, Ugift, Ug ift, Stenhugger, Rehslnger,

1 / 10

17, Kbhvn. ,

A l m. 1936.

2 1/ 2 15 / 4

56, Sachsen. 56, Kbhvn. ,

Indb. Sj ..G. 24 5/ 86 • Indb. Kh. G. as/s ~·

11 '/ 1

20,E ckernførd e Udb. Sj. G. 11/ 87 • Idb. Sj. G. b 10 4/ 8 7 •

1

"/a 40, Sverig,

Gran. 15/ 1

30, L eipzig, 53, L eipzig, .,.,/ ' K bh -- 7 6"'"l, . vn. , ~ 8 / 60 Sverig 1 8 "fa 46,' Sveri g,' 1 "/s 21, Handers, n;~

Indb. Sj. G. %.5 . A 21182/st· Indb. Sj. G. 17/ sG · Indb. Sj . G. "5/ 8 2 • Indb. Sj.Gb 10 ·1/ 8 7 • Indb. Sj. G. 28 4/ s G·

A rbmd. , B3 246/s 1· Gram , Carl Anthon . . 1 Arbmd., Christian Andresen . a/10 31, Stiftelsen, I. Intr. 57/ 81 • 1 Frederik . Alm. 180. / " 33, B irkerød, Chiann e Fr. H. Erikka Enke, 1812 ? Lund , A 15 "7/ 81 . Else Marie . . . Enke, " / 1 40, Hjortespr., Alm. 521. 1 Emilie Clareneia Marie Enke, (/,1 56, Ordrup, Udb. Sj. G. 15/ 8 ,1 • 1 J ens H endrik . . Arbmd., % 50, Kbhvn. , Indb. Sj. G. n/82 • J ensine. . . . . . Enk e, H/127, Kbhvn. , I. Intr. 747/ sG · 1 Ludv ig Andreas. Skom ager, % 17, Kbh vn. , B 3 8 G8/ 82 • 10 4 Mads J ensen . . A rlnnd., ' / 4 4-!, H ørsholm. Udb. Sj. G. /8 ~ . 3 Matine Kirstine . Ug ift, / 11 61, K bhvn., Indb.Sj .G. 99 / 85 • Thorvald Emil . Bagersvend , G/ 4 46, Kbhvn ., A 15 135/ 8 1 • 7 Peter . Malerm ester, l , 19, Kbhvn. , Indb. Sj . G. 11 4 /8 ~ . x% 62, Kbhvn ., Indb. Kh .G. 2·1/ 8 1. G ramm ann , Mathilde Lud. E. Ugift, Gramm elsto rff, Chri stian V ilh. Høn1 and, % 45, H elsingør, B 7 5 7/ 82 • Gramstrup, An e Kirstin e . . . Ugift, "/n 19, Doverodd e, A 21 '1 29/ 82 • Granat, Eln a Palsdotter . . . . Ugift, ~ 8 / 12 61, Sverig, In db. Kh . G. 39/ 82 • 11 En.1ma Nathalie . . . . Ugift, '/ 1 54, Malmø, Indb. Kh.G. 4 ;,/ 8 2 • 10 Granherg, Villiam Edvard N it . PorretningcJ ører / x 50, S tokholm , A 2 ""/ st· 2 Grande, Emma Em ile .. . . . Enke, ' '/.-, 30, Kbhvn. , I. In tr. 12"/ 8 1 • G randj ean, Harald Th eodor .. Sadelm age r, 2'/ s 33, Kblwn. , .F. P. t20G/ s3 · 21 H enrik Chr. Freder. Arbmd., Indb. Sj. G. 97/ 83 • / 2 62, Khh vn. , J at o b Ludvig . . . Fhv. Kj øbmand " 1/~ 34, K allundb. , Stiftsp. II. G. 5/ sG · 2 Olga Hans. Math. Ugift, " / 7 04, Kallundb. , A 04 Gjg 3 • 1 Grandolin , Niklas Au gust . Cigarm ager, '/ 12 50, Sverig, Indb. Sj. G. 29 t/87 • 13 Grandt, Ellen . . .. . . . . . . Enk e, / 2 30, H øj by, In db. Sj. G . :17/sv· LL/540, Kbh vn., Alm. 81-:1:. Jo han H elfred. . . . . A rbmd. , 11 H enrik Chri st. Bagersvend , ' / 1 30, Timmerh., B 3 17 G/ 81 . Th ora Vilhelmin e . Ugift, % 66, Kbhv n., Indb. Sj. G. 25 1/ 83 • 8 Fabrikspige, Indb. Sj .G. 215/ 8 .1• / 4 66, Kbhvn. , 21 Granqvist, A nna Emilie . Ugift, / r, 63, Kbhv n. , Indb. Sj. G. 10/ 87 . Indb .Sj. G. G3/ 8 5 • Jori s . . . . . . Skrædersvend, 1,;/ 11 59, Sverig, 20


Grantzau, A.

154

25 338 Grantzau, Augusta Oline Enke , / 84 • / 3 22, H elsingør, Indb. Sj. G . 2 Grar:;, Mari e P etrine . Enke, Indb.Sj. G. 121/ 83 • / 7 19, Skive, 27 Grathvol, Johannes .. S nedker, / 9 26, Wurtemb. , Indb. Sj . G. 242/ 8 1 • 17 Malersvend, Grau, Carl Christian . / 6 53, K bhvn ., B l G l ~Sfs 1 • 1 Frantz Nicolai . Skom ager, % 29, K bhvn ., A 21 498/ 81 • 2 Graucob, Augusta Chr. Fred. 'l'jenestepige, G/ 12 60, Svendb01·g, Udb. Sj. G. 2 "/ 83 . 14 Graulund, H endrin e Margrethe Ugift, / 11 61 , Kbhvn ., Indb. Sj. G . 1 ~ 8/sa· 1 Sofie Christine Mari e Ugift, Indb.Sj . G. 93/ 8 4 • / 1 60, Khhvn ., Gravengaard, J ens Christian . Sadelmagersv., 2% 60, R.ingkjøb. , Udb.Sj.G. 2 Gfg;; . 1 Graversen, Johan P. (Laursen) Detajlhandler, Indb. Sj . G . 253/ 87 • / 1 44, SkiYe, Anton Ingv. Henr. Malersvend, % 57, Skive, Udb. Sj . G . 15/ 86 • Niels Christian. . . Stolemager, ? B 5 5jg 2 • Gravesen, An e Lorenze . . . . Enke, n/1; 17, Skive, B 2 207/ 84 • 15 J ØJ· gen P eter Georg T ømr·:lrsv ., St. Hansh. G . 11/ / 1 39, Kbhvn. , 26 P eter Johannes .. . Typograf, / 8 54, Stiftelsen, Stiftspr.I.G. 2 1/ 83 . Grav lund, Hans. . . . . . . . . Blikkenslgsv. , 21 Aar, Kbhvn., Indb.Sj.G. 3 16/ 85 • 2 175 Kirstine, f. Larsen . Enke, · % 31, Gjevninge, Indb .Sj.G. / 81 • Gredsted, Carl Ferdinand Snedkersv., % 48, Kbhvn. , Indb . Sj.G. 2/s 1 • Peter Christian Sm ed ·~svend . , % 23, Kbhvn ., I. Intr. 18 5 1/ 86 • 25 Green, A gnes Sigfri ede . Enke, / 4 53, Kbhvn. , Indb.Sj .G. 333/ 87 • 10 B engt J ønsson . . Arbmd. , Stiftspr.I .G.4 5/ 87 • / 1 40, Sverig, Cathrine Marie . . Enke, ll/ 1 31 , Vordingb., I. Intr. 11 58/ 81 • 3 Christian Andreas Edv. Skomagersv., / 7 59, Kbhvn. , L l utr. 609 / 86 • 2 Francisca Mary. . . . . Enke, "/s 45, Boston , Indb. Kh. G. 7/ 8 1 . 2 Frederik Christian . . . Arbm ., % 52, Roskilde, Indb. Sj. G. 5 1/st· 2 J oh n Joachim . . . . . Musiker, B 14 20/ 8 a. / 2 41, 12 Marie Sofie Frederikke. Ugift, Udb. Sj. G . 11; 8 2 • / 10 60, Gj erlev, Olaf Oskar Hugo Snedkersvend , % 56, Kbhvn ., Indb.Kh.G. 15/ 82 • 3 0fg 30, Kbhvn. , P eter Frederik .. Bud , Indb.Kh.G. 3 1/ 8 1 • 1 Greflund, Niels P etersson / 12 48, Sverig, Skræders vend , Indb.Kh. G. 59 / 8 1 • Gregersen , Frederikke . . Ugift, % 25, Na kskov, B 3 727/ 8 1 • 18 Gregers Madsen . Skrædersv .. U db. Sj. G. 24/ 87 . / 7 64, Tolstrup, 1 H ans .. . . . . . Søman d, ' /!1 24, Bornholm , Indb. Sj .G . 252/ 87 . 9 Johan Anth. Jørgen Sm edesvend , Indb. B~gh.G % 2 • / 10 47, Kbhvn. , 17 K aren Marie . . . . Ugift, / 1 45, Reistrup, Indb. Sj. G. 30 1/ 83 • 2 Pouline Margrethe. Enke, 8fg 15, Stift.else n, Alm. 1892. 1 Povline Mari e . . . Ug ift, % 65, Kbhvn. , lndb. Sj.G. 491/ 83 • 12 28 Vilhelm. H enriette Ugift, / 1 66, Middelfart, Udb. Sj . G . / 87 • 11 Gregor, Charles Archib. Mac . Sømand, / 9 61, St. Croix, Stiftspr.I.GY/ 87 . Gregorioff, Ida . Ugift, ~/ 10 56, Sverig, Udb.Kh. G. 4/ 82 . Gregorius, Carl . . . N æ rum , B 3 t0 9 1/ s 1· Smed , H ans .. Tjenestekarl, ~ 0/2 59, Kbhvn. , lndL. Sj. G. 249/~r, · 17 Gregoriussen, Hans. Arbmd. , / 6 38, Tostrup, A l 11 3/ 81 • 2 Greig, Vilhelm Christensen Arbmd. , 9fa 53, Kolding, B 7 44/ 82 • 8 Greiersen , Albert Frederik Form er, B 2 G 10/ 8 1 • / 7 57, Kbhvn. , Mari e Vilhelmine .. Forl. K. ' " / 4 52, Kbhvn. , Alm . 211. Greife, Edvard H enrik Christ. Bogbindersv ., 10/ 10 27, Kbhvn. , A 21 420/ 8 1 • Greis, J o han Valdemar . 2 4/ ll 41 , Kbhvn., Indb. Sj. G. 5-l/82 . Arbrncl. , 21 Joh ann e Juli ane . Ugift, /a 69, Kbhvn., Indb. Sj. G . 97/ 8 7 • Greisen, Harald Sigvald . Brolægger , % 49, Kbhvn. , B l G l Hjg 1 . 67 22 H enrik . Bager~ vend , / 5 48, Skjelskør, Indb. Sj. G. /~ 3 • 2 J en . . . . . . . "/o 16, Slagelse, A l u ~/81 • Snedkersvend , 2 22 Ni els . .. . . . . Snedkorsv. , /su· / 7 57, Skjelskør, Udb. Sj. G. 1 Greuaae, Adolfine Mathilde . Ugift, % 63, Kbhvn ., Indb. Sj. G. 68/ 8 1• 11 / Carl Johan . . . . . MurerEvend, Indb. Sj.G. g 4/ 3 4 • 12 59, Kbhvn. , Julius . . . . . Smed e:wend, •j8 30, Sundbyv. , I. Intr. 760/ 81 • 1 Mathilde Adolfine . Ugift, "/~ 63, Kbhvn ., Indb. Kh. G . ~/82 • 4 2 Grendahl, Rudolph Ludvig . Arbmd., / 7 50, Frdrihb. , B 7 :3 9/ 8 1 • Grenn erod, Carl Chris t. Andreas Fyrbøder, Stiftspr.I.G. 34 / 87 • Grested, Frederik August . . . Ugift, '"/a 21 , Kbhvn. , F. P. 11 33/ 87 • 1 Greve, Jørgen P eter Poulsen. Sømand, Bjg 68, Horns S., Udb. Sj. G. 27/ 87 .


155 Grevlund, Helene Cecili e Grevsen , Cecilie . . . . Gri is, Carl Christian . . . Caroline Marie. . . Grill, AnnaReidolphineAlonie T ekla Eudora . . . . . .

Ugift, Ugift, Snedkersvend , Enk e, Ugift, Ugift,

Grim. Grimm, Carl Peter Joseph . . Villiam. . . . . . Doris. . . . . . . . . . Heinrich Christfr. Jul.

Grevlund, H. 67, Kolding, 67, Kolding, 59, Kbhvn., :H/ a 29, Kbhvn., n/7 64, Kbhvn" 19 / 52 Odense

22/ 11 20 / 11 30 / 10

1l

'

'

B l 45/ss· · B l stn/s7. Indb. Sj. G. 24 6/ 85 • Indb. Sj . G. 489/sa· B1G2 5/ 82 •

A l

206/ s t·

Grimm.

14 Arbmcl. , / 8 24, Kbhvn. , Indb.Sj. G. 62/ 83 • 1 Møllersvend , : / 7 58, Kbhvn., I. Intr. 1171/ 8 6 • Enke, 45 Aar, Sønderborg Udb.Kh. G . 5fs 1 • Skrædersvend, 11 / 3 41, Rugen , Indb.Kh.G. 14/ 8 t-

Grimstad, Elma Freder. Lydia Ug ift. t 7j 1 ()5, Kbhvn. , Indb.SJ.G. 247/ 85 • 12 Grimstrup, An e Kirstin e . .. Enke, / 1 57, S . Vilstrup, B 3 591 / 81 • Helga Emali e Joh .. Ugift, '/:, oO, Kbhvn., Indb.8j .G. Bfs,1 . Gro es Peter. . . . . . . . . . Snedkersvend , 12/ 12 25, Kbhvn., I. Intr. 9 ~ 8/86 • 29 Gronemann, Carl Vald ern ar. Gjørtlersvend, A l 1 '1 /8 ~. / 1 51, Kbhvn. , 1 ' / 12 64, Khhvn. , Fra ntz Cigarm ager , Inrl.b.Kh.G. '10/ 82 • 31 Johan Ernst. . . Aandssvag, A 21 %/81 . / 8 55, Kbhvn ., Ludvig Valdemar Bager, '/ 1 28, Khhvn., I. Intr. 910/sa· . . A nma . . . . U gt·t·t , I ncll).s·J. G . ·-· •n;87 • Ol1vta ·., ,7 6·..,~, l7~ bl1vn., Grotwnberg, Hennin g Th. Henr. Sneclkersvenrl.. ta/10 59, Magleby, B l 647/ 83 • Groskopf, Jacobine . . . . . .. Enk e. '% 18, Præstø, · Indb.Sj.G.'"Gfs,,. Johan Chri stopher. Guldsm( :d, 04, Kbhvn. , A 2 16:1/ 8 1• Johanne L. Agathe Ugift, n/ 12 46, Kbhvn. , Indb.Sj.G. 1'36/ 87 • 14 GrosR, Agn es Mari e .. .. . . Ugift, / 6 f\4, Sach se n, Indb.8j.G. 222/ 8 r. . Ane Marie .. . . . . . Enk e, 50, A 21 208/ 8 1 • August K. F. M. M. V . Form er , % 61, Gotha, A 31 2s/ sG · Dorth ea . . . . . . . . Ugift, 17 Aar, Kbhvn ., Udb. Sj. G. ~ 7/83 • Mathi lde Caroline . . Ugift, s/4 62, Kbhvn. , A 21 1 00/~ 1 • Maximi lian Wi lhelm. Instrumentmg. , % oS, Pose n, Indb. 8j. G. H39/ s7. 14 NieiR P ete r. Bagersvend, / 12 59, Thisted, A 25 '% 3 . Ro sali e . . . . Ugift, '%57, V eile. Udh. Sj. G. 15/sH · 2s/ 30, Preussen , Samuel . . . . Bundtmager, Indb. 8j G .. 2 111/ 85 • 4 GrMse, Carl August . Sn edkersv ., a/,0 52, Sachsen, Indb. S j. G. 20 L/ 8 1 . Grossmann , Andrea Elin e Vilh. , se Chri stopher en, Andrea. Elin e Vilhelmine. Andreas Viggo , se Chri sto ph erRen. ~ "/" 55 , S ve t··y I n db . ou·J. G . 122! 84 . Johan Erik . . . . Sømand , tg, 17 GroRRm eyr. A lm a Nieolin e . . . Ugift, / 12 63, Sundbyvst. B 3 809/ 85 . :JI/7 35, Kbhvn. , T11db. Sj. G. tOl/ 81 . Carl Freder. Vilh. Rebslagen-n ., Sofi e H enriette Ugift, '/o53, Kbhvn., Indb.Sj. G . 7•5/ 82 • 27 Thora Martin e .. Enke, / 8 27, Khhvn. , B 3 705/st· 20 Grosze, Gu stav .. . . . . . . . Murersvend , Indb. Sj . G. G3/sn · / ;, 58, Tyskland, Groth , Atelia Kirstin e Freder. Ugift, n/3 62, Kbhvn. , Ind h. Sj. G. 133/ 8 1• 7 Carolin e . . . . . . Enk e. / 2 11 , Kbhvn., I. Intr. 82 6/ 82 • 13 Davidin e. . . . . . Ugift, / 7 63, Kbhn ., Indb. Sj. G. 7/ 86 • 7 f<jmma Christ ian e . Ugift, /:, 59, Kbhvn., Indb.Kh . G. l 2/ 81 . 1 Enke, P etrin e . . :'/ 10 38, H el~-<in gø r, Inclb.Sj. G. 1 25/8 ~. Hol ger H enrik Elllil. t)n edk ernt ei:itcr, ~ -'/ 1 15, Ny kj. p. M ., F. P. too/ 83 • 1'/ 47, Khhvn. , .Johan Anthoin.Bartho l. ;-ikomagersv. , A 21 'Hl / 8 2 . 1 1' 1/ ()(), Khhvn., .Johann es Thorvald . . . Aandssvag, A 11 20/ 8 1 . 7 1 So ph ie Chn r! otte ]~ mili e U g ift, ' 1 fil, Khhvn. , Indb. Sj. G .4Lfot· 21 Aar, Kbhvn., Vilh elm . . . . . . Fvrhøder, Indb. Sj. G. 69/ 83 • Theodor. . Murerlmrling, f\3, Khh vn. , B l G l 30/ 8 1 . 22 12 Car l Emst . . . . . SlagtersYend, /so· / 10 M , K allundb. , Udb. Sj. G . 20 C+rov e, .J o han n e Christiane Enke, Indb.Sj . G. 7/ 85 . / 12 25, Kbhvn., 10 / 10 19, Roskilde, Grovermann , Emili e Sophie. En.<:c, Indb. Sj . G. tH/ 8 1 •


Grupp, Å.

156

Grupp, Ane Sophie . Anna Elisa . . Hans Daniel . Peter Sofus . Vilhelm Henr. Fredr.

Gruhb. Grupp. Enke , % 30, Kbhvn. , 2

Ugift . Sk ibstømrer, Bagermester, Arbmd.,

Gruber, Viktvr Luclv. Chri stian Arbmcl ., Kontorist, Grue, J ohan Anthon. . . Grundberg, Fredrilm . . . . . . Enke, Olga Emilie .. . . Ug ift, Grundtmann, ,Johanne G. Andr. Ug ift. Grundtstrøm , Gøren Adolf.Frd . Blikkenslgsv .. Grundtv ig, Carl Alfred . . . . BarbHsvend. Dorth ea . . . . .. Enk e, H elga Cathl'. Vilh. Ug ift, Gruss, Carl Augu st . . . . . . Fyrbøder, Emilie Cam illa . . . . . Ugift, Gri.i ner, Anna Emilie .. . . . . U g ift, Grunnvaldt, Charlotte Palmnona U gift, Gryte, Kari Erlanclsdatter, se Erland sclatter. G rasing, Vilhelm Augu st . . Mursvcnd , Græsmeyer, J ohan Frederik. Dugmage r, Græve, Rasmu s Sørensen . . Tj en e~; tekarl,

17

14

1

/7

/9

"/ 8

70, Kbhvn .. 36, H elsingør, Sverig, 55, Helsingør,

11

51, Kbhvn. , 41 , Norge, ~ 2 /t; 39, Sverig, ~/ 1 2 67, Kbhvn. , t•;! 11 57 , Khhvn ., 21 ' / 1 48, Sverig, 4 t / " 48, Kbhvn ., 24 / 8 24, Stiftelsen, 9 / 1 ()5, Khhvn. , tHj n 60 , Sverig·.• 10 ' /.-, GO, Kbhvn. , ~ 0/ 1 0 20, Stege, tt/.; 50, Kbhvn. , ! /,1 1 ,' 1 1

10 ' / 12

1 "/ 2 17 / 10

Alm. 289. Indb. Sj. G . 2 1x/8 7 • I n db . SJ. G . 12 2/85 . o

A 58 ns/ s1· Indb.Kh.G. 20 / 82 •

B

G "/Bl·

9*-~

-.

A 2 b- 30 1/ SH · A 14 59/ s t· Indb. Sj.G. 2 11 / 8 1 • I. In tr. 1 26 9/~ t. In cl b. Sj. G. 213/ H 1• Indb.8j.G. G4/ 8 1 • Indb. Kh.G. 37/s2 • Indb. Sj . G. 274/ 8 5 • [ndb.Sj. G.b 8 1 /~ ,; ·

B3

tn 3/s t·

A 12 7 1/ Rti• Indb. Sj . G . 3/ 87 .

58, 'ryskland , Indb. 8 j. G . no 3/ 8 1• 55. Kl1hvn. , B l G l tn/8 1 . oO,V. H æsinge, Udb. Sj. G. 17/s:; ·

Grønbech. Grønbeck. Grønbæk. Grønbeck, An e Kirstine Freder. - Mette P etrin e ()harles Emil .. Constantin Kurt Frederik Adolph Hans Ni catius . . Harald Vilh elm. Olaf Axel . P eter Carl . Vilhelm ..

Arhmd. , Malemvend, Bogbin cl cn;v. , Snedk crsv. , Commis, Kasserer,

Grønberg, Carl Vilhelm . Hans H einr. Valdm . Hans Ra smu ssen . Jens Rasmu sse n Johann es P eter.

Sm edE·s venrl , Hanshemager,.; ., Døv Dreng , Smed, fh. F ærgemand ,

Enke, Ug ift, Gu lds mcdesv ., Blik l~: e n slag ers . ,

Grøndalhl. G rønclahl , Ane Mariane . . AnthonF.Pallerndan Ax el P eter .. .. J ohan Valdemar . Julius Vilh elm . Ludvig Rudolf . . Martin Julius . . . P eter Vilh. Julius . Rudolf Ludvig . . Vilholm Gottfred.

Grøndrup, Han s ()hristian . . Smed , Grønholdt, H ermandine . . . Ugift, Grønholm, Hansino Theodora. Ugift,

'u

0 '' / 1;

1

7 / 1

40, 8veri g, 5!), Khhvn. , 71, Kongshøi , -Hi. Knllundh. , 10/ 43, Khhvn. , 2

10

/ 10 16 / ,, 2 ';/ 1

A l 375/ s t· A 1. 2~:1;83 Alm. 2027 . .K 12 1:1; 8 1· I 11 db • SJ.: G. . ·n - t/8K . o

GrøndaL

Enke, Smed, Arhmd. , Sømand, Grovsm edes v. , Arhmd ., Kularbejdsm. , Arhmd. , Skomager,

lG, H elsingør, Alm. 1544. 59, Tran ebjerg, Udb.Kh .G. 2/st· tn/' 1t 39 , JThl A 21110/ s t · "\,_ 1\ n.' 8 Indb.Sj.G. 11 ' 1/ 83 . / 1 61 , Khhvn. , 8 / 4 20, Kbhvn. , T. lntr. 7" / 8 1• 15 / 12 50, Hasle, Udb.Kh.G. 11 /~ 1 • " / 0 ol , Mov, Udb. Kh. G. 6fs 2 . 11 / 1 53, Kbhvn. , Indh. Sj. G . 1%.-,. 1 Indb. Sj. G. 73/ 82 • / 5 57 , Ro skild e, Y 2 35, E skj ær, A 12 300/ 85 • 21

52, Khhvn. , 47, Kbhvn. , t f., 54, Kbhvn. , Hil !, 41 , Khhvn. , 16 / " 50, Khhvn., 4 / 7 50, Frclherg. , ~ / 4 47, Kbhvn. , !J / 5 50, Gj entofteS. 1 / 7 50, Frdberg., 0/ U1, GjentofteS. 4

A lm. 10!:.14. L lntr. r, 82/ 81 . A 22 85/ 8 1• Inrlb.Kb.GY'/xz · L B øm eh.G. 1/ 8 1 • Udb. Sj. G. n /so · L Iutl'. ms/81; . B 3 m/83 • B 7 210/ 8 1 . Indb. Sj. G. 1:1/ s::·

17 / 2 16, Kbhvn .. 15 / 1 49, Svaneke,

A 9.5 '-'

'1/ 7

1 ! ,' 10

4

/~

49, Kbhvn. ,

208/ 83

o

Udb. Sj. G. 28/ s :l · I 11 db SJ. G 'J95j 87 o

o

o

-

o


Grønlund, A.

157

7 GrønlunJ, Andreas Chri t.ian . Former, A 21 SG/ 8 1 • / 2 56, Kbhvn.. Th. Vald em. Fabrikarbejder , '10/ 11 45, Kbhvn. . Indb. Sj.G. 94/ Rr.· 7 / 10 16, Kj ertem. , Lars Han sen . . Arbejdsmand , Indb .Sj .G.b 183/ 8 1 Lauritz H anse n. Bybud, .Juni43, Kbhvn.. Indb.Sj.G. '' 4 3/ 8 ,1• 1!'/-2 48, Kbhvn.. P eter Frederik . Dugmager , Indb.Sj.G. 13:Jfs 7 . Poul. . . . . . . D a nn ebrogsnt.. ~ 0/8 26, Thi Rtecl. Stiftsp.II .. G 5/ :: · 0 Grønne, Emil Jørge n. . . . Mursvend. " / 1 5H, Kbhvn. , A 12 2 18/ 8 ,1. Frederik C hr. Jø rge n. Sncclk ersv end , t-'/2 63, E~:ke mfrd .. Indb. S j. G. 33 G/ 8 1 • Grønning, Chri stian Severin . . Handelsbetj ont, ~;'~ 44, Midil elfart, B 27 15/ 8 1 • Gustav H a.fdor . . . Sømand, "'/,, 64, Khhvn .. Indb.Sj.G. 542/ 8 ,1• .I-hh Haftor Bagersvend , ~- 1 / 1 "2 ~ti , Sachse n, Uil b.Kh .G. 10/ 8 1 • Grønninger, P oulin e ".J. Mari e . Ugift, ~.-,!t (H, Khhvn. . Indb. Sj.G. G5/ ,;:: · Gr ønsuml , Morten H anse n. . 1\1aler,.; \·end. n/10 35. Kbhvn .. Indb. Sj . G . 2"3fs" . 1 Grønvall, .Joha nn e Ohri f<t in e .. Ug ift. "2t f 1 67. S '·eri g. Jndl l. Sj.G. m/8 4 . L ar,.; Olsso n . . . .. Hohslage r. "2'/:, 50.ln gelstall. l. Intr. 8 10/ 8,1• (Wilh elm so n) , Ni e ls Fredr . Wilh .. ,.;e Wilh elnt se n, N. (•'. W . G rønwa ll. 10 .'., 45. Sve ri g. Olaf And ersso n . . . S nedkorsvond. Ind h. Kh.G .'1H/ x 1. (lrønvold , Han s P eter . . . . . Maskemager. 'G39. Khhvn .. A 11 t%_1 • Oliver A . Martim;en Hkomagersv. , z.:/ , -1:9, Norge, I. Intr. '1:'.1/ ", .1 . G røthan , Vilh elmin e Kirstine . Ugift, '1 1; 1 OG. Khhvn ., [ndb. Sj.G. 12 " / 8 ,,. Gudbjerg, ('hri ;.; ti an Ped ers. B. Sejlwage r. "2"/.~ 30. Sve ndborg, A 25 105/;c; 1 • 11 11 ' / 1 Gl. S vend borg, U db. Sj. G. H a ns Ohr.Ni c. Gottl. o k omager. / 8 ,1 . G udo, Villi am H all . . . . .. Bog hold er. ~ 1 ' 1 5H, Dramm en, Indb.Sj.G . h 1 82/ 8 1 Gudmann , A no Marg reth e . . . Enk e. ~ 1 ', 17. F nklal., B 3 ';5 ''/8 1• 1 H edevi g Mari e Vi lh . Ug ift , Df,; 5l , Khhvn. , Indb.Sj.G. 5"/cn·

Gudmnndseu.

Hndmou~en.

GudmmHlF~elnttel'.

Gndmnndsen .

Gndmnndsson. Gudmand sen, An o M argret.lte . Ugift, Mari e .. Ug ift. Ann e KirRtin o. u g i f t. Bengta .. Enk e. Sk om<1 ger ,.. , ... Gudmund G udrun . Ugift. H elen o .. Enke. l ngvarn . Søm nnd. Julia ne Mari e . Ugift., Sm edes vend , Juliu s 'l'j cnc:-;te pige. Maria. Ug ift,

!'' " 43, H e;;lenHI,

1

l ndh. K h. G. 11 / 8 1 .

tO ( : 28, Khhvn .,

Lndb. 8j.G. 1 ~ 1 /s .-,·

~o

11 , f:lu:,;erup , Hi, Sveri g, tiO, Tslaml. 2 1 " 1 2H. I s land. t:: ' 11 lO, Tikjøh S .. 6 / , 60, I s land , 21 / :, 17, Slagelse, 22 Aar, Ishnd. 28 / 1 ti l , l slancl, 34 Aar, Sveri g, 11 1 " / 1 1 '1

17 Gui llotoau~ , Mari e E li se . Ugift. / ., 60, Base l. 1 Gu ld ager, Chri ston Ma.d en Op varter, / 7 62, H olsted, H enri ch Go ttli el• . fh. Bun<ltm aw·r, 1/ ,, 15, Khhvn.. 2 ·-·r'", 47 , Khh vn., Mari e Mar grethe . Gift K one. Wilh elmin o K. Fr .. L elll i A lm . H., 2 1 ' 1 32. Khhnn ., 1 Guldhech, Adolf Ca rl . . . . . Gu ldsmed . .-'/ 11 Hi, H.a nrl ers, A ne Kirst in e . . . . Fraskilt, ; ·.-, 18, B a nd ers, 2 1.-, 51. Kl>IJVII... Frederi l;: Chri stian . A rhejclsrn aml, Uuldhcrg. And en-;. . . . . . . . Arhojdsmnnd . t li,, ~ 7. tlnekk er;.;t .. 12 (Unldhorg ), A .i-\ nd orRs. Skomage r. /z ~ti. Rveri g. .An e E li sabeth H øegh Ug ift, 07. Khhvn. , 11 A ug ust Olaf . . . . . . ~koma go rsY . , / 7 55. Svori p. Authora (Jamilla, se Th om G.. Fraskilt, t<i x 35, Khhvn ., 11 Co nsta ntin A lexancl er DrejersYencl. / 10 54, H elsin gør , Fra n t s Otto . . . . . . Malersv. , n/ 11 31 , G~•te ho rg, Mette Kirl:lt Thom as in e. Enk e, L"j,; 26, Bloustrød, Ov e Chri f't ian H ansen U g ift, J.;/11 59, Frd l>erg ., ·~6 , 1{11 h VIl., 'l'hora Camilla, <:f. Authora C., Enke, ':l D 2 Gulclbrandsen, Amalie . . . . . Ugift, "/a 49, Norge,

zc;

F· P·

10 0 1/

S I·

Alm. 1622. U db. Sj. G. '10 / ,:, . A 14 2•t o/ 8 1·

...... G . 1·•·• - .. / , 1• l. n c1·11. •::>J. Uclh. Sj. O. "/sG · F. P. 11•::'/s t· U db. Sj. G. t-318 1 • Udh. Sj. G. 1'0fg:, . Udb. Sj. G. I !I/ R I· Ind h. o j . U. 12 "/s:,. Ud l•. o j.G. '1/ 8 1• F. P. 3 15/ s t· A lm. 6G6. A 27 122/s:: · fndh. tlj.G. "2' 11 ; 82 . B ;3 2 11 / 81 . A lG l .) i /8 1· Ino l>. Sj. G. l.>tf.~ t · A 14 ' 1 ' 1 1 /8 ~. A 2 2%1 • U db . Sj . G. 1' / 8 1,. Indb. Sj.G. 'Ofs 4 • U db . Sj . G. '%::· T. Intr. flli0/ 8 4 • B 3 733/ 8 1'

B 3 7x 2 f81 • I 11 ( Il ). ,>J. L '· GL

1' 1·'/ '- S:l ·

Indb.Sj. G.

12 1 / sG ·


Guldbrandsen, A. Guldbrandsen, August Dan iel. AxelGeorg Vld. E skild . .. . H ans Ol af. Martin . . . Ni els . . . . P etrineGj.Rndi. Vilhelmine Frd. G uldma.nn , Mogens Peter Gummesson , P ehr .. .

158 1 t:løu ta nd . ' / 1 0 63 • N orgo. Opvarter. % u2, Kbhvn ., Sne<'lkersvend , ~ 0 /7 57, V ejle, 11 Tjenesteka rl , 111 55, Khhvn .. S krædersvend , ~ ~/ 1 0 42, Hol e, zn;,. 6 ~1 , V eilhy. A rb ejdsman o, Ugift, ·' / 2 61 , B ergen, Enke, ·' / 7 17, Kbhvn. , fh v. Kj øbmand , ~/ , 36, Aarhu s, 12 Skrædersv. , / 2 27, S verig,

Gundel. Gund el, Chri stin e Mari e . . Frederik C. C.Sørensen Fritz Alber t Gharlel:' . Hans Chr. Gotfred . Niels Vilh elm . . . . . Hos in e Am ali e . . . . Sofie Freder. Ni kolin e. S ophus Chri stian . Vi ctori-ne Amali e .

I n db · ow·J- G · 175/ 87 • B l. G l 21 /s,. Indb.Kh. G. " /s2 · A 30 38/ 8 1. I. Intr. 200/sJ· Udb. 8j. G. "/s1· Indb. Sj . G. 96/ 85 • Alm. 2498. Udb. Sj . G . 2 1 /8 ~ . I. In tr. 274 / s t ·

Gunthel.

Enk e, Sko 1agersv., Sm edesvend, P ensioni st, A rb·3jdsmand , I;jnk e, Ugift, K on oi to rsv ., Ugift,

Gund elack , Ca rl Hudolf . . G laspwster, Emil August . . . A rbejc!smand, Gund erm ann , Johann es Madsen F yrbøder,

~4/1 2 u

38, Kbhv n. , L'•/ 47, Kbhvn. , 10 / 7 57, Kbhvn. , 2 % 11 , Kbhvn. , 21 / 1 53, Kbhvn ., "/ 4 22, Kbh vu., 21 / 7 64, Kbhvn., 1 !'/ 12 68, Stiftelsen, 21 • /~ 53, Kbhvn .,

Indb.Sj.G.

I. Intr.

918

17 3

/~ 1 .

/ 8 1.

A l 272/ss · Udb. Sj. G . 3/8 ~. B l G l '/ 81 . F • P • 22 44/ 8 .1• Indb. Kh .G. 5 Gfg 2 • S tJ'f't,;p. I . G . .~ 'H;8•> · Hmvild esag 23/ 85

Sandø, Udb. Kh. G. u/8 1 • 66, Kastrup, Udb. Sj . G. ' % , . '1/.; 61 , Vi ssenb. S ., Udb. Sj. G. 28/ Ar> ·

~!,; 58, 0 " / 1

Gunder~en. Gnnnersen. Gunnersson. 11 G undersen, A ne Kri st. Amali e Ug ift, /,1 09, Kbhvn ., 24 Mari e . . Ugift, / 1 64, Bi rkerød , Anton Po ul. S trømpevævers. 1 ~/2 21, Kbhvn ., G und er. .. . Søm:tnd, n;, 37, Norge, 10 Uustnf . . . . A rbEjdsmand , ( , 46. Sverig, 17 Hans C- F. Didr. T elegrafi l"t, ,'2 59, Khhvn. , Ha n!' .Tako h . . . . Arbejcl:-; ma nd. '"/s 35. Khhvn ., 10 Hedevig V ictoria . Ugift, / 11 61. Khhvn. , 7 L a ura Mari e. /s 44, Hillerød, F r øken, 2 Loui se Enke, ''/ 8 17, K bhvn. , Martin . . . . S•1mand . "/ 8 64, No rge , A rbejdsma nd , Nie ls Christian ~~;, 2-!, B agsværd , 17 A rh ej d~ m a n d , / 111 2;3, Kb h v n .. Pete r G ustav Marti n . A rbejd sma nd , '% 39, Hillen~d , Poul Anton .. V:1 •versvend , 'x/~ 21, Khhvn. , ~~/ , 57 , Sø nde rh ., Sofie J ens.Christin e Enk e, V ilhelmin e.. . .. Ug ift. ''.'~ -:1:6, Khhvn., V illi am Emanu el . Blikl<emd age r:s., 1) 10 58. Khhvn ., G und orph , Vi lh elmin e .Fr. A ug. Gu nst, Garl .Juliu s . . . . . J oRep hine Cathrin e. Ma ri ane A lexand ra Olga Eli se Ma ri e. Unnthel , se G und eL G nrell , Han s P eter. . . . Guslev, Chri stian H am ld C: nstafsso n, A nders . Augusta . . Carl J oh an Ossian.

[<jnke, Hnecl kersv e11d , Enk e . Enk e. Ugift.

" ~ '1 ~~ ·,,

28, S les vi g, Tndb .~j. G. <~H % ::· 57, Khhvn. , Indb. Sj C+. 1' 10/ "::· 1 ~ 1 1 35, 8ve ndhorg, A lm . 11 40. ~:: ; , 0 58, Aarhu s, lndh. Sj . G. '~'" .'~ , . 1' ' / 61 , K hhvn.. I. [ntr. !>os s:: · 11

Bagersve11d . Malersvend. Skrædersv ., Ugift L etmatros, Arbejdsmand , Matros,

'' ·, 37. Vei le. 29, K hhv n., "" ·,t 54, Sve rig, 17 / , 6-:i, Sveri g, r; ; !J 69, Sveri g, 21/ 4 7, Sverig, 8 3 / 62 Sverig :, ·, 0

7

'

'

Bl

i lH/ so·

Indb. Sj . G. 1 ; 11 8 1 . Indb. K h .G. 'j"/8 1 . I 11 db • SJ.. G · Sj · 1nclb.Sj.G. 12 ~/Hr. · Udb. Sj . G. 2 ~/s5· Indb.Sj.G. 124 / 85 •

zn;


Gustafsson, C. Gustafsson , Christine . Elna .. . Erik .. . Frans Oskar . Gustaf Mouri tz H edev ig Kri stin a . Johan . .. . . Johann e . . . . Mari e . Juli e Ingebo rg Oscar . . . . Sven . . . . . G uthbier, An e Magrete . G ulcke, Geo rg H einrick . Jakob Sofus Søren. Gyld enbøgel, Id a Augusta . Gyld endo rff, Sophi e Carol. Chr. Gyldendorph, Vilh elm Mathias Guldenspids, Mari e Sofi e. . . . <1y Hen bo rg, Albertina Al ex. von Chri stopher J ønss. (}ylling, Carl Chri stian Thorv. Ove . . . . . . . P eter Siegfri ed . . .. Gyllinge, Ole . . . . . .. .. . Gctlløve, Cathrin e Magd. Lan;. G ulstodf, Carl H einri ch ..

Ugift, Ugift, Arbmd. , Skrædersvend , Blikkenslagers., U gt'f't, S ømand. Ugift, Ug ift, Barn, A rbmd. , Arbrnd., Enke, Malersvend , Malerm ester, U gift, Gift K one, Murersvend, Enke, U g t'f't , S koma.gersv., H anker, Skræclersv., Bagersve nd , Fyrbøder, Ugift, 'l'ypograf,

Glinther.

Gynther.

Gynth er, Caroline Arnali e . Frederi ch Joachim .. Han sin e Carol. Em. Josephine D orthea. Lovise Frederikke . . Max Alfred .. . . . Olga Sylvia V. Blom P eter Chri stian

Ugift, Matros, Ugift, Enke, Enke, Slagtersv., Ugift, Snedkersv. ,

G unzel , Ane Ma ri e . . . Vilh. Theobald Gyrup, Hans Christian G utler , Vilhelm H enrik G utt, Johan H einri ch . Gwinn er, Christian B enjamin . Gædeck en, H ans J u li u s Ed v .. Gøbel, Anna Emili e . Gølstof, J ean Villiarn ..

Enk e, Arbmd., Ugift, S nedkers v. , T ømrersvend , Blikkenslgsv., Cand. phil. , Enk e, S komagers v ..

Gøns. Gøp el , Frederikke Lovi se .. . Friedri ch Vilh. Ern st . Gøbel1 ,Johan H einrich .Julius . Mari e Knudin e . . . . . Thora Conrad. J en sin e Gøber, Gottfri ed C. Aug. Fri ed. Gøbert, J o han Gotfred. . . . Gødeeh e, Adolph Friederi ch Gødeck e, Carl J ohan Georg . Gødecker, Sophie Dag mar ..

·'j, 55, Sverig, Udb. Sj . G . 17/ 83 • Indb. Sj. G . 1 8 6/8 ~ . / 2 ti3, Sverig, 2 '1/ 46, Sverig, B l 1s 1/ 86 • 4 10 / n 48, Sveri g, Indb . Sj . G. ta5/ 87 • ~ 2/ 1 58, Vodra fj ord , Udb. Kh. GY/~ 1 • ''~/ ·· · I n db . s·J. G . 15· ·1/ 86 • - 10 60 , S ve11g, ~; , 65, Sverig, Indb.Sj. G. l2ij 8 " . 23 Aar, Sverig, InJb Kb. G. 5 tfs 2 • 1822, Sverig, Indb.Sj.G. 124/ 83 • u / r; 81, Stiftelse n, B 22 1 ~/8 1 . 28 / 12 44, Sverig, B 2 43/ 86 • t.·'/, 38, DØI·arp, Udb. Sj. G. 7/ 81. n/1 02, Kullun clb., Alm . 2455. 21 ' / 3 61 , H olsten , A 31 9Js 6 • 1 /u 36, Kbhvn. , Ind h. Kh. G . 'lA/ 82 • ';/r. 27, Fin land , A 21 152/ 81. 10 A 21 52/ 81 • / 10 43, Odense, ~'/ 11 39, Kbhvn. , A 21 52/~ 1 • 4 Indb. Kh. G. 27/ 8 1 • / 2 18, Kbhvn. , 17 ' 67 S I n db . s· / z , ve n.g, J· G . 2·16/ 87 • 22 50 / 7 37, Gylle, B / 82 • 1 :'/ 11 42, Kbh v n., A 12 176/ 8 ,1• ~ % 65, Nordby, B l Hn/8 7 • 21 / 1 ~ 57, Khhvn ., Indb.Kh. G . 51/ 8 1 • 1 / ; 63, Nordby , Udb. Sj. G . '1/ 8 .1• 1 ~/ 1 53, Holsten, Iud b.Kh. G. 130/ 8 1 • ~· 1 / 11 22, Khlwn.. Ind h. Sj. G . " 1/~ 1 . 10

Gøns~.

Enke, :::lkr ..eder , 'rømrer, Enke, Ugift, U ldspind et·, Murersvend. Bager, L a ndm and. Ugift,

~•;,

57, Kbhvn. , 33, Rosto ck , 38, K bhvn. , 10 / 10 29, Kbhvn. , 12 / 7 12, Kbhvn. , 11 / 7 63, T yskland , 1 / 10 21 ' / 10

!'/ 1 35, Kbhvn .. ~ '1/7

33, Kbh vn.,

·'/a35, Khhvn .,

lndb. Sj. G. ~ "/~ 1 • B l l4t / s3 · Indb. S j. G. 83/ 8 1 • I. Intr. 1070/ 83 · Alm. 2611 . Indb. Sj.G. 54 / 87 • se Blom . Indb.Sj . G . 4 8 %a·

I n .lb . SJ.. G' . Hi ~;~i .

L Intr. ~ 0 1 /80 • ~ /1 17, Kbhvn. , F • P • 1799/ 84• 2G/ 87 • ] l, s· U (U. 'io 48, Kbhvn ., J· ro \ T, 1 ~1· 6 21, Kbhvn .. InJ b. Sj . n. ztt/ s2· 1'/ K55, VVurtemh ., Indb. Kh.G. 28/ • 81 1 I n db . ul.!'J. G . ·'1"'/ ' / 11 39, Kbhvn ., '·' ~;, . :, ·, , 09, Kbhvu .. lndh. Sj. G. '; 11, ,; . 1;, / 62, Khhvn ., A l 37/ Hi · 4 7

Gøntz. ~:;/ 1

20, Khhvn. , 30, Sac hse n, 8/IL 21, Kbhvn ., 2 3j.; 44-, Kbh vn ., 11 /r. 59, Kbhvn. , t 1/ 1 60, Brand enb. , 1 / 1 5~ 1 , Khhvn ., ''/ 3 33, Kurh a";en , 1 ~/ 36 Carlstof 4 ' ' ' "/~ 65, Frdriksb., ~~~

l n db . ow·J. G ..~3·•; - RI; . Ind h. S j. G. 33 ~,',; .;· I. Intr. zr.t /Kt· A 1() " :'/st· h GT . 3''1/ l<?• l.Il dl ), lr....

B ' ' '/ s 1· w· G . ·'l'··lj • I Il db .oJ. 82 I n db . SJ.. ('T . 1';2/ ' S I• B 3 !> 5 '/ s 1· Udb. Sj. G . ·'/sG·


Gødicke, F.

160

Gødick e, Flora . . . . . . . . Gødse, Ca rolin e Vilhelmine . Chri sti an F erdina nd . Gøldn er, Carl H einri ch Osval d G ølnitz, Ane Mari e .. . Gø nss, Han sin e P etrin e .. . Joh ann es . . . . . . . Carl Ludvig G ø nt:~., P eter Christian .. G ønsel , Nanny Cathin ca . . .

Enke, Enke, Skomagersv .. Du gm ager , Ugift, Fraskilt. se .foh a~n es, Kuldrage r, Arbejdsmand , Ugift,

Gøransdatter.

49 A ar , Rand ers, 1 "/s 42, Kbh v n. , 1 2 1 ~ -:1:3, Kbhvn. , "? 1 · / 7 52, Kundh~', 27 / 2 27, Khhvn. ,

U db.BlgdhG 1/ 81 .

F. P . 1 00 1/H~ ·

Alm. 855 . B 3 830/ So·

Indb. S j. G. '103/ 8 1• l. Intr. n·'/81 .

~.~/ 1 1 50, Khhvn. , Indh.Kh.G. 2fs 1 • ~ 1 / 1 2 3G, Stiftelse n, Indb. Sj. G .m /s2 •

/G50, Kbhvn. ,

12

Gøranscl.otter.

A 11

7/sH·

Gøransen. Indb. Sj. G . 67/ 8 1 . Indb. Sj. G . 4/~ 7 .

G øransdottor , Cecili a . . Ern st . . . . . . J o hann es . .. . K a ren f. J ørgensd . Ole (Jø rgensen ).

Ug ift, Skr::edersv ., Arbejd smand , Enke, A rbejdsmand ,

% 26, Lund , 1 / - 63 8veri o· ,') ' b' 18-:1:4, S veri g, 2 ·~; 32 Ølh y 12 ' . ' t.;/, 42, Svori g,

Gøssel, S ophi e Frederikke . . . Gøtgen, Joh anne Chri stin e .. Gøth, Johan H endrik H elg ius G øthler , Adolf H enrik. . Georg D a ni el. . Afeta Joh ann e .

Enke, Frad{ilt, B øcl kers vencl , 'l'ap etsorer, ::l uoclkersve ncl , 'J 'apctsoror ,

20 , Sp ringforbi I. Intr. 119/ 81 . Alm. 2350. 2 lt:i, Kbhvn., 1 / ll -:1:8, S lagelse, B 3 90 1/ 82 • 2 ~/ 12 36, K bhvn ., Indb. Sj. G . 1 12/so · 1 ~ / 1 2 4 1, Khh v n. , L ln tr. 73/ 8 1. 1 ~/ l! 3" A 51 '10/ g;,. u , J(bl lVD. ,

Gøtje.

(Jløt~che.

2

S komager, se U øtje, Sømand , Forl. K one. S k olll agersv. , Slw magersv ., 8 medesv., f-ikrmdersv. ,

H aack e, J ons Emil . . . Haag, Kirstin e S ophi e . Pmtl H einri ch . . Haagema nn , B oli11 e, f. Gade Uhri stia n Lud vig. Geo rg Mart . Chr. Mar ius Vill. Otto H aagen, Uhri Rti an V ilh . Emil. Emm a Vilh elmin e .. Thorva ld Carl B ertel Haagensen , An e Mari e . An e Mari e . . . . .

::l medesve ncl ,

3G0j 83 . 176

A 41 /ss · Indb. Sj. G. 71 / 8 .1•

~/ 1

17/

Gøtzsche.

G øtsch e, Mari e .. . . . . . . . Ug ift, Vilh elmin e K. St. Do r. Tj enestepige, Gøtterup, P eter Andreas. . . . G øttinge, Vilh e lmin eK. St.Dor. G øttler. Chri stian H anso n . . . Gø t:~. , Å.ne Cathrin e . . . . . . August J o h a n Frederik. Clu-i s tian F rederik Vilh. P eter B er tram . . . . .. Gø t:~.e, D avid Joh a n Fri ederi ch

A l

17 /5

56, 8 kjømin ge, Indb. Kh.G. 21/ 82 • U dh. Sj . G . 10/ 8 1 .

t ·1j 8

G7 , Aalborg,

~ 1 / 1 63, K arl ebo,

1

n/,; 35, Kbhvn. ,

t!'/ 1 45, K bh v n. , " ~ 't 27, Kbhvn. , 1

" / 10 11 ' ,' 1 1

G3, Kbhvn. , 08, Ho"to k ,

1 /2

32, Khhvn. ,

A 30 q / s:..· A lm.l41 6. Indb. Sj. G . "%6 ·

A l

t &s/ s7 ·

8 tifts. II. G. %u· Ind h. Sj. G . ~·=:;~, .

Alm . 549 . Alm- 19G7. Kl o i nsrn edef<v .. ~~ ~~. G2. Hiller0d, U clh .Sj.H. 1 11 1sv · Enk•J, !> /" 39 , Kbhvn ., A 13 %~ · T øru rers v. , ""17 35, K bhvn ., A 22 1 /~ v !l /!> 63, K bhvn., A 22 lH/8 1 • T elegrafhud . 1 G ibse r, A 13 8 1/sr; · ; 11 65, Khhv n. , 17 S noJkersv., /t 5-:1:. K hh v n. , I. Intr. 1 18/ ",; . 10 Ugift, ' / , 35, Khhvn .. A lm . 176H. lncl h. :::lj.H. 4 10/ 8 1• B ød k orln.> rli ng. ~.-, l 1 65, Kll!wn ., 1 Enk e, ' 2 33, Khll\·n. , I. In tr. 10 " 3/ 8 1 • 7 " 7/ 1 -Hl, Boeslun de, I. Intr. 5 ~ /- 5 • En k o, 'J' jeMstepige, :J /8 54, S teru p, Udb . Sj. J-I. 215/ 83 . A ugust F erdin and. Skra•dersv., tG/ 1 28, Kbhvn ., A lm. 644. Villi am . A rbejds m a nd , t% 54, Merløse R., Jdb .Kh. H. 399/ 8 2 • 1 B en ut a . . . . . . Enke, / 10 30, S vori g, Indb. Sj.H. 166/ 85 • Carolin e .. . . . E nke, 112 28, 8veri g, Inclb .Kh.H 23 ~/81 • 11 Chri stia n H enrik Skrædersv ., Trlh. Kh. H. 279/ 82 • ' /s 41 , Khhvn. , 25 Chri sti a ne Enk e. / 12 19, Slagelse, A 14 23/ 81 • Einar . . . . . . . Matros, 19 Aar, Chri stiani a, I clh . Rj. H. h 21 0fs.1 . Enk ·~,

% 13, Kbh v n. ,

1


Haagensen, F.

161 Haagensen, F ernanda Emilie M. Fritz Chri stian .. . Gottfri ed F erdn. N. H alvor . . . . H anna .. . . . . Ida E lisabeth . . J acob Wogelius . J ens P eter . . . . J ørgen Chr. F erdin . Vilhelm. J ørgin e Marie . Lars . .. .. . . L aurit.z August Ludvig G eorg . L ydi a Ludovica . Maren. Otto .. .. .. . . S ven . . . .. . . Haagerup, Ann e Sophi e Kirst . Christian . . . . . . Gustav Georg Juliu s

U gift, Arbejdsma nd , .Al:bejd smand , Maskin arbejder , Enke, U gift, Gj ør tl erm ester, Arbejdsmand , V æver, Politibetjent, Enke, T ækk emand, Maskin a rbejder, A rbejdsma nd , U g ift, E nke, G brm estersv. , A rbejdsmand , Ug ift, Tj enestek arl, Maskinarbejder,

Håkonsdatter.

13/ 10 58,

Kbhvn. , 21/ 25, Kbhvn ., 2 % 28, Kbhvn. , 2 % 21 , 1% 59, Sveri g, 1% 18, Kbhvn. , 27/ 32, A alborg, 10 1% 52, Slotsm.h. , "/ 12 24, Kbhvn. , 25/ 60, Kbhvn ., 8 H/6 46, St. P eders, 5/ 10 20, Brønshøj , 20/,1 59, Kbhvn. , 21/ 4 55, Kbhvn ., 2% 47, Kbhvn ., 18/ 11, U geise S., 8 1% 43, Stiftelsen, 2 % 28, Sverig, 8/ 12 16, Kbhvn. , 8/ 1 65, Ro esk ild e, 26/ 12 56, Stege,

Indb.Kh. H. 257/ 82 Indb. Sj. H.UB/s 4 • F. P. 464/st· se Wager. I. Intr. 12-1/s,1· Indb. S j . H. 372/ 8 2 . Indb.Kh .H. 199/ 82 I. Intr. 11 2/s 1 • I. Intr. m/8 1 . Indb. S j. H . m/86. I. In tr. t 85/ 8G . B 3 ns/85 . Indb. Sj . H . 52 7/ 87. Indb. S j. H. 841/ 83 . A 12 245/ 83 . A 22 1os; 82 · B l 302/86 • Indb. S j. H . 71/ 8 1 • Ahn . N r. 3534. A 25 185/ ss· Udb.Sj.H. 170/ss ·

Håkansson. - Haakonsson.

13/ 1 63, Sverig, H akon sson , Alm a Augusta .. U gift Indb.Sj.H. 1 64/ 85 • 21 And ers . . . . . . . Arbejdsmand , / 5 52, S veri g, Indb.Kh.H. 237/ 82 . 4/ 59, S verig, (Holm green) Anders se H olm gren. 10 Ann a. . . . . . U gift, - 8 56 , S ven.g, "/ A 12 33 7/ 86 . Au gust. . . . . . . Skræders vend, 18/ 1 55, Sveri g, Indb. S j. H. 157/ 87 . 31/ 61, Sveri g, 370 A xel Frithiof . . . Brolæggersv. , Indb.Kh.H. / 82 8 1% 64, Sverig, Carl Edv. Andreas 'rjenestekarl , Indb.Kh .H. 148/ 82 1!'/ 1 49, Carlsh amn , Indb.Sj .H . 241/ . Johan . . . . Cigarm ager, 86 Chri stian Frederik Snedkersvend, 2D/s 44, Y stad, Indb.Sj.H. 1477/ 83 • 11 Christine H ansin e. Enke, / 5 37, K olding, I. Tntr. 730/ 81. iJI/5 13, Malm ø, Indb. S j. H . 264 / 83 . E lna . U gift, 30/ 38, S verig, Ugift, Indb.Sj.H. 14 70/ 83 . 1 2 Ugift, >~/ 1 64, Sveri g, Indb. S j. H. 514/ M . 4 Gu staf . Arbejdsmand , / 12 64, Sver ig, Indb. Sj. H. 37/ 86 . 2(/ 1 2 67, Sver ig, Indb. Sj.H. 4 1 Gfs 6 • B agersvend , 8 J oh an Sad elm ager, t / 1 45, S veri g, Indb. S j. H. 538/ 83 15 H anne Carol. Chr. Ugift, / 1 65, H orn slet, A 28 2/ 85 . J øns . A rbejdsma nd , t:l/ 11 58, Sverig, Indb.Sj . H. 724/ 84 . Smedesvend , ~/ 1 0 55, S veri g, Indb.Kh.H. 105/ 82 K aren Ugift, 26 A ar, Sveri g, B 6 18/ 87 . 2 Karn a Ugift, ~/ 8 55, Sverig, Incl b.Sj.H. 582/ 86 . % 53, Sveri g, Indb.Sj.H. 1 ~·;/86 . (H agmann)Mathi as S nedkersvend , 31 Mathilde Vi et. E. E nke, / 10 49, Kbh vn., Ind b. S j. H. 366/ 87 . N iels. Tjenestekarl, % 29, N orge, Indb. Sj.H. 53 6/,1. L etmatros, ~ 2 / 3 65, S verig, Indb. S j. H. 339/ 86. 2 ~/ 6h s . . I n db . s.J.r:. LI 4 13/ 83 . Sømand, veu g, 3 o, 8/ Ola . Skræder , 53, S verig, Indb. Sj. H . 5Dfs.1. 12 P ers Ski bstømrer, n/8 48, S verig, Indb. Sj .H . 807/ 83. 30/ 1 34, S verig, P eter Joh an F rantz A rbejdsmand , Uclb.Kh.H. 3 1/ 82 • 26/ Samu el. . Skibstømrer , I. Intr. 1086/ 83 • 11 27 , Sverig, 11 Sar n, Li sa U gift, · / 3 44, S verig, B 5 12/ 82 • 4 Sofie . . . U g ift, / 12 59, Sverig, Indb. Sj.H. 415/ 83 • H aam ar::n , J ohanne K athrin e Margreth e Mari e . H aarby, Chri sti a n Emil . . . Haardberg, Eleonora Caroline .

10/ 7 63, Kolding, U gift, 28 U gift, / 10 60, Kolding, Sadelm agers v. , 1/ 12 38, Kbhvn., Ugift, 24 Aar, Sverig,

Udb. Sj .H . 123/sa· Udb. Sj. H . 1o 7/ 81. I. Intr. 90/ 8 1 • Indb.Kh.H. 2 3 9/ 82 21


Haarlev, A.

162

Haarlev, Andreas Vilhelm Opsynsmand, Haarn, Mette Kirstine . . . Enke, Haarslev, Sofie Carol. Johanne Ugift, Haarstad, Ane Cathrin e . Enk·:J, Haase, Carl Andreas. . . . .. Snedkersv., Christian Georg . . . . Arbejdsmand , DagmarAlexandra V al b. Ugift, Wilhelmine Pouline . . Ugift, Haastrup, F erdinand Lorentz . V æversvend , Habelin, Hans Freder. Nikolai Manufakturh ., Johanne .. . Ugift, Haberkamm, P eter . . . . . . . Sømand, Habermann, Joachim e Sofie .. Enke, Johann H einr. Fr. Tøm rer, Haburg, Thora A lvi lda . . . . Ugif1;, Hacke, Frederik Villiam Carl. Sømand, Mari e Th eodora Cathr. Ugif1;, Hackenberg, Carl Fr. Em anuel Fhv. Barber, J ohan Lorentz E. L em i A lm. H ., Hadrian, (k. H endrik se n) Fr. F . Arbejdsmand, Hadsten, Ane Kirstine .. E nkE:, Peter Emil .. . Bog! ·inder, Haenschke, Carl Ludvig. Cigarm ager, Haff, Lars Christian . . . Skræder, Haffner, Hans Johansen . Kirstine . . . . . Enk e, Hafstrøm, Sven Svensson . Snedkersv., H ag, Else . . . . . . . . Enke, Hagberg, Johan David .. . :Fyrbøder, H agedorn, Anna . . . . . . Ugift, Emilie Katharin e . Ugift, Ida Marie Sophie Enke, Garv ersvend , Hagel, Harald V aldemar. Hagelberg, Kristin e. . . . . . Ugift, Marie Emili e . . . Ugift, Hagelin, Josefin e Jørgine Henr. Ugift, Haglund, Anna H enr. Regine. Plejebarn, Georg in e Bodine . . Enke, Hagelund, Nils H enr. Fr. Maur. Arbejd sman cl , Niels P eter . . . . . Ole Chr. Edvardsen Snedkersv ., Hagemann, Adolph Fr. F erd. M a l ersven cl , Adrian e . . . . . . Forl adt, Ane Marie . .. . . Enke , Carl Fred . Julius. Skomagersvend, Chri stian e Ferdin. Ugift, Em ilie Antoin ette. Enke, Ferelinand Rudolf. K aret.ma.gersv. , G ustaf Ado lf Vilh. Bagersvend , Emi l . . . Arbejdsmand, Hans V aldernar . Malersvend, Henrik Ludvig . Smed esvend , Mathias . . . . . . Snedkersv., Sophie Charl. Arn . Ugift, Hagemeister, Georgine A. Oh. Enk e, Hagen, Ane Cathrine . . . . . Enke, Carl . . . . . . . .. . . Sømand, Elisa Edmondg. Ad elg. Enk e, Emil Leopold . . . . . 'rjen e~ tek arl , Fritz H eim-. Chri stian H einrich Claus Fried. Mm·er,

9/ 31, Kbhvn. , Indb .Kh.H. 382/ 82 11 1 % 98, Raaby lille, U db. Sj. H. 211/ st · 11 / 32, Kbhvn., I. Intr. m/86 . 5 1/ 30, Taulov, Indb. Sj.H. 32fs 7 • 5 5/ 7 50. se Olsen. 1 ' / 1 o3, Aarhus, A 30 80/86· 1'1/ 62, Sønderbg., Indb.Sj .H. 237/ , • 12 81 JG/ 11 47 , Kbhvn ., Indb. Sj. H. 17/ 80 . Iti/12 44, Slagelse, Indb.Sj.H. 587/ 82 . 2 ~/ 1 2 57, Bregnet S., Udb.Sj.H. 1u7/ 8 r, · 11 / 11 60, Onsbjerg, Udb.Kh.H.U3fs 2. 1 2 /~ GS, Tyskland, Indb.Sj.H.b 11 0fs 5 1/ 21, Taarupg .. Indb .Sj .H. ~ 96/ • 12 87 10/ 31, Lun ebo rg, In1lb .Sj.H. 1222/ . 1 81 2 ' / 12 46, Kbhvn., Indb . Sj.H. 589/ 86 • 22 Indb.Kh.H. 1'1Gfs 2 / 1 47, Hamborg, 27/ o7, Kbhvn. , Indb. Sj .H. 930/ 87 . 1 1% 50, Kbhvn ., Indb.Sj.H.m /sa · 28/ 36, Stiftelsen, I. Intr. 11 47/ . 5 81 24 /~ 59, Kbhvn., Indb. Sj.H. 175/ 86 . 2% 29, Slagelse, Indb.Kh.H. t Ga/ 82 1.;/2 56, Kbhvn ., A 12 190/ 83 • ao/ 10 41, Posen, Indb.Sj.H. sss/ 8 1 . 2 ~/2 28, Thisted, B l 6 ';% 3 • 21 / 24, Havreholm B 2 H 57/ . 1 81 1802, 'j:'ikjøb, Alm. Nr. 1713. 11 /s 58, Sverig, Indb. Sj. H. 53/ 83 . % 07, 0. Ørtsløv, B 3 80 '1/81. ~ 9 /3 66 , sveu.. 0O' , I n db .s·J H .b 10 '1/ 8 , . 17/u 59, Kbhvn., Indb.Kh.H. 15'% 1 st/ Jt 23, Kbhvn., F . P. 1214 / 85 . 1820, Kbhvn ., A 14 40/ 81. 10/ 49, H el in gø r, Udb . Sj. H . 18Ufg 1 • 7 2 .'/ 12 48, Sverig, Udb. Sj. H . 67/sn· 12/!1 60, Sverig, In ,lb. Sj.H. u31/ 81. 7/u47, B ergen, Indb.Sj.I-1. 1221/sa· 5/n69, Kbhvn. , Indb. S j. H. 118/ 81 . 10/" 37, Kbhvn., A 16 316/ 81 . 21 / 66, Stockholm, Indb .Sj.HY 7/ . 10 87 21/ 28, Kbhvn ., B l H 1 141 / 81. 7 2 % 48, Thorup, B 3 nr./83 . '·"/ 10 ":t:l, ~ ~ v.C red enCJ . .a, I n db . s·J· H ."'··' 1/ su · 10/Jt 35, Odder, A lm . Nr. 1179. 19/ 18, Kalundb. , Indb.Sj.H. 38 Ujg • 5 1 30/ 35, Aarhus, Indb.Sj.H. 262/ 86 . 4 2"/ 59, Kbhvn ., Indb. Kh.H. 3 ~G/8 1 12 21 Indb.Sj .H. 1t 7/ 81. / 10 34, Malmø, 2 / 11 33, Stettin, A l w/85 . % 63, Hvin·ingH. A 27 120/84 . 20ft, 53, Kbhvn ., I. Intr. 192/ 81. 14/ 56, Fredericia, Indb.Kh.H. m/81 4 2 /~ 37, Kbhvn.,, Indb. Sj .H. 218/ 8 1 • %53, Sverig, Indb.Sj.H. 195/ 86 . 78 4 / 4 19, Fredericia, B 4 /sa· 2 % 33, Frederiksv. Indb.Sj.H. m/81. 10/ 12, Lyngby, Udb. Sj.H. 1!' 2/ 85 . 11 16 Aar, Tyskland , Indb.Sj .H.b 103jg,; 14 / 10, Christiania, Indb.Sj.H. 425/ . 81 5 7/ 61 , Stiftelsen, Stiftsp.I.H. 102/ ,; 4 8 % 46, Mecklenb., A 3 87/ 85 • ·1/ 4 63, Hamborg, Indb.Sj.H. 1348/sa·


Hagen, J.

163

10/ 10 36, Kbhvn. , Hagen, Johan Thorvald Emil. Murersvend, 2 /~ 31 , Hj elmsøm., Enke, Maren Sophie . . 7 Enke, /tt 22, K bhvn., Marie Ugift, H0/ 12 59, Tyskland, Sophie Ad elheid . 1/ 63, K bhvn ., Ugift, Ni coline . 3 11 / 3 65, Vivild S., Malersvend, H agensen, Uarl Chri sti an Mariu s % 06, K bhvn ., Hagensøe, In ger Madsine Chr. Enke, H ager , Martinu s B ernh ard .. H and elsbetjent, 7 /~ 53, Sor terup, 11/ ,, 21. K bh vn., H agerstrøm, H enri ette Kirstin e Enk e, H agerup, Niels C hr. V ilh. J ensen A rbejdsmand , n ; tt 5 1, R anders, 27 / 12 51, Rand ers, J ensen . .. .. . S med, Ugift, ·'/ 10 66, Kbhvn., H agge, H enri ette Vilh . N icolin e 12/a 1.8, Kbhvn ., Enke, H agh, Carolin o Vilhelmine Ug ift, ui 11 68, Kbhvn. , H agman , Dagmar. . . . . Enke, ;/ 1 3±, Sverig, H agren, H anna . . . . . . 1% l±, K bhvn., E nko, Hagstrøm, Nancy . . .. . Sluædders v., tn/ 1 35, Sverig, Peter Gustaf . I!J/ t 22, H annover, H ahn , Gatharin a Margaretha E n ko, Claus Bar thold . . . . Stolemager::; v., 12f,; 50, H a nn over, IH/11 3 1. , Mec hlenb., Frederik Ludvi g A ndr. Skomagon;v., 1 "- / · 10 42 , V·at·d e, H ans Chri stian J onassen G rosserer, Kun stdrejorrn ., 1Yw12, Hade rslev, J ens Con rad . . . . Arbej dsman d, 20/ 10 56, Kbhvn. , H a im , Christi an H einri ch fh v. B oghclllærl. :; 1/ 1 59, Kbh vn ., Martin P eter . . 1 1/n61, K bhvn ., Ugift, Pouline J ohann e .

Indb. S j. H. 845/ 85 . Indb. Sj.H. 18/ 8.1. Indb.Sj.H.l 002/ 83. Ind b. Sj. H. 70/ 82 . Indb .Sj.H. 652/ 86. Ud b. Sj. H. 187/ 86 • Indb. Sj.H. 303/R t· Indb. Kh .H 273/ 82 • I. In tr. 774/ 85 • In db . Sj. J. 138/ 84 . Indb.Sj.H. 3 fi 8/ 87. In db.Sj. H . 53/ 85 • B 15 B 7/ 81. Indb. Sj.H. 183/ 87 . B 22 8/s 1. A l 347/ 83 . I. Intr. 38/ 8.1. Ind b.Sj. H. 850/ 86 . In d b. Sj. H. sc;o/ 81,. I. In tr. 545/ 81. I ndlJ . s·J. H . 41n/s ~ · In db .Sj . H. 558/ 81. I. Intr. 8 41 / 81. In dh. Sj.H. m/82 . Ind b. Sj.H. 72 1/ 85 .

Hnld. Hall. H ald , Anders L arsen . . . . . Augusta V ilh. A ndrea . Carl A lfred E dvard Harald V aldemar .. .. Vi ggo Villi am G ud e, se Gude,

Snecl kersvend, Ugift, Mun;vencl , Mm·svend, Tøm rersvend,

tOj0 65, Lemv ig, 1Dfs 6 1. , K b hvn. , 1"/s 4 1, K bhvn ., :;o/ 8 43, Kbhvn ., 10/ 55, Khhvn., 1

1Inlberg. Haldberg.

B 9. 216/ 86• Ind b. Kh. H. 52/ 82. I. Intr. 2Gfl/s t· In db. S j. H. 612/ 81. I nc11.o. s·J- H . 9·"8/83 • <.J

Hallberg.

Ha llberg, Alrn a C. Emili o Vilh . A no Mari e K arolin e Ann a Charlotte . Au g nst Vilh elm . Carl. . . . . Carl L orens . Carolin e . . . Clara. Ma rtin e Uhr. Elin e Mari e Gusta v . .. . H ann a . .. . H ans Svend se n .Jaco b Peter N ielsen .J o han Lauri tz . Mari e J acobino Philip Hu go ..

"/,1 67, Khhv n. , Indb.Sj.H. 008/ 87 . % 65, Frdksværk , Indb .Kh.H.90/ 82 • t.;j,, 22, tlveri g, In db. Sj.H. 1 471 /8 ~ 1 1 Indb .Sj .H. 532/ 82 . ' /:, 40, Malrnø, C igarn1 a_ge r, "/ 10 22, Kbhvn. , B l H l 14 %1 . Ud b . oJ w · H . 1·') 0/ sG · Sk omagonw. , -'' 1/ 11 46 , S ven.g, ~'/ , 18, F rdksbo rg, In db. Sj.H. :w 2/ 87 . Ug ift, 59 4j t / 83. Ugift, 10 66, Frdksværk, Indb. Sj. H. x/ 1 33, Ny kj. p. F ., Indb.Kh.H 347/ 82 . E nke, Udb. Sj.H. 2ot/s7· G rosse rer, ·'-R/t l 4~.., , Sver·r·g ' F . P . 952/ 82 . Enke, 2 ''/ 20 , Khhvn. , B 2 H '1'1/ 8 1 • 8 10/.; 4 1, K bhvn. , Indb.Sj . H. 202/ 81. A rbejdsmand , 0 :' / 1t 34, K bhvn ., Indb. Sj.H. 590/s7· Sku espill er. Ug ift. t:'/8 64, Kbhvn ., A 10 " 1/s~ · U di). s·J. H · 159/ Sti · Hand ob hetjont, 1 ~/li 6'~v , Æ·l ØS k'J.,

Haldnrsen, Martha Mari e Svend Fribj ørn Halgren, A nin e P etrin e H elm. Anto n J ørgen . . A ugust G nstav . . . Vilhelm .. . .Fri edri ch Aug. Carl

; ' 1 05, Kbh vn. , Indb.Sj. H. 51.5/ 85 . U gift, 22 Aar, Island , Indb.Blgh.H5jg 2 • S nedker, !'/, 21, K bh vn.. Indb. S j . H. 15/ 85 • E nke, 160 5/ T ømrersv oncl , 10 50, H elsingør , A 21 / 8 1 • G/ 1 15, Sverig, B 3 '; 4 2/s 3 • Snedkersvend, 1 9 Indb. Sj.H. 149/so · H andskemgsv., / 12 62, Malmø, to/ 12 10, Kbhvn. , F. P . 2226/s4· Slagtermester ,

Ug ift, Ugift , Ugift,

2

21*

l


Hallgren, J. Hall gren, J oh an H erm. Alexand. Maren . . . . . . . . . Sigvald Ludv. Nicolaj Halkjer , Carl . . . Frederik . H all, se H ald. Hallander, Carl . . . Marie Camilla Hallbæck, Carl G ustaf. . R alle, H akon Thorv. Valdemar J essonel a . . . . . . . . . Martine Marie . . . . . . Hallenberg, Augusta Sigfride . H allenborg, David L. Nielsen Johann a . . . . . . Hallengreen, Gustav Alexand er Mari e H elene. H allgrimsso n, Gudmundur. H allin, August . . . .. . J ohanne . . .. . M<lrten Svensson H alling, Carl Bernh ard . Christine Charlotte J. D agmar Virginia Sofi e Eleonora Bernhardine Gustaf Otto . . Hallingren, K aren . . . . . . Halman n, I sak N es tor . . . . Hals, An e Birgitte Kirstin e. Nielsine Kirstine Cathrin e H alse, Anna Mari e . .. . . Thomine . . . . . . . H alsteen, Christine Sophie H allstrøm, Carl Joh an . .. Dagmar Edvardine . Emma Thorsine M. Mans .. . . . . . . H alvax, Anton Conrad . . . . Carl Ferdinand Co nrad H alvorsen, Carl E. (Schrøder) Carl H annibal . . . - Julius Ferdinand - P eter . . . . . . - Vilhelm Sofus . Chri stian . . . . . Emil . . . . Vilhelm . . Christiane J aco bi ne . Emma Elise. Emanuel Ole . Ernst . . . . . . H ans Chri stian H ansine Chri stine Johanne Caroline . J u li e Mari e Ferd. Julius E . Ferdinand Mari e Eli sabeth . Martin Co nrad .. Peter Anders . . . Guldbrandt . Rasmus . .. . . . .

164 1 Sluædersv. , % 64, Sverig, 26 / 12 09, Gjerløse S., Enkø, Urtekræmm ersv., 5/ 4 60, Kbhvn., Handelsmand , 28/ 1 45, Li unge, 8/ 10 64, Randers, Snedkersv.,

Arbmd., Scortum ,

2

% 39,

Indb. Sj. H . 127/ 87 • Indb. Sj. H. 17/ 81. Indb. Sj .H. 953/ 83 . Indb . Sj. H. 30/ 87 . Udb. Sj. H. 17/ 85 .

Halsted S., A 14 93/ 81 . 60, Stiftelsen , Indb.Kh.H 109/ 82. 7 21/ 12 ±7 , Laholm, B l H l 25/ 81 . Fhv. Kj øbmand '/ t 42, Odense, Udb. 8j .H. 6 '1/ 85 . 18/ 62, Viborg, Ugift;, Udb. Sj .H. 264 / 85 . 1 Enkt:, H/u 21, Korsør, B 3 936/ 83 . 9 / 4 58, Kbhvn. , Ugif1;, Indb. Sj. H. 1 %5. 2 Dj; 58, Ulrikshamn, B 68/ 1. EnkE,, "/ t ±3, Sveri g, Indb.Sj.H. 867/ 8n. 2 Typograf, t / 2 51, Kbhvn. , Indb. Brn.H 24 / H 1. 20/ 7 23 , Sveng, EnkE,, : I ndb . s·J. H .673/ 88 . 13 /~ 40, I sland , A 30 2 t 3j 86 . Sømand, Tjenestekarl, ~"/ 8 61, Sverig, Indb. Sj.H. 37/ 81 • 15/ 8 65 , sveng, · I·n dt), s·J· H . ·~ 36/S(i · Ug ift, Skrædersve nd , % 55, Sverig, Indb.Sj.H. 13tj 81; . 3 Arbmd. , / 12 66, Kbhvn. , Indb.Kh.H 2 t0/ 82 • EnkE,, % 13, Eutin, A 2l llB/ 8 1 . Ugift, % 57, Kbhvn. , Indb .Sj .H. 352/ 82 . 1'/ 6 6±, Kbhvn. , B l H l 53/ 81 . 31 Søm[Lnd, / 3 45, Sverig, lndb. Kh .H .87/ 82 • Enke, 2'/ t 30, Lyngby S., B 3 toso/8t· Sømand, c. 25 Aar, Finland, A 26 76/ 8j . 11 Enk e, / 8 31, V ærløse, B3 670/ 8 1 • Ugift., t:)/ 1t 48, Ebeltoft, Udb.Kh.H. 17/ 82 • 17 Ugift , B l 48/sj· / ll 60, Nykj. M. , Ugift , n / 5 63, Nykj . M. , Udb. Sj. H . u/86. 25/ 5 31, Halmstad, B l H l 23/ 81 • K aretmagersv ., ~·1 / 1 55, H elsingø r, B 1 174/ 87 • 1/ 10 63, Kbhvn. , Ugift , I ndb.Sj.H. 560/ 81 . Fraskilt, '1/ 1t 37, Kbhvn. , Alm. Nr. 146. 9 126 Skræcl er, /st · / 2 63, Ønnestad, B 6 Skomagerm., ~ 7 / 1 03, Kbhvn., Indb. Sj. H . 3G 0/ 82 • Skon1 age rlærl. , % 63, Khhvn ., B 12 2fs 2 . Kolp. &Arbmd., ~:l/12 49, Kbhvn. , A 14 103/ B1 • 1 % 66, Kbhvn. , A l '133/ 80 . 22 Arbmd ., I. Intr. 4 52/s t· / 1 45, Kbhvn., 1 0 Bødkersven d, / 1 53,Storehedinge, B 6 60fs 2 • 10/ 1 61, Aarhu s, Smedesvend , Udb.Sj. H . m / 81. 11/ 27, B ergen, Gulcbmed, Indb .Kh.H.8.;/ 81 . 5 21 Malersvend , ' / 7 60, Norge, Indb. Kh.H 2n5/ 82. 11/ 51, Kbhvn., Arbwd. , Indb. Sj.H. 218/ 8 ,, . 8 12/ 8 39, Kbhvn ., Syerske, A 25 178/ 87 . Enke, '% 40, Glostrup, A 49 38/ 86. 22 Skom age r, Indb.Sj.H.l 615/ 8 x. / ll 62, Kbhvn., K onditorlærl. , c. 1865, Aarhus, Udb. Sj. H . 71/ 83 . 1 Indh.Sj.H. 7t9j8 1• / 9 52, Norge, Skom ager, 21/ 45, Kbhvn., Separeret, A 12 :H 5/ 86 . 1 28/ 11 17, Kbhvn., Frasl\ ilt, I. Intr. 375/ 81. 2/ 55, Kbhvn. , U gift Syersk e, Indb. Sj. H. 3 t 8j 85 . 8 17 Brolmgger, / 5 61, K bhvn. , Indb. Kh.H. 2'1/ 81. 15/7 17, Kbhvn., Enke, Indb.Kh.H .80/ 81. 12 / 1 35 , K ns · t.Jan ·ta, Indb . s·J. H . 67 1/ 8s· Hand elsbetjen t, Slagte r, at/s 21 , Kj øge, B 3 564/ st· 5 Skrædersvend, A 22 87/st · / 2 40, Randers, 2 Karetrnagersv., Stiftsp.Il.H 24 / 86 • / 1 45, Birkerød, 12 /


165

Hamann, C.

li/10 59, Kbhvn. , B l H l 172/ 81 . Hamann , Carl Frederik Jørgen 1 Enke, /u 27, Kbhvn. , Indb . Sj .H. 75/ 8 1 • Charlotte Amali e n/;, 66, Kbhvn. , A 12 72/ 87 • Joh annes Conrad Glarm ester, 17/ A l <13!'/~ ... Ernst Dani el. .. 12 67, Kbhvn. , ' ~/, 57, Kbh vn. , Indb.Sj . H. 32 o/~ 1 • U gift, Jacobin e J osefin e 2 Johann Chr. Friedri ch T ømrersvend , '/a 1~, Altona, F. P. 2287/ 8:, . FrederikAug. fhv. Mejeribe><t. , l!J/ 1 36, Mecklenb. , Indb.Sj.I-L nu/8 1• H einrich D .. Sne, lk ersvend , 1';/ , 24, Lau enb. , Indb.Sj.H. 23 1/ 8 1 • 7 / 1 37, Kbhvn. , Josefin e Vilh elmine . Enke, I. Intr. 1073/ 85 • 17 1 / 86 • ;,/ 1 35, Flensborg, A 31 Hamborg, H ans Chri stian . . . S kibstømrer, 2·1/ 4U, Kbhvn. , Indb. Kh .H 15 %1 . Nicolai Thorvald . . Ma lersvend, 1 2/ : 64, Flensborg, Indb.Kh.H 247/ William A. Andreas Maskinlærling, 81 . 1 ' / 2 62, Ørsted, Indb.Kh.H 22 1/ 83 • H amborg, Carl Edvard Ad olf. Snoclkenw. , Gyda Eleo nora . Enke, "/ 1 ~ 54, Norge, Indb.Sj.H. 65 tf~ ,; · 29 / 7 47 , Khhvn., J acoh Chri stian . Forvalter, Indb.Sj.H. 818/ 8 1 • 14 F orv alter, /r, 4D. S lagelse, In< lb. Sj . H. "'/ 86 • H amm ecken, Frederik . . . Gerd a Lovise inter. Plejebarn , H/ 1 84, 8tiftelsen, A 46 2 0/ 84 • Mari ane . . . . Ugift, ";/,; 52, Holbæk , A 2 3 "/~ 1 • 250 11 Hamm el, Otto H arald Axel Maskin smed, /s,;· ' / 11 65, Hrtnnover, A l 133 Hamm elmann, Louise Skyldfri 'rjenestepige, ''I , o2, Stiftelsen, Stiftsp.I.H. /H 7. 2 Hamm er , A lbert Frederik. Murenwend , % 55, Khhvn ., I. Intr. '17%t·794 ~ 0/:; 66, Kbhvn., Indb.Sj .H. / 85 • Carl Johan. . . . . Malersv. , Carolin e Dagmar . Ugift, ~ 1 /f, 66, H ørsholm , A 46 3 1/ 86 • 9 / 11 67, H elsinge, Eleonora Chri stin e U gift, Udb . Sj.H. 178/ 87 • Emma Emilie . . Enk e, .Jj,, 43, Kbhvn. , I. Intr. 359/ 87 • H erman Juliu s . . Arbejdsmand , 2:;/ 12 24, Tikj øb, I. Intr. 823/ Ht· Hi t 66, Kbhvn. , I. In tr. u 93/ 85 . H einrich An g nst . Ugift, 1/ 62, Khhvn. , Indb. Sj.H. 17 ti/86 • Jacob Vilh elm Sofus Gihse r, 11 27 65 Jacobine Vilhelmine Ugift, /.1 4D,Karrebækst., A 2 / 82 • t ~/H 26, Kbhvn. , Indb .Kh.H .22/ 82 • Johan Carl Emil .. Arbejdsmand , P eter . . . . . Vognmandsk. , 23/ 1 4l , Brønsholm, Alm. 841. lfij5 64, Kbhvn. , Indb. Kh.H 288/ 82 • Johanne J akob. Vilh. U gift, 1 '1/ 23, Taagerup, B 3 563/ • L arsine . . . . . . . . Enke, 81 1 912 17 L aura Dagmar. . . . U gift, / ,., 65, 8tiftelsen, Indb. Sj.H. ' /Ra · 211 665 Othalia Vilh. Mari e Enk e, / 1 43, H elsin gør, Indb. Sj.H. / 811 • Indb.Kh.H 132/ 82 . P er Gu stav . . Maskin arbejder , 1:;/ 1 46, Sveri g, Indb.Sj.H. 3 a5fs,;. P eter Chri stian Glarm estersv., '"/ , 65, Kbhvn. , BOj~ 11, Kj øg , Indb.Sj .H . 21 7/ 8 1 . Sidse Marie . Enke, 29/ 12 57 , Khhvn. , A 2 20G/ 8 t· Thora . . . . . . U gift, ~Ofa 03, Khhvn. , Indb.Blgh.H 7/ 82 •. H amm erich , Ane Sofie. . Enk e, 2 2fo 37, Gliickstadt, Indb. Sj. H. 132/ Hamm ers, F erdin and August P. Kurvemager , 8 1. Hammt'.rsh øj, Anders . . . .. . S kom agerm. , t% 20, Viborg, B l H l 38/ 82 • 12 Frederik C. Ni els Arbejdsmand . Husvildes. 7/ 85 • / 7 25, Kbhvn ., 7 Hammerstrøm, Meja Greta . Enke, /,; 20, Sverig, I. Intr. 1844 / 8 6 • Hamm erum , Carl Benj amin . . A rbejdsmand , '% 37 , Kj øge. Indb.Sj. H. 6 9/ 8 2 • Emil. . . . . Arbejdsmand, 16/ 10 61 , Stiftelsen, Indb.Sj.H. 1-1 8/8 ~ . Handberg, Carl Christi an . . . Snedkersvend , 1'/ 12 56, Randers, B 3 t ~ 5 /8 1 • Handreck , H erm ann C. Gottlieb H attemgrherl. , t 8/ 2 66, Kbhvn. , Indh.Sj.H. !1 20/ 8 .1 • 2 H andrup, Viggo Vilh. Va ld emar A rbejdsmand , / 5 46, Kjøgc, A 15 ;,Sfst· 2 6/, 29, Khhvtt. , Handschuh, Christi an Carl Murer;;ve11d , I. Intr. ~ ·"/8 1 . 1 Randt, Louise Margreth e Ugift, ~'/.1 Ol , Flensborg, Indb.Sj.H. 337/ 8 1. 1 Hanks, Edvard . . . . . ~ ø ma ncl , % 62, England , Indb.Sj .H.b 10 ·'/ 86 Hanm ann , Ni elsine . . . . Enke, Hft 39, Kbhvn. , Alm. Nr. 952. Hann emann, Fri edri ch . . Bagersvend , "/ 12 67, Mecklenb., Indb.Sj.H. t 7 tj 86 . 15 4 H enriette Mari e U gift, / 7 60, Espergjerde, U db. K h. H . %1 • 7 06 Hnnn esson , Bjarni K. (Arnesen) Drejersvend , Hj6 41 , Isla nd , lndb.Sj.H. /~ 2 • H annibal, Carl Jacob, se J eppesen. t 5j 8 57, Kbhvn., Char·les Edvard . . . Arbejdsmand , A 14 90/ 8 1 . 4 Nicoline J ensine . . Enke, / 3 21 , Kbhvn. , A l ~ 293/ 83 · Victor E. Johannes Skrædersvend, 20 Aar, Kbhvn. , Indb.Sj. H. 4 5 %1 • <.J


Hansen, A. Hnnsdatter.

166

Hansen. Han son. Hnnsson. Hanszen.

H ansen , Abelone Mari e . . . . Adamine . . . . . . . . Vilhelmine C. Adelaide Amali e . . . Ad o lf Chri stian V alcl. H enrik Edvard Valdemar .. . Vilhelm . .. . Agathe Carolin e Marg. Petrine A g nes Emilie .. R egine .. Agnete Kirstin e . Albert . . . . . . H erm ansen. Alexand er . . . . . A lexandrin e N icolin a. Alfred .. . . Anton Emil . Jacob. P eter.

Ugift, Ugift, Ugift, Enk, Fyrbøder, F y rbøder. Murørlærling, U hrm agersv ., Ugift, U gift, Ugift, Ugift, Fraskilt, B a rb ers v., Styrm n.nd. S nedkersven d, Ugife, Sø 111and , Kobbersmed, Skræders v. , Smedesvend , F abrik arbejcler, Murerarbdsm. A rbejdsmand, A rbejdsma nd, Arbejdsmand , Ug ift, Ugift, Ug ift , Ugift, 'l'ils N r. 2183, Ug ift , Ugift . Ugift . Tj enestepi ge, Ugift. Ug if t. Ma lersvend, Aftægtsmand , A rbm d., Arbrud ., Arbmd .. Arbmd. , Arbmn. , A rhm d., Arhmd .. Arbm d ..

11

Hnnssen.

/ 1 ~52, H a ls p.Læsø, Udb. Kh. H . 41/ 81.

12/H58, Sorø, B 3 815/sG· / 9 20, Kbhvn. , Indb. Sj . H. 1 0 80/~R · 10/ s 57 , l{bh I . I n t.1. 2 '; 0. / ~;; . . v n ., 11 / 62, Kbhvn. , Indb. Kh.H 322/ 82 • 11 1!'/r; 59, S lesv ig, I. Intr. 1073/ 83 • lt/1 60, Kbhvn. , Indb. Kh.H 384/ 81. ttj,; 37, Kbhvn. , A 21 357/ 81. 8/s 63, S vendborg, Uclb.Kh. H. 264% ~ 1/ 12 66, Randers, Udb. Sj . A . / 86 • 21/ 62, Kbhvn. , Indb. Sj.H. Sfss· 1 27/ • 2 / 10 64, Kirk esaaby, Udb. Sj. H. 83 1 t / 11 31, Hj ertebj erg, I. In tr. i12/81. 1'1/ o6, Middelfart, Udb. Sj. H. 2'16/ 87 . 2 2 Udb . Sj . H. " "/8 ~.·'/ , 44, Marstal, 1"/ 10 o2, Holsteb ro, Udb . Sj. H. 1 58/8 ~. ­ ·'/2 13, H elsingør, Indb. Sj . H . 119/ 87. 27 / 11 59, Norge, Indb.Kh H 304 / 81. !'/ r; 56, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 8 ·11 /~ 1 . 1 1 ~ !, 55, Kbhvn ., B 2 H 11'/H l· 8fu 64, Kbhvn. , Indb. Sj . H. w ; s,12~/ 1 53, Kbhvn. , A 21 4 08/ 81. 18/ 7 58, Kbhvn ., Indb.8j.H. 80"/s:; · 7/ 59, Kbhvn. , Theodor Vilh. Indb. Sj. H. r;4 5/ 84 • 6 Thorvald. H/847, Kbhvn., Indb. Sj.H. 605/ 81. Vi ctor . . . . . ·1/ 7 65, Kbhvn ., Indb. S j. H. 206/ 8 4 • A lm a 22 Aar, Søllerød, Udb . Sj. H. 211 / 86 • 8/ll 68, Kbhvn. , Indb. S j. H. 594/sr; · Christi a ne Louise Mari e Ha nsin e ? 3/ 2 63, Kbhvn. , Indb. Sj.H. m/8 ; . 1 Vilh elmin o ~/" 61 , Kbhvn. , I. Intr. 1 238/ 86 . 2 A lvi lda .Johann e B 2 H 67/ 81. '/ 8 65, Kbhvn ., "% 65, Khhvn. , I. In tr. "'19jg 7. 17/ u'~(),, St'1f't el se n, A 1 350/ 87 . Alvine Chri stin e 7 10j,; 51, S veri g, Am ali e (.Jacobsen) Tndb.Sj.H. 10 ,;/ 81. I H/ ; ()5, Kbhvn ., A l to3/s7· Amanda . . . .. . ''- 5/ 4 v '~ l , T'l l{_]0 . b• U C'Ih . s·J- H . ta 1/ SH. K M.. . ~ ~/ 11 56, Kbhv n. , L Jntr. 5R /81. Frederi kk e V. 07 12 Ameli us Cha d or-< Loui f< / 8 58, Morløs å .. B 3 " / 81. ? G rønholt, B 3 7!J •I/ ,1 . And ers . 22/x 00, Sveri g, In d b. S j. H. ;, 1,-,'s1. 11 13, Kbhvn ., A 21 '1,-, 2/ 8 1• 1 '1/ 1 23, Sveri g, Stftp . I. H. 222/ sH . 17/ 23, L erchenh. , I. Intr. 757/ 81. 11 1 ~/7 27, L ystrup, Iudb. Sj .H. 20 %1, '" / 2 29, O rdrup, B 3 11; 5/~t · ~ -~;" 33, Kværkeby, Indb. Sj. H. G0'is110 1,, 33,Slag.S .M.L .S. A 25 113/ 8,1 • 1/ 1 37, 8 la.gelse, B l H l 3 ~/,; 1 Arbm d .. ~/12 38, Knnd skov, Indb. Sj.H. W>fs~. 2/ 1 39, Mørke, I. Intr. 111 / 8 ,,. Arb1n •l., n ~h øJ· B 3 ns!r /1"\l ,}_ . . A rhrnd.opr.(htn. 2 ~'/-" ±O ' Brø ' ' :J/ 1 42, Ris by, B 7 m/8 1 • 1.; , 74R,Absønderup, B l 597/ 6 • Arb md. , 27 / 7 48 , T'd I 11 db • s· Arbru cl. , J- H · "!'~/S>i · • l SVI'ld e, 21/.J 50, .Ølstykke, Ind b. Sj .H. 7'; 2/ R; · Arbm d ., 17/ 50, Kbhvn. , I. Intr. li!' 2/ 8,;. Arbmc1. , 6 Arbmd., tifs 51, Fersløv, Indb. Sj.H. 8 4 ·'/ 87. 24


H>7 Hansen , Anders.

. Christi an . F erd . Ni c. Jul. Frederik Jacob . Johan . Juliu s .

Arbejdsmand, Arbejdsmand , Arbejdsmand, Arbejdsmand, Opvarter, Billedskj ærer, Blikkenslager, Bybud, Fh . Kusk, L em i Alm. H. , Malersvend , Malersvend . Malersvend , Mal ersvend , M:1tros, Positivspiller, Sandgraver, Sandgl aver. Hkomager, Sk·oma.ger,..;\'. , Skrmder, Skrmdersv. , Slagtersvend , Sm edesvend. Snedkers ve ~d , Snedk ersv. , Sn edk ersv., Tagdækker, Tjenestekarl , Tjenestekarl ,. V og nrna.ndskad, Arbejdsmand , Arbejdsmand , Arbejdsmand , Brolægger, Tømrersvend , K leinsmed, Smedesve nd , Opvarter, Sm edesvend , Skomagersv..

J ørgen. Ludvig Harald Marius . . Nordahl. Oluf . Malers vend , Arbejdsmand , P eter Arbejdsmand , Arbejdsmand , Kolportør, Positivspiller, Sofus. Søm and, Vilhelm . .. S nedk ers v. , Andrea . . . . . . . Ugift, Charl. Amali e Enk e. Kirst. Maria . UgifL, Mari e . . . . . Ugift, Theo d. Tjenestepige, Oline Marie . Ug ift , Sofie Freder. Enke, Vi lhelmine . Ugift, Arbejdsmand, Andrea s Arb ejdsmand , Konditor,

Hansen, A. 2

% 51 , BrøndshøjS., B 3 558/ 82 • ll/ 7 53, Ousted, U db. S j. H. 8 0/ sH· 20 / 3 55, I sh øj, Udb.Kh.H. 121/ 82 7 Indb.Kh. H. 28 2fs 2 / 12 55, Sverig, 2/ 69, Brøndsh øj S., A 51 36/ ,., . 1 8 12 /n26, Kbhvn. , Alm . Nr. 412. !'/2 51 , Holbæk , A 25 101/ 85 • 1 Indb.Sj. H. 1491/sH ' / 2 22, Ny orup , 4 / 1 48, Aastrup, A l 19/ 81 • 2ij 2 25, Vollerup , Stiftsp.I.H. 58/ 6 • ~/ 10 34, Odense. B 3 :; 58fs 1 . :1/8 47, Malm ø. Indb.Sj.H. 144 / 86 • ~ 0 /1 6ti, Sverig, Indb. Sj.H. '' 2/ ", 1, . % (:;7, Fløjelse, A 30 1 60/ 8 1 • 14 / 3 58, Kj ølstrup , Udb. Sj.H. l!JI/sH · :1/ 8 26, Maarum , A L5 138/ 8 1 . :1/ 7 34, H ørkj ærh. , I. Intr. 240/ ~ 1' / 14 ~ 2 / 6 54, Brøndhyv. , I. Intr. 87 . 27 /~ 43, Mnaløv, I. Intr. ''0 H/ 85 • .J ' , .• 0 l" Udb . s·J. H . 1t:r:/~ 87 • 11 ~)<> , ~vorup. 10 Indh.Sj.H. 4 74 / 8 1• / 1 l(), Møen, 19 Aar, Kj øge, Udb. Sj. H. 74/ 8 ,1 • 1 % 62, Udby S ., Indb.Kh.H. 355/ 82 11 / 1 6tl, Lyn gby S., Udb. Sj.H. 138 / 87 • 1 / 1 37, S lagelse, A 21 401 / 8 1 • 11 ' f,, 4ti, S veri g, Indb.Sj. H. 825/ 8 4 • ~•;,, 59, Seierhy, Udb. Kh.H. 62/ 82 • 10 Indb.Sj.H. !JG 5/ 83 • / 1 51 , Birk erød, 1 / 12 (:;3, Blou ~ trø d S. Udb.Sj.H. tn/85 . .;/ 8 65, G r:cs tecl , Ind h. S j. H. !12/ 87 • 1 " /:, 44, Siger;;lovø. , Indb. S j. H . 542 / 83 • ··'/1 61 , Grøn h. S., U db. Sj. H. 55/ 8 1• 1 % 26, Kbhvn. , Indb.Kh . H. 4/~ 1 . 14 / 11 62, F erslev, B l 74 %6 • 7 / 1 10, Fanefjord , F. P . 122 c./8 1 • ~ 7 / 1 60, Kbhvn., Indb.Sj.H. 2 ;• 8/ 87 • ~ % GO , Kbhvn.. Indb.Sj.H. 1·1!12/8H· 1 ~ / 1 60, Khhvn ., A 12 305/ 85 • 2 % 62, Hvidovre, Udb. Sj. H. 2 ' / 86 • 1'1/ 58, Khhvn. , I ndb. Sj . H. r;:,/ 8 4 • 7 1 s/ 1 60, Odense, B l G14 / 8 4 • ~ 1/ 3 41 , Norge, se Nordah L 18 / ;, 57, Kbhvn. , Indb.Sj.H.l 44 8/ 8 ;{ . % 43, Kbhvn ., Indb.Sj.H.b 12 2/ 87 zo/7 50, Odense, Indb.Sj.H. 715/ 85 • K/ j 51 , Merløsc, Indb.Kh.H. 11 "/ 82 • 27/co (:;5, Kh hvn. , A l t2 t/sa · 21 / 11 21 , H els ingb., A l 2 ;{ 4 / 82 • 1 t / 1 57, H elsingø r, Indb.Kh.H. 13 0/ 82 2 % 27, Kbhvn.. Indb.Kh .H. 2 ~!/81 • 10 Indb.8j . H. 304/ 8 1• / 4 59, Kbhvn. , ·?. I nclb . s·J· ..H. n tjSi . " / 1 55, Odense, B3 1 B l 11 7/ 8 ..", • " / 10 47 , S vnnel<e, " / 11 58, Kbhvn. , A 14 J ::.·'/~ 1 • 2 "/.1 39, Kbhvn ., Indh. Sj. H. 7/ 8 1 • 2 128 / 10 13, Stiftelsen, I. In tr. ' /sH · 21 / 1 23, Kbhvn. , Alm. 1618. l!l/ ; 40, Kid serupS. A 61 4 ' / 8 1• 1 41 9 / 8 ;, . " / 12 41 , H elsin gør, Indb. Sj.N. 27 / 6 60, Kbhvn ., Indb. Sj.H. m/87 •

m;,":


Hansen, A.

168

10fs 34, Hj em bæk , A 49 14/ 85 . Privatvægter, Fhv. Skomager, % 09, Kbhvn. , Indb.Kh.H. t !>!/ 82 246 27 / 11 43, St. Jgbj . S. U db. Sj .H. Skoma.gersv., / 85 . 20/ 1 51, Norge, Indb.Sj.H. 34 '1/ 86 . Sømand, 1/ 53, H elsingør, Udb. Kh .H. ;, 9/ 82 • Maskinist, Adolf 10 14 Christian Arbejdsmand , Udb. Kh.H. 70/ 82 . / 4 48, Selde S., 29 Enig. / 7 44, Kbhvn. , se Enig. Fred . Julius Arb·~jdsmand , "'/ , 2 39, H elsingør, L Intr. 1 037/8 ~ . 2 / 12 47 , Kbhvn ., Frits . Fyrbøder, Udb. Sj.H. 200/ s:; · '1/ 9 42, Hadlund, B 7 168/ 82 . Jacob Stol•3magersv ., 1% 4 7, Hj ørring, se Lun cl. Lund 2 Kj økk enkarl, P eter B 2 H Zfs 1 • / 0 25, Valdby, . H andskemagsv. , 2/ 0 25, K bhvn. , A 21 412/st· 2 % 39, Odense, Indb.Kh.H. 367/ 82 Skomagersv. , 19 V ald. Bagersvend , / 12 66, Taarnby , A 30 41/ 85 . 2 Thorvald . . Arbejdsmand, A 15 142/ 82 . / 10 63, Kbhvn. , 12/ 00, Odense, A 15 70/ 81 . V ilJ1 elm . . . Arbejdsmand , 2 23 / 7 60, Odense, U db. Sj. H. 20/ 8_,,. N ik. Skoroagersv., 2 % 46, Kj øge, U db. Kh. H. 11/ 82 . Andreasin e . . . . .. Ugift, ~ 1 / 1 0 65, Mørup, Ane, se H ansen P eder. Indsidd er, Enke, '% 12, Lundtofte, Alm. 2351. 20/ 13, Marrebæk , B 3 553/ 83. Enke, 5 2 Enke, 0fa 22, Udesundby Indb.Sj.H. 444 /s.J.· 17 2 ~/ Enke, 12 23, V allensb., Indb.Sj.H. !1/ 82 . 4 / 6 26, Sol by, En ko. Indb.Sj .H . 8 2/ 82. 2 En k o, "/s 38, Reerslev, Indb.Sj.H.930/ 87 . 13 / 1 29, B rylle, Fraskilt. I. Intr. 50 ·1/ 81 . 17 32 / 3 06, Sundbyves. A 22 UgifiG , / 81. 20 Ugif1;, / 10 21, Bam·se, F. P. t HI / 82 . 1% 41, A ssens, U gif1;, Indb. Sj.H. 85 j/8r;· 20/ 42, Flakkebj. , Udb. Sj.H. 249/ 85 . Ugift, 3 14/ 61 , Borup, Ugift, B l 1 %/~ 3 . 3 7 ~ /8 o2, I shøj, B 26 40 / 82 • Ug ift, B t:\ata Kri stin e . L em i Alm . Hosp. 21 / 2 00, Kbhvn. , A 27 "'/ 87 . 7/ 05, Kbhvn. , Udb.Sj.H. 38 1/ 87 • EnkE·, K athrine 3 12 Enke, A 22 5 4/ 81. / 12 13, Kbhvn. , 21 /t 21, Odense, Enk e, Stiftsp .I.H. 25/ 87 . n/10 33, R andlev, Indb .Sj .H. 518/ 87 . EnkE·, '% 37, Vordingb. , Alm. 193. EnkE•, 2;,/,44,Asm inderup, Indb.Brh. H 21 /~ . Enke, 2 ll/8 27, B øgelunde, Udb.Sj.H. 243/81. F orladt, 20/ 11 20, P edersborg, Alm . Nr. 1556. Gift Kon e, Hu sjomfru, Udb. Sj.H. 25 ·1/ 8,1. 1837, R ønn e, 2 % 66, Alby, U db. Sj . H. 63/ 87 . Tjenestepige, 3/ 04 K . A 2 1.03/ 82 · Ug ift, s ' Jøge, '%16,Storehedin ge, A lm. Nr. 2526. Ugift, 18/ 44,Wisse nberg, Indb. Sj.H. 41 8/ 85 . Ugift, 2 2 h/ 56, V. Thirsted, Udb . S j. H. 227/ . U gift, 84 9 10/ 40, Vridsløsem. , Udb . Kh.H. 83/ 81 . Enke, Cecilie 10 21'/ 16, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 28/ 8 1' Enke, Christine . 7 % 48, Kbbvn ., Indb.Sj.H. 625/ 82 . Ugift, 13 /, 54, Qvandløse, Ill(lb. Sj .H. SH/8 7 . Ugift, 1 6 26 / 10 54, F rdkssund, Udb. Sj. H . / 83 . Ugift, 1 / 7 57, A smindrup, Udb. Kh.H. 18/ 81. Ugift, 425/ 8 4 • 31 / 76l ,FrksborgS.S., B l Ugift, 2 '1/ 25, N estved, Indb. Sj.H. 63/ 81. Ugift , Dorthea 10 ll/944, Duelund, Indb.Sj.H. 504/ 83 . Ugift, Enke, % 42, Mern S., A 21 7'1/ 8 1 . Elisabeth . 2 Enke., 0fa 21, Sverig, Indb. Sj. H. 2/ 81. 1 385 Enke , ' /1 42, Tholstrup, A 4 1 /sr.· 81 0/ . 2-1/ 61, Holm eolst. , B 3 Ugift, Frederikk e. 83 1

Hansen, Andreas .


Hansen, Å.

169

56, Stiftelsen, I. Intr. 725/ 82 • 65, Vangede, A l m/84 • % 16, Nysted, Indb.Sj. H. 1 25/ 84 • Joharme . 31 / 8 42, Faaborg, B 7 195/ 81 . Kirstine . 22 / 5 17, Kbhvn. , Indb.Sj .H . 414/ 81 • Enke, 25 / 18, Søllerød, Indb.Sj.H .1124 / 8 4 • Enke, 4 13/ 20, Kbhvn., Alm. Nr. 2325. Enke, 11 13/ 44, Kyndby , Udb. Sj.H. 85/ 82 • Enke, 3 95 9 / 1 24, Kongstrup, Indb.Sj . H. / 87 • Fraskilt, ~% 34, Stenmagle, Indb. Sj.H. 752/ 84 • Fraskilt, 13 13 / 2 45, Asmind er., B 4 / 8 1• Fraskilt, 1 20 l7/ 97, Ubberød, Indb.Kh.H / 81 • Ugift, 1 15 1 8/ 14, Roskilde, Indb. Sj.H. ' / Ugift, 85 • 10 13/ 54, Trandrup, Udb. Kh.H. 89/ Ugift, 7 82 • 1 9fs 54, H erslev, Udb.Sj . H. 61/ 86 . Ugift, Bfs 57,Sørbymagle B 3 753/ 81 . Ugift, 1 8fa 58, Kbhvn. , Indb. Sj .H . 27/ 8 ,1 • Ugift, 8 17 Ugift, '' / 4 60, Stenl. Mark B 3 / 82 • 2 3f& 62, Skjelskør, A 30 9fs 3 • Ugift, Lovise . % 35, Idestrup, Udb. Sj.H. 157j 84 • Enke, Lucie.. 1 Indb. Sj.H. 117/ 86 • / 9 26, Kbhv n., Off. Fruent., Magdalene. 1798, LyngeSorø, Alm. Nr. 1897. Enke, Margrethe. 14 / 10 00, Nakskov, Indb . Kh.H. 3/ 81 • Enke, 7 / 19, Engelstrup, B 3 680/ 84 • Enke, 9 24 2 ~/ 25, Alsted, Indb.Sj.H. / 82 . Euke, 12 1 5 13 ' / 4 29, Kbhvn. , I. Intr. / 81 • Enke, 27/ 99 v ·b I 11 db • s·J. H · 29 9/ 81· Gift Kone, 1 ~ , I y, 2/ 58, H aarslev, Udb. Sj. H. 5 6fs 5 • Tjenestepige, 9 ? Frdriksb. , Udb . Sj. H. 149/ 86 • Ugift, 24 / 32, Rønnebæk, B G 152/ 82 • Ugift, 12 7 / 1 33, Sverig, Indb. Sj. H . 327/ 8 4 • Ugift, 902 25 / 1 47, Taaderup, I. Intr. / 83 • Ugift, 317 7 B l / 86 • / 12 70, Toxværd , Ugift, 13 / 11 35, Niverød, B 3 152/ 83 • Ugift, 7 B 7 43/ 82 • / 2 63, F ejø, Han sine U gift, 1/ I ndb. Sj. H. 53 1/ 87 • Kathr .. Enke, 10 33, J ordløse, 38, Kbhvn., A 21 55 1/ 81 • Enke, Marie. l o/ 7 03, Kbhvn ., F . P. 1504/ 86 · Enke, 2 % 16, St.J ørgenb. Indb .Sj.H. 359/ Enke, 87 . 1 % 17, Storehed., Tndb. Sj.H. 2 3fs 1 • Enke, 7 Indb.Sj .H. 406/ 84 • / 8 18, Hover, Enke, t~/ 18, Kbhvn., Indb.Sj.H. 492/ 85 • Enke, 10 173 13 / 5 22, St.Jørgenb. F. P. / 87 • Enke, 41 "/ 11 26, H araldsted, Indb. Sj. H . / 85 . Enke, 450 1828, L ild Sogn, A 21 / . Enke, 81 u'/ a 37, Melløse, I. In tr. 784/ 82 • Enke, 1838, Kbh vn ., A 21 1 72/ 82 • Enke, 5/ 39, 'rorkildstr. , Alm . 192. Enke, 12 794 3 / 2 47,Høstentorp, B 3 / 82 • Enke, ~!!fa 47, Holmstrup, Indb.Kh.H .97 / 8 1 • Enke, 17 / I. Intr. n 2/ 83 • Enke, 10 55, Kbhvn., Fabrikarbejdsk. 2 % 28, Ousted S., Indb.Sj .H . 63 1/~ 1 • 11 / 35, Nærum , Indb. Sj .H .34 Sfs 2 • F rask . Kone, 7 24 / Indb . Sj.H. 6 '19/ 83 . Ugift, 11 18, Kbhvn ., 1 ~/u 19, Stiftelsen, Indb .Sj.H. o%/85 • Ugift, 20/ Indb.Sj.H. 145/ 8 .1• Ugift, 12 25, Kbhvn., 9fs 35, Kj øng, F yn, Indb. Sj . H . 935/ 87 • Ugift, 17/ 37, Bringstrup, Udb. Sj.H. 368/ Ugift, 83 . 4 149 18/ 39,Alsønd erup Indb. Sj.H. / Ugift, 8 1• 10 4/ 45, Rerslev, Indb. Sj. H. 9 1 7/ 87 • Ugift, 2 24/ 47, Pedersb.S., Indb.Kh.H. 11/ Ugift, 82 • 2

Hansen, Ane Hansine .

. Ugift, Ugift, Ugift,

23

/ 10 29/ 1

il:2


Hansen, A.

170

Hansen, Ane Marie .

Cathrine . Christine . Dorthea Freder .. Kirstine Mathilde . . . . Regine Caroline . Sophie .

Charlotte Freder. • Anna

Boline . Caroline Mart. Cathrine . . . . Christine . . . Conr. Dorth. P etrea Dorthea . . . . . . . . . . . . J en sine Elisabeth . . . Elise Kristine. Emilie . . . .. Erasmin Chr .. Frederikke Hansine . . . . . . . . . . . . Petrea H elene. . . . . J en sine Poul. Julie MagdaL Kirstine .

Ugift, Ugift, Ugifi;, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift:, Enke, Enke:, Enke·, Enke, Scortum, Ugift., Ugift, Ugift, Enk e, Gift Kone, Tjenestep ige, Tjenestepige, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Enke, U gift, Ugift, Ugift . Ugift Ugift Ugift. Ugift, U gift, U gift, U gift, U gift, U gift, U gift, Plejebarn, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, U gift, Enke, U gift, Ugift, Ugift, U gift, U gift, Ugift, Ugift, Ugift, Syerske, U gift, U gift, Enke, Plb. A . 1563, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift,

17 /5

Udb.Sj.H. 158/ 84 • Udb.Sj.H. 240 / 87 • B l 711/ ss· Udb. Sj. H. 185/ 86 • A 21 308/ 81 • Udb. Kh. H. 1/ 82 • Udb. Sj . H. 62/ 86 • B 3 74/ 8 1 • Indb. Sj. H. 41/ 8 1 • A 26 89/8•~ . Indb. 8j. H. 181/ 8 1 • B l 589j 87 • Indb.Sj.H. 184/ 8 1 • A 16 108/ 8 1 • ~Ofs 55,SlagS.Ped.L A 25 76/ 84 • 21 A 17 38/ 8 1 • / 4 33, Kbhvn., 27 / 11 40, H aslev, Alm. 240. 4 / 12 61, Ourø, Udb.Sj.H. 244 / 84 • 2 % 65, Skjelby, A 30 157/ 87 • 1 % 48, Alsted, A 12 295/ 83 • 4/n 45, Mørke, Indb.Sj. H. 566/ 85 • 11 745 / 11 57, Svanninge, B 3 / 83 • 24 Indb. Sj. H. 659/ 83 • / 4 62, Kbhvn., 14 355 / 81 • / 8 13, K allundb. , Indb.Sj.H. 2 194 % 38, H elsingør, A 14 / 8 1 • 31 /a40, Sverig, Indb. S j. H. 628/ 84 • 15/ 48, Sverig, Udb. Sj. H. 108/ 87 • 3 23/ 53, Karrebæk, Udb. Sj.H. 163/ • 8 86 23 Aar, Sverig, Indb. Kh.H 300/ 82 • 17 /,1 63, Kbhvn. , Indb.Kh.H 366/ 8 1 • '% 65, Sverig, Indb.Sj.H. 9 13/ 85 • 3 598 / 7 62, Slangerup, B l / 86 • 10 / 11 62, Odense, B l 93/8 ~; . 2 5fs 63, F aaborg, B 2 293/ 87 • 68 19/ 11 55, Kindertofte Indb. Sj.H. 0fs 3 • 13 Indb. Sj.H. 624/ 86 , / 11 40, Kbhvn., 21 / 11 58, Kbhvn. , Indb.Sj. H. 354 / 8 1 • 1 0fz 65, Kbhvn., F. P . 129/ 81 • 10 / 2 65, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 9jg 3 • % 35, Mm·løse, A 64 43/ 83 • 21 / 5 57, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 252/ 83 . 8/ 60, Bjerregrav, Indb. Sj.H. 693/ 83 • 12 5 / 7 63, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 153/ 85 • 1% 16, Kbhvn. , Indb. Kh.H 165/ 82 . 20 Indb. Kh.H 301/ 8 2 • / 11 64, Kbhvn., 5 / 1 59, Kbhvn. , Indb. Kh. H. 86/ 82 • 12 / 10 63, Kbhvn ., Indb.Kh.H. 1 9fs 1 . 18 / 4 59, Frdrberg., Indb.Sj.H. 562/ 81 • 3fs 59, Kbhvn., I. Intr. 260/ 82 • 22 / 3 60, Maribo, lndb.Kh.H 324/ 82 • 15 / 8 65, Vollerslev, U db. Sj. H. 204/ 87 • 15 / 7 61, Glostrup, Indb.Sj.H. 636/ 85 • 23 / 8 65, Aalebæk, Udb.Sj.H. 275/ 83 • 2 % 52, Grønholt, Udb. Sj.H. 13 8/ 84 • 19 Indb. Kh.H 186/ 82 • / 1 2 55, Kbhvn. , 2 % 19, Sevel, Indb. Sj.H. 653/ 83 • 9 A 16 79/ 81 • / 10 69, Kbhvn. , 3 % 61 , Birkerød, B 3 295/ 82 • 19 / 1 62, Ledøje, Udb.Kh.H. 110/ 82 • 24 163 / 85 • / 7 64, Høielse S., Udb. Sj. H. 1 1125 0fz 68, Roskilde, B 3 / 86 . 55, Roholte, 4jg 58, Faxe S., 2/5 60, A alsø, 26 / 5 61, Græshave, 14 / 9 61 , Kbh vn ., 2 % 63, Borup, 21 / 10 65, H erfølge, 10 / 10 06, Thoreby, 3 0fg 28, Randers, 21 / 2 29 , Kb h vn., 14 / 4 20, Kbhvn., 15 / 8 67, Smidstrup, 1 / 2 58, Kbhvn., % 50, Kbhvn. , 1


171 Hansen, Anna Kirstine Marie. Laura I sabella . Luclov .Klarent. Margrethe

Marie . B erthine. Dorthea . Hansine . Petrine . Sophie . . . .. .. . . . . . . . . 'rheresia Georg. Vilhlm. Hansine Mari e . . Anne . . . . . . . . . . AndreaM.Kirst. Kathrin e Kirstin e.

Magdalene Margrethe Sophie Elisabeth Anthine Emilie . . . . Anthon . . . . . . . . . P eter Chri stian Antoin ette Vilhelmin e Anton Adolf . . . . . Borchseniu s. . Carl Frederik. Frederik . . . . Gotfredsen . . H erm. Rudolf. Vald. From. Eliasen Asta Otilia . . Carl . Frederik. . Hans H enrik . H einrich.

Augu st . .

Ludvig .. Theodor. Vill. Thostrup Augu sta

Carol. Ottine Christine. . .

Hansen, A.

24, Fejø, I. Intr. t 588fss · 36, Kbhvn., A 13 89/ 83 • 67, Sjelby, Udb. Sj.H. 174/ 85 • % 20, Magleby, B l 462/ 86 • 7/ 311/ • 12 27, Ebelholtsv. Indb.Sj.H. 82 19 / 12 58, Slagelse, Udb. Sj H. 26 2/ 85 • 25 /~ 59, Hjørlunde, B 23 19/ 8 1 • % 61, Hillerød, B 3 781/ 83 • ~ % 61 , Norge, Indb.Kh.H 130/ 81 • 8/t 58, Kbhvn., Indb.Kh.H 2 B9/ 81 • % 62, Usserød, Udb. Sj. H. 18/ 82 • '% 67, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 57 4/ 86 • 10 Indb. Sj.H. 695/ 8 2 • / 12 51 , Kbhvn. , 24 /t; 59, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 795/ 86 • 20 /u 54, Malm ø, Indb.Sj.H. 127/ 84 , t% 67, Ølstykke, Udb.Sj. H. 300/ 86 • % 74, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 93 1/ 8 7 • t% 62, Kbhvn. , Indb.Kh.H 193/ 82 • tu/10 63, Ringsted, Udb.Kh.H. 96/ 82 • % 08, Svendrup, Alm. 2531. Bfs 63, Frdværk. , Udb. Sj. H. 63/ 82 • 2% 56, V.Thirsted, Udb. Sj. H. 86/ 84 • 18 / 12 15, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 25/ 81 • '% 26, Kbhvn. , Alm. Nr. 1177. % 42, Faaborg, B 7 195/ 8 1 • 9 12 / 10 46, Vissenberg, A 14 6fs 1 • 27 / 7 18, Kbhvn. , Alm. Nr. 2558. 17 / 3 19, Svogersl ev, Alm. Nr. 1685. 29 / 12 25, Alsted, I. Intr. 655/ 8 2 • 18 Alm. 1755. / 1 t 06, Kbhvn., 2% 13, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 140/ 85 • '% 60, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 239/ 85 • '% 23, Khhvn. , Alm. Nr. 362. 7 A 16 6 "fs 1 • / 4 45, Kbhvn. , 20 300 / 5 52, DaastrupS. B 3 / 86 • 22 738 / 87 • / 1 46, Brøndshøj , B l 4 / 7 58, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 798/ 83 • 21 /u59, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 864/ 86 • 15 /~ 50, Fuglseb. S., Indb. S j. H. 765/ 87 • H / 12 65, H elsingør, U db. S j. H. 149/ 8 7 • '% 54, Frdberg. , Udb. Sj. H. 48/sv 'H/H41, Tillitze, Husvildes. ll/87 • n/ 1 65, Kbhvn. , B 18 32/ 8 1 • 2 ~/ 1 65, Kbhvn. , Indb. Kh.H 156/ 82 • Ugift, 3 Ugift, t / 1 65, Kbhvn ., Udb.Sj.H. 248/ 8 3 • 17 t:)m ed, / 1 55, Strøfvelst ., I Intr. 982/ 8 7 • Sømand, '% 64, Hornbæk, Udb. Sj .H. 271/ 8 7 • 20 Gulds m ~d es v. , A 12 248/ 83· / 10 22, Kbhvn. , fhv. Overserg., 1/ 10 39, Kbhvn. , Stftp. II.H.l 26/ 86 • Skrædersvend , '% 44, Ki el, B 11 14 / 82 • 10 Arbejdsmand, Indb.Kh.H 355/ 8 1 • / 1 56, Kbhvn. , T ømrersvend , % 51 , Kbhvn. , Indb.Sj.H. 375/ 81 • fhv. Kj øbmand , 27/ 1 37, Nykj . p. S., Indb.Kh.H 328/ 8 1 • Blikkenslgs v., 2 H/ 8 47, Holbæk, I. Intr. 54 5/ sH · 29 Alm. Nr. 1189. / 1 44, Kbhvn. , Distriktsbud , 21 Scortum , / 1 53, Kbhvn. , Indb.Kh.H 2 16/ 82 . 12 Indb.Sj.H. 236/ 85 • / 7 64, Sverig, Ugift, 1 Ugift, 4/4 65, Sverig, Indb. Sj. H. 541/ 82 • 14/ 65, Sverig, Inclb. Sj. H. m / 8 5 • Ugift, 4 1018 18 / 7 50, Stubbekøb., B 3 / 86 • Enke, 18 / 1 65, Lynge, Udb. Sj. H . 72/ 83 • U gift,

Fraskilt, Ugift, Ugift, Enke, Enke, Ugift, Ugift, 'rjenestepigl\, Ugift, Tjenestepige, Ugift, U gift, U gift, Enke, Ugift, Ugift, Plejebarn, Ugift, Ugift, Enk e, Ugift, U gift, Enke, Enke, Ugift, Ugift, Enke, Enke, Enke, Ugift, Enke, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Enke, Arbejdsmand, Slagtersvend , Arbejdsmand , Møllersvend, Skomagersv ., Slagters v. , Brolægge rt> v,, Skibstømrer,

t 3/ 1o 5/ 4 27 /2 1

22*


Hansen, Å. Hansen, Augusta Frdr. Elise . Marie Charl. Frdr .. Axel . . . . . . . . . Louis Alexander Vald emar . . Vilhelm . Axeline Maria. Barbara Oline . B endt . . . . . Christian Bendte Kirstine. Margrethe B enthe . . . . . . . Sofie Elisabeth B erndine Kirstine. Bernhard Henrik . . . Severin . . . B ernhardin eE.Hansin e Bernt. . Bertel . . . . . . . . . . . . . Bertha Johann e . B erthe Cathrin e . B etty Christine . Bine Bened icte . . . Birth e . . . Cathrine. Kirstine.

Margrethe. Mari e Bodil .

Christi ne. Johanne. Kirstine . Mari e B olette Sophie . B ol me . . . . . . l F reden'k . B oncce Botilla . . . . . . . Camilla. . . . . . . Elisabeth . . . Theod. Math ..

172 1 Enke, % 43, Hamborg, A lm . 1117. 11 Ugift, / 11 47, Kbhvn. , A 16 102/ 82 • 3 Ugift, / u 63, Slagelse, Udb.Kh .H. 105/ 8 1 • fh. Hestauratør, 1'/ 12 22, Dragerup, Indb.Kh.H 162/ 82 • 17 7 Drejersvend, / 11 62, Helsingør, Udb.Kh.HY / 82 . 24 Bybud, /~ 43, Kbhvn ., Indb.Kh.H 18 2/ 8 2 • Ugift, 6/s 61, Kbhvn. , I. Intr. m /su · 4 Ugift, Indb.Sj.H 101 0fs.1• / 6 66, Kbhvn. , 13 / 4 50, Ørhy, Tjen stepige, Udb. Sj . H. 258/ 83 • 5 117 / 9 52, S . J ernløse, Udb .Sj. H . Arbmd., / 82 • 21 60 Tjenestekarl , / 1 63, Asm inder., Indb.Kh.H. / 82 • 9/ 41, Villiugerød Indb. Sj. H. 164/ Enke, 2 86 . 13 / 7 33, Grønholt, EnkE , Indb .Sj.H. 517/ 82 • EnkE·, ''/ 1 30, Skj ævinge, I. In tr. 8 71 / 85 • 13 / 11 02, Kbhvn ., Enh, A lm . Nr. 1594. 7 EnJu,, Indb. Sj. H . 378/ 8 1 • / 1; 22, Frdberg., Møllersvend, '11/ 8 63, Ny kj. p. F., U.1b. Sj . H. 32/ 8 ,, . Blikkenslagerl. , ~/ 1 65, Maribo, Udb.Sj .H . 7/ 84 • 12 Ugift;, I. Intr. 8 58/st· / 8 58, Kbhvn., Skræddersvend, "/r, 32, Knndby, U db.Sj.H. 155/s:. · 2% 26, U tterslev, lndb.Kh .H 13 1/ A rb d. , 81 . 21 15 ' / 2 58, Krogsa.ger, Udb. Sj. H. Arbmd., / 8 r; . 2 Ugift,, % 61, Stubbekjb., Indb. Sj.H. 020/s 7 • 93 0 2 / 5 31, Bornholm , I. Intr. / 82 • Enke, t.'/10 34, Aalborg, Alm. Nr. 1136. Enke, ~ % 03, Assens, Udb.Sj . H. 8 1/ 8 .1• 1 Enke, ~/5 11 , Buttrup, B 3 653/ 81 . 27 1 2 10 Enke, /.1 33,Syvendekj ., Indb .Sj. H . /8 ~ . 4 36 2 Ugift, % 20, Vigersted, B 3 / 8 7 • 17 / 11 31 , Borreby, Ugift, Indb.Sj.H. 10 i4/8 3 • 72 29 Ugift, / 81 • / 10 52, Borrestrh., Indb.Kh.H. 8 242 Ug ift, A 14 / 4 48, Maribo, / 81 . B arn, % 70, Frdværk., B 5 GG/ 8 1 • Enke, A 16 24 5/ 8 1 • 5 11 27 Enke, / 1 42, Damstru p, Indb. Sj.H. / 86 • 1 Enke, !'/ 11 51, Birkerød, Alm. Nr. 255. 49 4 / 12 46, Frdværk ., Indb. Sj.H. Ugift, / 86 • 109 14 Ugift, /.1 50, Skuldeløv, Indb.Sj .H.l / 8 .1. Ug ift. '/ 3 65, Kbhvn., Indb. Sj.H. 137/ss· 17 Enke, / 10 ~5 , A llerup, B 3 157/ 82 • 10 / 10 33, Finderup, Ugift , I. Intr. '128/ 8 1 • 10 / 1. 52, Strøby, Ugift, I. lntr. 1094/ 83 • Enke. tsj,; 11 , Sunrlhyves. Indb. Sj. H. 40 %2 • 1 / 3 60, Lundby, Tjenestepige, Udb.Sj.H. 101/ 8 ,1 • Ugift, ';/n 38, Ulstrup, I. Intr. % 1/ 8 1 • Ugift, ~/6 16, Qva.ndløse, I. Intr. 1064/ 8 4 • 2 Ugift. % 56, Ørsted M., Udb. Sj . H. 111 / 85 • Ugift, 21 Aar, Hørby, Udh. Sj. H. 230/ 83 • 111 2 / 82 • Enke, "/ 1 46, L. L yn dhy, Udb . Sj . H . 10 Ugift, Udb.Sj . H. 64/ 8 4 • / 1 60, 'l'ostrup, Ugift. ~/5 62, Uggeløse, Udb.Kh.H. 36/ 82 • Enke, u/12 33, Aager.,Hlb,Indh. 8j.H. 11 2/ 86 • Gift Ko ne, A 2 145/ 81 • 1 ' / , 40, K-Saaby, Ugift, B 3 79 3/ 8 2 • 25 1 / 11 26, H ørsholm , I. Intr. Enke, n/82 • T '/ H 60 , On dl øse, Udb . SJ. H . 1·' 9/ ~ 1• . J' e n e~tep1.ge, 68 6 B ud , / 82 . I n db . oJ. l:'· H . t '· / J -x•s, l{!JJlvn ., 10/ Ugift, 39, 8verig, Indb.Sj. H . "~'~/ 83 . 10 6/ 62, Bloustrød, B l SlS/ Ugift, 83 . 4 1 Tjenestepige, 5fs 54, Kbhvn. , A 12 219/ 87 . 12 / 12 57, Kbhvn. , Ugift, Indb. Sj.H.3fs 1 •


Hansen, C.

173 Hansen, Carl

A 12 22 8/ ss · B 7 204/ 82 • 26 Aar, Sveri g, U db. S j. H. 211 / 87 • ~% 63, Rudkjøbing B 7 uo/8 1 • Arbejdsma.nd , toj8 63, E skildstrup Udb. S j. H. L SH/~ 7 • Posthud , "/ 1; ti-±, T ersløse S., Udb. Sj.H. 260/ 87 • F abrikarbejclcr, ~ 2/ 1 35, S trøby, Udb. Sj . H. 24 % ,L· J ærnh andl er, '? A 41 L82/ 8 .1. 1 Kreatmfører , Stiftsp.I.H. 1G"Js,;. " / 11 54, t\lagelse, Maskinarbejder , 28 An r, Odense, Indb. Kh.H 27 1/ 82 • 2 Opvarter , /x li5 , Hillerød. Udb. Sj.H. 1a2/ 8" . Smedesvend , ~ 0/ 1 0 38, SunclerbyS. Indb. tlj.H. m ist· Sømand. 22 Aar, Røn ne, Udb. Sj. H. L S~/85 • Vognmn.nd skarl ~;., 37. Ludserøcl, T. Intr. 10 23/Kt· Vog nm andsk. , ·'/~ 53, Thune, B 3 ~G/8 1 • fhv. V ærtshu sh. 20{ , 4H, Ly nghy. Inclb.Kh.Hm / 82 • Præparnn t, '1/ 11 41, Kbhv n.. Indb. Kh .H R20/ K2 • 1 ·-· ' 03, Khhvn. , B 2 H. ~% t · 1 2 t 't: 6G, 'J'jurenda l, Indb. Sj . H. 65 % • Form er. 7 Møllen,vend, '10/ 11 07, Khhvn. , Indb . Sj ..J. 3%7 • Plh. A .N r.147ti, llj/ !1 69, Kbhvn. , A 16 :m/8 1 . Tjenestcknrl. :'/1; 64, Kbhvn ., Indb .Sj.H. 783/sa· Ungk arl , n;:! 5H, I<bh vn.. A l 289/ sG · 262 Kleinsmed esv ., t.;/12 54, K bhvn ., lndb.Kh.H /~ 2 . 27 Sl;:omag~:>n: ,· . , lndb.Sj. H. 2 1/ 87 • / 2 51, Norge. Arbejdsmand , ~ 2 / 1 -1:2, Kbhvn. , Indb . Sj . H. ~ 0 8/st:· 2 r;/; 45. Khh v n., A rbejdsmand, A 14 17 " / 8 1 • 1 Smedesven d, ''/ 2 55, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 352/ 8 1 • 7 A rbejdsmand , Indb. Kh.H YJ/~ 2 • / 3 ±3, Kbhvn ., Arbejdsmand, :; 1/ 10 49, Kallundb. , B 3 723/ 8 ,1 • 2 Arhejdsmand, I. In tr. å !J.'>/~ 1 • " / 1 53, V ærløse, t% ()6, Kbhvn. , A l '101/ 81; . 2 ~/ 61 , Khhvn . , A l 1 1; 4/~ 1 • Bagersvend, 1 lndh .åj . H. 8 02/ 85 • BogiJind er:-:vend ~; , 41, Khhvn. , 11 / 58, Kbhvn. , I. Intr. 5 ';o/ R2 . Gigarm::t ger. 1 ~!J/ 1 65, Khhvn., Indb. Sj. H. "02/ 8 ,; . Klejn smed, 10/ 26 'I' 'll't I n db . s·.J · H . li·J(:/ Sandgraver . " , 1 1 z o, - s L· ~ 3/ 1 2 50, Kbh vn.. A 12 310/ 85 • Sa.ndhancller, 1/r: 31. Kbhvn. , A 14 Hi 2/~ 1 • fhv. Skriver, t :;/ 12 51, K bhvn. , Inclb.Sj .H.L 587/ R3 . Slagter, .;/ ; -±9, Khhvn. , A 21 ~ ~9fs 2 . Sk uesp iller, 21 Sm edesvend , I. In tr. 853/ 83 • / 2 44, Kbhvn. , ~ % 59 , Sø llerod, Ud h. Sj. H. 250/ 83 • 'rjenestekarl, 11 Sluædersv ., ' / 10 49, Nyborg, B 3 11 4 %2 • 21 / 2 58, Kbhvn. , Arbejdsmand , Indb. tlj . H. 528/~ 1 • 17 Smedesvend, / 8 59, Kbhvn ., tltiftsp . I. H. 7%:; · A r bejdsmand. ttj 1 51, Frchiksd al. , Indb. S j. H. 61H'/ b t· 12 / 1 66, åtege, Udh. Sj.H. m/8 1• Opvarter. 2 Malersvend. % 62, Khhvn. , Inclb. Sj. H. 228/ 82 • Opvarter. "f~ ti(i , Kbhvn. , Indb. Sj. H. 9 H7/ 8 7 • !'/ 11 G3, J(hhvn. , Tndb.Rj .H. 75 ~/87 • ~te n hugge r, ·' a(lv·•L U db • SJ.• H • 2 ·' 0/ 8:J • K lej nsmcd>w., t~ / ' l :! 59~ , R nc:: n. l ' 20 Snedkersvond , / 1 62, Kbhvn. , In db. Kh .H 170/ 8 2 • 11 A lm. 264. · / 12 50, Kbhvn. , Matros, L/to 13, Kbhvn., F. P. 1263/ st· L em, 1 S nedkcrs vund , Indb. Sj. H .'10 1/sH · / 1 41 , Kbhvn. , 2 3fo 55, Kbhvn. , B 2 H 3 1/ 81 . Murersvend , % 50, Kbhvn. , I. Intr. 5 2 ~ /H ~ · 7 B 35 2/s 1 • / 9 45, Kbhvn ., 2 % 45, Kbh v n. , A 21 506/sL· "fa 4(), Kbhvn., Udb. Kh. H. ~~/8 1 • Havekarl, Arbejdsmand , Arbejclsrn and , Arbej•lsma.nd ,

A dolf Alfred. Andersen Andreas .

Anthon Au gust Bernh. Martinu s Christian

And ers. Vi lh .. Co nstantin. Ed vard . Emanu el. Emi l . . . Th eo clor Thorvakl . Møller. F erdin and . . Emil . Fonneshech Fredel;ik .

11

/!, 42, Søbo rg,


Hansen, C. Hansen, Carl Frederik.

174

1 / 1 ~ 64, Værløse, B l 586/ 86 • Tjenestekarl, fhv. V ærftsarb. , 19/ 1 13, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 62/ 8:; . Chr.Nik. SnE•dkerlærling 22/ 10 69, Nyborg, Udb. Sj. H. 10 5/ 85 • Dreyer Bagersvend, "/s 66, Kbhvn. , A l 247/ 86 • Edvard Sadelmagersv ., 2 tifa 57, Svendborg, B 6 160/ 81 • 1 Sev er. Arbmd ., % 31 , Kbhvn. , I. Intr. 737/ 8 1 • 17 Fritz Emil .. Cig;1rm agersv., / 10 51, Kbhvn. , A l 372/ 8 5 • 2 Ferdinand Smedesvend, ~ /5 58, Nykj. p. 8. , B l 325/ 83 • 27 Gustav .. . / 1 53, Kbhvn. , Cigarmager, I Intr. 83 4/ 8 1 • 21 Hans .. . fhv . Tjener, / 3 49, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 218/ 8 5 • 17 Hartmann. B ørstenbind er, / 6 51, Kbhvn. , A 12 18 4/ 83 • 13 H einrich. Mm;iker, / 10 42, Kbhvn. , A 46 1 /8 ~ . 21 Henrik. Malersvend , / 8 54, Østofte, Udb.Kh.H. "/ 8 1 • Jacob Smedesvend, ? Udb. Sj.H. 124 / 83 • 12 Johan . Arbmd. , /,1 53, Stiftelsen, A 21 391 / 8 2 • se Millinger. 1 '1/ 37, Stiftelsen, Indb. Sj.H. 835/ Julius . Skom ager , 85 . 1 Jørgen Axel Form ersv., 2/u 53, Kbhvn., A l 292/ 86 • Lauritz Vilhelm Blikkenslagerl. , ~"/ 11 66, Kbhvn. , Indb.Sj.H. m / 85 . Ludvig .. . .. . H andelskommis 1% 46, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 348/ 82 • . . . . . Smed, 5fs 63, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 110 5/ 83 • 14 Valdern . Arb:md., I. Intr. :m/8 1• / 3 35, Kbhvn. , 3 Martin. Bybud, / 4 39, Kbhvn. , I. Intr. "9/ 8 1 • 28/ Milius. Arbmd. , 63, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 786/ 8 3 • 10 2/ 67,Sørbymagle A 30 47/ Nicolai. Sømand , 9 87 • 2/ 53, Kundby, Ole . B ørstenbinder, B 3 14 8/ 8 1 . 9 1 Oscar Kleinsmedsv. , % 54, Kbhvn. , B 116/ 82 • 1 Otto . Kolportør, Sj; 62, Kbhvn. , Indb. Sj. H . tifsa · P osit;ivspiller, tjg 53, Kundby, Udb. Sj .H. 269/ 8(;· P eter . Blikkenslagersv. 2 "/n 54, F ensmark , B l 289/ 85 • Cigarmager, ll/11 55, Kbhvn. , Indb.Sj.H. •HH/ 82 • 10 Chri stian Arbmd. , /u 47, Nakskov, B 7 104/ 82 • 11 8ofu s / 1 52, Svendborg, Udb. Sj . H. ~ ~/84 . Cigarmager, 2 Theodor . . Arbrnd. , % 52, Kbhvn ., I. Intr. 16 1/ 81 • 1 Thorvald . Malersv., % 43, Sundbyv., Indb.Sj.H. 28 7/ 82 • Valfi emar . Malersv ., :1/ 3 37, Kbbvn. , I. Intr. 51;5/ 83 • 1 Sømand, Udb. Sj. H. 34 / 8 " . / 11 56, Nakskov, 2 Vilh elm . Arbmd., % 35, Tomm erup, Idb. Kh. H. 120/ 8 2 • 11 Arbmd ., / 5 47, Kbhvn ., A l 100/ 8 1 . 2 ·>/ 11 56, Kbhvn. , 8tiftsp. I. H. 97/~.1 • 25 Glassliber, / 2 62, Slagelse, A 27 147/ 83 • 23 Skom agersv. , / 7 43, Kbhvn. , Stiftsp.II.H 28/ 8 .1 • Smedesvend , :'/ 1 66, Kbhvn. , A l 4 34 / 8 1 • 294 12 Julius Exam . juris, / 2 36, Angusten b. Indb. Kh.H / 8 1• William . B likkenslager, 54 Aar, Kbhvn ., A l 41 2/ 83 • 12 Bogbindersv., / 1 63, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 1; 5 7 /~a· n/12 15, Odense, Alm. 1744. Enk e, Carolin e . 17 Enke. / 10 17, Gurre, B 3 274 / 8 1 • 24 Enke, / 11 25, Valby, Indb.Sj.H. 1022/ 81 • 1 "/ 2 34, Odense, Fraskilt. Udb.Sj.H. m/8 1• :'/ t G7, Sandby, B 1 300/ 87 • Syerske, Ugift . :'/ 11 37, Sveri g, Indb.Sj.H. 34 4/ 8 :,· 2 Ugift. / 7 43, Sverig, B 3 5 13/ 8 1 • 2 % 67 , Khhvu. , Indb. Sj.H. m/86 • Ugift, Amalie. 50 10 Antoin. Nik. Enke, / 84 • / 11 14, Ærøskjøb. , A 27 12 Udb. Sj. H. 53/ 8 7 • / 8 50, Aarhus, Antonie Arn. Fraf<ki lt, 17 Cathrine . . . B 18 !ifs 1 • / 5 63, Roskilde, xo/10 60, Lejbølle, A 25 73/ 86 • Dorthine . . . Ugift, 710 4 / 8 .1 • Emma Kirst. Ugift, / 8 52, Skjørpinge, Indb.Sj.H. 17 5 2 Florentine . Tjenestepige, ''/i 52, Kbhvn. , A 14 / 82 • 11/ Alm. 1577. Frederikke . . Ugift, 11 58, Kbhvn.,


175

Hansen, C.

Hansen, Caroline Fr. Amalie . Ugift, ''/!J 59, Odense, Udb. Sj. H. 17 3/ 84 . 5 - ,Tensine . Enke, / 11 15, Kbhvn. , F. P. 2062/ 84 . Juliane . Tjenestepige, % 48, Hillerød, Indb.Kh.H 211/ 81 . 14 Ugift, / 12 57, Kbhvn., Alm. Nr. 2522. 11/ 44, Aalsgaard, Udb. Kh.H. ,; 7/ . Kirstine . Enke, 8 81 Enke, Louise . tj, 44, Kbhvn. , A 21 364/ 81. 21/ 21, Kbhvn. , Marie Enke, Udb. Sj.H. 224/ 84 . 12 24 / 45, Tillitze, Ugift, B l 566/ 83. 6 25/ 56, Særløse, Ugift, B l 144/ 85 . 5 27/ 61, Svendborg, Udb. Kh.H. 26/ . J ør gine U gift, 1 81 14 386 Sophie. . . Gangpige, / 10 60, L. Lindet, B l / 87 . 7 Vilhelmin e Enke, / 2 21, Stiftelsen, Indb. Sj. H. 439/ 81. 27/ 30, Kbhvn. , Forladt, Udb.Kh.H. 69/ 81. 10 27 Ugift, Indb.Sj.H. 263/ 81. / 12 11 , Slagelse, Cathrine, se Ambeck. 4 / 6 41 , H øjby S., Amalie .. . Enke, Indb.Sj. H. tn/84. 2·1/ 07, Kbhvn ., Elisabet . . . Enke, F. P . 163°/ 87. 12 Jens. Petrea Enke, t ·1/ 7 37, Aarhus, F. P. 1 ~ 79/84 . 31/12 59, Maribo, Johanne . . . Ugift, Udb.Kh.H.l 11/ 8 2 . Laur. Thorv. Ugift, ~ 8/1 41, Khhvn., Indb.Kh.H. 2fs 1. 4 Magdalena . Enke, /~ 30, Schønbeck , Indb.Sj.H. 1 214/sa· Margrethe . . Ugift, ·1/.1 40, Ølsted S., A 11 36/ 83 . Marie .. . . Haandarbdersk . 12/ 7 26, Nordborg, Indb. Sj.H. 4/ 81. 26/ 10 15, Odense, B l 470/sH· Elisab. Enke, 10 Mathilde. . . Ugift, / 8 65, Veile, B l 1140/ 85 . 1"/. 64. Kbhvn. , 40 4/ • Poul. Charl. Ugift, Indb.Sj.H. 1 83 Vilh. Georg. Enke, % 33, Valsølille, Indb.Sj.H. 547/ 85 . 2 Cecilie , Ugift, / 10 65, Sverig, B 3 73 6/ 83 . Charles Adolf Ku sk , % 60, Kbhvn. , Indb. Kh.H375j 82 . 18/.1 63, Kbhvn., Albert Stenhugger, Indb.Sj.H.U04/ 84 . 21 Alfred Indb.Sj.H. a44/ 8 4 • Arbejdsmand , / 1 49, Kbhv n. , Valdemar .. Tils. Dr. A. 49, 12/ 8 65, Kbhvn. , A 16 u~/8 1 . 25/ 52, Kbhvn. , Vlh .(Bartrøm) Former, Indb. S j. B. 19 5/ 87 . 1 17/ 11, Kbhvn. , Charlotte Amalie . . . Enke, Indb. Sj.H. 347/ 84 . 4 11 -Maab, -/ 1 06, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 370/ 83 . Ugift, 11/ 63, Kbhvn. , - Alex. B l H l 27/ 81. 3 Louise Sofie . Enke, 29/ 12 42, Kbh vn. . I. Intr. 478/86 · 28/ 7 24, S.Jernløse, Stiftsp.II.H. 15/ Christen 86 Arbejdsmand , ~ % 33, Menstmp, Indb. Sj.H. 4 76/ 81. Arbejdsmand, 1"/u 35, Femø, Indb. Sj. H. 88/ 86 . Arbejdsmand , U'/ 4 36, Hanstholm , Indb. Sj . H . 19/ 83 . 18/ 10 36, Thorslunde B 7 69/ . 81 9 Arbejdsmand, ''-· / 1 4·o, - H erl ufm ., Udb . s·J. H . 242/ s& · 8 Arb ejdsmand , / 1 47, V. Egede, B 3 164 / 81. 1% 48, Gjentofte, B 3 406/ . Arbejdsmand, 81 4 Arbejdsmand , Udb.Kh.H. 16/ 82 . / 2 50, Benløse, 1 Arbejdsmand, / 6 50, H esselbj., Udb.Kh.H. 9 '1/ 81 . 1/ 51, Kbhvn., Former, A 12 240/ 87. 11 29/ 54, Borup, Arbejdsmand , Udb.Sj. H. 190/ 8 ,. 1 1 3fu 69, Eskildst.S., A 61 5 2fs 4 • Brolægger, ~ 4/4 10, Finderup, B 3 644/ 8 1 • 20/ 4 43, Thorslunde B 4 3 ~/ . Privatvægter, 7/ 33, Hjørlunde, B 3 10918 /1 (; · Skræder, 12 8 2 % 37, Vonsyld, Indb. Sj. H. 21/ 81. f:lkomagersv. , 1 / 12 56, Sundbyv., Indb.Kh.H 316/ 82 . Slagtersvend, 26 / 7 61, Kolding, A 25 103/ 83 . Snedkersvend, 8 Tjenestekarl, Udb.Sj.H. 59fs 3 • / 12 59, Glenth øi, 27/ • 65, Vridsløse!., Udb. Sj. H. 217/ . Tjenestekarl, 4 84 Fh. V ærtshush. , 20/ 7 09, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 114/ 85. 22 22 1/ . . . V æver, / 5 22, Snekkerup, A 25 85 Kruse, se Kru se, Christen Hansen.


176

Hansen, C. Hansen, Chrislen P eter Sørensen Th(lmas. Christence . Christian.

A ug. L auritz Lud vig Br. Emanuel Casp.Ernilius Edvard Emil . . Emilius Ernst .. Ferdinand. Frederik .

Vilh . Georg

B 2 65/ 8 R. B l 711 / 8 .1• 13 / 8 57, Kbhvn. , Indb.Kh.H 169 / 1 • 3 18 ;;/ 4 20, Gundsøm. , B 3 / 82 • ? B 3 20G/ 8 t · 18 69 / 10 36, Thorslunde B 7 / 81. 17 / ;; 37, Benløse, B 7 285/ 8 1 . 1 A rbejdsmand, ~/3 40, Karlstrup, Udb. Sj. H . 60/ 8 1 • 10 A rbejdsmand. / 1 41, Sandbjerg, L In tr. >Hif s t· 7 160 / 8 1• A rbejdsmand , / 1 44, Bloustr. S ., Udb . Sj . H. 1 Arbejdsmand, ~/s 4o, K arlstrup, Udb.Kh.H.6 1/ 8 1 • 2 Arbejdsmand, % 47, Kild ebrd. , L Intr. 16 3/ 8 1 . 202 Arbejdsmand , H / 5 48, Søllerød S ., Udb.Sj.H. /s7 • 18 Arbejdsmand, /n48, Gj entofte, B 3 4 14./82 . Arbejdsmand, t 7/ 10 49, V alsølille, Indb.Kh.H.10/ 81 . 1 1141 / 3 53, Magleby S ., Indb.Sj.H. Arbejdsmand, /s 1 21 Arbejdsmand, /.1 54, Næsby, Udb. Sj. H. ~Gfs 5 • 7 / 12 50, Næ rum , A rl1ejdsmand , Udb. Sj.H. 11 3/ 82 • 1 / 636, Særløse,. Fiskehandler, B 6 ll/81 . fra~k. Mand , u1/ 6 42, Alsted, Udb. Sj. H. 97/ 8 1• 11 Fyrbøder, / { 42, Villinge rød Indb.Sj.H. m/85 • 1 Gjørtlersvend , '1j1 55, Odense, Indb. Sj.H.00 9fs.1• Grovsmedesv. , 1' 1/ 8 56, Odense, Indb.Sj.H. 477 / 85 . 21 / 10 . 41, Bloustrød, L Intr. "'' 5fs 1 • Grøn thandler, 10 / 1 28, Nim, H andelsmand, A 21 4 3 1/ 82 . Kar etmagersv., ·'/ 5 61, Kjøge, U db. Sj . H. 241 / 85 • 10 K arl , /s 26, L illerød, Indb. Sj . H. 26/ 87 • 1 Skomage rsv ., ~ / 1 2 62, Hyllinge, Indb.Kh.H 276/ 82 • 30 Smed, /;, lo, Vordingb. , A lm. Nr. 638. I:l/ 8 56, Odense, Indb. Sj. H. 405/s<; · Smedesvend, 11 Sned.k ersvend, ' / 8 31, V. Skj em. , A 21 420/s2 • 1 fhv. Sømand, % 10, Bogø, Indb.Sj.H. 469/ 86 • 305 17 / 12 39, Bregnin ge, B l Sømand, / 85 • Søma nd , G/ 12 60, Pejø, Udb. Sj.H. 225/ 8 7 • 2 / 1 40, Tikjøb, Tjenestekarl, Indb.Kh. H 32 8/ 8 2 • Tjeuestekarl, ttj 1 56, H avrebjerg Udb. Sj . H . m/85 • . 177 21 / , o3, Kongsted, Indb.Kh.H Tjenestek arl, / 82 • Træskomager, 1 "/ 1 41 , Førslev S. , Udb. Sj.H. 26 / 87 . Tømrer, '? Snesere, Udb.Kh.HY/ 82 • 1 "/ 11 28, H aubølle, Ugift, L Intr. 120 "/ 85 . V.ogGasarbejd., '11 / 1 ~ 30, Ebherup , Indb.Sj.H. 251/ ~ · Vognm andskarl Hjg 40, Raaby, Udb . Sj. H. 70 / 8 1. 11 Vognm and sk. , / 2 32, Lindelse, Udb. Sj.H. 1 '; 1/ 8 ,,. Fhv. VærtRhh. , 1/ 7 27, Traneg.M., Indb. Sj.H. 5 13/ 81 • Malm·svend, 'Jtj,; 63, Kbhvn. , Indb. Sj .H. 520/ 87 • 17 Blikkenr;lagersv / 1 63, Hillerød, Udb. Sj. H. 40/ 85 . 18 A rbmd ., / 7 52, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 571/ 85 . 1 A rbmd., A 16 285/ 8 1 • / 1 35, Kbhvn. , 11 Arbm d. , /~ 66, L yngby, A 25 5 1/ 8 .1• 10/. 41 , Stiftelsen , Indb . Sj.H. 3 1R/ Kontor ist, 1 82 . Slagtersvend , '10/ 8 5o, Slagelse, Udb. Sj.H. 1 50/ 8 1. 17 /:, oO, Kbhvn. , B l H l 100/ 8 1 . 1 Tjen estokarl, ~/ 6 59, L yngby, Udb. Sj.H. 1 5"/ 8 1• 12 15 Tjenestekarl, / 11 44, Stiftelsen, A l / 87 • Maskinm·bejder, " / 3 55, Kastrup , B l 44 \J /85 • ~/ 10 33, Ulsø, Indb.Sj .H . 614/ 87 • Murm·svencl , ;,/ 10 54, Maribo, Udb. Sj. H . 243/ 83 • Slagter, 17 Sned.kersv., / 7 58, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 13 "/ 8 1 • 7 Indb. 8j . H. 27/ 8 1 . / 2 34, Holløse, Vognm andsk., 1% 49, Kbhvn. , B l H l G0/ 81 • % 65, Christiania, Indb. Sj. H . 613/ 87 • Proppeskærer,

Fhv. Sømand, Grønthandler, Arbejdsmand, Enke, Arbejdsmand, Arbejdsmand,

5 /5

1

55, Aalborg,

% 35, Frørup,


177 Hansen, Christian Gu stav . . . Hantlcl Carl Hartvig . . . H ermann H. J ørgen Lauritz . Ludvi g . Magaard MariusSoph . Nemesius . . Sofus . . . . A lbert. T heodo r Thom as. Vald emar. V alentin Vilh elm.

Ch ri stjan e

Cathrin e. Charlotte Eli sah.J osf. Frederikke Hansin e P. Josephine . Kirstin e .. Mari e . . . P etrin e L. Vilh elmino Chri stin a . Chri stin e . Caroline . Emilie .. Josetino . Margreth e . Mari e Rosa!. P etrin e C h ri stjane . Chri stoffer . . . . Vilh. Chri stotin e Dagmar. Cecili e Frederikk e Kirstin e . . .

Hansen, C.

1 Skuespill er, % 40, Sverig, B 26 36/ 82 • 27 Skom agersv., Indb.Sj.H.b 104 / 86 / 11 66, Kbhvn ., 21 Møllersv. , B 7 215/ 8 1 • / 11 54, Birkerød, J% 62, H elsingør, Udb. Sj. H. 56fs 7 • Murersvend , Uclb.Sj. H. m / 83 • Skorstensfejer, 52 Aar, Præstø, 12 / 7 47, Kbhvn. , B l H l 56/ 8 1 • 12 Murersvend. /i 47, Kbhvn. , A 14 147/ 82 . Indb.Sj.H. 39 4/ 85 • Arbejdsmm~d, Jo; , 1 51, Kbhvn., Murersvend, !'/ 11 31 , Khhvn. , I. Intr. 4 66/ 8 t. S nedker, ~ 1 / 1 ~ 51, Nidløse, Indb.Sj.H. 857/ 86 • 11 Sømand, /n41 , 'l'aarbæk , U db. Sj. H . 4/ 8 1• 1 1 Bagersvend , ! / 1 ~ 57, H.o skilde, Udb. Sj. H. 88/ 8 ,1 • Handelsbetjen t, ' % 54, R ønninge, Udb . Sj. H. 3 ~/ 86 • 27 Sømand, / 1 63, Kbhvn. , Indb.Sj .H. 575/ 85 • ' '/ !l 4·'':1:, U sserød , A l 333/ s"" . 14 85 21 Gjørtlersv ., / 11 46, Carlsgave, I. Intr. / 86 • 1 % 57, Kbhvn., B l H l 62/ 8 1 • ~% 31, Kbhvn., Indb. Kh.H. 26/ 8 1 • A rbejdsmand, 3 'l'ømrersvend, t / 4 59, Khhvn ., Indb.Sj.H. 326/ 84 • 2 % 30, Kbhvn ., Arbejdsmand , [ndb. Sj.H. 510/ 83 • Droskekusk , "/ 12 44, Selsø, Udb.Kh. H. 25/ 82 • 2 Garversvend , % 40, Kbhvn ., Indh.Kh.H. 219/ 82 1 Plejebarn , % 72, Stiftelsen, Indh. Sj.H. 294/~ t· z.y., 48, Sæ by, Udb. Sj. H . 208/ 83 • Skomager, 1 Enke, % 12, Præ!'<tø, A lm. 1811. 28 E nk e, / 1 J 19, Kbhvn. , A lm. 2601. 11 Enke, / to 37, Slagelse, Indb.Sj . H. 145 7/ 83 10 Fraskilt, Udb. Sj . H. 258/ 84 . / 10 31 , Munkebo, 15/ 14, Kbhvn. , F. P. sts/ 8 1 • 12 Tjenestep ige, :3/ 1 49, Kbhvn. , A 21 52 0/ 82 . 286 2/ Enk e, / 82 • 12 27, H elsingør , lndb. Sj. H . Ug ift., 21 Aar, Kbhvn ., Indb.Kh .H. 336/ 82 Enk e, "/ 3 42, H araldsted , Indb. Sj .H Y%i · 5 Ugift, / 1; 63, Kbhvn. , A l 257 / 86 • Plejebarn , % 70, Kbh vu. , F . P. t916/ 82 • 10 Ugift, / 1 47, Lyngby, A 25 44/ 85 . 17 422 Ugift, / (; 59, Nykj. p. F., B l /sr; · Enk e, '% 18, Nykj . p. S., F. P . 35 5/ 8 t· 27 Tjenestepige, / 6 62, G n"n hol t, U db. S j. H. 45/ 87 • 1 Enk e, ~/i 24, Kbhvn ., I. Intr. 468/ 81 • ~';/.-, 42, Kbh vn., Indb. Sj.H. 9 18/ 8 i. Enke, 2 % 41 , Sverig, Indb. Kh. H. ·'/ 82 . Enke, Enk e, 1818, Nakskov , Indb .Sj.H. 238/ 85 . 1 Enke, 8/s 50, Sigerslev, B 3 780/ 87 • 1-1/i 66, Damsh . S ., Uclb.Sj. H . 221/ Ugift, 87 . Ugift, n/1; 42, H yllin ge, Indb.Sj.H. m /sfi · Ug ift, '% 32, Stiftelsen, Indb.Kh.H. 311/ 82 1 Ugift, ' / 2 60, Holløse, Udb. Kh.H. 107/ 82 17 Enke, /!, 15, R.utsker, Indb. Sj. H. 643/ 82 • 3 A 21 28 ·1/ 8 1 • / 1 4(), Tønder, Fraskilt, 1 Tjenestepige, i/7 64, Sn esløv S., B l 12 8/ 8 i . Ug ift, t!'/ 1 54, Svendborg, Indb. Sj. H. "41/ 83 • 114 11 1 / 84 • ,; 37, Ronn erup, Uclb.Sj . H. Ugift, 306 20 / 61 , Kbhvn. , / 84• Ug ift, Indb. Sj.H. 7 1 ' I' S {' ' M ag l e•b y, U Clb · s·J· H •· t1 3/ 86 • Ugift, V':l:' t ·' j,; Hi , Eilby, Indb. S j. H. 685/ 8 1 • Arbejdsmand, 2 20 Fi sker, / 11 63, Hammel.S ., A 26 "/8 ~ . 2 Maskin arl>. , % 32, H.o skilcl e, I. Intr. 80 1/st · 14 Ugift, / 5 66, Kbhvn. , Indb.Kh.H. 3 98/ 82 11 Enke, / u 34, Kbhvn., A lm. 259. Ugift, '% 19, H.ønne, Indb. Kh.H. 8 t/st ·

23


Hansen, C.

178

Hansen, Cecilie Mari e . . . . . Ugift, Clara Ann ette Albert. Enkø, Cathinca . . . . Enke, Eleonore . . . . Enke, Olivia Cathinka Ugift, Claudia Elisabeth . . . U gif1;, Claus . . . . . . . . . . Sauelma.ger v., Clemen Fuglsig, se Fuglsig. (Holm ), Clotilde . Concordia Emilie . . . U gi h , Co nrad Bille . . . . . Murersvend , Cort . . . . . . . . . . Vogwndskw;,k, Dagmar Alexandra C. Ugift, O. Ugift , Augusta . . . Tjenestepige, Juliane H. D . Ugift., Laura . . . . Ugift, Vilh elmine . Ugift, Ph. Ugift, Daniel . . . . . . . afsk. Sergent, David . . . . . . . Skomager, Diderik (Diderik son) Arbejdsmand, . . . . . Sk neder, . . . . . . . Arb e·dsmand, Henrik . . . Dina Sofie Caroline Bnke. Dines . . . . . . . . Arbejdsmand, (Jensen) Dorth ea . Separeret, Dorthea Ugift, U gift, Ugift, Ugift, Am alie Ugift, Anne Vilh eL Plb. A. 1082, Christine .. Ugift, Elisabeth . . Enke, H. (Røhne) . Fraslnlt, Hansin e .. . Tjenm;tepige, Henr.Amalie Ugift, Kirstin e .. . Ug ift, Maren . . . . Enke, Marie Cathr. Enke, Enke, Vilhelmine . Enke, Enke, Edil Christine J ensine Ugift, Edle Jacobin e Ernilie Ugift, Johann e Mari e . Plejeb:'tm , Edmund Marius Sev. Skoma.gersv. , Edvard. Plejebarn 1460, P lejebarn , Sømand, Chri stian Snedk er , Einar Hugo. Skom agerlærl. , Emil . . . . Arbejdsmand, Klejnsmed, Frederich . A r b eJ'd sman cl , H ans . .. . Arhejdskarl, Otto . . . . Kontori st, Th eob. Louis Blikkenslgsv., Theodor .. . Snedkersvend,

u;

l 18 /5 19 /8 7

24 24

/r.

/8 / 8

1 /5

60 ' Vamdrup , 30, Kbhvn., 51, Kallundb ., 59, Kbhvn. , 63, Kbhvn., 59, Kbhvn., 64 , Lustrup ,

Udb.Brnh.H 15/ 8 1

F. P.

2-IJ /

81 •

Indb. Sj. H. 8/s1 · I. Intr. <10 7/ 81 . Indb. Sj. H. 182/ 8 1 . Indb .Blgh.H 22/ 82 Udb. Kh . H. 86/ 82 •

23 Aar, Kbhvn., Indb. Sj.H. 755/ 84 • 23 / 12 43, Sundbyv., Udb. Sj.H. 136/ 83 • 14 B 3 833 / 84 • / 7 50, Thoreby, 24 / 2 39, Avedøre, Indb. S j. H. 371/ 81 . 28/ ,, 63, Kbhvn. , Indb. Sj. H. m/86 • 10 /:! 63, Kbhvn., Indb.Sj.H. 754 /8 ~. Rjg 61, Kbhvn. , A 16 326/ 8 1' 21 Indb.Kh.H. m / 82 / 5 67, Kbhvn ., 7 13 ) hvn. , / 1 55 , I),._ 1 I nclb . s·J. H . 698/ 86 • u/2 62, Stiftelsen, Indb.Sj.H.l 07 3/ 83 . 18 Aar, Kbh vn. , Udb. Sj. H. 196/ 84 • ~ 0/ 2 31 , Frdksborg, A 21 392/s:! · t !J/ 10 32, Stiftelsen, Indb. Sj.H. 60 1/ 8 1• ~'/;, 33, Hvidovre, I. In tr. 708/ 87 • 24 22 / 7 30, Tikjøb S., Indb. Sj. H. / 8 .1 • 1 65 / 8 1• " / 2 21, Bornholm , B 2 H l 9jg 14, Kbhvn. , B 2 H l 27/ 81 . 11 / 10 38, Følleslev, Indb.Kh.H. 387/ 82 15 Udb.Sj.H. 273/ 83 . / 3 53, Sæby S ., 3/ :; 45. H aurebjerg Indb.Kh.H. 11/ 81 . 19 Indb.Kh .HY-1/ 82 / 3 50, Kbhvn. , 3 0j; 57, Tjeld e, Indh.Kh .H. 390/ 8 1 1 · / 1 58, L omborg S. Indb. Sj.H. 10 !'/84 . J.'/2 65, GjentofteS. Udb. Sj.H. 182/ 85 • 1 % 57, N akskov , Udb. Kh.H. 91/ 82 • 18 / 8 72, Altona, A 16 290 / 8 1 • ~/ 10 58, AndsagerS. Udb. Sj. H. 52/ 8 r;· l il / 9 29, Vedbæk , Udb . Sj.H. 257/ 8 1 . tj8 51, Khhvn., Indb. Sj. R. 264/ 87 • 2 0 20 / 1 56, Ubberup S. Indb.Kh.H. ·' / 81 1·1/u 54, Kbhvn. , I. Intr. m ; 8t· 11 4 / 10 47, Kirkesaaby B 5 / 81• 11/ 43, Glænø, U db. S j. H. 21 0jg.1. 8 1 % 10, Assens, B 3 32/ 81 . 31 / 3 10, Kbhvn. , F . P . 1285/ 87 • 9 /n 13, Kbhvn ., B 19 B 15/ 82 • 11 / 1:! 20, Gøteborg, Indb.Sj.H. 244 / 81 • 11 / 8 56, Enner, A 46 5fs 7 • 21 ;/ 12 62, Kbhvn., F. P. 62/ 84 • 6/ 75, Kbhvn ., Indb. S j. H. 7-> 5/ 87 • 7 1% 66, Kbhvn., Inclb.Sj.H. 615/ 87 • % 69, H aderslev, A 16 290/ 8 1 . :! 6ft 7-±, Malmø, I. Intr. 142 5/ 86 • 350 2 1/ / 82 10 GO, Ærøskjøb ., Indb.Kh.H. 21 /n41, V irum gd., Udh. Sj. H. 6 6fs 3 • 7 / 8 63, Kbhvn. , Indb .Kh .H. 51/ 82 • 12 / 8 54, Kbhvn., Indb.Kh. H. m / 8 1 27 / 5 53, Kbhvn., I . Intr. 68 1/ 8 1 • 793/ 23/ .:o N l . - 85 · 6 •w, y "J. p. F ., B 3 :!Ofa 69, Stiftelsen, A 12 3 73/ 87 • 2 % 49, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 9 1 7/ 8 1 • 4/ 59, Kbhvn ., A 21 495/ 82 • 11 28 / 10 35, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 201 / 81 .


179 Hansen, Edvard Villiam. . . . Ed vard ine Aug. A mal. Eleonore Carol. Amal. Chri stin e Elfryde Oretia . . . . Eline Hansine .. . . Magdalene . . . Ni elsine D01·th . Elisabeth . . . . . . . Mari e . . . Elise Marie Co nradi ne Ellen

Gørtlersven d, U gifl, U gift, U gift, U gift, Ugift, Enke, Ugi ft, Enke, U gift, Ugift, Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, E nke. Tjen~stepi ge, Ugift, Ugift, Ugift,

Hansen, E. 1

9fs 59, Kbhvn. , % 63, Kbhvn .,

Indb. Sj .H. 926/ 84 • Indb.Sj.H. 440/ 8 1 • 11 / 3 68, Nøddebo, B 3 889/ 86 • 2 / 5 57, Præstø, Indb. Kh.H 354/ 82 • 28 / 12 61 , Kbhvn. , Indb.Sj.H. 183/ 81 • 1 % 47, Bjerre, A 25 96/ 86 • 1 ~ / 1 53, Kbhvn., Indb. Sj.H. 12/ 83 . 3 A 16 287/ 8 1 • / 1 48, Kbhvn. , 6/ 42, Melu·u S., B 161 / 81 • 1 7 71 / 82 • / 6 61, Valløby S., Udb.Kh.H. t 9 j 1 68, Taamby, Udb. Sj.H. 212/ 87 • t% 11 , Vinderød, F . P. 220 2fg 4 • 22 / 2 27, Ulstrup, Alm . Nr. 1872. 2 %35, Rønn ebæk, Indb. Sj . H. 219/ 85 • 21 / 2 56, Strø S., B l 032/ 87· 12 K irstin e . / 8 50, Ballerup, Indb. Sj. H . 229/ 82 • tj2 60, Gjødstrup, Udb. Sj. H . 6n/85 • 1 Mari e ''- / 6 24 ' 'I' l'l{JØ ' b S . ' I . I n tr. 102 '.1/ 84 . 7 144 / 2 68, Vedskjølle, A 25 / 87 • 17 / 1 59, Korsør, Indb. Kh.HSH/ 8 2 • i::lofie . tBfs 45, Dalby, B 3 871 / 83 • 9 Mar gr. / 4 54, K bhvn., Indb.Sj.H. 2 5°j 8 1 • 2/ 30, Rønn e, Elmine Chri stine. B l H l 4.7/8 1 • 1 24 Elna .. . . . . Ugift, Indb.Sj . H. 69 4/ 8 5 • / 10 48, Sverig, 2 Marie .. En ke, % 49, Lund , I. Intr. 86/ 82 • 21 Else .Johanne . En ke, Indb. Sj. H . 551/ 84 • / 12 26, Aalborg, 9 Mari e Enke, Alm. Nr. 1962. / 5 17, Melløse, 2 Enke, '"/a 21, Bregninge, B 3 99 v/81 • 10 E nke, / 2 33, K bhvn., Indb .Sj.H. 64 5/ 82 • 11 Ugift, / 2 39, Hormested, Alm. Nr. 9-!3. 1 Ugift, Udb. Sj .H. 163/ 87 • / 3 42, Benløse, Dorthea 'l'jenestepige, % 66, Hj ørl. S., Udb. Sj. H . 86/ 85 • Elvine Martine . P lb. ANr. l066, 18/ 1 68, K bhvn., A 16 20 1/ 8 1 • 1 Ugift, / 2 56, Fredensb., Ind b Kh. H . 96/ 82 • Nielsine. 2 P lejebarn , ~/ 10 82, Stiftelsen, Indb.Sj.H. 1204/ 83 • Emil. . . . 8 Sømand, Indb. Sj. H. 121/ 84 • / 5 59, Norge, 1 "/ 9 67, Sverig, Carl . . . Proppeskærer, Ind b. Sj. H. 600/ 87 • 54 22 Skibsko k, Christian / 83 • / 4 67, Skaarup S., A 27 i::llagtersven d, % 45, K bhvn. , A 14 171 / 8 1 • 1 Sømand, "/ 3 55, K bhvn ., I. Intr. 1179/ 86 • 31 Typograf, / 7 57, Kbhvn. , Stiftsp .II.H 17/ 84 • . Blikkenslagersv. 14/ 1 67, K bhvn., Ernst . Indb. Sj. H . 354/ 86 • Arbejdsmand, Ferdi nan d. t"fs 52, Frdberg, B 21 5/ 8 1 • 14 Cigarsorterer, Joseph . Indb.Sj.H. 690/ 83 • / 1 62, K bhvn ., 1 Bybud, A 17 33/ 8 1 • Moth .. / u 35, Kbhvn ., 1 'rømrersvend, ~/ 11 53 , K bhvn. , Indb.Sj.H. 165/ 81 • P eter .. 11 A rbejdsmand, Rasmus. /~ 53, Søllerød , Udb . Sj. H. 122/ 84.• Enke, 1837, K bh vn., Ind b. Kh.H. 1/ 8 2 • Emilie .. . . . 11 / 3 51, 'rhune, Ugift, Ind b. Brnh.H 18/ 8 2 1 Ane Cath. Car. Ugift, % 66, Od ense, Udb. Sj. H . 251 / 86 . 2 Christiane . ~/ 1 0 67, Kbhvn. , Indb. Sj H. 43/ 87 • Ugift, 11 Christine Barn , ' / 7 75, Kbhvn., B 5 21/ 8 1 • 1 Ugift, "/s 07, Kbhvn., A 2 23/ 8 1 • L eonora . 20/ 19, Kbhvn., Alm. 1616. Marie .. Enke, 8 20 / 8 67, K bhvn. , Indb.Sj.H. b 7%3 • Ugift, 20/ 67, Kbhvn., Udb. Sj. H. m/85 • Mathilde Ugift, 8 10 / 1 63, Kbhvn., Indb . Sj. H. 2'1 1/ 81 • Nielsine Carol. Ugift, F. P. l 5 ts/ s 1· 23/ 7 49, Kbhnl. , Petrea . . .. . Senepsfabrk. , 8 Rasmine . . . Ugift, / 7 64, Kbhvn ., Indb. Kh.H. 8 1/ 82 • 23 / 8 32, Kbhvn., B l. H l 70/ 8 1 • Sofie F reder . . 2

23*


Hansen, E.

180

63, Kbhvn. , Indb. Sj . H. 261/ 81 • 21 , Kbhvn. , Indb. Sj. H. 4/ 8 ~ . H/ 1 59, Kbhvn., B l. H l 70/ 8 1 • 10 /u 55, Svendborg, I. Intr. 10 36/ 84 . Ugift, 12/ Indb. Sj. H. 407/ 82 • Ugifr, 1 2 39, Kbhvn., 26 Enke, / 1 32, Kbhvn ., Indb.Sj. H. 475/ 8 1 • 22/ Ugift;, Indb. Sj.H. 4 94 / 81 . 12 48, Kbhvn., 1 1 H ermandin e. Ugift, / 12 57, Svendborg, Udb.Brnh.H / 8 1 • 7 / 3 28, Kbhvn. , Alm. 2505. Julian e Anton. Enke, 48 3 Marie . Enke, / 10 35, Helsingør, Indb. Sj .H . / 8 :, · >j 10 4-•.1, H v1'd ovre, · B 3 8 03/ 81 • Enkø, Regine. . EnkE:, 3fa 50, Søllerød, Udb.Kh.H.UOfs ,. Enevold Jen sen Fh. Vægter, '% 14, Gladsaxe, Indb.Kh.H. 50/ 8 1 • 28 / 8 59, J etsn1. S., Erik . . . . Rebs1agersv., Udb . Sj . D. 247/ 86 • 20 7 20 / 1 60, A sminder ., Indb. Kh.H / 82 • . . . . . Tjenestekarl, 728 Hans . Arbejdsmand, s/ 5 46, Kbhvn., I. Intr. / 8 1 • 17 Gartner, Udb.Sj. H . 19 1/ 81; . / 5 50, Gjørslev, Jacob . 27 Rasmu s . Tjenestekarl, / 1 64, Tam drup, Udb. Sj . H. 9 1/ 8 .1 • 5 Sofus . . Sadelmagersv., / 10 60, Kbhvn ., Indb. Kh.H 39 1/ 82 • 29 Ernestine Caroline . Ugift , / 1 58, Sørup , Indb .Sj.H. 121 0/8 ~ . 1 Ernst August Jacob. Male:r, ·' / 11 45, Kbhvn ., A 2 71/ 83 . 1 1 ' / 6 59, Lyngby, Christian . . . . Tjenestekarl, Udb. Sj.H. 84/ 87 • ~/ 11 46, Kbhvn., Indb. Sj.H. 258/ 86 • Georg Ludvig. Form er, Est er Chri stin e . . . . U gift, % 59, Brøndbyv. , Indb.Kh.H 3 25/ 82 • ~!1 / 7 65, Kbhvn., Indb. Sj.H. m/8 ,1• Faldine Christiane .. Ugift, 10 / 7 62, Kbhv11. , Fanny Amalie Marie Ug ift, Indb. Sj.H . 3 ~ "fs 5 • 1 ' / 4 59, Kbhvn. , Stiftsp.II.H 6 1/ 83 • Cecilie D01th. U gi rt, 1 Elisab. Kirst. U gift, 9/s 63, Sundbyv., A 46 5%5 • 11 F erdinand B arlon e . . Malerm ester, / 7 59, N es tv ed, B 3 287/ 87 • 1 / 8 54, Odense, Udb. Sj. H . 11/ 86 • Carl Chr. Filehugger, 1 Ch arl. Ed v. Opvarter, ' · / 5 68, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 720/ 86 • 14 Edv. Charl. Opva rter, / 5 68, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 720/ 86 • 26/ 56,Eckernførd e Indb. Sj .H . 633/ :,· Fr. Corn el. Opvarter, 8 7 16 Ldv. Georg Arbejdsmand, / 1 63, Kbhvn. , A l ·' 35/ 85 . 24 Peter . . . / 9 35, Kbhvn. , B 2 H 1 10/ 8 1 . 31/ Thorvald Hustømrer, 36, Kbhvn. , F . P. 190/ 8 1 . 10 7 Flora Frederikke. Barn, B l 56 1/ 86 • / 2 86, Kbhvn. , 7 / 2 62, Kbhvn. , Phil. Julie . U gift, Indb. Sj . H. 307/ 8 1 • 9 /n 62, Holbæk, Udb. Sj. H. 33/ 8 7 • Florentz . . . . . . . Bagersvend , 24 Franciska Freder. Joh . Ugift, /r; 6±, Faaborg, Udb. Sj . H. 5 1/ 86 • Frantz . . . . . . Arbejdsmand , 10/ 12 50, Menstrup, B 3 1068/ 82 • 20 22 Arbejdsmand, fl/~ 6 • / 8 58,Lillehedinge Udb. Sj. H. 4 Ludvi g . Maskin arbejder, / 10 61 , K bhvn. , Indb. Sj. H. 790/ 83 • Skomagersv. , !J/11 50, Malmø, Indb .Sj.H. 130/ 8 ,1• Petter Sømand, 22 Aar, Norge, Indb. Sj.H. 449/ 8.1• 23 / 7 49, Kbhvn ., Frederik. Arbejdsmand , Indb. Kh .H 257/ 8 1 • Arbejdsmand, % 50, Saxkj øbing Udb. Sj . H. 37/ 82 • 1 6j. 41 , Kbhvn. , Former, Udb. Sj.H. 220/ 86 . 18 / 5 56, Ondløse, Ku sk, Udb. Sj. H . 26/ 83 . 26 Kuldra o·er, / 10 42, Kbhvn., Indb.Sj .H. 3 11/ 81 • 6/. 25, Rodstofte, A 2 45/ fhv . Marskand. 1 82 • Sadelm agersv., :1/.1 63, Mari bo, B 6 10 2/ 82 • 15 / 7 12, Kbhvn., Skibbygger, Indb.Sj .H. 1; 57 / 8 7 • (Kastrup). 1 Skomager, B 7 m/81 • / 12 37, Tjæreby, Smed, !!fa 13, Magleby S., Inflb. Sj. H . 16 ~/x 3 • 31/ 27, Lyngerup. F. P . 11 50/ Vognmand, 82 • 8 Alexander. % 39, Kbhvn. , B l H l 32/ 81 • 23 / 48, Kbhvn., Bonck e . . .Fhv. Sergent, A 12 3 71/ 86 • 4 1 Broderus . . . Skomagersvend, Sfs 50, Fredensb. , Indb. Sj. H. 11/ 83 .

Hansen, Emilie Sophie. Theresia. Emilius . . . . . Emma Bol. J oh. Ros. Caroline . Emilie . . . .

UgiH, Enke,

5 /1 21 /3


181 Hansen, Frederik Carl Chr. Christian

Hansen, F.

!'/ 12 40, Kbhvn. , B l H 1 152/ 81. 5 / 1 25, Kbhvn., lndb.Sj.H. 135/ 8 1 . 9/ -5 , T Øl iøse, Udb . s·J. H . 1 ~ 6/~~ . LO D 26 / 8 62, Slagelse, B l 290/ 86 . 12/ 7 12, Rye, lndb.Sj.H. !"·1/ 87 . Mart. '% 60, Vejleby , Udb. Sj.H. ' ~6fs,,. Em il :11/ 1 54, Kbhvn. , I. lntr. 703/ 81. 7 -; 38 I 1 l I Ferd inand " 3 , -... J1V Il ., lltlb . s·J. H . tr'·~;SO· 28 Alm . 730. / 12 24, Kbhvn. , 23/ F. P. wo/ 81 . 10 20, Kbhvn.. '/a32, Khln-n ., Alm . 124. HOfa 62, Hoskild e, B 18 11/ 82. 20 / 2 52 , Stege, B 3 "50/ s c~· :{% 57, Skive, Udb . Sj. H. 16 n/ 87 . Georg . .J o han . ~ ;, 65, tltorehed., Udb. Sj.H. m / sr. · 12/ J. Jntr. l'J iP'/85 · 11 55. rl'hi:sted, ts;H67 , Kbhvn. , Indb. Sj.H. ;,;, 4/ 86 • 7 116/ Julius . t / 12 53, Sunclbyv., B 7 81. '1/ 3 49, Khhvn. , Indb. Sj. H . t;,.;/85 . Ludvi g P eter . :!fr. 54, Khhvn.. Indb. Sj. H . 7/ 86 . t% 16, se 'I'hime. Th. Chr.Alex . u;, 80, Kbhvn. , Indb.Brh.H 15fs 1. 17 'J' h. M a r ti nu s / 5 53, Kbhvn ., l lntr. 17t/86 . :IO / . 63 Khhvn. Indb. Kh.H 21 2j 8._,. Vald emar 11,/ ,, -!8,' Khhvn..' Vilhelm A 15 10 -'/81. 2 t''/ 10 55, Magleby S. A 25 4 ~/8 ,,. 1 ~/s 59, Stiftelse n, A 21 ·' 25/~ 2 • tr'/ 11 46, Hjortesp. B 7 ~ 5 ·'/H t· Aug. tf'/12 58, Nybo rg, Indb. Sj.H. 411/ 85 . Th. ""/r1(50, K bhvn ., Indb. Sj.H. "·18/810 . A ._.~ l •t3j Villiam . . ....../ Jt 56 ' l7 ·"- bl l V I1 ., S t· 11 / 10 38, E sholt, B 3 ~.-.o /83 . Frederikke . . . . . 1 Amalie '/ 1 45, Khhvn. , A 16 1'11 / 81. Chri stine . % 53, Kbhvn. , I. Intr. 1088/ 81. Dorthea . B l U33/ ss · tn/ lo 34, V edby, 22 Hansin e . / 0 23, Kbhvn. , Indb. S;j.H. l21/81 . 21 J ens.Axel. ' / .-, 67, Kbhvn ., Alm. 2029. 20 Johann e . l•: n k e, / 11 17, Kbhvn. , lndb.Sj.H. 62 %6 . 24/li (57 , Faaborg, F. Ugift, Udb. Sj.H. 233/ 85 . 11 Kirstine Ugift, / 10 49, Slagelse, B l 400/ 83 . Marie . . Enke, "/ 11 37, Kbhvn. , I lntr. 351/ 81. 2 Ugift, 4/1 52, Kbhvn., B 6 24/ 83 • 7/ 47, Kbhvn. , Madsin e Ugift, Indb. Sj .H. 187/sG · 6 17 / 8 30, H elsin gø r, Indb.Sj.H.J 2 tt j 8 ~ . Nicolin e Enk e, 1:1/ 55, Kbhvn. , Vilhelmine Ug ift, Indb.Sj.H. 112 6/ 84 . 2 1:;/ 1, 55, Sønderborg I. lntr. 7 "3/~G · Murersve nd , Fritz Augu st . L ejetj ener, Emil . t'/ 11 54, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 4Sjg ,. Bagersvend, Harald . to; , 59, Kbl1\'n. , I. Intr. 8 40/ 83 . Plejcl1arn , Robert . '·'/ 10 80, Stift., Indb. Sj.H. m/81. 10/ 1 60, Grønholt, Udb. Sj. H. 128/ • Georg Adolf Martin . A rbejdsmand , 85 14 Pi ej ebarn , / 8 80, Kbhvn. , Axel . .. Indb .Sj.H. m / 81. Skomagersv., Demand t. ""/r~ 47, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 145/ 87 • 17 Kleinsmedesv ., / 1 4\:l, Kbhvu. , Nicolai . . A 21 :;~ /s t· 20/ 7 61, Kbhvn. , Bagersv., Rudolph . åtiftsp.li H.'.-'/sa· 17/ 61 , Kbhvn. , Peter 'rhemes . Arbejdsmand , Indb. S j. H. 53 8/ 85 . 4 Plb. A. 1675, Vilhelm .. 1870, A W '' %1 • . GjertruJ Kirstin e . . . Enke, H0/ 8 05, Kbhvn. , Indb.Sj . H. 471/ 81 • 16/:J 23, Soderup, Indb.Sj.H. 28/ . Enke, 87 1 M. A. Kirst. Ugift, Udb. Sj . H. JGJ/85 . / 6 62, Nestved, 4 Gotfred Edvard . . . Smedesv ., / 11 67, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 120/ 87 • Arbejd smand, Arbejdsmand, Slagtersvend, fhv. Sporvejsb., Handelsagen t, H attemager, Bødkers v. , Uigarmagcr, Musiker, Smedesvend , T j en es tekar l , Typograf, Bundtm agersv ., Kolportør, Snedkersvend, Ugift, Sn edkersve nd , Sk01nagersv. , Drej ersvend , Pranger, Plejeham , Smedesvend , Opvarter, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Arbejdsmand , Arbejdsman J , Boghincl er::;v., Skom ager , Arbejdsmand , Enke, Ugift, Ugift, Enk e, Enke, Plejebarn ,


Hansen, G. Hansen, Gottfried . . . . . . . Grethe Emilie Mariane Gun d il Mari e . . . . . Gur in e Marthea . . . . Gu sta Alv. Christiane Gustav Adolf . . Laurits . . (Storm), Hagbarth Hanna . . . . . . Hann e Alvild e . Caroline . . . . . . . Dahl. . . J ensin e Mari e. Loui se Olivia. Marie . . . . . Mathilde. . . . Petrea Mari e . Rasmin e . Hans .

182 L em, En], e, U g ift, Ugi ft, Ugift, Bødkersvend, Murersvend , Makrsveml, U gift, U gift, Ugift, 'rjenestepige, Enke, Enk e, Enk e, U gift, U gift, U gift, U gift, Arbmd ., Arbmd., Arbmd. , Arbmd ., Arbrnd., Arbmd. , Arhrud. , Arbmd. , Arbmd ., Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd., Arbmd., Arbmd. , Arbmd ., Arbmd., Arbmd ., Arbmd., Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd., Arbmd. , Arbmd ., Arbmd. , Arbmd. , Arbmd. , Arbmd., Arbmd ., Arbmd. , Arbmd.,

% Hl, Bæring, /u 30, Kbhvn. ,

F. P. 111 9fg 2 . Indb . Sj.H. 22/ 8 1 • 5 / 1 ol, Kbhvn., Indb. Sj. H . 1 7/ 83 . 24 Indb . Sj.H. 73/ 8 1 • / 4~, Norge, t 's ;.2-, on3 , K'·oh vn. , I nclb . oJ. '--' . H . t;s·>j - 83 • 4 A 21 ~ 3 1/8 1 • -'' / 12 55 , Irbl "- lVIl. , R/ 8 50, Odense, I. Intr. 536/ 85 • 11 / 2 58, Chri sti ania, Indb.Sj.H.m/ 8 7 . 11 · / 5 45, Skuldelev, Indb. Sj. H. 8/ 86 • ttj8 47, Kbhvu., Indb.Sj.H. m/8 7 • ' ~/ , 38, Kbhvn., Indb.Sj.H. 924/ 8 1 • 5 ~ /8 60, L ydersløv, Udb. Sj. H . 1 23/ 84 • 2 ~/ 10 44, Sm erup, Alm. Nr. 1322. ' / 7 30, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 3 10/ 84 • 18 Indb. S j. H. 176/ 87 • / , 3(5, Kbhvn. , t s/ t o2, L ynge, B l 5 72/ ss · 29 / 7 57, Kbhvn., Indb.Sj .H. 14 3/ 86 • 1 !'/10 65. Kbhvn ., Indb.Sj.H. 65 0/st: · 3 % fi9 , Hasle, Udb. Sj .H. 269 / 8 7 • 10 18 / 81• ' / 10 05, Brøndbyø., B 3 22 / 1 08, Sengeløse, Alm . 1228. ~t/ 3 11, Skuldeløv, Indb.Sj.H. 1334/ 53 . 2 ~ /7 16,Østeregsb.S I. Intr. 653/ 85 • ~/ 11 17, Gjersløv, Indb.Sj . H. 3 08/ 8 4 • 2fs 18, Brenrlek., Indb.Kh.H 1 54/ 8 2 • 18 Indb. Sj. H. 24/ 81 • / 10 22, Ordrup, (;/ 10 23, Thestrup, B l H l 10 8/ 8 1 • 2/ 10 25, Gamm erød, Alm. Nr. 244. 2 ~/ 11 25, S kjendsved Udb. Sj. H. 18 0/ 86 • 59 Aar, Hillerød, Udb.Sj. H. 198/ 85 • 10 404 / 83 • / 12 26, Sundbyv. , I. Intr. 27 Indb. Sj . H.'17 0fs 6 • / 1 28, Darup, tr'/ u 28, Smørumov. Indb.Sj.H. 6 3 7/ 8 1 • n/1 29, Sverig, Udb . Kh.H. 6 0fs 1 • 17 / 10 32, Kregome, Indb.Kh.H 16 4/ 8 1 • 2 ~/. 34, Tassebølle, Indb.Sj.H. ·H Js/ 8 1 • 1 24 189 / 2 37, Kværkeby, B 3 / 81. ?5 ~7 , rr. A 2"'o •s /87 • - /2 u "-J øge, -G 1 /~1 37, Førslev, Indb.Kh .H 11 3/ 8 2 • tti/ 1 38, Bloustrød, Indb .Sj.H. "·17/ 8 4 • Hfa 09, Glostrup, B l 33 1/ 83 • 1 % 39, 'l'orped, A 16 22 3/ 8 1 . ·' /.1 39, S tiftelsen, Udb . Kh.H. 7 ~)/st· ' / 7 40, Birkerød, B l H l 87/ 81 . 289 0 " / 10 40, Skalk endr. , A 12 / 87 • ~/ 11 41, Munkebjb. , Udb. Sj. H . 89/ 81 • '''/o 42, Kjøge, Indb.Sj.H. 11 0/ 8 1 . ~ -' /~ 43, J ersie, Udb.Kh.H. 103/ 82 . ''/t 44, Birkebjerg, B 3 ' "Dfs 1• ~ 8/~ -:!4, Virum, B 16 25/ 84 . 7 / " 45, Sl0sse, Indb .Sj.H. 632/ 85 • ~ "/ 4 47, 'l'aagerup, Indb. Sj. H. 25 0/ 8., . ~ 4 /u 47, Sundbylille B 3 666/ 8 ,1 . 17 / 8 47 , Van ged e, B 3 7G3/ 85 . t B/ 12 -:!7, Magleby, Stiftsp.I.H. 8 1/ 8 5 • 197 11 ' / 7 48, Svogerslev, B l ' / 83 • 7 / 9 48, Gimlinge, I. Intr. 442/ 8 1 . 17 155 / 3 49, ErrindlevS. B 7 /st· 2

15


Hansen, H.

183 H ansen, H ans .

Arbejdsmand, Arbejdsmand, A rbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmand , Arbejd. mand, Arbejdsmand, Arbejdsmand , A r bejdsmand, A rbejdsmand , B rolægger, Droskeku sk , F iskehandler, Fyrbøder, Grovsmedesv., Husmand , Ku sk, L em , Opvarter, P ortner, P ortner, Skomager , Skomager, Skomagerfo rh ., Skomagersv., Skrædersv., Skræcler, 8 medes vencl, Smedesvend , S nedk ersvond, Snedkersvend , Sømand, Tjenes tekarl, Tjenestekarl, Tjenestek nrl, Vognm ancl sk. , fh v. Værtshu sh.,

1 3/~

±9, H avlykke., Indb.Sj .H.ll 03/ 83 •

B i3 2 n°/8 1 • 50, Neble, I. Intr. 68 4/s H· 53, Asmind er., I. Intr. 2 ~ 4 /81 . 54, H øjen S. Indb. Sj .H .i3·1/ " ; · ~~/2 55, B a lclersbr . , Indb. Sj.H. 260/ou · 19 /.1 57 , Marvede, Udb. Sj.H. 252 /ss· 28 / 58, S lagelse, B l 1;0 Gj 8 ,, . 6 1 % 58, B orup , Indb.Kh.H 3 40/ 82 • 2 "/ 63, Kbhvn ., In db.Sj.H. 8 63/ 8 ;, . 7 ~ % !i4, U dby S., A 25 49/ 87 • ~/s i3U, H v issin ge, U dh. Sj.H. ~ 1 /8 1 • ~~~ ±7, H ønsinge, Indb. Sj.H. 9 38/ 83 . "/~ 36, Næstved, B 3 607 / 8 1 • 19/ u 24, Søllerød, A lm. Nr. 2631. 'i/,. 37, Sim ostedS. A 25 172/ 8 4 • 58 A ar, L olland, B 7 2/ 8 1• 17 / , ±9, L osmark , Indb. Sj. H. 656/ 85 • !1 /.1 07, A rnin ge, Indb. Sj. H . r. 5/ 8 1 . B I / 1 ()3, Hj elm Røm. , Udh. Sj .H . l7G/s7· 10 2 1 / 87 • ·-'/ 11 63, V estereg.S. A 25 4 ~ /:, 39, B oeshm de, Indb .Kh.H 2 12/ 8 1 . 17 / 1 13, Od ense, I. Intr. 2" 1/ 83 • 2 ~ ( , ±3, A llin dem. , Stiftsp.I.H. 64/ 8 7 • ~ "/7 56, Sonn er. S., U db. S j. H. m /s:1· ·1/ 8 46, H øjmp S., lndh . Sj.H. r;2fs 1 . 155 1 / 81• ' / 1 4D, En·indlov, B 7 3 /~ 51, Gudbj erg, Udb. 8j. H. 53/ 83 . Bfr, 51, R aklev, Udb. Sj. H. 24 3/ 86 • r/-, 53, F alkerslev , B 3 107 3/ 8 6 . 1·; / Indb. S j. H. "22/ 81 . 12 40, Sveri g, 10/ 53, Khhvn. , Indb. Sj.H. 93 4/ 87 . 8 3 5 1 ~/ 12 64, Troense, Ind b. Kh.H1 22<~ j82 . 7 1 55, Ørslev, U db .Sj .H . / 83 . 2 23 11 / , 61, H. Thostr. , U clb.Sj.H. /ss· 117 11 / ,; ()4, H øveltsv., A 30 / 87 • 3 12 1' / / 8 1. 12 36, Breg nerød , Indb. Sj. H . 2 1 25, Gamm erød, A lm . Nr. 244. 10 2/ ,; 61 , Khh vn., B l H l 117/ 8 1. Ad olph 8 / 1 61, F rdberg., Udb.Sj.H. 12 3/ 83 • Anders. Blikkenslager, Jun gmand , Andersen 1864, Smern p, B 6 '16/ 8 7 . :-:; nedkers,·end , 2 ~/ 1 0 54, Marstal , U dh .Blgh.Htifs 1 • A ndreas . A rbejdsmand , ~ 1 /s 59, H .Th orstr. , Udb.Sj.H. 112/ 8 6 • 1Sfs 6±, F lensborg, 1ndb.Sj.H.b. 20 3/ Gnr tn er, 84 Tjenestekarl , ~ 0/1 66, H olbæk , B l 653/ 86 . 10/ 44, K bh vn.. B 2 H 1 108/ 8 1• A nton . 8 B aahne Malersve nd , a/7 59, Nestved, B 3 880/sr;· 2 1/ 49, Kbhvn. , Inclb. Sj. H . 21 %;; Carl . . Op var ter, 3 35 2 2·'/ 5 44, Sto rohed., Indb. Sj .H. / 87 • N. Jul. M. Maler;.; v. , 2 Sj.; 57, K bhv n., Inclh.Kh.H 267/ 8 2 • A rbejdsmand , Casper. Christian. B 26 28/ 82 • A r bejdsmand, 58 Aar, Kbh vn.. 4 ~ /4 35, K bhvn. , A 22 "%1 • Ar bejdsmand , I ndh. Sj.H. 504/ 8 6 • A r bejdsmand , 15/ 12 3(), K bh vn. , 2 ~/ 42, Kbh vn. , Arbejdsmand, I. Intr. 141 8 / 86 • 11 13 7 11 A rbejdsmand, / s 4· ! / 12 50, R ingst .LS ., Udb.Sj.H. 168 54 F 1 U db s· H Arbejdsmand , · 7 , ug eaa, . J. . / 8 4 · Arbejdsmand , % 54, H arreløse, Indb.Kh.H 2H7/s 2 • Arbejdsmand, n; tt 54, Ulsø, Stiftsp. I. H. 2 "/s-,. 27 Arbejdsmand, I. Int.r. 190/ 85 . / 7 55, Aalborg,

% 50, F ardrup,

12 / 12 7/ 1 2"/ ,,

n;


Hansen, H.

184

15/ 11 59, Uttersle vS . B l 19Sfs . 6 Hof, 60, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 494/87 . 30/ 10 46, Stiftelse n, Indb.Sj.H. 83 SfsH · 5 1 20 7 /~:J· / 12 29, Stiftelsen , Indb. Sj .H. 11 58, Kbhvn. , 149 Indh .Sj .H . %3 • 2 H0/ 11 20, Kværkeby,, Indb.Kh H 353/ 82 . % 62, Kbhvn , Indb. Sj. H . 653/ 8 , . 3/t 24, Kbhvn. , Indb . Sj.H. 1/ 81. 2 1''/a 39. Vill estofte, Indb. Sj. H . 4 / ~. 8 10fg 59,Thorslunde Udb.Sj .H. 214/ . 84 :a;l 30 ' B ækken ' B 3 897/ 81. 5 1 • /u 53, Tipperup, U db. Brnh . H- /st 1% 68, Taarnborg, U db.Sj.H. 148/ . 87 110/ 1 52, Langebh., Indb.Sj .H.l 202/ , . 81 t% 60, Udby, Indb.Kh.H 228/ 82 . 2 % 22, H elsingør, A 25 m/8 4 • " 1/ -, 32, Kbhvn ., Indb.Kh.H. 20/ 81. 2 Gl, Od ense, Udb.Sj . H . u; ~/ 8 G . 1"/ 42, Hovby, Indb. Sj.H. 980/ 87 . 10 15/ 4G, Kbhvn. , A 22 23/ 81. 7 RO/ t o4, Odense, B l 121/si · 5 A 26 106/ss · / 2 51, R oskilde, 10 /~ 61 , Roskild e, B 7 11 ; 7/ 81. !l ,' 10 G6 , F 1·db et·g ., Udb .s·J. H . 233/ 8 r; · 17/r; 58, Struer , Udb.Sj .H. 240/ 8,;. "/ 7 61 , Kbhvn. , ,Indb. Sj. H . 507/sr.· 7 / 1 21, Khhv n. , B l H l 20/ 81. ~'/1 27, Kbh vn. , :B l H l 1'18/ 81. 1 Smedesvend , · / 2 21 , Kbhvn ., Ind b.Sj. H . 31-o/ 81. Bdvard Tj enestek arl, "/ 1 o2, Frerslev, U db. Kh. H. ti 8/ 81. Ernst . J ernskibbygg., "/n 58, Khhvn.. Indb. S j. H. 512/ 87 . F erdinand S krædersvend , ~·1 /,:46,R. V edby , B 3 292/ 87 . 21/R18, St..J ørgensb. A 14 223/ . (el.Jochu msen)H. Frcl. Arbmd. , 81 1"/ 11 50, Kbhvn. , H ans F rederik A rhm d. , Indb. Sj.H. 222/ 81. R ebslagers v. , IV/ 1 52, Kbhvn. , I. Intr. 1103/sn· 2 Sk omager, '/s 33, Kbhvn ., B 3 845/ 81 . 1 Smedesvend , ~/u 26, F rdvrerk., Udh.Sj.H. 65/ 81. 2 U hnu ager, % 4t), K bh vn. , Indb.Sj .H.b. 123/ 87 Vilh .. Korksk ær er , % G7 , E ges levm. , Ud b.Sj .H. 1H1/ 87 . 22 Geo rg Edvard . Malersv. , / t~ 48, Khhvn. , A lm. Nr. 36. 1 Enl\Omand, F. P . 3 G1/ 87 . / 7 14-, KI,Jwn., Lauritz. Sn o·Jk ersv. , :J~ /rl ns, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 2 ~1 H/q . G u m Iin s Styrmnnd , 36 Aar. Norge, Udb.Sj.H. 26 t/86 . 21 H erm an. A rbejdsmand , :/ 1 31 , Hejstn1p, Indb. Sj.H. "80 18 1 • 1 ~· /'H 36 , Kbh v n. , I . I n t r. 815/81. B ybud, 1 Jaco b . . A rb ejdsmand . ~/1 22, Systofte, B 7 1 " 1/ 81. 4 J onatha n Matros, Udb.Sj.H. 21/ 81. / 1 59, Faaborg , J ørge n ·~ 1 7 2G, Falster, B 2 H l 4 ,;/ 81. Arhojdsmaml, 17/ ' 1 1 3 1, 0 lU · p, 8 3 · 787/ S I· ·•·• l B 3 Gi5j86 . --,j ,1 guo, N æs t Yec, A rbejdsman cl. 1 - l 39 N k . ,, l • ' y J· p . .F ., B ""l 306/ 81. · 18/,; 49, Frdvre rk. , Indb. Kh.H .'lO/st· A rbejdsma nd, l·> '"O rr·p :> re>y, l r·ndh . I"l A rbejdsmand , - j 8 oo, \..1 . HI •H; -· sz · DrojPr8vend , 44 A ar, H om e, U db. S j. H. 2 ' :~/81 . Forva lter, ' ~/ 1 (H , Om·e, B l tn 4 /sti · ~ 4 /s ±' l , T øve ld e, Udb .s:J. H . z:: t/8r;· Sk o 11t agersv .. 111 ' 52, Longelse. Indb. Sj . H. 9 s 1 /~o· Sk omagersv., 1 S nedkersvend , 1/ 10 59, Pi l emark , U db. Sj.H. '1H/ 82 . 18/ 58 , r:;- e.1·ø,Udb .s J· · H . [1; 7,'sH · S ørnand , 3 5 ~ / 8 64, Ham·slevS. , A 25 2 G'/ 84 . Søm and , 12/ 31 , Gj entofte, Indb. Sj.H. no!l/ 85 . Chr. Gartner, 1

Han sen, Hans Chri stian

Arbejdsmand , Arbejdsmand , Brolægger, Fyrbøder, Malersvend, Nattevagt, Opvarter, Arbejdsmand, Snedkersv., Snedkers vend, Sømand, S11m nnd; Sømand, Tj e nestekarl , Tje nestekarl , Tømrersvend , T øm rersvend , Ugift, V og nm a ndsk. , Emil. Arl•ejdsmand , Farversvend , Frdr .. Hand elsmand , Georg L au r. Tj enestekarl , L ønne Ma~:kini s t , So ph. S ned kersv ., Chri stopher.

r,


185

Hansen, H.

Smedesvend , ~;. 43, Frdværk., I. Intr. H:H/ 86 . Udb. Sj .H. 129/ 84 • Fyrbøder, 20 Aar, Rønne, 29 Sømand, / u 53, Manø, A 25 170/8 3 • B 3 871/8,1• . Arbejdsmand, 26/ 1 0 47, Klarsø, Indb. Sj. H. 4 6/ 87 • . Vognmand skarl, 24 /u 50, K arlebo, 2 Arbejdsmand, 0/s 43, Smerup, B 3 581/ s8 · Mnlersvencl , lG/10 54, H erslev, Udb. Sj. H. 201/ 84 • 1 Slagtersvend , % 59, Gj elsted, A 25 230/s5· 18 Naalemagor, B 2 H l 69/ 8 1 • / 1 21, Kbhvn., Ludvi g 10/ Tjenestekarl, 67, Søllerød, Udb. Sj. H . 1/ 8 5 · 12 12 B 3 458/ 8 1 . / 1 52, Horn e, Madse n . Malersvend , 12 Marius P . Chr. Søwand, /~ 68, Frdberg., B l 229/ 86 · 2 ·1/ 61, Nyborg, Indb. Sj . H. 34 5/ 8 <; · Martin . . Tjenestekarl, 1 Mathi esen. Arbejd smand, ~/ 2 36, Kbhvn ., A 14 138/ 81 • Mortensen Matros, 30 Aar, Marstal , Udb. Sj. H . 277 /s4 · Munclc, se Munck , H ans H anse n 11/ 6 57, Faaborg. 3 Møller . . . . . . Smedesvend , / 11 57, F arringløse Uclb.Sj . H.UD/s 7 • 27 / 12 51, N y borg, · Nikolnj A ug nRt 8 komagersv. , I ndb.Sj . H . 848/ 8 4 • Lud vig. M,1lorsvend, % 62, Odense, Udb. Sj. H. 192/ 86 • ViU1. F orgyldersvend 20 / 8 48, S.Jørgensb. Indb.Sj.H. 30/s-t· 2"/ B l H l 65/ 8 1 • Ni els 11 57, Kbhvn. , 12 41, Tranderup, B 2 242/ 8 7 • / A rbejdsmand, Ni elsen . . . 12 I.Børneh.H. 2 8/ 8 1 • P orcellænsmal., 2 '1/ 1; 58, Kbhvn. , 231 10 / 7 59, H elsingør, Udb. Sj .H. / 87 • P oli tihotjont, Olaf .. .. 2 '1/ 45, Frdværn., Indb . Sj.H. m /ss · B ogbindorsv. , Oluf. 12 7/ 29, Kbhvn. , A 22 5Sjg 1 • A r bejdsm:md, P eter 1 27/ B l H l 60/ 81 • 12 32, Kbhvn. , 27 / 1 41, Slagelse, B l H l 55/ 8 1 . 2 % 34, Kbhvn. , I. Intr. 10 '& 3/ 81 • A rbmcl. , 49 Aar, Slep, Udb. Sj.H. 23 4/ 83 • Arhmcl ., 27 Udh.Sj .H. 34/ 8 1 • / 5 44, Gjersløv, Arbmd. , 20/ 45, H aslev, A rbmcl ., A 14 184/ 8 1 . 1 1 ~/n 46, S tillin ge S., A 25 2 ~ 0 /85 • Arbmd., 2% 46, Vindekilde, Indb. Sj. H. 550/ Arbmcl., 84 • 257 30/ / 86 • Arbmd., 12 49, A sminder. , Udb.Sj.H. 1 2/ 51, Kj øge, B 3 54 3fs 1 • Arbmd. , 5 20/ " 53, Kbhvn. , Indb.Sj.H 11 0 1/ 83 • Arbmcl ., 12/ 53, Stiftelsen, A 26 105/ , • Arbmcl., 81 8 2 5/ AThmcl. , 10 55, S tiftelsen, Inclb.Sj.H.l5° / 83 • 5 6 B 26 3fs 2 • / 1 56, Ebberup, Arbmd. , 12 Arbmd., B 6 8 4/ 8 1 • / 2 56, J yderup, 1 % 59, Kbhvn., A l sH/ 82 • A rbmcl., 2 1/ 56, Stiftelsen, Indb. Sj .H . 937/ A rhmd. , 83 • 7 1 % 57, Kbhvn. , Indb . Sj .H. 42/ 85 • Arbm d., 10/ 58, Vollersl.S ., Udb.Sj .H. 119/ • Arbmd. , 83 1 19/ s 60, Dalby, B l 5U1/ss · Arbmd.; 30 /u 66, Stiftelsen, Stiftsp.II.H 29/ 86 . Al·bmd., 23 /,1 43, Kbhvn., A 15 114/ 81 . B yhud, 1 "/z 59, Kbhvn., Indb.Kh.H 110/ 82 . Cigararbejder, Glarmestersv. , 31/ 12 48, Slagelse, I. Intr. 1611/ 86 • 7 Indb. Sj.H. 644/ 86 • / 5 65, Kbhvn. , K ontorist, 2 % 50, Kbhvn., Stiftsp.I.H. 164/ 8 6 • L ampist, L andhandler, 2 7/ 12 54, Tullebølle, A 25 5 Bjg:, . 1"/, 22, Odense, Indb.Sj .H . 1487/ 83 • Maskinmester, 1 0/ A 21 23/ 82 • Møllersvend, 12 48, Kbhvn., 8 Skibsbygger, / 1 46, Kbhvn., I. Intr. 214/ 8 2 · 2 "/a 58, Slangerup, Udb. Sj . H. 232/ Skibskok, 85 • 11/ 64, L yngby, Udb. Sj. H. 65/ 82 • Smedelærling, 0 28/ Indb.Kh.H 124 / 8 1 • Sm edesvend, 11 42, Kbhvn., 6/ 53, Holtug, A l 31/ 81 . Smedesvend, 1 21/ 51, Hasl e, I. Intr. 1 623/ 86 • Snedkersv., 3

Hansen, H ans J ørgensen. Kofoed . Knudsen Kristian. L anelov. L arsen Laurits

2l


Hansen, H.

186

2 Snedkersv., !!/10 54, Kbhvn., Indb.Sj.H. 405/ 84 . 28/ Snedk ersv. , 12 56, Simm erb. , Indb.Kh.H 200/ 82. Sne(lkersv. , Ho/ 12 61, Lyngby S., A l 35 1/ 86 . 3/ SteD hu gger, I. Intr. G<1 5/ 81. 10 50, Kbhvn., Stenhugger , ~'/6 65, Lyn ge, Udb.Sj. H . 208/ 8 :, . 1 Sømand , tj0 54, Gundslev, Indb.Kh.HY/ 82. Sømand, 25 Aar, Maarup, Ud b. 8 j. H. 278/ 8 ,1 • 182/ . Sømand , :,/ 8 ()2, Bornholm, U<l h. Sj. H. 81 R/ ,; 65, Skmtrnp, B l r;oo/ 83 . Sømand , 97- /,; 'v-:~: " ' , T_I.b.Ir1<e, u c11) .s·J· H .'R'/82 · Tj enestekarl, 26 Tj enestek arl , /o6(), 'I'ersløse, Udb.Sj.H .U 1/ 85 . Typograf, n/1 ()l , Vilsted, Indb. 8 j. H. 680/ 83 • ~"/ . U ClJb . s· Ugift, ' a '" v .-l, ·r;··b .r!rl y, J- H .11 '3/ 85 . Vognma nd , "/s 30, Sv innin gc, Indb .Sj.H.U 21/ 8.1• V æ versven d, "/s 35, Kbhvn. , Alm. 937. 1'1/ 1 46, Nykj.p. F. , Indb.Sj.H. 502/ 87 . Bød],ersven d, Bro go A 12 1';:./ 86 • Carl . Byg ningssneelle 1:'/3 57, Flyng, 2':/ :, ()2, Khhvn ., Indb. Sj.I-L aoo/ 86 . Chri still n Arbejd smand , Tj en•)stokarl, "7/ 12 59, S lagelse, Udb. Kh.H . Ho/81. Frederik. B 2 H 24/ 81. "0/"' 51, Kbhvn. , H ermatut Arhcjd sJn ilnd, :1/ , 3-t, Khhvn. , I. Intr. 305/ 8 1 . 2 F h orvald S lagLen-n·end, s/ 11 52, 8 lagelsc, U l,d.Sj.HY12/ 81. -- B l. fhv . K ontori st, 2 '1/ 2 48, Khhvn ., Indb. Sj.H. 7:12/86 . Rn Rm us H and elsmand , 20 Aar, Kbhvn. , Udh .Sj.H.nG/ 81. F yr h der, ~/ 11 59, Sveri g, Indb. Sj.Hh2°2/ 84. P etter . 11 P oul .. Maskinnrhejder, / 7 62, Haslev, Ud b.Sj.HY'"/s:; · Ha smu s. A rhe_jdsm;o ll(l , "% 41, KjH_ge . A 30 108/ 86 . 1 A rbejdsmand , Sfs 40, Kbhvn. , I. Intr. 1/ 81. 1 Bade mester, ~/ 2 33, Kb h n1 ., Indb. Sj. H. 501/ 8,; . Hasmu ssen. Skræderm ester, ~ 1 /7 07, Ruclkjøhing Indb. Sj.H. 68 1/ 87 . 21/,; 23, K hh v n ., I. In tr. ~'1 1/ 81. (el.Skaa ne) H. Ha smuHse n Søm s1n ed, 21 Han s Sophu f> Be rnh . . Plh . .1 \.. Nr.1296, '/JZ 67, Khhvn ., A 16 105/ 81. 11 ' / 7 63, Assens, Søren . . B l H 1/ 81. 11 / . . . . . . 8mecl esve nd , 10 51 , H elsin gør, A 12 58/ 85. Thomas . . . . . Malersv ., "% 42, Kbhvn. , Udb. Sj. H. 82 %,. 22 Tobi as Frederik / 10 39, Kbhvn. , B 2 H 10 7/ 81 . Vilhelm . . . .. Arhejdsmand , 17/ 10 56, K hhvn. , I. Intr. li 0~/82 . ':q/ o tio, V ærløse, Udb .Sj.H. 207/ 8 1• . . . Opvar ter, se Han sen, B et ty Chri stin e. 21/ 20, Kbhvn., Skomagersv. , Indb. Sj. H. Dfs 1 • 2 Smed esve nd , !'/ 11 52, Kbhvn ., Indb .Kh.H 225/ 82. B illedskærer, L:l/ 1 49, Kbhvn. , I. Intr. 3 !i 0/ 84 . Villi am 17/ 1 57, Kbhvn. , Drejersvencl , Indb. Sj. H. 13r'/87. 7 / 1 42, R ønne, Han s ine, født. Hjort Enke, Indb.Sj .H . 2 '1 7/~ 1 • Sepa reret, Slagelse, B 3 822/ 83 • /83. Ugift, 3-± A ar, Kbhvn., Udb.Sj.HJ 5G Ug ift, :,/ 1 55,Tingjellinge Uclb.Sj .H.-14/ 84 • Ugift, '1/ 1 5D, S ørup, Udb.Sj .H .95/sR · l!'/ :J 64, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 14 !J 7/ 83 • Alexa nd ra. Ugift, Camil. Math. Ugift, ' 1/~ -±2, Kbhvn. , Indb. Sj .H. m/81. Carolin e . . . Enke, n / 10 38, Kbhvn. , B 3 681/ 81. 20/ 7 52, Kbhvn., Ugift, Indb.Kh.H 156/ 81. 1 Aml. Enke, % 35, H elsin gør, Alm. 233. Cathrin e . . Ugift, % 61, Dalby, Udb.Kh.I-I. 8 1/ 82 . 12/o29, Kbhvn. , Chr. H enr. Ugift, Indb. Sj.H. 10/ 82. 1 E li sabeth Ugift , % 67, Stiftelsen, B 3 n 5/ 85 . 30 H elene . . E nke, / 11 41, Aalborg, Udb.Sj.H. 23/ s 1· 1'l/ a 50, Kj øge, Scortu rn , Indb.Kh.H 235/ 81. H enri otte 1/ 60, Stiftelsen, Indb.Kh .H 35 n/ 82. Ug ift, 1 11/ : 63, Brudager, Indb.Kh . H 232 /~ • J akob.Elisab Ugift, 2 1 Kirstin e . . . Ug ift, :3fs 57, Bogense, B 3 646/ 85 .

Han sen, Han s P eter


Hansen, H.

187 Hansen, Hansine Marie . . Mathilde. Nicoline . P etrea Mart. Petrine . . Sofie . . . . Vilhelmine Harald . . . . . .. . Andors .. . Chr. Alfred. Eli Sofus . Ferdinand . Nikolaj .. Valdemar . Viktor . .. H edevig Christine. Sophi e .. 'fhomasino H einrich Chr. P oter Cilius Martin F ridr. Chr. P eter .. V ilh elm . H elene . . . . . . . Frd.Olvia V ilh . Marie .. . . . . H elga Alvilda 'fh eocl. H elvig, f. P ederd atter Hennin g P eter H endrik . H ennin g . . . . H enri ette Vi lh m. . . . . . . Cathrin e . Joh. C.Louise Lud olfine Mar ie . . Math ilde. P etrin e . Petro nelle . . . . . . H enrik . . . . . . . . . . . Adolf Chri stian Christoffer. Peter . . . . H enrikke Chri stin o .. Dorth ea Chr. H enry J ean August . H ermann . . . . . . . . CarlJohann es Herms Julie A. Elisab.

:~/ 10

65, Holbæk, A 30 4 ·;/so · 65, Horsens, Udb.Sj.l-L 2 ,;n/83 • ~% 52, Rødby, Indb.Kh.1-PSfs 2 • 2 % 65, Søllerød, Udb .Sj.HY'/ 8 ,; . 19 2 ·1/ 1 61, Hundstrup, Udb.Sj.H. ' / 8 2 • 23 4 / 8 55, Vejle, Udh .Sj .H. %4 • 17 / c 61, Kbhvn., I. Intr. tm/s;; · 21 Aar, Kbhvn ., Indb.Kh. l-1 3 110/ 8 2 • 1 !1/ 63, Kbhvn. , A l ~" 1 /83 • 1 2% 43, Kbhvn ., Indh.Sj.H. GSfi/sa· 1 / 3 61, Kbhvn., Indb. Sj.H. 71 8/ 85 • 11 / 11 34, Kbhvn. , A 15 11 '1/ 8 1 • 11 ! /r. 55, Khhvn., Indb. Sj.H. 123/ 8 1• 1 ! / 1 41, Khhvn., B l H l 1 ~"/8 1 • c;~ G2, Khhvn. , Indb.Kh.Hm/ 82 • .Form er, 12fo 39, Kbhvn., B 2 H j!J/ 8 1 . ll i/ z '±.i:::i f " , 13· ·l . UlCl)J . S'H!IG/ IØll S1HI, J. . S I· l El n<.O, 1 Gangpige, % 68, Bjeversk.S. U tlh.Sj.H. 90/ 87 • 21 / 2 63, 'fostrup, Ugift, Udb.Sj.H. 282/sc· Enke, '~ 1 / 1 2 22, Hingkj øb., B 3 '1 1!1/ 8 1 • Blikkenslagers., "1/ 8 45, Ad elby, B 2 10 1/ 8 1 . 19 / " 55, Slagelse, Malerf.. voml , Indb.Sj.H. 3 G 0/~ 3 • 2 '.Cømrersve nd, ''/ 2 26, Kbhvn. , A 12 22 " / 8 1• 11 Sn edker, ! / 12 4.J, Sø nd erborg A 4:9-11/ 8 .. . 1 Arbejdsmand , ~/, 1 5o, Kbhvn., Stiftsp.IIH 108/sc· 12 A rbejdsmand , A 12 2 ;, 8/ 85 • / 7 56, Khhvn., 11 Enke, / 11 27, Nykj. p . F ., H 16 3/sr;· 21 Ugift, A 12 m /R c· / 9 67 . Khhvn., 7 Ugift, /c 04:, Khhvn. , Indb .Sj.HY8fs 1• 19 / 7 4:3, Kbhvn. , EnkL', A 14 13'1/ 8 2 • 24 / 9 Ol , Lou ens, Enke, Indb. Sj. H. 4 20/ 8 1 • Student, ~/2 54, Skov by, Udb.K h.H. 3"/ 8 1 • Arbejdsmand, .JO Aar, Bogø, Udb.Sj .H. 237/ 8 ,; . 21 / 12 28, 8tege, Arbejdsmand, Indh. Sj .H. n 9/ 82 • 11 Skomagersv., / 11 ()1 , V eflin ge, Udh.Sj.H. 35/ 8 1 • 23 L em, /s 15, Kblwn. , A 29 2/ 81, . 11 Ugift, /:1 liS, Khhvn., Indb. Sj.H. ~"2fsc· 7 Fra,..k ilt, / 7 22, Farum , Indb. Sj.H. 544 / 8 1 • 11 Ugift, / 2 oO, Kj øng, Udb.Kh.HY/ 82 • 18 Ugift, B l 250 /s.t· / 2 56, Eltang, E nk e, "/,; 22, Frdberg., Indb.Sj.H.n° 7/ 8 1 • Plejebarn , "/u 71, Gjontofte. I. Intr. llSK/sG· Enke, IS/ 10 28, Kbhvn. , Indb. Sj. H. S L/ 8 2 • 11 Enke, / 1; 23, Khhvn. , A 27 "%:1 • Arhejdsmn.ucl , 18/ 10 56, Holtu g, A 14 ·'/~ 3 • Byhnd , "0/,,38,Aastrup, Indh.S,j.H. 11 5/ 85 . 21 lVlu rerarbmd., /c3G, Eiby, I. Intr. "~% 1 • Politiuotj ent, "/ 7 34, E lmeli n, Inclb. Sj .H. ·1 ~/8 1 • 12 Styrlll and, / 1 ~ 4:8, K11nclhy, Tndb Kh.l-1 125/ 8 2 • 2 % 34, Raa, Tømrer, Uclb.Sj.H. 97/ 8 1 • Arhojdsmancl, 2 ~/ 1 2 49, Khhvn., Indb.Sj .H . 225k 1• 17 15 / 8 62, Fuirendal , B l ' 0fs.1 • Bagersvend, 21 'fømrersvend , Inclb.Sj.H. 14 50/ 83 • / 4 52, Kari se, 7/ Lo 55, Kbhvn., Sømand, Indb. Sj.H. 71<1/sc· Vognmanclskarl, 11 / 2 56, H erlufsh. , A l "~/8 1 • 11 Ugift, / 1; 47, Kbhv11. , A 14 137/ 8 1• Ugift, Kbhvn ., Indb.Kh .I-P~ 2/s r · 20 Malerlærlin g, /:, 68, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 7·10/ 87 • Matroi'<, 22 Aar, Odense, Udb.Sj.H. 266/ 86 • Snedkersvond, 28/ 3 63, Altona, IndbSj.H. 25/ 85 • 1 Syerske, Sfs 68, Aarhus, B 1 11 2/ 87 •

Ugift, Tjenestepige, Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige, Ugift, Ugift, Sømand, Akrohat, Murersvend , AriJejclsmalJ d, Slagter, Opvarter,

5/ 12

24*


Hansen, H.

t SS

1 Ugift, t / 12 60, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 16 t(8 ,1 . ]% 56, H elsingør, B l m/85 • Tjenestepige, Bar11, % 72, Stiftelsenr A 11 1 8/s~ · Forgylder, 4fs 62, Præstø, Indb.Kh.H. "%2'· 29 Skuespiller, /,1 49, Kbhvn ., A 41 m /ss · 2 Ugift, % 57, Kbhvn., A 16 lSl/ 81 • 12 En k·~, /~ 51, Kbhvn., Indb. Sj H . m/87 • 2 % 13, Kbhvn., Enke, Indb. Sj. H. 847/ 8 1• 2 Ugift, 9ft 60, Kbhvn. , Indb.Sj .H .m/ 83 • 7 Ugift, / 5 57 , N y l1org, I n db .s·J. H . 123 ••/ 8 .1 . Enke, 2jr, 33, Holbæk, B 3 m/8 1 • 11 Enke, /v34, Kbhvn. , A 12 41/ 89 • 4 Ugift, / 1 34, Kbhvn. , Indb.Kh .H 77 8/ 81 12 U gift, /1 ~ 42, Stege, B 27 19/ 8 2 • 18/ 13 17 . . Enke, A 13 5 '1/ 85 • , :1o..astrup, 2 Fraskilt, n;1 2G, Stenlille S., A 15 88/ 8 1. 1 Gift Kone, % 13, Kastrup, Alm . 2640. 1 Ugift, % 63, Frydendal , B l 62 1/ 85 • 2 Kirstin e . Enko, / 11 59, Nyrup, B l 297/ 85 • Inger Cathrine . . Tjenestepige, ' % 59, Græsted, A l 38/ 81 . 21 Dorthea. Ugifi;, " / 12 52, Kbhvn., Indb.Sj.H. 1447/ 8 3 • 2 Jensine . Ug if1;, "/ 1 48, Vaarbym. , Iclb.Bmh.H H / 81 . 11 Kirstine . / 6 37, St.Jørgenh. B 3 ano/ 82 • ~ 1 /11 13,Asminderød A lm . 2305. Ugift, 1 Margrethe Ugift, % 27, Kbhvn. , A 21 501/ 8 1 • 10 Oline EnkE:, / 855, Kbhvn., Indb.Sj.H. 4G3/86 • 1 EnkE,, Ingrid Marie /u 35, Sverig, U db. S j. H. 17/ 8 1 • 1 J aco h Arbejdsmand , ';/ u 10, Emm ebølle Indb. Kh.H 28 6/ 82 • 22 752 Arbejdsmand , / 86 • / 7 38,Alsy nderup B 3 Arbejdsmand , 17/ u 41, Kbhvn., Indb. Kh.Htl 92/ 82 . 2 Arbejdsmand, % 47, Roholte, B 7 18 "/ 8 1 . 1 Arbejdsmand , "/ 5 47, Sørup, Indb. Sj.H. m/~ 1 • Arbejd ·mand , % 51, Assens, U db. Kh.H. 72/ 8 2 . Arbejdsmand, 28/ LO 51, V ejlby S., Udb. Sj .H. 213 !1/83 • 1 Arbejdsmand , % 53, Hillerød, Indb. Sj.H. 22/~ 7 • Bagersvend, :n/ 3 6±, Sk uldelev, B l 37 8/ 8 1 • 1 Frugthandler, %55, K.bhvn. , Indb. Sj .H. 431 / 8 1• Kleutsm edesv. , H i 4 55, Kbh vn. , I. Intr. 15 ~/8 1 • 2 771 L eietjener, /,1 18, Stiftelsen, I. Intr. / 82 • 27 Skom agersv., /v55, Kbhvn. , Indb. Sj.H. r: tn/87 • 1 Tjenestekarl, % 45, Svaller.By, A 26 12/ 83 • 10 1 1 'rjenostokarl, / 1 56, A smind. S" Udb . Sj.H. ''' / 8 ,;. 4 V ægt.er, / 15 13, F ørslev, I. Intr. 888/ 8 1 . Christian Rud. Arbejdsmand, Sfs 28, Kbhvn., Stiftspr.II.H 97/ 85 F erd inand . Blikkenslgsv., % 02, Kbhvn., A 21 '1G7/ 82 • 20 L auritz Sømand, / 1 59, Rørvig, h db. Kh.H 18 1/ 82 • 21 Ludvi g. Arbejdsmand, " / 5 36, se Severin. P eter .. L em i A lm. H., 7/ 8 30, Bornholm , F. P. 1100/ 81 • 21 Severin ' / 5 36, Kbhvn. , B 2 H 1 ~/s 1 · Theodor. Sadelm agersv ., 2 B/ 8 60, Kbhvn., A l 325/ 83 • 2 -'/ 53, Kbhvn ., Thorvald F erd. Smedesvend , A 21 25 n/81 • 8 Vilhelm .. .. Arbejdsmand, '; 0/ 11 61, Gryder. M. , B l 408/ 87 • J akobine.. . . . . . . Gift, Indb.Kh. H 357/ 81 • 30 Amalie L aura U gift, / 1 59, K bhvn. , Ind b. Sj.l-L 738/ 84 • 11 /c 61 , Kbhvn ., Aug. Freder. Ugift, Indb. SJ. H. 5.[3/8 1 • Eline Marie . Strygejomfru, n / 11 63, Odense, Udb. Sj. H . 2n / c· 17 Elisabeth .. Enke, / 11 29, K bhvn. , Alm. 2172. Marie Sofie U gift, "/z 55, Nestved, Indb. Sj.H. m / 87 • 2 Jan . H andlende, ~/4 18 ,Magle bylille Alm. 2543. 1 % 64, Nyborg, J ean L auritz Bagersvend, Udb.Sj.H. w; 83 • 19 172 Morten Ungkarl, / 8 64, Stiftelsen, A 21 / 82 •

Hansen, H ertha Jacob. J ensine Hilda Frederikke. Hjalmar F elix . . . Oluf . . . . Hj elm . . . . . . . . Hortensia Nicoline . Hulda Amalie Nicol. Ida Dorth ea .. Elisabeth . . . .. Frederikke . . . . Jacobine Amalie Marie Hansine . Sofie . . . . . . . Vilhelmine Ingeborg, f. J ensdatter


1R9

Hansen, J.

Hansen, J enny/ . . . . . . . . Ugift, % 60, Veile, Udb. Sj.H. 168j 85 • Josephine Vilh. Pleiebarn, lfi/7 75, Kbhvn., Alm . 2030. 5 J ens. / 7 17, V.UlslevS. F. P. 1862/ 87 • 1 "/G 12, A llerslev, Arbmd. , Indb. Sj .H . G/s 1 • 1 / 20, Vordb.L.S. Stiftspr . IH 1 '1 ~/ • A rbmd ., 7 86 11 Arbmd., / 11 21, Taarnh. , S . Indb. Sj.H. 6 ·16fs 3 • 2 / 11 22, Snoldeløv, Indb . Sj.H. 100/ 87 • Arbmd., 3 Arbmd., /r; 23, Skjævinge, Indb.Sj.H. 1 68/ 86 • 22/ 25, Vallensbæk Indb. Sj. H. 548/ . Arbmd., 7 84 211 Arbrud. , / 1 27, Brønshøi, B l H l 156/ 82 • 21 Arbmd., / 12 29, Kbhvn., Hu ~;vi ld esag 80/so Arbmd. , % 30, A lsted, B 3 585/ 8 1 . A rhmd ., "'/ 1 32, Øst. Egede, A 21 2 !l<l/ 81 • 1 2 A rhmd ., '/7 34, Sigerslevv., Idb.Brnh .H "/8 1 • Arbmd., '% 35, Kjederup, Indb. Sj .H. m/8 1 • 7 / G 42,Alsynderup Indb.Kh.H . 95/ 8 1 • Arbmd., 14 Arbmd. , /ll 43, F inderup , B 3 "15/ 8 1. Arbmd: , "/ 2 45, Sidemar k, Indb. Sj. H. 5H / 82 • Arbmd ., '1/ 1 46, Asminder., Idb.Brnh.H. 7/ 8 1. 2 ;,/ 1 47, Herslev, A rhrud ., Udb. Kh .H. 85/ 8 2 • Arbmd., a% 47, Kbhvn., A 12 183/sG· 2 ;,/ .1 47, Husum, A rbmd ., Udb. Sj. H. 110/ 82 • Arbmd. , ts/10 48, Glumsø, I. Intr. 07 ;,/ 82 • A rbmd ., a/,1 49, B rcgncrød, Ud b.Blgh.HSfs 2 • Arhmd., H'/ 5 49,Mogenstrup Indb.Sj.H.1° 71/so · Arhmd., J!J/ 1 52, Sædder, B l 177/ 8 6 • A rbmd., ·l f~ 52, Snekkerup, Udb. Sj . H . 1 7/ 87 • 11 Arbmd. , /ll 55, Ujørløsc, Udb.Kh. H. !!fs 2. 2 92 / 2 56, 'rostrup S., Udb. Sj. H. Arbrud., / 86 • A rbmd. , ~;, 56, 'rostrup S. , B 3 11 "~/82 • 1 Brolægge r, 'f2 27, Kisserup, Inllb.Sj.H . 14 H / 8a. 22 Bybud, /!1 26, Kirke Hv ., I. Intr. m/8 1 • 12 / 1 40, Stenshy, Dctaj lhandler, Indb.Kh.H 38 H/ 81 • Forgylderlærl., 10j:, o5, A lsted, Udb. Sj.H. 190/ sH · 12 Gadefejer, Indb.Kh.H. 8!1/ 82 • / 10 24, Sverig, H and elsmand, 2'1/ 5 34, Gladsaxe, Indb. Sj .H. H/87 • Handelsmantl, 20jg 60, Kbhvn. , A 3 8 ~/86 • 2 Karethmagersv. ~/ 1 0 53, Grydstrup, Indb. Kh.H 360/ 82 • 21 / 3 32, Bøtterup, Kuldrager, I . Intr. r.u/81 . Malersvend , !J/ !1 53, Søborg, Udb. Sj. H . 205/ 85 • 20 00 3 / 1 35, Rol. -Udby, Indb.Sj.H.l / 87 • Murersvend, Møllersvend, 8fs 26, A lkestru p, Indb. Kh. H. %2 • 14 / 7 46, Dalby, Møller, Indb. Sj. H . 016/ 87 • 10 Opvarter, / 1 ~ 38, Holbæk, I. Intr. 1281/ 85 • Opvarter, Zi/ 2 66, Nøddebo, Udb. Sj . H. 74/ 86 • Høgter, 1821, Kbhvn., A 21 74/ 81 • Sandgraver, ll/ 7 43, Lidstrup, B 3 H 8 / 8 1• 17/ 25, Kollerød, Skræder, Indb. Sj.H. tGj 81 • 6 29/ 11, Hørup, 100/ • Skrædersv., Udb.Sj.H. 7 81 7 26 / 85 • / 11 42, Pedersborg A 49 Smedesvend, 2 % 39, Kongsted, Indb. Kh. H. 9fs • Tjenestekarl, 1 Tjenestekarl, 32 Aar, Bornholm, Udb . Sj.H. 2 i 2/ 8 .1 • 1 Tjenestekarl, Udb. Sj . H . 86/ 87 • / 6 62, Sigersted, . fhv. Værtshush., 26/ 12 09, Avenslev, Indb. Sj. H. 26/ 86 • 2·1/ 96, Hindsholm, A l 338/s-t · Væver, 6 Snedkersvend, 26/ 8 64, L yngby S., Udb. Sj. H. 141/ 80 • Alfred . Bundtmagersv., 28/r, 63, Veile, Udb. Sj . H . 129/ 85 • Carl .. 4 / 5 37. Fjw-endal, I. lutr. m/76 • Clu-istensen . Fyrbøder, 4 Christian / 12 45, Olstrup, Arbejdsmand, B 3 850/ 81 • 13 Arbejdsmand, / 1 ~ 57, HillerødO., Udb. Sj. H. 84 / 81 • 80/ Drejersv., Indb. Sj .. H 668/ 82 • 10 43, Kbhvn.,


Hansen, _J.

190

22 Aar, Ibskov, Udb. Sj.H. 269/ 8 ,1. . Matros, 25/s 44, K bhvn., A l 24Dfss · Skrmder, Sknedersvend, % 59, Tostrup S ., Udb. Sj. H . 4H/s 6 • 11 Slmedersvend, / 6 59, Liunge 0 ., Udb. Sj . H . n/85 • % 59, Kbhvn. , Indb. Sj . H. 424/ 86 • Tjenestekarl, Sne(lkersvend, 28/.1 23, Kbhvn. , Edvard Indb. Sj. H .'1 ~ 2/A 2 · 8 Emil Edvard . Cigc.rmager, / 1 48, Kbhvn., Indb .Sj .H .l1°~ /~ ~ · Frederik. Arb,:ljdsmand, ti/10 63, Mulstrup, B 3 707/ 85 • 7 Blik k enslgsv., Indb. Sj .H. 677 /s G· / 7 66, Kbhvn., Sadolmagersv., % 49, Odense, lndb.Sj .H. ~/81 • l !'/7 50, Kbhvn., A 14 13/ 8 1 • Oscar Arb,ejdsmand, 3 Harald Theodor % 39, Kbhvn., B l H l "Sfs 1 • H enrik V ilhelm Snodkersvend, 2 1/ 8 24, Kbhvn. , Indb.Kh.H. 25/ 8 1 • Arbejch·mand, %/Jt 30, Ungstrup, Indb .Sj.H. 5 n/87 • Iver .. å lw n1 agersv., '.! 0/ 10 12, Kbhvn., Alm. 1020. Jacob . 3 / 12 82, Kbhvn., Johan. Udb. Sj. H. 6lijg 5 • P lejebarn, 2 J/ 56, V est.Saaby B 3 372/ J ørgen Arbejdsmand, 81 • 3 Andr. H. Sømand , 28 Aar, Hingkj øb., Udb. Sj. H . m/85 2 Ga rtn er, L auritz . f7 41, Odense, A l 375/ 86 • 17 A rbojdsnwnd, Lorentz . f1 40, 'rvedehus., I. lutr. 271/ 7 !1• Mi chael. B315t/s 1· Arbojdsmand, P eder . l!'f123, Thoreby, Alm. 1144. Arhojdsiiia.ncl , Arbejclsmand , 2 "f11 36, Nøddebo , Udb. Sj . H. 26f8 1 • 12 Arbejdsmand , f2 47, Fanefjo rd, Udb. Sj .H. 10 5/ 8 1 • 2 A rhEjds niaml , / 12 48, Brederød, Indb. Sj. H . 54 5jg.1• 27 A rbEjdsmand , f5 51, Stenlille, Udb.Kh.H. 20f81 • 2 ArlJejclsni and , !'/5 51, Ordrup, Indb. Sj .H. 208f86 . a/l 53, Ulsted, B 27 23/ 81 • c.of 1 53, Holbæk, B 7 84f 1 . A rbejdsmand , "/u 54, Gjen;løv, A 3 5jg 6 • 11 Arbejdsmand , /.1 58, Korsør, B 3 "16 6/ 8 7 • 27 A rbcjds n1 and , / 59, Kjøng, A 30 18 1f87 • 7 ~ 9, H el smge, : · B 6 92/8 ~•• / I l o. ., A rbejdsmand, 2 Aruejdsmand, / 1 62, L ynge, Udb.Sj. H . 228f85 • 10 f12 42, Kbhvn., lnclb.Sj .H . 602f8 1 • Bybud, 17 konf. Dreng, A 61 26 fsL· / 1 67, Ro skilde, 1 Former, nf2 53, Nøddebo, B 7 8 1/ 81 . 13 F yrbøder, f4 45, Tersløse S. , B 3 610/ 85 • :ll/ 8 52,Dronningl. S Udb. Sj . H. 173/ 86 • Fyrb øder, 137 1 / 87 • / 1 62, E ski ldstrup Indb. S j . H . H andelsmand, 20 5 3 Fhv . Opvarter, f12 45, Tikj øb S., A l f83 . 7 161 Poli tibetj ent, f8 4 • / 1 4G, Storeh ed. , Indb. S j. H . 2 ;;/ 44, Ri serup, Indb. Sj . H. m/ fhv. Serge nt, 8 1• 9 2 Ski bskok, % 63, N. A lslev, B 7 2/s 1 . 75 7 1 Skom agersv., /. 1 59, 'rryggelev, B 3 f85 • 31 / 10 61, S lagelse, B ·7 20 ~/82 • Skomagers v., % 21 , Overclraaby B l l1Gf 86 • Skræder, 21 Sm edes vend , f 1 61 , H yllinge, Indb.Kh.H 277/ 8 2 • 1 f 17, Bø ·trup, S ned ker, Stiftsp .II.H ~ 4 /80 • 1 f'f1 37, Kbhvn. , Indb. Sj. I-I. 212/ 8 1 • S I1 ed kersvend, 30 / 1 53, H olbæk, B 7 8 1f8 1 • Tjenestekarl, 1 ~f2 58, Holtug, A 25 '12/ 85 • Tjenestekarl, 27 34 Tjenestekarl, / 1 62, Mortenstr., Udb.Kh.H. / 81• 275 'l'jenestekarl, % 63, Bloustrød, Udb. Sj.H. / 87 • 1 'røffel mager, ' f1 54, Estrup, B 3 030f83 • 2 / 7 82, Kblwn., I. lntr. 133 0f87 • Christian . Plejebarn , 11 f2 65, Kbhvn. , Indb. Sj.H. !197/ 8 5 • OlufJul ius A rbejdsmand, 2 Form er, Søren . . !'/1 65, Horse ns, Udb. Sj.H. 254/ 87 • 13/ 58, Slesvig, Indb.Sj.H. 785f83 . Vognm.kusk , Vollesen. 4 Arbejdsmand, J enson . . "f 1 32, Egede, Al 222/ 85 • 1 % 42, Kbhvn., Malersvend , A 14 5/ 8 1 • J ensenius . . .

Hansen, J ens Christian


HH

Hansen, J.

. Cigararbejd ersk e 57, Bogø, Udb. Sj .H. 207/sa · Enke, .;/li 46, Vordingb., A l 10/ 8 1 • Ugift, R0/ 5 68,Pedersborg, Udb. Sj .H. nr/87 . 1 % 46, Kbhvn. , A 14 10·-'/81. A l v. f. Nielsen Enke, 11 Ugift, / 2 G3, Aarhus, Udb. Sj. H. r;2fs 4 • Alvira . . . . 2fs 62, Norge, Indh.Sj.H. m/85 • Amalie . .. . Ugift, 21/ 1 64, Nødd oho, Udh. Sj .H. ~ OfsR · Carol. Jacob. Ugift, 12/ 63, Stifte lsen, Udb. Sj. H. '1·' / 8 1' Christin e Tj enestep ige, 7 Ugift, ~<~j 1 56, Horn e S ., Udb. Sj .I-I. 180/ 81. Ugift, ~s/2 68, Gandløse, Udb. Sj.H. 272/ 86 • Emili o. . 15/ 30, Kbhvn ., Enke, Indb.Sj.H.li0!'/ 83 • Emma .. 2 2% 39, Kbhvn. , Ugift, A lm . 2471. Kirstin e . 23/s 66, Frdkværk, Udb. Kh.H. 42/ 8 2 • Ugift, Marie .. 2% 66, Frdkv ærk, Udh.Sj.H. 117/ 8 .1• Ug ift., 22 /~ 67, S ilkeborg, Udb . Sj. H. 24 u/sr.· Ni col. Marian e Ug ift, 1 0 / 11 56, Nyborg, Ugift, Udb. Kh.H. n/82. Th eodora . G larm estersv., 20/~, 59, S ønderb., A l 281/ 8:,. Frederik 211 / -:1:8, Bagsværd, A 12 11/ . Arhejdsmnnd, Johan 87 2 20 Exam. juri s., / 1 ~ (il, F ær øerne, B l ~ r;r/ 8 7 • 2 H/ 11 20, Frm·up, Mm·svencl , lndh.Rj.H. !' 21'/s4 • 2!1/ , 48, Norge, S krædersv., [db .K h.H . 1fi 8/ 82 • 21 Anders Strømpovmv.sv. / 12 fi9, Kbhvn. , B l H l 2!1/ 82 . 1 Carl Frederik. A rbejd sma nd, ''/ 10 48, Khhvn ., lndh.f-lj . H. '12l/ 84 • Casper Arhejdsmand , '1/ 7 4-:1:, Kj ertem. , Udb . Sj. H. ';"'s~ · Christian Prytz L em i A lm . H., 20/.1 4-:l:, Kbhvn. , A 27 "2k 1• 8 Emil. . . . Sømand, Indb.Sj. H.h !' 5/ 811 . / 2 G3, Svor ig, 7/ 39, Kbhvn ., F erdinand. B illodsl;jærer, Indb.Sj.H. GG/ 81. 8 1 Henrik Tjenestekarl , !'/ 2 5o, Kh hvn. , A 12 21111/ 811 . 27 T ømrer, / 4 -:1:8, A llerslevS. Udb . Kh.H. 75/s2 • 7 Smedesvend , l. Intr. 171 '/s:; · / 5 :1-7, Khhvn. , I sidor . 1 Arbejdsmand , ·-'/ 10 57, Kynd l1y, B 3 ~ 7 0fs 1 . J ok u m Carl 11 Bødkersvond , ' / 10 54, S lagolse, Inclb.Kh.H. 372/8 ~ Ludvi g 2% Gi3, Kbhvn ., 'rjenestekarl, Indb.Sj.H. 1G1/ 86. 2"/ 34, Kbhvn., Arbejdsmand , I. Intr. '12 fl/81. Nicolai. 7 14 Idiot, A 11 as/ s:J · / 12 55, Aarhus, 17/ 57, Haadv ad, Indb.Kh.H. 14/ 81. Arbejdsmand, Peter 2 Kontorist, 4-:1: Aar, Rand ers, Udb. Sj.H. 14 G/ 86 • Mmersv., 25 Aar, Nyborg, Iclh.Kh. H. 20 (1/8 2 • Sadelm agersv., % 43, Skovshov., Indh.Sj.H. 167/ 81. Skrædersv., "j,, 35, L.Næstved, Udb.Sj. H. 12'1/sa· Indb.Sj.I-! . 14 5 2/ 8 ~ . Chr. .fh.Metalvarofabr. 1/ 7 25, Odense, 2 % 44, Kj øng, Sandgravor, I. Intr. 1201/ 8 7 • R iber Smedesvend, H / 11 43, Kbhvn., Indh.Sj.H. ~ 72/83 . Rudolf . 1 Tjenes tekarl, / 1 66, Hasle, A 30 13/ 811 • Severin 27/ Fy rbøder, 60, Frclkhavn, Indb .Kh.H a 1/ 82 . Silius . 12 111 Smedesvend, / 10 44, Kbhvn., I. Intr. ,; 28/ 81. Theodor . 1 Ugift, % 57, Kbhvn., Indb.Kh.H. m/82 Vald emar. 1/ 61, Flensbo rg , B 7 5 Hjg . Vilhelm. 1 5 Udb. Sj. H. 270/ 8 4 • Handelsbetjen t, 23 Aar, Kbhvn., 1/., GO, Flensborg, B 7 ·'' ist· Snedker sv en d, 1 / 4 50, Malmø , Indb .Sj.H."!'!'/ 87 • Ugift, Jo hanna . 13 Ugift, A 46 34/ 8 :, · / 11 59, Malm ø, 8fs 61, Sverig, Indb. Sj .I-!. 341 / 811 . Ugift, 25 døbt / 07, Værl øseK., B 3 1173/ 8 1• Enk e, Johann e 1 1%07, Kbhvn ., Alm. 2386. Enke, IH/1 22, Flødstrup, B 3 .;~2/s 2 • Enke, n/ 1 22, Hee r lov, I. Intr. 4 " 8/ 8 1 . Enk e, 25/ 4 22, Stmrk onde, I. Intr. 1307/ 8 ,1. Enke, 3/ 30, Sverig, Ind b. Sj .H. 83 %H · Enke, 1 7 / 4 51, Nyborg, Indb.Kh.H. 284/ 82 Scortum , 2!!fs 59, Birkerød, U db. Kh. H. 74/ 81 • Tj enestepige,

H ansen, J ensine.

18 / ll


Hansen, J. H ansen, J ohanne .

A ndresine . A. M . Fr. V . Bolette . .. Bothi lde E. Christiane . Christin e Dor thea. Elisabeth Frederikke . H . J. Nielsen K athinka J . Margrethe . Marie

102 ?- r1/ ti .l ;::;, n T'Jære · b y, B 3 619-/ 81 • Ugift, 4/ 39, Rykk.erup, Indb.Sj .H. 208/ Ugift, 81 • 7 ~/7 60, Bloustr. S ., B 5 22/ 82 • Ugift, 2 Ugift, "/u 61, R ødstofte, B 6 7/ 1462 83 . 1 % 00, H elsingør, F . P . / 8 2 • Enke, 3 / 11 63, Slagelse, U db. Sj . H .HV/s 4 • Ugift, 27 / 11 63, Mm·bjerg, Ugift, A 27 32/ 84 • 1 Sfa 64, F lensborg, A 26 28/ ,; . Ugift, 8 8 18 6/ E nk e, /s 7 • 11 34, Skjelskør, Indb. Sj. H. 27 Ug i''t, /n 61, Kbh vn., Indb. Kh.I-l.n1/ 8 2 • 27 /~ 61, K bhvn., Indb.Kh.H. 230/ 8 1 'rjenestepige, 21 · / 11 23, Odense, Udb. Sj . H . 12/ 83 • E nke, 371 1 / 8 1• Enke, / 8 20, K obberm., B 3 % 39, K bhvn ., Alm. 933. Forl. K one, r'/ 10 54, Stege, B 3 no 1/ 82 • Ug ift, 23 U gift, / 1 63, K bhvn., Indb.Kh.H. 56/ 8 1 • u/ 10 65, Tjæreby, Udb.Sj .H . 1 77/ 87 • Ugift, 1 8fs 66, K bhvn ., Indb.Sj.H . 5 10/ 86 • Ugift, Sco rtum , "/s 36, se Nielsen. F abribtrbejdcr , 1/H 67, Khhvn., A 12 3 18/ 86 • E nk e, u/ 1 31, K bhvn., Tils. A . Nr. 56. 20 Enke, I. Intr. 675/ 82 • / 1 17, Norge, 26/ 20, Kbhvn., A lm . 1852. E nke, 8 ~~/1 0 38, Gladsaxe, A 3 2fs 5 . F raEkilt, u / 1 ~ 40, Gjentofte. B l m/8 4 • FraEkiH, 21/ 49, A ntvorsk. , Udb Blgh.H. Gjg • F raskilt, 2 2 1 Gfa 60, Lystrup, Udb. Sj. H . 76/ 87 • Tjenestepige, 160 18/ / 8 1. Tjenestepige, 10 65, H errested, U db. Sj.H. 2 10 2 % 17, K hhvn., lndb.Sj.H. / 8 5 • Ug ift, 27/ 50, Ringsted, B 16 10/ 85 • Ugift, 5 3 D/a 53, H yllest. S ., A l 10 1/ s5 · Ug ift, 1 ! / 7 59, Sverig, U db. Sj . H . 27 n/87 • Ug ift, 10/s 62, Kbhvn. , Indb.Sj.H Y% 1 • Ug ift, 14 /!l 62, Bjeverskov B l 366/ Ug ift, 85 . 25 /~ 63, Draaby S ., I ndb.Kh.H . 3 1/ 82 • Ug ift, 25 / 8 63, V eflinge, B l 7 1%6 • Ugift, 130 18/ / 86 • Ugift, 10 65, H errested, Udb.Sj. H. 188 24 / 2 67, K bhvn., Indb .Sj.H. / 86 . Ugift, 17/ 62, F aaborg., U db.Blgh.H. Zjg 1 'rjenestepige, 11 220 20 / 10 51 , Karlebo S ., A 12 / 87 • E nk o, 10/ 4" s · UJb s· Ugift, !J l, ven g, o . .l· H . 1 64 / Sti· 36/ 39, Nestved, Udb. Sj. H . 24 / 86 • Ugift, 1 2 % 48, Søllerød, B l. H l n4/ 8 1 • 1 ' / 12 51, K bhvn., F . P. 166/ 81 • Ugift, 17/ 57 , R oholte, Udb. Sj.H. u "/ 8 4 • Ug ift, 7 3/ Indb. Sj.I-L 513/ 83 • Enke, 1 0 06, K bhvn. , ~ 0/1 63, F rdberg., Udb. Sj. H . 41/ 8 1• Ugift, 22/ 54, Maglebr., Udb.Kh.H. n / 82 • A rbejdsmand , 2 1 A rbojd.·mand , n/ 7 56, Aalsø, B 7 23 1/ 8 2 • 2 !'/n 60, Ordrup, Indb.Kh.H.m/ 82 A rbEjdsmand, 6 / 7 27, Usserød, A 25 250/ 83 • Dugmager, 22 /t 60, Frdberg, Indb. Sj. H . 7fs.1• H anclelsagent, 31 / " 61, Horne, Udb. Sj .H. 217/ 86 • 8 komagersv., 5 4 Tjen stekarl, / 7 49, Udesundby B 7 ' / 81 . % 52, V aabensted Udb .Sj. H . 185/ 85 • Tjenestekarl, 8/ Stiftspr.I.H 45/ 87 • Sømand , 10 57, K bhvn. , Bagersvend, 3fo 58, Maribo, Udb.Sj . H. 119/ 86 • 20 Aar, K bhvn., Indb.Sj.H. 553/ 8 4 • Bud, 2 n/ 35, Odense, Udb.Kh. H . 78/ 8 2 • Malersvend , 7 16/ u 67, H aderslev, Indb. Sj.H. 036/ Mursvend, 87 • 161 7/ 54, Kbhvn., B l H 1 / • 8 1 5 r

r

Sophie Ni elsine . Signe Sofie .

Freder. Vilhelm . M. Joh annes.

Carlo Christian - Vilh. Erasn1. Ernst Erik L amitz F erc1in and. .


193

Hansen, J.

3 358 Hansen, Johannes Iversen . . . Skomagersv., / 87 • / 7 59, Skanderup, B 2 10 Sofus Ludv. V ognmandsk., / 8 63, Stege, Udb. Sj. H . 76/ 84 • Vill1eLn Arbejdsmand, 18/ 10 49, Aagerup S. A 25 167/ 8 a. Proppeskjærer, 15/ 12 67, Kbhvn., Stiftsp.II.H 10 8/ 85 6 Cigarmager, / 1 56, Kbhvn. , John Nicolaj . . . Alm . 202. 4 Josefa Carolin e Ther. Separeret, / 4 52, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 694 /R 3 • 23 / 12 57, Kbhvn. , Josefine Anton ette . . Ugift, Indb. Kh.H 11 3fs 1 • Dorth. Vilh. Ugift, % 47, Kbhvn., Indb.Brnh.H 4/ 82 1 Josephine . . . . . . . . Ugift, / 1 49, Kbhvn., A 16 255/ 8 1 . 2 AnineCamilla Ugift, / 12 58, Kbhvn., Indb. Sj. H. 362/ 82 • Camilla . Enke, % 42, Hellebæk, I. Intr. 827/ 83 • 1 Francisca Enke, Sfs 19, Saxkjøbing I. Intr. 532/ 8 2 • 20 Ugift, Ni elsine Inclb.Sj.H. 806/ 85 • / 4 58, Kbhvn., 27 Scortum, Udb. Kh. H . 12/ 8 1 • / 7 55, Glostrup, Julian e . . . . . . Andrea. % 59, Klemensk., Udb. Sj. H. 13 1j 85 • Ugift, 20 9 12 Ugift, Dorthea. / 12 53, Hjortespr., B 3 / 81• 23/ 26 R. t cl I db s·J· H. .. ro' 9/ 81 • H elene Dorth. Enke, 1ngs e , n . , 7 Marie . . . . Enke, % 12, Valbygrd ., Alm . 1630. 30 Enke, Indb. Sj.H. 426/ 82 • / 11 18, Kbhvn. , 1 Eline. Ugift, % 53, Kbhvn., I. Intr. 17 32/ 86 • 27 Vilhelmin e . Enke, / 6 22, Kbhvn., Inclb.Sj.H. 10 79 / 83 • 13 J uli e AgnesChr. Charl. Ugift, Indb. Sj.H.372fs 3 • / 7 67, Kbhvn., 10 Marie . . . . . Ugift, / 1 67, Kbhvn., B l 529/ 8 .t. 10 123 . . . . . Ugift, / 87 • / 1 40, Stiftelsen, Udb. S j. H. 6 73 11 Sophi e Mari e . Ugift, / 1 57, Kbhvn., I. lntr. / 8 4 • 10 Plejeham , Alm. 2572. / 4 62, Kbhvn., Vilhelmine Juliette Cam illa . Ugift, % 41, Kbhvn., A 29 13/ 8 4 • 1 Enke, Jen sine . I. Intr. 955/ 85 • / 1 31, Kbhvn., Fyrbøder, Julius % 48, Odense, B 3 8 79/ 8 4 • 30 Skomagersv., / 3 66, Gauersl., Udb. Sj.H. 21 8/ 87 • ti 1 2 53, Kbhvn., Inclb.Sj. H. 367/ 82 • Ugift, 2 August Arbejdsmand, / 7 46, Virum, I. Intr. 922 / 8 2 • Kommis, 5jg 51, Hillerød, Indb.Kh.H. 73/ 8 2 • Carl . . 31 Barn, Christian / 7 73, Kbhvn., A l 389/ 83 • Plejebarn, lf'/10 75, Kbhvn., A 16 79/ 8 1 • Typograf, u;ll 54, Kbhvn., I. Intr. 101 8/ 85 • 18 Sm edesvend , Edvard Inclb.Kh.H 26 6jg 1 . / 10 41, Kbhvn., 1 S to le mager, "/z 57, Kbhvn., Indb.Kh.H 224 / 82 • F erdinand . Murer, ~ 7 / 6 53, Lyngby, Indb. Sj. H. ssn/8 7 • 13 Heinr.Joh.Chr. Bagersvend , / 1 65, Kbhvn., Inclb.Sj .H. 166/ 83 • Ludvig . . . . Glarm esters v., 1 2/ 11 33, Kbhvn. , A 21 506/ 8 1 . 18 P eter Christian Matros. /t 63, Korsør, Udb. Sj. H. 12 1/ 87 • Ugift, . ' ~/; ()5, Hvidovre, B l 635/ 86 • J n tta Joseph. Bertha F . 21 Arbejdsmand , Jøns .. Indb.Kh.H 2 23/ 8 1 • / 0 53, Sverig, .,· "'/ 1 47 , S veng, . I n db . S·J· H . 3 11· / st· Sn eclkersv. , 28 1 / 8 OS,Udesundby, Udb.Kh. H. ~ / 81 • Arbejdsmand , J ørgen 562 Arbejdsmand, % 10, Nyrup, B 3 / 8 1. Arbejdsmand , 5± Aar, Lundtofte, Udb . Sj. H. 18 Gfs 7 • 8/ 32, T ølløse, Arbejdsmand , Indb. Sj. H. 8 2/ 86 • 1 1 Arbejdsmand , % 38, Hyllested, B 7 273/ 8 2 • Arbejdsm and, 21/ 10 37, Udby, B 3 7i3/ 85· Arbejdsmand, H/11 s-D, T aas t rup, A 31 6·"/86 • 17 Arbejdsmand, / 8 39, Hynkeby, B 3 520/ 8 1 • Arbejdsmand , 11/.1 43, Rude, I. Intr. 478/ 8 1 . 27 Arbojdsmand, / 5 45, Udby, B 26 2fs2· >-> B 3 9 82 • Arbejdsmand, --,(7 4° o, B"d 1 s t rup, t tl/4 49, Borup, B 3 55G/ s t· Arbejdsmand, ' 5/ 2 33, Slagelse, B 2 H !ljg 1 . Skomagersv., 14 21 Bødker, / 2 49,Peclorsborg, Udb.Kh.H. /~ 1 • A 25 183/ 85 • Bødkersven d, u/ 11 39, Odense, 27/ 6 54, Kbhvn., I. Intr. 1 795/s s · Maler,

oa;

25


Hansen, J.

194

Hansen, Jørgen .

. Andreas August. Christian . Eckard Vilh. Emil . . . . . Ferdin. Vald. Frederik .. . H einrich .. . Julius August Marinus . Robertus Ulrik .. Vilhelm J ørgine f. Nielsen Augu sta . Bertheline S. Carol. Euph. Karen

Christine. Elisabeth Johanne Kirst. Kirstine .

Skrmddersv. , Snedkerm ester, Snedkersvend, Strømpevæver, Sømand, TjetBstekarl, Tøm rer, fhv.Værtshush ., V ærtshusholcler, V æver, Arbmd., Forgylder, Kobbersmedsv. , Fhv. Sømand , Skrædersvend , Arbmd., Skomagersv., Snedk ers v. , Gj ørtlersv., Smedesvend, F yrbøder, Skom ager, L em p. A. H. , Al·brnd. , Sadelmagersv. , Enke. Ugift; Enke, Ugift, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Enke, Fraskilt, Fraskilt, priv. Plejebarn , Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, U gift, Ugift, Ugift, Ugift, 'rjenes tepige, Ugift, Enke, Ugift, Enke, Enke,

41, Gamtofte, A l 77/ 8 1 • 51, Haarby, Indb . Sj . H. 804 / 85 • % 54, Thorkildst. Udb.Kh.H. Sfs 2 • 10 215 / 11 12, Jordkirch, Indb.Kh.H / 81• 261 29/ 40, F ejø, Indb.Kh.H /ti 2 • 10 20 / 1 50, Vejlby, Indb.Kh.H. 13/ 82 • 27 / 7 20, Kbhvn., Indb.Kh.H 294/ 82 • 2 % 43, Søborg, Indb.Sj.H. 647/su· 21 /a 50, J ægerspr., Indb.Sj.H. m/86 . 12 1 2 · / 84 • " / 3 42, VrigstedS., A 25 157 8/. 24, Holbæk, B 3 / 81 • 1 1 / 10 39, Sverig, B 2 H 20/ 81 • 26 Stiftsp.II.H . 8 4/ 86 / 3 13, Khhvn. , 10/ 15, F ejø, Indb.Sj .H . 50 5/ 86 • 4 ;,/ 1 28, Khhvn. , Indb. Kh.H 13 2/ 8 1 • 27 / 3 53, Kbhvn., Alm. 314. 27 / 4 65, Faaborg, Udb. Sj . H. 252/ 8 :; . 202 14 / 84 • / 2 48, Sønderborg I. In tr. 20/ 29, V esterhæs., Indb.Sj.H. 146/ , • 81 1 Birkerød, I. In tr. 70 7/ 8 1 • 7 / 7 54, Frederiksv. Indb.Kh.Hm/ 82 • 1 ,;/v30, Aarhm:, Indb. Sj.H. 591/ 86 • 1 % 13, Kastrup, A 22 20/ 82 • 17 23 / 4 46, Stiftelsen, Indb.Sj.H . 5 / 8 ~. 4 265 / 8 64, Skanderup, Udb.Sj.H. / 86 • 24 Indb. Sj. H. 2/ 8 1 . / 10 45, Turø, ? Udb. Sj. H. 71/ 87 . 1 "' /5 34, L erc h en b., I . I n t r. 66 6/ 8 1 • 30 / 8 47, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 494/ 8 5 • 24/ s 02, Glim , F. P. 773/s 6· 3 t j 6 09, Glim , B 3 219/ 8 1· 29fa 17, Herfølge, Udb.Kh.H. 14/ 8 1 • 629 24 / / 82 • 12 17, Bregnerød, Indb.Sj . H. 2 ; / 20, Studstrup, B 3 138/ 8 1• 4 30 / 7 20, Holbæk, A 15 14/ 8 1 • 7 Indb. Sj. H. 697/ 82 • / 2 26, Thune, 2fs 42, N ebbe, B 3 2 5 6/ 85 • 1 l / 11 47, Tjæreby, Indb.Sj.H. 59 1/ 82 . •j 12 18, Kbhvn., Indb.Sj.H. 4 2 ~/82 • 22/ 31, Frøslev, Indb.Sj.H. 30 6/ti 6 • 4 Gfs 70, Valby, Udb.Kh.H. 38/ 82 . 6 / 1 46, Kbhvn., B 23 7/ 8 1 • 2 7fs 14, Ølsemagle, Alm . 1699. 2/ A 14 65/ 81 • 11 16, Ørsted, 11/ 11 17, Bringstrup, Alm. 1837. 1Sjg 24, Ringsager, Udb. Sj. H. 86/ 8 1• 6/ 46, H errin gb., B 23 7/ 8 1• 1 4 / 7 47 , Hagested, B l 54 6/ 83 • 16/ Indb.Kh.H 136/ 82 • 10 48, Vedelev, 15 / 12 50, Overby, B 3 77 3/ 86 • 30/ 54, Linaa, Udb.Kh.H. 29/ 82 • 5 13/ 57, Gastrup S., Udb.Sj.H. 194/ 2 85 • 15 23/ 12 57, St. J ørgsbj. Udb.Kh. H. / 81 • 21 Udb. Sj.H. 18 7/ 85 • / 5 60, Ousted, % 66, St.Ledkjer, B l 9fs 6 • 90 1 3/ / 82 • 10 58, Skovshøjr., Udb.Sj.H. 28 Udb.Sj.H. 185/ 87 • / 3 69, Ølgod , !'/3 38, Redsted , I. Intr. 16 0/ 87 • 223 28 / 3 52, H erstedern. Udb.Sj . H. / 87 . 2 % 00, Kbhvn. , F. P. 4 8/ 8 1 • 2oj9 39 ' L ynge, B 3 4 6 7/ 87· 1/ 11 16 /8 2


Hansen, K.

195 Hansen, Karen K irsti ne .

Enke, Ugift, Ugift, Laur. Ugift, Margrethe Ug ift, Ugift, "Enke, Marie . Enke, Enke, Enke, Enk e, Enk e, Enke, Enke, Enk e, Frask ilt, Tj enestepi ge, 'l'jenestepige, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Kirstine Enke, Sofie Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift Murer, Karl Emil Tj enestekarl, P eter. P lej eharn , Sever in . Karna. . Enke, Enk e, Karna . . . . . Kathrine . . . Ug ift, Vilh. Georg. Enke, Enke, Kirsten . Enk e, Enke. Enke, Enk e, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, o

o

o

I . Tntr. 102/ 81. 50, Stenmagl e, B l 231/ 84 . 52, Østofte S ., B 3 1017/ 82 . 6/ 57, Frederiksv. Indb.Sj.H. 253/ 82 • 1 14 / 2 55, E lm el. S., U db. S j. H. 127/ 87. 17/ 5 60, Smerup, Udb.Kh .H.1° 8/ 82 . 2 "/s 07, Khhvn. , Indb.Sj.H. ~ 43 /83 . 25/8 10, Kbhvn., F. P. 1033/s1· 24 A 27 Sfs 3. / ,; 12, Rønn e, 11 / 1 15, H ørby, Udb. Sj.H. 109/ 83 . 2/ 21, Kbhvn. , Indb. Sj .H . n17/ 87 . 5 61 ~% 37, Haarsl ev, B 3 / 81. 25 / 10 37, Ballen1p, Indb. Sj .H . 6/s 6. % 42, N agelstie, Alm. 718. 17/ ±6, Svogerslev, Udb . Sj.H. 135/ 87 . 7 Sfs 10, Sandby, Alm. 1846. 642/ . 4 / 7 51, Qværkehy, B 3 84 1% 60, N eiede, Udb .Sj.H. m/81. 9/ Ind h. Sj. H. 6fs 7. 11 22, Sandvig, 2% 27, H erfol ge, Indh.Sj.H. 075/ 83 . 24 /a 39, Vollers lev, A 2 1 6 1 /~ 1 . 1 ~/ 1 45, Stiftelsen, I. Intr. 50 2/ 81. 24 /a 49, Nordrup, Indb.Kh.H. 293/ 82 2 Udb. Kh. H. 37/81. / 2 50. Rolfsted, .j/.1 50, Skjørri nge, Indb. Sj. H. 4 76/ 85 • 13/ 53, Gundersl. S . U db. S j. H . 199/ 81. 11 19/ 12 54, Maseby, Udb. Sj. H. 60/ 81 • 17/ 7 57, Nørre Søhy Udb.Brh. H. %1. 10 1 2/ 10 59 , S . Haa r up, B 3 · 0fs 1. 1/ 60, J erslev, Udb. Sj.H. 183/ 86 . 1 31 /a 60, Nøddebo , B l 296/ 83 . 1% 60, Alsønderup B l 65 1/ 84 . 20/ 1 68, K a lleh., A., Udb. Sj. H . m/87 . 1 3fs 62, Slagelse, Udb. Sj. H . 43/ 84 . 21/ 8 33, Gladsax e, Udb. Sj. H. 74 / 81. 29/ 12 42, Gad strup , A 21 <17 3/ 81. I. Intr. 679/ . ·1/ 12 45, Kbhvn., 11 /7 50, Munkebj.by B 23 ll/81. 81 2 % 55, Smerup, Udb.Kh .H. 11 3/ 81 . 2 "9/x 60, Faaborg, B l 30·1/ 85 . 1 125 / 8,1 • 2 62, Axelho lm, Udb. Sj.H. 66 2 / 1: 62, Haraldsted Udb. Kh.H. / 81. ~/10 64, Kvan d løse, Udb. b j. H. 155/ 86 . 20/ 1 48, Khhvn., Stiftsp.II.Hll 9/ 87 . 7 /~ 67, Frederiksv. Udb. Sj .H. 101/ 86 . 1/ 11 80, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 4 Sfss· 1% 40, Sverig, I. Intr. 877/ 8.1 • 27/ 7 46, Hiirlef, L Intr. 800 / 81 . 1 % 52, N ord ru p, B 3 1155/ 81. % 33, Vn lsAlille, Indb. Sj.H. m / 81. 2 Indb.Sj.H. 142/s7 • "/ 7 23, Khhvn. , 1% 27 , Nøcld eho , Inclh .Sj.H. 484/ 86 • 1D/; 27 , Karlebo O. , Inclb.Sj.H. 297/ 81. 8/r; 3±, Flenstofte, I. Intr. 101 0jg • 5 1r;/ ·H, Lincl else, A 25 24 9/ 84 . 2 1067/ • 15/ 83 10 13, FamfjorclS. L Intr. 21/ 48, Gyrstinge, A 41 23 1/ 87 . 12 1023/ 80 . 5/ 11 43, H arnested, B 3 21/ 1 52, Ish øj S ., Udb. Kh.H. 58/ 82 . 116/ . 2G/10 52V , OI·d·mg b .S . UJI O ). s·J. H . 85 1Sfa 54, Frydend. S. Uclb.Sj .HY 3fs 5 . 25* 11/ ll,42,Kirkendrnp

29 / 11 21 ' / 11


Hansen, K.

196

14/ . Enke, 10 19, Munkebjb., Alm. 2307. 7/ 30, Gjøl, Indb. Sj.H. 6{;/ 8 4 . Enke, 5 43 Aar, Lindelse, Udb. Sj. H. 207/ 84 Enke, 633 2 1/ 20, Koldin g, Indb.Sj.H. / 8 1• Forladt, 9 9 / 10 51, Øverup, Indb.Sj.H. 342/ 85 • UgiH, 13 / 8 52, Norclrup, B 3 279 / 82 . Ugift, 23 Ugif -, / 10 58, Slagelse, Udb . Sj. H. 27/ s7 · 53 25/ r./8:; . Dorthea Enko, 10 43, Svendborg, Indb. Sj. H. 609 Elisa b. .Math. U gift, % 60, Hjortespr. B 3 / 8 1. 9 / 7 45, Kbhvn. , A 16 19/ 8 1 • Hansine . . . Ugift, 26 Oline U gift, / 12 67, Kbhvn., I. Intr. 1225/ 87 . 2 % 58, Middelfart, Udb.Kh.H. 102/ 82 • Jakobine . U gifL, 153 5 Jørgin e . U gifL, / 85 • / 12 65, BloustrødS. Udb. Sj.H. 106 Marie . U gift,, n/6 42, Gjentofte, Indb. Sj.H. Bfs 8 19 / 9 62, Glostrup , Udb. Sj. H. ~%1· Knud Arbejdskarl, Arbejdsmand, 22 / 11 16, Sengeløse, Indb.Sj.H. 835/ 8 s. 2 % 34, Slemminge, B 7 H 8/ Arbejdsmand , 82 . Udb.Kh.H.45/ 8 J. Arbejdsmand , n/10 53, E llinge, 7 / 1 50, R ønne, Udb. Sj. H. 250/ 86 • Søma,nd, Christian 17/ u 64, Nyborg, B l fi t 3/ s5 · P eter. Bogbinders., 1/ 36, Kbhvn. , Henrik .. . Indb.Sj.H. 32 1/ 8 r; · Tjener, 11 Indb. Sj.H. -127/ 8 1• Kolbein . . . . . . Sneclkersvend, t:>.j4 56, Norge, 6 /. 1 GO, Smidstrup, Udb. Sj. H . a3fs 3 • Kri stian H endrik A rbejdsmand , 46 18 Julius TjenE:stekarl , / 2 69, Brøndbyv., B l / s7 · 11 / 4 14, Fjenneslev, Alm. 429 . Lars . A rbejdsmand, 11 0 3 / 2 23, Kværkeby, B 2 H Arbejdsmand , / 8 1. 11 / H 27, Kj ettin ge, I. Intr. 364 / 82 • Arbejdsmand , 5 A rbejdsmand, Indb.Sj.H. 205/st · / 12 30, 'rikjøb, 21 13 / 2 33, K oarheby, Indb.Sj.H.l Sfss. Arbei1dsmand, 7 Arbe.1dsmand. ''- h' 37, s·1gerste d v., Udb . . s·J. H . 39· / s t · % 37,Nymøllehus B 3 28 "/ 8 1 . Arbe~d smand, 15 Udh. Sj.H. m /ss· / 3 38, Aborre, Arbejdsmand, 3 Indb .Kh.H.60/ 8 2 • / 11 38, Østofte, Arbejdsmand, B 3 1169/ 82 • Arbej dsmand , 28/ 12 38, Fladsaa, 3 Arbejdsmand, / 1 40, Draaby, A 10 135/ 8s · 11 Arbej dsmand , /~ 41 , Valdby, B 7 46/ 8 1 • 26 / 3 41, H olløse, Indb. Sj.H. 478/st· Arbejdsmand, H/6 41, Hoiby, I. Intr. 430/ 81 • Arbejdsmand , 22 / 5 42, Asperup, Arbejdsmand , Indb.Kh.H 377/s1 ~% 44, Ørslev, A 25 29/ 87 • Arbejdslilan d, 24 Arbejdsmand , / 3 48 ' Græse ' B 3 40 "/ 82• 8 15 11 Arbejdsmand , / 87 . / 2 52, V edkj ølle, I. In tr. 26 / 11 52, Sjellerup, Udb. Kh.H. 30/ 8 t· Arbejdsmand , 2 Arbejdsmand, !!fa 53, H elsinge, B 7 38/ 82 • 8 15 4/ 54, Sæby, Indb. Sj. H . / 85 • Arbejdsmand , 9 Arbejdsmand, "/ .1 55 , F aarev · . S ., B3 5 1 7/ 87 · 21 /~ 60, f::lv inninge, Udb. Sj. H. 31 / Ht· Bagersve nd , Blikkønslagers v tnj 1 62, L yderslev, Udb.Kh.H. 5 0fs 2 • ~ 1 /3 37, K ettin ge, Indb.Kh.H 388/ 8 1 • Bybud, 1 '1/ 6 49, N.Lyndelse A 25 ~ / 8 1 . Gartnør, 280 2/ A 21 / 81 • Gartnør, 1 1 49, Aarslev, Indh. Sj. H. 17 8/ 82 . G. o. Vandarb., 2 % 30, Torrig, 13 / 1 34, H anerup, Indb. f::lj.H. 570/s6 Gjæstgiver, fhv . Kontorbud, 7/ 12 45, Vellerup, Indb.Sj.H. 41 / 86 • L em i Alm. H. , 2 1/ 3 27, Kj ettinge, F. P . 1097/ 8 1 • 2 Rfa 45, Kbhvn. , Indh.Sj.H. 104 /s 1· Opvarter, 6 12 30 / 87 . / 4 31, Ravnehuse, I. Intr. Sandg raver, 14 / 8 26, F lemløse, Indb. Sj.H. Hn 1 /s~ · Saugskj ærer, 7 Saugskj ærer, / 5 46, Bisserup, I. Intr. 139 1/ 86 • 761 30/ / 8 1• Skibstømrer, 10 20,Klemensker I. Intr. 699 Skrædersvencl, 6fs 36, Døn·inge, B 3 / 81 ·

Hansen, Kirstine


Hansen, L.

197 Skrædersv end, Smedesv., Snedkersvend, (Larsen) Lars Stenhugge r, Lars . Tj enestekarl, Tjenestekarl, Ugift, V ejmancl, Ølhandler , Blichfeldt, se Blichfeldt, Hansen Caspersen . Møllersvend, Arbejdsmand . Christian Bud , Skomagersv .. Tj enestekarl , Emil. Murersvend. F erdinand . Fred erik. Ugift, Arbejdsmand , Gotfred . . Malersvend, Grønlund, se Grønlund, Henr ik. Arhejdsrnand , Ludvig A rhcjdsmn n cl , Morten H øk er, Peter. Arbejdsmand, Arbejdsmand, Arbejdsmn.nd , Arbmd., Arbejdsmand , Arbejdslil and , Arbejdsmand, Arbejds m n ncl, Arbejdsmand, Arbejdsmand , A rbejclF<mand , Arhejclsmand, Arbejdsmand , Colportør, Fisker, Kudsk, Matros, Rkoma.gcrsv., Stolemagcrsv. , Sty rmand. Tj enestekarl, Ugift, V mversv. , A rbmd. , Philip. Sømand , Storm . Arhmd. , Vilh elm . Tj enestepi ge, Laura .. . . . . Ugift, Alma Al exandra Ug ift, Margrethe . Ug ift, Ugift, Enke, Marie . . . V alentin e Ugift, P etrea. .. . . . . Ugift, Vilhm. J ensin e . Ugift, Ugift, Lau rin e Ugift,

Hansen, Lars . . . . . .

6fg 40, V esk encl e, Udb.Sj.H. 150/ 83 . / u 43, Virket, Udb. Sj.H. 244/ 87 • 15/ 32, Kjebsl eYS., Stiftsp. LL. 30/ 8 .1. 10 7 7 / 11 22,Klemensk er B 3 % /s t· 28Aar, Næsby, Udb .Kh. H. 4/st· % 64, Kjøge, Udb. Sj. H. 6 a/8 1 . '% 62, Fjeld e. Udb. Sj . H. no/83 . Naksk ov, Udb.Sj. H. 1(; 8/ 87 • "/s 47, Slagelse, A l 253/ 85 • Lnrs. 52 5 t f: 1 IH:>, L. Ri ise S., B l · /.~ 7 • 27 B 3 5 10;'81 • / 1 43, Holte, 21 i 2 54:, Gladsaxe, Tndh. 8j. H. 1 : 47o/s~ · 1 ~'/ 1 50, Ørby, Udb. Sj . H. '1/ 86 • ::/ 6 53, Hillerød, A 25 llfi 83 . s/1t 46. Stiftel~ e n , A l 20 ~'/8 :, . 11/ Udb. Sj. H. 1 6 :;/~ .1 • 7 6(i, Karlebo , 11 / 7 u{i , K arlebo, A 25 60 / 86 • t(i 11 ()() , Slagelse, Udb. Sj. H. 210/su · 1

28

ft 58, R~kke h ølle Udb. Sj.

13

I-q 1 ; 7/~a ·

"/, -Hi , E gebj e rg, A 30 /s.;· ~ '/" 5g, Stad ager, Indb. S j. H. S 4 0/ 83 • 11 4:7 , Kagstrup, Indb.Sj.H. Gll / , . 8 1 2 ~•/ 31, R øn rig, A lm. 737 . 2 •:; , 37, Nexø, A 22 2/ti t· ;i[/ 1 42, Draaby, Uclb .Kh. H. 7 ~/~ 1 • .,_ ,/ ~ (J S 1 ll r· - 3 o , m e c c 1. , . I n t· r. 800/ 80 . ''- 2/ '' 51 ' K ll I I t 'lvn. , . . n L. 0 4 3/ 83 · 7 /t 53, L. Broby, A 25 78/ 85 • 20/ B 3 sG!l/ 81 • 12 54, Frokholt, ~/4 55, Mørdrup, A 30 2 12/ 86 • ~~r. 55, Susserup, Udb. Brnh.H"/ 82 • 2 % 55, Orte Rogn, A 12 233/ 87 • 2 18 ~n/ 1 GO, Braaby, Udb. Sj. H. ' / 8 -,. 11 lndb.Sj.H. 7 1'1/ 83 • ' /r. 00, Kbhvn ., 20 B 3 72 %1' / :, 44, Tange, 2 ~'/2 48, Kappel, A 30 1S/s 6 • ~' / 1 53, Stcnlfll'C, Indb.Kh.H 11 %t· 27 Udb. Sj.H. 2H/ s;;· 10 67, Fanhorg, x/10 62. N.ØrslevS. U db. Sj.H. 261/~ 7 • 27 / 1 58, Kbhvn. , Indh.Sj.H. 038/ 87 • 10/ 4:8, Torpe, Udb.Kh.H. 120/ 82 1 5 1 / 7 00, Lundforl. , Ud h.B leg h.H /st 155 1 / 4 66, G randl0se, Udb. Sj . H . / 8 1• t ·~ ;, 43, Brede, Indb . Rj. H.':58/ 8 1 • 1 ~/ , 17, Stoe nsc, A 16 20 7/ 8 1 • t··•·;1 57 , B regn 111. g e, U c111. s·J. .H . 130· / 8,3 • 2 ~'/ , 54, Khhvn. , Indh.Sj. H. 475/ 8 2 • 11;/ 5'~ L l U C).u.J Il '-" .. ..H . 2·16/ ~ ~· cce ro, 7 v, 11 2 2jg 3 • ·' / 8 G3, Vardc Lnd s Utlh.Sj.H. "'% li 7, Khhvn ., Tncll>. Dj. H. "'/sr. · "i 2 66, Kbhvn ., Indb. Kh . H 1 ~ 7/82 • 1 ' :/ •~t.· l{hllYn. , I n dl:l . s·J· H . nor./s;; · 2 vo, 1 ~/ 4 1, Khhvn. , Indh. Sj.H. 7fl 9j 8,1• 2 n/o63, Khhvn. , Indh. Sj.H. "~'678/8 r; . 7 / 1 63, Kbhvn. , Indb.Sj.H. " j 8 ,1• '% 61 , Khhvn. , Indb. S j. H. 20 ~/s 1• ••j I ncli1 . s· -- 9 33 , S ør up, J· H . ·'lr·•j '- 82 · 17/ I nrl b. oJ. L>. H . ···' '!'"/s t· 2 66 , l{bllYn., 101

/


Hansen, L.

198

13 Ugift, Udb.Sj.H. 6 9fs,,. / 1 63, S lagelse, 30 Ugift, / 7 59, Odense, Udb. Kh. H. (31/ R2 • 4 Forladt, / 8 28, Odense, B 24 20/ 8 ,. Ugift, t% 53, Kbhvn. , B 3 605/ss· 1 Ugift, 1,; 67, T erslev , B l "55/ 87 . L auritz . Maskinarbejder , 8ft 62, Ordrup, Udu .Sj.H. 32/ s& · 20 In db . S j. H. ao 9/ 84 • / 8 5o, Odense, Metaltry kker, 6 Indb. Sj. H. H / 8 7 • Sandgraver, / 12 41, Vi ig, 1 Snedkersv., % 49, Bogense, I n db . o· DJ. H • 896/ 85 · (Grønluncl ) L auritz, se Grønluncl. t:J/ 10 50, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 9 9 5/sr. · Lauritz Augu st Carl . Cigarm ager, Chri stian . Arbmd. , a/,2 63, Kbhvn. , Stftp.I.H. H / 85 . ~~/ 3 60, Kbhvn., A 21 aso/ sz · Skomagers v., fhv. Snedker. ;'/tt 36, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 57 4/ 87 • 2 A rbmcl. , , Emil . /s 47, Khhvn. , Indb.Sj.H. 1 10 7f.~,1 . 1 .Skorsten,;fej ersv. % 65, Kbhvn. , F erelin and Indb.Sj.H. u%,;2 Frederik . Sne<lker, ~/ 1 2 29, Kbhvn. , A 14 1 2/s t· Geo rg Vi ctor. H andelsbetj en t, ~; 10 60, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 7 18/ 8 " . 7 H ans .. Drejersveml, t f~ 57 , Stiftelsen, A 12 tG0/83 · 8 H enning Smedes vend , / 1 o3, Odense, A 25 83/sa· 1 Hj ersin g A 30 183/ sG· / 11 43, Randers, P eter .. S tolemage rsv. , ~ 7 / 1 58, Kbhvn. , Indb.Kh .H 3n'/ 82 • T vmu·ersvend , Indb. Sj . H. 7/ 82 . ' /·;) 32 ' H elsino-ør b ' 14 '2 58, Odense, -- - Mariu s . Tjenestekarl , B 7 335/ 80· S ig niu,; . . . . Sø nlflnd , 2U Aar , Svaneke, Uclb.Sj.H. 4 7/ 8, . 10 S igv. Rud olf. Opvar ter, H. 74 / 82 • / · 63 Ranelers (, ' ' Indb.Kh. Soph. Brandt. Proppeskj ærer, ~ 8/ 1 1 51, Kbhvn. , A 16 43 / 8 1 . 2 ;,/ ,; 59, Kbhvn., A l t65fs6· Chr .. Garversvend, 1 V ilh elu1. Typograf, Indb. Sj. H. m /8o · ' 0fr. 47 , Kbhvn. , 28 B 2 25s/ s7 . Laurs .. . . . . Murer, / - 41 E liinge 3/ 21:) Norae Ugifc, L ena Bunden . Indb. Sj.H. 30 %j· l ' b ' 10 Ugif,,, Ind b. Sj. H. 6 '1/ 8 1• L ene Kirstin e . /-, 59, Lyngby , 2 ~/ 33 Staby Alm . 1424. Enke, J .. . . . ' l ' ' ;, / 1 38, Kbhvn. , L eo nh ard V a Idemar A rl.Hnd. , B ''"/ 82 . 1 1 Li se H enr iette . . . Ug ift. • f~ 56, No rge, lndb.Sj .H. 1 07/~ ,;· 2 1 Arhmcl. , Indb. Sj.H. <i '/ 8 1 • Lorentz Froderik . /~ 39, Tj æreby, J ense n, se J en;:;cn. 2 / 2 1)5, Kbhvn., Ugifc, Indb.Sj.H. n4 %r. · Loren tze Elisabeth 1/ 58, Khhvn.. [nd h. Sj.H. .·,.; 2/ ,_ 1• Boghincl ersv. , L ou is Chri stian . . 1 Bog !tolder, ~ 1 1 / 1 0 60, K hh v n., I n<lb. S j. H . 4 ~/87 • tj 11 uv, ~ n .['( J)ll V Il. , A 21 S10fs t· ~~d v. rf'h eo ha ld . Blikkenslgsv ., '/ ,tiS, Kbhvn. , I. Intr. t 9 Dfs 1 . V icto r Ax el Ug ift, IZ/211, K.bh vn., F. P. ttii5fst· Louise . . . . . . Ugift, 11 E nke, Indb.Sj .H. 107 %,1 • ' / 7 22, Khhvn. , Aug usta. 11 ' 'n 33, Kbhv n. . En h. B 2 H w'/Ht· Ug ift,: Cathrin e. l:!/1 65, Stiftelse n, Indb.Kh.H. 37 '/st 1 '' ' 1'5 l r l l I n db . s·J. H . ·no·'j Ug ift. - ~ l , \. l 1 v n. , - ss . Enk e. U7, Bisserup, B 3 829/ 8 6 • Charlotte " / 1 15, J onstrupV. A lm . 3458. Chri st iane . 1 11 Ugift , ' ': 1 58, Hj everskov Udb.Kh.H. ~/82 • F'rcderikk e Enk e, tt / 1 22, Khhvn. , I. Intr. 63/st· Mari o 1 353 Ug ift, ' / 11 4 7, Hungsted, Indb. S j. H. /~ ,;· 8 Ugift , Inclb.Kh .H. 9fs 2 , / 2 o3, Khhvn. , Uh r. 11 ' / 12 17, Frankrig, B 3 :.s"/82 • LucieVi ctoir e J osefin e Enk e. 1 Lu cian Chri stoffer Chr. B:lge}'S\'€11cl , % 5(5, Kbh v n. , A 2 1 18 1/ 8 1 • F orl:1cl t Kon e, tn/ 10 4~, Nyborg, Tndb . Kh.H. 1 71 /~ 1 Ludovi ca Caroline 111 ' . 111 36, Husum , Ud b.Sj.H. 78 / 8 1 • Ludvig . . . . . . . . . Arbn1d .. 11 Form er, / 7 o2, Sundby'"-, Udb.Sj.H . ' " ' /s~ · ~/:; 5 1, Udes undby Udb.Kh .H. a!'/ 82 • Chri stian . . . . Hovm ester, 1 ! / 10 45, Odense, Udb.Blgh.H. 7/ 82 • Martin Sømand , 20/ Indb. Sj . H. 28 1/ 8 2 • Edmund . . . . Skomage rsv. , 10 52, K bhvn.,

H ansen, L aurine Adolfine . Josef.Antoin. Mari e . Sofie

l

'

'

'l


Hansen, L. Hansen. Ludvig Emanuel . . .

10 / 11 10 / 11

67, Kbhvn. , Stiftsp.I.H. 79/ 8 ; . Slagterforb. , 67 , Kbhvn. , Stiftsp.I.HY / 8 ,;. 1% 53, Kj øge, Emil . . . . . Malermester, B l Wl/ 86 . 8 141/s::· Evald Magnus Smedesvend, / 1 56,Ny kjoh. p. F. , Udb. Sj. H . Snedk er i Mar. , A l n /8 1 • F erelinanel 1 Georg . Hand lend e, % 61 , Kbhvn. , Indb. Sj.H. 40 ''/sH · 2 Johan .. . Skomagerforh. , " / 12 58, Ærøskj ., Udb.Kh.H_ -;n/ 8 1 • 0 .l l l gsv. , " ~ vb, I{bl1vn., A ...·)l 46 ';/ 82 • Oscar .. . Bl H{ens 1 ~ / 51 l{':h B l H l uo/8 1 . P eter Frederik , u vn. , 7 9 175 Jacob Bruno. Slagtersvend , / 83 • / 2 5-±, Flensborg, A l Reinhard . . . Skræder, a; 4 22, Kj "'ge, F . P. 12ao/ s2· 11 Lydia . . . . . . . . . Tjeneste pige, / 1 65, Khhvn. , Indb.Sj.H. 22/ 85 • 14 Claucl. Eleonora Ugift, / 8 47, Stiftelsen, A 2 30/ 79 • (Søderstrøn_ 1), Marten, se Søclerstrønt. 4 Mads . Arbejdsmand , /~ 31, ØrsleY, Indb.Sj.H. •i:l<l/8 1 • . . . . . . Arbejdsmand . c.3(iAar,'rran ekjær, B l I HS/ 8 4 . 1 . . . . . . Ugift, / :, 12, Ubberud S., Udb. Sj.H. m / 86 • Christian Opvarter, :;o/ :, 55, Sæder å ., I. Intr. l 2ilGj 86 • Sn eclk orsv., "0/ 11 !il, Nørup, Udb. Sj. H. 209/ss · 12 / 7 67, Fraugde, - LauritzHoffense tz t:løru and. Udb . Sj . H .2 5Bj 87 • 1 P ete r. . . . . . . U lclhancller, :;/ 12 51. Fjederholt, Indb. S j. H . 735/ 84 • Magelalena . . . . . . . Enke, H/ 10 42, Hobro, Indb.Sj .H. m/83 • Marcus EilertChri sti an Handelskollim is, 1 ~/2 U3, Khhvn. , Inclb.Sj .H. 195/ 87 • Marcussen, P eder, se Marcusse n. 2 Maren U gift, % 47, R.ud Sog n, B 5 1" / 8 1 • 1 Enk e, . . . . . . . ';/ 11 06, V etterslev,B 3 731 / 87 • z:;/ 2 07 , fi ~'~J·OSe, l I n db .o.J. <.:! " H 11 0 ''/ . . . . . . . Enk e, - 83 • 2 10 kld . Bager Enke, % 07, Strandhuse, B 2 r,/8 1 . Enke. u/ 11 12, Boeslunde, A 25 ,; 8/ 83 • 10 Enke, ' / 7 21 , Sandby, Indb.Sj.H. ·193/ 8 1 • Enke, '/ a 22, H arrested, Indb. Sj. H. ~tj8 1 • ~ 0 /:; 23 , S \, llli1Jllge, . . I u-db . o.J. '---' · H. . ·13/ s1· Enke, t:'/ 10 25, K arlslund e, B 3 ,;;' 7/ 8 ,1 • Enk e, Enke, % 27, Kastrup. I. Intr. ~ 83/sn · 18 Enke, I. Intr. 757/ 80 . / 1 33, Tulstrup , Enk e, ''/ 1 49, S pørrin g, Indb. Sj.H. 015/ 8 7 • Tjenestepige. ~ 0 / 1 3(), Mørk el,y f·\. , A 14 7%1 • 1Rj;, 20, R evnin ge, B 3 1188/ . Ugift, 82 Ugift, ~ x/ 1 0 2 ti , Opp es und by, A 21 65/ 8 1 • Ug ift, ,;/ 5 -±2, R.i sby, B 3 r, 9 lfs1. 20 Ugift, ,':: -±7 , Stenløse, U. Børneh.H Lti/ 8 1 Ugift, 1!/ 10 56, S igerstod, Indb.Sj .H. ~a 24 /8 H . 21 U gift, Udb.Kh .H. 76/ 82 • / 11 59, Orte B. , ''7 / 41.1 ·l . s A l ·H19/· s4 • Cathrine . Ug ift, - ~· v, v J::;se" l.J . . , 1 Enke, Chri tin e ~/ 1 23, Nexø, Indb.Kh.H 182/ 8 1 . U gift, ~ 1/.1 62, Vigersted, Indb.Kh.H ."'/ 82 • 10 Ugift, B l ·108/ 8;, . / 7 64, Boclerup , 11 21 Elisabeth Ugift, " / 2 56 el. 57, F emø, A 46 / 87 · Joh anne . Ugift, ~ 8 63, Nr.Kirkehy, Udh. Sj.H. 2 o'/ 8 1 • 1 Katrin e . Gift Kon e, Hfo 25,K . H eJsinge, B~ :J 83/ 87 • Kirstin e . Ug ift, ~ 1 / 1 2 09, Aalborg. Stiftsp . ILH '; 0/~co Enke, 1/ 7 31 , Rød by, I. Intr. 702/ 87 • 17 Enke, / 4 35, Vejlø S ., A -±l '12'l/s 3 • Enke, '- "/ 7 l"'o, Ma.arum, · I n dl). oJ. '-". H . 1"7/ - . sn · 2 Enke, u/11 3(), Brønshdal, B 3 H ;;~ ~· 11 Enke, : / 12 50, H.yukel,y, Indh.Bj. H. 25 H/ 8 7 • 2 Ugift, :,/ 2 41, Kindertofte, Udb.:::lj. H . ~ 4 /8 1 . 21 Ugift, / 6 45, Nejde, lndb.Kh .H 145/ 8 2 • 20 Ugift, /A S,Brændok ilde, Udb.Kh.H. n/.~ 1 • % 49, Selsø S., I. Intr. li o!i/~ 7 . Ugift, 21 Ugift, / ll54,St.Grandløse, A 46 4 5/ 8;, .

•z; {'

1; T "


Hansen, M.

200

24 126 / 12 58,Skovhastrup, Udb.Kh.H. / 82 • H ansen, Maren Kirstine . . . . Ugift, Ni elsen, se under Nielsen. 22 Kri stine .. .. Ugift, Indb. Sj . H Y2jg 6 • / 4 62, Aagerup, 1 2 13 / 4 63,HøjeTaastrup, Udb. Sj.H. ' / 85 . Margrethe . . . Ugift, 30 / 1 60, Qvars S., Magd. Ugift, A 26 116/ 8 .1 • 10/ 66, Kbhvn. , Mari e Indb.Sj.H. RG"fs 2 . Ugift 4 31 So fi e . Enke, / 8 45, Højelse, A l 11 7/ 8 1 • 17 1830 / 87 • Enke, / 9 51, Hjembeck, F. P. 23 6 0 / 2 57R. .. , B3 -'' / s~ · , . 1ngste dLS E<nl-:e, 27 Ugift, / 12 45, Kbhvn ., Alm. 2367. 11 / 5 52, Herløv, A 21 m/8 1 • Ugi tt, 2 Ugift, t/18 11 55, Kippede, Udb.Kh.H. n /s t· - Christin e . Ugift, / 8 65, Førslev, B l 461/ 86 • 27 968 Stine .. Ugift, / 83 • / 12 50, V. Thirsted, Indb. Sj .H. 1 Theodora . Ugift, Indb. Sj. H. 65 6/ 8 7 . / 7 31, Kbhvn. , 3 Margrethe . Enke, % 17, Meelby, F. P. 926/ 82 • Enke, ·1/ 7 26, Glostrup, B 3 1075/ 86 . 2 323 / 6 36, Sengeløse, Indb.Sj.H. Enk e, / 8 1. 15 / 1 33, Næsby, Ugift, Udb. Sj. H. 4 %1 • 5 / 1 36, Ballerup, Ugi:ft, I. Intr. 216/ 8 1 • 21 Ugift, / 1 59, 'rhune, Indb.Sj.H. 1 5/ 83 • 11 1 11 / 1 ol , Branderslev, Udb. Sj.H. ~ / 81 • Ugift, 2 / 2 49, Kbhvn., Uhr.Louise U gi: t, I. Intr. 9 H6/ 8 1 • Emilie . . . Ug ift, n/9 6o, Stiftelsen, Udb. Sj . H. 18 '1/ 86 • 23/ . ,t 67 , G unc1sømg l ., Udb . ..:>J. '-' . H • 11; 2/ 8 :; . L. Christine U gt: , 11 1 1 / 10 50, Snerslev S., U db. S j. H. ~% :; · Tje11estepige, Sofie . 659 Maria Enke, "/ 4 37, H elsingborg, B 3 / 8 4 • 2 Enke, n/3 48,Handr.Ulvem., B 3 71 "/s 4 • 10 Sophia . / 7 07, Kbhvn. , Enk e, Alm. 1531. Enke, 52 A ar, Faaborg, A 14 ~ 38/82 • Marian e . . . . Ug ift, tu/5 60, Roskilde, Udb.Kh.H. 16/ 8 1 . Lagertha . Enk e, '1/ 1 24,F inderupS., A 15 74 / 81 . Marie . 3 1 18 / 9 35, 'roxsværd , A l Enke, H /s~ · 13 30 Fraskilt, / 81 • / 1 35, Thorslunde, B 3 Studw ne, 1840, K allehave, Indb.Kh.H 362 / 8 1 • 1 Tjenestepige, Udb . Sj. H. 1 70/ 86 • "/ 11 60, H erfølge, Tjene ·tepige, 17 Aar, Sverig, Udb . Sj. H . 25 "fs 6 • 1 / 6 24, Herfølge, Ugift, Indb.Sj.H. ll 2/ 87 • 2 U gift, ' / ,1 25, H.ingsted, Indb. Sj. H . 367/ 8 1• 11 / 5 5'" U g11'J't , u, T'k' l ' JØb(.! a ., B 3 73 1/ 82 · 7 Ugift, A 2 85/ 8 4 • / 6 57, Mulstrup, Ugift, 28 Aar, Randers, Udb. Sj. H .223/sr.· 2 1 / 1 62, Kbhvn. , Ugift, F. P. ts!1/s 1 · 10j:; o-:1:, Lillehed. s., Udb. Sj . H. m ; 8G · Ugift, 2 Carolin e . Enke, !'/ 10 19, B erlin , Indb.Sj.H. 29 1/ 8 1 • 2 Ugift, 0fs 58, NyHagested, I. Intr. 112 " / 8 H. Ugift, >~j 1 66, Stiftelsen, A l 472/ 8 ,1 • 7 Christiane . / 1 31, Lyngby, Enke, B 3 724 / 83 • 12 Chri stin e Enke, B 3 27 / 8 1 • / 12 33, Bædevy , 1 Ugift, ''/ 1 ~ 54, Taarnby, Indb.Kh.H. 7"Js 1• 47 1!1/ 5\:l, Stiftelsen, lnclh. Sj. H. G Ugift, / 83 • 2 720 1 2 S , I IHlb . ..:>J. '-' . H . / S &· .' / 8 69. ._, Sl ag.S t .M .L .. U ~!!I·f·t, 2/ 64:, K bhvn. , Ugift, Indb. Sj. H .m / 85 • 7 12/ 66,Korsør, Betty . Ugift, Udh . Sj.H. 20 3/ 87 • 6 Dorthe . . .. . Tjenestepige, % 66, H jørlund e, Udb. t\j. H. 5/ 85 . Elisabeth .. .. Enk : % 00, Ri11genæs, B o 37/ 1 • 10/ 58 T . . . . U g··f·t t , r; , aa1·n by, I n db . s·J. H . 54 7/ s 1. Blomstergr•3 n, se Blomstergren, Marie E. H. to/12 19 ' l7~bhv11 • ' F . 1::> • 14 3 '•/81 2 . Erul.li e . • • • • Enl·\.. ' 11 . . . . Enk•3, / 11 34, Kbhvn., Indh.Sj.H. 7""/ 87 • se Struck, Mari e Emili e.


Hansen, M.

201

47, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 240/ 86 • 69, Saxkjøbing B 3 58/ 81 • % 13, Kbhvn. , Alm. Nr. 1895. 17 / 11 20, Gjentofte, B l 169/ 83 • 2 % 67, Fodslette, B l 500/ 87 • 8/ 62, Terslev, Indb.Sj .H. 485/ 86 • 1 3% 56, Toksværd, Udb. Sj. H . 36/ 85 • 10 / 10 61, Longelse, B 3 298/ 85 • 21 Udb. Sj .H. 134/ 8 4 • / 5 59, Østerlars, 22 / 3 61, Slesvig, Indb.Sj.H. 149 8/ 8 3 • 21 / 66, Kbhvn. , A l 258/ 87 • 3 5 Indb.Sj.H. 908/ 8 4 • / 11 52, Kbhvn. , 1 / 4 47, Kbhvn. , A 21 510/ 82 • 3/ 353/ 11 47,Hørsh.S., Indb.Sj.H. 86 • 28 / 7 25, Altona, B 5 20/ 8 1 • 7 / 10 62, Næstved, Udb. Sj. H. 69/ 87 • 16 / 7 45, Stiftelsen, Indb.Sj.H. 130/ 83 • 14 / 1 09, Slesvig, A 29 Sfs 4 • 2 % 51, Maribo, Indb. Sj .H . 257/ 87 • 12 Udb. Sj.H. 24 3/ 87 • / 3 60, H øirup, 17 / 9 59, Hjembek, A 50 48/ 87 • 24 / 12 39, Kbhvn. , Indb. Kh.H 12 5/ 81 • 1 9fs 58, Kbhvn. , Indb.Kh.H. 70fs 2 • 2 % 68, Kbhvn. , Indb.Sj.H.6'5fs 6 • 21 / 12 52, Kbhvn. , B 3 603/ 8 1 • 18 / 2 63, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 193/ 87 • 19 /ll 59, Kbhvn., Indb. Kh.H 338/ 8 1 • 11 / 11 61, Kbhvn. , B l H. l 85/ 8 1 • Ugift, 8fs 30, Lindelse, Indb.Kh.H. 25/ 82 • 29 / 1 59, Norge, Ugift, B l 407/ 83 • 28 / 11 59, Kbhvn. , U gift, Indb. Sj. H. 509/ 8 7 • 12 / 4 50, Magleby, Arbejdsmand, Udb.Blgh.H. 3fs 2 • 26 178 Arbejdsmand, / 4 50, Nykj. p. S., A 12 / 86 • fhv. Værtshush. 12/ 12 28, Norge, Indb.Sj.H . 14 88/ 83 • 21 Arbejdsmand, / 8 56, Skjævinge, Indb.Sj. H. 186/ 81; . 3 Typograf, A 21 424/ 82 • / 7 46, Kbhvn. , Cigarmagersv., 26/ 7 62, Kbhvn. , A 21 472/ 82 • 4 251 / 5 37, Sundbyv., B 3 Enke, / 8 1• 2 Ugift, 0fs 27, Kbhvn ., B l 515/ 83 • 1 Enke, Indb. Sj . H. 96/ 8 7 • / 9 37, Hillerød, 12 267 / 10 67, Svendborg, Udb. Sj .H. / 86 • Syerske, 1 Arbejd~:nnand, % 5?, Tamdrup S. A 25 70fs 3 • 2 Skrædersv., "/s 45, Norge, Indb.Sj.H.l 0 67/ 83 • 25 23 / 1 55, Barritskov, Udb. Sj.H. / 86 . Ugift, Fhv. Sømand, 2 7/ 9 98, Fejø, Indb. Sj.HY Ofs 5 • 13 / 1 24, Kjøge, Tømrersvend, Indb.Sj. H. 134/ 85 • Snedkersvend, ? Indb. Kh.H 2 ·19/ 8 2 • 9 / 1 58, Slagelse, U gift, Indb. Kh. H Y / 8 2 • 21 Ugift, A 12 250/ 83 • / 6 54, Kbhvn. , 2 Enke, Alm . Nr. 1809. / 7 09, Kundby, 19 I. Intr. 453/ 86 • / 4 55, Kbhvn., Ugift, 2 Ugift, 3jg 67, Søllerød S., B l 751/ 87 • 28 / 3 55, Roskilde, A 21 30 1/ 8 1 • 25 U gift, Indb.Kh.H. 92/ 82 • / 4 49, Kbhvn., 4 / 7 61, Kbhvn ., Ugift, Indb.Sj.H. 68 5/ 8 2 • 18 U gift, Indb. Sj. H. 50 2fs 3 • / 3 61, Kbhvn. , 1833, Kalundborg A 21 129/ 81 • Enke, 360 24 Enke, / 81 • / 6 37, Kirkesaaby Indb.Sj.H. 4 5 Enke, / 5 36, L. Lyndby, B 5 9jg 1 • Enke, Bfa 10, Skagen, Indb. Sj .H. 92/ 82 • 9/ 21, FrueS., Enke, Indb.Kh.H 238/ 81 • 1

Hansen, Marie Frederikke . . . Enke, Hansine Rasm. Barn, Jacobine Enke, Ugift, Johanne Ugift, J ørgine. Ugift, Karen . Syerske, Kirstine. Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift, Louise Ugift, Ugift, - Charlotte Enke, - Josefin e . Tjenestepige, Magdalene . . . Off. Fruent., Margr. Elisab .. Enke, Nathalia Ugift, Nielsine. Ugift, Sofie Enke, Ugift, Ugift, Ugift, Vilhelmine . Enke, Marius Einar Chr. Handelskommis Johannes. Arbej<lsmand, Martha Hansine . Martin . . . . . . Christoffer Johan .. . P eter .. . Th. Christian Thorv. Camillo Martine . . . . . . . . Edvard Vilh. Margr. Carol. Martinus . . . . . . . Mary Carol. Axel. S. Mathias .. .. . E smark . . . Julius .. . . Mathilde Adam . Fr. Amalie . . . Poul. Bolette . . . Caroline . . Fr. Mariane Jacob. Vilh. Ros. Carol. Meta Dina Maria . . Metrea Kirst. Juliane Mette Calhrine. Kirstine . Marie

9 / 11 7 /7 1

26


Hansen, M.

202

· Hansen, Mette Marie .

Mettetine Kristine Mi chael . . . . . . Osvald u s . Mikkaline Marie P etr. Mine Marie Ibelone . Mitchell J olm . . .. Mod eveg Phil. H ellfr. Mogens . . . . . . . . Monsine .. . . . . . . Moritz Didrik P eter . Morten.

Martin Peter. Nanna L ovise H enr. Nathalie Mathilde . . Nicolai Christ.ia11 . . . P eter Christian Nicoline .. . . . . . . H ansine . . . Marie Freder. Niels.

.

1 Enke, 0fs 33, Dover S ., Indb. Sj. H. 252/ 86 • 10 Enke, / 2 39 ' Eskildstrup A 21 4 5/82 . 7 Ugift , / 3 24, Kliplev, A 21 257/ 81 • 6 Ugift, / 11 40, Græsted, Udb. Sj. H. 211/ 8 -:;. 2 % 59, Vej lø, Udb. Sj.H. 21 6fs 1• Ugift, 7 Ugift, Udb. Sj.H. 137/ 85 . / 1 60, Odense, fhv . Landm and , n/7 23, Kundby S., A 30 157/ 86 • 1 Smedesvend, / 6 54, Kbhvn. , Husvildesag Gfs 3 • 11 230 / 12 37, Bregninge, Indb. Sj. V. / 85 • 30 / 7 58, Barløse, Udb. Sj.H. m/83 • Tjenestepige, 11 se M1tchell. / 59 ' Gøtheboro· l b' Arbejdsmand, "/!,50, K bhvn ., A 12 290/ 84 • 29 / 10 21 , V. Ulslev, Indb. Kh.H 244/ 8 1 • Arbejdsmand, 7 Enke. Indb.Sj.H. 1335/ 83 • / , Hl, Rønne, Ciga1:mager, "2 % 54, H aderl!lev, I . Intr. 1656/ 86 • 2 Arbejdsmand, 3jg 26, Lønholt, Udb. Sj.H. 107/ 86 • A rbejdsmand , 29/ 10 26, Sværborg, Indb. Sj. H. 2 " / 8 4 • 9 Skomagur:::v., / 12 45, Frerslev, Udb.Sj. H. 57/ 8 1 . 2 Snedk ersv ., %41,Fiskjælderh. Indb.Kh.H. 18 1/ 8 1 26 Sømand, / 3 64, Neiede, A 25 270/ 87 • A rbejdsmand, % 26, Kbhvn. , I. Intr. 548/ 8 1 • 17 / :, 63,Nørresundb. Udb. Sj . H. a&/87 • Smed·3sveml, Ugift. 2/s 59, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 652/ 83 • 1 A l m/8 4 • ' '/4 65, Kbhvn., Ugift, 2 8 " / 11 58, St.Jørgenb. Udb . Sj .H . H / 83 • Murersve nd, 7 / 8 20, Khhvn ., Alm. 1754. Ugift, 22 Ugift, / 1 64, St.Jørgenh. Udb . Sj.H. m/~ 7 • % 61, Kbhvn. , B l 29% 5 . Ugift, 11 Ug ift, / 3 63, Kbhvn., B l H l 24 / 82 . .,/ B 3 o7s/ 8t· Arbejdsmand, - 2 09 , Odd er, 1 Arbejdsmand, I. Intr. 546/ 8 2 • / 2 23, H erslev, 1 624 Arbejdsmand, / 11 23, Stærkencle, B 3 / 86 • 7 A rbejdsmand, /t 27, Bøclstrup, Indb. Sj.H. 105/ 8 1 • o- 1/ 9 2" o, L an dsgrav, I n db . S.J. H . "3 ·'1/ 8 1 • Arbejdsmand, 2 "/a 30, Dalby, Indb. Sj.H. 2 !)/ 8 1 • Arbejdsmand , 31 26 Arbejdsmand, / 1 33, Drosselbj ., Indb.Kh.H ' '/8 2 • u/2 33, Østofte, A lm. 58. Arbejdsmand, 21 Arbejdsmand, /t 35, Fensmark, Indb. Sj . H . 7uo/86 • 4 m/8 1 • / 6 35, Slangerup, B l H l 13 / 11 36, Kbhvn. , B l H l 88/ 81 • 1 0fs 37, Frerslev, Indb.Sj . H. 541/ 84 • Arbejdsmand, 4 12 / 6 37, L. R agelse, Indb.Sj .H .w / 8 ,1 • A rbejdsmand, 10 1 21 A rbejdsmand , / 8 1• / 1 38, L yderslev, Indb.Sj.H. 1"/. 39, H avnelev, Indb. Kh.H 258/ Arbejdsmand, 1 82 • 71 11/ 41, Egerup, A rbejdsmand, / Indb.Kh.H. 8 1• 3 1 % 46, Kværkeby, Udb. Sj. H. ns/ . A rbejdsmand, 81 19 / 47, V01·dingb ., Indb. Sj. H. 117/ Arbejdsmand, 2• 1 17 / 8 48, Roskilde, Arbejdsmand , I . Intr. 40 1/ 81 • tj8 50, Kj øge, I. Intr. 1013/ 8 1 • A rbejdsmand, 131 24 Arbejdsmand, / 85 . / 5 51, Gjevninge, A 25 1 Arbejdsmand, 8/, 51, Syv S., . B 3 348/ 86 • ArbejoJsmand , 2'1/ 1t 51, Refnæs S., Stiftsp. I.H. 90/ 8 4 • 7 Arbejdsmand, B 2 20 %5 • / 1 53, Aa.rhns, % 53, Kongsted, B 3 10 11 G/ 8 1 • Arbejdsmand, 1 Arbejdsmand, % 53, Sønderup, U db. Kh. H . ~% 1 • 2 B l H l 12/ S l• / 53 Ordrup 4 ' ' Arbejdsmand, 17/ 10 54, Skuldelev, Udb. Sj.HY / 86 • 20 24 Arbejdsmand, / 85 • / 1 55, GjørsløvS., A 25 1 ' / 1 53,Asminderød Udb.Sj . H.m /8 4 • Bagerkusk , 271 27 / 82 • / 8 44, St.Jørgenb. I. Intr. Brolægger,


Hansen, N.

203 Hansen, Niels .

27

36, Villingorød Indb. Sj .H. 88/ 82 • % 49, Akkerup, Indb.Sj.H. 790/ 8 0 • 11 / 46, Aadum , B l lll/ 83 . 2 10/ 62, Stiftelsen, A 26 36/ , • 81 4 tj11 56, Søllerød, Udb. Sj. H . m/87 • 1% 17, Brederød, Indb.Sj. H . 000/ 85 • ~% 28, Kbhvn ., I. Intr. 70 '1/ 8 1 • 28/ 32, Kbhvn. , A 12 193/ 80 • 1 8 1 ' / 10 66, MelbyMark Udb. Sj. H. u / 811 • 27 B 4 %1· / 241 , Bringe, 1 % 36, Rø, B 3 865/ 81 . 14 /a 51, Ø.Stillinge, Udb. Sj. H. l7ti/ • 85 10 8 ''/.1 61, Middelfart, B 6 / 82 . 27 692 / 5 12, Krego me S. Indb. Sj.H. / 85 . 334 tt f 11 33, Sverig, Indb.Kh.H / 8 2 • 17 9 27 / 1 43, K allehave, Indb .Sj.H. / 8 1. !'/2 55, Hyllinge S. A 46 67/ 8 6 • 27 / 9 61, Gyll in g, Udb. Sj.H. 28 1/ 87 • 27/ 12, Idestrup, Alm. 931. 11 "J l/ , 38, Bromm e, Indb. Sj . H. 298/ 8 1 • 1% 54, U bherud, Indb. Kh.H.~ 6/82 • 24 Aar, Stenløse, Udb . Sj. H. 135/ 85 • 1 /.1 54, '.l'jæreby, B 3 44 8/ 87 . 21 / 2 65, Rye, Udb. Sj. H. 16 3/ 83 • 61 Aar, Khhvn. , Udb. Sj .H. lDG/sa· 156 1 / 10 56, Krummer. , Indb. Sj.H. / 8 :, . 20 Aar, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 15 1/ 85 • 20/ 43, Horsl. S. , B 3 ~ 28/83 • 2 Vogmudsku sk , H/ 10 25,MogenF<trup A 1 15/ 8 1 • : I n dl).s·J. H . 11 a o/ 8 4 • Alfred ·1.·1/ 12 52 , B røns hØJ, Arhmd., 12 17 Anders. / 8 26,t;kovshovecl Indb . S j. H. ·' / 8 , . Arhmd. , Uarl . . . Blikkenslager"., 1% 53, Nakskov, Udb.Sj.H. 109/ 87 • 11 /u65,Asminderød Udb. Sj. H. 260fs . • Charles. Sømand, 1 21/J 42, Bjerre, Chri stian Arbmd ., I. Intr. 2·llis t· 2 1/ -:1:2, Randers, Udb. Kh .H. 4 1/ 8 2 • Arbn1cl. , 8 2 ~/ Uilb. Sj.I-1. 90/ 8 1 • Arhmcl. , 10 52, l sh0i S ., 10f:; 44, Slagelse, Indb . Sj. H. m/8 1 • Bagersvend , ~;, 60, Kbhvn. , Stiftsp.I.H. 1 2 5/s:~ · Blikkenslager , 00 / 1 37, Kbhvn. , B ødk ersvend , A 15 68/ 8 1 . ~;t 56, Frerslev, Udb.Kh.H.a/ 8 1 • Ku sk , n/ 1 ~ 65, Korsør, A 30 50/ 85 . Opvarter, Smecl os ven<1 , ""/u 52, Kbhvn ., B 21 1/ 8 1 . 10 TjeneF<tekarl , / 12 63, Kjøge, B l 486/ s5 · 1 5 /~ 64, Kbhvn ., Stiftsp .I.H. 18/ 83 • Tjenestekarl, ~; ,J 61, Fjeldsted, Udb. Sj. H. 72/ 84 . P.Vint. Sømand , 2'1/ B 3 1;30 / 8 , . (Uh ri stianse n) Arbmtl. , 7 54, Ramløse, ~,-'/ 8 56, Søllerød, B l 721/ 8 .1• Frederik . Arhmtl ., 17 / 12 63, Saahy S., Udb.Sj.H. 8 2/s 3 • Arhmd., 0 / 64, Skj elskør, ~ Udb. Sj.H. 4 2/ 85 • Sømand, 1 2 1 /~ 65, Khhvn., 1. Intr. HD -~/86 • Ugift, 2 ' /:1 46, Riagelse, l•'e rdin. Skomagerm .. Indb. Sj.H. '14 / 8 :,· "Fredsgaard . K usle 'Is 50, Kbh vn. , Indb. Sj.H. 759/ 87 • ao; l 60, Roskild e, B 3 ~%a · H enrik Arbmcl., A 16 101ij8 1 • Plb. A.Nr.l056, ' '~/8 70, Kbh vn. , 3 0 0 " / 82 • ~ / 55, Taars, Jndb.Kh.H J o ha n . Fyrbøder, 1 Snedkersvend , 13/ ,: 21, Maribo, Udb. Kh. H. 3/s 2 • !l/ 1 73, Kbhvn. , A 41 17 2/s 5 • Johannrs . Plh. , 2 Julius. Arbmd., Indb.Sj. H. 87/ 8 2 • " / 7 -:1:6, Kbhv n. , Udb. Sj.H. 15 1/ 84 • 3 1/ 5 22, Parcellist, 14/ 57, Kbhvn., A 15 1 ~ 1 k 1 . Jørgen Arbmd., 2 Skomager, Gartn er, Malersvend , Malersvend, Maskinarbejder, Murer, Murersv ., Murersvend, Murer, Sandgraver. Skibskok, Skomager, Skomager, Skt·æder, Skrædersv., Sm edesvend, Sm edes vend , Srnedesventl , Snedker, Rn eclkersve nd , t;nedkersvend, Sømand, Sørnnnd , S ømand , Tapetserer, Tjenestekarl, Tjenestekarl,

/3

2o·


Hansen, N. Hansen, Niels Jørgen . . . . . Karl. . . . . . . LudvigMathæus Madsen .. Martinius. Møller.. . Otto . . . . Michael Peter .

Carl . Emilius Sørensen. Theodor. Viggo .. .. . . Vilh. V. Neum. Villiam. Nielsine . . . . . . Christine Dorthea. Marie .. PetreaElisab. Nikoline Elenora . Nils .. .. . . . . . Nis Rolf Marinus . Nora Hansine . . .

204 18 Opva,rter, B 6 129/ 81 • / 10 63, Kjeldby, ~l Aar, Sorø, Udb. Sj. H. 133/ 85 • Tjenestekarl, Feldberedersv., 18/ 10 53, Kbhvn. , A 21 417/ 82 • 26 255 Skomager, / 87 • / 4 62, Gjelsted S., Udb. Sj.H. 2 21 Søma.nd, 3fo 45, Kbhvn., A 15 / 8 1 • 1 Snedker, % 31, Svendborg, Indb. Sj.H. 825/ 83 • 13 Arbmd., / 5 55, Nøddebo, Indb. Sj .H. 822/ 83 • Handlelsmand, % 55, Kbhvn., Indb.Kh.H 370/ 81 • 2ti/2 22, Kirkeholte, Indb.Sj .H. 44/ 84 • Arbmd., 7 Arbmd. , / 7 23, Melløse, B 3 822/ 81 • 9 Arbmd., B 3 734/ 85 • / 5 37, Østbirk, 7 598 Arbmd., / 84 • / 5 40, Faarevejle, B 3 2 Arbmd., 3fu 40, Kbhvn., I. Intr. 248/ 8 1 • 6 Arbmd., / 1 42, Virum, B 3 475/ 82 • Arbmd., % 46, Buddinge, I. Intr. 114/ 81 • 8/ Indb.Kh.H 192/ 82 • Arbmd., 12 46, Gladsaxe, 23 Arbmd., / 10 47, Lyngby, Indb.Sj.H. 424/ 81 • 2 Arbmd., % 49, Ordrup, I. Intr. 830/ 82 • ao/1 50, Sønderby, B 3 641 / 81 • Arbmd., 17 Arbmd., / 11 50, Gjørlev, Udb. Sj . HY2fs 5 • 20/ Indb.Sj.H. 641/ 8 4 • Arbmd., 10 51, Kbhvn., 14 Arbmd., / 6 57, Ørslev, Udb.Sj . H . 132/ 83 • 20 Arbmd., B 3 957/ 85· / 11 60, Frdberg., 264 13 Bagersvend, / 5 61, Bregninge, Udb.Sj. H. / 87 • Bagersv. , 5/s 62, Skamstrup, Udb. Sj. H. 76/ 81 • 16/ 59, Tillitze, Handelsmand, U(lb. Sj . H. 102/ 86 • 5 17 Idiot, / 7 67, Frydend.S. B 3 Bfs1 · 2 Instrumentm., / 10 59, Kbhvn., I. Intr. 748/ 82 • 7 Letmatros, / 3 64, Vedby, B 7 231/ 81 • 21 2 7 / 3 64, R. VedbyS. A 25 / 83 • Letmatros, 12/ 57, Sneslev S., Udb. Sj.H. 101/ Møller kusk, 85 • 1 19 Aar, Kindertofte Udb.Sj. H. 229/ 86 • Opvarter, Udb.Brnh.H. 2/s 1 Porteur, 74 21 Skomager, / 1 57, Nykj . p. F ., Udb.Sj.H. / 85 • 65 7 / 4 57, Korsør, Udb. Sj . H. / 83 • SlagtE• r, Snedkersven d, 2o Aar, Nidlev S., Udb.Sj.H. 263/ 84 . Sømand, '/s 60, Brøndbyv., Udh. Sj . H. 240/ 83 • 25 / 1 61, Bogø, Udb.Sj.H. 263/ 85 • Sømand, 22 / 3 41, Vejnbrød, Udb.Kh.HY 4/ 82 • TjeneBtekarl, % 58, Karlebo, Udb. Sj.H. 270/ 83 • Tjenestekarl, 1 % 61, Fiurend.S. , Udb. Sj. H. 160/ 85 • Tjenestekarl, 2 % 61, Brøndek., Udh.Kh.H. 71/ 8 1 • TjeneE:tekarl, 491 R/ 4 56, Reinstrup, A l / 86 • Slagterlærl. , 1 % 52, H øjby S., Udb. Sj. H. 216/ 85 • Vognm .kusk, 14 Smedesv., / 5 53, Næstved, Indb.Sj.H. 596/ 86 • 347 13/ 51, Kbhvn. , Arbmd. , Indb.Kh.H / 81 • 4 135 7 Jungmand, / 85 . / 2 67, Tibirke S., A 25 8 Smedesvend, / 11 52, Hillerød, B l 441/ 87 • 7/ 60, Daastrup, Udb. Sj.H. 9jg 6 • Slagtersvend, 10 14/ 59, P edersb. S., Udb.Blgh. H 1 0fs Møllersvend, 2 3 29 / 1 65, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 143/ 84 • Arbejdskarl, 1813, Kbhvn. , Indb. Kh.H 260/ 8 1 • Ugift, 1 Sfs 43, Kj ertem., I. Intr. 625/ 83 •77 Ugift, 9fs 64, Reinstrup, Udb.Kh.H . / 82 • Ugift, 23/ 66, Kbhvn., Indb.Sj.H. 940/ 87 • Ugift, 3 2 / 11 55, Nysted, Udb.Kh.H. 11 8/ 82 • Ugift, 9fs 73, Kbhvn., A 27 ua/ 84 • Indb. Sj . H. 134 / 83 • Offentl. Fruent., 2 9fg 45, Kbhvn., 1 % 53, Sverig, A 30 61/ 87 • Arbmd., 1 FormeJr, % 51, Aalborg, Indb. Sj . H. 90 3/ 8 4 • 4 Ugift, Udb. Sj. H. 95/ 8 3· / 1 59, Sørup,


205

Hansen, N.

2/ Indb. Sj .H. 840/ 86 • Hansen, Norma Andrea Christ. Ugift, 12 53, Kbhvn. , n/ 45, se Holmqvist. Murersveud, Ola . . . 2 se Holmberg. Skrædders vend, 1/ 2 38, 24 / 30, Sverig, Indb.Kh.H 10 5/ 8 1 • Arbejdsmand, Olagus . 3 30/ 18, Krænkrup, Indb.Sj.H. 24 3/ Arbejdsmand, Ole 81• 4 30 Arbejdsmand, / 1 21, Syv S., A 2 32/ 81 • 14/ 28, Malmø, I. Intr. 641 / 81 • Arbejdsmand, 8 52 Aar, Slagelse, Udb. Kh.A. 24 / 8 1 • Arbejdsmand, 1/ 35, Fastrup S., A 12 135/ Arbejdsmand, 87 . 4 8fs 34, BirkerødS. , Udb. Sj. H. 97/ 8 7 • Arbejdsmand, Arbejusmand, % 29, Karlebo, B 3 647/ 8 5 • 3f:: 30, Birkerød, Indb. Sj.H. 1v 1/ 82 • Arbejdsmand, 27 Arbejdsmand, / 7 31, Usserød , B 3 457/ 8 1 • 1 Arbejdsmand, / 1 33, Møllerup, A 14 32/ 81 • 1 A rbejdsmand, 3fa 37, Karsholt, A l 407/ 8 5 • 1 Arbejdsmand, li/10 37, Strø, Udb. Sj. H. ~ is5· 1 5fa 41, Valby, A rbejdsmand, Udb. Sj. H. 28 '1/ 86 • 1 Arbejdsmand, % 42, Svinninge, B 3 808/ 8 1 . 1 Arbejdsmand, ' / 12 43, Ballerup, B 3 388/ 8 1 • Arbejdsmand, 25/ 11 44, Mnnkebj.by Udb.Sj. H. 16 '1/ 84 • Arbejdsmand, 2/a 49, Greis, Indb. Sj.H. 674/ 86 • i!'/8 50, Vandløse, B 7 34/ 81 • 80 20 Arbejdsmand, / 10 51 , Brøndbyø., Udb. Kh.H. / 81 • Bagersvend, % 49, Herløv, I. Intr. 957/ 80 • 19 Bagersvend, B 7 34/ 81 • / 8 50, Vandløse, 1 Møllersvend, Indb. Kh.H. 3 5/ 82 . / 9 52, Udby, Handelsmand, 28/ 12 30, Slagstr. M. , Udb. Sj. H. 65/ 85 • 27/ 3 44 , H'1m l'mgøJe, . I . I n ti. . . tt2s/ 87 • Skomagersv., Smedesvend, 43 el. 44, Tikjøb, A 51 10/ 85 • fhv. Skibsfører, 18/ 4 35, Svinninge, Indb.Sj.H. 50/ 84 • Fhv. Sømand, 10/ 10 14, Bakkebølle Indb. Sj .H. 481/ 86 • V ognmdskusk, 14 / 2 49, Tranegilde, Indb. Sj .H. 21/ 84 • 1 Sømand, Anton 0fs 65, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 933/ 86 • 12 Hans Peter. Grovsmedesv., / 11 32, Stege, Indb.Sj.H. 386/ 86 • Vognmand, Legarthe ? Udb. Sj. C. 35/ 8 -, . 1 Arbejdsmand, Peder % 59, Sæby S., B 3 728/sti · Skrædersvend, % 20, Roskilde, Indb.Sj.H. 421/ 8 1• 10 Tjenestekarl, /~ 61, Karlebo S., Udb. Sj.H. 10 6/ 85 • Arbejdsmand, ti/1 49, Kbhvn., Indb.Sj.H. 800/ 86 . Peter Tjenestekarl, 1820, Karlebo , Indb.Kh.H. 61/ 82 • 8 Snedkersvend, ~ /7 35, Kbhvn ., Theodor I. Intr. 58 2/~ s· V ærtshush., Vilhelm. ? Nellerød, A 16 m/8 1• 5 Olga Christiane B l H l 7/ 8 1 • / 12 51, Kbhvn. , 15 / 12 53, Kbhvn. , B l H l 1 / s 1· Ugift, åf.t 68, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 175/ 87 • 1 7 Oline. Ugift, /~ 31, Kbhvn., Indb.Sj.H. 3 16/ 85 . Christine Tjenestepige, % 61 , Grønholt, Udb.B lgh .H 3/s 1 • 1 Ugift, % 66, Slagelse, Udb. Sj. H. 258/ 85 • 3 418 Ugift, Lundgaard ' 0fs 54, Fredericia, Indb. S j. L. / 8 1. 7 Ugift, Marie .. . ~ /1 62, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 5 77/ 8 6 • 21 Ugift, Olivia F erdinandin e Indb . Sj.H. !tfs 5 • / 12 66, Kbhvn ., 7 Sne-lkersvend, Olof / 6 46, Sverig, I. Intr. 940/ 85 • 12 125 Oluf . . . .. Arbejdsmand, / 87 • / 1 64, Gj erløv S., Udb. Sj.H. 2 Tjenestekarl, n/10 64, Sæby S., Udb. Sj.H. 264 / 86 • August Gotfred Sømand, Ml~ 65, H almstad, A 26 24 / 86 • 17 Lauritz Maler, A 25 132/ 8 7 • / 10 66, Roskilde, 13 Tjenestekarl , Peder . / 8 55, V an ged e, A l 291 /ss. 6 Ugift, Orlandine J osefine /~ 63, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 12 6/s4 . 12 Arbejdsmand, Oskar H erman / 5 53, Kbhvn. , I. Intr. 462/ 8 1 . 2 Blikkenslgsv., Ludvig. 2/s 63, Kbhvn., A 21 m/82 • . Snedkersvend, 2/ 10 60, Kbhvn., Robert. Indb. Sj . H. 969/ 83 •


Hansen, O. Hansen, Oskar Vilhelm Aug. O. Otto Ambrosius . Conrad . ~ Emil . . . . F erdinand. Joachim . Palle T .. . P eter .. . . Ottomine B. O. M.. Paul . . . .. . Pauli Martinus Peder.

Chri stian. L ml vig. Vilh olm . Pehr Per.

Pernilla P eter.

206 12 B agersven <l , Indb. Sj. H. '11/ 83 • / 1 61 , Malmø, 2 >1/ PlHjebarn , A ±l 7/ 84 • 12 73, Kbhvn. , 4 2 2 Handelsbetjon t, / 4 58, Thirstrup , Udb.Sj.H. G j 87 • 10 Stud. art. , / 10 61, Langelse, Udb. Sj.H. m /st· 1 "/s 65, Stiftelsen, A l m/8 1· Smedesvend, n/ 1 32, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 29 •1/ 85 • 1 Gartner, !ifs 59, Kbhvn. , A 21 aos/ s t· 9fa 64, Roskilde, B 3 753/ su · Cigarmager, 27 A 21 278/ 8 1 • / 12 58, Kbhvn. , Hushold erske, ~/ 1 45, Randbøl S., U db. S j. H . 214/ 87 • Enkemand, 2ij 5 17, Aunstrup, I. In tr. 26 G/ su. Ugt:ft, tnj1 62, Aalsø, Udb. Sj.H. 3 1/st•· 1 Arbejdsmand, % 16, Tystrup , Indb.Sj.H. 29 r;/8 1 • 95 95 Arbejdsmand, I . I n t r. 1 -'' / ~G · - / 1 24 , Ø s t of't e, 11 5 7 Arbejdsmand , / 1 26, Bregninge, Indb. S j. H. r; / H:•· 7 21 Arbejdsmand , / 8 30, Birkerød, B 7 / 8 1• 71 7 1 Arhejdsmaml, · / 1 33, Vollerslev, I.Intr. ; / 87 • 25 / 1 37, K-Fjennesl. Indb.Kh.H. "~/ 81 . Arbejdsmand. 22 Arl•ejd smand, A 2 5 " / 85 • / 2 38, Karlebo, Arb ejdsmand, % 42, H erfølgeS., A 51 37 / 87 • Arl•ejdsmand , 2!1/ 12 42, K. Saaby, I. Intr. 983/ 82 • 17 /!, 47, Linaa, Indb. Sj.H. 84 R/ 8 1• Arbejdsmand , Arbejdsmand, 15/ 1 2 57, F erslev, B 3 8 16fsr;· 75 11 Arbejdsmand , /:, 60, UggeløseS. Udb. Sj . H. /s:.s/ 4 36, Taarnby, B 3 !H'>R/ 8,; . fhv. H øk er, 21/ Indsidder, Udb.Kh.H.8 :;/ 8 1 . 10 65, MØl·up, 157 17 Skrædersv. , / 11 49, K allehave, Indb.Kh.H / 8 1• 22 Skr::edersvend , Indb.Sj.H. HG 3/s:J · / 12 50, Eilby, !'/ a 23, V es termarie I. In tr. r; Rs/ 811 . SnoOikorsv. , Sne•lkorsvond , 2!'/12 39, Sko u by, Indb. Sj. H. 358/ 8 1 • ·/u51 , H olm str. S . Indb. Sj .H. soo/~a Tøffelmager, Sadelmager, 4/ 1 31, Kj øge, U db. Sj. H . 100/ 87 . Sko m agersv., '% 63, Farum , Udb.Sj.H. ll/ 84 . Skomagersv., '% 67 , Korsør, Udb. Sj. H. 59/ 87 • Arh nHl. , '% 62, Skj elby, B 3 10 25/sG·16 7 n;, 68, Storehod., Uclh. Sj. H. 3/ 86 . Ug ift, s/10 45-- , S vetl , -· g, I nu-lJ1.Js· .H-· H / 87· Murersvend , 4 Arhmd., Indb.Kh.H. ss/ 8 2 • / 6 52, SYeri g, 1 ~/ B 3 20 ~/8 1• Arbmd. , I O -±3 · l Svorio· Ol 31 Arbmd., /a4\:l, Sverig, Indb. Kh.H 1 6 ~/.~ 1 Hu:;mand, 2/ -o 11 , Krummer. , B 3 ~~ 1 / 8 1 • 1!•/," 50, Sveri g, Indh. Sj. H. ,; s-o/~ 7 . Skomagersv .. 11 Fraskilt, / 1 49, Sverig, 1. Børn eh.H. 1 /~ 1 1 ~ /7 81, Alm . Nr. 294. A rhmd. , 8 / 16, Oppes undb Indb. Sj.H. G11 / ;; . Arbmd. , 8 1 1!'/ Arhmd., 11 21, titaun sholt, Indb. Sj.H. t r;~/s 1 Arhmcl., 8fs 22, Lynge, Udb. Sj.H. 11 2/ 8 1 . 100 t 4/.1 24, Harrestecl, Indb.Kh.H / 82 • A rhrnd .. 10 4 Arb!lld .. / 7 25, S.MortensS Indb. Sj. H. 9jg,;. "';112 27, Kbhvn. , Indb. Kh .H 2"6/s 2 . Arhmd .. " ' 2 28, 'rjæreby, B l H l 77 /~ 1 21 Arhtncl .. 7 '" :33, Blo11strød, A 2 / 8 ,; . 1833, Ondl øse, A 22 8 ~/8 1 . Arhrnd. , 2 7 Arbmd ., / " 34, Bloustrød, Udb. Sj. H . 5/s.1 • 1 Arhmcl. , I.Børneh.H.Hfs ,. / 10 34, Vallensb. , 1 Arhmd. , A 22 11/ 8 1 . / 12 3-±, Isterød , 7 373 Arhmd. , " / 2 35, Ormitsl.M. , In•lb.Sj.H. /s1 33 2:;/ 7 35, Vindin ge, A l / 8 1. A rbmd. , Arbmd. , % 36, F ensmark, Indb. Sj. H. 3'16/ sG ·


207

Hansen, P. :% 36, Horne

S., I. Intr. 00 3/ 84 • 14 ''/ 10 37, Vallensb., Indb.Sj.H. '; / 85 • 102 % 39, Gjørløse, B 2 H / 8 1 • 21 / 3 40, Hj em bæk , A 25 2 G1/ 83 . Arbmd. , 2 Arbmd., % 41 , Gamtofte, Udb.Kh .H. 103/ 8 1 • 28/. 44, Thorslunde Indb. Sj.H. P 12/ Arbmd., 1 8 1• 14 Arhmcl., / 5 47, Ondløse, B 3 "7tifs 1 • Arbmd. , H/s 49, Lyngby, Indb. Sj .H. 703/ 82 . 1% 51, T ersløv M., B 3 6 '13/ Arbmd. , 85 . Arbmd ., "%51, Mulstrup, Indb.tlj.H. '%R· 25 / a 51 , S mørum , I n db . ..:>J. w· l-f • 11 ·' 1/ 87 • Arbmd. , 17 11 2 /a 52, Slagelse, B 3 f'/86 • A rhmd. , 2 0Ja 53, Kbhvn ., B 2 H 10 1/ 81 • 1 Arbmd ., % 56, Oustecl , Indb .Sj.H. 71n/87 • Arhmd. , ''/1 59, Kbhvn. , A 15 u 8/ 82 • U clb . s· -.,~/7 '"2 v , St'll. 1 mge, J. H . 1''· 1/ 87 • A r b m d ., A rbm d., :'/ 11 64, Hof<ted, A 25 106/ 85 • Bagerkusk , u/ 12 44, Munkebo, Indb.Kh . H '~~ 0/8 1 • Barn , so Hansdatter, K aren. fhv. Bogbinder, 1 ~ 1/5 49, Kallehave, A 49 11 / 85 . Fyrbøder, ll/866, Magleby, B l m/87 • J ernban earbejd . K/4 25, Oppesundh Indb.Sj.H. ;; 30/ 86 • 17 .Jærnhandler , / 11 38, Onnnestrup Indb.BleghH 1/ 82 17 Klude,;amler, /. 1 20, L ydorslev, I. Intr. UJn/ 8 1 • Møllersve nd , l\J/ 7 37, Sverig, Indb. Sj. H . :J:Jt/ 87 • Opvarter, t lj,, 60, lVlaglebyS., Udb. Sj. H. 2 aG/ sn · Opvarter, "!. 1/ 2 63, Kbh vn., Indb. S j. H. G55j 8 :; . 21 280 Høgter, / 8 1• ' / 5 28, tløll erød S., A 25 Skomagerm ., t!ifa 33, Hoclstrup, Indb. Sj. H . '15fg 7 • 1 S komagersv. , % 38, Tikjøh S ., A 25 186/ .1 • 2 "!. / Skomager, A 50 as/ 85 • 12 43, V eiby, Skomager, H/ 4 46, Melløsse, B 3 "·~% 1 • Skræden;vend , 1 4/ 3 42, Fuglslev, B 2 1/s:. · 11 ' / ll 56, Sverig, Smed(·svend, Indb. Sj.H. ~" 7/83 . 4 / 4 62, S laglillo, Smedesvend, Indb.Kh.Hm / 82 • S nedkersvend , % 28, tl. J ørgh.S., A 14 a23/ 82 • 2·'1 98 ITbJ .. I ncIb .s·J. H . 3 4 t/8.1 • S neclk e1sv., 5 ..., , '" 1vn., S nedkersv ., ;/ 7 32, Ses t, ~Indb. Kh.H 3 H / 82 . 2 Snedkorsv ., ~'/ 1 2 37, S kovby, I. Intr. 8 90/ 8 1 • 2 K/ 54, H emm ersl. , Indb.Kh. 1-P~Ofs • Søm and, 7 2 2 tlømand , ~/J 68, Skaaru p, A 30 18 7/ 87 • 'fapetseror, -- '/G 53, Hibe, U db . S j. H. 76/ 82 • Tjenestekarl , :'/ 3 63 2 Hattin g, A 25 1 !1 2/ 8 ,-.. 'føm rer, ~H/ 4 40, H elsi ngø r, Indh.Sj.H. t"'/ sG· 1 V ærtshush. , I. Intr. 75/ 8 4 • ' / 10 70, Nakskov, A nder::; A rbmd. , % 43, Kbhvtt., Indb .Sj . H.b 1 ~ 2fg 7 Andreas . Opvarter, "/ 7 03, Oml bjerg, Udb. Sj. H. L'• 1/s7 • 11 tlømand, /u 64, Østermariæ B l 34 2fs,. A n ton .. 1''/ -o N.1el S t rup, · B 3 1064/ S L· ·1 A ugust . A l')DI l C., ' I O bv, Indb. Sj. H. uH/ 87 • V enzel. Fhv. Urtekræm. ~/ 10 31 , Khhvn ., Gj ør tler, t% 21, Sorgenfri, Ind h. Sj. H. '; 8 1/ 8 ,1• Chri stian Grov tnnedesv., 1 "/ 1 ~ 57, Kbhvn. , Indb.Sj . H. 6 8 ~/ 811 • Skomager, It/a 36, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 717/sr; · 22/ 23, Hillerød, Udb. Sj.H. ::4/82 . S neclk ersv ., 8 Sømand , '/ 11 61, Stege LS. , Udb.Sj .H . 28/ 84 • Vognma.ndskrl. , ~Ofs 48, Vandløse, Ind h. ~j. H. 2·1/ 8 4 • Jordansen, se Jordansen, ~ 2/ 1 2 56, Kbhvn. 1 Rud .. Tjenestekarl , % 57, Kbhvn., A 21 Ht / 82 · 2 % 56, Frdberg., Constantin . H attemager, I. Intr. ~ 1 n/s n· 1 Edvard . . . . . Smedesvend , % 54, Odense, Udh.Sj . H. 1 ~%6 ·

Hansen, Peter.

Arbmd ., Arbmd. ,


Hansen, P.

208

fhY. Musiker, 2 1/ 11 42, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 46/ 83 • Guldsmedesv ., 30/ 10 63, Kbhvn. , Indb. Sj. H . 3 19/ 85 . 1 Stolemager, % 52, Kbhvn., Indb. Sj.H. 417/ 81 . 23 Terrakottaarb. , / 4 53, Kbhvn. , Indb.Sj.H.l 20 8fs •. 17 Frederik Arbmd ., A 12 357/ 87 • / 1 48, Kbhvn. , Marmorarbejder % 59, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 815/ 87 • 4 / 1 52, Næstved, Skomager, Udb.Kh .H. 42/ 81 • Snedkermester, 1 % 18, Chri stiania, Indb. Sj . H . 204/ 8 1 • Gustav 17 H einrich Sømand, / 3 65, Kbhvn. , A l 425/ 84 . 1 H erman. Typograf, % 58, Kbhvn., B l H 2 1/ 82 • 2n Sm:dkersv. , /10 62, Stubbekjb., B 18 12/ 82 • Hvidtfeldt 2 Johan . . . Arbmd., Udb. Sj. H. 288/ 86 • / 8 48, Odense, 7 Ma!;kinmester, Udb. Kh.H. 40/ 82 • / 11 39, Udby, 8 Johs. Severinus Murerarbm d., I. Intr. 654/ 8 1 • / 12 44, Kbhvn. , Julius. Former, % 54, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 133 2/ 83 • 24 Skræder, / 7 25, Kbhvn., A 22 72/ 82 • 14 64 Smo3d, / 10 55, Svendborg, Udb. Sj.H. / 83 • Uldspinder, % 54, Slagelse, I. In tr. 939/ 87 • Knud. 4/ 47, Taarnby, Kusk, Udb.Sj . H. 194 / 86 • Lars .. 8 19 / 7 36, Kbhvn. , Lauritz . Arbmd., I. Intr. 27 3/ 81 • 24 / 4 23, Frdberg., Skomagerm., Indb.Sj .H . 733/ 86 • 11 Skomager, / 9 41, Kbhvn. , Indb.Kh.H 341/ 8 2 • Smedesvend, 2i/2 60, Ærte S., Udb.Sj.H. 120/ 83 . Marius Ma~.kinarbejder, "/s 61, Handers, Indb.Kh.H 348/ 82 • 29 / 7 43, Kbhvn., Martin Typograf, I Intr. 4 6fR 1 • 7 99 / 11 43, Stiftelsen, Stiftsp.II.H / 86 • Bohr A rbmd., 23 / 3 46, Kbhvn. , Mortensen Arbmd. , Indb.Kh.H 238/ 82 • 11 Hudolph Esben Smedesvend, B 3 778/ 83 • / 2 56, Benløse, 1 Hasmus . . . . . Smedesvend, % 49, Hundstrup, Udb.Kh.H. 338/ 82 • 24 / 11 45, Kbhvn., 'rhorvald . . . . Bro; ægger, I. Intr. 128/ 80 • 2 Viggo Villiam . Arbmd ., % 62, Kbhvn. , Indb. Sj. H . Sfs 5 • Vilhelm. . Plb.A Nr.1036, 2% 73, Kbhvn ., A 16 10 5/ 81 • 1 Mursvend, ~ft 2 48, Stiftelsen, Indb. S j. H. 142/ 84 • Strømpevævers. 2 % 61, Kbhvn ., B 2 H 62/ 82 • 2 Fhv. Urtekr., % 38, Kbhvn. , Indb.Sj.H 1500/ 83 • 18 268 Tjenestepige, / 86 • / 8 63, Aakirkeby, Udb. Sj. H . Petra Margrethe . Petrea Vilhelmine . F abriksarb.ske, Bfs 61, Kbhvn. , A 10 2fs 3 • Ugift, ~/ 11 63, Kbhvn ., I. Intr. 402/ 86 • Petrine ... 2 / 5 60, Krummer. , Udb .Sj.H Y Sfs~· Syersk e, Marie . K arethmagersv. 8/ 12 63, Sverig, Indb. Sj.H. 13 1/s; · Petter . 209 1 / 12 25, H ørsh. S., A 25 Arbmd., / 8 .1 • Poul . 9 169 / 4 47, Drosselbj., B l ' / 8 ,1 • Arbmd., Arbmd., 9fa 48, Bloustr. S., A 15 13 2/ 82 • Skibskok, åjg 58, Ulsted, Udb.Sj .H. 260/ 86 • Dahl, se Dahl 2/ 35, Kj øge, Indb. Sj.H. 692/ 83 • Pouline . . . . . . . Enke, 7 1 / 10 28, Kbhvn ., Indb.Sj .H . 295/ 81 • Dorthea . . Enke, "/ 12 16, Nykjb.p. F. Indb.Sj.H. 9 u/87 • Frederikke Enke, 17 / 9 44, Kbhvn., Jensine .. Enke, B 3 10 22/ 8 2 . Juliane .. Enke~ % 56, Frdværk., B l 535/ 83 • 21/ 51 , Ottensen, Indb. Sj. H . 4 8/ 83 • Louise Fredr. Ugift, 6 28 / 5 67, Kbhvn., Indb.Sj .H. 11 6/s r; · Ugift, Hagnhild H enri ette 3/ 48, Middelfart, Indb. Sj.H. 774 / Enke, Hasmine. 85 • 4 2 6fg 55, Slagelse, Indb.Sj .H . 7/ 86 • EnkE:, 1% 34, V esterborg Indb. Sj. H. 63/ Ugift, 84 • 23/ 57 , Vesterb .S., A 29 Sfs • Ugift, 5 3 1 7/ 62, Odense. Udb.Sj.H. 23 1/ 85 • Abelone M. . U gift, 3 21/ 39, Kbhvn ., I. Intr. 513/ 87 • Caroline . . Enke, 6 2 tifs 44, Odense, Indb.Kh.H 270/ 82 • Christiane . Scort.um , 1/ 54, Mm·løse, I. In tr. 444/ 8 4 • Emilie . . . U gift, 3 Hansine . . U gift., A 16 "/s 1 •

H ansen, Peter Ejlert. Emanuel Emil


Hansen, R.

209 Hansen, Rasmine Marie Rasmus

Christensen . Christian

Freder. F erd. Herm . Peter. Magard . Michael. Munck . P eter .. Rebekka Amalie Regine J ensin e . Ri chard . . . . . H.iehardine Oliv. M. H . Hohert . . .. . .. . . H.obertn Albert. Sofie Rosalie Elisabeth . . . Rudolf H erm . Lauritz Chr. Adolph . Ludvig . Sander . . . . . . tlelma Eleonora . Severin . . Severine . .. ..

Ugift,

13 / 9 2

B l 147/ 87 B 2 H 17/ 8 1 . 27 248/ Al·bmd ., / 9 31, Egitslevm., Indb.Sj .H . 8 1• 15 Al·brud., / 3 36, Faxe S., B 3 779/ 83 • 1 Al·bmd., % 41, Vraaby, B l 395/ 84 . 3 Arbmd., % 41 , Ballerup, Indb. Sj .H. 834/ 8 7 • 2 Arbmd., % 42, N. Høirup, B 3 795/ 81 . Arbmd., 2/s 43, Skrøbeløv, B 3 159/ 82 . 17 Arbmd., Indb.Sj.H. 14 8 1/ 83 • / 3 43, Grænge, 19 Arbmd., Indb.Sj. H. 5 4 5/ 83 • / 1 43, Dalum S., 15 Arbmd., Udb.I~h.H. 10/ 8 1 . / 7 44, Gjentofte, 25 Arbmd., / 1 47, Kbhvn., B 27 5jg 2 • 1 Arbmd., % 50, Nakskov, A 1 182/ 82 • Arbmd., 9fs 54, Mern, I udb.Kh.H 97/ 8 2 • Al·bmd., tj1 58, Enderslev, Udb.Sj.H.W/ 85 • 2 Brolægger, % 68, Kbhvn., Stiftsp. II. H 8 1/ 87 • 27 Enkemand, / 7 25, S. Broby, I. Intr. 10 22/ 81 • 2 Fraskilt, / 11 15, Følleslev, B 3 802/ 84 • 30/ 37, Golsted, Latrinkusk, Indb.Sj . H . 546/ 8 1 • 8 Latrinkusk, 2fg 40, Brøndsh. , Indb.Sj .H . 1313j 83 • fhv. Marskand., a/4 5G, H arrehy, B l 590/ 87 • 17 Mw·svend, / 3 28, N. Søby, Indb. Sj.H. 286/ 87 • 15 Opvarter, / 7 57, Farum S., Indb.Sj.H. 1489/ 83 • 1 Opvarter, 4fg 57, F lødstr. tl., Indb. Sj. H. 26/ 8 .1• 7 Skibstømrer, / 6 32, Kbhvn ., A l m. Nr. 776 . 1 Skibstømrer, ' / 12 43,Stramm elst. InJb. Sj.H. 532/ 8 7 • 1 Skibstømrer, '~/ 11 60, N. Søby, Udb.Sj.H.t 35/ 84 • 2 Skræder, % 39, Hundtofte, I. Intr. 380/ 82 • 24 Skrædersv., A 22 10 5/ 82 • / 7 48, Kbhvn ., 4 Sluæder, ~ /11 48, Sverig, I ndb.Sj.H. 787/ti 3 • 25 Sliber, / 12 20, Nyborg, A lm. 562. 11 Sømand, / 10 55, Karebæk, Udb. Sj. H . 170/ 83 • 29 fhv. Tjener, / 4 10, Taagense, Indb. Sj. H. 133/ 87 • 7 Tjenestekarl, Udb. Sj.H. 10 8/ 85 • / 11 49, Rynkeby, 7 242 Tjenestekarl, / 83 • / 12 57, Asminder., Udb. Sj . H. 182 Grovsmedesv., 2o A ar, Rudkj øbing Udb. Sj . H. / 83 . 24 Arbmd., / 2 54, H aarby, Indb.Kh.H 143/ 82 • 1 Farversvend, 6fs 28, Kbhvn. , Indb.Kh.H 357/ 82 • Skomagersv., :n/5 47, Nestebø, I. Intr. 1192/ 8 1 • Sømand, ? Slmarup S ., A 27 5 '1/ 83 • 2 Sømand, ~/u 61 , Askø, Udb. Sj. H . 58/ 84 • 7 Tømrersvend, /.1 65, Kbhvn ., Indb.Sj .H. 736/ • ·• s;12 ou, N yborg, Udb . s·J. H . 253/ 8483 • Opvarter, 1 i::lkibskok, % 62, Almind, Udb.Kh. H . 55/ 8 1 • se Rasmus H. Munck . 11 Matros, / 64 Bogø Udb. Sj. H. 66/ 8 6 • ' ' 1 9 Matros, Udb. Sj. H. 1 7/ 86 . / 10 65, Bogø, 29 Ugift, /.H 49 l Nybora Udb. Kh.ll.2 5/ 8 1 • ol 31 / 10 41 , Kbhvn. , Enke, Indb. Sj. H. Sll/ 87 • u/1 57, N.Tranders I. Intr. 12 !l 3/ 87 • Snedkersvend, 20 'rjenestepige, A l .<.j s t · / 11 56, Maribo, 7 Sømand, / 7 60, Sverig, Indb. Sj.H. 13!l/ sa · 20 1 / 86 • -'/ 12 67, 'rranekj ær, Udb.Bj.H. Ugift, 5 28 / 0 18 , Kbl1VI1 ., I . ] 111. t · 5~ /8 1· Enke, 11 Al·bojdsmand, / 8 64, Khhvn ., Indb. Sj.H. 10/ 8 1• 1 % 64, Bredsted t, B 3 28/ 8 1 . 13 Tjen estekarl, B 7 1% /81 · / 59 Næsby g ' ' 1 % 15, Samsø, B l H l 1·17/ 8 1 . 25 P lb. A. 1139, / 1 72, Kbhvn ., A 16 128/st· Al·bejdsmand, ~ 9/~ 58, Tostrup, B 3 88 7/ 8 1 • 14 / 4 58, Vadum, Enke, Indb. Sj. H . 66 0fs 7 • 61 ' Diernisse '

% 25, Aastrup,

o

[!')

27


Hansen, S.

210

7/ 21,Slotsbjærgb. Indb. Sj .H. 340/ . Enke, 87 • 7 26 . Enk•3, / 7 25, Thune, I. Intr. 772/ 85 • 26/ 19, Odden, Ugift, I. Ink 13/ 82 • 4 1 Ugift, ' / 6 45, Sønderby, Udb.Kh.H. 3 1/ 81 • Christine 8 / 1 17, Grønholt., Enke, B 3 22/ 81 • Enke, 2fg 26, Jægerspris, Indb.Sj.H. 610/ 81 • Marie U gift, ~; 10 59, Søndersted, A l 204/ 86 • 19 Ugift, B 6 50/ 8 1 . / 4 58, Sverig, Signe 1 0fg 44, Sverig, Ugifw, Udb. Sj . H. 133/ 86 . Johanne. 6 / 10 24, Kbhvn. , Ugift, Indb.Sj.H. 546/ 84 . Regine . . 13 / 1 59, Kbhvn ., Smedesvend, Indb.Sj. H. 132/ 85 • Sigvald Peter .. Snedker lærling, 8fs 64, Kbhvn. , Stiftsp.I.H. 222/ 85 • Sigvard Vilhelm . Tjen·estekarl, 21 Aar, Kbhvn., Indb. Sj. H .44 8/ 8 4 • 1 Bagersvend, % 53, Rødding, A 21 m/8 1• Simon . 2% 34,Saxkjøbing, Indb.Sj.H. 121 5/ • Grovsmed, 83 Møller. Blikkenslager, 1% 57, Birkerød, Indb.Kh.H 40 3/ 82 • 16/ 47, Stiftelsen, Sine Amalie Ugift., A 43 15/ 85 • 3 358 Sivert . . . . . Arbejdsmand, % 66, Kbhvn., Indb. Sj. H. 104 / 87 • 29 / 1 59, Sverig, Sofia . . . . . Ugift., Indb. Sj .H. / 86 • 1 Andrea . Enke, % 11 , Hirsholm, B 3 44 3/ 85 • 3 Cathrine Enke, Indb. Sj. H . 657/ 81 . / 1 29, Kbhvn., 32 1 14 / 10 61, Flensborg, B l Frederikke Mar. Ugift, / 87 • 27 / 9 48, Stege, Katrine . . .. . Ugift, Indb.Sj.H. 236/ 86 • 19 Marie . . . . . . Enke, Indb.Kh.H. 82/ 8 2 • / 4 02, Kbhvn., 1 "/ 12 54, Kj øge, Caroline . Ugift, Udb. Kh.H 10 5/ 82 • 5 / 12 52, Nysted, Dorthea . Enke, Udb. Kh.H 115/ 8 2 • Vilhelmine . . . Enke, % 32, Kbhvn., Stiftspr.I.H. 64 &65/ 85 1 Sofus Emil BønneL . Murersvend, Indb.Sj.H. 1143/ 8 1 • / 10 49, Kbhvn., 2 Emmanuel . .. Smedesvend, Udb.Sj.H. 35/ 85 • / 5 58, Horsens, 3/ 54, Kbhvn. , Marius . . . . . V æversvend, Indb.Sj. H. 914/ 85 • 8 9 / 1 31, Kbhvn., Sophie Amalie Joach. Enke, Indb.Sj.H. 12 3/ 8 1 • 1065 1/ Christ. Jacob. Ugift, / 82 • 12 51, Bagsværd, I. Intr. 111 16 Freder Vilh . Ugift, / 8 1• / 4 56, H ørsholm , Udb.Kh.H. 7 Kirstine Ugift, I. Intr. 557/ 8 R. / 9 37, Nakskov, 25 / 11 38, Kbhvn., L aurine. Enke., A 29 15/ 8 4 • 17 Pouline. Ugift, / 12 52, K bhvn., Indb. Sj .H. 2 H / 83 • 7 Sophus . . . . . Arbejdsmand , I. Intr. 2 ~ 9/82 • / 1 50, Roskilde, 21 Bertel . Arbej dsmand, I. lutr. 30/ 80 . / 2 50, Korsør, 3 Ferdinand . % 58, Kbhvn., A 20 642/ 8 1 •4 11 Stefl'en. . . . Kusk, / 7 54, Dam sholte, Udb.Sj.H. 2fs 4 • 7 Stine . . . . . . Enke.. B 3 114 8/ 86 • / 11 22, Dalby, 2 Emilie. . Ugift;, % 49, Bjergsted, B 14 4/ 8 ,1 . 20 27/ 59, Melby, J ørgine . Ugift, Udb. Sj . H . %3 • 9 2 Ugift, 9fg 60, Melby, B l 670/ 8 ,1 • 58 3/ Enke, Marie . . 11 45, Frederiksv. Indb,Sj.H. ~ / 8 2 • 174 20/ 04, Kbhvn., Indb. Sj.H. / 85 . Susanne Dorothea . Enke, 6 8fs 39, Gurre, Alm. 368. Kirstine .. Enke, :H/ 7 52, Kbhvn., Indb. Sj.H. m/87 • Svante Valdem. Emil Smed . Arbejdsmand, 18/ 11 28, G illeleje, B l 53/ 86 • Svend . 1% 41, Slagslunde, Udb.Sj. H . 20/ Arbejdsmand, 81 • 24/ 45, Sverig, Arbejd smand, Indb. Sj. H. 5 5fs 2 . 2 16/ Malersvend, Indb.Sj.H. 1490/ 83 . 10 42, Sverig, 6 24 / 12 51, Alsønderup Udb. Sj. H. ~/ 8 7 • Arbmd. , 3 7 Skibst.ømrer, B 3 !1°/87 • / 7 31, Sundbyø., 1"/ 48, Nødclebo, Sandgraver, Indb. Sj.H. 753/ 87 . P eter 2 1:3fs l7, Eiby, Arbmd., Inr1b.Sj.H. 3 17/ 8 1 • Søren 784 1 / 82 • / 11 31,Haraldsted, I. Intr. Arbmd., Arbmd., ~'/ 1 38, Kjøng, Indb.Kh.H. 63/ 8 1 . 7/ 42, Aulum S ., Indb.Kh.H. 226/ Arbmd., 82 8 4 2 / 4 45, E sbønder., Indb.Kh.H. %1 • Arbmd., 1 H/ 53, Egislevm., Indb.Kh.H. ""/ • Arbmd., 82 4

Hansen, Sidse.


211

Hansen, S.

% 57, E rdl'Up, Udb.Kh.H. 38/ 8 1 • Ar b md., 26/ 58, Baldersbr. , A l 3 18/ Arbmd., 85 • 7 2fg 62, Engom, Udb.Sj . H . 221/ 86 . Arbmd., 27/ Indb.Sj .S. 653/ 87 • Bagersvend , 12 28, Kbhvn. , 3/ 48, Smørum, B l 3 70/ 81, . Boelsmand, 4 ? Gaa.setofte, Udb. Sj .H. 46/ 84 • Cigarhandler, Sadelmagersv. , 2 1/ ,56, Tersløse, Indb.Sj.H. 28 1/ 8 7 • 2u/ 1 18, Kbhvn., Indb.Kh.H. 135/ 8 1 Smedemester, 3 % 47, Herslev, B 3 11 56/ 86 . Smedemester, 3 /~ 16, Kolding, I. Intr. 78 7/ 8 1 • Snedkersvend, 19/ 40, Astrup S. , Udb.Sj.H. 76/ Vognmandsk. , 85 • 1 1 1/ 27, Hinge, / Indb. Kh. H. V ærtshu sh. , 81 • 7 Indb. Sj.H. 28/ 8 5 • fhv.Kobbertr. , 2 5/a 09, Sevel, Christian 2% 64, Bjergby, Udb. Sj. H. 77/ 86 • Arbmd., Ni else n 27 15/ Fyrbøder, P eter .. 10 61 , N. Vedby, Indb. Sj.H . / 8 7 • 31 " / 1 61 , Magleby, A 30 / 8 (; · 'rjenestekarl, 2 '1/r, 35, Nyborg, Indb. Sj.H. ns/87 • Poulsen . Skræder. 11 /~, 22, Kbhvn. , Indb. Sj .H. 697 / 85 • Sørine Eleon. Kirstin e Ugift, 22/x28, Stendrup, B 3 112/ 84 • T erman . Skræder, zs/ 1. 52, Sten& hy, I. Intr. 642 / 83 • Them . . . . S medesvend , 1 2/ 69, Brøndshøj, Udb . Sj. H. 193/ 87 . Theodor . . . Opvarter , 1 17/s 45, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 506/ 83 • Carl Juliu s Arbmd. , "/ 2 31 , Kbhvn. , Indb.Kh.HY / 8 1 • F erdin and . Fyrbøder, 20 /~ 52, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 845/ R4 . Georg Ferd. T ømrersv., 2/ A l 259/ 85 . Valdemar . . Smedesvend , 10 60, Nakskov, 2 ~/ 59, Kbhvn. , Indb.Kh. HY/ 8 1 • Theodora Cath. And . Ugift, 4 7 /~ 62, Stiftelsen?, A 26 46/ Jul. Martha Ugift, 84 • 1 29/ 52, Kbhvn., Alm. 243. Vilhelmine Enk e, 4 ~/5 46, L yngby, B 3 707/ 8 1 • . Arhmd. , T hom af' 14/ 31, Flensborg, Indb. Sj .H. m/86 . . Dagvagt, 7 . Skomagersvend , 1/ 1 29, Hin gkjøb ., B 7 1 9/ 8 ~. • 14 / Stiftsp.I.H. 101/ 83 • . Arbmd., 12 34, Kbhvn ., . se 'tud e. 23/ Indb.Sj.H. 12 5/ 87 • Wiss. Lund 'rjenestekarl, 11 51, Lou ns. :>Ofs 42, Kbhvn. , Al7 16/ 8t· ~rhom as in e Margrethe Ugift, Indb. Sj.H. 899/ 85 . 1<1/ 8 65, Khhvn. , Thor. . . . . . Kaffebrænder, A 2 9t/8 t · Thora . . . . . U gift, 2/ Indb.K.h.H 143/ 81 • Ugift, (Møller) . 10 35, Kbhvn. , 1Bfr; 34, Kbhvn. , Indb . S j. H. 438/ 81 . Emilie. Enk e, 7 6 •- j R 42 I n db • s·J. H . 346/ 85 • · , I "' bl1vn . , Ugi ft, 2 8 / 64 Ir bl A l 432;'84·· ~ , '>. 1Vn., Ugift, 6/ 60, Kbhvn., Indb. Sj . H. 10/ 8 1 . Ugift, Hansin e. 2 7 18/ 56, Kbhvn. , B 12 / 81 • U gift, (blind), J en sine Elise 6 •j 1 52 (53?), Saaby B 3 522/ 82 • Ugift, Mine . . 18/ t o 52, Kbhvn ., L Intr. 1656/ 86 · Forl. K. Hosalie .. . 22 / 60, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 60/ 8 2 • Ugift, Sophie . . . 2 % 69, Kbhvn , Indb.Sj .H. 533/ 87 . Vilhelm ine . Ugift, 23/ 62, Kbhvn. , B 23 14/ 8 1 . Marie Louise. 8 2; / B 3 79 5/ 87 • 'rhorkild. . . . . . . Arbrnd. , 3 41 , Ganclløse, 27 / Indb.Sj.H. 1455/ 83 • Thorvald Birker0d . . Arbmd .. 1 1 46, Kbhvn. , 15/ 6R, Khhvn. , Indb. Sj .H. 110/~ 6 • Casp. Ditløv Bogtryl~kerl.. 8 22/ A 2 77/ 8 1 • Emil . . . .. Billedskj ærcr , 10 42, Kbhvn. , u;, 48, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 41/ 87 • Skomagersv. , a/ 11 55, Kbh vn.. Indb. Kh.H. 58/ 8 1 • Ferdin. Gjørtler, Indb.Sj.H.i 8 0fs 5 • fhv. Konditori. , 1 7/ ,; 67, KLhvn. , Emi lius . 1/ 67, Kbhvn ., A 16 326/ 8 1 . Pl. A . Nr. 1249, Georg . . 8 30/. 60, Kbhvn. , In(lb .Sj.H. 138/ 87 • Former, Oscar .. 1 1 % 49, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 237/ 85 . Vi ggo . . 21/9 64, B 18 29/ 81· • Vilhelm .

Hansen, Søren

27*


Hansen, T.

212

Hansen, Thorvald Vilhelm 'fhøger Edvard . Thyra Alvilda . Tobæa Nielsine . Tomine . . . . Trine . . . . . Kirstine Mari ane. Marie .. Ulrikke Sophie . V aldernar (k. Larsen) . Adolf. Edv.Aug. Em ilo H einr. V . Vibekke . . . . . . Victor Bernhardt Em anu el . Emilius .. Valdemar . Victoria Vilhelmine Viggo Emanuel Vill. Ferdinand . .. Georg Ch. V . Julius Thorv. Viktoria Vilhelmine . Vilhelm . . . .. . (k. Møller) Vilhelm . Vilhelm.

August Carl .. Christian

. . . EmiliusBjørn Har. Fred . F erdn . Julius . P eder Vilhelmine

Andrea Caroline . Christin e H enri ette Jakob. J-. Justine. .

21 Tjenestekarl, /~ 64, Stiftelsen, Stiftsp.I.H. 27/ 85 • 31 / 1 63, Kbhvn., Typograf, Indb. Sj.H. 459/ 85 . 7 Indb.Sj. H. 430/ 87. Arbejdsmand, / 5 61, Kbhvn. , 12/ 4 69, Kbhvn ., Plejebarn , I. Intr. 227/ 80 . 10/ 12 54, Ubberud, B 2 324/ 87. Ugifb, 31/ 8 44, Odense, Indb.Sj .H .1583/ 83. Enke, 7/ 8 08, Ørby, Indb. Sj. H. 630/ 82 . Enke, 15/ 8 65, H erslev, Ugift;, B l 723/ 84 . 26 Ugift;, / u 50, Hasle S., A 2 34/ 8 1• 19/ 11 61, Slagelse, B l 218/ 85 . Ugifli, 10/.1 28, Horsens, Indb. Sj. H . 290 / . Enke, 82 1 Indh. Sj.H. 6 '14 / 82 . Gartner, '1/ 11 49, Kbhvn., 26 / 8 49, Kbhvn. , Arbejdsmand, A 12 168/ 87. 6/u 63, S limminge, Udb.Kh.H. 12 8/ :~ . Malersvend, 8 Maskin arbejder, 26/ll 66, Taarnby, Udb.Sj .H. 280/ 87 . Indb. S j. H. 432/ 87 . Murersvend, 22 Aar, Kbhvn. , 1% 40, Kbhvn. , Hvid garver, A l 75/ 87. 20 Tjenestekarl, / 1 55, Ny kj . p. F., Udb.Sj.H.13Dfs 5 . 10/ 7 62, Kbhvn. , I. Intr. 433/stBladbud, 1 Ugi ft, ~/ 1 62, Korsør, Indb.Sj .H. 327/ 81;. 1 Murersvend , '; / 12 62, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 259 / 87 . 1 8 Arb ejdsmand , /:~ 63, Kbhvn ., Indb . Sj.H. 923/ 84 . 25 Smedesvend , / 2 61, Kbhvn. , Indb.B lgh.H 14/ 81 1 Tils. A . 67. / 3 65, Kbhvn. , A 17 17/ 81. 1/ 3 65, Kbhvn. , Tjenestekarl , B l m/8 6 . 7/ 12 64, Stiftelsen, B 18 13jg . 1 7/ Mure svend , I. Intr. tt.>9j 79 . 11 47, Kbhvn., 12/s 62, Kbhvn. , Typograf, Indb.Kh.H 397/ 82. 22 Tjenestekarl, B l H 2 13/ 82. / 7 64, Kbhvn. , 4 Arbejdsman d, ~ /; 64, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 419/ 85. 7 Ugift, Indb.Sj.H. 1000/ 8-:,. / 12 64, Kbhvn. , Arbejdsmand, 19/ 12 64, Kbhvn., Indb. Sj.H. 326/ 86. Malersvend, % 66, Kbhvn., Indb . Sj.H. 63/ 86 . 81 27 Murersvend , / 11 50, Æ røskj øb., Udb.Sj.H. / 85 . 12/ 2 54, Nidløse, Opvarter, Udb. Sj .H . 274 / 83 . Postb d, Indb. Kh . H .5fs 1. 4 45 Reservekond. , / 5 41, Stokkem. , Udb. Sj. H . /u· 25 Værtshu h ., Udb.Sj.H.97/86 . ' / 7 57, Kbhvn. , 27 507/ 83 . Arbejdsmand, /,1 56, Stiftelsen, Indb. Sj.H. 1170 1 1 Arhej,lsmand, · / 43 Nordinere B 3 /st· 2 3 Opvarter, % 64,' Kbhvn.b, ' Indb. Sj. H . 46/8 ~. Smed, n/8 32, Kbhvn., F . P. 1355/81· l9fo 34, Kbhvn., BlHl 35/s1· 22 B7190/st · Sadelmager, / :, 59, Slagelse, 10/ 10 35, Kbhvn. , Indb. Sj.H.516fs 3 • Snedkersv., 20/ 8 48, Kbhvn. , S m edE-svend , Indb. S j. H. m /s6 · Plh. A. Nr.l 183, 1% 72, Kjøge, A 16 402/ 82. 11 Enke, Indb.Sj. H. 506/ 86 . /~ 20, Kbhvn., 5/ Ugift, A 2 110/s3 · 11 28, Kbhvn. , 15 Indb. Sj.H. s t4j 81. Ugift, / 7 53, Kbhvn. , / 6 58, Stiftelsen, Indb. Sj. H .4 a4/ 81 . 21 Ugift, 227 28 U gift, / 12 67, Stiftelsen, A 25 / 87 . IO/; 18, Kbhvn., I. Intr. 109/s1· Enke, Enke, 3°/n 36, Kbhvn. , A 15 04/ 81 . 27 Ugift, / 12 11, Slagelse, A 12 221/ 7 • Enke, I. Intr. 522/81· 2% 26, Kbhvn., 1% 58, Slagelse, Indb.Sj .H. 6S6fs 7. Enke, 2% 60, Maribo, Udb.Brnh.H . Sfs t Ugift, Enke, % 28, Kbhvn ., Indb. Sj. H . 111/87. 8 Enke, Indb. Sj. H. 25/ 87 . / 4 59, Kbhvn., 9 U gift, Indb. Sj. H . 5fs 1 . / 2 39, Kbhvn.,


213

Hansen, V.

11 / 10 30, Kbhvn. , Enke, 11 / 1 64, Slangerup, Ugift, 27 Ugift, Sofie . /., 59, Kbhvn. , H and sk emager, tk/ 10 51, Kbhvn. , Villi am Christian . Hestaurat.best., 1 ~ / 1 o2, Kbhvn ., Emil . . . Fm·din. Aug. B ørsten bi n der, 3% 60, Kbhvn. , Plh. A.Nr.1521 , 9/ 10 67, Kbhvn. , Marius . Typograf, ' '/:> 57, Kbhvn. , Villum Vilhelm .

Hansen, Vilh elmine Marie.

Indb.Sj.H. 503/sr; · Udb.Sj.H.G2/ 85 • A l 281/ss · A lm . 272. Inclb.Sj. H. 4 !1/ 8". Inclb.Sj.H. m/87 • A 16 1 28/ 81 •

B l H l

13 / 82 •

31/ .-, 30, Kbhvn. , Ugift, A 15 61/ 8 1 • Hansine . . . . . . . . . . 2 ''/t 53, Khhvn., A 25 1 2%3 • Gartner, Hansteen , Holger Coldin g. 147 ' / 2 45, H eb-;ing h., Indb.Sj.H. / 8 :;. 8krædersvend . Haraldsson, Carl Olesen .. ~/t 59, Khhvn. , F . P. :m/83 • Emm a, . .. .. Ugift, 1 / 11 o3, Khhvn. , Inflb. Sj .H. 90 %5 . Harboe, Mary Therese Christine Ugift, 23 / 43, Had erslev, Ind h. S j. H. 64 2/ Hebslage r, Niels Christensen 82 • 1 ·? Tydskland , Indb.Kh.H 240/ 81 • Enke, Hard er, Constance . . . 1/ : 55, Odder , Bagersvend , Indb. Sj. H. 728/ 8 ,1.• H enrik Marx . 1 1 2 A 21 45 '1/ 8 1 • · / 2 34, AsRens, SkomagerRv., Hardoff, J ohan Nikolaj ~ ; ,t 45, Khhvn. , I. Intr. 778/ 81 . Sad elmager, Hard re, J ohan Henrik . Tnstrum. sliher, 22 / .-, 15. Eckernfrd., Indb.Sj.l-L 31/ 8 ,,. P eter . . ti/i ()2, Bogense, Udb.Kh.H.s 39/s:~ · Malm·svend , Hardt, August Vilhelm 1 1 1 ' / 49. Finland , Indb.Sj.H. B /8 ~ . Styrmand, Harjapil:\, Johan Philip 1 125 1 1 2/ 45, HolR in _g0r, I. Intr. ' / • Arhmd. , Harlunck, P eter H einri ch 87 8 27 / 6 58, Nysted, Indh.Kh.H 38 Sfst · Harms, Fritz Sofus Th eodor Murer, 26 / 12 66, Nestved, B l 587/~ 7 • Sofie Elisabeth . . . . Ugift, Vilhelm Chr. Heinrich Cigarmager, 2/s 38, Itzehoe, B 3 751 / 8 1• 6 Hm·msen, Carl Ch ri stian . . . . Bagersv. , /~. 48, J"mgerspr. , B 6 'Ofst · 1 ' / 1t 51, Draaby, U db.Sj.H. m / 87 • Frederik Christian . Mejerist, 7 21 / 10 23, Meeklenb. , A 21 0jg 1 • Ha.rni sch , Carl Frederik Vilh. Snedk er, 77 2 Hansine Boline .. . Enke, ~ /R 29, Aaker S., A l / 8 ". 7 Harpin, Adeleid e f. Carpentior Enke, /:1 05, Khhvn. . A 27 01/ s5· 7 /~ 55, Kbhvn. , 1. Intr. 9 8 1/ 8 7 • Harp sø e, J ohan Au gust Gottlieb Uhrmagersv. , 1 % 45, Khhvn. , S tiftRp.l.H. 10/ 85 • H arpøtt, Alexander V aldernar Cigarm ager , 17/ 42, Kbhvn ., A 14 n 9/ 8 1 • H elene Mari e.. Ugift, 8 17 / 10 60, Aarhus, Udb.Kh.H. 8 B/R 2 • Harre, J ens Christian . . . . Skomagersv ., Harreskov, J ens Ni elsen .. . Snedkersvend, 17/ 3 57,H øjenJerRL, A 25 36/ 8 1• 1"/,; 62, Khhvn ., Intlb. Sj.H ..>s5/ 86. P eter Vald emar . K ommis, 2· Y, 48, Kbhvn ., B l H l 1:. 1/ 82 • Harrested , Harald Villiarn Arhmd., 2 27/ Rkomagersv., Hartig, Johan Christian . 1 ll ,Brockhimh. F. P. %1 • 27/ 47, Khhvn. , Indh.Sj. H. :; 29/ 82 • Hartje, Hansine Mari e .. Ug ift, 8 n/2 16, Kbhvn. , Indh.Sj.H.b. 10 1/ 85 H enrik Augm;t . 1Dfr, ()5, Kbhvn. , Indh. Sj.H. 2 14/ 84 • Hartmann , Alma Gyrithe . Ugift, 33 "/ ~o; 3° Z "l l' l I • I n tT. . 1 o. c; ll 1Clft.n 1 . SI · Am alie . . . . . Enke, 18 1 1 r./ 29, H aderslev, B 3 ' / Anton Chri stian Sadelmager, 81• 10 1/ Indb.Sj.H. :m/ 8 1• Tjenestekarl, Carl P eter. . . . 1 57, Khhvn ., 17 Indh.Sj.H. 214 / 8 1 • / 2 41, Frdborg., Charlotte HoRnlin . Enke, IS/t 27 , Kbhvn. , F. P. 12it/ so· Emm a Kirstin eAmal. Enke, Evald Laurits . . . . Snedkersvend, 2Gfa 62, Khhvn. , Inclh.Sj.H. 438/ 84 • Georg Chr. Vilhelm Raclelmage rsv ., !'/2 66, Hannover, Indb. Sj.H. tH / 85 • "/r, 30, Goldberg, I. Intr. :~ :19/81 • Hartvig . . . . . . . S nedkersve nd , 1 ~/ ()5, SkjelskHr, Ud h.Sj .H. "!ifs 6 • H enrik Andersen S. Bagersv., 7 Hilda Georgine . . . Gift Kon e. 20 Aar, Khhvn .. Indb. Sj .H. "6 1/s.J· 1 Johan Peter Charles 8 tyrmand , , ' / 10 33, Fa.ahorg, Tndb.Sj.H. 750/ 8 7 • 12/ 64, Odense, Laura Constantia . Ugift, Udb.Sj.H.1"2fs 3 . 7 30 / 12 64, Kbhvn ., Indb.Kh H 389/ 82 • Sofie . . . . . Ug ift, . . . . . Ugift, B/ 12 64, Kbhvn. , Indh.Sj.H. 400/~ 3 • 2 lBemhardt)LauritzA. Maskinarh. , Indb. Sj.H. 365/si · / 2 58, Kbhvn., 28 Lauritz Jacob. . Arhmcl., / 8 63, Khhvn.. S tifts. I.H. 121 / 87 • 30 Louise Georgia . U gift, / 1 56, A alsø, Udb.Sj.H. 77/,s· 1 1 1/ 53, Schweiz, Stefan . . . . . . Opvarter , Indh.Sj.H. 'a / 83 • 6


Hartmann, V.

214

H artmann , Vilhelm Frederik William Aug. Edv. H artn ack, Ellen Kirstine .. . Emili e Juliane Dor. Johan Theocl . Justus. Sofi e Fredr. Vilhelm. H artung, Carolin e Amalie . . . J ohan Joachim Mart. Josephine. . . . .

Bagersvend , Børstenbinder, Enlc e, Ugift, Sn€:dkersvencl , Ugift, Ug ift, Bagersvend , Plh.,

Hart,vich. Hartvig, Chri stia n Edvard . Frantz F erelinanel Johann e Frederikk e . MarenS. E. Chri stiane Ni els Jacob F erclin ..

6j 63, Tjæreby, ? tj" 50, S pjellerup, '% 58, Kbhvn. , % 04, Frclberg. , 55, Kbhvn ., 61 Rødovre H/1!l1 40,' Preussen,' 14 / 68, Kbhvn ., 7

n;.,

u;

Udb. Sj. H . tzi/s3· B l 6to/86 · I. In tr. r,o7/84. Indb. S j. H. 55/ 83 . U db. Sj.H. 210/ 83. Indb.Sj .H. 988/ 87. Ud b. Sj. H. ~Gjg 6 . Al Sfs 7 • Alm . 2085.

Hn,rtvig.

Handsk emg., Ug ift, Ugift, Tapetserer,

29/ 1 35, Kbhvn ., 7/ 53, Kbhvn., 7 5 / 1 30, Kbhvn., t4/10 50, Odense, 2 "/ 2 25, Kbhvn.,

B l H l t62/8t. Indb.Sj . H. to87/83 A 12 181/ 85 . Indb. Sj.H. 162/ 85. B 3 661/st·

Hnrtvigsen. Hartvigson. Hartvigsen, A lfred Chri stian Cigarm ager, Edvard . . . . . . . H an delsagen t, H ans . . . . . . . . Arbmd .. Mari e Cicili e Vilh . Søren .. . .

28/

53, Maarum , 39 Odense ' ' 20 l / 10 42, E ilstrup, 13/ 36, Kbhvn ., 5 24/ . 28 Græsted 6 , ' 2

9

"/

B 3 328/st· I. Intr. 843/sa· Ind b.Kh.H. 217 /s1 B l H l 49/ 81. B 2 H "'/ 81 .

2 Harup, Emil Gotf ..Tul. Ludv. S ned kersvend. ·' /~ 60, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 316/ 86 . 27/ 65 , I:>.7 bl1vn., ·r110ra A ugusta u gttt. . ,. I Q · H . (i 63/ sr;· n db ...:>J. 5 19 R ass, Ane Kristine. . . Enk e, /u 43, Finnerup, B 11 37/ 8 2 • 27/ 49, Søllerød, I. In tr. 11 72/ 86 . Carl Oluf. . . . . A rbmd ., 7 22/ 22, Kbhvn. , Elisabeth Vilh elmine Enk e, I. Intr. 1058/ 87. 7 7 Johann H einri ch. Stenhu gger, /n28, 'rysklancl , B 3 853/ 81. Johann e Emilie . . . Ugift, '% 63, Kbhvn ., Indb. Kh.H. 7/ 82 . 11 Vilhelm J! reder ik . . Murersvend , /~ 42, Skodsborg, I. Intr. 400/ 81 . 5 / 2 15, Aarhu s, B 3 49/ 81. H asager, Ane Christ. E li sab. Enk e, 2 '1/ 55, Aarhns, Carl V ilh . August . Km vemager, U dh.Sj.H. 1'; 9/ 8.1 • 8 H aslin g, Froderik B øye . . . A rb ejdsmand, 21/ 12 37, Saxl.;:jøbing U db. Kb. H." % 1. 1 / 7 07 , Kbhvn., Johann e Sophi e . . Enke, F. P. 2496/ 87. 11 /!l 41, Kbhvn., Indb . Sj .H .1019fs.1 H aslun d, H erm ann Chri stian S neclkersvend , 7 26/ l Cl1r. . u g t"f"t , l n. , I n olb . s:J. H . 586/ 87 . v , 1"-1)n J o l1ann e F ror. 10 ''8 (Fi s(;hor ) P eter Martinu s, ;,;o Fischer. Udb. Sj.H. l1l/86 . L1/:, 41, Boge nse, Hasselba lch, Han s P . Chr . . . Enk emand , H aRselberg, Frans Otto . . . . Skræderm ester , c;/ u 16, Carlskrona Indb. Sj.H.L 07/ 87 • H assel brack , Friederich Aug .. Stolomagersv. , L7/ 7 34, Asendorf, I. Intr. tt 19/st· ~"/2 30, Kbhvn., I. Intr. ttt 9j 8 1 . Larsin e Johntin e. Enkø, 1/ Kbhvn. , Indb. Bj .H. BH · 65, L ouise Victoria . Ugift, 10 4 /~1 25, Luno , Udb. Kh .H. 47/ 81. H asselgren, Carl Gustaf Adolf Skowager, 28/ 4 1, 8verig, Indb.Kh.H 1 H7/ 82 . J [asselqui st, G ustafva J enscl tr . U g i H, 8 Hesserii s, Karen M. Bondrup, se Bondrup. H assin g, And rea . . . . . .. . Tjenestepige. ,; / 11 65, Aalborg, Udb.Sj . H. 247/ 84 . ~ /., 35, Kbhvn. , Indb.Sj.H. m/81. Emilius Ado lph Valcl. Arb€:jdsman rl. J ens Chri stian Johan Blikl< ensla.gerR., ~/ 11 4H, Hobro, B l 1 7%r.· .J ens P eter . . . . . . '17/ ,; 4-:1:, K.bhvn ., B l H 1 3 1/ 81. 27 /G4 7' Khhvn., Indb. Bj. H. 498/s6 · rr ertulian . KlejnRtl.lCdetW ., 18/ 34, Kbhvn. , Ug ik Indb.Sj.H. 15/ 82 . J ohann e Christin e 12 Mari e . . . . . . . Ugifc, 53 Aar , Holbæk , Indb.Sj .H. 52/so· 1 Kirstine . . Enke. A 27 ~; 7/83 . / 8 02, Kbbvn. , 1 ~/: 1.0, Ulsted B. , lndb.Bj.H. '1 5 4 /~ • Margrethe . Enke', 1 N iels P eter . . . . Skibskok , ~!'/,, 59 , Kbhvn., Indb. Sj.H. 363/ 86 . H ast, Niels Chri stian. . . . Sømand, ~ 1/ 1 2 64, Middelfart , Udb. Sj . H. 195/ 85. Haste, (Geertsen) Ane Cathrine, se ucl. Geertsen. 2 Hastrup, Thora Christine . . . % 35, Kbhvn. , T

m;


Hatting, C.

215 Hatting, Carl J ensen, se J ensen. J ohan . . . . . . Hau, Niels Chr. Hansen. . .. (H auch, Johan Frdr. F erdinanil H a nerb erg, Alfred V ald emar . Carl P eter. . . . . An na Maria . . . . Carl Thorv. Corn. Emil . . . . .

H and elsbetjen t, Møller, B agersvend , P lejebarn , L ysestøber, Separeret, Murerlærling, P lejebam ,

Haugaard.

Hougnard.

Hougaard, A l exandra M. Ju lie Ugift . B enth e Aline . . . . Enke, Carolin e M. Emmer . Ugift, Chri stenChri stensen Sm edesvend. Emi l . . . . . . . . M:ttrm;, H anne Mari e . . . Enk e, H elene H enri ette. Ug ift, J ens Christian sen Drejerm cster, Martin J oh an Alfred Sn edker. Olivia Vilh elmin e . Ugift, Sidse M. Madsen, se Madsen. Hauge, H einrich Severin. Jens Lauritzen . . Olga Ni elsine. . . Haundrup, Carolin e C. Am alie P eter Lau ri tz .. . H auptmann , Ehlard , V . Andr. Haurowitz, Samuel L eon .. Hauschildt, Anne Margrethe . Hauser, Rosalie Nitolin e. . . . Hausmann, Johann e L eopoldine Hauw, Sophie . . . . . . . . . Havlykke, Juli ane Mari e . . . H elena Charlotta . . H awert, Martha Morgen . . . . Havndrup, Carl P . H erm ann . Haxthausen, Christi anA. ,J u lim; Hazach, Comad L eopold . . . F ern ando Alexand er Maren . . . . . H echt, Christian P hilip Lauritz Vi ggo . H echtor, Gustav . . . . H eck el, L auritz Andr. Chr .. Marke11. .. . . . . . H eclu:n ann , Anna S. H ansine . H ann e M. Vilh elm. N iels H enrik H edberg, An na Christina H ede, August H enrik . . Hans Augu st . . . H edegaard, Anders Oluf. Andrea. . . . Charlotte Freder .. H ans Engelbrct;ht. Nicoline . . . . . . H edemann , Carl Johan . . . . . H eden green, Gustaf And ersson

1

~/ 1 0

63, Kbhvn. , Indb.Kh.H. 95/ 8 2 • / 1 48, Kallundb. , I. Intr. 21/ 8 7 . '~/ · 2 54 , Kb!1vn., A l 19 1/ 8 7 • 17 A 45 13/ 8 1 • / 3 71 , Kbhvn.. '% 43, Østrup, Indb.Sj .H. :, ··1/ 8 ,; . ~ % 25, Nykj .p .M., Indb . Sj. H . ~ "/ 8 :1 . 1 ~/2 66, L. Næstved A 25 1!10/ 8 .1 • s/1 78, Khhvn. , Indh.Sj.H. :l ~r./85 . 11

Hovgaard. 63 , T aarn by , 25, Kbhvn ., z /9 25, Kbhvn. , ''/;, 44. Hamstrnp, 2 'i2 4:0, A<1lborg, ~ 1 /H 33, H asle, "-' ''/ 1 u u D, ~ ·ITJ ~ :J J1Vl1. , 18 / 11 -!8, Bjertrup, '% 51, Sundbyøst. l!'/ 1 51, Stiftelse n, l ·H/. G '3/ 2

B l 360/ 8 .," , B 3 2/ 8 1 • Indb. Sj.H. 77/ 8 1 • lndh. Sj.H. ' "z/ 8 1 • Udh. Sj. H. :'1/s2 • A 14 2 '; 2/ 81 . A "±"-' 1 :). 36/ 85 . Indb.Blgh.H Sfs~

U db. ~j . H. 79/ 83 • lndb.Sj.H. 7 G/ 8 1 .

1 % 61, Kbhvn .. B l H 1 156/ 8 1 . Arbejdsmand , 'H/s 47, H øirup, Inclb. Sj.HY Bfs 6 • 11 gift, /.1 61, Khhvn. , Indb. Sj .H. 338/ 85 . "2 % 47, Kbhvn ., Alm. 308. Ugift, Malersvend , ·' / 1 35, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 15 6fs 1• 1 "2 ' / 8 50, Odense, Indb.Sj.H.H·l/ 87 • Gar tner, H andskemags v., 1!'/ 1 5(:), Kuhv n. , Indb. Sj.H. 5 '1/ 85 • ttj6 41 , Hend sborg, Imlb.Sj.H. 481/ 8 1 • Enke, 11 / Ugift, Indb.Kh.H. 155/ 8 1 11 49, Kbhvn ., 25 8 Ugift, / 2 59 , Tyskland , Indb.Kh.H. " / 82 • 20 Ugift, /.1 64, K alundb., Udb. Sj. H. 8 7/ 83 • ·•4 , H e 1: · t,· I n db .s·J. H . 1 6 ·' ~/so· Enke, slll gø 6 "± 2 Enke, Dfs 46, Halm stad, Stiftsp .II.H 138/ 8 7 1/ ()2, At lanterh. , A 30 ll / Ugift, 83 . 6 Plejebarn, '/ , 80, Kbhvn. , A 41 109/ 87 . 1 'i u 20, Kbhvn ., A 2 100/ 8 :~ . 1 ' / 3 14, i::>lagelse, V æver, B 3 10 31/ 8 1 • V æver::;v end , :t/ 1 46, S lagelse, I. In tr. 95/ 81 • F raskilt, tt/11 4 7, Brusernp, U db.Sj .H . 5 1/ 8 r, · Bog lJincl ors vend 12/ 8 43, Kbhvn ., A 21 lH~/s t · 12 Bagersvend , I. In tr. ll 4 "/ 87 • / 10 55, Khhvn ., Gørtlersvond , "2 '/ 8 37, å verig, Indb . Sj.H. sr; Sfs 6 • fhv. Sømand , 'i u 51 , Kbhvn ., Iudb.Sj .H. 408/ 86 • Enke, z% 47, Dragør, I. Intr. 14 8 7/ 8 6 • Tjenestepi ge, "2 1; 10 62, Østhy, U db. Kh.H. 76/ 8 1 . · ·--J·t/,j ()'"l' , l.,:\ OCS lG·11c c, Udl·'· oc...·J.· H.. ' ·'~1'87 • G angptge, fhv. Musiker, % 05, K IJhvn. , Indb. Sj.H. 2!'8/ 8 2 • 1'1/ 21 , Sverig, Enke, [nd b. Sj.H. !106/ 85 • 8 22/ 51, Kbhvu ., 33 0j lndh.Kh.H. 8 81 1 7 5/ 15 Kbl ·r,, , P • ~ ' /8', · G , l V II. , Snedkersvend , 2 1/ 12 58, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 5'16fs 5 • 14 Ugift, / 7 59, Øs terbøllc, Indb.Kh .HY / 82 Enke, % 07, KbhY ti. , Indb . Sj . .H. 160/ 83 . Smedesvend , ' ~/~ 56, R01n ø, I. Intr. 13 2 1/ 86 . Enke, A 28 ~/85 . 11 / ()4 l..!vm·ia Sømand , Idb.Sj.H.b!' 7/ 86 • 0 9 ' o• 29 Skrædd ersv ., / 57 ' Sverig- ' Indb. Sj.H. ' "Sfs~ . 12

a;


Hedenskog, C.

2Hi

7 I. In tr. to94/s2 . Hedenskog, Carl . . . . . Skræder, / 3 42, Sverig, 15 / { 16, Kbhvn ., Hedevig, Marie Theresia. Enke, Alm . 2500. Skomagersv ., Indb. Sj. H. n48 / 83 • H edlund , Gustaf Edvard. % 49, Sverig, 20 H eesch, Marie Lovise . . Tj enestepige, B 20 7/ 81 • / 1 59, Odense, Hegelund, Anton .. .. . Arbejdsmand, Stifts p. I . Hll 3/s7 . % 4 7, Viborg, 3 Snedkersv., 0fg 36, Korsør, Carl Christian Udb.Sj.H. 86/ 82 • 28 Hans Murersvend, / 1 57, Præstø, Udb. Sj . H . 282/ 87 • Reger, Ane Joh. Fochtm eier, se Fechtmeier-Heger, Ane Johanne. 2 Han s Froderik . . . . . Kurvemager , %35, W estphalen Indb.Kh. H . 17 6/ 82 26 / 3 64, Sverig, Hegermann, Augusta Caroline U gift, Indb. S j. H. "tifs 4 • Lauritz J. S. Severinse11, se SeverinseJL 1 MathildeL.J ønsson U gift, 0fs 62, Y stad, Indb. Sj.H. b 75/ 83 • 2 H egh, Caroline Amalie . .. . Enke, ~/ 1 2 32, L. Vmrløse, Udb . Sj. H. 68/ 8 1 . Hegner, Jr,hanHasnmsFrederik ArbejdRmand, ~ 1 /1 34, Kj øge, A 25 155/ 85 • H eiberg, Carl Andreas Marinus Skomagon;v., lB/ 8 59, Aarhus, Udb.Kh. H. 90/ 82 • 3 Chr istian Martin . . Glarmester, 0Ju 52, Slesvig, A 20 49/ 87 • 14 277 / 86 • Pedersen .. H øl'luæmmer, / 5 41, Ørslevkl. S, Udb . Sj. H. 12 11 Heibroch, Regine Eli r-;abeth . . Enke, Indb.Sj. H. / 85 • / 11 33, H.ønn e, H eichelmann, Frederik V. Emil Fotograf, % 37, Vallø, Indb.Sj.H. 724/ 86 • 1 Heide, Augusta H. Vilhelmin e Ug ift, Indb.Sj.H. 389/ 83 . / 1 41, Khhvn., 2 Heinrich Vilh. Augu ·t Stolemagersv., % 46, Kbhvn., Indb.Sj.H. an/85 • 1 :'/7 59, Kbbvn., Ida Juliane Amalie .. Ugift, I. Intr. 1086/ 8 1 . 17 / 9 46, S tettin, H eidebrecht, Augu st C. Vilh. Fyrbøder, Indb. Kh .H. 39 0fs 2 27 309 Charlotte Vilh . . Enke, / 1 23, Scholwigen B 2 / 87 •

Heidemann.

Heidm.ann.

Heitemann. Heitmann. 8/

s 70 ' HJ'ørring '

Heidmann, J osophine Marie. . Morten Thomsen .. Peter Chr. L. Jens P eter H enrik. . . .

U gift, Snedkersv., Bagersvend , Arb ejdsmand ,

Heid en, Augusta Birg. Ernest. Ludvig Carl Em erick H eidloff, Adam Poul. . . H eidner, Alfred Frederik Carl Christian . H eidstrøm, Axel Otto . . H eiendorff, Frederik V. Georg H eigaard , Maren . . . . . . . . H eil esen, Vilhelmin eMargrethe Heiligstii.dt, Albert Thorvald Conrad J oha n n . H eilmann, Gustaf Adolf . . .

2 " / 12 53, Kbhvn., Ugift, fh . Grovsmedos. !1/ 2 59, Kbhvn., Snoclkorsv ., n/3 54, Preussen, Kle insmedosv., 1 ~/.1 60, Khhvn., Bogb.o.bm edesv. , 1 ~/ 1 55, Kbhvn., 1 / 0 89, Sverig, Baa<lsmand, 25 / 11 31, H erfølge, Møll eby gger, 1 Enk , ! • / 7 32, V. Saaby, 1 " / GO, Aalborg, Tj eneste pi ge, 2 Murer,· vend , ~ 3/ 12 15, Kbhv n. , 2 / 11 36, Kbhvn., Skrmder, 21 Væv ersveHd, /.1 25, Tyskland,

2

Bl

5'19/

87 .

% 34, Svendborg, Indb. S j. H. 620/ 8 1 .

20 1

/.1

~;7

53, Odense, Indb.Sj .H. "5.1/ 81 . 49 ' Udesundby B 3 960/ 85 . Indb. Sj.I-L 533/ 82 • Indb.Kh.H. 126/ 82 Indb. Sj. H. 11;/ss· Indb.Kh.H.HG 6/ 82 l. 11 db • SJ·. H . 537/ . 82· I n db · SJ.. H · 33"/- 86 · A l ass/s; · -,. H . 4os;85· I n db .bJ. Udb. Sj.H. 256/ 84 . lndb.Sj.H. 95 "/ 83 . I Jl(lb • SJ.. H . :w2j85 · I Il(11) . S J.. H . to1 .·3/ 84•

Heimann. Heyma.n. Heymann. 15 /,1

121

Hejmann, Wulf.

Inspektør,

H eimsoth, Fran s Johan H ein , Charles Oluf Johan . Emanuel Christian Oscar Frantz Carl Albrecht .. Frederik Carl Christian. Gottfried Mannesse n H ans Christian. . Harald Valdemar l sach Villiam Julius .. . .. . Sophus . Karen Kirstine.

27 Korl·:sk ærer, / 12 59, 8verig, Indb .Sj.H. 773/ 87 . l('/'" o"2 ' KLJ I 11 l 11) . 8 J.' H . GI''·~:l '/ · Stoncry k k er, 01\'11., 21 Arbejdsmand, / 9 64, Kbhvn., B l H l 13 1/st · Maskinarbejd er, ~/2 10, Khhvn. , A 2 30/ 8 .1 • 22 Tømrersvend , /.1 00, Kbhvn. , Indb.Kh.H.t 08/ 82 ts/ 11 30, Khhvn., B 2 18 Gjg 3 • Malermester, 2 Arbejdsmand, ' / 5 66, Holhæk , A ol "/83 • 1 Plb. A 1071 . ' / 10 68, Khhvn., A 16 88/ 8 1 . Skriftstøber, % 18, Kbhvu ., Inclb.Sj H. m/81 • 2 Malersvend, ~/, 58,vVesselburn B 6 75/ 2 • Plb. A 133G. n;G 72, Kbhvn. , A 16 8 "/8 1 . 30 Enke, / 7 23, Kbhvn. , Indb.Sj .H. 79/ 81 •

19, Nykjb.p.S. Indb.Sj . H.

/ 87 •


Hein, K.

217 H ein, Karen Marie . . Oscar Emil . . . Samuel Iversen S irn on P etrus . Theodor P eter . Tulin e Elisah. Mathilde Villiam Idum Theodor . H einclorff, Carl A ugust . . . . Emma Emilie . . . Friedrich Chri stoph H ein e, Hans Ludvig .. . .. . H eleja Martha H eclev. He ~n ~l, Fri ec e.ri_ch Gt.Jstav .. . H emmge, Ca ·olme . . . . . . . K ren Marie. . . . . H einze, Fri e rich Hon. Aclelh. H eintz, Emma Carol. (P etersen) H eins, Johan P eter Frederik . Vilh elmin e Christiane . H einson, L yd ia Carol. Freder. H einze, Ch arlotta Dor·th . .Toh. J oh ann 'l'raugo tt . . . H eise, Mari e. . . . . . . . . . . Emili e Augusta Antonie H ejlbuth , Harry . . . .

11

Ugift, / 12 53, Kjøng, 28 Plb. A. 1167. / 7 70, Kbhvn. , 4 T ømrer, / 5 19, Kastrup, Maskinarb ejder, B /12 41, Kbhvn. , 17 Konditor, / 4 45, Kbhvn. , 1G/1 53, Frdber g., Ugift, Arbejdsmand, 20/ 11 56, Kbhvn ., 2 Mm·sven d, "/ 2 59, Aalborg, 11 Enke, / 53 KJ' øge T ømrersvend, %3 28,' Celle, ' 2 Sømand , % 60, Skaarup, Ugift, " / 2 63, Frankfurt, Cignrmager, % 49, Ch emn itz, 1 Ugift, % 36, Kbhvn. , Enke, ~"/ 1 47, Hillerød, 11 Glasblæser, / 5 40, Preussen, 30 Ug ift, / 49 Sverig 'Ofa9 23,' Khhvn.' , 2 Ug ift, / 2 61, Kbhvn ., 2 Ugift, 3fa 19, Kbhvn ., 21 Enk e, ' / 2 09, Preussen, 1 V æver, / 1 06, 'rysklan d, Enke, w/10 39, Slesvig, 2 ti/ 65, Kbhvn ., Ugift, 1 fhv. V exelm., '% 18, Valby,

B l 328/85 · A 16 86/8 1· lndb.Sj .Hb 1 o9/ 85 . B 12 Gfs 0 • I. Intr. 10 67/ 87 · Indb. Sj. H. 9 " 7/ 83 . Indb.Sj .H . m/8" . B 2 223/ 86· ~ B "'

223/

Sti ·

B 2 m/8~ · Udb. Sj.H. 239/ ss · I n db · SJ.. H · 66')/ · 87 • Indb.Sj. H. 7s4/s5 · Indb.Sj.H. 664/ 86 . Indb. Brh.H 11/ 82 . Indb. Sj . H . 829/ 87 • Indb.Sj. H. 5 2/su·

B 2 H l A 2 t 8/ 8G·

25/ 81 .

Indb. Sj.H. 3 83/ 85 . Indb. Sj.H. 40/ 85 . B 3 396/ s 1· Indb. Kh.H. 5/ 82 • Indb. Sj. H. 785/ 85 • Indb.Kh. H. 18/ 8 1 •

Hekkebølle. Hækkebølle. H ekkebølle, Carl Emil . Sko m agersv ., Mart. R as m. Chr.Vilhelmine Fr. Enke, Vilhelm Chri Rtian Smedesvend, Sømand, okomagersv. ,

H ekkel, Andreas Christian . H elander, Olaus And ersso n .

23/ 4

48, Kbhvn ., % 25, Kbhvn. , 12 /H24, Kbhvn. , ~ 1 / 9 44, Kbhvn. , 2

3 /7

55, Kbhvn. ,

tHj7 49 '...Sveri bo· '

Indb. Sj. H. 23 1/ 81 .

B l H l

t 7o/ s 1 ·

Indb.Sj .H. 1 5°j 83 . Indb. Sj. H. 8 1 2/ 83 •

l. In tr. 1072/ 82. Indb. Sj. H. 173/ 86 •

Helberg. Heldberg. Hellberg. H ellberg, Ancl ers . . Julius Joachim . Martin Sofu s. . . Poulin e Martin e .

. Arbejdsmand, Mu siker, Fyrbøder, Ug ift,

H elbi g, J ørgen Gottlieb . . 'l'ømrer, Held, ChristiaD Lud vig Emil . Arbejclsmf.lncl , H eld t, A ugust H eDrik . . . . . Arbejdsmand ,

Helg·e.

Halge.

1

45, Sverig, 47, Kbhvn. , 2() Aar, Ærøskj øb., 1 ' '/ ,, 60, Sverig, / 1 2 /4

11, Stiftel Ren, Indb. S j. H. 805/ 83 • !'/11 61, Kbhvn., Indb.Sj.H. 548/ 85 • ~ 2/8 51, Kbhvn. , I. Intr. ''/ 8 t·

1 1/ 2

5

HaUge. 56, V exiø,

Indb.Sj . H . 77 1/ 87 •

'/J 50, Lyngby,

B 3 89 7/ 8;, · Alm. 88. Indb.Sj.H. 22 1/ 85 • Udb . Sj. H. 8 7/ 87 • A 16 D2f s t · Indb. Sj.H. SG/8 1 • Inclb.Kh.H ""Gfs 1 . Udb . Kh.H. :,o/ s t · Indb. S j. B. 1"/ 87 .

H elge, J ohann a S . J oh ann esd. U gift,

7 / 11

H elgesen, Carolin e Am . Eleon. Emili e Ferdinandine H elvi gne Cathrin e . Valdemar Mar. Th. H elin , Carl Peter H arald . . . H ell, Caroline Vilhelmin e . . . H ellberg, Frederi ch Clu·istian . H ellebo rg, Caroline .. H elle-Broe, Claudine. . . . ..

1

Ugift, Gadeha ndlersk e Ug ift, Vognman dsk. , Plb. A . 1191. Enke, Portner, Ugift, Enke,

Indb. S j. H. 9 J.j/8 4 • Indb. Sj.H Y / 83 • Udb. Sj . H. 2%5 • I nc]b . SJ·. H . 21 <1/ 83 ·

7 /7

45, Kbhvn. , 11 / 12 33, Kbhvn. , 25 / 8 68, Lyngby, 1 % 69, Kbhvn. , 2% 18, Kbhvn. , 25 / 7 33, H olsten, 12 / 1 57, Aalborg, 10 / 3 11, H orsens,

28


Hellemann, J.

218

24 / 3 39, Kbhvn ., Indb.Sj.H.b 98/ 86 • H ellemann, Johan Frederik. Tj1·nestokarl, 11 Selma Caroline . Ugift, / 5 68, Sverig, lndb.Sj.H. 144/ 80 • 4 / 6 53, Kbhvn. , H eller, Emil P eter Frederik ArLejdsmand, Indb.Sj.H.l34/ 8 1. Julian e Oline . . . . Ugift, tH/u 62, Kbhvn. , Stiftspr.l.H 14 1/ 85 1 Marie Eli sabeth . . . Ugift, lndb.Sj.H. G24 /s;; · / 8 61, Kbhvn. , Rudolph Thorvald. . V ejassisten t, ~; 1 45, Storehed., B 3 m/8 1 . 10 / 10 62, Hobro, · Hellesen, Florentine Carol. . Ugift, Indb.Kh.H 1 79fs 2 • 1 Thorvald Emil . . MalE:rsvend , % 3-±, Kbhvn., l. Intr. u 4 ~/81 . Zulm a Nicoline Chr. Ugift, H/ 1: 66, Hobro, B l SGJ/ 87 • H elliksen, H ans Chr. August. Snedkersvend, 29/ 10 32, Dr;:mmen, Indb. Kh.H . ' 1 ~/81 . H ellgren, Katrin e Fr. Elisab. U gift, lfl/ 11 55, Sveri g, Indb. S j. H. ""jg 1. 7 / 3 65, Stiftelsen, A l 2117/ 85 • H ellkvist, Carl Anton . . Mal E·rsvond, H ellmann, Anders . . . . . Handelsbetjent, % 58, Borup S., A 25 267/ 83 • H elrncke, Georg H erman . Sn edkersve nd , 'K / 117, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 335/8,,. H elmer, Gabriel Chri stian. . fh.Skorstonsfejer ·'/ 2 19, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 116/ 8 4 • 26 H elga K amilla . Ugift, / 10 55, Kbhvn. , Indb.Sj.H.ll1 5/ 8 ,1• 5 Jacob Christian. . B l H l 64 / 81 . / 7 26, Kbhvn. , Mari e Christine. . Enk e, u;/7 32, Kbhvn. , I. Intr. 453/ 8 1 • 2' 1/ 52, Kbhvn., Villiam JuLFerdin and Bogholder, A 12 33 6/ 87 • 1 H elmig, Carl Vilh elm Ludvig 'rræskom ager, '% 40, Trønninge, Udb. Sj . H. c- 7/ 8 2 • 17 / 7 61, N . Sundby, Udb. Sj. H . 7/ 82 • H elmik, Lauritz Ludv. Risom Skomagersv., 11 H elm s, Elise Margr. Carolin e . Ugift., / 1 63, Kbhvn. , Indb. Kh.HY1 ~1/82 H ans Jochum Ferdin. B agersvend , % 31, Pløen , A 12 ~ 7/s:~ · 7/ H eimich Chr. Frideri ch .B'Iw. Sergent, 33, Neuml'mst. , B 7 25/ 81 • 10 H ellmuth, Frederik Vilh. Louis Kurv emagerm. , '/s 29, Tyskland , Indb. Sj.H. n /st: · Frederik Vilh. Oscar Kurv emagersv" '1/ 1t 55, Kbhvn ., Indb. Sj.H. '166/ 8 1 • L ama Julie Freder. Ugift, lR/ 11 55, N. Sundby, Udb. Kh .H. 28/ 8 1• Sophie Marie Anna Ugift, % 58, Kbhvn., Indb.Sj .. H H81 / 8 1• 2 H elner, Frederik August Rebslager, /to 42, Viborg, B 3 358/ 8 1• H elsengren, Emil V aage Mask in arb ., 21 Aar, Kbhvn. , Indb.Sj.H . :~ 8 ' 1 /8 r,· 11 H elsing, D agmar P etrea . U gift, ! / 11 62, Kbhvn ., l. In tr. 627 / 81 • 17 Gøran . . . . . . Snedkersvend , / 5 37, Sverig, Indb.Kh.H. 363/ 8 1 Jens P eter . . . Bybud, ll / 1 22, Kbhvn. , I. lutr. "26/ 8 1 . 13/ 31, Kbhvn ., H elsinggren, Id a Nathalia . Ugift, F. P. m/80 . 7 4/ : 29, Stockholm , B l. H l 70fs • H elsten, Gustaf. . . . . . Bagersvend , 1 2 H elstrup, J ens P etersen . . V ærtshush. , 1807, H elstrup , A 2 3 åfg 2 • H ellstrup, Maren . . . . . . Enke , ~ 1 / 12 10, Annise, B 3 11 43/ 81 . 2 H elstrøm, Alfriede Cam. Eug. Ugift, ''/ 12 63, Odense, Udb.Sj. H. 180/ 83 • Erik Victor . . . . . J em støbe r, 1852, Sverig, Inclb. Sj.lHY 2jg,1 • 1:1/ Joh an . . . .. . . . Sømand, Indb.Kh.H. ~' Hfs 2 . 10 58, Sveri g, - Joseph Freder. Skomager, x% 22, Stockholm , I. Intr. 103'1/ 8 1 • Marie Josephin e. . . Ugift, ~% 60, Od ense, Udh.Sj. H. 5/ 82 • 10/ .; 64 , sveug, .. rnoJb . s·J· H . 803/ 87 • S ofi e Ch ar l o tt e . . . U g1'ft : H eltner, Oscar Andreas Chr .. Forlll ·9 r, % 61 , Kbhvn ., lndb .Sj.H. 4 31;/ 8 1• H elwerschou, P eter 0111'. Julius Smed vsve nd , ~ % 34, Kbhvn ., A 12 ~ 3fs 3 . 661/ 14 / H emcker, Frederik Vilhelm .. S nedker, 16, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 81 • 10 11 1 14 Fritz Jul. H eim·. S. Stentrykker, / 1 45, Kbhvn. , Indb.Sj.H. " / 83 . Ida Sofie L oui se E. Ugift, '/!J 52, Kbhvn. , Indb . Kh.H 3 n / 8 1 • R emm e, Sofus . . . . . . . .. Kommis, % 65, Aalborg, Udb . Sj.H. 212/ 86 . 11 H emmingsen, Ancl ers J. Thorv. Smedesvend , / 2 59, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 122 Gfs.1 . Ane Margrethe . Enke, n / 7 48, U ttersløv, Alm . 1369. 27/. 36, Smidstrup, Udb. Sj. H. 61/ Carl August . . . Arbejdsn1and , 1 8 1• - P eter . . . . Ugift, ~ 1 / 1 0 67, Korsør , Udb.Sj.H. 118/ 80 • 17 Vilh. Emil. Klejnsmedsv., /~ 53, Kbhvn. , Indb.ICh.H 293/ 8 1 • 28/ CaroLMarieSofie Enk e, 11, Kbhvn., Indb.Sj . H. 536/ 8 1• 10 3 H ans .. .. . . . Arbejdsmand, u/1 42, Fuglebjerg, A 25 ; / 85 • 1 % 51 , Kbhvn. , J ensChr. H ansS. Malersvend, Indb. Sj.H. 15 1/ 87 . 25 Jørgen . . . Ugift, / 12 62, Skjelskør, I. Intr. 17 utjg 6 • 11/ 53,Kbhvn., P eter . . . . A rbejdsmand, Indh.Sj . H . 727 / 8 ,1 • 5 303 10 Maren Catlll'ine . Enke, / 11 16, Fredericia, Imlb .Sj.H. / 82 . 28 23/ / 86 • Maren M. Car. Ugift, 67, Kbhvn., Indb.Sj.H." 11


Hemming·sen, N. H emmingsen , Niels . . . . .. P eder . . . . . . Rasn1u s Uhri st. H empel, Heinrich Str uve Laur. Søren Barlag . . . H enckel, B aol Ernst . . . . . Chnrlotta Arnalia . El eo nora Mathild e. Oscar A lexa ttder. . H encker, Rosa F reder. Vilh. H en eller, Andreas. . H enning, Andreas . .

Hendrichsen.

Arbejdsmand , A r bejdsmand, Opvarter, Malersvend, Skomager , Garversvend , Ugift, Ugift, Skibbygger, Ugift, S nedkersvend, Dugmagersv.,

Indb. S j. H. 30 3fs 2 • n 3 m ;8-l• 8/ 65, U llerup M. , Udb. Kh. H Y / . 82 1 20/ 63, Randers, Udb.Sj. H. m / 84 • 3 8/ 37, Rand ers, Stiftsp. II.H 2 1/ 87 • 4 5/ 56, Tyskland , Incl h. Sj. H. 35/ 85 • 10 13 Kbh F 7 , . vn. , . p . lOoGj s ~· % 53, Kbhvn ., Indb. Sj. H. 15/ 81 . ~ 0/ 1 0 5S, Khhvn ., A 2 L 208/ 8 1 • 21;/:, 47, Khhvn. , Indh. Sj .H. 731/ 82 • 1/ 50, Kbhvn., Indb.Kh.H. 360/ 8 1 9 % 10, Frederi cia, A l 3 u2/ 8 •1. 2

% 26, Sn ertin ge,

26/4 50, Ornebjerg,

zs;

Hendriksdntter. Hcndriksen. Henricksen.

15, Kj ertem. , In db.Kh.H.5 3fs 1 • [nd b. Kh .H. 262/ 81 8 -!t\, Valsøl ille, 1 ~/ 1 2 49, Bagsvrerd , B 3 783/ 86 • 1% o4, Vo rdin gb .. Tn db. Kh .H 10 % • 2 ~% ol, Norge, In db.Sj.H. 31 ·; / 86 • 1 ' ll 56, Khhvn .. A 25 51/ 87 • 1 Ucl h. Sj.H. 101/ 8 1 • / :. 28, Kbhvn. , 7 ~ / 1 54, Nysted, B 3 4 ·18/ 86 • ·•·•j -- 11 0'"u , l"-7 ll )lVn., .[ ncli ). w· uJ. H . 428/ 87 • t 1/ 10 50, Klim , U dh. Sj . H. 57/ s 7· 19 / 3 15, Kbhvn., :::>tiftsp.II.H 109/ 8 ,; 1 t 0 j 1 33, K ri stinni a. Inclb. Sj.H. M/ 84 . 1 U~ i ft , / :, 39, E Lli ngo, Udb.Kh. H. 82/ 8 2 • Ugift, ~ / 1 47, Hiller0d, I. Intr. 36 4/ 82 • Ugift. t l / 1 51 , Baarse, A l 158/ 8 1 • E nke, s/8 lo,Sø rbymag le F. P. 18 2'1/ 8 1 . 20 ' 13,V eRteregede Inclh.Kh.H. 90 / Ug ift, 8 1• 1 Enke, s ':. 32, Hol h m k. Indb. S j. H . B3 %:,· 10 Ugift, B 5 3 %1 . / 1 47 , Sverig, Ug ift . I!J/ 1; 54, Khhvn ., A 16 215/ 8 1 • 13/ Ugift, ()3. Khhvn. , Indb. Sj.H. 32 '1/ 83 • 11 4 / 10 63, Nakskov, Ugift, U db. Sj. H. 137/ 87 • 17 Ugift. / ll 62, H olbæk, B l '10 5/ 87 . 7 bl 1• ·f " GI I n arJ . s· g t t, u )b, "1vn., J· H . ij~· 7/8 .1. U 1 Ugift, I. Intr. 10 1 7/ 81 • " ' 1 48. Slagelse, .,, I n dl). s·J· H . 173· / 83 . t t. - ,12 b-o~, H ØJ.by, U g .f. Enke. '/ 1 21, Fredensb. , I. In tr. 10 6 '1/ 8 ,1• 12 / ,; 12, V estenbæk Indb. Sj.H. 58 :;/s:~· En k e, 1 Enke, ' /u 27, Sveri g, A lm. 2422. tOf:, 53, T ersløse, B 3 ~ 06/8 1 . Arbmd. , 2 A rbmd.. "/s 66, Khhvn. , A 12 m /s:. · 1. Intr. ~ 80/s t· A rbmd. , '11/ 1 58, Kbhvn ., Kui'i k. t% 66, Khh vn., Indb .Sj. H. 2 ~"/86 • Maskinn.;.;sisto nt, 1/ 8 53, K hhv n., Indb. Sj.H. 121 / 8 ,; . 11 Mnrersv. , ' / 10 48, Odense, Udb.Brnh.H 1 /s:~ · 2 ' / 5f), Kongsv. , Matros. lndh.Sj.H. 4 51 / 84 • 1 S"rnand. "' 111 63. 'T'aa rnhy, Udh. Sj . H. 235/ 8,1• 1 1 Arhm d. . Indb.Kh . H 2 1 5/s:~ · ' / :, 18, Hillerød, Fyrh0der, ~·.',; ti2. Norge, Indb. b j. HY2fg 5 . Formand. -·110 54. Khhvn. , Indb .Sj .H. 7 " 1/ 87 . 1 Srn ede;.;vond , 111 53, Khhvn.. Indb. K h.H 20 "/ 82 . 31 H anclskomagsv ., /:. 56, Kbhvn. , Tndb.Kh.H 13 i/ 81 . 2n Ugift, /,; 58, K allehave, Indb.Sj.H.101 6/ 8 1 . ·'"/ TI errmge, · Ud il . .._R.J. H . t·•s; -- !l 53 , .c: .. S·L· Ugt'f't: , 2 '1/ 42, L yngby, U gift, I. In tr. 300 1s1 . 3

Enke, A rbmd., Arbrnd ., Letmatros. Sømanil, J ørg. Laur. Arbmd., And rea N icolin e . Ugift, Rel•slager, An dreas. l R f ører. Ferdin and ·~''h v. SlZ ·h U gift, A ne ~J nk e, Kirstin e l<Jn ko,

H enrichse11 , A lhild Mari o . AndorR

K atr. V ilh. Margrethe Sofi e Sofie A nn a A nd rea Bol. Dorthe Jo h. Chri st. Kirstin e. Severin e Mari e . Birth e Mathild e Boelil Kirstin e Bolette B otilda Carl Chri stian Einnr Im an. Emil Froderik Guldbrand Heinrich Knud . Ottu V iIh. P eter Th eodor V illi am. . C<t rolin o. A ne C. M. Bontin e

Henrichsen.

17/

10

11 /

2o*


Henriksen, C.

220

Enke, % 38, Kbhvn. , Alm. 359. n / 3 63, Kbhvn., Maskinarb ., Indb. i::>j.H. ~ 2 1 /87 • Styrmand , ~/ 1 57, H elsingør, Udb. Sj. H. Jt ; 7/ 8 .1 • 5 Gadehandler, B l m/87 • / 2 40, Kj øge, ··; 12 34 , l"•rørup, I ndb . s·J· H . •sq/ A reJ b 'd sman cl , co - · ~ ~· 1 Arb ejdsmand, % 43, Valsølille, I. In tr. 31 4/ 8 1 . Arbejdsmand, Bfs 58, Taarnborg, Udb . Sj.H. 8%, . 28 Skomager, /,1 33, B ækken, B 6 104/ 81 . 4 / 1 29, Gj elsted, Snedkersv. , I. Intr. 574/ 81 • 26 Aar, H ørby, Udb. Sj.H. 2r,%,1• Carl M. Urtekrsv. , Fr. Vald. Plb.A.Nr. l087, 9/ 12 69, Kbhvn. , A 16 36 ~/82 • 1 Christiane Math. A . U gift, % 48, Kbhvn., I. In tr. 765/ 8 1. 1 Christine Frederikke Enke, % 12, Brønclbyv., A lm. 2597. 21 / J ensin e .. Ugift, B 3 !! 53/ 8 1 . 12 53, Randers, 12 Claudius Thorvald . Arb·~jcl smancl , / 12 27, Kbhvn ., I. In tr. 10 7/ 81 . 14 Dagmar . . . . . . Ugift, / 2 68, Kbhvn ., Indb. Sj.H. "6 %,;· t•j ., ,. , F r db erg., Uclb . s·J· H . "-53/ s5 · H enriette U gt'ft , - 9 .vl, 1 David .. . . . . / 12 38, Sverig, Slu33derm. , Indb. S j. H. 127fs<: · 1 Dorthe Kirstine Enkø, 'i 9 43, A llelev, Indb. Sj.H. 553/ 85 • Edvard . . . . . Fhv. Sømand, 9/ 12 19, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 848/ 85 • 2 CJ-mrles H amkemager, "/ u 53, Kbhvn. , Stiftsp.LH.'10/ 85 . 1 Constantin. Skomager, 0fa 30, K bhvn. , Inclb. Sj .H . 623/ 87 • Eli Johann es . . . . Tømrer, 2ij12 53, Skj elskør, B 3 8 10/ R2 · 21 18 Emil . .. . . . . . . Sn ecl kersv. , / 3 46, Stiftelsen, Indb. Kh.H !'/82 . 209 Valcl. Jul iuR . Arbejdsmand , 22/ 11 61, Kbhvn., A 12 / 8 1 • 10 Emma Marie . . . . Ugift, Indb.Kh.H 142/ 82 • / 11 58, Ønslev, 8/ 37, Magleby, Frederik Chri stian . Fhv. Sø mand , Indb.Sj.H. 50 4/ 87 . 4 15/ Frederikke Birgitte. Enke, Alm . 2355. 12 02, Kbhvn. , 2 Carol. E. Enke, "/n 31 , H elsingør, Indb.Sj.H. R&"/8 1• 18/ 62, Østofte, Fritz FrederikLudv. Sum:md, Udb.Sj.H. 18/ 83 • 1 Sneclkersv. , :H / 3 61, Kbhvn ., Indb.Sj.H. u11 'j81;. - Sophus 21/ 46, Finland, Gustaf. Maskinmester, Indb. K h.H 18 :;/ 82 • 1 H ans . Embnllage-Fab., 5/ 12 34, Gjentofte, Indb .8j .H.m 4/ 8 1. 5 390 / 10 54, Eigtved S., Indb. Sj.H. /s;; · Sm edesvend , tR/ 8 55, Olstrnp , Indb. Kh.H 378/ 82 . Tjenes tekarl , Carl . Arbejdsmancl. 1t•/ 10 52, Tikjøb S ., Stiftsp .I. H. 94 / 8 G. 1 Christian Smedesvend, / u 50, Frederi cia, B 6 5 3fs 2 • 1 2 / . Frederik. Arbejdsmand , / 12 52, SlagelseM., Udb. Sj. H. n 81 12/ 64, Hover, H enrik. Søm and , Udb. Sj . H. I. H''/85 • 5 Jacob H armonikasp., ~ 1 /7 48, Kbhvn., B 6 48/ 8 1• P eter Arbejdsmand, !!fa 22, Kværkeby, Indb . Sj.H. "1 1/ 8 1 • 7 / 8 65, Isterød , Arbejdsmand, Udb .Kh.H. 122/. 2 • 7 / 8 ()5, Birkerød, Tjenestekarl, U db. Sj . H . m / 81; . C hr. Skræclersvencl, ts/10 36, Kbhvn. , Indb .Sj . H. 427 / 8 1 • 8 H ansine R agnhilde. Ugift, / 7 62, Taarnby, B l 758/ 8 1 • 4 H arald Ferd. Vilh. Fyrbøder, ~ / 1 40, Kbhvn. , A 21 27 1/ 82 • Julius .. Arbejdsmand, 22 Aar, Kbhvn. , A 3 ~ 0/ 5 • 24 Ludvig . Billedskjærer, / 4 58, Kbhvn .. Indb. Sj. H. ~ 20/8 1 • 10 H edevig Erikka / 7 57, Tved S ., Ugift, Udb.Kh.H. 5 4/ 82 . 4 H einrich Viggo. /s 53, Kbh vn. , B l H l 80/ 8 1 • 27 Henri ette Nic. A. E . Ugift, I. In tr. n27/ 8 1 • / 12 43, Odense, H elene Josefin e. .. Enke, :!% 33, Kbhvn ., Inclb.Kh.l{ 1Hj8 1 1 Math. M. S. Ugift. ' 0fs 62, Nestved, Udb . Sj. H. 21/ 87 . 15/ 18, Kbhvn. , H endrik. Skrædersv .. A l Rn%~ 1 H enrik Marsehandi'ser, "/724, R oskilde, A 21 ann/ 8 1 . Niverød, A l m / 8 1• Opvarter , t:!j3 32, Kbhvn. , A 21 32 G/ 8 1 • Smedesvend, 13 Chri stian Kontori st, Indb. Kh . H 1 ~·1 /81 . / 12 56, Slesvig, 23 Ferelin and . Arbejdstn ancl , / R 40, Kbhvn. , B l 50 5fs.1• 2 J ensen . .. % 59, Nysted, Udb.Sj.H. 1 7 1fa:J· 30 H endriksine Ed v. M. Ugift, / 12 66, Frdberg., B l 388/ 8 7 •

H enriksen, Carolin e Frederikke Charles Alexander . H enrikOtto Christen . Christian


Henriksen, H.

221

Ugift, 66, Rønnebæk , Udb. Sj .H. 2 6 R/ 87 • Ugift, ''/ 11 ol, Virklund , Udb. Sj.H. 10 %,,. Sølvsmed esvend xo/ 1 ~ GO, Kbhvn. , [nclh. Sj .H. 3 1 2/.~ , :· 2 1 Ugift, ! / 10 18, H illerød, Tnclb. Sj.H. t<lt fs:; · 1 Ugift, % 25, Hov e, Alm. 1619. Ugift, ''/ 1 ()8, Strøhy, Udb.Sj. H. m /s:,· Ug ift, lj/ 1 68, Strøby. B l G30 / 87 • Arhmd ., l /., 51, Maribo, Indb.Kh .H 165/s1· Jacob .. .. 1 Murorsv. , t j 7 48, Kbl1vn. , Indb.Sj.H. 2 "/ss· Hans . 1/ 54, Timm ern p, B 7 289/ Vilhelm 81• 1 to/10 08, Hjørring, A 25 12!1/se. · J anus Murorsv .. ~/:, 26, A llersl ev, B 3 '' 7!!fs 1 • J ens . Arbmrl., 1 ~/ 1 1 3tl, Hasle, Ind h. Sj. H. m/8 1 • Arbmd .. '/t 40, Svendborg, Udb. Kh .H. 5 1 /~ 1 . Arbmd .. ~' '/ 1 53, l sterød. Udb . Kh.H. "'/s1· Arbmd. , t7j 1 -:1:2, Kbhvn. , Indb. Sj.H. "ll2/ 87 • 'J'nearhejder. 11 ' 1 .J:U, Lomherg, B 6 2 !1/ 85 • Aagaard Ove. Fhv . Po rtør, 1 1 :'18 -:1:3, Hanclers, A 12 202/s::· Chri stim1 . . . Arbmd., t->j, ()4, Kbhvn ., A 12 R" 2/sn · Tjenestekarl, IG/ 1 -:1:-:1:, Khhvn. , Indh .Sj.H.U-1/ sl· Com. Arbmd. , ~' 1/ 1 2 60, Gj erslev, Indh.Kh.H. '' 3/s2 J ensin o J akoh in e .. U gift, 10/ 1 46, 1-:\ønderhy, Indh.Sj.H. '1 1n/ sx. J ohan . . . . . . . . Opsy nf<mand. " / 10 G3, Lap{jord"S. se Mattfolk. Carl Mattfolk S ømand , I G/ 1 25, Kbhvn. , lndh.Sj.H."2'1/ RI· Uhri stian Fr. T øjmager, 20 / ,: 58, KbhYn ., I. Intr. 720/ s l F erdinanel .. Arbmd., Indb. Sj .H. 11 1 "/~: · Thorvald .. . PoRsomentmg., 1/ 12 5H, Khhvn.. " / 11 29, Khhvn.. A lm. 1075. Johann e Fred. Vilh. Enke, 1 ·•j A l(' - !l 3n 1 . N y s·t od , . ) 1 ~' /~ t· H enri ette . Enke, 2>1/ 10 03, Khhvn.. fnclh.Kh.H. ""/s~ · Kirstin e . . U gift, J oharm es Dahlstrø m , se Dahbtrøm. 1 '' ' 1 ~ ;35, V ihy, Alm . 1475 . . . . . . . Arbmd. , 10 1., 12, Hillerød. Alm . 1908. Juliane SophieMari e Ug ift, ~ 2 ':, G5. Holbæk , Udb . Sj .H. 21%11 • Mat h. U gift. ! 8/ 1 56, Khhvn., lndb.Sj.H."35/st · Jul im; Thorvald Sadelm age r. 1 Jørgen M m or , ~ '~, 51 , Beder, B 3 "00 18 1 • 1 Møllersvend. "/! 41, Lynge. I. Int r. 9 8 ~/8 :, · to ft 49, 'l'jærehy, B 3 H:~/s t· Skt·æcler, ~"/ 1 46. Olstrup S., Indh . Kh .H. ';(8 1 • 'rjenesteka r l. ~ '.-. J l , V. Saahy. B 2 H 1 11 / R I · Chri sti an . 17 /., ol , Kbhvn.. A 12 ! " 2/sG · H arald Fred. Sn edl< en-;vend . 11 / !)5. U desundby B 3 1'15/ K aren . . . . E nk e. 8 1• 0 '' •; -:1:2, Saudhy S., Indh.Kh.H. '1:;/ 81 . Ugift. 1 ' ! 23, Khhvn.. A lm. 3479. Mar ie Ug ift. 1 1811, Syv S.. B 3 ";; 1182 • Kirsten En ke. n '7 40, H.'raastntp lndb. Sj. H 1o1!' / s:l · L arR . Bager. ~ 1 / 1 lo, Uclbv. [ndb.Kh.H. J.'/ 8 1 . Skomagenu .. Udb. Sj. H. 227/s:: · T ømrersve n<l. 20 Aar, Ny~Sted. '·' /t 64:, Draaby. Udb. Sj . H. ~ 2 G/s 7 • Anders Ku sk , 7 17 1 ""8 'r"l, ' l C..' U Cll) , o· 1;), 1 '-.J ~II o.. f:lJ . H . . !'/St: · Tj.:;nestekar l. P eter . ~(i Aa r, (Hadsnxe. Ud h. Kh. H . G~ / 8 1 • 'rje ncstopi ge. L aura "'/ 1 39. Veil o, B 2 ,-,.1/ 8 1 • Ug ift. Emi li o. " / 7 23, Hveisel, Tnclb .Sj.H.·'t 8fst· Klud esamler. La nr" Peter .. 1 ' 0/s 53. Tved. Udb. Bmh.H% 1 L ise . . . . . . Havea rh .. n;,, 04, Kbhvn ., lnclh.Sj.H. 820/ Ka · L orentz Vilhelm . Cigann ager. 7/ 53, Høclb.\·, Uclb.Kh.H.;t/ 8 1 . Ludvi g Anthon . . L oietjener. 1 10/r, 55, Horslund e. UdiJ.KlLH. H ' . Chri stian. Skomagers L 81 21 /. 1 52, Hobro, U dh.Sj.HY' 1/ s:1 · Mads TjenestekarL 7/ 30, KoRb·,·Nlo. T. Intr. 111 1 . Ugift, lVIaren 81 1 7 B 1 "0 %5 . / ,, GO, C+renaa. Ug ift, "/a 69, KIJhvn ., A l() '17 ·' / 8 1 . Plb. A. loo9. Mariane Soii o. 1 1 24 / lVIarie . . . . . Enke, 3 22, H ellested, Inclb.Sj . H. '; / 80 •

H enriksen , Henri ette Anna D. Niels. C. H er m an n Marti n . . IdaCecilie (leJ en se n) Inger . . . . Mari e .

7 / 11


Henriksen, M. Hemiksen, Marie. Vilhelmine Martin Lauritz. Mathilde Sofie . Nicolaj Andr. Peter Nicolin e. Margrethe Niels

Anthon Christian P eter. Ola Olga Vilhelmine . Olivia Johann e. Oscar P eder . Otto. - Ha gbarth Peder.

H ermann Ra smus Vilhelm. P etrea Mariane Poul P eter . Rasmu s . Severin e Johann e Sidsel Mari e . Sofus Mariu s . Sophie Frd. Loui se Kirstin e . , 'øren . B ech. FrederikLars ThoraJ. V. Dagmar 'l'horvald Frederik. Valdemar Thyra Marie Urania Viggo . Vilhelm P eter . H eng, Cecili e Bengtson . . H engvoss, J ohann es Chr. Fri ecl. H ennig, Georg Albert Gustav Reinholdt. J acobine Caroline. H enning, Andrea Katrine . . Christiane Sophie . Emilie Bothilde . . FriedrichJ ohannChr. Ida Emilie . . . . . .

222 Ugift, Uglf't,

2

% 40, Smørum, Udb.Kh.H. 84/ 82 • % 62, Kbhvn., Indb.Sj.H. 305/ 8 1 • 18 / 8 34, Kbhvn., B l H l 02/ 8 1 • Ugift, ~/1 2 63, Gjødvad, Udb.Sj.H. 262/ 8 4 • Karethmager, "Is 42, Odense, Stiftsp.I. H 24 2/ 85 • 2 Ugift, D/; 57, Aarhus, Udb.Sj.H. 244/ 86 . 2 Enke, % 40, Balle, Indb. Sj. H. m/85 • 15/4 39. Arbejdsmand , "" ' smørumo ., B 3 7uo; 85 • Arbejdsmand, u/1 51, Sverig, Udb.Sj.H.~ 6 0/85 • 9 Bybud, /~ 32, Halløse, Indb. Sj.H. 266/ 86 • 2 Droskekusk, % 46, Roskilde, Indb.Kh.H<l 8/ 8 1 . s;1 49 , B ogense, A l t 21/ 86 • Garversvend, 16 Skomager, / 7 50, Vordingb., I. Intr. 305/ 8 1 . Klejnsmedesv., ~/1 32, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 495/ 86 • 1 Arbejdsmand , % 44, Iller, Udb.Sj.H. 32 / 8 1 • SaJ elmagersv. , 22/ 4 60, FrerslevS., A 25 77/ 84 • Tjenestekarl, 34 A ar, Allindemgl Udb.Sj.H. m / 83 . Arb ejd ·mand, '/r1 3D, Sveri g, Indb.Sj .H . 1 221 / 8 4 . 2 % 67, Kbhvn ., Ug ift, Indb.Sj.H. m/8 r; . 2 Tjenestepige, % 68, Stiftelsen, A l 2 71/ 8 4 • Ugi· t, 2Bf~ 68, Stiftelsen, Stift ·p.II.HH/ 8 1; . 7 Form er, /~ 53, Kbhvn. , I. Intr. 0 1/ 86 • Fyrbøder, 21 Aar, Kristiania, Indb. Sj.H. 386/ 85 • Sømand , u'/10 64, Norge, Indb.Sj.H. 11 9/ 84 . 4 Arb ejdsmand, /: 1 53, H øve, Indb.Sj.H. 72/ 83 • 1 F yrbøder, / 12 48, Rønbj erg, B l 29 9fsn· 19 Skræder, / 12 57, Reerslev, B 3 11 59/ 81, . 'rømrersvend, 5/ n 33, Myrup, B 3 264/8 1· Arb.~jd sm and, xo/8 51, Strøby S. , A 25 55/ 87 • 1 Enkemand , % 24, F01·sløv, B l 1 75/ 85 • 14 / 8 62, Kbhvn. , Indb.Sj.H. <1°% 2 • Blikkenslgsv., 11 / 11 60, Allerslev, B l 300/ 83 • Opvarter, '11/ 1 61 , Kbhvn. , Indb.Sj.H. 1 2 ~/~ 11 • 15 Ugift, / 1 63. Tikjøb, B l 36/ 85 • Arbejdsmand, 2 :~/u 64, Sørbymagl. Udb.Sj.H. 10 ' /s::· Arbejdsmand, '1/ 1 59, H errested, B 7 142/ 81 • 21 Enke, ;/ 11 34, Sverig. Alm. 276. xo;.1 29, , S t a by, I n cl b. S.J· H . 8 -12/s1: · E n lc(), 11 / 7 63, Kbhvn. , Opvarter, Indb.Sj.H. 137/ 8 1. 2 En k o, % 38. Kbhvn. , Indb.Sj .H . 617/ 8 1 • 0 Ugift, R / 8 18, Kbhvn .. Indb.Sj.H. 422/ 8 1 • 13 2 19 / 7 -:!5, Liunge S. , Indb.Sj.H.l / 8 1• A rbEjdsmand, 18 Opvarter, 'x/.1 65, M. Magdal. , Udb.Sj.H. ' 1/ 85 . Mun·r, '"/o 58, Hillerød, Indb.Kh.H. 1;.[/82 • Offen tl. Fru en t., 1tf , ~ 59, Kallundb., Ubd.Sj.H. 232/ 83 • 11 / 58, Kbhvn. , Arbejd mand, Inclb.Sj. H. 129/s 1• 1 2!)/ 56, Khhvn. , 8 lagtersvend, A 12 29 8/ 85 • 1 12/o55, Kbhvn. , Ugift I. Intr. w 3/ 8 1. 1 ' / 8 53, Khhvn. , B 2 H l 88/ 8 1 • Opvarter. 21 A ar, Kbhvn. , Indb.Kh.H 128/ 82 . Indh.Kh.H 25 :!fs 1 . A ~7 7!!/ S I· 10 / 1 0 66, Kbhvn. , A 61 '"/s 4 • 1 ~ /7 51, Sachsen, Garv,9rsvencl, Indb. Sj. H. 100/ 87 . t tj7 45, Khhvn. , Indb. Sj.H. 11 / 8 u· Enke, 12 Enke. Alm . 141. / 31 Hørme Enke, A 14 2t7fs ,· 's/:l2 25 '' Stege- ' ' Enke, Indb. Sj. H. 70/ 83 • '/t 31, Kbhvn. , Sko m agerm est. , 7/ 3 34, Tyskland, ,St'f't '' 0 1/ s4 · 1 sp. I .H .l R/ 10 65, Kbhvn., Stiftsp.II.H 22/ 86 . Tjenestepige,

'rjenostepi ge, Skomager,

2' /

()2 Sverig

' '%10 28,' Neustadt,

~


Henning, J. H enning, J uhan Chr.J.Frederik Hennings, Ludvig V ald ernar . Hennin gsen , A lbertin e L . M. P. A lfreel Em il . . . A lm a E. J enn y . A ndreas Frerl e;· ik An ne Amarita .. A ugusta Cathrin e Bolette Kirstin e . Carl Mariu s Th .. Carl V ilh . Emil. Ha ns . . . . . . . P eter . .. .Jacob Villi am .. .J enny A. S usann o .J e m: Chri f<t ian . J e ns Pete r . . . .] ørge n . L aura J . Mari e N iels ..

Arbejdsmand , Cigarmager , Ugift, T ypograf, Ugift, Skomage r. E nk e, Ugift, Ug ift, Kle in smeclesv., A rbejdsma nd , A r bejdsmand , A rb ejdsmand , U g ift, 'l'j enest ek a rl, Arhejds tn a nd. Tje nestek arl.

A rbej dsmand , Arbejd sn1 a nd , Sophi e Car olin e Enke, Sør en And reasen Møllersv., Th eodor B. G . . K ommi ss io næ r, Vald emar. . . . . H a nd elsk om m is J en s A. Maskin trykk er , V ilhelm H einri ch A rbejdsmand , H ensel, Carolin e Mathild e . . . Ug ift, ThorvaldEm il S.Th eod . Blikkonslagorsv. Villi am . . . Ma skin arbejder, H erhel , Anna Ma rg r. Mari e .. E nk e, P eter G eo rg . . . . . . S ki ferd ækk e r, Vilh elm (k. Søderlun d) Hjulmand , H erhold, A ne Cat hrin e . . . . Enke, Magsenius OlufMagn . fast Plej eba rn. Wilh e lm P. August. fast Plej eham. H erholtz , Joseph J uli us . . . . Garver , Mari e J osefin e . . . . U g ift . H ering, Joh a nn e Petrine . . . . Ugift, Olga Carolin e C hri f<t. Ug ift, H edin , Oluf Th eodor . . . . . Sofus Ludv. S iegfrecl . A rhejd >on a nd . H e rløv . H an s Chri sti a n . . . . Male r:;n·JHl , He rløvsen , Ch r is tian Frederik . C hri stian Frd . A ng. S kibstø mrer.

Herman.

Hermnnd.

Henuand , An e Mari e A nne Anna Dag mar Carl A lfred Has mJJf< Dani el Carl F r a nds Adolf. Frederik G ustav J e ns Søren. K aren L au s Carl Ni els P oter Christian

12/ to 60, Kbhvn ., Indb. Sj . H. !lSG/ 87 . 1tjn 49, F r edericia, In d h. S j. H. Sot/H;· 2 % 66, H ill e rød, Udb. Sj. H . 125/~,; · 11 / 46, K bhvn. , Indb.Sj.H. w;%x. 11 1 ~/ 1 2 62, K bhvn. , In db. Kh.H~:;x/8 t . t·IJ~ 07, Kbhvn. , Indb. Sj .l-1. 151/ 81 . t ·~/ 1 25, Kbh vn., Ind b. Sj .H. !'t"/K7. !'/ 5 ()7 , Kbh v n.. Ind b.Sj. H. t 4 ~'/sr, · 10/ 39, Birkerød , 1ndh.Sj.H. 42 Rfs,. 10 12/ 08, Kbhvn ., A l 107/ 87 . 1 17 / 1 53, Khhvn. , lnclb.Kh .H~n/s 1 • ~"/s 40, Otte r·up S ., A 25 "OfsG· ·1/ 1z 4G, Kbhvn. , Indb . tlj. H . .Js';/ 81 . ~'/ 1 G7, Kbhvn.. Indb. Sj. H . !JOS/ 87 • 17/t tit\, KIJhvn.. Indb.Sj.H. 2 G~j8 ,; . 01 t 50, O ns lev, B 7 6 ' 1/ 82 • 3 t~/u 49 , B irk erød , A Hi ·1"/H1. 1'1/ 40, Birk er ød , B l 10!'/sti · 11 lt/ 1t3±,Khhvn. , B2Hl 71/ s t· ~) , uva '-' nnm . ge, I n cl h . s·J. H . ""-/ ··"/ t D:. ·-'HG · 1% G5, Na kskov , U d b . Sj .H . t ~'1/ • 87 t t j,; 28, Aarhu s. B 3 :m/8 t. 1'n t 36, L elling e, B 3 5/ 81. '',':, 33, Khhvn.. Inclh. Sj .H. 22['/~.-,. ~ 0/ 1 (52, Ja k .;kov, Udh.:::>j.H."% 5 • n/: 1 G7, Kbhvn.. lndb.Sj .H. 44 1/ 87. 1/ 5o, Khhvn. , Indb. S j . H. 054 / 83 . 8 7/" 50, Khhvn ., Indb.Sj . H. 265/sn· ''"/ ~ , !{ Il B l 4 71/ 87 · - u <·)~ l lVll. , 1 ' / , oS, Kld1\'n. , Tndb.Sj.H. m/87 • 1'1/ 57, Hannov er, l. Tn tr . 1 6 "~/ . 10 86 0 /t 50, Tyskland, Indb. Sj. H. S6 4 j 80 • ~!'/7 44, 8 vori g, Ud h. Sj. H. t 24 j 8 ,, . 2 / 1 41, Kbhvn.. l. In tr. 106 5/ 8 .1. h/ 11 75, K hhvn ., A 41 12 ·1/sG · 11 78, Khhvn.. A .f1 1t 1/sG · 8 18 Hi , K 10mi gsho rg A 12 l $ t / 8,1. . -, u .' ' 1 U( O ll Il( Il l _\' V., B3 .'' 0 '~/SG · l:: '!, 1H, Khhvn ., L In tr . .;:q / 81 ; . ::o;, fiR , Khhvn. , ind h. S j. H. 1.'' /~ 7 . 11 B l H l !JU/81 . ' 12 oO, K hh vn .. -'/1 3\:l, Khhv n.. fndb .Kh.H 1 4 ~'/8 1 • '1/, 45, t\ lage lRe, Indb. 8 j. H. "r;~/8 1 . '11/ 1 2±, Khh v n .. B 2 H 1 11 '/ 81. :w:: :23. Khlwn ., J. Intr. 2!','8 1 •

Hermann.

Herrmann.

Enke, -' 1/ :1 32 ' T'l. l .CJØ l l. ,; ' 06, Kbh v n .. Enke. 11 2 Uu ift ' '{ (, 59 ' K hh v n ., ,..., 1 Sømand. t / 1 36, Hahn stad . Maskin a rhoj tler , h/" ti7 , Ly nge . A rbejdsmand , bo e nd e i F roder ieia. Hi Aar , Kb h \'IJ.. 1·1/n51, T yskland , Fo rgyldor sv ., :::>nodk ersvend. t 7j!1 40, K l,hvn. , 4 Ugift, t / 7 62, H ibe, Bundtmager , '/ .'{ 56 , Aalhorub' 11 / 1 50, ':['ikj øb s., :::> medes vend ,

.

-

A lm. 1297. F . p . 1!>3/ 81• fndh. Sj.I-I. :,:, 1/ti" . Indb. S j .H. ·12 1 /k ~· · Url h.Sj. H. :..~ ;k" · B l ~· 7 ·' 18 ,:. Udb. Sj.l-L tn/sr; · Tndh. Kh.IP B'j, 2 • A :21 '1 10/H2 · B o :.2/s5 · [u db. Kh .H ~ 91 /H 2 • A '-' <:>5 t21 / 8:.\ •


Hermand, P.

224

Hei·mancl, Peter Otto .. Ri chard Anton

Hermandsen.

>:lkomagersv. , Sergent,

Hermansen.

H ermansen , Anton H er111an . . B ernhardina . . . . Camilla H enri ette. Uarl Theodor . . . Christian . . . . . . Emil Hugo Bernh . Friedrich U. Gustaf Hans . . . . . . .. Henriette Uami lla. Herman P eter J ens . . . . . . . . Søren . . . . JohanAxelChrstp. Johanne Mari e . . Julian e D. Margl'. Mette Kirstine P etrea . . . . Mari o. . Poul. . . . . . Valdemar Mar ius . Vilhelm Alfreel ..

10 20

/2

/8

62, Kbhvn .. 44, Frdberg.,

Hermanson.

Inclb.Kh.H. m/8 ~ A 2 tfs t·

Herrmanson.

Arb ejdsmand, ' % 58, Kbhvn., Inclb.Sj.H. '; ""/ 8 ". 22 / 1 16, Sverig, Ugift, IndbSj .H. 20/ 87 . 7 / :, 46, Khlwn., U gift, Indb.Sj .H .l0 9 g/83 . 14 Hattemager:-v., /JJ 31, Kblwn., Indb. Sj.H. 2!1!'/82 . Arbejdsmand, boende i L{anders, B 3 r; 20/ 81 . Plb. A Nr.1413, !'/2 68, Kbhvn., A Hi ···1/ Rt· 20 Jour nalist, A l tu'/81 • / 8 28, Khhvn. , 1 Møllerioivend. / 7 42, Havrebjerg I. Intr. 101 / 81 • Ugift, 33 Aar, Kbhvn. , lndb.Kh.H 386/ 8 2 . 7 Arb ejdsmand , I. Intr. ·1 ~ 4/sj · / 1 46, Røn ne, 1 .Kulmaaler, r;/8 :1:8, Sæby, B l 221/ 83 . t7f~ 40, Frdberg., B l. H 1 1/ 8 1 . Arb·3jclRmand , '10/ 10 ±±, Kbhvn. , Indb. Sj .H. 30 0fs 2 • 2 Enk e, /o 28, B rege ntved Indb. Sj . HY 2fs 7 • Ugift, ' 1/~ 31 , Kbhvn.. Indb.Sj.H. 17'/sB· Ugift, !'/ H :1:4, Raahy, B 7 10 "/ 81 . Ugift, t:>j0 31, Rønne, Indb.Sj.H. 177/ 83 • 1 Ugift, Udb. Sj.H. 1 " 0 / 8 :,. / 1 65, Faaborg, 2 Arbejdsmand , % 36, Jyllinge, B 3 4 30/ 8 1 • 10 SkræLler. / 10 57, tiædder, I. Intr. 1431 / 87 . 10 / 11 66, Khhvn., Haddmager, A l 367/ 86 •

H erms(k.Hansen) ,JulieA.Elisah Syerske. 'Sfo 68, Aarhus, B l 11 2/ 87 . Hernberg, Eva Cai::m. . . . . . U gift, t b/~ 21 , SYerig. A l m/87 . 8 Hei·ner, Maren Anton. Aug. . Enke, Alm. 1886. / 0 25, Sorø, . 7 6'" v , K"l) 1lVn., .r11 db . s·.J. H . 6S. 6/ 8 4 • '''/ Hen·estrup. Christian Fr. V. C. Ba.gE:rsvend , 7 Johann esAndr.Alb Bagersvend. / 5 154, Kbhvn. , Indb.Sj .H. 268/ 87 • Fr. Vilh . Skomager, ' ' / 2 33, Kbhvn., Indb.Sj.H. 555/ 8 :, . 7 Herring, H erman Uarl . . . . . UhrmagorsY ., Udb. Sj. H . 41/ 85 • / 3 60, Nostvecl, 1 Hudolf. . . . Mmersvend , / 2 54, Kbhvn. , Indb Kh.H 27/ 8 1 . P eter Christian . . . . Boglumdlermhj. ~ 1 / 2 63, Stege, Udb.Sj.H. 2 "'/s 3 • 2 Herringstad, Dagmar P . Georg. Ugi ft. Udb.Sj.H. 228/ 84 • / 2 59, Kbhvn. , 11 Sara . . . . . . . . EnkP. ' 11 21 , Khhvn., A 14 4 !l/ 81 . Herrlin, Hans Olaf . . . . . . . Sme<lesvoncl , 57 Aar, Sverig, Indb . Kh .H . 2 " 2/ 8 2 1 tK,',1 60, Frclhavn., Uclb .Sj.HY; 1; 8 ,, . Herskind, Alexander Reimert. Btud. th eol. , 2 Bnlw, / u ±7, vVestberg., I. Intr. ](;(;Is<; · Herslev, Elina . . . . . . . Ugifl;, Herson, Ern ilie V encl elho c. '1/ 1 ~ ±3, Kbhvn., A 16 286/ 8 1 . 1 Hersted, Alfred . . . . . . . Grovsmed, I: 65, Kbhvn., Indb .Bj.H. 1t 2Sjg 3 • . . . . . . . Beslagsmed, 'I l 05, Kbhvn ., Indb. Sj.H.'' 8 0/ 87 • , -'/7 53, Hasle, Uclb.Sj.H. 5·1j 83 . Signe Margrethe . U gift. 11 1 < I'\..O " .ld mg, . Uclb ·s·.J. H · 113/ 86 • Hm·th , Ernstine Gotfredino M. Ugift, 1 1t il v-±, 307 1 H ertz, Bine . . . . . . . . . Enke, " / 1; 11, Nykj. p. F., Indb. Kh.H / 82 • 1 Caroline Amalie . . Ug ift , /'d 43, Khhvn., Inclb.Kh.Hm/ 81 • 1 2 Emma Sofie Vilhelmine Ugift., /~ 59, Btubbekj ., Udb.Sj.H. 5!lj 8 , . Hans Chri.·ti an . . . . . Rebsin ger, 18:1:0, Kbhvn., A 22 6 1/ 8 1. Hertzog, Julius . . . . . . . . . Opvarter, 25 Aar, Kbhvn. Udh.Sj.H. 87/ 86 • 2 Hertzspring, Johan ne Christine Enke, :!/1 :1:4, Khlwn., Udb .Sj .H. 3 1/ 81 . ~'/2 -±v, ' 0 v eJ·1 e, r.nnJh . s·.J. H . "'l/sG· H ertz um, J eremin e Chri stine . U gift, 11 Hm·wagen, Adolph P. Bernh. Sned:·erioiv ., ! / 1 53, Nakskov, A 25 17"fs 3 . 24 H erviclson, Benedikta . . . . Enke. / 8 32, Sverig, Indb. Sj .H. 6 '10/ 86 • 0 8 7/ Hm·værk, Caroline Christine .. . TjenC"stopigo, t j,1 50, Ø. La.rsker, Udh .Kh.H. 81 • H esk ol, Carl Jørgen Nikolaj Gibser, '% 49, Vordingb., Indb.Sj . H. 680/ 83 • 21 H eskj ær, H enrik A. J ørgensen Skomagorsv., Inclb.Kh.tJ3°8/ 82 • / 2 61, Thisted, H ess, Anna Chri stin e . .. .. Ug ift, '% 64, Kbhvn. , Indh.Bj.H. Hn/ 8 7 • 18 Margrethe lngeh . Ugift , Inclb.Kh.H 132/ 82 • / 2 62, Kbhvn., An e Kirstin e. . . . . . . Enke, boende i Middelfart, Udb. Sj.H. 2-H/85 .


225 Hess, Carl Frederik . . . . . Dorthea Theodora . . · . . . . . . . H ar t w1g. Hesse, Carl Gustaf Martin Edvard Vilh. Chr. Frantz Vilhelm . . . Jutta Caroline Marie Valdemar Vilh elm. . Vilhelm Chr. Edvard . H esseken, Eleni u s G. Valdem. Margrethe . . . . . . H essel, P eter Bendt . . . . .. H esselager, .Martha Johanne.. H esselberg, Christen J ørgensen J ohanne Vilhelm. Lars Jensen . . . .

Hess, C. 10 / 10 2 12 9 /1 24 / 11 11 /3 3 /4 11 /7 20/ 1 17 /3 10 / 10

Blikkenslagerm. 09, Kbhvn., Ugift, tj 67, Kbhvn ., 42 , H am burg, afsk. Sergent, 22, Kbhvn ., Skomager, 47, Kbhvn ., 39, Kbhvn., Ugift, 53, Altona, Murerarbdsm., 59, Stiftelsen, Skomagermester 25, Kbhvn ., Kontorist, 61, Kbhvn. , Enke, % 09, Thisted, 20 / 5 31, Kbhvn ., Arbmd. , 13fs 00, Kbhvn., Enke, Børstenbinders. 2/ 10 10, H esselbjg., 1 Ugift, / 10 29, Uddevalla, 1 Læsteskjærer, / 8 29, Kbhvn .,

Hesseldahl.

Indb. Sj.H. 556/ 85 • Indb.Sj. H. 60 Sfs 6 • A 58 36/ 83 • Indb. Sj. H. 2 15fs 1 • Indb.Sj.H. 421/ 8 1 • B l H l 58/ 81 • B 3 420/ 81 • Indb.Kh.H. 66/ 82 • Indb.Sj.H. 920/ 86 • Udb. Sj . H. 68/ 8 4 • Indb. Sj .H. 148/ 85 • B 26 3fs 2 • Indb.Sj.H. 115/ 81 • Alm. 1511. Udb. Sj . H. 50/ 83 • Indb.Kh.H 220/ 81 •

Hesseldal.

H esseldahl, Carl Christian . . . Chri stian Ditlev. . H ans C. Chr. W. K. V aldemar Chr. Vilhelm . . . . .

18 Skomagersv., / 3 46, Thisted, Indb. Sj. H. 327/ 85 • H and elsrejsende 1 9fs 19, Fborg. Ldg. Udb. Sj. H. 50/ 8 1 . 1 Arbejdsmand, Bfg 65, Hillerød, Udb. Sj.H. 275/ 84 • 28 / 11 67, Kbbvn., Murersvend, Indb.Sj.H. 586/ 86 • Arbejdsmand, 19 A ar, Fred borg., Udb. Sj. H. 275/ 84 •

Hessellund, J ens (P etersen) . Hessen, Charlotte D. G. H enr. H evert, Augusta . . . . . . . . H eyden, Bentbine Frederikke. H euer, August Emil . . Heyer, H enrik Vilhelm Julius Hieresen, Edele . . . . . . . . J ørgen . . . . . . . Hierwagen, Frantz Christian Karenmin e . . L ars Peter. . . . Hilbert, Joh an Wilhelm. . . Hildebrandt, Axel G. Franc. Carl Bernhardt Cecilie Pouline. Emil G. Frederik Emilie. . . . .. . Georg Emanuel . Gerhard H ei nrich H ans P eter. . . . Hild e J ensine . . Mathilde Vilhelm . Oscar Frdr. Vilh. Hildemann , Fritz Ferd. Fredr. Hilderhoff, H einrich . . . Hilkjær, Carl J oachirn . . . . . Hille, Georg Christoffer . . . . Hillers ten, Frans Emil. . . . . Hillestrøm, Adelgunde Elvine Ane Margreth e .. J uli ane M. Carlsdtr. Hillier, Thora . . . . . . . . .. Hilliger, Jacobine Vilhelmine. Hillmann, August Vilhelm Hilme, Clara C. A. Emma Hilslev, Ellen . . . . . .. .. .

Tøm rer, Enke, Enke, Fraskilt, Tjenestekarl, Grovsm ed,

18, Funder, Indb. Sj. P. 354/ 87 • 31, Rendsborg , B 3 413/ 8 1 • 46, Sverig, I. Intr. 509/ 8 1 . 48, Stiftelsen, Udb.Kb.H. 125/ 82 • 2 % 48, Kbhvn. , A l 285/ 87 • 12/ 54, H annover, Indb.Kh. H 246/ 7 81• B 24 Sjg 1 . Guldborg, B 24 Sfs 1 • 3/ Malersvend, 56, Kbhvn. , A 21 285/ 81 . 11 Enke, 3fs 32, A ssens, I. Intr. 1095/ 81 • 6 / 2 59, Kbhvn ., Arbejdsmand, Indb.Sj.H. 1017/ 84 • Arbejdsmand, 19/ 11 51, Sverig, Indb.Sj.H. 844/ 85 • 27 / 6 62, Kbhvn. , Gibser, Indb. Sj .H. 8 47/ 86 • 21/ 64, Kbhvn. , Smedesvend, Indb.Sj.H. 628/ 85 • 2 25 / 11 36, Kbhvn. , Enke, Indb.Sj .H. 155/ 81 • Konditorsvend , 3/ 1 50, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 397/ 86 • 1/ 63, Kbhvn., 525/ Ug ift, Indb.Sj.H. 1 83 • 1 % 33, Hillerl'l d, Bagersvend, A 21 200/ 8 1 • Arbejdsmand, 16/ 12 28, Kbhvn., Indb. Sj. H . 14/ 82 • B agerm ester, % 18, Frdborg., Indb. Sj. H. 222/ 86 • 8 / 7 58, Kbhvn. , U gift, Indb. Sj. H. 153/ 81 • 31 / 12 66, A arhus, U gift, Udb. Sj. H. 207 / 85 • fhv. Detajlhdl., 29/ 5 48, Kbhvn., Indb.Sj.H.b 100/ 85 Guldsmedem ., 16/ u 23, Kbhvn ., F. P. 42 5/ 87 . U gift, 23 A ar, Tyskland, Indb. Sj. H. 74 2/ 8 4 • 17 Brolægger, / 11 59, Brøndbyø., Indb. S j. H. w/8 7 • 13 / 7 26, Kbhvn., Slagter, Indb. Sj .H. 335/ 84 • 22 / 12 61, Sverig, Billedskærer , Indb. Sj. H. 4 69/ 85 • 11 ' / ll 51 , I shøj, Ug ift , B l 213/ 85 • 166 15 / 85 . Ugift, / 8 24, Kund by S., I. Intr. 11 / 1 23, Thorslunde Indb. Sj .H. 14 / 81 . Ugift, Gift Kone, 50 A ar, Kbhvn. , Udb. Sj. H. 225/ 84 4 / 12 14, Kbhvn ., Ugift, Indb.Sj .H. 609 /R 7 • Bagersvend, 9fs 63, Faarvang, Udb. Sj. H . 36/ 86 • 31 / 10 64, B erlin, Ugift, Indb.Sj.H. 744 / 84 • Enke, ' / 6 17, Slangerup, B 3 133/ 81 . 8/ 1 26 /3 1/ 4 23/ 4

29


Rilstrøm, D.

226

12/ 67, Kbhvn ., Hilstrøm , Dagmar Adolfine . Ugift, Indb.Sj.H. 590 / 86 . 12 Ejnar Nikolaj . Tob:'tksarbejcler, 25/ 6 54, Kbhvn. , Indb.Kh. HY/ 82 . 30/ 55, Kbhvn. , Emil Alfred. Murerarbmd., Indb.Sj.H. 210/ 81. 8 15 Karen . . . . . Enke, /.1 21, V aarø, F . P . -·> oa; 82 . 14 / 48, Rusland, Himmelhoch, Louis. . . . Skrædersv., I n db · SJ.. H · "-1~/8·1· 6 B 3 777/sa . Hindberg, J ens Frederik. Arh jclsmand , 19/ 10 34, Kbhvn. , Hindborg, J eppe L aurentin Ugift, ~% 20, Horsens, I. Intr. 27 %". 1/ 64, Addit, Hindburg, Louis Pauli. . Kommis, Udb. Sj. H . t2o/87 . 3 1 Hindrup, Eleonora Marie . Ugift, 6j:, 63, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 27/sa· · E n k'•3, .. , S veng, I ngr1·d . . . . . . . - 12 39 Indb. Sj. H . 28/ 83 . Hindsberg, Charlotte Vilhelm. Enk·~, 42 Aar, Kbhvn., Indb. Kh.H 23 1/ Ht · 7 Indb. Sj. H .J6o6/s3 / 5 22, Kbhvn., Dine Cathrine . . . Ugift, Elias Stephanus .. fhv. Skomager, 13/ 11 24, Kbhvn. , A 16 1G·1 f s 1· 7/ 49, Stiftelsen, Hu sv. 5 0fs . Else Marie Therese Ugift, 1 1 Fanny Nathalia .. Ugift, ~ 1 / 10 59, Kbhvn ., Tnclb. Sj. H. 432/ R I· Ludvig Edvard . . Maskinarbejder, 11/ 2 46, Kbhvn. , l. Intr. 972/ 81. 1 % 62, Kbhvn. , I . I n t r. l 73Gjso · Villiam Holger Th. Skomagersv. , 22/ 03, Kbhvn. , Hindstrøm, H enri ette Cathrine Enke, Alm . 1641. 11 1 % 59, Kbhvn. , '-' · H . aao; 85 • Ringe, Olga Victoria. . . . Ugifi;, I n db . OJ. 17 a· Hingstrøm , P eter Emilius . Bogholder-Ast., / 11 27, K bhvn. , I n db .OJJ. H . 158/ 87 · Peter Erik. . . Agent, ttj5 65, Kbhvn. , Indb. Sj. H . 3 1/ 8 ,, . Viktor Albert. Arbejdsmand , t% 59, Khhvn., Indb. Sj.H. 17/ 82 . Hinke, Frederik. . . . . . Sømand , ~/ 2 60, Kjertem ., U clb.Sj.H. 2 1!!fs 4 • Hinkel, Johan Chri stian . . Sm ed , % 50, Kbhvn., Indb. S j. H . 827/ 87 . 18/ 12 ''9 . k en, G m·11 aume . . . . . v .. , H ann over, se Vald emar Frigga. Hm Hinrich s, Frederikke Birgitte, se H enrik sen, .Frederikk e Birgitte. 1 Hintze, Ane Hansin e. . Ugift., % 68, Kbhvn. , Inclb.Sj . H. 695/ 87 . 31 Emil Henrik. . Sadelmagersv., Indb. Kh.H. 84 / 82 • / 3 54, Nyborg, 8 Hans Christian . Maler, Indb. Kh H 1137/ 81. / 11 38, Kalundb. , 29/ 65, Kbhv n. , Indb.Sj .H. 79lj8,,. Mari e . . . Ugift, 1 Olaf Rye. . Typo graf, ·1/ 2 62, Stege, Indb. Kh.H m / 8t . Hirsch, Caroline . . Ugift . 2fs 69, .Frederi cia, Udb. Sj. H. 222/ 87 • 1% 25, Tyskland , Indb.:::>j.H. 38/ :,. Hirschfeldt, Pouline Enk e, 8 1"/ 14, H erstedv. , Alm. 1848. Hitchinson, Anna. . Enke, 11 7/ 6 52, K bhvn. , Hitz, Axel Vilhelm Stephan A rbej dsmand, L Intr. G!Jti/ 83 • 11/r, 47, Kbhvn. , Hitz, Jakob Jeremias. . . . . 'rømrersvend , I. Intr. t:Jt/ 8 1 . 2 Mathilde Cor:stantia . . Enke, ~/.1 31 , Fjurendal, Alm. 1069. 15 Hitzner, ConradineM.D.Sophi a Ugift, Indb.Sj.H. 211 / 87 . / 12 66, Oldeslo , .. · I n dLu . s·J. H . ·"5 1/ 8 ,1 . J oh ann W 1·tl1e1m car1 strømpevævcr, 1"/ 7 o·~7 , TI1unngen, . A n d ersson. E"' nk-e, ·'-8/ 1~ 54 , S ,·erig, . I n db . s· H J.el m, Mana J. H . 74 -''/ 6 ; . 2 Hjembæk, P eter Hansen . . . . Arbejdsmand , j/3 40, Hj embæk , A 25 2 " 1/8 ~ . Hj ersing Lauritz H ansen . . . Kobb ersmed, '/ 11 43, R.ander .·, A 30 18:3/86 . 14 / 25, R ær, Hjerteberg, Christopher Madse n Matros, B 7 t 11 /st · 1 t. St l E l d j/ 26 M l b . Cl . oc 1s . n zcman , t , aas e en. .F . J=>. . t-12•; - 81 . H Jeronymus , u·1s Jan 1/ u 43, Randers, U db. Sj.H. 18 1/ . Hj ersing, Lauritz H ansen . . . Kobhersm. sv., 80 Hjordrup, Alma Olav ia . . . . Tjen e3tepige, 1858, Skjelskør, B l :H3fs.,. Hf Clli' I.S t'Jan F er d. .man cl Sl(Om agersv ., , 11 51 , u~k·Jel sk ør, A 2-b '>G?/ - '- S•J . 12 Hjorhøj, Anton Carl Chri stian Malersvend, Alm. 721. / 1 37, Kbhvn ., Hjorhøy, Fred. Th eodor Bogbindersv., % 26, Bogense, Indb.Sj.H. 412/ 81.

·•s;

Him·t. JI,]ort. H,j orth. Hjorth, Andrine Theresia . Anne Kirstin e . . August Frederik. Axel Carl Olaus. Carl Ludvig . . . Christian Carl Andr. Christof[ Eng. Elise Cathrine M. F. M. Karol. Magd. M. Emil. . . . . . . . . . .

?H/ n 11 , Kbh vn. , Enke, 17/ 9 17, F axe, Ugift, Hand elsbetjen t, R% 56, Kbhvn., 18 Øltapper, / 8 59, Nexø, 10 A rbejdsmand, / 1 56, Kbhvn ., 25 / 1 27, Kbhvn. , 1a/ 54, Kbhvn. , 7 20/ Scortnm , 63 Fredericia 11 20/ 11 63,' Frederi cia,' Ugift, Handelsbetjent, 9/ 10 64, Kbhvn. ,

F • l:> • 1415/ A 2 1H7/ 82 · Indb. Sj.H. 3 '13/ 8 4 • Indb .Sj.H. (' 02/ 87. A 15 H0/81 . B l H l 1·16/8 1 • B l H 1 10 "fst· Ud.b . s·J. H . 63/ 83 · Indb. Kh.H 349/ 82 • Indb. Sj.H. 4 14/sti · ~ !j .


Hjorth, E.

227

16/ 54, Khhvn. , Indb. Sj. H. 186/ 82. 10 10/ 30, Haderslev, Indb. Kh.H 74/ 81. 11 29/ 28, Kbhvn. , B l H l 15·'/ 82 . 12 7/ 55, Stiftelsen, Indb.Kh. H . 24 0/ 82 3 2 r,/ 35 Ullerslev Udb.Kh.H. 116/ 82. 7 ' , 27 Udb. Kb. H. 65/ 81. /. 1 09, Ullerslev, /8 4 • "/u 27, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 438 3 % 60, Kbhvn ., Indb.Kh .H 131/ 82 . ''/~ 65, Fredericia, Indb. Sj.H. 434/ 84 • 213/ , • 21 ' / 1-J 63, Lumhy S., A 25 81 % 59, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 3 24/ 85 • ao;7 23 ' Aalborg ' I. Intr. 865/86 · 1% 34:, Frederi cia, B 3 909/s1· 4 57 N)'borg / 25 139 /ss· ~ ' Kbhvn .,' A Udb. Sj. H . ta9/8r; · t!J/4 54, Khhvn ., Indb.Sj.H . 1 6 t6/8~ · 12fn 52, Kbhvn. , I.Intr. 616/81·

Hjorth, Emilie J ensine . . . . Erasmin e Lonise .. . F erdinand Frederik . H ansine Christine . J ens Frederik J ensen . .. Joh an Ludvig . . Johann e Juli ane . J ose fin e Am ali e Poulin e Julim; Chri stian . L auri tz . . . . . . . . Louise Augusta . . . Mathi as Lind egaard . Møller . . . . . . Ni colai Frederik . Ni els P eter . Vilhelm .. . . . .

Ugift, Enke, Arbejdsmand, Uo·ift. b ' Murersvend , MurersveEd, Skomage rsv., Ugift, U gift., Bagersvend , Arbejdsmand . Enk e, Gartn er, Bagersvend , Arbejdsmand, Arbejdsmand , Møllersvend ,

Hjortholm , An e Kirstin e Hjæresen, Mari e Cathrin e . Hjørlund, Anna Cathrin e . Hohu s, Carl . . . . . . . . . Hochland, Julia Chri stophin e . Ho ckenherg, Carl . . . . . . . . Hoegh Mari e Ch arl otte Dorthea Hoeck, Martha Hans. H ansen. Joh. Hos. W. Hoff, Ann a J oh. C har l. . . . Chri sti an Villwlnt .. . Elisabeth Wilh elmin e . Goran Adolf . . . G ustaf B ernhard. J akob .. .. . . .Johan Christi an Thorv .. Godske . Mari e Jo sephine Peter H el1l'iksson . 'l'hora Vilhelmin o Vilhelm . . . . . . H offenblad, Johan H . Philip Hoffensetz, Charlotte Emilie Dagmar A. F. . Hanse n Mads L . Nielsine Greth e . Thorvald Christi an H offg aard, Andreas Ni elsen .. K aren . . . . . . . . Hoffl and , Frit.schoff G . Bruno . H offm ann , Adolph Alex. Edu . Anthon . . . . . .. August . . . . . . . Carolin e G. Emilie Carl Edvard .. . . Christoft er W. Josef Fransin s Edv . Vilh. ~'ranz Chr. F erdin . Frederik . . . Carl . . Friederich . . . . Gnstav Ado lph.

1817, Ha. ugbølle, A 21 79/ 81. Udb. Sj. H . w/84 • 1 63, Odense, 1Ufs 29, G ladsaxe, Indb.Sj.H. 714/ 84. 111 61 , Pomm ern , Indb.Kh. H. 160/ 8! 411 1 ' / 1 20, Skj elsk ør, Indb . Sj.H. /sr.· 12 !'/ 14:1 , Kbhvn ., I. Intr. 5°/85. t "/ 1 ~ 53, Flensborg, Udb . Sj.H. 2 24/s~ · 28/ Indh.Sj . H. 509 / 87. 11 59, Kbhvn ., 28 B 3 1027/ 81. / 7 30, Kbhvn. , 211 60, Khhvn. , [ndb.Sj.H. 259/ 81. 11 21/ 45, Khh\'11.. Imlh.Sj. H . 485/ 81. 10 11/ 23, Kbh vn., Indb. Sj.H. 13/ 81. 8 14 / 4:5, Sve rig, Indb. Sj. H .843/sa · 1 "'l, 54, S veri g, Indh. Sj.H. 153/ 87. 11 ' 1,1 17, R and ers, In db.Kh.H. 286/ 8 1 ~ /2 25, R anders. I. In tr. 178 /81. % 72, Kbhvn. , A 16 375/ 82 . t ·1/ 1; 42, Kbhvn ., I. Intr. 938/ R!· t 4 / 3 4:9, Kbhvn. , Alm. 232. Enke, 10 Maskin smed, : /s 54, Ramsasa, I. Intr. 210/ 86 • t i 1, 57, Khhv n., Indb.Kh.H. 317/ 8 1 U gift, ~/ 63, ' f yskland , Indb .Sj.H.l 11 4/ 8 4 . B agersvend , 10 Indb.Kh.H 3t 1/ 82 . fh. Und eroffi ce r, R'x 3(), Khhvn. , 1 ~ /!, Gl , Kbhvn ., Indb.Kh.H 319/ 8 1 • Tjenestepi ge, 10 ' ' 67, Kbh v n. , Indb. Sj . H . 486/ 8;; . Ugift, 7 12/ 7 68, Fraugede8. Udb.Sj.H. 258/ 87 . Sømand , ~ ~ /~ 32, Khhvn. , Alm. 553. Enk e, 1/ 68, Kbhvn. , Indb.Sj .I-I. 510/ 87. Malerlærling, 1 17/.; 22, Norge, fhv. H øk er, Indb. Sj.H. 128/%· 1 Enke, ' % 98, Karlebo, Alm. 1812. Hi A ar , Præstø, Udb.Sj. H. 267 / 8 ,1. Sømand , 1/ 1 45, H ør,.;holm , B 7 67 / 82 . Arti st, J r; ' 11 58, Tysk land , Inclh.Sj. H . ~ 2/8 r, . Snedkers v. , 1 /~ 50. 'r yskland , Inclh. S j . H . 36 9/ 87 . F'yrbøder. ';/1 5K. Khhvn. , [ndb. Sj. H . 19 / 87. Ugift, t f l (i(), Kbhvn. , I. Intr. 174•1/sH· U gift, 10 '.~ 3 1, N ielstrup, Alm. 1126. Maler, 11/ Udb.Sj.H 172/ 8 1; · Sømand , 10 62, A arhns, 1 / 1~ 83, Loh enst. , I. In tr. ~ 9 1 /8 ~ . V æver, Snedkers\'l)Jld , ' "/ 1 59, R ødhy, Uclh. Kh.H. 63/ 81. 100 % • 7/ 24, Slagelse, fhv. Farver, Indb.Sj.H. 5 1 14 /~ 43, Breslau, Indb. Sj.H. 67983 . Fri sør, 2s/ 1 47, Kbhvn., Indb.Sj . HY%G· Skibstømrer,

Ug ift, Ug ift, Ug ift, Murer, Ugift. S nedk er, Syerske, Ugift, Enke. Ug ift, Arbejdsmand. Ugift. Kurv emage r. H ans kemage rs., Nkomagu rsv ., Arhejdsrn and , Plb. A Nr.l63U,

7 /

<l9'


228

Hotfmann, H. Hoffmann, Heinrich Ludvig . H erm ann H einr. M. Johan Julius Rud . Johanne Margrethe Julius Johan . . .. Karl Emil Johannes L eonhard Albert . . P eter Harald . .. . - Johan Sigvard Sofie Christin e . . . Sofus Ditl. Am und s. Sophie Marie . .. . Thorvald Theod . V. V . Tb eod. Valdemar Thorvald Hofmejer, Anne Mar ie . .. .. Hoffm eyer, Carl Andr. H erm . Hogrefe, Christian Emil .. . . Laura M. F . H. C. F . Marie Gutv. Gurience Hohn, P eter Gottfred . . . . . Hoidal, Sophie Georgine.. . . Højer, Abel Gottfr. Max. T h. Adolph H ermann. Ane . . . . . . . . Anne Dorthea .. .. . Augusta Emilie . . . . . Bolette .. . . . . . . . . Carl Frederik F erdinand - P aneer . . . .. . . Christian. . . . . . . . . Valdem. Oskar Christian e f. Thomasd. Emma Sabine . . Erik Ivar Dahl . . . . . Frantz Chr. . . . . . . . Frederikke Margr. Kirst. H elge Emilie . . H enrik Theodor. J ean Olsen . . . Jens Christian . . J ensine Vilhelmine. Johan Christian. Valdemar Johanne Marie . . Juliane Marie . . Julius Valdemar Lauritz. . . . . . Maren . . . . . . Marie Christiane Niels Christian . Søren J acobsen . Thora Hansine . Vilhelmine. Thorvald A rentz

Holbech.

58, Kbhvn. , A 14 160/ 8 1 • 36, Stralsund , Indb.Sj.H. 796/~ 5 • 25 / 7 64, A arhus, Udb.Sj.H. 189/ 87 • 1/ 32, Snøde, A 14 19/ 82 • 1 2/ 67, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 74 5/ 8 4 • 3 1 % 61 , Slagelse, Udb.Sj . H . 23 1/ 83 • 23/ 62, Tyskland, Indb. Sj.H. 904/ 85 • 3 9/ Udb. Sj . H . 19/ 83 . 11 56, L yngby, 21/ 65, Stubbekjøb. Udb. Sj. H. 275/ 86 • 7 2 % 33, H ørsholm , B l H l 48/ 8 1 • 28 / 8 58, Lyngby, Brol ægger, Indb .Kh.H 404/ 82 • 1 Enke, 9fg 21, Kbhvn ., Indb. Sj .H . 130/ 86 • Brolæggerlærl. , 1 2/s 66, A arhus, Udb.Kh. H . 44/ 82 • 12 / 2 66, A arhus, Sømand, Udb. Sj . H . 195/ 8 4 • 26 / 11 49, K arlebo, Cigarmager, B 3 10 15/ 81 • 25 Enke, B 3 18/ 85 . / 11 25, Kjøge, . 17 / 3 61 , Kbhvn. , Hustømrer, I. Intr. 114 8/ 87 • 2 Cigarm ager, % 59, Kbhvn ., Indb.Kh.H. 88/ 81 • 27 / 7 59, Kbhvn., Ugift, Indb. Sj. H . 277/ 83 • Plb. A 1134. "fv 73, K bhvn. , A 16 236/ 81 • 8 / 12 46, Kbhvn., Arbejdsmand , Indb. Sj .H. 126/ 8 1 • 2 1/ Enke, 11, Kbhvn., Alm. 2408. 1 Maskinmester, 28/ 10 48, Kbhvn., A l 250/ 85 • 22Aar, Kbhvn ., Udb. Sj . H. 188/ 83 • 2 Enke, Gj; 33, Ki øng, Indb.Sj .H . 520/ 8 4 • 29 / 5 63, Kbhvn ., U gift, Indb.Sj .H. 74 / 83 • 20 Ugift, lndb.Kh.H 360/ 82 • / 2 60, K bhvn., Ugifi;, 1827, Kbhvn ., A 2 16/ 8 1 • 2 9fs 14, Kbhvn ., V æversvend, Indb. Sj .H 1461/ 83 • 4 / 7 23, Roskilde, Sluædersvend , Indb. Sj. H . 643/ 85 • 6 / 7 62, Kbhvn. , Kontori st, Indb. Sj . H . 625/ 85 • Arbejdsmand, 14/ 10 46, Kbhvn ., lndb.Kh.H. 79/ 82 . 26 Enke, / 12 28, Valsølille, A lm. 135. 9/ Ugift, Indb. Sj .H. 717/ 84 • 8 64, Kbhvn ., 17 Arbejdsmand , /n43, K bhvn., Indb. Kh.H 373/ 82 • 15 /. 40, H aderslev, B l H l 1H /8 1 • 1 26/ 43, Kbhvn. , Ugift , A 16 122/ 8 1 • 4 18/ Ugift, lndb.Sj. H . 20/ 85 • 11 66, Kbhvn. , 23 Snedkersvend , lndb.Sj.H. 58 1/ 85 • / 8 64, Kbhvn., 2/ 63, Kbhvn. , Former, Indb.Kh.H 374/ 8 2 • 6 28/ Bykarl , 66, Kbhvn., lndb. Sj.H. 56/ 84 • 10 Ugift, •j 5 42, Kbhvn ., lndb.Kh.H 267/ 81 • Rebslager, / 4 19, K bhvn., B 3 570/ 8 1 • Murerarbdsmd ., 2% 38, Kbhvn., A 43 1/ 83 • 4 / 6 58, Kbhvn. , Ugift, Indb.Sj.H. 350 /s7 • 1 Enke, 6fn 05, K bhvn., Alm. 1563. 8/ 69, Kbhvn. , Sømand, A l 4 21/ 87 • 4 18 Arbej dsmand, Stiftsp.I.H. 17/ 8 4 • / 11 51 , Rorup S ., 30/ 33, Østed, Enke., Indb.Sj .H . 53 1/ 83 • 7 1 6/ 06, K bhvn., Enke: Indb. Sj .H . m/s~· 4 3 % 48, Slesvig. Fyrb~ der, A 12 274/ 83 . 1% 62, A gri , Skræddersv. , B l 3 15/ 84 . 25/ Ugift., 46, Kbhvn., Indb. Sj.H. 786/ 86 • 2 11 Ugift, /~ 63, K bhvn. , lndb.Sj .H. 272/ss · 15/ 35, Kbhvn. , Arbmd., I. Intr. 479/ 8 1 • 8 Arbmd., % 37, Kbhvn., Alm. 410.

Cigarmager, Skorstensfejersv Sømand, Enk e, V roversvend , Kontorist, Former, Smed, Blikkenslagersv

Holb~~ck.

H olbech, Fritz Ludvig. . . . . Arbmd.,

19/ 1 13/ 10

Holbek. Holbæk. 1% 50, Ringkjøb., Indb. Sj. H . 437/ 84 .


Holberg, C.

229 Holberg, Carl . . . . . . . . . . Gustaf . . . . . Johann e Vilhelmine. Holbøll, Vilhelm H enrik Holck, Ane Kirstine . . . Anna Ad olphine . Carl Hartvig . . . Theodor .. . Clara Vilhelmine. Frantz F erdin and Frederikke Caroline . G ustav Theodor . . J ens J ør gensen . . . Ludovica Mathilde .

Murer, Sømand, Ugift,

2 /1

34, Kbhvn.,

B 3

194 / 8 1•

1% 58, Stock holm , Indb. S j . H . 371/ s7 .

61 , Stiftelsen, Indb.Kh.H 2 14/ 82 • R 2 H ns/s1· Indb.Sj .H. 1111/ 83 • Enke, 26/ Ugift, Indb . Sj.H. 441 /~ t · 12 58, Kbhvn ., 4/ 49, Kbhvn. , I. Intr. 754 / 8 1 • Arbmd ., 5 1 ' /~~ 24, B l H 1 8 4/ 8 1 • 2/ 30, K bhvn ., Ugift, Indb. Sj.H. 547 / 8 :,· 3 14 / 7 44, K bhvn. , Smedesvend , Udb. Kh .H . 3 6/8 ~" ~/ 1 0 18, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 3 1/ 84 • Enke, H andelsagen t, 2 2/ 12 38 , GJer ' l ev S ., A l 44 7/ 8 7 • 295 23 / 7 21, V aabensted B 7 Arbmd. , / 82 • 19 / 1 46, K bhvn ., Alm. 231. Enke, 3 Enke, I. Intr. 441 /ss · / 5 49, Kbhvn ., 7 Holde, Carl Chri stian . . . Arbmd., / 1 39, K bhvn. , A 15 12/ 81 • 2 Holders, A sta Albin e Aurora. Ugift, / 3 66, K bhvn. , Indb.Sj.H.113 5/ M · Holdersen, I sabella . . . L6j" 04, K bhvn. , Indb. Sj.H. 320/ 8 6 • Enke, 1 Holgersdatter, Abelon e. . . Ugift, !!fs 23, V eilby S., Indb. Sj. H . 6 ·59/ 86 • 11/,, J H, Sverig, Holgersson, Anicka. . . . . Ugift, A 46 47/ ss· 8/ Holgersen , Anna Berntine Ugift, 45, B ergen. Indb. Kh .H 265/ 82 • 11 11 K aren . . . . . / 10 16, Risby , Enke, I. Intr. r. 55/s1· 4/ , 09, Ølstykk e. Morten .. . . Favn esætter, Indb. Sj.H. 260/ 8 1 . 1 70 11 Niels J ørgen . /:1 59, Skj elskør, U db.Kh.H. / Rt· F arversvend, 11 Arbmd ., / 3 59, Kbhv n., Indb .Sj.H. 258/ 8 1 • P eter Oscar . 27 Holgreen, Emilie V ilh elmine Ugift, / 3 22, K bhv n., Alm. 1547. 30/r; 33, K orsø r, A 61 24 / 83 . Marie Caroline G reg. Enke, Hollense n, Louise Charlotte . . Ugift, t i/ s 12, K bhvn., A 2 107f s 7 · Hollensted, G ustav V aldemar. Kommi ssionær, l l>j 1 40, Kh hvn ., Idb.Brh. H. 30/st· 1 Roller, J ens P eter . . . .. . . A :rbmd ., % 42, Kli tmøllen, B 4 10/ 8 1• t t,j 23 , N we, ' l. I n db.oJ. u· H . 2•t ij 85 · Vilhelmin e Berthe H el. Ugift, 12 27 Holm , Alfred Emil. . . . . . . Snedkers v .. / 8 58, K bhv n., Indb.Sj.H. 11 %1' 2 2fr; 54, K bhvn ., Alvilda Camill a Vi ctor . Ugift, Indb .Sj.H. 806/ 83 . :ll / 8 37, Kbhv n., Andrea H enriette . I. Intr. 9 6 1/ 86 . U gift, 30 Andreas . . . . . . Snedk ers,·., / 8 59, Samf'ø , Udb. Sj.H. ll ·lf sr;· Ludvig . Kleinsmedes v., 8/ 2 32, Stift. Ind b.Sj.H . 25 1/ 8 1 . 24/ P edersen Arbmd. , Ind b.Sj . H. m/85 • 11 47, Ibsker S., 21 P eter . . Arbmd. , / 1 26, Khhvn ., I . Intr. 682/ 8 1 . Edvard Ugift, % 47, K bhvn. , Indb.Sj .H. 10 8 ·5/ 83 . 28/ s 14, K bhvn ., An e Birgitte . . F . P . t s o s; R7 · Ugift , 17 Margreth e . Ugift, / 6 46, N ex ø, A 21 4 82/8 ~ . Marie . . 17/ u 07, K bhv n., F . P. t 4 2 7/ e 2· E nke. t 4/ 1 27, Søborg. I. In tr. 5 ';8jg 1 • Enke. 2 Severin e. Ugift, " / 7 45, Sæby, Indb. Sj .H. 40/ 84 • Anna Olivia .. Scortum , 2/, 58, K bhvn .. Indb. Kh.H 385/ 8 1• 28 Mari e . . Enk e, / 8 11, Kbhvn. , Indb.Sj .H. 54/ 8 :; · 1 Anton Andreas . Idi ot, ~/2 54, Kbhvn.. A 21 322/ 8 1 • 8 208 P edersen . A rbmJ ., / 4 6t\, Skjødstr . S . B l / 87 • August Juliu s Georg . % 20, K hhvn. , B l H l 128/ 8 1 . A xel Thorvald . . . . Bogb indersvend ~ 1 /2 58, Kbh vn. , St iftRp.I.H 1 44 /8 ~ . 1·; / Bertha Eleonora Vi c.to r. Ugift, 59, Khh v n.. Tndh.Sj . H . k 1'1/ 83 • 8 20 Vik tori a. . . . . Ugift, A H4 15/ 8 4 • / 7 o5, Kh hvn., 1 Brun Mari e Christin e se Bruun. / 12 49, Khhvn ., 22 Camilla Alvilda . . . Ugift, / 6 54, Kbhvn ., Indb.Sj . H. 494 / s6 · 29 Carl Christian Jon as . Snedkersv .. / 10 61, Frdberg., Udb. Sj. H . 79/ 8 4 • 1 Arbmd ., , Frederik .. . . % 28, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 94/ 86 • 356 Portner, "/ 11 06, Hjorthol m, Indb. Sj.H. / 8 1• 31/ 59, K bhvn ., 22/ . Alhert Drejersv., Indb . Brh .H 82 1 27/ 67, Kbhvn. , Julius Malerlærling. Ind b. Sj. H . 990/ 87 • 9 9 A xel. Typograf, / 1 62, Kbhvn ., Indb. Sj. H . 400/ 86 . 17 Ludvig . . . Typograf, / 3 35, Kbhvn ., I ndb . Sj . H . 74/ 8 1 . 23/

12

13/ 52, Kbhvn. , 7 2 5/~ 22, Kbhvn.,


Holm, C. Holm , Carl Marenzius . Oskar .. Theodor. Carolin e Mari e Vilh elmin e Cathinca Nathal Olivia. Cathrin e Conradine . . . Chri stian Frederik . . . Heinri ch L eop. H ermann . Jen sen .. . Rasmussen Christiane . . . . . . Rasmin e Th. Ubristin e Carol. Em ili e. Ma rtin e . Clarn Cha rlotte . Clotilde Edvard Emil .. Elin e H enri ette . Ellen Cathrin e . Mari e .. . Emili e Constunt. Mnrg r. Han sin o Freder. Ni colin e . . . . . Emma Florent. Na.tali o Frederikk e . .. Vilhelm. Mari e Frantz Vilhelm Gotli eb Frederik Christian Septimus . . . Vilhelm . . . . Villart .. . . . Frederikko Christ.Sabine Han sin e J oh. Math. Louise Frits Theodor . . . . . . Gotli eb Jnlius . . . . . . Gunnild Emili o A gnese Gustav Adolf. . Han s Ancl ersen . Ditlev . . . Frederik . H enrik Otto J ensen . . . P eter Erichsen. H ansin e Christine . . Ma ri e . . .. H a rald Th orv. Lauritz. H elene Margr. H edevi g H enrik Vilhelm. . . . . H erman11 Ernst Lauritz Jacob W ollrat h . J ens Han sen. Marcus .. Nielsen . . Petersen. J ohan Frederik . Johanne Caroline . Hem. Dav. F.

Indb. S j. H. / 8 1; . 1 4-!, Kbhvn. , I. Intr. 569/81· 1 (H , Kbhvn. , 30/ 10 48, Holtug S. , A 12 3t9j8H · 1"/ 10 11, Kbhvn., Alm. 1844. :1 / 1 ~ 43, Øsløs, Indb. Kb.H 102/ 8 2 • 1832, Kallundb. , A 22 4 6/st· 3 Indb. Sj.H. 707/ 82 • / 4 57, Kbhvn. , 18/ 10 25, Seest , B 3 J04S/s2 · 1s/, 18, Kbhvn. , A 2 20/ Sil · 1 ! / 12 50, Kbhvn. , I. Intr. 5Gfs 1 . t~ / 7 50, Sær løse. B 3 u 79/s 1 • 30/ 10 09 ' 21/ 28, Kbhvn.. Indb.Sj.H. u -ttj 8, . 8 7/ 65, S kodsborg, Udb. Sj. H. 103/ 87 . 8 :' / 11 31 , S tege, A 15 22/ 81. "s/6 65, Sundbyø. , Udb. Sj . H. m/87 . 1% 52, Frederi cia, B 2 127/ 83 . 1/ 5-±, Sverig, Indb. Sj .H. m/8,;. 10 23 A ar, Kbhvn. , Udb. Sj .H. m/81. ts/ 12 47 , Kbhvn. , B 2 H 13/ 81. 20 / 33, Kbhvn. , Enk -.J, Alm . 1878. 8 En k·~ , rn/11 15, Stege, B 3 21/81· 21 Ugift, /u oO, Norge, Indb.Kh.H 3 !'ilh ~ · :, l" 26, H elsingør , Indb. Sj. H. 71/ 8:3• Ug ift, ·•li 1·. 1n t r. 716/ 81. - 11 '±'7 , .I"' \.. bllvn ., U gift, 121 25, Kbhvn. , En ko , Alm. 656. 1 20/ 31 , Kbhvn. , En k o, B 16 7/ss · 12 En ko. ·'/ 4 -±0, Kbhvn. , Alm. 7. 14 / 28, Kbhvn. , En k (), Indb.Kh.H 2 1 ~/8 1 . 8 20/ 56, Hvidovre, B l 5n/ SG · Slagters ve11d, 1 16 Malersvend, /~ 45, Kbhvn .. A 12 270/ 85 . 6 Tils. 72, A 17 4/81· / 10 G4, Kbhvn. , Maskinm ester , % 55, Gli.ick stadt, Indb. Sj. H. 730/ 8,1. 12 / 2 61 , Kbhvn. , Indb.Kh.H. 104 / 2 Sned kersveml, 66 3 U gift;, / 12 59, Fredericia, Udb.Kh.H. /st · 21 / 12 46, Kbhvn.. Indb.Sj.H. 836/ 84 . U gift, 11/ 29, Kbhvn. , Stiftsp.I.H. !J 2/ 81. U gift.. 4 10/ 47 ,Stubhekjøh. Indb. Sj.H. sra / 81. Arhtnd. , 12 2 -'/ 11 5 1, Kuhvn. , Murersvend , Indb.Kh.H 180/ 81. 1 0 U gift, Syersk e, / ll 5o, Huds V ed by U db. S j. H. 21;7/ 87 . Cigarrn agersv. , "/ 2 38, Lund, A 17 73fs 1. 3 T ømrer, ''- / 7 41 , R ø n n e, B "l 11 -0/ s2 . Dugmager , 1820, Neumun st., U clb.Sj.H. 7"'/sa · 1 : / u-±9, Kbhvn.. Indb.Sj.H. w /" 1. Skomagers v., Arbutd ., " 0/ - 58 Virum B 3 6 25/ 8 •1. 1 4 / 48 Svanek e ' B 3 877/ 84 • Matrc•s, 7/:.8 33,' Stiftelsen, B l H l 105/ 81. 1% 3H, Kbhvn. , Indh.Sj.H. 188/ 87 . Bnke . 28 Ugift., / 1 24, Kbhvn. , Indb. Sj.H. 567/ 8 ,, . S ømand, '10/: 1 66, F aaborg, Udb. Sj.H. 91 / 87 . 21 / 18, Kbhvn. , I. Intr. tusa/ 87 . Enk e, 8 tnj, 67, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 3:l/ Hr; · Sejlmager!. , 21/ 9 20, Holsten, Kun stdrejer , A 25 227/s3 · 7/ 49, Kbhvn. , A 21 H 5/ 81 . 12 1145/ 81. 22 L æste:;kjæ rer , / 1 43, NyStender. B 3 1 8 / 4 35, Flensborg, B 7 176/ 82 . Fon n er , :!fs 24, Kbhvn. , U db. S j. H. 230/ 87 . '/ ,; 33, S værdrup , Udb.Kh.H. 44 / 81. Skibstømrer, I H/ 9 40, Kbhvn. , A 16 :188/ 81. Sadelmager, 11'/ 45 Sverig B l H l 2n/81. 5 ' ' 0 <~ /4 16, Nykjøbing, Alm. 2448. Enke, Gnld smedes v. , Stolemagerlærl. Hand elsbetj en t, Enke, Ugift, Enke, Ugift, Enk e, Skneder, Arhmd ., Møllers,·ond. se J ensen, Bybud, Tj en estepi go, Ugift, Ugift, Ugift, Ugift

54

2 /

24/

,J

'

'


Holm, J.

231 Holm , Johanne Marie . . . . . Christine Johann es Alfred Otto . Peter Erikse n Juliana Fridiri cn Juli e Alvina Julius Louis . . Karen Sine . . Kirsten Sidse . Kirstine Chri stia ne . Knud P etersen . . Lauritz Anton. . . F erdinanrl Uhr. Johann es . L en e Magelalen e Loui s P ete r . Louise . . . . . . . . . . . . Caroline . Lucas Kilian . . Ludvi g Christian Mnd" Chri s tian . Malene Chri stin e Malvine Jacobin e . Margreth e Elise . Mnrtin P etersen. Mette Mari e . Nicolin e . . . Ni els Conrad Peter . H enn. L. E. Ole J ensen . . . . . . Olga Lydia Augusta .. Olin e . . . . . . . . . . . Olivia Ad elaid e Nath. Ottomine Victoria. . . . P eder Rudolf Erclm a nn P eter Chri stian . . . . . Charles •JacohseJJ Emil . ... . . H erman Joseph . P etrea Fred erikke Kirst. Rasmus Christinn. Sofie Fred crikh' Sofus H enrik . . . Lore ntz. . . Sop hi e Caro lin e Loni Re Søren J oppese n . . . . . 'rheodor Emam1 el. . . . Thocla Anna Eleo nora. Thomas Etlvard Em il Thora Emili e Mari e . Thorvald Peter Emil. Valdemar Christian . . Victoria F lorent. F erd. Vilh olm l-l emy . . . . . Joseph Lorentz Vilh elmin e. . . . .. . . Frederikke . Holmbeck , Freder ikke Uh r. V.

Enke, Enk e, Stentrykker , Enke, Ugift, Enk e, Enke. U g ift, ArbejdsnJalld , S nedk e rsvend , Snedkers veml , Skræd ersv end , U g ift, Arbejdf<m;l!lcl. Enke. Ugift. U g i f t, Arhejd;;mand , fh. V æ rts hu f< h., Skomager. Enk e, U g ift, U gift, Lem i Bomheh., En l<e. Enl< o, Rebs lager, Skomage rs v .. Sømand, Fhv. Sømand , Ugift, Enke, Offentl. Fru e nt., Tj enestep ige, Skomager. Sømand , Hn edkorsv. , Arl•ejd;;mand , Kløin ;;nl edt>f<V.. Murorsv .. Ug ift, Ma skinarh .. Enke, Gu lrlsmt'd. Arbojclsma.nd . Ugift, fh. H"'k cr. Former. Ugift , Skomagers v. , Ugift, 'l'ilsyns. N r. 30. Bkomngersv ., Ugift, Sejlmagerlærl. , Skoma.gersY., Ugift, Enk e, Ugift,

:Jj.1 21, Stiftelsen , I 11 db · S J.. H · -·~·lj8•1· F. P. Ui:J!)/ 87 ' 22, Khhvn. ,

2

tH/ 1

~/ 1 2

65, Kbhvn. ,

A l ~95/sG · A 21 435/ 81. Alm. 1629.

1 · j,, lO, Kbhvn. , 1s/ 65, Kbhvn. , Indb.Sj.H. ';47/ 8 -, . 2 ·•j A l 434/ 8 -, . - 12 u;:;.4 , Kbh vn. , 2 >1/ 4 04, Korsør, Indb.Sj.H. 18%t · "/• 20, Sverig. Indb. Sj.H. ~ 7 c/87 • 5 /s 10, Vexø, Alm. 2635. 2 ''/u lo, Tindh;l'k, Indh.t:lj.H. :J!l 4/ s n· z% 60, Khhvn. . Indb.Sj.H. ti5.>f 8:, · ts/7 52, KLhvn.. Indh.Sj.H. '19 ~/sa· 21 Udb. Sj.H. 161/ 8 .-,. / 7 58, Hønne, 30 /:J 65, Sverig . Inclb.Sj.H. 1'% 2 • '1,' 1 G2, Khhvn. , A 12 231/ 8 " . 24 1/ k · / ,, 92, Sønderballe B 6 2 21 / 57, Sverig, Indb. Kh.H t ti 0/ 82 • 10 11 [ndb. Sj. H. 40/ s:J · ! ' 1 40, Khhvn.. 1·1/ lt 10, Kbhm. , F. P. 2os/ s J· 9 "'/ ·•G - l' u 41 , V . S aa l)y, A ...,·> ·81· 1:'. 58, L øgstecl, A RO H/ se;· 11 •:,t" 07, Mulebyg., Inclh.Sj.H. 8 " 3/s:.· -'/.. 02, Khhvn , [nclb.Kh.H 034/ 81. 1 -'f, Gl , N orgo, Ind h. S j. H. 72 åfs 4 • "~ 1 05, L økk en. Inclh.Sj.H. ox/ st· -., 1; 33, lhnd er,.;, Alm. 1128. tt f 12 23, Khhvu.. Inclb.Kh.H. 67 /s1. 11 A 21 4 "fs 1 • ' / 1 54, Khlwn.. % 56, Svori g, Indb. Kh .H 27 !'/81. '% 40, V esterl•y , Indh.Sj.H. '15 2/ 84 • Z'/ 7 26, Boruho lm , Indb. Hj. H. 500fs,,. % 66, Khhvn. , Inclb.Sj .H . ~' 1 52/83 • 7 I. Intr. 81tjg 6 • / 4 25, Kbhvn .. 10/. 46, Dra gø r, Indb. S j. H. 5 5 1/s:J· 1 7/ 68, Nexø, Udb.Sj. H. 77/ 87 . 6 10 ' / (; 48, Khhvn.. Alm. 250. 11 100/st ' ':, 4H,R.udRVl•dhy Udb.Kh. H. ··," 1 52, Khhvn. , Inclh.Rj.H. :' 8/~ :; · 11 ' / 10 49, Khhvn ., L Intr. 1s''/81. 1 Indb.Kh.H 11' 0/ 82 . ' 2 -l-7 , Khhn1.. 2

.·,, :,b-u , 1·11

rn CJJI I . o'"'.H J- .. ."../ - " ~ S I• A 2 I BR/ 82 • 11 40 0jg • • , s 5o, Middelfnrt, A 1 1 \11VIl. .

"'/!1 4o, Kld1Vn. , 1 ' ; ,1 0-J-, 1' 110 09, 22 ., 52, t!' 11 40,

Khhn1.. Khhvn ., Kbhvn .. Khhvn. , 2-'/7 22, Sta.by R. , 2 '' •2 03, Kbhvn ., 27 / 12 62, Khhvn. , 1 >~j 1 05, K hh v n. , 1 ~/ 2 36, Khhn.. 1"/ o3, Khhvn. , 7 2k/ 11 58. Khhvn ., 2 1 ~ /12 5±, Khhvn ., 1 / 7 67, Kbhvn., L·'/ u48,Khhvn.. 211 / 1 14, Kbhvn ., " / 11 38, Sorø, 2 % 45, Kbhvn. ,

Ind h. Sj. H. '102/s::· Ind h. 8j. H. 414 /st · Stiftsp.I.H 22 !:fs 7 • Indb. Sj.I-L ""%~ 8tiftsp.l.H">4/s:; · I. In tr. 117 ·'/ 8 7 . [ndh.Sj.H. ~;.1 /., 2 . A 21 '02/ 81. Ind h. K h. H 273 'HJ· A 17 4 / 81. Indh. I\h.H ton/ 82 . Indb. åj. H. 112/ 81. åtftp. II.fP2/s 1,. A 12 22 i/8 1• A 27 G0/~ 6 . Inclb.Sj.H. 10 20/ 8 1• Indh.Sj.H. 1m / 83 •


Holmbeck, M.

232

Holmbeck, Michaline Laudine. Ugift, Holmberg, Anders Petter . . Arbejdsmand, Ane Marie . . . . U gift, Carl Clu. J en sen Arbejdsmand, Frederik . . Arbejdsmand, Dorthea. . . . . . Enke. Frederik V aldernar Barn, Johan Ludvig . Farversvend , Julius August . Kularbmd. , Skrmdersvend , Lars Johan. . . Maria . . . . . . U gi f t, Forladt. Marie Josefine. Skomager, Niels Bengtso n Ola Hansson. . Skrædersv., Olaf. . . . . . . Arbejdsmand , Holm bo, Carl V al d. Ferdinand Holmen, Christen . . . . . Kurvemager, Johanne Marie . Enke, Ciga.rmager, Niels Christian. Ole . . . . . . . Drejersvend , Holmer, Frederik Carl Chr. Sejlmager, Holmgaard, Frederikke Sophie Ugift, J ens Christian . Sømand, Mette . . . . . . Enke, Sophie Caroline . Enke, Holmgreen , Anders Hakonsson Sknedersv., CarolineFlorentin e Enk e, Vilhelm. Ugift, Christine Ugift, Clara Mathilde Ugift, Erik Peter . . . Typograf, Johan Ludvig. Sm ed, Persson Stenhugger, Mårten Elof. . Møll ersvend , Ryth Ulrikka . Ugift, Smedesvend, Holmqvist, Anders Nilsson Anna . . . . . . Ugift, Arbejdsmand, H åka August . Johan Adolf Ferd. Arbejdsmand, Ludvig . . . Arbejdsmand, Johanna Kri stiana. Ugift, Kobbersmed, Niels Peter . Skrædersv., Nils . . .. . Ola Hanson Murersvend, Peter Johan Skra1dersv. , Skræders v., Holmstedt, Johan . . . . Laurentia Soiia Enke, Holmstrup, Anna Thomas. F. Ugitt, Gjertrud Marie Vaagekone, Pouline Joh. H enr. Ugift;, Holmstrøm , Johanne Magdalene Enke, Margrethe Enke, Mette Kirstine . Enke, Holst .. Skomager, Arbejdsmand, Andreas .. . . . . . . Ugift, Anna Cathrine . . . . Sophie Margrethe. Augusta Vilh. H ermin e Dampskibsjfr., Skomagerm ., Carl Frederik. . Malersvend, Georg . . . Skomager, Valdemar.

6 /4 / 10 3 /1

48, Kbhvn. , lndb.Sj.H. 426/ 81 . 56, Sverig, Indb.Sj.A. 441/ 87 • 37, Kbhvn., Alm. 1180. 3 0jg 43, Slangerup, I. Intr. 256/ 8 1 . 22 A 22 Sjg 1 • / 11 39, Kbhvn. , 22 / 12 39, Aalborg, Indb.Sj.H. 158/ 8 1 • 1 379 / 8 1• / 2 74, Stiftelsen, Indb.Sj.H. 19 / 7 41 , Sexdrag a, I. In tr. 757/ 87 • 1 Indb. f:lj. H. 558/ 85 • / 7 48, Birkerød, ·10 / 12 30 , Kbl1vn., A 21 85/ 81 . 1 % 58, Sveri g, Indb.Sj.H. 34 5/ 87 • 1 ~/5 61, Norge, Indb. Kh.H 297/ 81 • 29 A 14 26 1/ 82 • / 5 24, Sverig, 1 I. Intr. 9fs 1 • / 2 38, Sverig, 5 / 7 44, Sverig, Indb.Sj.H. 156/ 83 • 23 / 3 49, Kbhvn., B l H l 54/ 81 • 28 / 10 52, Kbhvn. , I. Intr. 312/ 8 0 • 18 13 / 1 30, Kvandløse, Indb. Sj. H. / 87 • 27 16 Indb. Sj. H. / 82 • / 9 59, Kbhvn. , 15 / 10 54, Kbhvn. , Indb.Sj. H. 613/ 8 1 • 21 / 2 41, Kbhvn. , Indb. Sj .H. 306/ 8 1 . 13 Udb. Sj. H. 13 2/ 86 • / 7 61, Roskilde, 2 / 10 57, Gjemsing, Udb. Sj. H. 33/ 8 4 • % 00, Vile, B 3 59/ 81 . 2 % 22, Aarhus, B 3 107 5/ 82 • 452 4 / 10 59, Sverig, Indb. Sj .H. / 8 4 • 11 / 1 36, Kbhvn. , Indb.Kh.H 152/ 81 • 19 Alm. 2323. / 7 19, Kbhvn. , 17 / 2 61, Sverig, Udb. Sj.H. 34/ 84 • 21 / 68 S . I n db . s·J. H . 19 2/ 86· veng, , 2 21 / 12 52, Rønne, Udb. Sj.H. 173/ 85 • 19 Indb.Kh.H. 48/ 82 • / 2 26, Ystad, 13 / 10 55 , S veug, : I n db .s·J· H . 922/ 85 • 11 / 3 52, Ystad, Indb.Sj.H. 363/ 87 • 4 / 7 65, Sverig, Indb.Sj.H. 130/ 85 • 3 / 11 43, Sverig, Indb.Sj.H. '10 8/ 8 2 • 1 "/ 2 61, Sverig, B 6 16 9/ 8 1 . 14 / 8 49, Sverig, B 3 344 / 8 7 • 12 I. Intr. 1506/ 8 (;· / 10 61, Kbhvn. , 20 / 57 s · I n db . s·J· H . R''' - 7/ 85 • veng, , 7 23 /,1 04, Ystad, Alm. 1816. 12 3 58 / 82 • / 7 04, Karlskronaindb.Sj.H. 15 837 / 7 30, Sverig, Indb. Sj . H. / 8 4 . 27 I. Intr. 4 20/ 8 1 . / 2 45, Sverig, ~/ 11 52, Sverig, Indb.Sj.H. 483/ 85 . 17 /.1 26, Sverig, Indb.Sj.H. 626/s1· 16 Indb.Sj.H. 1 ll 4/ 8 H. / 11 15, Sverig, 1 Indb.Sj.H. 705/ 85 • / 1 67, Kbhvn. , 12 / 7 40, H aldum , Indb. Sj.H. 11/ 81 • a 1/ 7 62, Ki el, B 3 7 ~ 4 /84 • 1 Stiftsp.I.HY8fs 3 • / 12 10, Nyborg, ' ~/ · I ndb .s·J· H . t4i 5/ 83 • · 2 30 , S veng, 9fa 47 , L. Valby, Uclb.Sj.H. ''3fs 1 • 19 B 3 57/ 8 1• / 1 23, Aarhus, 17 / 4 18, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 8 16/ 83 • 10 / 1 61, Kbhvn. , Indb. Sj .H. m/84 • 1 % 16, Husum, A lm. 2637. 17 /. 1 43, Rudkjøb. , A 48 148/ 8 1 • 29 / 3 32, Kbhvn. , A 14 99/ 8 1 . 10 / 11 63, Kbhvn. , A l 4 ~%5 • 27 / 2 37, Kbhvn., Indb.Sj.H. 13 1/ 8 1 • 18


Holst, C.

233 Holst, Carl Vilhelm . . Caroline Amalie . J osefine Marie Ragnhilde D. Chri stian Marius . Nielsen . Dorthea Caroline . Edvard Frederik Ludv. Severin. Else Marie . . . . Ernold Fran zig . Frederik Christian H ans Christian . .

Blikkenslager, Malersvend, U gift, Ugift, U gift, Sømand, Arbejdsmand, Snedkersv ., Enke, Snedkersv. , Murer , Enke, Ugift, Skibstømrer, Cigarm ager, Skrædersvend ,

1

% 40, Kbhvn. , "/a 68, V alby,

Hj6 66, Kbhvn. ,

20 / 10 15 /7 14/ 5 16 /7 1/ 10

B 3 40/ 8 1 • Udb.Sj.H. 252/ 87 • Indb.Sj.H. 269/ 87 • Indb.Sj.H. 797/ 85 • A 27 52/ 83 • Indb. Sj. H. 53 5/w I. Intr. 220/ 8 1 • Indb. S j. H . 35'1/ 8 4 • Alm . 705. Indb.Sj.H. 482/ 85 •

67, Kbhvn. , 64, Holbæk, 61, Kbhvn. , 21, Kbhvn ., 42, Kbhvn. , 2 ·~/ 11 32, Sæby S ., I R/ 12 50, Kbhvn ., 1845 , Kbl1vn., A 22 4 7/st · 2 2jg 12, L øgstør, F. P . 1574/ 87 • 27 A 12 2/s 1 • / 4 63, Kbhvn., 24 1 25 / 6 58, TaarnbyS., A 25 / 83 • 30 841 / 1 47, Slesvig. B 3 / 82 • 27 40 / 81• / 10 29, StenbæksiL Udb. Sj . H. 22 / 11 31, Kbhvn. , B 2 H 47/ 8 1 • 29 89 / 1 38, Stiftelsen, Udb.Kh.H. / 8 1 • 1 % 99, Kbhvn., F . P. 348/ 8 4 • 14 Alm. 2387. / 1 52, Kbhvn. , 2 / 1 17, Kbhvn ., Indb. Sj.H. 559 / 8 1 • 17 / 10 19, Kbhvn. , Indb.Kh .H 255/ 8 2 • 14 / 1 13, Kbhvn ., Indb.Sj.H.1 2 16/ 84 • H / 12 63, Olstrup, Udb. Sj.H. 230/ 85 • 30 / 4 52, Thisted, B 2 196/ 83 • 13 / 7 61, Sverig, Indb.Sj.H.b 99/ 8 " . 50 A ar, Udb. Sj. H. 143/ 86 • 30 / 10 39, Kbhvn. , I. Intr. 67/ 79 • 26 Indb. Kh.H 216/ 81 • / 1 24, Kj ertem., 2 % 24, Solbjerg, I. Intr. 645/ 85 • 17 / 4 42, Kastvraa, B 2 161/ 83 • 7 A 21 249/ 81 • / 7 58, Slesvig, 13 Indb. Sj .H. 74 Bfs 7 • / 4 54, Sverig, 28 Indb.Sj.H. 11 17/s4 • / 4 55, H olbæk , 6 / 6 66 , T·aa1·s· s., Udb . s·J. H . 2 0 6/ 85 • 21 / 7 47, Kbhvn., In db.Sj .H. 69 ·1/ 82 • 39 1 25 / 81 • / 2 58, Hundborg, A l 3 % 20, Kbhvn., Indb .Sj . H. 523/ 87 • 13 / 3 18, Kbhvn ., F. P. 2184 / 8 1 • 27 / 11 57, F aaborg, Udb. Kh. H. 5 Hjg 1 • 1 Indb.Sj . H. 233/ 8 4 • / 3 64, Kbhvn., 11 / 3 17, Kbh vn., Indb. Sj .H. 307/ 8 1 • 13 Indb.Sj .H. 111 2/ 83 • / 2 62, Kbhvn., 0 '' / 11 42, A arhus, A 21 396/ 8 1 • 22 / 3 41, Slagelse, A 25 144/ 83 •

Edvard V aldern ar H einri ch Fred. (J ensen) Fisk er, H elene J acobin e . . . Enke, H elga Id a Mari e . . . Idiot, H enri ette Vilh elmin e . Fraskilt, H enrik Adolf Emil. Sm edesvend, Inger Eleonora . . . . Enke, J ens P eter·. . . . . . . Sømand, J ohan Severin I vers en . Arbejdsmand, Johannes P ettersson Arbejdsmand, Johanne .. . .. . . . . Enk e, Julius Theodor . . . . . Drejer, K aren Christian e Oline Enke, Marie . . Enke, K arsten J ensen . . . .. Arbejdsmand , Ludvig K etelsen . . . . B ogbind ersv. , Maria Abrahamsdotter . U gift, Mariane . . . . . . . . . U g ift, Marie . . . . . . . . . . . U gift, Mathias Peter F erdin and Agent, Niels Imm ersen . . . . Bagersvend , -- Nicolaj Theodor . Skræder , Oline Vilh elmin e . . . . Enke, P eter Mariu s . . . . . . Malersvend, Philippa Adelaide Aug. U g ift, Susanne Carolin e . . .. Enke, T ekla Antonette Marie. U gift, Holstebro , Niels Adolf. . . .. Bagersvend , Holsteen, Villiam Chri stian .. Slagtersvend, H olstz, Carolin e Ragnhild e Dorthea, se Holst. 28 / 7 64, Norge, Holte, Carl Odin . . . . . . . . Sømand, 14 Christi an Ludolf . . . . H andelskontor., / 12 36, Kbhvn. , H ans Thomsen, se Thomsen, H ans H olte. 3 / 7 15, Kbhvn., Jacobin e J ensin e . U gift, 7 . Ugift, / 4 36, Kbhvn., Nicoline A lhertine Holtegaard , Carl L auritz Opvarter, ~ 0 /. 1 65, Kbhvn. , Niels Martin Billedskjærer , tj1 56, Kbhvn., 28/ Holtemann, Carl Th orvald K olportør, 11 35, Kbhvn. , Holtenberg, Adolf Sevel'in Arbejdsmand , 25/ 11 60, Sverig, Johan Oscar . Skomager, % 45, Øland,

Indb. S j. H. m/86 • Indb.Kh.H. 337/ 81

F• P •

16 6 1/

8 1•

Ind b.Sj.H. 100/ 86 • Indb. Sj. H. "76/ 8 7 • Indb. S j. H. 152/ 83 · L Intr. t 30/ s5 · I. Intr. 1222/ s6 · Indb. Kh .H 80/ 82 •

Holter. Holther. Holter, Edvard Hakon .. Ovedia Angelika

. fhv. Hand elsm. , 2 ~/ 10 63, Christiania, Indb. Sj. H . 749/ 87 • . Plb. A. 1318, 30/ 11 68, K bhvn ., A 16 15/ 81 • 30


Holther, O.

234 30 / 11

Holther, Ovedia Angelica . . . U gift, Holtz, Frantz H einri ch Adolf. Ludvig Emil Charles .. Maren Vilhelmine . . . Vilhelm . . . . . . . . . H oltzru ann , Dirvard Aug. Alex. P eter John sen . ..

68, Kbhvn. ,

Indb.Sj.H. 907/ 87 •

58, Danzig, 62, Kbhvn. , 15/ 10 62, Kbhvn., 9 / 1 22, Rendsborg, 20 / 7 64, Randers, 7 / 10 62, Randers,

Indb. Kh.H 304 / 8 2 • Indb. Sj.H. 12'1/ 86 • Indb.Sj.H. 817/ 83 . Indb. Sj. H. 834 / 8 ,1• A 25 37/ 8 ,1 . A 30 20/ 86 •

21

Malersvend, Malersvend, Enke, Murer, Arbøjdsmand, Snedkersvend ,

17

/1 /3

Homn(lel. Rummel. 2 T ømrer, % 48, Kbhvn. , Enke, % 19, Kbhvn. ,

Hommel, Carl Chr. Johan. Ingeborg Marie . Thorvald Har. B ernh. U gifc, Honore, J ohan Ludvig. . . Mathias H einrich . Hoppe, Caroline Bøye . . Christian H enrik Johan H enrik .

. .

Martine Mari e . Otto. . . . . . . Rasmine f. Olsen Hophensitz, Ane Cathrine. H01·lin, Sina. . . . . . . . . Horlykke, Sofi e Amalie . . H orn , Augusta Vilh elm.Johanne L auritz Gotfried . . . . . Sofie Amalie . . . . . . . Sophus Johan Chr. Aug.

2

1 /1

Cigararbejder , Smed, EnkE•, Maskinarb. , fh.Nagelsmedm. Snedker, Ugift, B agersvend, EnkE•, Ugift., Ugift, Enke, Ugift., Maskinarb. , Enke, Rebslagersvend ,

60, Kbhvn. ,

% 53, Fredericia,

1 14

58, Fredericia, 10 / 10 44, Marstal, 2 9fs 38, Kbhvn. , 24 / 4 02, Kbhvn ., 7 / 5 40, Kbhvn. , 17/ 43, Kbhvn. , 5 25 / 4 55, Tyskland, 20 / 1 26, Kbhvn. , % 15, Aarhus, 1 / 7 46, Markaryd, 18/ 38, Kbhvn. , 1 1 % 53, Kbhvn., 12 / 3 41 , Kbhvn. , 26 / 5 20, Skagen, 18/u 57, Kbhvn., / 12

L Intr. 587/8 1· Indb. Sj.H. 24 7/ 86 . A 12 7/ 8 2 • Udb. Sj. H. 135/ 83 . Udb. Sj. H. 99/ 83 . Indb. Sj. H. 6 70/ 87 • Indb. Sj .H. 76/ 8 1 • A 27

30 / 85 •

Indb.Sj.H. 487/ 8 1 . Indb. Sj . H. 621 / 8 1 . Indb.Kh.H. 5 Sjg 2 • Indb.Sj. H . 220/ 8 1 • Indb.Sj.H. 109 5/ 83 • B 6 !l7/ss· Stiftsp. I . H 2LG/8.; . L In tr. 991;/ 82 • Indb. Kh.H 395/ 82 • L Intr. 922/ 81 . Indb.Sj.H. 924 / 87 •

Hornbech. llornbeck. Hornbæk. 24

Hornbæk, B erendine . . . . . . Enke, Jacob P etersen . . B ødkersv., Vilhelm Christian . Forg:rlder,

17, Kbhvn. , Aarhus, 28 /u 45, Kbhvn. ,

Horndrup, Andreas Marinus . . Annine Lovise . . . Ida Amalie . . . . Vilh elm Alexander H orn emann, Christian A d. H. Joh an Vilh. Otto H ornstrøm, Carl Chri stian . . . H ammina H elga . Johan Juliu s . . . H ornwain, Thora Elise Birgitte H ornwei n, Chri stian Ad. H einr. H orster , Johanne Chri sti ane. . H orstm ann , Carl Vilhelm . . . Hottenroth, Christi an Vilhelm

26

Malersv. , Enke, Fraskilt, Arbejdsmand, Garversvend, Gulcbmed , Blikkenslager, Enke,, Blikk enslgsv. , Ugift,. Garversvend , Enke, Typograf, Arbejdsmand,

Hou. Jioug. Hou, Caroline Vilhelmine . . . Enk e, H ansine Louise . . . . . Ugift, Marie Sophie, se Hauw. Viggo Emil. . . . . . . . Bagersvend, v. Houen, Christian Wilhelm. Opvarter,

/8

t% 48,

/u 54, Aarhus,

33, Stiftelsen, 9 / 4 24, Kbhvn. , ~;R 63, Kbhvn. , 2 Ujg 61 , H elsingør, 4 / 5 28, V ej by, 8/ 11 55, K bhvn., 11 / 6 55, Kbhvn., 2 / 12 51 , K bhvn. , 27 / 11 58, H elsingør, 26 / 8 61 , H elsingør, 4 / 8 13, Sæby, 23 / 10 47, Kbhvn. , 31/ 47 , Allendorf, 5 22/

7

Alm. 2440. A 25 70/ 8 6 · L Intr. 894f s5 · L Intr. 1032/ 84 · L Intr. 1272/ 8 1· I. Intr. 943/ 87 · I · I n t L. 1543/ 87 · Udb.Sj.H. 171 /8 4 · Indb.Sj.H. 941/ 86 • Indb.Sj.H. 678/ 82 • Indb. Sj. H. 904/ 87 • c.•J·. H · 1011/ ss · I n db ·'·· Indb.Sj.H. 481 / 85 • Indb . S j. H. 442/ 87 •

B3

t 5o/ st·

Udb. Sj.H. 110/ 8 1 • I. In tr. 1&4/ 86 ·

Hough. 1 / 10 26 /8

32, Kbhvn. , 35, Kbhvn. ,

Indb.Blegh H 7/ 81 Indb. S j. H. 3 18fs 6 •

3 / 10

44, Kbhvn. ,

Indb.Sj.H. 365/ 8 1 •

1 '/1

63, Kbhvn. ,

Indb.Sj.H. 992/ 87 •


Houlberg, P.

235 Houlberg, P eter Albert . . . . Hovalt, Søren Christ. Thomsen Thom as Chri stian Fred. Howard, Martha Morgen Hove, Th eodora Marie . Hovelsen, J ens Martin .. H ovland , Cicilie . . . .. . Hovm ann, J ohan ne Marie .

Vinexpedi ent, Snedkersvend , Urmager, Ugift, Ugift, L etm atros, Enke, Ugift,

Høyrup.

42, Hvam. 18, Nibe, % 55, Holbæk, 1 ' / 6 62, paa Søen, ll/ 9 67, Kbhvn., 12/ n 66,Frederiksst. "fa 13, Kbhvn. , 20/ 59, Kbhvn ., 7 9

/4

15/ 12

Højerup.

Udb. Sj.HYOfs 7 • A 21 516/ 81 • Indb.Sj.H. 147 !1/ 83 • A 30 11/ 83 • Indb. Sj. H . 1;07/ 87 • Indb. S j. H. 346/ 87 • Indb.Kh.H 309/ 81 • Indb.Sj .H. 424/ 87 •

Høyrup. 176 / 84 .

H øjrup, Hans P eter

Cigarmager,

Hubertsen, Lauritz . Huck, Id a Lovise Caroline Huess, Max Diderich . . . . Huholm , Caroline Mathea. Huj em, Poul Albert .. Hullan der, Ole J ensson Hulstrøm, Ane Marie . Erik Johan. Frederik Alfr. Th. Carl Chr. Hult, Ingrid. . . . . . . . . . . Hultberg, Carolin e Eleonora . Charlotte Carol. Gun . Claus Arved . . . . Enock . . . . . . . . Hultenberg, Charlotte Bened. Hultgren, Camilla Aug. Frands. Emma Christin e . L ars Peter . . .. . . Otto Wilhelm . . .. Hultmann , Margrethe MagdaL Hultqvist Emma Olafsdatter . Gustaf E. Hultin , Fritz Villiam . . Humle, Carl Christian . J ohan Christian Rumm el, se Hornm eL Humm elgaard , Christine Hans. Hummer , Carl Thorvald. . Hundrup, Julius V aldernar . . Hundt, Johanne. . . . . . . . . Hunsik, Andreas . . . . . . . . Hurtigkarl, Caroline Vilhelmine Karen Elisabeth . Vilhelmine CharL Huse, Oluf Olsen. . . . . . . . Husher, Carl Christian. . . .. Husmer, Johannes Mar. Julius Huss, Vilhelm . . . . . . . . . Hussfeldt, Johann Joach .Heinr. Husted, Em ilie Camline . . Johan . . . . . . . J ohan n e Chri stine. Kri stian H enrik. . Husum , Caroline . . . . . . Emil Peter Christian . Frederikke Nicoline Huusik, Andreas . . . . . . ..

Udb. Kh.H. Bjg 1 . 59, 'I'ysl<land, Indb. Sj.H. 417/ sG · 40, Kiel, Indb. Sj .H. us/8 •1 • 1 Udb.Kh. H. 10/ 82 • / 8 60, Kbhvn., % 63, Norge, Indb.Sj.H. 530/ 87 • 20 / 11 47, Sverig, B l H l 102/ 8 1 . 14/ 19, Kbhvn., Alm. 2449. Enke, 2 % 45, Kbhvn., B 2 H 53/ st· Indb.Sj.H. 14 73f 83 . Klejn smedesv. , ~/5 47, Khhvn ., 8 Smedesv. , Inclb.Sj .H.l 34 %3 . / 1 58, Kbhvn ., 31 Enke, / 10 30, Sverig, I. Intr. 4 8/ 81 . 2 !J/ 62, Kbhvn ., U gift, Indb. Sj.H. 146/ 85 . 7 3 U gift, "/s 67, Sverig, Indb. Sj .H. 709 / 86 . 220 4 Arbejdsmand, / 5 22,Landskrona I. Intr. / 83 • Skrædersvend , 23/ 7 36, Sverig, Indb. Kh.H 204/ 82 • 15 Ug ift, / 1 61, Mal mø, Indb. Sj . H. 174/sH · 770 14 Tjenestepige, / 4 67, Skodsbo rg, B 3 / 87 • Ugift, 1859, Skodsborg, B 3 908/ 81 . Bybud, % 29, J ønkj øping Inclb.Sj.H. 232/ 8 1 • A rbejdsmand, 23/ 12 42, 8veri g, I. Intr. 703/ 85 . 13/ 10, Sverig, Ugift, A lm. 1640. 8 4 Ugift, / 10 58, Sverig, lncl b.Kh. H 227/ 82 • ? B 6 35/ s1 · Stiftsp.I.H. 13/ 84 • Skrædersvend, 12/s 61, Kbhvn., 22 / 7 25, So rø, B 2 H Sfs 1 . 3 1/ 92, Kbhvn. , Indb.Sj.H. 516/ 8 2 • L em, 1 Arbejdsmand, Ugift, Kok, Ugift., tlømand,

26 / 10

50, Fredericia, A 25

2fs 52, Valdum,

21

/3 7/ 8

17 Enke, / ,; 43, Sles vig, 16 Arbejdsmand, / 1 45, Kbhvn. , Snedkersven d, 12/ 54 Randers Ugift, %4. 19,' Kbhvn., ' Staaltraadsarb., 19 Aar, Ungarn , Enke, 18139, Kbhvn. , 9 Enke, /.1 09, Kbhvn ., 29/ U gift, 12 40, Kbh vn., Sømand, i>/ 62 Norge A rbejdsmand, 26/ 11l 48,' Khhvn.' , 2 / 63, Aale S. , Skomagersv., 8 Stentrykker, 19 Aar, Kbhvn ., 20 / 55, Mecklenb., Skom ager, 5 2 1/ 7 2 1, Hingsted, Gift Kone, ~o; ()l Sverio· Arbejdsmand, fJ ' O' 28 Enke, / 2 46, Kbhvu. , 23 Guldsmedsv .. / 1 52, Kbhvn., 26/ Ugift, 10 42, Kbhvn. , 0 Barhersvend , " /r. 67, Kbhnn ., 6 Fraskilt, / 10 13, Kbhvn. , se Hunsik.

B2

237/

86•

Indb.Sj.H. 11 0 0fs~. B 9.-.J 18·1; 8..:.> .

A 14 178/ st· In db. Kh.H 100/ 8 1• A 22 39/s1· A lm. 1547. A lm. 206. Indb.Sj.H. 552 /s3 · I. Intr. 12/ st· Udb. Sj. H. 5 ' / 85 . Ind h. Sj.H. 546/ 8 .1 . Indb. Sj.H. 710/ 85 • I. In tr. J 191/ s t · I n db . SJ· H . 550/ s;; · lndb.Sj. H. ' Ofso· Indb. Sj.H. 785/ 81;. A 51 3 1/ss · '-'' H . .i•;s; so· I n db .QJ. . tj S L· Ind'). SJ·· H · il3 o


236

Hvaling, Å. Hvaling, Ane Mathilde

1 /

TjenesteiJige,

Hvallsøe.

5 52, Kbhvn. ,

A 16 238/81·

Walsøe. 23/

W alsøe, Elisabeth Christine. . Enke, Hvass, Jørgine Marie . . . . .. Martin Otto Christian . Hveisel, Charlotte Amalie . Hverring, Valdemar . .. . . .

Enke, Malersvend, Ugift, Bogbindersv.,

Hvid, Alfred Emil . . . .. Georg Antonius . . . H enrik Ernst Emil . Lovise Magdalene. Stine . . . .. . Therese Idalie . . .

Matros, Skomager, Guldsmedesv., Enke, Ugift, Enke,

22/

7 18, Roskilde,

11

Indb.Sj.W. 233/ 87 .

11, Stiftelsen, B 2 50/ 86 .

8fs 60, Nykj. p. S ., A 2 59/ 86 .

2fs 30, Kbhvn., 15fg 38, Kbhvn. ,

Indb.Kh.H 175/ 82 . Indb.Sj.H. 723/ 86 .

H-vid. Hwiid.

Hvidberg, Carl Andreas . Dagmar Johann e Mikkeline . ..

Snedkersvend, Ugift , Ugift,

Hvidt. With, Chr. Oscar Vilhelm FrederikkeM argr.Dorth. H ermann . . . Lars Thorvald Ole Henrik . .

With.

U gift, fhv. Garver, Arbmd., Arbmd.,

Hvilsom, Carl Louis Sofus Handelsagent, Hygum, Hans Frederik . . Typograf, Huhn, Cathrine Rebekka . Enke. Hylberg, Mathilde Frederikke. Hyllberg, Johanna Carolina .. Ugift, Hyller, Edvard Georg . .. .. Malersvend, Niels Emil . . . . . .. Cigarmager, Hyllested, Andrea Sophie . . . Ugift, Hans Frederik . . . Skomager, Hullmann, Ludvig H einr. Ph. Linierer , Hylquist, Carl. .. . . . . . .. Snedker, H yltoft, Niels Petersen . . . . Arbmd. , Hymne,( Hynne) Elias Nic. Joh. Læredreng, Hynne, Marie Freder. Amalie. Ugift, Martinus .. . .. . . . L emiAlm.Hosp. Hi'tter, Georg Frantz . . . . . . Forgy ldersv. , Huttemauck, Anna Emilie .. U gift, Emma Mathilde. Ugift, Theodora Car. M. Ugift, Hutzen, Conrad Villiam Louis Kontorist, Haffner, Johanne . . . . . . . Ugift, Hægg, Hanne Svensdotter . Ugift, Haggqui st, Carl Johan . . . . Sadelmagersv., H ækkebølle, se H ekkebølle. Halge, } Hallge, se Helge. Hartel, Carl Emil Frantz . . . Former, Haverling, Emma . . . . . . . Ugift, Høbye, Christian Fred . Vilh . . Sømand, Høbg, Emilius Oskar Thorvald

7/ 7 62, Stiftelsen, 22/. 41, Kbhvn ., 1 % 39, Kbhvn. , 9fs 11, Kbhvn. , 14/.1 29, Maribo, 11 / 41 Aarhus 7

'

'

4

/ 7 30, Kbhvn., 13/ 1 63, Kbhvn. , 26fs 10, Odense,

Stiftsp. I. H 6%5 • Udb.Brnh.H. 2/ 82 Indb.Sj.H.m 7/83 · Indb. Sj.H. 357/ 82. A l 75/81· Indb. Sj.H.s83fs 5 • B 7 232/82 . Indb.Sj.H. 52/ 85. Indb. S j. H . 622/ 87 .

Witt. 3/ 45, Lyngby, 5 27/ 63, Slesvig, 8 7/ 2 53, Kbhvn. , 2% 42, Randers, 30/.1 32, Karlebo,

I. Intr. H9/81 · Indb. Kh.W 53/ 82. Indb.Kh.W 41/ 81. Indb.Kh. W 62/ 81 . Indb. Sj. W. 82/ 81 .

2 % 62, Kbhvn. , Indb .Sj .H. 133/ 8ti . 2% 61, Grenaa, Udb. Sj. H. 71/ 84. ll/ 4 22, Erfurt, Indb. Sj. H. 57/ 83 . 7 / 7 24, Malmø, Indb.Kh.H 123/ 81. 20 112 46, Malm ø, B 22 26/ 82 . 166/ 84 . 8/ 55, Kbhvn. , Stiftsp.I.H 12 7/ 4 46, Kbhvn., F. P. 1042/ 82 . 2 5/ 22, Roski ld e, Indb.Sj.H. 147 ~/83 . 0 18/ 44, Ørholrn , I. Intr. 1305/87. 10 14/ 115/ {. 44, Hamborg, Indb.Sj.H. 11 8 16/5 59, Kbhvn. , 400 A l / 82. 10/ 12 57, V. Tørslev, Indb. Kh. H. 6fs 2 • % 66, Kbhvn., A l H52/ 84 . 0 ~ /:; 67, Kbhvn. , Stiftspr.IIH 75/ 85 . 21 / 3 19, Trondhjem A 16 226/ 81. 12/ 12 48, Wurtzburg Indb. Sj. H . 3 4/ 82 . 13/ 1 52, Kbhvn., Indb. Sj. H. 178/ 81. 1;,/7 26, Kbhvn ., Indb.Sj.H. 362/ 81. 10/ 10 61, Kbhvn., Indb. Sj.H. 167/ 82 . 20/ 860el.59,Kbhvn . Indb.Sj.H. 415/ 86 . 11/ 58, Sverig, Indb.Sj.H. 413/ 83. 2 29/ 10 52, Sverig, Indb.Sj.H. 305/ 83 . 2 % 49, Sverig, Indb.Sj.H. 662/ 81.

13/ 3 53, Schlesien, 7/ 6 65, Branden b., 21/ 8 57, K bhvn ., 2/ 6 51, Kbhvn.,

B 3 226/ 82 . Indb. Sj .H. 168/ 85. Indb. Kh.H 365/ 81. B 2 H 40/ 81 .


Høby, J.

237 Høby , Johan Christian . .. .. Høbye, Laurin e Emilie Marie . H øck , Marth e Hansine Hansen Høckendorff, Bernhard Fr. Chr. Høeberg, Aug usta . . . . Høecke, Sofu s Christian .

Arbmd., Ugift, Ugift, Cand. phil. Enke, Barbersven d,

Høeg. Høegh. H øgh , Adelaide Vilhelmine . . Carl Th eodor . . . . . . Christian Alvild Nissen Hanna Svensdatter . . . -V odder, H ans Christian H einrich . . . H enrik .. .. . . . . . . P etersen Ove . . . . . . Viggo Anastatins Gers. H øesch , Ane Susanne Mari e Johan P eter. H øfer, A lbert Vi ctor. H øffding, Julianus H endrik . H øfft, Carl Ferdinand . . . . H øggaard, Emm a Charlotte . H øgholt, Rasmus Rasmussen H øgild, Ib Christian Christensen H øglund, Carl Gustaf . . Gustaf Adolph . . H øgnesen, Else . . . . . . . . H øgrelius, Carl Arend t Joh. H øgsten, Anders P eter . . . . H øhlin g, Christian Freder. Th. Ernst Lndvig Gotloh Ludv ig L auri tz Peter H ølmer, Rudolf Chri stian . H øj, Christian Albert H øjdahl, Clara Oli via . . . H øierup, Svend P eter . . . H øifeldt, Severine Rasmu sse n . H øjberg, Christian . . . . . . Sofie Mari e ~'reder. Johan J ørgen . . . H øjgaard , Emma Charlotte Høimark, Emma Ulrik e . . H øjmark, Samu eline Mari e H øland er, Anders Ni lsson . H ølbing, Cecili e Freder. Amali e H øllmer, Johann e Eleonora . H ølnitz, An e Vilh elmine . . . H øltzer, A ron Theodor . . . . .Julie Aug. Bucharcl . L oui se Mari e . . . . H ørberg, Carl Chri stian Em . . H enrik Lorentz . . . H ørbye, Chri stian Juliu s Seneca H ørlykke, Sofie Amali e H ørsted, Adolph . . . . Albert H ans . A gnete Lovise Augusta ~-, r e clerikke . Johan . . . .. .. . .

% 20, Kbhvn. , Indb.Sj .H. 213/ 8 1 • u/7 54, Khhvn. , Indb.Sj.H. 536/ 82 • 28 / Indh. Sj.H. 509/ 87 • 11 59, Kbhvn ., 1/ 21, Nestved , Indb.Kh.H 361/ 8 1 • 6 27/ 09, Kbhvn. , Indb. Sj. H. 5 1/ 85 • 6 130 28/ / 85 • 11 55, Sønderborg A l 2

o·o· Høgh. Høg. Hø~~ · 22 /r. 54, Kbhvn. ,

Ugift, Mm·svend ,

Ugift, Hand elsage n t, Maler, Sten trykker, se P etersen. Uhrmager,

10 52 , Sverig, 31 Aar, L emvi g, o l j 12 63, Kbhvn .. 17 Aar, Kbhvn ..

lndb .Kh.H 3 1%1 • A 14 130/ 8 t· lndb.Kh.N. 26 .5fs 1 • lndb.Kh.H 10 Sjg 1 . Udb.Sj.H. 270/ 8 1• I. Intr. 33 7/ s G· Udb. Kh. H. 7/ 8t·

3°/646, Kbhvn .,

Indb. S j. H. 1 55/sa ·

1 / 12 t 8 10

51, Kbhvn. ,

j 50, Kjøge,

29 /

4 / 20, Kbhvn. , Enke, 1 25 /~ 62, Kbhvn ., Arbmd .. 17/ Form er , 10 64:, Kbhvn. , H and elsbetjen t , 1 /a 38, Holland , 1 /:, 11 , Ton·ød, Malersvend , ~fi/u 57 , Sverig, Ugift, se Rar:nuu;;sen Hasmn R. se Christensen. 26 / 1 2 5~, Sverig, Skom agers v., 11 / 11 53, Sveri g, Former, 1 Ugift, ' /n56, F ærøern e, ~ 2 / 1 34, Sverig, Arbmd .. lHf,t 60, Sverig, Sømand , K ok. 'Y, 38, Kbhvn. , t 3 fx 35, A ssens, Agent, 7/ 1)7, Sverig, Tjenestekar l, 7 Hansk emagers., % 58, Kbhvn. , 2 / 1 63, Skive, Opvarter, Enke, ' ·' / 4 JO, Kbhvn .. x t / 10 24, Kbhvn. , ·~/ 7 61, Humm er, Tj e n e~:;te pi ge, "1 /, 47,? J ærnhandl er, tf,, o3, Kbhv n .. Ug ift. 1 ~/ 7 31, Kj øge, Form er,

?

82, 'ry s k Land . 50, Khhm .. ''/ 10 64, Sverig. ~% 39, Kbhvn .. "/ 11 28, Nakskov . a'/,2 26, Kbhvn .. ~ 1 /1 o 52, Holbæk , 2 Ugift, n/~. 41, Khhvn ., [•;nke, '1111 37, Kbhvn. , P ossementmgsv . 1!1/ 11 60, Kbhvn., Possementm ., "1/ 12 25, Kbhvn ., 2 Murersvend , / 10 54, Kbhvn. , 18 Enk e, / 1 38, Khhvn .. 17 / 1 56, Khhvn. , Opvarter, B ybud , !'/11 23, Kb hvn., Ugift, % 38, Khhvn ., 1 Ugift, 2/s 60, Kbhvn. , 21/ 62,.Kbhvn., Slagtersvend, 9 Pleieharn , Ugift, Skræddenwend, Enk e, Enke,

' ) 10 10 /, 1

I. Intr. 155/st· Stiftsp. I. H. 97 /s~ · Indb. Sj.H. 776/ 86 • I. Børneh.H. 2/ 8 1 • Indb.Kh. H 3 B 7/ 82 • l D dl1.>S]·. H· · 3H fj/ 8:i · Indb. Sj. H . m/s" . S tt'f'tsp. I . H . 7 ~/sr1 · Udb · SJ.. H · t.'a/ Sil · Tnclb.Kh. H 1 72/ 82 . Indb. Sj.H. 540/ 83 • Indb. Sj.H. 1164/st · Indb. Sj. H . ·' 84 / 8 1 • ·rnetJtJ . s·J. H . 782/ ~·~ . Indb . Sj. H. 60 "/ s7 . B7 LH/s t· L lntr. r; 88 / 8t · B us;8 1· . Udb · SJ.. H · ~ss;sa· 423 Indb. Sj. P. / 85 · lnclb.Sj .H .tOL6/ ss · IndL . Sj. H. (18/st·

Udh. Sj. H . t s t / 8s· A 41 2 ~ 5/ss · Inclh .Sj.H. 1' 1·' / 8 .1 • Indb. Sj. H. 123/ 8r1• I • I Il t i..• 424 / .St. Indb.Kh.H % 8/ 82 . B l H l 1112 18 , . B 7 L1

H2 8/ti l '

P

r· · ·

175/

8 1·

Indh.Kh.H 111/ 8 1 . lnclb.Kh.H t.'\ 3/ 8 2 . Indb . Sj. H.

36

/ 86 •

2 X21 • • ].1 / Rl . 44 A 51 / 8j · 2 11 ll I· . lntr·. K / 8 1 ' I t. s4•1 I ·•· n r. j sa. o

. 82· T. I n t r . .l''fi/

4 I nu1 b. ._,. >:J} H . n / 8 11 • 471 Indb. Sj.H. / 84 •


Hørsted, J. Hørsted, Julius . . . . . . .. . Nils Peter .. . . . . . H ørup, Charles Em il Frølich . Chri stian Vi lhelm . Ellen Kirstine . . . Lauritz Christoffer. Høst, Christoffer Christian . Frederik . . . . Hans J uli us . . . . . H ermine Marie . . . . Høstgaard, Hakon Eggert . P eter P etersen . . . H østrup, Christian Fredr. Emi l H øver, Emi lie Kri stine Mari e . H øwert, Carl F erdinanel . . . . Gottlob Ludv. H einr. Høy , Christian A l bert . Høyhy , Anne Johann e .. . . H øyberg, Carl Frederik . . . Emmanuel Julius . Holger H endrik . . J en sine Mathilcle . Louise Marg reth e . . Høyby, Christian Simon Ni else n Høydal, Hagen Lauritzen Høyer, se Hoyer m. fl.

238 6 Indb.Sj.H1351/8s · Arhmd. , / 11 57, Kbhvn. , 18/ 45 Sverig Gjørtlers v. , Indb.Sj . H. 430/st· 4 ' ' Handelshetjent, % 51 , Torup, B l 315/83 • 15fa 52, Kb hvn. , Gla.rm ester, I. Intr. 31/ 81 . Fraskilt, '/~ 50, Krogst. S., Udb.Sj. H . 41 / 86 . tn/12 44, Maribo, Udb.Sj .H. 178/ 8 1 • Garversvend , 2 Smedesvend , s/4 55, H ellevad, Indb.Sj .H .1120/ 84 . 24/n51, Kbhvn. , B l H l 135/ 81. 12 Rebslager, / 10 48, Kbhvn ., A 21 267/ 81. 20/ 1 56, Kbhvn., Seortum, Indb. Kh.H 16' / 82 . 4 V ognmdsku:sk , Indb. Sj .H . 267/ 87. / 1 69, Kbhvn. , 22 Skrædersvend, / 7 32, Salling, Indb. Sj. H. 249/s r;· 14/ 7 26, Kbhvn. , Arbmd. , Indb.Kh.H 234 / 82 . 2/ 64, Kolding, Udb.Sj.H. 127/ 8" . Ugift, 5 22 Sømand , Alm. 312. / 3 38, Kbhvn. , % 17, Kbhvn. , Indb.Sj.H. m/8 ,,. T øjmager, 2 /.1 63, Skive, B 7 124/ 81 . Il/ 12 H ·d F Enke, Øl urn, . p . 2580/ 87 . , 8 Former, ~~~ 29, Kbhvn., Indb.Sj .H 122 %.1. 31/ 58, Kbhvn., Postbud, I. Intr. 85 1/ 84 . 5 Hattemagersv. , A 12 302/8s· 12/ , 35, Kbhvn. , Enke, Indb. Sj . H. 52G/ss· 10/ 49, Kbhvn. , Ugift, A 16 m ; 8L· 7 tOj 2 48, Rudkj øb., Indb. Kh.H 379/ 82 . Arbmd. , lti/4 47 ' Dauaaard A 25 175/87· Arbmcl. , o '

Ibsen. Ipsen. Ibsen, Andreas Hansen Arbmd., Augusta Emilie . Ugift, Carl Christian . Sneclkersv., Vilh. August . Former, Caroline Christ. Juliane Enke, Eleonora .Cigararbejderske, Christian Thor Martin . Arbmd., Christiane . Enke, D agmar Andrea Marie. Ugift, Edvard Juliu s . S komager , Vi lh elm Kontor ist, Emilie. Enke, Frederik Carl Christian Smedesvend, Hans Rudolf Handelsagent, Han sin e Mari e. Enke, H erman Hansen. A rbmd., •Tacob Koefod . Skomagers v., J anu s Georg. Sømand, J ens Christian. fhv . Bagersv. , J ensin e Laurbergine Enke, Johannes E. Hans Chr. Sømand, Julius Vilh elm P lej ebarn , Kirstine Enke, Lange Bonde, se Bonde. Marie Kristine H edvi g. Ugift , (Mortensen) Marlin Carl Arbmd ., Mich elle Gj etmin e Ugift, Niels P eter August. .Porcellænsdreier, Oscar Christian . Handelsbetjent, P eter. Posit:ivspiller, Tjenestek arl ,

4 / 3 43, Ribe, B 3 1147/81· 17/ 7 59, Kbhvn ., A 21 577/ 8t· 19fs 61 , Kbhvn ., Udb. Kh. I. 19/ 82 . 1/ 51, Kbhvn., A 12 91/87· 1 H/11 17, Kbhvn., I. Intr. 889/ 85 . 24 / 11 57 , Kbhvn., Udb.Sj.I. 359/ 83 . 7/ 61, Bregninge, B 3 892/ . 83 8 12/ 09, Kbhvn., Indb. Sj .I. 402/ 86. 1 30/. 65, Kbhvn ., Indb.Sj.I.1146/8s · 1 2 % 36, Kbhvn. , Indb.Sj. I. 213/ 84 . 23 Indb. Sj . I. 13/ 86 . / 4 53, Kbhvn. , 1/ 10, Kbhvn. , Indb.Sj. !.131/ss· 8 21/ 8 40, Skodsborg , Indb.Sj .IYOfs 1 . 15/ 11 46, Nakskov, Indb.Sj . I . 1023/ 81. 7/ 4 13, Aalborg, Alm. 2557 . 1% 42, Bornholm, Indb.Sj.I. 6 18/ 86 . 1 / 3 46, N exø, Indb. Sj. I. 654 / 8x. 11/ 63 Østermaria A 30 23/ · l ' ' 86 850 8 / 6 10, Damsgaard I. Intr. / 86 . 1 ~/9 43 l Aalbora B 2 99/ 84• Ol ~ ''/ 1 0 61, Svaneke, Udb.Sj.IY~/86 • ~ 7 /7 80, Rønne, Indb. Sj .I. 2 r, '1/ 81. 8/ 60, Haudrup, Indb. S j. I. 21 3/ 82. 7 o

13/ 40. Slagelse 9 ' ' 53, Kbhvn., 1 0 ' /l 62, Rønne, 4 / 8 38, R ønne, 11/ 12 53, Kbhvn., 24 / 3 24, Bornholm , 6 / 4 58, Pedersk er, ~ 1 /3

A 46 %6 • Stiftsp . I.M. 16/ 84 • Udb.Sj .L2 88/ 86 • Indb. Sj. I. ~ 64 /8 1 . Stiftsp. II. I. 76fs 6 • Indb.Kh .I. 2"8/ 8 1 • B 7 315/so·


lpsen, P. Ibsen, Peter Hanniba l . Serine Emilie . . Thomas . . V aldernar And r. Chr. Id e, Frantz Vilhelm . Johanne Emilie . Regine Nathalie . Iilsøe, Anders P edersen . Illingen, Frederik G. Adolf. Ilten, Kirstin e Marie .. . Lise Vilhelmine .. . . Imbs, Johanne Chri stin e . . . Ingeb regtsson, Alma Louise O. Ingebrichtsen, Johan Gustav Ingermansen, John . . Ingemat·sson, Joseph . . . .. Ingerslev, Carl J o han . . . . . Erik Georg Alhort. H a ns Poter. . . K aj . . . . . . . Peter L . Larsen Vitus . Ingma nn , Johann e Ma ri e . Marth a . . . . . . Ingwersen , Hinri ch Nicolai Ni els 'fheodor. Ingvarsson, O la . . . . . . . Ingvarsen, P eter Edvard. . Ingvardsen, Thorvald Valdem . Ipsen , se Ibsen. Irgens, Frederik B ernh ard. Irrgang, Johanne . . . . . .

~%

Scortum , S nedk ersv., Sømand,

55, 1·1/ 60, 5 t Gj 51 30/ 4 64,' 1

Kbhvn. , Stiftelsen, Aaker ' R ønne,

Stiftsp.I.I. 17 2/ 8.1. Indb. Kh.I. 2 56/ 81 . I. Intr. i 11/ 8 4 • Udb. Sj.I. 347/so ·

Hagersv ., 26 A ar, Horsens, Indb. K..h . I. 1 3 ~1/82 . Ugift, i/12 63, Horsens, Indb. Kh.I. 252/ 8 2 • 24 Ugift, / u 58, Skjelskør, U Ll b. Sj. I. 326/ 83 • 11 pens. Politibet., /r. 15, Gjerrild. Indb.Sj .I. 1123j 8 ,1. 20/ 8 61, Kbhvn ., Murersvend, Indb. S j. I. 7H4/ 8 i. 23/ 4 30, Erritsø, Enke, Alm. 1113. Tj enestepige. '/ 5 62, Kbhvn. , B 6 3 7/ 84 . 2 Enke, ~/ 1 2 14, Sæby, B 3 555/ 81. Ugift, ·1/ 3 63, .Frdberg., B 3 104 3/ 82 . Skom ager, '/,1 46, Norge, Indb.Kh.I Y6fs 2 • Sømand, "/s 64, Sverig, Indb. Sj .J. Ulj 87 • Malerlærling, ~ % ()7, s,·er ig, Udb. Kh. I. 79/ 81. Sadelm agersv., ~ / 1 18, Kbhvn. , l. Intr. ~ 2 .;/86 • VognmandskarL 1'1/ 8 62, Frdberg., Indb. Kh.I. 4 B6f st· 21/,, 53, Ordrup, Form er , Indb.Sj. E. 1 B4j 8 i · fhv. Kj øhmancl , '% 36, Avnsbj erg, Indb. Sj. 1. 10/ 81. 2 Smedesve nd . ~/1 61, Ørum , A 25 m/8.1. . '1/ 10 30, Kbhvn. , B 2 I 14 / 81 . J em baneassist. . ·1/ 2 60, Nørresdby, Udb. Sj . I. 2° 8/ 8 ", . 2 .Fraskilt, ''/ 2 10, Møen, Alm. 1548. 21 E nke, / 1 93, Kbhvn.. Indb. Sj.I. 164/ 82 • Gr av er, ~'/R 39, T vmo er, S tiftsp.I.I. 2!!/87 . H ano elsagent, t i j r; 56, H orsens, Indb.Kh.I. 301/ 81. 2 Arbmd. , ~'/a 37, Sverig, Indb. Sj . I. 55/ 85 . 1 Arbmd ., ;,/ 1 54, Kbh vn., Indb. Sj. l. .J~ 2/8 ,1 . Sk omager, "i/3 61 , ]_øgsted, Udb.Sj.I. 234 / 8;; . Kakkelovn sr., Enke,

1Hfs 29, Kbhvn .. % 39, Kjøge,

Indb . Sj. I. 407/ 85 • I. Intr. 72 !J/ 85 ·

Isancllsen. Isaacson. l!i!aksen. Isacksson. lsaksdatter. I sachsson, Anna Kristina. Carl . . . Christian H ans . .. Hild e Bernhardine . J ens .. .. . .. . . Joh an Chr. Vilh . . Fredr. Corfitz Victor . . Vilhelm. Kirsten . Niel s. . . 'fheodor. Wulff .. I sberg, Carl G ustav Gøran . . . . J ørger.. . . . I ssenbecker, MathildeTheodora Mette Cathrine . I sh øi, Anders Sophus Andrea Regin e . . . .

Ugift, '% 57, H a lm stad, Indb. Sj.I. 98 5f85 • Fyrbøder, 20 Aar, Sverig, Indb.Sj .I. b1 24f85 . Sømand , Bverig, U db . Sj.I. 13 1f8 G· Afbygger, Fbr. 20, H ørup, A 51 27/ 86 • Arbmd. , "% 21, Strøby, Indb. Sj . I. m/81. Ugift, Sveri g, A l 3 21/ 8 2 • Skomager, rH/2 31, Sverig, B 7 22%2. 12/. 58, S. Jørgen&b B 3 11211/ . Skom agersv., 1 82 1i/ 60, Roskild e, Indb.Kh. I. ii/ • Opvartet', 11 82 . "''/ I nclb .s·J. I .~ 8 0/8 2 • P roppes kJærer, -- 4 30 , S ven.g, Arti st, t!'/ 8 47, Kbhvn ., A l 280/ 83 • Ugift, ·'/ 10 10, Kastru p S., I. Intr. G %/82 • Brændehandler , 11'/ 12 43, V ex ø, Indb. S j. I . 470/ 8;, . A rbmd ., tti,'t 55, S .J ørgensb. B l 733/ 88 . Sadelmagerm., % 27, Ra nders, Indb. Sj. T. G94j 8 " . Snedkersvend, 20/ 4G Sverig ' ' 1 3 Arbejdsmand, ' % 28, Sverig , ao;9 30 ' Sverig·' Arbmd. , Ugift, 2fs 63, Kbhvn ., 20/ 26, Frøbjerg, Enke, 10 Handelsbetjen t, 11/~ 59, Assens, 2 Enke, / 9 37, A ssens,

Indb. K h. 1. 10 / 82 • Indb. Sj.I. 42 8/ s4·

A 12

312

/ 8i.

Indb. Sj.I. 531/ s i · Alm. 1842. Udb. Sj. I. 17 8fs 6 • Udb. Sj. I. 79/ 81 •


Ishøj, C.

240

20/ Gartn er , Indb. K h. I. u 6/ 82 . Ishøj, Christian Frederik. 10 56, A ssens, 3/ u 17, Kbhvn. , Islin, Emilie Caroline Frieder. Enke, Indb. Sj. L 17/ 8 1 • 4 Israel, Israel Meyer Moses . Arbejtlsmand, / 1 26, Kbhvn. , B 3 237/st· 19 Philip Lev in . . . . . Fh. Boghandler, / 10 50, Kbhvn. , Indb.Blgh.L % t· "/s 52, A arhus, B 2 l2s/s6 · I sraelsen (Hjortsberg) Hans. Arbejdsmand , 10 Lena Stina. . . . . U gift, / 11 48, Sverig, A l 99/st· 13 / 4 65, Rib e, Issing, Cla.us Georg . . . . . S tud. jur. , Udb. Sj. I Y 6jg 6 . Itzig, Ansgar Const. F erdin. Hanskemagers., ll/ 12 62, Kbhvn. , Indb. Sj. I . 102 ~/87 • Ivan , Augu t.a Vilhelmine . . Enke, t% 39, Ringsted, Indb. Sj. L 593/ 85 • 21 / 12 66, Stiftelsen, Iven, Carl Frederik . . . . . Malersvend, Stiftsp.II.I. 2 1/ 86 • Iwen, Margrethe Andrea. . . Enke, "/ 10 36, Nyker, Indb.Sj.I. < 7/ss· Iverdal, (Høyer) Erik, se Høyer , Erik Iver Dahl. 18 Iverse n, A gnes Frederikke Ugift, Indb. Sj. I. 387/ 85 • / 12 67, Tønder, 7 Anton Emil Sofus Skomagersv., / 6 62, Slagelse, Indb.Kh.I. 479/ 82 • 7 August Andreas Bagersvend. Indb.Kh.I. 156/ 82 • / 4 63, Viborg, Carl Adolph. Arbmd. , "/ 332, Kbhvn. , Indb. Kh. I. H/8 1 • 15 A sm us . A 21 56 ~/81 . / 7 53, Kolding. 12 Juliu s . Bagersvend , B 3 139/ 81 • / 7 20, Aalborg, - Theodor Gartner, % 42, T aat·bæk , Udb. Sj. I. 73/ 85 • 10 Caroline . . . Enke, / 11 27, Lundby, Indb. Sj.I. nn/so· Han sine M. Enke, '1/ 7 55, Skjolskør, B 3 1007/ 82 • Cathinka Eleonora Enke, 2fs 41 , Kbhvn. , I. Intr. 969/ 84 • 26 / 7 57, Bregninge, Indb. S j. I. H / 84 • Christen . . . . . . Arbmd. , Emilie . . . . . . . Ugift, ll/10 57, Horsens, Uclb.Kh. I. 125/ 8 t . 1 Emilius Ferdinand Arbmd. , 0jg 44, Roskilde, B l r. 38/s7 • 4 / 1 61, Kbhvn. , Emma Annette P etrea Ugift, Inclb.Kh. I. 59/ 82 • 20 Ferelinand Emilius Kurvemager, /s 41, Kbhvn., Alm. 888. 15 Florentine Emilie. Ugift, A l m/s7 • / 8 68, Stiftelsen, 18 / 4 56, Kbhvn., Frederik Peter Arbmd. , I Intr. 92/ 85 • Iver. . . . . . . . . Skoruagersv. , 8fs 50, Kolding, Indh. Sj.I. 890/s6 • - J ensen. . . . Skomager, Jv/12 29, Kolding, Udb. Sj .I. 148/ 8 1• Iverin e Anna Dorthea Ugift, ll/126, Kbhvn. , Inclb.Sj.L 114 5/ 87 • 1 Jacob Emil . . . . . Bagersvend , Udb. Sj. L 322/ 83 • / 5 64, Horsens, 17 J ens Martinus. . . . Sømand, Indb. Sj.L b 142/ 8 7 • / 2 51, Norge, P eter Marius . Skom agersv. , % 61, V ejle, Udb. Sj.L 85/ 87 • 22 / 10 45, Ribe, J ensen P eter . . . Skomagersv., A 25 231/s 6 • J ensine Cathrine . . Ugift, ~/3 27 , Kbhvn. , F. P. 282/ 85 • J es Peter Marius . . Skomagersv., % 61, Vejle, Udb. Sj.I. 85/s 7 • J esper P eder August. Matros, 'j/8 40, Voerladeg., B 6 57/s 6 • Johan August . . . . . Opvarter, '/ 2 60, Set. Croix, Indb. Kh. I.HOfs 2 • Severin Holst, se Holst. z% 66, Kbhvn., Indb. Sj. I. 340/ 85 . Johann es Lars Andr. Murersvend, 6 J ens Christian. . . . . Skibstømrer, /to 28, Nyborg, Alm. 200. J ørgen Chri sti ansen, se Chri stiansen. 5 Kirsten. . . . . . . . . Tjen estepige, / 10 49, F axe, Udb.Kh.L 150/ 81 • :1fo 60, Slotsbjb.M. B 3 835j 86 . KirstineVilhlm. Petrea U gift, Lars Ole:. . . . . . . Opsynsbetjent, 25/ 1 16, Stiftelsen, Udb. Sj. I Y 2fs 1 . 4 / 45 U sserød Lauritz Joh. Ernst . Sned.k ersv., A l 2 03/ So• · 3 l ' 22 Mads Christian Arbejdsmand , / 4 21 , Dejbjærg, Indb Sj.L 438/ 87 • J essen . . . . . ~;to 38, Moltrup, A l 34 7/ 8 6 • 17 Maren . . . . . . . . Enko, / 11 32, Faaborg, A lm . 200. 19 Marian e Carol. Dorot. Tjenestepige, / 3 53, Kbhvn., Stftp. I. I. 278/ 87 • 30 Aar, F lenshoro·, Indb.Kh.I. 4 53/82 . Mathilde . . . . . . . . Enk o, 11 / 10 75, Kbhvn. , Nancy Sophie H. J ørg. Plejebarn , F. P. 204 <tjg 2 • Niels . . . . . . . . . . Arbejdsmand, 24 / 10 38, Fangel, Indb.Sj.I. 68 4/ 82 • 25 P eter Chr. Johann es. Skomagersv., U db. Sj. H. 278/ 84 • / 8 55, Rudkjøb., Rudolf Jakob Adolf. Murerlærling, % 64, Kbhvn., Indb. Kh.L 11 0/ 8 2 • (Pet.ersen) Søren, se Pedersen. Søren Emil . . . . Hattemagersv., t 6j 1 57, Kbhvn., A l ~ 7/Sti • 8/ 59, Kbhvn. , T elegrafbud , Villiam Johannes . Indb.Kh.L w/s1 · 7 10 Sømand, Indb.Sj.J. 4 34/ 85 · Ivm·strøm , Erik Magnu s . . / 61 Sverig 4

'

'


Jachel, C.

241 Jachel , Carl Emil . . . . . . . Jaco hs, Johann e Mari o . . . .. Carl Frederi ch Casper . Josefine Lou ise Rosali e

23 / 10 11 /3

Sadelmagersv., 53, Kbhv n. , Enke, 30, Kbhvn. , Skrædennestor, 18/ 4 28, Mecklonb., 8 Ug ift, / 12 55, Kbhvn.,

B 6 2/s 7 • I nc-11J . s·J. J . 335/8 <~. Indb.Sj.J. 129j87 . Ind b. S j. J. m/86.

Jacobsflatter. Jacobsen. Jacobson. Jakobsen. .J aco bse n, Adolf. . . . .. . Agnes ()hri stiu e. A lb inu s Uhn.rles .rm~t A lexan dra E m. Aug. Alfreel Edvanl . A lu m Uo nstance . . A ntali e . . . . . . . . H a nsdattor A mali e . A nders.

Pete r . A ndreas U01·ven. W encl .. Andrea B. L. Mari e Po11l. P retl . A ndreas . . . .. Chri sti an. An e f. Olsclatter (P eterse n) . Cnthr in e.

Ar·hrud., Ug ift, Stenhu gge r, Ug ift, Snedk ers verrd , Ug ift, Ug ift, se Han sda tter, Arhrud. , A rlnud., Enken1a1tcl, Gartner, 011D1ftncl , Vognmaucl, Arbmd., Arhmcl. , ()igarm ager, Maskinarbejller, Ug ift, E uk e, S medes ve nd , Bagersvend , Enk e, ke P eterke n, ~nke,

Ugift, K irstin e . Enke, Enk e, Enke, Mar gr ethe . E nk e, M <~r i e Enke, En ke, Ug ift, Ug ift, Othil ia Ug ift, Sofi e . Ug ift, Ug ift, MagdaL E nk e, A nn a B ri tta . . . . . l~nl< e, Cathr.Kirstin e Ugift, Dorth ea . . . Ug ift, Elisabeth .. . Ugift, Hed ev ig Kri i-it. Ci garn.rbojd er;., k. .Johann e. . . . Ug ift, Kirsti ne P etr. Ugift, Mmg1·ethe F ms k . K onc. Enk e. Mari e . Ug ift; Maleri æ r] in g, A nton Chr. ('l 'horup ) so T horup. Ems t. P li •. , P eter. Op varter, Amolcl Emil Møllersve nd ,

05, Brøn shøj S . Uclh.Sj. J. 276/ 86 . t% -:1:8, Aal borg, Indb. 8 j.J.58·1j 85 . I H/1 63, F rdberg., B l 4/ 8 ,. 1/ 02, Kbhvn. , Inclb .Sj.J. 48G /85 . 12 lt/ 10 -:1:8, Chri stia nst. In db .Sj. J. uJ/87 . % 64, V indhtge, Udb. Sj. J. 21"Jjg 3 • 'Sfs 24, Kbhvn. , Alm . 1645. ~/8

''/ 1 ~ 24, 'fu llebølle, B 3 21 8/81. 17/u 30, I shøi, Udb . Sj. J . 237/ 84 . 17/ 33, Kbhvn., B 20 1!ljg 1 . 12 2 ''" / 11 -' 'Jl , S an db y, .13 3 831/ 8 ~•• 2 ~'/ 1 ~ 09, Sveri g, Udb. Kh .J. 53/ 81. ~G/ 2 41, I sh øi, Indb. Kh.J:107/ 81. ·'/ 1 oO, Brøndl >yv., B 3 221/ 87 . 2 "/u 29, fdag.S kovh. Udb. Kh. J. 63/ 82 • ~ % 50, Aalbor g, Uclb.Sj.J. 14 1/ 85 . ;;/ , 50, St.J ørgo nb. I. Intr. m s; BG· u;,; 10, Kbhvn ., A l m. 2426. 1 ~/ 1 27, Kbhvn., Indb .Kh.J.'11·1j 81. '% Ml, Tran ebj erg, I. In tr. 81:!fg 7 . % 63, Kbhvn ., Indb. Kh.J. 19'1/ 82. 21/ 42, Haudrup, Indb.8j.J. 225/ . 11 81

2•'/u10, Topperup,

I. Intr. 1077/ss · 10/ 00, Horsens, Indh.Kh.J. 243/ 81. 1 n/5 20, Jydstrnp, Inllh. Sj . J. 1 " 4/ 81. ~ 0 / 1 3(5, Møen, Indb. Sj .J. "70/ 87 . :;/ 7 30, Kbh vn. , B 3 831 / 8 .1 . " / 7 13, S tenhy, A lm. 2647 . ~ 7 /9 24, P redonsb. , Indb. Sj .J. 41 5/ 85 . 12/ 3U, En gleru p , I. lntr. "'J'l/ . 1 81 1/ 18, H erlut'h. S ., A lm. 1552. 2 1/ l U (li·).OJ '-' · .J. 309/S•l· :, "4 O .. , 'I''l· 1 -..J.Ø), ' ~/, 01 , 'l'aarnby , B 3 "92/ 83 . ~: 1 / 11 -1:2, 'f yl>j org, Inclb.Sj.J. 1386/ 83 . '2% -1:9, Gj ørløse, Ud h. Sj. J . Ltt/86 . 17 / 3 19, Khhvn. , Indb.8j.J. 26/ 85 • 10;' 40 '-'vori o48/ A 92 l ~ · 'D 0' ~ 8:J · "7/ , 52, Khhvn ., Indb.Sj .J. 74'J/87. 2 ''/ 12 48, No rge, Udb. K h ..J. 7 '~/83 • ' lu 0-:1:, Kbhvn ., Udb. Sj . J. 33/ 83 . 27 A 25 260/ 87 • / 3 70, Horsens, ":'/2 6G, Vallensb., Udb. Sj . J . 137/sG · Hf,; ()5 , Khhvn ., lnd b.Sj.J. 33 ·1/ 8.1. ·1/ 1 01, 'J'aarnhy, A lm. 500. 1 1 : /~ 31, J ern e S ., A 2 1 1 ~ 7/8 1 . H/157, Glad saxe, Indh.Kh ..J 131/ 82 . 2 / 10 06, B eder , B l ~' % 5 • . J "-, 7/81· DJa 81, Stiftelse n, I n d l.u. S'J.·· 7 / ,

01 , V æru m, 27/ 12 57, Khhv n.,

Udb. Sj. JYOfg 4 • A 21 30•1/st· 31


Jacobsen, A. Jaco bsen, August Martin Augusta Th eo dora . Vilhelmine Axel V aldernar . B ertel J o han B ertha .. . . Birthe Mari e Bodil. . . . . Bolette Cathrine Camilla Agnes Em. Carl . . . . . . . . . Aron Edvard . August . . . . Sophus Chri stian

242 Drosk ekusk , P lejebarn, SvOJ:tum, Blikkenslgsv., P ranger, E nk e, Ugif t, Enke, Ugift, Ugi ft, By gæ nger, Stolemager, G j ørtler l., B likkenslager, Skomager,;v., Arh·3jdsmaud , Cignrmagersv., Grovsmed, Skrædersv ., B øs>:emage rs v. , Skomagersvend, Maler, Opva rter,