Issuu on Google+

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗ «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www. kalymnos-news. gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Ενημερωτική - Μαχητική - Αποκαλυπτική Εφημερίδα

Έγγραφο κόλαφος για το Γ. Ρούσσο και τους συνεργάτες του από το ∆ιευθυντή ∆ασών που ξεκάθαρα αναφέρει ότι επιβάλλεται η απαλλοτρίωση του επίμαχου Χώρου στο ΧΥΤΑ

Μονόδρομος η απαλλοτρίωση για να προχωρήσει το έργο του ΧΥΤΑ Ο Περιφερειάρχης αντί να τραβήξει το «αυτί» της δημοτικής Αρχής, προσπαθεί να βρει τρόπο να καλύψει τον κ. Ρούσσο !!!!

ΕΤΟΣ 8ο ● Αρ. φύλλου 356 ΕΥΡΩ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ Ν∆ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΣΕΛ.16 ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΕΛ.17-18 ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΕΛ.18 Σημάδια διάλυσης της ∆ημοτικής Αρχής

ΣΕΛ. 8

ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ∆Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Περίμενε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης!!! ΣΕΛ.3

Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Τουλάχιστον 6 οι ενδιαφερόμενες εταιρείες Μετά τις 10 Αυγούστου θα γνωρίζουμε ποια Εταιρεία θα αναλάβει την επιδοτούμενη γραμμή για Κάλυμνο. ΣΕΛ.3

ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Ν∆ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΛΟ ΣΕΛ.4

2

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

γιατί η μη υλοποίηση κάποιων στοιχείων του δεν ακυρώνει το συνολικό πρόγραμμα και γιατί μια συνολική Στη "Νησιωτική Διαδρομή " κριτική όλου του προγράμματος διαβάζομε τα βασικά σημεία της θα ισοπέδωνε την σημασία και τον συνέντευξης Δ. Διακομιχάλη ρόλο των πρωτευόντων και με την οποία στις 21/ 6/ 2009 παρουσίασε το πρόγραμμα δευτερευόντων στοιχείων του της Κοινωνικής Πολιτικής της προγράμματος. Εμείς θέλουμε η Παράταξης του. Επειδή ο μισθός μειώνεται , προσοχή των αναγνωστών Το πρόγραμμα της Κοινωνικής μειώνεται αντίστοιχα το ενδιαφέρον να συγκεντρωθεί στο ιδιαίτερο, το Πολιτικής του Δ. Διακομιχάλη το για τις έμμισθες θέσεις και σε πρώτο χαρακτηριστικό που προσφέρει το χωρίζομε σε τρία μέρη : πλάνο περνάν τα άτομα υψηλής πρόγραμμα του Δ. Διακομιχάλη. Α) : Στην πρόταση εκείνη που πολιτικής συνείδησης. Όμως αυτό το αποτελεί την "αιχμή του δόρατος " Επιχείρημα των αντιπάλων της τρίτο μέρος προσφέρει πολύ στο και είναι η πρόταση για μείωση των συνολικό βάρος του προγράμματος. πρότασης αυτής είναι ότι αυτή η Το συνολικό βάρος του δόρατος μισθών των έμμισθων μελών της πρόταση είναι λαϊκίστικη. Θα της Κοινωνικής Πολιτικής γίνεται Δημοτικής Αρχής κατά 50% . αποδείξομε ότι δεν είναι έτσι. πολύ μεγάλο, χρειάζεται δυνατά Β) :Στα επόμενα 3 πρώτα στοιχεία Η πρόταση έχει πολιτική του προγράμματος [ 1) Ναρκωτικά, χέρια για να κρατηθεί στο αναγκαίο σκοπιμότητα και έντονα θα 2) Τροφοκάρτες, 3) Εισιτήρια στο συμβάλλει στην νίκη του ύψος και πολλή πολιτική " Kalymnos Star" ] Δ. Διακομιχάλη. Αλλά πολιτική βούληση για να ριχτεί Αυτό το δεύτερο μέρος μαζί με το σκοπιμότητα δεν σημαίνει λαϊκισμό. αποτελεσματικά στο στόχο. πρώτο συναποτελούν την ειδοποιό 2) Η αιχμή του δόρατος Τι είναι λαϊκίστικη πρόταση; διαφορά ( = το ιδιαίτερο , το Λαϊκίστικη πρόταση είναι η πρόταση Το ιδιαίτερο, το πρωτοπόρο χαρακτηριστικό στοιχείο ) του στοιχείο που έχει το πρόγραμμα της που προσφέρει στον πολιτικό άμεσο προγράμματος .Μόνο μ αυτά τα δύο Κοινωνικής Πολιτικής (πολιτικό) όφελος, στην κοινωνία μέρη του προγράμματος μπορούμε του Δ. Διακομιχάλη είναι η πρόταση δεν προσφέρει κάτι το ουσιαστικό (υπόσχεση ) για μείωση κατά 50% πέραν από ένα εντυπωσιασμό ν ασχοληθούμε. των μισθών των έμμισθων μελών και για τον πολιτικό είναι σχετικά Το Γ) αποτελεί ένα της Δημ. Αρχής και η εξ αυτής της φτηνή και ανέξοδη. συμπληρωματικό μέρος. κίνησης συγκέντρωση 450.000 Από τους τρεις όρους της 1) Το δόρυ είναι βαρύ ευρώ σε βάση τετραετίας για το λαϊκίστικης πρότασης ισχύει μόνον ο Μ αυτό το τρίτο μέρος δεν θα ένας: του άμεσου πολιτικού ασχοληθούμε γιατί πολλά στοιχεία Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά αστοί πολιτικοί, για οφέλους. Δεν ισχύουν οι υπόλοιποι του θα τα δούμε και σ’ άλλα δύο, διότι η πρόταση του Δ. προγράμματα άλλων υποψηφίων, πρώτη φορά πολιτικοί του Διακομιχάλη προσφέρει στο Συστήματος ζημιώνουν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ την τσέπη τους προς όφελος της Ταμείο Αλληλεγγύης 450.000 Ευρώ «Νησιωτική Διαδρομή» κοινωνίας. Με αυτή την κίνηση ο Δ. και επομένως είναι ωφέλιμη στην Ενημερωτική, Μαχητική, κοινωνία και ειδικά στα φτωχά Διακομιχάλη πετυχαίνει τα εξής : Αποκαλυπτική Α): Ακυρώνει στα μάτια της στρώματα σε περίοδο Οικονομικής Εβδομαδιαία εφημερίδα Κρίσης και διότι αφαιρεί από τις Καλύμνου την μέχρι πρότινος που εκδίδεται στην Κάλυμνο τσέπες των στελεχών της προσπάθεια της Δημαρχίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Παράταξης Δ. Διακομιχάλη Γ. Ρούσσου να εμφανίσει τον ίδιο Πάνορμος – Ελιές Κάλυμνος (τον Δ. Διακομιχάλη) ως αντιστοίχως 450.000 Ευρώ. 85200 Επομένως δεν είναι καθόλου καταχραστή του Δημοτικού Τηλ. & FAX 2243059440-1-2 ανέξοδη πρόταση. Ταμείου. Είναι φανερό ότι ένας Email: nisiotik@otenet.gr 3) Η ειδοποιός διαφορά πολιτικός που δίνει στην κοινωνία Website:www.kalymnos-news.gr δικά του θεσμοθετημένα λεφτά , Εκτός από την πρόταση "αιχμής " ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ δεν μπορεί λογικά να έχει στην ειδοποιό διαφορά εισέρχονται Δημήτρης Γ. Δρόσος καταχραστεί λεφτά της κοινωνίας. άλλες τρεις προτάσεις ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β): Προκαλεί απρόβλεπτο και για τις οποίες λέμε τα εξής : Γιώργος Δ. Δρόσος ισχυρό παράγοντα επιλογής του Α): Αυτές οι 3 προτάσεις ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποψηφίου στις Εκλογές. παραμένουν προτάσεις του Μανώλης Γ. Μουσελλής Σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης ο Δήμου και στην υλοποίηση τους η ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δ. Διακομιχάλης μ αυτή την κίνηση άμεση καθοδήγηση παραμένει στον Δ.Δρόσος πλησιάζει πολύ περισσότερο την Δήμο : Ούτε τα " Ναρκωτικά " κοινωνία ,απ’ ότι άλλοι με περνάν στην αρμοδιότητα της ΔΙΑΘΕΣΗ – ΠΩΛΗΣΗ καθημερινές επισκέψεις σε Αστυνομίας ή κρατικών οργάνων ή φλύαρων κυριών με συμβουλές συνοικίες ,σπίτια και κατωγιές. Γ): Δημιουργεί αναστάτωση στην κατά της χρήσης Ναρκωτικών ,ούτε σύνθεση των μελών της Δημ. οι Τροφοκάρτες συγχέονται με την Οι αναγνώστες μας μπορούν να Αρχής της ίδιας του της Παράταξης . Ελεημοσύνη της Μητρόπολης. προμηθευτούν την εφημερίδα μας από τα παρακάτω σημεία πώλησης τύπου: -Παύλος Ζαίρης, Κεντρικό Πρακτορείου Τύπου Ξεκίνησαν την Τρίτη 30 Ιουνίου οι εκδρομές μελών -Παντελής Μαίλης ,Σταθμός Ταξί της Εργατικής Εστίας στην Κάλυμνο. Η παραμονή -Φώτης Τρικοίλης ,Χριστός στην Κάλυμνο θα είναι έξι διανυκτερεύσεις και τα -Αλεξανδράκη Μαρία,Περίπτερο γκρουπ κάθε φορά θα κυμαίνονται από 30-35 άτομα. νέα παραλία Πόθιας Οι εκδρομές θα διαρκέσουν μέχρι15 Σεπτεμβρίου, οι -Ρείσης Μικές,Χωριό -Μπουλαφέντη Σεβαστή, εκδρομείς θα διαμένουν στο Ξενοδοχείο «Ελιές» , Περίπτερο Ελιές ενώ η Εστία τους διαθέτει και λεωφορείο για περιηγή--Κυλικείο Λιμανιού σεις σε όλο το νησί . -ΚΑΒΑ Ποτών Αρη Καλαθιανάκη Όσοι αναγνώστες μας επιθυμούν Ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ μπορούν να εγγραφούν ως συνδρομητές. ΖΗΤΕΙ Χώρο στεγασμένο για τις Αναρριχητικές του Ετήσια συνδρομή δραστηριότητες Εσωτερικού 35 ΕΥΡΩ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Εξαμηνιαία 18 ΕΥΡΩ

Του Μανώλη Γαλανομάτη

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

Κοινωνική πολιτική ∆. ∆ιακομιχάλη : Η μεν αιχμή του δόρατος φοβερή, το δε δόρυ βαρύ.

Εφημερίδας «Νησιωτική Διαδρομή»

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

2243047463 και 6932441003

Ούτε οι εκπτώσεις των εισιτηρίων περνάν στην αρμοδιότητα κομματικών φίλων. Αυτό δεν σημαίνει άρνηση βοήθειας εκ μέρους της Αστυνομίας στα " Ναρκωτικά " και Εκκλησίας στην Δημοτική Κοινωνική Πρόνοια, σημαίνει μόνο ότι δεν δεχόμαστε σπέκουλα και παρασιτισμό άλλων θεσμών στην Κοινωνική Πολιτική του Δήμου. Β):Οι προτάσεις αυτές μπορούν να εκφυλιστούν σε Ελεημοσύνη με μια κακή συνολική Δημοτική Πολιτική. Τι είναι Ελεημοσύνη; Ελεημοσύνη είναι πράξη που προκαλεί προσωρινή ανακούφιση της δυστυχίας, χωρίς στο ελάχιστο να αντιμετωπίζει τις αιτίες, χωρίς να παίρνει μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών αυτών και ως εκ τούτου αναπαράγει την κοινωνική δυστυχία . Για να μην είναι Ελεημοσύνη αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει οι 3 αυτές προτάσεις να είναι συνιστώσες του συνολικού προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής ανάπτυξης του Δήμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά : Βοηθάμε τον Ναρκομανή ν απαλλαγεί απ’ την εξάρτηση του, αλλά ενισχύομε την παραγωγή του Νησιού για να βρεί δουλειά. Δίνομε τις Τροφοκάρτες τώρα να μην πεθάνει ο φτωχόκοσμος, αλλά αντιμετωπίζομε με οικονομική ανάπτυξη την Ανεργία. Δίνομε τώρα τις εκπτώσεις στους γειτονικούς μετανάστες, αλλά παίρνομε τα σχετικά μέτρα ώστε να μπορούν να δουλέψουν στο Νησί.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΡΙ Μεζονέτα 100 τμ με απεριόριστη θέα στην Τέλενδο Μαζί με γκαρσονιέρα 60 τμ στο ισόγειο. Έτος Κατασκευής 2008 Πολυτελή κατασκευή. με στέρνα, αυτόνομη θέρμανση, 3 αιρ κοντίσιον, ηλιακό θερμοσίφωνα, ιταλικά έπιπλα κουζίνας, εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές

Τιμή: 230.000 ευρώ Για πληροφορίες: Τηλ 6947008229

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Τουλάχιστον 6 οι ενδιαφερόμενες εταιρείες Μετά τις 10 Αυγούστου θα γνωρίζουμε ποια Εταιρεία θα αναλάβει την επιδοτούμενη γραμμή για Κάλυμνο. «ΠΟΛΕΜΟΣ» αεροπορικών εταιρειών ��ια τις άγονες γραμμές, τις οποίες το υπουργείο Μεταφορών βγάζει σε «πλειστηριασμό» με νέους όρους σε σχέση με το παρελθόν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται συνολικά για 24 γραμμές εσωτερικού, μεταξύ των οποίων και αυτή Αθήνα –Κάλυμνος, που επιδοτούνται από το κράτος και την Ε.Ε. με περίπου 35 εκατ. ευρώ τον χρόνο, οι οποίες σήμερα μονοπωλούνται από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Ο νέος διαγωνισμός για τα άγονα δρομολόγια που προκήρυξε πρόσφατα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αφήνει ανοιχτό το πεδίο δράσης ακόμα και για εταιρείες που δημιουργήθηκαν μόλις πρόσφατα! Στις τρεις μεγάλες εταιρείες του κλάδου (Οlympic Αir, Αegean Αirlines και Αthens Αirways), που ήδη έλαβαν τα τεύχη προκήρυξης του διαγωνισμού, προστέθηκαν και οι εταιρείες Sky Εxpress, Αstra Αirlines και Κ2 Smart Jets. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι τις 10 Αυγούστου. Ημερομηνία μετά την οποία θα γνωρίζουμε ποια αεροπορική Εταιρεία θα εξυπηρετεί την Κάλυμνο. Κάθε εταιρεία θα καταθέσει οικονομική προσφορά ξεχωριστά για κάθε μία από τις άγονες γραμμές. «Φωτογραφικές» αλλαγές Οι διαφορές σε σχέση με τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει στο παρελθόν για τα άγονα δρομολόγια μπορεί να είναι λίγες, πλην όμως θεωρούνται «ιδιαίτερα σημαντικές, έως φωτογραφικές». Στον νέο διαγωνισμό δεν υπάρχει πλέον όρος που να προβλέπει ότι κάθε εταιρεία που συμμετέχει σε αυτόν, θα πρέπει να διαθέτει πτητική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Η απάλειψη του όρου αυτού ανοίγει τον δρόμο συμμετοχής στον διαγωνισμό για τη νεοσύστατη εταιρεία Αthens Αirways, που έλαβε άδεια πτητικής λειτουργίας μόλις τον περασμένο Ιανουάριο. Επίσης, επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Οlympic Αir, του κ. Βγενόπουλου, η οποία ωστόσο θα δραστηριοποιηθεί με την άδεια της Ρantheon Αirways που θα αποτελέσει το διάδοχο σχήμα (νομικό κέλυφος) των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Σημειώνεται, ότι είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσονται και οι 24 άγονες γραμμές μαζί και όχι ανά ομάδες, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Οι νέες συμβάσεις για τις 24 άγονες γραμμές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2009, με ημερομηνία λήξης την 1η Οκτωβρίου 2013, δηλαδή ύστερα από τέσσερα χρόνια- και όχι τρία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

3

Σημάδια διάλυσης της ∆ημοτικής Αρχής

ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ∆Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Περίμενε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης!!!!!

Απροετοίμαστος παρουσιάσθηκε ο Δήμαρχος Γ. Ρούσσος, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, που συγκλήθηκε με δική του πρωτοβουλία, την περασμένη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 , με μοναδικό θέμα συζήτησης την κατάρτιση του επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Και ενώ ο κ. Ρούσσος με επιστολή προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους τους ζητούσε να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Με την παρούσα επιστολή μας δεν προχωράμε σε αυτή την φάση αλλά θέλοντας να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα σύνθεσης και συναίνεσης , πριν παρουσιάσει η Δημοτική αρχή τις προτάσεις της , θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και την χαρά της δημιουργικής πολιτικής και στις μειοψηφίες του Δ.Σ. να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σε μια ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. και ενώ ο κ. Ρούσσος στην ίδια επιστολή έγραφε «Εμείς (ως Δημοτική Αρχή) έχουμε ολοκληρώσει το κείμενο των προτάσεων μας», τελικά παρουσιάσθηκε στην ειδική αυτή συνεδρίαση εντελώς απροετοίμαστος ,χωρίς να έχει μία στοιχειώδη εισήγηση. Και η δικαιολογία, ότι δεν πήρε τις προτάσεις των δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης ώστε να προβεί στην τελική σύνθεση του κειμένου. Βέβαια και ο Δ. Διακομιχάλης τον διέψευσε παρουσιάζοντας έγγραφο με τις προτάσεις της Παράταξης του και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Γαλουζής προσκόμισε σε ψηφιακή μορφή όλες τις προτάσεις του και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Τρουμουλιάρη είπε ότι τις προτάσεις της έστειλε έγκαιρα με email.Έτσι λοιπόν η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έληξε άδοξα με τον Δήμαρχο να είναι έκθετος. Και φυσικά είναι άγνωστο πότε θα επαναληφθεί. Το βέβαιο πάντως είναι όχι πριν της 10 Ιουλίου αφού τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα απουσιάζουν σε ταξίδι στη Γαλλία. Βέβαια όλα τα παραπάνω που εξελίχθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δείχνουν σημάδια διάλυσης της Δημοτικής Αρχής. Μία Δημοτική Αρχή που παραπαίει, που η συνοχή της αποτελεί παρελθόν ,που ενδιαφέρεται μόνο για επουσιώδη και για ταξίδια , όταν σημαντικά θέματα όπως το ακτοπλοϊκό πρόβλημα, η πορεία του ΧΥΤΑ μετά την απένταξη του έργου, η απογοητευτική τουριστική κίνηση, να έχουν μπει στον αυτόματο πιλότο.

Η «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ» Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3548/2007 Κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου 2009 το ΦΕΚ Β 1260/2009 το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών υπεύθυνου για θέματα Τύπου κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, με την οποία καθορίζονται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 και έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Είναι η πρώτη κατάσταση που εκδίδεται μετά την εφαρμογή του νόμου και στο Νομό Δωδεκανήσου περιλαμβάνονται 3 ημερήσιες και 5 εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες . Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται : Ημερήσιες :ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ,ΠΡΟΟΔΟΣ,ΡΟΔΙΑΚΗ, όλες με έδρα τη Ρόδο. Εβδομαδιαίες: Η ΔΡΑΣΙΣ (με έδρα τη Ρόδο), ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (με έδρα την Κάλυμνο), ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (με έδρα την Κω) ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (με έδρα την Ρόδο),ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ (με έδρα την Κω). Η «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ» που ήδη διανύει τον 8ο χρόνο έκδοσης της και κυκλοφορεί ανελλιπώς κάθε Σάββατο, είναι η μοναδική εβδομαδιαία εφημερίδα στην Επαρχία Καλύμνου που πληρεί τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 και περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ.

ΕNGINE -SHIP REPAIRS

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ &ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΚΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Πωλείται η επιχείρηση franchise WIND κατάστημα κινητής τηλεφωνίας ∆ιεύθυνση σταθμός ΤΑΧΙ Καλύμνου Τηλέφωνο για πληροφορίες Τηλ.6936866001

ΠΕΙΡΑ 30 ΕΤΩΝ

-ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΤΟΡΝΟΥ - ΦΡΕΖΑΣ - ΠΛΑΝΗΣ - ΡΕΚΤΙΦΙΕ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ —ΝΑΥΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΗΖΕΛ -ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΒΙΝΤΖΙΑ- ΤΙΜΟΝΙΑ - ΕΞΑΤΜΗΣΕΙΣ -ΦΛΑΠΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΩΝ SCAM - KUBOTA—ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - KUBOTA —17- 18 -20 HP ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ— ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2243047188 ΚΙΝΗΤΑ --6983796999- 6978397663

4

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Και off shore για «φακελάκια»

Σοκαριστικά τα στοιχεία για τη διαφθορά στην Ελλάδα Πολεοδομίες, εφορίες, ο χώρος της υγείας και οι δήμοι είναι οι πρωταθλητές στη διαφθορά και στο «φακελάκι», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, που παρουσίασε τη Δευτέρα. Ο κ. Ρακιντζής άσκησε κριτική στα πειθαρχικά συμβούλια, που αποτελούνται κυρίως από συνδικαλιστές, των οποίων οι κρίσεις είναι πάντα αθωωτικές και στις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που πάντα φέρουν τον χαρακτηρισμό «εξαίρετος». «Δεν είναι δυνατόν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξαίρετοι» σημείωσε ο κ. Ρακιντζής «Κάποιοι γιατροί έχουν ιδρύσει off shore εταιρείες, όπου βάζουν τα εισοδήματα από τα φακελάκια» εξήγησε ο κ. Ρακιντζής. Σε άλλη περίπτωση, τριάντα γιατροί του ΕΣΥ, οι υποθέσεις των οποίων βρίσκονται στον εισαγγελέα, έβαζαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις εφημερίες πελάτες για πλαστικές εγχειρίσεις. Αλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις: στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δήμαρχος ζήτησε 500.000 ευρώ για να καθαρίσει ένα χώρο 10 στρεμμάτων. Το Πειθαρχικό τον απάλλαξε και έχει παραπεμφθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης, υπάλληλος στη Νομαρχία Πειραιά είχε εκδώσει 31 πλαστές άδειες φορτηγών διεθνούς κυκλοφορίας και 62 για φορτηγά εθνικών μεταφορών. Κάθε μια από αυτές κοστολογείται σε 200.000 - 300.000 ευρώ. Ακόμη, εφοριακοί στη Θεσσαλονίκη «επέστρεφαν» ΦΠΑ για εμπορεύματα που δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν επιστραφεί 100 εκατ. ευρώ ΦΠΑ για εξαγωγή δερμάτινων ειδών στην Κίνα.

ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Ν∆ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΛΟ. Αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής περιλαμβάνονται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Οργάνωση Καλύμνου της ΝΔ με ημερομηνία 30/6/2009.για το ακτοπλοϊκό πρόβλημα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο υπ’ όψιν κείμενο το πρόβλημα της Καλύμνου δεν είναι ακτοπλοϊκό αλλά πρωτίστως λιμενικό λόγω της δυσπραγίας της τοπικής αυτοδιοίκησης να εκπονήσει μελέτη συμπληρωματικών έργων, (έξω μόλος κλπ). Και το δελτίο τύπου συνεχίζει αναφέροντας ότι αν τα έρα είχαν ιεραρχηθεί κατά καλύτερο τρόπο ,τότε το μεταφορικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί θα είχε επιλυθεί εδώ και 3-4 χρόνια. Αυτούσιο το δελτίο τύπου ,το παραθέτουμε παραπλεύρως.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΨΑΡΕΨΑΝ ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ερασιτέχνης ψαράς έπιασε στο αγκίστρι του, μέσα στο λιμάνι της Καλύμνου λαγοκέφαλο, την περασμένη εβδομάδα. Μετά απ’ αυτό το γεγονός θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι ψαρεύουν και ιδιαίτερα οι νεαροί ερασιτέχνες ψαράδες γιατί πρόκειται για δηλητηριώδη ψάρι. Να αναφέρουμε ότι τα ψάρια αυτά, περιέχουν στο δέρμα και στα σπλάχνα τους, μια τοξίνη, την τετραδοτοξίνη (tedrodoxin TTX) η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο, από μυϊκή παράλυση, αναπνευστικές διαταραχές και ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος. Χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους : Το συγκεκριμένο είδος λαγοκέφαλου έχει σχήμα ροπαλοειδές, με μεγάλο κεφάλι, λεπτή και διχαλωτή ουρά. Τα μάτια του είναι μεγάλα, ανοιχτόχρωμα με μαύρη κόρη και μπροστά τους υπάρχει μία κηλίδα χρώματος ασημί. Διαθέτει τέσσερα χαρακτηριστικά δόντια (σαν ράμφος) δύο στην πάνω σιαγόνα και δύο στην κάτω που θυμίζουν λαγό. Το πάνω μέρος του σώματος έχει χρώμα πράσινο-λαδί-καφέ, με πολλές καφές σκούρες ή μαύρες κηλίδες, και δεν έχει λέπια. Στα πλευρά έχει μία ασημένια ταινία, και η κοιλιά του είναι ασπριδερή και λεία, χωρίς αγκάθια και εξογκώματα η οποία μπορεί να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το μήκος του μπορεί να φτάσει από 2 έως 60 εκατ. και σπανίως μπορεί να φτάσει το 1 μέτρο και τα 7 κιλά βάρος, αλλά όπως διαπιστώθηκε στις θάλασσές μας αλιεύεται σε μικρά μεγέθη, κάτω των 10 εκατοστών. Είναι είδος που ζει σε ρηχά νερά, συνήθως από 15 έως 50 μέτρα και σπανιότερα ως 100 μέτρα βάθους, σε βραχώδεις βυθούς, κάθετα παράκτια βράχια και υφάλους.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τηλ: 6972.818181 Αρ.πρωτ: 2009 Κάλυμνος 30-06-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρισκόμενοι όπως πάντα δίπλα στην ανάγκη του πολίτη και μέσα στα προβλήματα του και συμμετέχοντες από καιρού στο ακτοπλοϊκόλιμενικό πρόβλημα της Καλύμνου αφού παρακολουθήσαμε όλες τις πτυχές του προβλήματος σας ενημερώνουμε: 1. Ότι σήμερα το πρόβλημα παρ' όλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι πρωτίστως λιμενικό λόγω της δυσπραγίας της τοπικής αυτοδιοίκησης να εκπονήσει μελέτη συμπληρωματικών έργων, (έξω μόλος κλπ) 2. Η Κάλυμνος με καλύτερη ιεράρχηση των έργων που έγιναν θα μπορούσε να έχει λύσει το μεταφορικό της πρόβλημα εδώ και 3-4 χρόνια με καλύτερο προγραμματισμό και ζήλο ουσίας για προγραμματισμό των έργων. 3. Το ακτοπλοϊκό μας πρόβλημα όπως και πολλά άλλα αποτελούν τις αμαρτίες του παρελθόντος πολλών προσώπων και κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που οι ίδιοι σήμερα παρουσιάζονται ως θύματα της κατάστασης. 4. Η Ν.Δ. είναι το κόμμα που έκανε και κάνει όλα τα έργα του νησιού μας αρκεί να βρίσκει έδαφος συνεννόησης και διάθεση για εργασία μεταξύ των θεσμικών παραγόντων που σήμερα διοικούν και εξουσιάζουν το νησί μας. 5. Οι επικίνδυνες εκφράσεις κορυφαίων παραγόντων του νησιού μας, για δημιουργία εντυπώσεων, που μέχρι σήμερα κωλυσιεργούν βλάπτουν και εκθέτουν το νησί μας σε κάθε κατεύθυνση.

Έκλεισε το Γραφείο του ο νομάρχης, εκτελεί τα καθήκοντά του από το Νοσοκομείο της Ρόδου

Φαίνεται ότι ο Νομάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης ζήλεψε τη δόξα του Δημάρχου Καλυμνίων Γ.Ρούσσου ,όταν το περασμένο Δεκέμβριο είχε κάνει κατάληψη στο Νοσοκομείο Καλύμνου για το θέμα του Καρδιολόγου ,και έτσι αποφάσισε και αυτός για 2 ημέρες να εκτελεί τα καθήκοντα του, από το Νοσοκομείο Ρόδου. Από τη Νομαρχία εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου: Από το χώρο του Νοσοκομείου της Ρόδου θα ασκεί σήμερα και αύριο τα καθήκοντά του ο νομάρχης Δωδεκανήσου, κλείνοντας το γραφείο του, σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας για τον συστηματικό εμπαιγμό και την απροκάλυπτη κοροϊδία εις βάρος των εργαζομένων στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα, και των δομών υγείας του νομού μας. Με την ενέργειά του αυτή, που ο ίδιος χαρακτηρίζει «συμβολική πράξη καταγγελίας» της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και συμπαράστασης των εργαζομένων, ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης επιδιώκει να αναδείξει εμφατικά το γεγονός ότι η κατάσταση στον χώρο της Υγείας στο νομό μας αποτελεί το μείζον ζήτημα για το οποίο απαιτείται κινητοποίηση και συλλογική δράση. «Η θέση μου είναι εκεί, κοντά στους εργαζομένους, κοντά στη Διοίκηση και στους πολίτες» δήλωσε ο νομάρχης, καλώντας και προσκαλώντας τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένο φορέα, να δηλώσουν το δικό τους «παρών» σε μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών μέχρι τη δικαίωση του αγώνα που έχει στόχο να δοθεί ένα τέλος στην απαξίωση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Ρόδου και των υπολοίπων δομών υγείας της Δωδεκανήσου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

5

ΣΕΛ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Μπορεί η Κάλυμνος να συνδέεται με τον Πειραιά με 4 μόνο δρομολόγια, αλλά η παρουσία της στο μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας μας ,έγινε αισθητή την περασμένη εβδομάδα ,αφού το λεωφορείο του Δήμου Καλυμνίων ακινητοποιήθηκε κατά την έξοδο του ,στον καταπέλτη του πλοίου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» παρεμποδίζοντας για περισσότερο από 20 λεπτά, την έξοδο των υπολοίπων οχημάτων που ήταν στο πλοίο ,δημιουργώντας ένα κομφούζιο. Και βέβαια το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι , τι ήθελε το Λεωφορείο του Δήμου Καλυμνίων στον Πειραιά. Μήπως υπέστη κάποια σοβαρή βλάβη ή έπρεπε να περάσει από σέρβις ,που δεν είναι δυνατό να γίνει στο Δημοτικό συνεργείο ή στο ιδιωτικό με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος;

ΣΑΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ,ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΑΛΟΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . ΠΑΙ∆ΙΚΑ –ΒΡΕΦΙΚΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ. ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 0-36, ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ VISAMASTERCARD ΤΗΛ. 2243029866 23720 - 22912 ΚΙΝ 6932796032 6946865872

6

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

γεγονότα.Ο Σουίδας σημειώνει τον Ερμή ως τον δημιουργό της Θρησκείας της τριαδικής θεότητας: « Ούτος ο σοφός ήκμασε προ του Φαραώ. Εκέκλητο σε τρισμέγιστος, διότι περί τριάδος εΦθέξατο, ειπών εν τριάδι μίαν είναι θεότητα ». Ο Ερμής έχει χαρακτηρισθεί από την ανθρωπότητα ως ο ισχυρότερος νους της γης.Στην Ελληνική παράδοση αναφέρεται ως ψυχοσώστης, ως κι' αυτές επιτεύγματα του Ερμή του γραμματέας του Κρόνου, ως ΠΗΓΗ : diodos.gr Τρισμέγιστου, τα στοιχεία των οποίων αντιβασιλέας του στην Αίγυπτο, ως τα διδάχτηκε ο Μωϋσής στην Αίγυπτο. σύμβουλος του αυτοκράτορα Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι ο θεοβασιλέα Δία και ως σύμβουλος και Μωϋσής είχε διδαχθεί όλη τη καθηγητής του Διονύσου. Στην φιλοσοφία των Αιγυπτίων: « Και Αιγυπτιακή παράδοση αναφέρεται ως Η Προσωπικότητα του εδιδάχθη ο Μωϋσής πάσαν την διδάσκαλος του Όσιρι (= Ήλιος φιλοσοφίαν των Αιγυπτίων » Γράφει Ερμή Σείριος - Διόνυσος) και ως θεός των σχετικά η Καινή Διαθήκη. γραμμάτων.Στ' αρχαία Ινδικά κείμενα (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρεύς γράφει κι' αναφέρεται ως διδάσκαλος των θεών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ) αυτός ότι στον καιρό της Αντιβασιλείας και ως πρώτος στους κλάδους της Κατά το Στοβαίο, ο Ερμής είχε γράψει του Ερμή στην Αίγυπτο είχε επιστήμης και της θεοσοΦίας και σαράντα δύο βιβλία από τα οποία τα αξιοποιηθεί η γη της με αρδευτικές σεβαστός στους Ασούρας, με τον τίτλο τριάντα έξι περιείχαν τις φιλοσοφικές διώρυγες κι είχε διαμεριστεί η χώρα σε ((Βριγασπάτι)). Στην παράδοση των και κοσμογενικές του γνώσεις, τα έξι κλήρους, και ότι τότε διδάχτηκαν στην Κινέζων αναφέρεται ως σύμβουλος της δε τις ιατρικές.Αυτά τα βιβλία Αίγυπτο από τους Έλληνες η μεγάλης Μητέρας βασίλισσας της διαδόθηκαν σ' όλον τον κόσμο, κι' από αριθμητική, οι λογισμοί (= Άλγεβρα), Δύσης Βάγκ Μου, ως διαδόσας εκεί τη εκείνα άντλησαν τις γνώσεις τους οι η Γεωμετρία, η Αστρονομία και τα θρησκεία του Μονοθεϊσμού με τον θρησκευτικοί ηγέτες των Περσών ο γράμματα και τότε θεσπίστηκαν εκεί τίτλο Φου Χι και ως εκπολιτιστής των Ζαρατούστρας, των Εβραίων ο νόμοι χρηστότητας κινέζων: « Πριν έλθουν οι Ουράνιοι Μωϋσής, των Ελλήνων ο ορφέας, των « Τον ημέτερον Ερμήν ακούει την τε Βασιλείς, οι άνθρωποι στην Κίνα Ινδών οι Βραχμάνες και ο Βούδας, των Αίγυπτον εις λήξιν και κλήρον άπασαν ζούσαν σαν τα ζώα. Σκεπάζονταν με Κινέζων ο Λάο Τσε Κ.τ.λ.Όλοι αυτοί οι τεμείν... και διώρυγας τεμέσθας ταις δέρματα ζώων, τρέφονταν με ωμό θρησκευτικοίγειες λαών δεν υπήρξαν επαρδεύσασι και νόμους θείνας... και κρέας, και δεν ήξεραν τον πατέρα οι δημιουργοί των δογμάτων τους κατάλογον της των άστρων των... όταν ήλθε ο Φου Χι με τη αλλά απλώς μαθητές και εισηγητές της επιστολής... και πρόσγε και αριθμούς βοήθεια μιας πολύ μορφωμένης μονοθεϊστικής Ελληνικής θρησκείας και λογισμούς και γεωμετρίαν και βασίλισσας, έμαθε στο λαό το γάμο, τη της εποχής του Ερμή του αστρονομίαν και την γραμματική μουσική, τα γράμματα, τη ζωγραφική Τρισμεγίστου, η περίοδος της οποίας παραδούνε » . και το πως να καλλιεργούν το τοποθετείται την ένατη χιλιετηρίδα Γράφει ο Κύριλλος ο Αλεξανδρεύς μεταξοσκώληκα ». Π.Χ.. Οι φιλοσοφικές, θρησκευτικές εξιστορώντας όλα τα ως άνω Στ' αρχαία Ιαπωνικά κείμενα ο Ερμής και ιατρικές γνώσεις του Μωϋσή ήσαν

«ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠO ΤΟ INTERNET»

Γράφει ο ∆ημήτρης ∆ρόσος

Ερμής ο Τρισμεγιστος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

επιζεί ως θεός Thor. Έτσι τον ονόμαζαν τον Ερμή και οι αρχαίοι Γερμανικοί λαοί της Ευρώπης, Thor. Τέλος οι θρησκείες των Κινέζων, των Ιαπώνων, των lνδών, των Αιγυπτίων και των Εβραίων, έχουν τη ρίζα τους στην Ελληνική θρησκεία του Μονοθεϊσμού του Ερμή. Ο θάνατος του Ερμή έχει περιβληθεί από την αρχαία παράδοση με το θρύλο της ανάληψής του στους ουρανούς. Γράφει ο Στοβαίος διηγούμενος την περίπτωση, και το ότι ο Ερμής άφησε όλα τα περισπούδαστα φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα του στον υιό του Τατ ( Κέφαλο ).« Ούτος μεν τοις συγγενείς θεοίς δορυφορείν, προσταχθείς ανέβαινε στα άστρα. Αλλ' ην αυτών διάδοχος και παραλήπτωρ των μαθητών του ο υιός του Τατ ». Οι άνθρωποι λάτρευαν τη φύση στις εκδηλώσεις της. Δεν είχαν την ιδέα της ύπαρξης ενός Νου - Θεού, κυβερνήτη δημιουργού του σύμπαντος. Ο Ερμής είχε αφοσιωθεί ολόψυχα στην έρευνά του, και βέβαιος πως η πανκυρίαρχη αυτή δύναμη υπάρχει, ρίχθηκε με όλες του τις ψυχικές δυνάμεις να παρουσιάσει στην ανθρωπότητα τη μεγαλειώδη υπόστασή της. Είχε ένα νοερό διάλογο με το Δημιουργό. Τον πήρε νοερά στα θεία πεδία, και του αποκάλυψε τη φύση και τη δημιουργία στη μεγαλειώδη έκτασή τους. Τον έκανε σκεύος του, του έδωσε την ευλογία, τον ενέπνευσε, τον φώτισε, και του έδωσε την εντολή να υψώσει την ανθρωπότητα από το ψυχικό σκοτάδι προς το θείο φως.

ΣΑΒΒΑΤΟ

4

ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

7

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράνομες φορτοεκφορτώσεις εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών στον λιμενίσκο του Εμπορειού. Κύριε Λιμενάρχα, Σε συνέχεια των τηλεφωνικών μας συνεννοήσεων εδώ και δέκα μέρες περίπου σας ενημερώνω ότι δυστυχώς συνεχίζονται οι παράνομες φορτοεκφορτώσεις υλικών και Η εφημερίδα μας έγινε δέκτης πολλών ιχθυοτροφών των ιχθυοκαλλιεργειών της παραπόνων κατοίκων και περιοχής Εμπορειού. Το γεγονός αυτό επαγγελματιών του Εμποριού από τα προκαλεί καταστροφική τουριστική προβλήματα που δημιουργούνται στο υποβάθμιση της περιοχής και έχει ξεσηκώσει γραφικό λιμανάκι της περιοχής με τις τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους της οι φορτοεκφορτώσεις υλικών και οποίοι ενόψει της γενικότερης κακής ιχθυοτροφών των ιχθυοκαλλιεργειών. οικονομικής κατάστασης δεν αντέχουν να Όπως μας είπαν ,οι δραστηριότητες υφίστανται και αυτή την παράνομη αυτές την θερινή περίοδο ρυπαίνουν δραστηριότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν για την την περιοχή και αναγκάζουν τους άμεση επέμβαση σας και το σταμάτημα της παραθεριστές να φεύγουν από το παράνομης αυτής δραστηριότητας δεδομένου Εμποριό. Για το θέμα αυτό ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται οι ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή ,που φορτοεκφορτώσεις αυτές από τον λιμενίσκο απέστειλε επιστολή προς το της εγκαταληφθείσας ιχθυοκαλλιέργειας Λιμενάρχη προκειμένου να επιληφθεί Αργινωντών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ του θέματος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ ΜΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ -ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΡΙ 50μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ

Τηλ. 22430 47887 Κιν.6944574989

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 100 ΤΜ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6945850062

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 74 τμ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗ) Πληροφορίες : Στα τηλέφωνα 22433300698 και κιν. 6870810089(απογευματινές ώρες)

ΣΤΟ 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΠΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΣΟΥΡΙ

ΝΙΚΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ

Μεζονέτα 100 τμ με απεριόριστη θέα στην Τέλενδο Έτος Κατασκευής 2008 Πολυτελή κατασκευή. με στέρνα, αυτόνομη θέρμανση, 3 αιρ κοντίσιον, ηλιακό θερμοσίφωνα, ιταλικά έπιπλα κουζίνας, εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές

Για πληροφορίες:

Τηλ 6947008229 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα δυάρι,45 τμ επιπλωμένο πλήρως, χωρίς κοινόχρηστα 800 μέτρα από τα ΤΕΙ Αθηνών Τηλ. 6977097913 6936695883

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧH ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 50 μ. πάνω από το δημόσιο δρόμο Τα 6436τμ εντός οικισμού και τα 6.390 τμ εκτός οικισμού Πληροφορίες: ΤΗΛ.2243047348 6932099712

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Υπό κατασκευή ημιτελής διώροφη οικία 140 τμ στην περιοχή Υπαπαντή στην τιμή των 30.000 ευρώ Πληροφορίες: 2243024748 και 6976883050

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

ΤΗΛ 6944819074

Πηγαίνουμε παντού 24 ώρες ΤΑΧΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6944819074-6934665670

ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπό ανέγερση ∆ιώροφη Βίλα 155 τ.μ σε οικόπεδο 1000 τ.μ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Οικίες κατά παραγγελία από 70-150 τμ , σε οικόπεδα από 500-1000 τμ στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής Άργους ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΑ 100 τμ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο 15 στρεμμάτων ή και τα 7,5 στρέμματα στην περιοχή Αγίας Αικατερίνης (Κεφάλα), χαρακτηρισμένο από ∆ασαρχείο στην τιμή των 35.000 ευρώ

ΠΛΗΡ: ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ τηλ 6948100560 -6944258798 2243048223 www. realestatekalymnos.gr E-mail: Pizanias@realestatekalymnos.gr

8

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

Έγγραφο κόλαφος για το Γ. Ρούσσο και τους συνεργάτες του από το ∆ιευθυντή ∆ασών ∆ασών που ξεκάθαρα αναφέρει ότι επιβάλλεται η απαλλοτρίωση του επίμαχου Χώρου στο ΧΥΤΑ

ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Μονόδρομος η απαλλοτρίωση για να προχωρήσει το έργο του ΧΥΤΑ. Ο Περιφερειάρχης αντί να τραβήξει το «αυτί»της δημοτικής Αρχής, προσπαθεί να βρει τρόπο να καλύψει τον κ. Ρούσσο !!!!

958.000 ευρώ!!!! πήρε ο εργολάβος μόνο για μελέτη και χωματουργικές εργασίες

Όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ο Διευθυντής Δασών Δωδεκανήσου Φίλιππος Κοντίτσης με έγγραφο του με ημερομηνία 18 Ιουνίου ξεκαθαρίζει το θέμα που έχει προκύψει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, αναφέροντας ότι επιβάλλεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ένα έγγραφο κόλαφος για το Δήμαρχο Γ. Ρούσσο, αλλά και για όλους αυτούς που υποστήριζαν ότι δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση στον επίμαχο τμήμα του ΧΥΤΑ ,όπου υπάρχουν φερόμενοι ιδιοκτήτες, αλλά και ένα έγγραφο που λύνει τα χέρια της δημοτικής Αρχής και δίνει λύση στο να προχωρήσει άμεσα και απρόσκοπτα του έργο του ΧΥΤΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο κ. Κοντίτσης αφού κάνει ένα σύντομο ιστορικό ,παραθέτει το νομικό πλαίσιο και καταλήγει: επιβάλλεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του τμήματος του ΧΥΤΑ επί του οποίου εγείρονται διεκδικήσεις κυριότητας από οποιοσδήποτε πολίτη, με σκοπό εφόσον τελεσιδίκως αναγνωριστεί η κυριότης α) διά της διοικητικής οδού ή β) διά της προσφυγής στα αστικά δικαστήρια της περιοχής του ακινήτου, τότε και μόνο τότε να εισπράξει την επί δικασθείσα δαπάνη αναγκαστικής απαλλοτρίωση ς του ακινήτου. Κλείνοντας ο κ. Κοντίτσης για τους ισχυρισμούς από πλευράς Δήμου ότι θα αποτελεί παράβαση καθήκοντος σε περίπτωση που προχωρήσει σε απαλλοτρίωση, αναφέρει σχετικά: « Τέλος θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι έχει νομολογηθεί (ΣτΕ 454/1961) η ανεμπόδιστη δυνατότητα της Διοίκησης να προβαίνει στην κήρυξη κτήματος, κατά τεκμήριο ανήκοντος στο δημόσιο, ως αναγκαστικά απαλλοτριωτέου εφόσον εγείρεται διεκδικητική αγωγή κατά του δημοσίου από φερόμενους ιδιοκτήτες της έκτασης. Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης δεν αποτελεί επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας σε εκκρεμεί δίκη, ενώ αντίθετα η αποφυγή κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από μέρους Διοικήσεως είναι ανεπίτρεπτη επέμβαση, αφού βοηθά στην έξαρση

και στην προεπικύρωση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του Δημοσίου στην επίδικη έκταση». Παραθέτουμε παραπλεύρως την 3η σελίδα από το έγγραφο του Δντή Δασών ,όπου ξεκάθαρα προκύπτει ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί μονόδρομο ,ενώ ο κ. Κοντίτσης διευκρινίζει ότι τα δύο διαφορετικά έγγραφα που παρουσιάσθηκαν στο δημοτικό Συμβούλιο αποτελούσαν 2 διαφορετικές απαντήσεις σε δύο διαφορετικά ερωτήματα που του τέθηκαν. ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Όπως προαναφέραμε, το παραπάνω έγγραφο λύνει τα χέρια της Δημοτικής Αρχή και αντί ο κ. Ρούσσος να συγκαλέσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και να ξεκινήσει το έργο ,τηρεί μία ένοχη σιωπή και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να ακυρώσει το υπ’ όψιν έγγραφο . Ενώ έχουν περάσει περισσότερες από 15 ημέρες από την έκδοση του εγγράφου δεν το έχει κοινοποιήσει στους δημοτικούς Συμβούλους ως όφειλε ,αφού είναι αποδέκτες. Ο κ. Ρούσσος προφανώς δεν θέλει να παραδεχθεί τους λανθασμένους χειρισμούς που ακολούθησε μέχρι τώρα ,με αποτέλεσμα να απενταχθεί ένα σημαντικό έργο υποδομής για τη δημόσια υγεία και συνεχίζει πεισματικά να αρνείται να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση του συγκεκριμένου χώρου, αν και γνωρίζει ότι είναι μονόδρομος . Με τις ενέργειες του αυτές, ο κ. Ρούσσος βάζει πάνω από την πορεία του έργου, τα πολιτικά του παιχνίδια ,αφού σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να δικαιώσει την αντιπολίτευση και να φανεί ότι ηττήθηκε πολιτικά, ενώ βέβαια είναι και έκθετος από την ενέργεια του να φέρει τα ΜΑΤ στην Κάλυμνο. ΕΚΘΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Βέβαια ευθύνες για τα αδιέξοδα που έχει οδηγηθεί το έργο του ΧΥΤΑ φέρει και ο Περιφερειάρχης ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να καλύψει τους λανθασμένους χειρισμούς του κ Ρούσσου. Και δυστυχώς μετά την έκδοση του εγγράφου από το Δντή Δασών Δωδεκανήσου ,που δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα, αντί ο Γ.Γ της Περιφέρειας Χαράλαμπος Κόκκινος να τραβήξει «το αυτί» της Δημοτικής Αρχής και να δώσει εντολή να εφαρμόσει άμεσα τις οδηγίες του Δντή Δασών για να προχωρήσει το έργο ,προσπαθεί να βρει τρόπο να καλύψει τον κ. Ρούσσο. Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες που διαθέτει η εφημερίδα μας, έχουν ασκηθεί πιέσεις στο Δντή Δασών να τροποποιήσει το υπ’ όψιν έγγραφο του, κάτι όμως που δεν αποδέχθηκε, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή στην Προϊστάμενη Διεύθυνση να ελέγξει το βάσιμο των θέσεων και υποδείξεων του κ. Κοντίτση. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά ο κ.Κόκκινος, ενώ όφειλε να ζητήσει ευθύνες από το Φορέα υλοποίησης, που είναι ο δήμος ,για τους λανθασμένους χειρισμούς, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό έργο για την Κάλυμνο να απενταχθεί ,έρχεται να καλύψει με κάθε τρόπο τον κ. Ρούσσο, αγνοώντας ότι ένας Υπηρεσιακός παράγοντας ,ο καθ’ ύλην αρμόδιος για παρόμοιες περιπτώσεις ,τεκμηριωμένα δίνει λύση στο πρόβλημα. 958.000 ΠΗΡΕ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Όπως και πριν ένα μήνα αναφέραμε σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας μας, μέχρι τώρα ο εργολάβος του έργου του ΧΥΤΑ ,έχει εισπράξει ένα σημαντικό ποσό. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημο έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών, που παραθέτουμε παρακάτω, για τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής και για κάποιες χωματουργικές εργασίες που έγιναν (εκσκαφές και επιχωματώσεις) στοίχησαν 958.277,47 ευρώ ,κοντά στα 327 εκατομμύρια δραχμές. Βέβαια η απορία είναι: πως ένα έργο που τελικά απεντάχθηκε από το Γ’ ΚΠΣ ,λόγω καθυστέρησης κατασκευής του ,για τους γνωστούς λόγους, με μόνο μέρος των χωματουργικών εργασιών να έχουν υλοποιηθεί, κόστισε μέχρι τώρα κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ που αποτελεί το 31.77% του συνολικού προϋπολογισμού, του έργου; Μπορεί η Δημοτική αρχή ,από το ημερολόγιο έργου, να μας πεί σε πόσες ημέρες εργασίας αντιστοιχούν τα 958.000 ευρώ;

ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Παρουσία του Χαράλαμπου Κόκκινου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ανοιχτού Θεάτρου Χώρας στην Κάλυμνο Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος ,παρουσία του Δημάρχου Γ.Ρούσσου, των Τοπικών αρχών του νησιού και αρκετού κόσμου εγκαινίασε το Ανοιχτό Θέατρο Χώρας, η κατασκευή του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου. Εντυπωσιακή η θεατρική παράσταση « Η Περιφέρεια » του Γ. Σουρή που παρουσιάσθηκε από την Θεατρική Ομάδα Καλύμνου ,ενώ καταπληκτική η συμπατριώτισσα μας Καίτη Κουλιά που με ένα πλούσιο ρεπερτόριο στην κυριολεξία ξεσήκωσε τον κόσμο. Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκδόθηκε δελτίο τύπου για το συγκεκριμένο έργο και μεταξύ άλλων αναφέρει:Η ένταξη του έργου «Δημιουργία χώρου πρασίνου, στάθμευσης και υπαίθριου θεάτρου Χώρας Καλύμνου» στο Μέτρο 4.7 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης» του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο στις 23 Δεκεμβρίου 2004. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 18 Ιανουαρίου 2006. Φορέας υλοποίησης του έργου ήταν ο Δήμος Καλυμνίων και φορέας επίβλεψης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (820.000€), αφορά την κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου 500 καθήμενων και 200 περίπου όρθιων θεατών, την κατασκευή χώρων για βοηθητικές χρήσεις (αποδυτήρια, αποθήκες, χώροι υγιεινής), την κατασκευή αναψυκτηρίου με δυνατότητα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και στον υπαίθριο χώρο. Στο θέατρο προβλέφθη, επίσης, η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και παιδικής χαράς. Σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκκινου: «Στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην κοινωνική διάσταση και στην προώθηση ίσων ευκαιριών. Η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής θα βελτιώσει τις συνθήκες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.» Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από σημαντικά έργα, τα οποία υλοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στην Κάλυμνο όσο και στα γύρω μικρά νησιά, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου, του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για έργα και δράσεις, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός υπερβαίνει τα πενήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (55.000.000€). Αξίζει να αναφερθούν τα σημαντικότερα εξ αυτών, όπως αναδείχθηκαν μέσα από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπου Κόκκινου: «Το νέο κτίριο του αεροσταθμού με την παράλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κρατικού αερολιμένα Καλύμνου, ο βιολογικός καθαρισμός, το λιμάνι της Καλύμνου, η νέα οδός Αργυνώντα- Βαθύ, το Κέντρο Στήριξης Ατόμων ΜΕ Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, που πρόσφατα εγκαινιάστηκε, το καταδυτικό πάρκο και το ορειβατικό κέντρο είναι μόνο μερικά από τα έργα που υλοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο νησί της Καλύμνου. Είναι έργα που άλλαξαν την όψη του νησιού, έργα που συνέβαλαν και θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην άνοδο της τουριστικής κίνησης, και, φυσικά, έργα και δράσεις που διευκόλυναν την καθημερινότητα των κατοίκων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΟΥ ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ Στην Κάλυμνο βρέθηκε την 1 και 2 Ιουλίου, η καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και της Ελληνικής Μυθολογίας Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τάρπον Σπρίνγκς , Κίμπερλι Φίλου, προκειμένου να συζητήσει με τη δημοτική Αρχή θέματα συνεργασίας. Τα θέματα αυτά αφορούν στη δυνατότητα εκ μέρους του Δήμου φιλοξενίας φοιτητών του εν λόγω ιδρύματος από το 2010 όταν στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος επισκέπτονται την Ελλάδα . Για την ενημέρωση επί του θέματος παραχώρησαν συνέντευξη ο δήμαρχος κ. Γ. Ρούσσος και ο αντιδήμαρχος Φ. Χριστοδούλου παρουσία της κας Κίμπερλι.

9

ΣΕΛ.

Η Aegean προσφέρει δωρεάν μεταφορά σε 10.000 μαθητές από τη νησιωτική Ελλάδα, για να επισκεφτούν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης! Από την αεροπορική Εταιρεία Aegean εκδόθηκε δελτίο τύπου σχετικά με την προσφορά 10.000 εισιτηρίων σε μαθητές νησιών για να επισκεφθούν το Μουσείο της Ακρόπολης. Στο δελτίο τύπου μεταξύ άλλων αναφέρονται: Η Aegean, με αίσθημα υπερηφάνειας και κοινωνικής ευθύνης, ενισχύει την Ελληνική περιφέρεια προσφέροντας τη δυνατότητα στους νέους των νησιών μας να επισκεφτούν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Χιλιάδες μαθητές της Γ’ Γυμνασίου θα ταξιδέψουν δωρεάν στην Αθήνα από τον τόπο διαμονής τους, για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία του νέου Μουσείου και να γνωρίσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Aegean – Κοντά στους Νέους», περισσότεροι από 10.000 μαθητές από 208 διαφορετικά Γυμνάσια της νησιωτικής Ελλάδας, θα ταξιδέψουν αυθημερόν στην Αθήνα με τους συνοδούς – καθηγητές τους ώστε να επισκεφθούν το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Το πρόγραμμα, εφόσον τύχει της έγκρισης και συνδρομής των αρμοδίων υπουργείων, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2009 και αφορά

όλους τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου για τη σχολική περίοδο 2009-2010. Τα νησιά μας, τα σχολεία των οποίων αφορά το πρόγραμμα, είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Κως, η Λέσβος, η Λήμνος, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σάμος, η Σαντορίνη, η Χίος, καθώς και όποια νησιά των άγονων γραμμών προστεθούν στο δίκτυο της AEGEAN, από 1/10/09. Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων και σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη ζητηθεί η έγκριση και πολύτιμη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταφορών ώστε να μη χρεωθούν τα τέλη αεροδρομίων στoυς μαθητές στις συγκεκριμένες πτήσεις καθώς και του Υπουργείου Πολιτισμού . Ο κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος της Aegean, δήλωσε σχετικά: «Η Aegean στέκεται δίπλα στους νέους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η ενίσχυση της Ελληνικής Περιφέρειας γίνεται πράξη φέρνοντας κοντά στους ανεκτίμητους θησαυρούς του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, χιλιάδες μαθητές της νησιωτικής Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι η επίσκεψη αυτή θα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο συμπλήρωμα στη σχολική τους ύλη αλλά και μια ευκαιρία να αισθανθούν υπερήφανοι, τόσο για την ιστορία όσο και για το παρόν της χώρας μας. Το πρόγραμμα «Aegean – Κοντά στους Νέους» αποτελεί μία δέσμευση όλων εμάς στην Aegean, μια δέσμευση που κάνουμε πραγματικότητα κάθε ημέρα». Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης των αρμόδιων Υπουργείων, θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος σε Συνέντευξη Τύπου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μία εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Aegean θα φέρει εις πέρας το σημαντικό αυτό έργο.

ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο Στη συνέντευξη που παραχώρησαν ο δήμαρχος κ. Γ. Ρούσσος και ο αντιδήμαρχος κ. Φ. Χριστοδούλου, για το θέμα συνεργασίας με Εκπαιδευτικό ίδρυμα του Τάρπον Σπρίνγκς , ανακοίνωσαν ότι στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί φέτος η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Δωδεκανησίων της Διασποράς, το διήμερο 1 - 2 Αυγούστου. Τη συνδιάσκεψη διοργανώνει η ΤΕΔΚ και τιμώμενο νησί φέτος θα είναι η Κάλυμνος. Επίσης ανακοίνωσαν ότι με πρόταση του Δήμου Καλυμνίων η Συνδιάσκεψη θα τιμήσει τρεις προσωπικότητες της Καλύμνου, που διαπρέπουν στον τόπο που ζουν και εργάζονται. 1.Από τον κόσμο της επιστήμης τον Πέτρο Μαραγκό, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 2. Από το χώρο της πολιτικής το γερουσιαστή Γκας Μπιλληράκη (Φλώριδα ). 3. Από το Χώρο της επιχειρηματικότητας τον Γιάννη Χαλίκο (Ντάργουιν Αυστραλίας). Στη συνδιάσκεψη θα παρουσιασθεί έκθεση φωτογραφίας , θα δοθεί συναυλία από της Καίτη Κουλλιά, ενώ θα συμμετάσχει χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου. Ο διευθυντής της εφημερίδας μας Γιώργος Δ��όσος πρότεινε στο δήμαρχο, ότι καλό θα ήταν στα τιμώμενα πρόσωπα από το χώρο της πολιτικής να συμπεριληφθεί και ο συμπατριώτης μας Γιάννης Κάνης ,αφού εκλέγεται για 6 συνεχόμενες φορές βουλευτής στον Καναδά ,διετέλεσε Υφυπουργός στην Καναδική Κυβέρνηση και είναι και κατά πολύ παλαιότερος από τον Γκας Μπιλληράκη, γιό του επί χρόνια γερουσιαστή Μιχάλη Μπιλληράκη. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι σωστή η πρόταση αλλά επειδή ήδη έχουν ενημερωθεί οι διοργανωτές και οι ενδιαφερόμενοι, αυτό θα γίνει σε μία μελλοντική εκδήλωση.

10

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΚΙ’ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο!!!!! Στη δημιουργία μίας νέας Ένωσης Καλυμνίων με την επωνυμία « Ο εν Καλύμνω άγιος Σάββας» προχώρησαν συμπατριώτες μας που διαμένουν στην Ρόδο. Η κίνηση αυτή δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει . Είτε οι Καλύμνιοι που διαμένουν στη Ρόδο αυξήθηκαν και κρίθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός δεύτερου Σωματείου πέραν αυτού που υπάρχει για να τους χωρέσει όλους ή κάποιοι συμπατριώτες μας της Ρόδου, θεώρησαν ότι το υφιστάμενο Σωματείο δεν τους εκπροσωπεί και προχώρησαν στην ίδρυση νέου Σωματείου. Από την Ένωση Καλυμνίων Ρόδου «ο Άγιος Παντελεήμων» λάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου που παραθέτουμε αυτούσιο: Αγαπητοί φίλοι , Από το σημερινό φύλλο της εφημερίδας "Δημοκρατική" , πληροφορηθήκαμε ότι κατατέθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο το καταστατικό ενός νεοϊδρυθέντος συλλόγου με την επωνυμία Ένωση Καλυμνίων Ρόδου "ο εν Καλύμνω Άγιος Σάββας". Σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω σύλλογος ΔΕΝ έχει καμία σχέση με την Ένωση Καλυμνίων Ρόδου "Ο Άγιος Παντελεήμων" , η οποία ιδρύθηκε το 1949 και έκτοτε εκπροσωπεί την Καλυμνιακή κοινότητα της Ρόδου , διαφυλάσσοντας τις παραδόσεις μας , τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και παραμένοντας ο συνδετικός κρίκος με την Κάλυμνο. Αλγεινή εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι τα "ιδρυτικά" μέλη του εν λόγω συλλόγου ΔΕΝ ήλθαν σε επαφή μαζί μας , ούτε καν ζήτησαν να συμμετέχουν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες προ ολίγων μηνών εάν είχαν μία διαφορετική πρόταση, πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή έχει μόνον διασπαστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα , λόγο για τον οποίο και την καταγγέλλουμε. Το Δ.Σ. της Ένωσης Καλυμνίων Ρόδου "Ο Άγιος Παντελεήμων" , πιστό στην αποστολή για την οποία εξελέγη από τα μέλη της Καλυμνιακής παροικίας της Ρόδου, θα συνεχίσει το έργο του και τις προσπάθειές του για την προβολή της Καλύμνου , των παραδόσεών της και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Καλυμνίων της Ρόδου και της Ελλάδος γενικότερα.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΚΟ Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Καλύμνου ανακοινώνεται ότι από 02/07/200 ξεκίνησε η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς στη νήσο Κάλυμνο. Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους είναι περιφραγμένα και δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης του συνεργείου ψεκασμού να φροντίσουν για το άνοιγμα των εισόδων. Επίσης οι κτηνοτρόφοι παρακαλούνται να φροντίσουν για την απομάκρυνση των ζώων από τις ψεκαζόμενες περιοχές για λόγους ασφαλείας καθώς και οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των μελλισσοσμηνών τους. Εφιστούμε τέλος την προσοχή να αποφεύγεται η κυκλοφορία ίων ανθρώπων εντός των ψεκαζόμενων περιοχών προς αποφυγή δηλητηριάσεων. Το πρόγραμμα ψεκασμών έχει ως ακολούθως. Πέμπτη

02/07/09

Αργινωντα

Παρασκευή

03/07Ό9

Μασούρι- Μυρτιές

Σάββατο Κυριακή

04/07/09 5/07/09

Γαϊδουρόραχο Πάνορμος

Δεύτερα Τρίτη

06/07/09 07/07/09

Άργος Βαθύ

Τετάρτη 08/07/09 Βοθύνοι Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2243059633 Υπεύθυνος Γεωπόνος Παναγιώτης Καρυπης.

1

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑΚΗ Στις 28 Ιουνίου 2009 διεξήχθη στο κλειστό του Ηλυσιακού το πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης τύπου sumbission grappling/ submission wrestling(πάλη υποταγής) της shooto greece. O συμπατριώτης μας Μαγκάκης Ιωαννης τoυMιχαήλ με 3 νίκες και μια ισοπαλία κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία συν 100kg. Για τους μη γνωρίζοντες το submission grappling είναι από τις σκληρότερες και τεχνικότερες μορφές πολεμικών τεχνών. Στο πρωτάθλημα ελαβαν μέρος 105 αθλητές απο διαφορά στύλ οπως (luta-livre,brazillian jujitsu,wrestling,judo) ο Μαγκάκης Ιωαννης είναι μέλος του συλλόγου Πάμμαχων luta-livre.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

2009

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρόδος,26 Ιουνίου

Αριθμ. Πρωτ: Ν.Σ.404 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1135/17-06-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Γενική Δ/νση Περιφέρειας - Τμήμα ΠΕ.ΧΩ. Δωδεκανήσου μας διαβιβάστηκε στις 25/06/2009 για δημοσιοποίηση και στη συνέχεια γνωμοδότηση ο φάκελος δικαιολογητικών για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την συνέχιση της λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και λιπαντικών της εταιρείας "ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε." στη θέση «ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου. Η διαδικασία δημοσιοποίησης διαρκεί τριάντα πέντε (35) ημέρες, αρχής γενομένης την 25/06/2009 έως 29/07/2009. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τις έγγραφες παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόμενο της παραπάνω Μελέτης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αρχής γενομένης την 28/06/2009 έως 27/07/2009. (Δηλαδή εντός 2 ημερών από την ημερομηνία εντολής δημοσίευσης η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης). Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται: 1. Στη Γραμματεία της Α΄ Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικών, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Περιβαλλοντικών Μελετών της Ν. Α. Δωδ/σου. 2. Στην ανωτέρω αναφερομένη Υπηρεσία, και θα κοινοποιούνται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν. Α. Δωδ/σου (τηλ.: 22413 63230 - 22413 63231 - 22413 63233), όπου βρίσκεται η παραπάνω Μελέτη και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση αυτής. Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. Δωδεκανήσου Σωτήριος Δ.Παμπάκας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ KENTPO Δήμου Πάτμου

Πάτμος 3 Ιουλίου 2009 Αριθμ.Πρωτ: 95 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για το δημιουργικό της αφίσας του 9ου Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πάτμου, έχοντας υπόψη την 12/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το θέμα της αφίσας του 9ου Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν άλατα φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα σύνθεσης και παρουσίασης μιας ολοκληρωμένης ιδέας για το θέμα της αφίσας του 9ου Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής. Ως αμοιβή για το θέμα που θα επιλεγεί θα πληρωθεί το ποσό των 600,00 χωρίς το Φ. Π. Α. Τα σχέδια θα κατατεθούν ή θα σταλούν κλειστά σε φάκελο μέχρι τις 16/07/2008 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου, Δημαρχείο, Πάτμος ΤΚ 85500 με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό αφίσας», Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πάτμου, στον κ. Θεολόγο Πέντε, στα τηλ. 2247029363 και 6977772455. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Πνευματικό κέντρο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νομική Μαύρου Στράτα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος. Δημαρχείο. ΤΚ 85500 Πληροφορίες: κ. Ματθαίου Κωνσταντίνος, Τηλ 6976221143. fax: 22470 32532, e-mail: kmatheou@12net.gr ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΗΤΑ ΑΕ ΚΑΛΥΜΝΟΣ –ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΑΡ.ΜΑΕ 16419/80/Β/88/39 Κάλυμνος 5 Ιουλίου 2009 Προς τους κ.κ Μετόχους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας , η οποία θα γίνει της 31η Ιουλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα Γραφεία της Επιχείρησης του κ. Δημητρίου Βαλσαμίδη στην Κάλυμνο με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης . 1.Λήψη απόφασης για την λύση της εταιρείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε.Μ 4292/2.11.2004 απόφαση της Νομαρχίας Δωδεκανήσου Δ/νση Εμπορίου. 2. Λήψη απόφασης για το διορισμό δύο(2) εκκαθαριστών που θα αναλάβουν την ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας και την πληρωμή των υποχρεώσεων της. 3. Επιλογή Λογιστού που θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία ,από την λήψη της απόφασης για την λύση της εταιρείας μέχρι το πέρας αυτή. 4. Διάφορα διαδικαστικά θέματα Σταύρος Βαλσαμίδης Δημήτρης Βαλσαμίδης

11

ΣΕΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ρόδος,23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. Πρωτ: Ν.Σ.387 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα ανακοινώνουμε ότι στις 22/06/2009 παρελήφθη από το Γραφείο μας η με αριθμ. πρωτ. 1023/22-052009 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας - Τμήματος Π Ε. ΧΩ. Δωδ/σου με θέμα: «Υπαγωγή στην κατηγορία 4 της με αρ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου -9- της Η.Π.1104/703/ Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ, του έργου: Βιοτεχνία παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγικής ικανότητας 5τον/ημερησίως κι εγκατεστημένης ισχύος 107,42 KW, σε οικόπεδο έκτασης 1.162 m2 εντός του οικισμού "Πόθια" του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας κου Θεοδώρου Μαργαρίτη». Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης, να αποταθεί στο Τοπικό Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Ν. Α. Δωδ/σου (τηλ.: 22413 63230 - 22413 63231 -22413 63233). Η προαναφερόμενη απόφαση θα αναρτηθεί, για τις προσεχε��ς μέρες, στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας Ο Πρόεδρος του Ν.Σ. Δωδεκανήσου Σωτήριος Δ.Παμπάκας

∆ΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 80 Α∆ΤΕ Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009 και ώρα 21:00, θα παρατεθεί δεξίωση στο ΚΑΑΥ Σκανδαρίου, από τον Δκτη της 80 ΑΔΤΕ Ταξίαρχο κ. Σοφιανίδη Γεώργιο, προς τιμή του προσωπικού των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής ευθύνης 80 ΑΔΤΕ.

Από 7-11 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού για τα ΑΕ Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα γίνουν από 7 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά Ελλήνων του εξωτερικού. Τον ίδιο μήνα θα γίνουν και οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στις 7 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι όλων των κατευθύνσεων θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα, και στις 8 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης θα εξεταστούν στη νεοελληνική λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφιοι θετικής κατεύθυνσης θα εξεταστούν στα Μαθηματικά. Στις 9 Σεπτεμβρίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Αρχαία Ελληνικά και Βιολογία, στις 10 Σεπτεμβρίου σε Ιστορία και Φυσική και στις 11 Σεπτεμβρίου σε Λατινικά και Χημεία.

ΜΑΡΙΑ Λ. ΚΑΠΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου ULM Γερμανίας (Με εργασιακή εμπειρία στην Αγγλία) Ενορία Χριστού –Κάλυμνος ∆ίπλα στο κατάστημα Πολίτη

Τηλ. Επικοινωνίας : 22430-50202 Κινητό : 6970056611

12

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΣΑΒΒΑΤΟ

4

ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

13

ΣΕΛ.

14 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, Ποιοι είναι οι προϋποθέσεις ένα μοναδικό σχολείο....σε ένα μοναδικό Από τις 6 Ιουλίου οι αιτήσεις για περιβάλλον επιδότηση ενοικίο Από το 1976 λειτουργεί η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας στη Στεμνίτσα, έναν

ΣΕΛ.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του έτους 2009 μπορούν να υποβάλλουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τις 6 Ιουλίου έως τις 15 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι Έλληνες και οι αλλοδαποί που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του ΟΕΚ και έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, μέχρι 14.000 ευρώ ο έγγαμος με ένα παιδί, μέχρι 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, μέχρι 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και μέχρι 20.000 ευρώ με 4 παιδιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το προηγούμενο έτος και θα καταβληθεί εφάπαξ, εφόσον βέβαια πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι άνεργοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου το ποσόν της επιδότησης είναι αυξημένο έως και 50%. Σε περίπτωση που η μίσθωση της κατοικίας δεν έχει φθάσει στους 12 μήνες, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό επιδόματος. Για τους δικαιούχους που τέλεσαν τον γάμο τους το 2009 και συνεπώς κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεμονωμένα άτομα και μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα. Προϋποθέσεις Οι δικαιούχοι πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. - Να ενοικίαζαν κυρία κατοικία το έτος 2008 και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση. - Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή στεγαστικό δάνειο από το υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

παραδοσιακό οικισμό στα ορεινά της Αρκαδίας και αργυροχρυσοχοϊκό κέντρο ήδη από τα μεταβυζαντινά χρόνια. Σήμερα, η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας συνεχίζει την παράδοση συνδυάζοντας την με σύγχρονες τεχνικές και διδασκαλία, έχοντας παράλληλα να επιδείξει πολλές διακρίσεις σε εκθέσεις και διαγωνισμούς τα τελευταία χρόνια. Η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας είναι ένα δημόσιο σχολείο διετούς φοίτησης, που διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας (με ατομικούς πάγκους κτλ), σχεδιαστήριο και εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο μαθήματα που είναι σχετικά με την ειδικότητα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εργαστηριακή διδασκαλία. Παράλληλα με την πρωινή διδασκαλία προσφέρονται επίσης και απογευματινά μαθήματα εξειδικευμένων τεχνικών. Ακόμη, παρέχονται δωρεάν σίτιση, δωρεάν μετακίνηση από και προς τους τόπους μόνιμης διαμονής, καθώς και επιδότηση ενοικίου. Για το σχολικό έτος 2008-09 οι εγγραφές άρχισαν. Στη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτου ηλικίας, αρκεί να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση του έως την Α’ Λυκείου. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την διαδικασία εγγραφής στα τηλ: 2795081227, 6972252492, 6972838460. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η Σχολή είναι ανοιχτή κάθε Πέμπτη πρωί και τον Σεπτέμβριο κάθε μέρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4

ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Κάπνισμα τέλος από την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους

15

ΣΕΛ.

Επίσης, το γυάλινο διαχωριστικό που προβλέπεται για καταστήματα άνω των 300 τ.μ. ενώ αρχικά θα έπρεπε να φτάνει μέχρι την οροφή του καταστήματος, τελικά «έπεσε» στα 2 μέτρα. Το υπουργείο άναψε, επίσης, το πράσινο φως ώστε να επιτρέπεται το κάπνισμα σε πλοία και τρένα, όπου αρχικώς ο νόμος όριζε πλήρη Τέλος στο κάπνισμα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίας, τις ιδιωτικές απαγόρευση. υπηρεσίες, αλλά και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπαίνει Έτσι, καταστήματα που λειτουργούν στα μέσα αυτά θα έχουν πλέον τη από αύριο, 1η Ιουλίου. δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα γίνουν καπνιζόντων εφόσον είναι Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει ο σχετικός νόμος για τους χώρους μικρότερα των 70 τ.μ. ή τα μεγαλύτερου εμβαδού να δημιουργήσουν εστίασης, αλλά και τις αλλαγές «υπέρ» των καπνιστών που ανακοίνωσε, χωριστούς χώρους. στο παρά πέντε της εφαρμογής της απαγόρευσης, το υπουργείο Υγείας. Τα πρόστιμα Ειδικότερα, βάσει του νόμου: Στα καταστήματα εστίασης, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις εφόσον δεν * Καταστήματα μέχρι 70 τ.μ. θα πρέπει να λειτουργούν είτε ως χώροι υπεδείχθη η παράβαση από πελάτη, επισκέπτη ή εργαζόμενο στο καπνιζόντων είτε ώς χώροι μη καπνιζόντων. Ωστόσο, δίνεται η κατάστημα ή εφ' όσον υπεδείχθη ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του δυνατότητα μετατροπής του καταστήματος καταστήματος μερίμνησε για την αντιμετώπισή της, απομακρύνοντας τον από καπνιζόντων σε μη καπνιζόντων -ή το παραβάτη ή λαμβάνοντας τ' αναγκαία για τον σκοπό αυτό μέτρα με αντίστροφο- και μετά την 1η Ιουλίου. παράλληλη ενημέρωση των αρχών. * Σε καταστήματα από 70 τ.μ. ώς 300 τ.μ. Προβλέπονται πάντως τα παρακάτω πρόστιμα: προβλέπεται η δημιουργία χώρων Στα καταστήματα: καπνιζόντων έως το 30% του εμβαδού του 1η παράβαση: ώς 1.000 ευρώ καταστήματος, πλήρως διαχωρισμένοι, με 2η παράβαση: ώς 2.000 ευρώ ειδικά φίλτρα εξαερισμού και χωριστή 3η παράβαση: έως τρεις μήνες απαγόρευσης πώλησης προϊόντων καπνού είσοδο. ή αλκοόλ, 2.000 ευρώ ώς 20.000 ευρώ εάν δεν πωλούν προϊόντα καπνού * Σε καταστήματα πάνω από 300 τ.μ. με ή αλκοόλ. ζωντανή μουσική προβλέπεται η δημιουργία 4η παράβαση και άνω: προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας χώρων καπνιζόντων έως το 40% του λειτουργίας του καταστήματος καταστήματος, με διαχωριστικό ύψους 2 Στους καταναλωτές: μέτρων. Από 50 ευρώ ώς 500 ευρώ. * Όλα τα καταστήματα που θέλουν να διαθέσουν χώρο καπνιζόντων θα Τέλος, οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν πιθανές παραβάσεις του πρέπει να προμηθευτούν το δωρεάν ειδικό σήμα και άδεια από το Δήμο. νόμου στον ειδικό τετραψήφιο αριθμό «1142». Εφόσον δεν το πράξουν, αυτομάτως θα θεωρούνται καταστήματα μη καπνιζόντων. * Στους χώρους καπνιζόντων θα απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά και νέους ηλικίας έως και 18 ετών, ακόμα και εάν συνοδεύονται από τους γονείς τους. * Ο νόμος δεν αφορά τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων, ακόμα και εάν υπάρχουν στέγαστρα. * Από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση προϊόντων καπνού καθώς και η διαφήμιση στις κινηματογραφικές αίθουσες. * Στο νόμο δεν εμπίπτουν τα καζίνο. Η εξαίρεση αυτή αφορά μόνον τις αίθουσες όπου παίζουν οι θαμώνες και όχι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των καζίνων και για τα οποία ισχύουν τα ίδια μέτρα με τα υπόλοιπα καταστήματα. Αλλαγές στο παρά πέντε Λίγες ημέρες πριν την εφαρμογή του νόμου, το υπουργείο Υγείας άλλαξε τη ρύθμιση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτρέποντας τη λειτουργία καπνιστηρίων σε εταιρείες που απασχολούν προσωπικό άνω των 50 ατόμων. Για τη λειτουργία των καπνιστηρίων θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρχει συμφωνία εργαζομένων και ιδιοκτησίας. Τα καπνιστήρια αυτά δεν θα βρίσκονται κοντά στους χώρους εργασίας αλλά ούτε σε εξωτερικούς ή επιπρόσθετους χώρους και θα πρέπει να λειτουργούν με εξελιγμένα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού.

ΝΕΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΜΑΛΙΟΣ

16

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΗΣ Ν∆ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χαράλαμπο Κόκκινο λάβαμε την παρακάτω τρισέλιδη επιστολή, που αποτελεί απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας μας στο οποίο αναφέραμε ,ότι ο κ. Κόκκινος φέρει σοβαρές ευθύνες μαζί με το Πρόεδρο της Τοπικής ΝΔ Γιάννη Πατέλλη για το πάτωμα της ΝΔ στην Κάλυμνο κατά τις ευρωεκλογές. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε απάντηση σε αυτά που αναφέρει ο κ. Κόκκινος για να δικαιολογηθεί, εξάλλου οι αναγνώστες της εφημερίδας μας έχοντας

υπ’όψιν το δικό μας δημοσίευμα και την απάντηση του κ. Κόκκινου μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους ,για το αν τον αδικήσαμε . Πάντως αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε και κρίναμε σκόπιμο να το επισημάνουμε, ότι ο κ. Κόκκινος στην προσπάθεια του να δικαιολογηθεί για αυτά που του καταλογίζουμε ,δεν διστάζει να «καρφώσει» εμμέσως πλην σαφώς τους βουλευτές και τους άλλους παράγοντες της ΝΔ , μιλώντας για απόντες και «ωσεί παρόντες». Τα υπόλοιπα ας τα κρίνουν οι αναγνώστες. Παραθέτουμε αυτούσια την τρισέλιδη επιστολή του κ. Κόκκινου

πλοίου KALYMNOS STAR Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ενταγμένα στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου έργα ζωτικής σημασίας που υλοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στους κατοίκους της Καλύμνου. Προς: Νησιωτική Διαδρομή Αναφορικά με το δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας σχετικά με τα Πολλά και σημαντικά, ωστόσο, είναι τα χρηματοδοτούμενα από πόρους του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στο νησί της Καλύμνου κατά τις πρόσφατες εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, για την ανάδειξη εκπροσώπων Η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται, προκειμένου αντίστοιχης εμβέλειας έργα να πραγματοποιηθούν και στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τις ευθύνες – που σύμφωνα με την Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Άλλωστε η επιτυχημένη ολοκλήρωση του εφημερίδα σας - βαρύνουν;;; συγκεκριμένα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μας επιτρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι και Αιγαίου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο και τον πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013, το σύνολο των πόρων ΝΔ Καλύμνου κ. Πατέλη με τίτλο «Έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ευθύνονται για το πάτωμα της ΝΔ στην Κάλυμνο», θα θέλαμε να .θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό σας τα εξής : Όσον αφορά την συμμέτοχη του Γενικού Γραμματέα και το Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπος μερίδιο που του αναλογεί στην ήττα θα ήταν χρήσιμο να Κόκκινος πραγματοποίησε επίσκεψη στο νησί της Καλύμνου, ως υπενθυμίσουμε πως ο κ. Κόκκινος ήταν Γενικός Γραμματέας και ενδιάμεση στάση της περιοδείας του - προερχόμενος από το νησί της στις νικηφόρες ευρωεκλογές του 2004 αλλά και στις επίσης Ψερίμου και της Κω και ταξιδεύοντας προς την Λέρο προκειμένου να νικηφόρες για την ΝΔ βουλευτικές εκλογές του 2007. Επίσης ο κ.Κόκκινος είναι ο μακροβιότερος Γενικός Γραμματέας της ΠΝΑ παραστεί στα εγκαίνια του έργου του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ‘Κινηματοθέατρο’ Λέρου και να παραλάβει το χρυσό κλειδί του Δήμου και τα έργα που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Λέρου – με σκοπό να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, όπως έχει συνοψίζονται στα παρακάτω: πράξει και άλλες φορές κατά τα τελευταία χρόνια αναδεικνύοντας Η απορρόφηση του συνόλου των πόρων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, για ακόμη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για ο πολλαπλασιασμός των χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ μέσω του ΥΠΕΣ τόσο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ όσο και μέσω έκτακτων τον τόπο και απαντώντας σε φλέγοντα ερωτήματα και ζητήματα, χρηματοδοτήσεων, οι τιμητικές διακρίσεις από την Ευρωπαϊκή που πολλές φορές δεν άπτονται των άμεσων αρμοδιοτήτων της ΠΝΑ, επιδεικνύοντας πολιτικό σθένος σε κρίσιμη περίοδο προεκλογικής Επιτροπή και συγκεκριμένα από την Ευρωπαία Επίτροπο για περιόδου. ζητήματα περιφερειακής πολιτικής κ. Danuta Hubner καθώς και Τοποθετήθηκε για ζητήματα φλέγοντα για την Κάλυμνο όπως αυτό της από το Υπουργείο Ανάπτυξης για καινοτόμες δράσεις όπως η κατασκευής του ΧΥΤΑ - που αποτελεί έργο πνοής και θα υλοποιηθεί με πλωτή οικολογική μονάδα αφαλάτωσης στο νησί της Ηρακλειάς, η καθημερινή παρουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δίπλα στον πόρους του ΕΣΠΑ, θέση που αποτελεί δέσμευση της ΠΝΑ, η οποία θα πολίτη. Στοιχεία όπου εκτίμησε ο λαός της Δωδεκανήσου και χρηματοδοτήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου το έργο του ΧΥΤΑ Καλύμνου να ολοκληρωθεί. Ο κ. Κόκκινος δεν μπήκε στη ιδιαίτερα ο Καλυμνιακός, ο οποίος τον τίμησε, αναγνωρίζοντας στο λογική της τοπικής αντιπαράθεσης αλλά εξέφρασε και υπογράμμισε το πρόσωπο του τις προσπάθειες της κυβέρνησης ανακηρύττοντάς ενδιαφέρον και την πολιτική βούλησης της κυβέρνησης για την τον επίτιμο δημότη Καλύμνου. υλοποίηση του έργου. Μας κάνει όμως εντύπωση η κριτική σας, η οποία στοχοποίησε τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της τοπικής Καλύμνου κ. Πατέλη, ο οποίος Η κινητικότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έδωσε και συνεχίζει να δίνει το δικό του αγώνα στην Κάλυμνο. και η συχνότητα που επισκέπτεται τα νησιά της Δωδεκανήσου οφείλεται στην ανάδειξη του πλούσιου κυβερνητικού έργου της τελευταίας Μας κάνει εντύπωση που κρίνετε τους παρόντες στην εκλογική μάχη των πενταετίας, απόρροια της αγαστής συνεργασίας με τους εκλεγμένους ευρωεκλογών αναλαμβάνοντας ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν και εκπροσώπους των ΟΤΑ από όλες τις παρατάξεις. Χαρακτηριστικό την ίδια ώρα δεν αναφέρετε ποιοι ήταν απόντες και «ωσεί παρόντες» σε παράδειγμα αυτής της συνεργασίας αποτελεί το νησί της Καλύμνου όπου αυτή την μάχη. Γεννώνται ερωτήματα γιατί αξιολογείτε μόνο δύο (2) στελέχη της Νέας ο Γενικός Γραμματέας έχει συνεργαστεί τόσο με τον Δήμαρχο κ. Ρούσσο, Δημοκρατίας στην περιοχή και δεν αναφέρεστε στα υπόλοιπα. Εκτός εάν τον πρώην δήμαρχο κ. Διακομιχάλη και τον υποψήφιο δήμαρχο κ. Μακρυλλό. θεωρείτε ότι όλα αυτά εργάστηκαν άριστα οπότε το αποτέλεσμα θα ήταν Αναλυτικότερα στη Καλύμνου έχουν υλοποιηθεί πάνω από 83 έργα θετικό. Για την «αναφορά» σας σε «ανίερες συμμαχίες» λόγω «προσωπικών συνολικού προϋπολογισμού πενήντα πέντε (55) εκ Ευρώ με φιλοδοξιών» για την διεκδίκηση βουλευτικής έδρας της ΝΔ στα πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Νοτίου Δωδεκάνησα, αυτές (εάν υπήρχαν, γιατί δεν υπάρχουν) θα έπρεπε να Αιγαίου, του προγράμματος του ΥΠΕΣ ΘΗΣΕΑΣ καθώς και άλλων γίνουν με ψηφοφόρους της ΝΔ και όχι με ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τα οποία αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού. Έργα που Προσωπικά δεν έχω κάνει καμιά δημόσια και ιδιωτική δήλωση ότι θα διευκόλυναν τις μετακινήσεις των πολιτών, έργα που συνέβαλαν στην κατέλθω βουλευτής στα Δωδεκάνησα. Αυτό αποφασίζεται από την τουριστική ανάπτυξη της Καλύμνου, όπως: κοινωνία, τα όργανα του κόμματος της ΝΔ και τον αρχηγό της ΝΔ, -Η κατασκευή του νέου κτιρίου Αεροσταθμού και η διαμόρφωση εφόσον βέβαια εκφράσω επιθυμία. Αποδέχεστε ότι είμαι κινητικός, δραστήριος και αποτελεσματικός αλλά μου του περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Καλύμνου, -Η δημιουργία χώρου πρασίνου, στάθμευσης και υπαίθριου επιρρίπτεται την ευθύνη της ελλιπούς επικοινωνίας και της ανάδειξης των θεάτρου Χώρας Καλύμνου έργων της κυβέρνησης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα -Η ολοκλήρωση των εξωτερικών έργων του λιμένα Καλύμνου θυμίζοντάς σας ότι επισκέπτομαι συχνά την Κάλυμνο, είμαι πάντα παρών -Η κατασκευή της νέας οδού Αργυνώντα- Βαθύ Ν. Καλύμνου. στα εγκαίνια των έργων, δεν κρύβομαι, δεν «εναγκαλίζομαι με ολίγους», -Η δημιουργία του Κέντρου στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες του συνομιλώ καθημερινά με τους πολίτες και ανταποκρίνομαι στις Δήμου Καλύμνου, προσκλήσεις των ΜΜΕ. Επισημαίνω ότι η υπόθεση ανάδειξης του -Η υλοποίηση του ορειβατικού κέντρου και του καταδυτικού κυβερνητικού έργου είναι υπόθεση όλων των στελεχών της ΝΔ και όχι ενός. Εάν όλα τα στελέχη της ΝΔ έπρατταν τα παραπάνω πιστεύω ότι τα πάρκου καθώς, επίσης και εκλογικά αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Διδαχθήκαμε από τα λάθη και -Η κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου που εγκαινιάσθηκε τις παραλείψεις. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συσπειρώνεται πρόσφατα -Μέσω του Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών ΘΗΣΕΑΣ η και πάλι και με αγώνα δίπλα στην κοινωνία θα ξανακερδίσει τις εθνικές χρηματοδότηση με τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) του εκλογές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ρόδος, 29 Ιουνίου 2009 Α.Π. : 9163

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

17

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

1ο ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Α΄ΤΑΞΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Β΄ΤΑΞΗ

Τμήμα Α1: 1. Αλαχούζου Μαρία (19 κ��ι 2/12) 2. Ατσάς Εμμανουήλ (19 και 11/12) 3. Θωμά Ειρήνη (19 και 11/12) 4. Ιακώβου Θεόδωρος (19 και 8/12) 5. Μάγκου Καλλιόπη (19 και 3/12) 6. Μάγκου Παρασκευή (19 και 8/12) 7. Πελεκάνου Υπαπαντή (19 και 11/12) 8. Χαραλάμπους Ιωάννα (19 και 1/12)

21. Σαρρή Μαρία (18 και 11/12) 22. Χαραλάμπους Λαμπρινή (19 και 4/12) 23. Χατζηδάκη Καλλιόπη (19 και 6/12) Τμήμα Β3: 24. Γαβαλά Μαρία (18 και 11/12) 25. Κυπραίου Ειρήνη (19 και 6/12) 26. Μουσελλή Αγάπη (19 και 11/12) 27. Μπουλαφέντης Θεόφιλος (19 και 11/12) 28. Τρικοίλης Ζήνων (19 και 3/12) 29. Χατζηδάκης Κυριάκος (20) Τμήμα ΓΙ: 30. Ιακώβου Γεώργιος (19 και 11/13)

Τμήμα Α2: 9. Αρχοντή Ασπασία (19 και 11/12) 10. Βεζυρόπουλος Αντώνης (18 και 6/12) 11. Κλήμης Γεώργιος (19 και 10/12) 12. Κυπραίου Κλαύδια (18 και 6/12) Τμήμα Γ2: 13. Μαραγκός Σάββας (18 και 6/12) 31. Θωμά Ελισάβετ (19 και 7/13) 14. Σπανού Ανδρονίκη (19 και 7/12) 32. Μαΐλλης Νομικός (19 και 5/13) 33. Ντουνιά Σοφία (19 και 5/13) Τμήμα A3: 34. Συριώτης Αναστάσιος (19 και 15. Φερμάνης Σπυρίδων (19 και 12/13) 2/12) Τμήμα Β1: Τμήμα Γ3: 16. Αθανασίου Ειρήνη (18 και 7/12) 35. Κουλλιανού Χριστίνα (19 και 17. Καρδούλια Άννα (18 και 11/12) 12/13) 18. Κουτούζη Καλλιόπη (18 και 36. Κουτσουράης Νικόλαος (18 και 10/12) 6/12) 19. Κώτης Ιωάννης (19 και 11/12) 37. Μελαχροινός Χρήστος (18 και 10/13) 20. Μιχαήλου Γεώργιος (19 και 38. Τσουγκράνη Ειρήνη (19 και 3/12) 12/13) 39. Φερμάνη Μαρία (20) Τμήμα Β2:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Γ΄ΤΑΞΗ

18

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1ο ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄ΤΑΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΙ 1.ΚΑΛΟΥΜΑ ΗΛΙΑΝΑ 2.ΜΗΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΜΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 5.ΣΚΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 7.ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8.ΦΕΛΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΚΕΣ 10. ΠΟΝΗΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

1366 1229 1095 1184,5 1134,5 1288,5 1299,5 1008,5 1200 1431

Β΄ΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κάλυμνος 2/7/2009 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ.392 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ————————

Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος , 852 00 Τηλ.:22430 59071,72 Fax: 22430 59071 Πληροφορίες; Μαυρίτσης Σκεύος

Γ΄ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α΄ΤΑΞΗ

Β΄ΤΑΞΗ

Γ΄ΤΑΞΗ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά , για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας « ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» , ενδεικτικού πρ/σμού δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, από την αρμόδια Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2009 , ημέρα Δευτέρα και ώοα 12.30 έως 13.00 ( ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα αυτός θα διενεργηθεί στις 20 Ιουλίου 2009 . ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 έως 13.00 (ώρα λήξης παοάδοσης των προσφορών). Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% του ενδεικτικού πρ/σμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π,Α. ,που αντιστοιχεί σε 900,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. Βασική προϋπόθεση: οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να έχουν Α.Φ.Μ. Καθαριότητος. Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό , δίνονται από το Γραφείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

19

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΝΤΑΛΟΠΕΤΡΑΣ Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες σκανταλόπετρας στη Λίνδο της Ρόδου . Σας παραθέτουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ». Να σημειώσουμε ότι στους αγώνες αυτούς σημειώθηκε παγκόσμιο ρεκόρ αφού ο Αυστριακός αθλητής και πιλότος στο επάγγελμα Herbert Nitch κατάφερε να βουτήξει σε βάθος 107 μέτρων για χρονικό διάστημα 3 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Στους αγώνες έλαβε μέρος και ο μικρός Καλύμνιος Απόστολος Καμπουράκης Δυστυχώς αυτούς τους αγώνες απαξίωσε ο Δήμος Καλυμνίων να αναλάβει να τους οργανώσει στο νησί μας ,με αστείες δικαιολογίες . Είναι ένα θέμα για το οποίο είχαμε ασχοληθεί σε προηγούμενα φύλλα μας .

Κατάθεση Μηχανογραφικών ∆ελτίων αποφοίτων Γενικών Λυκείων, υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Το χρονικό διάστημα κατάθεσης των μηχανογραφικών Βζλτίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση είναι από 1 μέχρι 20 Ιουλίου 2009. 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΛΕΡΟΥ - ΠΑΤΜΟΥ - ΛΕΙΨΩΝ και ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ θα γίνεται στο 2° Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, που βρίσκεται στη διεύθυνση: Ενορία Ευαγγελίστριας Παραλία Κάλυμνος ΤΚ 85200 Τηλ.: 22430-59036, 59129. Καθημερινά από 08:30 μέχρι 13:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΧΟΥΝ: Κάθε υποψήφιος που είναι κάτονος της Βεβαίωσης πρόσβασης μπορεί να καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο. Για τη συμαετογύ του όμως στη διαδικασία επιλογής (η οποία θα πραΥίιατοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας) απαιτείται ο υποψήφιος να έγει Ύβνικό βαθμό πρόσβασης τουλάηστον δέκα η να έγει συγκεντρώσει το μισό του μέγιστου αριθμού ιιορίων που απαιτείται για κάθε σχολή ή τμήμα. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν, είτε ως μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β'), είτε ο>ς απόφοιτοι προηγουμένων ετών, στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης τα οποία εξετάστηκαν το τρέχον έτος σε εθνικό επίπεδο. ι. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις τα>ν μαθημάτων της Γ τάξης τα οποία εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο τα προηγούμενα έτη 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 20022003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος. ϋ. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που ανήκουν στην κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης, iii. Οι απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.2909/2001. 4. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να δηλώνει την ταυτότητα του. Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος υποβάλλει: 1. Επικυοωρ.ένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου 2. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη της πρωτότυπης Βεβαίωσης. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι* αυτό το λόγο εκπρόσωπο του. Επειδή όμως είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις στο Μηχανογραφικό δελτίο καλό είναι τη κατάθεση να την κάνει ο ίδιος ο υποψήφιος. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των υποψηφίων η προσέλευση των υποψηφίων στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κατάθεση της αίτησηςμηχανογραφικού δελτίου θα γίνεται με το παρακάτω πρόγραμμα: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤ. 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΠΟ Α-Μ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΠΟ Ν-Ω 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤ. 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΠΟ Α-Κ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ. 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΠΟ Λ-Ω 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ. 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

13 ΙΟΥΛΙΟ Υ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ ΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ!

15 ΙΟΥΛΙΟ Υ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΡΟΥ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Λ ΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΨΩΝ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ημερομηνία 20 Ιουλίου 2009 θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή για ένα τελικό έλεγχο για Τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων σε κάποια μηχανογραφικά δελτία και επικοινωνία με τους Συγκεκριμένους υποψήφιους. Ο Προϊστάμενος του 2ϋν Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Δωδεκανήσου

20

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Η Συγκοινωνία

Ρεκλάμα και ραχάτι

Του Αντώνη Βαζανέλλη

Μεσ' την Ευρώπη μπήκαμε Μεσ' την Ευρώπη πάμε Δεν θα χομεν ούτε νερό Ούτε ψωμί να φάμε

Χρόνια πολλά, χαρούμενα Περάσανε και πάνε Μας υποσχέθηκαν πολλά Μα πίσω δεν γυρνάνε

Η Κάλυμνος είναι νησί Με τόσα μεγαλεία Ας κάνετε μια προσφορά Στην γείτονα Ιταλία

Κάθε βραδιά βρισκόμουνα Ξενύχτης στα βαπόρια Άραζαν 3-4 Με δίχως στεναχώρια Ερχόταν και τα Κώτικα Καΐκια με επισκέπτες Γιατί τότε δεν είχαμε Τεμπέληδες και κλέφτες Ο Πειραιάς μας έδιωξε Αλλού παν τα βαπόρια Στην Νάξο, Πάρο, Αστυπάλαια Σε εμάς η στεναχώρια Πούναι η δράση βουλευτών Μου μας στριφογυρίζουν Πούνε και οι τόσοι Υπουργοί Που μας διαφημίζουν Ο Δήμος παίζει ακορντεόν Ο Πρόεδρος κιθάρα Δημοτικό Συμβούλιο Μελλοντική κατάρα Η Κάλυμνος κύριε Δήμαρχε Δεν θέλει συναυλίες Συγκοινωνίες θέλουμε Και όμορφες παραλίες Σ η κ ώστε οι πολιτικοί Και δώσετε το χέρι Η Κάλυμνος ψυχομαχεί Πάει το καλοκαίρι Παραμονές των εκλογών Θα βγείτε όλοι στην βόλτα Θέλετε όλοι διώξιμο Και κλείσιμο η πόρτα Συγκοινωνίες χάθησαν Μας κάματε μι�� χάρη Και αφήσετε μόνο το Σταρ Κάλυμνος, Μαστιχάρι Εσείς δεν είστε έμποροι Ούτε επαγγελματίες Είστε του Δήμου οι άρχοντες Με τις φιλοσοφίες Όλοι σας βολευτήκατε Διπλομισθοί βαρβάτοι Ταξίδια για αναψυχή

Κάνατε λάθη μπόλικα Αλλάξετε τα πλάνα Συγκοινωνία θέλομεν Βαπόρια αεροπλάνα

Μια μαντινάδα θα σας πω Με αγάπη και με πόνο Την Κάλυμνο την θάψατε Φέτος και κάθε χρόνο Εγώ είμαι στον Τουρισμό Απ' το 63 Βαπόρια καθημερινώς Είχαμε 2-3 Τώρα πως καταντήσαμε Την εβδομάδα 1 Τον άλλο μήνα θα μας πουν Πως δεν έχει κανένα Εκατομμύρια ευρώ Η Ευρώπη μας χρεώνει Άρα και δυό βαπόρια δανικά Μπορεί να μας τα δώνει Η Κάλυμνος είναι φρουρά Για την γειτόνισσα μας Και κάθε χρόνο ο Πειραιάς Μας καίει την καρδιά μας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ

ΕΚΤΑΣΕΩΣ 845 τμ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 22430-50150 ΚΑΙ ΚΙΝ. 6977746009 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΥΟ διώροφες πολυτελείς μεζονέτες με 2 υπνοδωμάτια – λουτρό- σαλόνικουζίνα– WCβεράντες –Air Conditions-Τζάκι η κάθε μία επί της παραλίας των Μυρτιών . Τηλ. 69322587672104621107

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Επαγγελματικός χώρος δίπλα στο Ιατρείο του κ. Ιωάννη Κουτούζη και στο φούρνο Ανάση Πληροφορίες: τηλ 2243029076 Αναστασία Μπουρνέλλη ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 2.861 ΤΜ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΘΥΝΟΥΣ (ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ) ΜΕ ∆ΡΟΜΟ –ΦΩΣ –ΝΕΡΟ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Ή ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ.22430-24372 ΚΙΝ. 6944645358

ΣΑΒΒΑΤΟ

4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Νεόκτιστη μονοκατοικία 86τμ. στο Καστέλι 2 υ/δ, τουαλέτα,wc, έπιπλα κουζίνας άριστης ποιότητας, τζάκι, κουφώματα από pvc με διπλά τζάμια για άριστη θερμομόνωση και χώρο πάρκινγκ. Η κατοικία διαθέτει μεγάλο οικόπεδο και διαμορφωμένο κήπο, μεγάλες βεράντες με πέργκολες και πισίνα με απεριόριστη θέα στη θάλασσα! Τιμή: 195.000ευρώ Μονοκατοικία 55τμ. στο Καστέλι (Υπό κατασκευή) 2 υ/δ, έπιπλα κουζίνας άριστης ποιότητας και κουφώματα από pvc με διπλά τζάμια για άριστη θερμομόνωση και χώρο πάρκινγκ. Η κατοικία διαθέτει μεγάλο οικόπεδο και μεγάλες βεράντες με πέργκολες και υπέροχη θέα στη θάλασσα! Δυνατότητα για πισίνα. Τιμή: 128.000ευρώ 2 Νεόκτιστα διαμερίσματα στις Βίγλες Το καθ’ένα με 2 υ/δ, αποθηκούλα, μεγάλη βεράντα με πέργκολα, θέση πάρκινγκ, κήπο και υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο γραφικό λιμανάκι του Μελιτσάχα. 88τμ. Τιμή:155.000 ευρώ 81τμ. Τιμή:135.000 ευρώ Μονοκατοικία 170τμ. με γκαράζ 30τμ. και πισίνα στις Βίγλες 3υ/δ, 4 τουαλέτες, τζάκι, εγκατάσταση κλιματισμού, σύστημα βιολογικού καθαρισμού χρηματοκιβώτιο, μεγάλη πισίνα και μεγάλες βεράντες με απεριόριστη θέα στη θάλασσα και στην Τέλενδο. Τιμή: 300.000 ευρώ 2 Νεόκτιστες αποθήκες-Εργαστήρια στους Ποταμούς Άριστη ποιότητα κατασκευής με μεγάλες τζαμαρίες, χώρο πάρκινγκ, wc, και ιταλικά πλακίδια. Η μία είναι 100τμ. και η άλλη 80τμ. με δυνατότητα για πατάρι. Τιμές πολύ λογικές. Νεόκτιστη διπλοκατοικία 160τμ στους Ποταμούς Τριόροφη κατοικία με υπέροχη θέα που φτάνει μέχρι το λιμάνι και τη θάλασσα! Το ισόγειο έχει διαμορφωθεί σε αυτόνομο διαμέρισμα 65τμ και ο 1ος και 2ος όροφος σε κατοικία 95τμ. Τιμή: 185.000ευρώ Μονοκατοικία 102τ.μ. στον Άγιο Γιάννη-Μελιτσάχα (Υπό κατασκευή) 2 υ/δ, wc, αποθηκάκι ,τουαλέτα με τζακούζι και τζαμαρία για απεριόριστη θέα στη θάλασσα, θέση πάρκινγκ, μεγάλες βεράντες με πέργκολες και κήπο! Τιμή: 215.000ευρώ Μονοκατοικία 103τ.μ. στον Άγιο Γιάννη-Μελιτσάχα (Υπό κατασκευή) 2υ/δ, 2 τουαλέτες, αποθήκη, τζάκι, θέση πάρκινγκ, μεγάλες βεράντες με πέργκολες με υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο λιμανάκι του μελιτσάχα. Προαιρετικά: Πισίνα 25τμ ή Γκαράζ (+20.000ευρώ) Τιμή: 227.000ευρώ Διλοκατοικία. στον Άγιο Γιάννη-Μελιτσάχα (Υπό κατασκευή) Όροφος:Διαμέρισμα 43τμ, ενιαίος χώρος, βεράντα με απεριόριστη θέα στη θάλασσα και στην Τελενδο, Τιμή:89.000ευρώ Ισόγειο:Διαμέρισμα 47τμ.ενιαίος χώρος, ημιυπαίθριος με καταπληκτική θέα στη θάλασσα και στην Τελενδο, θέση πάρκινγκ. Τιμή:77.000ευρώ Μονοκατοικία στην Αγία Τριάδα 40τμ. ισόγειο και 40τμ. ημιυπόγειο. Διαθέτει πέτρινα τοιχία και θέα. Tιμή:40.000ευρώ Σταύρος Πρέκας Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Πρέκας Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Πληροφορίες 6977084057

στα

www.prekashomes.gr

τηλέφωνα:

21

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

2243022221-6942445319-6936839594-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 70 τμ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΜΑΡΙΝΟΣ» ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22430 23250 & 28350

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΣ ΚΡΑΦΤ ΜΗΧΑΝΗ YAMAHA 90 HP Tαχύτητα πορείας 45 μίλια και οικονομική 25 μίλια Με ερασιτεχνική άδεια ΤΙΜΗ : 5.000 ευρώ Πληροφορίες: Τηλ. 6943297931

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πίσω από το Γήπεδο Καλύμνου οικόπεδο 520 τμ ιδανικό για επιχείρηση με πρόσοψη στο δρόμο. Ξανθίππη Βλάχου ΤΗΛ.2108615587

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Οικόπεδα 4 στρεμμάτων Στην περιοχή Αγίου Σάββα (δρόμος προς Βοθύνους ) Τιμή τμ: 60 ευρώ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6934001133

22

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΔΥΑΡΙ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 2243022934

ΚΙΝ. 6972303279

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1.Σε ανακαινισμένο αρχοντικό ο όροφος και η σοφίτα(160τμ) 2. Ισόγειο διαμέρισμα επιπλωμένο και εξοπλισμένο στην Πλατεία 3ου Δημοτικού Σχολείου 3. Επιπλωμένη και εξοπλισμένη γκαρσονιέρα στον Άγιο Λουκά Πατήσια κατάλληλη για φοιτήτρια-φοιτητή Πληροφορίες: 6946465882-2243048045 ENOIKIAZETAI

Νεόκτιστη δίχωρη γκαρσονιέρα 40 τ.μ πλήρως εξοπλισμένη και επιπλωμένη με τον μην ή σεζόν στην Πόθια Καλύμνου Πληροφορίες τηλ. 6945046312 6945717905 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ημιυπόγειος χώρος (αποθήκη) Περίπου 80τμ (Στο στενό ΤΕΒΕ, Αριστερά Φαρμακείου) Πρόσβαση από 2 δρόμους Τηλ. 6973006137 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οικία στο δρόμο του Γηπέδου με 2 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώρους ΤΗΛ: 6947597639

Πωλούνται ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μονοκατοικία 108 τμ στην περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ 6932677273

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Επαγγελματικό ηχητικό σύστημα (κατάλληλο για καφετέρια, μπαρ κλπ) .Ενισχυτής L800 2 Χ 300W, 6ηχεία JBL Control 25 με επιτοίχιες βάσεις ,subwoofer JBL Control SB-2 ,δύο CD/ MP3 player Pioneer CDJ200 και μίκτης DJ55.Τιμή ευκαιρίας .Πληροφορίες στο 6946682567.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Α΄. όροφο επί του κεντρικού εμπορικού δρόμου προς ΤΑΞΙ 86 μ.τ. με βεράντα 76 μ.τ. κατάλληλο για ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία , γραφείο ή ιατρείο. Οικόπεδο στο ΑΡΓΟΣ130.000ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ισόγειος 58 μ.τ. 2.265 τμ εντός του στην ΨΕΡΙΜΟ 160.000οικισμού επίπεδο, με ΚΑΤΟΙΚΙΑ διώροφος 74 μ.τ. με θέα .Τιμή 80.000 ευρώ ταράτσα, σε κάθετο δρόμο της Τηλ.6947024013 παραλιακής προς Αγορά, στις ΠΑΤΗΘΡΙΕΣ, 110.000ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ με ελαιόδενδρα Οικόπεδο 500τμ στον Πάνορμο και 1526 μ.τ. στον Πάνορμο-Ελιές Οικόπεδο -328 τμ στο Γαϊδουρόραχο-Μυρτιές 110.000ΟΙΚΙΑ ή ΜΑΓΑΖΙ 38 Μ2 σε εντός σχεδίου πόλεως -Αγρός στην Καλλιώτισσα Βαθύ πάροδο του Κεντρικού Εμπορικού εκτάσεως 11.500 τμ με Δρόμου Τιμή. 60.000 ευρώ. 2 κτίσματα εμβαδού 380 τμ ΟΙΚΙΑ διώροφος καινούρια, με κατάλληλα για μετατροπή σε εμβ. οικοπέδου 320 μ2 Και κατοικίες με δυνατότητα ανέγερσης εκμετάλλευση 120 μ2. Στον ορόφου Πάνορμο, 5΄λεπτά με τα πόδια ΠΛΗΡ.6977002940 από την θάλασσα. Τιμή 220.000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ κεντρικό στις ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μυρτιές 1.000 Μ2 Τιμή.220.000 Πωλείται kit xenon,55 ΕΥΡΩ. watt,6000K,H7, αχρησιμοποίητο στο κουτί του, τιμή 90 ευρω. τηλεφ. Επικοινωνίας: 6986658872

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ισόγειος ημιτελής οικοδομή σε κεντρικό δρόμο, σε πολύ ικανοποιητική τιμή. Είναι κατάλληλο για κατάστημα γραφείο-ιατρείο με δικό του χώρο για πάρκιν ΠΛΗΡ.6974454596

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο με παλιά οικία (άνευ στέγης) στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Απεριόριστη θέα, μεγάλος συντελεστής δόμησης Τηλ 6944819074 ΠΩΛΕΙΤΑΙ -ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ Περιβόλι με μανταρινιές και πορτοκαλιές, σπίτι και αποθήκες. Πρόσοψη σε 2 δρόμους, οικοδομήσιμο, επιφανείας 18.500 μέτρων .Πληροφορίες: 6944697111 & 6948895982 Πωλείται αυτοκίνητο CITROEN C5 1.8i SX-Exclusive, 125 hp,ηλεκτροενεργητική ανάρτηση, με 50.000 χλμ , μοντέλο 2005 σε αρίστη κατάσταση και σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες: 6946682567

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στην Κάλυμνο στην περιοχή Πανόρμου-Βουκολιά οικόπεδο 850τμ, περιφραγμένο με μπετά,μεγάλη πρόσοψη επί του δρόμου, με απεριόριστη θέα προς ΚαντούνιΑεροδρόμιο και υγιεινό κλίμα. Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα 20τμ προ του 1948 και γύρω από το οικόπεδο υπάρχουν μονοκατοικίες.

Τιμή 120.000 ευρώ Πληρ.69450463126945717905

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ 3.500 τμ Εντός οικισμού (Αγία Παρασκευή) Τηλ. 6970847462

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΟΙΚΟΠΕΔΟ στις Μυρτιές, έναντι Παιδικής Χαράς.1.000μ2.Τιμή 120.000 ευρώ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ από 70 έως 120 μ2 στον ΠάνορμοΜελιτσάχα Μυρτιές, Μασούρι και Άργος, πέτρινες, με ψησταριά, φούρνο, κεντρ. θέρμανση κ.λ.π. ΟΙΚΙΑ-Α+Β όροφος διπλοκατοικία 70+50 μ2 στις Ελιές 180.000 ευρώ ΟΙΚΙΑ ημιτελής 70 μ2, σε χωράφι 5 στρεμμάτων ,βρέχεται από την θάλασσα 230.000 ευρώ Οικία διώροφος Παλιά με κρέβατο στην Αγία Τριάδα 45.000 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 39 Μ2 στο Μασούρι 62.000ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με θέα την Τέλεντο., έχει Γκαράζ και Πισίνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.2243050105 και 6942432942

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ -2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ή 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000τμ 15 μέτρα από την ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙ Τηλ Ιδιοκτήτου: 0061293630205 Τηλ.Καλύμνου: 2243047311 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ Ξύλινη πλαστικοποιημένη 4,20 μέτρα με μηχανή δωδεκάρα σε αρίστη κατάσταση Τηλ.28554-28040-22759

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ολόκληρο ή τμήμα κτήματος συνολικής έκτασης 5.844 τμ στη θέση «ΠισσωτάΚουδουνάτος» Πανόρμου Καλύμνου. Τιμή συμφέρουσα .Πληροφορίες Απόστολος Τηλιακός Τηλ .2109416342, κιν 6945493617

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΗΛ.2242022373& 6942423306

ΣΤΑ ΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (2375 τμ+9092τμ)

Ιδιοκτήτης: Σκεύος Ε. Νυστάζος Για πληροφορίες: Τηλ.6946637786 & 6944893971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 1800 τμ άρτιο οικοδομήσιμο στον ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ με θέα στη θάλασσα και στο βουνό ΤΗΛ.6945297197

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

23

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩ��ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

Επιχειρώ Από τον

Μανώλη Γεωρ.Μουσελλή Λογιστή Φοροτεχνικό mousellis@klm.forthnet.gr

Η αλήθεια για τα Ε9 Από το Σύλλογο Λογιστών 0φοροτεχνικών Επαρχάις Καλύμνου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου Εδώ και λίγες ημέρες στο νησί μας – όπως και σε όλη την Ελλάδα – καταφθάνουν σε εκατοντάδες φορολογούμενους έγγραφα από το Υπουργείο Οικονομικών που τους «ενημερώνουν» ότι: Tο έντυπο (ή τα έντυπα) του Ε9 που έχουν υποβληθεί, από το 2005 έως το 2008, παρουσιάζουν παραλήψεις ή λάθη και αυτό καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου και τον υπολογισμό του Ε.Τ.ΑΚ. Σαν λύση τους προτείνει να μπουν στην ιστοσελίδα www.e-9.gr και να διορθώσουν τα «λάθη» ή ακόμα χειρότερα να υποβάλλουν εκ νέου τις δηλώσεις Ε9. Οι συγκεκριμένες επιστολές έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και ανησυχία στους φορολογούμενους και αμφισβήτηση της επίπονης προσπάθειας των συναδέλφων λογιστών. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι, τα Ε9 έχουν συμπληρωθεί από συναδέλφους που έμαθαν αναγκαστικά να διαβάζουν συμβολαιογραφικές πράξεις και συμπλήρωσαν το Ε9 για τα ίδια ακίνητα – του ίδιου φορολογούμενου - συνολικά τρεις φορές (κατ’ επιταγή και επιθυμία του Υπουργείου). Δυστυχώς όμως, για μια ακόμη φορά, οι μηχανισμοί του Υπουργείου αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί καθώς (αναφερόμενοι στην Κάλυμνο και κατ’ αντιστοιχία Πανελλαδικά) δεν μπορούν να εντοπίσουν τα ακίνητα μας και να προσδιορίσουν την αντικειμενική τους αξία. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί της Επαρχίας Καλύμνου δηλώνουν με αίσθημα ευθύνης ότι οι λόγοι όλων αυτών των προβλημάτων είναι οι κάτωθι: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε9. Όταν οι φορολογούμενοι ή οι συνάδελφοι συμπλήρωναν το Ε9 βάσει των συμβολαιογραφικών πράξεων κανείς – ούτε και το Υπουργείο – δεν περίμενε ότι τα στοιχεία θα χρησιμοποιούντο για τον προσδιορισμό (στο περίπου) αντικειμενικών αξιών. Τα δεδομένα που ζητούσαν ήταν λιγότερα από αυτά που απαιτεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός και η διαμόρφωση «περιουσιολογίου» καλύπτει διαφορετικές ανάγκες από την επιβολή του Ε.Τ.Α.K. Β) ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΩΝ. Όπως φαίνεται και στην σχετική ιστοσελίδα του Ε9, που μας προτρέπει το Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε για την διόρθωση των «λαθών», υπάρχει ένας κατ’ ευφημισμός χάρτης της Καλύμνου, από το λιμάνι της Πόθιας έως την πλατεία Σταθμού της Χώρας, σαν αυτούς που χρησιμοποιούσαμε στο παιχνίδι «Το κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού», για να αποπροσανατολίσουμε τους αντιπάλους μας. Η εύρεση του ακινήτου καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρος και σχεδόν αδύνατος από τους μη έχοντες γεωγραφικές και τοπογραφικές γνώσεις. Δυο, τρία παραδειγματα θεωρουμε ότι θα σας πεισουν για αυτά που λέμε: Η Ενορία Παναγία Χώρας βρίσκεται στον Δήμο Καλυμνίων στην περιοχή Μυρτιές. Η Ενορία Χριστού βρίσκεται στα Δήμο Καλυμνίων στην περιοχή του Πανόρμου. Η Ενορία Ευαγγελιστρίας, Αγ. Τριάδας, Αγ. Μάμμαντος κ.α. βρίσκοντε στο Δήμο Καλυμνίων αλλά εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού. Αυτά και άλλα τραγελαφικά συμβαίνουν στο χάρτη της Καλύμνου και κατ’ επέκταση και σ’ ολη την Ελλάδα. Γ) ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ε9. Τα χειρόγραφα – προβλεπόμενα – Ε9 που στάλθηκαν από τις εφορίες στο Υπουργείο για επεξεργασία, δόθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία, για να δημιουργήσει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ακίνητης μας περιουσίας. Οι υπάλληλοι όμως αυτής είναι απλοί επαγγελματίες χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς γνώσεις των ειδικών κωδικών και της φιλοσοφίας του Ε9, αποτέλεσμα αυτού οι πολλές λανθασμένες αντιγραφές στοιχείων. Θέλουμε να πιστεύουμε τα παραπάνω, παρά την φήμη που κυκλοφορεί έντονα, ότι «χάθηκαν» τα ηλεκτρονικά αρχεία χιλιάδων φορολογούμενων. Δ) ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Το έργο καταγραφής και φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, αποτελεί ένα εγχείρημα επίπονο και δύσκολο. Το οποίο γίνεται δυσκολότερο όταν επιταχύνεις τους ρυθμούς του, με μοναδικό σκοπό την εύρεση πόρων. Αυτή η πάγια τακτική των υπευθύνων συνοδευόταν από γρήγορες και λανθασμένες αποφάσεις και εντολές με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στο σημερινό φιάσκο. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια για το Ε9, που όμως τεχνηέντως το

Υπουργείο στις επιστολές προς τους φορολογουμένους, προσπαθεί να την αλλοιώσει και να αποδώσει τις ευθύνες αλλού. Κανένα αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας, αφού οι λύσεις που προτείνουν για διαφυγή από το πρόβλημα μόνο ειρωνικά σχόλια προκαλούν. Καλούν τους πολίτες να μπουν στο διαδύκτιο, αφού η όποια διόρθωση γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσα από αυτό, λες και όλος ο κόσμος έχει υπολογιστή ή πολύ περισσότερο ακόμα, είναι χρήστης και του διαδυκτίου. Πότε και πως έγινε αυτό, από το πρόγραμμα «δικτυωθείτε» που εξήγγειλαν μια φορά και ένα καιρό; Μετά την κατακραυγή που τους έγινε μ’ αυτό εξέδωσαν διαταγή που λένε ότι, μπορεί ο φορολογούμενος να πηγαίνει στις εφορίες για να τον βοηθούν. Ποιες εφορίες; Aυτές με τις 5.000 οργανικές θέσεις κενές. Ας σοβαρευτούμε επιτελούς, να βρεθεί μια λύση κοινά αποδεκτή για όλους, γιατί σε καμιά περίπτωση ο κλάδος μας δεν είναι διατεθειμένος, ούτε ο «αποδιοπομπαίος τράγος» να γίνει, αλλά ούτε και ο «άμισθος συνεργάτης» του Υπουργείου.Υποστηρίζουμε ότι ελήφθησαν βιαστικές αποφάσεις που στοιχίζουν σε χρήμα και χρόνο στους φορολογούμενους και σ’ εμάς.

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Μουσελλής Εμμανουήλ Η Γραμματέας Φιλίτση Θεμελίνα

ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΚΑΨΩΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΟΥ... ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ «∆εν... χάσαμε το Ε9 αλλά ξαναφτιάξτε το»! Συνεχίζεται ο τραγέλαφος με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, καθώς καθημερινά αυξάνει ο αριθμός των φορολογουμένων που υποβάλλουν εξαρχής το Ε9. Η σελίδα «υποδοχής» για τη... βελτίωση του Ε9 Η σελίδα «υποδοχής» για τη... βελτίωση του Ε9 Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, υπολογίζονται σε περίπου 200.000 (σ.σ. μετά τους 100.000 της περασμένης εβδομάδας) οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν ειδοποιητήριο μέχρι και χθες για να υποβάλουν ξανά το σύνολο της περιουσίας τους, δηλαδή ένα νέο Ε9. Ενώ ορισμένες πρόχειρες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον τελικό αριθμό αυτών σε πάνω από μισό εκατομμύριο. Στοιχεία και εκτιμήσεις που αποσιωπά εμφανώς το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς σε χθεσινή ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «διαστρέβλωση» των προθέσεών του όταν αναφέρεται στα λεγόμενα αρμοδίων παραγόντων του ίδιου υπουργείου που δεν αποκλείουν ακόμα και την απώλεια στοιχείων. Αν δεν έχουν χαθεί στοιχεία μέσα στα ηλεκτρονικά αρχεία τους, τότε γιατί ζητούν από τους φορολογούμενους να υποβάλουν ξανά ένα έντυπο με τα ίδια στοιχεία, και δεν τους ζητούν απλώς να διορθώσουν τα στοιχεία που ενδεχομένως έχουν κάνει λάθος; Διότι δεν μπορεί να έχουν κάνει λάθος όλα τα στοιχεία των ακινήτων τους. Κι αν έχουν καταχωρισθεί, όπως λέει το υπουργείο, όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 και είναι διαθέσιμες προς επεξεργασία, τότε γιατί τους ζητούν να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία; Οι φορολογούμενοι, πάντως, που λαμβάνουν ειδοποιητήρια διόρθωσης είναι βέβαιο ότι δεν θα γλιτώσουν την ηλεκτρονική υποβολή, είτε αφορά την εξαρχής υποβολή του Ε9 είτε στη διόρθωση στοιχείων. Το υπουργείο φαίνεται να είναι κατηγορηματικό σε αυτό. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία ξεπερνούν ήδη το 1.000.000 όσοι έλαβαν ειδοποιητήρια και έχουν υποβληθεί πάνω από 430.000 διορθωτικές δηλώσεις. Από τις 600.000 που εκκρεμούν, οι 200.000 είναι για εκ νέου υποβολή. Τα έκτροπα του ΕΤΑΚ αποδίδει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου στο «εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα» δημιουργίας του περιουσιολογίου. Παραδέχεται δε πως υπάρχουν λάθη, αλλά περιορίζεται να αναφερθεί μόνο σε λάθη αρίθμησης των ακινήτων ή περιπτώσεων συμπλήρωσης του Ε9 κάθε χρόνο επισημαίνοντας το ενδεχόμενο πολλαπλής φορολόγησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αύριο ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή προγραμματίζουν να ανεβάσουν στο Διαδίκτυο όλα τα στοιχεία των φορολογούμενων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει ή όχι ειδοποιητήριο ή εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ. Πάντως, στις εφορίες επικρατεί ένα χάος, καθώς οι εφοριακοί δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τους φορολογούμενους, δηλαδή να τους υποβάλλουν το Ε9 ή να κάνουν τις διορθώσεις. Δεν αποκλείεται βέβαια να λειτουργήσουν ειδικά γραφεία διόρθωσης ή εκ νέου υποβολής του Ε9 στις εφορίες. Δεν απουσιάζουν και περιπτώσεις εφοριών που μαζεύουν φωτοτυπίες από τα ειδοποιητήρια των φορολογούμενων εκ των οποίων ζητούν υπομονή μέχρι να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος από το υπουργείο... Πηγή Ελευθεροτυπία

24

ΣΕΛ.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

2009

ΧΥΤ(Ρ)Α

Βολή κατάΒολή βολή Βολή κατά

Τελικά ο υπό κατασκευή Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ,γνωστός ως ΧΥΤΑ που ήταν η αιτία για να μας φέρει και τα ΜΑΤ στην Κάλυμνο ο κ. Ρούσσος, αποδεικνύεται ότι εκτός από φαγάνα των σκουπιδιών που προορίζεται, όταν και όποτε τελειώσει ,είναι και φαγάνα χρημάτων . Μέχρι τώρα η μελέτη και κάποιες χωματουργικές εργασίες που έγιναν (εκσκαφές και επιχωματώσεις) στοίχησαν 958.277,47 ευρώ ,τουτέστιν, όπως έλεγε και ο αμίμητος ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής, κοντά στα 327 εκατομμύρια δραχμές. Με τέτοια ταχύτητα που μετατρέπει σε ατμό τα χιλιάδες ευρουλάκια μήπως αντί ΧΥΤΑ πρέπει να τον ονομάσουμε ΧΥΤ(Ρ)Α Ταχύτητας !!! Βέβαια η απορία πολλών αναγνωστών μας είναι :πως ένα έργο που τελικά απεντάχθηκε από το Γ’ ΚΠΣ ,λόγω καθυστέρησης κατασκευής του ,για τους γνωστούς λόγους, με μόνο μέρος των χωματουργικών εργασιών να έχουν υλοποιηθεί, κόστισε μέχρι τώρα κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ που αποτελεί το 31.77% του συνολικού προϋπολογισμού, του έργου; Μην ανησυχείτε φίλοι αναγνώστες, το έργο αυτό με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, γίνεται με τη διαδικασία μελέτη – κατασκευή και προφανώς η μελέτη προβλέπει ότι αυτές οι συγκεκριμένες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχωματώσεις ) στοιχίζουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν βέβαια δεν σας πείσαμε με αυτό που σας είπαμε και σας παραμένει η απορία, πως με μία μπουλντόζα και κάποια άλλα μηχανήματα, μπορεί να κάνεις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, έ αυτό είναι θέμα μελέτης και ψιλά γράμματα για το καταλάβετε. ΥΓ. Μπορεί η Δημοτική αρχή ,από το ημερολόγιο έργου, να μας πει σε πόσες ημέρες εργασίας αντιστοιχούν τα 958.000 ευρώ . Έτσι απλά για να δούμε πόσο πάει το μεροκάματο της μπουλντόζας. Μπορεί αν συμφέρει ,να αγοράσουμε μπουλντόζα!!!!

…….. ΣΕΡΝΕΙ ΚΑΡΑΒΙ

Οποιοσδήποτε συνειρμός ή συσχετισμός του παραπάνω λαϊκού άσματος, με τις σκέψεις που κάνει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε αγορά πλοίου για να εκτελεί το δρομολόγιο Κάλυμνος- Πειραιάς και αντίστροφα, αποτελεί προϊόν της δικής σας δημιουργικής φαντασίας και καμία ευθύνη ΟΧΙ ΤΕΤΟΙΑ ΛΑΘΗ δεν φέρει η στήλη μας. Στην επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Γ. Ρούσσος προς τον Πρωθυπουργό και ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ στους Αρχηγούς των Κομμάτων για το Στα εγκαίνια του ανοικτού θεάτρου Χώρας ακτοπλοϊκό ,αναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα ο Δήμαρχος πέταξε την μπηχτή του, ως Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. στο Γ.Γ κ. Κόκκινο: Όχι τέτοια λάθη κύριε Δήμαρχε «Κύριε Γενικέ ,βρισκόμαστε στη Χώρα, και μάλιστα τέτοια εποχή που οι σχέσεις στο Κάστρο της Δημοκρατίας». Συνασπισμού – Εμείς τώρα κ. Γενικέ σε τι φταίμε όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα «σφιχταγκαλιάσματα» τεταμένες. αυτά ,αποτελούν ανίερες συμμαχίες που Ο Αλέξης κάνουν ζημιά στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας είναι Σε λίγο μην εκπλαγείτε κ. Γενικέ, Πρόεδρος του αν ακούσετε τον κ. Ρούσσο σε κάποια άλλη ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ εκδήλωση να σας αποκαλεί «Σύντροφε και όχι φυσικά Κόκκινε» . του ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πέντε αράδες γράψαμε για τον Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κόκκινο χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους υπεύθυνους του πατώματος της ΝΔ στην Κάλυμνο και μας έστειλε 3σέλιδη απαντητική επιστολή. Ούτε σε απολογητικό υπόμνημα δεν θα γράφατε τόσα πολλά κ. Γενικέ, προσδοκώντας να σας απαλλάξουμε από την «κατηγορία» .


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ"