Page 1

Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 2

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 3

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 4

Thursday, Feb. 16, 2017


‫به علت ناکارآمدی صنايع نفت‪ ،‬ايران ميلياردها دالر ضرر می‌کند‬ ‫اعترافی تامل برانگیز‪ .‬صنایع نفت و گاز کشور فرسوده‌اند و ایران در اثر سیاست‌های‬ ‫ناکارآمد‪ ،‬دور ماندن از فن‌آوری نوین و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬ساالنه‬ ‫میلیاردها دالر از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫خبرگزاری ایسنا با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان "بیش ا ز ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر زیر زمین ایران‬ ‫دفن است" به ناکارآمدی صنایع نفت و گاز ایران پرداخته است‪ .‬در این مقاله به ظرفیت‬ ‫بازیافت نفت از حوزه‌های دشوار نفتی و همچنین میادین مشترک نفت و گاز اشاره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این گزارش ضمن پرداختن به عدم بهره‌برداری صحیح از میادین نفتی کشور‪ ،‬مطرح‬ ‫شده است که هرچه امر بهره‌برداری از چنین میادینی به تاخیر بیافتد‪ ،‬برداشت نفت از آن‌ها‬ ‫دشوارتر می‌شود‪ .‬نویسنده بهره‌برداری از چنین میادینی را چالشی برای صنایع نفت و گاز‬ ‫کشور ارزیابی می‌کند و می‌نویسد‪« :‬هرچه به قدمت میادین نفتی اضافه می‌شود برداشت‬ ‫نفت از این میادین را با چالش بیشتری مواجه می‌کند‪ ،‬چالشی که اگر برطرف نشود‪ ،‬عنوان نمونه‪ ،‬ضریب برداشت از میدان نفتی آزادگان با ‪ ۳۴‬میلیارد بشکه نفت کشف‌شده‬ ‫میلیاردها دالر سرمایه در زیر زمین کشور یا با خاک یکسان شده یا نصیب کشورهای در آن‪ ،‬تنها ‪ ۷‬درصد است‪ .‬این به این معنی است که اگر جمهوری اسالمی نتواند میزان‬ ‫همسایه می‌شود‪».‬‬ ‫بهره‌برداری از این میدان نفتی بزرگ را افزایش دهد‪ ۹۳ ،‬درصد نفت موجود در این میدان‬ ‫ازدیاد برداشت‬ ‫از دست خواهد رفت یا استخراج آن چنان پرهزینه خواهد شد که بهره‌برداری از آن دیگر‬ ‫برای استخراج نفت از حوزه‌ها و میادین دشوار از راهکارهایی که "ازدیاد برداشت" را مقرون به صرفه نباشد‪.‬‬ ‫ممکن می‌سازند‪ ،‬استفاده می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت جمهوری اسالمی نیز در سال ‪ ۳۵۰ ۱۳۹۱‬میلیارد دالر زیان اقتصادی‬ ‫خواستار استفاده از این شیوه‌‌ها شد‪ .‬اما این برنامه تا امروز اجرا نشده و زیان ناشی از آن بر اساس ارزیابی وزیر نفت ایران افزایش یک درصدی ضریب بازیافت نفت درآمدی‬ ‫سال به سال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫معادل ‪ ۳۵۰‬میلیارد دالر به همراه خواهد داشت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬گذشت هر سال به معنای‬ ‫‪Farhang-e‬‬ ‫‪BC, Feb. 23, 2011, No. 204‬‬ ‫‪Page 4‬‬ ‫بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ‪ ۸۳۰‬میلیارد بشکه نفت در ایران کشف شده تلف شدن بخشی از این درآمد است‪ .‬در میادین مشترک‪ ،‬همسایگان ایران با باال بردن توان‬ ‫به هزینه ایران‪ ،‬نفت استخراج می‌کنند‪.‬‬ ‫عمال‬ ‫نفت خود‪،‬‬ ‫‪۵٠٠‬‬ ‫ديروز را‬ ‫بازیافتشدگان‬ ‫است‪ .‬حتی اگر جمهوری اسالمی بتواند یک درصد ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد‪ ،‬بازداشت‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩجمله در‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼمیادین‪ ،‬از‬ ‫ﮏ در برخی از‬ ‫بازیافت ﻳنفت‬ ‫برایوی‪،‬‬ ‫اسالمیگفتهی‬ ‫جمهوریکرد‪ .‬به‬ ‫قادر خواهد بود ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون بشکه نفت بیشتر برداشت کند‪ .‬این در حالیست نفر اعالم‬ ‫ظرفیت ﺷﺪﻥ‬ ‫باال بردن ﮐﺸﺘﻪ‬ ‫او به سرمایه‌گذاری خارجی و فن‌آوری نوین نیاز دارد‪ .‬بر اساس‬ ‫یادآوران‪،‬‬ ‫و‬ ‫آزادگان‬ ‫میدانبازداشتشدگانی که‬ ‫که کشورهای همسایه‌ی ایران در اثر ازدیاد برداشت از ایران پیشی گرفته‌اند‪ .‬اهمیت این اکثر‬ ‫موضوع در مورد میادین مشترک دوچندان می‌شود‪.‬‬ ‫محدودهیکه سرمایه و دانش مورد نیاز فراهم شود‪ ،‬ضریب بازیافت از‬ ‫کرده‪ ،‬دردرصورتی‬ ‫ارزیابی‌ها‪،‬‬ ‫مشاھده‬ ‫ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫آزادی‪ ،‬و‬ ‫دو ميدان‬ ‫خيابان و‬ ‫توسطدر شرایط کنونی به ‪ ۲۰‬درصد افزایش می‌یابد‪ .‬افزایش ضریب‬ ‫درصد‬ ‫میدان از ‪۷‬‬ ‫به عنوان نمونه عراق با استفاده از چنین شیوه‌هایی توانسته ظرفیت تولید نفت خود را این‬ ‫ازدیادشده بودند‬ ‫امنيتودستگير‬ ‫افزایش دهد‪ .‬پیش‌بینی می‌شود که توان تولید نفت خام عراق به زودی به ‪ ۶‬میلیون بشکه پليس‬ ‫خبریشعار‬ ‫منابعتنها در سطح‬ ‫برداشتوبنا به اعتراف وزیر نفت جمهوری اسالمی‬ ‫بازیافت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫آزاد‬ ‫امروز‬ ‫بامداد‬ ‫و‬ ‫پايانیبهديشب‬ ‫ساعات‬ ‫کشور از آنھا‬ ‫در روز برسد‪ .‬ظرفیت بهره‌برداری از برخی میادین نفتی بسياری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بسیاردرنازل‬ ‫‪ ‬‬ ‫(‪)dw.com‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشده‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫و‬ ‫دانشجويی‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺣﺪﻭﺩ ‪ ۵۰۰‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬

‫ﺩﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫‪ ‬‬

‫او که ديشب از مقر نيروی انتظامی فاتب واقع در ضلع جنوبی‬ ‫ميدان انقالب‪ ،‬ابتدای خيابان کارگر جنوبی آزاد شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫میکند که ھمزمان با دستگيری‪ ،‬مورد ضرب و شتم ماموران قرار‬ ‫گرفته؛ و تاکيد میکند که در زمان بازداشت برخورد بدی با آنھا‬ ‫صورت نمیگرفت‪ ،‬مگر کسانی که به گفتهی او “بلبل زبانی”‬ ‫میکردند که به شدت کتک میخوردند‪.‬‬

‫به گفتهی او‪ ،‬تلفنھای ھمراه ھمهی بازداشتشدگان توقيف شده و به‬ ‫آنھا گفته شده که بعد از عيد برای پس گرفتن آنھا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ھمچنين يک کارگر که او ھم ديشب از ھمين محل آزاد شده‪ ،‬با‬ ‫ابراز تعجب از رفتارھايی که در زمان بازداشت ديده‪ ،‬به برخورد‬ ‫خشن ماموران اشاره میکند و میگويد‪:‬‬ ‫اينھا خودشان ھم کسی را قبول نداشتند و به ھمه فحش میدادند‪،‬‬ ‫خودم شنيدم که حتی به امام ھم توھين میکردند‪ .‬ب‬ ‫ه گفتهی او‪ ،‬افرادی را که قبال ھم سابقهی بازداشت داشتهاند و يا به‬ ‫ھرحال میخواستند نگه دارند‪ ،‬به مقر اصلی پليس امنيت منتقل‬ ‫میکردند‪ .‬او میگويد که تنھا مردان در اين محل بازداشت بودهاند و‬ ‫زنان را از ابتدا به جای ديگری – احتماال بازداشتگاه وزرا – منتقل‬ ‫کلمه‪ :‬يکی از افراد بازداشتشده در تجمع ديروز – اول اسفندماه – کردهاند‪.‬‬ ‫که نيمه شب گذشته آزاد شده‪ ،‬در گفت و گو با کلمه‪ ،‬تعداد تقريبی )ايران امروز(‬ ‫‪ ‬‬

‫سايتھای نزديک به‬ ‫معترضان گزارش‬ ‫دادهاند روز يکشنبه‪،‬‬ ‫يکی از دانشجويان‬ ‫دانشگاه شيراز به‬ ‫نيروھای‬ ‫دست‬ ‫حکومتی کشته شده‬ ‫است؛ اين در حالی‬ ‫است که خبرگزاری‬ ‫فارس با تکذيب اين‬ ‫خبر گفته است اين دانشجو تصادف کرده و در جريان درگيری‬ ‫کشته نشده است‪ .‬بنا برگزارش وبسايت دانشجونيوز‪ ،‬حامد‬ ‫نورمحمدی‪ ،‬دانشجوی رشته زيستشناسی دانشگاه شيراز‪،‬‬ ‫ساکن خوابگاه دستغيب و اھل خرمآباد يکم اسفندماه در ميدان‬ ‫نمازی مقابل سختمان شماره يک دانشکده مھندسی در حال‬ ‫فرار از دست ماموران حکومتی کشته شده است‪ .‬برپايه‬ ‫گزارش دانشجو نيوز‪ ،‬اين دانشجو به وسيله ماموران امنيتی از‬ ‫روی پل نمازی به پايين پرت شده و پس از برخورد با يک‬ ‫خودرو در خيابان ساحلی کشته شده است‪) .‬راديو فردا(‬

‫‪ ‬‬

‫‪www.sunhealthcenter.com‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e‬‬ ‫‪BC, No. 357, Vol. 14 / P. 5‬‬ ‫‪ ‬‬


‫سرنوشت مبهم ميلياردها دالر پول ايران در عمان و چين‬

‫پول‌های آزادشده ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به عمان منتقل شده‪ .‬این کشور اکنون‬ ‫می‌گوید توان بازپس دادن آن را ندارد‪ .‬در چین نیز ایران دست‌کم ‪ ۱۸‬میلیارد دالر پول‬ ‫بلوکه شده دارد‪ ،‬اما نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار تسریع تعیین تکلیف وصول ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫دارایی ایران از عمان شده‌اند‪ .‬آنها می‌گویند با توجه به روابط حسنه میان ایران و عمان این‬ ‫امید می‌رود که با مذاکرات مسئوالن دستگاه دیپلماسی ایران با عمان‪ ،‬این پول‌ها به زودی‬ ‫به کشور بازگردد‪.‬‬ ‫خبرگزاری خانه ملت که نظرات این نمایندگان را منعکس کرده درباره منشا پول ایران در‬ ‫عمان نوشته است‪« :‬در جریان مذاکرات هسته‌ای بود که حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر پول ایران به‬ ‫صورت ماهیانه آزاد و به عمان انتقال داده شد اما آن زمان این پول در این کشور بلوکه شد‬ ‫و عمانی‌ها اعالم کردند توان بازپس دادن این مبلغ را ندارند‪».‬‬ ‫ابوالفضل ابوترابی‪ ،‬نماینده نجف‌آباد گفته است‪ ،‬تا کنون عمان تالش داشته تا فضای دوستی‬ ‫را حفظ کند لذا در زمینه ‪ ۵‬میلیارد دالر ایران نیز خیانت در امانت نمی‌کند و چنانچه‬ ‫مسئوالن دستگاه دیپلماسی و رئیس بانک مرکزی اعالم کرده‌اند به زودی این قضیه با‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫تعامل‌ها و مذاکرات صورت گرفته برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫عزت اهلل یوسفیان‪ ،‬نماینده مردم آمل و الریجان نیز گفته این ‪ ۵‬میلیارد دالر به عنوان قرض‬ ‫به عمان داده نشده بود که آنها توان بازپس دادن آن را نداشته باشند‪ ،‬با این حال او بر این‬ ‫نظر است که با توجه به رابطه دوستانه با عمان‪" ،‬مهلتی به این کشور داده شد که امیدواریم‬ ‫با تالش دستگاه دیپلماسی کشور و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مبلغ به کشور بازپس‬ ‫داده شود"‪.‬‬ ‫علی بختیار‪ ،‬نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس خواستار تنظیم تفاهم‌نامه با عمان برای‬ ‫بازگرداندن پول کشور شده است‪ .‬او گفته است‪« :‬اگر هرچه سریع‌تر تفاهم نامه‌ای میان‬ ‫ایران و عمان در خصوص واریز ‪ ۵‬میلیارد دالر به کشورمان تدوین شود می‌توانیم امیدوارم‬ ‫باشیم که این مبلغ به کشور بازگردد‪».‬‬ ‫اورانیوم غنی‌شده ایران در عمان‬ ‫عالوه بر پول‪ ،‬ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را نیز در عمان نگهداری می‌کند‪ .‬طبق‬ ‫توافق‌نامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به عالوه یک (برجام) ایران مازاد اورانیوم‬ ‫غنی‌شده خود را به عمان منتقل می‌کند تا از آنجا به مشتریان بین‌الملی بفروشد‪ .‬این موضوع‬ ‫شامل مازاد آب‌سنگین ایران نیز می‌شود‪.‬‬ ‫سرنوشت وجوه دریافتی از فروش اورانیوم و آب‌سنگین نیز که پولش به بانک‌های عمان‬ ‫وازیر می‌شود‪ ،‬بخش دیگری از نگرانی‌های نمایندگان مجلس است‪.‬‬ ‫نمایندگانی که درباره دارایی‌های ایران در عمان با خبرگزاری خانه‌ ملت گفت‌وگو کرده‌اند‪،‬‬ ‫تاکید می‌کنند که عمان کشور دوست و برادر ایران است و آنها انتظار دارند مسئله بازگشت‬ ‫دارایی‌های ایران بدون هرگونه مشکلی حل‌وفصل گردد‪.‬‬ ‫اما این اواخر درباره "گرم و دوستانه بودن" روابط ایران و عمان تردیدهایی ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬این تردیدها به‌ویژه پس از آن به‌وجود آمد که عمان تغییراتی در مناسبات بی‌طرفانه‬ ‫خود در تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان سعودی به‌وجود آورده است‪ .‬مهمترین‬ ‫این تغییر پیوستن عمان به ائتالف تحت رهبری عربستان علیه ترویسم در ماه دسامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬است‪ .‬ائتالف ضد تروریستی به رهبری عربستان در سال ‪ ۲۰۱۵‬تشکیل و هدف‬ ‫آن مبارزه با القاعده و گروه داعش اعالم شد‪ ،‬اما تحلیل‌گران می‌گویند این ائتالف جبهه‌ای‬ ‫از کشورهای سنی متحد عربستان سعودی در مقابل ایران و متحدان شیعی آن در منطقه‬ ‫است‪ .‬در آغاز شکل‌گیری این ائتالف عمان به دلیل مواضع بی‌طرفانه در مسائل منطقه از‬ ‫عضویت در آن خودداری کرده بود‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد نگرانی نمایندگان مجلس ایران از سرنوشت اموال ایران در عمان با این‬ ‫تغییر رفتار دولت عمان بی‌ارتباط نباشد‪( ...‬دنباله در صفحه ی روبرو)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 6‬‬


‫‪18 ...‬میلیارد دالر پول بلوکه شده در چین‬ ‫از سوی دیگر روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه (‪ ۱۷‬بهمن‪ ۵ /‬فوریه) به نقل از‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت‪ ،‬از بلوکه شدن ‪ ۱۸‬میلیارد دالر پول ایران در چین خبر داده‬ ‫است‪ .‬شرق نوشته است‪ ،‬دارایی‌های ایران در چین مانند گره کوری شده؛ مانند سنگی که‬ ‫حدود هشت سال پیش در چاه "انداختند" و حاال صد مرد دانا نمی‌توانند آن را بیرون بکشند‪.‬‬ ‫در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬ایران برای به دست آوردن پشتیبانی‌های سیاسی‬ ‫چین و بلوک شرق‪ ،‬سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام "نگاه به شرق" یاد می‌شد‪.‬‬ ‫براین‌اساس در سال ‪ ۱۳۸۷‬معاهده‌ای میان ایران و چین بسته شد که درآمد حاصل از فروش‬ ‫نفت ایران در بانکهای چین ذخیره می‌شد تا از آن به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کاالی‬ ‫چینی استفاده شود‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد حدود ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار‬ ‫بوده از محل این ‪‌۱۸‬میلیارد دالر سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های‬ ‫ایرانی قرار داده شود كه هنوز تكليف آن مشخص نشده است‪.‬‬ ‫شروع اعتصاب غذای دومين نوکيش مسيحی در زندان اوين‬ ‫عالوه بر دارایی از حاصل از فروش نفت‪ ،‬بنابر نوشته شرق‪ ،‬ایران در فاصله سال‌های‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬تا اواسط سال ‪ ،٢٠١١‬حدود ‪ ‌٢٥‬میلیارد دالر از دارایی‌های خود را از بانک‌های‬ ‫اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند‪ .‬این دارایی‌ها هنوز در خبرگزاری هرانا – هادی عسگری نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین در اعتراض‬ ‫بانک‌های چین باقی مانده است‪ .‬از این‌رو حجم دارایی‌های ایران در چین رقم بسیار باالیی به بیش از شش ماه بالتکلیفی از زمان بازداشتش‪ ،‬از روز گذشته اعتصاب غذای خود را‬ ‫است‪ .‬به نوشته شرق‪" ،‬خبرگزاری ترند" با مرور آمار تجارت ساالنه ایران و چین و البته آغاز کرده است‪ .‬همچنین در همین زندان‪ ،‬امین افشار نادری دیگر نوکیش مسیحی و هم‬ ‫اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی‪ ،‬حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را پرونده آقای عسگری با اعتراضی مشابه از هشت روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‬ ‫برد‪ .‬روز جاری آقای افشار نادری دچار افت فشار خون شد که مسئولین زندان از تزریق‬ ‫تا ‪ ‌٤٧‬میلیارد دالر هم دانسته است‪)dw.com( .‬‬ ‫سرم به وی خودداری کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری هرانا‪ ،‬ارگان خبری مجموعه‬ ‫بازداشت فاروق ايزدی محقق و مترجم بهايی‬ ‫فعاالن حقوق بشر در ایران‪ ،‬هادی عسگری نوکیش‬ ‫مسیحی محبوس در اندرزگاه ‪ ۴‬زندان اوین در اعتراض‬ ‫خبرگزاری هرانا – روز گذشته فاروق ایزدی‪ ،‬محقق و مترجم بهایی در منزلش بازداشت به بیش از شش ماه بالتکلیفی از زمان بازداشت اش‪،‬‬ ‫شد‪ .‬نیروهای امنیتی بیش از هزار و سیصد جلد کتاب‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬موبایل و دیگر وسایل صدور وثیقه و ممانعت از آزادی‪ ،‬از روز گذشته ‪۲۳‬‬ ‫الکترونیکی‪-‬ارتباطی وی را توقیف کردند‪ .‬این شهروند بهایی در حال حاضر در زندان بهمن ماه‪ ،‬دست به اعتصاب غذا زده است‪.‬‬ ‫اوین تحت بازجویی قرار دارد‪...‬‬ ‫همچنین در همین زندان‪ ،‬امین افشار نادری دیگر‬ ‫یک منبع نزدیک به خانواده ایزدی با اعالم این خبر به گزارشگر هرانا گفت‪“ :‬امروز پس نوکیش مسیحی با اعتراضی مشابه از هشت روز پیش‬ ‫از مراجعه به دادگستری به دخترآقای ایزدی اطالع داده اند که در اوین پذیرش شده و تا ده (‪ ۱۷‬بهمن ماه) در اعتصاب غذا به سر می برد‪ ...‬آقایان عسگری و نادری مورخ ‪۵‬‬ ‫روز تحت بازجویی خواهد بود‪ .‬همچنین تفهیم اتهام نیز شده اند و اتهام واهی و کلی انجام شهریور ‪ ۹۵‬همراه ‪ ۱۲‬شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ‪ ۸۲‬روز را در سلول‬ ‫فعالیت غیر قانونی علیه امنیت به ایشان نسبت داده شده‪”.‬‬ ‫های انفرادی بند ‪ ۲۰۹‬گذراند‪ .‬سپس به اندرزگاه ‪ ۴‬زندان اوین منتقل شدند‪.‬‬

‫آقای ایزدی پیش از نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس‬ ‫دارد‪ .‬این شهروند بهایی در دهه شصت بازداشت و به‬ ‫اعدام محکوم شده بود اما بعدا به ده سال زندان تخفیف‬ ‫پیدا کرد و نهایتا بعد از گذراندن پنج سال زندان‪ ،‬آزاد‬ ‫شد‪ .‬فاروق ایزدی یک مرتبه نیز در سال ‪ ۷۴‬بازداشت‬ ‫شده است‪ .‬منبع نزدیک به خانواده ایزدی همچنین تاکید‬ ‫کرد‪“ :‬وی از لحاظ جسمانی بسیار ضعیف و بیمار‬ ‫هستند و مرتب دچار خونریزی بینی میشوند که دکترها‬ ‫قادر به تشخیص سبب آن نشده اند‪ .‬در زمان دستگیری‬ ‫سمت چپ بدنشان درد میکرده و در وضعیت خوبی نبوده اند‪ .‬افت فشار و افت ضربان قلب‬ ‫نیز از دیگر موارد بیماری ایشان است‪ .‬ماموران با حکم دادگستری به سراغشان آمدند و‬ ‫اکنون در اوین هستند ولی اطالعی نداریم که چه ارگانی مسئول دستگیری ایشان است‪”.‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 7‬‬


‫تجمع اعتراضی شهروندان اهوازی در برابر استانداری خوزستان‬ ‫گروهی از شهروندان اهوازی در اعتراض به قطعی آب و برق در روزهای گذشته‪ ،‬بحران‬ ‫ريزگردها و طرح‌های انتقال آب کارون‪ ،‬عصر روز دوشنبه ‪ ۲۵‬بهمن‪ ،‬در مقابل استانداری‬ ‫خوزستان تجمع کردند‪ .‬به گزارش خبرگزاری ایسنا‪ ،‬تجمع‌کنندگان با در دست داشتن‬ ‫پالکاردها و سردادن شعارهایی به قطعی آب و برق‪« ،‬نبود مديريت مناسب در شرايط‬ ‫آلودگي هوا»‪ « ،‬عملكرد ضعيف رييس سازمان محيط زيست در رسيدگی به موضوع‬ ‫ريزگردها» و انتقال آب از خوزستان اعتراض کردند‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬تجمع‌کنندگان انتقال آب از سرشاخه‌های کارون‬ ‫را یکی از عوامل اصلی خشکی تاالب‌ها از جمله تاالب هورالعظیم و در پی آن وقوع گرد‬ ‫و خاک‌هایی با منشأ داخلی دانستند‪ .‬خبرگزاری فارس نیز خبر داد که فرماندار اهواز با‬ ‫حضور در بین معترضان وعده پیگیری این مشکالت را داده و در نهایت این تجمع پایان‬ ‫یافته است‪ .‬از این تجمع فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تجمع‌کنندگان‬ ‫در آن شعارهایی چون «اهواز شهر ماست‪ ،‬هوای پاک حق ماست» و «مسئول بی‌کفایت‪،‬‬ ‫استعفا استعفا» سر می‌دهند‪« .‬اهواز نفس ندارد»‪« ،‬خوزستان در خاک بی‌توجهی مدفون‬ ‫شد»‪« ،‬خوزستان زنده به گور شد»‪« ،‬کارون بی‌آب‪ ،‬مرگ خوزستان» و «با انتقال آب‬ ‫خوزستان را جهنم نکنید» از جمله پالکاردهایی است که حاضران در این تجمع در دست‬ ‫داشتند‪ .‬مردم اهواز پیش از این نیز چندین بار در اعتراض به بحران ریزگردها در مقابل‬ ‫استانداری خوزستان تجمع کرده‌اند‪ .‬برق و آب اهواز در شامگاه روز یکشنبه‪ ،‬برای سومین‬ ‫بار در روزهای گذشته قطع شده بود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬بحران ریزگردها در روز ‪ ۲۳‬بهمن‪ ،‬باعث قطعی آب و برق مدارس و‬ ‫اداره‌های ‪ ۱۱‬شهر خوزستان و تعطیلی مدارس و ادارات‪ ،‬و همچنین اختالل در فعالیت‬ ‫واحدهای صنفی شده بود‪ .‬روز جمعه هشتم بهمن نیز پس از وقوع توفان گرد و غبار در‬ ‫‪ ۱۰‬شهر استان خوزستان‪ ،‬برق و آب و اینترنت اهواز در قطع شده و ادارت و مدارس این‬ ‫شهر تعطیل شدند‪.‬‬ ‫وقوع پدیده گرد و غبار در تعدادی از استان‌های غربی و شرق ایران در سال‌های گذشته‬ ‫بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات‪ ،‬لغو پروازها و بستری شدن تعدادی از شهروندان‬ ‫در مراکز درمانی شده است‪.‬‬ ‫ضیاءالدین شعاعی‪ ،‬مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست‪ ،‬پیش از‬ ‫این خبر داده بود که شدت توفان‌های گرد و غبار در استان خوزستان در بهمن‌ماه سال ‪۹۳‬‬ ‫بیش از ده هزار میکروگرم بر مترمکعب و به حدی بوده‌است که اندازه‌گیری آن «در توان‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نبود»‪.‬‬ ‫روز یکشنبه مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواسته‌‬ ‫بود که به جای اکتفا به «عذرخواهی و تصویب اعتبارات صوری»‪ ،‬جلسه فوری و‬ ‫اضطراری در این زمینه تشکیل دهد‪ .‬مقام‌های سازمان محیط زیست اما اعالم کرده اند که‬ ‫حل مشکل ریزگرد راه حل کوتاه مدت ندارد‪.‬‬ ‫موضوع انتقال آب از خوزستان به استان‌های همجوار نیز در سال‌های گذشته خبرساز شده‬ ‫است‪ .‬در این زمینه محسن حیدری‪ ،‬امام جمعه اهواز‪ ،‬به تازگی گفته است که شورای عالی‬ ‫آب کشور «به منظور تامین آب آشامیدنی»‪ ،‬اجازه انتقال آب استان خوزستان را به شش‬ ‫استان مجاور داده‪ ،‬و حجم سالیانه آب انتقالی از استان خوزستان یک میلیارد و ‪ ۲۶۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب است‪( .‬رادیو فردا)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 8‬‬


‫هدف مذاکرات نخست‌وزیر کانادا با ترامپ‬ ‫«گسترش مناسبات تجاری» است‬ ‫جاستین ترودو‪ ،‬نخست وزیر کانادا‪ ،‬روز دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ مالقات کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز هدف او گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور‬ ‫و پرهیز از موضوعاتی نظیر مهاجرت است که دو طرف مواضع کامال متضادی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬آقای ترودو با چهره ای خندان هنگام ورود به کاخ سفید دست دونالد‬ ‫ترامپ را فشرد‪ .‬این اولین گفت‌وگوی دو طرف از شروع دوره ریاست جمهوری آقای‬ ‫ترامپ است‪.‬‬ ‫نخست وزیر کانادا تاکنون سعی کرده در مورد شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در زمینه‬ ‫مهاجرت و بازبینی معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی بین آمریکا‪ ،‬کانادا و مکزیک‬ ‫موضع‌گیری صریحی نکند‪.‬‬ ‫دیدار آقای ترودو از کاخ سفید چهار ساعت طول خواهد کشید‪ .‬بخش اول آن مالقات‬ ‫خصوصی بین دو طرف و بعد جلسه‌ای با شرکت مسئوالن عالی‌رتبه دو دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫این دیدار با یک کنفرانس خبری مشترک حدود ساعت دو به وقت شرقی آمریکا پایان خواهد‬ ‫یافت‪ .‬جاستین ترودو روز جمعه گفت به اعتقاد او دو طرف نقاط مشترک فراوانی خواهند‬ ‫یافت‪ .‬او افزود در این مالقات «از ارزش‌های کانادا» به شیوه‌ای «محترمانه و نه از منظر‬ ‫ایدئولوژیک» دفاع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وعده دونالد ترامپ برای بازبینی در معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی با وجودی‌که فقط‬ ‫به مناسبات با مکزیک اشاره کرده موجب نگرانی دولت کانادا شده است‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصد صادرات کانادا‪ ،‬راهی بازار آمریکا می‌شود‪.‬‬ ‫از زمان پیروزی دونالد ترامپ افکار عمومی کانادا از معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی‬ ‫حمایت بیشتری می‌کند‪ .‬نظرسنجی که نتایج آن روز دوشنبه انتشار یافت نشان می دهد که‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬درصد از پاسخ دهندگان معتقدند این معاهده به نفع کاناداست‪ .‬در صورتی‌که‬ ‫میزان حمایت از این معاهده در ژوئن سال گذشته حدود ‪ ۲۵‬درصد بود‪.‬‬ ‫جاستین ترودو با باراک اوباما رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا مناسبات بسیار نزدیکی داشت‪.‬‬ ‫آقای ترودو در بسیاری از زمینه ها با دونالد ترامپ اختالف دارد‪ .‬به عنوان مثال پس از‬ ‫صدور فرمان آقای ترامپ در ‪ ۲۷‬ژانویه برای متوقف کردن ورود مسافران و پذیرش‬ ‫پناهجویان هفت کشور مسلمان‪ ،‬جاستین ترودو در پیامی روی شبکه توئیتر نوشت در کانادا‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫از پناهجویان استقبال می‌شود‪.‬‬ ‫با این همه کارشناسان معتقدند نخست وزیر کانادا برای بنای مناسبات خوب با آقای ترامپ‬ ‫انگیزه‌های فراوانی دارد‪.‬‬ ‫استیون کلی‪ ،‬یک دیپلمات سابق آمریکا در کانادا می گوید «اختالف شدید آنها در برخی‬ ‫موارد کامال آشکار است‪ .‬ولی به اعتقاد من در شرایط فعلی اصرار روی این اختالف‌ها و‬ ‫تحریک طرف مقابل کار درستی نیست‪ .‬چون برای رئیس‌جمهوری جدید آمریکا به برخی‬ ‫لحاظ مناسبات فردی بسیار مهم‌تر است»‪.‬‬ ‫نیک نانوس‪ ،‬کارشناس نظرسنجی در کانادا نيز می گوید جاستین ترودو که سال گذشته به‬ ‫شکل غیرمنتظره ای در راس دولتی اکثرا لیبرال به نخست وزیری رسید هنوز هم در افکار‬ ‫عمومی کشور بسیار محبوب است‪ .‬ولی او نیز باید همان روشی را به کار ببندد که مردم‬ ‫کانادا همواره از رهبر خود می‌طلبند‪ ،‬یعنی حفظ و گسترش مناسبات اقتصادی با آمریکا‬ ‫بدون آنکه مناسبات حالت اطاعت و فرمانبری پیدا کند‪.‬‬ ‫اومی افزاید «مسئله اصلی در این مالقات پرهیز از افتادن به چاله است و نه گفت‌وگو و‬ ‫همکاری در مورد مسائل مهم»‪.‬‬ ‫به اعتقاد این کارشناس اگر از جاستین ترودو سئوال شود او در مورد موضوعات مورد‬ ‫اختالف مثل مهاجرت‪ ،‬پناهجویان و یا معاهده تجارت آزاد نظراتش را بیان خواهد کرد‬ ‫بدون آنکه حالت انتقاد از دونالد ترامپ داشته باشد‪( .‬رادیو فردا)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 9‬‬


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.10

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 11

Thursday, Feb. 16, 2017


‫ فرهنگ ‪ BC‬نشريه ای مستقل‪ ،‬متن ّوع‪ُ ،‬پربار و آموزنده‬ ‫با بهترين خدمات آگهی‬

‫‪778.317.4848‬‬

‫‪APADANA TRAVEL CORP‬‬ ‫)‪(BC Reg. 61054‬‬

‫‪Worldwide Travel Service‬‬

‫آژانس هواپیمایی آپادانا‬ ‫افتخار دارد با دارا بودن کادری مجرب و با ارائه بهترین و مناسبترین‬ ‫قیمت بلیت هواپیما به نقاط مختلف دنیا در خدمت شما عزیزان باشد‪.‬‬

‫بهترین قیمت بلیت به ایران‪:‬‬

‫تهران ‪ 1220‬دالر‬ ‫شیراز ‪ 1350‬دالر‬ ‫مشهد ‪ 1350‬دالر‬

‫بهترین قیمت بلیت از ایران‬ ‫به کانادا و آمریکا‬ ‫نورت ونکوور‪ ،‬خیابان النزدل و هجدهم غربی‪ ،‬شماره ‪106‬‬

‫تلفن‪604-770-4474 :‬‬

‫‪106 - West 18th Street, North Vancouver BC,V7M 1W4‬‬ ‫‪Tel :604 770 4474 Toll Free: 1-855-770-4474‬‬ ‫‪www.apadanatravel.ca sales@apadanatravel.ca‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.12‬‬


‫تعميرات و نوسازی ساختمان‬ AAA ALI RENOVATIONS Website:

‫علی وفائی‬

aaaalirenovations.com &

aaaalirenos.com

Cell: 604.603.8254 604.728.3132

Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 13

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 14

Thursday, Feb. 16, 2017


‫اقتصاد سياسی‬

‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬شرکای اصلی بازرگانی کشورش را متهم می‌کند که‬ ‫از راه دستکاری ارزش پول هایشان در بازار جهانی ارز‪ ،‬به منافع اقتصادی ایاالت متحده‬ ‫ضربه وارد می‌آورند‪ .‬میهمان تازه کاخ سفید قدرت گرفتن دالر را در سطح کنونی برای‬ ‫آمریکا زیان‌بخش می‌داند و خواستار آن است که با کاستن از نرخ برابری اسکناس سبز در‬ ‫برابر سایر ارز ها‪ ،‬تعادل را به داد و ستد بین المللی این کشور بازگرداند‪.‬‬ ‫آیا اقتصاد جهانی با خطر اوجگیری دوباره «جنگ ارزها» روبه‌رو است؟‬ ‫جنگ ارزها‬ ‫اصطالح «جنگ ارزها» در دهه ‪ ۱۹۳۰‬میالدی به ادبیات اقتصادی راه یافت‪ .‬در پی‬ ‫بحران بزرگ مالی سال ‪ ۱۹۲۹‬در آمریکا و سرایت آن به اروپا و بعضی دیگر از مناطق‬ ‫جهان‪ ،‬تقریبا همه اقتصاد های پیشرفته آن دوران به سیاست های بسته در زمینه بازرگانی‬ ‫خارجی روی آوردند‪ .‬هدف آن بود که‪ ،‬با سیاست کاهش واردات‪ ،‬بازار ملی تا آنجا که‬ ‫ممکن است بدون ترس از رقابت کاال های خارجی در اختیار واحد های تولیدی داخلی قرار‬ ‫بگیرد و اشتغال حفظ شود‪ .‬از سوی دیگر هر کشوری تالش میکرد برای بازگشت به رونق‪،‬‬ ‫صادرات خود را تا سر حد امکان باال ببرد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اهرم های مورد استفاده کشور ها برای دستیابی به این هدف‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫برابری پول ملی در برابر ارز های رقیبان بود‪ .‬در واقع وقتی یک کشور دارای تولیدات‬ ‫صنعتی و کشاورزی قابل صدور (و نه هر کشوری) پول ملی خود را تضعیف میکند‪،‬‬ ‫وارداتش گران و صادراتش ارزان تمام میشوند‪ .‬با این کار‪ ،‬کاال های خارجی وارداتی‬ ‫آن کشور‪ ،‬به دلیل گران تر شدن‪ ،‬مشتریان کم تری پیدا میکنند و‪ ،‬در عوض‪ ،‬کاال های‬ ‫صادراتی همان کشور‪ ،‬به دلیل ارزان تر شدن‪ ،‬با تقاضای اضافی در خارج از مرز های‬ ‫ملی روبرو میشوند‪ .‬در این شرایط اقتصاد کشوری که پول خود را تضعیف کرده‪ ،‬طبعا‬ ‫جان میگیرد و‪ ،‬در مقابل‪ ،‬اقتصاد کشور های رقیب آسیب میبینند‪.‬‬ ‫مساله در آنجا است که دیگر قدرت های صنعتی هم بیکار نمی‌نشینند و‪ ،‬به سهم خود‪ ،‬برای‬ ‫مقابله با مثل‪ ،‬نرخ برابری پول های خود را تنزل می‌دهند‪ .‬حاصل آنکه زنجیره ای از کنش‬ ‫ها و واکنش ها به وجود می‌آید و «جنگ ارزها» باال می‌گیرد‪ ،‬ثبات از روابط بازرگانی‬ ‫بین المللی رخت بر می بندد و «دامپینگ پولی» جای روابط سالم مبادالتی را می‌گیرد‪ .‬این‬ ‫همان وضعیتی است که در دهه پیش از جنگ جهانی دوم به وجود آمد‪ ،‬پیش از آنکه یک‬ ‫جنگ واقعی خانمان سوز و همه جانبه‪ ،‬دنیا را در وحشت و خون فرو ببرد‪.‬‬ ‫به منظور جلوگیری از تداوم همین «جنگ ارزها» بود که قدرت های آنگلوساکسون (آمریکا‬ ‫و بریتانیا) در کنفرانس معروف «برتون وودز» در سال ‪ ۱۹۴۴‬یک نظام تازه پولی بین‬ ‫المللی را پایه ریزی کردند تا جلوی بی ثباتی های پولی را بگیرند‪ .‬همچنین نهادی را زیر‬ ‫عنوان «صندوق بین المللی پول» به وجود آوردند تا با اعمال نظارت بر این نظام تازه‬ ‫پولی‪ ،‬مانع از آن شود که کشور ها بتوانند از راه دستکاری ارز بر صادرات و وارداتشان‬ ‫تاثیر بگذارند‪ .‬نظام پولی بین المللی برآمده از کنفرانس «برتون وودز» تا سال ‪ ۱۹۷۱‬دوام‬ ‫آورد‪ .‬در این سال ریچارد نیکسون رییس جمهوری آمریکا به رابطه میان دالر و طال پایان‬ ‫داد و راه را بر شناور شدن دالر و دیگر پول های معتبر بین المللی گشود‪ .‬با این تحول‬ ‫شرایط الزم برای بازگشت دوباره «جنگ ارزها» فراهم آمد‪ ،‬هر چند بانک های مرکزی‬ ‫در قدرت های بزرگ صنعتی جهان متعهد شدند از راه مشورت و همکاری دایمی جلوی بی‬ ‫ثباتی پولی در جهان و بازگشت به سال های پیش از جنگ دوم را بگیرند‪.‬‬ ‫از آن زمان تا امروز «جنگ ارز» ها البته به شکل نرم آن جریان دارد‪ ،‬ولی قدرت های‬ ‫بزرگ صنعتی غرب در مجموع در مهار آن موفق بودند و اجازه ندادند این پدیده به یک‬ ‫عامل بحران‌زای دایمی بدل شود‪ .‬طی چند دهه نخست بعد از جنگ جهانی دوم‪ ،‬ژاپن با‬ ‫پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ «ین» صادراتش را به گونه ای چشمگیر باال برد‪ ،‬پیش از‬ ‫آنکه زیر فشار آمریکا و اروپا از «دامپینگ» پولی دست بردارد‪ .‬بعد از ژاپن‪ ،‬این چین‬ ‫بود که با «یوآن» ارزان به «جنگ ارزی» علیه قدرت های غربی و نیز شمار زیادی از‬ ‫کشور‌های در حال توسعه روی آورد و همچنان به این سیاست ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫متهمان اصلی‬ ‫با نشستن دونالد ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا‪ ،‬بازگرداندن تعادل به بازرگانی‬ ‫خارجی به یکی از مهم ترین محورهای سیاست اقتصادی این قدرت بدل شده است‪ .‬در این‬ ‫فضای تازه‪ ،‬دستگاه رهبری آمریکا در رابطه با مسایل ارزی و تاثیر آنها بر بازرگانی‬ ‫خارجی این کشور حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫از چند دهه پیش به این سو‪ ،‬ایاالت متحده آمریکا از کسری موازنه بازرگانی رنج می‌کشد‪.‬‬ ‫بر پایه آمار منتشر شده از سوی «سازمان جهانی تجارت»‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬صادرات‬ ‫آمریکا تنها ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد دالر بود‪ ،‬حال آنکه وارداتش به بیش از ‪ ۲۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫می‌رسید‪ .‬به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا‪ ،‬طی این سال‪ ،‬هشتصد میلیارد دالر‬ ‫بود‪ ،‬حال آنکه طی همان سال چین از یک مازاد ششصد میلیارد دالری و آلمان از یک مازاد‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫دویست و هشتاد میلیارد دالری برخوردار بودند‪ .‬بخش بسیار مهمی از این مازاد را چین‬ ‫و آلمان در معامالت بازرگانی با ایاالت متحده آمریکا به دست آورده اند‪ .‬ژاپن و شماری‬ ‫دیگر از کشور ها نیز در معامله با آمریکا از مازاد برخوردارند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ به رای دهندگان خود وعده داده است میلیون ها شغل تازه برای آمریکایی ها‬ ‫به وجود خواهد آورد‪ ،‬به ویژه از راه کاهش واردات و افزایش صادرات‪ .‬مساله در آنجا‬ ‫است که دالر طی دو سه سال گذشته در برابر تقریبا همه ارز های جهان قدرت گرفته و‬ ‫به مانعی بر سر دستیابی به این هدف بدل شده است‪ .‬در این شرایط انگشت اتهام رییس‬ ‫جمهوری تازه آمریکا در درجه اول کشور هایی را نشانه می‌رود که‪ ،‬از دیدگاه او‪ ،‬با‬ ‫متوسل شدن به ابزار غیر قابل قبول‪ ،‬به ویژه ارزان کردن ارزهایشان‪ ،‬بخش های مهمی از‬ ‫بازارآمریکا را تصاحب کرده و شرکت های این کشور را از صحنه رقابت خارج کرده اند‪.‬‬ ‫متهم اصلی‪ ،‬در این زمینه‪ ،‬جمهوری خلق چین است که با پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ‬ ‫برابری «یوآن»‪ ،‬کاالهای ارزان وارد آمریکا می‌کند‪ ،‬حال انکه کاال های آمریکایی‪ ،‬به‬ ‫دلیل قوی بودن دالر‪ ،‬برای ورود به بازار چین با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ آلمان را هم متهم می‌کند که به عنوان متولی اصلی یورو‪ ،‬به تضعیف قابل مالحظه‬ ‫این پول در برابر دالر دست زده تا صدور کاالهایش را به آمریکا بیشتر کند‪.‬‬ ‫وارد آوردن اتهام «دامپینگ پولی» از سوی دونالد ترامپ بر چین کامال موجه به نظر‬ ‫می‌رسد‪ .‬چین مهم ترین قدرت صادراتی جهان است‪ ،‬ولی پولش مواج نیست و نرخ تبدیل ان‬ ‫به ارزهای خارجی نه بر پایه نوسان های بازار جهانی ارز‪ ،‬بلکه عمدتا از سوی مقام های‬ ‫پولی این کشور در رابطه با هدف های صادراتی دولت و حزب کمونیست تعیین می‌شود‪ .‬با‬ ‫توجه به وزنه چین در روابط بازرگانی بین المللی‪ ،‬این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬در این مورد‪ ،‬بر یک مشکل واقعی انگشت گذاشته است‪.‬‬ ‫در عوض اتهام رییس جمهوری آمریکا علیه آلمان با منطق سازگاری ندارد‪ .‬یورو در‬ ‫اختیار بانک مرکزی اروپا است و از خانم آنگال مرکل فرمان نمی‌برد‪ .‬حتی زمانی هم‬ ‫که قدرت یورو به میزان چشمگیری بر دالر می چربید‪ ،‬کاال های آلمانی به دلیل کیفیت‬ ‫بسیار باالیشان از بازاری بسیار مساعد در آمریکا بر خوردار بودند‪ .‬خالصه آنکه عالقه‬ ‫آمریکایی ها به خرید مرسدس بنز (نکته ای که آقای ترامپ بر آن انگشت گذاشت) ناشی‬ ‫از امتیاز های این کاال است و اگر آلمانی ها به خرید شورلت آمریکایی عالقه چندانی نشان‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬به دلیل پایین بودن توان رقابتی این مارک در برابر خودروهای داخلی آنها است‪.‬‬ ‫این مساله به رابطه یورو و دالر ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫چرا دالر قدرتمند است؟‬ ‫در هر حال به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ واقعا تصمیم گرفته است نرخ برابری دالر را‬ ‫در برابر شمار زیادی از ارز های معتبر جهان از سطح کنونی پایین بیآورد‪ .‬به بیان دیگر‬ ‫رییس جمهوری تازه آمریکا دالر را بیش از حد الزم قوی تشخیص می‌دهد و می‌خواهد‬ ‫آنرا ضعیف‌تر کند‪ .‬گفتمان او در این راستا طی یکی دو هفته آخر تا اندازه ای موثر افتاد و‬ ‫نرخ برابری دالر مثال در برابر یورو کمی پایین رفت‪ .‬با این همه بعید به نظر می‌رسد که‬ ‫رییس جمهوری آمریکا تنها با تهدید و وعده بتواند دالر را تضعیف کند‪ .‬در واقع قدرت دالر‬ ‫در حال حاضر از عوامل بنیادی اقتصاد آمریکا منشا می‌گیرد که تغییر دادن آنها در اختیار‬ ‫کاخ سفید نیست‪ :‬یک) دالر نیرومند است‪ ،‬چون وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا نسبت به‬ ‫ت تازه شغلی به‬ ‫منطقه یورو و ژاپن بهتر است‪ .‬اقتصاد آمریکا همچنان هزاران هزار فرص ‌‬ ‫وجود می‌آورد و نرخ بیکاری‪ ،‬با رفتن به زیر پنج در صد‪ ،‬عمال این کشور را در وضعیت‬ ‫اشتغال کامل قرار داده است‪ .‬به عالوه محافل اقتصادی بین‌المللی بر بهتر شدن وضعیت‬ ‫اقتصادی آمریکا شرط بندی کرده اند و این نیز به تقویت دالر کمک می‌کند‪.‬‬ ‫دو) سیاست اقتصادی مورد نظر دونالد ترامپ نیز مانع تضعیف دالر می‌شود‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری آمریکا وعده داده است مالیات‌ها را به گونه ای چشمگیر کاهش دهد و‪ ،‬همزمان‪،‬‬ ‫قصد دارد یک طرح هزار میلیارد دالری را در خدمت بهبود ساختارهای زیر بنایی این‬ ‫کشور به اجرا بگذارد‪ .‬انجام این سیاست (کاهش مالیات همراه با افزایش هزینه) می تواند‬ ‫باال رفتن کسری بودجه و پیدایش تنش های تورمی را پی داشته باشد‪ ،‬و بانک مرکزی را‬ ‫وادار کند برای مقابله با این خطر نرخ بهره پایه را با شتاب بیشتری افزایش دهد‪ .‬افزایش‬ ‫نرخ بهره از سوی بانک فدرال طبعا سرمایه های بیشتری را در جست‌وجوی سود باالتر‬ ‫به آمریکا خواهد کشاند و دالر را بیش از بیش تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سه) آقای ترامپ با تکیه بر «ناسیونالیسم اقتصادی»‪ ،‬با روی آوردن به اهرم‌های تشویقی از‬ ‫جمله در عرصه مالیات ها از شرکت های آمریکایی مستقر در خارج از آمریکا می‌خواهد‬ ‫سرمایه ها را به کشور بازگردانند‪ .‬این سیاست نیز زمینه قدرت گرفتن باز هم بیشتر دالر‬ ‫را فراهم می‌آورد‪ .‬با توجه به این سه عامل‪ ،‬و عوامل دیگری که فرصت پرداختن به آنها‬ ‫نیست‪ ،‬بسیار بعید به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ بتواند به این زودی‌ها دالر از جایگاه‬ ‫کنونی‌اش پایین‌تر بیاورد‪( .‬رادیو فردا)‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 15‬‬


‫(بخش سوم)‬ ‫بيمارستان عمومی قصير‪ ،‬مجاور قبرستان‪ ،‬در‬ ‫اشغال نيروهای امنيتی است‪ .‬روی بام تک‏تيرانداز‬ ‫مستقر کرده‏اند‪.‬‬ ‫ديدار از يک درمانگاه مخفی‪ ،‬مستقر شده در يک‬ ‫خانه‪ .‬ابزار و آالتی ابتدايی‪ ،‬سرنگ‪ ،‬محلول سالين‬ ‫[ضد عفونی کننده]‪ ،‬کمپرس‪ .‬وسايل و ابزار توسط‬ ‫خانواده‏ها و داروخانه‏ها اهدا شده‪ .‬روی زمين و‬ ‫روی فرش‏ها پالستيک کشيده‏اند‪ ،‬برای خون؟‬ ‫دکتری که سرگرم کار در آنجا بوده‪ ،‬عبدالرحيم‬ ‫امير‪ ،‬دو ماه قبل در الراستن‪ 1‬کشته شده‪ .‬در يک‬ ‫مخابرات ارتش گير افتاده‪،‬‬ ‫مرکز بهداشتی توسط‬ ‫ِ‬ ‫و در جا اعدام شده است‪ .‬پرستارها دستگير شده‏اند‪ .‬اينجا فقط يک دکتر و يک پرستار باقی‬ ‫مانده است‪ .‬اين تنها مرکز بهداشتی شهر است؛ يکی ديگر در دوازده کيلومتری هست‪ ،‬در‬ ‫کرانه‏ی ديگر رود‪ ،‬مستقر در يک چادر‪.‬‬ ‫تنها کمک‏های اوليه‪ .‬اينجا مردم از زخم‏های ابتدايی می‏ميرند؛ از خونريزی‪ .‬می‏کوشند‬ ‫زخمی‏ها و مصدومين سنگين را به لبنان اعزام کنند‪ ،‬اما بسيار دشوار است‪ .‬آن‏ها روزانه‬ ‫يک يا دو زخمی دريافت می‏کنند‪ ،‬زخمی‏های تظاهرات‪ ،‬يا شليک‏های شبانه‪ .‬حکومت‬ ‫نظامی رسمی مستقر است و تک‏تيراندازان شب‏ها به هر جنبنده‏ای شليک می‏کنند‪ .‬زخم‏ها‬ ‫عموماً در بخش بااليی تن‪ ،‬سينه‪ ،‬سر‪ .‬همچنين افراد آزاد شده از زندان‪ ،‬شکنجه شده‪ ،‬با‬ ‫شکستگی استخوان‪.‬‬ ‫وسط محله‪ .‬جوان‏ها برای تظاهرات گرد هم می‏آيند‪ .‬پرچم انقالب‪ ،‬سياه‪ ،‬سفيد و سبز‪ ،‬با‬ ‫سه ستاره‏ی سرخ‪ .‬يکی دو نفر مسلح به کالشنيکف وظيفه‏ی نگهبانی و مراقبت را دارند‪.‬‬ ‫حفاظت ارتش آزاد است‪ .‬ارتش وارد نمی‏شود‪ ،‬اما از بيمارستان و شهرداری‬ ‫تحت‬ ‫ِ‬ ‫محله ِ‬ ‫تيراندازی می‏کند‪.‬‬ ‫‏الحر‬ ‫ارتش آزاد سوريه‪ :‬الجيش السوری ُ‬ ‫ارتش عادی‪ :‬الجيش االسدی («ارتش اسد»)‪.‬‬ ‫از نزديکی شهرداری عبور می‏کنيم‪ .‬عمارتی بزرگ به سبک ساختمان‏های شوروی‪ ،‬در‬ ‫چهار طبقه‪ ،‬با پنجره‏هايی انعکاسی جيوه‏کاری شده تماماً شکسته و خرد شده‪ .‬ارتش آزاد‬ ‫کوشيده به آن حمله کند‪ ،‬اما موفق نشده است‪ ،‬عمارت همچون قلعه‏ای سنگربندی شده بوده‬ ‫است‪ .‬کاری از ‪ 2RPG‬ها ساخته نبوده‪ ،‬و نمی‏خواسته‏اند از خمپاره‏انداز هم استفاده کنند‪،‬‬ ‫چرا که حول و حوش ساختمان شهرداری‪ ،‬منطقه‏ی مسکونی است و تمام اطراف خانه‏های‬ ‫مردم‪ .‬روی سقف و در طبقات آشيانه‏های تک‏تيراندازان مستقر شده‪ .‬از مسير خيابانی‬ ‫ً‬ ‫معموال تک‏تيراندازان‬ ‫طوالنی‪ ،‬مستقيم به طرف عمارت‪ ،‬به سمت شهرداری برمی‏گرديم‪.‬‬ ‫شب‏ها شليک می‏کنند‪ .‬اآلن‪ ،‬همه چيز آرام است‪.‬‬ ‫کمی دورتر‪ ،‬باغی که به عنوان گورستان شهدا مورد استفاده است‪ .‬به خاک‏سپاری‏ها در‬ ‫سوی تظاهراتی که پس از تشييع‬ ‫گورستان عادی خيلی خطرناک شده‪ ،‬ارتش عموماً به‬ ‫ِ‬ ‫جنازه شکل می‏گيرد‪ ،‬شليک می‏کند‪.‬‬ ‫ساعت ‪ ،16‬پيرمردی به مرگ طبيعی فوت کرده‪ ،‬و شتابان به خاک سپرده می‏شود‪ .‬عموماً‬ ‫جوان‏ها (شباب) از کمترين بهانه‏ای برای شکل‏دهی به تظاهرات استفاده می‏کنند‪ ،‬و اگر‬ ‫چه پيرمرد‪ ،‬شهيد نيست‪ ،‬به خاک‏سپاری‏اش می‏تواند تبديل به بهانه‏ای شود‪ .‬ولی از آنجا که‬ ‫احتمال‬ ‫شهيد نيست‪ ،‬به خاک‏سپاری‏اش در گورستان عادی صورت می‏گيرد‪ .‬پس در نتيجه‬ ‫ِ‬ ‫تيراندازی هست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به همراه فردی با موتوسيکلت در شهر می‏گرديم‪ .‬مجددا از کنار شهرداری رد می‏شويم‪،‬‬ ‫بزرگ ارتش‪ ،‬در گوشه‏ی عمارت‪ .‬در خيابان سوق‬ ‫نگهبانی‬ ‫پست‬ ‫از دويست‬ ‫ِ‬ ‫متری يک ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫[بازارچه]‪ ،‬همه‏ی دکه‏ها تعطيلند؛ به يک دکتر بيمارستان برمی‏خوريم که سه ماه قبل وقتی‬ ‫ارتش ساختمان بيمارستان را تصرف کرد و پزشکان و پرسنل بيمارستان را به ساختمان‬ ‫ديگری‪ ،‬فاقد امکانات اعزام کرد‪ ،‬استعفا داده‪ .‬او اشاره می‏کند که از ابتدای بحران‪ ،‬در ماه‬ ‫دوست ما خشم‪ ،‬روی تلفنش ويدئويی‬ ‫اوت‪ ،‬در شهر قصير صد و بيست نفر کشته شده‏اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نشان‏مان می‏دهد‪ :‬اولين شهيد قصير‪ ،‬در اوت‪ ،‬يازدهم ماه رمضان‪ ،‬برهنه که تنها شورتی‬ ‫خيس به تن دارد‪ ،‬پيکرش در اثر رگبار گلوله سوراخ سوراخ شده‪ ،‬پايش منفجر شده و از‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫بين رفته‪ ،‬يک قصابی کامل‪.‬‬ ‫به تشييع جنازه می‏رويم‪ ،‬اما تظاهراتی صورت نگرفت‪ .‬به هماهنگ‏کننده‏های غيرنظامی‬ ‫قصير معرفی شديم‪ .‬گپ می‏زنيم‪ ،‬بچه‏ها شوخی می‏کنند‪ ،‬می‏خندند‪ ،‬خنده‏ای عميق و از ته‬ ‫دل برخاسته از شرايط حاضر‪ .‬شايد هم نااميدی‏ای شوقناک‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 18‬و ‪ 30‬دقيقه‪ .‬غذايی فوق‏العاده خوشمزه از برنج‪ ،‬گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬مغز بادام‬ ‫اصلی ميزبان‏مان‪ ،‬ابو عمرو‪:‬‬ ‫هدف‬ ‫سرخ‏کرده‪ ،‬کپسه به همراه لبنه‪ .‬بحث سياسی‪ِ .‬‬ ‫ِ‬ ‫ من يک حکومت غيرنظامی می‏خواهم‪.‬‬‫ ُخب حکومت غيرنظامی برای تو چيه؟‬‫ يک حکومتی که ارتش و سرويس‏های امنيتی نمی‏توانند در زندگی مردم دخالت کنند‪.‬‬‫اينجا‪ ،‬حتی برای ازدواج کردن هم يک اجازه‏نامه‏ی مخابرات الزم داری‪ .‬حکومتی که همه‬ ‫آزادی مذهب و عقيده داشته باشند‪ ،‬هر جوری که دلشان می‏خواهد‪ .‬من گذاشتم ريشم بلند‬ ‫شود‪ ،‬برای همين مشکل و دردسر داشتم‪ .‬اگر دور هم جمع بشويم و بيشتر از پنج نفر باشيم‪،‬‬ ‫ممنوع است و امکان دستگيری‏مان هست‪ .‬همين وضع برای مسيحی‏ها هم هست‪ ،‬آن‏ها هم‬ ‫اگر بيشتر از پنج نفر باشند‪ ،‬امکان دستگيری‏شان هست‪.‬‬ ‫"خشم"‪ - :‬مسيحی‏های سلفيست!‬ ‫کمتر دمکراسی به روياهای‏شان راه می‏يابد‪ ،‬مفهومی بی‏ترديد برايشان بسيار مبهم‪ ،‬تا يک‬ ‫حکومت عادالنه و قانونی‪.‬‬ ‫ساعت ‪ ،19‬تظاهرات در خيابان‪ ،‬جلوی مسج ِد محل‪ ،‬که امنيت آن توسط ارتش آزاد تأمين‬ ‫شده‪ ،‬و چراغ‏های خيابان هم روشنايی‏اش را تأمين کرده‏اند‪ .‬حدوداً سيصد نفری؟ هر روز‬ ‫يک تظاهرات برقرار است‪ .‬پرچم اپوزيسيون‪ ،‬طبل‪ ،‬ترانه سرود و رقص‪ ،‬تمامش زيبا و‬ ‫پرنشاط‪ .‬مردان در صفی طوالنی می‏رقصند در حالی‏که شانه‏های يکديگر را گرفته‏اند‪.‬‬ ‫شعار‪« :‬بشار‪ ،‬نمی‏دانيم کی هستی‪ ،‬مسلمانی‪ ،‬يا يهودی!»‪« ،‬بشار‪ ،‬تو گردن زرافه‏ای!»‪.‬‬ ‫يکی از افراد اطالعات‪ ،‬از روی بام مسجد سرگرم فيلمبرداری است‪ .‬در گوشه‏ای‪ ،‬زن‏ها‬ ‫و کودکان به تماشا ايستاده‏اند‪ ،‬همزمان که ترانه و سرودها را می‏خوانند‪ .‬اما تنها مردان‬ ‫تظاهرات می‏کنند‪.‬‬ ‫به روی بام می‏روم و به فر ِد اطالعاتی ملحق می‏شوم‪ .‬نامش م‪ .‬است و اندک انگليسی‏ای بلد‬ ‫است‪ .‬ويدئوی جنازه‏ای را نشانم می‏دهد‪ .‬شايد يکی از کشته‏گان سوپرمارکت حمص؟ برايم‬ ‫چندان روشن نيست‪ ،‬و انگليسی آقای م‪ .‬هم اکتفا نمی‏کند‪ .‬کشته مردی است در حدود چهل‬ ‫تا پنجاه ساله‪ ،‬سبيلو‪ ،‬گلوله‏ای در پا‪ ،‬و بازويی قطع شده با کارد‪ .‬اگر درست فهميده باشم‪،‬‬ ‫پدر فر ِد کشته شده گريه می‏کند‪.‬‬ ‫بازويش را زنده زنده کنده‏اند‪ ،‬بعد او را کشته‏اند‪ .‬در فيلم ِ‬ ‫م‪ - :‬تظاهرات يک ذکر‪ 4‬است‪.‬‬ ‫ولی مسيحی‏ها هم هستند‪ .‬او يکی‏شان را به من معرفی می‏کند‪ .‬مردی سی و چهار ساله‪،‬‬ ‫طرفدار اپوزيسيون‪ .‬اين يکی هم با افتخار و غرور صليبی را که به گردن دارد‪ ،‬نشانم‬ ‫می‏دهد‪ .‬تحت تعقيب است و ديگر نمی‏تواند شب‏ها در خانه‏ی خودش بخوابد‪ .‬به من گفتند که‬ ‫نفر کشته شده در حمص‪ ،‬پنجاه‏تايی مسيحی هم بودند‪.‬‬ ‫در تشييع جنازه‏ی سه ِ‬ ‫م‪ .‬به اتحاد عقايد و مذاهب در سوريه تأکيد دارد‪ ،‬فرد مسيحی هم همينطور‪.‬‬ ‫ بيش از صد ساله که با هم زندگی می‏کنيم‪ .‬از موقعی که بشار به حکومت رسيده‪،‬‬‫ميان ما کرد‪ .‬برای اين‏که فرانسه و بقيه‏ی کشورها بگويند‪ :‬بايد از‬ ‫شروع به اختالف‏افکنی ِ‬ ‫تحت حفاظت قرارشان داد‪».‬‬ ‫مسيحی‏ها حمايت کرد و ِ‬ ‫‪This country is for everyone, and God is for us‬‬ ‫م‪ .‬دوباره‪ - :‬‬ ‫شعار‪« :‬بشار گورت را گم کن‪ ،‬خودت و سگ‏هات!»‪« ،‬بشار‪ ،‬سوريه مائيم‪ ،‬نه تو!»‬ ‫صف رقص‪ ،‬واقعاً‬ ‫حاالت ذکر را يادآور می‏شود‪ ،‬اما هيچ مضمون مذهبی‏ای در آن نيست‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به‏هررو تظاهراتی است پر نشاط و شورانگيز‪ .‬بهتر اين است که توی خيابان دفترچه‬ ‫يادداشتم را درنياورم‪ .‬مردم به سرعت حاالت پارانوئيک پيدا می‏کنند‪.‬‬ ‫توضيحات‪:‬‬

‫‪ -----------------‬دنباله در شماره ی آينده ‪-------------‬‬

‫‪1- Rastan‬‬ ‫حمل ضدتانک»‪.‬‬ ‫قابل‬ ‫ِ‬ ‫‪« Routchnoi protivotankovy granatamiol - 2‬نارنجک‏انداز ِ‬ ‫اسلحه‏ای ساخت شوروی‪ .‬در دوره‏ی کنونی بسيار شناخته شده و مورد استفاده‏ی چريک‏ها در‬ ‫اقصی نقاط جهان؛ چيزی شبيه بازوکا که موشکی قابل نفوذ پرتاب می‏کند‪.‬‬ ‫هماهنگی فعاليت‏های‬ ‫د‬ ‫نها‬ ‫مسئول اطالعات به کميته‏های هماهنگی محالت وابسته‏اند؛‬ ‫‪ - 3‬فعاالن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انقالبی‪ .‬آن‏ها مسئول فيلمبرداری از همه‏ی تظاهرات‏ها هستند‪ ،‬با تابلويی که نشان دهنده‏ی محل‬ ‫و تاريخ حدوث تظاهرات است‪ ،‬اين امر برای مقابله تا تبليغات رژيم است که می‏کوشد گستره‏ی‬ ‫خيزش را بسيار محدود نمايش دهد‪ .‬آن‏ها بمباران‏ها‪ ،‬زخمی و کشته‏ها و باقی اشکال سرکوب را‬ ‫نيز فيلمبرداری می‏کنند‪.‬‬ ‫مراسم عرفانی صوفيان‪ ،‬که در بسياری مواقع حاضران در آن به رقص و سماع درمی‏آيند‪.‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫ِ‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 16‬‬


‫ايران در کانون بحران‬ ‫"هماهنگی‌هايی برای يک درگيری منطقه‌ای با ايران‬ ‫صورت گرفته است"‬

‫یک کارشناس سیاسی به دویچه‌ وله گفت در هفته‌های گذشته هماهنگی‌هایی با سه کشور‬ ‫منطقه برای یک درگیری نظامی با ایران صورت گرفته است تا آمریکا به بهانه کمک به‬ ‫یکی از آن‌ها وارد عمل شود‪ .‬او به ایران توصیه کرد خوددار باشد‪.‬‬ ‫یک کارشناس که نخواست نامش فاش شود به دویچه ‌وله فارسی گفت‪ ،‬روندی که آمریکا‬ ‫در مقابل ایران در پیش گرفته شباهت زیادی به مسیری دارد که به جنگ این کشور با‬ ‫عراق منجر شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران افزود‪« :‬این تحریم‌ها به خودی خود‬ ‫مهم نیستند‪ ،‬اما می‌توانند پیش‌در‌آمد تحریم‌های فراگیر و حتی جنگ باشند‪ ،‬مانند آن‌چه در‬ ‫سال‌های آخر دهه نود در عراق شاهدش بودیم‪ .‬آمریکا در سال‌های ‪ ۹۷/۱۹۹۶‬هم با تحریم‬ ‫گروهی از افسران ارشد ارتش عراق و چند تن از دانشمندان پروژه‌های موشکی این کشور‬ ‫شروع کرد‪ .‬این تحریم‌ها ظرف دو سال فراگیر شد و عراق را فلج کرد‪ .‬سپس عراق وارد‬ ‫یک درگیری منطقه‌ای شد و به دنبال آن آمریکا به میدان آمد‪».‬‬ ‫او اضافه کرد‪« :‬شبیه چنین سناریویی ظاهرا برای ایران تدارک دیده شده است‪ .‬برنامه این‬ ‫است که هم‌زمان با اعمال مجدد تحریم‌ها‪ ،‬اگر تنشی در منطقه شروع شد‪ ،‬آمریکا آمادگی‬ ‫داشته باشد که برای حمایت از برخی یا یکی از کشورهایی که به اصطالح مورد تعرض‬ ‫ایران قرار گرفته‪ ،‬وارد عمل شود‪».‬‬ ‫تاکید این کارشناس بر ضرورت پنهان نگه‌داشتن توانایی نظامی است‪ .‬او به دویچه‌ وله‬ ‫گفت‪« :‬هند سال‌‌ها برنامه موشکی بالستیک داشت و آشکار نمی‌کرد‪ .‬مسایل امنیت ملی را‬ ‫هیچ کشوری در ویترین نمی‌گذارد و به رخ جهان نمی‌کشد‪ .‬بخشی از این امنیت ملی پنهان‬ ‫نگه داشتن توان‌های واقعی کشور است‪ .‬ولی مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند اگر این توانایی‬ ‫را نشان دهند‪ ،‬طرف مقابل می‌ترسد و حمله نمی‌کند! این یک نگاه بسیار غیرکارشناسانه‬ ‫است‪».‬‬ ‫او با اشاره به این که آمریکا در مورد ایران زمان زیادی وقت صرف نخواهد کرد گفت‪:‬‬ ‫«هم‌اکنون تیمی مشغول بررسی این مسئله است که آیا آزمایش‌های موشکی ایران که با‬ ‫شعارنویسی بر روی موشک‌ها علیه اسرائیل همراه بوده و یا سخنان تهدیدآمیز فرماندهان‬ ‫سپاه علیه برخی کشورهای منطقه‪ ،‬می‌تواند نقض برجام باشد یا خیر‪».‬‬ ‫این کارشناس در عین حال معتقد است که آمریکا موفق نخواهد شد ایران را به وضع عراق‬ ‫بیاندازد‪ ،‬اما می‌تواند ضربات سنگینی بر امنیت و اقتصاد ایران بزند‪ .‬او گفت‪« :‬امکان این‬ ‫که بتوانند ایران را مانند عراق تکه‌پاره کنند‪ ،‬بسیار کم است یا اصال نیست‪ .‬ولی می‌توانند‬ ‫فشارها را آنقدر افزایش دهند که سناریو‌های غیرمحتمل را هم به واقعیت نزدیک‌تر کنند‪.‬‬ ‫بهای اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک رهبری ایران برای مردم این کشور کم نخواهد بود‪».‬‬ ‫احتمال تحریم‌های فراگیر چقدر است؟‬ ‫ولی احتمال تبدیل شدن تحریم‌‌های جدید آمریکا علیه ایران به تحریم‌های فراگیر چقدر است؟‬ ‫تحریم‌های فعلی ایران تا چه اندازه به تحریم‌های آن دوره عراق شباهت دارند؟ این سوال را‬ ‫از مهرداد عمادی‪ ،‬مشاور اقتصادی بین‌المللی در اروپا پرسیدیم‪.‬‬ ‫عمادی نیز بر شباهت تاریخی میان تحریم‌های آن زمان عراق و تحریم‌های جدید علیه ایران‬ ‫دست گذاشت‪« :‬روشی که آمریکا در تحریم‌های جدید علیه ایران در پیش گرفته بی‌شباهت‬ ‫به همان روشی نیست که پیش‌تر در عراق آزمایش شد و به قطعنامه ‪ ۶۶۱‬و تحریم‌های‬ ‫فراگیر انجامید‪ .‬یعنی اول آمدند و گروهی را در فهرست تحریم قرار دادند و گفتند این‌ها‬ ‫افراد مهمی در برنامه موشکی عراق هستند‪ .‬آمریکا این افراد را یک‌طرفه تحریم کرد‪ .‬بعد‬ ‫از آن روی پروژه موشکی عراق دست گذاشتند و گفتند این پروژه بالستیک است و بعد آن‬ ‫را به شورای امنیت بردند‪ .‬این پروسه‌‌ای بود که فروش نفت عراق را ابتدا به سالی ‪۲۵‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫میلیارد دالر‪ ،‬بعد به ‪ ۱۱‬میلیارد و درنهایت به کم‌تر از ‪ ۵،۵‬میلیارد دالر کاهش دادند که‬ ‫تنها برای خرید غذا و دارو کفایت می‌کرد‪».‬‬ ‫او احتمال می‌دهد که حرکتی که آمریکا شروع کرده‪ ،‬با سرعت بسیار بیشتری به ضرر‬ ‫ایران به پیش برده شود‪ .‬مهرداد عمادی می‌گوید‪« :‬قطعنامه ‪ ۶۶۱‬چهار بار ارائه شد و‬ ‫از سوی روسیه و فرانسه رد شد‪ ،‬ولی بعد از یک سری صحبت‌های پشت پرده آن‌ها هم‬ ‫همراهی کردند‪ .‬وقتی قطعنامه ‪ ۶۶۱‬تصویب شد‪ ،‬عراق مجبور شد برای جلوگیری از این‬ ‫که محاصره کامل نشود‪ ،‬به خاطر اتهام به پروژه موشکی‪ ،‬در تمام مکان‌های پژوهشی‪،‬‬ ‫علمی کشور و زیرساخت‌های عراق را باز کند‪ .‬آمریکا با این روش عمال عراق را فلج‬ ‫کرد‪ .‬سناریویی که در مورد لیبی هم اجرا شد‪».‬‬ ‫"آمریکا روی اقدامات تالفی‌جویانه ایران حساب باز کرده است"‬ ‫تحریم‌های آمریکا علیه ایران با واکنش سپاه پاسداران در قالب رزمایش "مدافعان حریم‬ ‫والیت" پاسخ داده شد‪ .‬روابط عمومی سپاه پاسداران ایران گفت هدف این رزمایش "تحقیر‬ ‫تحریم و تهدید" است‪.‬‬ ‫رضا تقی‌زاده‪ ،‬کارشناس برنامه هسته‌ای به دویچه‌وله می‌گوید‪« :‬نباید به خاطر یک دستمال‬ ‫قیصریه را به آتش کشید‪ .‬جمهوری اسالمی از گذرگاهی باریک عبور می‌کند‪ .‬ممکن است‬ ‫یک آزمایش موشکی تازه ابتکاری باشد که جناح تندرو و سپاهیان به آن مبادرت کرده‌اند‬ ‫ولی در نهایت اگر مملکت وارد جنگ شود یا تحریم‌های لغو شده دوباره برگردند‪ ،‬همه‬ ‫آسیب می‌بینند‪ .‬شاید اصولگرایان االن به مسئله به عنوان اهرمی برای رقابت انتخاباتی در‬ ‫اردیبهشت‌ماه نگاه می‌کنند و می‌خواهند قدرت اجرایی را به دست بیاورند ولی اگر شرایط‬ ‫کنونی به لحاظ خارجی تغییر کند‪ ،‬امنیت مجموعه حاکمیت به روی خط می‌رود‪».‬‬ ‫او معتقد است که آمریکا به احتمال قوی روی این تالفی‌جویی حساب کرده است تا با تکیه‬ ‫بر آن به یک ائتالف تازه علیه ایران شکل دهد‪ .‬به این معنی که هم تحریم‌های لغو شده را‬ ‫برگردانند و هم فشارهای زیادتری علیه ایران در منطقه وارد کنند‪ .‬به نظر او دولت ایران‬ ‫در شرایط کنونی "کمی متشنج" به نظر می‌رسد ولی باید با آرامش بیشتری به مسئله نگاه‬ ‫کند و به ناآرامی‌های جاری دامن نزند‪.‬‬ ‫رضا تقی‌زاده افزود‪« :‬ما می‌دانیم که در ایران هیچ اقدام مهمی بدون تایید رهبر جمهوری‬ ‫اسالمی صورت نمی‌گیرد و این علی خامنه‌ای است که باید در این نقطه گذر فکر کند که‬ ‫باید منافع اصولگرایان و نظامیان را تامین کند یا مملکت و امنیت کشور را روی خط قرار‬ ‫دهد‪».‬‬ ‫کدام کشورها از ایران حمایت خواهند کرد؟‬ ‫حتی اگر برخالف همه هشدارها‪ ،‬هیچ درگیری منطقه‌ای امنیت ایران را به خطر نیاندازد‪،‬‬ ‫اما آن طور که کارشناسان می‌گویند این احتمال وجود دارد که یک بار دیگر تحریم‌هایی‬ ‫گسترده علیه ایران اعمال شوند‪ .‬بریتانیا‪ ،‬فرانسه و حتی آلمان نسبت به آزمایش‌های موشکی‬ ‫ایران روی خوش نشان نداده و یک صدا آن را "نقض برجام" دانسته‌اند‪ .‬در این صورت‬ ‫ایران روی کدام متحد می‌تواند حساب باز کند؟ آیا بجز چین‪ ،‬کشور مقتدر دیگری هم پشت‬ ‫این کشور قرار خواهد گرفت؟ پاسخ مهرداد عمادی منفی است‪ .‬او می‌گوید‪« :‬چین احتماال‬ ‫هیچ همراهی با آمریکا علیه ایران نخواهد کرد و گرچه ایران را متحد استراتژیک خود در‬ ‫منطقه می‌داند‪ ،‬ولی حمایت چین نمی‌تواند ایران را از پیامدهای سنگین تحریم‌های گسترده‌تر‬ ‫نجات دهد‪».‬‬ ‫به باور او‪ ،‬ایران وارد فصلی بسیار حساس شده‌است و "در این پنجره زمانی صدای ایران‬ ‫باید فقط صدای وزارت خارجه باشد و هیچ کس دیگری اظهار نظر نکند‪ ".‬او می‌گوید‪:‬‬ ‫«‪ ۸۰‬درصد دفاع یک کشور نگهداشتن اطالعات حساس آن کشور است‪ .‬آمریکا ‪ ۱۶‬سال‬ ‫هواپیماهای رادارگریز را داشت و افشا نمی‌کرد‪ .‬ولی ایران هر اتفاقی را در تلویزیون نشان‬ ‫می‌دهد و یکی از فرماندهان سپاه هم درباره‌اش شعار می‌‌دهد‪ .‬این بهترین راهی است که‬ ‫می‌تواند بهانه به دست کسانی دهد که بگویند پس نباید گذاشت که ایران توان دفاع موشکی‬ ‫خود را ارتقاء دهد‪».‬‬ ‫مهرداد عمادی تاکید می‌کند که ایران نیاز به کانال‌ها و شبکه‌سازی اقتصادی دارد ولی‬ ‫هیچ‌گاه به این کار اهمیت نداده است‪ .‬او می‌افزاید‪« :‬شبکه‌سازی اقتصادی برای ایران تنها‬ ‫به ایجاد شبکه‌های داللی محدود بوده است‪ .‬ایران یک پنجاهم شبکه‌هایی که هند‪ ،‬ترکیه یا‬ ‫چین در اروپا فراهم کرده‌اند را ایجاد نکرده‪ .‬ایران باید این کار را شروع کند و در کنار‬ ‫رابطه با چین و هند اقتصاد خود را عمیقا به کشورهای اروپایی پیوند بزند‪ .‬درهم تنیدیگی‬ ‫اقتصاد ایران با جهان خود ترمز مهمی در برابر هجوم‌هایی است که می‌تواند هزینه‌های‬ ‫سنگین اقتصادی داشته باشد‪ .‬متاسفانه این حر‌ف‌ها در تهران خریداری ندارد‪ .‬برای این که‬ ‫ما یاد گرفته‌ایم حرف‌های افراطی را بهتر بشنویم‪ .‬ولی اگر در فصلی باشیم که برای ایران‬ ‫حیاتی باشد که دست از تهدید کردن جهان بردارد‪ ،‬این فصل همین سال ‪ ۲۰۱۷‬است‪».‬‬ ‫در صورت اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران یک تفاوت مهم با دور قبلی وجود دارد‪.‬‬ ‫مهرداد عمادی می‌گوید‪« :‬تفاوت این دور از تحریم‌ها با گذشته وجود واسطه‌ها و شبکه‌‬ ‫داللی بود که ایران در دوره قبل داشت‪ .‬این شبکه اکنون به دلیل برنامه سازمان ملل علیه‬ ‫پولشویی شناسایی شده و کاربرد آن‌ها خیلی کم شده است‪.‬‬ ‫اکنون هم سخن برسر ‪ ۲۵‬نفر یا شرکت نیست‪ .‬در افق‪ ،‬اتفاق‌های بدتری احتماال در شرف‬ ‫تکوین است‪ .‬نباید این تحریم‌ها را کوچک به شمار آوریم‪ .‬این سرآغاز یک فصل بزرگ‬ ‫است و می‌تواند هم برای اقتصاد و هم امنیت ایران پیامدهای خطرناکی داشته باشد‪».‬‬ ‫(‪)dw.com‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------------------‬‬‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 17‬‬


‫امور مالی و مالياتی‬ ‫آمد‬ ‫چگونگی گزارش مالياتی در ِ‬ ‫حاصل از فروش امالک مسکونی و تجاری‬ ‫ناهيد‬

‫پاک‪ ،‬ونکوور‬

‫بحث کسب درآمد از زمین و مستغالت پیشینه ای به درازای تاریخ دارد و در بسیاری از‬ ‫مواقع موتور رونق اقتصادی این یا آن سرزمین بوده است‪ .‬کشور کانادا نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نبوده و کسب درآمد از زمین و مستغالت حرفۀ بخشی از مردم و از جمله مهاجرین‬ ‫کانادایی است‪ .‬از این روست که با افزایش جمعیت مهاجرین‪ ،‬خرید و فروش امالک و‬ ‫مستغالت بخصوص در چند سال اخیر تبدیل به یکی از مهمترین منابع کسب درآمد مالی‬ ‫برای بسیاری از جمله مهاجرین ایرانی شده است‪.‬‬ ‫همان طورکه پیش تر در یکی از مقاالت به آن اشاره شد‪ ،‬بدلیل رونق بازار امالک و‬ ‫مستغالت و افزایش سهم دولت از درآمد حاصله به طریق اولی و سختگیری های فراوان ‪ -4‬هزینه های قانونی وکیل و‪...‬جهت فروش ملک‬ ‫در این خصوص‪ ،‬که منجر به تغییر جدی در قوانین مالیاتی از اکتبر سال ‪ 2016‬گردیده ‪ -5‬هزینۀ کمیسیون به کارگزار ملکی‬ ‫است‪ ،‬و باتوجه به عواقب جدی مالی و کیفری در عدم رعایت قوانین تازه‪ ،‬شاید بی مناسبت ‪ -6‬نام شریک و درصد شراکت ( در صورت داشتن شریک )‬ ‫‪ -7‬تاریخ خرید ملک فروخته شده‬ ‫نباشد که تاکید مجددی روی نکاتی چند داشته باشیم‪.‬‬ ‫طبق قوانین جدید‪ ،‬کانادایی های ساکن و غیرساکن و غیر کانادایی هایی که در کانادا اقدام به ‪ -8‬مبلغ خرید ملک فروخته شده‬ ‫خرید و فروش مستغالت می کنند از ابتدای سال ‪ ،2016‬می بایست گزارش دقیقی از معاملۀ ‪ -9‬هزینه های قانونی وکیل و ‪...‬هنگام خرید ملک‬ ‫انجام شده را به ادارۀ مالیات ارائه دهند‪ .‬در این خصوص استثنایی وجود ندارد و حتی اگر ‪ -10‬هزینه های اساسی تعمیر و نگهداری برای بهینه سازی ملک با ذکر مشخصات دقیق‬ ‫کسی خانه مسکونی اش را بفروشد و یک خانه مسکونی دیگر برای خود خریداری کند ( آن‬ ‫این گونه معامالت چون از پرداخت مالیات معاف بود‪ ،‬الزم به گزارش نبودند) موظف به ‪ -11‬هزینه های مجدد بازسازی با ذکر منابع و مشخصات دقیق آن‬ ‫ارائه گزارش به ادارۀ مالیات می باشد‪ .‬عدم ارائه چنین گزارشی اکنون جریمه ای معادل ‪ -12‬سایر هزینه ها‬ ‫‪ 8000‬دالر را درپی خواهد داشت‪ .‬از همین رو تمامی حسابداران و تنظیم کنندگان اوراق‬ ‫مالیاتی نیزمی بایست این نکته بسیار مهم را از مودیان مالیاتی خود بخواهند و نسبت به فروش ملکی که محل اصلی اقامت شماست هم چنان از مالیات معاف است اما ‪%50‬درآمد‬ ‫حاصل از فروش امالک و مستغالت غیر از آن بعنوان درآمد شخص و یا اشخاص فروشنده‬ ‫عواقب عدم گزارش آن هشدارهای الزم را بدهند‪.‬‬ ‫اطالعات مورد نیاز در مورد فروش امالک و مستغالت ( شامل فروش محل اصلی اقامت تلقی ومحاسبه مبلغ مالیات بر اساس قوانین مالیاتی محاسباتی اشخاص حقیقی که جداولی‬ ‫تصاعدی و پله ایست ‪ ،‬تعیین می گردد‪ .‬از آن جایی که این قوانین بسیار پیچیده و دارای الیه‬ ‫اشخاص )که می بایست به اداره مالیات گزارش شوند‪ ،‬بدین ترتیب است‪:‬‬ ‫اگر در سال ‪ 2016‬هر نوع ملکی را به فروش رسانده اید‪ ،‬موظفید آن را در اظهار نامۀ های بسیار متفاوتی می باشد و بر حسب شرایط هر شخص‪ ،‬متفاوت است‪ ،‬تعیین استراتژی‬ ‫مالیاتی خود (برای سال ‪ )2016‬اعالم نمایید‪ .‬همان طور که اشاره شد‪ ،‬عدم ارائۀ به موقع مالیاتی بدون شک‪ ،‬ازمهمترین پایه های فعالیت تجاری در این زمینه می باشد ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫این اطالعات به ادارۀ مالیات تا سقف ‪ 8000‬دالر جریمه در بر خواهد داشت‪ .‬بنابراین حتی و اما نکته آخر این که از نقطه نظر اقتصادی از آن جایی که فروش امالک در کانادا بسیار‬ ‫اگر ملکی که محل اصلی اقامت شما بوده و شما آن را در سال ‪ 2016‬به فروش رسانده اید‪ ،‬پر هزینه تر و متضمن پرداخت مالیات بیشتری در مقایسه با ایران است از یکطرف‪ ،‬و از‬ ‫آن جایی که گذشت زمان ‪ ،‬آفریینده اصلی سود است‪ ،‬بنظر می رسد برخالف ایران تعدد‬ ‫باید اطالعات مربوط به آن را به شرح زیر در اظهار نامۀ مالیاتی خود ذکر نمایید‪:‬‬ ‫خرید و فروش منجر به ایجاد در آمدهای افسانه ای نمی گردد‪ ،‬بلکه انتخاب صحیح ملک‬ ‫مورد نظر و صبوری در گذشت زمان و داشتن استراتژی مالی و مالیاتی هماهنگ از بنیان‬ ‫‪ -1‬آدرس ملک فروخته شده‬ ‫های حرکت اقتصادی در این زمینه است‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ فروش ملک‬ ‫‪-------------------------‬‬‫‪ -3‬مبلغ فروش ملک‬

‫‪www.nastax.com‬‬ ‫‪eAccounting‬‬ ‫‪WCB ,PST , GST‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 18‬‬


‫بهداشت و تندرستی‬ ‫عاداتی که موهايتان را به باد می دهند‬ ‫فاطمه حلوايی‬

‫منابع غذایی آهن و همچنین مکمل های آن استفاده کنید‪ .‬حتما با پزشک عمومی یا متخصص‬ ‫پوست و مو مشورت کرده و در صورت نیاز آزمایش خون بدهید‪.‬‬ ‫کندن موها با دست‬ ‫برخی افراد به دلیل استرس یا بی حوصلگی شروع به کندن بی اختیاری موها می کنند‪.‬‬ ‫به این عمل تریکوتیلومانیا می گویند که به معنای کندن موها به وسیله دست های خود فرد‬ ‫است‪ .‬این اختالل به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه فرد را وادار می کند که با انگشتانش موهای‬ ‫سرش را بکند که باعث بروز آلوپسی(طاسی) در برخی نواحی سر می شود‪.‬‬ ‫این اختالل معموال در قسمت شقیقه ها بیشتر است‪ ،‬چون این نواحی بیش از پس گردن در‬ ‫دسترس هستند‪ .‬اگر این عادت بیمارگونه درمان نشود‪ ،‬باعث خالی شدن سر خواهد شد‪.‬‬ ‫عقب زدن موها با دست‬ ‫برخی افراد عادت دارند که دائما موهایشان را با دست به سمت عقب سر ببرند‪ .‬این عادت‬ ‫نیز باعث خالی شدن کف سر می شود‪ .‬در واقع انجام دادن مکرر این کار و به عقب راندن‬ ‫موها باعث ضعیف شدن موها می شود‪ .‬زمانی که بی وقفه و به طور افراطی موها را به‬ ‫سمت عقب و بر خالف جهت رویش آنها می رانید‪ ،‬به آنها آسیب زده و باعث شکستن شان‬ ‫می شوید‪ .‬این کار در طوالنی مدت باعث ریزش موها در ناحیه پیشانی می شود‪.‬‬

‫شینیون و یا بستن موها به صورت دم اسبی‬ ‫برخی از خانم ها و البته آقایانی که موهای بلندی دارند عادت دارند موها را به صورت دم‬ ‫اسبی و سفت پشت سر ببندند‪ .‬اما باید بدانید که شینیون زیاد موها‪ ،‬بستن و بافت های سفت‬ ‫به موها آسیب می رساند‪ .‬در واقع زمانی که موها کشیده می شوند به راحتی می شکنند‪ .‬این‬ ‫فرقی نمی کند خانم هستید یا آقا‪ .‬یادتان باشد که بسیاری از کارهای نامناسب روزانه‪ ،‬مسئله نیز مانع از رشد دوباره آنها شده و باعث می شود که خط پیشانی مو عقب برود‪ .‬اگر‬ ‫موهایتان را به باد می دهند‪ .‬در این مطلب به شش تا از این عادات نادرست اشاره می کنیم‪ .‬دقت کرده باشید خانم های آفریقایی که از دوران کودکی موهایشان را با بافت های آفریقایی‬ ‫اگر متوجه شده اید که جلوی پیشانی‪ ،‬شقیقه هایتان و غیره کم مو شده است‪ ،‬کمی بیشتر آرایش می کنند‪ ،‬پیشانی و شقیقه های خالی تری دارند‪.‬‬ ‫مراقب سالمتی موهایتان باشید‪ .‬بر هیچ کس پوشیده نیست که موی سالم و پرپشت تاثیر‬ ‫فراوانی در زیبایی ظاهری هر فردی دارد‪.‬‬ ‫کباب کردن موها با اتوی مو‬ ‫درست است که در اکثر افراد‪ ،‬ریزش مو و طاسی ارثی است و نمی توان کار زیادی برای اگر عادت دارید صبح به صبح موهایتان را اتو بکشید تا صاف شود کمی احتیاط کنید‪ .‬با‬ ‫مقابله با آن انجام داد‪ ،‬اما باید بدانید که عادت های روزمره خودمان نیز در ریزش مو تاثیر ادامه این کار موهایتان را از دست خواهید داد‪ .‬صاف کردن زیاد و افراطی موها باعث‬ ‫زیادی دارد و باعث تشدید مشکل می شود‪ .‬این عادت های نادرست حتی باعث تشدید ریزش آسیب آنها شده و در طوالنی مدت کف سر خالی می شود‪ .‬به خاطر اینکه گرما و حرارت‬ ‫های ارثی نیز شده و باعث می شود کف سر زودتر از موعد خالی شود‪.‬‬ ‫باال‪ ،‬کراتین که پروتئین تشکیل دهنده موها است را نابود می کند‪ .‬به مرور نیز موها نازک‬ ‫و نازک تر شده و کمتر رشد می کنند‪.‬‬ ‫سشوار زدن های زیاد و طوالنی مدت‬ ‫یادتان باشد که عالوه بر حرارت‪ ،‬اتوی مو باعث کشیدن موها و شکنندگی آنها نیز می شود‪.‬‬ ‫همین دو دلیل یعنی داغ شدن و کشیده شدن موها برای خالی شدن سر کافیست‪( .‬تبیان)‬

‫بدون شک خیلی از افراد برای خشک کردن موها و صدالبته برای حالت دادن به آنها و‬ ‫زیبایی ظاهری شان از سشوار استفاده می کنند‪ .‬مشکل اینجاست که سشوار باعث کشیده و‬ ‫داغ شدن موها می شود‪ .‬اگر این کار را به طور روزانه و طوالنی مدت انجام دهید‪ ،‬سرتان‬ ‫کم کم خالی می شود‪ .‬چرا؟ به خاطر اینکه گرمای حاصل از سشوار بخصوص زمانیکه آن‬ ‫را روی درجه گرم گذاشته اید‪ ،‬کراتین موها را تجزیه کرده و به موها آسیب جدی می زند‪.‬‬ ‫به عقیده متخصصان استفاده مکرر و روزانه از سشوار باعث می شود که موها رشد خوبی‬ ‫نداشته باشند‪ .‬حتی ممکن است که در ناحیه شقیقه ها شروع به ریزش کنند‪.‬‬ ‫توصیه می شود به طور روزانه و طوالنی مدت از سشوار استفاده نکنید‪ .‬سشوار را روی‬ ‫موهای خیس نکشید‪ .‬بعد از حمام حوله ی نرمی به موها ببندید تا آب آن کامال کشیده شود و‬ ‫بعد سشوار بزنید‪ .‬حتما سشوار را در فاصله بیست سانتی متری موها بگیرید‪.‬‬ ‫عدم مصرف کافی آهن و ویتامین ب‬ ‫تمام سبزیجات سبز رنگ مانند اسفناج‪ ،‬مارچوبه‪ ،‬بروکلی‪ ،‬کاهو و کلم بروکسل جزو تامین‬ ‫کننده های گیاهی آهن و مواد مغذی دیگر هستند‪ .‬متخصصان بر این عقیده هستند که میزان‬ ‫آهن افرادی که موهایشان می ریزد کم است‪ .‬این ماده معدنی همانند ویتامین ‪ B‬باعث تقویت‬ ‫کراتین می شود‪ .‬کمبود ویتامین ‪ B‬می تواند عامل ضعیف شدن ریشه موها شده و زمینه را‬ ‫برای ریزش آنها فراهم کند‪ .‬ریزش مو در پی خالی شدن شقیقه ها یا پیشانی به سرعت اتفاق‬ ‫می افتد و کف سر خالی می شود‪ .‬برای پیشگیری توصیه می شود که به میزان کافی از‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 19‬‬


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 20

Thursday, Feb. 16, 2017


‫ايران زمين‬ ‫چشمه‌های شور و ترش‬ ‫هاله حیدری‬

‫چند پیش یک اتفاق ساده موجب کشف مکانی شد که بالفاصله در فهرست آثار ملی جا‬ ‫گرفت‪ .‬این دومین پدیده طبیعی بود که به عنوان اثر ملی ثبت می‌شد‪ .‬اولین این آثار‪ ،‬دماوند‬ ‫بود‪ .‬از همین جا می‌توان به اهمیت دومی پی برد؛ یکی از کوهنوردان کشور – "نادر‬ ‫ضرابیان"‪ ،‬سرپرست گروه کوهنوردی لواسان – در "مسجد تاریخانه" دامغان بروشوری‬ ‫دید که از سوی میراث فرهنگی آن شهر برای گردشگران ناحیه منتشر شده بود‪ .‬در این‬ ‫بروشور عکسی وجود داشت که از وجود چشمه‌های ناشناخته‌ای خبر می‌داد‪ .‬عکس را یک‬ ‫معلم جغرافیا گرفته بود و میراث فرهنگی از محل دقیق چشمه‌ها اطالع نداشت‪ .‬او به همراه‬ ‫خانم فاطمۀ ناصری عضو هیات مدیرۀ کوهنوردی لواسان به ناحیه رفتند‪.‬‬ ‫بقیه ماجرا روشن است‪ .‬حیرت کردن از وجود چشمه‌هایی که محوطه‌ای بدیع و بی مانند‬ ‫به وجود آورده‌اند ولی تاکنون ناشناخته مانده‌اند‪ ،‬کشمکش‌های اداری برای معرفی اثر و‬ ‫شناساندن اهمیت آن به ادارات میراث فرهنگی‪ ،‬جلوگیری از کار یک معدن سنگ که‬ ‫اطراف چشمه‌ها را به سرعت تخریب می‌کرد و دردسرهای دیگر‪ ،‬اما حاصل کار دلکش‬ ‫بود‪ .‬یک مکان دیدنی درجۀ اول به فهرست مکان‌های دیدنی کشور افزوده شده بود‪.‬‬ ‫چشمه‌های "باداب سورت" در ناحیه‌ای بین سه ضلع مثلث سمنان و دامغان و ساری در‬ ‫اورست و مالخواست در شمال غربی دامغان‬ ‫شمال کشور نهفته است‪ .‬بین دو روستای ُ‬ ‫و جنوب شرقی ساری‪ .‬با دامغان ‪ ۶۸‬کیلومتر فاصله دارد و با روستای مشهور بادله در‬ ‫ساری‪ ،‬هفت کیلومتر‪ .‬اما از هر طرف که بروید‪ ،‬از دامغان‪ ،‬سمنان یا ساری دو سه ساعتی‬ ‫طول می‌کشد‪ .‬برای ما‪ ،‬دیدن سرسبزی‌های شمال به طوالنی شدن‌تر راه می‌ارزید‪.‬‬ ‫جاده از یک کیلومتری روستای اورست تا‬ ‫باداب سورت خاکی است ولی سواری هم به‬ ‫راحتی تردد می‌کند‪ .‬البته طبیعت گردان برای‬ ‫این که آسیب کمتری به محیط وارد شود‪ ،‬مسیر‬ ‫را پیاده طی می‌کنند‪ .‬بیشتر مسیر دشت همواری‬ ‫است و حدود نیم ساعتی هم پیاده روی دارد‪.‬‬ ‫هرچه از کوه باالتر می‌رویم بافت سنگ‌ها و‬ ‫گیاهان بیشتر تغییر می‌کند‪ .‬سنگ‌ها ورقه ورقه‬ ‫می‌شود و در جای جای کوه‪ ،‬اثر کند و کاوهایی‬ ‫برای یافتن معدن سنگ خارا پیداست‪.‬‬ ‫چشمه‌های باداب سورت در ارتفاع ‪۱۸۴۱‬متر‬ ‫از سطح دریا قرار دارد و هنگام نزدیک شدن‬ ‫چشم‌ها را خیره می‌کند‪ .‬چشمه‌ها به دلیل قدرت‬ ‫رسوب‌گذاری باالیی که دارند‪ ،‬حوضچه‌هایی‬ ‫در مسیر خود پدید آورده‌اند که باعث جذابیت‬ ‫منطقه شده و تا جائی که می‌دانیم وضعیت‬ ‫یگانهای به وجود آورده‌اند که در تمام کشور‬ ‫مانند ندارد‪ .‬گفته و نوشته‌اند که در کشور ترکیه‬ ‫چشمه‌ای به نام "پاموکاله" وجود دارد که تا‬ ‫حدی شبیه باداب سورت است و البته امکانات‬ ‫جهانگردی آن و نیز نوع محافظت از چشمه‌ها‬ ‫با ایران قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫باداب سورت شامل دو چشمه و با آب‌هایی‬ ‫از هر نظر متفاوت است‪" .‬باداب"‪ ،‬یعنی آب‬ ‫گازدار‪.‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫یکی از چشمه‌ها‪ ،‬آبی بسیار شور دارد و دارای استخر آبی کوچکی است که بیشتر اوقات‬ ‫در تابستان برای آب‌تنی استفاده می‌شود و همچنین کاربرد اصلی آن برای درمان دردهای‬ ‫کمر‪ ،‬پا‪ ،‬روماتیسم و امراض پوستی است‪.‬‬ ‫چشمۀ دیگر‪ ،‬دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی و کمی ترش مزه است که به صورت‬ ‫دائمی و نشتی است و در اطراف دهانه چشمه کمی رسوب اکسید آهن نشسته ‌است‪ .‬به‬ ‫دلیل گوگردی که در آب یکی از چشمه‌ها هست‪ ،‬مردم محلی اعتقاد دارند که این چشمه‌ها‬ ‫شفابخش است‪ .‬البته‪ ،‬آب آن‌ها بر روی بعضی از بیماری‌های پوستی و َمفصلی اثر خوبی‬ ‫دارد‪ ،‬ولی تاکنون تحقیقات آزمایشگاهی ثبت‌شده‌ای بر روی آن انجام نشده‌است‪.‬‬ ‫همین شفابخشی‪ ،‬بالی جان چشمه‌هاست‪ .‬متأسفانه‪ ،‬ضمن تردد طبیعت‌گردان این منطقه هر‬ ‫بار با تخریب بیشتر مواجه می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین عوامل تخریب هم کسانی هستند که ارزشی برای این پدیده زیبا قایل‬ ‫نیستند‪ .‬راهنمای گشت برای آسیب نرساندن به حوضچه‌ها که طی هزاران سال به این شکل‬ ‫ف حوضچه‌ها رد‬ ‫درآمده‌اند‪ ،‬سفارش‌های زیادی به ما کرده بود‪ .‬باید با احتیاط کامل از ردی ‌‬ ‫می‌شدیم و تمام تالشمان را می‌کردیم که اثری از خود به جای نگذاریم‪.‬‬ ‫راهنمای گشت برایمان توضیح داد که در زمستان به دلیل سردی هوا‪ ،‬بعضی‌ها در اطراف‬ ‫چشمه‌ها آتش روشن کرده‪ ،‬سنگ‌های داغ به داخل چشمه می‌اندازند‪ ،‬تا آب گرم شود و‬ ‫بتوانند در آن آب‌تنی کنند‪ .‬به دلیل قدرت رسوب‌گذاری باالی آب بر روی سنگ‌های درون‬ ‫چشمه‪ ،‬این عمل به مرور باعث انسداد ورودی چشمه‌ها شده و بعد از مدت کوتاهی چشمه‌ها‬ ‫خشک می‌شوند‪ .‬باقی‌مانده خشک‌شده و از بین‌رفتۀ حوضچه‌ها و چشمه‌ها در اطراف قابل‬ ‫دیدن بود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دالیل تخریب منطقه‪ ،‬معدن سنگ خارا در پایین‌دست چشمه‌هاست که حفاری‬ ‫و گاهی انفجارهای معدن باعث صدمه دیدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و در نتیجه‪،‬‬ ‫خشک شدن چشمه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫چشم‌انداز دشت‌ها و جنگل‌های اطراف از باالی کوه در کنار حوضچه‌هایی که هر قسمت از‬ ‫آن به رنگی است‪ ،‬در روح و جسم ما باقی خواهد ماند‪ .‬ولی دیدن چشمه‌های خشک شده در‬ ‫اطراف چشمه‌های باداب سورت نگرانی زیادی در گردشگران ایجاد می‌کند‪ .‬مبادا عاقبت‬ ‫این اثر منحصر به فرد طبیعت هم چنین باشد؟ (جدید آنالین)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 21‬‬


‫ورزش‬ ‫هشتاد و چهارمين شهرآورد تهران؛ استقالل ‪ ۳‬پرسپوليس ‪۲‬‬

‫رفیعی‪ ،‬وحید امیری و مهدی طارمی به میدان رفتند‪.‬‬ ‫پادووانی در قلب خط دفاعی استقالل‪ ،‬همراه با زکی‌پور که بازی خوبش باعث تعویض‬ ‫رضاییان شد‪ ،‬همچنین زنندگان سه گل آبی‌پوشان از جمله عوامل اصلی برتری تیم‌شان‬ ‫بودند‪.‬‬

‫تيم ملی کشتی آزاد آمريکا وارد کرمانشاه شد‬

‫تیم فوتبال استقالل در حساس‌ترین بازی از لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه سه بر دو مقابل‬ ‫پرسپولیس به پایان رسید‪ .‬این بازی جذاب و مهیج که پایانی پر حاشیه داشت‪ ،‬با اخراج‬ ‫مهدی رحمتی در لحظات پایانی همراه شد و چون استقالل تعویض‌هایش را انجام داده بود‪،‬‬ ‫مجید حسینی مدافع آبی‌پوشان درون دروازه ایستاد‪.‬‬ ‫پرسپولیس خیلی زود توسط سروش رفیعی و در پنجمین دقیقه پیش افتاد‪ .‬در ادامه اما شوت‬ ‫سنگین فرشید اسماعیلی بازی را به تساوی کشید‪.‬‬ ‫علی قربانی در همان نیمه نخست‪ ،‬تیمش را پیش انداخت و کاوه رضایی در چهل و‬ ‫چهارمین دقیقه‪ ،‬سومین گل استقالل را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫پرسپولیس در ‪ ٢٠‬هفته از لیگ برتر امسال فقط پنج گل خورده بود اما در این بازی طی‬ ‫بیست و پنج دقیقه‪ ،‬سه بار دروازه‌اش باز شد!‬ ‫عبداهلل ناصری (فوالد خوزستان)‪ ،‬احسان حاج‌صفی (سپاهان) و در هفته نهم نیز رحیم‬ ‫زهیوی از (استقالل خوزستان) به بیرانوند گل زده بودند‪ .‬دو گل هم رادوشویچ از پدیده و‬ ‫ذوب آهن خورده بود‪.‬‬ ‫آخرین گلی که بیرانوند در لیگ برتر دریافت کرد ‪٢٩‬مهر بود و حاال بعد از چهار ماه‪ ،‬سه‬ ‫گل وارد دروازه‌اش شد‪.‬‬ ‫در نیمه دوم و در نود و سومین دقیقه‪ ،‬سیدجالل حسینی با ضربه سر دروازه رحمتی را باز‬ ‫کرد‪ .‬برخورد این دو نفر باعث شد فغانی داور مسابقه از کارت قرمز استفاده کند‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان داوری در مصاحبه با خبرگزاری‌ها‪ ،‬این گل را خطا اعالم کرده‌اند‪.‬‬ ‫استقالل از هفته سوم نیم فصل دوم‪ ،‬بردهای سه گله را آغاز کرده است‪ .‬صنعت نفت آبادان‬ ‫را با سه گل پشت سر گذاشت و پس از آن با نتیجه سه بر دو پیکان را شکست داد‪.‬‬ ‫استقالل سپس با سه گل توانست ماشین سازی را شکست دهد و حاال در نبرد کالسیک‬ ‫تهران‪ ،‬با ثبت سه گل در برابر پرسپولیس‪ ،‬چهارمین برد متوالی در لیگ برتر با زدن سه‬ ‫گل را جشن گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا منصوریان در پایان بازی گفت‪« :‬بچه‌ها می‌دانستند از پرسپولیس چه می‌خواهند‬ ‫و آنها را به خوبی آنالیز کرده بودیم‪ .‬باید پنج بازیکن را مهار می‌کردیم‪ .‬غیر از مسلمان‪،‬‬ ‫برای سروش و طارمی برنامه‌های ویژه‌ای داشتیم و در نهایت سیدجالل که نتواند تجربه‌اش‬ ‫را خرج کند‪».‬‬ ‫سرمربی آبی‌ها درباره اخراج رحمتی گفت‪ :‬پنج بازیکن از استقالل و پرسپولیس باید کارت‬ ‫قرمز می‌گرفتند و من به هیچ وجه این صحنه‌ها را چه از بازیکنان خودمان و چه بازیکنان‬ ‫حریف تایید نمی‌کنم‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکوویچ نیز گفت‪ :‬بازی در نیمه دوم یک گله شده بود و ما شانس‌های زیادی‬ ‫داشتیم؛ روی دروازه آنها خیمه زده بودیم‪ .‬قبول ندارم جای کامیابی‌نیا خالی بوده باشد زیرا‬ ‫ماهینی در این پست خیلی خوب ظاهر شد‪.‬‬ ‫سرمربی پرسپولیس یادآور شد‪ :‬استقالل به جز گل شانس زیادی در این بازی نداشت‪.‬‬ ‫درباره درگیری پایان بازی هم ظاهراً رحمتی مقصر بود که اخراج شد‪ .‬هیچ ایرادی از‬ ‫بازیکنانم نمی‌گیرم و مطمئنم عالقه زیادی به کسب پیروزی داشتند‪.‬‬ ‫پرسپولیس همچنان با ‪ ۴۷‬امتیاز همچنان صدرنشین لیگ است‪ .‬تراکتورسازی ‪ ۴۱‬امتیاز‬ ‫دارد و استقالل با ‪ ۳۷‬امتیاز در رده سوم لیگ ایستاده‪.‬‬ ‫سرخابی‌ها هفته آینده دو بازی سخت با نمایندگان اصفهان دارند‪ .‬پرسپولیس میزبان سپاهان‬ ‫است و ذوب آهن نیز پذیرای استقالل خواهد بود‪ .‬در حالی که تراکتورسازی باید در مشهد‬ ‫به مصاف سیاه جامگان ته جدولی برود‪.‬‬ ‫در ترکیب استقالل رحمتی‪ ،‬خسرو حیدری (داود حقدوست)‪ ،‬لئاندرو پادووانی‪ ،‬رابسون‬ ‫جانواریو‪ ،‬میالد زکی‌پور‪ ،‬امید ابراهیمی‪ ،‬بهنام برزای‪ ،‬امید نورافکن‪ ،‬فرشید اسماعیلی‬ ‫(فرشید باقری)‪ ،‬علی قربانی (مجید حسینی) و کاوه رضایی بازی کردند‪.‬‬ ‫برای پرسپولیس علیرضا بیرانوند‪ ،‬صادق محرمی‪ ،‬سیدجالل حسینی‪ ،‬محمد انصاری‪،‬‬ ‫فرشاد احمدزاده‪ ،‬حسین ماهینی‪ ،‬رامین رضاییان (علی علیپور)‪ ،‬محسن مسلمان‪ ،‬سروش‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای حضور در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد وارد کرمانشاه‬ ‫شد‪.‬خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که تیم ملی آمریکا روز دوشنبه ‪ ۲۵‬بهمن با ‪۱۲‬‬ ‫کشتی‌گیر وارد تهران شد و پس از توقفی کوتاه به کرمانشاه رفت‪.‬‬ ‫آنتونی راموس‪ ،‬ناشون گارت‪ ،‬جیسون نیس‪ ،‬لوگان استیبر‪ ،‬فرانک مولینارو‪ ،‬جیمز گرین‪،‬‬ ‫جردن باروز‪ ،‬دیوید تایلور‪ ،‬ریچارد پری‪،‬کایل اسنایدر‪ ،‬زاک ری و نیک گویازدوفسکی‪،‬‬ ‫کشتی گیران آمریکایی حاضر در جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه هستند‪.‬‬ ‫سفر کشتی‌گیران آمریکایی در حالی صورت گرفت که دولت ایران ابتدا به دلیل صدور‬ ‫فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران به‬ ‫آمریکا‪ ،‬با این سفر مخالفت کرده بود‪.‬‬ ‫پس از اینکه وزارت امور خارجه ایران‬ ‫اعالم کرد در تقابل با فرمان رئیس جمهوری‬ ‫آمریکا‪ ،‬ویزای اتباع آمریکا از جمله اعضای‬ ‫تیم ملی کشتی این کشور صادر نخواهد‬ ‫شد‪ ،‬رئیس فدراسیون کشتی ایران خواستار‬ ‫بازنگری در این تصمیم شد‪ .‬سرانجام با تعلیق‬ ‫ممنوعیت ورود اتباع ایران به کانادا‪ ،‬دولت‬ ‫ایران نیز اعالم کرد که برای کشتی گیران‬ ‫آمریکایی ویزای سفر به ایران صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫اجازه حضور کشتی گیران آمریکایی در جام جهانی کشتی آزاد در ایران‪ ،‬ابراز خوشحالی‬ ‫اعضای خانواده کشتی آمریکا را به دنبال داشت‪ .‬برایان اسمیت سرمربی تیم کشتی میسوری‬ ‫در واکنش به مجوز حضور کشتی گیران آمریکایی در ایران گفت حساب ورزشکاران را‬ ‫باید از سیاست جدا دانست‪ .‬جیدن کاکس‪ ،‬کشتی گیر تیم میسوری نیز با اشاره به احترامی‬ ‫دو جانبه بین کشتی‌گیران آمریکایی و ایرانی‪ ،‬فضای مسابقات کشتی در ایران را باور‬ ‫نکردنی خواند و از حضور تیم ملی آمریکا در ایران ابراز خوشحالی کرد‪)VOA( .‬‬

‫صدور ويزای تيم تيراندازی با کمان ايران برای مسابقات الس وگاس‬ ‫فدراسیون تیراندازی با کمان ایران‪ ،‬اعالم کرده است که برای همه اعضای تیم ملی کشور‬ ‫ویزای آمریکا صادر شده است‪.‬‬ ‫بازیهای جام جهانی تیراندازی با کمان داخل سالن در رده سنی جوانان و نوجوانان در الس‬ ‫وگاس آمریکا‪ ،‬از ‪ ۲۲‬بهمن شروع می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬محمدعلی شجاعی‪ ،‬رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران‪،‬‬ ‫گفته است که اکنون با صدور ویزا برای همه اعضا‪ ،‬علیرغم محدویت زمانی فدراسیون‬ ‫تالش دارد تا همه شانزده نفر عضو تیم در بازیهای جام جهانی تیراندازی حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫براساس گزارش‌ها سفارت آمریکا در ارمنستان اعالم کرده است که ویزاها صادر شده‌اند‪.‬‬ ‫پیشتر گزارش شده بود پس از اینکه روادید ورزشکاران ایرانی برای حضور در این‬ ‫دیدارها دیر و به تعداد محدود صادر شده بود‪ ،‬مقامات فدراسیون انصراف خود را از‬ ‫حضور در این رقابت ها اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد جلوگیری از مسافرت اتباع هفت کشور از‬ ‫جمله ایران به آن کشوربرای ورزشکاران دو کشور از جمله حضور کشتی‌گیران آمریکایی‬ ‫در مسابقات جام جهانی کشتی که قرار است در کرمانشاه در غرب ایران‪ ،‬برگزار شود‪،‬‬ ‫مشکالتی ایجاد کرده بود‪ .‬ویزای کشتی‌گیران آمریکایی در نهایت صادر شد‪bbc .‬‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 22‬‬


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 23

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.24

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 25

Thursday, Feb. 16, 2017


Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 26

Thursday, Feb. 16, 2017


‫تاتاريخ ادبيات‬ ‫سبک شناسی‬

‫(‪)109‬‬ ‫‪ -10‬کتب علمی در قرن ششم‬ ‫چنانکه در گفتارهای پیشین اشاره شد کتب علمی در‬ ‫این ادوار و ادوار بعد به زبان قدیم و به سبک کهنه‬ ‫نوشته می شده است از آن جمله درین قرن نیز آنچه‬ ‫از کتب علمی باقی مانده است به زبان قدیم و به طرز‬ ‫کهنه است‪ ،‬گذشته از کتب صوفیه مانند اسرار التوحید‬ ‫و تذکرة االولیاء عطار که از کتب قرن ششم اند و نظر‬ ‫به حفظ عبارات مشایخ طوری به شیوه ی قدیم تحریر‬ ‫یافته اند که ما آنها را در ردیف کتب قرن پنجم نهادیم‬ ‫– تفسیر ابوالفتوح رازی است که ربطی به کتب و‬ ‫کلمات صوفیان ندارد و تقریباً نیز بر همان منوال تحریر شده است‪ ،‬همچنین بعضی از‬ ‫تألیفات شیخ حکیم ابوالفضل ُحبَیش بن ابراهیم است که به شیوه ی عصر سامانیان نوشته‬ ‫شده است‪ ،‬و نیز کتابی از امام فخر رازی است به نام حدایق االنوار فی حقایق االسرار که‬ ‫آن را "جوامع العلوم" هم خوانده اند‪ .‬این کتاب هم به شیوه ی نثر ساده تألیف شده است لیکن‬ ‫یا در کتاب دست برده اند و یا خود مؤلف آن را به مقتضای عصر ساده تر نوشته است‪ ،‬و‬ ‫از او هم اسمی برده خواهد شد – و دیگر حدایق السحر خواجه رشید وطواط است که قدری‬ ‫متمایل به سبک قدیمتری است‪.‬‬ ‫الف‪ :‬ابوالفتوح رازی‬ ‫هو الشیخ االمام جمال الدین ابوالفتوح الحسین بن علی بن محمد بن احمد بن الحسین بن‬ ‫احمد الرازی از علماء تفسیر و کالم و اعاظم فضالی ناقل احادیث و از نویسندگان بزرگ‬ ‫فارسی قرن ششم هجری است‪ .‬شیخ ابوالفتوح مؤلفاتی دارد و مهمتر از همه تفسیر قرآن‬ ‫موسوم به "روض الجنان و روح الجنان" است به زبان فارسی که در پنج مجلّد در تهران‬ ‫به طبع رسیده است‪1.‬‬ ‫تاریخ والدت و وفات شیخ‬ ‫ابوالفتوح معلوم نیست و آنچه‬ ‫محقق است تألیف این کتاب در‬ ‫اواسط قرن ششم هجری یعنی‬ ‫قبل از ‪ 510‬و بعد از ‪556‬‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫تفسیر ابوالفتوح رازی‬ ‫این کتاب را نیز بایستی در عداد‬ ‫کتب علمی این دوره که از نثر‬ ‫قدیم تقلید می شده است قرار داد‬ ‫زیرا در صرف و نحو و لغات‬ ‫و طرز جمله بندی کامال به کتب‬ ‫قرن پنجم شباهت دارد و غالب‬ ‫سلیقه های آن عصر درین کتاب‬ ‫دیده می شود از آوردن فعل های‬ ‫شرطی و تردیدی و مطیعی‬ ‫و استمراری با یا ِء مجهول و‬ ‫استعمال متکلم مع الغیر در فعل‬ ‫های تردیدی یا شرطی مزبور به صیغه ی خاصی که فقط در قرن چهارم یا در قرن پنجم‬ ‫به تقلید قدیم معمول بوده است‪ ،‬مانند "کردمانی" و "دیدمانی" و "مُردمانی" و غیره که در‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫بلعمی و کتب متصوفه و اسکندرنامه دیدیم‪ .‬و نیز مانند اسکندرنامه پیشاوند "ها" بر سر‬ ‫افعال می آورد چون‪ :‬هاگیرم‪ ،‬و هاگرفت و غیره و این یادگار لهجه ی محلی رازی است‬ ‫که در پهلوی شمالی و والیات اطراف ری و شهمیرزاد و سنگسر معمول بوده و می باشد‪.‬‬ ‫دیگر استعمال فعل های مکرر – و عدم حذف افعال به قرینه جز به ندرت‪ ،‬و سایر مختصات‬ ‫قدیم که از تجدید ذکر آنها خودداری می شود‪ ،‬این کتاب به طبع رسیده است و در ضمن‬ ‫شرح آن کتاب و حاالت مؤلف به قلم آقا میرزا محمد قزوینی‪ ،‬می توان به جزئیات سبک آن‬ ‫کتاب پی برد (رجوع شود به جلد پنجم آخر کتاب)‪.‬‬ ‫تنها شیوه ای که ویژه ی آن کتاب است‪ ،‬مفرد آوردن جمع مخاطب است که در سایر کتب این‬ ‫دوره گاه به گاه با آن روبرو می شویم ولی درین کتاب صفحه ای از آن خالی نیست‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫"برفتند و دقیانوس را خبر دادند از احوال ایشان‪ ،‬او کس فرستاد و ایشان را حاضر کرد بر‬ ‫آن هیئت که بودند با جامۀ َعبّاده روی در خاک مالیده‪ ،‬و چشمها پرآب شده‪ ،‬ایشان را تهدید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬چرا به خدمت من نیامدی و برای اصنام قربان نکردی‪ ،‬اکنون مخیّری خواهی‬ ‫بدین من درآئی‪ ،‬و خواهی اختیار کشتن کنید"‪ 2‬ص ‪.402‬‬ ‫ب – ُحبیش بن ابراهیم‬ ‫الشیخ شرف الدین ابوالفضل ُحبَیش بن ابراهیم از دانشمندان قرن ششم هجری و با قلج‬ ‫ارسالن بن مسعود (‪ )588-559‬از سالجقه ی روم معاصر بوده است‪ .‬این مرد از افاضل‬ ‫و اساتید این قرن است و تا امروز چندین نسخه ی عمده از مؤلفات او به دست آمده است که‬ ‫متفرد و سرآمد است‪:‬‬ ‫هر یک در عالم خود ّ‬ ‫‪ -1‬کامل التعبیر – یا کاملة التعبیر به زبان پارسی در تعبیر خواب که از ابن سیرین و امام‬ ‫جعفر الصادق و ابوحنیفه و دیگر بزرگان روایت کرده است‪ .‬این کتاب یک بار در تهران‬ ‫به تاریخ ‪ 1302‬چاپ شده و نسخه های خطی از آن به وفور یافت می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬بیان الطب به فارسی که نسخه ی خطی از آن به شماره ی ‪ 826‬در کتابخانه ی دانشکده‬ ‫ی افسری موجود است‪ -3 .‬مُلحمۀ دانیال که به نام اصول المالحم نیز نامیده می شود‪ ،‬به‬ ‫فارسی است و از تازی ترجمه کرده است‪ -4 .‬بیان الصناعات ‪ -5‬صحۀ االبدان ‪ -6‬کفایت‬ ‫الطب (به عربی) ‪ -7‬تلخیص علل القرآن که در مقدمه ی کتب خود از آنها نام می برد‪.‬‬ ‫‪ -8‬بیان التصریف که به عربی است و به ضمیمه ی قانون االدب در نزد استاد فروزانفر‬ ‫دیده شد – و باقی را حقیر ندیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬کتاب القوافی به فارسی که به نام قطب الدین و به امر قلج ارسالن پادشاه مذکور تألیف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬قانون االدب در لغت از عربی به پارسی که چند نسخه از این کتاب در تهران دیده شده‬ ‫است‪ -11 .‬بیان النجوم شامل سه مبحث است و در هیئت و نجوم و اسطرالب در ده باب‬ ‫و در صد و ده فصل به پارسی و نسخه ی آن کمیاب است و یک نسخه از آن دیده شد که در‬ ‫آقسرا به دست سلیمان بن محمد بن احمد المعروف بصایع (کذا) الغریب‬ ‫سنۀ ‪ 755‬در شهر َ‬ ‫به خط نسخ متمایل به تعلیق نوشته شده و در نزد آقای صفوی فاضل معروف موجود است‪.‬‬ ‫غیر از این دیگر از این دانشمند حکیم کتابی به نظر حقیر نرسیده است و سبک فارسی‬ ‫او را از کامل التعبیر که به چاپ رسیده و نسخه های خطی او هم زیاد است نمی توان به‬ ‫دست آورد زیرا بسیار دست خورده است اما از نسخه ی بیان النجوم که در قرن هشتم‬ ‫تحریر شده و باالتر ذکر شد و ظاهراً کمتر دست خورده است و امالی آن نیز به طرز قدیم‬ ‫است – پیداست که سبک تحریر او به فارسی نزدیک به سبک قدیم بوده است‪ .‬استعمال‬ ‫ُود" بیشتر به جای "باشد" و ایجاز مطلوب‪ ،‬و مساوی بودن ضمیر‬ ‫"اندر" و تکرار افعال "ب َ‬ ‫مفرد غایب در ذوی العقول و غیره را در بر دارد‪ .‬اینک برای نمونه فصلی در شناخت‬ ‫اصطالحات اسطرالب از بخش سوم بیان النجوم آوردیم‪:‬‬ ‫فصل ‪ – 97‬اندر تفسیر آنچ بذات اصطرالب تعلق دارد‬ ‫"اما ُعضا َده آن باشد که بر پشت اصطرالب است به هر دو سرش َر َف َتین بُ َود و به هر یکی‬ ‫سوالخ‪ ،‬و چون بگردانندش بگردد و قیاس رفتن آفتاب و ستارگان را بدو شاید دانستن‪ ،‬و‬ ‫اجزاء ارتفاع آن خطهای ُخرد بُ َوذ کی به زیر شمار ارتفاع بر پشت اصطرالب باشد‪ ،‬و از‬ ‫َرج رفته است؛ و حجره – خانۀ اصطرالب است کی پیرامنش‬ ‫او شاید دانستن که آفتاب چند د َ‬ ‫سیصد و شصت درج نبشته است؛ و صفایح – آن صفیحه ها بُود کی درون اصطرالبست؛ و‬ ‫عنکبوت – آن شبکه است کی بروج و ستاران ثابت بر وی نبشته است‪ ،‬و او باال ِء صفیحه ها‬ ‫بُود‪ ،‬و نطاق البروج ‪ -‬آن دائره باشد که بر عنکبوت است و نامهای برو بر وی نبشته است؛‬ ‫و ِمری ‪ -‬آن زیادتی را خوانند که بر دائرة البروجست و او باال ِء برج جدی بود و سرش بر‬ ‫پهلوی حجره قریب باشد‪ ،‬و اگر اصطرالب جنوبی بود این زیادتی باالء سر سرطان باشد؛‬ ‫مَ‬ ‫ُقنطرات – آن خطهاء تنگ بُود که بر صفیحه باشد و عدد ارتفاع برو نبشته بُود اگر آن‬ ‫اصطرالب ُسدسی بُود‪ .‬پس عددش شش شش باشد و اگر اصطرالب ثلثی بود عددش سه‬ ‫سه باشد و اگر اصطرالب تمام بود عددش یک یک باشد؛ خطوط ساعات آن خطهاء کوتاه‬ ‫بُود کی چون مری را بر خط مشرق نهی از سر سرطان تا بسر جدی باشد و او به شمال‬ ‫دوانزده خط بود؛ مدار سر سرطان – آن دایرۀ لطیف باشد کی در میان صفیحه بود و چون‬ ‫عنکبوت را بگردانند دایم سر سرطان بر وی همی گردد؛ و در سیکش – تقاطع ساعات‬ ‫بود لکن در اصطرالب جنوبی او بدل مدار َسرجدی باشد و چون عنکبوت را بگردانند‬ ‫پیوسته سرسرطان بر وی همی گردد؛ و مدار سرجدی – دایره ای باشد بر کنار صفیحه و‬ ‫او فراختر از هر سه دایره بُ َود و سرجدی پیوسته برو گردد‪ ،‬و به اصطرالب جنوبی بدلش‬ ‫سر سرطان بُود؛ ‪( ...‬دنباله در صفحه ی ‪)29‬‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 27‬‬


‫زبان و ادبيات‬

‫پاموک‌کشی در استانبول‬ ‫نیلوفر‌رحیمی‬

‫ترکيه پرچم سرخي دارد‪ .‬مردم اين سرزمين سرخي را نشانه ملي‌گرايي‌شان مي‌دانند‪ .‬آن‌ها‬ ‫فقط صفر يا صد را مي‌شناسند؛ يا عشق مي‌ورزند يا نفرت‪ .‬در اين خاک زندگي کردن‪،‬‬ ‫جايي بين صفر و صد‪ ،‬براي بيشتر نويسنده‌ها و هنرمندها سخت است‪ .‬امروز در ترکيه‬ ‫سردمدار نويسنده‌هاي گير افتاده در مطلق‌گرايي فرهنگ ترکيه اورهان پاموک است‪ .‬پاموک‬ ‫را ما با عشقش به استانبول مي‌شناسيم‪ .‬کتاب‌هاي او به ‪ 56‬زبان دنيا ترجمه شده و به چهار‬ ‫گوشه دنيا رفته‌اند‪ .‬اما مردم ترکيه چقدر کتاب‌هاي او را خوانده‌اند؟ آيا نويسنده استانبول که‬ ‫در ايران خوانندگان و طرفداراني دارد‪ ،‬در استانبول هم دوست داشته مي‌شود؟‬ ‫اورهان پاموک در کتاب فروشي‌ها خاک نمي‌خورد‬ ‫وارد کتابفروشي «رابينسون کروزوئه» که شدم‪ ،‬قصدم اين بود که نسخه اصل کتاب‬ ‫«استانبول‪ ،‬شهر و خاطره‌ها» را بخرم‪ .‬کتابفروش به بغل‌دستي‌اش گفت‪" :‬اين کتاب‌ها را‬ ‫فقط توريست‌ها مي‌خرند انگار‪ ".‬پرسيدم چه جور کتاب‌هايي و گفت منظورش نوشته‌هاي‬ ‫اورهان پاموک است‪ .‬گفتم يعني شما کتاب‌هايش را نخوانده‌ايد؟ که جواب داد حوصله اش‬ ‫نمي‌‌کشد و سرش از متن کتاب درد مي‌گيرد چون به نظر او زبان نوشتاري‌اش گنگ است‪.‬‬ ‫از آن مرد درباره پرفروش‌ترين کتاب‌هاي ماه اخير پرسيدم‪ .‬موضوع سه کتاب اول ليست‬ ‫درباره امپراطوري عثماني و فرايند مدرنيته در ترکيه و اسالم بود‪ .‬کتابفروشي رابينسون‬ ‫کروزوئه هر چند به اندازه کتابفروشي «دي اند آر» شعبه ندارد‪ ،‬اما ليست کتاب‌هاي‬ ‫پرفروشش خالصه‌اي است از آنچه ترکيه و مردمش به دنبال برقرار کردن تعادل بينشان‬ ‫هستند‪ .‬هنوز مهم‌ترين سوال دنياي ترکيه‪ ،‬شرقي يا غربي بودن است‪ .‬رئيس دانشکده علوم‬ ‫ارتباطات دانشگاه استانبول‪ ،‬پروفسور ورال‪ ،‬از زماني حرف مي‌زد که پادشاه عثماني بعد‬ ‫از نماز روز جمعه‌اش به سربازانش دستور داد که فرايند «اروپايي شدن» کشور را شروع‬ ‫کنند‪ .‬انگار که اروپايي شدن قراردادي روي کاغذ‪ ،‬تئوري و الزمه‌اي براي ادامه باشد‪.‬‬ ‫کتاب‌هاي اورهان پاموک‪ ،‬برخالف اين جنگ اروپايي يا آسيايي بودن‪ ،‬هميشه ريشه محکمي‬ ‫در استانبول و ترکيه دارند‪ .‬چه‌بسا گاهي مکان داستان از شخصيت اصلي مهم‌تر مي‌شود‪.‬‬ ‫کتاب‌هاي او از نمادهاي ترک‌ها و ترکيه لبريز است‪ .‬کتاب «موزه معصوميت» پاموک‬ ‫آنچنان با شهر استانبول گره خورده است که اگر تمام قصه در شهر ديگري رخ داده بود‪،‬‬ ‫داستان کششي نداشت‪« .‬در سرم حس عجيبي است» يکي ديگر از کتاب‌هاي او در سال‌هاي‬ ‫اخير است که در چند صد صفحه قصه عشق مردي را در استانبول روايت مي‌کند که اسم‬ ‫شغلش «بوزاجي» است؛ فروشنده نوعي نوشيدني مخصوص که با نشاسته درست مي‌شود‬ ‫و در زمان امپراطوري عثماني پرطرفدار بود؛ عشق و شغلي که جز در استانبول و ترکيه‪،‬‬ ‫جاي ديگري پيدا نمي‌شود‪ .‬آخرين کتاب اورهان پاموک‪« ،‬زني با موهاي قرمز» که هنوز‬ ‫در بازار نشر تازه است‪ ،‬شايد کمترين وام را از استانبول گرفته باشد با وجود اين‪ ،‬استقبال‬ ‫بيشتري از مردم ديده است‪ .‬طبق آماري که از انتشارات ياپي کردي (ناشر اغلب کتاب‌هاي‬ ‫اورهان پاموک) درباره فروش کتاب‌ها گرفتم‪« ،‬زندگي تازه» که در سال ‪ 1994‬منتشر شده‬ ‫با فروش ‪ 580‬هزار نسخه پرفروش‌ترين کتاب اورهان پاموک است‪ .‬موزه معصوميت هم‬ ‫که از آخرين کتاب‌هاي نويسنده است‪ ،‬تا امروز ‪ 149‬هزار نسخه فروخته است‪ .‬به ترتيب‬ ‫کتاب‌هاي «نام من سرخ» ‪ 490‬هزار نسخه‪« ،‬برف» ‪ 360‬هزار نسخه‪« ،‬کتاب سياه»‬ ‫‪ 307‬هزار نسخه و «آقاي جودت و پسران» که اولين کتاب پاموک است ‪ 165‬هزار نسخه‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫فروخته‌‌اند‪ .‬اگر آمار فروش پاموک را با آمار فروش کتاب‌هاي اليف شفق‪ ،‬مثال فروش ‪450‬‬ ‫هزار نسخه‌اي کتاب «عشق» او که همزمان با کتاب موزه معصوميت پاموک به بازار آمد‬ ‫مقايسه کنيد‪ ،‬تفاوت رقم‌ها به چشم مي‌آيد‪ .‬همچنان پرفروش‌ترين کتاب در بازار ترکيه «اين‬ ‫ترک‌هاي ديوانه» از ترگات اوزاکمان است که بيشتر از يک ميليون و ‪ 500‬هزار نسخه‬ ‫فروخته است‪ .‬آمار فروش کتاب‌هاي پاموک به ترکي و انگليسي تفاوت زيادي دارد‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬فروش کتاب موزه معصوميت به انگليسي دو برابر فروشش به ترکي است‪ ،‬پاموک‬ ‫با فروش حدود ‪ 30‬ميليون جلد از کتاب‌هايش در سال ‪ 2008‬جزو ليست پردرآمدترين‬ ‫نويسنده‌ها شد با اين حال آمار فروشش در ترکيه به زبان ترکي به اندازه بقيه نويسنده‌ها يا‬ ‫نسخه‌هاي انگليسي‌اش نيست‪.‬‬ ‫پس گرفتن ادبيات از پست‌مدرنيسم‬ ‫جيحون دميرتاش‪ ،‬نويسنده ترک و از اولين منتقدين اورهان پاموک‪ ،‬کسي بود که ضد‬ ‫جايزه نوبل ادبيات اورهان پاموک امضا جمع مي‌کرد‪ .‬جيحون دميرتاش در پاسخ به اين‬ ‫سوال که چرا نوبل ادبيات اورهان پاموک را قبول ندارد‪ ،‬پاسخ مي‌دهد‪« :‬جايزه نوبل ادبيات‬ ‫سال‌هاست که جنبه سياسي‌اش پررنگ‌تر از جنبه هنري‌اش است‪ .‬به اورهان پاموک فقط‬ ‫به خاطر حمايتش از «مسئله ارمني»‌ها جايزه داده شد وگرنه من شنيده بودم که جايزه آن‬ ‫سال به پل استر يا فيليپ راس تعلق خواهد گرفت‪ .‬هنوز نوبت اورهان پاموک نبود که نوبل‬ ‫بگيرد‪ ،‬اما اين نوبل را به قيمت پشت کردن به مردم به دست آورد‪ ».‬مسئله ارمني‌ها در‬ ‫واقع نامي است که ترک‌ها به جاي استفاده از کلمه نسل‌کشي استفاده مي‌کنند‪ .‬او درباره‬ ‫ادبيات پاموک به طور خالصه مي‌گويد‪« :‬من مخالف ادبيات پاموکم‪ ،‬نه فقط پاموک بلکه‬ ‫سال‌هاست کتابي از من به نام «ادبياتم را به من بازگردانيد» چاپ شده و به دنبالش کمپيني‬ ‫به پا شد‪ .‬در آن کتاب از اين ادبيات ماشيني که به اسم پست‌مدرن بازارگرداني مي‌کند‬ ‫شکايت کرده‌ام‪ .‬روح ادبيات ترک در ادبيات پاموک گم شده است و کلمات الکتريسته الزم‬ ‫براي تاثير گذاشتن را ندارند‪ ».‬دميرتاش در بيانيه‌‌اي که بعد از جايزه نوبل ادبيات اورهان‬ ‫پاموک منتشر کرده بود و برايش امضا جمع مي‌کرد‪ ،‬با بيان اين‌که اين نوبل جايزه مهمي‬ ‫براي ترکيه و ملتش به حساب نمي‌آيد‪ ،‬جايزه ادبيات نوبل را فقط يک جايزه براي دوام‬ ‫استعمارگري و امپرياليسم ناميده بود‪.‬‬ ‫رافت بالي‪ ،‬منتقد ادبي و روزنامه‌نگار‪ ،‬اولين کسي است که نظر مثبتش را درباره پاموک با‬ ‫جزئيات شرح مي‌دهد‪ .‬او مي‌گويد‪« :‬خيلي‌ها قوانين ادبيات در عرصه بين‌المللي را نمي‌دانند‬ ‫و وقتي به دليل اين ناداني نمي‌توانند کتاب‌هايشان را به عرصه بين‌المللي عرضه کنند‪ ،‬از‬ ‫بقيه که راه را بلدند‪ ،‬شکايت مي‌کنند‪ .‬اورهان پاموک از نماينده‌هاي خوبي براي ترجمه‬ ‫کتاب‌هايش استفاده کرده است‪ .‬او قبل از اين‌که جايزه نوبل ببرد‪ ،‬کرسي دانشگاه کلمبيا را به‬ ‫دست آورده و در کنار نويسنده‌هاي معروف دنيا جايي براي خودش باز کرده بود‪ .‬اورهان‬ ‫پاموک در نيويورک‌تايمز بارها اختصاصي نوشته و حرف زده است و کسي که اين همه‬ ‫از سراسر دنيا توجه مي‌بيند‪ ،‬نمي‌تواند خيلي ماسک به چهره‌اش بزند‪ .‬اگر نويسنده قوي‌اي‬ ‫نبود‪ ،‬تا امروز اين ماسک از چهره‌اش افتاده بود‪ .‬اما او امتحانش را در جواني و سال‌ها‬ ‫قبل از نوبل پس داده بود‪ .‬او راه و رسم فروش جهاني را بلد است و بخواهيم يا نخواهيم‪،‬‬ ‫شايسته نوبل ادبيات است‪».‬‬ ‫در کنار اين نظرها‪ ،‬سردترين برخورد را از متين آکپينار ديدم‪ .‬آکپينار‪ ،‬کمدين ترک که‬ ‫فعاليت سياسي هم دارد‪ ،‬در جواب اين‌که نظرش درباره اورهان پاموک چيست‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫"اورهان پاموک ديگه کيه؟!" او ادامه مي‌دهد که از اورهان پاموک خسته است و کتاب‌هايش‬ ‫با اين‌که دوره جواني او را به تصوير مي‌کشد‪ ،‬ساختگي است‪.‬‬ ‫ايلبر اورتايلي‪ ،‬مردي که با دانشش درباره تاريخ به شهرت رسيده است و کتاب‌هاي‬ ‫پرفروشي در اين زمينه دارد‪ ،‬نظرش درباره پاموک کوتاه و رک است‪ .‬او اعتقاد دارد‬ ‫پاموک از فرهنگ مردم ترکيه آگاهي ندارد‪ .‬او ادعا مي‌کند که پاموک نه ترکي مي‌داند و‬ ‫نه انگليسي‪ .‬اورتايلي همچنين درستي نظر پاموک را درباره نسل‌کشي ارامنه رد مي‌کند‪.‬‬ ‫اورهان پاموک يک سال قبل از گرفتن جايزه نوبل در روزنامه‌اي سوئدي گفت‪« :‬در خاک‬ ‫ترکيه خون صدها هزار ارمني و کرد ريخته شده و تنها کسي که جرات بيان کردن اين‬ ‫را دارد‪ ،‬منم‪ ».‬او بعد از اظهارنظرش درباره نسل‌کشي ارمني‌ها در ترکيه به جرم توهين‬ ‫کردن به اصالت ترکي متهم شد‪ ،‬مورد تهاجم قرار گرفت و براي جايزه نوبلش هيچ تبريک‬ ‫رسمي‌اي از هيچ نهادي در ترکيه دريافت نکرد‪ ،‬هر چند اولين ترکي بود که در اين ابعاد به‬ ‫شهرت مي‌رسيد‪ .‬نسل‌کشي ارامنه که بنا بر روايات در سال ‪ 1915‬شروع شده است‪ ،‬شامل‬ ‫اعدام و راهپيمايي‌هاي طوالني و تحميلي بدون آب و غذا به ارمنيان ساکن خاک‌ عثماني‬ ‫بوده که طبق آمار طرف ارمني‪ ،‬بيشتر از يک ميليون کشته داشته است‪ ،‬هر چند ترکيه‬ ‫مدعي است که در آن سال‌ها گروه زيادي از ترک‌ها هم به خاطر آشفتگي سياسي کشته شده‬ ‫و صدمه ديده‌اند‪ .‬در کل‪ ،‬طي عمر جمهوري ترکيه هيچ مقام رسمي دولتي نسل‌کشي ارامنه‬ ‫را قبول نکرده است و به همين خاطر اوضاع ميان اين دو کشور و مليت سال‌هاست که در‬ ‫تاريکي به سر مي‌برد‪ .‬برنامه اين نسل‌کشي و اجراي يک حکومت بر پايه اکثريت و راندن‬ ‫اقليت‌ها را منسوب به گروهي به نام «ترک‌هاي جوان» مي‌دانند؛ گروهي از روشنفکران‬ ‫دوران عثماني که از خاک ترکيه به خاطر مخالفت با پادشاه دوران رانده شده بودند و در‬ ‫اروپا به چاپ روزنامه‌هاي مخالف حکومت مي‌پرداختند تا اين‌که در سال‌هاي آخر حکومت‬ ‫عثماني حزب سياسي خودشان را روي کار آوردند و سياست‌هايشان را پياده کردند‪ .‬البته‬ ‫سياست‌هاي نه‌چندان موفقشان باعث فروپاشي حزبشان شد‪ .‬آن‌ها قدرت را از دست دادند‬ ‫و جمهوري ترکيه روي کار آمد‪ .‬علي‌رغم تمام اين نظرهاي مخالف يا موافق‪ ،‬کتاب‌هاي‬ ‫اورهان پاموک از طبقه‌اي از مردم ترکيه حمايت مي‌بيند و اين حمايت و فروش کتاب‌هايش‬ ‫نقش مردم را از منتقدها پررنگ‌تر مي‌کند‪( ...‬دنباله در صفحه ی ‪)28‬‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 28‬‬


‫دوست داشتن يا نداشتن‪ ،‬پاموک يا حکمت‬ ‫براي اين‌که نظر مردم ترکيه را بهتر بدانيم‪ ،‬با «انجمن ادبي استانبول» صحبت‬ ‫کردم‪ .‬نور‪ ،‬از اعضاي اين انجمن‪ ،‬معتقد است که «اورهان پاموک زبان ترکي‌اش‬ ‫ضعيف است»‪ .‬از اين‌که چرا يک برنده نوبل ادبيات را به ضعف نوشتاري متهم‬ ‫مي‌کند‪ ،‬پرسيدم و او گفت‪« :‬مترجم انگليسي کار خودش را خوب انجام داده اما‬ ‫ترکي پاموک ضعيف است‪ .‬نوشته‌هاي او غلط‌هاي گرامري دارد و روان نيست‪ .‬به‬ ‫نظر او ادبيات اورهان پاموک براي مردم ترکيه سنگين است؛ از جمله‌هاي طوالني‬ ‫خسته مي‌شوند و اين همه پيچيدگي در توصيف را دوست ندارند‪ ».‬او اضافه مي‌کند‪:‬‬ ‫«از آن‌جا که از زبان فارسي شناخت دارم‪ ،‬فکر مي‌کنم شايد اين پيچيدگي با ذائقه‬ ‫مردم شما جور درآمده باشد اما براي ما ادبيات ترک محسوب نمي‌شود‪ .‬البته در‬ ‫جايگاهي نيستم که از پاموک تنفر داشته باشم‪ ،‬اما مي‌دانم او براي مردم کشورم‬ ‫نويسنده‌اي است که در ميان راه مانده و معلوم نيست که اهل کدام طرف است‪ ».‬يکي‬ ‫ديگر از اعضاي اين انجمن تعدادي از غلط‌هايي را که در کتاب اورهان پاموک پيدا‬ ‫کرده است به من نشان مي‌دهد‪ .‬غلط‌ها آن‌قدر مهم نبودند و بيشتر سليقه‌اي و نشانه‬ ‫وسواس به نظر مي‌آمدند اما اعضاي انجمن گفتند که از پاموک چنين غلط‌هايي را‬ ‫انتظار نداشتند‪ .‬ملک اضافه مي‌کند‪« :‬شايد به نظر ما پاموک نويسنده موفقي نباشد‬ ‫اما فروش خوبي دارد و اين يعني بخشي از مردم او را جزئي از خود به شمار‬ ‫مي‌آورند‪ .‬اورهان پاموک بلد است کتاب‌هايش را چه جوري بفروشد‪ .‬کتاب‌هاي‬ ‫جديدش بيلبوردهاي مترو را تسخير مي‌کنند و از حمايت مالي خوبي برخوردار‬ ‫است‪ .‬هر چند‪ ،‬تا جايي که در مورد آدم‌هاي دور و اطرافم مي‌دانم‪ ،‬کسي عقيده او را‬ ‫در مورد مسئله ارمني‌ها و نسل‌کشي آن‌ها قبول ندارد‪».‬‬ ‫نور هم مي‌گويد که نويسنده‌هايي مثل ياشار کمال يا اوئوز عطاي در قد و قامت‬ ‫جهاني شدن هستند‪ ،‬اما با وجود بخت و استعدادي که داشتند‪ ،‬هنوز به اندازه اورهان‬ ‫پاموک ترجمه نشده‌اند‪ .‬ملک با اشاره‌اي به ناظم حکمت مي‌گويد‪« :‬به نظر من و‬ ‫باقي اعضا‪ ،‬ناظم حکمت يک نمونه تمام و کمال از کسي است که بتواند نماينده ترکيه‬ ‫و فرهنگ ترکي باشد‪».‬‬ ‫ناظم حکمت را بيشتر مردم عادي به سبب شعر‌هاي محبوبش مي‌شناسند‪ .‬آن‌ها‬ ‫از عشقشان به ناظم حکمت و اين‌که معناي عشق و زندگي را با او ياد گرفته‌اند‪،‬‬ ‫مي‌گويند‪« :‬ناظم حکمت حقش بود که بيشتر از اين حرف‌ها در دنيا خوانده شود‪».‬‬ ‫البته زندگي ناظم حکمت در ترکيه آن‌قدرها هم با اورهان پاموک متفاوت نبوده است‪.‬‬ ‫حکمت سال‌هاي زندگي‌اش در ترکيه را در انزوا و زندان سپري کرد و بعدها هم‬ ‫تبعيد شد‪ .‬او را در سال‌هايي که مي‌نوشت و شعر مي‌سرود به عنوان يک خائن به‬ ‫وطن مي‌شناختند اما حاال او بخشي از غرور مردم ترکيه و تعصبشان است‪.‬‬ ‫مردم ترکيه هيچ وقت ضدقهرمان‌ها را دوست نداشته‌اند و اورهان پاموک اين روزها‬ ‫با کتاب‌هايش نقش بدمن را به عهده دارد اما مسيرش را به سالمت طي مي‌کند و به‬ ‫مقصدش مي‌رسد‪ .‬البته گروه‌هايي هم هستند که از اورهان پاموک حمايت مي‌کنند؛ با‬ ‫راه‌اندازي کمپين «ملت از ستاره‌ها حمايت مي‌کند» و راهپيمايي‪.‬‬ ‫باريش ييلديريم‪ ،‬منتقد ادبي و روزنامه‌نگار‪ ،‬با افراطي خواندن هر دو گروه مخالف‬ ‫و موافق معتقد است يک روز سرانجام ترک‌ها اورهان پاموک را دوست خواهند‬ ‫داشت‪ .‬باريش يليديريم مي‌گويد‪« :‬دوست داشتن اورهان پاموک مثل قبول کردن‬ ‫خودمان است؛ مثل دوست داشتن خو ِد واقعي‌مان‪ .‬وقتي خودمان را بشناسيم‪ ،‬دست‬ ‫آخر پاموک را دوست خواهيم داشت‪».‬‬ ‫(منبع‪ :‬سایت انسان شناسی و فرهنگ ‪ /‬برگرفته از مجله ی "کرگدن")‬ ‫‪----------------------------------------‬‬‫‪---------------------------‬‬‫‪-------------‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫سبک شناسی‪...‬‬

‫(دنباله از صفحه ی ‪)27‬‬

‫و ستارگان شمالی آن است که درون نطاق البروج‬ ‫باشند‪ ،‬و ستارگان جنوبی از بیرون وی بُوند‪ ،‬ولیکن‬ ‫در اصطرالب جنوبی به ضد این باشد و‬ ‫خط استوا‪ -‬آن خط راست باشد که از هر دو جانب‬ ‫ِ‬ ‫وی مشرق و مغرب نبشته است و اصطرالب را بریده‬ ‫بُود؛ و خط وسط السماء وتد االرض – آن است کز‬ ‫باال تا به زیر اصطرالب را به دو نیمه کردست اما‬ ‫سرخط بائین را وسط السما خوانند و سرخط زیرین‬ ‫را وتداالرض‪".‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصل این نسخه در کتابخانه ی آستانه ی رضویه است‪ .‬در سفر اول رکن الدوله به امر‬ ‫ناصرالدین شاه از این کتاب سواد برداشتند و باز در سنه ی ‪ 1318-1317‬قمری رکن الدوله‬ ‫حاکم خراسان شد و امر کرد آن نسخه را برای کتابخانه ی سلطنتی به امر مظفرالدین شاه‬ ‫اصالح کنند و مرحوم حاج میرزا کاظم صبوری ملک الشعرا در خراسان بیش از یک سال‬ ‫به مقابله و تصحیح آن مجلدات مشغول گردید و دو جلد از همان نسخه در تهران در عهد‬ ‫مظفرالدین شاه به طبع رسید و سه جلد دیگر نیز در ‪ 1315‬شمسی به امر وزیر فرهنگ جناب‬ ‫آقای علی اصغر حکمت به حلیۀ طبع آراسته گردید‪ .‬مرحوم صبوری درین باب قطعه ای دارد‬ ‫که چند شعر از آن به قرار زیر نقل شد‪:‬‬ ‫ ‬ ‫نسخۀ کاین نسخه استنتاخ از آن شد‬

‫بود سرتاپا غلط بی عشوه سازی‬

‫ ‬ ‫بی غلط بی سقط کس در وی نجستی‬

‫نه کالم پارسی نه نظم تازی‬

‫ ‬ ‫از پی تصحیح او شهزاده بر من‬

‫لطف فرمود امتیاز سرفرازی‬

‫ ‬ ‫از قیاس و حدس صائب وز دواوین‬

‫روز و شب جستم طریق چاره سازی‬

‫ ‬ ‫بیش از یک سال در وی رنج بردم‬

‫تا سرآمد زحمتی با این درازی‬

‫ ‬ ‫نوعروسی بود بی زینت ولیکن‬

‫اخترانش می کنند اکنون جهازی‬

‫ ‬ ‫این عروس ایزدی را شکر ایزد‬

‫داد آخر کلک من زینت طرازی‬

‫(الی آخر القطعه)‬ ‫و متون مصحح مزبور اکنون در کتابخانه ی شاهنشاهی با خط مصحح در حواشی موجود‬ ‫است ولی جای افسوس است که در چاپ جانب زحمات مصحح و تصحیح مزبور مراعات‬ ‫نشده و بسیار مغلوط و بی اندام به طبع رسیده است و آن زحمات همه هدر رفته است!‬ ‫‪ -2‬در حدود خراسان و ری ذال های معجمه ی قدیم پارسی را از قدیم دال مهمله یا تاء مثناة‬ ‫و یا باء تحتانی تلفظ می نموده اند مانند باذ و ماذر و براذر و خذای که باد و مادر و برادر و‬ ‫خدای گویند – و کنیذ و رویذ که کنیت و رویت می گفته ان‪ ،‬و ترغبذ که ترغبی گفته و ازغذ‬ ‫که زغی گفتند و ماذان= مایان و دارابذ= دراوی و فارمذ= فارمی و پذام= پیام‪ ،‬و پذمانک=‬ ‫پیمانه‪ ،‬و دذو= دی و رذ= ری و پاذوپد=پای و پی و هزاران نظایر آن‪ ،‬و بعید نیست که کنیذ‬ ‫و رویذ سایر جموع مخاطب را نیز در لهجه ی عمومی کنی و روی ازین لحاظ گفته باشند یعنی‬ ‫که ذال آخر آن کلمات را به یاء بدل کرده باشند ولکن آن یائ در گفتن و نوشتن بالطبع ساقط‬ ‫شده باشد ورنه وجه حل دیگری در حذف دال عالمت جمع به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫(دنباله در شماره ی آينده)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 29‬‬


‫نويسنده‌ الجزايری‪" :‬دولت اسالمی" يعنی فاشيسم‬

‫روزنامه‌ی آلمانی "دی‌ولت" گفت‌وگویی با کمال داود‪ ،‬نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته‌ی‬ ‫الجزایری انجام داده است که در آن از جمله موضوعاتی چون ترور و "دولت اسالمی"‪،‬‬ ‫لزوم فرهنگ‌سازی و نیز فقدان انتقاد از خود در میان مسلمانان به میان آمده است‪ .‬او در‬ ‫این گفت‌وگو تصریح کرده که آموزش و فرهنگ مهم‌ترین ابزارهای مقابله با تروریسم‬ ‫"دولت اسالمی" است‪.‬‬ ‫کمال داود‪ ،‬زاده ‪ 1970‬است و در رشته‌ی ریاضیات و ادبیات تحصیل کرده و از سال‬ ‫‪ ۱۹۹۴‬به فعالیت روزنامه‌نگاری برای روزنامه‌های فرانسوی مشغول است‪ .‬داود همچنین‬ ‫رمانی به زبان فرانسه منتشر کرده که به گفته‌ی منتقدان‪ ،‬طرحی در مقابل رمان "بیگانه"‬ ‫آلبر کامو است‪.‬ب خش‌هایی از سخنان کمال داود در این مصاحبه را در زیر مرور می‌کنیم‪.‬‬ ‫ستم به زنان‪ ،‬تراژدی جهان اسالمی‬ ‫گفتنی است که پس از رویدادهای شب سال نو میالدی در کلن و چند شهر دیگر آلمان‪،‬‬ ‫کمال داود در مقاله‌ای در "نیویورک تایمز" نوشت که رویکرد غرب در رابطه با پذیرش‬ ‫پناهجویان "ساده‌لوحانه" است و بسیاری از پناهجویان از کشورهای عربی به سادگی از‬ ‫فرهنگ خود دست برنمی‌دارند‪ .‬این مقاله از هر دو طرف مورد انتقاد قرار گرفت‪ .‬اما‬ ‫داود تصریح می‌کند که انتقاد او همچنان به قوت خود باقی‌ست و کماکان در غرب کسی‬ ‫نمی‌خواهد واقعیت را ببیند‪ .‬به باور او‪ ،‬گفت‌وگو درباره‌ی تفاوت‌های فرهنگی را نباید به‬ ‫معنی ایجاد تردید نسبت به فرهنگی فهمید‪ ،‬بلکه دیدن تفاوت‌ها تالشی است برای فهمیدن‬ ‫بهتر امور و دسته‌بندی آنها‪ .‬به گفته‌ی کمال داود‪ ،‬شعار "آزادی‪ ،‬برابری و برادری"‬ ‫کماکان باید به عنوان یک ایده‌آل برای دستیابی به جامعه‌ای آرمانی نگریسته شود‪ ،‬اما این‬ ‫امر به معنی بستن چشم خود بر حقایق نیست‪ .‬تفاوت‌های فرهنگی وجود دارند و کامال‬ ‫آشکار هستند‪ .‬جامعه‌ای که به زنان ستم می‌کند‪ ،‬رابطه‌ای معیوب با زندگی دارد؛ یعنی‬ ‫رابطه‌ای معیوب با "دیگران" و "دیگر بودن"‪ .‬نوع رابطه با زن‪ ،‬جهان و تصور از جهان‬ ‫را تعیین می‌کند‪ .‬این رابطه‌ی معیوب تاثیراتی دارد و این امر واقعیت تراژیک در جهان‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫لزوم انتقاد از خود نخبگان مسلمان‬ ‫از دیدگاه کمال داود‪ ،‬یکتاپرستان از بسیاری جهات شبیه یکدیگرند‪ ،‬از جمله در اراد ه‌برای‬ ‫اعمال قدرت بر انسان‌های هر چه بیشتر‪ .‬او رویکرد خود را در نوشته‌هایش رویکرد یک‬ ‫انسان آزاد می‌داند و معتقد است که باید فاصله‌ی انتقادی معینی را نسبت به امور ایمانی‬ ‫حفظ کرد‪.‬کمال داود تصریح می‌کند که هم جهان عرب و هم جهان غرب از او به عنوان یک‬ ‫نویسنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الجزایری انتظارات معینی دارند‪ ،‬اما او خود را ملزم نمی‌داند که این انتظارات‬ ‫را برآورد‪ .‬برای نمونه در موضوع مربوط به استعمار‪ ،‬برای او تاسف‌آور است که مرتب‬ ‫بشنود همه‌‌‌ی تقصیرهای آنچه امروز در الجزایر و دیگر کشورهای مستعمره‌ی سابق‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬به گردن غرب است‪ .‬به باور داود‪ ،‬اگر چه غرب مسئول است‪ ،‬ولی فقط غرب‬ ‫مسئول نیست‪ .‬شرقیان نیز مسئول‌اند و نوبت آن رسیده که مسئولیت خود را بپذیرند‪ .‬کسانی‬ ‫که به "نظریه‌ی توطئه" متوسل می‌شوند و می‌خواهند با باورهای دینی همه‌ی مسئولیت‌ها‬ ‫را متوجه غرب کنند‪ ،‬کار را برای خودشان ساده می‌کنند و می‌خواهند خود را بی‌تقصیر‬ ‫جلوه دهند و از خود سلب مسئولیت کنند‪.‬‬ ‫برای نخبگان کشورهای عربی این واقعیت‌ها دردناک است و نمی‌خواهند آنها را بپذیرند‪.‬‬ ‫اما کسانی که می‌خواهند واقعا چیزی را تغییر دهند‪ ،‬باید با بصیرت و انتقاد از خود آغاز‬ ‫کنند‪ .‬توسل به نظریه‌ی استعمار‪ ،‬برای فرار از چنین رویکردی است‪.‬‬ ‫به باور داود‪ ،‬غرب نه ظالم است و نه عادل ‪ .‬زمان آن رسیده که شرق تفکر مستقل خود را‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫بسازد و مسئولیت رفتار و ناکامی‌های خود را برعهده بگیرد‪ .‬پس از پایان عصر استعمار‬ ‫شاهد بودیم که کسانی که کشورهای مستعمره را آزاد ساختند‪ ،‬نه تصوری برای آینده داشتند‬ ‫و نه به کسی آزادی دادند‪ .‬پس از آن نیز نه اشتغالی ایجاد گردید و نه چشم‌اندازی عرضه‬ ‫شد‪ .‬در چنین شرایطی اگر کسی بیاید و به همگان وعده‌‌های فریبنده بدهد‪ ،‬از او پیروی‬ ‫می‌کنند‪ .‬در واقع ناکامی روشنفکران شرق‪ ،‬راه را برای دیسکوزی توتالیتر و ایدئولوژی‬ ‫آن هموار کرد‪ .‬به همین دلیل است که امروزه جهادگرایان می‌توانند وعده‌های رستگاری‬ ‫به مردم بفروشند‪.‬‬ ‫"شکست ارزش‌های جهانشمول انسانی"‬ ‫کمال داود در برابر پرسش مربوط به استفاده‌ی ابزاری از اسالم برای ترور معتقد است که‬ ‫هیچ کس جهادگرا به دنیا نمی‌آید‪ ،‬بلکه به جهادگرا تبدیل می‌شود‪ .‬او تصریح می‌کند که پیش‬ ‫از همه عربستان سعودی همه کار می‌کند تا سیطره‌ی خود را بر جهان تامین کند‪ .‬ماتریکس‬ ‫ایدئولوژیک و سرچشمه‌ی جریان جهادگرایی در عربستان سعودی است و پول روحانیان‬ ‫را این کشور تامین می‌کند‪ .‬به باور کمال داود‪ ،‬عربستان سعودی و "دولت اسالمی" به‬ ‫هم تعلق دارند‪ .‬رهبران سعودی میلیون‌ها دالر صرف تبلیغات می‌کنند‪ .‬برای نمونه تبلیغات‬ ‫جهادگرایانه و همه‌ی نوشته‌های آن محصول وهابیگری سعودی است و این‌ها سخت‌ترین‬ ‫جریان در جهان اسالمی هستند‪ .‬این نوشته‌ها به‌صورت انبوه چاپ و به‌طور رایگان در‬ ‫سراسر جهان پخش می‌شوند‪.‬‬ ‫برای مبارزه با جهادگرایی نباید فقط به راه‌حل‌های نظامی متوسل شد‪ .‬اگر قرار است از‬ ‫پیوستن فردای کودکان به جهادگرایان جلوگیری کنیم‪ ،‬باید از امروز جلوی آنان را بگیریم‪،‬‬ ‫زیرا جهادگرایی یعنی شکست ارزش‌های جهانشمول انسانی و فرهنگ ما‪ .‬راه‌حل کوتاه‬ ‫مدت شاید امنیتی باشد‪ ،‬اما در دراز مدت باید پاسخی فرهنگی به این مساله داد‪.‬‬ ‫کمال داود بیم آن دارد که جهان تفکر آزاد در مصاف کنونی فرهنگی از جهادگرایان شکست‬ ‫بخورد‪ ،‬اما به عقیده‌ی او برای اینکه در کل جنگ شکست نخورد‪ ،‬نباید اجازه دهد که شبیه‬ ‫دشمن شود و اگر خود را فقط به راه‌حل نظامی محدود کند‪ ،‬از هم اکنون آن را باخته است‪.‬‬ ‫به گفته‌ی داود‪ ،‬برای شکست نخوردن در پیکار با "دولت اسالمی"‪ ،‬باید از فرهنگ‬ ‫محافظت کرد و به فرهنگ‌سازی پرداخت‪ .‬آموزش و فرهنگ‪ ،‬مهم‌ترین ابزارهای مقابله‬ ‫با تروریسم "دولت اسالمی" هستند‪ .‬داود تصریح می‌کند که جامعه‌ای که فقط یک کتاب‬ ‫می‌شناسد‪ ،‬جامعه‌ای غیرآزاد است‪ .‬انسانی که کتاب‌های زیادی می‌خواند آدمی روادار است‬ ‫و انسانی که فقط یک کتاب می‌خواند‪ ،‬ناروادار است‪ .‬به همین دلیل هم نخستین حمالت‬ ‫جهادگرایان متوجه پادگان‌ها نیست‪ ،‬بلکه متوجه ویران کردن میراث‌های فرهنگی و اشیا‬ ‫هنری و بناهای تاریخی و فرهنگی است‪ .‬بیهوده نیست که "دولت اسالمی" تالش می‌کند در‬ ‫وهله‌ی نخست فرهنگ‪ ،‬یعنی امر انسانی را نابود کند‪ ،‬زیرا از این طریق می‌تواند هسته‌ی‬ ‫مرکزی جامعه را هدف قرار دهد‪ .‬این نویسنده‌ی الجزایری نتیجه‌گیری می‌کند که در واقع‬ ‫"دولت اسالمی" هم مانند فاشیسم نخست تالش می‌کند فرهنگ را نابود سازد و بنابراین‬ ‫"دولت اسالمی" همان فاشیسم است‪)dw.com( .‬‬ ‫‪PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE‬‬

‫خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران‬ ‫مرکـز برگـزاری کـالس‪ ،‬گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی‬

‫مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫مدرسه پارسی‪ :‬مهناز صالحی‬ ‫نقاشی‪ ،‬کالژ‪ ،‬سفال‪ :‬شیما دهقان‬ ‫موسیقی‪ :‬آرزو ملکی‪ ،‬نازنین صادقی‬

‫‪www . PersianEvents . ca‬‬

‫ادبیات و هنـرهای نمایشـی‬ ‫داستان نویسی‪ :‬محمد محمدعلی‬ ‫تئاتر‪ ،‬منایشنامه نویسی‪ :‬محمد رحمانیان‬ ‫بازیگری‪ :‬مهتاب نصیرپور‬ ‫فیلمسازی‪ :‬حسین فاضلی‬ ‫عکاسی‪ :‬نیما راهنما‬

‫موسـیقـی‬ ‫کمانچه‪ ،‬ویلن‪ :‬سعید فرج پوری‬ ‫آواز‪ :‬پرویز نزاکتی‬ ‫تار‪ ،‬سه تار‪ :‬علی رزمی‬ ‫بربط‪ :‬علی سجادی‬ ‫سنتور‪ :‬ساینا خالدی‬ ‫متبک‪ ،‬دف‪ :‬هامین هنری‬ ‫گیتار‪ :‬کاوه یغمایی‪ ،‬نازنین صادقی‬ ‫پیانو‪ :‬نیلوفر فرزندشاد‬ ‫آکاردئون‪ :‬سعید زرگری‬ ‫آهنگ سازی‪ ،‬نی‪ :‬امیر اسالمی‬ ‫ویلن‪ ،‬کمانچه‪ :‬سینا احتاد‬ ‫ویلن کالسیک‪ :‬علی عسگری‬

‫هنـرهای تجسمـی‬ ‫نقاشی آبرنگ‪ ،‬اکریلیک‪ :‬محمدرضا آتشزاد‬ ‫نقاشی رنگ روغن‪ ،‬میکس میدیا‪ :‬مهتاب فیروز آبادی‬ ‫نقاشی با مداد رنگی‪ ،‬ذغال و آبرنگ‪ :‬نازنین صادقی‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬انیمیشن‪ :‬افشین سبوکی‬ ‫مینیاتور‪ ،‬تذهیب‪ :‬فرهاد الله دشتی‬ ‫طراحی‪ :‬حمیدرضا جدید‬ ‫گرافیک‪ :‬فرزان کرمانی نژاد‬ ‫سرامیک‪ :‬املیرا حبیب اله‬ ‫مجسمه سازی‪ :‬مجید شیخ اکبری‬ ‫خوشنویسی‪ :‬مسعود کریمایی‬

‫زبان‬ ‫انگلیسی‪ :‬یلدا احمدوند‬ ‫فرانسه‪ :‬سام زهره وندی‬

‫علوم پایه‬ ‫ریاضی‪ ،‬فیزیک‪ ،‬کامپیوتر‪ :‬دامون طهماسبی‬ ‫شیمی‪ :‬سهند طهماسبی‬

‫‪facebook . com / percai‬‬ ‫‪www . percai . com‬‬ ‫‪info @ percai . com‬‬

‫)‪1181 West 16th Street (at Pemberton Ave‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7P 1R4‬‬

‫)‪778.PERSIAN (737.7426‬‬ ‫‪778 . 889 . 4820‬‬

‫با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران‬

‫ما‬

‫ِ‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357,‬‬ ‫‪Vol. 14 / P. 30‬‬ ‫فرهنگ‬


‫داستان کوتاه‬

‫جاهای خالی‬ ‫خاطره محمدی‬ ‫عشق های قدیمی مانند خرده شیشه های ظرف شکسته ای که مانده زیر لبه ی فرش یا‬ ‫یخچال ‪ ٬‬یک روزی زخمی ات می کنند‪ .‬نمی دانم یک جورهایی دارم تقاص پس می دهم‬ ‫یا این که همه چیز دست به دست هم داده تا به جبر اعتقاد پیدا کنم‪.‬‬ ‫من چه می خواستم و چه جلوی راهم سبز شد! می دانی انگار همیشه الی منگنه گیره افتاده‬ ‫باشم؛ فقط یک انتخاب بود و فقط این‪ .‬این شامل خیلی چیزها می شود‪ .‬این یعنی این که یک‬ ‫دفعه سر صبحانه هوس نان سنگک بکنی و انگار اگر همان موقع نروی و یک سنگک‬ ‫برشته ی داغ کنجدی نگیری آخر الزمان می شود‪ .‬این یعنی این که وقتی دل به تو دادم‬ ‫تضادهای تحمل ناپذیر سروکله شان پیدا شد و مانند پتک کوبیدند توی سرم که نه نمی شود‪،‬‬ ‫چطور مادرم را راضی می کردم که عاشق یک معلم حق التدریسی شده ام‪ ،‬خنده ها و تشر‬ ‫دخترخاله ها را بگو‪ .‬هیچ کس از فردای خودش خبر ندارد؛ نمی دانی بعدها آرزوی بودن‬ ‫همین تضادها را می کنی‪ .‬مثال این که قبل از بیرون آمدن از خانه ی زیرزمینی اجاره ای‪،‬‬ ‫شوهرت بهت بگوید لباست را عوض کن یا روسریت را جلو بیاور‪ ٬‬به شرط آن که بدانی‬ ‫دوستت دارد خیلی شیرین تر از آنست که با لباس شب نیم لخت کنار مردی توی میالن قدم‬ ‫بزنی که احساسش نسبت به تو مانند پاره آجر مقابل پوسته ی تخم مرغ است‪ .‬می دانی‪ ،‬می‬ ‫خواستم عاقالنه عاشق شوم‪ .‬اما همیشه باید قید یکی را زد‪ .‬انگار این دو گزینه با هم فعال‬ ‫نمی شوند‪ .‬یک شب با گل و شیرینی آمدند‪ ،‬دیدند و پسند کردند‪ .‬تا فهمیدم آقازاده کارش این‬ ‫جا نیست و هر دوماه را کشوری ساکن است‪ ٬‬زبانم بند آمد و همه گفتند مبارک است سکوت‬ ‫عالمت رضاست‪ .‬کار ساده ای نبود اما آره قید تو و تمام قول و قرارهای عاشقانه و تمام‬ ‫کلنجارهایی که سر اسم بچه های نداشته مان داشتیم را زدم‪ .‬چشم که باز کردم دیدم من آن‬ ‫جایی نیستم که باید باشم‪ .‬با او یک سالی را دور دنیا گشتم‪ .‬همه ی آن جاهایی که آرزویش‬ ‫را داشتم اما با تو باید به گور می بردم‪ .‬نه این که تو و همه ی احساساتت را فروخته باشم‬ ‫به این چیزها‪ ،‬گفتم که دارم به جبر اعتقاد پیدا می کنم؛ انگار هیچ چیز دست من نبود و همه‬ ‫چیز مکانیک وار جلو می رفت‪ .‬یک تصمیم احمقانه که راه دومی نداشت‪.‬‬ ‫خیلی زود وقتی طعم های جدید را مزه کردم بدون این که پاتیناژ یا بالماسکه ای رفته باشم‬ ‫یا هالوین جلوی خانه ام کدو تنبل گذاشته باشم‪ ٬‬با خودم گفتم انگارجای یک چیز این وسط‬ ‫خالیست‪ .‬چیزی شبیه جای زخم قدیمی روی دست راستت که مثل پرنده ی تو نقاشی هاست‪.‬‬ ‫چیزی مانند بوی تن یک نفر دیگر نه عطر و ادکلن های مارک دار‪ .‬راستش نمی دانم شاید‬ ‫اگر دور او را خط می کشیدم و با تو می ماندم‪ ،‬بعد از مدتی با خودم می گفتم‪« :‬جای یک‬ ‫چیز مانند بوی استیک و حس خرج کردن با دالر وکمبود صدای «غ » توی حرفهایم خالی‬ ‫ست»‪ .‬بعضی چیزها هستند که باید جلو رفت و لمس شان کرد؛ آن موقع است که می دانی‬ ‫هر چیزی چقدر وکجای قلبت جا خوش کرده‪ .‬اما اگر جلو نروی بقیه ی عمرت را آه حسرت‬ ‫به باد می دهد‪ .‬نیمی از وجودم مستعد وجود کسی بود که زندگیم را پر از احساس و عاطفه‬ ‫کند و نیمی دیگر می جنگید و معتقد بود‪ « :‬عشق و عاطفه آدم را گوساله ای نفهم می کند»‬ ‫و روزی می رسد که می بینی‪ ٬‬ای دل غافل من عقب افتاده ام و چشمم دنبال زندگی دیگران‬ ‫است‪ .‬آن موقع دیگر دیر شده؛ گوساله گاو شده و شاخ گاو توی تنت جا خوش کرده و راه‬ ‫فراری نیست‪.‬‬ ‫دارم به چیزی فکر می کنم که رشته ی کالم را توی ذهنم برید و این چیز آدرس توست‪.‬‬ ‫نمی دانم توی فیلم ها چطور آدم ها آدرس جایی را که فقط یک بار رفته اند‪ ٬‬حفظ می کنند‪.‬‬ ‫من آدرس تان را نمی دانم که بعدا این نامه را به آن پست کنم‪ .‬فکر کنم باید بعد از این که‬ ‫نوشتن نامه را تمام کردم ‪٬‬زنگ بزنم به همان آژانس دیروزی که وقتی سر راه فیزیوتراپی‬ ‫تو را گذری توی پیاده رو دیدم‪ ،‬تا بدون این که کسی من را ببیند‪ ٬‬راننده بسته را تحویل‬ ‫دهد‪ .‬چند ماه پیش بود توی راه سنگکی پاشنه ی بوت قشنگم شکست و زیر پایم خالی شد‬ ‫وافتادم توی جوب؛ پایم شکست‪.‬‬ ‫راستی توی این یک سال و نیم چقدر شکم آورده ای‪ .‬با آن یک ال پیراهن چه بی قید و خیال‬ ‫نشان می دادی‪ .‬البته من هم به همان شکل سابق نمانده ام‪ .‬حاال اصال شایدم من را دیدی‪ ٬‬به‬ ‫جا نیاوردی‪ .‬نگو یک سال و نیم‪ ٬‬بگو یک قرن ونیم‪ .‬زمان برای کسی که در نقش خودش‬ ‫ظاهر نمی شود به قیمت شکستن کمرآدم می گذرد‪ .‬نه‪ ،‬فکر نکنم‪ ،‬به این آسانی نمی شناسی‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫ام‪ .‬خیلی عوض شده ام‪ ٬‬تازه شل هم می زنم‪ .‬موهایم کوتاه کوتاه است‪ .‬می دانی چقدر بلند‬ ‫بود‪ .‬تمام آرزوی جوانیم این بود که برای عروسیم بلندترین موی طبیعی را داشته باشم‪.‬‬ ‫آره االن دیگر جز پنج سانت چیزی ازشان نمانده‪ .‬می گویم پیر شده ام باور کن‪ .‬هر بار که‬ ‫ماللی به سراغم آمد یا هر بار که خواستم چیز زائدی را از روح زندگیم جدا کنم‪،‬از موهایم‬ ‫زدم‪ .‬هر بار که حس کردم مانند آدم کر و اللی توی یک سیاره ی غریبه سردر آورده ام‪ ٬‬از‬ ‫موهایم مایه می گذاشتم؛ هر وقت شوهرم می رفت و گاه چند هفته نمی آمد‪ ٬‬از موهایم کم‬ ‫می شد؛ هر وقت شوهرم بود و خودش را پشت روزنامه قایم می کرد یا غرق در هرهر و‬ ‫کرکر بین دوست هایش می شد‪ ،‬موهایم از دست می رفت‪ .‬دیروز بعد از آن برخورد اتفاقی‪٬‬‬ ‫وقتی خواستم فیل ام را از فکر هندوستان بیرون بیاورم‪ ٬‬انگار آن موها نمی توانستند کمکم‬ ‫کنند؛ تا بیغ به جان ابروهایم افتادم‪.‬‬ ‫به این فکر می کنم که بعد از یکسال ونیم این تنها یک نامه ی خیلی دور از ادب و بار‬ ‫عاطفی است که زمانی هر دو به دوش می کشیدیم‪ .‬پس بهتر است بعد از این که نامه را تمام‬ ‫کردم‪ ٬‬برایت از آن شیرینی کشمشی هایی که برایشان ضعف می کردی بپزم‪ .‬آن لحظه را‬ ‫تصور می کنم که وقتی جعبه ی بدون آدرس فرستنده به دستت می رسد قبل از این که نامه‬ ‫را باز کنی از بوی هل توی جعبه می فهمی کی پشت این نامه بوده‪ .‬اگر هنر بافتنی داشتم‬ ‫حتما برایت یک ژیله ی مردانه می بافتم و ضمیمه می کردم‪ .‬ولی نه‪ ،‬فکر نکنم وقت همچین‬ ‫کاری را داشتم‪ ٬‬چون همین امروز این نامه باید برسد دست تو‪.‬‬ ‫چقدر حرف برای گفتن دارم وچقدر لفتش می دهم و سر اصل مطلب نمی روم‪ .‬امان از‬ ‫جاهای خالی که بار یک زندگی پرحسرت را به دوش می کشند‪ .‬می دانی بعد از یکسال‬ ‫و اندی مالل جاهای خالی چه کسی توی زندگیم بود؟ بعد از آخرین باری که موهایم را به‬ ‫این حال و روز انداختم با خودم عهد بستم که به فکرهای منفی راه نفوذ ندهم‪ .‬دست رد به‬ ‫سینه شان می زنم‪.‬‬ ‫خوشبینم که تو منتظرم مانده ای‪ ،‬با این امید که من سهم تو هستم و باالخره بر می گردم‪ .‬و‬ ‫آن تراسی که روی شکمت بیرون زده از سر انگشتان چرب وچیلی یک زن پیژامه به پا با‬ ‫موهای بافته ی پر کالغی نیست؛ سرت را درد نیاورم؛ می دانم تو حوصله خواندن نوشته‬ ‫های بلندباال را نداری‪ .‬زیاد هم بعید نیست بعد از خط اول پریده باشی به سطر آخر‪.‬‬ ‫ما همیشه حرف های زیادی داشتیم برای هم‪ .‬بقیه ی حرف هایم را می گذارم برای بعد‪.‬‬ ‫برای وقتی که رو در روی هم نشستیم‪ .‬مثل همان روزها؛ ما جای همیشگی نداشتیم‪ .‬بر‬ ‫عکس همه ی عشاق‪ .‬پس من هر روز ساعت پنج عصر می نشینم همان جایی که آخرین‬ ‫بار هم دیگر را دیدیم‪ .‬دیدار آخرمان چقدر سرخوشانه بود؛ من می دانستم که آخرین بار‬ ‫است اما به روی خودم نیاوردم؛ ولی تو ازهمه جا بی خبر داشتی برنامه آخر هفته را می‬ ‫کشیدی‪ .‬می دانم خیلی بی رحمانه بود که شبش با یک پیامک سرو ته همه چیز را هم آورده‬ ‫بودم و باشقاوت بدون چکه آبی سر گوساله ای که من وتو می پروراندیم‪ ٬‬بریدم‪ .‬اگر هیچ‬ ‫وقت نیامدی می گذارم پای این که نامه به دست زن کدبانویت رسیده‪ ،‬که روغن از دستش‬ ‫در می رود‪ .‬خوشحالم که می فهمد قبل از او کس دیگری توی زندگیت بوده که هر وقت‬ ‫به جایی خیره شدی‪ ٬‬بداند داری توی خاطرات دونفری مان سیر می کنی‪ .‬دیگر من بروم‪.‬‬ ‫چقدر کار سرم ریخته‪ .‬نامه را پاک نویس کنم‪ ٬‬شیرینی کشمشی بپزم‪ ٬‬زنگ بزنم به آژانس‬ ‫و یک سری تا دم خانه تان بیایم‪ .‬پس فعال‪.‬‬ ‫قرار ساعت پنج مان را فراموش نکنی؟ همان جا منتظرت هستم‪.‬‬ ‫‪------------------------------------------------------‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 31‬‬


‫موسيقی‬ ‫گزينش مطلب برای بخش موسیقی از "استاد شاملو"‪،‬‬ ‫مدرس برجسته ی ویولن‬ ‫نوازنده و ّ‬

‫یویوما و "جاده ابریشم" به همراه کیهان کلهر‬ ‫برنده جایزه ِگ َرمی شدند‬

‫یویوما‪ ،‬موسیقی‌دان آمریکایی‪-‬چینی‌تبار که بسیاری او را از برجسته‌ترین ویلونسل‌نوازان‬ ‫یک قرن اخیر می‌دانند امسال به همراه گروه موسیقی‌اش سیلک رود (جاده ابریشم) برای‬ ‫خلق آلبوم 'سینگ می هوم' (‪" / )Sing Me Home‬مرا به خانه بخوان" برنده گرمی شده‬ ‫است‪« .‬مرا به خانه بخوان» هفتمین آلبوم گروه جاده ابریشم است که در ژانر موسیقی ملل‬ ‫منتشر شده‪۱۳ ،‬قطعه دارد و یکی از موفق ترین آثار موسیقی جهان در این سبک محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این آلبوم چند هفته ای در این ژانر موسیقی صدرنشین جدول بیلبورد شد و از پرفروش ترین‬ ‫های سال در آمریکا بود‪.‬‬ ‫کیهان کلهر در این آلبوم کمانچه نواخته و در آفرینش قطعات مختلف مشارکت داشته‬ ‫است‪ .‬این هنرمند ایرانی در سالهای اخیر با بسیاری از چهره های برجسته موسیقی جهان‬ ‫همکاری کرده‪ ،‬او در گذشته نیز بعنوان نوازنده و آهنگساز پروژه های تکی یا گروهی‪،‬‬ ‫چهار بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده است‪ .‬از دیگر هنرمندان ایرانی عضو این گروه‬ ‫می توان به سیامک آقایی‪ ،‬سیامک جهانگیری یا فرنگیس علیزاده اشاره کرد‪.‬‬ ‫وبسایت گروه موسیقی سیلک رود‪ ،‬ضمن اعالم این خبر مضمون اصلی این آلبوم جدید را‬ ‫نزدیک کردن ملل جهان به یکدیگر معرفی کرده است‪.‬‬ ‫کیهان کلهر‪ ،‬موسیقی‌دان و کمانچه نواز برجسته ایرانی هم از اعضای گروه سیلک رود‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گروه موسیقی را یویوما در سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی خلق کرد؛ گروهی که نوازندگان آن از‬ ‫تبارهای مختلف‌اند و تنوع سازهای به کار گرفته در آن هم هویتی بین‌المللی به آن بخشیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬فیلم‌ساز مشهور‪ ،‬مورگان نویل‪ ،‬مستندی درباره این گروه موسیقی ساخت تحت‬ ‫عنوان‪" :‬موسیقی غریبه‌ها" (‪ bbc.‬و رادیو فردا)‬

‫یویوما ویلون‌سل‌نواز برجسته آمریکایی‪-‬چینی‌تبار به همراه گروه موسیقی سیلک رود (جاده‬ ‫ابریشم) که کیهان کلهر هم یکی از نوازندگان آنست برنده جایزه گرمی (‪Grammy‬‬ ‫‪ )Awards‬در رشته بهترین موزیک بین‌المللی شدند‪.‬‬ ‫مراسم اهدای جوایز گرمی که مهمترین جایزه موسیقی جهان محسوب می‌شود یکشنبه‬ ‫شب (‪ ۱۲‬فوریه‪ -۲۴‬بهمن) در سالن استیپلز لس‌آنجلس برگزار شد و طی آن آثار برجسته‬ ‫موسیقی در یک‌سال گذشته مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫این مراسم که پنجاه و نهمین دوره اهدای جوایز گرمی بود تا حدودی هم متاثر از فضای‬ ‫سیاسی آمریکا و التهاب به وجود آمده پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫این کشور بود‪.‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 32‬‬


‫شعر امروز‬

‫شعری از ارسالن جوانبخت‬

‫دو شعر از آبان آزادی کيا‬ ‫‪1‬‬

‫بيهوده کانال را عوض می کنی‬

‫ ‬

‫به سراغ روزنامه ی ديگر می روی‬

‫اگر به بالهايم سنگ ببندم‬

‫از سايتی به سايت ديگر…‬

‫اگر به پاهايم سنگ ببندم‬

‫جنگ مسری ست‬

‫اگر به دهانم سنگ ببندم‬

‫و به هر چيزی سرايت می کند‬

‫اگر از آزادى دور باشم‬

‫لشکر سرسخت «پيری» را نديده ای‬

‫و فاصله ام تا آن مکعب آخر کيلومترها باشد‬

‫که چه آرام و به تدريج تسخيرمان می کند؟‬

‫اگر دستهايم را از دهان اين کتاب هار بيرون بکشم‬

‫ارتش خيس آب ها را‬

‫تو ضامن اين نارنجک مى شوى؟‬

‫که يک روز از آسمان حمله می کنند و‬ ‫يک روز از چشم ها؟‬

‫ ‬

‫اصال فکر کرده ای‬

‫مگر دلقک ها نيامدند‬

‫از کدام زخم است اين همه خون‬

‫تا شبدرى هديه کنند‬

‫که در رگ های ما جاری ست؟‬

‫و ازدحام شلوغ گاوها را‬

‫ساعت ها مدام در حال خيانتند‬

‫در عبور از جنبش هاى سرخ رهنمون باشند؟‬

‫عقربه هایشان درست در جهتی می چرخد‬

‫دشت سهم تمام زبان بسته هاست‬

‫که ما را به کشتن بدهند‬

‫اين اقرار ملخ ها بود‬

‫آينه تنها رنج هايمان را دو برابر می کند‬

‫و اجتماع کثيرى‬

‫و شادی فقط فرصت کوتاهی ست‬

‫پايش را با انگشت امضا کردند‪.‬‬

‫تا غصه ها نفسی تازه کنند‬

‫دشت سهم درختان سوخته شد‬

‫بيهوده تقال می کنی رفيق!‬

‫و پايش را انسان هاى بسيارى با کبريت امضا کردند‬

‫قبرستان های گرسنه‬

‫چگونه است که يک مرد‬

‫مدام در حال پيشروی اند‬

‫خودش را روى رنده مى کشد‬

‫قدم به هر سمتی که برداری‬

‫وقتى که هنوز‬

‫تنها قدمی به مرگ نزديک تر می شوی‬

‫ميل وافرى به زندگى دارد؟‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 33‬‬


‫دانش و فن آوری‬ ‫دِ يتا سلفی؛ با بدل مجازی خود در فيسبوک مالقات کنيد‬

‫می‌شوند‪.‬‬ ‫هرقدر مدت‌زمان استفاده از دیتا سلفی بیشتر باشد‪ ،‬تصویری که در نهایت ارائه می‌شود‬ ‫واضح‌تر است‪ .‬به کمک الگوهای تجزیه و تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی گام به گام‬ ‫برآوردی از باورهای مذهبی و سیاسی کاربر‪ ،‬ویژگی‌های برجسته‌ی شخصیتی او‪ ،‬سن‪،‬‬ ‫جنسیت‪ ،‬الگوی مصرف و سرگرمی‌ها و عالیق او ارائه می‌شود‪ .‬این شبیه همان بدل‬ ‫مجازی کاربر است که روی سرورهای فیسبوک زندگی می‌کند‪ .‬با این تفاوت که ابزارها و‬ ‫روش‌های فیسبوک برای تراشیدن این پیکره به احتمال به مراتب دقیق‌تر و کارآمدتر هستند‪.‬‬ ‫به احتمال کم نیستند کاربرانی که با مالقات با بدل مجازی خود شوکه می‌شوند؛ "من‪،‬‬ ‫شخصیتی برونگرا؟" یا "من‪ ،‬دارای خط فکری این یا آن شخصیت؟" عباراتی هستند که‬ ‫می‌شود انتظار داشت کاربران با آنها از بدل مجازی خود استقبال کنند‪.‬‬ ‫ریموند کورزویل‪ ،‬نویسنده و آینده‌شناس آمریکایی و از چهره‌های مطرح دنیای "هوش‬ ‫مصنوعی" سال‌ها پیش در کسوت مدیر مهندسی پروژه‌های گوگل گفته بود که گوگل به‬ ‫زودی به درکی "دقیق‌تر و صمیمی‌تر" از کاربران و رفتارهای آنها می‌رسد و کاربران‬ ‫را نه فقط بهتر از عزیزان‌شان که شاید حتی بهتر از خودشان خواهد شناخت‪ .‬دیدار با بدل‬ ‫مجازی می‌تواند میزان درستی این ادعا را نشان دهد‪)dw.com( .‬‬

‫گردو بخوريد تا رگ هايتان بسته نشود‬ ‫این‌که کاربران اطالعاتی از خود در اینترنت برجا می‌گذارند‪ ،‬موضوع تازه‌ای نیست‪.‬‬ ‫این‌که کنسرن‌ها و سرویس‌های امنیتی عالقه ویژه‌ای به این اطالعات دارند هم همین‌طور‪.‬‬ ‫حال ابزاری برای مالقات با بدل مجازی کاربران ارائه شده است‪.‬‬ ‫اشتیاق سیری‌ناپذیر حضور فعال در دنیای مجازی یا دست‌کم استفاده‌ حداکثری از امکانات‬ ‫آنالین گواهی می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از کاربران بین حفظ حریم خصوصی و امکانات‬ ‫دنیای اینترنت‪ ،‬دومی را برمی‌گزینند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد این دسته از کاربران را نه عطش سازمان‌های اطالعاتی و امنیتی در‬ ‫جمع‌آوری اطالعات نگران می‌کند و نه میل روزافزون غول‌های اینترنتی به تکمیل‬ ‫پروفایل‌های مجازی‪.‬‬ ‫حال دو برنامه‌نویس دست به ابتکاری زده‌اند که به کمک آن دست‌کم می‌توان بخشی از رد‬ ‫پای خود در فضای مجازی را به چشم دید‪ .‬خانم‌ها رجینا فلورس میر و هانگ دو چی دوک‬ ‫در روزهای اخیر افزونه‌ای برای مرورگر کروم ارائه کرده‌اند که "دیتا سلفی" (‪Data‬‬ ‫‪ )Selfie‬نامیده شده و ردپای کاربران در فضای مجازی را به کمک فعالیت‌های فیسبوکی‬ ‫آنها ثبت می‌کند‪ .‬امکان دانلود این افزونه برای همه وجود دارد‪.‬‬ ‫"دیتا سلفی" اطالعاتی را که کاربر آگاهانه و ناآگاهانه در گشت‌وگذار و فعالیت‌های‬ ‫فیسبوکی به جا می‌گذارد جمع‌آوری می‌کند و نشان می‌دهد چگونه هوش مصنوعی نهفته‬ ‫در این شبکه اجتماعی رفته رفته بر پایه رفتار مجازی‪ ،‬تکه‌های پازل شخصیت کاربر را‬ ‫کنار هم می‌چیند‪.‬‬ ‫دیتا سلفی برای پرورش بدل مجازی کاربران دست به همان ابزاری می‌برد که فیسبوک از‬ ‫آنها استفاده می‌کند‪ :‬کامنت‌گذاری‌ها‪ ،‬لینک‌هایی که کلیک می‌شوند و الیک‌زدن‌ها؛ اطالعات‬ ‫و اینکه هر کاربر کدام پست را می‌بیند و چه مدت آن را می‌خواند یا نگاه می‌کند هم ضبط‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫آخرين تحقيقات نشان مي دهد‬ ‫مصرف چند عدد گردو پس از هر‬ ‫وعده غذايي موجب مي شود چربي‬ ‫موجود در غذا بر رگ ها تاثير‬ ‫منفي نداشته باشد‪.‬دانشمندان دريافته‬ ‫اند حتي مصرف روغن زيتون نيز‬ ‫که براي قلب و رگ هاي خوني‬ ‫مفيد است‪ ،‬چنين تاثير فوق العاده‬ ‫اي ندارد‪ .‬به گزارش جام جم آنالين‬ ‫محققان ‪ 24‬نفر غيرسيگاري را که‬ ‫از وزن و فشار خون معمولي نيز‬ ‫برخوردار بودند‪ ،‬مورد بررسي‬ ‫قرار دادند‪ .‬نيمي از آنها کلسترول طبيعي داشتند و نيمي ديگر نيز داراي کلسترول باال بودند‪.‬‬ ‫به برخي از داوطلبان ‪ 2‬وعده غذاي پرچرب داده شد و يک هفته در ميان همين برنامه را‬ ‫ادامه دادند‪ .‬به گروه دوم نيز غذاهاي مشابه شامل ساندويچ مرغ با سس و پنير پيتزا و يک‬ ‫کاسه ماست پرچرب داده شد‪ ،‬اما به گروه اول پس از يکي از اين وعده هاي غذايي ‪ 5‬قاشق‬ ‫روغن زيتون و به گروه دوم ‪ 8‬عدد گردو داده شد‪.‬‬ ‫آزمايش ها نشان داد هم روغن زيتون و هم گردو به کاهش تجمع اکسيدان ها پس از صرف‬ ‫يک وعده غذاي پرچرب کمک مي کند و مانع از سختي رگ ها مي شود‪.‬اما مشخص شد‬ ‫که افزودن گردو به غذا صرف نظر از ميزان کلسترول کمک مي کند تا رگ ها حالت‬ ‫االستيکي و انعطاف پذيري خود را نيز حفظ کنند‪.‬اين وضعيت موجب انبساط رگ ها شده‬ ‫و جريان خون به راحتي از درون رگ ها گذر کرده و از تجمع چربي جلوگيري مي کند و‬ ‫در ضمن مانع افزايش فشار خون مي شود‪( .‬سایت آفرینش)‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.34‬‬


‫آموزش عکاسی‬

‫‪35‬‬ ‫که گول زوم دیجیتال را نخورید‪ .‬در موقع خرید به زوم اپتیکال دقت کنید‪ .‬زوم دیجیتال‬ ‫چیزی بیش از بریدن ناحیه میانی تصویر توسط نرم‌افزار دوربین نیست‪ .‬تصویری که‬ ‫با زوم دیجیتال ‪2x‬گرفته شده است‪ ،‬چه روی مانیتور و چه در هنگام پرینت‪ ،‬با نصف‬ ‫وضوح اولیه‌اش دیده می‌شود و چیزی بیش از یک حیله بازاریابی نیست و تقریبا ارزشی‬ ‫ندارد‪.‬‬

‫گفتار نوزدهم‪:‬‬ ‫چه دوربينی بخريم؟‬ ‫محمد خيرخواه‬ ‫شاید سوالی که بیش از هر چیز از من می‌پرسند‬ ‫این باشد که «چه دوربینی بخریم؟» کنون بخریم‬ ‫یا نیکون؟ کوچک باشد یا بزرگ؟ توجه به نکات‬ ‫زیر به شما کمک می‌کند تا دوربینی مناسب‌تر‬ ‫تهیه کنید‪.‬‬ ‫پیش از اقدام به خرید دوربین‪ ،‬این پرسش ها را‬ ‫از خود بپرسید و این نکات را مد نظر قرار دهید‪:‬‬

‫قرار دارید‪ ،‬و از همه مهم‌تر‪ :‬چه قدر پول دارید؟‬

‫عکاسی‌ای‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫می‌خواهید انجام بدید؟‬ ‫این موضوع مهم است که بر‬ ‫اساس کاری که می‌خواهید‬ ‫انجام دهید باید دوربین‬ ‫مربوط به آن را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫عکاسی تبلیغاتی‪ ،‬عکاسی‬ ‫در آتلیه‪ ،‬عکاسی خبری‪،‬‬ ‫یا؟ بیشتر عکس‌هایتان را در‬ ‫کجا می‌گیرید؟ در مکان سر‬ ‫بسته‪ ،‬یا در محیط بیرون‪،‬‬ ‫در چه مرحله‌ای از عکاسی‬

‫تب تند "مگا پیکسل"‬ ‫باور کنید که مگا پیکسل همه چیز نیست‪ .‬مهم‌ترین موضوعی که در مورد کیفیت یک‬ ‫عکس باید در نظر بگیرید این است که می‌خواهید با عکس‌تان چه‌کار کنید؟ عکس را‬ ‫در آلبوم خانوادگی نگهداری کنید؟ یا می‌خواهید با آن نمایشگاه برگزار کنید‪ .‬برای چاپ‬ ‫عکس‌هایتان در سایز معمولی‌‪ ،‬دوربینی در حدود ‪۴‬مگاپیکسل کافی‌ است‪.‬‬

‫اطالعات کسب کنید‪ ،‬جستجو کنید‬ ‫پیش از خرید از چند نفر که‬ ‫با‌تجربه‌تر هستند سوال کنید‪،‬‬ ‫اطالعات دوربین‌ها را با هم مقایسه‬ ‫کنید‪ .‬هیچ وقت عجله نکنید‪ ،‬اما‬ ‫آنقدر هم اطالعات جمع نکنید که‬ ‫قدرت خرید را از شما بگیرد‪ .‬همه‬ ‫می‌خواهند با مقدار پول کم‌تر بهترین‬ ‫دوربین را بخرند اما باید واقع‌بین‬ ‫باشید‪ ،‬مخصوصا در صنعت‬ ‫گران‌قیمت عکاسی‪.‬‬ ‫باتری‬ ‫منبع تغذیه دوربین موضوع مهمی‬ ‫است‪ .‬شما که نمی‌خواهید وسط یک‬ ‫برنام ٔه مهم دوربین‌تان از کار بیفتد؟‬ ‫پس این موضوع را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫همیشه یک باتری اضافه به همراه‬ ‫داشته باشید و یا اگر ندارید سعی کنید باتری را قبل از شارژ کامال استفاده کرده باشید تا‬ ‫به عمر باتری لطمه‌ای نخورد‪.‬‬ ‫اندازه‬ ‫اندازه دوربین نکت ٔه دیگری است که باید حواس‌تان باشد‪ .‬نه آن‌قدر دوربین را کوچک‬ ‫انتخاب کنید که نتوانید پیدایش کنید یا این‌که مدام از دستتان بیفتد‪ ،‬نه آن‌قدر بزرگ که هر‬ ‫بار که می‌خواهید آن را با خود به جایی‌ ببرید شما را با وزن و انداز ٔه زیادش خسته کند‪.‬‬ ‫اگر کوچک بودن دوربین در باالی لیست مشخصات مهم‌تان است‪ ،‬دقت کنید که شاید‬ ‫مجبور شوید بعضی از قابلیت‌های دیگر را فدای آن کنید‪)dw.com( .‬‬

‫لوازم جانبی‬ ‫لوازم جانبی را در نظر داشته باشید‪ .‬لوازمی را بگیرید که به کارتان می‌آید‪ .‬بسیاری از‬ ‫فروشندگان یک حافظه‌ ‪۱۶‬یا ‪۳۲‬مگا بایتی به خریدار می‌دهند‪ .‬االن با یک حافظه‌ ‪۳۲‬مگا‬ ‫بایتی چه کار می‌توان کرد؟ پس تا می توانید چانه بزنید برای گرفتن لوازم جانبی! کیفیت‬ ‫و ظرفیت باالتر لوازم جانبی‪ ،‬در مواقع حساس به دادتان خواهد رسید‪.‬‬ ‫دی‌اس‌ال‌آر (‪ )DSLR‬یا کامپکت؟‬ ‫نکت ٔه چهارم با نکت ٔه اول ارتباط دارد‪ .‬شما باید ببینید که نیازتان چیست‪ .‬آیا یک دوربین‬ ‫کامپکت (دیجیتال معمولی) نیازتان را بر آورده می‌کند یا یک دوربین حرفه‌ای اس‌ال‌آر‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید‪ ،‬دوربین‌های اس‌‌ال‌‌آر نسبت به دوربین‌های کامپکت پیچده‌تر‪ ،‬سنگین‌تر‪،‬‬ ‫گران‌تر و نگهداری از آن‌ها نیز سخت‌تر است‪.‬‬ ‫زوم‬ ‫در دوربین‌های عکاسی دو نوع زوم داریم‪ ،‬زوم اپتیکال و زوم دیجیتال‪ .‬حواس‌تان باشد‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 35‬‬


‫هنر آشپزی‬ ‫ِ‬

‫‪NAVA‬‬

‫کروکت سيب زمينی ‪potato croquettes‬‬ ‫کروکت سیب زمینی یک غذای فرانسوی است‪.‬‬ ‫کروکت را می توان هم بعنوان پیش غذا و هم با مقداری‬ ‫سبزیجات پخته بعنوان غذای اصلی هم در نظر گرفت ‪.‬‬ ‫مواد الزم برای ‪ 3‬نفر‪ :‬سیب زمینی آبپز‪ ،‬نیم کیلو‪ -‬پیاز‪،‬‬ ‫یکعدد – تخم مرغ‪ ،‬دوعدد‪ -‬گوشت چرخ شده‪250 ،‬گرم‪-‬‬ ‫رب گوجه‪2 ،‬قاشق غذاخوری‪ -‬آرد سوخاری‪ ،‬به مقدار‬ ‫الزم – ادویه‪ ،‬نمک‪ ،‬فلفل‪ ،‬پودرسیر ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻡ ﴰﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮔﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ‬ ‫‪WE HAVE MOVED‬‬ ‫‪to a new location‬‬ ‫)‪1169 West 15th Street, (off Pemberton Ave‬‬ ‫‪North Vancouver, BC V7P 1M7‬‬ ‫‪Marine Dr‬‬

‫‪Fell Ave‬‬

‫‪Lloyd‬‬

‫‪Welch St‬‬

‫ﻓﺮوش ﺳﺎز و ﻟﻮازم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ‬

‫ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺭﺍﻥ ‪ -‬ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﲔ ﲠﺮﻭﺯﻱ ﻧﻴﺎ‬

‫)‪Tel: 604-985- 6282 (NAVA‬‬ ‫‪#‬‬

‫‪"# T’ $#"A$çA #$ $& T K#‬‬ ‫••••• • •• •‬ ‫‪• • ••••••• AF # V B‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Pemberton‬‬

‫‪15th St‬‬

‫‪Capilano Rd‬‬

‫ابتدا گوشت چرخ شده را به همراه پیاز سرخ کرده‪،‬‬ ‫سپس به آن رب گوجه و ادویه بیافزایید‪ .‬سیب زمینی ها‬ ‫را رنده یا پوره کنید با یک تخم مرغ و ادویه مخلوط کرده خوب ورز می دهیم‪ .‬به اندازه‬ ‫دلخواه مقداری از سیب زمینی را برداشته‪ ،‬وسط آنرا باز کرده و مقداری از مواد گوشت‬ ‫را در آن قرار می دهیم و‬ ‫از اطراف سیب زمینی‬ ‫را بهم می چسبانیم‪ .‬تخم‬ ‫مرغ را خوب بهم زده‪،‬‬ ‫کروکت ها را درون تخم‬ ‫مرغ غوطه ور کرده و با‬ ‫آرد سوخاری خوب کاور‬ ‫کنید و در روغن داغ سرخ‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫نکته این که بگذارید تا مایه‬ ‫گوشت خوب سرد شده بعد‬ ‫در وسط پوره قرار دهید‪.‬‬ ‫می توان بجای گوشت از انواع سبزیجات و قارچ هم استفاده کرد‪.‬‬

‫‪ART CENTRE‬‬

‫•••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••••• ••••••‬

‫‪PerfectShot‬‬

‫‪O‬‬

‫‪I‬‬

‫‪D‬‬

‫‪U‬‬

‫‪T‬‬

‫‪S‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 36‬‬


‫شبکه متخصصان ايرانی‬

‫ فرهنگ ‪ BC‬نشريه ای مستقل‪ ،‬متن ّوع‪ُ ،‬پربار و آموزنده‬ ‫با بهترين خدمات آگهی‬

‫‪778.317.4848‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 37‬‬


‫رياضيات‬

‫خواهد شد‪ .‬با توجه به مواردی که ذکر شد‪ ،‬بهتر است این دانش‌آموزان را بیشتر درک‬ ‫کرده و آنان را به دلیل داشتن توانایی‌ها و استعدادهای باال و این تفسیر که توانایی الزم‬ ‫را در انجام کارها دارند‪ ،‬رها نکنیم و همواره حامی آنان باشیم تا در آینده بتوانیم از این‬ ‫استعدادها بهره‌مند شویم‪.‬‬

‫گزينش مطلب برای اين بخش از"عليرضا خاتون آبادی"‬

‫مشکلی به نام تيزهوشی‬

‫دانش‌آموز تیزهوش دانش‌آموزی است که در انجام کارها‪ ،‬هوش و استعداد بیشتری از‬ ‫خود نشان می‌دهد‪ .‬این دانش‌آموزان در انجام دادن فعالیت‌های هوشی‪،‬خالقانه و هنری‬ ‫توانایی باالیی دارند‪ ،‬از قدرت رهبری زیادی برخوردارند و در حوزه‌های تحصیلی و‬ ‫علمی مختلف درخشش عالی از خود نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫تصویر مشکلی به نام تیزهوشی‬ ‫با وجود این توانایی‌ها‪ ،‬کودکان تیزهوش مشکالتی هم دارند که اغلب هم از طرف‬ ‫خانواده و هم از سوی معلمان و همکالسی‌ها بر دانش‌آموز تیزهوش اعمال می‌شود؛ برای‬ ‫مثال در برخی مواقع معلمان این دانش‌آموزان به دلیل آگاهی از هوش باالی آنان ممکن‬ ‫است سختگیری بیشتری نشان دهند و تکالیف سخت‌تری را برای این تیزهوشان در نظر‬ ‫بگیرند که این خود باعث می‌شود انرژی زیادی از آنان گرفته شود‪.‬‬ ‫دکتر فهیمه رضایی‪ ،‬روان‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در این باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬دانش‌آموز تیزهوش از همان کودکی استعدادهای باالی خود را بروز می‌دهد؛‬ ‫مثال در حرف زدن از جمالت کامل استفاده می‌کند‪ ،‬برخی محاسبات ریاضی را به‌راحتی‬ ‫انجام می‌دهد و دارای توانایی‌های بالقوه‌ای در مواردی چون هنرهای تجسمی و نمایش‪،‬‬ ‫تفکر خالق‪ ،‬توانایی رهبری یا توانایی‌های ذهنی عمومی است‪.‬‬ ‫به گفته او یکی از مشکالت برخی از این دانش‌آموزان این است که ممکن است با‬ ‫وجود تیزهوشی‌شان ناتوانی‌های یادگیری داشته باشند برای مثال در خواندن و هجی‬ ‫کردن کلمات مشکالتی داشته باشند که اگر این مشکالت در زمان خود برطرف نشود‪،‬‬ ‫ناتوانی‌ها همچنان با دانش‌آموز باقی می‌ماند‪ .‬از طرفی اغلب دانش‌آموزان تیزهوش به‬ ‫دلیل برتری‌شان قادر نیستند دوستیابی مناسبی داشته باشند و مورد پذیرش همساالنشان‬ ‫قرار نمی‌گیرند و همین مساله باعث انزوا و به دنبال آن افسردگی دانش‌آموزان تیزهوش‬

‫دسته‌بندی تیزهوشان‬ ‫دانش‌آموزان تیزهوش شامل یک گروه با رفتارها‪ ،‬احساسات و نیازهای یکسان نیستند‬ ‫بلکه دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند که رابرت جی‪ .‬استرنبرگ و سالی ریس در کتابشان به‬ ‫نام «تیزهوشی‪ ،‬تعاریف و مفاهیم» به آن پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫تیزهوشان موفق‪ :‬حدود ‪ 90‬درصد از دانش‌آموزانی که در مدرسه به عنوان تیزهوش‬ ‫شناخته شده‌اند از نوع تیزهوشان موفق هستند‪ .‬این گروه در خانه و مدرسه رفتارهای‬ ‫مناسبی از خود نشان می‌دهد‪ ،‬مطالب را به خوبی فرا گرفته و در آزمون‌های هوش و‬ ‫پیشرفت تحصیلی نمرات باالیی کسب می‌کنند‪ .‬بسیاری عقیده دارند این دانش‌آموزان در‬ ‫آینده افرادی موفق خواهند شد اگر چه ممکن است از مدرسه هم خسته شوند و در برخی‬ ‫موارد نیز سعی می‌کنند با کمترین تالش درس‌ها را پشت‌سر بگذارند‪.‬‬ ‫تیزهوشان خالق‪ :‬این تیزهوشان خالقیت باالیی دارند و اغلب هم در مدارس شناسایی‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬آنان ممکن است لجباز‪ ،‬بی‌مالحظه یا طعنه زن هم باشند و در کالس درس‬ ‫معلم را زیر سوال ببرند‪ .‬در مواردی هم خودانگیختگی آنان در کالس درس اختالل‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬در اغلب موارد این دانش‌آموزان احساس ناکامی می‌کنند زیرا مدرسه به‬ ‫توانایی‌های آنها توجه نمی‌کند‪.‬‬ ‫تیزهوشان پنهان‪ :‬تیزهوشان پنهان که بیشتر هم دختران هستند‪ ،‬تمایل دارند تیزهوشی‬ ‫خود را پنهان کنند‪ .‬آنها استعدادشان را انکار کرده تا از طرف هم کالسی‌های خود‬ ‫بیشتر مورد پذیرش قرار گیرند‪ .‬این گروه به طور مکرر نیز احساس اضطراب وناامنی‬ ‫می‌کنند‪ .‬ممکن است آنان به طور نامنظم به مدرسه بروند‪ ،‬تکالیفشان را انجام ندهند و به‬ ‫دنبال فعالیت‌های ثانوی و غیردرسی باشند‪.‬‬ ‫تیزهوشان ترک تحصیل‌کننده‪ :‬این دسته از تیزهوشان ممکن است به لحاظ عاطفی و‬ ‫روانی‪ ،‬نه به صورت واقعی «ترک‌تحصیل» کرده باشند‪ .‬آنان معموال عالیقی دارند که‬ ‫غیر از درس و مدرسه است و نیازشان در مدرسه برآورده نمی‌شود‪ ،‬به همین دلیل هم‬ ‫نسبت به مدرسه خصومت دارند‪ .‬معموال این گروه از تیزهوشان افرادی عبوس و کینه‌جو‬ ‫هستند زیرا احساس طرد شدگی می‌کنند و دارای عزت‌نفس پایین هستند و حتما نیاز به‬ ‫مشاوره دارند‪.‬‬ ‫تیزهوشان معلول‪ :‬این تیزهوشان به لحاظ جسمی یا هیجانی معلول‌اند یا ناتوانی یادگیری‬ ‫دارند‪ .‬آنان ممکن است بدخط باشند یا رفتارهای مخربی از خود نشان دهند و اغلب‬ ‫به دلیل ناتوانی‌شان در انجام تکالیف مدرسه گیج و آشفته به نظر می‌رسند‪ .‬این گروه‬ ‫به عنوان دانش‌آموزانی در نظر گرفته می‌شوند که دارای توانایی متوسط یا پایین‌تر‬ ‫هستند‪ .‬مدارس فقط به ضعف‌های این تیزهوشان توجه می‌کنند و نمی‌توانند توانایی‌ها یا‬ ‫استعدادهایشان را پرورش دهند‪.‬‬ ‫یاد گیرندگان مختار‪ :‬این گروه در مدرسه دارای عملکرد بسیار موثری هستند و مدرسه‬ ‫را وادار می‌کنند تا برای آنها کار کنند‪ .‬دانش‌آموزانی مستقل و خود رهبر که مورد احترام‬ ‫بزرگساالن و همساالن بوده و معموال هم رهبری گروه‌ها را بر عهده می‌گیرند‪ .‬جنبه مهم‬ ‫این نوع از تیزهوشی آن است که این افراد دارای یک «نیروی شخصی» قوی هستند‪ .‬آنها‬ ‫به این درک رسیده‌اند که می‌توانند زندگی خود را تغییر دهند و در انتظار دیگران نیستند‬ ‫تا در این تغییر به آنها کمک کنند و به صورتی آزادانه و مناسب هم می‌توانند احساس‌ها‪،‬‬ ‫اهداف و نیازهایشان را بیان کنند‪.‬‬ ‫بهداشت روانی تیزهوشان‬ ‫الف) خصایص تیزهوشان در دوران پیش از دبستان‪:‬‬ ‫آنها در راه رفتن‪ ،‬غلتیدن‪ ،‬بازی کردن‪ ،‬لبخند زدن ‪( ...‬دنباله در صفحه ی ‪)42‬‬

‫علیرضا خاتون آبادی‬ ‫دکتری ریاضی‬

‫‪778-926-1382‬‬

‫‪Math Tutoring High School & College: Math 8-12, Pre-Calculus, Calculus, SAT, AP, IB, Online, GRE, MCAT, GMAT‬‬

‫تدریس راییض مطابق رسفصل دروس اب اتکید بر حل مساهل توسط هیات علمی دانشگاه اب ‪ 15‬سال سابقه تدریس‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.38‬‬


‫وام مسکن‬

‫‪39‬‬

‫چرا وام با بهره متغير (‪ )Variable‬در حال جذاب شدن است؟‬ ‫امير بوترابی‬

‫‪ -‬ونکوور‬

‫آیا به فکر وام گرفتن یا تجدید وام هستید؟ شاید بخواهید نگاهی از‬ ‫نزدیک به وام های با بهره متغیر بیاندازید‪.‬‬ ‫عالقه به وام های متغیر در حال باال رفتن است و پرسش ها در باره ی آنها رو به‬ ‫افزایش‪ .‬وام با نرخ ثابت (‪ )Fixed Rate‬تضمین می کند که پرداخت های ماهیانه ی‬ ‫شما در طول دوره ی (‪ )Term‬وام ثابت خواهد ماند‪ .‬وام با نرخ متغیر همانطوری که‬ ‫از نام آن پیداست می تواند تغییر یابد‪.‬‬ ‫نرخ وام متغیر با تناسب به نرخ پایه (‪ )Prime Rate‬افزایش یا کاهش پیدا می کند‪ .‬نرخ‬ ‫پایه نرخی است که وام دهندگان برای بهترین مشتریان خود در نظر گرفته اند‪ .‬اگر وام‬ ‫دهنده تصمیم بگیرد نرخ پایه خود را باال یا پایین ببرد‪ ،‬نرخ وام متغیر هم با درصدی از‬ ‫پیش تعیین شده افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وام متغیّر ذاتاً ریسکی تر از وام ثابت است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2016‬فاصله بین وام های ثابت و متغیر خیلی کم شد و حتی به ‪ %0.2‬هم رسید‪.‬‬ ‫در نتیجه کانادایی ها کمتر به پذیرش ریسک وام متغیر تن دادند‪.‬‬ ‫اما این امر در حال تغییر است و آن هم به دو دلیل‪:‬‬ ‫‪ -1‬فاصله میان دو نرخ ثابت و متغیر در حال گسترش است‪ .‬از اول نوامبر ‪2016‬‬ ‫وام های پنج ساله با نرخ بهره ثابت در حال باال رفتن اند و وامهای با نرخ متغیر در‬ ‫خالف جهت در حرکتند‪ .‬انتظار می رود که این رویه به دو دلیل در سال ‪ 2017‬ادامه‬ ‫پیدا کند‪:‬‬ ‫الف – بازده اوراق قرضه (‪ )Bond Yields‬در حال افزایش است و باعث باال رفتن‬ ‫وام های با نرخ ثابت شده است‪ .‬اوراق قرضه هزینه ی اصلی در تأمین وام های با نرخ‬ ‫ثابت هستند و وام دهندگان این خرج های اضافی را به استفاده کنندگان ارجاع کرده اند‪.‬‬ ‫بازار آمریکا به نحوی در افزایش نرخ بازده اوراق قرضه در کانادا مؤثر بوده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران انتظار دارند که پرزیدنت ترامپبرای تحریک رشد اقتصادی‪ ،‬پول‬ ‫بیشتری برای هزینه های عمومی (‪ )Public Spending‬صرف کند و در نتیجه نرخ‬ ‫تورم افزایش یابد‪ .‬هنگامی که تورم باال می رود وام دهندگان تقاضای نرخ باالتر بر‬ ‫حفظ بازده خود خواهند کرد‪ .‬در بازار اوراق قرضه این بدان معناست که بازده اوراق‬ ‫قرضه باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫یک عامل دیگر که به این روند کمک می کند فدرال رزرو (‪)Federal Reserve‬‬ ‫آمریکاست که در ماه دسامبر نرخ بهره ی خود را از ‪ %0.5‬به ‪ %0.75‬افزایش داد‪.‬‬ ‫انتظار می رود که افزایش های بیشتری در راه باشد اگر اقتصاد آمریکا همچنان رو به‬

‫بهبودی برود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬معیار نرخ بهره (‪ )Benchmark Interest Rate‬بانک کانادا که بر نرخ وام‬ ‫متغیر تأثیر می گذارد‪ ،‬هیچ نشانی از حرکت نشان نمی دهد‪ .‬بانک مرکزی کانادا‬ ‫برخالف فدرال رزرو آمریکا‪ ،‬از شرایط اقتصادی بازار داخلی کانادا آنچنان مطمئن‬ ‫نیست و هیچ عالمتی نشان نداده که دال بر باال بردن نرخ خود باشد‪ .‬از آنجایی که نرخ‬ ‫پایه به نرخ معیار کانادا گره خورده است؛ فشار بسیار کمی برای باال رفتن نرخ وام های‬ ‫متغیر در حال حاضر دیده می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬قوانین جدید دولت فدرال کانادا شرایط گرفتن وام های محبوب پنج ساله با نرخ‬ ‫ثابت را سخت تر کرده است‪ .‬می دانید که از اکتبر سال گذشته وام گیرندگانی که وام‬ ‫(قابل بیمه شدن) پنج ساله با نرخ ثابت را انتخاب می کنند باید از استرس تست را با‬ ‫موفقیت پشت سر بگذارند‪ .‬این امر تضمین می کند که اگر نرخ بهره تا حد ‪%4.64‬‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬آنها قادر به پرداخت وام خانه ی خود خواهند بود‪ .‬این همان تستی است‬ ‫که وام گیرندگان وام های با نرخ متغیر یا وام گیرندگان با دوره ی کمتر از پنج سال با‬ ‫آن روبرو بوده و هستند‪ .‬این تغییرات در قانون‪ ،‬از محبوبیت وام های با نرخ ثابت با‬ ‫دوره پنج ساله کاسته است و کسانی که به لحاظ شرایط مالی به دنبال پرداخت ماهیانه ی‬ ‫کمتری هستند وام با نرخ متغیر را که ارزان تر است انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫البته هیچ تضمینی وجود ندارد که گسترش فاصله بین دو نرخ ثابت و متغیر ادامه یابد و‬ ‫نرخ های متغیر در ماه های آینده باال نروند‪ .‬کسانی که از ریسک گریزان اند بهتر است‬ ‫با نرخ های ثابت وام بگیرند و آنهایی که نرخ متغیر را انتخاب می کنند باید اطمینان‬ ‫حاصل کنند که در موقع باال رفتن نرخ ها توانایی پس دادن وام خود را دارند‪.‬‬

‫ فرهنگ ‪ BC‬نشريه ای مستقل‪ ،‬متن ّوع‪ُ ،‬پربار و آموزنده‬ ‫با بهترين خدمات آگهی‬ ‫‪778.317.4848‬‬

‫کباب داغ با نان داغ مشهدی‪،‬‬ ‫تنها در رستوران خليج فارس‬ ‫‪Tel: 604.971.5113‬‬

‫‪Cell: 778.323.2879‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 39‬‬


‫جدول و سرگرمی‬ ‫يک جدول سودوکو‬

Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 40

Thursday, Feb. 16, 2017


‫جدول ويژة‬ ‫نشرية فرهنگ‬ ‫(يک نويسنده نامدار)‬

‫شماره ی ‪357‬‬ ‫طراح‪ :‬بهمن‬

‫‪ -‬ونکوور‬

‫(حل جدول در صفحه ی ‪)44‬‬

‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نویسنده ی نامدار روس که نام یکی از رمان هایش‬ ‫را در میانه ی جدول این شماره ی نشریه فرهنگ ‪bc‬‬ ‫می بینید‬ ‫‪ -2‬باکیاست و کارآمد ‪ -‬سبیل و نیز آبخور سبیل ‪ -‬برگه‬ ‫‪ -3‬دوستی ‪ -‬پناهگاه ‪ -‬از بناهای تاریخی معروف تهران‬ ‫‪ -4‬بلندترین قله در رشته کوه های زاگرس ‪ -‬مرکز‬ ‫استان گیالن ‪ -‬مرغ سعادت و خوشبختی‬ ‫‪ -5‬از گستردنی ها ‪ -‬نبرد و پیکار ‪ -‬مزه اسیدی ‪ -‬رام‬ ‫و سربه راه‬ ‫‪ -6‬معدن ‪ -‬آدرس ‪ -‬بر گردن اسب و شیر نر می روید‬ ‫‪ -7‬مرتب و نیز زینت داده شده ‪ -‬سنگ های گرانبها‬ ‫‪ -8‬از پرجمعیت ترین کشورهای جهان ‪ -‬پرستار‬ ‫‪ -9‬نوعی سنگ ساختمانی ‪ -‬سهل و راحت‬ ‫‪ -10‬از رنگ ها ‪ -‬ستم و بیداد‬ ‫‪ -11‬بداقبال و بیچاره ‪ -‬کشوری در جنوب شرقی آسیا‬ ‫‪ -12‬رودخانه ای در آلمان ‪ -‬نوعی بیماری که بیشتر‬ ‫کودکان بدان مبتال می شوند ‪ -‬آزاد و رها‬ ‫‪ -13‬سیاهرگ ‪ -‬سوگند ‪ -‬زمان بی آغاز ‪ -‬خالص‬ ‫‪ -14‬مرده ریگ ‪ -‬زر ‪ -‬نوعی ُگل‬ ‫‪ -15‬موزه ی مشهوری در لندن که به نام بنیادگذار آن‬ ‫نامیده می شود و در آن مجسمه های مومی شخصیت‬ ‫های نامدار جهان در معرض بازدید عموم گذاشته شده‬ ‫است ‪ -‬طالساز و طالفروش ‪ -‬نت چهارم‬ ‫‪ -16‬از پسوندهای همانندی ‪ -‬در دبیرستان درس می‬ ‫دهد ‪ -‬مادر رودابه و جد مادری رستم دستان‬ ‫‪ -17‬رمانی مشهور اثر ارنست همینگوی نویسنده ی‬ ‫نامدار آمریکایی‬

‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اندیشمند ‪ -‬شهری در خراسان ‪ -‬چهل و چهارمین‬ ‫رئیس جمهور آمریکا‬ ‫‪ -2‬خاطر و حافظه ‪ -‬چراغ دریایی ‪ -‬ماه کامل ‪ -‬از‬ ‫چهارپایان اهلی‬ ‫‪ -3‬سمت و سو ‪ -‬پرنده ای با پا و گردن دراز ‪ -‬درجه ای‬ ‫در نیروی دریایی‬ ‫‪ -4‬جانورخو و سنگدل ‪ -‬نام پسر رستم دستان که تراژدی‬ ‫کشته شدنش به دست پدر از جالب ترین بخش های‬ ‫شاهنامه ی فردوسی توسی است ‪ -‬زنگ بزرگی که بر‬ ‫گردن چهارپایان می بندند‬ ‫خست و تنگ چشمی ‪ -‬میوه‬ ‫‪ -5‬بلندمرتبه ‪ -‬پایتخت یونان ‪ّ -‬‬ ‫و نتیجه‬ ‫‪ -6‬درد و الم ‪ -‬راهنمایی‬ ‫‪ -7‬نوعی از غالت که بیشتر برای تغذیه پرندگان مصرف‬ ‫می شود ‪ -‬خواننده نامدار گیلک‪ ،‬و نیز نام جغرافیدان و‬ ‫جهانگرد عرب نیمه اول قرن چهارم هجری که‪...‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫"مروج الذهب" مشهورترین اثر اوست‬ ‫‪ -8‬از خوراکی های پرتنوع ایرانی ‪ -‬طال یا‬ ‫نقره که گداخته باشند و سپس در ناوچه ریخته و‬ ‫به شکل شوشه یا میله درآورده باشند ‪ -‬کوزه ی‬ ‫بسیار بزرگ ‪ -‬کم وزن‬ ‫‪ -9‬آرام و بی سروصدا ‪ -‬دراز‬ ‫‪ -10‬از ضمیرهای مفعولی ‪ -‬از واحدهای وزن‬ ‫ گنگ و بی زبان ‪ -‬از کهن ترین شهرهای‬‫ایران‬ ‫ُ‬ ‫‪ -11‬تنگ و کوزه ی آب ‪ -‬نوعی بیماری که‬ ‫باکتری عامل آن از راه زخم وارد بدن می شود‬ ‫‪ -12‬پیکارگر و مبارز ‪ -‬بلند و بلیغ‬ ‫‪ -13‬مزدور و کارگر ساختمانی ‪ -‬بعيد ‪ -‬پایتختی‬ ‫در اروپای مرکزی ‪ -‬خاتم انگشتری‬ ‫‪ -14‬آسمان ‪ -‬گرفتار شدن بویژه در جنگ و‬ ‫به دست دشمن ‪ -‬میوه ای ترش مزه از خانواده‬ ‫مرکبات‬ ‫‪ -15‬شهری در کشور ترکیه ‪ -‬احتیاج ‪ -‬حرف‬ ‫تصدیق روسی‬ ‫‪ -16‬چین و چروک صورت ‪ -‬شهری در جنوب‬ ‫استان فارس ‪ -‬رودخانه ای دیگر در آلمان ‪-‬‬ ‫بالندگی و مباهات‬ ‫‪ -17‬چراغدان و چراغ آویز ‪ -‬پایتخت بحرین ‪-‬‬ ‫بزرگترین پیمان نظامی جهان‬ ‫‪----------------------------‬‬‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 41‬‬


‫‪42‬‬

‫مشکلی به نام تیزهوشی‬

‫‪( ...‬دنباله از صفحه ی ‪)38‬‬

‫اطالعات مربوط به مزایای خانواده در بی سی‬

‫‪ ...‬پیشقدمتر از دیگران هستند‪ .‬معموال قدی بلندتر و جثه ای بزرگتر دارند و معاشرت خود‬ ‫را با لبخند آغاز می کنند و شاید خواندن را قبل از مدرسه بیاموزند‪ .‬بازی های خیالی و‬ ‫بازی های پیچیده در آنها به وفور دیده می شود از اطرافیان خود سوال های زیادی دارند به‬ ‫لحاظ بهره هوشی باال از بازی با بزرگترها نه تنها استقبال می کنند که بسیار لذت می برند‬ ‫و کلمات و الفاظ مورد استفاده آنها باالتر از سنشان می باشد‪ .‬چون حافظه بسیار قوی دارند‬ ‫اشعار و سروده ها را فورا به خاطر می سپارند‪ .‬عالقه زیادی به مشاهده دقیق و کنجکاوانه‬ ‫و زیرکانه دارند و زیاد پر جنب و جوش و پر انرژی هستند و جهات را یاد گرفته و با طبقه‬ ‫بندی و سازمان بندی و مرتب نمودن اشیا کامال آشنا هستند‪.‬‬ ‫ب) خصایص تیزهوشان در دوره تحصیلی‪:‬‬ ‫این گروه از کودکان در یک یا چند رشته از خود خالقیت نشان می دهند و به موضوعات‬ ‫متعدد عالقمند هستند و از قدرت رهبری اجتماعی و اتکا به نفس باال برخوردار می باشند‪.‬‬ ‫آنها از یک فکر روان و بیانی فوق العاده بهره مند بوده و توانایی درک روابط اشیاء و‬ ‫انجام کارهای متعدد در سطح باالی دقت و همراه با ارائه دلیل برای اعمال خود را دارند‪.‬‬ ‫از حساسیت فوق العاده‪ ،‬توجه‪ ،‬تمرکز باالیی برخوردار بوده و صراحت بیان و بذله گویی‬ ‫با رعایت نکات ظریف و شور و حرارت در کارها و رهبری جمع همساالن و از دیگر‬ ‫ویژگیهای آنان است‪ .‬آنها از کار خود به راحتی راضی نشده و خود از عملکرد خویش‬ ‫انتقاد می کنندو‪ .‬آنها از گنجینه لغات وسیع و پردامنه و تفکری انعطافی و مقرون به احساس‬ ‫شکفتگی بهرمند می باشند‪.‬‬ ‫حافظه قوی‪ ،‬قدرت تخیل باال‪ ،‬توان پاسخ های پیچیده به پرسش های پیچیده و تفکر انتزاعی‬ ‫برتر همراه با دامنه توجه و تمرکز گسترده و کمال جویی در حد اعال از جمله دیگر‬ ‫خصایص این طبقه است‪ .‬در کل باید گفت که تیزهوشان در محورهای زیر از برتری قابل‬ ‫مالحظه برخوردارند‪:‬‬ ‫گنجینه لغات و حافظه‬ ‫توانایی بیان مقصود‬ ‫نوشتن و خواندن‬ ‫شیوه تفکر و انتزاع و انعطاف‬ ‫فکری‬ ‫توجه به نکات ریز و جزئی و‬ ‫گسترده با دامنه وسیع در یک‬ ‫لحظه‬ ‫یادگیری‬ ‫کنجکاوی‬ ‫مسئولیت پذیری و ابتکار‬ ‫رهبری‬ ‫تمرکز حواس‬ ‫اعتماد به نفس‬ ‫نکته بهداشت روانی این گروه از کودکان این است که باید آنها را به فعالیت های اجتماعی‬ ‫تشویق کرد زیرا گاه برتری فکری و ذهنی موجبات گوشه گیری و سرخوردگی آنان را‬ ‫فراهم می سازد لذا جهت رفع این خطر الزم است عالوه بر تشویق و کنترل به فعالیت های‬ ‫اجتماعی دعوت شوند و از جهات مختلف مورد پشتیبانی قرار گیرند چرا که آفت شکوفایی‬ ‫این استعدادهای نهفته ترس از سرزنش اجتماعی و تهدید و تنبیه فردی و جمعی است‪.‬‬ ‫مرجع ‪:‬آی هوش‬

‫مدرسه ی نور دانش‬ ‫اطالعیه برگزاری کالس ها درسه منطقه نورث ونکوور‪ ،‬برنابی و کوکیتالم‬ ‫چون شکر شیرین و چون گوهر‪ ،‬زبان فارسی است‬

‫فارسی‪ ،‬فرهنگ و آیین و نشان پارسی است‬

‫زبان مهم ترین عامل حفظ و ارتباط بین نسل هاست‪ ،‬پس بکوشیم تا با آموزش زبان‬ ‫فارسی به فرزندان مان ارتباط خود را با نسل جدید‪ ،‬حفظ و تقویت نماییم‪ .‬مدرسه ی‬ ‫نور دانش با مجوز رسمی برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی ایران و برخورداری‬ ‫از سی سال سابقه ی مدیریتی و آموزشی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی داخل کشور‬ ‫و چندین سال فعالیت آموزشی در استان بریتیش کلمبیا و بهره مندی از کادری مجرب‬ ‫و کارآزموده‪ ،‬دارای کالس های خصوصی و گروهی آموزش زبان فارسی برای‬ ‫خردساالن و بزرگساالن‪ ،‬آموزش کلیّه ی دروس ابتدایی و راهنمایی و نیز آموزش تک‬ ‫درس دبیرستان می باشد‪.‬‬ ‫ما به میزبانی وخدمت رسانی قریب به یکصد نفر از دانش آموزانی که داوطلب‬ ‫شرکت در امتحانات پایان تحصیلی ایران در سال جاری در حوزه ی ونکوور می‬ ‫باشند‪ ،‬مفتخریم‪.‬‬ ‫ایمیل‪noordanesh.school@yahoo.com :‬‬ ‫تلفن تماس‪604.726.9430 :‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند‪:‬‬ ‫این جلسه برای اشنایی مهاجران با جزییات مزایای موجود در کانادا برای خانواده‬ ‫هایی که فرزند زیر ‪ 18‬سال دارند روز چهارشنبه ‪ 1‬مارچ ساعت ‪ 6 4-‬بعد ازظهر‬ ‫برگزار میشود و حاوی مطالب زیر میباشد‪:‬‬ ‫ مزایای حق اوالد و مالیات‬‫(‪)Canada Child Tax Benefit, GST/ HST‬‬ ‫ شرایط استفاده از یارانه ثبت نام فرزند در مهد کودک‬‫نحوه ثبت نام ‪ /‬فرمهای مربوطه ‪ /‬مدارک مورد نیاز‬ ‫(‪)Child care Subsidy‬‬ ‫ شرایط استفاده از کمک اجاره‬‫نحوه ثبت نام ‪ /‬فرمهای مربوطه ‪ /‬مدارک مورد نیاز‬ ‫(‪)Rental Assistance Program‬‬ ‫ آدرس ها و شماره های مورد نیاز‬‫ پرسش و پاسخ‬‫بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه ‪ ،‬لطفا ثبت نام فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس‪604-988–2931 :‬‬ ‫محل برگزاری‪ :‬واحد ‪ 207‬شماره ‪ 123‬خیابان ‪ 15‬شرقی نورت ونکوور‬ ‫این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد‬

‫نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی برگزار میکند‪:‬‬ ‫اطالعات مفید درباره سیستم بیمه در بی سی‬ ‫این جلسه برای آشنایی مهاجران با جزییات سیستم خدمات درمانی در کانادا روز‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬فوریه ساعت ‪ 12 - 10‬صبح برگزار میشود و حاوی مطالب زیر میباشد‪:‬‬ ‫ چه کسانی واجد شرایط بیمه هستند‬‫ نحوه ثبت نام و موارد پوشش خدمات پزشکی‬‫ میزان حق بیمه و شرایط معافیت از آن‬‫ تخفیف دارویی یا فارما کر ‪ /‬نحوه ثبت نام‬‫ میزان تخفیف دارویی ‪ /‬فرمهای مربوطه‬‫ آشنایی با برنامه تخفیف حق بیمه ‪ /‬نحوه ثبت نام‬‫ آشنایی با برنامه بیمه تکمیلی فرزندان و بزرگساالن‬‫ ادرسها و شماره های پزشکی مورد نیاز‬‫ پرسش و پاسخ‬‫بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه ‪ ،‬لطفا ثبت نام فرمایید‪.‬‬ ‫شماره تماس‪604-988–2931 :‬‬ ‫محل برگزاری‪ :‬واحد ‪ 207‬شماره ‪ 123‬خیابان ‪ 15‬شرقی نورت ونکوور‬ ‫این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد‬ ‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 42‬‬


‫آژانس مسافرتی‬

‫بازرسی فنی ساختمان‬

‫‪( Advanced Travel‬تینا خدایی) ‪604-904-4422‬‬ ‫‪604-770-4474‬‬ ‫آژانس هواپیمایی آپادانا‬ ‫‪604-986-0094‬‬ ‫آریا تراول‬ ‫‪604-401-0222‬‬ ‫مهشيد طاهری‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫‪604-500-0303‬‬ ‫دکتر امير به کيش‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫آرایشگاه و سالن زيبایی‬

‫‪604-980-5464‬‬ ‫‪King Hair Design‬‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫باشگاه ورزشی ‪ /‬ورزش های رزمی‬

‫‪604-990-1331‬‬ ‫باشگاه سانی کيم تکواندو‬ ‫بهاره دهکردی (کيک باکسينگ) ‪778-872-3781‬‬ ‫مجتبی دانشی (کيک باکسينگ) ‪778-871-7572‬‬ ‫باشگاه ورزشهای رزمی اليت المپيک ‪604-971-3362‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫آموزش هنر‬

‫پزشک ‪ /‬مرکز پزشکی ‪ /‬خدمات پرستاری‬

‫خانه فرهنگ و هنر (خط‪ ،‬نقاشی‪ ،‬موسیقی‪778-737-7426 )...‬‬ ‫مرکز هنری نوا‪( :‬موسیقی‪ ،‬نقاشی ‪604-985-6282 )..‬‬

‫پزشک خانوادگی‪:‬‬ ‫دکتر پروانه بهشتی (‪604-925-9277 )West Van‬‬ ‫فیزیوتراپی‪:‬‬ ‫هارمونی (فیزیو ‪ /‬ماساژتراپی) ‪604-468-2300‬‬ ‫ناتوروپاتیک‪:‬‬ ‫دکتر ماندانا عدالتی (‪604-987-4660 )North Van‬‬

‫نقاشی‪:‬‬ ‫‪604-349-6326‬‬ ‫نازنین صادقی (آبرنگ)‬ ‫‪www.nazanin-artist.com‬‬ ‫رامین جمالپور (رنگ روغن‪ /‬آبرنگ) ‪604-924-1475‬‬ ‫موسیقی‪:‬‬ ‫‪778-839-1375‬‬ ‫حمیرا بشیری (سه تار)‬ ‫‪604-375-1272‬‬ ‫اشرف آبادی (تار و سه تار)‬ ‫‪604-983-3985‬‬ ‫استاد شاملو (ویلن و سه تار)‬ ‫‪778-833-4778‬‬ ‫ُرهام بهمنش (پیانو)‬ ‫نازنین صادقی (پیانو برای کودکان) ‪604-349-6326‬‬ ‫گالری موسیقی (پیانو‪ ،‬گیتار‪ ،‬ویلن) ‪604-980-4913‬‬ ‫‪604-441-9442‬‬ ‫کامران (گیتار پاپ)‬ ‫رامین جمالپور (پیانو‪ ،‬تئوری‪/‬هارمونی) ‪604-924-1475‬‬ ‫‪778-893-6766‬‬ ‫فرشته فرمند (آواز)‬ ‫‪604-913-3486‬‬ ‫پرویز نزاکتی (آواز)‬ ‫‪604-551-3963‬‬ ‫محمد خرازی (گیتار)‬ ‫عکاسی‪:‬‬ ‫آموزش عکاسی کارون‬

‫‪778-372-0765‬‬

‫کارتون و کاریکاتور‪:‬‬ ‫گالری کالغ سفید (افشین سبوکی) ‪778-898-4575‬‬ ‫خطاطی‪:‬‬ ‫‪778-889-4820‬‬ ‫انجمن خوشنویسان ایران‬ ‫رقص‪:‬‬ ‫‪604-983-0015‬‬ ‫باله ملی پارس‬ ‫‪604-224-0011‬‬ ‫گروه رقص آتش‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫اپتومتری ‪ /‬عينک سازی‬

‫‪604-464-7726‬‬ ‫‪( IRIS‬کوکيتالم)‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫آموزش زبان‬

‫‪778-882-4087 Discover English Academy‬‬ ‫‪604-782-3530‬‬ ‫بهاره بهداد (زبان فرانسه)‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫آموزشگاه زبان فارسی‬

‫‪604-261-6564‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪604-913-0601‬‬ ‫دهخدا (نورت ونکوور)‬ ‫‪604-442-9431‬‬ ‫نور دانش‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫آموزش رانندگی‬

‫‪604-710-0550‬‬ ‫‪( Green Way‬محسن)‬ ‫‪778-899-7790‬‬ ‫سعيد صالحی‬ ‫‪778-896-1420‬‬ ‫آموزشگاه رانندگی بهروز‬ ‫‪604-644-8960‬‬ ‫حسین الهیجی‬ ‫‪604-990-4844‬‬ ‫کاپیالنو (جوان)‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫اتوموبیل‬

‫‪604-781-7478‬‬ ‫هوندا (سعيد لطفی )‬ ‫‪778-898-0701‬‬ ‫اکورا (هوشنگ دیده بانی)‬ ‫‪604-649-3618‬‬ ‫فولکس واگن (بهداد نخعی)‬ ‫فولکس واگن (علی بنی صدر) ‪604-250-6711‬‬ ‫‪604-500-7772‬‬ ‫آئودی (هاتف امام)‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫ارز و ارسال پول‬

‫دنیا (وست ونکوور)‬ ‫چارلیز (داون تاون)‬ ‫دانیال (کوکيتالم)‬ ‫عطار (کوکیتالم)‬ ‫خدمات ارزی امپراتور‬

‫‪604-913-2324‬‬ ‫‪604-688-2516‬‬ ‫‪604-763-1512‬‬ ‫‪604-945-3266‬‬ ‫‪604-396-6040‬‬

‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫طب گياهی ‪ /‬هرباليست‪:‬‬ ‫دکتر اسماعيل حسينی‬ ‫خدمات پرستاری‪:‬‬

‫‪778-706-3538‬‬

‫‪604-945-5005 Safe Care Home Support‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫تدریس خصوصی‬

‫نيلوفر علمداری(شیمی‪ /‬ساینس)‪778-926-2995‬‬ ‫نادره ترکمان (فيزیک و رياضی) ‪604-396-6622‬‬ ‫دکتر علیرضا خاتون آبادی (ریاضی) ‪778-926-1382‬‬ ‫دکتر حمیدرضا رضازاده (ریاضی) ‪604-700-9560‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫ترجمه‬

‫حسین عندلیب (مترجم رسمی) ‪604-868-9800‬‬ ‫امیربانو قاسمی نژاد (مترجم رسمی) ‪778-998-8402‬‬ ‫فریبرز خشا (مترجم رسمی) ‪604-377-9225‬‬ ‫حاتمی (مترجم رسمی) (کوکيتالم) ‪604-338-7364‬‬ ‫دارالترجمه رسمی ترای سیتی ‪604-492-0666‬‬ ‫‪778-773-0723‬‬ ‫بهارک کیادی‬ ‫‪604-817-4689‬‬ ‫دالور قدرشناس (‪)Ph.D‬‬ ‫حمید دادیزاده (مترجم رسمی) ‪604-889-5854‬‬ ‫آرش اندرودی (مترجم رسمی) ‪604-365-6952‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫تعمیرات و خدمات ساختمانی‬

‫علی وفایی (‪)AAA Ali Renovations‬‬

‫‪604-603- 8254‬‬

‫شرکت ساختمانی لوفا ‪ -‬پارسا خاکپور ‪778-893-7277‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫تعمیرات لوازم خانگی ‪ /‬برقی ‪ /‬کامپیوتر‬

‫حسن (‪)Wise Appliance‬‬ ‫‪Techno Electro‬‬ ‫سعید ابراهیمی‬

‫‪604-764-6911‬‬ ‫‪604-770-0660‬‬

‫‪604-346-8925‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫تعمیرات اتوموبیل‬

‫‪604-438-0222‬‬ ‫‪( KMF‬خسرو خاندشتی)‬ ‫تعمیرگاه و مکانیکی ‪604-960-0389 Auto Tek‬‬ ‫‪604-722-4175‬‬ ‫زاهد هفت لنگ‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫حسابداری‬

‫ناهید پاک (‪778-340-0231 )NasTax-N.Van‬‬ ‫ناهید پاک (‪604-781-8153 )NasTax- Langley‬‬ ‫‪ - PBS‬رضا هوشمند (‪604-990-6668 )N. Van‬‬ ‫‪ - PBS‬رضا هوشمند (برنابی) ‪604-638-3104‬‬ ‫‪ - PBS‬رضا هوشمند (ترای سيتی) ‪604-945-6664‬‬ ‫‪778-285-8830‬‬ ‫حسابداری صبا‬ ‫‪604-468-4222‬‬ ‫تراز (کوکیتالم)‬ ‫تراز (حسن نراقی ‪ -‬نورت ونکوور) ‪604-986-3704‬‬ ‫‪-----------------------------------------------‬‬

‫حمل و نقل ‪ /‬اثاث کشی (‪)Moving‬‬

‫‪604-603-9099‬‬ ‫آلبرت (حمل و نقل و اثاث کشی)‬ ‫‪604-970-2233 Merto Vancouver Movers‬‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫خدمات بیمه‬

‫جهانگیر فامیلی‬ ‫ميالد رحمتی‬ ‫سعيده کمونه‬

‫‪604--836-5663‬‬ ‫‪604-987-9356‬‬ ‫‪778-580-5616‬‬

‫فرش (فروش ‪ /‬تعمیرات ‪ /‬شستشو)‬

‫خدمات چاپ‬ ‫‪604-990-7272‬‬ ‫کاپیز دیپو (نورت ونکوور)‬ ‫خدمات چاپ‪604-710-5234 Print & Design‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫خدمات زيبايی ‪ /‬ماساژ‬ ‫خدمات زيبایی و ماساژ زهره‬

‫‪604-365-4610‬‬

‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫خدمات کنسولی‪ /‬اسناد رسمی‪ /‬مهاجرت‬

‫شهرزاد فرزين (امور مهاجرت) ‪604-499-2530‬‬ ‫فریبرز خشا (نوتاری پابلیک) ‪604-922-4600‬‬ ‫سازمان مهاجرتی منصوری ‪604-619-8564‬‬ ‫‪mcisfirm.com‬‬ ‫فرشته رحیمی (امور مهاجرت) ‪778-893-2275‬‬ ‫‪604-924-4452‬‬ ‫محمد همائی نژاد ‬ ‫‪604-986-3704‬‬ ‫حسن نراقی (امور مهاجرت)‬ ‫‪604-987-1413‬‬ ‫یونکس‬ ‫‪778-285-2866‬‬ ‫راه کانادا (کوکیتالم)‬ ‫‪604-973-0102‬‬ ‫سوزان بشیری‬ ‫‪------------------------------------------------‬‬

‫خدمات کامپیوتر‬

‫‪604-657-4318‬‬ ‫شهرام شعبانی‬ ‫‪604-220-1808‬‬ ‫آرین‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫داروخانه‬

‫داروخانه مدیس (پورت کوکيتالم) ‪604-944-5544‬‬ ‫داروخانه فارماسیو (وست ونکوور) ‪604-925-3304‬‬ ‫‪------------------------------------------------‬‬

‫دندانپزشک‬

‫‪604-985-7032‬‬ ‫دکتر بابک چهرودی‬ ‫‪604-474-4155‬‬ ‫دکتر رضا آران (ارتودنسی)‬ ‫‪604-321-8001‬‬ ‫دکتر روشنک شفقی‬ ‫‪------------------------------------------------‬‬

‫روان پزشک ‪ /‬مشاوره و بهداشت روان‬

‫دکتر گيتی اقبال (روانپزشک) ‪604-782-9573‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫رستوران‬

‫‪604-971-5113‬‬ ‫خلیج فارس (نوت ونکوور)‬ ‫‪604-904-3904‬‬ ‫گیالنه‬ ‫‪604-980-7373‬‬ ‫کازبا‬ ‫‪778-340-1500‬‬ ‫زیتون‬ ‫‪604-987-9000‬‬ ‫کپیالنو کافه‬ ‫‪------------------------------------------------‬‬

‫شرکت ساختمانی‬

‫‪604-603-7991‬‬ ‫شرکت ‪MTM‬‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫عکاسی و فیلمبرداری‬

‫‪604-925-6800‬‬ ‫پرفکت شات استودیو‬ ‫‪778-372-0765‬‬ ‫استودیو عکاسی کارون‬ ‫حمید ‪604-358-7060 slicephotography.ca‬‬ ‫‪778-355-4445‬‬ ‫دات آرت استودیو‬ ‫‪604-987-1413‬‬ ‫یونکس‬ ‫‪------------------------------------------------‬‬

‫فروشگاه مواد غذایی‬

‫چهارباغ (نورت ونکوور) ‪604-522-5254‬‬ ‫‪604-472-8888‬‬ ‫‪( Urban Gate‬کوکيتالم)‬ ‫‪778-279-8909‬‬ ‫گالره (وست ونکوور)‬ ‫‪604-682-8816‬‬ ‫آریا (داون تاون)‬ ‫‪604-669-6766‬‬ ‫دانیال (داون تاون)‬ ‫‪604-987-7454‬‬ ‫افرا (نورت ونکوور)‬ ‫فروشگاه بزرگ دایانا (کوکيتالم) ‪604-941-1881‬‬ ‫‪604-988-8100‬‬ ‫المپیا (نورت ونکوور)‬ ‫‪604-988-3515‬‬ ‫پارس (نورت ونکوور)‬ ‫‪604-985-2288‬‬ ‫پرشیا (نورت ونکوور)‬ ‫میت شاپ اند دلی (نورت ونکوور)‪604-983-2020‬‬ ‫‪604-987-5544‬‬ ‫نانسی (نورت ونکوور)‬ ‫‪604-877-0139‬‬ ‫یک و یک (ونکوور)‬

‫‪604-770-1784‬‬ ‫فرش پازیریک‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫کتابفروشی‬

‫نیما (کتاب‪ ،‬فیلم و آالت موسیقی) ‪604-904-0821‬‬ ‫‪778-372-0765‬‬ ‫کتاب کارون‬ ‫‪604-671-9880‬‬ ‫پان به (کتاب و فیلم)‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫کابينت ‪ /‬کانتر ‪ /‬کفپوش‬

‫‪...Century Cabinet‬‬

‫‪604-552-5466‬‬

‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫مشاور امالک‬

‫‪604-727-4044‬‬ ‫‪604-603-0704‬‬ ‫‪604-506-8668‬‬ ‫‪604-603-0762‬‬ ‫‪778-389-8615‬‬ ‫‪604-626-1033‬‬ ‫‪778-893-2275‬‬ ‫‪604-377-9225‬‬ ‫‪604-340-8182‬‬ ‫‪604-898-4333‬‬ ‫‪604-518-3992‬‬ ‫‪604-790-7484‬‬ ‫‪604-761-7546‬‬ ‫‪604-787-6562‬‬

‫محمد خلیل بیگی ‬ ‫مرتضی رضایی‬ ‫پرتو مشرف‬ ‫نادر معتمد‬ ‫مریم غفاری‬ ‫ایرج بابایی‬ ‫فرشته رحیمی‬ ‫فريبرز خشا‬ ‫سهيال طوسی‬ ‫مژگان شیخ االسالمی‬ ‫کورس پزشک‬ ‫پروین نارچی‬ ‫مارسی پناه‬ ‫فاطی دارا‬

‫‪---------------------------------------------‬‬

‫نان ‪ /‬شیرینی‬

‫‪604-552-3336‬‬ ‫‪604-990-7767‬‬ ‫‪604-973-0119‬‬ ‫‪604-986-6364‬‬ ‫‪778-340-1773‬‬ ‫‪604-987-5881‬‬ ‫‪604-987-7454‬‬

‫شیرینی مینو (کوکیتالم)‬ ‫شیرینی گلستان‬ ‫شیرینی رکس ‬ ‫شیرینی الله‬ ‫کلبه نان‬ ‫‪Better Bakes & Eats‬‬ ‫افرا‬

‫‪---------------------------------------------‬‬

‫نشریات و دیگر رسانه ها‬

‫فرهنگ‬ ‫فرهنگ ‪BC‬‬ ‫‪BC‬‬

‫‪604-544-0960‬‬ ‫‪778-317-4848‬‬

‫‪604-988-9262‬‬ ‫شهروند ‪BC‬‬ ‫‪604-921-4726‬‬ ‫پیوند‬ ‫‪604-697-0344‬‬ ‫دانستنیها‬ ‫‪778-968-9081‬‬ ‫مهاجر‬ ‫‪604-913-0399‬‬ ‫دانشمند‬ ‫‪604-723-4307‬‬ ‫تلویزیون پرواز‬ ‫‪604-396-1919‬‬ ‫تلویزیون آريا‬ ‫‪778-709-9191‬‬ ‫رادیو فارسی زبان ونکوور‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫وام ‪ /‬وام مسکن‬

‫‪604-307-8674‬‬ ‫مهرداد نویس‬ ‫‪604-603-0762‬‬ ‫نادر معتمد‬ ‫‪604-341-0566‬‬ ‫امیر بوترابی‬ ‫‪604-725-7230‬‬ ‫بهنام نیک اختر‬ ‫‪--------------------------------------------------‬‬

‫وکالت ‪ /‬خدمات حقوقی‬

‫متیو فهی (‪604-561-4644 )Matthew Fahy‬‬ ‫‪604-925-6005‬‬ ‫زهرا جناب‬ ‫‪-------------------------------------------------‬‬

‫تلفن نيازمندی ها‪:‬‬

‫‪778.317.4848‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 43‬‬

‫ ‬


‫سرويس شستشوی فرش و موکت‬ ‫برای منازل و مکان های اداری‬ ‫شماره تلفن‪:‬‬

‫‪Wise Appliance Service‬‬ ‫تعميرات انواع لوازم برقی خانگی‬

‫)حسن(‬

‫‪604.764.6911‬‬

‫‪604.338.2092‬‬

‫مرمت و بازسازی انواع تابلوهای نقاشی رنگ روغن جدید یا قدیمی‬

‫‪778.874.3931‬‬

‫حل جدول نشريه ی فرهنگ (شماره ی ‪)357‬‬

‫)‪100 Rubbish (Everything Rubbish Removal‬‬ ‫هر گونه اثاثيه اضافی‪ ،‬بی استفاده و دورافکندنی شما را ‪ -‬اعم از‬ ‫مبل‪ ،‬یخچال‪ ،‬میز و صندلی و ‪ - ...‬با نازلترين قيمت از منزل يا محل‬ ‫کار شما برخواهيم داشت‪.‬‬ ‫خدمات اين شرکت در نورت ونکوور‪،‬‬ ‫وست ونکوور‪ ،‬کوکيتالم‪ ،‬داون تان‬ ‫و ديگر نقاط ونکوور بزرگ در‬ ‫دسترس شماست‪.‬‬

‫)‪Tel: 604.500.0953 (Ami‬‬

‫بنیاد کانادا و ایران برگزارمیکند‪:‬‬

‫جشن روز جهانی زن‬

‫بنیاد کانادا و ایران با نهایت افتخارروز جهانی زن را جشن گرفته و از همگان برای‬ ‫شرکت دعوت بعمل می آید‪ .‬با شرکت گسترده خود در این برنامه ضمن آشنایی با‬ ‫تعدادی از زنان موفق و تقدیرازآنان‪ ،‬از نزدیک با چگونگی تالش وکوشش و موفقیت‬ ‫آنان مطلع شوید‪.‬‬ ‫زمان ‪ :‬یکشنبه ‪ ۵‬مارچ ‪۲۰۱۷‬‬ ‫مکان ‪Key Meek Studio in West Vancouver :‬‬ ‫آدرس ‪Mathers Ave West Vancouver 1700 :‬‬ ‫ورودی ‪ ۱۵ :‬دالر‪ +‬سرویس‬ ‫محل تهیه ‪ online‬بلیط ‪ tickets.kaymeekcenter.com :‬ویا به تلفن ‪box office‬‬ ‫‪ 6335-604 -981‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫برای اطالع بیشتربا تلفن ویا ایمیل زیرتماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫تلفن اطالعات ‪ 6048001977 :‬ویا ‪info@cif-bc.com‬‬ ‫‪Thursday, Feb. 16, 2017‬‬

‫‪Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 44‬‬


‫اطالعيه انجمن ايرانيان برنابی‬ ‫ حافظ‬:‫احتراما به آگاهی میرساند جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل‬ ‫خوانی؛ ترانه خوانی؛ شعر همراه آهنگ؛ شاهنامه همراه ضرب؛ موسیقی کر؛‬ ‫ شنبه ها ساعت دو و نیم تا پنج و نیم بعدازظهر‬:‫ زمان‬.‫مقاله میباشد‬ ‫ ساختمان سینیور سنتر جنب کتابخانه شمال لوهیدمال خیابان کمرون‬:‫مکان‬ ۹۵۲۳‫شماره‬ ‫روابط عمومی انجمن‬ ۶۰۴۷۷۹۴۴۲۲ ‫تلفن‬

‫تعادل بین جسم وذهن وروح‬ ‫ پنجشنبه ها از ساعت چهار ونیم تا شش عصر‬: ‫زمان‬ ‫ مکان‬:Silver Harbour Centre 144 East 22 nd Street North Vancouver BC V7L 4L5 :‫ شماره برای اطالعات بیشتر‬.‫ ده دالر برای هر جلسه‬: ‫شهریه‬ ‫ خیریه پردیس‬6043585806

)a part-time job( ‫بازاریاب مورد نیاز است‬ ‫ کوشا و خوش برخورد برای همکاری در زمینه ی کسب‬،‫به یک بازاریاب باتجربه‬ ‫ ساعات کار بسیار قابل انعطاف و پرداخت به صورت‬.‫آگهی برای نشریه نیازمندیم‬

778.317.4848

‫کمیسیون بسيار مناسب‬

‫بنیاد کانادا و ایران برگزارمی کند‬ ‫قابل توجه صاحبان مشاغل مختلف و هموطنان عزیز‬ ‫بنیاد کانادا و ایران همانند سالهای گذشته اقدام به برگزاری بازارچه نوروزی نموده‬ .‫وبدین جهت ازشما برای اجاره میز و حضور فعال در بازارچه دعوت بعمل می آید‬ ۲۰۱۷ ‫ مارچ‬۱۲ ‫ یکشنبه‬: ‫زمان‬ ‫ کپیالنومال خیابان مرین درایو نورت ونکوور‬: ‫مکان برگزاری‬ .‫جهت اجاره میزو اطالع بیشتربا تلفن و یا ایمیل زیرتماس حاصل نمایید‬ .‫ بدلیل تقاضای زیاد جهت اجاره میزقبل ازاتمام هرچه رودتر اقدام نمایید‬: ‫یاد آوری‬ info@cif-bc.com ‫ ویا‬6048001977 :‫تلفن اطالعات‬ North Shore Multicultural Society

‫نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی برگزار می‌کند‬ ‫سرگرمی و ورزش برای بچه‌ها‬ Entertainment & Sport for Children ‫جلسه اطال عا تی برای خانواده های فارسی زبان ساکن نورت ونکور که عالقه مند‬ .‫به ثبت نام فرزند ان خود در برنامه های ورزشی هستند‬ ‫در این جلسه زمان شروع کالس های تابستانی و برنامه های تفریحی و سرگرمی‬ .‫دیگر مرا کز ورزشی نیز به اطالع خواهد رسید‬ :‫موضوعات مورد بحث این روز بدین صورت خواهد بود‬ ‫مراحل ثبت نام برای برنامه های بهاری و تابستانی‬ ‫چگونگی تفریح و سرگرمی در دیگر مراکز نورت ونکوور‬ ‫آشنایی با برنامه های متداول دیگر‬ ‫امکان کمک مالی برای ورزش‬ ‫سوال و جواب‬ 2017 ‫ فوریه‬23‫ پنجشنبه‬:‫تاریخ برگزاری‬ 4:00 ‫ تا‬6:00 ‫ ساعت‬:‫زمان‬ ‫ خانم ویدا صندوقدار‬:‫سخنران‬ th St E, North Vancouver 15-123 :‫مکان‬ ‫برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر لطفا با نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی با‬ .‫ تماس حاصل نمایید‬2931-988-604 :‫شماره تلفن‬ Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 45

"I collect these reports from the Real Estate Board, STAT Canada and economists. But I welcome your input and suggestions as this section is designed to address your market concerns, whether you are an existing property owner or just starting your search in the Greater Vancouver Real Estate Market. For further detailed information you can reach me at: 604.722.7202 (Foad Ahmadi) or FoadAhmadi.com"

Metro Vancouver housing market off to a quieter start than last year By FOAD AHMADI, Vancouver

Home sales and listings trends are below long-term averages in the Metro Vancouver* housing market. This is due largely to reduced activity in the detached home market. Residential property sales in the region totalled 1,523 in January 2017, a 39.5 per cent decrease from the 2,519 sales recorded in January 2016 and an 11.1 per cent decrease compared to December 2016 when 1,714 homes sold. Last month’s sales were 10.3 per cent below our 10-year January sales average. “From a real estate perspective, it’s a lukewarm start to the year compared to 2016,” Dan Morrison, Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) president said. “While we saw near record-breaking sales at this time last year, home buyers and sellers are more reluctant to engage so far in 2017.” New listings for detached, attached and apartment properties in Metro Vancouver totalled 4,140 in January 2017. This represents a 6.8 per cent decrease compared to the 4,442 homes listed in January 2016 and a 215.5 per cent increase compared to December 2016 when 1,312 properties were listed. The total number of homes currently listed for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro Vancouver is 7,238, a 9.1 per cent increase compared to January 2016 (6,635) and a 14.1 per cent increase compared to December 2016 (6,345). The sales-to-active listings ratio for January 2017 is 21 per cent. This is the lowest the ratio has been in the region since January 2015. Generally, analysts say that downward pressure on home prices occurs when the ratio dips below the 12 per cent mark for a sustained period, while home prices often experience upward pressure when it surpasses 20 per cent over several months. “Conditions within the market vary depending on property type. The townhome and condominium markets are more active than the detached market at the moment,” Morrison said. “As a result, detached home prices declined about 7 per cent since peaking in July while townhome and condominium prices held steady over this period.” The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all residential properties in Metro Vancouver is currently $896,000. This represents a 3.7 per cent decline over the past six months and a 0.2 per cent decrease compared to December 2016. Sales of detached properties in January 2017 reached 444, a decrease of 57.6 per cent from the 1,047 detached sales recorded in January 2016. The benchmark price for detached properties is $1,474,800. This represents a 6.6 per cent decline over the last six months and a 0.6 per cent decrease compared to December 2016. Sales of apartment properties reached 825 in January 2017, a decrease of 24.7 per cent compared to the 1,096 sales in January 2016.The benchmark price of an apartment property is $512,300. This represents a 0.3 per cent increase over the last six months and a 0.4 per cent increase compared to December 2016. Attached property sales in January 2017 totalled 254, a decrease of 32.4 per cent compared to the 376 sales in January 2016. The benchmark price of an attached unit is $666,500. This represents a 0.4 per cent decline over the last six months and a 0.7 per cent increase compared to December 2016. Thursday, Feb. 16, 2017


palagon.com/appointment Ph: 604-331-6004 lease@palagon.com

Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 46

Thursday, Feb. 16, 2017


At the Movies The Salesman (PG) *****

I, Claude Monet (G) **** Inspirational!

Justice! By Robert Waldman, Vancouver

L

ong thought of as being a pariah state brave filmmakers from Iran continue to impress. Proving that the success of A Separation was not a one off comes the equally engaging the Salesman from Elevation Pictures.

Already the darling of Cannes and other film festivals The Salesman will leave lucky audiences at Vancouver's Fifth Avenue Cinemas Highly satisfied. And how timely this movie comes to Vancouver - a very tolerant city. In the wake of the horrific attack on a place of worship in Quebec City preceded just days early by an unduly harsh travel ban emanating from south of the border a movie like The Salesman offers a message of hope and peace even though it's filmmaker, note director Asghar Farhadi was set to appear at this year's Academy Awards and is now effectively barred from attending the ceremony due his religion. How unseemly and unfair, Set in modern big city Tehran the Salesman revolves around an artsy couple putting on the famed Arthur Miller play. Both Taraneh Alidoosti and Shahab Hosseini are mesmerizing as the pair caught between the ultimate rock and hard place. Amidst the chaos of mounting a production the pair are also in the market for a new home. When an attack on the wife occurs it sets off a chain of events soon not forgotten. Vengeance runs deep. In his search for the truth and the perpetrator of a cowardly act the husband must face his own conscience and the consequences of his actions as the moral issue of being a judge, juror and punisher all come to light. Stark subject matter and stellar performances by the leads and all the supporting cast make The Salesman a meaningful movie that explores the dilemma of trying to do the right thing and perhaps settling a score. How it all ends is not conventional and the surprise may leave some shaken and stirred. To see global cinema at its best witness first hand a class act from a visionary director whose humanity transcends nicely to the silver screen. This Oscar nominated best foreign film from Iran offers up hope for the future - something many of us now yearn for more than ever. Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P. 47

By Robert Waldman, Vancouver

W

ords like inspiring fail to do justice to classic artists. Renowned painter Claude Monet gets the Royal treatment as part of the Exhibition On Screen series at select Cineplex Cinemas courtesy of Touchwood PR. Be sure to check out this one of a kind film treatment which is only here for two special screenings on Feb. 22 and Feb. 26.

By all accounts Monet was a giant among artists and should be ranked right up there with the grandmasters. Dreamy are the visuals in this feast for the senses. Narrated in the first person by an expressive British actor this film traces the life of the art legend. Humble roots and an introduction to art by way of doing caricatures for something like 10 francs saw Monet, with a little help from his friends; hone his craft to become a giant in the arts world over time. Lifelong learning was one of his tenets, Seduced by nature and the great outdoors Monet made a name for himself by capturing beauty on canvas in the form of landscapes, flowers and the enchanting sea. What the filmmakers have done here is cobbled together a meaningful intimate portrait of the man while including scores of his paintings. More impressive is how the creative men and women behind this effort appeal to all our senses, like Monet, by reeling us in with gorgeous shots of present day gardens, waterways and scenic cities before giving way to themes and subjects so dear to our noted French pioneer and the transition works flawlessly. Accompanied by entrancing classical music backgrounds “I, Claude Monet� leaves no stone unturned as we unravel the mysteries in a special one of a kind man's life. Personal tragedies and a resolve to forge ahead despite failing health flesh out an impressive life and a man whose vision and abilities have left a lasting legacy and enormous Impression. Show times: Wed. Feb. 22 7:30 PM & Sunday Feb. 26. 12:55 PM The Park Theatre, Vancouver. SilverCity Riverport Cinemas, Richmond Cineplex Cinemas Coquitlam and VIP Thursday, Feb. 16, 2017


‫بزرگترين موسسه ايرانی وام مسکن در کانادا‬

Mehrdad Nevis

‫مهرداد نـويس‬

Mortgage Specialist

‫مشاور و متخصص وام مسکن‬

Mortgage Services for Life

Cell: 604.307.8674

Suite 103 - 850 Harbourside Drive,

Tel: 604.988.8766

North Vancouver BC V7P 0A3

Fax: 604.988.8736

www.yespros.com

rodnevis@yespros.com

Farhang-e BC, No. 357, Vol. 14 / P.

Thursday, Feb. 16, 2017

نسخه کامل نشریه فرهنگ BC شماره 357  

ورق بزنید و مطالعه بفرمایید: نسخه کامل نشریه فرهنگ BC شماره 357 - ونکوور - کانادا 16 فوریه 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you