Attest bevestiging bankidentiteit

Page 1

Customer Data Management & Closures ING Client Services Namur Rue Godefroid, 54 5000 Namur

Uw contactpersoon: Sylvie Crespin Tel. 02/738.83.62 - Fax 081/425.428

Namur, 15 oktober 2020 DBS/CI/CDM/BCSI/SC/20-10/ 16417411-33

ATTEST

Ondergetekende ING België NV, Marnixlaan 24, te 1000 Brussel, verklaart hierbij dat de rekening IBAN BICCODE (SWIFT)

BE87 3631 9635 2894 BBRU-BE-BB-010

.

O. verw. U. verw.

in onze boeken open is op naam van : FARM CONNECT BV JENNENSTRAAT 28 3950 BOCHOLT Ondernemingsnummer: 0733.696.320

Sylvie Crespin Customer Data Management & Closures

Lora Bennardo Customer Data Management & Closures

ING Belgium nv – Bank/kredietgever – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België – RPR Brussel – btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – Rekening: BE45 3109 1560 2789 Een verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.