Page 1

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE İPSALA / EDİRNE

Yüksekokulunuz ................................................. Programı ................................ numaralı 2. sınıf öğrencisiyim. 2007 - 2008 Eğitim-Öğretim yılında mezun olabilmem için tek dersim kaldı. Başarısız olduğum ............. yarıyılına ait .................................................................. dersi için 06 Şubat 2008 tarihinde yapılacak olan TEK DERS sınavına girmek istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..... / ...... / 2008

imza

Adres: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Telefon: ..........................................................

tekders  

tekdersbelgesi