Page 1

REPORTAGE SYDAFRIKA - LOKAL OCH GLOBAL FÖRÄNDRING


REPORTAGE - LOKAL OCH GLOBAL FÖRÄNDRING Är du intresserad av globala frågor? Vill du förändra och påverka andra? Vill du åka till Sydafrika? Vill du lära dig göra filmreportage, skriva artiklar och fotografera? Färnebo folkhögskola filial i samarbete med Afrikagrupperna och ABF Media Lab startar kursen ”Reportage Sydafrika – lokal och global förändring”. En kurs för dig som vill lära dig mer om världen, förändra på hemmaplan och arbeta med bild och ord som verktyg.

KURSUPPLÄGG Kursen är uppdelad på tre perioder.

Period 1 (18 veckor) Förberedelsearbete Under förberedelsetiden studerar du globala frågor med Sydafrika och Sverige i fokus. Du lär dig om Afrikas och Sydafrikas historia, internationellt utvecklingssamarbete, de globala miljöförändringarna, kulturmöten och språk. En dag i veckan ägnas åt olika former av dokumentation då du kan välja mellan att filma, fotografera och skriva. Period 2 (8 veckor) Praktiska reseförberedelser samt sex veckors studieresa I början av vårterminen åker du till Sydafrika i sex veckor och gör studiebesök/praktik på Afrikagruppernas partnerorganisationer samt dokumenterar deras arbete genom filmreportage, foto och artiklar. Period 3 (13 veckor) Efterarbete Efterarbetet ägnar vi åt att bearbeta erfarenheter och att förbereda det utåtriktade informationsarbetet i Sverige. Du får chansen att dela med dig av dina erfarenheter från Sydafrika, möta människor, arrangera föreläsningar, filmvisningar och aktioner. Detta görs i nära samarbete med Afrikagrupperna och ABF.


VARFÖR SKA JAG GÅ DEN HÄR KURSEN? För att få en djupare förståelse av dagens globala överlevnadsfrågor och bli inspirerad av hur man i Sydafrika arbetar för förändring. Genom att filma, fotografera och skriva om positiva exempel på sydafrikanska initiativ som visar på möjliga lösningar, får du tillfälle att här hemma bidra till ökad kunskap och påvisa att förändring är möjlig. Det går att göra något åt problemen i världen nu!

HUR SÖKER JAG TILL KURSEN? Du söker kursen genom att fylla i och skicka in kursens ansökningsblankett, som finns att ladda ner på vår hemsida. Antagning sker efter intervju. I maj hålls ett obligatoriskt förmöte. Om du inte kan delta på förmötet blir du automatiskt placerad som reserv. Detta för att vi prioriterar att alla sökande är med på mötet för att träffa lärare, tidigare deltagare, lära sig mer om kursen och träffa blivande kurskamrater. Kursen vänder sig till dig som är över 18 år.

KURSSTART: 20 augusti 2012 PLATS: Göteborg LÄNGD: ett läsår SÖK SENAST: 15 maj 2012 FÖRMÖTE OCH INTERVJUER: 2-3 juni 2012 FINANSIERING: kursen berättigar till studiemedel från CSN


FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA Färnebo folkhögskola ligger i Österfärnebo med filial i Göteborg. Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Våra kurser är inriktade på globala rättvisefrågor, miljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Studierna syar till att ge ökade kunskaper och verktyg för förändring inom dessa områden. Färnebo folkhögskola filial ligger i Viktoriahuset i centrala Göteborg och är en dagfolkhögskola utan internat.

AFRIKAGRUPPERNA Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som bedriver utvecklingssamarbete med fem länder i södra Afrika och stödjer kampen för ett fritt Västsahara. I Sverige arbetar de med information, opinionsbildning samt insamling.

ABF MEDIA LAB ABF Media Lab vill med rörlig bild, text och ljud bygga band mellan nya och etablerade folkrörelser och likasinnade demokratiska krafter i Sydafrika och övriga världen. Audiovisuella studier behövs för att både förstå vad som skapar exploatering och vad som skapar förändring. Vi måste lära mer om och medverka i det nya motstånd som växer fram i den internationella solidaritets- och rättviserörelsen.

FÖR ANMÄLAN & INFORMATION: Färnebo folkhögskola filial Linnégatan 21 (Viktoriahuset) 413 04 GÖTEBORG 031-775 27 63 mail: goteborg@farnebo.se

www.farnebo.se

Reportage Sydafrika - lokal och global förändring 2012  

Är du intresserad av globala frågor? Vill du förändra och påverka andra? Vill du åka till Sydafrika? Vill du lära dig göra filmreportage, sk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you