Page 1

NABOEN

NABOEN IS THE NORWEGIAN WORD FOR NEIGHBOUR.


UTMERKELSER AWARDS

NORSK UTLEIEFORENINGS HEDERSPRIS - RENTAL COMPANY OF THE YEAR 2012 - NORWAY EUROPEAN RENTAL AWARD - RENTAL COMPANY OF THE YEAR 2012 - EUROPE


NABOLAGET 2015 THE NEIGHBOURHOOD 2015

TRENINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR NABOEN


NABOLAGET

THE NEIGHBOURHOOD

Dette er oss: visjon: - Vi skal bli Norges beste nabo! formål: Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner, til store og små bedrifter, samt folk flest. Glade og fornøyde kunder skal sikre en sunn og voksende forretningsdrift. Vi skal sette folk i stand til å klare seg selv. verdigrunnlag: Vi er grundige, kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige. Vi tror at store ting skjer der begeistring er drivkraft. kultur: Summen av visjon og verdigrunnlag skal danne utgangspunkt for vår kultur. Folk skal kjenne det i sjelen at de har med Den Aller Beste Naboen å gjøre, enten de er ansatte, kunder, leverandører eller andre.

This is us: vision: - We will be the best Neighbour in Norway! purpose: We rent out equipment, tools and machinery to large and small companies as well as the general public. Happy and satisfied customers will ensure a healthy and growing business. We will enable people to do the job themselves. core values: We are thorough, knowledgeable, environmentally aware and decent. We believe that great progress is driven by enthusiasm. culture: The sum of our vision and core values forms the basis of our company culture. Everyone that is in contact with us will feel it in their hearts that they are dealing with the Very Best Neighbour.


8 NABOLAGSMÅL 8 GOALS FOR NABOEN

1) Ingen skade på personer, materiell eller miljø

2) Være best på kundebehandling og service

3) Øke markedsandelen og bli en totalleverandør av utleieprodukter innen bygg og anlegg

4) Etablere to nye nabobutikker i henholdsvis Oslo og Haugesund

5) Være en foregangsfigur i Norge på styrings- og logistikksystem for utleie

6) Bli den beste i bransjen på kvalitet i alle ledd

7) Oppnå sertifisering av bedriften

8) Øke omsetningen til 150 mill. kroner


FØRSTE MANDAG I MÅNEDEN SAMLES ANSATTE TIL SAMTALE OG MOTIVASJON (EN ELLER ANNEN PLASS)

ENDELIG MANDAG MONDAY AT LAST

ON THE FIRST MONDAY OF EACH MONTH, EMPLOYEES ASSAMBLE FOR CONVERSATION AND MOTIVATION (SOMEWHERE)


ENDELIG MANDAG MONDAY AT LAST

SAMARBEID MÅ TRENES PÅ - OG VÅRT MÅL ER TIL EN HVER TID Å GJØRE HVERANDRE GODE COOPERATION MUST BE PRACTICED, AND OUR GOAL IS TO IMPROVE OURSELVES ALL THE TIME


T NABO-MESTERSKAPEHIP NEIGHBOURHOOD CHAMPIONS

LEK OG LYST FØRER TIL BEGEISTRING. DETTE FÅR DE ANSATTE UTLØP FOR I VÅRT MÅNEDLIGE NABOMESTERSKAP FUN AND GAMES INSPIRE ENTHUSIASM. EMPLOYEES FIND AN OUTLET FOR THIS IN OUR MONTHLY NEIGHBOURHOOD CHAMPIONSHIP


VÅREN 2012 KONSENTRERER VI OSS OM CURLING, SAMHANDLINGSEVNEN OG VINNERINNSTINKTET

T NABO-MESTERSKAPEHIP

NEIGHBOURHOOD CHAMPIONS

IN THE SPRING OF 2012, WE WILL BE CONCENTRATING ON CURLING, COLLABORATION SKILLS AND THE WINNING INSTINCT


HVERT ÅR SAMLES KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE TIL FAGLIG OPPDATERING OG LYSTIG LAG

NABO-FESTENE

NEIGHBOURHOOD EVENTS

EVERY YEAR CUSTOMERS AND PARTNERS ARE BROUGHT TOGETHER FOR PROFESSIONAL UPDATING AND GOOD COMPANY


DET ER VIKTIG FOR OSS Å PLEIE VÅRE KUNDERELASJONER PÅ EN SKIKKELIG MÅTE. HER BIDRAR NORGES NASJONALPOET, OLE PAUS, MED ORD OG TONER FOR SJELEN

NABO-FESTENE

NEIGHBOURHOOD EVENTS

CULTIVATING CUSTOMERS AND BUSINESS RELATIONS PROPERLY IS IMPORTANT TO US. HERE, NORWAY´S NATIONAL POET, OLE PAUS, SHARES HIS WORDS AND MUSIC.


I TILLEGG TIL NYE PRODUKTER OG TJENESTER, PRESENTERER VI OGSÅ SPENNENDE ARTISTER OG FOREDRAGSHOLDERE FOR VÅRE VENNER. HER ER DET VÅR EGEN TRUBADUR, THOMAS DYBDAHL, SOM BIDRAR

NABO-FESTENE

NEIGHBOURHOOD EVENTS

AS WELL AS NEW PRODUCTS AND SERVICES, WE ALSO INTRODUCE OUR FRIENDS TO EXCITING ARTISTS AND GUEST SPEAKERS. THIS IS OUR OWN TROUBADOUR, THOMAS DYBDAHL


NABO-FESTENE

NEIGHBOURHOOD EVENTS

ODD SEVLAND DELTOK PÅ VÅR HMS-AFTEN I 2011, MED EN PERSONLIG OG STERK FORTELLING OM HVORDAN HAN SELV BLE ALVORLIG BRANNSKADET - OG HVILKE KONSEKVENSER DETTE PÅFØRTE HANS OMGIVELSER ODD SEVLAND PARTICIPATED AT OUR HSE EVENT IN 2011, SHARING HIS PERSONAL AND POWERFUL STORY OF HOW HE SUFFERED SERIOUS BURNS – AND HOW THIS AFFECTED THOSE AROUND HIM


GODE NABOER HAR DET GODT SAMMEN! GOOD NEIGHBOURS ENJOY BEING TOGETHER!


Naboen  
Naboen  

Naboen presentasjon – engelsk