Page 11

Tryggast på alla plan Vi levererar, monterar och utför service på alla fabrikat, med dygnet-runt-jour. Våra lösningar innebär inga låsta system utan alla i branschen kan underhålla och sköta våra installerade hissar. Varje hus är unikt och vi hjälper er att hitta den lösning som passar bäst för just er fastighet.

Nyinstallation/Utbyte

Modernisering

Service

Det är viktigt att rätt typ av hiss blir in­ stallerad i er byggnad. I ett nära samarbe­ te från ett tidigt skede i projektet hjälper vi er att hitta en optimal kundanpassad lösning. När vi rekommenderar val av hiss tar vi hänsyn till driftskostnader, under­ hållsmöjligheter och energiförbrukning. Vi har lång erfarenhet av nyinstallationer och ett stort kunnande. Besök vår hemsi­ da eller kontakta oss för mer information.

En hiss har efter ett tjugotal år utfört betydligt fler starter än man kan ana och transporterat mer än man kan tro. Med åren gör slitaget att hissen börjar krångla och stanna allt oftare. Irritationen över att behöva ta trapporna i stället för hissen stiger i takt med underhållskostnaderna. Man kommer till en punkt då det är bättre att lägga pengarna på en modernisering av hissen istället för jourutryckningar. Genom att modernisera bevaras också värdet på fastigheten. De som använder hissen känner sig tryggare i en väl­ fungerande och modern hiss.

Regelbunden service behövs för att und­ vika driftstopp, oplanerade reparationer och onödiga kostnader. Varje servicebesök utförs för att kontrollera och underhålla hissens driftsäkerhet. Vi justerar mindre fel innan de leder till funktionsfel på hissen eller driftstopp med risk för jourutryck­ ningar. Vi erbjuder förmånliga hisservice­ avtal. Kontakta oss så berättar vi mer.

Nordisk Hiss AB Box 1922 581 18 Linköping Tel: 013-31 47 00 Email: info@nordiskhiss.se

Jour dygnet runt

Jönköping Linköping Eskilstuna Karlstad Växjö Norrköping Västerås

www.nordiskhiss.se

036-10 00 11 013-10 26 30 016-14 72 00 054-15 92 30 0470-24 200 011-23 84 30 021-81 10 94

11

Profile for Fastighetsmedia AB

Fastighetsmappen, Jönköpings län  

Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter

Fastighetsmappen, Jönköpings län  

Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter