__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Cucerim Europa, descoperim lumea!

Ex Tempore

revista studentului farmacist

Nr.3/Nov. 2012


Fed

era

tia

Farmacis

Aso

ciat

iilor

FASFR Stu

ti din Rom ania

den

tilor

FASFR este organizația lider la nivel național a studenților farmaciști care promovează îmbunătățirea sănătății publice prin achiziționarea de informații, prin educare, prin publicații și inițiative profesionale.

FASFR-ul reprezintă studenții farmaciști din centre universitare precum: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța, Tg. Mureș, Oradea și Chișinău.

publicatiifasfr.wix.com/fasfr


Cuvânt

1

înainte

Dragi cititori, Vă prezint Ex Tempore nr. 3 dar nr.1 din acest mandat. Ideea acestui număr o aveam încă dinainte de a candida pe acest post, știam că vreau să fac cunoscute evenimentele pHarma, atât cele naționale cât și europene/internaționale. Dar mai ales, voiam să fac simțită prezența viitorilor farmaciști români la aceste evenimente. Iar cu ajutorul multor studenți dedicați dezvoltării profesionale și personale am reușit acest lucru. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au împărtășit gândurile cu voi și sper să profitați la maxim de tot ce vrea acest număr să aducă! Mara-Ioana Lefter Coordonator Imagine și Publicații FASFR Carol Davila, București

D r ag i FASF R- i ști, Au tre c ut apro ap e 6 luni de c ând ne-am î ntâ l n it u lti m a dată, în c adr u l C ong re su lui Nați on a l a l Stud enți lor Farmaciști de la Târg u l Mu re ș si toto d at ă, de la a le gere a unei noi e chip e d e c on duc ere. D e d at a ac e asta, ne f ac e m are plăc ere să vă pre z ent ăm un nou număr a l re v istei E x Tem p ore , pr i mu l p e m andatu l 2012-2013, p e c are sp er c ă ve ți g ă si timpu l și energ ia, dar mai a le s pl ăc ere a , s ă î l r ă sfoiți. Impre si i a le c ole g i lor p ar ticip anți la e ven im ente stud ențe ști s au profe siona le, e u rop en e s au i nternațona le , noi membrii FASFR sau ac ti v it ati de sf asur ate in organiz atii le lo c a le to ate vă a ste apt ă in ac e st num ar. L e c tur ă pl ac ută și aște pt c u ner ăb dare să n e ve dem la C r aiova! An a - Mar i a Olte an Pre ș e di nte FASFR 2 0 1 2 - 2013

s n i r p u C Evenimente Europene si Internationale 2012 - pg. 2-11

Evenimente din Romania 2012 - pg. 12-16

Evenimente 2013 - pg.17-19


2

Recepția Anuală este unul din cele mai importante evenimente din calendarul Asociației Europene a Studenților Farmaciști (EPSA) și reprezintă o ocazie extraordinară de a prezenta realizările și proiectele asociației partenerilor externi – asociații studențești internaționale, organizații profesionale, companii, insituții Europene si mai ales, membrii EPSA.

Tema de anul acesta a fost ‘Active and Healthy Ageing – understanding the implications of growing old’. Odată cu evoluția societății, a condițiilor de viață și a progreselelor în medicină, speranța de viață a crescut foarte mult, însă rata de nașteri a scăzut, ceea ce afecteaza echilibrul între cei activi si cei pensionați. Pornind de la acest context, discuțiile s-au axat pe mijloacele prin care se poate adresa această provocare demografică din Europa. Sistemele de sănătate și societatea în general vor trebui reformate către un sistem sustenabil, capabil sa ofere produse și soluții pentru totalitatea actoriilor sociali fie ei activi sau pasivi.

Unul din Interlocutorii evenimentului, mesajele cele mai reprezentanți ai Asociației Europene puternice pentru studenții a Farmaciștilor de Spital, Asociației EPSA, a fost faptul că ‘nu Europene a Farmaciștilor Clinicieni, a existat niciodată un mo În ultimii trei ani, Recepția Asociației Europene a Farmaciștilor ment mai bun pentru a fi Anuală evoluează în mod uimiComunitari și un reprezentant EPSA, farmacist’. tor odata cu aspirațiile și țelurile au oferit viziunea diferitelor arii ale asociației, având loc în Parlamenprofesiei de farmacist. tul European din Bruxelles, ceea ce contribuie semnificativ la profesionalizarea și credibilizarea Schimbările care au loc acum în socievenimentului. Participanții devin din ce în ce etate aduc după sine acele provocări profesionmai numeroși, atât invitații externi cât și studenții, ale care constituie o oportunitae majoră penajungându-se anul acesta la 150 de participanți tru noi, farmaciștii. Contribuind la evoluția din peste 20 de țări. Recepția Anuală EPSA 2012 atribuțiilor noastre către comunicare, colaborarea a fost găzduită de patru Europarlamentari, dintre interprofesională și consilierea pacienților spre un care unul din România. stil de viață sănătos care să prevină instalarea bolilor cornice, putem avea șansa unică de a produce În fiecare an, tema evenimentului este schimbarea în societatea medicală! aleasă astfel încât să reflecte provocările curente și viitoare ale profesiei de farmacist, dezbaterile Sânziană și discuțiile reprezentând o platforma prin care Marcu-Lăpădat studenții au șansa unică de a fi implicați în identiCarol Davila București ficarea soluțiilor viabile.


3

În perioada 23-29 Aprilie 2012, în IstanbulTurcia a avut loc Congresul Anual al studenților farmaciști din întrega Europa. Desfășurat sub tema “The Future of Pharmacy: new therapies, medicines and solutions” acest eveniment s-a desfășurat sub egida Asociației Studenților în Farmacie din Europa (EPSA-European Pharmaceutical Students Association).

EPSA AC 2012 a fost organizat de către Istanbul University Pharmaceutical Students Association și a reunit peste 400 de participanți. Acest congres a oferit șansa de a ne informa cu privire la noile terapii în contextul actual al lumii farmaceutice, lăsând totodată la libera alegere a fiecăruia modalitățile de îmbinare a metodelor tradiționale cu cele moderne.

Scopul acestui eveniment a fost reprezentat de necesitatea tânărului farmacist de a pătrunde în domeniul medical reușind astfel să abordeze subteme precum: noile terapii, felul în care ele pot fi folosite, avantajele oferite și disponibilitățile lor. Participarea de Congresul Anual EPSA mi-a îmbogățit orizontul multicultural și profesional. Este o experiență de neuitat în viață fiecărui student farmacist!

În ceea ce privește programul educațional, acesta a fost alcătuit dintr-o serie de Workshopuri (ținute de membrii echipei EPSA și de invitați din domeniul farmaceutic), de Traininguri (realizate în principal de trainerii EPSA) și de Prezentări.

Congresul Anual reunește pentru echipa EPSA atât Adunarea Generală cât și alegerile noului bord executiv și a coordonatorilor de departamente, astfel delegația țării noastre s-a întors acasă victorioasă știind că EPSA Summer University 2012 va fi organizată în România de către SSFB dar și datorită reprezentanților FASFR-iști ce ocupă posturi precum :

Coordonator al Serviciilor Sociale și Sănătății Publice - Monica Luca (București), Coordonator al Granturilor - Ana-Maria Oltean (ClujNapoca) și Vicepreședinte pe Mobilitate - Laura Scurtu (Iași). Evenimentul a fost bogat atât din punct de vedere al programului educațional, cât și al celui social. Deschiderea a avut loc în unul dintre frumoasele hoteluri turcești, într-o atmosferă plăcută, unde paticipantii au cunoscut echipa organizatoare și echipa EPSA, pentru ca mai apoi să pătrundă în atmosfera specifică unui astfel de eveniment. Programul Social a inclus numeroase seri tematice printre care Seara Turcească, Petrecerea Internațională, Cartoon Night. De asemenea, a fost oferită o croazieră de neuitat pe Bosfor tuturor partipantilor . Evenimentul s-a încheiat cu o fastuasă Seara de Gală, o încheiere perfectă pentru o saptamană cu adevărat memorabilă.

Ioana-Laura Bogdan LS-EPSA pentru FASFR Carol Davila București


4

DIA- un cuvânt mic, o oportunitate mare “DIA, trei litere simple şi neînsemnate, care desemnează însă, una dintre cele mai importante organizaţii ale profesioniştilor din domeniul medical. “

Ce reprezintă de fapt Drug Information Association? Este o organizaţie neutră, nonprofit şi apolitică care pune la dispoziţia profesioniştilor din domeniul medical cunostiinte şi noutăţi legate de toate elementele implicate în realizarea actului medical. DIA oferă posibilitatea conectării la informaţie, fie în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională, fie din domeniul inovatilor farmaceutice, biotehnologice, al dispozitivelor medicale şi al altor subiecte înrudite. Facilitarea schimbului de cunoaştere precum şi a colaborării internaţionale dintre actorii implicaţi în sistemul medico-farmaceutic sunt două dintre principalele obiective ale organizaţiei. Fondată în 1964, DIA a evoluat de la un mic grup de 30 de profesionişti din mediul academic şi industria farmaceutică la o asociaţie multidisciplinară, globală constituită din 18 000 de membrii din peste 80 de ţări.


5 În calitate de student al UMF Carol Davila Bucureşti, am avut şansa de a fi parte la un astfel de eveniment, respectiv DIA EuroMeeting 2012 din Copenhaga, Danemarca. Sfaturi nu sunt în măsură să dau, însă ceea ce îţi pot spune dragă UMF-istule este că primul sentiment pe care îl vei simţi este cel de COPLEŞIRE. Vei avea în faţă ta peste 300 de stand-uri, fiecare cu propriul profil şi cu informaţii multe şi greu de digerat. Te vei simţi mic şi dezorientat, neştiutor şi neimportant, dar ce contează este să fii avid de cunoaştere, să intrii în contact cu cât mai multe persoane, să comunici şi să fii recunoscător că în curând vei fi şi tu parte a acestei complicate maşinării denumite lume farmaceutică. Profită de zilele petrecute acolo, în centrul cunoaşterii, participă la cât mai multe work-shopuri şi conferinţe, pune întrebări, nu te descuraja dacă totul pare prea amplu şi complicat pentru un simplu tânăr de 20 şi-un pic de ani. Tocmai pentru a oferi studenţilor şansa de a se implică în activitatea organizaţiei, DIA îţi oferă posibilitatea de a deveni membru şi în acest fel, parte integrantă a unei reţele globale de tineri profesionişti, îţi conferă acces la subiectele cheie ale prezentului şi te pune în contact cu posibili viitori colegi din industria farmaceutică.

Un alt motiv pentru care merită să participi la acest gen de evenimente ca student este, desigur, cel financiar. Trebuie numai să pui în balanţa taxa special destinată studenţilor (100 de euro) cu cea rezervată profesioniştilor din domeniul medical ( peste 1000 de euro). În plus, poţi avea cazarea asigurată şi poţi fi scutit de taxe de participare dacă eşti selectat în vederea prezentării unui poster în cadrul conferinţei! Dacă ţi-am stârnit măcar curiozitatea faţă de acest gen de evenimente, poţi accesa cu uşurinţă site-ul oficial DIA www.diahome. org, taxele şi condiţiile de participare rezervate studenţilor fiind mai uşor de aflat dacă trimiţi un mail la adresa diaeurope@diaeurope.org.

Participarea la un eveniment DIA este pentru studenţi o oportunitate incredibilă, care îţi schimbă pentru totdeauna modul de a privi lumea farmaceutică şi îţi conferă o altă percepţie asupra oportunităţilor pe care ţi le poate oferi cariera de farmacist.

Cea de-a 25-a ediţia a DIA EuroMeeting va avea loc la Amsterdam în perioada 4-6 Martie 2013, cine ştie poate ne vom vedea acolo? :-)

Irina-Elena Laz ă r Contes

Coordonator Publicaţii - EPSA 2011-2012 Carol Davila Bucureş ti


6

SEP în

Portugalia În cel de-al doilea an de facultate, am decis să aplic pentru Student Exchange Programme, proiect în cadrul IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) care permite studenților farmaciști să își realizeze practica de vară într-o alta țară. APEF Portugalia a fost asociația studențească care m-a găzduit, oferindu-mi oportunitatea de a avea parte de o experiență pe cinste. Am realizat stagiul într-o farmacie de circuit deschis în centrul Lisabonei, numită Farmacia Aguiar, care în mod surprinzător avea o vechime de peste 100 de ani. Mi-a fost dat să vad acel “altceva” de care mulți vorbesc, și aici nu ma refer în mod special la țară, ci la modul în care lucrează un farmacist și cum este privit în societate. Am avut prilejul să sesizez diferențele majore de sistem. În primul rând, în Lisabona nu există lanțuri de farmacie, ci doar o asociație intre o parte din farmacii. O a doua diferență constă în faptul că majoritatea pacienților care intră în farmacie au fost în prealabil la un consult medical, având prescripții medicale sub forma rețetei electronice. Mai mult, medicamentele nu se vând decât sub forma cutiilor, în sensul că nu se pune problema celor “2 pastile de…”, simplificând astfel diversele complicații care pot apărea în cazul unui inventar.

Cel mai mult însă m-a uimit modul de comunicare farmacist-pacient. Conversația era degajată, ambii interlocutori fiind capabili sa își lase problemele cotidiene la o parte, purtând astfel un dialog civilizat, ce întotdeauna avea ca scop binele fizic și psihic al pacientului. Indiferent de durata conversației, nu se punea problema pacienților care așteptau să dea din picior sau să rostească vorbe de „bine”.

Farmacia avea și un laborator, în care erau zilnic preparate capsule, șampoane, creme, dar și alte preparate farmaceutice, în cantități relativ mari, lucru ce ar trebui să se petreacă și la noi, însa, din păcate, rareori mai gasești farmacii care mai prepară medicamente oficinale și magistrale. În timpul liber, am avut șansa să vizitez majoritatea obiectivelor din Lisabona (Mosteiro dos Jerónimos, Castelo de São Jorge, etc.), dar și orașele Porto și Coimbra, care într-adevăr nu ar trebui ratate în cadrul unei excursii in Portugalia. Pe perioada șederii mele în Portugalia, am întâlnit oameni foarte deschiși și prietenoși, care m-au ajutat în procesul de adaptare și cărora le voi rămâne recunoscătoare. Mă bucur enorm că am avut șansa de a îmi realiza practica de vară întro farmacie din vestul Europei, pentru că am căpătat din nou încredere în

Flavia Burlec

Coordonator Dep. de Educație și practică farmaceutică FASFR Gr.T. Popa Iași


7

În perioada 3-8 octombrie 2012 la Amsterdam s-a celebrat centenarul Federației Internaționale a Farmaciștilor, eveniment desfășurat sub îndemnul ”The future of pharmacy, be part of the creation”! Deși poate părea doar un slogan reușit, la finalul evenimentului, consider că el sintetizeaza cel mai bine experiența mea FIP 2012 pe care voi încerca să o creionez în cele ce urmează. Varietatea temelor abordate și calitatea nu am gasit inca un sinonim) prin semnarea speakerilor au facut ca alegerea sesiunii la care de către președinții celor două asociații a “Stusă particip să fie una foarte dificilă în fiecare zi. dent Declaration on the Future of Pharmacist” în prezența președintelui FIP, Dr. Michel Bu Care sunt factori care influenteaza modul în chmann și a studenților prezenți la eveniment. care sistemele de sănătate vor arăta în anul 2020? Cum ar trebui adaptate programele de învățămât pentru ca farmaciștii să facă față noilor roluri care se conturează? Cum se adaptează curriculum facultăților de farmacie în țări cu contexte economice și politice diverse: Afganistan și Olanda? Cum reușesc țări precum Australia și Canada să transforme rezultatele unor proiecte de cercetare în domeniul practicii farmaceutice în schimbări reale în practicarea profesiei de farmacist? De ce rolul farmacistului în echipa de profesioniști în domeniul sănătății este esențial pentru siguranța pacientului? - iată câteva întrebari ale căror răspunsuri aflate la această conferință m-au făcut să conștientizez complexitatea profesiei de farmacist, diversitatea ei la nivel global și multitudinea oportunităților care ne așteaptă să le accesăm la finalul facultății. Opiniile studenților farmaciști din întreaga lume au fost bine reprezentate la acest congres de EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) și IPSF (Inter national Pharmaceutical Students’ Federation), iar vocea lor asupra viitorului profesiei de farmacist a fost consfințită (nu suna prea bine, dar

De asemenea, în cadrul acestui eveniment s-a ales și noul executiv al YPG (Young Pharmacists Group) care este o platforma ce oferă tinerilor farmaciști oportunitatea sa se implice activ într-o organizație profesională internațională, să schimbe idei și să își lărgească sfera contactelor profesionale. Dacă vreți să aflați mai multe despre proiectele FIP sau să vă documentați despre congresul de anul viitor de la Dublin care va avea ca tema ”Towards a Future Vision for Complex Patients” puteți accesa www.fip.org. Sînziana-Ioana Oncioiu LS EPSA-FASFR 2009-2011 Carol Davila București


8

“După mai bine de 8 ani, EPSA a venit, din nou, în România și i-a plăcut!” Birmingham, Autumn Assembly 2011: executivul EPSA anunța proiectul Summer University și solicita disponibilitatea unei asociații de a-l organiza. “Cum ar fi ca, după mult timp, să aducem EPSA din nou în România?”, ne-am gândit. Era puțină nebunie în ideea această, timpul până la următorul eveniment EPSA, când totul trebuia să fie gata, noi pe atunci, aproape imposibil de găsit. era destul de scurt, iar resursele necesare, credeam Iar săptămâna în care i-am avut pe participanți la Brașov, a fost o nebunie. Dar aveam entuziasm, și asta Surprinderea participanților de a fi într-un oraș era tot ce ne trebuia. Nu era primul eveniatât de frumos, ne-a confirmat că nu puteam ment SSFB, dar era primul la nivel europealege o locație mai potrivită. Nu le-am dat ocaan, de asemenea anvergură, pe care echipa zia să se plictisească niciun moment: excursia la l-ar fi făcut. Știam exact ce vrem: să aducem Bran și Peleș nu a fost ratată de nimeni (deși cu 120 de studenți din țările membre EPSA la o seară înainte fusese faimoasa deja Petrecere noi, să le dăm ocazia să vadă o țara pe care, Internațională), la fel și după-amiază de la Paraprobabil, mulți dintre ei nu o vizitaseră disul Acvatic (vara fără plajă parcă nu e vară). Dar până atunci, să ia parte la un program aventură cea mai mare a fost cea din parcul cu educațional cu adevărat util și la un standacelași nume: aventura pentru ei de a încerca toate ard înalt și să legăm prietenii frumoase. traseele și provocările posibile și aventura pentru Munca ce a stat în spatele evenimentunoi, organizatorii, de a-i convinge că mai avem și luia fost și grea și ușoară. Grea pentru că am altceva în program și nu îi putem lasă în parc. luat totul de la 0, de la alegerea locației, ho“Întregul evenitelului, restaurantelor, sălilor de conferință, ment a dat dovadă de locurilor pentru petrecere, sponsorilor și o organizare excelentă, proușoară pentru că am fost o echipă mare și gramul educativ şi activităţile frumoasă, cu multă răbdare și ambiție cu sociale fiind îmbinate echilibrat. membrii noi și vechi, care, dincolo de toată Organizatorii au fost foarte deschişi muncă depusă, s-a simțit bine organizând SU. şi cooperanţi, împărtăşind zâmbete

“Am fost foarte încântată când am auzit că vor fi acolo studenţi din multe ţări, că se vor organiza traininguri şi petreceri tematice, dar nu mi-am închipuit că voi petrece o săptămână care să-mi schimbe părerea despre ce înseamnă a fi student la Farmacie şi despre oportunităţile pe care EPSA ţi le oferă.” -Cristina Stecoza (participant)

şi voie bună.” - Cristina Stecoza (participant)

Fiind însă un eveniment în primul rând educațional, ne-am concentrat ca studenții să aibă parte de workshopuri și traininguri cu adevărat utile. “Shaping future pharmacists, optimizing care” nu a fost doar un titlu de eveniment, a fost ideea pe care am construit întregul program, în acest scop invitând profesioniști cu arii de interes cât mai diferite (regulatory affairs, consumer


9

EPSA SUMMER UNIVERSITY 23-29 iulie 2012, Brașov România

“Recomand tuturor studenţilor să participaţi la un astfel de eveniment EPSA pentru că veţi trăi nişte momente memorabile de care vă veţi aminti cu plăcere toată viaţa!” - Cristina Stecoza (participant)

healthcare, etc.), precum și traineri specializați pe dezvoltarea de soft skills. Vizita la fabrica GSK a fost un punct în plus față de alte evenimente EPSA, dar s-a dovedit a fi utilă și apreciată. “SU a fost o experienţă pe care aş retrăi-o cu plăcere şi datorită căreia am cunoscut oameni minunaţi pe care abia aştept să-i revăd. “ - Cristina Stecoza (participant)

Programul social a fost gândit astfel încât fiecare să se simtă bine, în largul lui și să se distreze. Am avut Bloody Party, Seara Internațională cu dansuri populare, Pool Party (să dansezi Muevelo în piscină este mai greu decât pare), Seara de Gală și nu doar atât. Noua ne-a făcut plăcere să mergem la petreceri, să stăm până dimineața în balconul hotelului la after party și să o luăm de la capăt a două zi cu o doză sănătoasă de cafea, în loc de somn.

A fost un eveniment pe care am dorit foarte mult să îl organizăm, nu a fost ușor în niciun moment, de când am început să strângem fondurile necesare, apoi la votul asociațiilor de la Istanbul și până în ultima zi de SU. Am fost norocoși să primim sprijinul multor oameni și companii atunci când credeam că nu avem prea multe speranțe să ne adunăm când drumul părea mai lung decât era de fapt. Dar ne-am simțit bine, atât participanții, cât și noi, ne-am distrat și am învățat împreună lucruri interesante, ne-am împrietenit și am crescut ca asociație. Nu a fost un eveniment EPSA făcut ca la carte, dar asta a fost apreciat, că am organizat în felul nostru, mai puțin rigid și mult mai prietenos.

Luciana-Maria Herda EPSA SU 2012 Chairperson Carol Davila București

Cristina Stecoza Participant, Carol Davila București


10

Ce înseamnă Congresul IPSF (Internațional Pharmaceutical Students’ Federation)?! Înseamnă cel mai mare eveniment internațional realizat pentru studenții farmaciști, la care participă atât studenți cât și proaspăt absolvenți farmaciști, din peste 70 de țări din lume, reuniți atât pentru activitățile educaționale, multiculturale, turistice sau sociale cât și pentru realizarea Adunării Generale IPSF cu delegații oficiali ai organizațiilor membre IPSF, prezenți din toate continentele. Anul acesta Congresul a fost organizat de către EPSF (Egyption Pharmaceutical Students Federation) în Hurghada, un frumos oraș turistic din Egipt cu “ieșire” la Marea Roșie, congres care a găzduit peste 500 de studenții farmaciști din lumea întreagă.

Durată Congresului a fost de 11 zile, urmând pentru doritori și “pachete” extra de post congress tour în Egipt, în care am avut ocazia să experimentez spiritul IPSF împreună cu frumoasa delegație a României, aflată într-un număr destul de mare, de 13 persoane din diferite centre universitare. Programul Congresului a fost destul de încărcat, dar variat și foarte interesant, am avut parte de 10 zile însorite cu activități de traning-uri, workshop-uri susținute atât de către reprezentanți ai

diferitelor companii farmaceutice, cât și de către vestiți profesori unversitari sau studenți implicați în activități extracuriculare, simpozioane științifice, concursuri de comunicarea cu pacientul, clinical skills sau de postere ale studenților, prezentări de oportunități pentru studenții farmaciști cât și seri sociale cu deferite tematici. Totodată în cadrul Congresului s-a desfășurat și Adunarea Generală IPSF în care au avut loc discuții deschise despre reprezentarea și problemele studenților farmaciști cât și prezentarea și validarea rapoartelor de activitate a biroului executiv, cu alegerea noi echipe de conducere IPSF, care urmează să reprezinte peste 350 000 de studenți farmaciști din lume. Atmosferă Congresului a fost una mai mult decât “animata”, deoarece varietatea internațională s-a simțit prezenta la orice pas, nu a existat zi în care să nu cunoști un student nou dintr-un alt colț al lumii, cu care să poți schimbă parareri și impresii din orice domeniu. Idei, culturi și “credinte” noi descoperite, care te fac să îți dorești să experimentezi lumea, te fac să privești cu alți ochi nobila profesie aleasă, profesia de farmacist, te ajută să înțelegi că nu ești cu mult mai diferit sau că ești total diferit de altă lume, te face să prețuiești ce ai întreprins până acum sau din contra te face îți dorești mai mult de la viață, profesie sau studii. PCD sau Post Congress Depression, era o noțiune pe care am auzit-o în treacăt înainte de plecare și care s-a dovedit adevărată la terminarea Congresului și intoarecerea acasa, experiența, frumoasele momente și amintiri dintre cele mai plăcute cu noi prieteni rămân și se consolidează, dorind retrăirea spiritului IPSF și pe viitor.

Viva la Pharmacy! Simina Andrada Goina Președinte FASFR 2011-2012 Cluj-Napoca


EPSA Autumn Assembly, Sofia 2012

11

Provocarea de a te implică mai mult!

Începerea noului an universitar 2012-2013 a fost sărbătorită şi la nivel European de către studenţi farmacişti, ce au ales să se reunească între 29 octombrie şi 3 noimebrie 2012, în frumoasa capitală a Bulgariei - Sofia.

Am vrut ca acest articol să fie special, să reprezinte o îmbinare de opinii si experienţe venite din partea a două studente de la Facultăţile de Farmacie din Iasi si respectiv Timisoara. Aceast eveniment a îmbinat partea socială cu cea educaţională. La baza tuturor activităţilor a stat tema congresului -“Pharmacoeconomics – Beyond Euros and Pills” care a dat startul unui program educaţional de calitate, bine structurat astfel încât să pună în valoare noţiuni teoretice.

“Toate noţiunile acumulate ne îmbogăţesc portofoliul, ne schiţează o atitudine aparte, ne deschid noi orizonturi, ne sculptează ca oameni şi ne ajuta să fim ancoraţi în controversata realitate! Încurajez toţi studenţii şi proaspeţii absolvenţi să învestească în ei prin astfel de programe, să trăiască experienţe la nivel european, să-şi îmbogăţească portofoliul atât cu noţiuni noi, dar şi cu prieteni valoroşi . Să sperăm că delegaţia României va fi una numeroasă la Congresul Annual EPSA 2013 din Cătănia!

Laura Scurtu, Gr.T.Popa Iaşi

Simpozioanele sutinute de adevăraţi profesionişiti în domeniu au fost completate de workshopuri şi traininguri desfăşurate de trainerii EPSA cu scopul de a oferi participanţilor un program educaţional cât mai diversificat, cât mai pliat pe cerinţele actuale şi de ai ajuta să capete noţiuni noi, vitale în ciclul dezvoltării profesionale şi personale. Pentru ca totul să fie complet şi perfect armonizat, nu a lipsit programul social pe diverse teme ce ne-a reunit şi ne-a îndrumat să ne facem prieteni şi amintiri pe viaţa! “...Serile de socializare au fost prilejul ideal de a ne cunoaşte! Seara cu specific bulgăresc ne-a oferit ocazia de a învăţa mai multe despre cultura, tradiţiile şi mâncărurile gazdelor noastre... ....Pentru că ne aflam pe dată de 31 octombrie, a fost organizată Haloween PARTY, unde fiecare persoană şi-a arătat o nouă înfăţişare, reuşind să se mascheze în aşa fel încât să fie de nerecunoscut... ...Una dintre cele mai faimoase seri EPSA este cu siguranţă cea internaţională, unde fiecare delegaţie a incearcat să ne uimească cu mâncărurile şi băuturile lor, reuşind să ne învăluie în aromele specifiec ţării din care proveneau... ...Seara de gală a fost apogeul evenimentului, fiindcă am realizat cu toţii că am devenit o familie mai mare, dar a reprezentat şi sfârşitul unei săptămâni de neuitat.”

Roxana Damienescu, Victor Babeş, Timişoara

Aceastea fiind “spuse” sper că v-am stârnit interesul cu privire la viitoarele evenimente EPSA. De asemenea, vreau să mulţumesc tuturor participanţilor români pentru felul deosebit prin care au reprezentat ţară! Ioana –Laura Bogdan - LS EPSA pentru FASFR


Gala FASFR - Ediţia a III-a Anul acesta, OSF Craiova are onoarea de a organiza cea de-a III-a ediţie a Galei FASFR, prilej cu care organizaţia noastra îşi face reapariţia în agenda evenimentelor cu tradiţie desfăşurate sub egida FASFR, după o absenţă de cinci ani. Tema galei este „Noi terapii in secolul XXI”, temă ce vrea să aducă în prim-plan ultimele actualităţi din domeniul terapiilor folosite în zilele noastre. Gala FASFR se va desfăşura în perioada 6-9 decembrie şi va reuni atât studenţi din toată ţara, precum şi farmacişti, cu toţii dornici să îşi lărgească orizonturile. Participanţii se vor bucura de nici mai mult, nici mai puţin de şapte workshopuri, printre care şi un training pe “Body language”, un subiect devenit deja cunoscut in lumea întreagă. Nu vor lipsi binecunoscutele concursuri : “Comunicarea cu pacientul” şi “Aptitudini clinice”, dar şi sesiunea de comunicări ştiinţifice. Bineînţeles că distracţia este garantată; în prima seara, veţi avea ocazia să faceţi dovada talentului vostru vocal la karaoke, iar in a doua seară, vom petrece în stilul farmaciştilor, la petrecerea “Pastiluţelor colorate”, unde veţi avea parte de o surpriză originală.

Craiova vă aşteapta la o gală plină de evenimente şi de surprize! Flavia Gutue OSFCraiova


14

10-11 Mai 2012 Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – ediţia a XII-a Acest evenimentul ce are drept scop stimularea cercetării ştiinţifice studenţeşti şi facilitarea colaborării între studenţii farmacişti şi între studenţi şi profesori (organizat de SSFB, în colaborare cu Facultatea de Farmacie Bucureşti). Această manifestare studenţescă s-a desfăşurat de-a lungul a două zile şi a constat în expunerea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, prezentate de către studenţii Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, realizate sub îndrumarea cadrelor didactice. La aceste evniment au participat şi pot participa, studenţi farmacişti de la Facultăţi de Farmacie din ţară, din centre universitare ca Iaşi, Cluj, Tîrgu-Mureş, Constanţa, Craiova, Oradea, Timişoara, invitaţi la acest eveniment prin intermediul FASFR, cu ajutorul grupurilor de socializare şi afişelor.

Prezentările au fost susţinute în format electronic, în faţa juriului şi a audienţei, iar rezumatele lucrărilor au fost însumate într-o broşură, dată tuturor participanţilor în mapa evenimentului. Pe lângă concursul de susţinere a lucrărilor ştiinţifice, structurat în 3 categorii: Lucrări experimentale cu parte practică din domeniul Ştiinţelor Farmaceutice Fundamentale, Lucrări experimentale cu parte practică din domeniul Ştiinţelor Farmaceuitce de Specialitate şi Referate ştiinţifice, evenimentul a cuprins şi Concursurile de „Comunicare cu Pacientul” şi „Aptitudini Clinice”

Concursul de Aptitudini Clinice Studenţii intră în competiţie în echipe de câte 2 membri. Fiecare echipă va analiza cazul unui pacient, caz ce reflectă situaţii pe care un farmacist clinician le poate întâlni în activitatea sa cotidiană. Pentru întocmirea planului de asistenţă farmaceutică, vor fi puse la dispoziţia studenţilor date despre pacient şi boală, precum şi despre medicament. Participanţii trebuie să identifice problemele medicale, să întocmească o listă cu problemele puse de terapia medicamentoasă şi să constituie un plan de asistenţă farmaceutică. Concurenţilor li se cere să identifice informaţiile necesare luării unor decizii terapeutice, să evalueze regimul de administrare al terapiei curente şi să construiască o listă a problemelor şi riscurilor terapiei.

Conursul de Comunicare cu Pacientul

Înscrierea la Concursul de „Comunicare cu Pacientul” se poate face atât în postură de farmacist, cât şi în postură de pacient. Se realizează echipe farmacist-pacient cărora li se atribuie un caz clinic, formulat în prealabil de către echipa de organizatori. Cu ajutorul echipamentului audio - video adecvat, se proiectează în sala de prezentări prestaţia participanţilor care are loc într-o încăpere alăturată. În acest fel participanţii nu sunt influenţaţi de reacţia publicului.

După ce au participat timp de două zile la prezentări ale lucrărilor de cercetare și la concursurile care le-au pus la încercare cunoștiințele acumulate, studenții își îmbracă uniforma reprezentativă plini de entuziasm și voie bună, pentru o noapte plină de distracție alături de prieteni. Deja transformată în tradiție, Petrecerea Halatelor Albe se desfașoară în fiecare an, la finalul SCSS.

Anca Mihaela Tudor Președinte SSFB Carol Davila, București


Între 17-19 mai 2012, în Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a organizat 4th International Medical Congress For Students and Young Doctors, Medespera 2012.

În cadrul Congresului Medespera 2012, lucrările științifice ale studenților au fost încadrate în cinci domenii importante:  Științe fundamentale;  Științe chirurgicale;  Medicină Internă;  Medicină Dentară;  Farmacie.

Juriul a fost alcătuit din 5 cadre didactice de la secţia de Farmacie, moderatorul întregii sesiunii fiind Decanul Facultăţii şi un Student Reprezentant.

La domeniul Farmacie, au fost peste 40 de lucrari științifice, printre care și eu am prezentat lucrarea intitulată: Sinthesis and antioxidant potential evaluation of some new thiazolidine-4-onederivates.

Împreună cu alți studenți din România și Republica Moldova, am avut onoarea de a participa la workshop-ul Indicators of Quality of Pharmacy Services, din data de 18 mai 2012.

Fawzia Shaat Vicepresedinte de Interne FASFR 2012-2013 Gr.T.Popa Iasi

15


16

Gânduri la început de drum...

Viața de student nu se rezumă doar la frecventarea cursurilor, ieșirile cu prietenii și un eventual job care să te facă să te simți independent. Ca student ai multe oportunități cu care poate că nu o să te mai întâlnești niciodată, ai entuziasmul specific vârstei și ai multe calități de îmbunătățit până o să ieși “în lumea mare”. Noi, studenții de la Farmacie din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie Oradea ne-am gândit că experiență într-un ONG cumulează toate aceste caracteristici. Inițial ne-am integrat în ASMO (Asociația Studenților Mediciniști Oradea). Din 1998, această asociație își asumă responsabilitatea de a reprezenta studenții în fața forumului de conducere a FMF, a Universității din Oradea, precum și în Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății. Totodată, prin intermediul proiectelor pe care le desfășoară, ASMO ajută la dezvoltarea profesională și personală a tinerilor mediciniști, contribuind astfel la ridicarea prestigiului studentului orădean. Urmând exemplul celorlalte facultăți de profil din țară, am vrut și noi, la rândul nostru, să ne individualizăm, iar astfel a luat naștere ASFO (Asociația Studenților Farmaciști Oradea). Pornim la început de drum cu emoție, cu dorința de a participa în viitor la cât mai multe evenimente, de a avea realizări remarcabile care să ne ajute în carieră ce ne așteaptă. Deși încă pionieri, sperăm că în timp să ne clădim o imagine și un renume bazate pe fapte și să ne implicăm activ în promovarea sănătății. Pe această cale, dorim să le mulțumim celor care ne-au oferit încredere și ne-au acceptat în Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, iar noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la nivelul predecesorilor noștri!

Neagu Georgeta-Corina Președinte ASFO 2012-2013 Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea


Evenimente 2013 “Împreună cu Vicepreședintele pe Probleme de Externe FASFR, Ioana Bogdan, am adunat cele mai importante evenimente ce vor urma. Dar, pentru a fi mereu informați căutați-ne pe Facebook! Sper să ne vedem într-un număr cât mai mare!” Mara-Ioana Lefter Coordonator Departament Imagine și Publicații FASFR 2012-2013

Eveniment: “Congresul Mondial al Farmaciei si al Stiintelor Farmaceutice” (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) organizat de International Pharmaceutical Federation. (FIP), Data: 31 August - 5 Septembrie 2013 Locatia: Dublin, Irlanda Website: http://www.fip.org

Eveniment: World Healthcare Students’ Symposium (WHSS) Data: Septembrie 2013 Locatia: Lausanne, Austria

Costul: in curand va fii anuntat Website: in construire

17


Eveniment: Cel de-al 25 Congres Anual “EuroMeeting” organizat de DIA FOLDER EAHP_Mise en page 1

Data: 4-6 Martie 2013 Locatia: Amsterdam, Olanda Cost:07:48 190Page1 E/ student; ~ 900 E/ profesionist in domeniu. 13/06/12 Website: http://www.diahome.org

2 nd anno

unceme

nt

Al 18-lea Congres EAHP

Tema: “Improving patient outcomes: a shared responsibility” Data: 13-15 Martie 2013 Locatia: Paris, Franta Cost: 90 E/ student; ~ 600 E/ profesionist in domeniu. Website: http://www.eahp.eu

Al 59-lea Congres Anual al Studentilor Farmacisti organizat de IPSF. Data: 30 Iulie – 9 August Locatia: Utrecht, the Netherlands. Costul: Inregistrarile incep pe 15th Ianuarie 2013 Post Congress Tour: 9 August – 16 August 2013 (€395) Registration fees: 15 Ianuarie– 31 Martie 2013 €400 1 Aprilie– 31 Mai2013 €475 1 Iunie– 30 Iunie 2013 €550 Website: an ACPEhttp://www.ipsf2013.org knowledge based activity


Contact: LS EPSA-SSFB si LS EPSA-FASFR (Lefter Mara -ls.ssfb@yahoo.com) (Ioana Bogdan ls.fasfr@yahoo.com)


Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din

România

Profile for Coordonator Imagine si Publicatii

Ex Tempore  

Revista studentului fasfr-ist! no.3

Ex Tempore  

Revista studentului fasfr-ist! no.3

Profile for fasfr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded