Page 1

Warszawa, dn 23 listopad 2012

Rachunek 1/2012

Zleceniobiorca: Lingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-733 Poznao NiP: 778-14-35-103

Zleceniodawca: Aleksandra Kowalska ul. Krótka 1 44-220 Warszawa

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. ………………………………………..

………………………………………………

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Lp.

Nazwa usługi

Ilość

Jednostka

1.

Tłumaczenie pisemne POL->ANG

118 790

Słowo źródłowe

1. 2. 3. 4. 5.

Kwota wynagrodzenia brutto Kwota kosztów uzyskania przychodu (50%) Kwota do podatkowania: Podatek od wynagrodzenia (18%) Kwota do wypłaty:

Słownie: dwa tysiące siedemset dwa i czterdzieści dziewięć EUR Forma płatności: przelew

Cena jedn. Brutto (EUR) 0,025

2969,76 1484,875 1484,875 267,27 2702,49

EUR EUR EUR EUR EUR

Wartość brutto (EUR) 2969,76

umowa o dzieło  
umowa o dzieło  

rachunek umowa o dzieło

Advertisement