__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Â

The Photographic Thinking Faryda Moumouh

2000 2015 - http://info71592.wix.com/farydam


Just me should be enough 2014 - Presented as a lambdaprint 100x70cm with forex 5 mm Â

Â


Using the freedom of creativity I’ve got being here in this world is A luxery of this society.


State of art - Faryda Moumouh - Visual Artist

info@faryda.be -­‐  http://info71592.wix.com/farydam


Inleiding : een existentiële kijk vastleggen om te bestaan?

Faryda Moumouh is kunstenaar met nadruk op het fotografische beeld. Ze is afgestudeerd als Master in de Vrije Beeldende kunsten optie Oen Atelier School of Arts Sint Lucas Antwerp. Daarnaast is ze een geëngageerd leerkracht op het KunstSecundair. Haar jeugd en eigenzinnige identiteit werd gevormd door een multiculturele achtergrond met Marokkaanse als Belgische invloeden. Ze ziet zichzelf als kritische einselgänger. De aanschouwer die - als vervreemd en soms geïsoleerd - naar antwoorden zoekt. Deze positie ervaart ze echter als een vrijheid, loskomen van etniciteit, culturaliteit en vaste of gedetermineerde identiteit naar een meer onafhankelijk denker en mens, bevrijd van condities die door afkomst bepaald werden. Maar niet wereldvreemd voor wat er rondom haar gebeurt waardoor er een maatschappelijk kantje door haar werk kan schemeren. Roots zijn relatief voor Faryda Moumouh. Het individu maakt wie je bent. Geboeid door de humane conditie en de filosofische kronkels van het existentialisme en grote inspirator Jean Paul Sartre, ondergaat Faryda de wereld vol relatieve momenten die ze zelf fotografisch beleeft, ziet en vastlegt. Ze is een selfmade woman, gedragen door haar eigen passie voor de beeldende taal. Een eigenzinnige, soms eigenwijze benadering en persoonlijke kijk op de wereld typeert haar fotografisch werk dat erg connotatief en associatief in benadering is. De fotocamera is een tool om een visuele wereld te onderzoeken en te vormen. De beeldtaal van de fotografie is de basis en referentie om te communiceren met de wereld rondom, waarin ze ooit als toeschouwer vanuit vertrok maar nu meer en meer als filosofe, archeologe of sporenzoekster graaft en tot op het bot van het beeld wil komen, opzoek gaat naar de kracht van het fotografische beeld. De realiteit en licht is enkel een mogelijk vertrek om tot nieuwe werelden te komen en deze zelf te sturen of vorm te geven. Je voelt haar artistieke beeldende achtergrond doorschemeren die meer linken vormen met schilderkunst, film en poëzie dan de vaste, duidelijke niche van de fotografie. Ze zoekt naar een eigen verwerking, interpretatie en beeldtaal die het fotografische beeld doet vervagen, bevragen en misschien ook ontkrachten. De link met het sfeer, film en Object – Trouvé is nabij. Aftastend en verzamelend te kijken, vormen en te denken. Het verzamelend kijken en inzoemen is een manier van denken. Met veel nadruk op sequenties, associaties, de kracht van het object in het tweedimensionale. Doordacht, bewust, oog voor licht en een donkerte, melancholisch of solitair, die het picturale en cinematografische karakter in haar beelden en werk versterkt. Een filmische of geïsoleerde benadering voor subtiele details met een onbewust gevoel voor een nieuwe wereld of referenties van persoonlijke benaderingen rondom. Artistiek statement Faryda gaat op zoek naar een fotografische en filosofische benadering rond iconen, beelden, ideeën, woorden, begrippen, gevoel en objecten. Ze maakt een kruisbestuiving tussen verschillende lagen binnen en buiten beelden, vertrekkend vanuit haar eigen persoonlijke kijk en het narratieve karakter is nooit ver weg. Je kan je referentiekader en maatschappelijke context niet zomaar van jezelf afgooien. Elk foto is een beeldend. Ze zijn een afbeelding van iets, een concreet voorwerp refererend naar een realiteit. (icoon in Latijns is icon of beeld, in het Grieks eikon of afbeelding of gelijkenis.)


Vanwaar die drang naar identificatie, simplificatie, (h)erkenning, visualisering… materialiseren van voorwerpen ,mensen, ideeën, objecten in de Westerse samenleving? Maakt een beeld, tekening, foto, copie, object of weergave van dit alles, iets definief, iets concreet, iets werkelijk? Maakt een icoon als beeld een idee, mens, merk, werkelijkheid? Helpt de visualisering van dit alles als een soort van bewijsmateriaal? Materialiseren van een herinnering, of is het misschien meer dan dat? Zoeken we houvast en wordt de fysiekheid van een beeld net een bevestiging van een bestaan? Wordt dit ons collectief of persoonlijk beed larchief, met een herinnering van herinneringen? Willen we niet loslaten of zijn we misschien bang om definitief te vergeten? Heeft het fotografische beeld ook niet een emotionele connotatie en ligt hier net de kracht om steeds te willen vastleggen en te bewaren? Hoe definitief is die fotografische weergave ervan? Kan de kracht van het fotografische beeld uitgezuiverd, ontkracht, bevraagd of zelfs gedematerialiseerd worden? Tot waar is de grens van de fysieke fotografische beeldtaal? Deze vragen spelen mee in het werk van Faryda Moumouh. De noodzaak of grens om het zogezegde materiële zekere van het fotografische durven los te laten… het trouwe aan de realiteit bevragen en nieuwe vormen of beelden mee maken. Losgekoppeld van het oorspronkelijk vertrekpunt. Een mooie link is misschien net Islamcultuur waar men meer belang hecht aan het dematerialiseren van de vorm en materie om zo tot de essentie van iets te komen. Het Goddelijke of zelfs de profeet Mohammed wordt niet gevisualiseerd, noch in beeld als symbool. Het is niet toegestaan de mens na te maken, na te creëren, weer te geven… Het houdt een nederigheid in t.a.v. de creatie van Allah zelf. Het bevestigt een geschiedenis met weinig visuele vertalingen uit het leven op mogelijke dragers. Misschien vandaar ook de drang om zelf het vastgelegde beeld opnieuw te dematerialiseren? Het fotografische beeld als vertrekpunt en meer niet…


Een beeldende anekdote: “De polaroid die niet gelezen werd omdat niemand begreep naar wat hij keek… ”

Faryda Moumouh herinnert zich hier zelf een mooie anekdote over haar eigen grootouders die leven in een onbestemd, dor en desolaat landschap van het Rifgebergte te Marokko. De enige referentie naar een actuele samenleving zijn de taxichauffeurs die dit landschap wekelijks doorkruisen, verre familieleden geëmigreerd naar Europa, of bewoners van de omliggende steden…die wel vertrouwd zijn met een visuele samenleving van beelden, affiches, foto’s, televisie, internet, ea. Zeker met de komst van de mobiele telefoon en ingebouwde camera en facebook. Moslims communiceren vandaag ten volle via het internet. Dit gebeurt zowel vanuit persoonlijk, religieus maar ook politiek standpunt. Toen Faryda Moumouh zelf amper twee jaar was, trok ze voor de eerst met haar ouders naar Marokko op familiebezoek. Haar vader was een trotse man die zijn eigen polaroidcamera bij zich had. Om een foto of beeld te maken van zijn ouders, ouderlijk huis, landschap, zonnebloemen, vijgebomen, schapen in de schuur…. Haar vader mobiliseerde zijn ouders om voor hun lemen huis te gaan staan en naar zijn gekke plastieken kastje te kijken. Hij nam een polaroid die uit de gleuf van de camera floepte en keek toe hoe een nog grijs onderontwikkeld beeld evolueerde tot een scherp en herkenbaar portret van zijn ouders. Faryda herkende duidelijk haar beide grootouders, haar vader had een concreet bewijs, iets materieels om terug mee naar België te nemen, zodat hij hen steeds bij zich had, een peroonlijk relikwie of restant? De foto als een vorm van herinnering of drager aan alles wat dierbaar is of dat we niet willen vergeten. Toch was die polaroid een materiëel niet te verstaan concept of magisch mysterie voor de grootouders. Wat Faryda als peuter begreep, namelijk het kijken naar een afbeelding, een weergave van twee bestaande mensen, werd zo niet door de grootouders verstaan. Ze konden niet inzien dat ze naar een visuele weergave van zichzelf keken.


Wat hier naar boven komt, is de fotografische weergave van twee individuen - een polaroidfoto of een blinkend stukje papier met vlekken en kleuren voor de grootouders omdat ze de beeldtaal niet verstaan. Ze hebben nooit het concept fotografie gekend. Faryda’s vader heeft met hand en tand proberen uit te leggen dat zijn ouders naar zichzelf keken…Dat ze zelf op de polaroid stonden. Ze konden dit niet vatten en bleven vanaf dat moment altijd uit de buurt van camera’s. Ze wilden nooit meer gefotografeerd worden. De fotografie was mysterie, magie en dit creëerde een vorm van angst voor het medium en het fotografische beeld bij haar grootouders. Het fotografische beeld wat Faryda’s grootouders de meeste angst inboezemde, werd haar ware natuur en haar meest vertrouwde medium om mee te creëren. Misschien om de kracht te tonen en de angst weg te nemen? Binnen haar beeldend werk is dit een belangrijk vertrekpunt nl. de gedachte van de kracht van het fotografisch beeld… De laatste vijftien jaar, zoekt Faryda Moumouh naar verschillende manieren om haar beeldtaal te ontwikkelen. Het is ‘work-in-progress’. De bevraging van object en vorm, materie en idee via het tonen van objecten, details sterk uitgelicht, ingezoemd of opgeblazen. Of het decontrueren van de fysieke foto, het ontrafelen van de verschillende lagen werkend in sequenties of beeldenreeksen. Is de foto nog gelinkt aan een werkelijkheid of heeft elk beeld zich bevrijd uit die realistische context? En wordt de foto een fictieve realiteit? Kan een beeld macht oproepen, de rol van het beeld als tool voor gezag en demagogie? De kracht van het beeld bij de herinnering, archivering van alles wat het leven toont? Deze kaders staan voor mogelijke concepten. Ze kunnen staan voor nog niet gematerialiseerde ideeën, vaag en interpreteerbaar en nog niets gevisualiseerd of geconcretiseerd. Het fotografische beeld als een kritische plek van bezinning, re-of deconstructies, gedachten, in herhaling via sequenties, herinneringen, associaties, verleden, mythes, connecties, heden, objecten, fotorestanten, de materiële vorm of vertaling, de verbanden met elkaar … Elk beeld heeft een eigen gelaagdheid en draagt verschillende mogelijkheden met zich mee en staat voor een sterke associatieve, narratieve als filosofische benaderingswijze. Zijn deze beelden gewoon fysieke restanten van mogelijke ideeën? De dialoog tussen beiden, maakt het contrast alleen maar sterker. De openheid van het werk is noodzaak. De reflectie of projectie van de ander t.a.v. de fotografische beeld blijft erg belangrijk in dit werk.

State of art - Faryda Moumouh - Visual Artist – info@faryda.be 0032 (0) 473 20 79 78 Camille Huysmanslaan 101 – 2020 Antwerp – Belgium


Fragment project ‘Stills’ lambdaprint 70x50 cm


Freedom is a state of mind reflecting inside and out again.


Photographic work

2000 – now


Just intimate sketches final presentation 2000


Daily intimacy final presentation Sint Lucas Antwerp – School of Arts & Design 2000 – Analogue black & white photographs size 100x70cm – forex – analogue printing A selection of six images – series of 12 photographs


Stills – Forografiecircuit Vlaanderen 17 expos in cultural centra and groups exhibition in Het FoMu te Antwerpen 2003-2004 series 40 digital lambdaprints – forex 10mm – different sizes


Fairy Tales – when moments are narratives 2005 series 40 digital lambdaprints – forex 10mm – different sizes


Sit & wait – Pin Art Gallery Mechelen and Gynaika VZW 2006 series 40 digital lambdaprints – forex 10mm – different sizes


Reflection from the inside EYE 5 Atab Gallery Antwerp and Centrum voor Beeldexpressie VZW 2007 series 14 digital lambdaprints – forex 10mm – 60x60cm


Reflection from the inside


Noise of the past 2008 series of 30 lambdaprints – forex 10mm - different sizes presented in one line


In search of darkness - Writing with the darkness 2009/2010 series of 30 lambdaprints – forex 10mm - different sizes – presentation is flexible


‘In search of darkness’


Project Reclaim AN IDEA OF … 2010/2011 The series are 15 images 50cmx70cm as a digital photo print in a white wooden frame This is a series of 15 objects as a conceptual way of thinking around home, bloodbound, religion, life, migration, … seen as visual metaphor and universal idea about life and all the symbolic perceptions about different ideas.

       

 

       


Project Reclaim physical & mental search of my father 2012 Reclaim = recovering, getting back… reclaim is a metaphor for reclaiming my father again, getting his grave home again. Going through the beautiful landscape of the RIF Mountains and taking my father back home. It’s a physical search to find the grave of my father. I went for a few weeks with my husband on my side. I took a picture of the ground where my father is resting, in peace and in tradition of the Berber Culture.

     


In search of my father - finding myself again 2012 This is a series of 15 images presented as sequence of a photographic performance/ 10cmx15cm each image.

It’s about an identity and with identity is how the world looks at it‌. The veiled woman is me and the concept is al about perception, ethnic identity, cultural values and how they are read by society or different point of views. Digital photo prints are framed in small wooden frames and presented on a wall in one line. Very intimate presented on size of 15cmx10cm.


Loss is personal 2012

Series of six images who are big and printed as a photograph – size of every images is 70cmx50cm. The pictures are framed in a white wooden frame.

         

                 


Constructions 2013 It is a series of 50 digital prints on 45cmx60cm. They are printed on thin paper and presented naked on the wall. Finding peace again in what I am doing. I’m is a philosophical storyteller but like to use photographic images. I’m creating an escape from the world around. Standing still in time and make the moments or stories by constructing a dialogue. This series are very open but also personal. It is a constructed series that chances in the presentation or the way I feel. There is no fixed series or presentation but it stays organic, followed by my mood, who I feel, the way I see things getting connected. The viewers will create and construct their on storyline.      


2013 - Just projections becoming reflections

Digital print A0 size 118cmx 84cm Presented as a poster pure and naked…nothing more and nothing less


Blow your minds 2014 photographic ditigal prints A1 – pure presented as posters 10x


Just corpses one – two - three 2014 – three installations of three bodies - each image is a lambdaprint 30x40cm and gets presented as a work of six prints – The works are presented next to each other with the text of Atigone by Sophocles – 442BC

CREON: O port of death, deaf world, Is there no pity for me? And you, Angel of evil, I was dead, and your words are death again. Is it true, boy? Can it be true? Is my wife dead? Has death bred death? Antigone by Sophocles 449 BC


When memories disappear 2013 – series of six images lambdaprints 30x30cm presented on aluminium as a process of memories and process of photographic paper evolving and disappearing.


Where worlds will meet again - no man is an Island 2014/2015 Work in process Inspiration John Donne Meditation XVII:No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent.


ZERO – NOTHING = implex when history just rewrites itself. 2015 Each image printed on matt printpaper size A1 – presented with simple needles into the wall – pure paper


Objects of life – artefacts of destruction 2014 - Series of 25 objects photographed lamdaprints size 60x40cm - presented as one work


4,5-6400 what we can’t see 2015 – 17 photographs 70x50cm & 100x70cm - lamdaprints


The end 2015 - series of 5 lambdaprints 100x70cm


Grayscales how far they go – work in progress 2015 Prints on matt paper 160 grams – size A1


Curriculum Vitae

Faryda Moumouh

Artist – photography

02.06.1978

Camille Huysmanslaan 101.2020 Antwerpen België Married: Stefan Martens (2003) Mobile: 0473 20 79 78 e-mail : info@faryda.be website : www.faryda.be Facebook

Diploma’s 1992 – 1996 De!Kunsthumaniora Lier Kunst Secundair Onderwijs 2degr Beeldende kunsten 3degr Vrije Beeldende kunsten 1996 – 2000 Sint Lucas Antwerp College of art & Design Master in de Vrije Beeldende Kunsten - open atelier Getuigschriftenen specialisaties 2000 – 2004 Stedelijke Academie Hoboken – zesjarige specialisatie Fotografie 2005 – 2007 Lerarenopleiding Pestallozi - Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

Werkervaring Visual Artist photography Fotografie opdrachten vanaf september 2000 met zowel commerciële als artistieke projecten - In bijberoep ID FOU vof, bedrijf met Stefan Martens sinds 2008 met freelance opdrachten en tentoonstellingen. Leerkracht artistieke vakken -

Sint Lucas KSO Antwerpen vanaf 2004 tot heden

Andere werkervaringen 2000-2003 Projectmedewerker welzijnswerk/allochtone groepen, vluchtelingen, illegalen voor Prisma Provinciaal Integratie Centrum te Provincie Antwerpen. 2004-2010 Freelance medewerker en gids op de educatieve dienst in het FotoMuseum te Antwerpen 2004-2013 Administratief bediende – onthaal 20u Sint Lucas KSO Antwerpen 2012-2013 Begeleider – mentor “Project Spoorzoekers” i.s.m. MAS en Stad Antwerpen 2014 Begeleider workshop fotografie “Project Home Sweet Home” i.s.m. Red Star Line Museum Antwerpen 2014 Gastspreker “Project Home Sweet Home” Red Star Line Museum Antwerpen 2014 Bestuurslid RvB Centrum voor Beeldexpressie VZW Antwerpen 2015 Bestuurslid Rasa VZW Antwerpen

Engagementen 2004-2010 Freelance medewerker/gids educatieve dienst in het FOMU te Antwerpen 2012 Deelname Portfoliopreview BOZAR ism Centrum voor Beeldexpressie 2012 Publicatie portfolio ‘RECLAIM’ in magazine van Centrum voor Beeldexpressie 2013 Publicatie catalogus International Contemporary Artists - ICA Publishing NY 2013 Mentor visuele ondersteuning “Project Spoorzoekers” i.s.m. MAS Stad Antwerpen 2014 Foto-expert ARENA 2014 advies en begeleiding fotografen i.s.m Centrum voor Beeldexpressie 2014 Publicatie Hidden Treasure Art Magazine Yearbook 2014 by HT.Art Publishing Great Britian 2014 Begeleider workshop fotografie “Project Home Sweet Home” i.s.m. Red Star Line Museum Antwerpen 2014 Gastspreker “Project Home Sweet Home” Red Star Line Museum Antwerpen


Tentoonstellingen artistiek werk 2000 Eindtentoonstelling Sint Lucas Antwerpen expo “Afgestudeerden 2000” 2001 Groepstentoonstelling Borgerhart ‘Werner Segers’ Rataplan vzw en Stad Antwerpen 2002 Groepstentoonstelling ‘Hoboken Biennale’ industriezone te Hoboken 2002 Groepstentoonstelling ‘De Goede Woning’ een Sifproject i.s.m. Stad Antwerpen 2002 Groepstentoonstelling ‘Koninklijke Lierse Fotoclub’ i.s.m Stad Lier 2003 Solo tentoonstelling ‘Pictures ’ in t’Klein Raamtheater te Antwerpen 2003 - 2004 Groepstentoonstelling ‘Jonggeflitst Awards 2003’ diverse culturele centra Vlaanderen 2003 Groepstentoonstelling ‘Koninklijke Lierse Fotoclub’ i.s.m. Stad Lier 2004 Groepstentoonstelling ‘Koninklijke Lierse Fotoclub’ i.s.m. Stad Lier 2005 - 2008 Solotentoonstelling met het ‘FotografieCircuit Vlaanderen’ 2005 Groepstentoonstelling ‘Koninklijke Lierse Fotoclub’ i.s.m. Stad Lier 2006 Groepstentoonstelling ‘25 jaar Fotografiecircuit Vlaanderen’ FotoMuseum A’pen 2006 Solo tentoonstelling ‘Fotografie 2006 ‘ in de Sint Lucaspassage te Antwerpen 2007 Groepstentoonstelling ‘Eye 5’ i.s.m. CvB in de Atab – Galerie Antwerpen 2007 Solo tentoonstelling ‘Sit & Wait’ i.s.m. Gynaika in de PinArt Galerie te Mechelen 2008 Groepstentoonstelling ‘Koninklijke Lierse Fotoclub’i.s.m. Stad Lier 2008 Geselecteerd voor preselectie MuHka voor de Canvascollectie 2008 2008 – 2009 Geselecteerd voor ‘BastArt’ jonge Kunsthonden met solo tentoonstelling mijnsite te Houthalen-Helchteren - Limburg 2010 Geselecteerd voor preselectie MuHka voor de Canvascollectie 2010 2011 Deelname groepstentoonstelling Wallpiece Sint Lucas Antwerpen 2012 Project‘Fastfood for the brain’ i.s.m. UAB en Sint Lucas Antwerpen 2012 Geselecteerd deelname Portfoliopreview BOZAR i.s.m. Centrum voor Beeldexpressie 2012 Tweeluik solo tentoonstelling ‘reclaim’ i.s.m. CULT2060 - Designcenter Winkelhaak - Atlas Gebouw en Stad Antwerpen 2012 Groepstentoonstelling Fotosalon Koninklijke Lierse Fotoclub i.s.m. Stad Lier 2013 Solotentoonstelling WALLPIECE “Constructions” Sint Lucas Antwerpen 2013 Groepstentoonstelling AIR PORT 2013 – flags i.s.m. DAA & BWI in Essaouira Marokko 2014 Solotentoonstellling en presentatie ‘Vaders en dochters’ i.s.m. Universiteit voor het Algemeen Belang vzw en Sint Lucas Antwerpen 2014 Groepstentoonstelling AIR PORT 2014 – flags i.s.m. DAA & BWI in Antwerpen België 2014 Virtuele presentatie project Home Sweet Home i.s.m. Red Star Line Museum in Antwerpen 2015 Groepstentoonstelling ‘Human Colours’ CC NOVA en Stad Antwerpen

Projecten 2000 – 2008 Interieurfotografie ontwerpbureau Art-Men, publicatie FeelingWonen 2001 VZW Antwerpen Open, reportagefotografie van het ManoMundofestival 2001 VZW De Goede Woning , Sifproject rond Zilvertopblokken te Antwerpen 2002 Euromercerie, produktfotografie naaigerei, toegepast als prentkaarten en affiches voor op beurzen. Deze werden op Europees niveau verspreid 2003 – 2006 Violetta & Vera Pepa, modefotografie, kaart, affiche,blow-ups en modebeurzen te Parijs, Milaan en Tokyo 2003 Pricma en Jeugddienst Lier, interactief fotoproject speelpleinwerking te Lier 2003 Make-up artist Monica Delgadillo, modefotografie voor portfolio te Antwerpen 2003 Fiona McGreal, modefotografie, als kaart, affiche, blow-ups modebeurzen te Parijs en Milaan 2004 – 2005 Het Paleis VZW, sfeerfoto’s voor seizoensbrochure 2005 2004 Sensoa VZW, sfeerfoto’s voor preventiemagazine Den Vrijen Courant 2004 Affiche Theaterkostuum voor Academie Schone Kunsten te Antwerpen 2004 Sfeerfoto’s en projectiebeelden‘Human Behaviour’ eindproject Aurora Belis 2007 Anne Zellien, juweelontwerpster, modefoto’s blow-ups beurzen Parijs, Milaan 2007 Sfeerfoto’s en portretten Intercultureel initiatief van Antwerpse scholen ‘Het NokiAproject’ 2008 Affiche sfeerbeeld Sint Lucas KSO Antwerpen 2008 Banner en coverfoto AINB beroepsvereniging 2009 – 2014 Affiches sfeerbeeld Sint Lucas KSO Antwerpen 2010 Amuze Backcover magazine Prospekta dienst toerisme Stad Antwerpen 2010 Portretfoto Amuze magazine Prospekta dienst toerisme Stad Antwerpen

Profile for Faryda Moumouh

Faryda Moumouh - The photographic Thinking  

The work of Faryda Moumouh evolved a lot, from an observer to a more archeological and philosophical thinker. Her photographic images are la...

Faryda Moumouh - The photographic Thinking  

The work of Faryda Moumouh evolved a lot, from an observer to a more archeological and philosophical thinker. Her photographic images are la...

Advertisement