Page 1

APRÍL 2010

elektro 2 000 000:1

Plazmový TV s DVB-T

Full HD LCD TV s DVB-T

ajn

ý diz v o m á r z be

50PQ6000 • uhlopriečka 127 cm • HD Ready 1366x768 • 600 Hz • USB • MPEG2/4 • 3x HDMI, YUV, PC, CI • dig. optický výstup

• uhlopriečka 82 cm • Full HD 1 920x1 080, odozva 5 ms • USB, DVB-T/C (MPEG2/4) • otočný podstavec • 3x HDMI, YUV, PC, CI+, dig. koax. výs., čierny lak

21.058,- Sk

EC ES15ZS, EC ES15ZB, EC ES15ZW • 3x opt. zoom, 2,5" LCD • Interná pamäť 32 MB • slot SD/SDHC/MMC do 8 GB • el. stabilizácia, video so zvukom (640x480) 30 sn./s, makro od 10 cm • detekcia tvárí, plastové telo, 2x AA

ová Výpredaaj cen

2,5" cm

82 cm

€ 459,-

€ 499,13.828,- Sk

Genesis Titan/Silver Genesis White

10 Mpx

Dig. fotoaparát

USB

32PFL5604H

127 cm

€ 699,-

50 000:1

Výrobník sódy / malinoviek

Už nikdy nosenie ťažkých fliaš z obchodu.

• jednoduchá obsluha a elegantný dizajn • fľaša vyrobená z kvalitných plastov • balenie obsahuje: prístroj, HIT v SR 2 ks plastových fliaš, SVETOVÝ bombičku CO2

Už žiadne skladovanie objemných PET fliaš.

ŠETRITE ČAS, ŠETRITE PENIAZE, ŠETRITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE...

69,-

2.079,- Sk

86,-

2.591,- Sk

Domáca výroba sódy.

ilver

White

Titan/S

Príspevok na ekológiu, žiadny odpad z plastových fliaš.

800 ot./min.

Komb. sporák

Zhora plnená práčka

ZCG 564

AWE2320

• plynová varná doska • elektrická rúra s objemom 44 l • smaltovaný plech • chrómovaný rošt • farba: biela • rozmery (v š h): 85x50x60 cm

• trieda A+/A • náplň 5 kg • spotreba vody 45 l • 18 programov • rozmery (v š h): 90x40x60 cm

a n e c r e p Su

! p i t š á N

€ 279,-

€ 189,5.694,- Sk

NOVÉ SIRUPY CLEAR UŽ V PREDAJI!

• Bez umelých prísad • Bez umelých sladidiel • Nízky obsah cukru

€ 5,90

8.405,- Sk

uška

Kiwi-Hr a

a-Malin

Brusnic

ablko

Mango-J

aracuja

Mango-M

Aktuálny zoznam predajných a výmenných miest nájdete na:

www.sodastream.sk


ª›¦®° Ÿµ›ª ¦K¥  AC

2928A?< =9.;2<ħÝħ›®°2¨ħİĺĂĺ !(

Plazmový TV s DVB-T

Plazmový TV s DVB-T

Plazmový TV s DVB-T

LCD TV s DVB-T

Full HD LCD TV s DVB-T

TX P50U10E

TX P42X20E

42PJ350

42LG2100

KDL 40EX402AEP

tVIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y PEP[WB NT )[ 4%)$TMPU %7#5 .1&( &1( &,0NØE 73FBM130 Y)%.* :67

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY tPEP[WB NT %7#5 .1&( 73FBM tQ &1( EOÓ [OÓäFOÈTQPUSFCBFMFOFSHJF t&LPSFäJN HBNFNPEF 4%TMPU +1&("7$)%

t1$WTUVQ Y)%.* :67

tVIMPQSJFǏLBDN %7#5 .1&(

tY KBTDEN )[ tQPEQPSBQ SFQSP.BSL-FWJOTP Y )%.* 64# +1&( .1 Y4DBSU :67 1$BVEJPWTUVQ

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY t%7#5 .1&( 4NBSUFOFSHZTBWJOH 1JDUVSF 8J[BSE OFWJEJUFǥOÏSFQSP.BSL-FWJOTPO &1( tY)%.* Y4DBSU :67 Q3FBM$JOFNB 64#

tVIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y t%7#5$ .1&( #SBWJB&OHJOF Q 5SVF$JOFNB 4.BTUFS 64# TWFUFMOâTFO[PS t&DPOBTUBWFOJB Y)%.* 1$*O "VEJP*O

Full HD

novinka

</8<7ÏÅ7/

a^]b`SPOS\S`UWS

ª›¦®° Ÿµ›ª ¦K¥  AC

SLIM DIZAJN

novinka

novinka

</8<7ÏÅ7/

a^]b`SPOS\S`UWS

127 cm

107 cm

102 cm

€ "''

€ $''

107 cm

106 cm

€ "'

€'

'

%'&%AY

€ #''

&"#AY

€ #$'

&(

%" AY

#!!AY

#&AY

&(

(

Full HD LCD TV s DVB-T

Full HD LCD TV s DVB-T

LCD TV s DVB-T

LCD TV s DVB-T

LCD TV s DVB-T

LE40B530

32PFL7404H

32 AV615DG

LE32B450

Vision 3 32-3941 T

tVIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y t%7#5$ .1&( &1( $*TMPU Q &$0 øPXFS 4345SV4VSSPVOE)% Y)%.* :67 7(" EJHPQUJDLâWâT

tVIMPQSJFǏLBDN 'VMM)%Y )[ t64# %7#5$ .1&( 1JYFM1SFDJTF)% tTWFUFMOâTFO[PS *ODSFEJCMF4VSSPVOE Y)%.* :67 7(" $* 41%*' NNSÈN

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY tPEP[WBNT %7#5 .1&( &1( $;NFOV tKBTDEN Y)%.* :67 7(" $*

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY t%7#5.1&( Q Y)%.* :67 4$"35 1$ $* EJHPQUJDLâWâT

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY t%7#5 .1&( 595T 1"5 t%ISFCFǪPWâöMUFS SFQSPY8 434 5SV4VSSPVOE95 Y)%.* :67 7(" $*

102 cm

€ $"'

€ #''

82 cm

82 cm

&"#AY

€ $''

€ ""'

€ #''

€ !&'

(

ª›¦®° Ÿµ›ª ¦K¥  AC

;>35"

(

Dga]YÝY]\b`Oab

ª›¦®° Ÿµ›ª ¦K¥  3<A< C612<

!(

(

&"#AY

82 cm

82 cm

€ ""' %'AY

#(

€ !''

 AY

LCD TV

LCD TV s DVB-T

Vision 3 26-3931 T

22PFL3404

Leemaxx 19 white, black

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY t%7#5 595T Y)%.* $*TMPU 47*%&0 4$"35 "7 :67 1$JO

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY tQPEQPSBQ PEP[WBNT "DUJWF$POUSPM t%JHJUBM$SZTUBM$MFBS *ODSFEJCMF4PVOE t595T )%.* :67 7(" UFOLâEJ[BKO

tVIMPQSJFǏLBDN )%3FBEZY 89(" %7#5 595T )%.* 64# $* TMPU 4$"35 "7 47*%&0 :67 7(" 1$JOQVU 89(" 1$BVEJPJO YEJBǥLPWâPWMÈEBǏ

SHO 1060

SHO 1004B

tOBUÈǏBDÓBPUÈǏBDÓESäJBL o LH ǏJFSOZ

tTLMPQOâESäJBL to tLH

€ &' $&AY

€ ""'

€ !"'

 AY

tTLMPQOâ BOBUÈǏBDÓESäJBL to tLH tWPEPWÈIB

49 cm

56 cm

€ !''

SHO 1005B

BEZSTOJANOVÝ DIZAJN

66 cm

"&AY

Držiak TV

#(

LCD TV s DVB-T

€ !%'

SHO 1062

#"AY

$'

!!E

&"AY

%'

&"#AY

4cZZ62

tWâTVWOâBPUÈǏBDÓESäJBL toi tLH

"'

%#AY

2WdF

€ !''  AY

";^f

 ;^f

Domáce kino

Blu-ray prehrávač

DVD prehrávač

Dig. fotoaparát

Dig. foto-videoaparát

HT Z120

BDP2500

DVP-SR100/B

t QSFISÈWB %7% %*79 97*% $% .1 +1( 64# $%3JQQJOH EJHJUÈMOZ[PTJMǪPWBǏ %54 %PMCZ%JHJUBM NFNCSÈOZSFQSP[NPSTLâDI SJBT :67 EJHPQUJDLâWTUVQ

tQSFISÈWB#MV3BZWP'VMM)%QQSJ TOT %JW96MUSB )%.*QWJEFP VQTDBMJOH%7% YW$PMPS QSFISÈWB #% %7% $% 7$ .1&( 8.7 %JW96MUSB 9WJE .1 8." +1&( )%.* EJH LPBYJÈMOZWâTUVQ

tQSFISÈWB %7% %*79 $% .1 +1( SâDIMF QPNBMÏQSFIS%7%TP[WVLPN %ZOBNJD 5IFBUFS 4$"35 EJHLPBYJÈMOZWâT "6%*0

DSC W320B, DSC W320G, DSC W320P, DSC W320S

DMC TZ10EP-K, DMC TZ10EP-S, DMC TZ10EP-R, DMC TZ10EP-A

t0CKFLUÓW$BSM;FJTT YPQU[PPN -$% tWJEFP YTO ÝJSPLPVIMâPCK t4%)$4%.4 QBNÊǸ.# $;NFOV tEFUFLDJBUWÈSÓ ÞTNFWV J"VUP [BCVEPWBOÏ SFUVÝPWBOJF BLVN-JUIJVN "7WâTUVQ

tYPQU[PPN-&*$" J"VUPTSP[QP[OBOÓN UWÈSÓ "-$% )%WJEFPTPTUFSFP[WVLPN t-J*POBLV 64# NJOJ)%.* UFOLÏ OFSF[PWÏUFMP

na Super ce

€ '

€ ''

#''#AY

€ '

USB

! &"AY

novinka

novinka

€ "'''

€ ""'

!#!AY

€ "'

4 FARBY

""&'AY

€ "'

 $ !AY

1PEǥB[ÈLPOB;[P[BPCDIÈE[BOÓTFMFLUSP[BSJBEFOJBNJBFMFLUSPPEQBEPNKFWDFOÈDIWâSPCLPW[BISOVUâSFDZLMBǏOâQPQMBUPLQPEǥBTBE[PCOÓLBQSFKFEOPUMJWÏUZQZWâSPCLPW


SAMSUNG NOVINKY 2010 3 000 000:1

3 000 000:1

2 000 000:1

Full HD plazmový TV

Plazmový TV s DVB-T

PS63C7000

PS50C6500

PS42C450, PS50C450

• uhlopriečka 160 cm, 1 920x1 080, DVB-T/C (MPEG4), Ultra Slim Crystal Design, EPG + CI slot • 3D HyperReal Engine, 2x USB, 4x HDMI, YUV, Wireless, contents library Flash (1 GB), internet @ TV • Ethernet, Wireless Lan

• uhlopriečka 127 cm, 600 Hz, 1 920x1 080 • Ultra DVB-T/C (MPEG4), EPG, HyperReal Engine • 2x USB, 4x HDMI, Wireless, contents library Flash (1 GB), internet@TV, Ethernet

• High Glossy Design, 600 Hz • HD Ready 1 024x768, DVB-T/C (MPEG4), EPG, USB, 3x HDMI, YUV, PC in

160 cm

127 cm

127 cm

107 cm

889,€ 579,€

3.619,-

109.026,- Sk

Ultra Slim Crystal design

1.469,-

LED Full HD LCD TV

• LED Engine, 1 920x1 080, 100 Hz, DVB-T/C (MPEG4), EPG, 1 080 24p, ECO flower, HyperReal Engine, herný mód, 4x HDMI, YUV, PC in, PIP, 2x USB, interná pamäť 2 GB, Internet@TV, Wireless, Ethernet (LAN)

1.769,€ 1.299,€ 999,-

117 cm

102 cm 82 cm

MEGA kontrast

MEGA kontrast

MEGA kontrast

LED LCD TV

LED Full HD LCD TV

LED Full HD LCD TV

UE40C6500

UE40C6000, UE46C6000

UE26C4000, UE32C4000

• 1 920x1 080, DVB-T/C (MPEG4), LED Engine • 100 Hz, EPG, 24p Real Movie, ECO flower • 4x HDMI, YUV, PC in, 2x USB, interná pamäť 2 GB, Internet@TV, Wireless AllShare, Ethernet (LAN)

• LED Engine, 100 Hz, 1 920x1 080, DVB-T/C (MPEG4), EPG, 24p, ECO flower, HyperReal Engine, 4x HDMI, YUV, PC in, 2x USB, interná pamäť 2 GB, Wireless, Ethernet (LAN)

• HD Ready 1 366x768, DVB-T/C (MPEG4) • LED Engine, 50 Hz, EPG, 24p, ECO flower • herný mód, 2x HDMI, YUV, PC in, USB, interná pamäť 2 GB

102 cm

53.293,- Sk

102 cm

1.689,€ 1.199,€

39.134,- Sk Crystal design

30.096,- Sk

1.269,-

Crystal design

38.230,- Sk

66 cm

117 cm

699,€ 579,€

50.883,- Sk

Crystal design

36.121,- Sk

82 cm

21.058,- Sk

PONUKA SAMSUNG

Štruktúra bieleho dreva

UE32C6510, UE40C6510, UE46C6510

17.443,- Sk

44.255,- Sk

MEGA kontrast

26.782,- Sk

PONUKA SAMSUNG

3D Full HD plazmový TV

17.443,- Sk

ULTRA kontrast

Full HD LCD TV

• 1 920x1 080, 100 Hz, DVB-T/C (MPEG4), EPG, 24p, HyperReal Engine, Internet@TV, Wireless AllShare, Wireless LAN, Ethernet (LAN), 4x HDMI, 2x USB, YUV, 102 cm PC in, ECO Sensor

929,€ 849,€ 729,€

94 cm 82 cm

Full HD LCD TV

LCD TV s DVB-T

LE32C550, LE40C550

LE26C450, LE32C450

• 1 920x1 080, DVB-T/C (MPEG4), EPG, 24p • 4x HDMI, SCART, YUV, PC in, Wireless, 2x USB, Ethernet (LAN), PIP, ECO Sensor

• HD Ready 1 366x768, DVB-T/C (MPEG4) • EPG, 24p, SRS TruSurround HD, herný mód • 3x HDMI, YUV, PC in, USB, PIP, ECO Mark

82 cm

27.987,- Sk

Crystal design

21.962,- Sk

1 000 W

Blu-ray domáce kino

3D Blu-ray

Blu-ray prehrávač • prehráva 3D Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD • podporuje: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, HD JPEG, MP3, WMA, HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi, analógový audio výstup 7.1, vnútorná pamäť 1 GB, Internet@TV, zdieľanie (DLNA DMP)

• výkon 330 W, satelitné repro., FM Tuner • prehráva DVD, CD, DivX, XviD, MP3, JPEG, WMA, WMV, Video Up-Scale (DVD), CD Ripping, USB, HDMI, YUV, Audio vstup • optický dig. vstup, SCART, rubínovo čierna farba

56 cm

269,€ 309,€

8.104,- Sk

9.309,- Sk

800 W

HDMI

Hi-End mikrosystém DVD prehrávač DVD-C550 s DVD MM-C330D • prehráva DVD, CD, MP3, WMA, CD Ripping • FM Tuner s RDS, Dolby Digital, Power Bass, MP3 Enhancer, USB (DivX, JPEG, MP), komponent, kompozit, SCART, linkový vstup

• prehráva DVD, CD, podporuje DivX, MP3, WMA, CVBS, JPEG, CD Ripping, USB, HDMI, SCART, komponent a kompozit video výstup, Dolby Digital Surround sound, dig. zvukový výstup koaxiálny, analóg audio výstup 2CH

Crystal design

769,-

23.167,- Sk

379,-

11.418,- Sk

199,-

5.995,- Sk

129,-

www.samsung.sk

3.886,- Sk

69,-

2.079,- Sk

PONUKA SAMSUNG

BD-C6900

• prehráva Blu-ray, DVD, CD, AVCHD, podporuje DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG, vstavaná pamäť • WLAN Ready, Wireless ready, FM Tuner s RDS • USB, iPod kolíska, 2x HDMI, YUV, opt. dig. vstup, audio vstup

48 cm

15.033,- Sk

330 W

HT-C5550

82 cm

13.828,- Sk

17.443,- Sk

HT-C350

• HD Ready 1 366x768, DVB-T/C (MPEG4) • EPG, SRS TruSurround HD, herný mód • HDMI, YUV, PC in, USB, PIP

23.167,- Sk

Domáce kino

LE19C350, LE22C350

459,€ 499,-

769,€ 579,€

25.577,- Sk

66 cm

102 cm

LCD TV s DVB-T PONUKA SAMSUNG

Crystal design

LE32C650, LE37C650, LE40C650


SAMSUNG NOVINKY 2010 PONUKA SAMSUNG

10 Mpx

12 Mpx

Dig. fotoaparát

Dig. fotoaparát

FULL HD videokamera

Dig. fotoaparát

EC-ES65ZZBPS, EC-ES65ZZBPB, EC-ES65ZZBPP

EC-PL80ZZBPB, EC-PL80ZZBPL, EC-PL80ZZBPR, EC-PL80ZZBPS

EC ST50ZB, EC ST50ZR, EC ST50ZS, EC ST50ZU

HMX U10U, HMX U10S, HMX U10R, HMX U10E, HMX U10B,

EC WB500B, EC WB500A

• 5x opt. zoom, širokouhlý objektív, digitálna stabilizácia obrazu, 2,5" inteligentný LCD displej, záznam VGA videa, ISO až 1 600 • detekcia tváre, žmurknutia, úsmevu • tenký Slim dizajn, interná pamäť 32 MB • SD/SDHC slot

• 5x opt. zoom, širokouhlý objektív, duálna stabilizácia obrazu, 2,7" inteligentný LCD displej, VGA video, ISO 1 600 (3 200 max.) • detekcia tváre, žmurknutia, úsmevu, Beauty shot, interná pamäť 64 MB, SD / SDHC slot

• 3x opt. zoom, 2,7" LCD, interná pamäť 64 MB • SD/SDHC/MMC slot do 8 GB, el. stabilizácia • video so zvukom (MPEG4), detekcia tvárí • úsmevu a žmurknutia, Li-Ion aku.

• 10 Mpx, záznam MPEG4 na SDHC, 1 920x 1 080/30p, 2" LCD, ultra kompaktná, nabíjanie aj cez USB, priamy YouTube uploading

99,-

2.982,- Sk

135,-

PONUKA SAMSUNG

12,2 Mpx

4.067,- Sk

• 10x opt. zoom, ultra širokouhlý obj, 2,7" LCD, int. pamäť 64 MB, SD/SDHC/MMC do 8 GB, duálna stabilizácia, HD video so stereo zvukom, detekcia tvárí, úsmevu a žmurknutia

navyše ďalšia batéria a nabíjačka v hodnote €59,ZADARMO

navyše ďalšia batéria a nabíjačka v hodnote €59,ZADARMO

179,-

€ 229,5.393,- Sk

10x opt. zoom

119,-

€ 159,3.585,- Sk

10x opt. zoom

199,-

20x opt. zoom

€ 249,5.995,- Sk 34x opt. zoom

Dig. fotoaparát

Flash videokamera

Flash videokamera

Full HD videokamera

FLASH videokamera

EC WB1000B, EC WB1000S

SMX C20R, SMX C20B, SMX C20L

SMX-C24R, SMX-C24B

HMX-H204B

• 5x opt. zoom, AMOLED 3"/7,6 cm displej • ultra širokouhlý obj., int. pamäť 128 MB • SD/SDHC/MMC do 8 GB, duálna stabilizácia • HD video so stereo zvukom, detekcia tvárí • úsmevu a žmurknutia

• 1 200x dig. zoom, 2,7" LCD displej, Hyper dig. stabilizácia obrazu, 1/6" CCD čip (680.000), fotografovanie 2 Mpx (JPEG) 16 GB HDD, slot SD/SDHC, nabíjanie zo siete aj USB, prevádzka až 160 min., YouTube upload

• 1 200x dig. zoom, záznam na SD/SDHC alebo 16 GB Flash pamäť, 2,7" LCD displej • Hyper Digitálna stabilizácia obrazu • 2 Mpx foto (JPEG), nabíjanie zo siete aj USB • priamy YouTube upload

• záznam na 16 GB SSD disk, optická stabilizácia obrazu, širokouhlý objektív • fotografie s rozlíšením 4,7 Mpx, 2,7" dotykový displej, vstavaný blesk, HDMI konektor, mini USB, slot SD/SDHC

SMX F30S, SMX F30R, SMX F30L, SMX F30B

navyše ďalšia batéria a nabíjačka v hodnote €59,ZADARMO

€ 299,-

249,-

7.501,- Sk

185,-

Objem 207/94 l

PONUKA SAMSUNG

10,2 Mpx

Dig. fotoaparát

5.573,- Sk

259,-

Objem 317/101 l

7.803,- Sk

499,-

Objem 139/80 l

15.033,- Sk

• záznam na SD/SDHC, 34x opt./1 200x dig. zoom, 2,7" LCD (112 000 bod.), el. stabilizácia, foto 800x600 bodov, formát H.264, manuálne zaostrovanie, YouTube, akumulátor

169,-

Objem 139/80 l

€ 195,5.091,- Sk

Objem 142/55 l

Komb. chladnička

Komb. chladnička

Komb. chladnička

Komb. chladnička

Komb. chladnička

RL 40EGPS

RT 63VBSM1

RL 24FCAS

RL 24FCSW

RT 2ASCSW

• trieda A • No-Frost „Multi-Flow“ • dig. regulácia teploty s LED displejom • Super mrazenie • antibakteriálna úprava, vo farbe platinum silver • rozmery (v š h): 182x59,5x68,8 cm

• trieda A+ • NoFrost, LED displej • dávkovač vody s Brita filtrom • dig. regulácia teploty • systém ochrany zdravia Silver Nano • rozmery (v š h): 178x69x70,7 cm

• trieda A • priame chladenie • beznámrazová • antibakteriálna úprava • rozmery (v š h): 161x54,8x61,4 cm

• trieda A • priame chladenie • beznámrazová • antibakteriálna úprava • rozmery (v š h): 161x54,8x61,4 cm

• trieda A • No Frost s cirkuláciou vzduchu • otočný výrobník ľadu • dig. regulácia teploty • rozmery (v š h): 144,2x55,2 x63,2 cm

No Frost

449,-

13.527,- Sk

649,-

19.552,- Sk

329,-

800 ot./min.

No Frost

Biela

Strieborná

No Frost

1 000 ot./min.

PONUKA SAMSUNG

12,2 Mpx

9.911,- Sk

279,-

1 000 ot./min.

8.405,- Sk

249,-

7.501,- Sk 1 800 W

1 200 ot./min.

Spredu plnená práčka Spredu plnená práčka Spredu plnená práčka

Spredu plnená práčka Podlahový vysávač

WF 7450 NAV

WF 8508NMW 8/XEH

WF 8500SFV

WF 8702 NDW

VCC 6145

• trieda A/A, náplň 4,5 kg, Fuzzy Logic • spotreba vody 48 l, odložený koniec • rozmery (v š h): 85x59,8x40,4 cm

• trieda A+/A, náplň 5 kg, diamantový bubon • Fuzzy Logic, rýchly program, spotreba vody 40 l, rozmery (v š h): 85x60x45 cm

• trieda A+/A, náplň 5 kg, Fuzzy Logic, veľký displej, odložený štart, diamantový bubon • rozmery (v š h): 85x60x45 cm

• trieda A+/A, náplň 7 kg, spotreba vody 68 l • Fuzzy Logic, odložený štart, rozmery (v š h): 85x60x60 cm

• sací výkon 380 W, TWISTER cyklónový filter na sacej trubici, obsah vrecka 3 l, mikrofilter HEPA H11, posuvné ovládanie výkonu • kovová teleskopická trubica, All-In-One sacie príslušenstvo

Nanosilver pranie

299,-

9.008,- Sk

279,-

8.405,- Sk

333,-

10.032,- Sk

339,-

www.samsung.sk

10.213,- Sk

99,-

2.982,- Sk

planeo_cast_2  
planeo_cast_2  

planeo_cast_2

Advertisement