Revista Farma-ceutics Hivern 2019-2020 Català

Page 1

hivern 2019-2020 exemplar gratuït

Segueix-nos

farma-ceutics.com

DESEMBRE TREMOLANT, BON GENER I MILLOR ANY Salut & Bellesa:

Salut & Família:

Salut:

Elit Derm. El Ritual de la

La grip i el refredat

Acne adult o acne tardà

nostra pell, pas a pas


Ed

farma-ceutics magazine — hivern 2019-2020

EDITORIAL Maite Argemí Staff farma-ceutics

02 / 03

Benvingut hivern Un hivern més ens congratula poder estar

En l’apartat de salut, podem trobar un

amb vosaltres oferint-vos una edició més de

article que tracta de l’acne adult o tardà,

la revista de la nostra agrupació. Com sem-

on la Mª Antonia Masdeu de la farmàcia

pre, al llarg d’aquests anys, estem preparats

Masdeu, ens explica les causes per les quals

per donar-vos a conèixer nous continguts

es pot patir acne a l’edat adulta i ens apor-

interessants per a la vostra tasca com a

ta consells per millorar-lo.

professionals. En l’article d’Elit Derm, la Judit Armero ens Us fem quatre pinzellades del gran treball

explica el ritual que hem de seguir per acon-

de l’ONG Farmamundi en defensa del dret

seguir tenir la pell ben cuidada i hidratada, i

reproductiu de les dones migrades a Cata-

com fer una correcta aplicació dels cosmè-

lunya, on es destaca la inclusió de les me-

tics. També ens dona consells i ens planteja

diadores interculturals en els equips d’aten-

preguntes interessants per fer un bon ús del

ció a l’embaràs.

producte.

El director de Lou Trainers, el Sergi Lou, en

Seguidament, descobrirem la deliciosa

el seu article ens parla dels esports que

recepta per elaborar una terrina de foie

podem practicar durant l’estació hivernal a

trufada, en l’article de Toni Sala, el xef de la

l’aire lliure en plena naturalesa, i també ens

Fonda Sala d’Olost. Esperem que la gaudiu.

dona consells sobre com podem evitar sofrir lesions durant la pràctica de l’esport.

Per acabar, en aquesta edició de la revista d’hivern hi ha propostes de productes i re-

També publiquem l’article de Guillermo Va-

gals del nostre club de fidelització, del qual

llejo de la farmàcia Vallejo, on ens dona una

podreu trobar més informació al web www.

sèrie de consells sobre com prevenir la grip

farma-ceutics.com.

i els constipats freqüents en aquesta època més fred, així com també informacions

Com sempre, nosaltres seguim agraïts de

interessants sobre els seus tractaments.

poder estar al vostre servei.

El sol, a l’hivern emmandrat, es lleva tard i s’acotxa aviat


Su

SUMARI

pàg. 5

pàg. 11

SALUT I BELLESA:

SALUT I FAMÍLIA:

ELIT DERM. EL RITUAL DE

LA GRIP I EL REFREDAT, MOTIU DE

LA NOSTRA PELL, PAS A PAS

CONSULTA A LA FARMÀCIA A L’HIVERN

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

pàg. 6

pàg. 12

FARMAMUNDI:

PRODUCTES

DONES MIGRADES EN EDAT REPRODUCTIVA A CATALUNYA

——————————————————————————————————————

pàg. 13 ——————————————————————————————————————

CUINA SALUDABLE:

pàg. 7

TERRINA DE FOIE TRUFADA

ESPORT I SALUT: ESPORTS D’HIVERN

——————————————————————————————————————

pàg. 15 ——————————————————————————————————————

SALUT:

pàg. 8

ACNE ADULT O ACNE TARDÀ

CATÀLEG DE REGALS

————————————————————————————— ——————————————————————————————————————

Cr

CRÈDITS

Amb la col·laboració de:

Secretari del Consell de Farma-Ceutics

Judit Armero, Farmamundi, Sergio Lou,

Josep Allué

Guillermo Vallejo, Toni Sala i Mª Antonia Masdéu

Disseny original: Suki Design Studio

Equip Farma-ceutics Dipòsit legal: Responsables magazine

D.L. B-42311-2011

Jaume Centellas Ubach Oriol Molina

Impressió:

Maite Argemí

Copyset Impremta


AQUEST NADAL JO REGALO ELIT DERM

Per la compra d’una unitat 10% dte.

Per la compra de dues unitats 2ª unitat al 50% dte.

www.elitderm.com

Elit Derm

®


SB

SALUT I BELLESA

Elit Derm. El Ritual de

la nostra pell, pas a pas Judit Armero Staff Farma-ceutics

Mantenir el rostre en bon estat requereix

amb més facilitat i la seva composició és

una rutina de neteja i hidratació diària

més gran en actius, de manera que millora

que es basa en la constància, l’ús d’un

l’acció de la crema hidratant que apliquem

producte adequat i la seva correcta

a continuació.

aplicació. Elit Derm mostra amb uns senzills passos com utilitzar la seva línia

Què utilitzar abans del maquillatge?

de productes per poder gaudir d’una pell

Sempre cal aplicar una base hidratant ade-

ben preparada.

quada. Elit Derm presenta un vel de seda, i d’aquesta manera s’aconsegueix que es

Quantes vegades cal rentar-se la cara

fixi millor a la pell i que duri més. El protocol

durant el dia?

a seguir seria el següent: netejar el rostre,

Tant a homes com a dones, es recomana

aplicar el vel de seda, després la crema

netejar la pell un mínim de dues vegades

hidratant i, finalment, el maquillatge.

cada dia. Al matí, perquè així eliminem les possibles toxines de rebuig que hem

Alguna tècnica senzilla per aplicar la crema

eliminat a través dels porus durant la nit. I,

hidratant?

a la nit, també es recomana encara que no

Ja sabeu la importància d’escollir una

s’utilitzi cap tipus de maquillatge.

crema que sigui adequada per al nostre tipus de pell i que cobreixi les necessitats

Per què serveix el peeling?

que cadascuna busquem, tant en la seva

Amb aquest tractament de bellesa pro-

textura com en allò que vulguem tractar:

movem la regeneració de les capes més

hidratació, arrugues, fermesa, lluminositat,

superficials de la pell. D’aquesta manera

brillantors ... Hi ha vegades que podem

aconseguim millorar la seva elasticitat, la

utilitzar un tipus de crema al matí i un

seva capacitat per absorbir cosmètics, la

altre a la nit. Les cremes exerceixen la seva

disminució i la prevenció d’arrugues. Amb

acció en la capa més superficial de la pell

ell també es poden mitigar les marques

(epidermis), és per això que després de la

d’acne, les taques solars i les taques pròpies

seva aplicació notem un confort totalment

de l’edat.

immediat.

Cada quan s’han d’utilitzar les mascaretes

Recomanem realitzar-ne l’aplicació amb

i per què?

les dues mans de forma ascendent, co-

Una o dues vegades per setmana. Les màs-

mençant des de la barbeta i fent massat-

cares poden ser hidratants, reafirmants,

ges suaus fins repartir-la per tota la cara.

exfoliants, netejadores i il·luminadores. Es

Sempre de dalt a baix i del centre cap a

tracta d’un producte destinat a exercir una

l’exterior. Cal evitar el contorn d’ulls, perquè

acció profunda mentre el portem aplicat.

és una zona més sensible i més propensa a

Després d’un peeling és molt aconsellable

les al·lèrgies.

aplicar una mascareta per tal d’aportar col·lagen a la pell.

Elit Derm... ¿Quantes vegades cal aplicar el sèrum? És recomanable aplicar-lo de dia i de nit i triar el sèrum més adequat en funció del tipus de pell. El sèrum sempre s’absorbeix

presenta la seva línia creada per farmacèutics amb els passos essencials per lluir una pell en perfectes condicions.


FM farma-ceutics magazine — hivern 2019-2020

06 / 07

FARMAMUNDI Actualment més de

300.000 dones migrades a Catalunya estan en edat reproductiva

La societat catalana és cada vegada més intercultural.

La campanya en xarxa Raisa (en àrab: dona conductora i sobirana) vol ser un espai de reflexió entre usuàries, professionals i institu-

Segons dades de la Secretaria d’Igualtat,

cions sobre les eines per gestionar aquesta

Migracions i Ciutadania de la Generalitat

realitat multicultural.

de Catalunya, el 15,8% de la població que resideix a Catalunya és d’origen estranger,

Amb aquesta iniciativa, des de Farmamun-

mentre que gairebé el 28% del total de na-

di ens volem sumar a les accions tant de

dons nascuts vius el 2017 van ser de dones

sistema sanitari públic català, com de les

d’origen estranger.

entitats socials que treballen pels drets reproductius de les dones a Catalunya, ente-

Farmamundi, en el seu treball en defensa

nent que qualsevol millora en algun aspecte

del dret a la salut arreu, fa quatre anys va

del sistema comporta també una millora en

posar en el centre dels seus projectes els

la seva globalitat.

drets reproductius de les dones catalanes. Continuem així la nostra tasca, aportant la Aquests projectes han inclòs treballs de

nostra expertesa i els nostres millors es-

recerca, tallers d’art-etnografia amb dones

forços per garantir el dret a la salut al món.

migrades i professionals de la salut que han donat com a resultat dues exposicions i unes propostes dirigides a la millora de les polítiques públiques d’atenció a l’embaràs i al part amb una mirada intercultural. D’entre aquestes millores destaquem la inclusió de mediadores interculturals en els equips d’atenció a l’embaràs i al part, la inclusió de formació en interculturalitat i drets per al personal sanitari (futur i en actiu) i el reforç dels serveis d’atenció de salut comunitària. Pel que fa a l’àmbit de la formació, els projectes han facilitat la creació conjunta, amb mediadores i llevadores, d’una unitat didàctica sobre interculturalitat en l’atenció als processos d’embaràs i part que, properament, posarem en pràctica.

Més informació: http://raisa.dretalasalut.org Seu a Catalunya: catalunya@farmamundi.org www.farmamundi.org


ES

ESPORT I SALUT

Esports d’hivern

Sergio Lou Director de Lou Trainers - NaturFit loutrainers.com / naturfit.net

Amb l’arribada del fred fem el canvi d’armari d’armari; el cos ens demana menjars i aliments més calents i calòrics; i també canvia l’activitat esportiva que podem realitzar en espais exteriors i de naturalesa.

Patinatge sobre gel: la seva accessibilitat ve donada perquè cada vegada són més ciutats les que disposen d’un espai temporal on practicar-lo sense necessitat d’haver de desplaçar-nos a una zona d’alta muntanya. Té certa dificultat en els seus inicis pel tema de l’equilibri, per tant, un dels seus prin-

De tots és conegut l’esquí i les seves dife-

cipals punts en contra seria la possibilitat

rents variants amb materials sobre els quals

de lesions que alguna caiguda ens podria

podem lliscar sobre la neu, com els bigfoots,

produir.

el ja molt assentat snowboard, o la novetat del tubing, que és una espècie de rosco

Descens en trineu: és sens dubte una de

inflable amb el qual ens tirem per tobogans

les activitats més divertides i fàcils de dur

gelats que preparen les estacions d’esquí.

a terme. Necessitem un trineu (n’hi ha de molt diversos tipus i mides), i un pendent

Però en aquest article ens agradaria par-

pel qual lliscar. És apte per a totes les edats

lar-vos d’altres modalitats, potser menys

i nivells de condició física, i encara que

conegudes, però que de vegades fins i tot

sembli mentida, es cremen moltes calories

poden ser més accessibles per diferents

practicant-lo, ja que cada vegada que vo-

motius.

lem fer una baixada, hem de pujar el trineu caminant fins a dalt.

Esquí de fons – Raquetes: és una activitat molt adequada per a qualsevol persona,

Un últim detall a l’hora de practicar esports

que requereix d’un cert equilibri en el cas de

d’hivern, és que cal escalfar molt bé la

l’esquí de fons, però no demanda una gran

musculatura i les articulacions, ja que quan

condició física per a dur-la a terme perquè

el cos està fred aquest respon de manera

es pot realitzar amb ritme suau, o caminant

diferent, i així evitarem possibles caigudes i

en el cas de les raquetes. També podem

lesions.

jugar amb el tema de la dificultat triant un recorregut més pla, o per contra, amb un que faci pendent.

SABIES QUE...? ... al Japó es practica un esport anomenat Yukigassen?

...el ballet d’esquí va ser disciplina dels Jocs Olímpics.

I consisteix en guerres de boles de neu! Es formen 2 equips que tenen per objectiu prendre la bandera a l’equip contrari sense patir cap cop per boles de neu.

Als Jocs Olímpics d’ hivern de 1988 i 1992, realitzat com a esport de demostració. Encara es pot veure en alguns llocs, i és un veritable espectacle.


Re

farma-ceutics magazine — hivern 2019-2020

08 / 09

REGALS Trobaràs

tot el catàleg de regals a farma-ceutics.com

Trolley RUMAX 516 punts

Set de ganivets japonesos 83 punts

Set de vi 100 punts

Llibreta i bolígraf 11 punts

Termo 0,5L 140 punts

Set de fitness 357 punts

Set Mandala 7 punts

Cistella mustela 242 punts

Duo tasses cafè 112 punts

Joc de pintures 67 peces 101 punts

Joc de tovalloles 100% cotó 127 punts

Set d’eines - llanterna 473 punts

Tassa acer inox. 44 punts

Set de viatge 20 punts

Bossa per portàtil 51 punts


Escapada rural Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i sopar.

Escapada urbana Nit de cap de setmana per a 2 persones. Inclou esmorzar i detall.

1400 punts

1400 punts

Puff per mòbil 29 punts

Set de barbacoa 140 punts

Bastó de trekking 70 punts

Suport de silicona 7 punts

Multieina 77 punts

Xec regal 6€ Farmamundi Col·labora amb l’ONG 60 punts

Xec regal 6€ 60 punts

Aparell de massatge 14 punts

Refreda ampolles 102 punts

Clauer moneda negre 5 punts

Neceser negre 13 punts

REGAL 6€ Pal de selfie 50 punts

Cadenat maleta 10 punts

Joc de manicura 23 punts

FARMA-CEUTICS: ELS TEUS PUNTS SÓN REGALS www.farma-ceutics.com *La disponibilitat dels productes pot variar. En cas que algun producte no estigui disponible se substituirà per un altre de cost i/o característiques similars.


Combate eficazmente los síntomas de la gripe con toda su fuerza

Fiebre, congestión, secreción nasal y dolor. A partir de 14 años. Si toma Pharmagrip Forte no tome bebidas alcoho´licas. Si nota somnolencia no conduzca ni realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.


SF

SALUT I FAMÍLIA

La grip i el refredat, motiu de consulta a la farmàcia a l’hivern

Molta gent continua tractant els refredats amb antibiòtics, o pensa que el fred en si mateix és la causa del refredat, però aquestes creences no són del tot certes.

Guillermo Vallejo Farmacèutic - Farmàcia Vallejo El que passa és que les baixes temperatu-

Prevenció: Actualment, és difícil prevenir el refredat. Les raons són diverses: l’aire fred que es respira permet que els virus es repliquin més fàcilment en el nas. A més, la menor radiació ultraviolada del sol afavoreix la supervivència dels virus. Com a mesura preventiva, resulta recomanable ventilar

res faciliten la transmissió dels més de 200

amb assiduïtat les estances, especialment

tipus de virus que poden ser responsables

els llocs en els quals es concentra un gran

d’aquesta patologia. I és que, encara que

nombre de persones, així com també ren-

podem agafar un refredat a l’estiu, és més

tar-se les mans amb freqüència.

probable que es produeixi en els mesos de fred, ja que les condicions meteorològiques

Vacunar-se contra la grip. La millor ma-

afavoreixen la propagació dels virus. A més,

nera de prevenir la grip és vacunant-se tots

hem de tenir en compte que aquests virus

els anys, una mesura especialment impor-

canvien de característiques amb cada nova

tant per a les persones amb un risc alt de

estació, per la qual cosa és difícil que l’orga-

presentar complicacions greus a causa de

nisme adquireixi una immunitat permanent

la grip.

contra ells. Tractament: L’ús d’antibiòtics en infeccions Per molt que s’escrigui o es digui, la ciència

víriques com el refredat i la grip és erroni, ja

actualment no sap amb certesa per què

que aquests només són eficaços en casos

hi ha prevalença de certs constipats i grips

de complicacions bacterianes. Aquests

a l’hivern. Com a mitjana, els nens petits

fàrmacs no ofereixen cap benefici per als

sofreixen entre 4 i 8 refredats cada any, i els

símptomes del refredat comú; per això,

adults de 2 a 5. Els símptomes fonamen-

s’utilitzen un conjunt de fàrmacs capaços

tals són la rinorrea aquosa, els esternuts,

de limitar-los o fins i tot d’anul·lar-los. Es

l’obstrucció nasal, el malestar faringi i la tos

disposa de medicaments eficaços per

irritativa. No ha d’oblidar-se que el refredat

alleujar símptomes tals com el mal de cap,

comú i la grip presenten alguns símptomes

la congestió nasal, la tos, el moqueig i el

idèntics. Però la grip, a diferència del cons-

mal de coll. El criteri de selecció del medica-

tipat, comença de manera brusca amb

ment més adequat per a cada cas depèn,

febre, dolor muscular, cansament i malestar

per tant, dels símptomes que apareguin. El

general, i només a vegades es produeixen

farmacèutic d’oficina de farmàcia realitza

els esternuts, el mal de coll i l’abundant flux

una important tasca d’informació al pa-

de mucositat nasal més característics del

cient per a l’ús racional d’aquest tipus de

refredat comú.

medicaments anticatarrals.


P

farma-ceutics magazine — hivern 2019-2020

12 / 13

PRODUCTES

Akileine Start gel efect. calor fuerte 75ml

Gran cruz Almohadilla eléctrica lux. lumbar

Babe Cofre Happy Moments

Buccotherm Kit infantil

Lansinoh Extractor leche materna electr.

Omron Monitor Tensión M2 brazo

Phyto RE30 Tratamiento anti canas 2+1

Farma-ceutics Propolis jarabe infantil

Sweetiers Peluche conejo

Elit derm Ritual antiedad

Rs7 Fisioforte 200ml

Be+ Pre-tratamiento antioxidante 30ml


Terrina de foie trufada

Cs

Ingredients (per a 10-12 persones)

CUINA SALUDABLE

2 kg de foie 20 g de sal 20 g de sucre 10 g de pebre 100 g de tòfona Descripció És un plat suprem per a les grans ocasions i, tenint en compte la quantitat que ens sortirà, s’ha de preparar per a grans celebracions. Personalment, per a aquest plat recomano utilitzar recipients de pirex.

ELABORACIÓ

1.

Posarem tots els foie a temperatura am-

buit i es guardarà més dies si no la utilit-

bient: així ens serà més fàcil de poder treure

zem. Una vegada encetada, s’ha de con-

els nervis sense que es desfacin gaire.

sumir al més aviat possible, contràriament s’oxidaria.

2.

Muntarem la terrina amb una capa de foie i la cobrirem amb làmines de tòfona, que

5.

Posarem un tall en un plat, i així podrem

prèviament haurem tallat amb una man-

veure tots pisos de foie i tòfones que hem

dolina. Ara, repetirem l’operació: una altra

anat fent. S’acompanyarà amb una castan-

capa foie i tot seguit les tòfones laminades.

ya confitada amb almívar i unes torrades.

Ho anirem repetint així fins que arribem a dalt de la terrina. Ho courem al bany maria

Bon profit!

a 100ºC, de 30 a 40 minuts.

3.

Una vegada cuita, traurem tot el greix i el reservarem. Aquest greix ara mateix és boníssim, tot perfumat com de tòfona.

4.

Ho premsarem perquè escupi tot el greix i ho refredarem. Un cop fred, cobrirem la terrina amb una capa de greix; això farà el

Toni Sala Xef, Fonda Sala Pl. Major, 17, 08516 Olost, Barcelona 938 88 01 06 www.fondasala.com


PHYTO RE30

TRATAMIENTO ANTI-CANAS


Sa

SALUT

Acne adult o acne tardà

Mª Antonia Masdéu Farmacèutica - Farmàcia Masdéu

L’acne adult es presenta amb uns granets, principalment de greix. El pateixen majoritàriament les dones, en un 35%, i minoritàriament també és present en homes (en ambdós casos, en majors de 25 anys).

10 consells per millorar els brots d’acne tardà:

En la recerca del seu origen, molts dermatòlegs creuen que és degut a un desequilibri hormonal que fa que predomini la testosterona. Aquesta és la responsable que es produeixi un excés de greix i com a conseqüència s’augmenti la queratina en els fol·licles, cosa que provocarà una inflamació ja que el porus de la pell estarà obstruït. A més, existeix una bactèria que s’alimenta del greix i que viu sense oxigen.

2.La neteja de la cara i de la part del cos afectats. S’han de fer servir productes adequats (els de la gent jove ressequen massa la pell). També cal tenir en compte si el pacient és home o dona, quin tipus de pell es té, etc.

Tot aquest quadre pot produir lesions i deixar marques a la pell quan es curin. També són culpables de l’acne adult: Els dolços, que fan augmentar la insulina que incrementarà l’efecte de la testosterona. L’estrès, ja que el cortisol incrementa la producció de greix i sobretot dispara la inflamació. Fumar tabac augmenta també la inflamació. La contaminació, tant atmosfèrica com causada per maquillatges. Algun aliment que produeixi reaccions al·lèrgiques o intoleràncies.

1.Primerament, cal consultar el dermatòleg, sobretot si d’adolescent no s’ha patit aquest problema.

3.No manipular els grans sota cap concepte i sobretot no fer-se ferides. 4.Netejar a consciència els utensilis de maquillatge (esponges, brotxes…). 5.No abusar de menjar amb alt contingut de greixos, ni d’aliments processats, ni sucres, i fins i tot tampoc del marisc, ja que conté molt iode. 6.No exposar-se al sol sense protecció, per les marques que quedaran. 7.No prendre el sol en excés, ja que es pot produir un brot més intens. 8.Utilitzar productes dermacosmètics adequats i específics. 9.Evitar remeis casolans, ja que l’acne pot empitjorar. 10.Si el problema persisteix, és possible que sigui necessari un tractament oral. Tot això precedit per d’una visita al dermatòleg, que avaluarà el problema i ens orientarà.