Page 1

L A RE VI S TA DEL SOCI

Nº 72

ets tu D esembre 2019

Alzheimer en fase primerenca EN PRIMER PLA L’ENTREVISTA

María Blasco, Directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)

AVANCEM

Un univers visual on la protagonista és la teva farmàcia

ARA FEDEFARMA

Les farmàcies, punts d’informació i registre de donants de medul·la òssia

fedefarma 1


BIsualfarma

Per què necessites un Business Intelligence a la teva farmàcia? Perquè vols que la teva farmàcia sigui més rendible. Perquè vols saber com està la teva farmàcia respecte altres similars. Perquè vols prendre decisions basades en dades reals.

Què és BIsualfarma?

BUSINESS INTELLIGENCE

SIMULADOR D'ASSORTIMENT I PREU

Analitza els principals indicadors de la teva farmàcia i compara't amb el mercat i amb perfils similars als de la teva farmàcia.

El simulador d'assortiment i preu t'orienta en la presa de decisions per a què guanyis en rendibilitat.

www.BIsualfarma.com Integració i sincronització amb IOFWin i altres programes de gestió. Disponible en el teu PC, tablet i smartphone (App BI)


VICENÇ J. CALDUCH President de fedefarma

Valor i valors “En el moment actual és fonamental que la cooperativa aporti valor a la farmàcia i als ciutadans, i que ho faci des dels valors que li són propis.”

D

onar una resposta excel·lent, amb la millor experiència d’atenció, a les necessitats del pacient-client és actualment un imperatiu per a la farmàcia. Tenim un ciutadà cada vegada més format i informat, que té cura activament i preventivament de la seva salut. Tenim un perfil de consumidor que combina les experiències online i of f line. Tenim una evolució epidemiològica en què l’envelliment i la cronicitat comporten més necessitats d’atenció, especialment a domicili. I tenim, pertot i en tots els àmbits, la irrupció de la tecnologia amb totes les seves potencialitats.

Des de la farmàcia hem de tenir en consideració tots aquests elements en el dia a dia de la nostra activitat per millorar el servei als ciutadans. I des de fedefarma treballem per ajudar la farmàcia a fer-ho possible. Ja no som només una cooperativa de distribució. Ni un proveïdor de serveis. Som, cada dia més, un aliat del professional farmacèutic capaç de buscar, impulsar, posar en marxa i transferir a la farmàcia projectes de valor.

En aquesta revista en teniu uns quants exemples en àmbits diversos. En la comunicació omnicanal, tenim Farmaoffice go, un nou servei de comunicació per a la farmàcia amb els seus pacients i clients. I f:, amb una gamma d’elements de comunicació visual per a la farmàcia. En l’àmbit sanitari, la possibilitat d’esdevenir punt d’informació i registre de donants de medul·la òssia mitjançant el conveni signat amb la Fundació Josep Carreras. Són tots ells projectes de valor per a la farmàcia, que es basen en uns valors. Perquè en el moment actual és fonamental que la cooperativa aporti valor a la farmàcia i als ciutadans, i que ho faci des dels valors que li són propis. Uns valors de servei a la farmàcia, innovació, compromís amb la salut i retorn a la societat, que són inherents a la nostra naturalesa cooperativa i sense els quals la nostra activitat no tindria sentit. Perquè les iniciatives de valor han d’emparar-se en uns valors. Valors com els que en aquesta època de l’any surten més fàcilment a la superfície, però que haurien de prevaldre sempre. Des de fedefarma, la teva cooperativa, et desitgem que passis unes bones festes de Nadal envoltat de les persones estimades.

fedefarma 3


A Internet hi ets tu o hi són d’altres Ara ho tens fàcil, go farma

La teva web f: personalitzada des d'on treballar la imatge i comunicació online de la farmàcia, gestionar l'agenda de serveis i activitats, crear i publicar continguts compartint-los en XXSS i comunicar promocions.

4 fedefarma


DESEMBRE 2019

SUMARI 03 EDITORIAL

06

06 EN PRIMER PLA

ALZHEIMER EN FASE PRIMERENCA 10 TAGS 11 EN PARLEM

WhatsApp Business

12 IMPULS

Decisions més rendibles per a l’oficina de farmàcia

16 SOM SALUT

Un gest que pot canviar una vida

20 TERRITORI

Vestir la farmàcia de Nadal

22 AVANCEM

f:, un univers visual on la protagonista és la teva farmàcia

26 L’ENTREVISTA

María Blasco, Directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO).

30 ARA FEDEFARMA

Les farmàcies, punts d’informació i registre de donants de medul·la òssia. Fedefarma promou la categoría bucal a la farmàcia. La memòria integrada de fedefarma posa en valor el retorn social de la cooperativa.

34 + VALOR

Farmaoffice go desenvolupa la imatge digital i la comunicació online de la farmàcia

36 FORMACIÓ 40 AGENDA

Gener, febrer i març

42 UN PAS ENDAVANT

STAFF Federació Farmacèutica núm. 72-Desembre 2019 / Coneixement, 7-13 - Polígon Industrial Gavà Business Park - 08850 Gavà (Barcelona) Tel.: 902 760 726 · Tel. SAS: 902 760 738 e-mail: marqueting@fedefarma.com • Directora: Francesca Iglesias • Consell de redacció: Elisenda Casals, M. Eugènia Niubó, Santi Argelaguet, Lluís Escuder, Cristina Casas i Laura Baeza • Dipòsit legal: B-469-00 • ISSN: 1698-8043 • Edició i realització: www.som.cat. Premià, 15. 2a planta 08014 Barcelona Tel.: 936 347 612 • Publicitat: Departament de Màrqueting-fedefarma Tel.: 937 060 372 e-mail: marqueting@fedefarma.com

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels articles d’aquesta publicació sense l’autorització prèvia i per escrit del director de la revista. Els articles publicats reflecteixen l’opinió dels seus autors i Federació Farmacèutica no es fa responsable dels criteris exposats. fedefarma

5


/

EN PRIMER PLA Reportatge

6 fedefarma


Alzheimer en fase primerenca Diagnosticar la malaltia d’Alzheimer en la fase primerenca és una realitat possible i necessària per al neuròleg, que aporta avantatges clínics i emocionals al pacient i al seu entorn familiar. Helena Vico.

Metge de família, psicòloga i neuròloga. Actualment és neuròloga de la Unitat

D

urant l’envelliment cerebral es produeixen canvis estructurals, com la disminució de volum en l’escorça prefrontal, hipocamp i regions i temporals. A més hi ha una pèrdua de connectivitat cerebral, amb preferència a activar més les regions frontals i menys les temporals, i una reducció en l’asimetria de l’activitat cerebral, amb tendència que tots dos hemisferis s’activin durant la realització d’una tasca. Totes aquestes modificacions porten a canvis fisiològics en l’esfera cognitiva; es produeix una reducció de les capacitats atencionals, executives i una pèrdua de memòria. Per contra, en el si d’una malaltia neurodegenerativa que cursa amb demència, es produeix un envelliment cerebral patològic, on una cascada d’alteracions va produint grans danys progressivament i irremeiablement, que donen lloc a alteracions funcionals i estructurals, que, successivament, portaran a l’aparició de símptomes cognitius i a la pèrdua de la independència de l’individu.

de Memòria de l’Hospital Peset i de la Unitat de Memòria de l’Hospital 9 d’Octubre.

LA MALALTIA D’ALZHEIMER ÉS LA MALALTIA NEURODEGENERATIVA QUE CURSA AMB DEMÈNCIA MÉS FREQÜENT Una pregunta temuda

Cada vegada és més freqüent que els pacients o els seus familiars acudeixin a la consulta de neurologia amb símptomes lleus i la temuda pregunta: “doctor, això és un principi d’Alzheimer?”. Contestar aquesta pregunta suposa sovint un repte diagnòstic per al neuròleg, que ha de saber diferenciar si aquests símptomes lleus són deguts a la percepció del pacient dels canvis fisiològics que ocorren en el cervell sa en envellir o, per contra, corresponen als primers símptomes d’un envelliment patològic, en el si d’una demència. La malaltia d’Alzheimer és la malaltia neurodegenerativa que cursa amb demència més freqüent. A Espanya té Alzheimer prop del 4 % de la població

entre 50 i 75 anys i fins a gairebé el 34 % en la de 85 anys o més. I aquesta prevalença es duplica cada 5 anys, ja que l’edat és un factor de risc principal per desenvolupar la malaltia i atès l’envelliment de la piràmide poblacional. A més, es calcula que el 7,5 % de les persones de 65 anys o més tenen malaltia d’Alzheimer en fase inicial, abans de l’aparició de la demència. La malaltia d’Alzheimer és un procés continu. Tot i que el procés fisiopatològic no es coneix del tot, la hipòtesi de la cascada amiloide té un paper fonamental. Això es deu al fet que una gran evidència científica apunta al paper iniciador o precoç de l’amiloide (Aß). La proteïna precursora d’amiloide (APP), que és una proteïna transmembrana la funció de la qual no s’ha determinat, pot ser tallada normalment per dos llocs alternatius per alliberar pèptids extracel·lulars amb diferent nombre d’aminoàcids. Els oligòmers Aß derivats de l’APP són les formes “tòxiques”, els quals han demostrat participar en els processos inicials de la malaltia d’Alzheimer.

fedefarma 7


/

EN PRIMER PLA Reportatge

Els biomarcadors, avenç en la comprensió del procés patogènic i en la precisió diagnòstica

L’

aparició dels biomarcadors en els últims anys ha suposat un gran avenç, tant en la comprensió del procés patogènic com en la precisió diagnòstica. Els biomarcadors són marcadors diagnòstics de la malaltia d’Alzheimer, que permeten detectar in vivo tant la pèrdua de neurones o neurodegeneració com el dipòsit de proteïna betaamiloide i el dipòsit de proteïna tau. Es correlacionen amb els canvis patològics de la malaltia d’Alzheimer, per la qual cosa també es pot establir una seqüència temporal en la seva determinació. L’acumulació de proteïna beta amiloide és el biomarcador més precoç. Pot detectar-se mitjançant una punció lumbar, tècnica en la qual s’extreu líquid cefalorraquidi, que envolta el cervell i la medul·la espinal mitjançant una punxada a la columna lumbar. O mitjançant tomografia per emissió

de positrons (PET) amiloide, tècnica de medicina nuclear mitjançant la qual s’injecta a la sang una petita quantitat de material radioactiu, capaç d’unir-se de forma específica a la proteïna betaamiloide cerebral i emetre raigs que són captats i transformats en una imatge. Posteriorment es pot determinar la pèrdua de sinapsis o zona de comunicació entre neurones, mitjançant tomografia per emissió de positrons amb fluorodesoxiglucosa (PET-FDG), tècnica de medicina nuclear mitjançant la qual s’injecta a la sang un derivat de la glucosa marcat amb petites quantitats de material radioactiu. Aquest emet rajos que es capten i transformen en un mapa de colors que representa el consum cerebral de glucosa; així, aquelles àrees que no funcionin bé, tindran hipometabolisme o menor consum de glucosa, el qual quedarà reflectit al mapa de color. En la fase inicial de la malaltia d’Alzheimer es produeix

hipometabolisme en àrees parietotemporals. Seqüencialment s’evidencia el dany neuronal a causa de l’acumulació de proteïna tau, la qual pot detectar-se mitjançant una punció lumbar. Seguidament, les alteracions en l’estructura cerebral s’objectiven mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN), tècnica en la qual el pas d’ones de ràdio pel pacient, sotmès a un camp magnètic i un ordinador, genera imatges detallades de les estructures anatòmiques cerebrals. Això permet detectar zones d’atròfia o envelliment prematur. En la malaltia d’Alzheimer, l’atròfia s’inicia a les àrees temporals medials. Més tard, les alteracions cognitives es detecten mitjançant tests neuropsicològics. En la malaltia d’Alzheimer la memòria s’altera de forma precoç. Finalment afecta la funcionalitat del pacient.

Els oligòmers s’uneixen i donen lloc a plaques senils extraneuronals, menys nocives. A més hi participa la proteïna tau, una proteïna intracel·lular la funció principal de la qual és estabilitzar els microtúbuls, estructures cel·lulars de sosteniment i transport. Quan es plega de forma anormal i s’hiperfosforila a causa de l’acció de diferents proteïnes quinases, dona lloc als cabdells neurofibril·lars intraneuronals,

que es relacionen amb la pèrdua del neuronal, i tenen un paper neurotòxic fonamental.

REALITZAR UN DIAGNÒSTIC PRECOÇ DE LA MALALTIA D’ALZHEIMER ÉS ESSENCIAL

8 fedefarma

Dues fases diferenciades

Des del punt de vista clínic, el contínuum de la malaltia d’Alzheimer pot dividir-se en dues fases: preclínica i clínica. La fase preclínica, que pot durar entre 10 i 25 anys, abasta des de l’inici del procés fisiopatològic fins que és prou manifest per a originar els primers

símptomes, que són percebuts pel pacient i/o el seu entorn. La fase clínica abasta des de l’aparició dels primers símptomes fins a la mort del pacient.


Amyloid-ß accumulation (CSF/PET) Synaptic dysfunction (FDG-PET(fMRI) Tau-mediated neuronal injury (CSF) Brain structure (volumetric MRI) Cognition Clinical function Abnormal

Normal

Preclinical

MCI

Dementia

Clinical Disease Stage

(Sperling, R. A. et al. Alzheimer’s Dement. 2011; 7: 280-92)

Al seu torn, la fase clínica pot dividir-se en dos períodes: deteriorament cognitiu lleu (DCL) i demència. El deteriorament cognitiu lleu, el període inicial de la fase clínica, es caracteritza per l’aparició de símptomes cognitius, que es poden objectivar mitjançant tests neuropsicològics. La intensitat és lleu, de manera que el pacient conserva la capacitat de viure de forma autònoma, és a dir, les seves activitats quotidianes o instrumen-

tals estan preser vades. Se segueix de la fase de demència, que es caracteritza per l’augment dels símptomes cognitius, que s’objectiven fàcilment mitjançant tests neuropsicològics breus i la major intensitat porta al fet que el pacient perdi la capacitat de viure de manera autònoma o la seva independència funcional. Aquest deteriorament progressiu el portarà posteriorment a la pèrdua també de les activitats bàsiques (menjar,

vestir-se…) en la fase avançada de la demència. El neuròleg, per respondre a la pregunta “doctor, això és un principi d’Alzheimer?”, té l’ajuda dels biomarcadors, l’ús dels quals ha de ser racional i de bona pràctica clínica, de manera que alguns d’ells només es fan servir en casos necessaris. Realitzar un diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer és essencial, ja que millora clarament la qualitat de vida del pacient. D’una banda, disminueix l’ansietat davant la incertesa diagnòstica. A més, li possibilita organitzar els seus assumptes i manifestar les seves voluntats anticipades. Així mateix, pot permetre participar en assajos clínics amb fàrmacs potencialment modificadors de la malaltia, fet que podria canviar el seu futur i el de tots.

fedefarma 9


/

TAGS Innovació fedefarma

#Farmapremium

#Campus

Farmapremium Play, intel·ligència artificial al teu servei

Píndoles formatives, ja al campus fedefarma

Farmapremium ofereix ara comunicació digital personalitzada a les pantalles de les farmàcies. Així, les ofertes i consells de vida saludable s’adapten automàticament als productes que ven la farmàcia i al perfil dels clients, segons el dia de la setmana i la franja horària. Es tracta d’un servei gratuït per a les farmàcies Farmapremium. Així mateix, el programa permet l’alta digital de clients, sense necessitat de tríptics o targetes. D’aquesta forma, les dades del client s’incorporen immediatament al sistema i es redueixen els costos per a la farmàcia (enviament d’SMS versus impressió de tríptic i targeta).

El campus d’e-learning de fedefarma disposa ja de les primeres píndoles per ajudar a treure el màxim partit de les eines digitals de fedefarma en benefici de la rendibilitat de la farmàcia. Els vídeos tutorials tracten qüestions relatives a l’ús de BIsualfarma, com ara l’estudi dels principals KPI, l’anàlisi d’una categoria o la valoració de l’equip en venda. També es focalitzen en temes concrets del simulador de preus i assortiment com l’establiment del PVP òptim. Finalment, i pel que fa a l’ús d’IOfwin, s’aborden qüestions com les comandes multizona, les promocions o la interoperabilitat de la recepta electrònica. Es tracta de temes amb la màxima aplicabilitat per a la farmàcia, que s’aniran renovant amb nous continguts.

#IOfnet

#IOfnet

Nou albarà sense línies no servides: més simple i menys paper

Total traçabilitat en les devolucions

Quan la farmàcia realitza la comanda d’un producte que no està disponible, se n’informa en el mateix moment, i es dóna l’opció d’activar la multizona, eliminar la comanda o realitzar-la a un altre distribuïdor. Per aquest motiu, s’ha procedit a eliminar els productes no servits en els albarans. Així se simplifica la informació que la farmàcia rep i, a més, reduïm l’emissió de paper. Si es desitja, es pot descarregar l’albarà complet a través de l’IOfnet.

10 fedefarma

Gràcies a l’IOfnet, i entrant amb l’usuari i contrasenyes habituals, ara la farmàcia pot gestionar les sol·licituds de devolucions a fedefarma d’una manera més còmoda i amb plena traçabilitat. Des de la cooperativa, hem actualitzat la plataforma perquè es puguin gestionar totes les sol·licituds d’aquest tipus de manera automàtica i amb seguiment de tot el procés per part de la farmàcia. I és que aquesta novetat d’IOfnet permet al farmacèutic conèixer en tot moment l’estat de la seva devolució i una gestió més àgil en benefici de dia a dia de l’oficina de farmàcia.


/

EN PARLEM Dues visions El WhatsApp s’ha instaurat en el nostre dia a dia personal. Però, en la versió business, pot ser un bon canal de comunicació per a la farmàcia? Coneguem dues opinions al respecte.

WhatsApp Business ÉS EL CANAL DE COMUNICACIÓ ONLINE PREFERIT PER GRAN PART DELS USUARIS DE LA FARMÀCIA

WhatsApp Business AMB EL WHATSAPP BUSINESS EL CONSELL FARMACÈUTIC DES DEL TAULELL ES PERD

Marc Cases, farmacèutic comunitari

Javier Reig, farmacèutic comunitari

El WhatsApp Business aporta a la farmàcia un canal més de comunicació verificat, professional i amb avantatges importants: molt directe, immediat i que gairebé tothom fa servir, perfils de gent jove i gent gran. Això permet als usuaris comunicar-se amb la farmàcia per realitzar qualsevol tipus de consulta o comanda i permet a la farmàcia comunicar-se amb els usuaris. Amb la seva versió web podem gestionar totes les consultes o comandes ràpidament i ordenada, de manera que podrem donar més servei i professionalitat. Evidentment, com qualsevol altre canal de comunicació, hem de tenir el consentiment dels usuaris per poder-nos comunicar amb ells. Amb aquest consentiment, i fent-ne un ús responsable, segur que l’usuari tindrà una millor experiència de comunicació amb la farmàcia. Ens permet comunicar-nos amb text, però també amb imatges i enllaços de totes aquelles activitats que realitzem a la farmàcia i ens dona la possibilitat de comunicar-ho als usuaris que sabem que els pot interessar, més enllà del taulell. Tenim l’opció de crear llistes de difusió segmentades segons la tipologia de clients, per poder comunicar-nos amb un sol missatge a tots aquests usuaris, sense haver de crear cap grup ni molestar ningú. L’ús adequat d’aquest nou canal de comunicació dona imatge a la farmàcia, sensació d’estar adaptat als nous temps i professionalitat.

Crec que l’ús del WhatsApp Business es planteja com una eina de generació d’encàrrecs per a la posterior recollida a la farmàcia comunitària. En aquesta perspectiva, en el mateix moment de fer la comanda ja està perdent-se el servei d’indicació farmacèutica. Per tant, el consell farmacèutic des del taulell es perd. No la veig, doncs, com una eina assistencial ni d’atenció al pacient. Considero complicat seguir tot un protocol d’indicació farmacèutica mitjançant aquesta aplicació. A més a més, amb el seu ús perdem tota comunicació no verbal, i impedeix empatitzar adequadament amb el pacient. No obstant això, potser aquesta intervenció es pugui fer a través de l’aplicació però, no crec que sigui la primera opció. És cert que hi ha tràfic a la farmàcia, ja que el picking del producte es fa allà però, la gestió de l’encàrrec per mitjà de WhatsApp Business pot fer-la qualsevol persona de la farmàcia independentment de la seva formació acadèmica. Prescindim, per tant, de la figura del farmacèutic? En la meva opinió, les noves tecnologies han de servir per completar la pràctica farmacèutica habitual, per donar un millor servei. Hem d’adaptar-les al futur assistencial cap al qual evoluciona (ha d’evolucionar) la farmàcia comunitària.

fedefarma 11


/

IMPULS Casos d’èxit

12 fedefarma


Decisions més rendibles per a l’oficina de farmàcia Actualment, el dia a dia de l’oficina de farmàcia implica la presa constant de decisions sobre la seva gestió i rendibilitat. Aquestes inclouen aspectes tan diversos com triar el mix d’assortiment adequat al posicionament i el perfil de client, l’establiment de preus òptims, organitzar promocions i campanyes que s’adaptin a les necessitats i hàbits del client i l’estacionalitat i impulsar campanyes sanitàries que continuïn reforçant el perfil sanitari de la farmàcia.

Aquest univers d’incerteses i reptes que es plantegen a diari en el funcionament de la farmàcia requereix no només un coneixement precís de la realitat pròpia i la del mercat, sinó també molt d’esforç i recursos. És per això, que cada vegada més eines de business intelligence són més requerides per a la gestió. I és en aquest marc que Jaume Vivas, farmacèutic titular de la Farmàcia Riera, va incorporar l’ús de tecnologia business intelligence a la gestió de la seva farmàcia, amb la instal·lació del BIsualfarma. Gràcies al seu ús, en Jaume i tot l’equip posen el focus avui dia en aspectes clau com el tiquet mitjà, la gestió de categories, l’impuls de campanyes adients… I ha estat una eina d’acompanyament important en el procés de reforma de la seva farmàcia.

Explica que l’ús de l’eina li ha aportat “una font d’informació per ajudar-te a prendre decisions en totes les àrees del funcionament de la farmàcia de forma encertada”. Més enllà, alhora, dona visió general, ja que de vegades es coneix molt bé la pròpia realitat i l’extrapolem a d’altres, i en alguns casos és útil i real, però en d’altres no. “Detectar-ho és important per canviar-ho, renovar-se i, en definitiva, oferir un millor ser vei”, destaca Jaume Vivas. En definitiva, el business intelligence també ajuda a estar al dia de quines són les tendències, quines categories estan augmentant el seu protagonisme o bé quines l’estant perdent, quin és el tiquet mitjà per client, quina és la relació de vendes de recepta respecte de la venda lliure.

EL BUSINESS INTELLIGENCE TAMBÉ AJUDA A ESTAR AL DIA DE QUINES SÓN LES TENDÈNCIES, QUINES CATEGORIES ESTAN AUGMENTANT EL SEU PROTAGONISME O BÉ QUINES L’ESTAN PERDENT, QUIN ÉS EL TIQUET MITJÀ PER CLIENT O QUINA ÉS LA RELACIÓ DE VENDES DE RECEPTA RESPECTE DE LA VENDA LLIURE

fedefarma 13


/

IMPULS Casos d’èxit

Integrar una eina de business intelligence a l’oficina de farmàcia pot implicar fer-ho des d’una perspectiva general per tenir un seguiment del negoci de manera genèrica però contínua. I també pot implicar fer-ho de manera més intensiva, lligada a la gestió del dia a dia de la farmàcia. Tot i així, s’ha de pensar que per aprofitar tot el potencial, es faci servir el nivell de profunditat que sigui, cal ser constant i disciplinat en el seu ús, quan es fa i per a què es fa. En el cas de Jaume Vivas, al principi d’incorporar l’eina de business intelligence a la seva oficina de farmàcia, en feia un ús esporàdic, de tant en tant, per tenir una visió general, veure com anava la farmàcia i, sobretot, quina evolució hi havia respecte de períodes anteriors. “No obstant això, a mesura que vas descobrint l’eina veus que li pots treure molt més profit i actualment, amb el simulador d’assortiment i preu del BIsualfarma, hi entrem pràcticament a diari.” Dins d’aquest ús intensiu de l’eina de business intelligence, l’equip de la farmàcia la té present en moments

clau que es relacionen amb la rendibilitat directament. En aquest sentit, Jaume Vivas exposa com l’equip utilitza aquesta plataforma “dos cops al dia, sempre a l’hora de fer les comandes, mínim al matí i a la tarda, per fixar els preus”. Una altra rutina de consulta de l’eina de business intelligence que té establerta a la seva farmàcia fa referència al moment d’impulsar o renovar una categoria “per analitzar quins productes tenim, si el preu que tenim és el correcte, la competència…”. Més enllà de l’impuls a la categoria en concret, l’eina de business intelligence també pot ajudar, entre d’altres, a coordinar campanyes “analitzant quines categories tenim, quines categories podríem promocionar una mica…, sempre buscant relacionar categories d’interès per a la gent i categories que nosaltres podríem impulsar”. Com apunta Jaume Vivas, l'equip no oblida l’ús d’aquesta tecnologia tampoc en el moment en què es presenta algun producte nou. “Llavors l’ús s’encamina a veure si ja estem coberts amb altres productes

o no, i si el producte ofert té una bona presència al mercat o no.”

Formació i implicació de l’equip

Tot i que utilitzar l’eina és molt senzill i intuïtiu, per fer-ne un ús exemplar i treure-li el màxim profit, hi ajuda el fet d’aprofundir una mica en l’experiència en el seu maneig a través de la formació. En aquest sentit, en treballar amb dades, no només és important conèixer l’ús de l’eina en si i les seves potencialitats, sinó també com traslladar aquestes dades a informació útil per poder llegir la realitat analitzada i prendre decisions. “Nosaltres som farmacèutics i tenim formacions en altres àmbits. No ens dediquem al màrqueting o a l’anàlisi de dades professionalment. En el nostre cas, la formació ha estat un bon suport per aprofundir en el fet de convertir el que veus al programa en allò que realment vol dir.”

EN TREBALLAR AMB DADES, NO NOMÉS ÉS IMPORTANT CONÈIXER L’ÚS DE L’EINA EN SI I LES SEVES POTENCIALITATS, SINÓ TAMBÉ COM TRASLLADAR AQUESTES DADES A INFORMACIÓ ÚTIL PER PODER LLEGIR LA REALITAT ANALITZADA I PRENDRE DECISIONS I com que en la gestió de l’oficina de farmàcia intervé tot l’equip i té impacte en tot l’equip, és convenient que tots els membres estiguin familiaritzats amb l’eina, en coneguin les potencialitats i com ajuda a la farmàcia a guanyar rendibilitat.

Indicadors destacats i resultats

Entre els indicadors que l’eina pot aportar a la farmàcia podem destacar l’evolució de les vendes, el tiquet mitjà, l’anàlisi de categories o el perfil del client, entre altra informació

14 fedefarma


estratègica per al desenvolupament empresarial de la farmàcia. Entre aquests, el tiquet mitjà permet conèixer quant es gasten els clients en cada compra i si s’ha de potenciar la venda creuada. Es tracta d' un dels indicadors en el qual posa més el focus l’equip de la Farmàcia Riera, “no només pel seu valor econòmic, que evidentment és important, sinó pel que significa. Protocols de recomanació i de dispensació, bona exposició de producte, comunicació de promocions... totes aquestes accions ajuden a augmentar-lo i, si abaixes la guàrdia, disminuir-lo”. D’altra banda, actualment, la farmàcia està sobresaturada de productes, fet que complica conèixer-los tots i exposar-los correctament. “Detectar què no s’està fent bé és el primer pas per corregir-ho”, indica Jaume Vivas, que destaca les famílies amb més creixement i decreixement i la seva comparació amb el mercat global com un altre indicador interessant i que a ells els ha ajudat dominar. “Ens permet veure si hi ha alguna categoria que

estem desatenent i cal reactivar, potser creant alguna campanya o promoció, o simplement millorant-ne l’exposició i/o recomanació.”

“L’INDICADOR DE FAMÍLIES AMB MÉS CREIXEMENT I DECREIXEMENT I LA SEVA COMPARACIÓ AMB EL MERCAT GLOBAL ENS PERMET VEURE SI HI HA ALGUNA CATEGORIA QUE ESTEM DESATENENT I CAL REACTIVAR-LA, POTSER CREANT ALGUNA CAMPANYA O PROMOCIÓ, O SIMPLEMENT MILLORANT-NE L’ EXPOSICIÓ I/O RECOMANACIÓ” En relació amb aquesta saturació de productes i de decisions del dia a dia, també apunta a la gestió de catego-

ries com una eina efectiva. Aquesta metodologia de treball consisteix a analitzar cadascuna de les categories pas a pas, des de la detecció d’una necessitat fins que queda resolta: tria de l’assortiment, creació de protocols, manteniment del lineal, creació de campanyes, gestió de les mostres… “BIsualfarma ens ha ajudat a fer aquest procés més fàcil, gràcies a la seva categorització de productes i la tria d’assortiment, i a ser capaços d’analitzar-ne els resultats”, apunta Jaume Vivas. Una gestió de categories que ha estat d’ajuda en la recent reforma de l’oficina de farmàcia per decidir la distribució física de cadascuna d’elles, ja que ni totes les categories són iguals ni totes les zones de la farmàcia tenen el mateix impacte envers el client. Per exemple, van detectar que la categoria de corporal podia tenir més pes del que tenia actualment i van decidir ubicar-la en una zona més calenta que la que estava. “Aquí, però, no acaba la feina, ja que cal comprovar-ne l’efecte d’aquí a un temps, i veure si l’impacte en les vendes d’aquesta categoria ha estat l’esperat o no.”

“FEDEFARMA M’HA AJUDAT AMB EL SEU SERVEI D’ASSESSORAMENT I AMB L’EINA BISUALFARMA” La Farmàcia Riera va començar a usar BIsualfarma de manera progressiva i ara és una eina integrada a la gestió diària. Els hi permet disposar d’indicadors relacionats amb les seves vendes, clients, marges, evolució de les categories de productes, etc., per prendre decisions fonamentades. El seu simulador de preus i assortiment, orienta la farmàcia sobre les categories a reforçar, les referències més rendibles, i el preu de venda òptim, entre d’altres. Paral·lelament, el servei d’assessorament en retail els ha ajudat a tenir un major coneixement de l’eina, ja que els hi ha aportat “una formació molt útil perquè se centrava en la seva pràctica , provar i així aprendre a treure-li partit”. Alhora, ha participat en la redistribució de les categories a la farmàcia durant el procés de reforma.

fedefarma 15


/

SOM SALUT Atenció farmacèutica

16 fedefarma


Un gest que pot canviar una vida A vegades hi ha petits gestos que poden esdevenir crucials en la vida d’una persona. Avui parlem d’un d’ells: la donació de medul·la òssia, una de les poques donacions en vida que poden canviar la vida a una persona afectada de leucèmia. Dr. Enric Carreras, Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia i director mèdic de la Fundació Josep Carreras.

El trasplantament de medul·la òssia és l’única esperança per a molts

afectats de leucèmia i altres malalties de la sang. Consisteix a substituir les cèl·lules malaltes del pacient per cèl·lules sanes d’un donant. Quan parlem de medul·la òssia ens referim al teixit esponjós que està situat a l’interior dels ossos on es troben les cèl·lules mare hematopoètiques. Aquestes cèl·lules mare són les encarregades de produir tots els components de la sang i també es troben a la sang del cordó umbilical i de la placenta del nadó. Donar medul·la òssia no interfereix en cap sentit amb la medul·la espinal

que es troba dins la columna vertebral i que és l’encarregada de transmetre els impulsos nerviosos a tot el cos. Aquesta és una de les confusions més habituals que sorgeixen a l’inici. Dins del grup familiar, els germans són els probables millors donants per a un pacient que necessita un trasplantament de cèl·lules progenitores de la sang, ja que poden haver heretat la mateixa informació genètica. No obstant això, només entre un 25 % i un 30 % dels pacients tenen un donant familiar compatible; la resta de pacients no poden tenir accés a aquesta pràctica terapèutica.

CADA ANY 6.000 PERSONES SÓN DIAGNOSTICADES DE LEUCÈMIA A ESPANYA. MOLTES NECESSITARAN UN TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA PER SUPERAR LA MALALTIA L’alternativa a la manca de donant familiar són els donants voluntaris inscrits en els registres internacionals.

fedefarma 17


/

SOM SALUT Atenció farmacèutica

El REDMO va néixer amb l’objectiu d’aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que necessitaven un trasplantament de medul·la òssia per curar-se i no tenien un donant familiar compatible, poguessin accedir-hi mitjançant una donació de medul·la òssia procedent d’un donant voluntari no emparentat. Amb els anys, a la medul·la òssia es van afegir la sang perifèrica i les unitats de sang de cordó umbilical criopreservades en els bancs de cordó umbilical, facilitant encara més l’accés a aquest tipus de trasplantament. Per ser donant de medul·la òssia i formar part del REDMO cal

saber que es tracta d’una donació voluntària i altruista que es regeix pel principi de solidaritat internacional. Qualsevol persona inscrita com a donant de medul·la òssia està a disposició per donar progenitors hematopoètics (cèl·lules mare de la sang) a qualsevol persona del món que ho necessiti. Pot inscriure’s com a donant qualsevol persona sana d’entre 18 i 40 anys. A grans trets, el donant no ha de tenir antecedents personals de malalties cardíaques, hepàtiques, autoimmunitàries, infectocontagioses o neoplàsiques.  Fins ara, a Catalunya, les persones interessades a inscriure’s com a donants de medul·la òssia s’han

EL REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA (REDMO) VA SER CREAT PER LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS

18 fedefarma

adreçat a un hospital amb banc de sang o a una campanya de donació de sang. Al web de la Fundació Josep Carreras es poden veure els centres on un es pot adreçar (www.fcarreras.org). Però ara hem volgut anar més enllà i facilitar aquesta informació i donació a les persones interessades. Aquelles farmàcies de Catalunya que vulguin poden acreditar-se per ser punts d’informació sobre la donació de medul·la òssia i punts de recollida de mostres per a la incorporació de nous donants al REDMO. És molt important estar ben informat i aclarir tots els dubtes que ens sorgeixen sobre el tema de la donació de medul·la òssia.

LES FARMÀCIES QUE VULGUIN ADHERIR-SE A LA INICIATIVA DISPOSEN DE FORMACIÓ


FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS I FEDEFARMA IMPULSEN EL PAPER DE LA FARMÀCIA EN EL CAMP DE LA DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA Quan una persona es registra com a donant, queda disponible per a totes les recerques de donant que s’iniciïn des de qualsevol registre del món. En cas que el dona nt sig ui compat ible a mb un pacient, la donació de cèl·lules ma re de la sa ng es pot dur a ter me de dues ma neres: • Sang perifèrica: obtenint cèl·lules ma re de sa ng per ifèr ica després de l’administ ració de 4 -5 injeccions subcutà nies d’uns agent s a nomenat s “factors de crei xement ”, que fa n passa r les cèl·lules ma re del mol l a l tor rent sa ng uini. Aquest proced iment es fa de for ma a mbulatòr ia i pot compor ta r un o dos d ies de do nació. • Medul·la òssia: ex t ra ient sa ng medul·la r de les crestes ilíaques (par t posterior-superior de la pelv is) mit ja nça nt unes puncions. Aquest proced iment es rea lit za sota a nestèsia genera l o epidura l i requerei x ingrés hospita la r i de 24 hores. Act ua lment es rea lit za aquest proced iment només en el 20 % dels casos o per a pacient s a mb ma la lt ies molt pa r t icula rs que responen mil lor a aquest t ipus de donació. Per a més infor mació sobre el tema, a la pàg ina web de la Fundació Josep Ca r reras està d ispo nible tota la informació deta llada sobre la donació de medul·la òssia.

Aquest és un exemple molt cla r del que suposa un gest que pot ca nv ia r una v ida. Gràcies a la solida r itat dels dona nt s, el REDMO, en col·la boració a mb l’Orga nit zació Naciona l del Traspla nta ment i les comunitat s autònomes, ha gest ionat més de 10.000 t raspla nta ment s de pro genitors hemopoèt ics (cèl·lules ma re de la sa ng). Aquest s t raspla nta ment s són el pr imer pas per aconseg uir la curació de la ma la lt ia. Cont inua rem t reba l la nt d ia a d ia a mb persevera nça per poder trobar un donant per a tot pacient que ho necessit i. Gràcies a tots per ser IMPARABLES cont ra la leucèmia.

ENGANXINA PER A LES FARMÀCIES ACREDITADES

CONSULTA EL VÍDEO SOBRE DONACIÓ DE MEDUL·LA A WWW.FCARRERAS.ORG

fedefarma 19


/

TERRITORI Cooperativa i farmàcia a prop

Vestir la farmàcia de Nadal El Nadal sembla que cada any arriba abans. Es tracta d’un moment clau que es presenta com una oportunitat no només per a comerços, sinó també per a l’oficina de farmàcia. Una bona campanya de Nadal ajudarà a generar més trànsit i dinamitzar l’activitat, però, més enllà, també ajudarà a oferir accions diferents i diferenciades als clients per enfortir els lligams, independentment si la farmàcia està ubicada en una localització de platja o de muntanya. Una campanya de Nadal no és tal sense una decoració que vesteixi el punt de venda de manera festiva, tant l’aparador com l’interior. Més enllà de la decoració, és aconsellable nodrir-la d’accions que impliquin el client, que

20 fedefarma

siguin originals i difícils d’oblidar per reforçar el vincle i romandre en la seva memòria en positiu. En aquestes accions, és clar, no pot faltar l’esperit nadalenc! En aquest sentit, un exemple és l’arbre dels desitjos que explica

María Bertó, farmacèutica titular. “El vam fer el 2017 i consistia a oferir-li a cada pacient que entrava escriure un desig dins d’una bola de l’arbre de Nadal. Així, entrava al sorteig de qualsevol servei o producte que oferien


els comerços de la zona que vam convidar a participar-hi.” Un altre exemple, que explica María Agustí, farmacèutica titular, i que desenvolupa aquest any, és la creació d’un calendari d’advent amb 24 bosses de regal, per atorgar-ne una cada dia a aquell client que hagi invertit en parafarmàcia més de 10 euros. Altres exemples són la distribució d’elements de Nadal de porexpan blanc entre els nens perquè els pintin i portin a la farmàcia o la presència del Pare Noel al punt de venda. En definitiva, es tracta d’accions diferenciadores que animen a la participació, premien la confiança del client en el canal i traslladen l’ambient festiu i de col·lectivitat a la farmàcia.

Planificació i equip, elements clau

Com a acció de màrqueting, la planificació i la implicació de l’equip són determinants en l’èxit de la campanya. Aquesta planificació s’ha de fer amb temps suficient per preveure globalment l’acció i garantir l’inici quan s’ha fixat. Alhora, ha d’establir objectius a assolir que s’hauran de mesurar per conèixer l’impacte i el marge de millora. “La campanya serveix per diferenciar-te i s’ha de realitzar, però sobretot, amb una bona planificació i amb una anàlisi posterior per conèixer el balanç”, comenta María Bertó. A part de pensar decoració i accions, ha d’incloure formació i implicació de

LA CAMPANYA DEMANA ACCIONS QUE PREMIÏN LA CONFIANÇA DEL CLIENT EN EL CANAL l’equip. Aquesta rutina ajudarà a l’eficiència de la planificació, a la coordinació durant l’acció i a què tot l’equip se senti motivat. És per això que en el cas de María Bertó, s’organitzen grups de feina per distribuir millor el treball i així estar tots implicats. Per la seva part, la rutina que fa servir María Agustí es basa en un brainstorming col·lectiu on tothom aporta i coneix l’acció. També al moment de planificar s’ha de tenir present la comunicació de la campanya per assegurar-ne l’impacte. Cal recordar que la campanya és offline, i també online: incorporem punt de venda, newsletter, xarxes socials… Finalment, un altre punt a planificar és el producte. És una època apropiada per a promocions que incloguin regals. Més enllà, la farmàcia pot posicionar-se com un espai que el ciutadà té en compte a l’hora de fer les compres nadalenques. En paraules de María Agustí, “la campanya és un bon moment per fidelitzar i un moment perquè la gent ho tingui fàcil, per exemple, a l’hora de fer un amic invisible”. En aquest sentit, María Bertó fa el racó del regal “en el qual posem idees per regalar organitzades

La farmàcia María Bertó s’ubica a Gandia (València). La localitat és la capital de la comarca de la Safor i se situa al costat del mar Mediterrani, a 58,20 km de distància de València. El municipi té una població de 73.829 habitants.

per intervals de preu; des de 10 €, 30 €, +30 €”.

El valor de la implicació del territori La campanya de Nadal és una bona oportunitat per a totes les farmàcies, independentment de la ubicació. Ajuda a treballar el vincle amb el pacient i també aquell amb la comunitat en la qual la farmàcia s’ubica. L’arbre dels desitjos impulsat a la farmàcia de María Bertó, per exemple, no només cridava a la participació al client de la farmàcia, sinó que generava sinergies amb establiments de la zona. En l’acció van participar-hi més de 20 comerços, i aquest any, l’arbre tornarà a dinamitzar la seva farmàcia amb l’expectativa d’augmentar els comerços participants. Alhora, des de la farmàcia María Agustí s’implicava els més petits en algunes de les accions, per fer partícip tota la família. En definitiva, les accions han d’anar encaminades a augmentar el trànsit, fidelitzar, oferir experiències i aprofitar l’oportunitat comercial que es presenta. Per aconseguir-ho, cal recordar també que sempre es compta amb el suport de la campanya que cada Nadal prepara la cooperativa. Tot això, com sempre, mantenint allò que distingeix l’oficina de farmàcia: l’excel·lent atenció farmacèutica.

La farmàcia Maria Agustí García-Navarro s’ubica a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Municipi integrat a la comarca del Barcelonès, està situat al marge esquerre del riu Llobregat i té una població de 261.068 habitants.

fedefarma 21


/

AVANCEM FarmĂ cia:

22 22 fedefarma fedefarma


Farmàcia:

un univers visual on la protagonista és la teva farmàcia Un logo és una marca, posicionament i molt més. Encara trobem moltes farmàcies sense logotip ni símbol ni cap representació gràfica que ajudi a projectar de forma visual els seus atributs diferenciadors o els seus valors.

I és que un logo ben aplicat en els diferents elements comunicatius ajuda el client a identificar millor la farmàcia, a diferenciar-la i a dotar-la de “contingut” mentalment. És una manera de crear la imatge completa, i per això es considera, sovint, com un sinònim de la imatge corporativa de qualsevol negoci. A fedefarma, volem que el protagonista siguis tu. Per això fem que el nom de la teva farmàcia formi part de la marca, traient profit de l’univers visual creat.

fedefarma 23


/

AVANCEM Farmàcia:

Un univers obert i disponible per a tots els socis del club fedefarma on pots fer ús de qualsevol dels diferents elements del catàleg, adaptant-los

a la teva farmàcia. Perquè entenem que generar trànsit i millorar l’experiència de client són uns dels pilars fonamentals per a la captació de nous

clients i la fidelització dels actuals, i que, per tant, invertir en la imatge de la teva farmàcia és clau per a la rendibilitat.

De quins elements puc disposar? • Logo i manual de marca. • Aplicacions de papereria. • Bosses. • Fundes de recepta. • Imatge online corporativa per als perfils de xarxes socials. • Vinils i displays per comunicar horaris, serveis o missatges de posicionament tant a l’exterior com a l’interior de la farmàcia.

• Marcs i vinils per destacar l’aparador. • Retolació exterior per a façana. • Retolació interior per delimitar les categories. • Senyalització de preus i promocions. • Identificadors o missatges per a zones de serveis. • Identificadors per als membres de l’equip. • Uniformes. • Mobiliari. • Espais singulars per incorporar a la zona de venda.

Farmàcia: original, modern, proper, net, professional i femení Des del logotip i el manual de marca fins als elements comunicatius exteriors o interiors de la farmàcia o els que ajuden a identificar les persones de l’equip, o a senyalitzar el preu dels productes, o al mobiliari i els espais experiencials; ho trobaràs tot dins l’univers f: • Logotip i manual de marca: un document on es recull la teva identitat visual i els elements i recursos que la representen. És la guia que t’ajudarà a delimitar el marc visual a implementar en qualsevol element gràfic o de comunicació. I el primer pas per crear una coherència a nivell d’imatge. • Els must en aplicacions corporatives: són els punts bàsics de comunicació que intervenen de forma quotidiana en l’activitat diària de la farmàcia. I que entren en contacte de forma natural amb el client final tant off line com en online. Un recull de les aplicacions més demanades i que suposen un pas endavant en la transmissió dels valors de la farmàcia en detalls senzills.

24 fedefarma

• Exterior: l’aparador de la farmàcia, els rètols exteriors, la façana, etc, són elements molt potents, ja que no només impacten el client habitual sinó també tothom qui passa per davant. És important que el que es projecti des de fora tingui relació amb les fortaleses reals de l’oficina de farmàcia. I que el client trobi una concordança real entre el que percep a nivell visual sense entrar-hi, amb el que viu quan ve a la farmàcia. A més, cal aprofitar els espais destacats de l’exterior per comunicar allò que fem bé i ens diferencia, i que potser encara no coneixen. • Interior: l’ànima de la farmàcia on es viu l’experiència i es parla de salut. La zona de venda és on s’interactua amb el client, on el client busca productes, els toca… però sobretot, on es demana consell i pregunta. Tot allò que faciliti al client informació de valor, el guiï en la seva necessitat, o l’ajudi a decidir és clau perquè s’emporti una bona experiència. Per això, convé cuidar els diferents elements que entren en joc en aquest procés: retolació interior, comunicació de preus, destacament de promocions, etc.

• Persones: són la raó per la qual tornen els teus clients cada dia i la imatge real de la farmàcia. Així que cuidar els detalls visuals que fan referència a l’equip de la farmàcia és una forma excel·lent per transmetre una bona imatge corporativa. • Mobiliari i espais singulars: els taulells, la góndola, les peixeres i el mateix lineal són peces fonamentals en la comunicació. Tant des del punt de vista comercial com funcional, el seu format i mida són vitals per garantir una experiència de compra satisfactòria cap al client. Però també és el que marca la diferència entre un espai acollidor, proper o atraient. Sabem que un client no es comporta de la mateixa manera quan ve a comprar un producte dermocosmètic que un de bucodental o quan ve a demanar consell farmacèutic sobre un medicament, per exemple. I el mobiliari i els espais han de donar resposta a aquesta manera de comportar-se i de veure els productes que té el client.


La versió més “top” de la implantació en la imatge f: passa per una proposta d’adaptació d’alguns elements del mobiliari o de la creació d’espais singulars que fomentin la interacció amb el client a un nivell més experiencial. Cal pensar que el mobiliari és clau per garantir una bona funcionalitat a la farmàcia, però també una efectivitat i optimització a nivell comercial. De fet, hi ha una sèrie d’elements clau com les góndoles, les peixeres i, per descomptat, el taulell on es prenen moltes de les decisions de compra, on el format i mida són determinants. A més, aquests elements són comunicadors en si mateixos, ja que sovint, guien o donen informació al client quan no hi som.

Un pas més Quant als espais diferenciadors que proposem al concept store trobem, entre d’altres: • La teva bellesa: es tracta d’una zona multifuncional pensada al detall per a les consultes de dermocosmètica. Proposem ubicar-hi una àrea per a la prova i demostració de productes, on sigui habitual trobar-hi testers o mostres per experimentar a la mateixa farmàcia amb novetats o productes destacats. I també

una pica amb aixeta per garantir una bona confortabilitat, i poder estendre la prova a productes en diferents formes farmacèutiques. Com a element funcional, es recomana complementar la taula amb un punt de venda per agilitzar i poder tancar aquestes consultes in situ. L’element principal on s’aglutina tot plegat és una taula totalment personalitzable que dota la categoria de dermocosmètica d’una versatilitat i atractiu molt potent, on el client podrà gaudir del dermoconsell de forma relaxada i sensorial. • Top 5: és un espai promocional dinàmic que ajuda a destacar periòdicament productes d’interès per a la farmàcia i el client. • Hola: un panell on desar informació que creiem pot ser útil per al nostre client, per exemple, consells de salut, receptes saludables, exercicis o activitats físiques per mantenir-nos en forma, contactes amb associacions de pacients, etc. • Biblioteca de salut: i si la farmàcia es converteix en un punt de referència on consultar i llegir bibliografia de qualitat sobre salut i benestar? I si aprofitem un espai fred per ubicar seients i una llibreria on implantar un sistema de crossbooking o una biblioteca a l’ús

amb contingut relacionat amb el consell farmacèutic? La versió més digital pot incorporar una pantalla digital amb aplicacions de salut o e-books per consultar amb el client durant el consell farmacèutic o bé ell mateix per interès propi. En resum, la imatge corporativa aglutina i transmet valors, aportant personalitat i estil propi a la farmàcia. I és la millor forma d’uniformar la comunicació, fent-la més potent i atractiva per al client final. I per ajudar-te a implantar aquesta coherència comunicativa a la teva farmàcia, des de la cooperativa, impulsarem tots els materials a client final amb el distintiu f: tant offline com online.

Com puc accedir a aquests elements o a la imatge f:? 1. Consulta el catàleg f: amb el teu assessor comercial o al web de fedefarma. 2. Selecciona l’element o elements visuals de què vols disposar per implantar a la farmàcia. 3. Contacta amb marqueting@fedefarma.com i gestionarem l’adaptació del disseny a la teva farmàcia i com iniciar-ne la producció.

fedefarma 25


/

L’ENTREVISTA Protagonistes

26 fedefarma


María Blasco

Directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO) “Només si entenem per què s’originen les malalties, serem capaços de guarir-les.”

En la seva interessant conferència de cloenda de la formació de fedefarma a Catalunya, vam poder conèixer de primera mà la seva línia d’investigació relativa a com l’estat i la longitud dels telòmers condicionen l’envelliment de les persones. Ens podria donar una pinzellada molt simple sobre aquesta qüestió? Estudiem els mecanismes moleculars de l’envelliment perquè estan en l’origen de la major part de les malalties degeneratives que avui ens maten (cardiovasculars, neurodegeneratives, fibrosi etc.). Un d’aquests mecanismes és l’escurçament d’unes estructures protectores dels nostres cromosomes que es diuen telòmers. A mesura que les nostres cèl·lules es multipliquen per regenerar els teixits, els telòmers s’escurcen i això causa que els teixits no es puguin regenerar, la malaltia i, en últi-

ma instància, la mort. Estem intentant reallargar els telòmers amb l’enzim que els sintetitza que es diu telomerasa. Així, hem vist que l’activació de la telomerasa té efectes terapèutics en diversos models animals de malaltia, incloent-hi infart de miocardi, anèmia aplàstica i fibrosi pulmonar.

Vistos els resultats aconseguits fins ara en ratolins per les seves investigacions, quins són els passos següents? Caldrà esperar molts anys fins a poder veure resultats sobre la salut de les persones? Estem ja generant els vectors de teràpia gènica amb la telomerasa humana per poder així portar-lo a assajos clínics amb humans.

En aquest sentit, estem acostumats a llegir o sentir contínuament en els mitjans de comunicació notícies

sobre descobriments o avenços aparentment molt rellevants sobre tractaments o cures de malalties. Són notícies que generen grans expectatives i que després acaben moltes vegades oblidades. Com valora aquesta qüestió?

No queden oblidades. Els científics i els centres de recerca, a través de les oficines d’innovació, seguim treballant per aconseguir que aquests descobriments els desenvolupin noves companyies de biotecnologia o companyies farmacèutiques. Cal pensar que això requereix el finançament de fons de capital de risc o de la indústria farmacèutica. A més, és un procés lent, ja que cal complir unes normes de seguretat per als pacients molt estrictes, que requereixen diverses fases d’assajos preclínics i clínics i això és una cosa que porta temps i molt finançament.

fedefarma 27


/

L’ENTREVISTA Protagonistes

De vegades es tendeix a pensar que hi ha molta investigació bàsica que no acaba tenint una translació pràctica en la salut de les persones. És així? Per descomptat que no és així. Absolutament tota la recerca bàsica té una continuïtat en el temps i acaba donant resultats. Hem de pensar que tots els tractaments nous que curen pacients vénen de la investigació bàsica. Un exemple són malalties com la sida o el càncer. La sida era mortal quan va aparèixer i ara és una malaltia crònica. El càncer en molts casos també. Això és gràcies a la investigació bàsica dels últims anys. La gran revolució de la immunoteràpia del càncer ve d’investigacions molt bàsiques sobre la immunitat innata. La gran revolució de la tecnologia CRISPR-CAS, que permet l’edició de gens, ve d’estudiar uns bacteris a les salines de Santa Pola a Alacant. La investigació bàsica és coneixement i sempre és útil, més tard o més d’hora. El coneixement és un contínuum.

Quin és l’estat actual de la recerca al nostre país? Queda molt camí per recórrer?

A Espanya hi ha investigació de primera línia. Tenim centres d’investigació que estan entre els primers del món, són els anomenats centres Severo Ochoa i les unitats María de Maeztu (gairebé 50 en total). Per exemple, el CNIO és el segon d’Europa i el sisè del món en el prestigiós índex de la revista Nature. No obstant això, en els últims anys s’ha disminuït molt el pressupost de la ciència del nostre país, i s’ha dificultat molt la contractació d’investigadors. Això és una cosa que ha de canviar de pressa perquè si no, perdrem una xarxa d’excel·lència molt important. Espanya no arriba a la mitjana europea del percentatge del PIB que es dedica a recerca.

Què suposa dirigir un centre com el CNIO? Ha de renunciar a dedicar més temps a les investigacions per ocupar-se d’aspectes de gestió? Li compensa? És important aclarir que en tots els centres de recerca de primera línia del

28 fedefarma 28 fedefarma


món i també del nostre país, el director o directora sempre és un investigador en actiu que té el seu grup i els seus projectes. Així és per exemple al CRG, l’IRB, el CNIC, etc. El contrari seria una aberració en qualsevol lloc del món. No pot pilotar un avió algú que no té experiència de vol ni practica tots els dies. El mateix passa amb els centres de recerca.

Tornant a l’objecte de les seves investigacions. Ens ajudaran a viure més anys o, fins i tot, a no envellir? O estem “programats” evolutivament per arribar només a un límit d’edat? Veurem més longevitat en generacions properes?

Esperem que els estudis que realitzem ajudin a aconseguir tractaments curatius per a malalties que ens maten avui en dia i contra les quals no hi ha cap tractament que funcioni. Això inclou totes les malalties degeneratives, neurodegeneratives, fibrosi, musculars, cardiovasculars, etc. Si aconseguim viure sans i lliures de malaltia durant més temps, també aconseguirem viure més en bones condicions de salut. Ara mateix l’esperança de vida està augmentant uns 2-3 anys per dècada. Els nens nascuts en aquest segle tenen una esperança de vida de més de 100 anys.

El sector farmacèutic és un dels més innovadors i dels que més recursos destina a recerca. Existeix una coordinació entre aquesta recerca i la que fan els centres públics?

Per descomptat. Per donar una idea de la importància de la interacció amb la indústria farmacèutica, en el CNIO han entrat uns 25 milions d’euros d’acords amb la indústria farmacèutica en els últims 6 anys. Investigadors del CNIO participen en programes d’innovació oberta directament amb les seus internacionals de companyies com Pfizer, Roche, AstraZeneca, Lilly, Merck, etc. A més, al CNIO hem llicenciat alguns dels nostres productes a la indústria farmacèutica (Merck) o a companyies spin-out del CNIO com Life Length, Bioncotech o Senolytic, algunes de les quals, ja estan tractant pacients de càncer o oferint serveis a pacients.

Fedefarma és una cooperativa de farmacèutics que treballa per aportar valor a la professió farmacèutica. Estem molt compromesos amb el fet que el farmacèutic tingui un paper sanitari important dins el sistema de salut, atesa la seva capil·laritat i proximitat al ciutadà. Creu que les farmàcies poden reforçar el seu paper com a agents de salut? Per descomptat. Per la pròpia experiència, els farmacèutics poden ser de molta ajuda per al pacient i això és una cosa que hauria d’estar ben estructurada, ja que seria de gran utilitat.

Sens dubte, una major integració entre professionals sanitaris és fonamental. Poden tenir un paper més destacat les farmàcies?

I tant que sí. Hi hauria d’haver accions coordinades amb els sistemes de salut, de prevenció, per exemple.

Vostè és especialista en envelliment. Més enllà de la investigació biomèdica, aquest és un dels grans reptes dels sistemes de salut, tant des de la perspectiva sanitària com econòmica. Com poden afrontar-lo?

Soc especialista en càncer i envelliment. Com deia abans, vam estudiar els mecanismes moleculars de l’envelliment perquè estan en l’origen de la major part de les malalties degeneratives que avui ens maten. Només si entenem per què es produeix l’envelliment podrem millorar la prevenció, detecció primerenca i curació d’aquestes malalties que tenen l’origen en l’envelliment de les nostres cèl·lules. Crec que, si vivim més i en millors condicions de salut, això és sens dubte bo també per a l’economia.

Moltes gràcies per la seva col·laboració. Vol afegir alguna cosa més?

Només insistir que, només si entenem per què s’originen les malalties, serem capaços de guarir-les, i per això la recerca és essencial per millorar la nostra qualitat de vida.

LA MISSIÓ DEL CNIO ÉS DESENVOLUPAR UNA INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA I OFERIR TECNOLOGIA INNOVADORA EN L’ÀMBIT DEL CÀNCER “ABSOLUTAMENT TOTA LA RECERCA BÀSICA TÉ UNA CONTINUÏTAT EN EL TEMPS I ACABA DONANT RESULTATS” “ARA MATEIX L’ESPERANÇA DE VIDA ESTÀ AUGMENTANT UNS 2-3 ANYS PER DÈCADA” “ELS FARMACÈUTICS PODEN SER DE MOLTA AJUDA PER AL PACIENT I AIXÒ ÉS UNA COSA QUE HAURIA D’ESTAR BEN ESTRUCTURADA”

fedefarma 29


/

ARA FEDEFARMA Actualitat

Les farmàcies, punts d’informació i registre de donants de medul·la òssia

Vicenç J. Calduch, president de fedefarma, i Antoni García Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras, signen l’acord de col·laboració.

Fedefarma i la Fundació Josep Carreras, amb el suport de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), van signar el passat 30 de setembre un conveni de col·laboració pioner, gràcies al qual, aquelles farmàcies de Catalunya que vulguin poden acreditar-se per ser punts d’informació i divulgació sobre la donació de medul·la òssia. Al mateix temps, esdevenen punts de recollida de mostres per a la incorporació de nous donants al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). Per aconseguir aquesta acreditació, fedefarma i la Fundació Josep Carreras

30 fedefarma

faciliten formació a les farmàcies adherides a la iniciativa. Un cop acreditades, les farmàcies reben un distintiu i material de comunicació elaborat per la Fundació per incidir en la seva tasca de divulgació, així com lots de recollida de mostres (turundes). Al seu torn, la farmàcia acreditada podrà recollir les mostres de totes les persones que compleixin els requisits i es vulguin inscriure al REDMO. Aquesta iniciativa ajuda les farmàcies a promoure el seu rol sanitari en benefici dels malalts i del conjunt de la ciutadania.

GRÀCIES AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ CARRERAS, LES FARMÀCIES DE CATALUNYA QUE VULGUIN PODEN ACREDITAR-SE PER SER PUNTS D’INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ SOBRE LA DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA


Fedefarma promou la categoria bucal a la farmàcia La categoria bucal és un dels grups de productes que té major potencial de desenvolupament per a l’oficina de farmàcia: per a algunes farmàcies suposa més del 20 % de la seva facturació. En la línia de donar a la farmàcia elements per millorar la seva rendibilitat i, alhora, aprofundir en el coneixement sobre aquest grup de productes, fedefarma va organitzar dues jornades sobre categoria bucal a Girona i València.

Tant en la jornada de Girona, celebrada el 17 d’octubre, com en la de València, el dia 19 de novembre, es va analitzar el mercat d’aquesta categoria, fent èmfasi en el paper del farmacèutic a l’hora d’atendre i resoldre les consultes. Així mateix, es van tractar les sinergies que poden existir entre farmàcies i clíniques dentals per maximitzar l’atenció des de la farmàcia a les patologies bucals, i es va abordar la gestió de la categoria a l’oficina de farmàcia.

La memòria integrada de fedefarma posa en valor el retorn social de la cooperativa Fedefarma ha presentat la memòria integrada corresponent a l’any 2018, elaborada d’acord amb els estàndards de sostenibilitat GRI (Global Reporting Initiative). La memòria integrada de fedefarma recull els principals indicadors d’activitat de la cooperativa l’any 2018, alhora que dona compte del seu retorn social a la comunitat en matèria sanitària, social i mediambiental. La memòria incideix en el creixement d’un 6,2 % de la xifra de negoci de la cooperativa

(fins als 651 M€), fet que ha comportat un increment de quota de mercat que supera el 6% a nivell estatal. Alhora, destaca les xifres de l’operativa de fedefarma, amb més de 46.000 km recorreguts al dia i més de 95 milions d’unitats servides el 2018. També posa en valor i quantifica els serveis digitals, la gestió o dinamització de la farmàcia o la formació, en la qual van participar presencialment 2.249 professionals l’any 2018. En matèria mediambiental, el 2018 fedefarma va contractar un subminis-

Jornada sobre la categoria bucal a València.

Memòria integrada de fedefarma.

trament elèctric que garanteix l’origen verd de l’energia i va instal·lar plaques solars en el centre logístic de Lleida i sistemes de monitorització del consum als centres de Castelló i València. La memòria recull igualment la implicació de la cooperativa en campanyes de Responsabilitat Social Corporativa i en iniciatives sanitàries, a banda dels passos donats per a l’inici d’obres del futur centre logístic de Palau-solità i Plegamans. La Memòria es pot consultar al web de la cooperativa.

fedefarma 31


/

ARA FEDEFARMA Actualitat

LaTrobada amb la Indústria reuneix més de 650 professionals del sector El 5 de novembre va tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya de Barcelona la primera Trobada amb la Indústria organitzada per fedefarma. Aquest esdeveniment va suposar un punt d’intercanvi entre indústria, cooperativa i oficina de farmàcia per sumar valor en la relació entre els agents de la cadena del medicament. La Trobada, conduïda i moderada pels periodistes Albert Om i Bibiana Ballbè, va focalitzar el debat en

32 fedefarma

dues taules rodones centrades en els valors de la farmàcia comunitària i els seus reptes digitals. Vicenç J. Calduch, president de fedefarma, va obrir la jornada destacant el paper de la cooperativa com a element de cohesió i impuls de projectes que donin resposta als nous reptes de la farmàcia i David Pardo, director general, va explicar alguns d’aquests projectes que, com farmaoffice go, són ja una realitat.

LA TROBADA VA FOCALITZAR EL DEBAT EN DUES TAULES RODONES CENTRADES EN ELS VALORS DE LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA I ELS SEUS REPTES DIGITALS


Vicenç J. Calduch participa en el 10è aniversari de la recepta electrònica a Castelló

Vicenç J. Calduch a la taula rodona sobre els reptes de l’oficina de farmàcia.

Fedefarma compromesa amb les malalties minoritàries

El passat 19 de setembre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló va organitzar una jornada per commemorar el 10è aniversari de la implantació de la recepta electrònica a la província. La Jornada de Debat sobre el Futur de la Farmàcia va servir per abordar els principals reptes que té actualment la farmàcia, tant a escala nacional com internacional. El president de fedefarma, Vicenç J. Calduch, va participar en una de les taules rodones, en la qual va destacar el valor dels instruments col·lectius, com els col·legis professionals i la distribució cooperativa, com a aliats del farmacèutic davant dels nous desafiaments. Fedefarma ha participat sempre activament en els processos d’implantació i desenvolupament de la recepta electrònica, un projecte essencial per a la farmàcia i el sistema de salut.

El dia 15 de desembre es va celebrar la Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties minoritàries. Per sisè any consecutiu, fedefarma es va comprometre activament en els objectius de la Marató d’obtenir finançament per a projectes de recerca per a malalties greus —en aquest cas, les malalties minoritàries— i sensibilitzar la ciutadania sobre aquests problemes de salut. Aquest any la col·laboració va consistir en una aportació de 6.000 euros per als projectes de recerca i en la participació de representants de la cooperativa com a voluntaris en l’atenció de trucades telefòniques per recollir fons. Es dona el cas que aquest mateix any fedefarma va col·laborar amb el CatSalut en la difusió, a través de les farmàcies, de materials informatius per al Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, una sinergia amb la Marató que reforça el paper sanitari de les farmàcies en benefici dels malalts i de tots els ciutadans.

fedefarma 33


+VALOR/Serveis de fedefarma

Farmaoffice go desenvolupa la imatge digital i la comunicació online de la farmàcia

Avui dia l’omnicanalitat és una necessitat per a la farmàcia. El client actual es mou tant en el món offline com online, és un client més proactiu envers la seva salut i benestar, un client empoderat que moltes vegades busca, consulta i s’informa a la xarxa… I si nosaltres no hi som a la xarxa? De ben segur que si nosaltres no som a la xarxa, hi seran uns altres i perdrem l’oportunitat de seguir fent créixer la farmàcia en servei i rendibilitat. Ara, des de fedefarma, s’impulsa Farmaoffice go per ajudar la farmàcia en la seva presència al canal online. Es tracta d’una plataforma global al servei de la farmàcia perquè pugui desenvolupar, en coherència amb la imatge de les farmàcies f:, la seva imatge digital i comunicació online. La nova proposta de fedefarma és, doncs, una plataforma personalitzada perquè cada farmàcia pugui treballar la seva web, gestionar l’agenda de serveis i de les activitats programades al punt de venda, crear i publicar contingut i compartir-lo al blog i a les xarxes socials, i també comunicar promocions de Farmapremium.

Posiciona online la teva farmàcia

Farmaoffice go està dissenyada perquè cada oficina de farmàcia pugui traslladar al canal online de manera fidel els seus valors i la seva filosofia; en definitiva, el seu posicionament, consolidant a més una bona imatge i una presència ferma també en aquest canal. Per aconseguir aquesta presència a la xarxa és fonamental treballar el contingut per oferir aquell que interessi els clients i respondre a les seves cerques

34 fedefarma

online i, per tant, posicionant-nos com el seu referent d’informació de salut. És per això que Farmaoffice go garanteix una comunicació dinàmica i

constant, que atragui i fidelitzi a través, per exemple, de contingut de salut de qualitat per publicar al blog i/o xarxes socials. Aquests continguts els facilita


Què inclou Farmaoffice go?

- Imatge f: i subdomini personalitzat.

- Mòdul d’administració perquè la

ESTÀ DISSENYADA PERQUÈ CADA OFICINA DE FARMÀCIA PUGUI TRASLLADAR AL CANAL ONLINE DE MANERA FIDEL ELS SEUS VALORS I LA SEVA FILOSOFIA fedefarma i/o cada farmàcia pot escriure els seus propis posts. Al mateix temps, Farmaoffice go ajuda al posicionament online de la farmàcia i de manera coherent també en poder fer una major difusió de tots aquells serveis que la farmàcia apropa al seu client-pacient. Aquest servei assistencial és l’actiu més gran de la farmàcia, i ara amb Farmaoffice go traspassa el taulell per arribar a més clients. A través d’aquesta plataforma, alhora, es continua mantenint la relació amb el

client, a més d’iniciar el contacte amb altres de nous. Amb aquest servei que impulsa ara fedefarma, la farmàcia no només continua comunicant les seves activitats i tallers per donar-los més visibilitat, sinó que permet ferho de manera més precisa, arribant a aquells usuaris interessats a treballar aquella qüestió i que naveguen a la xarxa cercant opcions. Més enllà del seu valor relacional, la nova iniciativa de fedefarma també aporta dinamització comercial, ja que permet a la farmàcia comunicar i donar més visibilitat a les promocions associades al programa de fidelització Farmapremium. Les promocions que cada farmàcia mostra al seu web són només aquelles relatives al producte que ven cadascuna, ja que estan segmentades amb machine learning. El web Farmaoffice go és totalment responsiu, multiidioma i personalitzable per a cada farmàcia que s’hi adhereixi.

farmàcia personalitzi el web i les seccions. Algunes de les seccions podríen ser, per exemple: • Farmàcia: història, equip, horari i guàrdies. • Experts en: per explicar el posicionament i especialització de la farmàcia. • Serveis: dona a conèixer la cartera de serveis professionals de la farmàcia. • Activitats: per publicar els tallers, xerrades... i animar les inscripcions i assistència. • Blog: on oferir contingut de salut. • Promocions: amb sincronització amb les promocions Farmapremium per comunicar els millors descomptes i ofertes. • Comanda online: mòdul per a la gestió d’encàrrecs online que pugui fer l’usuari a la farmàcia. • Contacte: tota la informació que permeti una ràpida localització de l’oficina de farmàcia.

Farmaoffice go a la butxaca La plataforma Farmaoffice go porta associada una aplicació, que és global a totes les farmàcies f:, perquè el client pugui accedir al perfil de cada farmàcia des de qualsevol lloc i en el millor moment per a ell, i estar al dia de les novetats, activitats, serveis i promocions de l’oficina de farmàcia.

Avantatges de tenir un portal web de la farmàcia • La farmàcia és a tots els canals, treballa l’omnicanalitat. • Enforteix el vincle amb els clients-pacients. • Reforça l’estratègia de màrqueting de la farmàcia. • Potencia la marca de la farmàcia i els seus valors. • Es continua oferint contingut de salut fiable i de qualitat.

fedefarma 35


TOTA LA

RMACIÓ DISP FO

AL CAMPUS

IBLE ON

/

FORMACIÓ Desenvolupament professional

fedefarma campus.fedefarma.com

Formació professional de referència El setembre passat es va posar en marxa un nou curs de fedefarma. En aquest inici de curs, es va inaugurar, a Catalunya i la Comunitat Valenciana, una nova edició del Programa de Formació Continuada (PFC), consolidat i de referència al sector.

El PFC a Catalunya va començar amb “Leucèmies i limfomes”, de la mà de l’hematòloga i coordinadora del Servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospitalet - Hospital Duran i Reynals, Eva Domingo. A Castelló i València el primer tema abordat va ser “Ansiolítics al segle XXI: àngels o dimonis?”, amb el catedràtic de Farmacologia i membre de la Societat Espanyola de Psiquiatria, Cecilio Álamo González. Per la seva part, el PFC de farmacèutics a Alacant va arrancar amb “Actualització farmacològica en ansiolítics. Són els ansiolítics la primera elecció en el tractament de l’ansietat?”, sessió conduïda pel catedràtic en Farmacologia i cap de la Unitat de Farmacologia Clínica a l’Hospital General d’Alacant, José Francisco Horga de la Parte. A les sessions inaugurals de l’Hospitalet i València, el president de fedefarma, Vicenç J. Calduch, va destacar el valor de tenir una cooperativa que aposta pel desenvolupament de la farmàcia. En aquest sentit, des de fedefarma a més de confeccionar cada any un programa de sessions amb el millor professorat i amb el contingut adaptat als avenços i a les necessitats de la farmàcia, es treballa per fer evolucionar la formació. L’objectiu és ajudar la farmàcia a continuar creixent professionalment i empresarial.

UN PROGRAMA PER ESPECIALITZAR LA FARMÀCIA EN CATEGORIA NATURAL Una de les novetats d’aquest curs ha estat el Cicle d’Especialització en Categoria Natural, realitzat durant el primer trimestre del curs. Amb una edició a Catalunya i una altra a la Comunitat Valenciana, ha ajudat els farmacèutics socis a aprofundir en la seva formació en aquesta categoria. El programa incorporava tres sessions amb els objectius d’actualitzar coneixements de la categoria, adquirir-ne per recomanar productes fitoterapèutics, i saber com actuar

36 fedefarma

amb els pacients més vulnerables: infants, embarassades i polimedicats. La cooperativa ha impulsat aquesta novetat tenint en compte que és una categoria en creixement. Un estudi realitzat conjuntament entre fedefarma, IQVIA i Shoppertec evidencia dades com que dietètica i fitoteràpia creixen anualment un 6 % més que la resta de parafarmàcia, i que el farmacèutic és el professional sanitari més consultat sobre els productes naturals, entre d’altres.


Farmapremium, programa

líder en fidelització I ARA AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A LES COMUNICACIONS DIGITALS ALS TEUS CLIENTS INCREMENTA EL TEU TIQUET MITJÀ UN 27%

fedefarma 37


/

FORMACIÓ Desenvolupament professional

RETAIL TOUR: best practices extrapolables a la farmàcia Fedefarma proposa el proper mes de febrer a les farmàcies sòcies que tinguin contractat el servei d’assessorament i formació en retail realitzar un retail tour. Una ruta experiencial a establiments seleccionats pel seu concepte diferenciador i perquè donen resposta a tendències actuals.

El retail tour es realitzarà el 20 de febrer.

Durant el matí del 20 de febrer es proposa una ruta a Barcelona integrada per farmàcies i establiments comercials de diferents sectors per conèixer a través de casos reals best practices extrapolables a l’àmbit de la farmàcia, en col·laboració amb Mediformplus. Aquest tour permetrà, doncs, amb la visita d’espais líders en el sector del retail, aprofundir en exemples interessants per continuar millorant aspectes de la gestió, la comunicació i el branding, diferents perspectives de la gestió del punt de venda, així com maneres de treure el màxim partit a tendències o de treballar la categoria

38 fedefarma

natural, entre d’altres. L’objectiu, en definitiva, serà tenir una visió completa i des de diferents angles de totes aquelles àrees que avui dia són clau per a una oficina de farmàcia. Durant tot el recorregut de la jornada, els participants tindran el suport i acompanyament d’especialistes en retail, que els ajudaran a detectar i analitzar conceptes innovadors adaptables i aplicables a l’oficina de farmàcia. Els farmacèutics participants viuran així experiències per veure de primera mà altres contextos professionals i, també, el seu propi des d’una òptica diferent.

Es tractarà doncs d’un matí intensiu vivint altres realitats inspiradores en les quals trobar idees que puguin ajudar la farmàcia a seguir creixent en servei i rendibilitat.

UNA RUTA EXPERIENCIAL PER VEURE DE PRIMERA MÀ ALTRES CONTEXTOS PROFESSIONALS I, TAMBÉ, LA FARMÀCIA DES D’UNA ÒPTICA DIFERENT


Formació per treure la màxima rendibilitat a la farmàcia Aquest proper gener arrancarà la segona edició del Programa de Formació en Gestió (PFG) destinat a treballar les àrees clau per aconseguir gerenciar amb el màxim èxit l’oficina de farmàcia.

Programa PFG 2020

La cooperativa torna a impulsar un programa especialitzat en gestió configurat per 5 sessions presencials, que tenen l’objectiu d’assimilar coneixements i eines amb relació a la seva optimització. Els assistents al PFG aprendran mitjançant casos pràctics, activitats i role play per facilitar la implantació posterior a la farmàcia. D’aquesta manera, el programa inclou sessions dedicades a l’assortiment i l’estoc, als recursos humans, posant el focus en el lideratge i la gestió de conf lictes, a l’anàlisi de ràtios i novetats fiscals, la negociació amb proveïdors i gestió de compres i a la gestió per patologies. Al PFG, la formació presencial es completa així mateix amb les potencialitats del campus virtual, que permet accedir als continguts, visualitzar de nou les sessions consolidant així coneixements i tenir en tot moment els ponents del curs a disposició dels participants.

Assortiment i estoc 14/01/2020 (Castelló) 15/01/2020 (Gavà) Jordi Corona. Farmacèutic titular de la Farmàcia Colldeforn i màster en Direcció i Administració de Farmàcia

Les seus en les quals se celebrarà la nova edició del PFG seran Gavà i Castelló i s’hi poden inscriure tots els socis (places limitades), ja que per treure el màxim profit al programa no cal haver assistit a la primera edició del PFG de l’any passat, atès que la cooperativa ha dissenyat els programes de manera independent. Les sessions estaran guiades per experts dels àmbits del màrqueting i comercial, els recursos humans i la farmàcia.

ELS ASSISTENTS AL PFG APRENDRAN MITJANÇANT CASOS PRÀCTICS, ACTIVITATS I ROLE PLAY PER FACILITAR LA IMPLANTACIÓ POSTERIOR A LA FARMÀCIA

Taller de Recursos Humans: lideratge i gestió de conflictes 04/02/2020 (Castelló) 05/02/2020 (Gavà) Cristina Casas. Cap de màrqueting de fedefarma Marc Millán. Responsable de desenvolupament de fedefarma

Anàlisis de ràtios i novetats fiscals 03/03/2020 (Castelló) 04/03/2020 (Gavà) Juan Antonio Sánchez. Economista i assessor fiscal, expert en fiscalitat a l’oficina de farmàcia

Negociació amb proveïdors i gestió de compres 31/03/2020 (Castelló) 01/04/2020 (Gavà) Miquel Borrás. Cap comercial nacional de fedefarma

Gestió per patologies 05/05/2020 (Castelló) 06/05/2020 (Gavà) Graciela Sánchez. Directora de mitjans sell-out a Mediformplus

Albert Pantaleoni. Farmacèutic titular de la Farmàcia Pantaleoni, expert en gestió de categoria

fedefarma 39


/

AGENDA Pròximes cites amb la cooperativa

gener

14

15

16

INAUGURACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN GESTIÓ (PFG) A CASTELLÓ

INAUGURACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN GESTIÓ (PFG) A GAVÀ

CURS “AJUDA TÈCNICA: MOBILITAT I SEGURETAT” A GAVÀ 12 de febrer a Girona

11

19

20

CURS “HABILITATS PER A L’ATENCIÓ FARMACÈUTICA: TALLER DE COMUNICACIÓ AMB EL PACIENT” A TERRASSA

RETAIL TOUR A BARCELONA * Farmàcies amb servei d’assessorament i formació en retail

CURS “SALUT SEXUAL: COPES MENSTRUALS I BOLES DE KEGEL” A LLEIDA 20 de febrer a Castelló

febrer 40 fedefarma


gener

28

29

TALLER PRÀCTIC DE WHATSAPP BUSINESS PER A FARMÀCIES A BARCELONA 18 de febrer a València

28 TROBADA COMUNITAT VALENCIANA OCEANOGRÀFIC DE VALÈNCIA

CURS “APARADORISME NIVELL AVANÇAT” A VALÈNCIA 5 de març a Reus

3 CURS “LA IMPORTÀNCIA D’UNA TRANSMISSIÓ EN LA VIDA D’UNA FAMÍLIA” A LLEIDA 4 de març a Girona

20 DIA MUNDIAL DE LA SALUT BUCODENTAL

març fedefarma 41


/

UN PAS ENDAVANT Disrupcions per avançar

Ampolles de plàstic a canvi de bitllets de metro a Roma Roma és una de les ciutats del món amb més pressió turística i, per tant, una de les que genera més residus. Vista aquesta realitat, les autoritats de la ciutat han decidit posar en marxa una iniciativa que promou el reciclatge i, alhora, estimula l’ús del transport públic, dues mesures molt necessàries per frenar la contaminació i el canvi climàtic. L’empresa pública de transport de Roma ha instal·lat en diferents estacions de metro unes màquines de recollida d’ampolles de plàstic d’un sol ús. Per cada 30 ampolles que recicli, cada usuari rep un bitllet de metro de forma gratuïta, un bitllet de metro que es descarrega a través d’una aplicació de mòbil i que, per tant, no cal ni imprimir en paper. Un pas endavant per al medi ambient.

STEM Women: dones i ciència El terme STEM és l’acrònim anglès dels termes science, technology, engineering i mathematics, uns camps on tradicionalment la presència de la dona ha estat minoritària. Per tal de revertir aquesta situació, especialment en un moment com l’actual en què la tecnologia té cada vegada un paper més rellevant en la societat, estan sorgint iniciatives per impulsar la posició de les dones en aquests camps i per encoratjar les dones a desenvolupar la seva carrera professional en aquests àmbits. Un exemple d’això és l’STEM Women Congress, que aquest novembre va tenir lloc a Barcelona, i que té la visió de situar més dones en llocs de decisió en companyies que desenvolupen el coneixement STEM i que, per tant, esdevindran centres de poder. Algunes altres iniciatives a destacar són el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que té lloc l’11 de febrer per impulsar activitats que ajudin a tancar la bretxa de gènere en ciència, o el blog divulgatiu Mujeres con ciencia de la Càtedra de Cultura Científica de la Universitat del País Basc.

Teràpia dirigida per al tractament del càncer colorectal Una nova teràpia basada en una innovadora combinació de fàrmacs desenvolupada en el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) limita la capacitat de les cèl·lules tumorals de tornar-se resistents als medicaments i augmenta la super vivència dels pacients amb càncer colorectal. La nova combinació de fàrmacs ataca l’alteració genètica BRAF V600E, que està present en un 15 % dels tumors colorectals. Els pacients amb aquesta mutació, que solen tenir mal pronòstic, són els que més es beneficiaran del nou tractament. Els intents que s’han fet fins ara per neutralitzar la mutació BRAF V600E amb un sol fàrmac no havien donat bons resultats, perquè les cèl·lules tumorals es tornaven ràpidament resistents al tractament. Per abordar aquest problema, els investigadors van aplicar una estratègia similar a la que s’utilitza contra el virus de la sida, combinant fàrmacs antiretrovirals per prevenir l’aparició de resistències. Segons els primers resultats de l’estudi, aquesta estratègia ha augmentat un 67 % la supervivència mitjana dels pacients amb aquesta mutació.

42 fedefarma

A la lona de València: reciclatge i integració L’Associació Racó dels Velluters de València treballa per a la integració social i laboral de persones amb problemes de salut mental. Entre les seves iniciatives, té en marxa el projecte anomenat “A la lona de València”, que consisteix a reutilitzar els materials publicitaris d’esdeveniments esportius, i convertir-los en bosses i altres tipus d’objectes. En el seu taller de València, les persones que participen en el projecte treballen per donar una nova vida a les lones i materials provinents de curses com ara la mateixa marató que se celebra a la ciutat. Neixen així nous dissenys de productes que s’anuncien i venen a través de les xarxes socials i de diferents esdeveniments celebrats a la capital valenciana i que alhora permeten ajudar a integrar persones amb aquest tipus de problemes.


Campus fedefarma

La formació tan a prop teu com la teva farmàcia dels pacients.

Tota l'oferta formativa de fedefarma

Formació per a tu i el teu equip

Per a socis i no socis

Avança al teu ritme

Disposa de tot el material docent i complementari

Realitza cursos 100% online

Disponible a: campus.fedefarma.com o app Apple store

Google play

fedefarma 43


Vols que la teva farmàcia obtingui la màxima rendibilitat? Nosaltres també.

44 fedefarma

Profile for Farmàcia Fedefarma

Revista Socis fedefarma número 72  

Revista Socis fedefarma número 72