Page 1

PELAN PEMASARAN KOMODITI CILI

1.0

PENGENALAN Kertas kerja ini dibuat bagi mengenalpasti Pelan Pemasaran bagi komoditi cili di Malaysia bagi tempoh 10 tahun akan datang.

1.1

Cili ialah sejenis sayuran berbuah yang popular di kalangan penduduk Malaysia. Ia dipercayai berasal dari Mexico dan America Selatan, tetapi sekarang ditanam disemua negeri beriklim tropika. Cili yang dikenali juga sebagai lada atau cabai, kebanyakan ditanam di kawasan tanah rendah.

1.2

Di Semenanjung Malaysia, kawasan-kawasan pengeluar utama cili ialah Perak, Johor dan Kelantan. Keluasan tanaman di semua negeri adalah seperti yang tercatat di Jadual 1.

1


Jadual 1 : Keluasan penanaman Cili di Semenanjung Malaysia Negeri

Keluasan (ha) 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1998

Johor

993

1080

1108

1012

926

1485

1295

796

484

634

Kedah

366

384

445

448

394

378.9

321.6

293

313.3

288.8

Kelantan

182

167

172

343

568

402.6

487.7

533.6

481.5

422

Melaka

88

34

64

33

67

57

71.8

71.7

64.7

61.5

N.Sembilan

30

38

75

25

28

29

33

37

39.3

57.8

Pahang

196

337

259

290

477

441

361.3

283.9

316.1

302

P.Pinang

21

46

43

46

31

34.9

19.7

25.6

75.8

80.3

Perak

888

520

734

826

936

309.7

379

383

391

396

Perlis

25

17

16

9

15

11

26

65.6

23.4

14.3

Selangor

112

100

125

104

137

234

108

139.8

82.5

99.3

Terengganu

154

205

344

456

351

350.3

449.3

384.1

3

304.4

3055

2928

3385

3592

3930

3733.4

3552.4

3013.3

2274.6

2660.4

Jumlah

2


2.0

ANALISA SITUASI 2.1

Analisa Produk

2.1.1.

Jenis

Cili (Capsicum sp) adalah di antara tanaman yang mempunyai kepentingan ekonomi yang tinggi di dunia. Berdasarkan import dan keperluan cili tahunan (anggaran RM 90 juta), cili adalah di antara sayuran yang diberi keutamaan di MARDI. Ini adalah selaras dengan

dasar

Pertanian

mengurangkan import

Negara

(NAP3)

untuk

(viz cili kering anggaran RM

60 juta setahun manakala cili padi RM37 juta setahun) dan meningkatkan pengeluaran.

Selain dari sebagai sayuran dan untuk ‘garnishing’, cili juga digunakan sebagai rempah, pewarna dan juga dalam industri ubatan sebagai ubat pelali. Cili juga mempunyai unsur-unsur beberapa vitamin seperti vit 3


A, Vit C dan lain-lain. Cili penting kerana ciri kepedasan

ini

adalah

akibat

dari

kandungan

'Kapsaisin' sejenis alkoloid semulajadi yang dibentuk dalam placenta buah cili.

Di negara ini terdapat banyak perbezaan dalam bentuk dan saiz buah cili. Jenis cili yang paling tinggi nilai ekonomi di negara ini ialah cili merah dengan buah berbentuk panjang. Cili merah dijual basah di negara ini manakala di lain negara dijual secara kering.

Cili

merah

digunakan

untuk

dalam

pembentukan perasa dan sos.

Saiz buah cili paling kecil tergulung dari cili burung, cili api dan cili padi. Semua cili kecil, cili burung dan cili api adalah dari spesis (Capsicum frutescens) kecuali cili padi misalnya cili padi Thai adalah

Capsicum annuum. Di negara ini cili kecil digunakan untuk sambal, jeruk dan juga sos. Manakala cili yang paling besar adalah cili sayur.

4


2.1.2.

Variety dan benih

Selain dari varieti sedia ada seperti Langkap dan Kulai, terdapat beberapa varieti cili yang telah dibangunkan khusus untuk memenuhi cita rasa dan keperluan dalam negeri. Diantaranya,

i.

MARDI MC11: Pedas, menyerupai Kulai dari segi bentuk, berhasil tinggi (17-24 mt/ha), cili ini mengeluarkan hasil 10 minggu selepas ditanam dan pemetikan hasil sebanyak 30 kali semusim dan ia berbuah secara berterusan.

Ia mempunyai kandungan pepejal sebanyak 20% yang

sesuai

menunjukkan

untuk

kegunaan

toleran

pemprosesan,

terhadap

penyakit

anthraknos (7% jangkitan) dan penyakit hawar pucuk Choenophora. Kulit MC11 berkilat dan dapat mengekalkan warna walaupun selepas diproses. 5


Dengan mempunyai ciri-ciri varieti yang baik, MC11

berpotensi

untuk

pasaran

segar

dan

pemprosesan.

ii.

MARDI MC12: Sederhana pedas, mempunyai ciri masak serentak dan matang awal. Oleh kerana daunnya

tebal,

MC12

kurang

beberapa serangga perosak.

digemari

oleh

Hasil tinggi 15-25

mt/ha. Ia mengeluarkan hasil 7 minggu selepas ditanam dan sangat produktif cepat matang tahan penyakit dan penuaian selang 5 hingga 6 hari sekali.

iii.

Cili padi selain dari dua variety di atas, kini MARDI juga telah membangunkan beberapa cili padi yang mempunyai hasil tinggi menandingi varieti cili tempatan.

6


v.

Jadual 2 : Perbandingan diantara MC11 dan MC12.

CIRI BUAH Saiz (cm) Lebar (cm) Berat (gm) Tebal Mesokarp Bahu buah Bentuk am

MC 11

MC 12

8 – 10 (Pertengahan) 1.2 – 1.8 7 – 10 Biasa Rata Permukaan berkedut Hujung tajam

KEISTIMEWAAN

10 – 13 (Panjang) 1.5 - 2.0 12 – 14 Sangat tebal Jatuh Permukaan licin Hujung tajam

MC 11

MC 12

Hasil (MT/HEK) Penukaran segar kepada kering (%) Kepedasan Jumlah tuaian (semusim)

17 – 24 15 – 21 Pedas 30 kali

15 – 29 15 – 18 Pedas 10 – 20 kali

Kekerapan tuaian Tempoh produktif Tempoh matang Kegunaan Kesesuaian

Selang sehari 5 bulan 10 minggu Segar/Proses Kawasan terbuka

Tempoh tanaman Keadaan pokok

7 bulan Tegak

Jarak 5 – 6 hari 3.5 bulan 7 minggu Segar/Proses Kawasan terbuka/ dibawah struktur pelindung hujan. 6 bulan Rendah, dahan berbuka bentu ‘T’.

KERINTANGAN PENYAKIT Antraknos Virus Choanephora

MC 11

MC 12

Rentan Rentan Tahan (sedikit)

Rentan Escape Rentan

7


Varieti–varieti cili tempatan yang lain termasuklah yang CILIBANGGI yang telah dibangunkan oleh UKM seperti berikut:

i.

CILIBANGI-1: untuk kegunaan segar, mempunyai ciri

masak serentak, biomas optima dan kurang

masalah rebah. Purata hasil 1.17 kg/pokok. ii.

CILIBANGI-2: jenis untuk cili kering, berpotensi untuk ditanam oleh pekebun kecil. Purata hasil 1.02 kg/pokok.

iii.

CILIBANGI-3: stabil, sangat pedas, sesuai untuk kegunaan segar dan berhasil tinggi.

iv.

CILIBANGGI–4: buah masak kering di pokok, oleh itu sesuai untuk cili kering. Saiz pokok kecil dan rendah, dan boleh ditanam dengan kepadatan 44,000 pokok/ha.

v.

CILIBANGGI-5: Hasil buah juga tinggi, kurang pedas dan sesuai untuk makan segar.

8


vi.

CILIBANGGI-6:

Saiz

CILIBANGGI-5,

kering

buah

lebih

dipokok,

besar

dan

dari

buahnya

pedas. vii.

CILI Kulai : varieti tempatan yang berbentuk panjang dan pedas. Varieti Kulai terdapat sebanyak 7 jenis cili kulai yang diusahakan di Malaysia. Penanaman

jenis

tersebut

adalah

bergantung

kepada di mana sumber benih tersebut diperolehi. Antara jenis Cili Kulai yang terdapat di pasaran ialah : CA 905

F1 Cili Kulai 905

CA CA CA CA CA

F1 Cili Kulai 905 Kulai Tempatan F1 Cili Kulai Pedas F1 Cili Kulai Kering Cabai Kulai Kerinting

907 910 914 915 908

8338

Kulai King.

Jadual 3 : Jenis Cili Kulai Sehingga kini belum ada lagi penyeragaman yang dibuat mengenai ciri-ciri yang muktamad bagi Cili Kulai.

9


viii.

Terdapat juga beberapa cili besar eksoti yang mempunyai

persaingan

besar

kepada

cili-cili

tempatan. Di antara: a. Cili segar : Serrano (USA), Jalapeno (USA), Lombok (Indonesia). Long cili (Taiwan), Red Hot Cili (Korea) . b. Cili Kering :

cili Xian (Cina), Hamtam (Cina),

Yitu(Cina), Cili kering India, Cili kering korea. c. Cili padi: cili padi Thailand, Cili rawet Indonesia.

10


2.1.3

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

Ketiadaan varieti yang baik merupakan salah satu penghalang di dalam pengeluaran cili tempatan. Varieti tempatan yang popular masa kini masih mempunyai kandungan pepejal yang rendah dan rentang terhadap penyakit virus, antraknos dan choanephora. Supaya kita tidak bergantung penuh kepada negara pengeluar cili yang lain, penyelidikan yang gigih telah diusahakan ke atas tanaman cili. Di antaranya: Pembangunan varieti baru yang lebih superior dari segi hasil, mempunyai daya ketahanan penyakit lagi menepati kehendak pelanggan:

i. Sehingga kini beberapa varieti yang superior dalam aspek ekonomi telah dibangunkan. Namum begitu, penyelidikan ke atas cili terutama

dari

segi

biakbakaan

secara 11


konvensional

dan

bioteknologi

mendapatkan

varieti-varieti

yang

untuk lebih

superior dari segi hasil dan ketahanan pada penyakit akan diteruskan dalam RM8.

ii. Penekanan

juga

akan

diberi

kearah

mengeluarkan benih hibrid. Dengan adanya benih hibrid negara tidak perlu bergantung kepada

benih

dari

negara

luar

yang

harganya sangat mahal. lebih dari RM 4,000/kg.

iii. Teknologi untuk tanaman subsistant telah diwujudkan,

kini

teknologi

penanaman

secara besar besaran serta amalan agronomi yang sesuai sedang dibangunkan.

iv. Teknologi

Kawalan

penyakit

secara

bersepadu (ICM) telah disyorkan pada 1992. Pengurusan secara ICM ini mengabungkan pengunaan

varieti

yang

superior

serta 12


pengunaan

racun

perosak

ketika

perlu

sahaja serta amalan kultura yang sesuai seperti pengunaan plastik bersinar.

Sungkupan

plastik

mengurangkan

bukan

kejadian

sahaja

dapat

penyakit

malah

dapat mengurang rumpai.

Penggunaan

varieti

juga

yang

mengurangkan

cepat

matang

kejadian

boleh

penyakit

dan

serangan perosak.

v. Teknologi pembajaan cili di atas berbagai jenis tanah seperti gambut, tanah berpasir termasuk bekas lombong, tanah asid sulfat dan juga tanah mineral telah diwujudkan.

vi. Teknologi tanaman cili secara fertigasi juga telah

dibangunkan

sebagai

langlah

persediaan. Walaubagaimana pun teknologi ini perlu dijalankan dengan lebih mendalam lagi. 13


vii. Mesin untuk menuai cili juga telah diujudkan oleh Institut Pertanian (2002). Ini mungkin akan

dapat

mengurangkan

masalah

pungutan hasil terutama dalam penanaman besar-besaran.

viii. Penyelidikan keatas pengendalian lepas tuai dan

penyimpanan

cili

telah

diujudkan.

Teknologi pemprosesan cili sos juga telah diwujudkan.

14


Kultivar

Ciri-ciri

MC 4

Tinggi pokok 60–70 cm, panjang buah 7–10 cm, 10–15 g/biji, rasa kurang pedas. Rentan pada antraknos dan virus. Hasil sebanyak 12-20 tan/ha.

MC 5

Tinggi pokok 100–200 cm, panjang buah 10–15 cm, 10 – 157 g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan virus. Hasil sebanyak 15–25 tan/ha.

MC 11

Tinggi pokok 80–110 cm, panjang buah 8–10 cm, 7–10g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan virus dan tahan sedikit pada Choanephora. Hasil sebanyak 17–24 tan/ha.

MC 12

Tinggi pokok 60–80 cm, panjang buah 10–13 cm, 12 – 14 g/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan Choanephora dan ‘escape’ pada virus. Hasil 15–29 tan/ha.

Kulai (Line 15)

Tinggi pokok 70–80 cm, panjang buah 10–15 cm, 7–10 g/biji. Rasanya sangat pedas. Sederhana tahan kepada antraknos dan virus. Tahan kepada layu bakteria. Hasil sebanyak 15–20 tan/ha.

Jadual 4 : Ciri-ciri Kultivar Cili

15


2.1.4. Zon Pengeluaran/Kesesuaian Tanah/Cuaca

Cili boleh ditanam di berbagai jenis tanah asalkan mempunyai sistem pengairan yang baik. cili ditanam di tanah yang bermasalah. Boleh dikatakan cili sesuai ditanam di dataran rendah yang mempunyai suhu antara 22-40 °C dan menerima hujan yang sederhana iaitu antara 1500 - 2000 mm/tahun.

Bagi mengekal hasil dan kepedasan diparas maxima, zon agro - iklim yang paling baik ialah yang mempunyai suhu 28-29 °C. penanaman

pada

Sekiranya air dapat dibekalkan, musim

kemarau

juga

dapat

memperolehi hasil yang memuaskan.

Cili sesuai ditanam di kebanyakan jenis tanah termasuk tanah gambut dan tanah pasir (tanah BRIS dan tanah bekas lombong). Nilai pH tanah yang sesuai untuk tanaman ini ialah 5.5 – 6.8. Keperluan topografi, tekstur

16


dan struktur tanah bagi tanaman cili adalah seperti di Jadual 5.

Jadual 5: Sifat-sifat tanah dan kesesuaiannya untuk tanaman cili Sifat Tanah

Kesesuaian Untuk Tanaman Cili Sederhana Sesuai 6-20°

Kecerunan

Sesuai 0-6°

Saliran

Tak sempurna salir-salir

Kurang salir dan agak sangat salir kesangat salir

Kedalaman tanah berkesan

>25cm

-

Tekstur dan struktur

Selain dari pasir tak bersturuktur dan lempung

Pasir tak berstruktur dan lempung

Kemasinan

< 1 mmhos

1 â&#x20AC;&#x201C; 2 mmhos

Kedalaman lapisan asid sulfat

>50cm

0-50 cm

Ketebalan gambut

Tiada halangan

-

Kandungan batu

Tiada halangan batu di permukaan 25cm

<25%, jika tersebar sama rata

Ketidakseimbangan nutrien

Tiada nutrien mikro berlebihan atau CEC rendah

CEC rendah

Sumber : Wong(1986), Cawangan Pengurusan Tanah

2.1.5.

Ekonomi Pengeluaran Pada umumnya anggaran kos perbelanjaan tanaman cili boleh dibahagikan kepada kos tetap, kos bahanbahan dan kos tenaga kerja, seperti Jadual 6.

i. Kos tetap merangkumi perbelanjaan bagi cukai tanah, alat-alat pertanian dan alat-alat

17


pengairan. Anggaran kos tetap bagi sehektar tanaman cili ialah RM 1,196.67.

ii. Kos bahan untuk pengeluaran sehektar tanaman cili ialah RM 7,252.74. Perbelanjaan ini adalah diperlukan untuk bahan-bahan seperti benih baja, racun kimia dan alat-alat ladang.

iii. Kos

tenaga

kerja untuk

mengusahakan

sehektar tanaman cili ialah RM4,390.00 semusim.

Perbelanjaan yang paling tinggi

adalah kos tenaga kerja untuk memungut hasil iaitu RM 2,700.00

iv. Dayamaju

Penanaman

Cili

untuk

mengusahakan tanaman cili secara komersil, bakal pengusaha perlu menilai dayamaju komersil dari segi aspek- aspek berikut : a.

Pendapatan bersih yang boleh diperolehi 18


b.

Pulangan pelaburan

c.

Harga pulangan modal (kos pengeluaran/kg)

v. Pendapatan bersih adalah baki wang yang diperolehi

setelah

ditolak

segala

yang

terlibat

dalam

perbelanjaan pengeluaran.

Dengan

harga

jualan

sebanyak RM 2.00 sekilogram, pendapatan bersih yang diperolehi ialah RM21,159.00 (tenaga keluarga) dan RM 17,160.59 (tenaga upah).

vi. Dengan harga sebanyak RM 2.00 sekilogram dan hasil pada 17,500 kg/ha, pulangan bagi setiap RM pelaburan ialah RM 3.40 (tenaga keluarga) dan RM 2.34 (tenaga upah) seperti di Jadual 5.

vii. Harga

pulangan

modal

jika

mengguna

tenaga keluarga ialah RM0.59, dan jika mengguna tenaga upah, harga pulangan 19


modalnya ialah RM 0.86. Pendapatan bersih mengikut perubahan hasil dan harga adalah ditunjukkan dalam Jadual 6. Jadual 6: Anggaran kos pengeluaran cili seluas satu hektar Butir-butir 1. Kos bahan input (a) Benih

Kuantiti

Kos (RM)

0.5 kg @ RM 50.00

25.00

- Tahi ayam

5 tan @ RM 120.00

600.00

- Kapur

2.5 tan @ RM 100.00

250.00

- NPK 12:12:17:2

30 bag @ RM 43.00

1 290.00

8% dari jumlah kos

488.40

(b) Baja

(c) Racun kimia

bahan (d) Bahan penyokong dan tali

660.00

rafia (e) Plastik lutsinar

40 gulung @ RM 70.00

(f) Bakul

160 buah @ RM 3.00

480.00

(g) Lain-lain input

10% dari jumlah kos

659.34

2 800.00

bahan Jumlah kecil I

7 252.74

II. Kos input tenaga (t.h) @ RM15.00 Penyediaan tanah (a) Kerja-kerja semaian

Kontrak

400.00

25 tenaga hari

75.00 20


(b) Mengubah

10 tenaga hari

150.00

(c) Penyelenggaran system

10 tenaga hari

150.00

(d) Membaja

17 tenaga hari

255.00

(e) Memasang penyokong

2 tenaga hari

30.00

(f) Meracun rumpai

12 tenaga hari

180.00

(g) Meracun serangga/kulat

30 tenaga hari

450.00

(h) Memungut hasil

180 tenaga hari

2 700.00

pengairan

Jumlah kecil II III Kos tetap

4 370.00

(a) Cukai tanah

8 bulan @ RM 15/tahun

(b) Susut nilai alat-alat

8 bulan @ RM 1600/tahun

pengairan

10.75 1 066.67 120.00

(c) Alat-alat pertanian lain Jumlah kecil II Jumlah kos pengeluaran (I+II+III)

1 196.67 12 839.41

Jadual 7 : Anggaran pendapatan petani dan harga pulangan modal (Andaian : Hasil 15 000 kg/ha. Dan harga pada RM 2.00/kg) Menggunakan tenaga upah (RM)

(a) Pendapatan kasar

Menggunakan tenaga keluarga *(RM) 30 000.00

(b) Kos pengeluaran

8 849.41

12 839.41

(c) Pendatan bersih

21 150.59

17 160.59

3.40

2.34

0.59

0.86

(d) Pulangan bagi setiap RM

30 000.00

pelaburan (e) Harga pulangan modal (kos pengeluaran/kg)

*

Tidak termasuk kos input tenaga hari tetapi termasuk kos penyediaan tanah secara kontrak. 21


Jadual 8 : Pendapatan bersih mengikut perubahan hasil dan harga Jenis tenaga

Harga/kg(RM) 10 000

Hasil sehektar 15 000

20 000

Tenaga

1.00

1 150.59

6 150.59

11 150.50

keluarga

2.00

11 150.59

21 150.59

31 150.59

3.00

21 150.59

36 150.59

51 150.59

1.00

(2 839.41)

2 160.59

7 160.59

2.00

7 160.59

17 160.59

27 160.59

3.00

17 160.59

32 160.59

47 160.59

Tenaga upah

2.1.6.

Mengenal Kematangan Cili yang matang akan mencapai umur lebih kurang lapan minggu selepas ditanam. Tanda-tanda jelas ialah terdapat sedikit warna kemerahan pada kulit.

2.1.7.

Indeks Kematangan Terdapat enam indeks kematangan yang menggambarkan tahap-tahap kematangan yang berlainan. Indeks ini juga 22


mempengaruhi atau menentukan dimana lokasi yang hendak dipasarkan. Indeks kematangan tersebut dapat dijelaskan seperti Rajah dibawah.

a.

INDEKS SATU (TIDAK MATANG) 1. 2.

b.

Kulit berwarna hijau muda. Dipasarkan sebagai cili hijau.

INDEKS DUA ( MATANG)

1. 2. 3.

Kulit berwarna Hijau Tua. Keadaannya berkilat. Dipasarkan sebagai cili merah.

23


c.

INDEKS TIGA (CUKUP MATANG) 1. 2.

d.

Kulit kelihatan berwarna merah dan hijau ataupun hijau merah. Dipasarkan sebagai cili merah.

INDEKS EMPAT (CUKUP MATANG)

1. Kulit cili berwarna merah kehitaman (hampir masak) 2. Keadaan ini masih boleh diterima oleh pasaran pada peringkat runcit.

24


e.

INDEKS LIMA (CUKUP MATANG)

1.

Kulit cili berkenaan berwarna merah sepenuhnya.

f.

INDEKS ENAM (CUKUP MATANG)

Kulit cili berkenaan berwarna merah kehitaman. 25


2.1.8.

PENGENDALIAN LEPAS TUAI CILI

Pengendalian lepas tuai

cili bermula di peringkat ladang

sehinggalah ke peringkat penggunaan. dirangkumi

termasuklah

tahap

Aspek yang

kematangan,

kaedah

penuaian, pengendalian dan pengangkutan di ladang, perlakuan operasi rumah pembungkusan dan pengagihan untuk pasaran.

Pengendalian cili yang tidak teratur merupakan punca utama yang menyebabkan kerosakan dan kehilangan lepas tuai sehingga mencapai 40%.

Kerosakan berlaku pada

26


setiap peringkat lepas tuai dan saling bertindakbalas hingga mengakibatkan kehilangan yang tinggi.

a.

Penuaian Aspek penting bagi penuaian cili meliputi tahap kematangan yang optima dan cara penuaian. Tahap kematangan ketika penuaian mempengaruhi mutu selepas tuai dan ketahanan semasa

penyimpanan.

Citarasa

sesuatu

cili

berbeza

sekiranya hasil dikutip terlalu muda atau terlalu tua. Peringkat kematangan yang sesuai untuk penuaian berbeza mengikut cara pemasarannya dan cara memakannya samaada untuk makan segar atau diproses sebagai produk hiliran.

27


Cili boleh dipetik 60-75 hari selepas menanam di ladang. Cili akan masak 30-35 hari selepas berbunga. Cili merah yang telah mencapai warna

merah sepenuhnya akan

menjadi kecut dan busuk sekira tidak dituai. Peringkat yang sesuai untuk memetik cili bagi kegunaan segar ialah bila ianya berwarna hijau tua kemerahan. Manakala bagi cili untuk diproses atau dijadikan cili kering, peringkat yang sesuai untuk memetik ialah apabila cili berwarna merah sepenuhnya. Penuaian cili dilakukan dengan hanya menarik secara perlahan-lahan bagi mengelak kelompok cili terluka ataupun terguris. Kerja-kerja memetik cili sebaik-baiknya dilakukan pada waktu pagi atau lewat petang ketika suhu rendah.

b.

Pengendalian di ladang

Pengendalian diladang perlu dilakukan dengan cermat bagi mengelakkan kecederaan mekanikal yang boleh memberi kesan lebam, calar atau pecah pada cili. Penggunaan bekas yang sesuai dan cara pengangkutan yang cermat ke kawasan

pengumpulan

atau

kompleks

rumah 28


pembungkusan amat penting untuk mengawal kadar kerosakan.

Suhu dari ladang perlu diturunkan seberapa segera bagi mengawal

proses

metabolisme

seperti

pernafasan,

perpeluhan dan perubahan fiziko-kimia yang menjurus para proses kesenesenan.

Perlindungan

cili pada peringkat ladang perlu dilakukan

ditempat yang terlindung daripada sinaran matahari bagi mengelakkan mempengaruhi

kehilangan air yang tinggi yang boleh rupa

keseluruhan.

Elakkan

kesan

pertindihan bagi mengelakkan beban himpitan.

c.

Pembungkusan di ladang Penggunaan bahan pembungkus yang sesuai serta tahan lasak semasa di ladang amat penting untuk mengurangkan kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan cili.

29


Kaedah pembungkusan yang baik dapat mengurangkan kehilangan

air

dan

kerosakan

mekanik

yang

boleh

mempengaruhi mutu cili pada peringkat penggunaan.

d.

Pengangkutan di ladang

Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan cili daripada terdedah terlalu lama pada persekitaran yang ada kalanya terlalu panas atau terlalu lembap.

Jenis kenderaan yang digunakan perlu

disesuaikan dengan jarak pasaran dan jumlah cili yang dikendalikan.

Penyusunan yang teratur di dalam kenderaan bukan sahaja dapat mengurangkan kerosakan mekanik tetapi juga 30


membolehkan pengudaraan yang cukup serta mengelakkan peningkatan suhu dan serangan mikoorganisma semasa pengangkutan.

e.

Operasi Rumah Pembungkusan

Operasi

penyediaan

boleh

dilakukan

di

rumah

pembungkusan yang boleh merupakan bangsal yang mempunyai

peralatan

yang

terhad

atau

di

kompleks/bangunan yang dilengkapi dengan berbagai-bagai jenis peralatan moden. Operasi perlakuan di rumah pembungkusan

meliputi

pemilihan,

pemotongan,

pembasuhan, rawatan racun kulat dan rawatan air panas, pengeringan, penggredan, penyahijaun, pembungkusan, penyimpanan dan agihan pasaran. 31


f.

Pemilihan

Pemilihan perlu dilakukan pada peringkat awal bagi mengasingkan

cili

yang

cedera,

berubah

warna,

kematangan dan saiz yang tidak sesuai. Pengasingan pada peringkat awal yang dilakukan di ladang akan menjimatkan kos dan memudahkan operasi seterusnya.

g.

Pembasuhan

Tujuan pembasuhan adalah untuk membuang kotoran, dan sisa penggunaan bahan kimia seperti racun kulat. Bekas yang bersih perlu digunakan untuk membasuh. Air mestilah bersih

dan

perlu

ditukar

selalu

bagi

mengelakkan

pengumpulan patogen dan jangkitan penyakit yang boleh menyebabkan kerosakan pada cili.

h.

Rawatan air panas

32


Rawatan air panas boleh dilakukan untuk mengawal penyakit antraknos dengan merendam cili didalam

air

panas pada suhu 50 째C selama 3-5 min. Suhu air yang melebihi aras yang selamat boleh merosakkan cili.

i.

Pengeringan

Pengeringan perlu dilakukan untuk membuat lebihan air yang melekat pada cili patogen.

bagi mengawal pertumbuhan

Pengeringan boleh dilakukan dengan mengatur

cili di atas rak tertentu, kemudian mendedahkannya pada udara persekitaran yang terlindung daripada sinaran cahaya matahari. Penggunaan kipas akan mempercepatkan proses pengeringan.

33


j.

Penggredan/Pengkelasan

Cili digred untuk mengasingkan tahap kematangan, tahap kecederaan mekanik, rupabentuk, warna, tahap serangan penyakit dan rupa keseluruhan. Cili yang telah digred akan lebih seragam dan mudah untuk dipasarkan.

k.

Penyahijauan

Penyahijauan dilakukan untuk mendapatkan warna yang menarik dan seragam kalsium

pada cili. Pendedahan

kepada

karbida atau gas etilena menyebabkan

pigmen

klorofil termusnah dan menimbulkan pigmen karotena yang memberi warna merah pada cili.

Penyahijauan boleh dilakukan pada cili hijau yang telah cukup matang dengan mendedahkannya pada gas etilena 34


(500 bpj) selama 24 jam pada suhu 20-25 째C dengan kelembapan relatif di antara 85-90%. Warna merah yang seragam akan terhasil selepas 2-3 hari pendedahan dengan gas etilena.

l.

Penggredan/Pengkelasan

Cili digred untuk mengasingkan tahap kematangan, tahap kecederaan mekanik, rupabentuk, warna, tahap serangan penyakit dan rupa keseluruhan. Cili yang telah digred akan lebih seragam dan mudah untuk dipasarkan.

m.

Pembungkusan

35


Pembungkusan merupakan operasi yang sesuai untuk melindungi,

memperkenalkan

dan

pengguna.

Pembungkusan

yang

memudahkan

pengendalian

dan

menjual

cili

pada

sempurna

akan

pengangkutan,

dan

mengekalkan mutu cili sama ada ada sebelum, mahupun semasa pembahagian ke pasaran borong dan runcit.

Aspek penting yang dititikberatkan terdiri daripada jenisjenis pembungkus, muatan, rekabentuk, dimensi dan ruang pengudaraan.

Bagi

pembungkusan

pukal,

bahan

pembungkusan yang kukuh seperti bakul plastik yang muatannya tidak melebehi 20 kg boleh digunakan.

Bagi pembungkusan runcit, bahan pembungkus yang sesuai ialah beg plastik LDPE, jaring plastik, beg kertas dan dulang polistairin yang di balut dengan filem polivinal klorida. 36


n.

Penyimpanan

Penyimpanan yang bersistem boleh mengekalkan mutu cili untuk jangka masa yang panjang sebelum digunakan. Suhu penyimpanan yang sesuai untuk cili adalah pada 10째C, dengan kelembapan relatif (RH) 85-90% dimana tempoh simpanannya ialah selama 3-6 minggu bergantung pada tahap kematangan dan jenis pembungkus yang diguna.

Umumnya, tempoh simpan dapat dipertingkatkan berkadar dengan rendahnya suhu simpanan disebabkan pengawalan proses-proses

metabolisme

seperti

proses

respirasi,

perpeluhan dan perubahan fiziko-kimia.

Bagaimanapun cili akan mengalami kerosakan fisiologi yang dikenali sebagai kecederaan dingin apabila iannya disimpan dibawah suhu 5째C. hanya

Simptom yang dipamerkan bukan

semasa penyimpanan tetapi kerapkali juga akan

kelihatan apabila cili dipindahkan dari suhu rendah ke suhu penyimpanan yang lebih tinggi. Simptom kecederaan 37


dingin yang dipamerkan oleh cili ialah tekstur menjadi yang keras dan tegang.

o.

Agihan pasaran

Buat masa sekarang pasaran ekport cili hanya dilakukan ke Singapura. Sebilangan besar pengeluaran cili adalah untuk memenuhi

keperluan

pasaran

tempatan.

Jenis

pengangkutan yang sesuai perlu diguna bergantung pada muatan

dan jarak perjalanan ke pasaran. Lazimnya

pengangkutan

dilakukan

lewat

petang

untuk

jualan

keesokannya.

p.

Pemprosesan minimum cili

Aspek pemprosesan minimum merupakan satu aktiviti lepas tuai yang mula mendapat tempat di pasaran sekarang. Cili yang diproses secara minimum merupakan cili yang telah didedahkan kepada proses pembersihan, pemotongan, praperlakuan kimia, pengeringan dan pembungkusan. Produk

38


ini sedia untuk terus di masak/makan. Cili yang diproses minimum boleh disimpan di suhu 2째C selama 3 minggu.

2.1.9

KOMPOSISI ZAT MAKANAN SETIAP 100GM CILI MERAH YANG DIMAKAN

KANDUNGAN Tenaga

KUANTITI Cili Merah Segar

Cili Merah Kering

Cili Merah Proses

116 kalori

288 kalori

35 kalori

65.4 peratus

15.3 peratus

87 peratus

Protin

6.3 gram

11.7 gram

0.4 gram

Lemak

1.4 gram

12.4 gram

0.3 gram

Kabohidrat

24.8 gram

43.7 gram

8.9 gram

Serat

15.8 gram

13.4 gram

0.6 gram

Abu

2.1 gram

16.9 gram

3.4 gram

Kalsium

86.0 miligram

223 miligram

28 miligram

Fosforan

120 miligram

853 miligram

24 miligram

Kelembapan

39


Besi

3.6 miligram

45.0 miligram

7.5 miligram

Sodium

23 miligram

60 miligram

Nil

Potasium

1286 miligram

1500 miligram

260 miligram

Thamine

0.37 miligram

1.14 miligram

0.01 miligram

Riboflavin

0.51 miligram

1.53 miligram

0.01 miligram

Niacin

2.5 miligram

19.8 miligram

0.1 miligram

Asid Asortik

296 miligram

184 miligram

18 miligram

Sumber : Nutrien Composition malaysia Foos, Tee E Sing 1985

2.2.

ANALISA PASARAN 2.2.1

TARIF DAN INFORMASI PEMASARAN 2.2.1.1

Difinisi Pemasaran â&#x20AC;&#x153;Adalah

satu

daripada

komponan

sistem

ekonomi keseluruhannya dimana ia melibatkan penggunaan

hasil-hasil

pertanian

yang

mendatangkan manfaat kepada semuaâ&#x20AC;?.

2.2.1.2

Difinisi Penjualan 40


“Adalah iaitu proses yang melibatkan aktiviti jualan ataupun urusniaga”.

2.2.2.

Proses Pemasaran HIMPUNAN SETEMPAT

KAWASAN PENGELUARAN HIMPUNAN PUSAT KAWASAN PENGUMPULAN PEMEROSESAN /PENGILANGAN

41


PERUBAHAN BENTUK PEMBORONGAN PASAR BORONG PERUNCITAN

2.2.3.

Saluran Pemasaran

PENGELUAR

EJEN/BROKER

PEMBORONG

PEMBORONG

42


PERUNCIT

2.2.4

PERUNCIT

PERUNCIT

PENETAPAN HARGA SISTEM HANTARAN PENGELUAR

! Sayur dihantar ke pemborong ! Harga tidak diketahui ! Semua jenis gred

PEMBORONG

! Persetujuan hantaran ! Tiada apa-apa bayaran

AKTIVITI JUALAN

! Jualan secara tunai ! Pengeluar â&#x20AC;&#x201C; menanggung kerosakan, susun 43


! Pemborong â&#x20AC;&#x201C; ambil upah & kos yang terlibat.

PENGELUAR

2.2.5

! Pembayaran yang dibuat oleh pemborong

Sistem Pemborongan Di Peringkat Borong 2.2.5.1

Sasaran â&#x17E;&#x201D; Peruncit, Pengedar, Pengguna dan lain-lain Hasil pertanian yang dikeluarkan akan dipasarkan mengikut sistem pemborongan dimana sasaran utama ialah bagi peruncit, penggedar dan pengguna sasaran.

2.2.5.2

Penetapan harga adalah dipengaruhi oleh: i. Masa ii. Kualiti 44


iii. Kuantiti iv. Permintaan v. Persaingan

2.2.6.

Kedudukan Harga Ladang (Purata)

Bagi Cili Kulai Dari Tahun 1996 â&#x20AC;&#x201C; 2000 Mengikut Negeri TAHUN NEGERI

1996 (RM)

1997 (RM)

1998 (RM)

1999 (RM)

2000 (RM)

KEDAH

3.16

2.70

3.58

NA

3.45

PERAK

1.3

4.32

5.89

NA

4.41

JOHOR

4.45

4.30

5.32

NA

3.79

KELANTAN

2.79

2.87

4.80

NA

4.57

TRENGGANU

2.27

2.53

3.38

NA

3.14 45


PERLIS

2.74

2.19

NIL

NA

SELANGOR

2.56

1.70

1.80

NA

7.50

PAHANG

4.38

3.43

5.10

NA

3.53

SARAWAK

2.43

3.30

4.11

NA

5.05

MELAKA

3.40

5.07

5.65

NA

5.75

P. PINANG

3.53

3.32

4.63

NA

NIL

N. SEMBILAN

2.83

3.36

4.35

NA

3.46

SABAH

NIL

NIL

2.8

NA

NIL

3.16

3.30

4.48

NA

3.95

PURATA

2.2.7.

Kedudukan Harga Borong (Purata)

Bagi Cili Kulai Dari Tahun 1996 – 2000 Mengikut Negeri TAHUN NEGERI

1996 (RM)

1997 (RM)

1998 (RM)

1999 (RM)

2000 (RM)

KEDAH

4.16

4.00

5.53

NA

5.03

PERAK

1.40

5.12

6.56

NA

5.12

JOHOR

5.31

5.51

6.61

NA

5.21

KELANTAN

3.28

3.53

4.89

NA

5.09

TRENGGANU

3.36

3.44

4.76

NA

4.25 46


PERLIS

4.65

4.62

Nil

NA

Nil

SELANGOR

6.13

5.48

7.92

NA

6.43

PAHANG

5.62

5.30

7.26

NA

6.01

SARAWAK

4.29

5.20

5.53

NA

6.93

MELAKA

5.29

5.21

6.47

NA

5.59

P. PINANG

4.45

4.49

5.89

NA

4.86

N. SEMBILAN

4.05

4.85

5.65

NA

4.99

SABAH

2.56

2.66

2.83

NA

6.05

WILAYAH

5.04

4.83

6.05

NA

5.74

PURATA

4.54

4.73

6.13

NA

5.46

2.2.8.

Kedudukan Harga Runcit (Purata)

Bagi Cili Kulai Dari Tahun 1996 – 2000 Mengikut Negeri TAHUN NEGERI

1996 (RM)

1997 (RM)

1998 (RM)

1999 (RM)

2000 (RM)

KEDAH

5.71

6.30

7.82

NA

7.20

PERAK

1.90

6.59

7.59

NA

6.78

JOHOR

6.34

6.92

8.67

NA

6.99

KELANTAN

4.31

4.89

6.07

NA

6.09 47


TRENGGANU

4.65

4.92

6.99

NA

6.19

PERLIS

5.77

5.76

Nil

NA

Nil

SELANGOR

7.06

7.41

8.87

NA

7.55

PAHANG

6.68

6.30

8.83

NA

8.00

SARAWAK

6.20

7.58

7.39

NA

8.91

MELAKA

6.51

6.33

7.77

NA

6.99

P. PINANG

5.54

5.83

7.91

NA

6.17

N. SEMBILAN

6.03

6.73

8.35

NA

6.19

SABAH

4.33

6.65

Nil

NA

8.31

WILAYAH

6.84

7.52

8.74

NA

7.57

PURATA

5.88

6.53

7.92

NA

7.20

2.2.9.

Kuantiti Penggunaan Cili (MT) Peringkat Kilang, Institusi Dan Isi Rumah TAHAP PENGGUNAAN

TAHUN

INSTITUSI

ISI RUMAH

KILANG

1991

5,282.30

21,684.40

2,037.00

1992

5,431.70

22,248.20

1,963.00

1993

4,252.10

22,826.70

13,215.00

1994

5,203.90

23,420.20

15,197.30

48


2.2.10

1995

5,984.50

24,029.10

17,476.80

1996

6,882.20

24,653.90

20,098.40

1997

7,914.50

25,294.90

23,113.10

1998

9,101.70

25,952.50

2,658.10

Saiz dan Bahagian Pasaran Sayur cili dapat tumbuh dikebanyakkan negara di dunia, namun begitu negara Asia merupakan kawasan tanaman cili paling luas berbanding benua lain iaitu seluas 688,710ha, manakala benua Afrika mempunyai kawasan tanaman seluas 204,890ha. (Rujuk Jadual)

Amerika

Afrika

Asia

Eropah

Amerika

Amerika

Amerika

49


Tengah 119,730

204,890

688,710

145,411

Latin 149,350

Selatan 28,438

Utara 29,620

Jumlah Keluasan Pengeluaran (Ha) Tahun 1998.

Keseluruhan pasaran bagi cili didapati banyak kepada cili segar, tetapi bagi pasaran luar bentuk cili yang dikeluarkan adalah cili kering. Namun yang demikian, terdapat pelbagai jenis cili yang dapat diterima pasaran ini termasuklah cili bangi, cili kulai, cili merah dan cili api.

Pengeluar utama cili dunia adalah negara China, ia berdasarkan kepada sumber The Chilie Papper Institut, yang mana negara tersebut meliputi 46% pengeluaran dunia iaitu sebanyak 7,025,360 juta matrik tan pada Disember 2002. Negara Pengeluar Cili Dunia Utama NEGARA PENGELUAR China Turkey Mexico Nigeria

JUMLAH PENGELUARAN = 1000 KG) 7,025,360 1,390,000 1,181,924 970,000

(1 MT

50


Sepanyol USA Egypt Korea Indonesia Italy Netherlands Tunisia Yugoslavia Morocco Romania Algeria Bulgaria Japan Hungary Macedonian Greece Jumlah

888,400 760,810 369,500 322,341 274,022 245,800 240,000 210,000 209,000 203,700 191,376 190,000 185,000 165,000 140,000 110,676 110,000 15,382,909

Sumber: The Chile Pepper Institute Tahun: Disember 2000

2.2.11.

Pendekatan Pemasaran Di Dalam Menjamin Daya Maju

Pendekatan utama yang dikenalpasti bagi menjamin daya saing pasaran cili ialah pasaran domestik dan pasaran eksport.

Maka

aktiviti

pemasaran

akan

dilaksanakan

bersesuaian dengan segmen yang terlibat.

2.2.11.1.

Pasaran Domestik 51


Pertumbuhan

ekonomi,

pertambahan

penduduk, trend pengguna dan gaya hidup mempengaruhi permintaan cili dalam negara. Faktor menggalak seperti promosi memainkan peranan penting bagi menimbilkan kesedaran perlunya

sayur-sayuran

contohnya

dalam

pemakanan harian.

Kempen Makan Sayur-sayuran perlulah dilihat kepada kepentingan sayur-sayuran yang dikeluarkan dalam negara, usaha ini akan dapat mengurangkan bil import dan seterusnya mengurangkan kadara tukaran asing. Di samping itu, galakan perlu diberi kepada institusi-institusi seperti hotel, sekolah, Pusat Latihan menggunakan sepenuhnya sayur-sayuran tempatan. Insentif-juga

perlu

diberi

kepada

industri

yang

52


menggunakan sayur-sayuran tempatan terutamanya cili bagi tujuan peprosesan.

2.2.11.2.

Segmen Luar Negara

Pasaran eksport utama cili Malaysia ke Singapura, Brunei, Hong Kong dan EU, perlulah dikekalkan. Cili varieti

baru

perlu

diperkenalkan

dan

hantaran

percubaan akan dibuat bagi memungkinkan cili Malaysia dapat diterima dipasaran khususnya pasaran baru di negara-negara EU.

2.2.11.3.

Pendekatan pemasaran secara "niche market" serta disokong dengan program promosi perlu dilaksanakan secara berkesan. Sayur-sayuran organik seperti jenis berbuah misalnya cili dan berdaun dikenalpasti sebagai peluang ke negara-negara yang menjadi pengimport utama sayur-sayuran Malaysia.

2.2.12.1.

Masalah Pemasaran i.

Harga tidak stabil 53


Kedudukan harga yang tidak stabil di mana harga ditetapkan mengikut keadaan semasa.

ii.

Kurang saluran pasaran Kedudukan

pasaran

yang

luas

melibatkan

adanya saluran yang efektif dan berkesan. Ini akan melibatkan pemilihan saluran yang betul bagi memastikan hasil-hasil pertanian dapat di salurkan kepada pengguna, pemborong dan peruncit.

iii.

Kurang maklumat pasaran Pengusaha, pengeluar atau petani yang ingin memasarkan hasil-hasil pertanian, mereka perlu memastikan mendapat maklumat pasaran yang lengkap dan terkini. Mereka perlu mendapat maklumat lengkap mengenai sasaran utama dan kedudukan pasaran semasa.

54


iv.

Kurang prasarana

Wujudnya masalah kekurangan kemudahan seperti saluran pegangkutan, bekalan elektrik, bekalan air , dan sebagainya.

v.

Bekalan tidak terjamin

Wujudnya

saluran

pemasaran

yang

tidak

terjamin di mana berlakunya pasaran tidak ada kawalan dan sumber yang baik.

vi.

Tidak memenuhi kehendak pasaran Terdapat juga hasil pertanian yang mana tidak memenuhii

kehendak

menyebabkan

pasran

berlakunya

semasa.

lambakan

Ini dan

mengakibatkan pembaziran. vii.

Pelaksanaan peraturan tertentu

55


Wujudnya peraturan-peraturan tertentu yang menghadkan pengagihan pemasaran.

viii.

Sistem pembungkusan Sistem pembungkusan yang tidak menarik dan juga tidak sesuai untuk digunakan.

ix.

Persaingan Persaingan yang hebat dari kalangan negaranegara pengeluar yang lain.

x.

Kurang pendedahan Kurang

pendedahan

dalam

pemasaran

terutamanya di luar negara.

2.2.12.2

Langkah-langkah Masalah i â&#x20AC;&#x153;Pasaran

Mengatasi

Pendekatan konsep Pengeluaran

Pemasaran

ii

Penyebaran Maklumat Pasaran

iii

Pertingkatkan promosi 56


2.2.12.3

iv

Penggunaan Teknologi Terkini

v

Pengwujudan Industri Hiliran

vi

Perbanyakkan Prasarana Pemasaran

vii

Pelaksanaan Penguatkuasaan

Strategi Pemasaran Yang Berkesan i.

Berkualiti

ii.

Jaminan Pengeluaran

iii.

Pengendalian yang sempurna

iv.

Kos pengeluaran minima

v.

Pembungkusan yang baik

vi.

Kecekapan operasi ladang kontrak

vii.

Memenuhi citarasa pembeli

viii.

Keberkesanan aktiviti promosi

ix.

Rangkaian pasaran yang terjamin

x.

Berdaya saing

xi.

Bijak mencari peluang

57


2.2.15.

Kedudukan Eksport dan Import Cili ii.

Cili merupakan salah satu sayuran berbuah yang cukup popular di Malaysia. Berdasarkan jadual ekport dan import cili Malaysia kita boleh merumuskan bahawa eksport cili berada dalam kedudukan agak statik daripada tahun 1995 hingga 2001.

Namun

58


begitu, nilai eksport terus meningkat daripada tahun 1999 hingga 2001.

iii.

Namun begitu, nilai eksport terus meningkat daripada tahun 1995 hingga 2001.

Malaysia : Jumlah Eksport dan Import TAHUN

KUANTITI EKSPORT

NILAI EKSPORT

KUANTITI IMPORT

NILAI IMPORT

1995

7,422.15

5,482,068

12,403.40

8,541,626

1996

7,994.77

4,921,777

13,317.76

8,915,775

1997

5,880.02

5,832,205

17,389.87

17,672,657

1998

4,704.55

5,594,104

17,389.87

17,672,657

1999

5,528.47

7,115,333

16,503.62

14,225,759

2000

5,331.35

9,425,299

18,595.77

15,110,935

2001

7,393.61

13,119,237

23,049.73

18,525,141

Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia 2001 : Data Awalan Unit Kuantiti : Metrik Tan M A L A Y S IA : J U M L A H N IL A I IM P O R T D A N IM P O R T 1 9 9 8 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0

RM('000'000.00)

1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,0 0 0 ,0 0 0 4 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

TAHUN N IL A I E K S P O R T

N IL A I IM P O R T

Unit Nilai : RM

59


KEDUDUKAN CILI DI PASARAN TIMUR TENGAH PASARAN BAHRAIN KUWAIT QATAR

NEGARA PENGELUAR INDIA HOLLAND JORDAN JORDAN QATAR

HARGA TERENDAH 0.560 3.500 0.250 5.50 5.25

HARGA TERTINGGI 0.700 3.500 0.250 5.50 5.25

VARIETI GR R GR GR GR

KEDUDUKAN CILI DIPASARAN EROPAH PASARAN BELGIUM DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

NEGARA PENGELUAR THAILAND SEPANYOL SEPANYOL THAILAND SEPANYOL SEPANYOL SEPANYOL SEPANYOL THAILAND MADAGASKAR MARTINIQUE MOROCCO THAILAND THAILAND

HARGA TERENDAH 340 39 26 80 63 58 28 84 92 34 37 6 18.6 15

HARGA TERTINGGI 350 40 27 81 64 59 29 85 93 36 39 8 19 15.5

VARIETI RAW GR R MIX GR GR R MIX RAW LAN GR MIX RAW R

Unit Nilai : Harga Mengikut Mata Wang Negara Yang Mengimport RUNCIT DARI 01 JAN 1997 HINGGA 31 DEC 2001. 1.

PERINGKAT LADANG

KOMODITI CILI HIJAU CILI MERAH

2.

1998 2.67 3.86

1999 2.39 3.13

2000 2.66 3.67

2001 2.22 2.96

2000 3.83 5.10

2001 3.42 4.27

PURATA 2.41 3.31

PERINGKAT BORONG

KOMODITI CILI HIJAU CILI MERAH 3.

1997 2.06 2.93

1997 3.32 4.71

1998 4.09 5.74

1999 3.53 4.45

PURATA 3.64 4.86

PERINGKAT RUNCIT

60


KOMODITI CILI HIJAU CILI MERAH

1997 4.55 6.31

1998 5.49 7.58

1999 4.86 5.99

2000 5.20 6.68

2001 4.68 5.74

PURATA 4.95 6.47

Unit Nilai : RM

61


1

KUANTITI PENGGUNAAN (MT) KOMODITI PERTANIAN SELURUH NEGERI MALAYSIA INSTITUSI, KILANG DARI 2008 HINGGA 2010

KOMODITI CILI HIJAU CILI KERING CILI MERAH CILI PADI JUMLAH

INSTITUSI 13648 10906 36813 9204 70571

2008 ISIRUMAH 6362 11877 33541 9716 61496

KILANG 252 145744 107526 16 253538

INSTITUSI 15696 12539 42337 10587 81159

2009 ISIRUMAH 6527 12187 34412 9969 63095

KILANG 290 167607 123657 18 291572

INSTITUSI 18050 14422 48688 12176 93336

UNTUK PERINGKAT : ISIRUMAH, 2010 ISIRUMAH 6697 12505 35309 10229 64740

JUMLAH KILANG 333 192749 142204 20 335306

67855 580536 604487 61935 1314813

2.3. Pasaran Domestik Pasaran cili dalam domestik boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama iaitu institusi, isirumah dan kilang. Penggunaan cili juga boleh dibahagikan kepada 4 kategori utama iaitu cili hijau, cili kering, cili merah dan juga cili padi. Jangkaan penggunaan cili adalah untuk Penggunaan cili meliputi tahun 2008, 2009 dan sehingga tahun 2010.Jangkaan 6 tahun akan datang, penggunaan cili akan terus meningkat berikutan bertambahan komposisi penduduk Malaysia, dan ini akan menambahkan peningkatan permintaan terhadap cili segara dan juga yang telah diproses sebagai cili sos atau cili giling. Manakala penggunaan kilang juga akan terus bertambah dengan wujudnya perhubungan di antara permintaan cili dengan penggunaan isi rumah.

62


2.3.

ANALISA PESAING

2.3.1

ANALISIS DAYASAING TANAMAN CILI 2.3.1.1

Analisis

dayasaing

menentukan

dilaksanakan

kedudukan

Malaysia

bagi dalam

perusahaan tanaman cili berbanding negaranegara pesaing utama iaitu Thailand, Indonesia, China dan India yang merupakan sumber import bagi negara. 2.3.1.2

Dayasaing tanaman cili di Malaysia dapat di nilai menggunakan kaedah peta dayasaing yang memperlihatkan

dayasaing

tanaman

ini

daripada segi perniagaan dan teknologi dan strategi

yang

meningkat/mengekal

perlu

diambil

dayasaing

di

bagi pasaran

terbuka (Peta 1).

63


Peta 1:

Dayasaing perniagaan dan teknologi Dayasaing perniagaan Innovation Fast follower strategies Acquire/build capabilities Memperoleh/membina 2 Inovasi Strategi pengikut keupayaan pantas

Build strategic alliance

Membina gabungan strategi New business strategies 3 Strategi perniagaan baru

Restructure/redefine or niche strategies

Penstrukturan/ mentakrif semula atau strategi â&#x20AC;&#x153;nicheâ&#x20AC;?

Strategi teknologi baru Redesign of technology processes rationalization

Merekabentuk semula

Performance improvement 4 Memperbaiki prestasi Break-out strategies (New technology ventures) 5 Mengguna teknologi baru

New technology strategies

rasional proses teknologi

Performance improvement strategies

Strategi memperbaiki prestasi Downsizing improve competitiveness

Exit strategies

Strategi keluar End games strategies

Strategi mengakhir permainan

Mengecil memperbaiki dayasaing Dayasaing teknologi Dominan

Berdayamaju

Lemah

64


2.3.1.3

Dayasaing perniagaan dan teknologi masingmasing di bahagikan kepada tiga tahap iaitu dominan, berdayamaju dan lemah. Pengkelasan ini berasaskan kepada perbandingan relatif bagi angkubah

kos

pengeluaran

(atau

lain-lain

angkubah yang sesuai) dan penghasilan (atau lain-lain angkubah yang sesuai) di antara negara-negara pesaing.

2.3.1.4.

Angkubah-angkubah kos pengeluaran (RM/tan), harga

cili

apabila

tiba

di

pasar

borong

Selayang(RM/tan), harga import (RM/tan) dan kos pemasaran (RM/tan) diguna bagi menilai dayasaing (tan/ha)

perniagaan diguna

bagi

dan

angkubah

menilai

hasil

dayasaing

teknologi.

65


Berikut

di

perniagaan

bincangkan dan

tahap

dayasaing

dayasaing

teknologi

bagi

tanaman cili berasakan harga import cili segar dan disejukkan.

2.3.2

Dayasaing Tanaman Cili @Angkubah Harga Import Dan Hasil

Persaingan di pasaran tempatan boleh dinilai dengan membanding harga cili yang diimport

(harga borong cili

bagi Malaysia) dan penghasilan cili se hektar bagi negaranegara pesaing (Peta 2).

66


Peta 2: Dayasaing perniagaan dan teknologi bagi tanaman cili Harga import (RM/tan) 770 Dayasaing teknologi: Hasil (tan/ha) Thailand (770, 14.44) 1897 Indonesia (2240, 2.97)

India

China (2060, 18.5)

(2650, 9.10) 3024

19 13.66 8.32 2.97 Hasil (tan/ha)

Malaysia (4150, 19.0) 4150

Dominan 2.3.2.1.

Berdayamaju

Lemah

Malaysia berada pada kedudukan dominan daripada

aspek

dayasaing

teknologi

memandangkan penghasilan se hektar tertinggi (19.0 pesaing.

tan/ha)

berbanding

Indonesia

pula

negara-negara berada

pada 67


kedudukan

terkebelakang

dalam

dayasaing

teknologi dengan penghasilan terendah iaitu 2.97 tan/ha. Pesaing terhampir ialah China dengan kadar penghasilan sekitar 18.5 tan/ha. dan Thailand dengan kadar hasil 14.44 tan/ha. Bagi

dayasaing

perniagaan

pula,

Malaysia

berada pada kedudukan lemah kerana harga borong yang tinggi berbanding harga import dari negara-negara pesaing.

2.3.2.2.

Harga import cili segar dan disejuk beku dari Thailand paling rendah diikuti China, Indonesia dan India. Dengan mengambil kira dayasaing teknologi dan dayasaing perniagaan, dimana Malaysia berada pada kedudukan dominan dalam dayasaing teknologi dan lemah.

68


2.3.2.3.

Dalam dayasaing perniagaan strategi yang perlu diambil ialah â&#x20AC;&#x153;break-out strategiesâ&#x20AC;? engan mempelopori penggunaan teknologi baru bagi meningkatkan

produktiviti

dan

kecekapan

pengeluaran di ladang dan pemasaran hasil. Kos pengeluaran cili di Malaysia dianggarkan kira-kira

RM 0.95/kg. Harga cili di peringkat

ladang ialah RM

/kg dan harga borong pula

ialah RM 4.15/kg. Wujud ketidakcekapan dalam pemasaran cili dengan margin yang tinggi bagi peringkat ladang, borong dan runcit.

69


2.4. ANALISA PERSEKITARAN

Cili dikategorikan di antara produk yang mendapat beberapa insentif kerajaan di dalam pelaburannya.

2.4.1.

INSENTIF MENGIKUT AKTA DAN ENAKMEN

A.

Insentif Bukan Cukai

i.

EXPORT CREDIT REFINANCING (ECR) SCHEME Skim Membiayai Semula Kredit Export

Diuruskan oleh Export-Import Bank Berhad bermula 1/1/98. Pelaburan cili mendapat kemudahan secara langsung atau tidak langsung daripada pinjaman jangka pendek untuk tujuan eksport seperti berikut:

70


a. Kemudahan Pasca Penghantaran

Boleh memohon pinjaman semula maksimum RM50m ataupun 100% daripada jumlah pinjaman dan minimum hanya RM10m.

b. Kemudahan Sebelum Penghantaran

Maksimum pinjaman semula sebanyak RM50,000 ataupun 80% daripada pinjaman asal.

ii.

EXPORT CREDIT INSURANCE AND GUARANTEE SCHEMES

Skim ini ditubuhkan pada tahun 1977 dan equitinya dipegang oleh Bank Industri Malaysia. Objektifnya adalah untuk menolong mempromosikan eksport dan pelaburan.

71


iii.

INDUSTRIAL TECHNICAL ASSISTANCE FUND (ITAF)

Dana ini ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia dengan pembiayaan geran

kepada

permulaan RM50M untuk memberi Industri

Kecil

dan

Sederhana.

Sebanyak RM70M lagi telah ditambah untuk skim berikut:

a. Business Planning and Development Scheme b. Process Improvement and Product Development Scheme c. Productivity and Quality Certification Scheme d. Market Development Scheme

72


iv.

FUND FOR FOOD

Dana ini telah ditubuhkan pada Januari 1993. Bank Negara Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM1000 M dan Bank Pertanian Malaysia RM 300m.

B.

INSENTIF POTONGAN CUKAI

Pelaburan di dalam pengeluaran cili digariskan sebagai produk yang boleh dipotong cukai di Bank ‘the Promotion of Investment

Act, 1986’ dan ‘Income Tax 1967”.

Potongan boleh dibuat

secara sepenuhnya ataupun sebahagian sahaja. Tambahan kepada potongan tersebut, insentif secara potongan cukai jualan dan duti juga boleh diminta di bawah Custons Act, 1967; Sales Tax Act, 1972 dan Excise Duti Act, 1976.

i.

Promotion of Investment Act, 1986 adalah di bawah kawalan Kementerian Perdagangan dan Industri. Permohonan

untuk

perkara

ini

boleh

dipohon

73


daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). Perkara-perkara yang boleh dipohon adalah:

a. Pioneer Status b. Investment Tax Allowance c. Infrastructure Allowance d. Double Deduction on expenses for Promotion of Exports

ii.

Income Tax Act, 1967 adalah di bawah kawalan Kementerian Kewangan Malaysia dan permohonan bolehlah dipohon daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Insentif-insentif berikut boleh dipohon seperti berikut:

a. Agriculture Allowance b. Reinvestment Allowance c. Double Deduction on Research & Development

74


d. Double Deduction for Training e. Double Deduction for Insurance Premiums f. Double Deduction for Promotion of Local Brand Name g. Single Deduction on pre-operating expenses h. Industrial Building Allowance i. Deduction for Capital Expenditure on Approved Agriculture Projects. j. Special Tax Treatment for Gift k. Tax Exemption of Increased Exports l. Special Capital Allowances

iii.

Customs Act, 1967. Sales Tax Act, 1972; Excise Duty Act, 1976; adalah di bawah kawalan Kementerian Kewangan. Pengecualian cukai boleh dipohon kepada perkara berikut: a. Agriculture sector b. Research Activity c. Training Activity d. Environment Protection

75


C.

INSENTIF MENGIKUT PROJEK NAUNGAN.

Beberapa

insentif

di

bawah

Pekeliling

Kementerian

Pertanian adalah seperti berikut:-

i.

Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)

Satu

kawasan

yang

disediakan

khas

dengan

kemudahan asas untuk pengeluaran tanaman jangka pendek secara berterusan di mana pihak MOA Inc diarahkan menyediakan kawasan ini.

Kerja-kerja

secara integrasi oleh agensi pertanian termasuk pembersihan pengairan

kawasan yagn

dan

bernilai

pembekalan

sistem

RM10,000/ha

telah

dijalankan.

76


ii.

Kualiti dan Standard

FAMA

menerusi

menyediakan

satu

SIRIM program

berasaskan kawalan

CODEX gred

dan

standard untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Enakment & Peraturan-peraturan Pemasaran Sayursayuran 1975 adalah berkaitan.

iii.

Skim Akreditasi Tanaman Ladang

Skim

di

bawah

Kementerian

Pertanian

menggalakkan pengeluar menyertainya. kriteria

dan

pemeriksaan

perlu

ini

Beberapa

dilalui

untuk

menapatkan sijil ini.

77


iv.

Projek Perdana

Projek di bawah satu agensi Kementerian Pertanian membuat projek secara integrasi dimana urusan berkaitan pemasaran dan tanama disokong oleh badan tersebut. Projek digalakkan ditanam oleh ahliahlinya dengan bantuan.

v.

Khidmat Nasihat dan Bimbingan

Semua agensi di bawah Kementerian Pertanian mempunyai tugas memberi nasihat di dalam bidang masing-masing seperti Pemasaran & Motivasi oleh FAMA, Khidmat tanaman dan subsidi oleh Jabatan Pertanian dan MARDI.

78


2.3 ANALISA SWOT

ANALISIS MATRIKS TOWS TANAMAN CILI

Matrik TOWS (Peta 3) memaparkan kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) dalam perusahaan tanaman cili di Malaysia.

Beberapa

strategi

boleh

dirangka

bagi

meningkatkan

dayasaing tanaman cili bagi pasaran tempatan dan eksport.

79


Peta 3: MATRIK TOWS BAGI TANAMAN CILI Kelemahan (W) Kekuatan (S) 1. Benih import 1. Mempunyai tanah 2. Kebun kecil subur, iklim sesuai berselerak dan kemudahan 3. Kurang pekerja infrastruktur untuk 4. Kos pengeluaran pengeluaran 2. Teknologi tinggi pengeluaran dan 5. Mudah rosak pengendalian 6. Harga tidak lepas tuai yang stabil lengkap 7. Kurang 3. Penggunaan maklumat dalam negeri pasaran bertambah 8. Tidak 4. Rantaian pasaran memenuhi kukuh kehendak 5. Khidmat sokongan pasaran agensi kerajaan 9. Sisa toksik yang tinggi Strategi â&#x20AC;&#x201C; WO Strategi â&#x20AC;&#x201C; SO Peluang (O) 1. W2, 1. S1/S2/,O1/O2/ 1. Insentif/galakan O1/O2/O3/O4O3- tingkatkan kerajaan bagi tumpuan pengeluaran meningkat penanaman bagi memenuhi pengeluaran ekstensif di permintaan 2. Penggantian tanah rendah dalam negeri import menggunakan 2. S1/S2, O5 â&#x20AC;&#x201C; 3. Kesan WTO teknologi tingkatkan peluang eksport persekitaran pengeluaran terbuka terkawal/organ untuk 4. Kontrak pasaran ik bagi menerokai dengan syarikat mengurangkan pasaran multinational eksport baru (pasaraya dan sisa kimia. dan Nestle) 2. W3/W4/W5-

80


O1/O2/03/O4pengeluaran secara berkelompok/b esar-besaran dengan mekanisasi di bawah persekitaran terkawal bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran 3. W1, O1/O2Bangunkan teknologi pengeluaran biji benih Strategi â&#x20AC;&#x201C; WT Strategi â&#x20AC;&#x201C; ST Ancaman (T) 1. W6, T1 1. S3, T1/T21. WTO dan AFTA Insentif pendidikan dan membuka promosi pengguna galakan bagi peluang negara tentang kelebihan luar menerokai pasaran cili Malaysia mengeksport ke eksport 2. S1/S2, T3negara ini baru dan wujudkan insentif 2. Kemasukan cili galakan eksport harga murah membangunkan terutama dari Thailand pasaran kemudahan Indonesia, tradisi pengendalian China dan India 2. W5, T2 â&#x20AC;&#x201C; lepas tuai dan 3. Tahap Penggunaan pengangkutan kesedaran cili import 3. S1/S2, T1/T2pengguna oleh institusi Teknologi terhadap dan mengurangkan makanan pedas pemproses kos pengeluaran dan bersisa 3. W4, T2/T2dan kos toksik membangunka n pasaran tradisi 3. S1/S2/, O4tingkatkan kecekapan dan produktiviti secara ekstensif bagi pengeluaran di tanah rendah

81


pemasaran

Strategi SO

-

Teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan, produktiviti dan menurunkan kos pengeluaran

menggunakan kekuatan dalaman bagi mengambil kesempatan peluang luaran.

Startegi WO

-

bertujuan memperbaiki kelemahan dalaman dengan mengambil peluang luaran.

Startegi ST

-

menggunakan kekuatan industri bagi mengelak/mengurang kesan ancaman luaran.

Strategi WT

-

adalah taktik bertahan bertujuan mengurang kelemahan dalaman dan mengelak ancaman persekitaran.

82


• Meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan dalam negeri dan eksport. • Tumpuan pengeluaran cili di tanah rendah di bawah persekitaran terkawal bagi mengurangkan penggunaan bahan kimia • Meningkatkan kecekapan dan produktiviti tanaman cili dengan pengeluaran dilaksanakan secara berkelompok menggunakan mekanisasi dan automasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. • Membangunkan teknologi pengeluaran biji benih yang toleran kepada penyakit • Pendidikan

dan

promosi

pengguna

tentang

kelebihan

cili

tempatan

83


3.

PENETAPAN ARAH HALA TUJU

3.1

VISI

Menjadikan Negara Malaysia sebagai pengimport sifar bermula tahun 2010 dan pengekport utama di rantau Asia Tenggara bermula pada tahun 2015 bagi komoditi cili.

3.2. MISI

Komoditi cili sebagai penyumbang kepada pendapatan negara

di

dalam

industri

Pertanian

Sasaran

â&#x20AC;&#x153;Enjin

Petumbuhan Ketigaâ&#x20AC;? (Third Engine Growth) bagi Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

84


3.3

OBJEKTIF

i.

Melepaskan bebanan Malaysia daripada pengimportan bahan-bahan makanan setiap tahun terutamanya komoditi cili.

ii.

Mengerakkan

pengeluaran

hasil

pertanian

mengikut

keperluan pengguna dan kehendak pasaran. iii.

Melahirkan usahawan tani yang berdaya saing dan berdaya maju

di

dalam

pengeluaran,

penyelidikan

dan

pembangunan pasaran.

3.4. PROGRAM

i.

Menjadualkan semula pelan pengeluran negara mengikut keperluan kritikal bahan makanan negara sepanjang tahun.

ii.

Menjuruterakan semula penyelidikan varieti cili yang toleran kepada pelbagai penyakit dan sifat-sifat yang diperlukan bagi keluaran pasaran termasuk melahirkan â&#x20AC;&#x153;genetic modificationâ&#x20AC;? kultivar.

85


iii.

Menstruktur semula tektikal dan teknikal pemasaran untuk pasaran tanpa sempadan

3.5. PELETAKKAN ( POSITIONING )

i.

Meletakkan Malaysia sebagai negara pengeluar cili utama dirantau ini kerana buat masa kini, negara telah menjadi pengeluar perhektar adalah tertingggi berbanding negara Thailand dan Indonesia. Malaysia telah mengeluarkan 19 metrik tan perhektar berbanding negara Thailand iaitu sebanyak 14.44 metrik tan.

ii.

Malah negara China yang mana merupakan negara pengeluar utama cili dunia hanya mengeluarkan 18.50 metrik tan perhektar. Dengan strategi pengeluaran yang bijak dan usahasama usahawan tani yang berdaya saing, kita yakin Malaysia dapat meletakkan nama dalam peta pengeluaran utama di Asia Tenggara bagi komoditi cili.

86


4.

Strategi Pemasaran

4.1. Strategi Produk

Bekalan yang berterusan menjadi faktor penting dalam pemasaran cili domestik dan antarabangsa. Bagi

merealisasikan

matlamat

pasaran,

strategi

produk perlu berkualiti, menitik beratkan kepada pembungkusan, grading perlabelan.

4.2. Untuk pasaran jangkamasa panjang, cili Malaysia perlu melepasi standard piawai bagi membolehkan perluasan pasaran ke negara-negara seperti Jepun, Taiwan, Korea, Australia, EU dan USA.

87


4.3.

Strategi Harga Bagi pasaran domestik harga hendaklah mampu bersaing

dengan

produk-produk

yang

diimport

daripada negara jiran. Contohnya kedudukan harga cili tempatan berbanding dengan harga cili Thailand agak rendah di pasaran. Maka bagi menyaingi harga tersebut, kita terpaksa menurunkan harga di pasaran tempatan.

Bagi pasaran eksport strategi harga

perlulah mengambil kira pasaran " niche market" yang bercirikan produk yang unik, berkualiti tinggi dan pembungkusan tang menarik.

4.4. Strategi Promosi

Pendekatan promosi yang lebih agresif dan berkesan perlu dilaksanakan di dalam dan luar negara. Kempen galakan

memakan

sayur-sayuran

hendaklah

diprogramkan secara berjadual setiap tahun.

88


Bagi pasaran luar negara, aktiviti promosi perlu melihat kepada memperkenalkan produk dari segi uji rasa, khasiat dan cara penggunaanya. Pengwujudan imej sayur-sayuran Malaysia yang berkualiti dan unik perlu diperkenalkan.

4.5. Strategi Pengedaran

Sistem

pengedaran

yang

cekap

amat

penting

bagi

memastikan semua hasil-hasil pertanian dapat dipasarakn secara meluas. Oleh itu, kaedah mengurangkan kadar kerosakkan lepas tuai dari segi pemprosesan, pengreddan, pembungkusan dan penyimpanan perlu ditingkatkan.

Pemasaran sayur-sayuran harus dilihat kepada kaedah pemborongan

melalui

pasar

borong,

institusi

dan

pengilangan.

89


4.6. Rangkaian pemasaran pemborongan dan peruncitan perlu

diperbanyakkan.

Sistem

Konsinmen

perlu

ditukar kepada sistem yang lebih telus seperti sistem lelongan. Perlaksanaan ini boleh dipratikkan melalui rangkaian pasaran FAMA seperti penubuhan Terminal Makanan Negara (TEMAN) dan pasar borong baru yang

telah

diprogramkan

perlaksanaan

dalam

Malaysia ke 8.

4.7. Rangkain peruncitan jualan terus seperti "Pasar Tani" perlu diperbanyakkan bagi membolehkan pengguna mendapatkan produk.

4.8. Mengwujudkan persaingan yang sihat. Peruncitan secara 'Franchise' bagi penjualan barang segar juga boleh diperkenalkan terutamanya di kawasan bandar.

90


4.9. Pengkuatkuasaan sistem penggredan, pembungkusan dan perlebelan yang akan dilaksanakan pada tahun 2001 membolehkan sayur-sayuran keluaran Malaysia mempunyai standard yang tersendiri.

4.10. Pemasaran sayuran segar cili misalnya dikuasai oleh satu terma utama disebabkan ciri mudah rosak dan kecekapan

barangan

tersebut

tiba

di

pasaran.

Perlindungan yang rapi dan sesuai perlu dipratikkan bergantung

kepada

jenis

sayur-sayuran

yang

Packaging"

yang

dikeluarkan.

4.11. Pembungkusan

pukal"Bulk

diamalkan sekrang menggunakan bakul buluh, guni dan lain-lain yang tidak sesuai perlu diubah. Trend permintaan

pasaran

yang

memerlukan

pembuungkusan yang lebih kecil menggunakan kotak, nilon bag dan bakul plastik merupakan pembungksan

91


yang

terbaik.

Cara

ini

lebih

sesuai,

mudah

dikendalikan dan mengurangkan peratus kerosakan.

4.12. Dasar menyekat kemasukan barangan yang tidak berkualiti bagi mengelakkan lambakan sayur-sayuran dipasaran yang menjejaskan pendapatan petani perlu dikuatkuasakan.

4.13. Bagi pasaran eksport sektor pengankutan udara dan laut perlu efisyen serta menawar kos perkhidmatan yang kompetitif. Penyediaan ruang kargo yang mencukupi bagi pengeksportan barangan segar dan mudah rosak perlu dikhaskan.

92


4.14. Strategi-Strategi Sokongan Pemasaran

i. Sistem bayaran rebet perkhidmatan kargo udara perlulah dikaji bagi mengimbangkan tanggungan kos agen penghantar. Galakan pelaburan kepada syarikat luar yang melabur dalam sektor sayursayuran untuk tujuan eksport perlulah diadakan. Di samping itu galakan untuk "reverse investmen" kepada syarikat Malaysia yang melabur di luar negara

untuk

sayur-sayuran

gantian

import

perlulah diperkenalkan.

ii. Pendekatan ke arah mewujudkan lebih ramai usahawan

tani

dalam

bidang

pengeluaran,

pembekalan input, pemasaran, pengangkutan dan pengedaran boleh dilaksanakan melalui berikut :- mengadakan latihan usahawan tani - mengadakan

insentif-insentif

kepada

usahawan

93


- mewujudkan dana dan modal pusingan - menyediakan rangkaian premis-premis perniagaan - menyediakan

peluang-peluang

perniagaan

pelbagai

bidang seperti pembekalan input, pemprosesan dan lainlain. - Menyediakan teknologi yang terkini bagi bidang-bidang yang berkesan dengan keperluan input pertanian.

iv.

Kemajuan teknologi masa kini memerlukan perubahan cara pengedaran. Pengedaran secara e-dagang akan menjadi pendekatan terbaru bagi memenuhi keprluan pengguna yang memetingkan keselesaan dan gaya hidup.

94


5.

PEMILIHAN STRATEGI

5.1. Berpandukan kepada penetapan arah tuju baru komoditi cili, satu strategi yang bersepadu perlu diwujudkan, strategi tersebut

haruslah

berpandukan

kepada

kesekapan

pemasaran yang strategik di mana boleh didefinisikan seperti berikut;

Kecekapan Pemasaran

:

Kecekapan faktor dalaman + kecekapan luaran.

Kecekapan Faktor Dalaman

:

Kecekapan Pengeluaran + Kecekapan Pasaran

Kecekapan Faktor Luaran

:

Penyelesaian kepada Faktor berkaitan.

95


5.2

Faktor-faktor pengeluaran adalah amat penting untuk tujuan berdaua saing dan berdaya maju di dalam sesuatu kemajuan pemasaran. Perkara ini boleh berhubungkait dengan kos pengeluaran yang rendah dan pengeluaran yang berterusan. Faktor penyesuaian tanah tidak menjadi halangan kepada penanaman cili disebabkan kesemua tanah Malaysia mempunyai tahap kesuburan yang baik.

5.3

Dalam penyelidikan menunjukkan pengeluaran perhektar Malaysia adalah di antara yang terbaik dirantau Asia tetapi â&#x20AC;&#x153; Keeping Qualityâ&#x20AC;? yang mencacatkan rantaian pengeluaran (supply chain).

5.4

Pusat jualan di Malaysia meliputi beberapa tempat yang agak

strategik

di

mana

terdapat

beberapa

buah

hypermatket, supermarket, kedai runcit, pasar malam dan pasar awam serta lebih 280 gerai pasar tani. Saluran pasaran

adalah

agak

baik

dengan

adanya

jalan

perhubungan darat yang sempurna dan pelabuhan yang lebih efisyen.

96


5.5

Faktor keamanan dan kestabilan sosio politik negara amat penting kepada perkembangan pemasaran. Malaysia boleh dikategorikan

sebagai

sebuah

negara

yang

selamat.

Sekatan tarif akan dikurangkan dengan adanya perjanjian WTO dan pelaksanaan AFTA, Malaysia boleh diancam dengan lambakan dari negara persekitaran terutama dari Thailand dan Indonesia.

5.6

Maka Malaysia perlulah memperkukuhkan prosedur â&#x20AC;&#x153; phytosenitaryâ&#x20AC;?

untuk kemasukkan komoditi dari negara

asing. Faktor bukan tarif ini adalah senjata terbaik Malaysia untuk mengelakkan komoditi yang tidak dikelaskan untuk dimakan. Faktor ini dapat menstabilkan harga komoditi cili dan akhirnya dapar menceriakan petani dan pengguna di Malaysia.

97


5.7

Oleh itu, strategi utama yang perlu dijelaskan ialah Negara Malaysia dapat mengeluarkan komoditi cili dengan kos pengeluar yang efisyen dan kehilangan lepas tuan yang rendah serta kualiti penyimpanan (keeping quality) yang baik. Dengan ini bolehlah dijadualkan rantaian penyaluran pengeluaran kepada pengguna.

98


6.

FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KEYAJAAN 6.1. Isu-isu dan masalah di dalam pemasaran cili adalah seperti di dalam jadual terlampir. 6.2. Pengguna dan petani selalunya merungut tentang faktor harga yang selalunya tidak stabil. Pengguna mahu nilai ringgit yang dibayar dan petani mahu nilai

tenaga

yang

disumbangkan

untuk

membangunkan industri tanaman cili dan titik perseimbangan perlu dicari. Faktor utama kepada harga tersebut adalah pengeluaran yang tidak konsisten kerana faktor cuaca yang tidak kondusif sepanjang tahun. 6.3. Oleh itu faktor tersebut dan faktor-faktor lain seperti di dalam jadual di atas dapat diatasi dengan melahirkan produk cili yang boleh disimpan selepas tuai selama tidak kurang daripada enam bulan. Dengan penyimpanan enam bulan keatas, produk cili dapat distabilkan harga sepanjang tahun dan pelan

pemasaran

dapat

dijadualkan.

Untuk

melahirkan kualiti penyimpanan ini perlulah ada genetik baru yang boleh ditanam.

Genetik ini

bolehlah diperolehi sama ada dari pengubahsuaian genetik atau dari penemuan baru. 99


6.4. Faktor-Faktor Kritikal Kejayaan Bil.

Isu/masalah

Pemantauan

1.

Harga tidak stabil

-

Pengeluaran tidak konsisten Maklumat pasaran terhad Jadual penanaman/pemasaran lemah Cuaca tidak stabil

2.

Kurang saluran pasaran

- Maklumat terkini lambat /prasarana hubungan canggih di Malaysia.

3.

Kurang maklumat pasaran

- Penyebaran terhad dan tidak menemui sasaran.

4.

Kurang prasarana

- tidak menggunakan prasarana secara berkesan, tidak menggunakan maklumat secara optima.

5.

Bekalan tidak terjamin

- mengikut musim dan selera petani

6.

Tidak memenuhi pasaran

- masih mengutamakan pengeluaran daripada pilihan pasaran

7.

Perlaksanan peraturan tertentu

Perubahan akta dan peraturan undangundang

8.

Sistem pembungkusan

Mengikut selera penjual dan keadaan komoditi

9.

Persaingan

Perkara biasa di dalam pasaran

10.

Kurang pendedahan

Kebanyakan petani buta maklumat

11.

Kualiti penyimpanan

Genetik baru/genetik ubahsuai

100


7.

PELAN TINDAKAN PEMASARAN 7.1. Daripada faktor-faktor kritikal kejayaan boleh dirumuskan bahawa produk cili yang mempunyai kualiti pemyimpanan yang

baik

perlulah

dicari

dengan

membangunkan

penyelidikan yang boleh melahirkan genetik seperti penyebaran

genetik

toleran

yang

mencapai

kualiti

tersebut. 7.2. Oleh itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah seperti berikut : a. Mengenalpasti genetik yang melahirkan virieti yang mempunyai sifat kualiti pemyimpanan. b. Membuat penyelidikan dan pembangunan ke arah kelahiran pengubahsuain genetik organisma (genetik modified-organism - GMO). c. Membangunkan pengeluaran genetik baru. d. Merancangkan pasaran di dalam negara. e. Menembusi pasaran serantau..

101


Pelan Tindakan Pemasaran adalah seperti berikut : TAHUN 2003 2004 hingga 2009 2010 2011 hingga 2014 2015

PELAN TINDAKAN Mengenalpasti genetik Penyelidikkan untuk melahirkan GMO (Genetic Modified Organism) Percubaan pasaran dan memenuhi kehendak pasaran Malaysia Percubaan pasaran dan promosiperingkat antarabangsa Pengeksport secara serius

102

Kertas kerja cili api  
Kertas kerja cili api  
Advertisement