Page 15

Malpertuus, Frits Van den Berghe (1883-1939 ), op de Topstukkenlijst vanaf 2010. Collectie: Museum voor Schone Kunsten Gent

risico kregen ze binnen 48 uur advies. In het eindrapport werd een objectieve vergelijking gemaakt tussen de bewaaromstandigheden van alle topstukken, op basis van de ASHRAE-classificatie voor de T en RV en van de ICCROM guidelines voor lux en uv.4 Bij de analyse werd rekening gehouden met drie klimaatgerelateerde schadefenomenen: het risico op chemische schade door hoge T en RV, lux en uv, met degradatie van pigmenten, vergeling en het bros worden tot gevolg. Ten tweede mechanische schade, door fluctuaties van RV en licht, met scheuren, deformaties van dragers of opstuwingen van verflagen. Ten slotte de biologische schade door hoge RV, en fluctuaties van RV, met schimmelvorming. Extremen van +25°C voor T en <35 % en >65 % voor T worden als risicovol gezien voor handschriften en schilderijen.

RESULTATEN

De vergelijking van huidige preventieve maatregelen per locatie toont dat niet elke deelnemer

de bewaaromstandigheden kan controleren. Zo heeft amper 40 % van de deelnemers een geautomatiseerd klimaatsysteem, tegenover 60 % dat een monitoringsysteem heeft. 65 % geeft aan bewust bezig te zijn met de verlichting. De infrastructuur van de locaties heeft een impact op de bewaaromstandigheden. Bijvoorbeeld omdat dit de opstart van preventieve maatregelen bemoeilijkt, zoals wanneer het gebouw waarin een topstuk bewaard wordt beschermd is als monument. Preventieve maatregelen op zich bieden dus onvoldoende garantie voor goede bewaaromstandigheden. Bij de vergelijking van de klimaatmetingen bleek dat maar 10 van 30 topstukken het hele jaar voldeden aan de richtlijnen voor T, RV, lux en uv. Zowel geklimatiseerde als niet-geklimatiseerde ruimtes hadden problemen met T- en RV-beheersing. Mogelijke oorzaken waren te weinig capaciteit of technische defecten van het klimaatsysteem, problemen met de opvolging door medewerkers of slechte isolatie van de infrastructuur. ‘Moeilijke periodes’ zijn warme zomers

15

Profile for FARO Faronet

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(2019)2  

Dossier leren op de werkvloer met heldere tips om uw kennis en kunde verder te ontwikkelen // Hoe worden topstukken bewaard? // Voorpublicat...

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 12(2019)2  

Dossier leren op de werkvloer met heldere tips om uw kennis en kunde verder te ontwikkelen // Hoe worden topstukken bewaard? // Voorpublicat...

Profile for faronet
Advertisement