Page 6

6

Undervisningstimer i en normal uge

Skemalagt undervisning

(4 dage ugentligt)

Lektioner ugentligt

Dansk

7

Matematik

5

Engelsk

3

Fysik/kemi

2

Idræt

3

Læsetime

1

Undervisning på hele fagdage (1 dag om ugen)

Historie og samfundsfag

(9. kl.)

2

Biologi og geografi

(9. kl.)

2

Verdensborgerlinje

(10. kl.)

3

Kristendom

2

Fællesfag

»D  et er guld værd, at lærerne på Farsø Efterskole tror på, at jeg godt kan «

Tysk eller læsetime

2/1

Kontaktgruppe møde

1

Fortælletimer

1

Fællesaften

2

Valgfag

5/8

I alt

35-40

Mai

Forventning til dig Undervisningen er krævende for både dig og læreren. For at opnå udbytte af undervisningen er det afgørende, at du møder med en positiv og engageret indstilling til skolearbejdet.

Udtalelser Midt i skoleåret og igen ved skoleårets afslutning får du en udførlig faglig vurdering i dansk, samt en

personlig udtalelse der beskriver dine personlige og sociale kompetencer.

Fritagelse for prøver Du har som elev på Farsø Efterskole mulighed for at få fritagelse i en eller flere af prøverne. Det sker efter aftale med dine forældre og lærere.

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Advertisement