Page 13

Ansøgning om optagelse på Farsø Efterskole for skoleåret 20  /20  Elevens fulde navn:

Elevens mobil nr.:

Gade / husnr.:

Postnr.:

CPR-nr.:

Kommune:

Jeg går nu i

  By:

klasse på 

skole.

Elevens underskrift

Moderens navn:

Faderens navn:

Gade / husnr.:

Gade / husnr.:

Postnr.:

Stilling:

Stilling:

CPR-nr.:

CPR-nr.:

Mail:

Mail:

Tlf.:

Tlf.:

Tlf. arb.:

Tlf. arb.:

Mobil nr.:

Mobil nr.:

Postnr.:

By:

By:

Som forældre/værge tillader jeg, at Farsø Efterskole modtager udtalelser fra skolepsykologisk rådgivning (PPR) og skolen. Eleven betragtes først som optaget, når indmeldelsesgebyret på kr. 1.500,- er indbetalt. Indmeldelsesgebyret går til skoletrøjer, elevfoto og materialer i øvrigt. Hvis eleven udmeldes af Farsø Efterskole inden 1. marts i året hvor efterskoleopholdet påbegyndes, tilbagebetales halvdelen af gebyret. Ved udmeldelse efter 1. marts tilbagebetales gebyret ikke.Dato

Forældre / værges underskrift.

Ansøgning om optagelse skal indsendes/afleveres i udfyldt stand til: Farsø Efterskole Viborgvej 71, 9640 Farsø. Bemærk: Ansøgningen gælder kun det ansøgte skoleår.

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Velkommen til Farsø Efterskole  

Læs alt om Farsø Efterskole. En spændende efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder.

Advertisement