Page 9

9

»Verdensborgerlinjen« for elever på 10. årgang

Nye verdensdele og andre måder at leve og tænke på udfordrer dig til at reflektere over livet på et andet niveau, end du måske er vant til.

Eleverne på 10. årgang får på Farsø Efterskole et undervisningstilbud, der peger fremad og udad. Vi mener, at et øget refleksionsniveau sammen med en solid faglig ballast, er det der skal til, for at hjælpe dig videre frem i uddannelse og job.

Derfor tilbyder vi eleverne på 10. årgang at prøve kræfter med FS10 (10. klassesprøven) samtidig med at de bruger tid på Verdensborgerlinjen. 10. klassesprøven udbydes i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Tysk udbydes som valgfag på FSA niveau (9. klassesprøven). Verdensborgerlinjen integrerer bl.a. geografi, historie og samfundsfag. På Verdensborgerlinjen arbejder vi projektorienteret, og vi rejser ud i verden. Du kan vælge mellem en rejse til et land i Europa eller til Tanzania i Afrika. Forberedelsen af rejsen, selve rejsen og ikke mindst evalueringen af rejsen bl.a. med foredrag vil udfordre dig til et helt andet refleksionsniveau, end du ellers ville have mulighed for, selvom efterskoleopholdet i forvejen bidrager kraftigt i den retning. Der bliver tale om en ekstra betaling pga. rejserne, fra kr. 2.000 op til kr. 14.000. Ring gerne og hør nærmere om Verdensborgerlinjen.

Velkommen til Farsø Efterskole  
Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Advertisement