Page 7

7 Fag udover de boglige Emneuger

Valgfag

I løbet af året har vi emneuger, hvor vi bryder det normale skema op og går i dybden med et emne. Det kan f.eks. handle om flygtninge, 2. verdenskrig, middelalderen, drama og meget andet.

På Farsø Efterskole prioriterer vi valgfagene højt. Skolens beliggenhed ved fjord, mark og skov danner sammen med vores faciliteter gode rammer for mange spændende valgfag. Du kan tre gange i løbet af skoleåret vælge valg­ fag, så der er mulighed for at få prøvet forskel­lige interesser af. Målet med undervisningen i valgfagene er sam­tidig, at du tilegner dig kundskaber og færdigheder i de valgfag, du interesserer dig for.

Eksempler på valgfag Volley-ball Fodbold Pigeidræt Basketball Spring Klatring Mountainbike/løb Musik Mediefag Drama Pileflet Træsløjd Motorlære Pedel fag

Byggevalgfag Kniv/smykker Go-cart Landbrug/dyr Billedkunst Tøjdesign Keramik Ridning Sejlads Kajak Friluftsliv Fiskeri FDF/spejderleder Mad over bål

Velkommen til Farsø Efterskole  
Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Advertisement