Page 21

Xxxx | Xxxx Citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat citaat

Over bits en bytes ■■ Collectie collegedictaten (KU Leuven, BTAB). © Dieter Daemen – KU Leuven.

De werkelijke toegevoegde waarde van digitalisering In januari bracht de British Library via multispectrale beeldvorming een voor het blote oog onzichtbare schets van Leonardo Da Vinci aan het licht.1 De vluchtige figuur was verborgen als een vuile vlek in een van Da Vinci’s notitieboeken, de zogenaamde Codex Arundel 263. Dergelijke vondsten spreken tot de verbeelding, al is het allerminst de eerste keer dat multispectrale beeldvorming de verborgen inhoud van documentair erfgoed blootlegt. Al sinds de laatste jaren van de vorige eeuw worden uiterst fragiele en moeilijk leesbare documenten zoals de papyri van het Herculaneum, de Sinaiticusbijbel en het Archimedes Palimpsest via deze – en andere – technieken ontsloten.2 Al deze voorbeelden maken duidelijk waarom het omzetten van documentair erfgoed naar bits en bytes een grote meerwaarde biedt. Inderdaad, dat digitalisering bijdraagt tot preservatie, toegankelijkheid, collectie-ontwikkeling, educatie en onderzoek en zelfs tot gemeenschapsvorming is alge-

tekst Nele Gabriels en Bruno Vandermeulen

meen erkend.3 Maar wat houdt digitalisering precies in? En vooral: wat is de toegevoegde waarde van digitalisering voor het documentaire erfgoed waar Vlaanderen zo rijk aan is? Enkele praktijkvoorbeelden uit de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven bieden een aanzet tot antwoord.

Gesloten boeken In essentie is digitalisering het omzetten van fysieke materialen naar digitale gegevens. Aandacht voor de fysieke toestand van de materialen, voor ontsluiting en valorisatie en voor digitale preservatie zijn hierbij essentieel. Zijn conserverende ingrepen nodig alvorens manipulatie toe te laten? Zijn de objecten beschreven en (online) vindbaar? Op welke manier worden de digitale objecten zelf ontsloten? Hoe garanderen we de duurzaamheid van deze objecten en het rendement van de digitaliseringsinspanningen op lange termijn? Vragen die duidelijk maken dat digitalisering veel meer is dan een druk op de knop van de camera of scanner:

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed | 9 (2016) 1

21

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 9(2016)1  

Erfgoedwerk is vakmanschap: nieuwe visie op vorming in de erfgoedsector // Documentair erfgoed onder de scanner: digitalisering als onderzoe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you