Page 35

© FARO

© FARO

gelijkheden om concrete vragen ook te bespreken met collega’s uit andere organisaties? Het kan heel inspirerend zijn om te zien hoe zij hun rol als onthaalmedewerker opvatten.

mensen activeert en energie geeft. De veranderingen zullen ook meer gedragen zijn.

Een mogelijk nadeel van deze performance-gerichte aanpak is dat de nadruk op problemen komt te liggen. Een eerder onderzoekende benadering kan die focus verleggen door vooral te vertrekken van wat er goed loopt en wat er allemaal nog mogelijk is. Stel nu dat Daniël samen met enkele andere collega’s een klein onderzoek opzet over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat echt iedereen zich thuis voelt aan het onthaal? De collega’s zouden dan bezoekers kunnen bevragen, de onthaalervaring in kaart kunnen brengen en samen andere organisaties kunnen bezoeken. Al die informatie kan Daniël dan verwerken in een nieuw ontwerp, dat kleinere of grotere aanpassingen bevat. Voordeel van deze aanpak is dat het

De leidinggevende blijft degene die een dergelijke rijke leeromgeving kan creëren. Tijd en ruimte zijn zoals gezegd belangrijke voorwaarden. Werknemers moeten vooral de boodschap krijgen dat leren erbij hoort en dat inspanningen om zichzelf verder te ontwikkelen gewaardeerd worden. Het leren komt er niet bovenop, maar maakt deel uit van het werk. Het addertje onder het gras is wel dat het leren overgeorganiseerd raakt. Het kan niet de bedoeling zijn dat de werknemers continu verantwoording moeten afleggen over hun leerprocessen of dat ze gedwongen worden om te leren. Dat is trouwens een illusie: niemand leert onder dwang.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERBINDING VAN WERKEN EN LEREN?

35

Profile for FARO Faronet

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(2019)2  

Dossier leren op de werkvloer met heldere tips om uw kennis en kunde verder te ontwikkelen // Hoe worden topstukken bewaard? // Voorpublicat...

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(2019)2  

Dossier leren op de werkvloer met heldere tips om uw kennis en kunde verder te ontwikkelen // Hoe worden topstukken bewaard? // Voorpublicat...

Profile for faronet
Advertisement