Page 1

ALLMÄN KURS TANZANIA - rättigheter och förändring

Behörighetsgivande kurs med resa Startar augusti 2012


Sök Allmän kurs Tanzania om du vill: • fördjupa dig i lokala och globala frågor om rättvisa, makt och samhällsförändring • skaffa dig behörighet för eftergymnasiala vidare studier • träffa engagerade människor • delta i en tio veckors studieresa i Tanzania • göra ett utåtriktat informations- och påverkansarbete i Sverige

Beroende på vem du är och i vilken del av världen du bor har du

olika förutsättningar att kunna ta del av dina rättigheter. Dina möjligheter påverkas av etnicitet, klass, kön och ålder. Utifrån dessa perspektiv och genom möten med engagerade människor under resan i Tanzania lär vi oss om folkrörelsers arbete för mer rättvisa samhällsförhållanden.

Behörighetsgivande kurs. Kursen erbjuder dig som saknar

fullständig gymnasieutbildning möjlighet att komplettera dina tidigare studier. Det betyder att du i kursen kan läsa in olika kärnämnen på gymnasienivå. Ämnena du kan läsa är Svenska A och B, Matematik A, Engelska A, Naturkunskap A, Samhällskunskap A och B samt Religionskunskap A. Dessa kärnämnen integreras i största möjliga mån i de övriga studierna på kursen.


Kursen är uppdelad i tre delar: Första delen genomförs i Sverige och består av förberedelsearbete där vi studerar både historia och dagens situation i Tanzania, samt globala rättvisefrågor, mänskliga rättigheter och demokrati. Andra delen är den tio veckor långa resan till Tanzania. Under den tiden kommer du bland annat att bo hos en familj på den tanzanska landsbygden och praktisera hos organisationer som arbetar med rättighetsfrågor. Under tredje delen, efter resan, gör vi ett utåtriktat informations- och påverkansarbete hemma i Sverige där vi på olika sätt delar med oss av och sprider kunskap vi fått under resan. Kursens tema – rättigheter och förändring – kommer att följa med i studierna under hela året.


FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA Färnebo Folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola som jobbat med resande kurser i 30 år. Skolan är helt drogfri. Undervisning och resa läggs upp i nära samråd med deltagarna. Studieformerna är varierade. På resande kurser bor deltagarna i kollektiv där matlagning, städning och kursens ekonomi sköts gemensamt. KURSFAKTA Kurstid - 20 augusti 2012 - 31 maj 2013 Studietakt - 100%

Ansök senast – 30 april Antagningsvillkor - Kursen vänder sig till dig som är över 18 år och intresserad av globala frågor, internationellt samarbete och miljöfrågor. Inga förkunskaper krävs. Kostnader - Kursen är kostnadsfri, men kostnader för boende och mat tillkommer, samt för resan. Sammanlagt ca 55000 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Anmälan och information - Personligt brev och intervju. Anmälningsblankett med ansökningsinstruktioner hittar du på vår webbsida. Intervju och informationsträff – Informationsträffar och intervjuer genomförs preliminärt 12-13 maj och 26-27 maj.

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA: Färnebo folkhögskola Box 23 810 20 ÖSTERFÄRNEBO

0291 – 202 75 info@farnebo.se www.farnebo.se

Allmän kurs Tanzania - rättigheter och förändring 2012  

Sök Allmän kurs Tanzania om du vill: • fördjupa dig i lokala och globala frågor om rättvisa, makt och samhällsförändring • skaffa dig beh...

Allmän kurs Tanzania - rättigheter och förändring 2012  

Sök Allmän kurs Tanzania om du vill: • fördjupa dig i lokala och globala frågor om rättvisa, makt och samhällsförändring • skaffa dig beh...

Advertisement