Page 1

Κατ αρχάς και αφού σας ευχαριστήσουµε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση µας ,θα θέλαµε να ενηµερώσετε τους αναγνώστες του Σ Β για το κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας “Φάρος” . Τι είναι, πότε δηµιουργήθηκε, ποιοι ήταν και είναι οι σκοποί του και πως στελεχώνεται; Το Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Ν. Σάµου «Φάρος»: Ιδρύθηκε ως Αστική Εταιρία, µη κερδοσκοπική, τον Οκτώβριο του 1999 και ξεκίνησε τις επιστηµονικές του δράσεις από τον Ιούνιο του 2000. Είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας ευαισθητοποιηµένων φορέων, συλλόγων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νοµού Σάµου. Υποστηρίζεται επιστηµονικά και συγχρηµατοδοτείται (κατά 50 %) από τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Στελεχώνεται από επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνιολόγο, κοινωνική λειτουργό), εκπαιδευµένο σε θέµατα πρόληψης. Απευθύνεται σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες που δεν έχουν άµεση σχέση µε το πρόβληµα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και κυρίως σε άτοµα νεαρής ηλικίας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στη σχολική -εκπαιδευτική κοινότητα (µαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς), καθώς επίσης και στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς, Μ.Μ.Ε, πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους, διάφορες επαγγελµατικές οµάδες). Οι δράσεις του Κέντρου αφορούν τόσο στο νησί της Σάµου όσο και στα νησιά Ικαρία και Φούρνους. Θεωρείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια ενεργούς παρουσίας σας στο νοµό µας έχει σταθεί εφικτή η προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής υγείας στον τόπο µας και µε ποιους τρόπους; Αυτό που αναφέρετε είναι µια µακρόχρονη και διαρκής διεργασία. Πιστεύουµε ότι είµαστε σε καλό δρόµο: Έχουµε συνεργαστεί µε χιλιάδες πλέον ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια στα Νησιά µας. Ανθρώπους που τους προσεγγίζουµε και µας προσεγγίζουν µέσα από διαφορετικούς ρόλους. Η αίσθηση που έχουµε µέσα από την συνεργασία µας είναι ότι καταλαβαίνουν πόσο πολυσύνθετο γεγονός είναι η ψυχική και κοινωνική υγεία και ότι η προαγωγή της εξαρτάται από ορισµένα µεγάλα, αλλά και πολλά µικρά καθηµερινά πράγµατα τα οποία οι ίδιοι µπορούν να τα βελτιώσουν. Ποιες είναι οι µέχρι τώρα δράσεις σας και ποιος ο προγραµµατισµός σας για τα επόµενα χρόνια; Έχουµε κάνει πολλές παρεµβάσεις στη Σχολική κοινότητα 14 Σεµινάρια Αγωγής Υγείας για εκπαιδευτικούς Γυµνασίων- Λυκείων και 13 για Δασκάλους Δηµοτικών σχολείων στη Σάµο, την Ικαρία και τους Φούρνους, 4 οµάδες ευαισθητοποίησης για καθηγητές και πάνω από 30 οµαδικές και ατοµικές συναντήσεις κατά την εφαρµογή προγραµµάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν πάνω από 520 εκπαιδευτικοί. Πολλοί από αυτούς µε τη σειρά τους πραγµατοποίησαν προγράµµατα στα σχολεία τους, πολλαπλασιάζοντας την παρέµβαση µας. Έχουµε συνεργαστεί σε τρίµηνα κυρίως προγράµµατα µε γονείς στην πόλη της Σάµου, στο Καρλόβασι, τον Μαραθόκαµπο, το Πυθαγόρειο, τους

1


Μυτιληνιούς, τον Παγώνδα, το Κοκκάρι, τον Πύργο, τον Άγιο Κήρυκο, τον Εύδηλο, τις Ράχες, και τους Φούρνους. Συµµετείχαν πάνω από 540 γονείς. Πραγµατοποιήσαµε 11 οµάδες παιδιών & εφήβων & 18 παρεµβάσεις σε σχολεία. Ακόµα και στις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας δώσαµε το παρόν. Έχουµε συνεργαστεί µε τον Στρατό και τα σώµατα Ασφαλείας. Συνολικά έχουµε κάνει 15 βραχύχρονες και πιο εκτεταµένες δράσεις συνεργαζόµενοι µε πάνω από 200 ένστολους συµπολίτες µας. Έχουµε πιλοτικά πραγµατοποιήσει το «Πρόγραµµα Ευρυδίκη»: Ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα πρόληψης µε στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέµατα Πρόληψης της Εξάρτησης στον Εργασιακό Χώρο µε επίκεντρο το Νοσοκοµείο του Νησιού. Τέλος δεκάδες Ενηµερωτικές διαλέξεις σε όλους τους Δήµους του Νοµού, Εισηγήσεις σε άλλες ηµερίδες, ανοιχτές εκδηλώσεις και Συνέδρια. Επίσης, λόγω του ανοιχτού πλαισίου του Κέντρου Πρόληψης στην κοινότητα, φτάνουν πολυάριθµα ραντεβού, σχεδόν καθόλου, όσο για απλές συµβουλές τις οποίες αναζητούν οι γονείς ή επαγγελµατίες προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του ρόλου τους. Όλες οι παραπάνω οµάδες παραµένουνε δηµιουργικός στόχος και σε αυτές έρχονται να προστεθούν, αφού έχει έρθει η εκπλήρωση του χρόνου οι οµάδες εθελοντών για την πρόληψη, ίσως και κάποια προγράµµατα σε µεγάλους εργασιακούς χώρους του νοµού, δράσεις στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και επικεντρωµένες παρεµβάσεις όπως σε µονογονεϊκές οικογένειες. Κρίνετε ότι υπάρχει η απαραίτητη δικτύωση και συνεργασία µε φορείς του τόπου µας και πού απευθύνεστε; Από τις πρώτες µέρες λειτουργίας του Κ. Π. αισθητή ήταν η παρουσία και η στήριξη διάφορων φορέων (Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εργασιακές και Επαγγελµατικές Ενώσεις, πάρα πολλοί σύλλογοι γονέων, τοπική Εκκλησία, Ένωση Συνεταιρισµών) οι περισσότεροι των οποίων συµµετείχαν και στην ίδρυση του Φάρου. Τώρα κάνουµε ένα καινούργιο άνοιγµα σε νέους συνεργάτες, π.χ. πολιτιστικούς- αθλητικούς- κοινωνικούς συλλόγους, άλλους συλλόγους γονέων κτλ µε στόχο το «µεγάλωµα της οικογένειας της πρόληψης», µε άξονα και τις σκέψεις µας για «δίκτυο εθελοντών στην Πρόληψη». Υποστηρίζεστε επιστηµονικά και χρηµατοδοτείστε κατά 50% από τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών . Θεωρείτε ότι οι χρηµατοδοτήσεις καλύπτουν επαρκώς τις δράσεις σας , όλες τις δαπάνες που απαιτούνται και τους µισθούς του προσωπικού; ¨Έχουµε να χρηµατοδοτηθούµε κανονικά από τον ΟΚΑΝΑ από το πρώτο εξάµηνο του 2006! Προσπαθείτε πολλά χρόνια να ευαισθητοποιήσετε τα µέλη της τοπικής µας κοινωνίας απευθυνόµενοι σε επαγγελµατικούς φορείς , συλλόγους και σε υπηρεσίες. Υπάρχει ανταπόκριση στο κάλεσµα σας; Νοµίζουµε ότι από αυτά που είπαµε παραπάνω είναι εµφανής η ανταπόκριση.

2


Ποια είναι τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε ως εργαζόµενοι; Τα οικονοµικά προβλήµατα των Κ. Π. ξεκινούν, από την ανυπαρξία θεσµικού πλαισίου, ανυπαρξία που επιτρέπει στην Πολιτεία να µην «εγγράφει» συγκεκριµένα κονδύλια στους προϋπολογισµούς των υπουργείων για την υποστήριξη των δράσεων πρωτογενούς πρόληψης στα σχολεία, την οικογένεια, τους χώρους εργασίας και τις ένοπλες δυνάµεις, αλλά και ευρύτερα στην Κοινωνία. Τις δράσεις αυτές συντονίζουν και σε ένα σηµαντικό βαθµό υλοποιούν αποκλειστικά τα Κέντρα Πρόληψης. Πιο συγκεκριµένα την τελευταία τριετία ο ΟΚΑΝΑ οφείλει πάνω από 6.000.000 € (έξι εκατοµµύρια Ευρώ) στα 72 Κέντρα Πρόληψης. Στο δικό µας Κέντρο οφείλει από το 2006 περίπου 30.000 Ευρώ και µόνο µέχρι το Ιούλιο του 2007, άλλες 88.000. Σύνολο περίπου 118.000. Φανταστείτε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2008 θα χρωστά κι άλλες 88.000 ακόµα! Το Κ. Π. λειτουργεί συνεχίζει να λειτουργεί σήµερα χάρη στην στήριξη τοπικών φορέων. Εµείς, εδώ τοπικά, δεν έχουµε άλλα προβλήµατα και αυτό χάρη στην καλή συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση και άλλους τοπικούς φορείς. Προβλήµατα που έχουν οι συνάδελφοι πολλών άλλων Κέντρων τα οποία οφείλονται στο ασαφές θεσµικό πλαίσιο. Εµείς εδώ τα ξεπεράσαµε µε την καλή διαπροσωπική σχέση µε τους τοπικούς άρχοντες. Όµως αν η υποχρηµατοδότηση συνεχιστεί η εργασιακή µας θέση θα είναι στον αέρα, γιατί δεν είναι δυνατό όλο αυτό το εγχείρηµα να στηριχθεί στην τοπική χρηµατοδότηση επ’ άπειρον! Ωστόσο, επειδή «των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν», πάγιος στόχος µας είναι τα Κέντρα Πρόληψης να αναγνωριστούν νοµοθετικά ως αυτόνοµες, ιδιόµορφες δοµές στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε επιστηµονική πιστοποίηση και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας βέβαια. Αυτό πρέπει να γίνει αναγνωρίζοντας τα θετικά σηµεία του υπάρχοντος καθεστώτος π.χ. εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών- κυρίως δια της Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησηςκαι αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τα αρνητικά π.χ. εργασιακή ανασφάλεια των στελεχών Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσουµε, θα θέλαµε το µήνυµα των εργαζοµένων του «Φάρου» προς τους κατοίκους των νησιών µας και τους αναγνώστες του Σ Β Το Κέντρο Πρόληψης ανήκει σε σας. Συµµετέχοντας στις δράσεις του, µπορείτε να πάρετε στήριξη για τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, τη γειτονία σας, την κοινότητα. Δώστε του δύναµη να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τόπο µας.

3

Συνέντευξη Φάρου στο Σαμιακό Βήμα  
Συνέντευξη Φάρου στο Σαμιακό Βήμα  

Συνέντευξη Φάρου στο Σαμιακό Βήμα

Advertisement