Page 1

3122

1


‫إ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬


3122

:

72

7100

01

3122

372

3

887


27

21 3122

39

4


5


3122

27

21

631

887 367 258

25:

217

241 2

372 3

6

254 212

48: 229


‫شكل رقم (‪)1‬‬ ‫توزٌع مواد التحلٍل على صحف الذراست‬ ‫‪120‬‬ ‫‪102‬‬

‫‪97‬‬

‫‪100‬‬

‫‪80‬‬

‫‪96‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪60‬‬

‫هىاد خبريت‬

‫‪97‬‬

‫‪51‬‬

‫‪47‬‬

‫هىاد رأي‬ ‫‪40‬‬

‫‪46‬‬

‫‪35‬‬

‫‪44‬‬

‫‪33‬‬

‫‪20‬‬

‫‪0‬‬ ‫األخبار‬

‫األهرام‬

‫الجوهىريت‬

‫الوصري‬ ‫اليىم‬

‫الشروق‬

‫اليىم السابع‬

‫شكل رقم (‪)2‬‬ ‫توزٌع المادة المصورة على صحف الذراست‬ ‫‪70‬‬

‫‪63‬‬

‫‪60‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪50‬‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬ ‫شخصيت‬ ‫هيذاًيت‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪27‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬ ‫األهرام‬

‫األخبار‬

‫الجوهىريت‬

‫الوصري اليىم‬

‫الشروق‬

‫اليىم السابع‬

‫‪7‬‬


2 

8


 211 

372 229

9


42

  2:

29

3

21

37

7 6 4 2 10


‫‪268:‬‬ ‫‪4‬‬

‫شكل رقم (‪)3‬‬ ‫تباٌن أعذاد المصادر المستخذمت بٍن صحف الذراست‬ ‫‪300‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪184‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪134‬‬

‫‪161‬‬

‫‪150‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األهرام‬

‫األخبار‬

‫الجوهىريت‬

‫الوصري اليىم‬

‫الشروق‬

‫اليىم السابع‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬


‫شكل رقم (‪)4‬‬ ‫التوزٌع النسبً ألنواع المصادر فً الصحف الخاصت والقومٍت‬

‫‪30.0‬‬ ‫‪25.4%‬‬ ‫‪23.8%‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪23.4%‬‬

‫‪20.0‬‬ ‫‪16.4%‬‬

‫‪16.4%‬‬ ‫‪14.3%‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪10.8%‬‬ ‫‪7.8% 7.2%‬‬ ‫‪5.7%‬‬

‫‪7.3%‬‬ ‫‪4.7%‬‬

‫‪7.6%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪3.7% 3.2%‬‬

‫‪3.0%‬‬ ‫‪1.4%‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.6%‬‬

‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫أخري‬

‫تٌظيواث‬ ‫قبطيت‬

‫إعالم عالوي هصادر خبرة‬ ‫هستقلت‬ ‫ودول‬

‫هٌظواث‬ ‫حقىقيت‬

‫هىاطٌىى‬ ‫أحزاب وقىي هؤسساث‬ ‫ورجال ديي وشهىد عياى‬ ‫سياسيت‬

‫الصحف الخاصت‬

‫‪27‬‬

‫الصحف القىهيت‬

‫‪25‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫هصادر‬ ‫عسكريت‬

‫هصادر‬ ‫حكىهيت‬

‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪12‬‬


‫شكل رقم (‪)5‬‬ ‫نسبت المواد الصحفٍت منعذمت‪ /‬محذودة المصادر من إجمالً عذد المواد‬ ‫الخبرٌت محل التحلٍل‬ ‫‪%35.00‬‬

‫‪%32.50‬‬

‫‪%30.00‬‬ ‫‪%25.00‬‬ ‫‪%20.00‬‬ ‫‪%15.00‬‬

‫‪%13.10‬‬ ‫‪%10.20‬‬

‫‪%10.00‬‬ ‫‪%5.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫لن تستخذم أي هصذر‬

‫هصذر واحذ‬

‫هصذراى‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬‬


‫‪45‬‬

‫شكل (‪)6‬‬ ‫التباٌن بٍن صحف الذراست فٍما ٌتعلق بمحذودٌت المصادر الخبرٌت‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لن تستخذم أي هصذر‬

‫الشروق‬

‫اليىم السابع‬

‫هصذر واحذ‬

‫الوصري اليىم‬

‫الجوهىريت‬

‫هصذراى‬

‫األخبار‬

‫األهرام‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪27‬‬

‫‪2‬‬

‫‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫‪46‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪14‬‬


3 3

3

28

8

5

2

25

23

4

9

26

31

5

23

57

4:

22

Corporate Bias

15

2


Bias by omission

3

Bias By story framing

4

consensus frame

Bias by limiting debate

5

5

7

16


372

5

:

8

17


‫شكل رقم (‪)7‬‬ ‫التوزٌع النوعً لمواد الرأي على صحف الذراست‬ ‫‪5‬‬ ‫اليىم السابع‬

‫‪20‬‬

‫‪3‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬

‫الشروق‬ ‫‪0‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬

‫كاريكاتير‬

‫‪21‬‬

‫الوصري اليىم‬

‫‪13‬‬

‫‪2‬‬

‫‪32‬‬

‫هقال‬ ‫‪1‬‬

‫افتتاحيت‬ ‫عوىد‬

‫الجوهىريت‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪22‬‬

‫األخبار‬ ‫‪0‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬

‫األهرام‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪35‬‬

‫‪18‬‬


9

19


20


 

2: 29

21


Press complaint Commission

22


23

partone1  

3122 1 2 ‫إ‬ :3122 3122 72 3 39 4 5 48:372 2293 21273122 6 20 30 40 50 60 71 57 60 80 70 35 47 33 20 40 ‫الجوهىريتاألخباراألهرام‬ ‫الوصري‬ ‫...

Advertisement