Page 1

3/13 PLATFORM / COMMERCE / ACCELERATOR / PCM / OMS / MOBILE / PRINT CENA 20 zł w tym 5 %VAT

ISSN 1730-3105 rok 10, nr 72, nakład 6 tys.

Handel wielokanałowy dla globalnej sieci. CZAS PROJEKTANTÓW

WIOSNA-LATO 2014 Od A do Z

Co liczby mówią o biznesie TRENDY I MŁODOsc WARMIA po nowemu

APETYT NA ORYGINALNOść

Czy handel boi się projektantów?


wyłączny przedstawiciel

na Polskę

URZĄDZENIA PRASOWALNICZE VEIT najlepsza oferta cenowa szybka realizacja zamówienia odpowiednio przygotowany magazyn części zamiennych fachowy i szybki serwis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRASY DO FORMOWANIA ODZIEŻY BRISAY najwyższa jakość niemiecka precyzja niezawodność niskie koszty eksploloatacji

Contec Sp. z o.o. ul. Łódzka 78 95-054 Ksawerów

tel. +48 42 227 11 40 fax +48 42 213 84 27 info@contec.pl

WWW.CONTEC.PL

1 ADRES - 100.000 MOŻLIWOŚCI


10

Rynek Mody 3/2013

KOMENTARZ 6

deSANt

Gorący temat 7

9. edycjA

8

MODA ,,śNIADANIOWA”

10

TRENDY I MŁODOśĆ

12

PogodA dlA drukóW

14

kOMfORT klAsYkI

16

gAlA dyPloMoWA 2013

18

PAulINA PTAszNIk

19

MARIA MRÓWCA

20

IMA MAD

21

kAS krySt

22

JEsTEś, A INNI TO WIDzĄ!

24

POkAŻ sIEBIE!

29

WsPARCIE DlA TRENDÓW

30

DEkORuJ I BŁYszCz!

Warmia 12

FashionPhilosophy Fashion Week Poland Jerzy Antkowiak o związkach mody ze sztuką WARMIA po nowemu

SeMPer. Firmowy showroom. Wiosna-lato 2014 geteX. Firmowy showroom Łódź kreuje

Czas projektantów Czas projektantów Czas projektantów

Semper Norman Norman 24

Czas projektantów Projektanci i marki autorskie na fashionweare.com Wiosna-lato 2013-14 od A do z fREuDENBERg. lista nowości

A-zONE. Akcesoria jesień-zima 2013-14

36 36

Alfabet trendów


10-14 31

Rynek Mody 3/2013

Pitti uomo 34

30

gRA kONTRAsTAMI

31

kOlOROWE ROzDANIE

33

luz I ŁAD

34

szAfA JAk ŻYCIE

OYCA. Artystyczne formy użytkowe PITTI uOMO Wiosna-lato 2014 BREAD & BuTTER Wiosna-lato 2014 książka – smart casual. Męski styl

biZNEs

szafa jak życie 40

handel o projektantach 4 Rynek Mody 3/2013

36

WIEsz, NIE BŁĄDzIsz

37

CO MÓWIĄ lICzBY?

40

APETYT NA ORYgINAlNOśĆ

hybris. Przyszłość handlu

kondycja branży w I półroczu 2013 sonda RM. Czy handel boi się projektantów?

TARgi 42

TRENDY I kONTRAkTY

44

NOWA sCENERIA

46

MODNY PEkIN

48

sIŁA sYNERgII

Targi Mody Poznań

THE gAllERY Berlin i Düsseldorf CHIC Beijing. CHIC Young Blood Texprocess/Techtextil

tecHNoLoGIa 50

ODPOWIEDŹ NA POTRzEBY

coNtec Najlepsze rozwiązania w produkcji


www.cottonclub.pl

ZnajdĹş nas na:


KOMENTARZ PIsMO lIDERÓW BRANŻY ODzIEŻOWEJ

desant są młodzi, pełni zapału, żądni sławy, przebojowi i coraz bardziej widoczni. Nie wiadomo, czy branża nazwała ich desantem z racji przebojowości czy bezradności przy próbach zdefiniowana zjawiska. Młodzi Projektanci. Oni już wiedzą, że moda nie polega na tworzeniu instalacji na człowieka i rzadko bywa sztuką, natomiast jest, no właśnie... Czym jest dziś moda? Czy dyplom projektanta jest pasowaniem na artystę? Czy szansą na sukces jest sprzedaż w sklepie czy w Internecie? Czy festiwale, gale, konkursy i kiermasze „młodości i talentu” zmienią obraz polskiej mody? Na te pytanie młodzi twórcy odpowiadają formą i treścią nagradzanych kolekcji Czas projektantów, str. 18-21, handlowcy mówią o ryzyku współpracy z nimi Apetyt na oryginalność, str. 40, a jerzy Antkowiak nie daje sobie wmówić, że król jest ubrany Moda „śniadaniowa”, str. 8. Natomiast fashionweare.com, udostępniając Młodym Talentom specjalną przestrzeń Jesteś, a inni to widzą!, str.22 ułatwia im biznesowe traktowanie mody. zapraszam do lektury, na stoisko Rynku Mody i fashionweare.com w Poznaniu oraz na seminarium, podczas którego podejmiemy także temat desantu.

4 wydania w roku, nakład 6 tys. egzemplarzy, dystrybucja docelowa, prenumerata, EMPIk

WyDaWNIctWo

gAJOs fAsHION sp. z o.o. ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa

PortaL INterNetoWy

Hanna Gajos

RYNEK MODY i fashionweare.com na Targach Mody Poznań Podczas Targów Mody Poznań odbędzie się seminarium: Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie oferującym wiele marek,

PARTNER

Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

a jak w butiku autorskim Prowadzenie:

Hanna Gajos, redaktor naczelna RYNKU MODY

Miejsce: MTP, Pawilon 5, Speaker’s Corner Termin: wtorek 03.09.2013 r., godz. 14.30 Nasze stoisko na Targach Mody Poznań: Łącznik 5G (pomiędzy pawilonami 5 i 5A), Aleja Prasowa

NA OKŁADCE: WARMIA S.A. ul. Chrobrego 5 11-400 Kętrzyn

DYREkTOR WYDAWNICzY/REklAMA Alicja gajos kom. +48 501 658 394 e-mail: reklama@rynekmody.pl REDAkTOR NACzElNA Hanna gajos kom. +48 501 502 928 e-mail: redakcja@rynekmody.pl sEkRETARIAT / PRENuMERATA Beata Jakubiec tel. (22) 622 41 31 fax (22) 622 35 90 e-mail: prenumerata@rynekmody.pl

tel.: 89 752 07 00 fax: 89 751 47 81 e-mail: zpo@warmia.eu www.warmia.eu Zapraszamy na kontraktacje kolekcji jesień-zima 2013/14 MTP, Salon Next Season, Pawilon 5, stoisko 112

6 Rynek Mody 3/2013

Wszystkie materiały publikowane w piśmie są objęte ochroną prawa autorskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania nadesłanych materiałów do potrzeb czasopisma. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi wyłącznie reklamodawca.


fAsHIONPHIlOsOPHY fAsHION WEEk POlAND Gorący temat

9 edycja Główne imprezy październikowej edycji będą przebiegać na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Centrum Promocji Mody – nowa lokalizacja pokazów OFF!

fashionPhilosophy fashion Week Poland jest organizowany we współpracy z urzędem Miasta Łodzi. Wspierając przemysły kreatywne i rozwój przemysłu mody, wpisuje się w strategię rozwoju miasta i branży. 9. edycja będzie trwać dłużej niż poprzednie – od 15 do 20 października 2013, prezentując trendy na sezon wiosna-lato 2014. Największa i najważniejsza impreza modowa w Polsce to nie tylko przegląd najciekawszych kolekcji, ale również platforma biznesowa dla całej branży mody, promująca polskich projektantów za granicą. Najważniejszymi wydarzeniami Polskiego Tygodnia Mody są pokazy mody w przestrzeniach: DEsIgNER AVENuE – kolekcje czołowych polskich projektanci oraz Off Out of schedule – młodzi, awangardowi twórcy, którzy w tej edycji zaprezentują swoje kolekcje w otwartym miesiąc wcześniej Centrum Promocji Mody, Gala Dyplomowa 2013, str. 16. Wsparcie dla projektantów, którzy produkują i sprzedają, profesjonalnie współpracują z dostawcami, podwykonawcami i handlem to zadanie realizowane od kilku lat. Projektanci wiedzą, że moda to także biznes, który nie istnieje bez atrakcyjnego produktu. Dla takich produktów stworzono strefę sHOWROOM. Tu podczas każdej edycji, na powierzchni 8 tysięcy metrów, w ponad 120 stoiskach goście Tygodnia Mody mogą kupić modę bezpośrednio od autorów.

Podczas ostatniej edycji sHOWROOM odwiedziło ponad 12 tysięcy osób. W Łódzkiej specjalnej strefie Ekonomicznej, na terenie zabytkowego kompleksu księży Młyn zlokalizowano pokazy DEsIgNER AVENuE, oraz sHOWROOM i CONCEPT sTORE. Ważne, więc powtarzamy! Awangardowi twórcy i najzdolniejsi debiutanci zaprezentują się, w ramach Off Out of schedule, w kompleksie Centrum Promocji Mody z profesjonalną salą pokazową. Tam również odbędzie się pokaz inaugurujący 9. edycję. Pokazy mody zdominują czas od wtorku do soboty. Nowością jest zaplanowany na niedzielę 20 października otwarty dzień sprzedaży – wstęp wolny do stref sHOWROOM i CONCEPT sTORE. Ostatni dzień imprezy to również spotkania z projektantami oraz liczne atrakcje i akcje przygotowane przez partnerów wydarzenia. Cykl szkoleń biznesowych dla branży lET THEM kNOW to wykłady i warsztaty, podczas których eksperci przekazują wiedzę niezbędną do prowadzenia interesów w branży mody. udział w szkoleniach to nie tylko najprostszy sposób podnoszenia kwalifikacji, ale również możliwość poznania branżowych autorytetów, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i opinii. Więcej na www.fashionweek.pl Rynek Mody 3/2013 7


OPiNiE JerZy aNtKoWIaK O zWIĄzkACH MODY zE szTukĄ

Moda „śniadaniowa” Pytanie – ile wspólnego ma moda ze sztuką – zadajemy dziś Jerzemu Antkowiakowi. Projektantowi mody, poecie, erudycie, felietoniście i komentatorowi, który sam o sobie mówi – „jestem znany z niewyparzonego języka”. zaczynamy od stworzenia tła dla naszych rozważań. Cofamy się w czasie, by prześledzić losy mody od starożytności po współczesność. Chitony na antycznych wazach, kryzy mieszczan na portretach Rembrandta, światło ślizgające się po fałdach dworskich sukien u Velázqueza...

Z SZafy Do muZeum

Jerzy Antkowiak uważa, że wszystkie te stroje, które dziś podziwiamy głównie dzięki malarstwu i rzeźbie, możemy włączyć do świata sztuki. I malarze, i krawcy uczyli się wtedy rzemiosła w pracowniach mistrzów, zdawali egzaminy zawodowe, zrzeszali się w cechach i żyli z realizacji zamówień. Malarstwo uznano z czasem za dziedzinę sztuki, pozostawiając strój w anonimowej masie rzeczy codziennego użytku. Jednak w połowie XIX wieku także strój zyskał byt indywidualny. Pojawił się pierwszy projektant mody – Charles Worth (rocznik 1826) – ojciec haute couture. A młodszy, urodzony pod koniec stulecia Paul Poiret mówił o sobie: „zawsze lubiłem malarzy. Wydaje się, że jesteśmy z jednej branży, że są moimi kolegami.” To wówczas w krawiectwie, tak jak w sztuce, zaczęły liczyć się nazwiska. Magia nazwiska-marki, reprezentującej charakterystyczny styl, zaprowadziła twórców ubrań do muzeów. Pierwszą wystawę mody stworzyła w nowojorskim Metropolitan Museum of Art legendarna naczelna amerykańskiego Vogue’a, Diana Vreeland, w 1983 roku. Pokazała stroje z kolekcji żyjącego projektanta – Yves saint laurenta. Od tego momentu poważne placówki artystyczne zaczęły włączać do swych zbiorów modę. O ile mistrz Antkowiak zgadza się, że nieżyjący już Wielcy krawcy, jak Balenciaga czy Christian Dior mają pełne prawo do obecności w przybytkach sztuki, tak ma wątpliwości, co do wartości artystycznych produkcji większości współczesnych twórców mody. – Przecież teraz każdy, za odpowiednią opłatą, może wykupić przestrzeń ekspozycyjną w dowolnym muzeum. Ustawić manekiny ze swoimi projektami i zrobić wystawę sztuki – ubolewa.

WIeLKIe oDtWarZaNIe

Projektanci nie czują się gorsi od artystów, a na pewno nie czują się mniej atrakcyjni. są obiektem zainteresowania masowej publiczności. Teraz oni obok gwiazd i celebrytów brylują w świecie popkultury. Jak daleką drogę przeszła ludzkość od antyku, kiedy umysły rozpalała filozofia, do chwili obecnej, kiedy jej miejsce zajmuje moda? – Moda teraz to raczej sztuka cyrkowa, nie ujmując nic cyrkowi, który cenię – mówi. – Kiedy widzę, co Lagerfeld wyczynia ze spuścizną kontrowersyjnej, bo ascetycznej jak na swoją epokę, Coco Chanel, to myślę, że ona się w Lozannie w grobie przewraca. Podobnie straszne widowiska gotują nam Dolce & Gabbana albo „artyści” projektujący dla Domu Mody Diora. I tam, i u nas króluje wtórność. 8 Rynek Mody 3/2013

GDy WIeJe GroZą

– W Polsce źle się dzieje już na etapie kształcenia. A wie pani, że staram się wspierać młodych, jeżdżę do Krakowa, Sosnowca i Łodzi. Smutno patrzeć na prezentacje zestawów powielanych pomysłów. Moda obecna w kolorowych czasopismach, internecie i telewizji zamiast wywoływać niezapomniane odczucia estetyczne, ba, nawet artystyczne, budzi w moim rozmówcy grozę. – Media robią bardzo złą robotę – stwierdza. – Przedstawiają modę w sposób tak nieprofesjonalny, że aż brakuje słów. Celują w tym tzw. telewizje śniadaniowe. Razi absolutny brak wiedzy na ten temat. Im większy dyletant, tym mocniej potrafi namieszać. Ciężko to przyznać, ale modą w mediach zajmują się głównie półgłówki.

ByLe SPrZeDaĆ

Próżno szukać uniesień, patrząc na ekspozycje ubrań w galeriach handlowych. sklepy z kiepskimi wystawami, reklama napompowana odwołującymi się do sztuki frazesami. Pierwiastek artystyczny przegrywa w starciu z wymaganiami działów marketingu. firmy nastawione na wysoką sprzedaż wypuszczają serie dostosowanych do statystycznego profilu klienta ubrań, w których najmniejsze znamiona artyzmu muszą ustąpić miejsca kalkulacji. liczy się wszystko, co służy skutecznej sprzedaży. Łatwiej było połączyć ambicje artystyczne z gustem jednego mecenasa niż trafić w oczekiwania setek, tysięcy itd. klienci nie myślą o sztuce, podobnie jak osoby zamawiające ubranie u projektanta. Chcą dostać coś odpowiedniego, wygodnego, nawet pięknego. Ale świadomość, że oto noszą dzieło sztuki wydaje się być bardziej uciążliwa niż radosna...

a GDZIe roZSąDeK?

Mistrz nie ceni również niedawno powstałej, a jakże popularnej, profesji stylisty: – Mnożą się jak szkodniki i jak one działają. Świat stylistów i domorosłych blogerów przypomina rozdęty balon, który prosi się o szpilkę. Nie wiem, czy jest sens o tym pisać – dodaje Jerzy Antkowiak. – Większość i tak tego nie przeczyta. Komu teraz chce się wysilać, żeby zgłębiać temat mody. Wniosek jest jeden, trzeba myśleć, sięgnąć do pokładów zdrowego rozsądku. Kto go używa, nie da robić sobie wody z mózgu. Tak więc ratuje nas, zbędny w sztuce, a konieczny w życiu, zdrowy rozsądek. kiedy pytam, jaki procent fanów mody go użyje, „znany z niwyparzonego języka” Mistrz bez owijania w bawełnę odpowiada – Nikt, podejrzewam, że oni nie mają mózgów w tym miejscu, gdzie zwykły się znajdować, a o alternatywnych narządach służących do myślenia, nic mi nie wiadomo… Wysłuchała: Monika Zieleniewska


wyłączny przedstawiciel

na Polskę

URZĄDZENIA PRASOWALNICZE VEIT najlepsza oferta cenowa szybka realizacja zamówienia odpowiednio przygotowany magazyn części zamiennych fachowy i szybki serwis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRASY DO FORMOWANIA ODZIEŻY BRISAY najwyższa jakość niemiecka precyzja niezawodność niskie koszty eksploloatacji

Contec Sp. z o.o. ul. Łódzka 78 95-054 Ksawerów

tel. +48 42 227 11 40 fax +48 42 213 84 27 info@contec.pl

WWW.CONTEC.PL

1 ADRES - 100.000 MOŻLIWOŚCI


3/13 PLATFORM / COMMERCE / ACCELERATOR / PCM / OMS / MOBILE / PRINT CENA 20 zł w tym 5 %VAT

ISSN 1730-3105 rok 10, nr 72, nakład 6 tys.

Handel wielokanałowy dla globalnej sieci. CZAS PROJEKTANTÓW

WIOSNA-LATO 2014 Od A do Z

Co liczby mówią o biznesie TRENDY I MŁODOsc WARMIA po nowemu

APETYT NA ORYGINALNOść

Czy handel boi się projektantów?

RYNEK MODY 3/2013 (nr 72) Pismo Liderów Branży Odzieżowej (skrót)  

RYNEK MODY 3/2013 (nr 72) Pismo Liderów Branży Odzieżowej (skrót)

RYNEK MODY 3/2013 (nr 72) Pismo Liderów Branży Odzieżowej (skrót)  

RYNEK MODY 3/2013 (nr 72) Pismo Liderów Branży Odzieżowej (skrót)

Advertisement